Puberta u kluků

Puberta neboli období dospívání je časem proměn. Protože každý tímto obdobím života mezi dětstvím a dospělostí prochází, je dobré vědět, co všechno se během dospívání děje, co je a co není normální.
Následující stránky navazují na projekt MojePuberta (z let 2013 – 2016) a přinášejí informace o pohlavním dospívání chlapců. Tím zaplňují určitou mezeru v běžné sexuální výchově, neboť ta je věnována převážně „dívčím“ tématům (jako je např. menstruace, těhotenství, antikoncepce a podobně), kdežto na kluky se mnohdy jaksi zapomíná.
Jednotlivé články na těchto stránkách jsou napsány s nejvyšší možnou otevřeností, protože každý člověk, tedy i dospívající, má právo na pravdivé informace v co nejúplnějším rozsahu.