Archiv odpovědí - březen 2018

31.03.2018

Už od narození mám předkožní kůži srostlou s žaludem penisu takže si ji nemůžu shrnout dolů
Tak jsem si no začal umývat denně (dříve to bylo jen 2X týdně)
Ale to nezabralo stejně jako mastičky (např. Leciderm)
Takže nevím co dál.

Daniel, 12 let

Milý Danieli,

Je možné, že u tebe dosud přetrvává tzv. konglutinace (tj. „slepení“ mezi žaludem a předkožkou). K oddělení předkožky od žaludu může dojít v dětství, během puberty, nebo dokonce až na počátku dospělosti, přičemž tento proces není nijak časově limitován a nedoporučuji se jej snažit urychlovat například násilnými pokusy o „stržení“ předkožky ze žaludu. Zvlhčování pomocí masti či krému může proces oddělování předkožky od žaludu podpořit, avšak při pokusech o stahování předkožky je třeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poranění a následnému zjizvení.
Kromě konglutinace by se mohlo jednat rovněž o druhotný srůst v místech, kde dříve došlo k poranění obou dvou povrchů (tedy žaludu i předkožky), avšak v tvém případě je tato možnost nepravděpodobná, protože sám uvádíš, že toto spojení máš „od narození“ (což samo o sobě není nic neobvyklého, protože naprostá většina chlapců se rodí se „slepenou“ předkožkou a teprve s rostoucím věkem dochází k jejímu oddělování od žaludu).
Někteří chlapci však zaměňují srůst či konglutinaci s uzdičkou na spodní straně penisu. Tato uzdička (frenulum) spojuje předkožku se spodní částí žaludu a jedná se o naprosto normální součást penisu.

31.03.2018

Štípe a pály ma močová dierka čo mám robiť?

NX, 13 let

Milý NX,

Bolest či svědění v oblasti ústí močové trubice (tj. otvoru umístěného na vrcholku žaludu, jímž z těla vytéká moč) může být projevem infekčního onemocnění vývodných cest močových. Doporučuji dodržovat pitný režim (zajistit si dostatečný příjem tekutin), sledovat tělesnou teplotu a při horečce (nad 38°C) užívat antipyretika (např. paralen).
Obtíže mohou souviset rovněž s podrážděním ústí močové trubice, zejména pokud je dlouhodobě obnaženo a dochází k jeho otírání, např. o spodní prádlo.

31.03.2018

Som obrezaný a hanbím sa sprchovať v spoločných sprchách, prezliekať sa pred ostatnými atď..Čo mám robiť?

XXX, 15 let

Milý XXX,

Především je důležité, aby sis uvědomil, že na určitých místech a v určitých situacích je nahota naprosto normální a má svůj praktický účel (například při převlékání či sprchování). Do šaten a sprch chodíš proto, aby ses převlékl a důkladně osprchoval, což je samozřejmě spojeno i s obnažením určitých částí těla, které se jinak zakrývají.
Možná, že při návštěvách šaten a sprch se příliš soustředíš na to, že tě ostatní vidí či mohou vidět nahého. Pokud v tobě takovéto myšlenky vyvolávají rozpaky, stud či jiné nepříjemné pocity, snaž se svoji pozornost zaměřit na to, co právě děláš (tedy na převlékání či sprchování) a případným pohledům ostatních osob v šatnách či ve sprchách pokud možno nevěnuj pozornost.
Stud ve společných šatnách či sprchách často souvisí s tím, že lidé (zejména dospívající, ale i mnozí dospělí) posuzují svůj vzhled příliš kriticky. Domnívají se, že jejich povinností je vypadat naprosto dokonale a pokud se svým tělem nejsou spokojeni (například se jim nelíbí velikost či tvar jejich penisu), mají pocit, že se jedná o určitý nedostatek, za který by se měli stydět.
Rozhodně se však nemusíš stydět za něco, co jsi ty sám nezpůsobil a co nemůžeš dost dobře ovlivnit. Stydět by se měli spíš někteří lékaři a rodiče, kteří nerespektují právo dítěte na tělesnou integritu.

31.03.2018

Páči sa mi jedna spolužiačka, povedala mi že aj keby som sa jej páčil tak mi to nepovie a aj trosku naznačila svojim kamaratkam že sa jej pacim teraz, a dokonca mi povedala že v minulosti do mna bola ale nechce mi povedať či je aj teraz, čo mám robiť aby mi to povedala?

XXX, 15 let

Milý XXX,

Není vyloučeno, že se spolužačce líbíš, ale stydí se to před tebou přiznat. Pokud chceš zjistit, co si o tobě spolužačka skutečně myslí, zkus se s ní více sblížit. Možná, že nakonec projeví zájem o důvěrnější vztah, avšak není vyloučeno, že tvé pokusy o sblížení odmítne. Prozatím je třeba počítat s oběma naznačenými možnostmi.

31.03.2018

Čo sa dá urobiť s obrezaním penisom ale s neobrezaním nie?

Nvm, 13 let

Milý Nvm,

Nenapadá mne žádná sexuální ani jiná aktivita, kterou by bylo možné vykonávat pouze s obřezaným penisem.

31.03.2018

Čo mám robiť ak sa mi niekto smeje lebo som obrezaný?

Nvm, 13 let

Milý Nvm,

Především by ses neměl trápit kvůli lidem, kteří jsou natolik škodolibí, neřku-li přímo zlomyslní, že se druhému posmívají kvůli něčemu, co sám nemůže ovlivnit. To se týká i rozměrů, tvaru a jiných vlastností penisu.
Někteří lidé se posmívají druhému proto, aby jej vyprovokovali k projevům hněvu, lítosti či jiných emocí. K tomuto účelu mnohdy využívají více či méně nápadné tělesné znaky, zejména takové, jimiž se dotyčný jedinec odlišuje od většiny ostatních (například odstávající ušní boltce, velký nos a podobně). Zejména rozměry a tvar penisu bývají vděčným terčem takovýchto posměšků.
Především je důležité, aby ses nenechal vyprovokovat a nereagoval na posměch tak, jak si posměváčkové nejspíše přejí. Když uvidí, že tě jejich posmívání nechává klidným, nejspíš je brzy omrzí. Jestliže chceš na posmívání slovně reagovat, měl bys vždy působit klidným a vyrovnaným dojmem a nenechat se strhnout k citově zabarveným projevům.
Také bys neměl připustit, aby něčí posměšky narušily tvé sebepojetí. Možná, že tvůj penis působí na ostatní poněkud nápadným dojmem, ale za jeho vzhled přece nejsi odpovědný. Pokud se někomu nelíbí, nemusí si jej prohlížet.

31.03.2018

Dobrý deň mám obriezku chcem sa opýtať či sa dá vrátiť späť predložka a ak áno tak ako (presnejšie) ďakujem

Nvm, 13 let

Milý Nvm,

Předkožka patří mezi části lidského těla, které se po chirurgickém odstranění již neobnoví. U některých mužů či chlapců, kteří tento zákrok podstoupili, se však vytváří tzv. pseudopraeputium („nepravá předkožka“), což je část kožního pokryvu penisu, která přechází přes okraj žaludu. Pseudopraeputium může pokrývat různě velkou část žaludu, avšak nemá všechny vlastnosti skutečné předkožky.
Vytvoření pseudopraeputia lze do určité míry dosáhnout pravidelným cvičením, které spočívá v šetrném natahování zbývajícího kožního pokryvu penisu. Penis se při něm uchopí tak, aby palce a ukazováčky obou rukou obepínaly tělo penisu přibližně uprostřed vzdálenosti mezi kořenem penisu a okrajem žaludu penisu (konečky prstů se spojí jako na obrázku níže).

Poté se ruce mírně oddalují směrem od sebe (na opačné strany), avšak spojené prsty se stále dotýkají povrchu penisu. Tím se kůže na penisu mírně roztáhne. Provádění tohoto cviku však v žádném případě nesmí bolet. Příliš silné natahování může vést ke vzniku drobných poranění a k poškození cév a nervů. Cvičení vyžaduje značnou trpělivost, neboť výraznější výsledy se dostaví nejdříve po několika měsících každodenního cvičení.
Vzhledem k tomu, že obnažený žalud penisu bývá vystaven zvýšenému otírání, což vede k vysušování a keratinizaci (rohovatění) jeho povrchu, doporučuji na žalud jednou denně nanést menší množství pleťového krému.

31.03.2018

Dá sa zbaviť gynekomastie cvičením?

Peter, 15 let

Milý Petere,

Gynekomastie (chorobné zvětšení prsů a prsních bradavek u chlapců) je způsobena hormonální nerovnováhou, a tudíž ji lze odstranit pouze obnovením hormonální rovnováhy. Pokud k potřebnému obnovení hormonální rovnováhy nedojde (a gynekomastie neustoupí) nejpozději během jednoho až dvou roků, doporučuji zahájit hormonální léčbu podáváním antiestrogenů.
Pouze v případě, že by zvětšení prsů bylo dáno obezitou (v takovém případě by se však nejednalo o pravou gynekomastii), by bylo možno dosáhnout jejich zmenšení redukcí množství tělesného tuku, čehož lze dosáhnout pohybovými aktivitami (cvičením, plaváním, jízdou na kole) a úpravou stravovacích návyků. Avšak pravou gynekomastii lze léčit pouze hormonálně.
Pokud gynekomastie do konce puberty neustoupí spontánně nebo není hormonálně léčena, může se stát, že zvětšení prsních bradavek přetrvá až do dospělosti, v níž jsou možnosti její úspěšné konzervativní léčby již poněkud omezené. Doporučuji tedy raději navštívit praktického lékaře pro děti a dorost a zajistit si poukaz na vyšetření na endokrinologii.

31.03.2018

Dobrý den, lze nějakým způsobem ejakulovat i bez erekce?

Pepa, 14 let

Milý Pepo,

Dosažení ejakulace je možné i bez erekce, neboť podstatné je dráždění (stimulace) eroticky citlivých nervových zakončení a vyvolání ejakulačního reflexu. Kromě dráždění vnějších pohlavních orgán (penisu) lze ejakulaci vyvolat rovněž stimulací prostaty.
Zejména u dospívajících chlapců a mladých mužů je třeba počítat s tím, že stimulace vnějších pohlavních orgánů tak jako tak vyvolá erekci ještě před dosažením ejakulace. Nicméně možnost dosažení ejakulace bez erekce není vyloučena.

31.03.2018

Ahoj.
Jako malej sem byl na operaci s předložkou (měl sem ji nějak prilepenou)
A pak tam něco se muselo nechat a má se to časem odlepit ale pořad tam něco je prilepeneho je na to něco jak to zrychlit
(...)

Tadeas, 15 let

Milý Tadeasi,

Konglutinace neboli slepení mezi žaludem a předkožkou je naprosto normální jev. Vyskytuje se přibližně u 96% novorozenců mužského pohlaví, přičemž s rostoucím věkem dochází ke spontánnímu (samovolnému) oddělování předkožky od žaludu, takže např. ve věku okolo 10-ti let přetrvává konglutinace již jen u necelé poloviny chlapců a ve věku okolo 16-ti let již jen u 3%. V naprosté většině případů se konglutinace uvolní do 18-ti let věku, ve výjimečných případech až na počátku dospělosti. Někdy dochází k uvolnění konglutinace během masturbačních či koitálních aktivit.
Proces oddělování předkožky od žaludu není nijak časově limitován, většinou k němu dochází buď krátce před pubertou, během puberty či na jejím konci. Provádění chirurgického oddělování předkožky od žaludu (disoluce) je krajně nežádoucí, neboť při něm v důsledku poranění může dojít ke druhotným srůstům mezi žaludem a předkožkou, které se (na rozdíl od konglutinace) již neuvolní spontánně, a tudíž je třeba je oddělit opět chirurgicky.
Nemohu posoudit, zda se v tvém případě jedná o přetrvávající částečnou konglutinaci, nebo o druhotný srůst v důsledku chirurgického zákroku, který na tobě byl v dětství proveden. V prvním případě ještě může dojít ke spontánnímu oddělení předkožky od žaludu, přičemž tento proces není třeba nijak urychlovat (ani to příliš nedoporučuji, a to s ohledem na riziko poranění). Ve druhém případě by zřejmě bylo nutné provést další chirurgický zákrok.

31.03.2018

jaký je život s dětmi a s čím bych měl počítat až je budu mít ?

Pat, 15 let

Milý Pate,

Rodiče musí počítat především s odpovědností za lidskou bytost, kterou přivedli na svět. Každé dítě má celou řadu potřeb (biologických, psychických i sociálních), k jejichž uspokojení musí jeho rodiče co nejlépe přispívat. Kromě toho musí dítě chránit před různými nástrahami každodenního života a před nebezpečím, kterému je neustále vystavováno (nemoci, úrazy a podobně).
Malé dítě vyžaduje téměř neustálou pozornost, a to nejen ve dne, ale do určité míry i v noci (ať již v souvislosti s kontrolou dýchání či s obdobím růstu mléčného chrupu, během něhož se dítě v noci často budí).
S tím, jak se dítě postupně osamostatňuje, je sice na rodičích stále méně závislé, nicméně i další vývoj dítěte (např. nástup do školy) klade na rodiče určité nároky. Role rodičů dítěte školního věku je obzvláště náročná, neboť na jedné straně nesou odpovědnost za jeho rozvoj, na straně druhé by však měli k dítěti přistupovat s nejvyšší možnou ohleduplností a neohrožovat jeho duševní zdraví kladením přemrštěných nároků.
V období dospívání může mezi dítětem a rodiči docházet ke konfliktům, protože dospívající člověk si vytváří zcela nové sebepojetí, což někteří rodiče nedovedou dostatečně akceptovat. Citlivost a ohleduplnost ze strany rodičů je v tomto období obzvláště důležitá.
Ani v dospělosti není pouto mezi rodičem a dítětem zcela přerušeno. Dokonce i dospělý člověk, který se již zcela osamostatnil, se alespoň čas od času může ke svým rodičům obracet s prosbou o radu či o pomoc.
Samozřejmě, že rodičovství neklade na člověka jen samé více či méně náročné povinnosti. Naopak, dítě by pro rodiče mělo být základním zdrojem jejich životní radosti a potěšení. Rodičovství naplňuje člověka pocitem uspokojení. Rodič sleduje vývoj dítěte, první slova, první kroky a podobně. Značný význam pro rozvoj osobnosti rodičů má i citová vazba vůči jejich dítěti, samozřejmě za předpokladu, že rodina je funkční a dovede dítěti poskytnout potřebnou lásku a pozornost.

31.03.2018

Když jsem byl malý tak jsem si zlomil nohu a operovali mě. Nyní ji mám delší než tu druhou. Dá se to nějak řešit?

Men, 17 let

Milý Mene,

Prolongace (prodloužení) končetin se provádí různými metodami, obvykle pomocí různých kovových konstrukcí, které se pomocí šroubů dočasně (zpravidla na několik měsíců) připevňují k dlouhým kostem. Výsledek bývá uspokojivý, avšak je třeba brát v úvahu nutnost podstoupení několika operací, několikaměsíční pobyt na lůžku a možné komplikace (např. infekce v místech, kde části kovových konstrukcí vystupují z těla). Vždy je třeba nejprve provést řadu vyšetření a poradit se s ortopedem, zda je prolongace vhodná a jaká metoda při ní má být užita.

30.03.2018

Dobrý den, musí být ústí moč. trubice naprosto rovná čárka od zhora az dolu? Já ji totiž mám jakoby jako vlnku s 2 obloučky, né nijak výraznými.

Kubikula, 17 let

Milý Kubikulo,

Ústí močové trubice má tvar svislé štěrbiny, která však nemusí být zcela rovná (máloco v přírodě má geometricky dokonalý tvar). Drobná nepravidelnost tě nemusí nijak znepokojovat.

29.03.2018

Co jsou to neštovice?

Tomáš, 12 let

Milý Tomáši,

Neštovice je označení pro dvě různá infekční onemocnění virového původu. Zatímco tzv. pravé neštovice (variola) se v dnešní době prakticky již nevyskytují, tzv. plané neštovice (varicella) jsou velmi rozšířené, zejména mezi dětmi. Plané neštovice se projevují horečkou a vyrážkou v podobě svědivých pupínků. Svědění lze zmírnit aplikací bílého tekutého pudru. Onemocnění je sice nepříjemné, avšak nikoli nebezpečné. Zvýšené riziko představuje u těhotných žen, neboť může způsobit poškození plodu.

29.03.2018

Dobrý den, co znamená ,,začít pohlavní život?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Zahájení pohlavního života spočívá v uskutečnění prvního pohlavního styku. V širším významu lze za pohlavní styk považovat nejen klasickou soulož (tj. vaginální pohlavní styk, spočívající v zavádění penisu do pochvy), ale i pohlavní styk do konečníku (anální sex) a tzv. nekoitální sexuální aktivity (např. orální sex, tj. dráždění pohlavních orgánů partnera či partnerky ústy). V obecném povědomí je však zahájení pohlavního života převážně spojováno s prvním pohlavním stykem do pochvy.

29.03.2018

Dobrý den, když se dostávají estrogeny do těla z vnějšího prostředí, proč dětem před pubertou tím pádem nerostou prsa? Působí lék synarel jako antiandrogen?

David, 15 let

Milý Davide,

Protože v dětství před pubertou nejsou aktivní receptory, které reagují na působení pohlavních hormonů. K jejich aktivaci dochází působením hormonů, které se vytvářejí v hypofýze (podvěsku mozkovém).
Lék synarel se mimo jiné využívá při léčbě předčasné puberty, avšak pouze v případech, kdy je příčinou předčasné puberty porucha činnosti centrální nervové soustavy. Uvedený lék může zpomalit předčasnou pubertu při zahájení léčby přibližně do 9-ti let věku dítěte. Dále se využívá při nádorových onemocněních vnitřních ženských pohlavních orgánů (zejména dělohy).

29.03.2018

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jak předejít krvácení při protrhnutí pannenské blany partnerky při pohlavním styku.

L, 16 let

Milý L,

Porušení hymenu (tzv. „panenské blány“) při prvním pohlavním styku do pochvy nemusí být bolestivé a nemusí při něm docházet k výraznějšímu krvácení, jestliže se partnerka před pohlavním stykem dostatečně uvolní a pokud pohlavnímu styku předchází dostatečně dlouhá milostná předehra.
Do určité míry záleží i na vlastnostech hymenu, který může mít různou tloušťku a pružnost. Kromě toho se v hymenu nachází otvor (zpravidla kruhový či oválný), který může být různě velký.
Až na výjimky (abnormálně silný hymen, abnormálně malý otvor v hymenu, nedostatečně dlouhá milostná předehra, pohlavní styk provedený proti vůli partnerky např. při znásilnění) nebývá porušení hymenu při prvním pohlavním styku spojeno se zásadními obtížemi v podobě bolesti či silnějšího krvácení.

29.03.2018

Zdravím,v posledních dnech trpím nespavostí. Trvá třeba 1-2 hodiny než usnu. Chodím obvykle spát kolem 22:00,jestliže usnu v 23:30 a další den mám vstávat v 6:30,tak je to pro mě moc krátká doba. Chtěl bych se zeptat na nějaké typy jak rychleji usnout.

Frajírek, 16 let

Milý Frajírku,

Doporučuji dodržovat zásady spánkové hygieny. Je dobře, že obvykle dodržuješ pravidelnou dobu ukládání ke spánku. Kromě toho však doporučuji alespoň tři hodiny před spánkem nejíst a alespoň jednu hodinu před spánkem nesledovat televizi, počítačový monitor či displej tabletu nebo mobilního telefonu (uvedená zařízení vydávají světlo o krátké vlnové délce, které má stimulační účinky).
Před spaním se snaž nemyslet na nic závažného. Přemýšlení o složitých problémech nechávej na další den.

29.03.2018

Co to je masturbace?

Tomi, 12 let

Milý Tomi,

Masturbace je dráždění pohlavních orgánů rukou za účelem dosažení příjemných pocitů. Více o masturbaci najdeš na stránce „Hra pro jednoho“.

29.03.2018

Dobrý den, ještě nikdy jsem neměl neštovice, i když měli známí neštovice, tak jsem se s nima mazlil, abych je dostal a nic. Teď je dostala můj mladší bracha (5 let) jaká je šance, že je dostanu.?

Hi, 17 let

Milý Hi,

Někteří lidé v dětství plané neštovice neprodělávají, avšak není vyloučeno, že u tebe ve skutečnosti již proběhla nejmírnější forma planých neštovic (aniž bys o tom musel vědět), a tudíž jsi již imunizován.
Dospělým, kteří tuto nemoc dosud neprodělali, se doporučuje očkování, neboť v dospělosti má  obvykle těžší průběh, než v dětství.

29.03.2018

Chtěl bych se zeptat. Pokud v 15 letech při erekci nejde přetáhnout předkožka přes žalud, je to problém? Měl bych se bát, či jít na vyšetření? Jinak za normální situace přetáhnout jde.

David, 15 let

Milý Davide,

Jestliže ti přetahování předkožky působí obtíže pouze při erekci, zatímco v klidovém stavu ji lze přetáhnout bez obtíží, jedná se pouze o relativní zúžení. Tvoje pohlavní orgány se dosud vyvíjí, a tudíž je pravděpodobné, že i bez jakéhokoliv zásahu ještě dojde ke spontánnímu (samovolnému) uvolnění zúžené předkožky.
Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému (např. pomocí panthenolové masti). Předkožku si však při erekci stahuj pouze tak daleko, abys necítil bolest. Násilné pokusy o přetažení předkožky mohou vést k poranění, jímž by se proces jejího uvolňování značně zkomplikoval. Pokud by zvlhčování pomocí panthenolové masti nevedlo ke zlepšení stavu, lze aplikovat kortikoidní mast, která se však vydává pouze na lékařský předpis. Naproti tomu provádění chirurgických zákroků na penisu nedoporučuji.

28.03.2018

Dobrý den, když masturbuji, tak k vyvrcholení dojde zhruba do čtyř minut a bojím se, že mi to zůstane až do dospělosti a k vyvrcholení u případného sexu dojde příliš brzy. Nevíte jestli bych s tím mohl něco dělat?

Jirka, 14 let

Milý Jirko,

Doba potřebná k dosažení orgasmu a ejakulace může být různá. Kvůli dosažení orgasmu po čtyřech minutách masturbace se nemusíš trápit, protože se nejedná o nijak zvlášť krátkou dobu.
Za předčasnou ejakulaci (ejaculatio praecox) se považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení pohlavního styku. U masturbace není žádný „časový limit“ pro předčasnou ejakulaci stanoven. Kromě toho při pohlavním styku obvykle dochází k dosažení orgasmu a ejakulace po delší době, než při masturbaci.
Dokud nezahájíš pohlavní život, nemusíš se kvůli obavám z předčasné ejakulace trápit, protože není jisté, zda k ní u tebe dojde či nikoli. Nicméně bys neměl předem zaměřovat svoji pozornost jen na nejhorší variantu, která by mohla nastat.
Příčiny předčasné ejakulace jsou převážně psychické (např. obavy ze „selhání“ při pohlavním styku, strach z odmítavé reakce partnerky a podobně). Pro úspěšné řešení tohoto problému má zásadní význam vzájemná důvěra a součinnost obou partnerů. Nejúčinnějším způsobem řešení předčasné ejakulace je párový nácvik oddálení ejakulace, značný význam má rovněž četnost a pravidelnost pohlavního styku.

28.03.2018

Děkuji za odpovědi, ptal jsem se kvůli svému příbuznému, všichni říkají,že jsme si podobní (vzhledově i chováním) bál jsem se toho, že jsem homosexuál, protože on je..Chci se zeptat:
1) Je možné, že by mohla být homosexualita v mojí rodině dědičná?
2) Líbí se mi jedna holka (já ji nejspíš taky) už dlouho se kamarádíme, měl bych to s ní dát dohromady? Případně, mám ji říct narovinu, nebo krůček po krůčku?
3) Nemám ale tendenci s ní mít pohlavní styk, znamená to, že ji nemiluji?
Předem děkuji.

Kubik, 15 let

Milý Kubiku,

1) Homosexuální orientace je vrozená a její výskyt je podmíněn dědičnými dispozicemi. Přestože principy dědičného přenosu homosexuální orientace dosud nejsou plně objasněny, dosavadní výzkumy nasvědčují tomu, že dědičné dispozice k homosexuální orientaci se přenášejí v ženské linii (i na mužské potomky). Nejbližším homosexuálně orientovaným příbuzným homosexuálně orientovaného jedince nejčastěji bývá bratr jeho matky, avšak nemusí tomu tak být ve všech případech.
2) Jestliže je ti dívka sympatická, nevidím důvod, proč by ses s ní postupně nemohl více sblížit. Dívku můžeš například pozvat na schůzku a při loučení jí říci něco hezkého. Avšak nedoporučuji, abys s dívkou navazoval partnerský vztah pouze kvůli tomu, abys sobě nebo lidem ve svém okolí dokázal, že nejsi homosexuálně orientovaný. Sexuální kontakt s dívkou z tebe neudělá heterosexuála, stejně jako sexuální kontakt s chlapcem z tebe neudělá homosexuála.
3) Citová náklonnost nemusí být vždy nutně podmíněna sexuální přitažlivostí či přímo touhou po uskutečnění pohlavního styku. Tím však není vyloučeno, že po navázání důvěrnějšího vztahu přece jen po pohlavním styku zatoužíš. Dospívající dívky však obvykle dovedou ocenit, když chlapec na zahájení pohlavního života příliš nenaléhá a nesnaží se dívku co nejrychleji dostat do postele.

28.03.2018

Musí být předkožka stáhnuta když chci mít sex s kondomem? A co když jsi ji stáhnu a ona se mi vrátí zpět?

Olala, 14 let

Milý Olala,

V návodech na použití kondomu se obvykle doporučuje před jeho nasazením přetáhnout předkožku přes žalud. Pokud však máš dlouhou a úzkou předkožku, můžeš ji ponechat nataženou na žaludu. Kondom většinou fixuje předkožku v té poloze, v níž byla ponechána před jeho nasazením (tedy buď za žaludem, nebo na žaludu). Pokud však máš štíhlejší penis nebo použiješ širší kondom, může docházet k přetahování předkožky přes žalud a k jejímu opětnému natahování na žalud i s nasazeným kondomem.

28.03.2018

Dobrý den, líbí se mi spolužačka, normálně se spolu bavíme, ale nikdy jí nedokážu říct, jak je hezká, nebo jak jí to sluší. Buď je u kamarádek nebo to prostě já nezvládnu

Oto, 16 let

Milý Oto,

Jestliže se stydíš dívce sdělit, že se ti líbí nebo že ji máš rád, můžeš své sympatie pro začátek vyjádřit mírnější formou. Například můžeš pochválit nějakou konkrétní součást jejího oblečení.
Pro některé chlapce je velmi nesnadné, když mají dívce vyjádřit sympatie. Obávají se, že něco řeknou špatně, nebo že dívka bude na jejich projevy sympatií reagovat odmítavě. Avšak pokud se s dívkou již nějakou dobu znáte, jistě ji neurazíš, když jí řekneš, že jí to sluší nebo něco podobného.

28.03.2018

Dobrý den, dnes se mi poprvé v životě stalo, že jsem si na záchodě přetáhl předkožku tak do poloviny a ústí močové trubice bylo úplně rozevřené, myslím to tak, že okraje ústí od sebe byly velmi vzdálené. Čím se to může stát?

Filip, 17 let

Milý Filipe,

Při přetahování předkožky může někdy dojít k mechanickému rozevření ústí močové trubice, zejména je-li předkožka dosud úzká a dochází-li při jejím přetahování ke zvýšenému tření. Normálně je ústí močové trubice uzavřeno.

27.03.2018

A do kdy vůbec dospívání trvá? Kdy by tyto "zájmy" o vrstevníky téhož pohlaví měly přestat?

Kubik, 15 let

Milý Kubiku,

Z biologického hlediska trvá dospívání do ukončení skeletálního růstu, tedy do uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí, k čemuž nejčastěji dochází ve věku 16 až 17 let u dívek a 17 až 18 let u chlapců. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit nejdříve po dosažení věku 16-ti let, totéž platí pro parafilie (neboli sexuální deviace).
Zájem o vrstevníky téhož pohlaví může trvat různě dlouhou dobu, přičemž u heterosexuálně orientovaných jedinců přibližně od 16-ti let postupně klesá, zatímco u jedinců homosexuálně orientovaných přetrvává.
Podle několika výzkumů A. Kinseyho (souhrnné vydání z r. 1998) má téměř 40% dospívajících jedinců zkušenosti s erotickým kontaktem s vrstevníkem téhož pohlaví, aniž by se muselo jednat o projev homosexuality (homosexuálně orientovaných jedinců je totiž ve skutečnosti mnohem méně, než jedinců, kteří někdy v životě měli sexuální kontakt s osobou téhož pohlaví).
V závěru dospívání je erotický kontakt heterosexuálně orientovaných jedinců s vrstevníkem téhož pohlaví sice již méně častý, avšak k poklesu zájmu o sexuální aktivity s osobou téhož pohlaví dochází spíše postupně (podle výzkumu T. Tullochové a M. Kaufmanové z r. 2013 je počet mladých chlapců ve věku 15 až 19 let, kteří uvedli, že v posledním roce měli sex s osobou téhož pohlaví, přibližně třikrát vyšší, než počet jedinců homosexuálně orientovaných).
V dospělosti si heterosexuálně orientovaní jedinci volí sexuálního partnera téhož pohlaví spíše jen jako „náhradní objekt“ v případech, kdy z nějakých důvodů nemohou uskutečnit sexuální kontakt s osobou opačného pohlaví, které by za jiných okolností dali přednost (příkladem takovéhoto chování mohou být sexuální kontakty mezi osobami téhož pohlaví v prostředí, kde jsou dospělí příslušníci mužského a ženského pohlaví od sebe striktně oddělováni).

27.03.2018

Dobrý den, mám takový problém, celkem se kvůli němu trápím.. Bojím se, že jsem homosexuál. Homosexualita se sice nedá do 16 určit, ale 16 mi bude už za půl roku, takže se asi nic nezmění. Holky se mi mic nelíbí (kluci spíše) hodně se toho bojím, nechci být homosexuál, mám pár kamarádek, ale nic jako láska k nim necítím. Myslíte si, že jsem homosexuál? Sám nemám homosexuály rád, a mí kamarádi taky ne.

Kubik, 15 let

Milý Kubiku,

Strach z vlastních projevů homosexuality (ať už se jedná o projevy skutečné nebo jen domnělé) se označuje termínem internalizovaná homofobie. V období dospívání se jedná o poměrně častý jev. Dospívající jedinci totiž snadno podléhají obavám a pochybnostem ohledně svojí sexuální orientace, protože si nedovedou vysvětlit některé vlastní pocity, které podle jejich představ neodpovídají jejich heterosexuální identitě. K takovýmto pocitům patří i náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví, případně „nezájem“ o vrstevníky opačného pohlaví.
K těmto obavám se mnohdy připojuje strach z budoucnosti, neboť dospívající jedinci, kteří sami u sebe „odhalí“ různé „zaručeně spolehlivé“ známky homosexuální orientace, vyvozují z tohoto „zjištění“ dalekosáhlé závěry pro svůj budoucí život (například propadají obavám, že si nenajdou partnera, nezaloží rodinu, zklamou očekávání svých rodičů a podobně).
Jedinci, kteří trpí internalizovanou homofobií, často hledají různé projevy homosexuality i tam, kde nejsou. Někdy se rovněž snaží sobě i svému okolí za každou cenu „dokázat“ svoji heterosexuální orientaci například tím, že obtěžují své spolužačky či jiné dívky nebo navazují náhodné sexuální kontakty se ženami či dívkami, které dostatečně neznají. Jedním ze způsobů, jak se u některých dospívajících projevuje internalizované homofobie, je i důrazné odmítání homosexuality a odpor vůči ní. Zejména u chlapců se může internalizovaná homofobie projevovat značně agresivním způsobem, včetně slovních i fyzických útoků na jedince, kteří jsou (v mnoha případech zcela mylně) považováni za homosexuálně orientované.
Především je třeba si uvědomit, že náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví nemusí být (a ve většině případů není) projevem homosexuální orientace. Jestliže se ti například líbí některý ze spolužáků, kamarádů nebo jiných chlapců, ještě to rozhodně nemusí být projevem homosexuality.
Rovněž důvěrná přátelství mezi dospívajícími jedinci téhož pohlaví většinou nejsou projevem homosexuální orientace. Větší důvěrnost v těchto vztazích je dána především tělesnou i duševní blízkostí, podobnými zájmy, názory, vlastnostmi, zkušenostmi a pohledem na svět. Naproti tomu ve vztahu k vrstevníkům opačného pohlaví pociťují mnozí dospívající lidé stud, rozpaky, nejistotu a obavy z neznámého. Také ze společensko-kulturních důvodů řada dospívajících upřednostňuje kamarádské vztahy s vrstevníky téhož pohlaví, jejichž chování a reakce jsou pro ně mnohem „čitelnější“, než chování a reakce vrstevníků opačného pohlaví.
Ani pohlavní náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví nelze považovat za jednoznačný projev homosexuální orientace. Dospívajícího jedince může vzhledem k narůstající úrovni hormonální hladiny vzrušovat všechno možné, včetně těla a tělesných projevů vrstevníka téhož pohlaví. Konečně ani sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být v období dospívání projevem homosexuality. Podíl jedinců, kteří měli v období dospívání sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví, je podle různých vědeckých výzkumů až 10x vyšší, než podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci.
Důležité je, abys nepodléhal různým předsudkům a stereotypům, podle nichž jsou určité pocity či způsoby chování projevem, ba dokonce „důkazem“ homosexuální orientace. Nesnaž se za každým projevem náklonnosti k vrstevníkům téhož pohlaví hledat vlastní homosexuální orientaci. Pokud se vrstevníci téhož pohlaví objevují v tvých erotických představách (fantaziích), nesnaž se tyto představy uměle potlačovat. Sexuální orientace je vrozená, z čehož vyplývá, že sexuálními představami (fantaziemi) ani sexuálním chováním (tj. výběrem partnera téhož nebo opačného pohlaví) ji nelze změnit.

27.03.2018

Dobrý den, co je s mým penisem, když má na spodní straně takový červený pruh? Je od předkožky až po šourek.

John, 16 let

Milý Johne,

Tmavší a drsnější pruh na spodní straně penisu je tzv. raphe (vyslovuje se [rafé]). Jedná se o šev, který vzniká během nitroděložního vývoje jedince mužského pohlaví. Raphe prochází od předkožky po spodní straně penisu, dále přechází v rýhu uprostřed šourku (který vizuálně „rozděluje“ na levou a pravou polovinu) a pokračuje přes rozkrok až k okraji řitního otvoru. Průběh raphe je znázorněn na obrázku vpravo.
Raphe má obvykle tmavší barvu něž okolní pokožka, protože obsahuje více kožního barviva neboli pigmentu. Mírné zarudnutí tohoto švu může být způsobeno například podrážděním pokožky při výraznějším pocení (například při nošení spodního prádla z méně prodyšných či příliš hřejivých materiálů).

27.03.2018

Dobrý den, můžu se zeptat z čeho jsou lidské sliny ?

Slina, 11 let

Milý Slino,

Největší část objemu slin (přibližně 99%) tvoří voda. Kromě vody obsahují sliny též menší množství různých bílkovin. Ve slinách jsou dále obsaženy různé bakterie, enzymy (což jsou chemické látky, které umožňují a urychlují různé chemické procesy, například trávení), hlen a odumřelé buňky.
Sliny pomáhají odstraňovat z úst zbytky potravy, chrání dutinu ústní včetně zubů před nežádoucími účinky bakterií a zabraňují překyselení úst. Známé jsou rovněž desinfekční účinky slin (proto si poranění živočichové lížou rány, což lze někdy pozorovat i u lidí).

27.03.2018

Dobrý den mohl bych se zeptat jak mám mít penis směrem dolů bez toho aby mi začal stát když celý život ho nosím směrem nahoru, prosím pomocte a děkuji

Boy3, 13 let

Milý Boyi3,

Poloha penisu „směrem nahoru“ je v klidovém stavu dána například druhem a velikostí spodního prádla a způsobem jeho nošení. Záleží na tom, jakým způsobem si penis ve spodním prádle „srovnáš“, případně i na tělesné poloze, kterou právě zaujímáš (stoj, sed, leh na zádech, leh na boku a podobně). Různé způsoby „uložení“ penisu ve spodním prádle znázorňuje následující schematická kresba, představující jakýsi  „průřez“ spodním prádlem.

Do určité míry záleží i na délce penisu v klidovém stavu. Jestliže je délka penisu v klidovém stavu poměrně malá, nelze očekávat, že penis bude viset směrem dolů. Určitou roli má i míra pružnosti vazivových pouzder topořivých těles, případně i míra pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis upevněn.

27.03.2018

Dobrý den hraji jednu hru (...) a stává se mi že když umřu často a nebo hodně blbě tak se prostě neunesu tak si prostě pěsti bouchnu do klávesnice už jsem takhle zničil dost věcí a lituji toho. Dá se nějak tohle kontrolovat? Antistresove pomůcky nepomáhají, pomáhá až když bouchnu.

Herdin, 17 let

Milý Herdine,

Zvládání vzteku a jiných silných emocí může být velmi nesnadné. Každý se občas rozčílí, přičemž uvolnění vzteku lze dosáhnout také pomocí jeho „vybití“ fyzickou aktivitou.
Důležité je, aby sis vztek nevybíjel na drahých a užitečných věcech, například na klávesnici. Pocit úlevy spojené s uvolněním vzteku bývá v takových případech znehodnocen lítostí nad rozbitým předmětem.
Pokud je to možné, vyhýbej se situacím, které v tobě vyvolávají zlost. Přemýšlej o tom, zda je pro tebe uvedená hra natolik důležitá, abys kvůli ní ničil věci, které ti zrovna přijdou pod ruku. Jestliže dosahuješ úlevy pouze po úderu (bouchnutí) rukou do nějakého předmětu, připrav si alespoň nějaký měkčí předmět, o který se neporaníš (například polštářek, který si vyhradíš k tomuto účelu).
Také si můžeš zvolit nějakou jednoduchou frázi, kterou si při návalu vzteku budeš několikrát opakovat (například „Nebudu se rozčilovat“ a podobně). Některým jedincům při uvolňování vzteku pomáhá i vykřikování různých neslušných slov (což však lze doporučit pouze za předpokladu, že jsi právě sám, jinak bys mohl svými vulgarismy obtěžovat osoby ve svém okolí).
Zajisti si dostatek kvalitního spánku. Při nedostatku spánku klesá kontrola jedince nad vlastním chováním, v důsledku čehož může vybíjení vzteku nabývat násilných forem.

26.03.2018

Zdravím. Môžem nosiť obnazeny zalud v slipoch? Po chvíli mi povrch zoschne. Neuškodí mi to?

?????, 13 let

Milý ?????,

Otíráním obnaženého žaludu o spodní prádlo či přímo oblečení dochází k jeho vysušování a k nadměrné keratinizaci (rohovatění) jeho povrchu.
Pokud se ti žalud obnažuje samovolně, případně pokud je předkožka natolik krátká, že větší část žaludu zůstává obnažená, v důsledku čehož dochází k vysušování žaludu, doporučuji povrch žaludu jednou denně ošetřit nanesením menšího množství pleťového krému.
Každodenní zvlhčování povrchu žaludu pomocí pleťového krému doporučuji jako ochranu proti nadměrné keratinizaci rovněž u chlapců a mužů, kteří byli obřezáni (tj. kterým byla předkožka chirurgicky odstraněna).

26.03.2018

Dobrý den, chci se zeptat proč jsem vždy močil s předkožkou jeden jednolitý proud, který neuhnul ani malým proudkem doprava, doleva nebo dolů a nyní tak rok se mi moč rozstřikuje (myslím to tak, že při začátku močení se mi rozletí několik kapek do všech stran, i na boty a v průběhu močení se toto třeba opakuje). Vím proč se moč rozstřikuje, ale dost se trápím nad tím proč se mi toto děje teď a dřív se to nedělo, nemůže to být třeba tím že mám šikmou uzdičku, když penis přetáhnu? A co můžu udělat pro to aby se mi takto moč "neorzlétávala"?
Moc děkuji

Matěj, 17 let

Milý Matěji,

„Rozstřikování“ moči, tedy větvení jejího proudu do více paprsků, zřejmě není způsobeno nerovností uzdičky. Příčinou je spíše tvar ústí močové trubice, tj. otvoru na vrcholku žaludu, z něhož vytéká moč. Ten se při močení rozevírá do tvaru číslice „8“, protože jeho okraje jsou ve střední části silnější, než na obou koncích.
Je docela dobře možné, že zatímco v dětství a na počátku dospívání u tebe formovala proud moči do jednoho paprsku dlouhá a úzká předkožka, zatímco po uvolnění jejího prstence (nebo při částečném přetažení přes žalud) dochází k rozdělení jednoho proudu do více paprsků.

26.03.2018

Ahoj, moje holka by se se mnou chtěla vyspat (málem už na to přišlo) , ale ja si nejsem jistý jestli na to jsem fyzicky připravený. Díky za odpověď:)

Pavel, 15 let

Milý Pavle,

Fyzicky připravený k pohlavnímu styku již ve svém věku nejspíše jsi. Otázkou je, zda jsi také připravený k přijetí otcovské role pro případ, že by selhaly použité antikoncepční prostředky.
V tvém věku bych přece jen ještě doporučoval omezit se pouze na vykonávání tzv. nekoitálních sexuálních aktivit, tedy takových, při nichž neodchází k zavádění penisu do pochvy. Více o nekoitálních aktivitách najdeš na stránce „Láska a erotika“.
Vzhledem k tomu, že jsi již dosáhl věku 15-ti let, mělo by i tvojí sexuální partnerce být alespoň 15 let, a to i v případě, že se budete věnovat výhradně nekoitálním sexuálním aktivitám.

26.03.2018

Dobrý den dnes mi při orgasmu vytekla průhledná tekutina. Ptám se proto, že jsem ještě neměl ejakulaci tak se ptám jestli to nebyl ejakulát.
Díky za odpověď

Ponožka, 12 let

Milý Ponožko,

Je možné, že se již jednalo o ejakulát neboli sperma, zejména pokud k jeho výronu došlo při vyvrcholení (orgasmu) nebo bezprostředně po něm. O preejakulační tekutinu se nejspíše nejednalo, protože ta se uvolňuje již před dosažením orgasmu, nebo dokonce jen při silnějším pohlavním vzrušení.
U dospívajících chlapců má ejakulát zpravidla menší hustotu, než u dospělých mužů. Ejakulát je tvořen z větší části vodou, z menší části bílkovinami, které mu dodávají bělavé zbarvení. Zatímco u dospělého tvoří voda 90 až 95% objemu ejakulátu, u dospívajícího to může být až 99%. Z tohoto důvodu je celkem normální, že ejakulát je u chlapce tvého věku téměř čirý (průhledný) nebo má jen mírně bělavé zbarvení.

26.03.2018

Když si oholim zadek za jak dlouho to proste asi na cm?

Alex, 16 let

Milý Alexi,

Běžné tempo růstu tělesného ochlupení je 1 cm za měsíc.

25.03.2018

Dobrý večer. Už téměř od září si píšu se svou novou spolužačkou. Je vždy moc milá, není ale středem pozornosti a moc lidí s ní nekomunikuje. Není to ale tím, že by nechtěli. Kolektiv máme skvělý a hlavně se všichni známe jen od září. Už pár měsíců se jí dvořím, lichotím ji, pozývám ven. Jednou jsem ji doprovázel na cestu domů. Mám ji moc rád a myslím si, že už bych měl trochu ''přitlačit na pilu'' a někde o samotě ji říct, co k ní cítím. Podle mě je silný introvert, je asi i dost opatrná, což chápu, ale myslím si, že i z chatu by měla poznat, že z mé strany bychou nemuseli být jen přáteli. Myslím, že to první sblížení jako kamarádi a seznámení už mám za sebou. V hlavě doufám, že mě má také ráda. Co mi tedy dále doporučíte? Děkuji za odpověď.

Loveman, 16 let

Milý Lovemane,

Pokud se s dívkou již delší dobu znáš a dokonce spolu chodíte ven, nemělo by dívku překvapit, že k ní cítíš silnou citovou náklonnost. Se svými city se jí můžeš svěřit na schůzce, pokud možno na nějakém místě, kde se budete cítit dobře (některé páry si vyznávají lásku například pod stromem nebo na jiném snadno zapamatovatelném místě, ke kterému se při každém výročí svého vztahu vracejí). K dívce se chovej mile a pozorně, ale nevnucuj se a snaž se chovat přirozeně.
Možná, že vyznání tvých citů přivede dívku do rozpaků a nebude hned vědět, jak má reagovat (zejména pokud jí před tebou ještě žádný chlapec nevyznal lásku). Své city jí můžeš vyjádřit například v závěru schůzky při loučení. Do vaší příští schůzky tak získá čas, aby tvé vyznání citů vnitřně zpracovala.

25.03.2018

Dobrý večer,
občas, když změním rychle polohu, tak se mi zatemní před očima a trochu zabolí hlava. Je to na pár vteřin a pak jsem v pohodě. Nevíte co se se mnou děje?
Předem děkuji za odpověď.

anonym, 12 let

Milý anonyme,

Nejspíše se jedná o tzv. ortostatickou hypotenzi. Dochází k ní v důsledku změny krevního tlaku při prudkých pohybech, zejména při náhlé vertikalizaci (vstávání z lehu nebo ze sedu). Uvedené pohyby je třeba vykonávat pomalu. Uvedenými obtížemi často trpí osoby s nízkým krevním tlakem.
Ortostatická hypotenze sice může znepříjemňovat život, avšak nemusí tě nijak zásadně omezovat. Pouze se vyhýbej příliš prudkému vstávání a podobným pohybům.

25.03.2018

Zdravím,
brzy mě čeká 13-ti letá prohlídka. Ohledně toho bych se rád informoval;
1) Je nutné/určuje to nějaká vyhláška, že lékař musí prohlížet pohlavní orgány pacienta? Dost se stydím.
2) Mám očekávat nějaké očkování?
3) Pokládá doktor pacientovi dotazy ohledně jeho vývoje, masturbaci atd.?
Děkuji a přeji hezký den.

Axx, 12 let

Milý Axx,

1) Součástí preventivní prohlídky ve věku 13-ti let je dle vyhlášky č. 70/2012, § 5, odst. d, také kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků. Lékař by si měl pohlavní orgány prohlédnout, aby mohl posoudit jejich vývoj. Někteří lékaři však prohlídku pohlavních orgánů vynechávají. Nicméně před lékařem se stydět nemusíš, protože pouze dělá svoji práci. Pohlavní orgány jsou pro něj část těla jako každá jiná.
2) Součástí prohlídky je také kontrola a plán dalšího očkování, případně doplnění chybějícího očkování. Očkování se však neprovádí přímo během prohlídky, nýbrž je k němu pacient pozván.
3) Zatímco u dívek se podává dotaz na menstruační cyklus, u chlapců se žádný dotaz týkající se ejakulace nepodává. Lékaři nejsi povinen sdělovat, zda masturbuješ, přičemž je krajně nepravděpodobné, že by se tě na to zeptal.

25.03.2018

Těžko se to píše a ještě hůře říká .můj život postrádá smysl nikdo mě nemá rád a asi ani nebude (...)

Já, 13 let

Milý Ty,

Hledání smyslu života může být pro někoho úkolem na dlouhé roky či desetiletí. Někteří lidé našli smysluplnou činnost, která jejich život naplňovala, již v mládí, jiní až v pokročilejším věku.
Nikdy nevíš, co důležitého ti život přinese. Je docela dobře možné, že dříve či později do tvého života vstoupí osoba, která bude potřebovat tvoji lásku, péči, pomoc či podporu. Nebo najdeš nějakou užitečnou a smysluplnou činnost, které se budeš s nadšením a zaujetím věnovat. Nemusí to být hned, ostatně zatím jsi ve věku, kdy se většina lidí na své budoucí vztahy a povolání (či přímo životní poslání) teprve připravuje.
Jestliže tě trápí pocit, že tě nikdo nemá rád, měl bys tím více mít rád sám sebe a pečovat o sebe. Například tím, že budeš dostatek času věnovat odpočinku, úpravě svého zevnějšku či svým oblíbeným činnostem (například poslechu své oblíbené hudby nebo nějakým svým zájmům a zálibám). Radost si můžeš udělat i tím, že si občas koupíš nějakou hezkou věc, i kdyby to měla být třeba jen maličkost. Na světě nejsi jenom pro druhé, ale také sám pro sebe. To není sobectví, protože každý člověk by o sebe měl alespoň trochu pečovat a alespoň občas se k sobě chovat hezky.
Samozřejmě, že není vyloučeno, že tě přece jen někdo v tvém okolí má rád, ale stydí se ti dát své sympatie najevo. Pokud si chceš najít nové kamarády a nedaří se ti to ve škole, zkus se poohlédnout po nějaké zájmové činnosti. Jistě tě něco baví a prostřednictvím různých volnočasových aktivit bys mohl rozšířit okruh svých známostí a zvýšit tak pravděpodobnost, že potkáš nějakou „spřízněnou duši“.

25.03.2018

Dobry den, na muj predchozi dotaz jste mi odpovedel ze predkozka obvykle formuje moč do jednoho proudu. Proc ale nekdy formuje a nekdy ne?

Honza, 16 let

Milý Honzo,

Protože předkožka může být různě pružná a v závislosti na tělesné teplotě, teplotě prostředí a dalších faktorech dochází k jejímu posunování, smršťování či uvolňování. Jestliže je prstenec předkožky mírně roztažený, nemusí proud moči formovat do jednoho paprsku. Totéž platí, pokud je předkožka mírně stažená a ústí močové trubice je obnaženo.

25.03.2018

Dobrý den, vadí něčemu když si neholím pubické ochlupení?

666xd, 15 let

Milý 666xd,

Nevadí. Pubické ochlupení si můžeš holit, zkracovat nůžkami nebo nechat volně růst. Všechny uvedené možnosti jsou normální a záleží na tobě, pro kterou z nich se rozhodneš.

25.03.2018

Diky, a nevedeli by jste mi poradit alespon nejakej jeden cvik, pokud by se dalo? Asi je to pro vas otravujici, ale nechci se s tím zverit rodicum, stydim se, mozna to chapete.

George, 14 let

Milý George,

Pro začátek můžeš vyzkoušet různá dechová a hlasová cvičení. Uklidni se a zhluboka dýchej. Výdechový proud můžeš posilovat pomocí rychlých nádechů a pomalých výdechů. Bránici a břišní stěny můžeš procvičovat pomocí opakovaného vyrážení krátkých slov (např. „haf, haf, haf“ nebo „hip, hip, hip“). Dále můžeš procvičovat co nejdelší vyslovování samohlásek (a, e, i, o, u) na jedno nadechnutí.
Nicméně pro dosažení očekávaných výsledků bych přece jen doporučil obrátit se na foniatra nebo logopeda, který nejprve vyhodnotí tvůj hlasový projev a poté ti navrhne vhodná hlasová cvičení.

25.03.2018

Dobrý den, dají se nějak zhubnout nebo zmenšit prsa?

Vlk, 13 let

Milý Vlku,

Zvětšení prsou u dospívajících chlapců může být projevem nepravé nebo pravé gynekomastie. Při nepravé gynekomastii dochází ke zvýšenému ukládání tělesného tuku na hrudníku, při pravé gynekomastii k chorobnému zvětšení prsních bradavek. Gynekomastie je způsobena hormonální nerovnováhou, léčba spočívá v podávání antiestrogenů (tj. léčiv blokujících účinky ženských pohlavních hormonů – estrogenů), např. tamoxifenu.
Zhubnutí (omezení množství tělesného tuku) by mohlo pomoci pouze v případě, že by větší prsa byla projevem celkové obezity. Pokud však máš vcelku normální postavu a tuk se ve větším množství ukládá pouze na hrudníku, jedná se o nepravou gynekomastii. Pokud dochází k elevaci prsních bradavek (tj. k jejich zvětšování a vystupování směrem kupředu), jedná se o pravou gynekomastii.
Při podezření na gynekomastii doporučuji provést endokrinologické vyšetření (poukaz na vyšetření vystaví praktický lékař pro děti a dorost).

25.03.2018

Dobrý den. Chtel bych se zeptat, jestli by se nedal nejak muj hlas zhrubsit, nebo zesilnit ve smyslu zmohutnit. Protoze ja jsem ministrant a v kostele se na omsi dost zpiva. Ja zpivam az moc, a ne jenom v kostele. Stale si nejak pozpevuji a zjistil jsem, ze ten muj hlas mam asi poskozeny, protoze ja nevim ani poradne zakricet a nekoho prekricet nebo nejak 'hulakat' jako napr. pri volleybale kdyz daju bod atd. Proste muj hlas je v tomto smysle slaby, no jinak ho mám zmeneny, tedy nemam ho jako nejake male dite. Ale po te druhe strance je proste slaby. Da se to nejak (vcas) napravit? A (asi je to sprosta otazka, no) chtel tych mit to 'Adamovo jabko' na krku vetsi. Da se to taky nejak spravit?
Dekuji.

George, 14 let

Milý George,

Síla hlasu je dána nejen velikostí hlasivek, ale i technikou mluveného projevu a způsobem dýchání při zpěvu nebo hlasitém mluvení. S modulací hlasu by ti pomohl specialista – pokud možno foniatr nebo logoped, nebo alespoň učitel zpěvu.
K růstu hrtanu („jablka“ či „ohryzku“ v přední části krku) dochází u některých chlapců dříve, u jiných později.
K prvnímu růstu hrtanu dochází již mezi jedenáctým a dvanáctým rokem života, avšak jeho nápadnější zvětšení se dostavuje většinou až na konci puberty, u některých mladých mužů dokonce až na počátku dospělosti.

24.03.2018

Dobrý den
Měl bych otázku asi za dva týdny jdeme na preventivní prohlídku a ja se bojím že dostanu erekci a proto se chci zeptat jestli tomu lze předejít?
Předem děkuji za odpověď

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

V období dospívání se erekce dostavuje poměrně často a jejímu nástupu nelze předejít. Nicméně je jen málo pravděpodobné, že se dostaví právě při lékařské prohlídce. Určitě bys neměl předem propadat obavám, co všechno by se během prohlídky mohlo stát.
Pokud se u tebe erekce během prohlídky přece jen dostaví, můžeš se ji snažit potlačit tím, že zaměříš svoji pozornost jiným směrem (například si budeš v duchu počítat nějaký obtížnější matematický příklad, odříkávat násobilku a podobně).
Nejlépe však uděláš, když si erekce nebudeš všímat a budeš se chovat tak, jako kdybys o žádné erekci nevěděl. Na samotné erekci není nic závadného a lékaři pro děti a dorost jsou zvyklí na to, že se čas od času se u některého z dospívajících pacientů dostaví. Rozumný lékař se na tebe kvůli erekci určitě nebude zlobit, ani se ti kvůli ní nebude smát.

24.03.2018

Jaký věk je podle Vás optimální pro početí dítěte? Až mi bude 25/30/35?

Men, 17 let

Milý Mene,

Z biologického hlediska je věk pro početí dítěte důležitý zejména u ženy. Za optimální věkové rozmezí pro první mateřství se považuje 20 až 30 let věku. Určitou hranici představuje u ženy věk 35 let, po jehož dosažení je těhotenství pro ženu již velmi náročné a hrozí vyšší riziko výskytu dědičných onemocnění u dítěte. Jako problematické lze vnímat odkládání mateřství do vyššího věku (tedy nad 35 nebo dokonce nad 40 let), k němuž v soudobé společnosti dochází zejména z důvodů budování profesní kariéry.
Ze společenského hlediska nedoporučuji počít dítě před dosažením věku 18-ti let. Pokud se pár rozhodne počít dítě, měl by si také zajistit alespoň minimální pravidelný finanční příjem. Stát sice mladé rodiny s dětmi finančně podporuje, avšak zdaleka ne v takové míře, jako bylo obvyklé před několika desítkami let.

23.03.2018

Vadí něčemu, že čůrám ve sprše?

Tommy, 13 let

Milý Tommy,

Močení ve sprše z hygienických důvodů nedoporučuji, neboť moč obsahuje různé odpadní látky. Avšak pokud se bez této praktiky nechceš nebo nedovedeš obejít, měl by sis po vymočení opláchnout nohy či jiné močí potřísněné části těla. Vzhledem k tomu, že sprchu nejspíše nepoužíváš sám, bys měl po sobě opláchnout i močí zasažené části sprchového koutu.

23.03.2018

Dobrý den, je běžné, že někdy mám penis v klidu v délce kolem 3,4 cm a někdy je v klidu kolem 8 cm. Čím to, že můj penis má v klidu jednou tuto délku a jindy tamtu?

Vašek, 17 let

Milý Vašku,

Délka penisu v klidovém stavu kolísá, což je způsobeno různými faktory (například měnící se teplotou vnějšího prostředí, pružností závěsných vazů penisu, tělesnou polohou, svalovým napětím v oblasti malé pánve a podobně). Výraznější rozdíly v délce penisu v klidovém stavu lze pozorovat zejména u jedinců s vysoce pružnými závěsnými vazy. Nejedná se o žádnou vadu či poruchu, a tudíž tě uvedený délkový rozdíl nemusí nijak znepokojovat.
V některých antropometrických výzkumech věnovaných rozměrům penisu byla pro měření délky penisu v klidovém stavu využita metoda opakovaného (dvojího) měření, přičemž do výsledků se započítávaly průměry všech (obou) naměřených hodnot.

23.03.2018

Hraju hokej a mam hrozne hubene ruce a tak moje strelba nema ranu. Proto bych potreboval poradil nejake cviky na posilneni celych rukou( bicepsu, predlokti, zapesti atd.)

Vojta, 14 let

Milý Vojto,

Horní končetiny můžeš posilovat například pomocí kliků, případně pomocí některých cviků na hrazdě, zejména přitahování při úzkém úchopu podhmatem (hrazdu uchopíš tak, aby malíčky směřovaly k sobě a palce od sebe). Současně doporučuji zvýšit konzumaci mléčných výrobků (zejména tvarohu), čímž podpoříš růst svalů. O další rady můžeš požádat svého trenéra.

23.03.2018

Dobrý den, mám problém, moje velikost penisu při erekci je 14 cm a obvod nějakých 12 cm, problém mám ale při nestopořeným penisu, to je max 4 cm a obvod max 5 cm. Je to normální? Proč se mi penis smršti do tak malé délky? Četl jsem že se penis zvětšuje 1,5x ale u mě to je skoro 3x.. děkuji za odpověď (...)

XxXPlayerXxX, 17 let

Milý XxXPlayereXxX,

Rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci může být různě velký. U některých mužů a chlapců se penis při erekci zvětšuje pouze nepatrně, u jiných naopak velmi výrazně. Rozdíl spočívá v pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Jestliže jsou tyto vazy málo pružné (jinak řečeno, jsou-li tyto vazy tuhé) rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci je malý. Pokud jsou závěsné vazy vysoce pružné, rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci je naopak vysoký, někdy i několikanásobný.
Pružnost závěsných vazů je dána vrozenými dispozicemi a nelze ji měnit. Kvůli menším rozměrům penisu v klidovém stavu se netrap. Je celkem pochopitelné, že výrazně kratší délka penisu v klidovém stavu tě může přivést do rozpaků, máš-li se například svlékat či převlékat před ostatními, avšak pro tvoji budoucí partnerku může být výrazné zvětšení penisu při erekci příjemným překvapením.

23.03.2018

Dobrý den, za pár dní jdu na 17-ti letou prohlídku, kontroluje se stále penis a nebude lepší se před tím oholit?

Zdenál, 17 let

Milý Zdenále,

Na preventivní prohlídce ve věku 17-ti let se již kontrola pohlavních znaků neprovádí (na rozdíl od prohlídky ve věku 11, 13 a 15 let, kdy je dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. povinná), avšak záleží na konkrétním praktickém lékaři, zda ji do prohlídky přesto zařadí či nikoli.
Kvůli preventivní prohlídce si ochlupení holit nemusíš. Lékaři jistě nebude vadit, že si ochlupení necháš volně růst.

22.03.2018

dobrý den, poslední dobou se mi zdá, že mi dělá moje výška a moje mohutnost velké problémy. abyste jste rozuměl, hrozně se mi líbí moje spolužačka, která je o 38 cm nižší, jenomže vedle sebe vypadáme hodně komicky. nedala by se alespoň opticky zmenšit moje výška, nebo nějak jinak předejít těmto komickým situacím. Mně to nevadí, že se mi někteří trpaslíci smějí, ale co ona :-( Rozhodně se jí nechci vzdát. díky

AB, 15 let

Milý AB,

Výškový rozdíl mezi partnery nemusí představovat zásadní problém, zejména pokud je chlapec vyšší, než jeho dívka. Na většinu lidí působí neobvyklým dojmem spíše opačný případ, tedy je-li dívka výrazně vyšší, než chlapec. Avšak partneři, mezi nimiž se vytvořilo velmi silné citové pouto, dovedou tento „nedostatek“ překonat tím, že případným nevhodným poznámkám svého okolí nevěnují pozornost.
Tělesnou výšku lze vizuálně („opticky“) snížit volbou vhodného oblečení. Například různobarevné oblečení (tj. kalhoty a horní část oblečení různé barvy) postavu vizuálně snižuje, zatímco jednobarevné oblečení (tj. kalhoty a horní část oblečení stejné barvy) postavu vizuálně zvyšuje. Čím větší je barvený kontrast mezi dolní a horní částí oblečení, tím více se postava „opticky“ snižuje (příkladem mohou být černé kalhoty a bílý svetr). V teplejších měsících lze postavu vizuálně snížit nošením tříčtvrtečních kalhot (tj. kalhot, jejichž nohavice končí přibližně v polovině vzdálenosti mezi koleny a kotníky, případně i o něco blíže ke kotníkům). V chladnějších měsících lze „optického“ snížení postavy dosáhnout nošením delší bundy, mikiny či svetru (obecně platí, že postavu vizuálně snižuje takové svrchní oblečení, jehož dolní okraj sahá níže než do poloviny hýždí).

22.03.2018

Dobrý deň. Už asi dva roky trpím gynekomastiou. Podľa internetu som zistil, že ju mam. Veľmi sa za to hanbím. Vždy sa to snažím schovať. Beriem si vždy mikinu. Bez mikiny nikam neidem. Ale aby som to schoval, tak sa strašne hrbím v chrbtici, čož nie je dobré. Kebyže začnem cvičiť aj na prsia tak by mi to mohlo zmiznúť?
Rodičia vidia, že ju mám ale neriešia to. A ja sa veľmi hanbím im povedať, že to chcem riešiť. Lebo to nie je také ľahké. Endokrynologička mi asi pred rokom povedala, že by to malo zmiznúť samo. Ale odvtedy som tam nebol. A hanbím sa to povedať rodičom alebo tam ísť sám. To nie je ľahké. Čo s tým mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Kevin, 14 let

Milý Kevine,

Gynekomastii (chorobné zvětšení prsních bradavek u chlapců) lze léčit antiandrogeny, například tamoxifenem. Není vyloučeno, že po obnovení hormonální rovnováhy příznaky gynekomastie spontánně (samovolně) ustoupí, avšak vzhledem k tomu, že obtíže u tebe trvají již dva roky, bych hormonální léčbu tamoxifenem či podobným léčivem rozhodně doporučoval. Nedojde-li během puberty ke spontánnímu ústupu příznaků gynekomastie, mohlo by zvětšení prsních bradavek přetrvat až do dospělosti.
Vzhledem k tomu, že pacient mladší 18-ti let může lékaře-specialistu navštívit pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, by bylo dobré, kdybys překonal ostych a alespoň jednomu z rodičů se svěřil. Na lékařskou péči máš právo a rodiče by neměli tvoje zdravotní obtíže zanedbávat, stejně jako by měli brát vážně i riziko psychických problémů, které se u dospívajícího chlapce s gynekomastií mohou rozvinout. Bylo by škoda, kdyby ses měl nadále zbytečně trápit, neboť tvé obtíže lze léčit, přičemž účinnost hormonální terapie při léčbě gynekomastie je poměrně vysoká.

22.03.2018

Mám dotaz. Někdy, nezávisle na tom, co právě dělám se mi ztopoří penis a začne divně pulsovat. Je to normální? A ještě, spolužáci si povídali, že masturbují každý den, zatímco já jen max. 2x týdně. Je chyba, nebo problém na mé straně, nebo na jejich? (2x týdne ne proto, že bych úmyslně nechtěl, ale protože nemám ,,chuť" - nevím jak to napsat) Díky za odpověď.

ProsteKluk, 14 let

Milý ProsteKluku,

U dospívajících chlapců se erekce dostavuje poměrně často. Při erekci se topořivá tělesa penisu plní krví, a tudíž zmíněné „pulsování“ je naprosto normální.
Chyba není na tvé straně ani na straně spolužáků. Různí dospívající jedinci mohou mít různě vysokou hladinu pohlavních hormonů v krvi, a tudíž i jejich sexuální potřeba může být různě silná. Některým dospívajícím stačí masturbovat několikrát týdně, jiní masturbují každý den nebo i vícekrát denně. Vše je normální. Někteří odborníci (např. G. Giles a kol.,  2003) doporučují v období dospívání a v mládí vykonávat masturbaci alespoň 5x týdně, avšak záleží na každém chlapci či mladém muži, jak často chce masturbovat. Jestliže ti masturbace 2x týdně dostačuje, nemusíš se nutit k větším masturbačním výkonům, avšak na druhou stranu není nutné (a ani nelze doporučovat), aby ses v masturbaci příliš omezoval.

22.03.2018

Jak se zbavit celulitidy?

Gandals, 14 let

Milý Gandalsi,

Celulitida je akutní hnisavý zánět kůže a podkožní tkáně. Účinná léčba spočívá v podávání antibiotik, která se vydávají pouze na lékařský předpis.
V hovorové řeči se však pojem „celulitida“ používá rovněž pro zvětšování tukových buněk uložených pod pokožkou, v důsledku čehož se na pokožce vytvářejí různé hrbolky a podobné nerovnosti. Příčinou této „celulitidy“ je působení ženských pohlavních hormonů, proto se vyskytuje převážně u žen, někdy též u obézních mužů. Při výskytu této „celulitidy“ se doporučuje pravidelně cvičit, provádět masáže dolních končetin, omezit množství tělesného tuku (zhubnout) a pravidelně ošetřovat postižené části těla pleťovým krémem či tělovým mlékem.

22.03.2018

Dobrý den, všiml jsem si že už tak rok mám nakloněný žalud doleva a někdy je i celý penis otočený skoro o 90° ale kolikrát jsem už viděl jak se z této pozice otočil zpět do normálu ale žalud je stále nakloněn. Je možné to je příčina rozstřikování moči když čůrám se staženou předkožkou? Konkrétně myslím že dřív když to bylo rovně tak vše bylo v pořádku a teď třeba tím nakloněním ústí močové trubice není uprostřed v té "díře" v předkožce ale levý okraj předkožky více méně to ústí kryje. Snad víte jak to myslím.
Děkuji

Honza, 16 let

Milý Honzo,

Mírné zakřivení penisu na jednu či druhou stranu (přibližně do 20 až 25°) je naprosto normální. Jestliže se ti penis otáčí kolem své osy, avšak poté se vrací do původní pozice, zřejmě máš vysoce pružné závěsné vazy, na nichž je penis v těle upevněn. Nejspíše se však nejedná o žádnou vadu či poruchu.
Příčinou větvení proudu moči do dvou paprsků (zejména při močení s přetaženou předkožkou) je tvar ústí močové trubice, tj. otvoru na vrcholku žaludu, z něhož moč vytéká. Okraje ústí močové trubice jsou totiž ve střední části silnější, a tudíž se tento otvor prouděním moči rozevírá do tvaru číslice 8. Z tohoto důvodu dochází k rozdělení proudu moči do dvou paprsků ještě předtím, než moč „opouští“ tělo. Spodní paprsek rozděleného proudu moči však bývá výrazně slabší než horní (viz obrázek). Někdy se namísto spodního paprsku objevuje pouze mírné odkapávání moči.
Jinak je proud moči při močení formován předkožkou, a to většinou do jednoho paprsku. Tento paprsek se zpravidla šroubovitě č vřetenovitě otáčí podél své osy. K případnému „rozstřikování“ do stran zpravidla nedochází hned u prstence předkožky, ale až v určité vzdálenosti od těla.
Nezáleží na tom, zda se prstenec předkožky (poněkud nepřesně označovaný jako „otvor“ v předkožce) kryje s ústím močové trubice (tj. s otvorem na vrcholku žaludu, jímž vytéká moč) či nikoli. Jejich dokonalé překrývání je spíše výjimkou, protože v přírodě je jen máloco dokonale symetrické.

22.03.2018

Je laserová operace očí bezpečná? Také jsem četl nějaké názory na to, že nějaké chyby nebo něco podobného se může projevit až za několik let. Jaký na to máte názor?

Men, 17 let

Milý Mene,

Nejsem specialistou na laserové operace rohovky, avšak vím, že takováto operace není vhodná pro všechny pacienty. Před operací je nutné podstoupit několik vyšetření a samotnou operaci lze provést pouze u dospělých pacientů, kteří mají stabilní počet dioptrií. Operace je nevhodná pro pacienty, kteří mají příliš tenkou rohovku. Pokud operaci do budoucna zvažuješ a máš pochybnosti o tom, zda pro tebe bude vhodná, můžeš si nechat provést příslušná vyšetření na několika různých (na sobě nezávislých) pracovištích, avšak je třeba počítat s tím, že pacient si všechna vyšetření (stejně jako samotnou operaci) hradí sám.

22.03.2018

Dobrý den,
V červenci mám narozeniny, tz., že v červnu nebo na konci května půjdu na 13. letou prohlídkou. 1. Co je soucasti 13. leté prohlídky. Předpokládám, že tam bude prohlídka penisu.. Na minulé preventivní prohlídce mi doktor prohlížel penis a mě stál - velký trapas. 2. Existuje nejaky způsob na "zbavení se" erekce? Neumim si představit, co si o mě řekl... A asi mi taky bude zkoušet zrak. Na interaktivní tabuli toho moc nepřrčtu, a tak předpokládám, že mě pošle k očnímu. 3. Co si o mně asi rekne, když nepřečtu ty pismena? 4. Co se dělá u očního? Dneska jsem si vyzkoušel brýle od spolužáka a byl to velký rozdíl. Viděl jsem všechny detaily, úplně jiný svět... 5. Jak si vybrat nejlepší brýle, podle čeho je vybrat? 6. Podle mě už nemá cenu se svéřovat rodičům ohledně horšího vidění na tabuli. Co si o tom myslíte, měl bych se svěřit?

Anonymák, 12 let

Milý Anonymáku,

1) Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je obsahem preventivní prohlídky ve věku 13-ti let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, dále kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly sekundárních pohlavních znaků (v této souvislosti může lékař provést i prohlídku penisu, případně vyšetření varlat pohmatem), vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.
Kvůli tomu, že se během prohlídky dostavila erekce, se nemusíš trápit. Lékař by měl vědět, že u dospívajícího chlapce se erekce dostavuje poměrně často, a to z důvodu nárůstu úrovně hladiny pohlavních hormonů v krvi. Pokud se u tebe při prohlídce erekce dostaví, tvař se, jako kdybys o ničem nevěděl.
2) Lékař si o tobě nejspíše pomyslel, že jsi zdravě se vyvíjející dospívající chlapec. Erekci se sice můžeš pokusit potlačit tím, že svoji pozornost zaměříš na řešení nějakého obtížného problému (například si budeš v duchu násobit dvouciferná čísla a podobně), avšak není zcela nutné, aby ses snažil erekci potlačovat. Součástí prohlídky je i vyšetření zraku.
3) Jestliže ti bude čtení písmen činit obtíže, lékař ti (respektive rodičům) nejspíše doporučí návštěvu očního lékaře. Avšak očního lékaře můžeš navštívit i bez poukazu od praktického lékaře, a tudíž není nutné, abys čekal až do nejbližší preventivní prohlídky.
4) Součástí vyšetření u očního lékaře je měření zraku pomocí speciálních brýlí, do nichž se postupně vkládají dioptrická skla o různém počtu dioptrií. Ordinace očních lékařů jsou v dnešní době vybaveny různými přístroji na vyšetření zraku (vyšetření probíhá tak, že si pacient opře hlavu o speciální opěrku a zaměří pohled na obrázek, který se zobrazuje v přístroji). Vyšetření není nijak bolestivé. Poněkud nepříjemné může být snad jen vyšetření očního pozadí pomocí tzv. štěrbinové lampy, protože někteří pacienti hůře snášejí silnější světlo. Avšak není jisté, zda u tebe bude lékař toto vyšetření provádět.
5) V dnešní době je na výběr z různých druhů skel i obrub. U osob mladších 15-ti let se doporučuje pořídit tvrzená skla, která jsou odolná proti pádům a nárazům. Namísto skel se do brýlí dají vsazovat také speciální plasty, které jsou oproti sklu lehčí, avšak jejich cena může být vyšší.
Při výběru brýlových obrub je vhodné vycházet z tvaru obličeje (například lidem s kulatým obličejem více sluší brýle s hranatými skly, u lidí s hranatým obličejem mohou kulatá či oválná skla obličej opticky „zjemnit“). Při výběru vhodných brýlí ti poradí prodavač(-ka) v prodejně optiky.
6) Pokud máš se zrakem potíže (například hůře vidíš na tabuli či na televizi, obtížně rozpoznáváš vzdálené předměty a podobně), doporučuji, aby ses svěřil rodičům co nejdříve. Navíc není vyloučeno, že na vyšetření u očního lékaře budeš muset několik týdnů čekat (zpravidla se jedná o velmi vytížené specialisty), a proto není na místě objednání na vyšetření odkládat.

22.03.2018

Dobrý den, chci být co nejdříve starší 15 let a nemůžu se dočkat. Existují i nějaké nevýhody od 15 let?

Tomáš, 11 let

Milý Tomáši,

Dosažením věku 15-ti let se jedinec stává mladistvým (což je označení pro osobu starší 15-ti a zároveň mladší 18-ti let). Jako mladistvý získává některé výhody, například může legálně vykonávat výdělečnou práci, byť za přísnějších podmínek, než kdyby byl plnoletý.
S dosažením věku 15-ti let jsou však spojeny i určité povinnosti, například povinnost prokázat svoji totožnost na výzvu příslušníka Policie ČR nebo jiného správního orgánu.
Po dosažení věku 15-ti let jedinec rovněž nese trestní odpovědnost, byť opět za jiných podmínek, než kdyby byl dospělý (například výše trestní sazby se u mladistvých pachatelů snižuje na polovinu).
Období mezi dosažením patnáctého a osmnáctého roku života je jakýmsi „přípravným obdobím“ na plnoletost. Mladistvý občan může v tomto přípravném období využívat určitá práva, avšak má i určité povinnosti, byť oproti plnoletým občanům pouze v omezené míře.

22.03.2018

Mám problém, když masturbuji tak mám strašně suchý penis a chtěl bych použít lubrikační gel pro lepší zážitek bojím se ho ale sám koupit a natož ho někde schovávat doma.

Adam, 17 let

Milý Adame,

Pokud si nechceš kupovat lubrikační gel, můžeš namísto něj použít například pleťový krém. Avšak s lubrikačním gelem bys dosáhl mnohem lepších výsledků. Rozhodně se nemusíš bát jej kupovat. Je to v podstatě totéž, jako kdyby sis kupoval například pastu na zuby. Prodejnost lubrikačního gelu není omezena žádnou věkovou hranicí. Doma jistě najdeš místo, kam si budeš moci gel uložit bez obav, že si jej od tebe někdo „vypůjčí“ a už nevrátí.

21.03.2018

Přijde mi, že mám na svůj věk strašně malý obvod penisu s délkou jsem spokojenej ale ten obvod mě trápí nevíte jestli mám čekat dál jestli se ještě něco stane nebo mám zajít k doktorovi??

Tom, 16 let

Milý Tome,

Nejen délka penisu, ale i jeho obvod se u jednotlivých chlapců a mužů liší. Někteří mají penis silnější, jiní štíhlejší. Ve věku 16-ti let činí průměrný obvod penisu při erekci 11,5 cm. Rozdíl oproti průměrnému rozměru však může činit i několik cm, aniž by se jednalo o projev nějaké vady či poruchy. Navíc k výraznějšímu nárůstu obvodu penisu může dojít ještě v závěru dospívání nebo na počátku dospělosti.

21.03.2018

Dá se nějak “spravit” ptačí hrudník/“vpáčený”? Mohu díky němu mít problémy s dýcháním?

Men, 17 let

Milý Mene,

Pectus carinatum („ptačí hrudník“) je deformita hrudníku spočívající v jeho zploštění ze stran a nápadném vysunutí hrudní kosti směrem dopředu. Příčinou je abnormální růst chrupavek spojujících hrudní kost s žebry.
Méně závažné formy není třeba léčit, závažnější formy mohou způsobovat obtíže s dýcháním. V dětství a dospívání lze korekci „ptačí hrudníku“ provést buď pomocí cviků, nebo pomocí speciálního  mechanického aparátu, který pacient nosí upevněný na hrudníku. Závažnější formy lze léčit chirurgicky.

21.03.2018

Dobrý den.Co si myslíte o homeopatika a dalších takových léčb např:mačkání různých bodů na těle atd

Vojtěch, 15 let

Milý Vojtěchu,

Využívání tzv. alternativní medicíny (včetně homeopatie) příliš nedoporučuji, protože může pacienta se závažným onemocněním odvést od lékařské pomoci, kterou v daném okamžiku opravdu potřebuje.

21.03.2018

Dobrý den, k čemu je hormon testosteron a může ovlivňovat chování?

Tomáš, 11 let

Milý Tomáši,

Mužský pohlavní hormon testosteron je nezbytný pro růst a vývoj mužských pohlavních orgánů a výskyt tzv. sekundárních pohlavních znaků (například ochlupení).
Testosteron do značné míry ovlivňuje sexuální chování, protože vyvolává touhu po sexuálních aktivitách. Podle některých studií rovněž zvyšuje celkovou výkonnost jedince.

21.03.2018

Dobry den, když budu delat gymnastiku posilují tím něco? Napr: salta hvězdy rondat předmět dopředu stojka. Ja vim je pozdě ale posilují tím? A kolik spalim kalorií při masturbaci?

Georgeeee, 17 let

Milý Georgeeee,

Při provádění gymnastických cviků dochází k posilování různých skupin svalů. U dospívajících jedinců, jejichž růst dosud nebyl ukončen, má však značný význam stanovení přiměřené zátěže. Nadměrná zátěž může vést k předčasnému ukončení růstu.
Při masturbaci dochází k energetickému výdeji přibližně 1 500 – 2 000 kJ (kilojoulů) za 1 hodinu, což přibližně odpovídá energetickému výdeji např. při fotbalu nebo intenzivním aerobiku. Avšak vzhledem k tomu, že masturbace zpravidla zabírá pouze několik (nejvýše několik desítek) minut, je třeba počítat pouze s poměrnou částí hodinového energetického výdeje.

21.03.2018

Dobrý den, co by se stalo, kdyby někdo měl jiné datum narození uvedené v rodném listě než na matrice (správné by bylo napsané v rodném listě, ale v matriční knize by bylo jiné) a rodný list s nesprávnými údaji by osoba na matrice ukázala. Jak v tom případě správné datum narození uvedené v rodném listě přenést i do matriční knihy? Byl by takový rodný list vyhodnocen jako padělek? Je v tom i riziko trestního stíhání?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Rodný list je v podstatě výpis z matriční knihy narozených. Pro chybný zápis platí ustanovení § 58 zákona o matrikách (zák. č. 301/2000 Sb.). Jestliže se údaje v rodném listu liší od údajů v matrice, za správný se považuje údaj v matrice.
Rodný list obsahující chybu není padělkem, pokud byl vydán příslušným matričním úřadem a nebyly v něm dodatečně provedeny neoprávněné změny či úpravy.

21.03.2018

Dobrý den chci se zeptat jestli v mém věku je normalni každý den masturbovat 2x 3x denně??
Jestli nemusim být plodný až budu starší

Domi, 14 let

Milý Domi,

Vzhledem k narůstající úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi je častá masturbace u dospívajících jedinců celkem běžná. Určitě se nemusíš obávat, že by masturbace snížila tvoji plodnost. Poruchy plodnosti jsou u mužů nejčastěji způsobeny konzumací alkoholu, kouřením a znečištěním životního prostředí různými chemickými látkami. Naproti tomu masturbace k příčinám neplodnosti rozhodně nepatří.

21.03.2018

Dobry den jak bych si mohl vyrobit umělou vaginu nebo nejaky masturbator z veci ktere najdu obycejne doma a zadarmo

Robert, 16 let

Milý Roberte,

Návod na výrobu umělé vagíny či jiné masturbační pomůcky ti nemohu poskytnout, protože používání takovýchto pomůcek je spojeno s vysokým rizikem poranění pohlavních orgánů. V důsledku používání umělých erotických pomůcek (ať již zakoupených v obchodě či vyrobených podomácku) bys mohl namísto očekávaných příjemných zážitků skončit na pracovišti lékařské pohotovosti. Naproti tomu dráždění pohlavních orgánů rukou je nejen přirozeným, ale i bezpečným způsobem masturbace.

20.03.2018

Ahoj, mám poslední dobou strašnou chuť na sex i když jsme ho ještě nikdy neměl. Akorát nemám s kým ho mít, neexistuje nějaká stránka nebo něco kde najít holky stejného věku které taky touží po sexu?

*, 17 let

Milý *,

Tvoje touha po pohlavním styku je sice naprosto pochopitelná, avšak navazování příležitostných sexuálních kontaktů s osobami, které důkladně neznáš a s nimiž ses seznámil například prostřednictvím nějaké veřejně přístupné seznamky rozhodně nedoporučuji. Takovéto jednání je krajně rizikové z hlediska přenosu pohlavních chorob a navíc by ses mohl velmi snadno stát obětí násilného trestného činu.
Vhodného sexuálního partnera či partnerku si raději vyhledávej mezi lidmi, které osobně znáš.

20.03.2018

Při maturbaci těsně před ejakuací mě začně strašně bolet hlava a nemůžu už pokračovat. Jak tomu mám zabránit. Předem děkuji za odpověď.

Mareš, 13 let

Milý Mareši,

Bolest hlavy krátce před dosažením orgasmu nebo v jeho průběhu se nazývá koitální cefalea (dostavuje-li se při pohlavním styku) nebo masturbační cefalea (dostavuje-li se při masturbaci). Vyskytuje se u některých mladých mužů a u některých žen středního věku.
Jednou z možných příčin těchto obtíží je nárůst hladiny adrenalinu, který se vyplavuje do krevního oběhu během intenzivní fyzické aktivity, tedy také při sexuálních aktivitách. Avšak příčinou bolesti může být i některé z onemocnění centrální nervové soustavy. Z tohoto důvodu by bylo vhodné provést vyšetření na neurologii.

20.03.2018

Dobrý den, když mám trošku roztrhlý rodný list (asi 1 cm), tak by se mohla malá trhlina slepit izolepou? Je tím pádem už neplatný? Jak se pozná padělek rodného listu?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Rodný list je v podstatě první výpis z matriční knihy narození. Pokud je originální rodný list ztracen či poškozen (například roztržen), lze příslušný úřad požádat o vydání druhopisu neboli duplikátu.
V případě poškození rodného listu je třeba se obrátit na příslušný matriční úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo úřad městské části (v případě, že došlo k přestěhování, je třeba se obracet vždy na původní úřad, který rodný list vydal). Jestliže je poškozen dokument nezletilého jedince, žádají o vydání duplikátu rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého. Poplatek za vydání druhopisu činí 100,- Kč.
Existují padělky různého stupně dokonalosti. Pravdou je, že rodný list patří (alespoň v ČR) k nejhůře zabezpečeným dokumentům s minimem ochranných prvků. Jeho pravost je však možno ověřit srovnáním se zápisem v matriční knize. Rodný list obsahuje údaje o svazku, ročníku, straně a číselné řadě matriční knihy, do níž byl záznam o narození proveden. Na základě těchto údajů lze zápis v příslušné matriční knize dohledat a údaje porovnat s údaji v rodném listu.

20.03.2018

S čím vším mi může pomoci laserová operace. Je bezpečná a bolí hodně? Jak to při operaci udělají, aby se mi nehýbaly oči?

Men, 17 let

Milý Mene,

Laserová operace slouží k odstranění tzv. refrakčních vad (krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu) pomocí odstranění části povrchové vrstvy rohovky. Operaci podstupují zejména pacienti, kteří nechtějí nosit brýle. Avšak operace nemusí být vhodná pro všechny zájemce, a proto je nutné nejprve podstoupit vyšetření, na základě jehož výsledků lékař pacientovi takovouto operaci buď doporučí, nebo nedoporučí.
Pohybů očí při operaci se není třeba obávat, neboť laserové přístroje neustále vyhodnocují polohu oka pomocí speciální kamery, přičemž laserový paprsek se pohybům oka přizpůsobuje.

20.03.2018

Dobrý den, prosím o pomoc. Na krku jsem objevil tmavší místo a na hrudi mám takové místo s více pihami, je to takové divné. Co by to mohlo být? Děkuji

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Pigmentové skvrny (tmavší skvrny na kůži v místech nahromadění většího množství kožního barviva neboli pigmentu) se mohou vyskytovat na různých částech těla, a to buď jednotlivě, nebo ve shlucích.
Většinou se jedná o neškodné útvary, avšak tyto skvrny („znaménka“) mohou být i projevem onemocnění zvaného melanom. Při výskytu většího množství pigmentových skvrn doporučuji obrátit se na kožního lékaře (dermatologa), který posoudí, zda je vhodné tyto skvrny odstraňovat, nebo zda jejich odstranění není nutné.

20.03.2018

Ahoj, mám pár otázek. 1) Mám 13 cm a celkem i úzkého je to divné nebo to je v pořádku na můj věk? Bojím se že když pak budu mít pohlavní styk že děvče nebude chtít kvůli mě délce. 2) Hodně často mám chuť masturbovat jenom problém že nemám moc soukromí a bojím se že mě rodiče nachytaji. 3) Když masturbuji tak se udělám bez nějakých fotek nebo videí tak do 6 min a s fotkami nebo videi do 3 min. 4) Genitálie si neholim protože se bojím že když mě rodiče uvidí s oholenymi tak to bude divný. 5) Docela hodně často mám erekci až mi to kolikrát vadí ale bohužel to nemůžu ovlivnit, třeba ve škole v hodině to přijde samo. Děkuji moc za odpovědi. Jsem rád že tohle děláte.

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

1) Délka penisu při erekci je vzhledem k tvému věku sice mírně podprůměrná, avšak rozdíl oproti průměru činí pouhý 1 cm (průměrná délka penisu při erekci ve věku 16-ti let činí 14 až 17 cm), což je rozdíl zanedbatelný. Pro uspokojení partnerky penis uvedených rozměrů plně postačuje.
2) Samozřejmě, že pro masturbaci by sis měl zajistit dostatek klidu a soukromí. Pokud nemáš dostatek soukromí ve svém pokoji, můžeš masturbaci vykonávat například v koupelně nebo v dalších prostorách bytu či domu (například v garáži, ve sklepě, na půdě a podobně). Při masturbaci bys však neměl podléhat přehnaným obavám z toho, že budeš vyrušen. Koneckonců tím, že masturbuješ, neděláš nic špatného (za předpokladu, že nemasturbuješ na veřejném místě, například na náměstí, v parku či na zastávce autobusu).
3) Doba potřebná pro dosažení masturbace může být různá, záleží mimo jiné i na tom, jak silně jsi pohlavně vzrušen. Sledování snímků erotického obsahu může nástup orgasmu urychlit. Avšak osobám mladším 16-ti let sledování nedoporučuji pornografie, neboť v nich vyvolává zkreslené představy o lidském těle a o pohlavním životě.
4) Většina lidí si pubické ochlupení neholí. Záleží pouze na tobě, zda si budeš ochlupení holit či jinak upravovat (např. zastřihávat), nebo zda si jej necháš volně růst. Pokud si chceš ochlupení oholit, avšak obáváš se odmítavé reakce ze strany rodičů, můžeš si s jedním z rodičů na toto téma promluvit a zjistit jeho názor. Kdo ví, možná, že ti nakonec sami nabídnou zakoupení holicího strojku či depilátoru.
5) U dospívajících chlapců se erekce dostavuje poměrně často, což je způsobeno hormonálními změnami, k nimž v jejich těle dochází. Jedná se o zcela přirozený a neškodný jev. Více informací o erekci najdeš na stránce „Co se mi to s ním děje?“.

20.03.2018

Ahoj, mám dotaz když večer masturbuji tak když se udělám tak vůbec nevím jak to utřít jen kapesníčky nestačí a mám od toho často peřinu nebo oblečení. Nějaký tip jak to nejlépe uklidit?

Pepa, 16 let

Milý Pepo,

Jestliže ti k otření ejakulátu nestačí papírové kapesníky, můžeš si před masturbací připravit například menší ručník. Pokud se obáváš, že si ejakulátem znečistíš oblečení, můžeš bez obav masturbovat nahý. Čerstvé skvrny z oblečení či z ložního prádla (povlečení) lze odstranit s pomocí menšího množství vlažné vody, pro vyčištění zaschlých skvrn lze použít vlažnou vodu s trochou soli nebo citronové šťávy.

20.03.2018

Dobrý den, může někomu matrika opravit datum narození (když dotyčný prokáže dřívějším rodným listem nebo jiným dokladem, který obsahuje původní datum narození)?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Údaje v matrice lze opravit pouze v případě, že by byly prokazatelně chybné. Oprava chybných zápisů v matriční knize se provádí podtečkováním nebo podčárkováním těchto zápisů a doplněním zápisů bezchybných.
Avšak doklad, na jehož základě má být datum narození upraveno, musí být pravý. Jakákoliv „úprava“ data narození na rodném listu by byla trestným činem padělání veřejné listiny.

19.03.2018

Mám 12 let ale za 3 měsíce budu mít 13. Moje tělesná výška je 160 cm a vážím 57kg. Ne vážím příliš moc? Nejsem tlustý? Děkuji za odpověď

Honza, 12 let

Milý Honzo,

Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí přibližně 22,3. Vzhledem k tomu, že optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 13-ti let se pohybují rozmezí 17 až 20, se jedná o nadváhu, nikoli však obezitu.

19.03.2018

Dobrý den, je mi 13 let, měřím 170 cm a vážím něco okolo 50kg.
1) Měl bych vážit více?
Vím že to asi není optimální, takže jaká je optimální váha k 170cm?
2) k té váze, mám celkem problém přibrat nějaké ty kila, jim opravdu všechno a kdykoli a sním toho hodně ale pořád nijak "netloustnu", nějaké typy jak tloustnout?
3) A také jsem extrémně hubený a mám např. hrudník takový že jsou vidět kosti...
ruce mám velmi hubené a nohy také....
Chtěl bych cvičit...
doporučil byste mi nějaké cviky?
Začal jsem zvedat činky, dělat sedy-lehy, dřepy a nebo běhat....
Měl bych něco změnit nebo něco přestat dělat, a co mám naopak ještě přidat za cviky?
děkuji...

Cvičit, 13 let

Milý Cvičit,

1) Tvoje tělesná výška je mírně nadprůměrná (podle percentilového růstového grafu se nacházíš na 90. percentilu, což znamená, že 90% chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 10% je nižších), čemuž odpovídá i mírně nadprůměrná hmotnost. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí 17,3. Vzhledem k tomu, že optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 13-ti let se pohybují v rozmezí 17 až 20, je tvoje váha normální. nejedná se o podváhu ani nadváhu.
2) Pokud chceš svoji hmotnost zvýšit, doporučuji zařadit do jídelníčku více potravin s vyšší energetickou hodnotou, například plnotučných mléčných výrobků, pečiva, těstovin, rýže, sušeného ovoce a ořechů. Pokud je však nižší tělesná hmotnost způsobena poruchou metabolismu, nemusí ani zvýšení energeticky hodnotných potravin vést k výraznému zvýšení tělesné hmotnosti. Avšak vzhledem k tomu, že netrpíš podváhou, je výskyt poruchy metabolismu méně pravděpodobný. Nižší tělesná hmotnost v tvém případě spíše souvisí s vrozenými dispozicemi.
3) Štíhlá postava s útlými končetinami a zřetelně se rýsujícími žebry je charakteristická pro tzv. astenický typ postavy. Opět se jedná nejspíše o projev vrozených dispozic.
Z pohybových aktivit, které popisuješ, doporučuji posilovací cviky s vlastní vahou (sedy – lehy, dřepy), běh pouze na vhodném povrchu a v přiměřené míře. Cviky s činkami a podobným náčiním dospívajícím jedincům příliš nedoporučuji, a to z důvodu rizika poškození kloubů při nevhodně zvolené zátěži, nesprávném úchopu náčiní a nesprávném provádění cviků. Pokud už chceš s činkami cvičit, měl by sis zajistit dohled profesionálního trenéra, který má zkušenosti s tréninkem dětí a dorostu.

19.03.2018

Dobrý den,
dají se nějak zmenšit nebo zhubnout prsa? Popřípadě jak?

Pupík, 13 let

Milý Pupíku,

Příčinou zvětšení prsů u chlapců může být nepravá nebo pravá gynekomastie. Při nepravé gynekomastii dochází ke zvýšenému ukládání tělesného tuku v oblasti hrudníku, při pravé gynekomastii se výrazně zvětšují prsní bradavky.
Ke zvětšení bradavek může docházet i při nepravé gynekomastii, a to v důsledku jejich rozšíření (roztažení) směrem „do stran“. Naproti tomu při pravé gynekomastii dochází k tzv. elevaci bradavek, tj. k jejich vystoupnutí směrem vzhůru („dopředu“).
Při nepravé gynekomastii lze nejprve vyzkoušet redukci nadměrného tuku pomocí úpravy životosprávy (úprava stravovacích návyků, zvýšení pohybových aktivit). Avšak ani v případě, že zvětšení prsou je způsobeno zvýšeným ukládáním tuků, nemusí zhubnutí vždy vést k jejich výraznému zmenšení. Zvýšené ukládání tuku v oblasti hrudníku může být totiž u chlapců způsobeno nejen obezitou, ale i hormonální nerovnováhou.
V případě pravé gynekomastie jsou příčiny zvětšení prsou vždy důsledkem hormonální nerovnováhy. Při podezření na pravou gynekomastii doporučuji provést endokrinologické vyšetření (včetně stanovení hladiny pohlavních hormonů v krvi) a v případě potřeby zahájit hormonální léčbu. Poukaz na vyšetření na endokrinologii vystaví praktický lékař.

18.03.2018

Dobrý den, mám otázku proč mi nerostou vousy když už jsem starší jen takové mírné vousy?Treba polovina kamarádů už mají, hlavně třeba na břichu...Já mám jen pod pupkem víc nic???Je něco špatně ve stravě nebo co???Diky

Dawid65, 18 let

Milý Dawide65,

Růst vousů a tělesného ochlupení je dán nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, nýbrž také dědičnými dispozicemi (předpoklady). Zatímco některým chlapcům začínají růst vousy již na počátku puberty, u jiných dochází k výraznějšímu růstu vousů až na počátku dospělosti. Také mezi dospělými jedinci existují značné rozdíly v hustotě a rozsahu tělesného ochlupení a vousů.
Příčiny absence růstu vousů jsou tedy spíše genetického než endokrinologického charakteru. Rovněž pubické ochlupení mužského typu (tj. vybíhající úzkým proužkem směrem k pupíku), o němž se v dotazu zmiňuješ, nasvědčuje tomu, že tvoje endokrinní žlázy (konkrétně varlata) pracují správně.

18.03.2018

Masturbace je zdraví prospěšná, to tady píšete pořád, ale myslí se to v tom smyslu, že máte silnější ruku nebo jak?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Masturbace je zdraví prospěšná z několika důvodů. Častá masturbace působí jako prevence nádorových onemocnění prostaty. Vědeckým výzkumem (G. Giles a kol., 2003) bylo prokázáno, že u mužů, kteří v období dospívání masturbovali alespoň 5x týdně, se snížilo riziko výskytu rakoviny prostaty o 60% oproti mužům, kteří v období dospívání masturbovali méně často).
Masturbace rovněž přispívá k důkladnějšímu prokrvení (a tím i okysličení) tkání penisu, což má význam pro správnou funkci a zdravý vývoj tohoto orgánu.
Dále je masturbace prospěšná rovněž z hlediska duševního zdraví, neboť při ní dochází k uvolnění psychického napětí (tenze), což má značný význam pro duševní zdraví jedince. Naproti tomu zásadní omezování masturbace může vést k závažnému narušení duševního zdraví.

18.03.2018

Dobrý den, když jsem si prošetřoval varlata, zda na nich není nějaký výrustek, tak jsem nenašel nic, ale nadvarle na levém varleti mi přijde větší než na pravém. Levé varle také mnohem více bolí když se do něj udeřím, nebo ho omylem zmáčknu. Zkoušel jsem třeba do obou vrlat klepnout prsty a bouchnutí do levého bolelo víc. Měl bych jít za doktorem nebo můžu být v klidu? Děkuji.

Jirka, 14 let

Milý Jirko,

Levé nadvarle může být větší než pravé, což souvisí s pomalejším odtokem krve. Výrazné zvětšení nadvarlete či varlete může být projevem tzv. varikokély (chorobného rozšíření žil tvořících součást semenného provazce), která způsobuje omezení odtoku krve z varlete a nadvarlete.
K projevům varikokély patří kromě výrazného zvětšení varlete či nadvarlete rovněž bolest v šourku, a to nejen při doteku, nýbrž i při běžných pohybech, u závažnějších forem i v klidu.
Mírnější formu varikokély není třeba léčit, doporučuje se zvýšení příjmu vitaminu E (například ve formě kapslí k ústnímu podání).
Nedoporučuji vyšetřovat varlata poklepem. Vyšetření varlat se provádí buď pohmatem, nebo pomocí ultrasonografu.

18.03.2018

Dobrý den , chtěl bych se zeptat na otázku ohledně vztahu. Je normální když mi je 13 a líbám se se svojí holkou a navzájem si šaháme na intimní partie?

Patrik, 13 let

Milý Patriku,

Když se dva dospívající lidé mají rádi, je pochopitelné, že touží po vzájemném důvěrném tělesném kontaktu. Líbání, objímání a mazlení je mezi zamilovanými dospívajícími celkem normální. Líbání a mazlení od pasu výše se nazývá „necking“, mazlení od pasu dolů se označuje jako „petting“.

18.03.2018

Dobrý den. Já mám potíž, že se mi strašně často mění nálada, ale ve smyslu jako všechno je dobrý, všechno bude dobrý- zalité sluncem a potom obrat depresivní pocit, odpor něco dělat, odpor v něčem setrvat,( bývá mnohem častě, spíše přes větinu dne) což je problém. Jako malý jsem byl hyperaktivnější, udržoval jsem si pořádek, říkal jsem si jak se těším až budu v pubertě, s tím dětským optimismem. Já mám bordel v pokoji, a prakticky ve všem- vztahy,život atd.... Chodím stršně dlouho spát, já chci jít spát, ale nejdu, nemám tu vůli, potom celý den polehávám. Mísí se ve mě momentálně stres, obavy z příjímaček, ale bojim se jich a díky tomu já nemam sílu vzít sešit a pročíst si ho. Často si na něco vzpomenu a uplně se rozbrečím,rozlítostním. Chybé mi taková ta radost, jiskra, elán života, jestli mi rozumíte. Není prostě něco, co by mě dokázalo dát dokupy? Děkuji Vám

Adam, 15 let

Milý Adame,

Výkyvy nálad jsou v období dospívání poměrně běžné. Jedná se o projev hormonálních změn, k nimž v dospívajícím organismu dochází. Se změnami nálad je někdy obtížné se vyrovnat, zejména pokud po krátké euforii (radostné náladě) následuje apatie (netečnost, nechuť k činnosti) nebo dokonce depresivní stavy.
Řešením tvých obtíží by mohlo být důslednější plánování a dodržování režimu dne. Především se zaměř na dostatek kvalitního spánku. Přes den si do postele pokud možno nelehej, abys měl pobyt na lůžku spojen výhradně se spánkem. Předem si stanov dobu, kdy půjdeš spát. Před spaním nemysli na nic složitého či nepříjemného.
Také na učení by sis měl vyhradit určitý čas, nezapomínej však na dostatečně dlouhé přestávky. Učení by sis měl rozdělit do bloků po 20-ti minutách s přibližně stejně dlouhými přestávkami. Nezačínej nejtěžším učivem nebo takovým, které tě nejméně baví. Nejprve se podívej na něco jednoduššího, po přestávce můžeš přejít k obtížnějšímu nebo méně záživnému učivu.
Rovněž bys měl o sebe více pečovat a kromě učení věnovat pozornost také svým zájmům a zálibám, ať už se jedná o poslech oblíbené hudby nebo vykonávání oblíbené činnosti. Každý den si můžeš něčím udělat radost.
Tím, že pečuješ o své domácí prostředí, pečuješ zároveň také sám o sebe. Snaž se vytvořit si ve svém pokoji takové prostředí, ve kterém se ti bude líbit a budeš se v něm cítit příjemně. Nejprve si udělej pořádek v knížkách a sešitech, abys vždy snadno našel to, co právě potřebuješ. Pokud máš psací stůl, udržuj ho v čistotě a nenechávej na něm příliš mnoho věcí, které by tě mohly rozptylovat. Pokud to prostorové možnosti tvého pokoje umožňují, snaž se dodržovat jeho rozdělení na „pracovní“ a „odpočinkovou“ zónu.
Když se ti chce plakat, nesnaž se pláč potlačovat. Dochází při něm k uvolnění napětí a k uklidnění.
Také se snaž sám k sobě zaujmout kladné stanovisko. Každý člověk má nějaké nedostatky a nikdo od tebe nemůže vyžadovat, abys byl naprosto dokonalý. Jistě však máš řadu kladných vlastností, které na sobě můžeš ocenit.
Pokud se chceš v něčem zlepšit nebo zdokonalit, měl by sis stanovit jednoduché dílčí cíle. Nesnaž se měnit svůj život ze dne na den a dávat si velká předsevzetí. I obtížný úkol lze splnit, pokud se rozdělí na několik po sobě následujících dílčích úkolů („kroků“). I velké sousto se dá lépe strávit, když se rozkrájí na menší kousky. Za každý, třeba jen malý úspěch, by ses měl pochválit. Neúspěch vnímej spíše jako informaci o tom, co můžeš příště udělat lépe.

18.03.2018

No, to zvětšení bradavek je možné, protože jsem obézní. Ale bolí mě to, když na to zatlačil, a včera večer mi bylo hodně horko a mám tu bradavku trochu fialovější. Doufám, že to nebude nic vážného. Pokud nebudou vědět, co to je, budou mi brát krev? Děkuji.

Filmor, 13 let

Milý Filmore,

Jestliže je bradavka na dotek bolestivá a má neobvyklé zbarvení, mohlo by se jednat o zánět. Odběr krve není nutný. Avšak pokud se jedná o projev gynekomastie, měl by ti praktický lékař doporučit vyšetření na endokrinologii, jehož součástí je i odběr krve za účelem stanovení hladiny pohlavních hormonů. Při podezření na gynekomastii je rovněž vhodné provést ultrasonografické vyšetření. Gynekomastii lze léčit pomocí antiestrogenů (např. tamoxifenu).

18.03.2018

Ahoj můj penis měří 14 cm při erekci a mám jednovaječné dvojče a jeho penis měří jen 12 cm při erekci a ještě neejakuluje a já jo jak je to možné??

Honzik, 13 let

Milý Honziku,

Jednovaječná dvojčata mají sice přibližně shodnou genetickou výbavu (díky čemuž mají např. stejnou krevní skupinu, stejnou barvu očí a vlasů a stejné pohlaví), avšak vyvíjejí se z nich dva samostatní jedinci, přičemž během vývoje na ně působí různé faktory vnějšího prostředí.
Přestože jednovaječná dvojčata mají téměř shodné dědičné dispozice, rozvinutí těchto dispozic nakonec vždy závisí na působení vnějšího prostředí. Ani tempo tělesného vývoje, ani rozměry penisu nebo jiných částí těla u nich tedy nemusí být zcela shodné.

18.03.2018

Ahoj co je to orgasmus??

Géňa, 13 let

Milý Géňo,

Orgasmus neboli pohlavní vyvrcholení je velmi intenzivní příjemný pocit, který lze vyvolat při různých sexuálních aktivitách včetně masturbace. Při orgasmu dochází k rychlým stahům svalstva v oblasti malé pánve a je spojen s prožíváním silného pocitu uspokojení.

18.03.2018

Masturbujem velmi často. Škodí to nejako?

Martinko, 14 let

Milý Martinko,

Neexistuje žádná seriózní vědecká studie, která by prokazovala škodlivost masturbace. Naopak, masturbace je zdraví prospěšná činnost.

18.03.2018

Dobrý den, které potraviny dodávají tělu přírodní hormony, nebo spíše jaké potraviny jsou pro růst penisu nejlepší?

Hormon, 16 let

Milý Hormone,

Pohlavní hormony, jehož působením dochází k rozvoji tzv. sekundárních pohlavních znaků, nezískává tělo z potravy, nýbrž se tvoří ve varlatech (především testosteron) a v menším množství i v nadledvinách (např. dehydroepiandrosteron).
Pokud chceš svému tělu při tvorbě testosteronu pomoci, doporučuji především zajistit si dostatečně dlouhý a kvalitní spánek a vyhýbat se konzumaci alkoholu a dalších návykových látek.
Na činnost varlat (a tím i na tvorbu testosteronu) působí příznivě například zinek, vápník, hořčík, draslík a vitaminy A, B a D.
Z konkrétních potravin či plodin lze uvést dýňová semínka, kokosový ořech, některé druhy zeleniny (např. brokolice, zelí, květák, špenát, fazole), mléčné výrobky, ryby a tzv. „plody moře“. Od zařazení většího množství těchto potravin do jídelníčku však nečekej zázraky.
Pokud jde o rozměry penisu, ty jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Není prokázáno, že by zvýšená konzumace některé z potravin způsobovala výraznější růst penisu.

18.03.2018

Dobrý den,
chci již dlouho zhubnout ale vždy se neudržím bez jídla. Jak se mám od jídla držet dál a dodržovat jenom snídani svačinu oběd a večeři?

Pipík, 13 let

Milý Pipíku,

Svůj denní příjem potravy by sis měl rozdělit pokud možno alespoň do pěti jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Pokud se ti stává, že máš během dne často hlad, pokus se do svého jídelníčku zařadit více jídel, která důkladně zasytí, aniž by se po nich tloustlo. K takovýmto jídlům patří například ovesná kaše, zeleninová jídla nebo sušené ovoce. Naproti tomu by ses měl vyhýbat tzv. bílému pečivu (tj. pečivu z pšeničné mouky, k němuž patří světlé rohlíky či housky, veky, bílý toastový chléb a podobně) a tučným jídlům.
Kromě úprav jídelníčku doporučuji rovněž zajištění dostatečného výdeje energie. Mezi vhodné pohybové aktivity, které mohou výrazně přispět k hubnutí, patří zejména plavání a jízda na kole.

17.03.2018

Dobrý den,
Mám menší problém. V dětství jsem podstoupil operaci s "přilepenou předkožkou", po které mi předkožka zůstala a neměl jsem s ní problémy. Před rokem, po rozchodu s přítelkyní, jsem byl psychicky tak zdeptán, že jsem neměl absolutně náladu masturbovat a nemasturboval jsem asi měsíc a půl, možná dva. Od té doby mám problém s předkožkou, nemohu ji přetáhnout až za žalud, a tak se chci zeptat, zda i tomuto se dá říkat fimóza, a dá-li se případně také léčit prozatím jen například Panthenolem. Děkuji za odpověď

Martin, 17 let

Milý Martine,

Není vyloučeno, že tvoje současné obtíže souvisí se zbytečným chirurgickým zákrokem (disolucí), který byl proveden v dětství. Při konglutinaci (tj. slepení mezi žaludem a předkožkou) není vhodné provádět žádné chirurgické zákroky, protože proces oddělování obou povrchů (žalud a předkožky) není nijak časově limitován. U některých chlapců k němu dochází dříve, u jiných později.
K uvolnění konglutinace dochází spontánně (samovolně), nejpozději zpravidla do konce puberty. Je smutné, že dokonce i někteří lékaři nejsou schopni respektovat přirozený vývoj předkožky a snaží se co nejdříve provést její uvolnění. Výsledkem může být zjizvení předkožky, které se dříve či později projeví jejím zúžením.
Doporučuji nejprve zvlhčování předkožky pomocí nekortikoidní masti (např. panthenolu), kterou lze zakoupit ve volném prodeji. Jestliže ani po několika měsících nedojde ke zlepšení stavu, doporučil bych zahájit léčbu pomocí kortikoidní masti, která se vydává pouze na lékařský předpis.
Účinnost léčby kortikoidní mastí dosahuje až 95%, avšak v některých případech dochází k uvolnění předkožky až po opakované léčbě (léčba kortikoidní mastí trvá zpravidla 3 až 4 týdny a opakovat ji lze po 6-ti měsících).
V ostatních případech lze uvolnění předkožky dosáhnout chirurgickým zákrokem, pokud možno plastikou předkožky (dorzální discizí), při níž je zúžený prstenec předkožky rozšířen, avšak při plném zachování erotogenní tkáně penisu. Naproti tomu nedoporučuji cirkumcizi (neboli obřízku), při níž ke ztrátě erotogenní tkáně dochází. Pokud ti už lékař doporučí chirurgický zákrok, měl bys trvat pouze na takovém zákroku, při němž nedojde k odstranění předkožky ani její části.

17.03.2018

Dobrý den. Všiml jsem si že mám na straně kde 'penis vystujuje z těla' mám takové to klasické hnědé znamínko co máme všichni. Není nijak vystouplé je prostě jen součástí kůže ale mně se tam vůbec nelíbí... jak s tím pryč?

Fifa, 16 let

Milý Fifo,

Pigmentová skvrna u kořene penisu by neměla působit žádné obtíže při sexuálních ani jiných aktivitách. Pokud se ti skvrna nelíbí, navštiv kožního lékaře (dermatologa), který provede vyšetření a stanoví další postup. Pigmentovou skvrnu (mateřské znaménko) lze chirurgicky odstranit, avšak na jeho místě se vytvoří jizva, jejíž vzhled rovněž nemusí pacienta uspokojovat. Především bys měl tedy zvážit, co je pro tebe vzhledově přijatelnější, zda pigmentová skvrna nebo jizva po chirurgickém zákroku.
Pokud je odstranění mateřského znaménka či podobného pigmentového útvaru provedeno ze zdravotních důvodů, chirurgický zákrok je hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud je tentýž zákrok proveden pouze na žádost pacienta, avšak lékař neshledá zdravotní důvody k odstranění znaménka, jedná se o zákrok kosmetický, který si pacient hradí sám.
Pokud pacient žádá odstranění znaménka z jiných než zdravotních důvodů, musí si zákrok uhradit sám. Zdravotní pojišťovny hradí pouze chirurgické odstranění znamének. Odstranění pomocí laseru je vždy kosmetickým zákrokem, přičemž z lékařského hlediska nelze tento způsob odstraňování znamének doporučit. Vypálení mateřských znamének laserem totiž znemožňuje jejich následné histologické vyšetření, bez něhož nelze posoudit, zda se jednalo o melanom (nádorové onemocnění kůže) či nikoli.

17.03.2018

K minulému dotazu: peněz bych do toho obětoval možná více, jde mi ale o to, co a pod jakým názvem bych měl koupit.

Michal, 13 let

Milý Michale,

Záleží na tom, jaké obtíže či nedostatky chceš pomocí kosmetických výrobků řešit. Například k důkladnějšímu vyčištění příliš mastné pleti slouží pleťová voda, naopak ke zvlhčení suché pleti slouží pleťové krémy. Pro každý typ pleti existují jiné druhy přípravků. Při výběru ti poradí lékárník.
Pokud však trpíš kožním onemocněním (např. dermatitidou), měl by ses obrátit raději na kožního lékaře.

17.03.2018

Dobrý den, v posledních dnech je si všiml, že mám v levé bradavce něco tvrdého. V úterý jdeme na preventivní prohlídku, tak se zeptám, ale co by to asi mohlo být? Děkuji

Filmor, 13 let

Milý Filmore,

Zduření prsní bradavky může být způsobeno hormonální činností. Není vyloučeno, že se jedná o projev nastupující gynekomastie, což je porucha spočívající ve zvětšení prsních bradavek u chlapců.
Naproti tomu o zánět se nejspíše nejedná, protože ten by byl doprovázen otokem, zarudnutím, bolestí a zvýšenou teplotou.

17.03.2018

Dobry den chci fakt radu kdyz masturbuju a citim že už budu tak si vzdy chytnu predkozku a strikam a nasledne se utru do toaletaku ale me zajima jak bych mohl strikat ve vaně nebo bez zadrzeni predkozky at neni sperma vsude

Robert, 15 let

Milý Roberte,

Zadržování ejakulátu mezi žaludem a předkožkou příliš nedoporučuji. Ejakulát nech raději volně vytéci (nebo vystříknout, jestliže je ejakulace dostatečně prudká).
Zasažené části těla si můžeš umýt (ostatně po masturbaci by sis měl tak jako tak umýt vnější pohlavní orgány), potřísněné oblečení nebo spodní či ložní prádlo můžeš očistit pomocí menšího množství teplé vody. Ejakulace v koupelně má navíc tu výhodu, že se můžeš hned na místě umýt.
Sperma není toxické ani jinak škodlivé, v podstatě se jedná o směs vody (která u dospívajícího tvoří až 99% objemu ejakulátu), bílkovin a nepatrného množství dalších látek (např. kyseliny citronové, vitaminu C, vápníku, sodíku, zinku aj.). Jeho otření z jakéhokoliv běžného povrchu by tudíž nemělo činit obtíže.

17.03.2018

Proč nestříkám, ale sperma jen vyteče?

Matěj, 14 let

Milý Matěji,

Výron semene může být různě prudký. Intenzita ejakulace závisí nejen na objemu a hustotě ejakulátu (obojí je u dospívajícího chlapce zpravidla podstatně nižší, než u dospělého muže), ale i na intenzitě smršťování svalů v oblasti pánve během ejakulace. Kvůli tomu,že sperma při ejakulaci volně vytéká, se nemusíš nijak znepokojovat.

17.03.2018

Dobrý den, mám na Vás pár otázek
Za prvé.. je mi 15,5 let a můj penis měří 16cm, kolik by mohl měřit dospělosti?
A je normální že mi penis stojí směrem dolů?
Za druhé.. měřím necelých 177cm, narodil jsem se
(...) 2002, táta měří 176cm a máma 170cm, v rodině máme jak obry, tak i skřítky, ale moje otázka zní kolik budu měřit v dospělosti??
Za třetí.. jak rozšíří ramena ani bych musel chodit plavat? :/
Za čtvrté.. mám nosit raději volný nebo těsnější trika? Do teď nosím volnější, ale vypadám v nich docela dost hubenej a i ramena mi dělá užší myslím.. :/
Za páté.. je pravda že holky první sex bolí? A kdy je nejlepší mít první sex?
To je asi vše děkuju!

Peterr, 15 let

Milý Peterre,

Na většinu těchto dotazů jsem ti sice již v minulosti odpověděl (na některé z nich i opakovaně), nicméně pro připomenutí:
1) Délku penisu v dospělosti sice nelze předem nijak odhadnout, nicméně již nyní je délka tvého penisu mírně nadprůměrná, a tudíž lze předpokládat, že i v dospělosti bude přinejmenším odpovídat průměru, nebo bude nadprůměrná. Při erekci může penis směřovat vzhůru, kupředu nebo dolů. Všechny tyto možnosti jsou normální (tabulku s údaji o četnosti výskytu sklonu penisu pod různými úhly najdeš na stránce „Co se mi to s ním děje“).
2) Cílovou výšku lze odhadnout na základě srovnání tělesné výšky obou rodičů. Tvoje cílová výška se pohybuje v rozmezí 179,5 ± 10 cm, tedy 169,5 až 189,5 cm.
3) K rozšíření ramen dochází u dospívajících chlapců působením pohlavních hormonů, a tudíž i chlapec, který se příliš nevěnuje sportu, získává v období dospívání poněkud širší ramena. Avšak šířka ramen je ovlivněna i vrozenými předpoklady. Posilování ramen lze provádět plaváním nebo vykonáváním některých posilovacích cviků, jmenovitě kliků.
4) Pravdou je, že oblečení může do značné míry ovlivnit vzhled postavy. Přiléhavější oblečení tělesné proporce spíše zdůrazňuje než potlačuje. Záleží však na tobě, jakému oblečení dáš přednost.
5) První pohlavní styk nemusí být pro dívku bolestivý, jestliže mu předchází dostatečně dlouhá milostná předehra, při níž se dívčiny pohlavní orgány dostatečně zvlhčí a svalstvo pánevního dna dostatečně uvolní. Ani narušení hymenu (tzv. „panenské blány“) nemusí být bolestivé. Uprostřed hymenu se nachází otvor (nejčastěji oválného nebo kruhového tvaru), k jehož rozšíření při prvním pohlavním styku dochází, pokud již nebyl rozšířen v minulosti, například při masturbačních aktivitách a podobně. Pouze ve vzácných případech je hymen natolik silný nebo otvor v něm natolik malý, že uskutečnění prvního pohlavního styku činí obtíže a proniknutí skrz hymen je pro dívku bolestivé.
Bolestivý pohlavní styk může být způsoben nedostatečně dlouhou milostnou předehrou, vrozenou vadou ženských pohlavních orgánů (srůsty a podobně) nebo nedostatečným uvolněním partnerky před pohlavním stykem. Pro partnerku je pohlavní styk bolestivý zejména v případě, že je k němu donucena násilím a proti své vůli.
Nejčastější věk prvního pohlavního styku činí v ČR 17 až 18 let (jak uvádí na základě opakovaných výzkumů Weiss a Zvěřina, 2009).
První pohlavní styk v užším slova smyslu (vaginální pohlavní styk, tj. pohlavní styk spočívající v zavádění penisu do pochvy) doporučuji uskutečnit pokud možno až v době, kdy jsou oba dva partneři připraveni nést následky v podobě nechtěného početí a neplánovaného rodičovství. Do té doby je vhodnější vykonávat pouze tzv. nekoitální sexuální aktivity (tj. takové sexuální aktivity, při nichž k zavedení penisu do pochvy nedochází). Žádný antikoncepční prostředek totiž není účinný na 100%.

17.03.2018

Někde jsem slyšel že slipy zahřívají varlata a tím je poté možné že dojde k impotenci - neměl by o tom být něco v rubrice o spodním prádle? Nebo je to jenom přežitý mýtus?

TLpo, 14 let

Milý TLpo,

K přehřívání varlat dochází jejich zatlačováním do tříselných kanálů, což může být dáno mimo jiné i nošením příliš těsného spodního prádla. Záleží však spíše na velikosti (rozměrech) spodního prádla, nikoli na konkrétním druhu prádla. Například příliš těsné boxerky nebo trenýrky mohou k přehřívání varlat přispívat mnohem výrazněji, než slipy vhodně zvolené velikosti.
Přehřívání může souviset také s materiálem, z něhož je spodní prádlo vyrobeno. Nevhodné je spodní prádlo vyrobené z látek s příměsí umělých vláken (např. polyesteru). Spodní prádlo by mělo být vyrobeno pokud možno ze 100% bavlny.
Přehřívání varlat může vést k narušení jejich vývoje a k omezení plodnosti. Pro svůj zdravý vývoj a správnou činnost totiž varlata potřebují o něco nižší teplotu, než je běžná tělesná teplota (více informací o stálé teplotě varlat a jejím udržování najdeš na stránce „Co a jak se mění“).
Avšak je třeba rozlišovat mezi neplodností (infertilitou) a impotencí. Neplodnost spočívá se sníženém množství zralých spermií na 1 ml ejakulátu. Naproti tomu impotence spočívá v neschopnosti dosáhnout dostatečně kvalitní (silné) erekce po dostatečně dlouhou dobu.
Přehřívání varlat může způsobit výrazný pokles plodnosti (tj. pokles množství zralých spermií na 1 ml ejakulátu), avšak schopnost dosažení erekce ovlivňuje pouze nepřímo a v nepatrné míře.
Většina poruch erekce je způsobena psychickými faktory (stres, obavy ze „selhání“ při sexuálních aktivitách a podobně). V menším množství případů jsou tyto poruchy způsobeny onemocněním oběhové soustavy, úrazem v oblasti pánve či vrozenou tělesnou vadou. Může se jednat rovněž o nežádoucí účinek užívání některých léků. Přímá souvislost mezi poruchou erekce a nošením těsného spodního prádla není prokázána.

17.03.2018

Dobrý den, vzpomínám si, že jsem měl první erekci asi koncem 8. roku. Je to normální? V jakém věku se dostavují první erekce?

David, 15 let

Milý Davide,

První erekce se dostavuje zpravidla již v kojeneckém věku, což si však většina lidí z pochopitelných důvodů nepamatuje. Zejména mezi třetím a šestým měsícem života se erekce dostavuje poměrně často, a to z důvodu dočasných hormonálních změn, k nimž v tomto období v organismu dochází. Později četnost výskytu erekce poněkud klesá, nicméně čas od času k jejímu nástupu dochází i během předškolního a školního věku. K častému nástupu erekce pak opět dochází krátce před začátkem puberty a zejména pak v jejím průběhu.

16.03.2018

Dobrý den, dá se koupit něco pro kluky na obličej, co by zamaskovalo nějaké vady?

Michal, 13 let

Milý Michale,

Drobné kosmetické nedostatky lze napravit pomocí různých přípravků, například krémů. V dnešní době již není péče o pleť vyhrazena pouze ženám a dívkám. Rozhodně se nemusíš stydět navštívit lékárnu a požádat o pomoc při výběru vhodného produktu. Avšak je třeba počítat s tím, že ceny různých přípravků pro ošetření pleti nebývají nízké. Některé krémy lze sice zakoupit již za několik desítek korun, nicméně existují i přípravky podstatně dražší. Do značné míry tedy záleží i na tom, kolik peněz jsi ochoten do svého vzhledu investovat.

16.03.2018

Chtěl bych chtěl svojí kamarádce dát Perníkové srdce ale potíž je ta že se furt kolem někdo motá jak jít to mám dát?

Hesman, 14 let

Milý Hesmane,

Tvůj nápad na dárek je velmi hezký. Pravdou je, že takto osobní dárek bys měl dívce předat, když budete sami. V přítomnosti dalších lidí by ji předávání dárku mohlo přivést do rozpaků.
Dárek si můžeš připravit a jakmile se ti podaří být s dívkou alespoň na okamžik sám (nebo jakmile přestanou lidé v okolí na chvíli dávat pozor), můžeš jí sdělit, že pro ni máš dárek. Tím vzbudíš její zájem a nejspíše ti sama poskytne možnost, abys jí dárek předal v klidu (například ti naznačí, abys s ní šel na nějaké klidnější místo).
Další možností by bylo zabalit dárek tak, aby nikdo neviděl, o co se jedná. problém by však mohl nastat v případě, že by někdo z ostatních dívku vyzval, aby si dárek přede všemi rozbalila.

16.03.2018

Dobry vecer jak mam co nejrychleji usnout chci uz spat ?

Kevin, 16 let

Milý Kevine,

Obtíže s usínáním se u dospívajících jedinců dostavují poměrně často a většinou jsou způsobeny nedodržováním zásad zdravého spánku.
Především doporučuji stanovit si pravidelnou dobu spánku. Alespoň tři hodiny před ukládáním k spánku doporučuji pít pouze neslazené nápoje (čaj, voda), nejíst a nevěnovat se fyzicky náročným aktivitám (sport, posilovací cviky).
Alespoň jednu hodinu před spaním nedoporučuji sledovat televizi, počítačový monitor nebo světelný displej telefonu či tabletu. Z displejů uvedených zařízení totiž vychází světlo o nízké frekvenci, které má stimulační (povzbuzující) účinky a může vést k obtížím s usínáním. Další rady a doporučení najdeš na stránce „Jak zdravě spát“.
Před spaním bys rovněž neměl přemýšlet o ničem závažném, ať už se jedná o různé osobní problémy, školní učivo a podobně. Snaž se myslet spíše na něco příjemného a uklidňujícího. Například si můžeš představovat, že se nacházíš na nějakém místě, kde ti je dobře.

15.03.2018

Chtěl bych se zeptat, jak říct holce ze ji mám rád. Jsme spolužáci a kamarádi a líbí se mi a možná i já jí. Bojím se ale, že mě odmítne a poškodí to nějak naše přátelství. Co mám tedy dělat?

Kryštof, 13 let

Milý Kryštofe,

Jestliže se chceš s dívkou sblížit, snaž se k ní být milý a pozorný. Pokud jste se již skamarádili, můžeš dívce různými způsoby vyjadřovat sympatie. Například můžeš říci, že se ti líbí nějaká součást jejího oblečení, účes a podobně. Pokud se k dívce budeš chovat hezky a budeš jí dávat najevo své sympatie, nemělo by ji překvapit, když ji po čase řekneš, že ji máš rád. Dívku můžeš pozvat na schůzku a předtím, než se rozloučíte, jí můžeš říci, že se s ní cítíš dobře. Na další schůzce se můžeš dívce svěřit s tím, že ji máš rád.
Samozřejmě, že dívka nemusí reagovat tak, jak by sis přál. Není vyloučeno, že když se jí svěříš se svými city, bude potřebovat na zpracování takto důvěrné informace nějakou dobu. Také je možné, že se na navázání důvěrnějšího vztahu s chlapcem dosud necítí dostatečně zralá či připravená.
Nicméně ani v případě, že dívka nebude mít o navázání důvěrnějšího citového vztahu zájem, nemusí vaše přátelství skončit. Důležité je, abys případné odmítnutí přijal s pochopením, nerozčiloval se a nevyčítal dívce, že tvoji lásku neopětuje. Jestliže jste opravdu dobří kamarádi, dívka se k tobě bude i nadále chovat hezky a její odmítnutí bude formulováno citlivě a zdvořile. Navíc není vyloučeno, že dívka po určité době svůj vztah k tobě přece jen přehodnotí.

15.03.2018

Děkuji za odpověď
Ale vlastně mě zajímalo - když spolu masturbují 2 kluci a oboum je 14 (nebo prostě pod 15) tak je to z hlediska zákona v pořádku, ale jak je jednomu 15 tak je to už špatně?
Ještě mě napadlo jaktože věková hranice k sexu není ve všech státech stejně (např. v Německu se může sex provozovat již od 14)?

Psoun, 16 let

Milý Psoune,

Ano, jestliže osoba starší 15-ti let vykonává sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let, dopouští se na ní pohlavního zneužití. Rozdíly ve výši věkové hranice jsou dány odlišným právním prostředím. V některých státech stanovili zákonodárci nižší věkovou hranici, v jiných vyšší.
Například v Německu tato hranice činí 14 let, avšak v téže zemi je jedinec starší 14-ti let již trestně odpovědný. Ve většině států je hranice trestní odpovědnosti totožná s hranicí pro trestný čin pohlavního zneužití. Avšak existují i země, v nichž jsou tyto dvě věkové hranice stanoveny odlišně.
Například na Slovensku činí hranice trestní odpovědnosti 14 let, avšak dítě je před pohlavním zneužíváním chráněno až do 15-ti let. Pro jedince starší 14-ti a zároveň mladší 15-ti let však v této zemi existuje zvláštní ustanovení, podle něhož nemohou být za pohlavní zneužití osoby mladší 15-ti let trestně stíháni.
Proces tvorby zákonů procházel v každé zemi poněkud odlišným vývojem, a proto mezi jednotlivými státy existují větší či menší rozdíly, které se však zdaleka netýkají pouze různě stanovených věkových hranic. Každý stát se řídí vlastními zákony.

15.03.2018

Zdravím. Veľmi sa mi páči jedno dievča zo školy. Sme veľmi dobrí kamarati, stale sa spolu rozprávame a smejeme a bavievame sa aj o veciach o sexe a pod. Dneska to náhodou dostala v škole a uspinila stolicky. Všetci až na pár spoluziaciek sa jej smiali. Zastal som sa jej a potom sa mi poďakovala. Povedala mi že kedysi bola do mňa. Je tu vsak problém. Ma frajera. Ako dalej? Ďakujem

Thunderbolt, 13 let

Milý Thunderbolte,

Jestliže je dívka zadána, měl bys respektovat, že již chodí s jiným chlapcem. Samozřejmě, že se s dívkou můžeš kamarádit, ale neměl by ses snažit ji druhému chlapci přebrat.

15.03.2018

Dobrý den. Je normální že ze dne na den jsem začal masturbovat více? Přijde mi to divné, že jsem ještě nedávno masturboval 1x denně a teď min. 3x denně... Je to normální?

Maxík, 14 let

Milý Maxíku,

Zvýšená četnost masturbace je v období dospívání naprosto normální. Příčinou je nejspíše nárůst úrovně hladiny pohlavních hormonů, k němuž v tvém věku celkem běžně dochází. Nezáleží na tom, zda k uvedené změně došlo postupně nebo náhle. Dokonce i velmi prudké zvýšení sexuální potřeby může být v období dospívání naprosto normální.

14.03.2018

Dobrý den, tak trochu se bojim, že jsem homosexuál, protože se mi poslední dobou přestaly líbit holky, ale nějací kluci se mi líbí (vzhledově) dá se to nějak ovlivnit? Nechci být homosexuál.. Není možné, že jsem bisexuál?

1234#, 15 let

Milý 1234#,

Sexuální orientace je vrozená a nelze ji měnit, avšak u jedince mladšího 16-ti let nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Zájem o vrstevníky téhož pohlaví je v období dospívání stejně normální, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví a nelze jej považovat za projev homosexuality.
Strach z vlastních projevů homosexuality (ať už se jedná o projevy skutečné, nebo jen domnělé) se označuje termínem „internalizovaná homofobie“. Vyskytuje se zejména u dospívajících chlapců, kteří jsou mnohdy překvapeni či zmateni, když u sebe pozorují náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví.
Důležité je, abys internalizované homofobii nepropadal a nesnažil se potlačovat svoje pocity, přání a představy. Prozatím nelze určit, zda je tvoje sexuální orientace heterosexuální či homosexuální, a tudíž se kvůli svým pocitům nemusíš nijak znepokojovat, ať už jsou jakékoliv.
Pokud jde o bisexualitu, pouze někteří sexuologové ji považují za samostatnou sexuální orientaci, zatímco podle většiny ostatních představuje pouze určitý druh sexuálního chování spočívajícího v navazování sexuálních kontaktů s partnery opačného i téhož pohlaví.

14.03.2018

Dobry den co kdyz si chci nechat obarvit vlasy a otec je proti. Ma pravo na to aby mi rikal jake mam mit vlasy ?

ABCDEFGH, 14 let

Milý ABCDEFGH,

Rodiče ti mohou bránit pouze v takovém jednání, které ohrožuje tvůj život, zdraví nebo rozvoj. Jestliže obarvení vlasů neohrožuje tvůj život, zdraví nebo rozvoj, rodiče by ti jej neměli zakazovat. Avšak v zájmu pokojného soužití v rodině bys měl zvážit, zda je pro tebe obarvení vlasů natolik důležité, abys kvůli němu riskoval konflikt s otcem, který ti může různým způsobem znepříjemňovat život. Pokud jeden z rodičů odmítá, aby sis nechal vlasy obarvit, zkus najít podporu alespoň u druhého, v tomto případě u matky.

14.03.2018

Jak jsem vám už v předchozím dotazu řekl,že se mně líbí jedna holka ze třídy. Můj kamarád na ní má číslo a mě to číslo předal a já se bojím ji zavolat.Psali jsem jí a ona odpověděla,že souhlasí s tím,že její číslo můžu mít.Teď nevím co dělat,mám jí to přímo říkat,že jí miluju a chtěl bych být s ní? Píše mě ale nevím co dál psát,nevím,možná má ráda mýho kamaráda,se kterým mluví víc než já. Co je možné? Může se stát,že jedna holce se líbí ne jeden,ale dva kluci? Jak mám zjistit jestli ona mě má ráda víc nebo mýho kamaráda má ráda víc?Děkuji za odpověď

Pavel564, 13 let

Milý Pavle564,

Jestliže máš zájem o navázání důvěrnějšího vztahu s dívkou, která se ti líbí, můžeš se s ní pokusit sblížit. Avšak při navazování vztahu by bylo vhodné, kdybys dívku oslovil osobně, nikoli po telefonu. Pokud chlapec vyjadřuje dívce sympatie, jedná se o důvěrné sdělení, které by mělo být spojeno s fyzickou blízkostí a s očním kontaktem, což při telefonickém hovoru není možné.
Dívce bys neměl vyznávat lásku hned, ale až poté, co se více sblížíte. Není vhodné vyznávat lásku dívce, se kterou jsi zatím ani neměl schůzku.
Jedna a tatáž dívka může pociťovat sympatie k několika různým chlapcům, dokonce může mít i několik různých kamarádů, avšak důvěrnější vztah zpravidla udržuje pouze s jedním. Pokud dívka není zadaná (tedy pokud už s někým nechodí, například s tvým kamarádem), můžeš se pokusit s ní navázat vztah.

14.03.2018

Dobrý den, mám jisté podezření, že s mým penisem je něco špatně. Mám na něm jisté tečky (nebo možná to jsou pupínky pod kůží)..a mám trošku zvláštní kůži na spodku penisu. Jsem trochu paranoidní, zda-li to není něco závažného. Jde to nějak vyřešit? Popřípadě kam se mám objednat na prohlídku..a co bych měl očekávat a čeho se držet. Děkuju

Dan, 16 let

Milý Dane,

To, co popisuješ, je naprosto normální. Tečky nebo pupínky jsou nejspíše zduřelé mazové žlázky. Nejsou nijak škodlivé a není třeba se kvůli nim znepokojovat.
„Zvláštní“ kůže na spodní straně penisu je nejspíše tzv. raphe (vyslovuje se [rafé]). Jedná se o šev, který vzniká během nitroděložního vývoje mužských pohlavních orgánů. Probíhá po spodní straně penisu a dále pokračuje přes šourek a rozkrok až k řitnímu otvoru. V porovnání s okolní pokožkou je tento šev o něco tmavší a drsnější. Raphe je naprosto normální součást mužského těla.

14.03.2018

Dobrý den. Chápu a vím že je to normální být ''vzrušený'' a mít často erekci ale přesto chci strašně moc zažít svůj první sex co nejdřív. Je mi jasné že hledat si holku jen na sex není vůbec dobrý nápad už kvůli ní a kvůli toho že bych k ní nic víc necítil a navíc bych ani neměl prostor kde a kdy... každopádně cítím to že mi asi masturbace dlouho stačit nebude. Sex asi dost potřebuju. Možná na mě působí silně testosteron nebo je to sladkým jídlem které mám rád ... netuším. Jak to mám tedy prosím řešit?

Guči, 16 let

Milý Guči,

Touha po prvním pohlavním styku souvisí u dospívajících jedinců se silnou sexuální potřebou, která je dána narůstající úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi. Přímý vliv sladkého jídla na sexuální apetenci (touhu po sexuálních aktivitách, jinak řečeno „chuť na sex“) není prokázán.
Je pravdou, že k pohlavnímu styku či jiným párovým sexuálním aktivitám je vhodné přistupovat až po bližším seznámení a navázání dostatečně kvalitního citového vztahu. Náhodné sexuální kontakty mezi osobami, které se dostatečně neznají, jsou krajně rizikové z hlediska přenosu pohlavních nemocí a dalších infekčních onemocnění. Značnou komplikaci může představovat rovněž nechtěné početí, k němuž dojde mezi dvěma lidmi, kteří neplánují trvalejší soužití a nejsou schopni se společně postarat o potomka.
Jestliže si nechceš nebo nemůžeš najít vhodnou partnerku, s níž bys mohl sexuální aktivity uskutečňovat, zároveň však cítíš velmi silnou sexuální potřebu, doporučuji co nejčastější vykonávání masturbace.

13.03.2018

Dobry den
Mam otazku vzdy po masturbaci mam na podbrisku a na zaludu kluzkou a lepivou tekutinu. Pri orgasmu, ale sperma nevystříkne. Dekuji za odpoved

Ananas, 12 let

Milý Ananase,

Kluzká a lepkavá tekutina, o níž se zmiňuješ, je nejspíše tzv. preejakulační tekutina. Vytváří se v tzv. Cowperových žlázách a uvolňuje se z močové trubice. K jejímu uvolňování dochází obvykle při silném pohlavním vzrušení a v průběhu masturbace.

13.03.2018

Dobrý deň, je normálne, že celkovo pravú stranu tela mám chlpatejšiu a ľavú menej? Mám pravú nohu dosť chlpatejšiu, podpazušie (podpaží) a aj brucho je tak trochu iné. Plus, k tomu bruchu a hrudi, je na môj vek normálne, že mám dosť chlpaté brucho (ale nie je to až také na dospelého, ale také jemnejšie, no nie neviditeľné) a že už aj na hrudi sa to začína tmaviť?

Juraj, 14 let

Milý Juraji,

V přírodě se jen málokdy setkáváme s dokonalou symetrií. Výrazněji rozvinuté ochlupení na jedné straně těla ještě nemusí být projevem žádné poruchy či onemocnění. Navíc s rostoucím věkem se nepravidelnosti v rozvoji tělesného ochlupení většinou postupně srovnávají.
Tělesné ochlupení (například na břiše či na hrudníku) je u některých chlapců a mužů rozvinuto více, u jiných méně. Rozsah a hustota ochlupení jsou dány nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i dědičnými předpoklady. Někteří muži mají i v dospělosti poměrně řídké a „málo vyvinuté“ tělesné ochlupení, zatímco u jiných se již v období dospívání vytváří poměrně husté ochlupení na různých částech těla. Hlavní příčinou těchto rozdílů jsou odlišnosti v genetické výbavě.

13.03.2018

Dobrý den. Dá se už ve třinácti poznat že jsem neplodný. Předem děkuji za odpověď.

Mich, 13 let

Milý Michi,

Neplodnost lze diagnostikovat na základě vyšetření ejakulátu (spermatu). Sperma se u chlapců začíná tvořit nejčastěji ve věku 12 až 14 let, avšak zpočátku ještě nemusí obsahovat zralé spermie. V tvém věku by tedy vyšetření ejakulátu za účelem zjištění plodnosti bylo předčasné.

13.03.2018

dobrý den chtěl bych se zeptat zítra mam jít k doktorce prý na před 14ti letou prohlídku ? co to je ? a očkovaný jsem byl v 10ti letech ( tetanus ) bojím se že je to očkování proti hvp nebo co to je má to vůbec cenu očkování proti hvp u kluka ?

Pepík, 13 let

Milý Pepíku,

Nejspíše se jedná o preventivní prohlídku ve 13-ti letech věku. Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. se preventivní prohlídky u dospívajících provádějí ve věku 11, 13, 15 a 17 let.
Očkování proti HPV je sice původně určeno především dívkám, neboť slouží jako ochrana před rakovinou děložního krčku (což je součást ženských pohlavních orgánů), avšak očkování může být prospěšné i pro chlapce, které chrání před genitálními bradavicemi.
Očkování proti HPV není povinné, avšak zdravotní pojišťovny jej hradí nejen u dívek, ale od letošního roku i u chlapců. Někteří lékaři toto očkování doporučují, přestože jiní upozorňují, že jeho účinnost dosud není plně prokázána, protože s očkováním se začalo teprve v roce 2006.

13.03.2018

Dobrý den, odpovídal jste mi na můj včerejší dotaz a zmiňoval jste se o cvičení "start-stop". Mohl byste mi prosím popsat jak toto cvičení vykonávat?

Kuba, 17 let

Milý Kubo,

Tzv. „stop-start“ cvičení lze provádět během močení. Střídavě se při něm přerušuje a opět spouští proud moči, a to úmyslným sevřením určitých svalů v oblasti malé pánve.

12.03.2018

Dobrý den, pár týdnů cvičím sám doma, avšak nedaří se mi přibrat. Jako nejvhodnější řešení se mi jeví užívání proteinů. Mohl byste mi poradit jak je užívat a kdy je jejich užívání nejvhodnější? Děkuji

Sanko, 16 let

Milý Sanko,

Konzumaci proteinových doplňků stravy dospívajícím jedincům nedoporučuji, neboť tyto doplňky stravy mohou způsobit řadu zdravotních obtíží (např. onemocnění ledvin, odvápňování kostí, snížení imunity a plodnosti, zvýšenou tvorbu akné a další). Namísto konzumace proteinových doplňků stravy doporučuji pestrou výživu se zařazením většího množství mléčných výrobků (tvarohu, jogurtů), obilovin a různých druhů ovoce a zeleniny.

12.03.2018

Dobrý den, už několik měsíců se trápím nad jednou věcí. Když si mám donést k lékařce ranní moč tak mám donést střední proud, z různých videí jsem pochopil, že muž má močit tak že z něho vytryskne slabý proud a až teprve po několika málo sekundách ten střední proud (ten nejintenzivnější) a na konec dokape několik kapek. Já když jdu močit, tak vydělám penis ven z kalhot a hned ze mě silně teče dost mohutný proud a pak ty zbylé kapky. A nedokážu třeba ani v průběhu močení zastavit tok proudu. Není se mnou něco v pořádku a jak pak mám odebrat nějaký střední proud, když mám močení nastavené takto?
Moc vám děkuji

Kuba, 17 let

Milý Kubo,

Kvůli prudšímu proudu při zahájení močení se nemusíš znepokojovat. Při odběru tzv. středního proudu se nejprve nechá odtéci menší množství moči, aby došlo k očištění stěn močové trubice. Poté se proud moči přeruší a po jeho obnovení se moč zachytí do připravené nádobky. Pokud ti přerušení proudu činí obtíže, připrav si do ruky kelímek a po několika vteřinách od zahájení močení jej nastav tak, abys zachytil střední proud moči.
Přerušení proudu moči lze nacvičit pomocí tzv. „stop-start“ cvičení. K vyřešení tvých obtíží by mohly přispět cviky na posilování svalstva pánevního dna.

11.03.2018

Kamarát mal zápal semeniska (vajíčka) vraj to bolo dosť nepríjemne a bolestivé. Čo to spôsobuje prechladnutie alebo vyrušil? Je to nákazlivé? Môže to spôsobiť impotenciu alebo neplodnosť? Ako sa pred takýmto ochorením brániť?

Tightsboy, 15 let

Milý Tightsboyi,

Zánět varlat (orchitida) je infekční onemocnění bakteriálního či virového původu. Nejčastěji k němu dochází při onemocnění příušnicemi (přibližně ve 20% případů), další příčinou zánětu varlat mohou být některé pohlavní choroby (např. kapavka). Onemocnění se projevuje silnou bolestí a otokem postiženého varlete, zvýšenou teplotou a zarudnutím šourku.
Samotná orchitida nakažlivá není, avšak nakažlivé jsou příušnice a jiná onemocnění, která orchitidu vyvolávají. V některých případech může orchitida vést k neplodnosti, zejména není-li včas zahájena léčba. Při léčbě se nasazují antibiotika a léky proti bolesti (analgetika).

11.03.2018

Dobry den. Mam dotaz. Co mam delat, kdyz si nevezmu kondom a omylem se muj ejekulat dostane do jeji pochvy. Jenom ciste hypoteticky, nikdy bysem to neudelal.

Patlal, 16 let

Milý Patlale,

Jestliže ejakulát pronikne do partnerčiny pochvy, nemůžeš nechtěnému početí zabránit. Partnerka sice může do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku využít tzv. postkoitální neboli „nouzovou“ antikoncepci (např. postinor), avšak účinnost postkoitální antikoncepce není stoprocentní a postupně klesá (při užití do 12-ti hodin od pohlavního styku je účinnost přibližně 99%, po 48 hodinách již jen 85%). Navíc se jedná o poměrně drahou formu  antikoncepce, cena jednoho balení po dvou tabletách činí několik set Kč. Rozhodně nedoporučuji se na postkoitální antikoncepci spoléhat nebo ji považovat za rovnocennou alternativu běžných antikoncepčních prostředků.

11.03.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestly škodí zasychani spermií pod predkozkou případně kde uklízet své spermie po masturbovani
Děkuji

Ondra, 13 let

Milý Ondro,

Sperma sice není samo o sobě zdravotně závadné, avšak po ejakulaci by sis měl pohlavní orgány pokud možno co nejdříve umýt (nejen kvůli spermatu, ale i kvůli potu).
Mnoho dospívajících chlapců řeší problém, jak naložit s ejakulátem (spermatem), k jehož výronu dojde při masturbaci či při poluci. Z těla lze stopy ejakulátu smýt pomocí vody s menším množstvím mýdla. Z textilu (např. z oblečení a ložního prádla) lze zaschlé skvrny od ejakulátu vyčistit pomocí vlažné vody s trochou soli nebo citronové šťávy, avšak je vhodné nejprve na nějakém méně viditelném místě vyzkoušet, zda látka nepouští barvu.
Při masturbaci není nutné se snažit ejakulát zachytit, lepší je připravit si například papírový kapesník (při větším objemu ejakulátu i více kapesníků) na jeho otření z různých zasažených (potřísněných) povrchů.

11.03.2018

Zdravím mám problém s tim že mám strašně suché ruce nebo vlastně celé tělo a když se namazu kremem tak to sice udělá mastnou vrstvu ale potom co na něco sahnu zmizí a jsou suché znovu Nevíte co s tim?

Sahara, 15 let

Milý Saharo,

Suchá, zarudlá či odlupující se kůže na rukou trápí v zimním období řadu lidí, kteří mají citlivější pokožku. Nemusí se jednat přímo o kožní onemocnění (ekzém, lupénka, dermatitida a podobně), avšak přesto bych doporučoval navštívit dermatologa (kožního lékaře).
Na suché ruce doporučuji aplikovat ochranný krém s glycerinem. Nanáší se v malém množství a poměrně rychle se vstřebává, a tudíž tolik nehrozí jeho setření. Při výběru vhodného krému ti poradí lékárník.

10.03.2018

Dobrý den , už delší dobu mám problém na palcích u noh , špatně jsem si zastrihnul nehty , pry mám v prste hnis , který nejakou dobu mastickou mažeme aby ten hnis z prstu šel ven . Prosil bych o nějakou radu , nechci jít do nemocnice aby mi s prstem cokoliv dělali. Zároveň to neumím ani popsat , snad jsem to popsal správně. (...)

Krem, 12 let

Milý Kreme,

Podle popisu se jedná o hnisavý zánět nehtového lůžka způsobený nesprávně provedenou pedikúrou. Zákrok, jehož provedení se obáváš, spočívá v otevření hnisavého ložiska drobným řezem. Hnis z ložiska vyteče a rána se překryje obvazem.
Na jednu stranu je pochopitelné, že návštěva nemocnice u tebe vyvolává obavy, avšak rozhodně by ses neměl snažit zánětlivé ložisko otevírat sám. Raději se svěř do péče lékaře - specialisty. Drobné zákroky tohoto druhu se zpravidla provádějí ambulantně, což znamená, že pacient je po provedení výkonu propuštěn domů.

10.03.2018

Dobrý den, už tak půl roku mě trápí poměrně velké rozstřikování moči. Dřív byl prostě jeden souvislý proud. Někdy i močení doprovází ukapávání několika kapiček moči kolmo dolů mezi nohy. Říkal jsem o tom urologovi a když jsem se ptal, čím to je způsobeno, tak mi řekl, že ničím. Takže jsem odcházel dost zklamaný. Nebyl třeba problém v tom, že to byl urolog pro dospělé a ti co pracují na dětské urologii by mi poradili víc?
Mockrát děkuju

Michal, 17 let

Milý Michale,

Při močení je paprsek moči předkožkou formován obvykle do jednoho proudu. Při přetažení předkožky a obnažení ústí močové trubice se paprsek moči obvykle dělí do dvou proudů, z nichž spodní je obvykle slabší (viz obrázek), což by odpovídalo popisovanému „ukapávání“ moči. Ústí močové trubice (tj. otvor, z něhož vytéká moč) se totiž při močení rozevírá přibližně do tvaru číslice 8, což je dáno tím, že jeho okraje jsou ve střední části silnější. Nejedná se o žádnou poruchu, ale o běžný tvar příslušného otvoru.

10.03.2018

Strašně se mi líbí jedna holka ze školy sblížili jsme se a pracovali jsme spolu na projektech a dvakrát jsme spolu šli vedle sebe na výletech a povídali jsme si co mám dělat?

Lemon, 14 let

Milý Lemone,

Jestliže se ti s dívkou dobře spolupracovalo a rádi si spolu povídáte, mohl by se mezi vámi vytvořit velmi pěkný přátelský vztah. Pokud máš zájem o další sblížení a navázání důvěrnějšího citového vztahu, můžeš dívku pozvat na schůzku.
Avšak není vyloučeno, že přestože jsi dívce sympatický, na navázání důvěrnějšího vztahu se dosud necítí připravena. V takovém případě na ni příliš nenaléhej a snaž se být trpělivý.

10.03.2018

Dobrý den, lze změnit datum narození? Narodil jsem se totiž 29. února a hodně mě trápí to, že mám narozeniny jednou za 4 roky.

Ondra, 14 let

Milý Ondro,

Datum narození nelze změnit. Osoby, které se narodily 29.2., mohou v nepřestupných letech slavit narozeniny 1.3. (narodily se totiž jeden den po datu 28.2., což v přestupném roce připadá na 29.2., v roce nepřestupném na 1.3.). Platným datem narození pro ně však zůstává 29.2.

10.03.2018

Dobrý Den,velmi mě zajímají šaliny(tramvaje),autobusy,trolejbusy a všechny dopravní prostředky(někdy i auta).Znám všechny typy vozidel a co,jak,kam jezdí. Někdy podávám zvuky dopravních prostředků a hlásím zastávky,jenom moji 2 oblíbené kamarádi to pochopí ale ostatní mi říkají,že jsem malé dítě! Nedávám zvuky jako dítě.Jenom znám všechny vozidla MHD a rád hlásím zastávky profesionálně,ne jako dítě. Občas chodím na exkurzích MHD a ostatní říkají,že je to prý jen pro malé děti. Ríkají,že mám věnovat mobilům a hry na počítače a ať mám Facebook? Je tohle normální? Nechci Facebook a nevím,jak jim to vysvětlit?

ŠalinistaBrno12, 12 let

Milý ŠalinistoBrno12,

Je velmi dobře, že máš nějaký smysluplný zájem, kterému se pravidelně věnuješ. Na tom, že se zajímáš o hromadnou dopravu, nevidím nic špatného. Zajímá se o ni i mnoho dospělých lidí. Určitě bys tedy nebyl „dospělejší“, kdyby ses namísto dopravních prostředků MHD věnoval pouze počítačovým hrám a povrchní konverzaci na sociálních sítích. Rozhodně si kvůli tomu nemusíš připadat jako malé dítě.
Možná, že se jednou staneš ředitelem dopravního podniku. Ale i kdyby sis nakonec zvolil úplně jinou profesi, každá záliba či koníček má význam pro rozvoj tvojí osobnosti.
Možná, že ostatní ti jen závidí, že něčemu důkladně rozumíš. Určitě by ses kvůli nevhodným připomínkám ze strany vrstevníků neměl nechat od své záliby odradit. Jestliže se ti ostatní chtějí posmívat, nějakou záminku si k tomu vždy najdou. Je dobře, že máš alespoň dva dobré kamarády, kteří mají pro tvoje volnočasové aktivity pochopení. Ostatní ať si myslí, co chtějí. Ty si také můžeš o jejich způsobu trávení volného času myslet, co chceš.

10.03.2018

Dobrý Den,už jsem vás na něco zeptal a děkuji za minulou odpověď.Mám druhý dotaz,je normální,že mě roste ochlupení tam dole již ve 12 letech,když jdeme sprchat po plávání,všichni jsou samozřejmě nazí ,ale nikdo z kluků nemá pubické ochlupení jako já. Buď někdo to nemá,anebo moc málo.Proto se bojím sundávat plavky u sprchy,aby na mě nesmáli.Chodím plavat ze školy a ještě na jiný kurz do jiného bazénu,otázka je,jestli růst pubické ochlupení je normální ve 12 letech a mám to hodně hustší než ostatní žáci?

ŠalinistaBrno12, 12 let

Milý ŠalinistoBrno12,

Rozvoj pubického ochlupení (ochlupení okolo pohlavních orgánů) začíná u chlapců nejčastěji ve věku okolo 12-ti let, u dívek přibližně o 1 až 2 roky dříve. Avšak stejně jako dalších sekundární pohlavní znaky, také pubické ochlupení se může u některých jedinců rozvíjet dříve, u jiných později. Za normální lze považovat rozdíl 2 roky oproti běžnému průběhu rozvoje sekundárních pohlavních znaků.
Z tohoto hlediska lze nástup rozvoje pubického ochlupení u chlapců považovat za normální ve věkovém rozmezí 10 až 14 let. Růst pubického ochlupení ve věku 9-ti let nebo dříve je již projevem předčasné puberty, naproti tomu absence (chybění) pubického ochlupení u chlapců ve věku 15-ti let a více může být projevem opožděné puberty.
Rozvoj pubického ochlupení může probíhat různým tempem. Během období dospívání prochází pubické ochlupení několika stupni vývoje (viz následující přehled), avšak není přesně stanoveno, v jakém věku má být dosažen vyšší stupeň vývoje.

P 0 – žádné ochlupení
P 1 – jednotlivé rovné nebo mírně zvlněné chloupky okolo kořene penisu
P 2 – rovné či zvlněné chlupy v dolní části podbřišku
P 3 –kudrnaté ochlupení na podbřišku, v horní části vodorovně ohraničené
P 4 – kudrnaté ochlupení na podbřišku vybíhající proužkem vzhůru k pupíku

Jen velmi přibližně platí, že ve věku 12 až 14 let dosahuje většina chlapců stupně P 1 až P 3, ve věku 14 až 16 let stupně P 2 až P 3 a ve věku od 16 až 18 let stupně P 3 až P 4. Někteří muži dosahují stupně P 4 až v dospělosti, u některých zůstává po celý život stupeň P 3, což je ovlivněno mimo jiné i dědičnými předpoklady.
Je pochopitelné, že dospívající člověk si může připadat poněkud nesvůj, když se jeho tělo (nebo jeden konkrétní tělesný znak) vyvíjí o něco rychleji, než u většiny ostatních. Avšak puberta není závod a je naprosto normální, že vývoj určitých tělesných znaků neprobíhá u všech dospívajících stejným tempem. Navíc dřívější nástup určitého tělesného znaku (například ochlupení) nemusí být vnímán jako „nedostatek“, ale svým způsobem jako „přednost“. S rozvinutějším ochlupením si můžeš před ostatními připadat jako vyspělejší.
Za to, že máš poněkud rozvinutější pubické ochlupení, než většina ostatních chlapců tvého věku, se nemusíš stydět. Tempo tělesného vývoje můžeš jen stěží ovlivnit. Pubické ochlupení u dvanáctiletého chlapce rozhodně nepředstavuje nic nenormálního, kvůli čemu by se mu někdo měl smát.

10.03.2018

Dobrý den. Paní učitelka na vkz (výchova ke zdraví) nám říkala že masturbovat můžeme že to je zdravé ale že nemáme masturbovat každý den. Je to pravda? Prý se na tom můžeme stát závislým.

Michal, 14 let

Milý Michale,

Zajímalo by mne, z jakých informačních zdrojů paní učitelka čerpala, neboť neexistuje žádná seriózní vědecká studie, která by prokazovala negativní účinky takto časté masturbace.
Naproti tomu existují vědecké studie, které prokazují zdravotní prospěšnost časté masturbace (např. G. Giles a kol. na základě své studie z r. 2003 doporučují dospívajícím chlapcům a mladým mužům masturbovat minimálně 5x týdně, čímž není vyloučeno, že by mohli masturbovat i častěji).
Hovořit v souvislosti s masturbací o závislosti je poněkud problematické, neboť se jedná o uspokojování jedné ze základních biologických potřeb. Stejně tak bychom mohli tvrdit, že člověk by neměl každý den jíst, protože by se mohl stát závislým na jídle.
Pokud jsi zvyklý vykonávat masturbaci každý den, neměl by ses v této činnosti omezovat. Vzhledem k tomu, že v období dospívání dochází k nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi, pociťují někteří dospívající jedinci sexuální potřebu obzvláště silně. Časté vykonávání masturbace je přirozenou reakcí dospívajícího jedince na hormonální změny, k nimž v jeho organismu dochází. Naproti tomu omezování masturbačních aktivit může ohrozit duševní zdraví jedince a může se negativně projevit i v jeho chování vůči okolí (například v podobě sexuálně agresivního chování v důsledku nedostatečného uspokojení sexuální potřeby).
Samozřejmě, že sexuální potřeba se může u různých jedinců projevovat v různé intenzitě. Některým dospívajícím postačuje méně časté vykonávání masturbace, což opět souvisí s úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi, která není u všech jedinců stejná.

10.03.2018

Dobry den, škodí něčemu pláč?

Tomas, 11 let

Milý Tomasi,

Samotný pláč není nijak škodlivý. Naopak, usnadňuje uvolnění zvýšeného psychického napětí, pomáhá při zvládání negativních emocí a přispívá ke zklidnění jedince. Při pláči dochází k uvolňování hormonu endorfinu, který tlumí bolest a snižuje stres.
Pláč má tedy v určitých situacích značný význam, i když ze společenského hlediska bývá (zejména u jedinců mužského pohlaví) považován za něco nepatřičného.

09.03.2018

Dobrý den, jak se estrogeny dostanou do vodovodu? Dostane se voda z kanálu (včetně zbytku moče žen, které užívaly antikoncepci) zpět do vodovodu? Někdo mi říkal, že voda teče z přehrady do vodovodu, z vodovodu lidem do umyvadel, WC atd., pak přes kanál do čističky a potom odtéká do řeky a nakonec do moře. Obsahuje nějaké množství estrogenů také mořská voda (třeba i z různých mořských živočichů)?

David, 15 let

Milý Davide,

Odpadní vody z kanalizace sice před vypuštěním do přírody procházejí čističkami odpadních vod, avšak jak jsem uvedl již v odpovědi na tvůj předchozí dotaz, dosud žádná čistička odpadních vod nedokáže z vody odstranit estrogeny, které se do kanalizace dostávají v moči osob užívajících hormonální antikoncepci či jiné hormonální přípravky (léčiva). Tyto látky poté pronikají do koloběhu vody, kontaminují zdroje pitné i užitkové vody a dostávají se mimo jiné i do potravin a nápojů.
Estrogeny se vyskytují i v mořské vodě, avšak jen ve velmi nízkých koncentracích.
Mezi důsledky znečištění životního prostředí uměle vyráběnými estrogeny patří například pokles plodnosti, feminizace jedinců mužského pohlaví, ale i zvýšený výskyt onkologických onemocnění (rakoviny), jak prokazují četné vědecké studie (v českém prostředí např. Holoubek a Čadová, 2000).

09.03.2018

Dobrý den, jak mám zabránit když jsem s holkou a ona na mě sedí, je o mě opřena aby necítila ze se mi postavil. Dá se to nějak schovat? Děkuji

David65, 17 let

Milý Davide65,

V situaci, kterou popisuješ, je zakrytí erekce velmi obtížné. Na druhou stranu není důvod, proč by ses měl snažit v takovéto situaci erekci nějak zakrývat. Někteří chlapci mají pocit, že je neslušné nebo nepatřičné, když se u nich při mazlení s dívkou dostaví erekce. Obávají se, že dívka si bude erekci vykládat jako projev jejich zájmu o uskutečnění pohlavní styku. Ve skutečnosti je erekce naprosto normální a přirozený tělesný projev, který souvisí s narůstající hladinou hormonální hladiny v období dospívání.

09.03.2018

Jak dát holce pusu?

Pomeranč, 12 let

Milý Pomeranči,

První polibek bys dívce neměl dávat dříve, než se důkladně seznámíte. Není vhodné dívku líbat hned na první nebo druhé schůzce. Pro první polibek si vyber vhodné místo, na kterém vás nikdo nebude rušit. Pokud bys dívku políbil před ostatními, mohl bys ji přivést do rozpaků.
Ve vhodném okamžiku (až vám spolu bude dobře a budete se cítit pohodlně) můžeš dát dívce najevo, že ji chceš políbit. Například tím, že se k ní nakloníš. Pokud stojíte proti sobě nebo sedíte vedle sebe, můžeš začít pomalým přibližováním hlavy a horní poloviny těla. Přitom udržuj oční kontakt a všímej si reakcí dívky.
Polibek by pro dívku neměl být nečekaný. Když se k sobě vaše hlavy přiblíží na určitou vzdálenost, dívka už zpravidla sama pozná, že ji chceš políbit. Pokud dívka o polibek nemá zájem, dá ti to najevo například tím, že se od tebe odtáhne. Pokud dívka neudělá nic pro to, aby mezi vámi „prodloužila vzdálenost“, znamená to, že je na polibek připravena. Polibek můžeš doprovodit jemným dotekem či pohlazením.
Pokud máš pocit, že by ti polibek na ústa mohl dělat potíže a netroufáš si na něj, můžeš pro začátek vyzkoušet polibek na nějakou jinou část těla, například na tvář nebo ze strany na krk. Polibek by neměl být doprovázen nápadnými zvuky (mlaskáním) a neměl by na těle partnerky zanechávat vlhké stopy. Při polibku bys neměl mít v ústech žvýkačku.

09.03.2018

Dobrý Den,líbí se mi jedna holka ze třídy.Moc se mnou nebaví,ale je na všichni hodná a je velmi krásná.Je to normální,že se mně líbí holka už v 7.třídě? Chtěl bych s ní aspoň být jako blízký kamarád. Jak ji to mám říct?Co dělat aby se mnou začala bavit?Už ale vím,kde bydlí,co má ráda,jaké předměty ze školy umí nejlépe atd. Co bych měl dělat?

Pavel564, 13 let

Milý Pavle564,

Náklonnost k dívce je v tvém věku normální. Někteří chlapci navazují první důvěrná přátelství (či ještě důvěrnější vztahy) dříve, jiní později.
Je dobře, že máš představu o tom, jaké má dívka zájmy a co ji baví. Tyto informace můžeš při navazování vztahu využít. Prvním krokem je oslovení dívky, o kterou máš zájem. Obsahem prvního oslovení by nemělo být příliš osobní sdělení. Vhodnější je dívce například položit jednoduchý dotaz, poprosit ji o jednoduchou radu či o malou pomoc. Pro oslovení dívky můžeš využít rovněž některou z běžných situací, k nimž během dne ve škole dochází. Nemusíš se dívce hned od začátku dvořit a dávat jí najevo, že o ni máš zájem. Snaž se být vlídný a laskavý, ale nevnucuj se.
Dívce nemusíš hned dávat najevo, že máš zájem o navázání bližšího vztahu. I kdybys byl dívce sympatický a líbil ses jí, mohlo by jí příliš osobní sdělení přivést do rozpaků nebo by si mohla myslet, že se ji snažíš „sbalit“.
Pro oslovení si vyber vhodný okamžik. Dívku bys neměl oslovovat, když se plně věnuje nějaké činnosti, při níž nechce být rušena. Před oslovením je vhodné se k dívce nenuceně přiblížit tak, aby měla čas si tě všimnout a nepolekala se. Důležitý je rovněž oční kontakt. Pokud se cítíš nejistý, když se máš dívce dívat do očí, můžeš se jí zpočátku dívat těsně nad oči. Nedávej si ruce do kapes nebo za poutka pro opasek, zkus je raději držet volně podél těla.
Dívka může na tvoje oslovení reagovat různým způsobem. Jestliže jí tvoje oslovení nebude příjemné, nejspíše ti to dá nějakým způsobem najevo, například se bude snažit váš rozhovor co nejdříve ukončit. V takovém případě není vyloučeno, že dívka právě nemá dobrou náladu a nechce si povídat s nikým. Pokud by však dívka opakovaně dávala najevo, že nemá zájem, abys ji oslovoval, měl bys její nezájem respektovat. V opačném případě by se mohla cítit být obtěžována.
Další rady a doporučení, jak postupovat při navazování vztahů s dívkou, najdeš na stránce „Chlapci a dívky spolu“.

09.03.2018

Já bych se chtěl zeptat jestli se dá napsat dopis prezidentovi, jestli v něm mohl třeba požádat o jeho fotografii s jeho podpisem. A jestli to jde poslat i prezidentům do cizích států.

Filip, 12 let

Milý Filipe,

Dopis můžeš zaslat do kanceláře prezidenta republiky, avšak není předem zaručeno, že prezident opravdu dopis dostane. Každý ústavní činitel jistě dostává řadu dopisů a záleží především na jeho asistentovi nebo sekretářce, které z obdržených dopisů mu nakonec předá. Jestliže dopis napíšeš hezky (a pokud možno vlastnoručně a čitelně), je možné, že jej pan prezident opravdu dostane osobně. Avšak nejsem si jistý, zda na požádání dostaneš fotografii s podpisem. Pro její získání by možná bylo lepší navštívit některé ze setkání prezidenta s občany, pokud se bude konat v blízkosti tvého bydliště a pokud na něj budeš mít přístup.
Samozřejmě, že můžeš zaslat dopis také do zahraničí, avšak v takovém případě je třeba počítat s vysokou cenou mezinárodních poštovních služeb. Opět není zaručeno, že obdržíš odpověď, protože také ústavní činitelé ostatních států jistě dostávají poměrně velké množství dopisů, přičemž není v jejich silách (případně v silách jejich asistentů či sekretářek) na veškerou korespondenci odpovídat. Navíc dopis určený zahraničnímu ústavnímu činiteli by musel být napsán v cizím jazyce (alespoň v anglickém jazyce, ne-li přímo v úředním jazyce příslušného státu).

09.03.2018

Dobrý den .Už nějakou dobu závodně plavu a bude mi za 2 měsíce 15 (168,57kg).Vim ze by se mělo v tomhle věku cvičit s vlastní vahou (dělám už pár měsíců)nebo s činkami s malou či stření vahou. Nevím co si pod tou vahou s činkami přestavit tím představit ,zda to je v pořádku- 3-10 kg (jednoruční) ,10-20kg (obouruční) ,nebo které váhy mám používat?

Carbon, 14 let

Milý Carbone,

Pokud chceš cvičit s činkami, měl bys cviky provádět pouze pod dohledem trenéra, který má zkušenosti s tréninkem dorostu. Jedině takovýto odborník ti může stanovit odpovídající individuální zátěž a rovněž dohlédnout na to, abys cviky vykonával správně. Nesprávně zvolená zátěž, nesprávný úchop náčiní a nesprávné provádění cviků může vést k poškození kloubů.

09.03.2018

Je pravda,že musim pít hodně mlíka, abych měl silnej výstřik?

Pepa, 14 let

Milý Pepo,

Konzumace mléka sice neovlivňuje prudkost ejakulace (výronu semene), avšak přesto doporučuji mléko a mléčné výrobky konzumovat, neboť se jedná významný zdroj o vitamínů, vápníku a dalších látek prospěšných pro růst a vývoj dospívajícího jedince.

09.03.2018

Dobrý den, já mám takový problém. Zamiloval jsem se už v průběhu času do tří dívek. Ale oni mě nikdy nechtěly. Vždy raději daly přednost někomu jinému kdo se k ním choval ne moc hezky jen je třeba využil na sex a pod. Přitom já si myslím, že jsem hodný férový a nikdy bych žádnou dívku nezneužil jen pro své potěšení nebo tak. Docela už se tím trápím co mám dělat.

Patrik, 16 let

Milý Patriku,

Pokud dívky z tvého okolí dávají přednost chlapcům, kteří je využívají pouze k uskutečnění sexuálních aktivit, zatímco tebe odmítají, chyba je na jejich straně. Neměl bys hledat chybu za každou cenu jen u sebe, nebo se dokonce snažit být stejný, jako někteří jiní chlapci, kteří jsou u dívek zdánlivě „úspěšnější“. Svést dívku k pohlavnímu styku bez navázání kvalitního citového vztahu totiž není zas až tak velký úspěch. Dříve či později poznáš dívku, která dovede ocenit tvoje vlastnosti a chování. Pokud se v tvém okolí taková dívka nevyskytuje (i když není vyloučeno, že se s ní často setkáváš, pouze nevíš, že k tobě chová sympatie), zkus rozšířit okruh svých známostí.

09.03.2018

Mám problémy s častou erekcí i během dne. Jsem velmi vzrušivý, k erekce došlo včera i během zkoušení u tabule. Nemám ještě holku, ale líbí se mi dvě holky. K erekci dojte jen, když se na ně podívám nebo vzpomenu. Vzrušují mě i jiné holky a pohled na ně. Ono mě to docela v některých situacích obtěžuje. Je to normální? Kámošovi se to tak často neděje.

Tadeáš, 16 let

Milý Tadeáši,

Častá erekce je v tvém věku naprosto normální. Příčinou je narůstající hladina pohlavního hormonu testosteronu v krvi. Erekce se dostavuje při pohlavním vzrušení, avšak příčinou jejího nástupu může být i mechanické podráždění vnějších pohlavních orgánů (například při nošení těsného spodního prádla či utírání do ručníku), plný močový měchýř, dlouhé sezení, dlouhá jízda na kole a podobně. Jestliže se u tvého kamaráda erekce dostavuje méně často než u tebe, nejspíše má nižší hladinu mužských pohlavních hormonů než ty.

08.03.2018

Zdravím prečo sa mi robia tieto vyrážky po holení ? Ako sa ich zbaviť? Do kedy budú ?

Martin, 14 let

Milý Martine,

Pupínky vznikají v důsledku podráždění pokožky při dorůstání oholených chloupků. Pokud není pokožka dostatečně vláčná, mohou do ní dorůstající chloupky zarůstat, přičemž v místě jejich zarůstaní se vytvářejí drobná zánětlivá ložiska. Po oholení tedy doporučuji pokožku zvlhčovat pomocí pleťového krému. Pokožka bude díky tomu vláčnější a chloupky nebudou zarůstat.

08.03.2018

Mám 12 let a chodíme se třídou plavat,už mám chloupky v podpaží a všichni se na mě usmívají a říkají sprostá slova,prosím pomožte mně,co mám dělat a jak reagovat při takové situaci? Děkuji

ŠalinistaBrno12, 12 let

Milý ŠalinistoBrno12,

Růst chloupků v podpaží není ve věku 12-ti let nijak abnormálním projevem. U většiny chlapců sice ochlupení v podpaží začíná růst o něco málo později (přibližně ve věku 13 až 14 let), avšak dřívější nástup rozvoje ochlupení o 1 až 2 roky je stále ještě normální.
Jestliže se ti ostatní posmívají, zřejmě se tě snaží pouze vyprovokovat. Neměl bys jim udělat radost tím, že se budeš rozčilovat. Možná, že když na posmívání nebudeš reagovat, spolužáky dříve či později omrzí.
Pokud si chování spolužáků nechceš nechat líbit, můžeš jim klidným tónem oznámit, že ti vadí, když používají vulgarismy. Nebo se jich můžeš zeptat, proč mluví sprostě.
Není tvojí chybou, že se u tebe začalo ochlupení vyvíjet o něco málo dříve, než u ostatních. Důležité je, aby sis uvědomil, že tvůj vývoj probíhá v podstatě normálně. Jestliže tvoji spolužáci nemají dostatečné znalosti o normálním průběhu tělesného dospívání, není to tvůj problém, ale jejich. Nejsi povinen jim nic vysvětlovat. Většina z nich již brzy pocítí tytéž tělesné změny sama na sobě.

08.03.2018

Je v populaci více lesbiček nebo gayů?

Marek, 14 let

Milý Marku,

Podle většiny sexuologických výzkumů se homosexuální orientace vyskytuje častěji v mužské než v ženské populaci. Avšak je třeba rozlišovat sexuální orientaci (tj. sexuální náklonnost k příslušníkům určitého pohlaví) a sexuální chování (tj. volbu partnera určitého pohlaví). Projevy homosexuálního chování jsou u žen méně nápadné, a tudíž je jim obvykle věnováno méně pozornosti.

07.03.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat proč se mi stává to že třeba ňáky den po měsíci mám pocit že se daná událost již stala (zdála se mi nebo tak ňák) a sám si to i uvědomím a přitom neberu žádné léky a něco jiného stává se mi to od 11 let.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Podle popisu se jedná o psychický jev zvaný „déjà vu“ [dežavi]. Spočívá v intenzivním pocitu jedince, že určitou událost již někdy v minulosti zažil. Tento jev souvisí s činností nervové soustavy a podle odhadů jej někdy v životě zažilo až 20% osob. Pokud ti uvedené představy nezpůsobují praktické obtíže či omezení v každodenním životě, nemusíš se kvůli nim nijak znepokojovat. V opačném případě bych doporučoval zajistit si vyšetření na neurologii (poukaz na vyšetření vystaví praktický lékař).

07.03.2018

Tady v radách sem čet že se žalud při stopoření trocha navlhčí. Ale mě hodně, někdy až kape. Jednou sem si zkusil nandat kondom a paksem v něm prohližel (...) obrazky. No asi púl hodiny, možna dýl. Stál mi a neměl sem vrcholení ale v tom čudlíku nakonci byla ta tekutina. Ne lepkavá ale spiš to klouzalo. Kondom sel po penisu stahovat a natahovat. Zkusil sem vyhonit a bylo to supr. Taky nekdy kdyz treba divam s kamosema na videjka a dyl mi stoji, mam v boxerkach mokrej flek i kdyz nevystrikam a musím si pak doma dát čistý, páč je to dost vidět. Máma mi kupuje skorem jenom býlý. Jak to mam zabránit?
Jeden kluk mi rikal ze je to stejny mokro jako když vzruši holka ale kluci to mít nemaj.

Tomík, 14 let

Milý Tomíku,

Popisované zvlhčení je způsobeno tzv. preejakulační tekutinou (jedná se o produkt tzv. Cowperovy žlázy), která se uvolňuje při silnějším pohlavním vzrušení. Slouží ke zvlhčení vnitřních stěn močové trubice. Část této tekutiny vychází z ústí (otvoru) močové trubice a zajišťuje zvlhčení žaludu penisu, respektive prostoru mezi žaludem a předkožkou, čímž působí zároveň jako přirozený lubrikační prostředek.
Množství preejakulační tekutiny může být různé. U většiny chlapců a mužů se uvolňuje pouze několik kapek, avšak u některých jedinců dochází k uvolnění až několika mililitrů této tekutiny. Naproti tomu u některých jedinců je objem preejakulační tekutiny natolik nízký, že veškerá tekutina je „spotřebována“ na zvlhčení močové trubice, a tudíž nedochází k jejímu uvolnění z otvoru močové trubice na povrch těla.
Uvolňování většího objemu preejakulační tekutiny tě nemusí nijak znepokojovat. Nejedná se o žádné onemocnění ani poruchu. Tvrzení tvého kamaráda, podle něhož u chlapců ke zvlhčování pohlavních orgánů nemá docházet, není pravdivé.

07.03.2018

Od kolika let lze koupit kondom + rubrikační gell?

Ryba, 12 let

Milý Rybo,

Prodejnost kondomů ani lubrikačních gelů není omezena žádnou věkovou hranicí. Zákonem stanovená hranice (18 let) platí pro prodej alkoholu, tabákových výrobků a pornografie, nikoliv pro prodej kondomů a kosmetických výrobků. Jestliže o toto zboží v obchodě požádáš, musí ti jej prodat (samozřejmě za předpokladu, že budeš mít peníze na zaplacení).

07.03.2018

Chcel by som sa spýtať že na Slovensku sa obvykle v akej vekovej kategórii kontrolujú pohlavne orgány ?

12345, 13 let

Milý 12345,

Obsah preventivních prohlídek je na Slovensku dán ustanovením zákona o rozsahu zdravotní péče (zák. č. 577/2004 Z. z.). Kontrola pohlavních orgánů se dle tohoto zákona provádí u malých dětí ve 4. až 15. měsíci života. Během preventivních prohlídek ve věku 11-ti, 13-ti a 15-ti let se provádí posouzení pohlavního vývoje, jehož součástí je i kontrola pohlavních orgánů.

07.03.2018

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli je nějaký praktický rozdíl mezi 15-letou a 17-letou prohlídkou.

Jirka, 15 let

Milý Jirko,

Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách není mezi preventivními prohlídkami ve věku 15-ti a 17-ti let žádný podstatný rozdíl. Drobné rozdíly se týkají pouze dívek (dotaz na menstruaci a doporučení očkování proti papilomaviru je součástí prohlídky ve věku 13-ti a 15-ti let, zatímco ve věku 17-ti let již nikoli).

06.03.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli při masturbaci je potřeba mít staženou předkožku a jestli předkožka při masturbaci něčemu vadí. A ještě jsem se chtěl zeptat, protože vždy když při erekci si stáhnu předkožku tak aby šel žalud vidět celý, tak se mi po cca 10 sekundách začne předkožka stahovat zpátky, je to normální ? Děkuji za odpověď.

Roman.N, 15 let

Milý Romane.N,

Předkožka při masturbaci nejenže nevadí, ale jako eroticky nejcitlivější část penisu má značný význam. Při jedné z nejrozšířenějších technik masturbace dochází ke střídavému stahování předkožky za žalud a jejímu opětnému natahování na žalud, čímž je zajištěna stimulace (dráždění) nervových zakončení, která se ve velkém množství nacházejí na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Muži a chlapci, kteří si předkožku z různých důvodů přetahovat nemohou (například mají zúženou předkožku nebo byli obřezáni), využívají jiné techniky masturbace.
Předkožka je anatomicky uzpůsobena k tomu, aby se po přetažení za žalud dříve či později vrátila do své výchozí pozice. Je tedy naprosto normální, že se ti předkožka po určité době začne „stahovat zpátky“.

06.03.2018

Dobrý den, mám dvě otázky
za 1) někdy když se mi dostaví erekce, tak se mi trochu navlhčí žalud, nemůže to být nějaká nemoc, nebo je to jen nějaká "tělesná příprava" na sex?
za 2) mám na penisu takové bílé bradavičky, kolem žaludu a po "obvodu" o co by se mohlo jednat a co stím? (když to bude nutné)
Pohlavní styk jsem ještě neměl a vlastně ani žádný styk, takže nevím
předem děkuji :)

Jindra, 15 let

Milý Jindro,

1) Zvlhčení žaludu při erekci je nejspíše způsobeno uvolňováním tzv. preejakulační tekutiny. Jedná se o čirou, mírně lepkavou tekutinu, která se tvoří v tzv. Cowperových žlázách a při pohlavním vzrušení se v malém množství uvolňuje z močové trubice. Nejedná se o žádné onemocnění.
2) Bílé „bradavičky“ po obvodu žaludu jsou tzv. papily (papilae glandis), které se vytvářejí v blízkosti nervových zakončení. U většiny mužů a chlapců jsou pouze nepatrné, avšak přibližně u čtvrtiny (25%) jedinců mužského pohlaví jsou výraznější. Není třeba se kvůli nim znepokojovat, jedná se o normální součást penisu.

06.03.2018

Aký je v populácii pomer hetero, bi a homosexuálov? Je tento pomer rovnaký u oboch pohlaví?

Mirec, 16 let

Milý Mircu,

Podle dnes již klasických výzkumů A. Kinseyho tvoří homosexuálně orientovaní jedinci 4% mužské populace a bisexuálové přibližně 1%.
Bisexualitu již v současné době značná část sexuologů nepovažuje za sexuální orientaci, nýbrž pouze za formu sexuálního chování. Výsledky různých výzkumů nasvědčují tomu, že jedinců, kteří měli ve svém životě sexuální kontakt s příslušníky obou dvou pohlaví, je mnohem více, než skutečných bisexuálů.
Odhady výskytu homosexuální orientace v ženské populaci jsou rozmanité (nejnižší odhady se pohybují okolo 1%). Sexuální preference nebývají u osob ženského pohlaví tak ostře vyhraněné, jako u osob pohlaví mužského. Obecně se má zato, že podíl homosexuálně orientovaných žen je sice nižší, než podíl homosexuálně orientovaných mužů, avšak opět je třeba zdůraznit rozdíl mezi sexuální orientací a skutečným sexuálním chováním.

06.03.2018

Na levém varleti jsem si nahmatal cca 2mm dlouhý, 1mm široký výrustek. Je to příznak rakoviny varlat?

Ten na jehož jméno se nikdo neptá, 14 let

Milý Ty na jehož jméno se nikdo neptá, 14 let,

Nádor na varleti má zpravidla velikost a tvar poloviny hrášku a je umístěn zpravidla v dolní části varlete nebo po jeho straně. Nedovedu posoudit, zda útvar, který popisuješ, je příznakem rakoviny. Kromě zhoubného nádoru připadá v úvahu například cysta (dutina vyplněná tekutinou) či nápadně vystouplá céva. Avšak bez vyšetření nelze původ neobvyklého útvaru na varleti určit, a tudíž v případě jakéhokoliv podezření na nádorové onemocnění varlat důrazně doporučuji navštívit praktického lékaře a nechat si vystavit poukaz na ultrasonografické vyšetření.

06.03.2018

Dobrý den,
Co se dělá na 15 leté prohlídce?

Gandalf, 15 let

Milý Gandalfe,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je součástí preventivní prohlídky ve věku 15-ti let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, dále kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu (u dívek případně doporučení gynekologického vyšetření), dále zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření.

06.03.2018

Když budu mít erekci a budu mít těsný prádlo aby se mi nepostavil a nebylo to vidět, nemůže se mi něco stát treba se zlomit?
Je možné že holka z 5 třídy jí má už chlupatou, když ani nemá prsa? Jednu jsem zahlíd a zdálo se mi,že ji má chlupatou hodně.

Martin, 14 let

Milý Martine,

Penisem neprochází žádná kost, která by se mohla zlomit. Případné poranění penisu spočívá spíše v natržení vazivových pouzder obepínajících topořivá tělesa. Takto poškozené vazy je třeba sešít. Avšak natržení vazivových pouzder připadá v úvahu spíše při nešťastných pádech na ztopořený penis. Těsné spodní prádlo takovýto úraz nezpůsobuje.
Přesto však nošení těsného spodního prádla nedoporučuji, neboť způsobuje přehřívání varlat jejich zatlačováním směrem k břišní dutině. Nošení těsného prádla může navíc podpořit vznik různých kožních onemocnění. Spodní prádlo by mělo mít dostatečnou velikost a mělo by být zhotoveno z prodyšného materiálu, pokud možno ze 100% bavlny.

05.03.2018

Dobrý den,
Slyšel jsem, že smartphone v přední kapse kalhot prý škodí spermiím. Je to pravda?

Pepek, 11 let

Milý Pepku,

Někteří odborníci tvrdí, že nošení mobilního telefonu v blízkosti pohlavních orgánů (tedy například v přední kapse u kalhot) je zdraví škodlivé a snižuje plodnost, jiní o takovýchto účincích mobilních telefonů pochybují. Na tvůj dotaz tedy nedovedu jednoznačně odpovědět.
Obecně však platí, že tvorbě spermií neprospívá přehřívání varlat. Z tohoto důvodu se nedoporučuje například pokládání zapnutého notebooku na klín.

05.03.2018

Jak je moc normalni ze mam chlupatou pr(...) ?

Pokal, 14 let

Milý Pokale,

Rozsah tělesného ochlupení (včetně ochlupení v okolí řitního otvoru či na vnitřních stranách hýždí) je do značné míry dán vrozenými předpoklady. Někteří lidé mají na různých částech těla jen velmi řídké a nevýrazné ochlupení, u jiných je tělesné ochlupení naopak až nápadně rozvinuté.
Při návštěvě plaveckých bazénů nebo koupališť si můžeš všimnout, že dokonce i mezi dospělými jedinci existují v tomto ohledu značné individuální rozdíly. Někteří muži a odrostlejší chlapci mají výrazné ochlupení na hrudníku, na dolních i horních končetinách, na břiše, ba dokonce i v horní části zad, zatímco jiní mají pouze nevýrazné ochlupení v podpaží či v okolí prsních bradavek. Některým lidem zkrátka rostou chlupy více a jiným méně, přičemž podstatnou roli hraje jejich genetická výbava.

05.03.2018

Dobrý den, poslesní dobou mám pocit že jsem homosexuál. Vzrušje mě mužské tělo. Ale nedokážu si představit že bych byl gay. Chci mít ženu a děti. Jsem z toho zmatený. Myslíte že to odezní?

Anonym15, 15 let

Milý Anonyme15,

U dospívajícího jedince tvého věku nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Není tedy důvod podléhat obavám z vlastní homosexuality (internalizované homofobii).
Mnozí dospívající jsou znepokojeni, když sami u sebe pozorují různé projevy zájmu či náklonnosti vůči příslušníkům téhož pohlaví. Avšak dospívajícího jedince může vzrušovat v podstatě cokoliv, aniž by se nutně muselo jednat o projev určité sexuální orientace. Svoje erotické představy či fantazie se nesnaž potlačovat, ať jsou jakékoliv, neboť v opačném případě hrozí, že se u tebe v důsledku internalizované homofobie dříve či později dostaví různé obtíže psychického rázu, například stavy úzkosti, přehnané výčitky svědomí či deprese.
Rodinu si lze založit bez ohledu na sexuální orientaci, avšak při volbě životního partnera je vhodnější vycházet z vlastní sexuální orientace, neboť volba partnera, jehož pohlaví neodpovídá sexuální orientaci, může vést k deprivaci (tj. ke stavu dlouhodobého neuspokojení některé z významných duševních či tělesných potřeb).
Nicméně obavy ohledně budoucího uspořádání osobního a rodinného života jsou vzhledem k tvému věku prozatím přece jen předčasné.

05.03.2018

Dobrý den, před delší dobou se mi na uzdičce udělal bílý pupínek, který nebolí ani se nezvětšuje ani nezmenšuje. Je hodně světle bílý a je tam už dost dlouho. Když jsem ho zkoušel vymačknout tak to štípe. Nevíte co to je a jak se toho zbavit? Děkuju

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Bílý pupínek na uzdičce na spodní straně penisu je s největší pravděpodobností zduřelá mazová žlázka. Jedná se o zcela neškodný útvar, který sám o sobě nepředstavuje zdravotní riziko. Žlázku se však nepokoušej „vymačkávat“, jinak by sis mohl poranit tkáň v jejím okolí.
Není nutné se zduřelé mazové žlázky nijak zbavovat. V dospělosti lze sice provést vypálení zduřelé žlázky laserem či její chirurgické odstranění, avšak takovýto zákrok příliš nedoporučuji, protože výsledný vzhled v podobě jizvičky, která se po zákroku vytvoří, může být z kosmetického hlediska nakonec méně uspokojivý, než samotná zduřelá mazová žlázka.

05.03.2018

Dobrý den, byl by pedofil ten, komu by bylo 20 let a přitahovala by ho 15 letá osoba?
Co třeba, kdyby někomu bylo 21 let a přitahoval by ho někdo, komu by bylo 16?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Za pedofilního lze podle dokumentu zvaného DSM (Diagnostický a statistický manuál duševních onemocnění) označit jedince, který již dosáhl věku alespoň 16-ti let, který pociťuje sexuální náklonnost k dítěti, které je nejméně o 5 let mladší, než on sám.
Je třeba zdůraznit slova „alespoň“ a „nejméně“, protože za pedofilního nelze označit například dvanáctiletého chlapce, kterého sexuálně přitahuje jedenáctiletá dívka (případně chlapec). Oba jsou totiž v podstatě ještě dětmi.
Pokud někoho sexuálně přitahuje patnáctiletá nebo šestnáctiletá osoba, nejedná se o pedofilii, nýbrž o efebofilii nebo hebefilii. Efebofilie je sexuální náklonnost k dospívajícím chlapcům, hebefilie je sexuální náklonnost k dospívajícím dívkám.
Rozdíl spočívá v tom, že zatímco pedofilní jedinec dává přednost dětem, u nichž dosud nenastal rozvoj tzv. sekundárních pohlavních znaků (případně se u nich objevily pouze první známky pohlavního dospívání), jedinec efebofilní nebo hebefilní dává přednost dospívajícím, u nichž jsou sekundární pohlavní znaky již do určité míry rozvinuté, byť nedosahují takového stupně rozvoje, jaký je obvyklý u dospělých jedinců.

04.03.2018

Dobrý den,mám otázku je normální že jsem u svého otce našel poloprázdnou krabičku s kondomy?za měsíc jsem se podíval na to stejné místo,ale už tam byla jiná, také skoro prázdná, myslíte tedy že mívají moji rodiče sex i když mají 2 děti?

tohle našel, 12 let

Milý tohle našel,

Kvůli svému nálezu se nemusíš nijak znepokojovat. Někteří dospívající lidé si sice své rodiče nedovedou při sexu představit, avšak nevidím důvod, proč by se rodiče dvou dětí nemohli věnovat sexuálním aktivitám. Koneckonců se jedná o dospělého muže a dospělou ženu, kteří se mají rádi, a tudíž není nic zvláštního na tom, že spolu souloží.

04.03.2018

Dobrý den. Jsem vysoký kluk vážící 60 kg. Mám problém, že mám celkem hodně tenké ruce a nohy (nohu si pod lýtkem v pohodě "obejmu" palcem a prostrednikem). No a chtěl bych se zeptat, zda bude mít posilování nějaký výrazný vliv na tloušťku ruk a noh. Posilování totiž vždycky po nějaké době vzdám, jelikož stejně ztloustnout nemůžu a nohy a ruce vypadají stále strašně tence. Při dlouhodomém cvičení jdou výsledky vidět leda na bicepsu či na břichu, ale nic nefunguje na ruku mezi loktem a zápěstím a na nohách mezi kolenem a kotníkem :(

QetAx5, 17 let

Milý QetAxi5,

Nemohu posoudit, zda trpíš podváhou, protože neznám tvoji tělesnou výšku. Hmotnost 60 kg je však u chlapce ve věku 17-ti let podprůměrná. Gracilní (štíhlá) postava s tenkými a dlouhými končetinami je dána vrozenými předpoklady. Ve vzácných případech se jedná o projev tzv. Marfanova syndromu, někdy též označovaného jako nemoc „pavoučích“ prstů.
Cvičením lze určité skupiny svalů posílit, avšak pouze do určité míry. Růst svalové hmoty lze podpořit konzumací mléčných výrobků, zejména tvarohu. Avšak ani úprava stravovacích návyků (zvýšení příjmu určitých potravin) nemusí vést k zásadním změnám vzhledu postavy.

04.03.2018

dobrý den, chci se zeptat zda může můj nevlastní (není vlastně ani nevlastní... je to mámin přítel) otec může brát můj majetek, jedná se o mobil, a řekl že pokud budu hodný (jsem furt hodný ale je to (...)) tak mi ho dá, chci se vás tedy zeptat, je to co dělá trestný čin?

Patrik, 12 let

Milý Patriku,

Přestože přítel tvojí matky není tvůj nevlastní rodič, podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., § 885) se na péči o dítě a jeho výchově podílí i partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. Jakkoliv ti to může připadat nespravedlivé, zákon přece jen určitá práva partnerovi tvojí matky přiznává.
Jiná věc je, že rodiče mohou dítěti odebrat pouze takovou věc, která ohrožuje život nebo zdraví dítěte, případně jeho rozvoj. Jedná se například o různé nebezpečné předměty, zbraně, drogy, alkohol, pornografii a podobně. Předpokládám, že mobilní telefon neohrožuje tvůj život, zdraví ani rozvoj, a tudíž partner tvé matky nemá právo ti jej odebírat. O trestný čin by se jednalo, pokud by přítel tvé matky způsobil na tvém majetku škodu nikoliv nepatrnou (tedy v hodnotě dosahující částky alespoň 5 000,– Kč), pokud by se věci zmocnil vloupáním, násilím nebo pohrůžkou násilí, případně pokud by ti vzal věc, kterou jsi měl na sobě nebo při sobě.
Jako osoba mladší 18-ti let vystavovaná nevhodnému zacházení v rodině se můžeš se žádostí o pomoc obrátit na orgán sociálně právní ochrany dítěte (jímž je zpravidla odbor sociálních věcí úřadu obce s rozšířenou pravomocí, městského úřadu nebo úřadu městské části).
Avšak v zájmu zachování přijatelných mezilidských vztahů v rodině bych doporučil takovouto možnost využít až v případě, že se ti nepodaří odebranou věc získat zpět jiným způsobem. Se žádostí o pomoc při navrácení odebrané věci se můžeš nejprve obrátit například na svoji matku nebo na někoho dalšího z příbuzných.

04.03.2018

Masturbuji 2-3 dene jsou dny kdy ani jednou ale nevadi to něčemu slysel jsem ze kdyz si budete masturbovat 3 dene tak ve 20 letech uz nebudete plodní je to pravda a mel bych to omezit?

Dan, 13 let

Milý Dane,

Rozhodně se nemusíš obávat, že by masturbace ohrozila tvoje zdraví nebo dokonce plodnost. Takovéto předsudky byly rozšířené v 19. a částečně ve 20. století, avšak dnes již víme, že masturbace je nejen neškodná, ale dokonce zdraví prospěšná činnost. Například je vědecky prokázáno, že častá masturbace (alespoň 5x týdně) snižuje riziko výskytu rakoviny prostaty v pozdějším věku přibližně o 60% (jak uvádí Giles a kol. ve studii z r. 2003).
Masturbovat můžeš tak často, jak chceš a potřebuješ. Omezování masturbace rozhodně nedoporučuji, mohlo by vést k narušení tvého duševního zdraví.

04.03.2018

Dobrý den,
mají jednovaječná dvojčata stejnou sexuální orientaci?

Tomáš, 11 let

Milý Tomáši,

Sexuální orientace jednovaječných dvojčat byla prozatím studována pouze u homosexuálně orientovaných jedinců. V jejich případě je výskyt homosexuální orientace u druhého z jednovaječných dvojčat velmi pravděpodobný. Úskalí výzkumů, které byly v některých zemích (Itálie, USA) dosud provedeny, však spočívá v tom, že sexuální orientace při nich nebyla ověřována vyšetřením na PPG, nýbrž se vycházelo pouze z tvrzení účastníků výzkumů. V případě heterosexuálně orientovaných jedinců dosud nejsou k dispozici žádné údaje.

04.03.2018

Strašně se trápím kvůli tomu že se z žádné z dívek nelíbím co mám dělat?

Pirát, 14 let

Milý Piráte,

Tvůj problém nejspíše spočívá v přehnaně kritickém hodnocení vlastního vzhledu. Především vůbec není jisté, že se žádné dívce nelíbíš. Možná, že se některé z dívek přece jen líbíš, ale stydí se o tom s tebou mluvit a čeká, až o ni projevíš zájem.
Důležité je, abys na sobě nehledal pouze samé nedostatky. Pokud jsi se svým vzhledem nespokojený, můžeš se jej snažit vylepšit (například změnou účesu, důkladnější péči o pleť, o vlasy a podobně). Samozřejmě, že nejsi povinen vypadat jako herec z amerického filmu, ale to ještě neznamená, že nemůžeš být pohledný.
Tvoje nespokojenost s vlastním vzhledem ještě neznamená, že by ses nemohl líbit některé z dívek. Mnohé dívky považují za hezké i chlapce, kteří sami sebe za hezké nepovažují. Kromě toho většina dívek oceňuje na chlapcích spíše jejich chování a vlastnosti. Pokud jde o chlapcův zevnějšek, většině dívek k jeho kladnému hodnocení stačí, když je chlapec umytý, čistě oblečený a přiměřeným způsobem upravený.

03.03.2018

Dobrý den, chci se zeptat kdybych 1-2x týdně běhal je nějaký "zdravý" čas který prostě není moc. Je 60 minut v pohodě?
Děkuji za odpověď a za to co tu pro všechny děláte. O těchto stránkách by měli mluvit ve škole (když by jsme něco potřebovali anonymně vědět)

Adam, 14 let

Milý Adame,

Běh na dlouhé vzdálenosti nelze u dětí a dospívajících příliš doporučovat, neboť představuje značnou zátěž pro jejich klouby. Samozřejmě, že záleží na vlastnostech povrchu, po kterém běháš. Například běh po asfaltu, betonu či jiném tvrdém povrchu může klouby poškodit velmi rychle. Z tohoto důvodu není příliš vhodné chodit běhat například do parku, kde jsou asfaltové nebo dlážděné cesty.
Podstatně menší zátěž představuje cesta písková nebo štěrková. Avšak pro běh je nejvhodnější atletická dráha se speciálním umělým povrchem. Dříve se na tyto dráhy používala především antuka (vyráběná z rozdrcených cihel), kterou postupně nahrazuje pryžový granulát s polyuretanovým pojivem. V dnešní době jsou již mnohé školy vybaveny modernizovanými hřišti s běžeckými drahami, které však po větší část dne nikdo nevyužívá, protože není v možnostech škol zajistit během dne potřebný pedagogický dozor.
Kromě vhodného povrchu je při běhu zapotřebí používat rovněž vhodnou běžeckou obuv, která je uzpůsobena tlumení nárazů.
Za nejvyšší přípustnou jednorázovou zátěž pro dospívajícího jedince lze považovat 25 minut běhu. Uvedených 60 minut běhu již považuji za nadměrnou zátěž, bez ohledu na využitý povrch a obuv.

03.03.2018

Dobrý večer, tento zvláštny vyrážkovitý výrastok sa mi na penise objavil asi pred mesiacom v podobe malej čiernej bodky, ktorá nemenila veľkosť. Dnes som ale našiel toto, myslím, že to prišlo tak z hodiny na hodinu. Viete mi povedať, čo to je?

ZSAF, 16 let

Milý ZSAF,

Malá černá tečka byl nejspíše tzv. komedon. Vytváří se v místech, kde došlo k ucpání ústí mazové žlázky. Černé zbarvení je způsobeno chemickou reakcí kožního mazu a keratinu, což je jedna ze stavebních látek pokožky. Komedony se v období dospívání poměrně často vytvářejí v obličeji (jedná se o tzv. „černé tečky“), avšak mohou se vytvořit i na jiných částech těla, tedy i na pohlavních orgánech.
Útvar, o kterém se zmiňuješ ve druhé části dotazu, je zanícená mazová žlázka. K zánětu mnohdy dochází v místě, kde se nejprve vytvořil pouze komedon. V podstatě se jedná o variantu kožního onemocnění zvaného akné. Pupínek si nedrbej ani nemačkej, nejpozději do deseti dnů by mělo dojít k jeho vyhnisání. Do úplného vyhojení zanícené mazové žlázky věnuj zvýšenou pozornost hygieně pohlavních orgánů.

03.03.2018

Jak bych poznal roztroušenou sklerózu?

Paul, 16 let

Milý Paule,

Roztroušená skleróza je onemocnění, které postihuje nervová vlákna a  jejich obaly. Vede k narušení přenosu nervových signálů mezi jednotlivými centry v mozku a mezi mozkem a dalšími částmi těla. Zjednodušeně lze průběh onemocnění popsat tak, že k různým částem těla postupně přestávají docházet „povely“ z mozku, a zároveň i samotný mozek postupně ztrácí schopnost tyto „povely“ vydávat.
Příznaků a projevů tohoto onemocnění je celá řada a mohou být velmi rozmanité. K častým projevům roztroušené sklerózy patří poruchy zraku, omezení schopnosti pohybovat končetinami a snížení citlivosti v různých částech těla. K projevům tohoto onemocnění patří rovněž poruchy paměti a koncentrace.
Onemocnění začíná nejčastěji mezi 20. a 30. rokem života a postihuje častěji ženy než muže. Při podezření na roztroušenou sklerózu je třeba provést neurologické vyšetření.

03.03.2018

Dobrý deň,
Moje BMI je 22 (priemer je tuším 19,5). Je zle ak nám v škole robia obedy s cestovinami a ryžou? (nenarušilo by mi to diétu?) A pohyb mám, len viac behavých ako plavania.
Je dobré ak na chudnutie čiastočne budem používať aplikácie na chudnutie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI) u chlapců ve věku 13-ti let se pohybují v rozmezí 17 až 20. Hodnota 22 představuje v tvém věku mírnou nadváhu.
Pravdou je, že těstoviny patří k potravinám s vysokou výživnou hodnotou, avšak jejich konzumace v přiměřeném množství nezpůsobuje obezitu. Z potravin, jejichž konzumaci by ses měl pokud možno vyhýbat, uvádím na první místě zejména tzv. bílé pečivo (tj. pečivo z pšeničné mouky, např. světlé rohlíky, housky či bílý toastový chléb a tzv. „víkendové“ pečivo) a dále příliš tučná jídla.
„Aplikace na hubnutí“ jsou založené na počítačovém vypracování osobního harmonogramu cvičení na základě zadaných údajů. Je třeba si uvědomit, že tyto aplikace jsou zpravidla určeny dospělým osobám, a tudíž jejich využívání dětmi a dospívajícími může být poněkud problematické (aplikace ti může vypočítat např. 25 minut běhu, avšak nepřetržitý běh v takovémto rozsahu je již na hranici únosné zátěže pro klouby jedince, jehož tělesný růst dosud nebyl ukončen).

03.03.2018

Dobrý den. Čas od času se mi stane to že přestanu vnímat čas jako by se čas prostě zastavil a jen já se můžu hýbat. V těchto situacích si uvědomuji naprosto vše co je kolem mě. Každou barvu, tvar a každý zvuk ale žádné lidi ani zvířata(ani lidský hlas) . Trvá to většinou tak 1 minutu a nikdy si pak nepamatuju nic jen to že sem seděl nebo šel ale nevybavím si ani jednu věc co jsem viděl nebo slyšel. Stává se mi to nejčastěji když sem ospalý. Předem děkuji za odpověď.

Peťa, 15 let

Milý Péťo,

Podle toho, co popisuješ, se jedná spíše o poruchu vnímání prostoru a pohybových změn okolí, než o poruchu vnímání času. Je pravdou, že vnímání času a prostoru spolu úzce souvisí, a proto je docela dobře možné, že poruchu vnímání prostoru a pohybových změn vnímáš jako „zastavení času“.
Pokud netrpíš smyslovou poruchou a neužíváš léky, které zásadním způsobem ovlivňují smyslové vnímání, jsou tvé obtíže nejspíše neuropsychického původu. Pro začátek bych doporučoval vyšetření na neurologii, případně rovněž na psychiatrii. Poukaz na vyšetření u specialisty ti vystaví praktický lékař.

03.03.2018

Dobry den chcel by som zazit spolocnu masturbaciu s klukem ale pacia sa mi holky je to normalne v mojom veku?

Filip, 14 let

Milý Filipe,

Zájem o sexuální aktivity (včetně společné masturbace) s vrstevníkem téhož pohlaví se nijak nevylučuje s heterosexuální orientací, tj. s pohlavní náklonností vůči příslušníkům opačného pohlaví. Touha po společné masturbaci s jiným chlapcem se tedy nijak nevylučuje s tvým zájmem o dívky.
Do věku 16-ti let sice nelze sexuální orientaci spolehlivě prokázat, avšak podíl dospívajících jedinců, kteří mají zkušenost s různými sexuálními aktivitami s vrstevníkem téhož pohlaví, je podle výsledků různých vědeckých výzkumů několikanásobně vyšší, než podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci.

03.03.2018

Dobrý den, je to pravda že když mám nedostatek sexu tak se mi dělají beďary a pupínky. ? Ja sem ho ještě nikdy neměl

Petr, 15 let

Milý Petře,

Tvorba akné není způsobena nedostatkem sexuálních aktivit, nýbrž zvýšenou produkcí kožního mazu. Ke zvýšení produkce kožního mazu dochází v důsledku hormonálních změn, jimiž organismus dospívajícího jedince prochází.

03.03.2018

Dobry den chci se zeptat jak mam holku pozvat k sexu neumim ji to rict co mam rict?

Patrik, 18 let

Milý Patriku,

Nejprve by ses měl s dívkou důkladněji seznámit a navázat s ní citový vztah, v jehož rámci se po určité době (která může být různě dlouhá, zpravidla však trvá alespoň několik týdnů) vzájemně natolik sblížíte, že dojde i k sexuálním aktivitám.
Naproti tomu nedoporučuji navrhovat dívce společné sexuální aktivity hned při navazování známosti. Dívka by získala dojem, že máš zájem pouze o její tělo a o uskutečnění pohlavního styku. Naprosté většině dívek však takovýto přístup nevyhovuje. Málokterá dívka je ochotna stát se pouhým nástrojem uspokojení chlapcových sexuálních potřeb, aniž by cítila, že je opravdu milována. Určitá opatrnost většiny dívek při navazování milostných vztahů je dána i skutečností, že jejich sexuální partner je vždy zároveň potenciálním nastávajícím otcem jejich dítěte, neboť ani při využití antikoncepčních prostředků nelze vyloučit, že při pohlavním styku dojde k nechtěnému početí.
Samozřejmě, že se můžeš setkat i s výjimkou. Avšak pokud je dívka ochotna uskutečnit pohlavní styk již krátce po seznámení, zvyšuje se tím riziko přenosu pohlavních chorob a jiných infekčních onemocnění, neboť je větší pravděpodobnost, že takováto dívka často střídá sexuální partnery, což je z hlediska přenosu pohlavních chorob rizikové chování.

03.03.2018

Dobrý den líbí se mi jedna dívka problém je ten že mi dva jsme se spolu nikdy nebavili ani se spolu nekamarádíme hlavně je držkátá hubatá furt na sebe upozorňuje a já sem celkem fajn co mám dělat

Dd, 14 let

Milý Dd,

Jestliže máš zájem o navázání vztahu s dívkou, která se ti líbí, neboj se ji oslovit. Můžeš začít například jednoduchým dotazem, prosbou o radu či o pomoc. Díky tomu zjistíš, jak bude dívka reagovat na tvé oslovení. Pokud ti dá jen velmi stručnou odpověď (něco „odsekne“ nebo ti dá přímo najevo, že ji tvá prosba či dotaz obtěžuje), znamená to, že si s tebou nechce povídat. Jestliže o tebe má dívka zájem, bude se snažit upoutat tvoji pozornost, případně využít tvého oslovení k navázání rozhovoru.
Dívčino drsnější vyjadřování, o němž se v dotazu zmiňuješ, může být projevem nedostatečného sebevědomí. Někteří lidé si nejsou sami sebou jisti, cítí se před ostatními lidmi nesví a nevěří si, a proto se snaží dodat si sebevědomí používáním různých silných výrazů. Na první pohled mohou takoví lidé působit silně a „sebejistě“, avšak ve skutečnosti pouze odhalují svoji vlastní slabost. Naproti tomu člověk, který si váží sám sebe a zná svoji hodnotu, nemá zapotřebí dodávat si chybějící kuráž používáním vulgarismů nebo urážením či zesměšňováním ostatních. Skutečně sebevědomý člověk respektuje sám sebe i ostatní a neupozorňuje na sebe nevhodným chováním a nemístnými provokacemi.
Možná, že kdybys dal dívce najevo své sympatie, snažila by se svoje chování poněkud zjemnit, aby se ti zalíbila. Nicméně nelze vyloučit ani opačnou možnost, tedy hrubé a nevhodné chování, kterým by dívka mohla chtít úmyslně zranit tvé city. Svoji náklonnost tedy dávej dívce najevo pouze ve velmi mírných náznacích, nikoli příliš otevřeně. Dívku můžeš vlídně oslovit, avšak neměl bys jí dávat přehnaně najevo, jak moc ti na ní záleží. Spíše se snaž nenápadně vzbudit její zájem, aby to nakonec byla ona, kdo se bude snažit získat tvoji náklonnost, zalíbit se ti a navázat s tebou vztah.

03.03.2018

Kamarád pěstuje marihuanu a já nevím jestli to mám nahlásit na policii nebo ne kdyby se na to přišlo a já bych byl dohledán jako osoba která o tom ví tak by my hrozilo vězení podle zákonu o nenahlášení trestneho činu.

Někdo, 15 let

Milý Někdo,

Trestný čin neoznámení trestného činu se nevztahuje na všechny trestné činy, ale pouze na některé trestné činy, jejichž výčet je výslovně uveden v příslušném paragrafu trestního zákoníku (viz zák. č. 40/2009 Sb., § 368).
K trestným činům, které je občan povinen oznámit, patří například vražda, těžké ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby, příprava teroristického útoku, padělání a pozměňování peněz a některé další trestné činy.
Trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku (což se vztahuje i na pěstování marihuany) však k trestným činům podléhajícím oznamovací povinnosti nepatří, a tudíž za jejich neoznámení ti žádné trestní stíhání nehrozí.

03.03.2018

Od kolika let má kluk spermie? Je me 13

Mirecek, 13 let

Milý Mirecku,

Tvorba spermií (spermatogeneze) je u dospívajících chlapců zahájena nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem života. Avšak stejně jako k ostatním vývojovým změnám v období dospívání, také k zahájení spermatogeneze může u některých chlapců dojít dříve a u jiných později.
První ejakulace (tj. výron semene neboli spermatu) se dostavuje zpravidla mezi jedenáctým a patnáctým rokem života, ponecháme-li stranou případy předčasné nebo naopak opožděné puberty. První ejakulát ještě nemusí nutně obsahovat zralé spermie, na což však nelze plně spoléhat. U některých chlapců byla dokonce zjištěna přítomnost malého množství spermií v moči ještě předtím, než dosáhli první ejakulace.
Přítomnost spermií v ejakulátu lze spolehlivě zjistit pouze s použitím mikroskopu, pokud možno při zvětšení 300x nebo větším.

02.03.2018

Ještě jsem zapomněl dodat při ejakulaci mi vystříkne pár kapek takové polo průhledné tekutiny a ještě mi vyrostl šourek a varlata. Ještě jednou děkuji

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Poloprůhledná tekutina, o níž se zmiňuješ, je spíše sperma nežli preejakulační tekutina. Ta by se totiž neuvolňovala při vyvrcholení, ale již v průběhu masturbace (případně již při silnějším pohlavním vzrušení, aniž bys právě vykonával masturbaci).
Objem ejakulátu je u dospívajících chlapců zpravidla poněkud nižší, než u dospělých mužů (zatímco u dospívajícího chlapce činí objem ejakulátu obvykle 1 až 3 ml, u dospělého přibližně 2 až 5 ml). Rovněž hustota spermatu bývá u dospívajících nižší (zatímco u dospělého muže tvoří voda přibližně 90 až 95% objemu ejakulátu, u dospívajícího chlapce může voda tvořit až 99% objemu ejakulátu).
K prvnímu výraznému růstu objemu varlat dochází již na samém počátku období dospívání, přičemž během prvního roku puberty se objem varlat zvýší až na dvojnásobek. Jedná se o první projev nastupujícího pohlavního dospívání. Veškeré další tělesné změny (růst pubického ochlupení, zvětšování penisu a podobně) jsou podmíněny tímto prvním zvětšením objemu varlat. Během dalších let puberty růst objemu varlat pokračuje, přičemž v dospělosti varlata dosahují několikanásobku jejich „dětské“ velikosti (v dětství před pubertou činí objem varlat 1 až 2 ml, v dospělosti 15 až 20 ml).

02.03.2018

Dobrý den, je mi 15 let a penis mám v erekci pouze 9 cm. Vím že je to podprůměrné zlepší se to ? Mám už ochlupení okolo pohlavního orgánu a v podpaží, tam jen trochu , dole je toho víc (chlupy jsou dlouhé něco okolo 3-4 cm ) jsem průměrně vysoký ( 168 cm ), hlas se mi zatim nezměnil. Zlepší se to ? Vyroste mi ještě děkuji za odpověď (...)

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Délka penisu, kterou uvádíš, je sice podprůměrná, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm, avšak za normální se považuje takový penis, který při erekci dosahuje alespoň 5,6 cm. Růst a vývoj penisu pokračuje nejčastěji do věku 18-ti let, a tudíž je pravděpodobné, že během několika následujících let se tvůj penis ještě zvětší. Jeho délku v dospělosti však nelze předem odhadnout.
Rovněž pubické ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů) se vyvíjí přinejmenším do konce puberty, u některých mladých mužů ještě i několik dalších let po dosažení dospělosti. Totéž se vztahuje na axilární ochlupení (chlupy v podpaží).
Pokud jde o tělesnou výšku, podle tzv. percentilového růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 25. percentilu. To znamená, že 25% ostatních chlapců v tvém věku je nižší než ty. Jedná se o normální tělesnou výšku.
Hlasová mutace může nastoupit kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem života.
Je možné, že tvůj tělesný vývoj probíhá o něco pomaleji, než u většiny ostatních chlapců, avšak rozhodně se nejedná o zásadní vývojové opoždění.

02.03.2018

Dobrý den, je v mém věku normální když mám 4-5 cm dlouhý penis? Kluci v družině mi říkaj (posmívají se mi) že ho mám malý. Při erekci mám tak 10cm. Je to normální? Děkuji

Karel, 11 let

Milý Karle,

Rozměry tvého penisu jsou naprosto normální a odpovídají průměrným rozměrům penisu u chlapců tvého věku. Průměrná délka penisu ve věku 11-ti let činí 3 až 5 cm v klidovém stavu a 6 až 10 cm při erekci.
Chlapci z družiny se tedy velice mýlí, pokud si myslí, že tvůj penis je malý. Avšak je docela dobře možné, že tvůj penis ve skutečnosti nepovažují za malý a chtějí tě jen vyprovokovat.

01.03.2018

Dobrý den,
1. potřebuji se dostat do fyzické kondice. Co mám udělat?
2. Jsem divný že mě vzrušuje
(...)? Proč mě to vzrušuje?
3. Potřebuji rychle zhubnout. Jak?
Díky za odpověď.

Pupík, 13 let

Milý Pupíku,

1) Svoji fyzickou kondici můžeš zlepšit tím, že si zajistíš dostatek spánku, upravíš svoje stravovací návyky a budeš se v přiměřeném rozsahu věnovat pohybovým aktivitám. Vzhledem ke svému věku bys měl spát přibližně 9 až 10 hodin denně. Pokud možno si stanov pravidelnou dobu ukládání ke spánku. Svůj denní příjem potravin si rozděl alespoň do pěti porcí (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). zajisti si rovněž dostatečný příjem tekutin. Rovněž pohybové aktivity by měly být rozloženy pokud možno rovnoměrně a nemělo by docházet k přetěžování.
2) Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné, a to z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi. Pokud se však v tvých erotických fantaziích objevuje násilné jednání, snaž se takovéto jednání udržet pouze v rovině představ. Zvýšené klony k agresivnímu jednání doporučuji tlumit častou masturbací.
3) Nesnaž se zhubnout co nejrychleji, protože prudké omezování tělesné hmotnosti (o více než 1 až 2 kg za týden) je zdraví škodlivé. Zhubnutí lze dosáhnout úpravou jídelníčku a zařazením vhodných pohybových aktivit. Podrobnější rady a informace najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

01.03.2018

Ohledně těch chlupů:
Jaký je nejlepší používat šampón? Jak často? Za jak dlouho to bude působit?

Ota, 13 let

Milý Oto,

Můžeš použít jakýkoliv šampón na vlasy. Zpočátku každý den, později 2x až 3x za týden. Výsledek by se měl dostavit již po prvním umytí. Šampón si vždy důkladně opláchni, jinak by docházelo k vysušování pokožky.
Růst chlupů se sice mytím pomocí šampónu neomezí ani nezastaví, avšak ochlupení bude měkčí a „nadýchanější“, a tudíž i méně nápadné.

01.03.2018

Je mi 15 let a ještě nestrikám jen vyteče průhledná tekutina je to špatně nevím co dělat... Ochlupení kolem penisu ale mám ale v podpaždí ne. Ani nemutuju

Marek, 15 let

Milý Marku,

První ejakulace se u chlapců dostavuje nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem. Za normální lze považovat první ejakulaci ve věku 11 až 15 let. Rozvoj pubického a axilárního ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů a v podpaží) může probíhat individuálním tempem. Také hlasová mutace nastupuje u některých chlapců dříve a u jiných později.
Pokud se první ejakulace nedostaví ani po dovršení patnáctého roku, mohlo by se jednat o projev tzv. opožděné puberty (pubertas tarda). Tu však lze prokázat pouze na základě stanovení hladiny pohlavních hormonů v krvi, u chlapců též na základě měření objemu varlat neboli testikulárního objemu.
Při podezření na opožděnou pubertu bych doporučoval vyšetření na endokrinologii (poukaz na vyšetření vystaví praktický lékař).