archiv odpovědí - březen 2019

31.03.2019

Dobrý den, mám dotaz je mi 12 a ještě jsem neměl poluci, ale když masturbuji tak ejakuluji. Příjde mi to divné. Jak je to možné?

Osoba, 12 let

Milý Osobo,

Možné je to docela dobře. V mnoha starších (ale bohužel i v některých novějších) knížkách o pohlavním dospívání či učebnicích sexuální výchovy se poněkud nepřesně uvádí, že k projevům pohlavního dospívání u chlapců patří i „první poluce“, tedy samovolný výron semene (obvykle ve spánku). Autoři uvedených tvrzení však z nějakých těžko pochopitelných důvodů naprosto ignorovali skutečnost, že většina chlapců dosahuje prvního výronu semene (ejakulace) nikoli ve spánku během noční poluce, nýbrž v bdělém stavu při masturbaci.
Tak například podle výzkumů amerického vědce A. Kinseyho (souhrnně Kinsey, A.: Sexual Behavior in the Human Male, Indiana University Press, 1998) dosáhlo 68,2% chlapců svojí první ejakulace při masturbaci, zatímco pouze 13,1% ji dosáhlo při noční poluci (zbývající dosáhli první ejakulace při jiné příležitosti, například při párových sexuálních aktivitách).
U některých chlapců se poluce nemusí dostavit buď vůbec (ačkoliv při masturbaci již dosahují ejakulace), nebo až po několika letech od první ejakulace. Rozhodně se nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že se u tebe poluce dosud nedostavila.

31.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jde nějakým způsobem bez zakoupení žádného prostředku zvětšit penis? Děkuji za odpověď.

Kkkk, 12 let

Milý Kkkk,

Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Bezpečný a spolehlivý způsob, jak rozměry penisu uměle zvětšit, neexistuje. Avšak nějaké umělé zvětšování penisu ani není nutné. Rozhodně totiž není pravdou, že větší penis by měl být nějakým způsobem „lepší“ nebo „hodnotnější“, než penis menších rozměrů. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci. Avšak mírný rozdíl oproti průměrným hodnotám ještě nemusí být projevem nějaké poruchy či vývojového opoždění.
Snad jen v případě, že by se jednalo o tzv. mikropenis (tj. abnormálně malý penis), by bylo na místě provést endokrinologické vyšetření z důvodu podezření na poruchu činnosti žláz s vnitřní sekrecí. U chlapce ve věku 12-ti let lze za mikropenis považovat takový penis, jehož délka při erekci činí pouze 3,5 cm nebo méně. Jestliže je penis v tomto věku delší (tj. jeho délka při erekci činí alespoň 3,6 cm nebo více), je jeho délka normální.

31.03.2019

Dobrý den. Vím, že je to asi hloupost, ale trochu mi přidá zvláštní stýkat se s lidmi kterým je 16, 17 let. Jenže mě to nedá vypadají podobně jak baví se mnou a myslí na podobné věci a ani mi neubližují. (Jako mí spolužáci co mě pořád urážejí a dělají si mně srandu) Je to normální?

Jakub, 11 let

Milý Jakube,

Je docela dobře možné, že tvůj psychický a sociální (tedy duševní a společenský) vývoj probíhá o něco rychleji než u většiny tvých vrstevníků, a proto si lépe rozumíš s lidmi, kteří jsou o několik let starší než ty. Jestliže ti společnost starších kamarádů vyhovuje a cítíš se v ní dobře, nepřipadá mi tvojí náklonnosti ke starším kamarádům nic zvláštního.
Možná, že tvoji spolužáci se k tobě chovají nehezky právě proto, že se od nich svým chováním a způsobem myšlení odlišuješ. Ve třídě se snaž chovat pokud možno nenápadně a zbytečně na sebe neupoutávat pozornost. Avšak pokud ti ve škole někdo ubližuje, určitě by ses měl svěřit někomu z dospělých, komu důvěřuješ (rodičům, třídnímu učiteli nebo učitelce, výchovnému poradci či školnímu metodikovi prevence). Není žádná ostuda požádat o pomoc někoho, kdo ti ji může poskytnout.

31.03.2019

Dobrý deň.
1) Dĺžka môjho penisu v kľude je 10cm a pri erekcii 16,5cm. Je to v poriadku?
2) Mám zväčšené prsia. Dá sa s tým niečo robiť? Doktor mi povedal, že to netreba liečiť, že to zmizne samé. Ale u mňa to už trvá cca 4 roky. Robí mi to problémy.

Sid, 16 let

Milý Side,

1) Uvedená délka penisu v klidovém stavu je vzhledem k tvému věku mírně nadprůměrná (průměrná délka penisu v klidovém stavu činí u chlapců ve věku 16-ti let 6,5 až 9,5 cm), rozdíl oproti průměru však představuje pouhých 0,5 cm, a tudíž je zanedbatelný. Délka penisu při erekci odpovídá průměru pro tvůj věk (14 až 17 cm).
2) Jestliže gynekomastie (chorobné zvětšení prsů u dospívajících chlapců) spontánně neustoupila během 4 let, není příliš pravděpodobné, že by v dohledné době ustoupila. Vzhledem k blížícímu se konci dospívání bych tedy přece jen doporučoval, abys požádal praktického lékaře o poukaz na vyšetření na endokrinologii. Pokud bude praktický lékař trvat na tom, že vyšetření na endokrinologii není nutné, doporučuji obrátit se na rodiče s prosbou, aby využili zákonem zaručeného práva na výběr lékaře pro svoje dítě mladší 18-ti let.
Pravdou je, že gynekomastie sice neohrožuje tvůj život, avšak může zásadním způsobem narušovat tvoje kladné sebepojetí a praktický lékař by měl přihlédnout k tomu, že duševní zdraví jeho pacienta je rovněž důležité. Kromě toho v důsledku neléčené gynekomastie může během několika let dojít k fibrózní restrukturaci (neboli vazivové přestavbě) tkáně, po jejímž ukončení by již nebylo možné léčit gynekomastii konzervativně.

31.03.2019

Dobrý den, opět bych měl pár dotazů, předem děkuji za odpověď.
1. Jak masturbují holky?
2. Můžu si nějak zpestřit masturbaci? Prosím o konkrétní odpověď
3. Je v 13 skoro 14 letech normální mít penis 16,5cm?
4. Jde změřit obvod žaludu a je nějaká věková norma?
5. Na penisu mám znaménko a nevím zda je v pohodě, problémy s ním nemám, ale už jsem kvůli mým znaménkům byl párkrát na zákroku
(...)
6. Nad čím je vhodné masturbovat? Jsou vhodné nahé fotky?
Děkuji za odpovědi.

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

1) Většina dívek vykonává masturbaci stimulací (tj. drážděním) svých vnějších pohlavních orgánů, k nimž mimo jiné patří malé stydké pysky, okolí poševního vchodu, klitoris (neboli poštěváček) a záhyb nad klitorisem. Ke stimulaci těchto orgánů zpravidla používají jeden nebo více prstů, od čehož je odvozen také výraz „prstění“, což je hovorové označení pro zřejmě nejrozšířenější masturbační aktivitu žen a dívek. Dalším způsobem vykonávání masturbace je zavádění prstů nebo různých cizích těles do pochvy, avšak tento způsob masturbace je spojen s rizikem poranění a infekce. Kromě toho většina eroticky citlivých nervových zakončení se nachází nikoli v hloubce pochvy, nýbrž právě v oblasti vnějších pohlavních orgánů (viz výše).
2) Především je třeba si uvědomit, že ať už budeš masturbaci vykonávat jakýmkoliv způsobem, její výsledek bude stále stejný, tj. dosažení orgasmu a ejakulace. Z tohoto hlediska tedy nelze očekávat žádné výraznější změny (například v podobě dosažení nějakých zcela nových a dosud nepoznaných pocitů). Nicméně pokud ti z nějakých důvodů nevyhovuje způsob, jímž v současné době masturbaci vykonáváš, nevidím důvod, proč bys nemohl vyzkoušet různé obměny.
Konkrétní způsoby vykonávání masturbace se od sebe liší v podstatě ve třech rovinách. První představuje způsob uchopení penisu a vykonávání tzv. masturbačních pohybů, druhou tělesná poloha při masturbaci a třetí souběžná stimulace (dráždění) dalších eroticky citlivých částí těla. Těžko ti však mohu poradit něco konkrétního, protože to, co může být příjemné jednomu, nemusí být příjemné druhému.
3) Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku sice nadprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální. Průměrná délka penisu při erekci činí u chlapců ve věku 13-ti let 11 až 14 cm (tj. 12,5 ± 1,5 cm), ve věku 14-ti let 13 až 15 cm (tj. 14 ± 1 cm). Rozdíl několika centimetrů oproti průměru však není nijak podstatný.
4) Většina antropometrických výzkumů týkajících se rozměrů penisu zpravidla uvádí pouze jeho délku a obvod v nejširším místě těla penisu. Pokud je mi známo, jediná antropometrická studie, která obsahuje údaje o rozměrech samotného žaludu, vznikla před několika lety v Indii (Puri, A.; Sikdar, S.; Prakash, R.: Pediatric Penile and Glans Anthropometry Nomograms. In: Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons, roč. 22, č. 1, 2017). V evropském prostředí dosud žádný takovýto výzkum neproběhl, přičemž využitelnost mimoevropských antropometrických údajů pro evropskou populaci je z pochopitelných důvodů značně problematická. Nicméně pro zajímavost uvádím, že podle citované studie činí průměrný obvod žaludu u chlapců ve věkové skupině 12 až 16 let 72,5 mm (tj. 7,25 cm). Obvod žaludu se měřil v jeho nejširším místě, tedy v oblasti tzv. koruny (corona glandis). Otázkou však je, nakolik by se tyto údaje lišily od údajů pro (středo-)evropskou populaci, pokud by zde byl podobný výzkum uskutečněn.
5) Pigmentové skvrny a podobné útvary se mohou vyskytovat v podstatě na jakékoliv části povrchu lidského těla. Jestliže ti znaménko nezpůsobuje žádné obtíže, nebolí tě a nápadně se nerozšiřuje, není důvod ke znepokojení. Pokud by se však začalo nápadně zvětšovat, nebo dokonce krvácet, bylo by vhodné navštívit kožního lékaře, který na základě vyšetření posoudí, zda je třeba znaménko odstraňovat či nikoliv. Pokud má být znaménko odstraněno ze zdravotních důvodů, je zákrok hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud k jeho odstranění dochází pouze z kosmetických důvodů, hradí si jej pacient sám (v případě neplnoletých pacientů jeho rodiče). Při pohlavním styku by přítomnost znaménka na těle penisu neměla způsobovat žádné obtíže, zejména budeš-li používat kondom (což bys měl tak jako tak).
6) Při masturbaci bys měl používat výhradně vlastní představivost. Zcela určitě není vhodné vykonávat masturbaci při sledování pornografických materiálů, které jsou ostatně určeny pro osoby starší 18-ti let (podrobnější informace o nevhodnosti sledování pornografie najdeš například v odpovědi na dotaz Roberta ze dne 25.03.2019). Pokud jde o sledování jiných (tj. nepornografických) snímků při masturbaci, to může být problémem spíše z morálního hlediska. Ani tobě by jistě nebylo příjemné, kdyby si někdo při vykonávání masturbace prohlížel tvoji fotografii.

31.03.2019

Dobrý den. Mám trochu choulostivou otázku (...) Děkuji za odpověď.

Daweeo, 14 let

Milý Daweeo,

Obávám se, že v tomto směru ti nedovedu poradit, protože nevím, jaké možnosti pro uschování různých předmětů nabízí dům či byt, v němž bydlíš. Pokud nemáš k dispozici uzamykatelnou skříňku nebo alespoň zásuvku, od které bys měl klíč jen ty sám, nikdy nemůžeš zcela vyloučit, že někdo z dalších členů domácnosti nepronikne do tvého soukromí způsobem, který by tě přivedl do rozpaků. Otázkou je, zda je nutné před vlastními rodiči nebo dalšími blízkými osobami skrývat předmět, jehož držení není v rozporu se zákonem. Možná by tedy bylo lepší, kdyby ses alespoň jednomu z rodičů se svojí (byť poněkud neobvyklou) zálibou svěřil, čímž by ses jednou provždy zbavil obav z možného odhalení.

30.03.2019

Dobrý den, poslední dobou asi od té doby co začalo jaro mám pořád smutnou náladu, nic mě nebaví, jsem pořád unavený a je mi nevolno, co by to mohlo být?

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Zhoršení nálady, zvýšená únava či nevolnost může souviset s hormonálními změnami, které probíhají v těle dospívajícího jedince, avšak vyloučit nelze ani vliv vnějšího prostředí (například změny počasí či střídání ročních období).
V právě probíhajícím období roku se u mnoha jedinců projevuje tzv. jarní únava, což je reakce organismu na zvýšenou zátěž, která souvisí s prodlužováním světlé části dne, se zvyšováním teploty vzduchu i s nárůstem intenzity slunečního záření. Další zátěž představuje blížící se přechod na tzv. „letní čas“ (což je podle mého názoru zločin proti přírodě, neboť posunutí hodin vede k zásadnímu narušení biorytmu, a to jak u lidí, tak u domácích či hospodářských zvířat).
Důležité je, aby sis zajistil dostatek odpočinku, dodržoval pitný režim a dovedl si udělat radost vykonáváním svých oblíbených činností. Pokud si nejsi jistý, jaká činnost by ti mohla pomoci zlepšit náladu, můžeš si nejprve zkusit sestavit seznam věcí (nebo činností), které by ti udělaly radost, a poté si z tohoto seznamu můžeš vybrat. Pokud máš pocit, že tě nic nebaví (nebo se ti do ničeho nechce), jdi si lehnout a zkus spát. Dobrým spánkem nic nepokazíš.

30.03.2019

Dobrý den,
Rád bych jsem se zeptal svých kamarádů, jestli se taky zajímají jak se jejich tělo mění nebo ne, ale se bojím že by mi považovali za homosexuála.

Filip, 12 let

Milý Filipe,

Zájem o tělo vrstevníků téhož pohlaví v období dospívání nemusí být (a v naprosté většině případů není) projevem homosexuality. Je pravdou, že mnozí dospívající jedinci mají o sexuální orientaci poněkud zkreslené představy, a proto se jim stává, že mnohdy považují za projev homosexuální orientace i něco, co se sexuální orientací ve skutečnosti nijak nesouvisí. Avšak pokud si budeš na téma dospívání a jeho prožívání povídat s dobrým kamarádem, který tě zná, jistě tě nebude považovat za homosexuála jen proto, že se zajímáš o pohlavní dospívání. Opravdu dobrý kamarád jistě pochopí, když se na něj obrátíš s nějakou důvěrnější otázkou či s prosbou o radu.
Zájem dospívajícího člověka o tělesné změny, jimiž v období dospívání prochází on sám, případně i další osoby (například kamarádi nebo sourozenci), je celkem běžný. Nicméně někteří dospívající lidé se za tento zájem z nějakých důvodů (například v důsledku přehnaně přísné výchovy) stydí nebo jej považují za nepatřičný, a proto jsou o tématech spojených s pohlavním dospíváním ochotni hovořit v nejlepším případě pouze s nejbližšími kamarády. Podobná uzavřenost se projevuje zejména u chlapců, kteří cítí potřebu si před kamarády „zachovat tvář“, zatímco dospívající dívky se svým nejlepším kamarádkám běžně svěřují i s těmi nejintimnějšími problémy. Samozřejmě, že bez ohledu na pohlaví záleží především na tom, nakolik důvěrný je kamarádský vztah mezi dvěma dospívajícími jedinci.

30.03.2019

Dobrý den, často přemýšlím různě o životě. Jsem takový, že hodně poslouchám hudbu třeba z minulého století nebo se i dívám na filmy s touto tématikou. Až si říkám, že bych v nějaké starší době chtěl žít. Dnešní doba mi přijde taková zvláštní. Zdá se mi, že tehdy bez elektroniky mohl být život daleko lepší než dnes

Pepík, 14 let

Milý Pepíku,

Bylo by smutné, kdybys o životě nepřemýšlel. Ani na zájmu o minulost nemusí být nic špatného. Možná, že se v budoucnu staneš historikem a budeš se věnovat dějinám 20. století.
Pokud jde o elektroniku, ta nemusí být sama o sobě špatná ani dobrá, záleží na tom, k jakému účelu se používá.

29.03.2019

Dobrý den,
je normální,když chci vědět jak to prožívají jiní kluci, kteří jsou taky já skoro pubertě.

Filip, 12 let

Milý Filipe,

Je naprosto normální, že se zajímáš o to, jak probíhá dospívání u ostatních chlapců. Zájem o průběh změn v období dospívání u tvých vrstevníků může souviset i s přirozeným sklonem srovnávat se s ostatními, který se projevuje u většiny normálních lidí. Přitom předmětem tohoto zájmu mohou být nejen viditelné změny (například řada dospívajících pozorně sleduje, zda je jejich kamarádi či spolužáci nezačínají „přerůstat“), ale i změny v oblasti chování, jejichž prostřednictvím lze nepřímo usuzovat i na změny v oblasti prožívání.

29.03.2019

Dobrý den, je dobré během spánku poslouchat hudbu, která je k tomu určena (...)? Děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Zatímco poslech hudby před spaním lze doporučit, protože může navodit uklidnění, během samotného spánku bys hudbu poslouchat neměl, protože by působila rušivě. Problémem by mohlo být i spaní s nasazenými sluchátky, v jehož důsledku by mohlo dojít k potížím při vyrovnávání tlaku ve středním uchu. Spaní s nasazenými sluchátky je navíc nehygienické, protože sluchátka brání přirozenému uvolňování ušního mazu, k němuž během spánku dochází (z téhož důvodu je nevhodné brát si do spaní tlumiče hluku, které se zavádějí do uší). Navíc souvislý poslech hudby ve sluchátkách by neměl překročit 60 minut, protože delší doba poslechu již představuje pro sluch zvýšenou zátěž. Pokud tedy před spaním posloucháš hudbu, měl bys sluchátka z uší včas (tj. dříve něž usneš) vyjmout.

29.03.2019

Viem že ma chce jedna baba, ktorá ma 13 rokov, ja 16 ona v auguste 14 ja v októbri 17, neviem čí by ma nebralo okolie za pedofila?

Majo, 16 let

Milý Majo,

Za pedofilního lze považovat pouze jedince staršího 16-ti let, který pociťuje sexuální náklonnost k dítěti, které je alespoň o 5 let mladší než on sám. To, že pociťuješ sexuální náklonnost k dívce, která je o 3 roky mladší než ty, tedy není projevem pedofilie.
Nicméně pohlavní styk s osobou mladší 15-ti let je trestným činem, pokud se jej dopustí osoba, která již nese trestní odpovědnost a dosáhla věku 15-ti let (na Slovensku je sice věková hranice trestní odpovědnosti stanovena na 14 let, avšak za trestný čin pohlavního zneužití lze trestně stíhat pouze osobu, která již dosáhla věku 15-ti let).
Samozřejmě, že s dotyčnou dívkou můžeš začít chodit již nyní, avšak pohlavní styk či jiné sexuální aktivity byste spolu měli uskutečňovat až poté, co dosáhne věku 15-ti let.

29.03.2019

Ahoj. Je normální, že i přes to, že je mi teplo, mám studené ruce?

Honza, 13 let

Milý Honzo,

Studené ruce mohou být projevem onemocnění krevního oběhu (v jehož důsledku není zajištěno dostatečné prokrvení okrajových částí lidského těla), případně revmatického onemocnění nebo poruchy termoregulace. Někdy se tímto způsobem projevuje i stres a psychické napětí.
Důkladnějšího prokrvení končetin lze dosáhnout například koupáním v teplé vodě a různými pohybovými aktivitami. Důležitý je rovněž dostatečný příjem tekutin.

29.03.2019

Koľko percent mužov v SR a ČR sú gayovia?

Hol, 15 let

Milý Hole,

Podíl homosexuálně orientovaných jedinců v dospělé populaci se odhaduje na 4%.

28.03.2019

Zdravím.
Po včerejším tréninku
(...) a po dnešním tělocviku (...) mě hodně bolí stehenní svaly. Pomohlo by mi kdybych si to zatejpoval?
2)Poslední dobou se mi začlo tvořit akné v oblasti ramen,krku,lopatek čím to muže být?
3)Vrátím se k tomu tejpovaní. Větsinou se říká že by tejpovaní měl provádět fyzioterapeut,vadí hodně když si tejpuju svalstvo sám?Nejdříve se to nastuduji-co a jak a potom si to zazejpuju sám.Jaký na to máte názor?
Děkuji za odpovědi a názory

Martínek, 14 let

Milý Martínku,

1) Bolesti svalů jsou v tomto případě způsobeny jejich přetěžováním (mohlo by se jednat o tzv. svalovou horečku). Především bych tedy doporučoval ponechat končetiny pokud možno v klidu. Tejpování přinese úlevu od bolesti, neřeší však příčiny tvého problému.
2) Přestože akné se nejčastěji vyskytuje v obličeji, poměrně často dochází k jeho tvorbě i v oblasti ramen a zad. Také na těchto částech těla se totiž nacházejí vývody mazových žlázek, které v důsledku hormonálních změn během puberty produkují zvýšené množství kožního mazu. Akné vzniká ucpáním vývodu mazové žlázky s následnou zánětlivou reakcí.
3) Aplikaci tejpů provádí lékař nebo fyzioterapeut. Neodborná manipulace může vést k podstatnému snížení jejich účinnosti. Přístup k řešení obtíží s bolestí svalů by však měl být komplexní. Aplikace pásky (podobně jako například užívání léků proti bolesti) často jen ztlumí příznaky, aniž by řešila podstatu problému, jíž je přetěžování určitých svalů či svalových skupin. Tejpovací pásky samy o sobě nejsou špatné, avšak důležité je také dodržování určitých režimových opatření (zejména omezení nadměrné zátěže).

28.03.2019

Dobrý den,
Mám obřízku už asi 8 let a přijde mi, že mám hodně vyschlý žalud. Poradili byste mi, co přesně mám používat, jaký krém, nebo tak.

Heslo, 14 let

Milý Heslo,

K důsledkům cirkumcize neboli obřízky patří mimo jiné i nadměrná keratinizace (tj. rohovatění) žaludu. V důsledku neustálého vysušování a otírání obnaženého žaludu o spodní prádlo či jiné povrchy se na jeho povrchu vytváří silnější vrstva ztvrdlých, odumřelých kožních buněk. Vzhledem k nízké pružnosti takto keratinizovaného povrchu žaludu se na něm také mohou tvořit více či méně výrazné prasklinky.
Z tohoto důvodu je vhodné povrch obnaženého žaludu obřezaného penisu pravidelně zvlhčovat vhodnou mastí či krémem. K tomuto účelu lze používat například hydratační pleťový krém, panthenolovou mast či měsíčkovou mast. Krém nebo mast si na žalud nanášej každý den, v případě potřeby i dvakrát za den. Po nanesení masti či krému je vhodné penis alespoň 10 minut ničím nezakrývat, aby nedošlo k setření krému (například o látku spodního prádla).

28.03.2019

Ahoj, budu vůbec něco cítit při sexu když se mi při erekci nepřetáhne předkožka a ještě budu mít kondom?
Díky za odpověď

My name is no, 16 let

Milý My name is no,

Především není jisté, zda tvoje současné obtíže budou trvat ještě i v době, kdy už zahájíš partnerský pohlavní život. Jestliže ti přetahování předkožky činí obtíže pouze při erekci, zatímco v klidovém stavu ji přetáhnout lze, jedná se pouze o tzv. relativní zúžení, které se v období dospívání vyskytuje poměrně často a v naprosté většině případů dojde dříve či později k jeho spontánnímu uvolnění. Proces přirozeného uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému (podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“).
V dnešní době se již vyrábějí tenké kondomy, které nezpůsobují žádné podstatnější omezení citlivosti pohlavních orgánů při pohlavním styku či jiných sexuálních aktivitách. Rozhodně se tedy nemusíš obávat, že při pohlavním styku s kondomem nic neucítíš.

28.03.2019

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o vysvětlení. Je mi 17 let. Asi v 12-13 letech mi začal růst penis. Předkožku mám hodně dlouhou (...) Stahovat za žalud jde pěkně, nic nebolí, ale nedrží tam sama, musím ji držet rukou i když mi stojí. Když ale masturbuji, tak mi po vystříknutí sperma zůstane nějakou dobu vzadu. Nesjede zpátky na žalud, třeba i půl hodiny. Nic mě nebolí, netlačí. Je to prosím normální?

Pitrisek, 17 let

Milý Pitrisku,

Jestliže lze předkožku bez obtíží a bez bolesti přetáhnout přes žalud, je vše v pořádku. Zatímco u některých chlapců či mužů zůstává předkožka při erekci shrnutá za žaludem, u jiných se po přetažení poměrně rychle vrací zpět na žalud, což závisí nejen na délce samotné předkožky, ale také na délce a pružnosti uzdičky na spodní straně penisu, na pružnosti závěsných vazů penisu a na dalších okolnostech. Kvůli tomu, že se předkožka vrací na žalud, se však nemusíš nijak znepokojovat.
Stejně tak se nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že po dosažení orgasmu zůstává předkožka nějakou dobu shrnutá za žaludem. Podle popisu se zřejmě nejedná o tzv. parafimózu (při níž předkožka uvázne za žaludem), protože jak v dotazu uvádíš, nic tě nebolí a po určité době se předkožka opět vrací na žalud. naproti tomu při parafimóze by se dostavila bolest, výrazný otok a předkožka by se na žalud nevrátila spontánně (samovolně), nýbrž by bylo třeba provést její repozici (podrobnější informace k uvedenému problému najdeš na stránce „Žalud a předkožka“).

28.03.2019

Mám ještě otázku, pokud budu posilovat se svojí vlastní vahou, doufám, že se mi nezvětší svaly

Spongebob, 14 let

Milý Spongebobe,

Posilovat bys měl výhradně vlastní vahou, protože při používání posilovacího nářadí či strojů hrozí poškození kloubů, zejména u dospívajících. Nicméně ke zpevnění svalů dochází i při posilování vlastní vahou.

28.03.2019

Dobrý den, mám 2 otázky.
1. Potřeboval bych zhubnout a nevím jak na to. A když už se to povede (v to doufám :D), tak bych se potřeboval zbavit tuků z boků, břicha a ze stehen. Poradíte prosím jak.
2. To je tak trochu hloupá otázka. Dělám sport. A když posilujem tak mám strach (nevim proč), že budu vypadat jako strongman, a to právě že nechci. Můžete mi říct, při jakých cvičeních budu silný a nenarostou mi obři svaly?
Předem děkuji

Spongebob, 14 let

Milý Spongebobe,

1) Jestliže potřebuješ zhubnout, doporučuji především upravit stravovací návyky. Stravovat by ses měl pravidelně, přičemž denní příjem potravy by měl být rozložen alespoň do pěti jídel. Vyhýbat by ses měl příliš tučným jídlům a především světlému („bílému“) pečivu, tj. pečivu z pšeničné mouky. Další rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.
Pokud jde o ukládání většího množství tuku na určitých částech těla (například na bocích, na stehnech či na hýždích), to může být způsobeno i hormonální nerovnováhou v období dospívání.
2) Posilování svalstva pochopitelně vede k jeho zpevňování. Pokud máš dostatečně silnou vrstvu tělesného tuku, nemusíš se obávat, že se na tvém těle budou posílené svaly nějak výrazněji rýsovat, neboť je z větší části překryje tuk. Pokud zhubneš, budou svaly samozřejmě nápadnější.
Spíše než na volbě konkrétních cviků záleží na přiměřeném rozsahu jejich vykonávání. Pokud budeš posilovací cviky vykonávat pouze v rozsahu přiměřeném pro dospívající jedince (tedy denně nejvýše 5 sestav cviků po 20-ti provedeních) nemusíš se obávat, že budeš vypadat jako „svalovec“ z plakátu. Ostatně nadměrně vyvinutá muskulatura je u takovýchto jedinců zpravidla výsledkem nepřiměřené zátěže, často v kombinaci s nadměrnou konzumací (ze zdravotního hlediska mnohdy ne zcela vhodných) doplňků stravy.

28.03.2019

Dobrý den, vážím 103 kg, vysoký jsem 187 cm, je to normální (je to hodně)?

3693(...), 15 let

Milý 3693(...),

Tvoje tělesná výška je sice výrazně nadprůměrná, avšak stále ještě normální. U chlapců ve věku 15-ti let činí průměrná tělesná výška 174 cm, avšak za normální se považuje rozmezí 160 až 188 cm. K tomu, abys byl abnormálně vysoký, ti vzhledem k tvému věku chybí ještě 1 cm.
Podle uvedených údajů však trpíš nadváhou. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí přibližně 29,5, přičemž optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 15-ti let se pohybují v rozmezí 19 až 21. V ideálním případě by se tedy tvoje tělesná hmotnost (při současné tělesné výšce a současném věku) měla pohybovat v rozmezí 67 až 77 kg.

28.03.2019

Dobrý den, je normální že často zapomínám někde věci, třeba bundu v šatně atd.?

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

I duševně zdravému člověku se může čas od času stát, že někde něco zapomene. opakované zapomínání různých předmětů ještě nemusí být projevem poruchy pozornosti či paměti. O duševní poruchu by se jednalo v případě, že by zapomínání věcí zásadním způsobem narušovalo tvůj každodenní život (tj. kvůli zapomínání bys nezvládal vykonávat běžné praktické činnosti).

28.03.2019

Dobrý deň. Aké sú znaky, keď je niekto transgender?

H, 14 let

Milý H,

Tzv. inverzní sexuální identifikace (běžně označovaná jako transgender či transsexualita) spočívá v tom, že se jedinec považuje za příslušníka opačného pohlavní než toho, kterému odpovídají jeho tělesné znaky. Jinak řečeno, osoba s mužskými pohlavními znaky se cítí být ženou a osoba s ženskými pohlavními znaky se cítí být mužem. V širším významu lze termín transgender použít i pro označení osoby, která se neztotožňuje se svojí mužskou či ženskou rolí.
Přestože u většiny transsexuálních jedinců se identifikace s opačným pohlavím projevuje již v období dospívání, spolehlivě lze transsexualitu určit až u dospělých osob. V dětství a dospívání, kdy si jedinec svoji sexuální identitu teprve buduje, nemusí být pochybnosti ohledně vlastního psychického pohlaví nutně projevem transsexuality. Podstatné je, zda dotyčná osoba dovede v dospělosti dlouhodobě vystupovat v opačné sexuální roli (tedy jako příslušník toho pohlaví, s nímž se vnitřně identifikuje).

28.03.2019

Pořád musím přemýšlet o smrti, je to v mém věku normální? Přejde to s věkem?

Někdo, 13 let

Milý Někdo,

Od určitého věku si člověk začíná uvědomovat, že jeho život je časově omezen. Pro některé citlivější jedince může být zpočátku obtížné se s tímto poznatkem vyrovnat, avšak s rostoucím věkem se většina lidí postupně smiřuje s tím, že podle přírodních zákonitostí se každý živý tvor rodí, roste, vyvíjí, stárne a nakonec umírá.
Rozumný člověk si nekazí svůj život neustálým přemýšlením o smrti či umírání. Dokud žiješ, měl bys především přemýšlet o tom, jak svůj život prožít pokud možno co nejlépe. Na druhou stranu je normální, že si uvědomuješ vlastní smrtelnost. Ostatně díky tomuto vědomí můžeš svůj život lépe chránit před různými zdravotními či bezpečnostními riziky.
Snad jen v případě, že by tě myšlenky na smrt zcela pohlcovaly a vyvolávaly by v tobě stavy úzkosti, které by vážným způsobem narušovaly tvůj každodenní praktický život, by bylo vhodné se svěřit odborníkovi, konkrétně psychiatrovi, který ti může pomoci úzkostné stavy lépe překonávat.

28.03.2019

Mám dotaz už delší dobu mi svědí pod předkožkou kolem žaludu, něco jako vyrážka, přitom se denně myji, nevím co s tím prosím poraďte, nechce se mi k lékaři.
A další dotaz jak je průměrná velikost varlat u dospělých kluků rozměry a objem mám pocit že mám malé.
A poslední dotaz pořád strašně trpím nadýmáním
(...), dá se s tím něco dělat? Moc děkuji

Roman, 16 let

Milý Romane,

Příčiny svědění mohou být různé. Pokud jsi měl v nedávné době nechráněný pohlavní styk, mohlo by s jednat o projev některé z pohlavních nemocí. Dále připadá v úvahu dermatitida či jiné kožní onemocnění. V neposlední řadě by se mohlo jednat o projev vysušování pokožky v důsledku užívání příliš velkého množství mýdla (případně nedokonalého oplachování zbytků mýdla). Infekční onemocnění by se kromě svědění projevilo také zarudnutím, případně zvýšenou teplotou.
Z volně prodejných mastí či krémů můžeš využít například bepanthen (při zánětlivém onemocnění) nebo canesten či clotrimazol (při mykotickém kožním onemocnění). Pokud by však obtíže neustoupily do osmi až deseti dnů, doporučoval bych přece jen překonat ostych a navštívit kožního lékaře.
Průměrný objem varlat (neboli testikulární objem) u chlapců ve věku 16-ti let činí 19 mililitrů na jedno varle, přičemž hodnoty normálního testikulárního objemu se v tomtéž věku pohybují v rozmezí 13 až 25 ml na jedno varle. Jedná se tedy o poměrně široký rozsah, a tudíž tě nemusí znepokojovat, když máš varlata poněkud menší, než někteří tvoji vrstevníci. Nicméně pokud máš o rozměrech svých varlat pochybnosti, doporučuji navštívit praktického lékaře (ten může buď změřit objem varlat pomocí orchidometru, pokud jej má ve vybavení své ordinace, případně ti může doporučit vyšetření na endokrinologii, kde orchidometr jistě mají).
Plynatost neboli meteorismus (tedy nadměrná tvorba střevních plynů) může mít různé příčiny. K nejčastějším patří zvýšená konzumace některých potravin, zejména některých druhů luštěnin či zeleniny (patří mezi ně například fazole, čočka, sladké brambory, zelí, ředkvičky či květák). další příčinou meteorismu může být pití velkého množství sycených nápojů (tj. balených vod nebo limonád „s bublinkami“). V menším množství případů je meteorismus projevem některých onemocnění trávicího traktu. Při obtížích s plynatostí doporučuji omezit příjem výše zmíněných potravin a sycených nápojů a zajistit si dostatek pohybu. Kromě toho lze užívat některé volně prodejné léky na snížení tvorby střevních plynů (například espumisan). Neustoupí-li obtíže ani po úpravě jídelníčku a životního stylu, pak nezbývá než navštívit lékaře.

28.03.2019

Dobrý den, dnes jsem se uhodil do zábradlí (docela silně) a teď mně bolí ruka. nevím jak se ta kost jmenuje, ale pod zápěstím na palcové straně mám takovou bouli. Nevím jestli je to zlomené, ale bolí to trochu když se toho nedotýkám, a když na to zatlačím tak to bolí více. Prosím poraďte jestli to mám jen nějak naražené a nebo to může být zlomené. Jsem schopen z rukou normálně hýbat, ale když začnu zápěstí ohýbat směrem k té bouli, začíná to bolet, ale normálně s tím pohnu. Nerad bych šel k doktorovi, jestli to není potřeba. Předem děkuji za odpověď.

Auto, 14 let

Milý Auto,

Nemohu posoudit, zda se v tomto případě jedná o naraženinu nebo zlomeninu. To lze zcela spolehlivě prokázat pouze pomocí rentgenu. Lékaře bys však měl navštívit v každém případě, i když se ti nechce. Pokud možno v doprovodu jednoho z rodičů se tedy co nejdříve obrať na chirurgické oddělení nejbližší nemocnice, případně na nejbližší pracoviště lékařské pohotovostní služby.
Při naraženině je třeba omezit zbytečné pohyby, dodržovat klid na lůžku a k postiženému místu přikládat studené obklady nebo stahovací obvaz. Určitým rizikem naraženin je vnitřní krvácení (vylití krve z pohmožděných cév do okolních tkání).

27.03.2019

Dobrý den,
1) Chtěl bych se zeptat zda je normální, že si holím pouze šourek.
2) jak by se dalo předejít pichlavým chloupkům pár týdnů nebo dnů po holení?
Předem děkuji za odpověď a rád bych poděkoval za všechny že tuto stránku provozujete.

Člověk,13 let

Milý Člověče,

1) Pokud ti chloupky na šourku vadí, je celkem pochopitelné, že si je holíš. Nicméně při holení šourku bys měl postupovat velmi opatrně, aby sis nezpůsobil poranění. Během holení bys měl udržovat pokožku napnutou, k čemuž lze použít volnou ruku. Při holení napnuté pokožky je riziko poranění nižší, než při holení pokožky uvolněné.
2) Pokud tě dorůstající píchají, doporučuji oholenou pokožku zvlhčovat pomocí pleťového krému nebo tělového mléka.

27.03.2019

A můžete mi prosím napsat, jak se tato poranění léčí? Myslím ta co jste mi vypsal.

Kruk, 14 let

Milý Kruku,

Způsob ošetření závisí na charakteru poranění. V případě, že dojde k poranění tzv. frenulární arterie (tj. tepny, která zásobuje krví tkáň v okolí ústí močové trubice), bývá krvácení natolik silné, že k jeho zastavení je třeba stěny tepny v místě poškození sešít. Také v případech poškození (protržení) vazivových pouzder topořivých těles je zpravidla nutné šití. Naproti tomu drobná povrchová poranění (oděrky) postačí ošetřovat například panthenolovou mastí. Bolestivé sevření penisu může vyvolat otok, který lze zmírnit přikládáním studených obkladů.

27.03.2019

Dobrý den (...) Prosím zobrazit jen odpověď.

Trebla, 13 let

Milý Treblo,

Zřejmě se jedná o projev nadměrné citlivosti (přecitlivělosti) žaludu. Uvedené obtíže lze zmírnit pomocí pravidelného oplachování žaludu v čaji. K tomuto účelu se používá silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut (tedy o něco déle, než čaj určený k pití). Poté je však třeba nechat čaj zcela vychladnout, aby nedošlo k opaření. Žalud lze v čaji buď přímo oplachovat (například ponořením koncové části penisu s přetaženou předkožkou do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké a savé látky namočené do čaje.
Oplachování postačí provádět jednou denně, výsledek v podobě snížení nadměrné citlivosti žaludu se dostaví nejpozději do několika týdnů.

27.03.2019

(...) prosím zobrazit jen odpověď.

Kruk, 14 let

Milý Kruku,

Předpokládám, že kdybys utrpěl zranění v oblasti pohlavních orgánů, jistě bys o tom musel vědět, protože taková zranění jsou zpravidla velmi bolestivá. Při krvácejícím poranění pohlavních orgánů doporučuji co nejdříve navštívit nejbližší pracoviště lékařské pohotovostní služby.

27.03.2019

(...) prosím zobrazit jen odpověď, děkuji.

Kruk, 14 let

Milý Kruku,

Změny zbarvení žaludu tě nemusí nijak znepokojovat. Pokožka na povrchu žaludu totiž neobsahuje žádné pigmentové barvivo, a proto zbarvení žaludu závisí na stupni jeho prokrvení. Při slabším prokrvení je povrch žaludu lehce fialový, někdy až „promodralý“. Při výraznějším prokrvení je zbarven dočervena. Při běžném prokrvení má jeho povrch růžové až nafialovělé zbarvení.

27.03.2019

Co když sperma dojde?

Menos, 15 let

Milý Menosi,

Sperma ti dojít nemůže, protože se v těle vytváří stále nové. Na tvorbě spermatu se kromě varlat podílejí také tzv. přídatné pohlavní žlázy, k nimž patří semenné váčky, Cowperovy žlázy a předstojná žláza neboli prostata.

27.03.2019

V poslední době mě bolí docela dost zadní zuby. Když jsem o tom řekl zubaři, prý žádný kaz nemám a ani žádný zánět. Co mám tedy dělat?

Jarda, 15 let

Milý Jardo,

Jestliže není bolest způsobena ani zubním kazem, ani zánětem dásní, připadá v úvahu například bolestivé prořezávání třetích stoliček neboli tzv. „zubů moudrosti“. Také nelze vyloučit, že bolest vychází z čelistních kloubů či ze svalů v jejich okolí.
Pokud bolest nepřestane nebo se ještě bude stupňovat, měl bys opět navštívit zubního lékaře.

26.03.2019

(...) zobraziť iba odpoveď

Majo, 16 let

Milý Majo,

Vzhledem k tomu, že průměrná délka penisu u chlapců ve věku 16-ti let činí při erekci 14 až 17 cm, je délka tvého penisu mírně nadprůměrná, avšak stále ještě normální.

26.03.2019

Zkusil jsem (...) Jak se toho mohu zbavit?

Daniel, 15 let

Milý Danieli,

Je pravděpodobné, že u tebe již došlo k vytvoření závislosti, která zejména u dospívajících vzniká poměrně rychle a bývá poměrně silná (zejména proto, že u dětí či dospívajících se návykové látky obsažené v různých drogách velmi rychle vážou na základní metabolické procesy v organismu, jejichž průběh je poté při absenci návykové látky značně znesnadněn).
Doporučoval bych tedy svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, případně se přímo obrátit na některé z center pro léčbu závislostí. S odborníkem na léčbu závislostí můžeš konzultovat i zdravotní obtíže, které se u tebe v souvislosti s příslušnou návykovou látkou projevily.
Lékaře navštiv pokud možno co nejdříve, neboť na včasném zahájení léčby do značné míry závisí její úspěšnost. Není to pro tebe žádná ostuda, když požádáš o pomoc, kterou potřebuješ.

26.03.2019

Dobrý den, ještě jedou bych se rád zeptal jestli by byl velký problém kdybych to nechal jen tak být nebo nemůže to být růstově?

Kruk, 14 let

Milý Kruku,

Nemohu přesněji určit, z jaké příčiny se u tebe otok dostavil, avšak růst penisu sám o sobě otok nevyvolává. Jak jsem již uvedl, z možných příčin připadá v úvahu například mechanické poškození (úraz), zánětlivé kožní onemocnění či alergická reakce.
Otok je však v každém případě pouze projevem některého z onemocnění (či úrazu). Problém tedy nepředstavuje samotný otok, nýbrž onemocnění (či úraz), které jej způsobilo. Protože neznám příčiny tvých obtíží, nemohu posoudit ani případná zdravotní rizika, jímž by ses vystavil, pokud bys nevyhledal lékařskou pomoc a péči. Jak jsem již uvedl, otok lze zmírnit pomocí studených obkladů. Pokud však do několika dnů nezačne ustupovat, bylo by přece jen vhodné navštívit kožního lékaře.

26.03.2019

Dobrý den, chci se zeptat. Jak dlouho by měla trvat masturbace u kluka. A co je k normální příjemné masturbaci potřeba. Děkuji za odpověď.

Ostravak, 14 let

Milý Ostravaku,

Doba pro dosažení orgasmu a ejakulace při masturbaci může být různá. Zpravidla se pohybuje v rozmezí od několika desítek vteřin po několik desítek minut, což závisí například na způsobu vykonávání masturbace, ale také na intenzitě pohlavního vzrušení či na individuálních zvláštnostech při zpracovávání různých mechanických podnětů centrální nervovou soustavou.
K základním předpokladům příjemné masturbace patří především dostatek soukromí. Pokud dotyčný jedinec nemá pro vykonávání masturbace dostatek klidu a soukromí, může být jeho prožitek z masturbace poněkud narušován stresem a obavami z toho, že bude během této činnosti někým vyrušen.
Kromě dostatku soukromí potřebuješ k masturbaci už jen to, co máš, tedy pohlavní orgány a alespoň jednu zdravou ruku. Snad jen v případě, že při masturbaci dochází k nadměrnému tření v důsledku nedostatečné kožní rezervy pro pokrytí rozdílu mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci, je vhodné si opatřit ještě nějaký vhodný lubrikační prostředek (pokud možno lubrikační gel).

26.03.2019

Ahoj. Zajímá mě, proč když jsem v zimě přišel vymrzlý z venku a umýval jsem si ruce v teplé vodě, proč jsem chvilku po těle cítil chlad. Dík

Honza, 13 let

Milý Honzo,

Vnímání tepla a chladu může být velmi subjektivní. Tím, že sis zahřál ruce v teplé vodě, jsi mohl na jiných částech těla o to více pociťovat chlad. Poněkud jinak bys teplotu vnímal, kdyby ses po návratu z chladného venkovního prostředí například vykoupal v teplé vodě.

26.03.2019

Dobrý den,
Může být, že čím je člověk větší, tím má menší penis? Protože můj kámoš chodí se mnou do třídy je větší a vyšší než já, ale má menší penis než já.

Filip, 12 let

Milý Filipe,

Mezi výškou postavy a délkou penisu není prokázána ani přímá, ani nepřímá úměrnost. Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady (například pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn) a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Proto i chlapec, který má vyšší postavu, může mít menší penis, avšak někteří vysocí chlapci mají penis nadprůměrných rozměrů. Stejně tak chlapec nižší postavy může mít větší penis, avšak jistě by se našli i nižší chlapci s penisem podprůměrných rozměrů. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 5 ± 1 cm (tj. 4 až 6 cm) v klidovém stavu a 10 ± 1 cm (tj. 9 až 11 cm) při erekci.

26.03.2019

Dobrý den, mám 175cm a jenom 47 kg, co mám dělat abych přibral (tuk, nebo svalovou hmotu)?

Borec767, 15 let

Milý Borče767,

Podle uvedených údajů o tělesné výšce a hmotnosti trpíš podváhou (optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti u chlapců ve věku 15-ti let se pohybují v rozmezí 19 až 21, zatímco v tvém případě činí pouze 15,3). Jestliže je příčinou podváhy porucha metabolismu, nelze příliš velký nárůst hmotnosti očekávat ani po zvýšení příjmu potravy. Pokud poruchou metabolismu netrpíš, může ke zvýšení tělesné hmotnosti přispět konzumace potravin s vysokou výživovou hodnotou, k nimž patří například plnotučné mléčné výrobky, sušené ovoce a ořechy.

26.03.2019

Dobrý den, může mít lék (...) vliv na růst?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Uvedený lék se používá pro tlumení zánětu a bolesti při revmatických onemocněních. Nežádoucí účinky ovlivňující růst nejsou u tohoto léku prokázány.

25.03.2019

Dobrý den, už delší dobu mám nateklý penis. Nevím jestli je to normální nebo nějaká nemoc. Zkouším ho koupat v hypermanganu ale nevím jestli to vůbec k něčemu je. Prosím pomozte.

Kruk, 14 let

Milý Kruku,

Otok v oblasti vnějších pohlavních orgánů (v tomto případě penisu) může být způsoben mechanickým poškozením (úrazem) nebo se může jednat o projev některého z kožních či pohlavních onemocnění. Konečně připadá v úvahu i alergická reakce.
Úlevu od otoku může přinést oplachování ve studené vodě, případně chladné obklady zhotovené z kusu savé textilie namočené do studené vody. Pokud však příznaky do několika dnů neustoupí, doporučoval bych navštívit kožního lékaře.

25.03.2019

Dobrý den,
Poslední dobou mám slabší erekci
(...)

Člověk,13 let

Milý Člověče,

V období dospívání dochází k poruchám erekce jen velmi vzácně. Pokud už se v tvém věku přece jen vyskytnou, jedná se zpravidla o projev onemocnění oběhové soustavy. Vyloučit nelze ani vliv stresu a nadměrné psychické zátěže. Doporučuji tedy svěřit se praktickému lékaři a pro začátek si nechat změřit krevní tlak. Pokud se neprokáže žádné onemocnění oběhové soustavy, pak zbývá ještě vyšetření na neurologii, případně návštěva psychologa nebo (dětského) sexuologa.

25.03.2019

Mám problém, nedokážu si koupit žiletku, prostě se stydím před rodičema a nevím co dělat.

Zebra, 14 let

Milý Zebro,

Především by ses měl zamyslet nad tím, zda žiletku opravdu potřebuješ. Pokud se chceš holit, doporučoval bych zakoupit ruční holicí strojek s vyměnitelnou holicí hlavicí, nebo alespoň jednorázový holicí strojek s pevnou hlavicí. Klasické žiletky (tj. Ploché žiletky s oboustranným břitem a s podélným otvorem ve střední části) jsou určeny pouze pro použití se speciálním „šroubovacím“ holicím strojku, do něhož se vkládají. Naproti tomu při jejich samostatném používání (tj. Bez strojku, pouze „v ruce“) hrozí poranění a původně k takovémuto používání ani nejsou určeny.
Jestliže ti už alespoň trochu rostou vousy, tvoji rodiče jistě pochopí, že už holicí strojek potřebuješ. Pokud nechceš o jeho zakoupení žádat rodiče, můžeš zkusit požádat například prarodiče nebo další blízké příbuzné, pokud nějaké máš. Nebo si můžeš strojek koupit za ušetřené peníze v některém z větších nákupních center, která jsou vybavena samoobslužnými pokladnami.

25.03.2019

Dobrý den, mám takové dva dotazy. 1. Je rozdíl při souloži s a bez kondomu, nemyslím otěhotnění, ale jaký má chlap pocit, jestli vnímá nějaký rozdíl? 2. Je nutné při souloži se úplně svlékat, když se stydím? Je nějaká statistika kolik procent lidí si třeba alespoň trenky nechá?

Leon, 16 let

Milý Leone,

1) Rozdíl spočívá především v tom, že kondom poskytuje ochranu nejen proti nechtěnému početí, ale i proti přenosu pohlavních nemocí a jiných infekčních chorob (viz odpověď na dotaz návštěvníka Petra ze dne 13.03.2019).
V dnešní době se již vyrábí i speciální tenké kondomy, při jejichž použití nedochází v podstatě k žádnému omezení příjemných pocitů při pohlavním styku. Jestliže je však kondom příliš úzký, může po nasazení fixovat předkožku v poloze za žaludem, což brání jejímu posunování (stahování za žalud a opětovnému natahování na žalud) při vykonávání kopulačních pohybů. Eroticky citlivá nervová zakončení, která se nacházejí na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, jsou v takovém případě „schována“ v záhybech srolované předkožky zafixované v poloze za okrajem žaludu. Nicméně tomuto problému lze předejít výběrem vhodné velikosti (šířky) kondomu. Správně zvolená velikost kondomu by měla umožňovat přetahování předkožky přes žalud a její natahování zpět na žalud i po nasazení kondomu.
Naproti tomu úzký a těsný kondom lze využít pro fixaci předkožky natažené na žaludu u jedinců, kteří si ji dosud nemohou přetahovat, čímž lze do značné míry zabránit jejímu násilnému stržení za žalud během pohlavního styku.
2) Obávám se, že pokud se stydíš před někým svléci, bude ti stud bránit i při vykonání samotného pohlavního styku. Soulož totiž představuje ještě důvěrnější aktivitu, než jakou je pouhé svléknutí před partnerkou či partnerem. Pokud by sis na sobě ponechal spodní prádlo, vykonání soulože by se tím dosti znesnadnilo (například tričko nebo ponožky by z tohoto hlediska až tak velký problém nepředstavovaly, i když pro některé ženy či dívky je důležité, aby během sexuálních aktivit pociťovaly přímý kontakt s partnerovým tělem pokud možno na co největší ploše, tedy nejen v oblasti samotných pohlavních orgánů, což má význam zejména při vzájemném mazlení během milostné předehry).
Jestliže si však najdeš takovou partnerku, která tě bude mít opravdu ráda, bude pro tebe mít dostatek pochopení a vytvoří se mezi vámi dostatečně silné pouto důvěry, jistě se vám společně podaří tvůj ostych překonat. Pro začátek ti může pomoci i to, že k souloži dochází zpravidla při tlumeném osvětlení, často ve večerních nebo nočních hodinách (i když souložit lze pochopitelně v kteroukoliv denní dobu), případně alespoň v místnosti s okny zakrytými závěsy či roletami. Pokud tedy bude pohlavní styk probíhat při „intimním osvětlení“, je pravděpodobné, že partnerka si tvoje tělo tak jako tak nebude prohlížet do detailů, jejichž odhalování by tě mohlo přivést do rozpaků.

25.03.2019

Dobrý den,
1. Chtěl jsem se zeptat jestli je můj penis v normě. Měří 11 cm v klidu, 16 cm při erekci a 13 cm obvod.
2. Můžu k změření penisu použít krejčovský metr?
3. Co mám dělat když mám popraskaný žalud?

Kappa, 14 let

Milý Kappo,

1) Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku mírně nadprůměrné, avšak stále ještě normální.
2) Ano. Krejčovské pásmo je dostatečně pružné, aby se přizpůsobilo tvaru penisu.
3) Popraskaný povrch žaludu je zřejmě důsledkem jeho vysušování, zejména pokud je žalud delší dobu obnažen. V takovém případě doporučuji povrch žaludu alespoň jednou denně ošetřit hydratačním pleťovým krémem, případně panthenolovou mastí, pleťovým krémem s obsahem kyseliny hyaluronové nebo měsíčkovou mastí.

25.03.2019

Dobrý den, mám takový dotaz, už jsem téměř dospělý, ale můj 11 letý bratr má větší penis než já. Docela se stydím a nevím jak si mám pomoci, jste schopni mi poradit? Potřeboval bych něco na zvetšení penisu.

Aleš, 17 let

Milý Aleši,

Nemohu posoudit, zda jsou rozměry tvého penisu normální či nikoliv, protože žádné konkrétní rozměry v dotazu neuvádíš. Pokud však tvůj penis při erekci dosahuje délky alespoň 5,6 cm, nejedná se o mikropenis a jeho rozměry jsou v pořádku. V opačném případě bych doporučil navštívit praktického lékaře a požádat o poukaz na vyšetření na endokrinologii.

25.03.2019

Dobrý den mám takový problém při ejakulaci mám malý střik a celkem mě to znervózňuje. Když se dívám na porno tak stříkají hodně daleko a ze mě to sotva leze. Co mám dělat?

Robert, 14 let

Milý Roberte,

Výron semene může být více či méně prudký, což je dáno především intenzitou stahování svalů v oblasti malé pánve. Určitě se nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že ejakulát pouze vytéká.
Pokud jde o pornografii, ta je „vylepšována“ různými filmovými triky, a tudíž poskytuje jen velmi zkreslenou představu o normálním fungování lidského těla (například intenzivnější ejakulace je v těchto materiálech dosahováno opakováním téhož záběru a dodáním tekutého mýdla nebo šampónu). S „výkony“ pornoherců (respektive s filmovými triky z pornografických materiálů) by ses rozhodně neměl srovnávat.
Sledování pornografie nedoporučuji. Nejenže je určena osobám starším 18-ti let, ale navíc u svých diváků vyvolává zkreslené představy o pohlavním životě a o normálním vzhledu lidského těla. Jednou z takovýchto zkreslených představ může být i představa o množství ejakulátu.

25.03.2019

Dobrý den, můj penis sice měří 16 cm, ale už hodně dlouho se mi nijak nezvětšil. Mám strach že mi takhle zůstane a to nechci. Myslíte si, že se mi ještě zvětší?

Kluk63, 13 let

Milý Kluku63,

Růst penisu nemusí probíhat zcela plynulým tempem. K prvnímu výraznějšímu růstu penisu do délky dochází nejčastěji ve věku 12 až 14 let, další výraznější růst probíhá ve věku 16 až 17 let. Je pravděpodobné, že během několika následujících let se u tebe rozměry penisu ještě zvýší.
Avšak již v současné době jsou jeho rozměry vzhledem k tvému věku mírně nadprůměrné. I kdyby u tebe již k výraznějšímu růstu penisu nedošlo, jeho současna délka by odpovídala průměrné délce penisu při erekci u dospělého muže, která činí 14,5 až 17 cm.

25.03.2019

Dobrý deň, nedá sa nejako zväčšiť objem varlat?

Hugo, 14 let

Milý Hugo,

Objem varlat (neboli testikulární objem) se během dospívání zvětšuje v důsledku hormonálních změn, k nimž v těle dospívajícího chlapce dochází. U chlapců ve věku 14-ti let činí průměrný testikulární objem 11 ml na jedno varle, přičemž za normální se v tomtéž věku považuje rozmezí 5 až 19 ml na jedno varle. Objem varlat se měří pomocí tzv. Orchidometru.
Pokud se obáváš, že objem tvých varlat je příliš nízký, doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který ti v případě potřeby může doporučit vyšetření na endokrinologii.

24.03.2019

Dobrý den, je mi 16 chci se zeptat jestli je problém když mam jen 13.cm bohužel.

Dubkis, 16 let

Milý Dubkisi,

Pokud uvedených 13 cm znamená délku penisu při erekci, můžeš být naprosto klidný, protože se jedná o naprosto normální rozměr. Průměrná délka penisu při erekci je sice u chlapců tvého věku o něco málo větší, avšak mírný rozdíl oproti průměru je naprosto normální. Rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis (neboli tzv. mikropenis).

24.03.2019

Jak to že někdy mám sperma více tekuté a někdy zase více suché?

Vojtěch, 13 let

Milý Vojtěchu,

Hustota ejakulátu závisí mimo jiné i na způsobu, jimž tělo hospodaří s tekutinami. Při nedostatečném příjmu tekutin se zahušťuje nejen moč, ale i ejakulát. Doporučuji tedy dodržovat pitný režim a zajistit si během dne dostatečný příjem tekutin.

24.03.2019

Dobrý den, už jsem vám jednou psal, že je mi 13 let a ještě jsem neejakuloval. To se dne 16.3 uskutečnilo. Hned druhý den jsem to zkusil znova a vylezlo že mě zase něco lepkavého a průhledného (asi tedy předpokládané semeno). Pokaždé jsem ale trochu tlačil, jakoby jsem se chtěl vyčurat, ale teď jsem to zkoušel znova a nic. Potřeboval bych poradit. A ještě bych se chtěl zeptat co určuje že se klukovi svěsí varlata ? Předem děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

K ejakulaci dochází na základě složitého reflexu, který je spuštěn dostatečně dlouhým a dostatečně intenzivním drážděním (stimulací) pohlavních orgánů. Při ejakulaci však není nutné semeno aktivně „vytlačovat“ z močové trubice, neboť k jeho výronu dochází mimovolným smršťováním určitých svalů v oblasti malé pánve, což je proces, který nelze ovládat vůlí.
Pokud jde o pokles varlat v šourku, ten je dán uvolněním tzv. kremasterových svalů, které vedou podél semenných provazců. Název těchto svalů je odvozen z řeckého slova κρεμαστος (vyslovuje se [krémastós]), které znamená „visící“. Tento sval se také někdy označuje jako zvedač varlete. Kremasterové svaly se svojí činností (tedy stahováním a uvolňováním) podílejí na udržování stálé teploty varlat, která je o něco nižší, než běžná tělesná teplota.
V teplém prostředí (například při koupání v teplé vodě) či při zvýšené tělesné teplotě se tyto svaly uvolní, stejně jako se uvolní i svalová vlákna ve stěnách šourku, v důsledku čehož varlata poklesnou poněkud níž. Tím se oddálí od břišní dutiny a ochladí. Naopak ve studeném prostředí (nebo při koupání či sprchování ve studené vodě) se kremasterové svaly i svalová vlákna šourku stáhnou, čímž dojde k přiblížení varlat k tělu a jejich zahřátí.

Smrštění šourku v chladu (obrázek vlevo) a jeho uvolnění v horku (vpravo)

K určitému poklesu varlat však u chlapců dochází také v rámci jejich tělesného vývoje na počátku puberty. Již během prvního roku puberty totiž dochází k výraznému zvětšení objemu varlat, čemuž předchází i nápadné zvětšení šourku. V důsledku tohoto růstu šourku poklesnou varlata poněkud níže, než je obvyklé v dětství před pubertou. Zejména na počátku puberty tedy může vzniknout dojem, že varlata visí „moc nízko“. Pokračujícím růstem varlat se tento vizuální dojem poněkud upraví, i když je pravdou, že společně s varlaty se dále zvětšuje i šourek.

    

Pokles varlat v šourku a zvětšení jejich objemu na počátku puberty

24.03.2019

Dobrý den, o víkendu jsem si hodně ale vážně hodně psal s jednou kamarádkou. Kamarádka chodí do vedlejší třídy. Prosím o nějakou radu jak zapůsobit. Děkuji předem.

Jiří, 14 let

Milý Jiří,

Na kamarádku či spolužačku nejlépe zapůsobíš svým chováním. Většina dívek na chlapcích oceňuje především čestnost, spolehlivost, upřímnost, ohleduplnost a ochotu pomáhat. Pokud možno se chovej přátelsky, ale nevnucuj se. Dodržuj dané sliby a neslibuj nic, co nemůžeš splnit. Pokud ti někdo svěří tajemství, nech si jej pro sebe. Před dívkou ze sebe nedělej někoho, kým nejsi. Nesnaž se zapůsobit pouze na dotyčnou dívku, ale chovej se výše naznačeným způsobem i před ostatními.
Pokud se s dívkou chceš sblížit, doporučoval bych dát přednost osobní komunikaci před psaním. Dívku však neoslovuj v přítomnosti jejích kamarádek, protože bys ji před nimi mohl uvést do rozpaků.

24.03.2019

Jak by měla vypadat správná hygiena penisu při sprchování? Má se na něj používat mýdlo? Má se nanášet na celý penis a varlata? A má se mýdlo použít i po stažení pod předkožku (na žalud.)? Např. aby se předešlo nepříjemnému zápachu. A jak často by se měl umývat? Také by mě zajímala hygiena análního otvoru. Děkuji za odpověď.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Vnější pohlavní orgány se myjí teplou vodou a mýdlem. Samotná varlata se nemyjí, protože jsou uložena v šourku, avšak šourek by sis měl mýt vodou s mýdlem. Samozřejmě, že veškeré mýdlo je třeba důkladně opláchnout. Pro umytí žaludu použij pouze malé množství mýdla, protože větší množství mýdla by nadměrně vysušilo jeho povrch. Důležité je rovněž důkladné opláchnutí zbytků mýdla ze žaludu i z vnitřního listu předkožky.
Příslušníci obou pohlaví by si měli vnější pohlavní orgány mýt každý den. Nicméně je naprosto normální a přirozené, že pohlavní orgány (jak mužské, tak i ženské) mají svůj charakteristický pach, kvůli němuž není třeba se znepokojovat. Zvýšená hygiena pohlavních orgánů (tedy jejich mytí častěji než 2x za den) může pro jejich citlivou pokožku představovat nadměrnou zátěž. Pokud si chceš z nějakých důvodů mýt pohlavní orgány častěji než 2x denně (což je většinou zapotřebí pouze u lidí, kteří neudrží moč, tj. pomočují se), měl bys je po umytí ošetřit pleťovým krémem, abys zabránil nadměrnému vysoušení jejich kožního pokryvu.
Pokud jde o hygienu řitního otvoru (respektive jeho okolí), ta spočívá jednak v očištění okolí řitního otvoru po každé defekaci (tj. vyprazdňování stolice) pomocí toaletního papíru nebo opláchnutím, jednak v každodenním omytí této části těla pomocí vody a menšího množství mýdla. Opět je třeba věnovat pozornost opláchnutí zbytků mýdla.
Podobně jako od pohlavních orgánů, ani od řitního otvoru nemůžeš očekávat, že bude po celý den naprosto „sterilně“ čistý a zcela bez pachu. Okolí řitního otvoru patří k místům, kde dochází k výraznějšímu pocení, a tudíž jeho udržování v čistotě během celého dne je značně obtížné. Nicméně každodenním mytím této části těla učiníš běžným hygienickým požadavkům zadost. Pokud se v okolí řitního otvoru (případně i v oblasti pohlavních orgánů) více potíš, doporučuji si po každé větší fyzické námaze (například po sportu) brát suché spodní prádlo.

24.03.2019

Dobrý den,jak je možné,že jak jsem se vážil v pátek,vážil jsem 66 ráno a teď v neděli vážím 70 kg?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

Tělesná hmotnost během dne kolísá, přičemž rozdíl může činit až několik kilogramů. Záleží například na tom, zda se vážíš před jídlem nebo po jídle, v obuvi, oblečení a podobně. Pro získání přesnějších údajů o tělesné hmotnosti je vhodné se vážit v ranních či dopoledních hodinách, pokud možno nalačno a zcela nahý, případně pouze ve spodním prádle. Pokud se vážíš oblečený, odečti od výsledku 2 kg.

24.03.2019

Dobrý den, mám pár otázek.
1 Co mám dělat abych měl břišáky ?
2 Jak mám zesílit ramena ?
3 Měřím 180cm a vážím 62kg je to v pořádku ?

Lokl, 14 let

Milý Lokle,

1) Břišní svalstvo lze posilovat například sklapovačkami nebo sedy-lehy. Avšak výsledek posilování v podobě zpevněných svalů nemusí být viditelný, pokud se na břiše nachází silnější vrstva tuku, která svaly zakrývá.
Posilování břišního svalstva bys však neměl přehánět. Nápadně vyrýsované břišní svaly příliš nevypovídají o zdraví jedince, spíše jsou projevem nedostatku potravy a nadměrné fyzické námahy.
2) Pro posilování ramen lze využít například kliky, případně přitahování na hrazdě.
3) Tvoje tělesná výška je vzhledem k tvému věku nadprůměrná, avšak stále ještě normální (průměrná tělesná výška u chlapců ve věku 14-ti let činí 168 cm, její normální hodnoty se v tomtéž věku pohybují v rozmezí 153 až 182 cm). Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí 19,1. Netrpíš tedy nadváhou ani podváhou (optimální hodnoty BMI se u chlapců ve věku 14-ti let pohybují v rozmezí 19 až 21).

24.03.2019

Zdravím,
Jak mít větší orgasmus?

Ondra, 14 let

Milý Ondro,

Prudkost či intenzita pohlavního vyvrcholení (orgasmu) závisí především na stahování svalstva v oblasti pánevního dna a malé pánve. Toto svalstvo sice lze posílit pomocí různých cviků, avšak výsledek nemusí odpovídat tvému očekávání.
K cvikům na posilování svalstva pánevního dna a malé pánve patří například:

  • zvedání natažených dolních končetin v poloze vleže na zádech s rukama podél těla (ve výchozí poloze jsou nohy nataženy na podložce, poté se tahem zvedají tak, aby s podložkou svíraly pravý úhel, tj. 90°)
  •  „malý most“ – vleže na zádech se pokrčí nohy v kolenou tak, aby chodidla zůstala na podložce a poté se zvedají hýždě směrem nahoru, až stehna a trup vytvoří jednu rovinu
  • posilování hýžďových svalů – vleže na břiše se natáhnou nohy tak, aby se tělo dotýkalo podložky pouze trupem a konečky prstů na nohou (kolena se podložky nedotýkají) a v této poloze se střídavě svírají a uvolňují hýžďové svaly v intervalu 3 až 5 vteřin
  • tzv. „stop–start“ cvičení – při močení se úmyslně zastaví proud moči a po několika vteřinách se opět spustí, což lze provést i vícekrát po sobě
  • cvičení s ručníkem položeným přes kořen penisu při erekci – ručník se podélně složí nebo stočí a opatrně položí napříč přes kořen penisu, poté se zatnou svaly tak, aby se ručník udržel na místě a nespadl

24.03.2019

Na co se mám ptát holky aby odpovědi byly kladné?

Matěj, 12 let

Milý Matěji,

Pokud bys chtěl od dívky získat kladnou odpověď na otázku, musel bys jí položit takovou otázku zjišťovací, na kterou lze pravdivě odpovědět pouze slovem „ano“. Předpokládám však, že ti jde spíše o to, abys dívku zaujal, dala se s tebou do řeči a získal jsi její sympatie.
V takovém případě bys měl vystupovat pokud možno klidným a vyrovnaným dojmem, k dívce se chovat přátelsky, avšak zároveň se jí nevnucovat. Pokud by ses snažil dívku hned zpočátku za každou cenu zaujmout, mohla by pojmout podezření, že s ní máš „vážné úmysly“ (tedy že s ní chceš navázat partnerský vztah), což by u ní mohlo vyvolat obrannou reakci v podobě snahy o brzké ukončení rozhovoru.
Pro oslovení dívky si vyber vhodný okamžik. Není vhodné někoho oslovovat, když je právě zabrán do nějaké činnosti (například si čte, píše, telefonuje a podobně). Začít můžeš pozdravem, protože ten je vždy považován za projev zdvořilého chování a každý zdvořilý člověk ti na něj odpoví. Další pokračování konverzace již závisí na tom, zda si s tebou dívka bude chtít povídat. Její ochota navázat rozhovor však může být ovlivněna celou řadou okolností, například její momentální náladou nebo přítomností (respektive blízkostí) dalších osob, například spolužáků nebo kamarádek.
Pokud se s dívkou zatím ještě moc neznáte, měl bys jí pokládat pouze jednoduché a neosobní otázky. Například ji můžeš poprosit o nějakou drobnou informaci. Až se více skamarádíte, můžeš se dívky zeptat, jak se má. Také si můžete povídat o svých zájmech, zálibách nebo zajímavých zážitcích. K vhodným tématům patří například hudba, filmy, domácí zvířata, zájmy a koníčky, oblíbené školní předměty a podobně. Vaše sbližování bude snadnější, když si najdete něco, co máte společného.
Osobní otázky týkající se různých názorů, postojů či plánů do budoucna můžeš dívce pokládat až tehdy, když už se dostatečně důvěrně sblížíte. V době, kdy s ní teprve navazuješ vztah, by ses měl takovýmto otázkám spíše vyhýbat, protože by snadno mohly vyústit v ostrou výměnu názorů. Z tohoto hlediska mohou být problematická zejména taková témata, která společnost rozdělují na dva protikladné názorové tábory. Pokud se však dva lidé dostatečně sblíží a navzájem jsou si sympatičtí, dovedou respektovat i odlišné názory.

24.03.2019

Som gay ak ma vzrušuje penis ale nahé ženy nie?

Tim, 13 let

Milý Time,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě cokoliv, aniž by se muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Přestože sexuální orientace má vrozený základ, určit ji lze nejdříve ve věku 16-ti let. Naproti tomu u mladších jedinců nelze sexuální orientaci spolehlivě určit ani na základě sexuologického vyšetření, ani žádným jiným způsobem. Na tvoji otázku, zda jsi „gay“, tedy nelze podat spolehlivou odpověď.

24.03.2019

Začal jsem chodit do solárka a zajímá měl jestli si má shrnovat předkožku? Jestli je to špatný, můžou lidi s obřízkou vůbec do solária?

Josh, 13 let

Milý Joshi,

Pokud ti předkožka pokrývá žaludu, nechávej si ji nataženou na žaludu. Tkáň na povrchu žaludu neobsahuje žádné pigmentové barvivo (ostatně proto má žalud poněkud odlišné zbarvení, než ostatní části těla), a tudíž při obnažení postrádá přirozenou ochranu proti UV záření. Pokud má muž nebo chlapec obnažený žalud a chce se opalovat zcela nahý, měl by na žalud nanést opalovací krém s vyšším UV faktorem.

24.03.2019

Dobrý den, mám problém s čelistí. Začalo to dnes večer jen tak. Teď, když chci úplně otevřít ústa, tak cítím, jak mě to táhne na levé straně. Pak čelist "přeskočí" a já ústa normálně otevřu. Nijak mě to nebolí, jen je to nepříjemné.
O co podle Vás jde? Jak se to léčí? Měl bych zajít k lékaři? Díky

Adam, 15 let

Milý Adame,

„Přeskakování“ čelisti může být projevem nestability čelistního kloubu. K té dochází například vlivem přetěžování čelistního kloubu nebo v důsledku silného napínání svalů v jeho okolí. Vyskytují-li se problémy pouze na jedné straně, může být přetěžování čelistního kloubu způsobeno nerovnoměrným kousáním potravy. K tomu často dochází v případě, že pacient má zároveň stomatologické obtíže (například bolestivé prořezávání zubů), a proto se snaží kousat „druhou stranou“ úst. U dospívajících jedinců se také poměrně často vyskytuje zvýšená pohyblivost některých kloubů, která může být příčinou jejich „loupání“ či „přeskakování“.
S uvolněním přetížených svalů by ti mohl pomoci fyzioterapeut, vzhledem k možné souvislosti se stomatologickými obtížemi bych doporučoval navštívit i zubního lékaře. Ústa otevírej pokud možno šetrně (snaž se je nerozevírat úplně) a při žvýkání potravy používej celá ústa.

23.03.2019

Dobrý den (...) Prosím zobrazit jen odpověď

Petr, 17 let

Milý Petře,

V močové trubici se sice ještě několik hodin po předchozí ejakulaci mohou nacházet spermie, avšak jejich koncentrace je zpravidla příliš nízká na to, aby mohlo dojít k oplodnění.
Při tzv. nekoitálních sexuálních aktivitách je riziko nechtěného početí prakticky nulové. K proniknutí ejakulátu do partnerčiny pochvy by mohlo dojít snad jen v případě, že by partner během nekoitálních aktivit ejakuloval přímo do blízkosti poševního vchodu partnerky. I v takovém případě by však bylo riziko nechtěného početí přece jen poněkud nižší, než při pohlavním styku v užším slova smyslu (tj. vaginálním pohlavním styku).

23.03.2019

Chtěl bych se zeptat, mám (asi) problém (...)

Osmák - A, měsíc do 14 let

Milý Osmáku - A,

Nárůst hladiny pohlavních hormonů je v tvém věku naprosto normální a nemusí tě nijak znepokojovat. Bez nárůstu hladiny pohlavních hormonů by se ani nemohly uskutečnit podstatné tělesné změny, k nimž dochází v období dospívání, a bez nichž by se z dítěte nemohl stát dospělý a plně vyvinutý jedinec.
Na vykonávání masturbace není nic neslušného, tedy alespoň za předpokladu, že ji vykonáváš pouze v soukromí. Neslušné by bylo, kdybys masturboval na veřejnosti, což však jistě neděláš.
Pokud jde o vztah mezi masturbací a chováním, není prokázáno, že by vykonávání masturbace vedlo k nějakým zásadním změnám chování. Nicméně je pravdou, že při masturbaci dochází k uvolňování psychického napětí (tenze), což se může projevit například snížením sklonu k agresivnímu chování. Naproti tomu potlačování přirozené sexuální potřeby se může projevit zvýšeným sklonem k agresivnímu chování.

23.03.2019

Dobrý den, jaký je rozdíl mezi ejakulátem a spermatickou tekutinou?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Spermatická tekutina je součástí ejakulátu. U mladších chlapců již může, ale ještě nemusí obsahovat spermie. Obsah spermií lze zjistit pouze pod mikroskopem (při rozlišení 300x nebo větším).

23.03.2019

Dobrý den,
Jak často je dobré masturbovat?

Vv, 15 let

Milý Vv,

Četnost vykonávání masturbace závisí především na úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi. Čím je hladina pohlavních hormonů v krvi vyšší, tím silněji pociťuje jedinec sexuální potřebu, přičemž tuto potřebu lze uspokojit (kromě ostatních sexuálních aktivit) také masturbací.
Nelze tedy jednoznačně stanovit, jak často by se mělo masturbovat, protože každý člověk může mít v tomto ohledu jiné potřeby. Zatímco jedince s nižší hladinou pohlavních hormonů uspokojí i méně časté vykonávání masturbace (například jednou za týden), jedinec s vyšší hladinou pohlavních hormonů pociťuje potřebu vykonávat masturbaci častěji (například i několikrát za den).
Z výsledků výzkumu lékařů z univerzity v Sydney (Giles, G. a kol.: Sexual factors and prostate cancer. In: British Journal of Urology, r. 92, s. 211–216. 2003) vyplývá, že u mužů, kteří ve věku 15 až 25 let vykonávali masturbaci alespoň 5x týdně, je dvaapůlkrát nižší riziko výskytu rakoviny prostaty než u těch, kteří v uvedeném věku masturbovali méně často. Z hlediska prevence nádorových onemocnění prostaty lze tedy četnost vykonávání masturbace 5x týdně považovat za jakési minimum. Obecně platná horní hranice pro četnost vykonávání masturbace však není stanovena, záleží tedy na potřebách, přání a možnostech každého jedince.

23.03.2019

Dobrý den,
Při masturbaci po týdnu se mi na žaludu začne sloupávat nějaká
(...) Pokaždé když 5-7 dní nemasturbuji, jinak normálně nic. Co to znamená?

Vv, 15 let

Milý Vv,

Pravděpodobně se jedná o smegma, které vzniká odlučováním odumřelých buněk svrchní vrstvy tkáně na povrchu žaludu. Více informací o smegmatu najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Matyáše ze dne 06.02.2019 (viz archiv odpovědí - únor 2019).
K odstraňování smegmatu dochází mechanickou cestou, tedy stíráním nebo oplachováním. Pokud si žalud neoplachuješ, dochází k odstraňování smegmatu pouze stíráním (například při masturbaci, kterou však podle údaje z tvého dotazu vykonáváš poměrně zřídka). Doporučuji tedy věnovat více pozornosti hygieně pohlavních orgánů. Opláchnutí smegmatu je jednoduché a při koupání či sprchování zabere obvykle jen několik vteřin.

23.03.2019

Dobrý den,
Je normální mít ve 13 letech penis dlouhý 18 cm? Přijde mi to moc protože když jsem se ptal kamarádů tak mají okolo 13cm a když jsem s kamarády přeměřoval
Děkuji za odpověď

GG, 13 let

Milý GG,

Uvedená délka penisu je sice vzhledem k tvému věku mírně nadprůměrná, avšak nejedná se o penis abnormálně velkých rozměrů. Průměrná délka penisu při erekci činí u chlapců ve věku 13-ti let 11 až 14 cm (tj. 12,5 ± 1,5 cm). Za abnormálně malý penis (tzv. mikropenis) se ve věku 13-ti let považuje takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 4,4 cm. Naproti tomu za abnormálně velký lze v tomtéž věku považovat penis, jehož délka při erekci přesahuje 19 až 20 cm. Délka tvého penisu je tedy normální, stejně jako je normální délka penisů tvých kamarádů.

23.03.2019

Dobrý den, dneska ráno jsem masturboval, před orgasmem něco průhlednýho vyteklo a potom po orgasmu mi zase něco vyteklo, ale mělo to světlejší barvu než před orgasmem, je to sperma?

Anonym, 11,9 let

Milý Anonyme,

Tekutina, k jejímuž uvolnění došlo ještě před dosažením orgasmu, je zřejmě tzv. preejakulační tekutina. Naproti tomu tekutina, která se uvolnila po orgasmu, může být buď ejakulát (sperma), jehož hustota je na počátku dospívání zpravidla nízká (až 99% jeho objemu může u mladšího chlapce tvořit voda, zatímco na pevnou složku připadá pouze 1%), případně by se mohlo jednat o spermatickou tekutinu, která se vytváří v předstojné žláze (prostatě).

22.03.2019

Dobrý den, mohl bych se zeptat když ve škole máme projektory s velkou svítivostí a hodně je používáme a sedím v první lavici může to škodit zraku? Děkuju

Pepa, 13 let

Milý Pepo,

Sledování projekce zrak nepoškozuje, nicméně zaměření pohledu na stále stejné místo může vést ke zvýšené únavě očí a okohybných svalů, stejně jako svalů šíje. Doporučoval bych tedy alespoň po půl hodině sledování projekce na chvíli zaměřit zrak na něco jiného. Případné svalové napětí v oblasti šíje lze zmírnit pomocí cviků (například pomalého zvedání hlavy nahoru a dolů nebo kývání hlavou ze strany na stranu), které můžeš vykonávat o přestávkách.

22.03.2019

1. Kedy gynekomastia ustúpi sama v akom veku?
2. Kedy končí puberta?

Tom, 16 let

Milý Tome,

1) K ústupu projevů gynekomastie (tj. chorobného zvětšení prsních bradavek u chlapce) může dojít po vyrovnání hormonální hladiny, avšak pouze za předpokladu, že již nedošlo k fibrózní restrukturaci (tj. vazivové přestavbě) tkáně prsních bradavek a jejich okolí. Jestliže gynekomastie neustoupí do dvou let, je pravděpodobné, že k fibrózní restrukturaci tkáně již došlo. V takovém případě již spontánní ústup gynekomastie nelze očekávat.
2) Tělesný vývoj a vývoj pohlavních znaků může probíhat různým tempem. U většiny chlapců je proces pohlavního dospívání ukončen ve věku 17 – 18 let (u dívek přibližně o rok dříve), avšak při dřívějším nástupu či rychlejším průběhu může puberta končit o několik let dříve, zatímco při pozdějším nástupu či pomalejším průběhu může končit o několik let později.

22.03.2019

Dobrý den, vážím 46 kg a měřím cca 162 kg. Nevím jak přibrat, vyrůst a mít už pubertu. Nevím co s tím.

Dan, 14-15 let

Milý Dane,

Tvoje tělesná výška je sice podprůměrná, avšak normální. Podle růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 25. percentilu. To znamená, že 25% ostatních chlapců je nižších než ty, 75% je vyšších. Aby se jednalo o poruchu růstu, musel by ses nacházet na 3. percentilu nebo níže. Pokud jde o tělesnou hmotnost, ta je sice rovněž podprůměrná, avšak plně odpovídá optimálním hodnotám pro tvoji výšku.
Prvním projevem nastupující puberty je výrazný růst objemu varlat. V dětství činí objem varlat 1 až 2 ml (na jedno varle), přičemž během prvního roku puberty se tento objem zdvojnásobí a jeho růst pokračuje i v dalších letech. Pouze v případě, že ani po dosažení věku 14-ti let se objem varlat nezačne zvětšovat (tj. mají stále stejnou velikost, jakou měla v dětství), se jedná o opožděnou pubertu.
Jestliže máš pocit, že se tvoje varlata od dětství dosud nezvětšila, doporučuji svěřit se alespoň jednomu z rodičů a požádat jej, aby s tebou navštívil praktického lékaře pro děti a dorost. Ten provede zběžnou kontrolu pohlavních znaků a v případě podezření na opožděnou pubertu vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.

22.03.2019

Dobrý den, nevím proč, ale někdy, hlavně večer, se mi cukají nohy a je to nepříjemný, nevíte co proti tomu můžu dělat?

Parchant, 13 let

Milý Parchante,

Zřejmě se jedná o tzv. syndrom neklidných nohou. Pohyby končetin (cukání) mají mimovolný charakter a dochází k nim ve spánku, avšak někdy i večer před spaním. V takovém případě může cukání končetin vést až k obtížím s usínáním. Příčina záškubů dolních končetin spočívá ve zvýšené nervosvalové dráždivosti (spíše u dětí, dospívajících a mladých lidí), případně se může jednat o projev neurologického onemocnění (spíše u starších osob).
Přibližně v 50% případů je syndrom neklidných nohou podmíněn geneticky, v 30 až 50% případů je způsoben nedostatkem železa. V některých případech se jedná o nežádoucí účinek některých léků (například některých antipsychotik).
Pro začátek bych doporučoval zvýšení příjmu železa a hořčíku. Z potravin bohatých na železo lze uvést luštěniny (čočka, fazole), mák, sušené houby, ořechy, sóju a játra (zejména vepřová). K potravinám bohatým na hořčík patří například některé druhy ovoce (banány, sušené meruňky, datle) a zeleniny (artyčoky, špenát), luštěniny (hrách, fazole), ryby (tuňák, treska), ořechy všeho druhu a čokoláda. Dále doporučuji zvýšit příjem vitaminů B a C (například v podobě doplňku stravy). Dále mohou pomoci masáže dolních končetin a koupele.
Pokud by se obtíže ani po několika týdnech nezmírnily, případně pokud tě cukání nohou omezuje a nemůžeš kvůli němu spát, doporučoval bych svěřit se rodičům a navštívit praktického lékaře, který ti může vystavit poukaz na vyšetření na neurologii.

22.03.2019

Dobrý deň, mám 15 rokov a môj penis pri erekcii ma 11 cm je to dosť malo myslite si žeby som k tomu mal isť k doktorovi?

Kamoty, 15 let

Milý Kamoty,

Uvedená délka penisu je sice v zhledem k tvému věku mírně podprůměrná (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm), avšak rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis (mikropenis).

22.03.2019

Dobrý den, dneska k ránu mě trochu svěděl ušní boltec (lalůček) na pravém uchu. Tak jsem si to prohmatal, a nahmatal jsem tam takovou malou tvrdou bulku bolestivou na dotek. Jedná se o ošklivý podkožní beďar a nebo o nádor? Musím s tím k doktorovi? (Jsem v zahraničí a první doktor je opravdu daleko) Děkuji za odpověď.

Big Ben, 15 let

Milý Big Bene,

Bolestivé pupínky v záhybech ušních boltců vznikají ucpáním vývodu mazových žlázek s následnou zánětlivou reakcí. Pokud nemáš možnost navštívit kožního lékaře, zbývá jen počkat, až dojde k vyhnisání zánětlivého ložiska, k čemuž by mělo dojít do několika dnů.

21.03.2019

Dobrý deň,
v poslednej dobe ma začali šklbať svaly, hlavne na nohách, až tak že ma nútia vyskočiť. Niekedy to vyzerá divne a desí ma to.

Qwertz, 14 let

Milý Qwertzi,

Svalové záškuby (fascikulace) mohou mít řadu příčin. K nejčastějším patří přetěžování, například náročným tréninkem či sportovním výkonem. V dětství a dospívání mohou být mimovolné fascikulace projevem zvýšené nervosvalové dráždivosti. Na jednu stranu je pochopitelné, že tě svalové záškuby znepokojují, avšak ve většině případů nejsou nijak nebezpečné. Pro zmírnění obtíží doporučuji zvýšit příjem hořčíku (ve formě doplňku stravy) a vitaminu B. Úlevu může přinést také protahování končetin a častější koupání.
Pokud by však obtíže neustupovaly, nebo se dokonce stupňovaly, svěř se praktickému lékaři, který může doporučit vyšetření na neurologii.

21.03.2019

Zdravím, nedávno jsem začal více masturbovat a zdá se mi, že se mi zmenšila varlata. Musím na chvíli přestat masturbovat, nebo je to normální jev?

Atlas, 12 let

Milý Atlase,

Častější vykonávání masturbace nevede ke zmenšení objemu varlat. Je však docela dobře možné, že po nápadném růstu objemu varlat na počátku puberty (obvykle ve věku 10 – 11 let) došlo k mírnému zpomalení jejich růstu, a proto ti mohou připadat menší. K dalšímu výraznému růstu varlat dochází zpravidla ve věku 13 – 14 let.
Jestliže máš pocit, že s objemem tvých varlat něco není v pořádku, můžeš se s těmito obavami svěřit praktickému lékaři pro děti a dorost. Avšak zásadní omezování masturbačních aktivit nedoporučuji, neboť masturbace je zdraví prospěšná činnost.

21.03.2019

Dobrý den, Prosím o zveřejnění pouhé odpovědi (...)

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Podle toho, co uvádíš, jsi svojí kamarádce velmi sympatický a máš její důvěru. Nicméně nedovedu posoudit, zda její chování již vypovídá o tom, zda by s tebou chtěla navázat partnerský vztah. To bys mohl zjistit jedině tak, že by ses s ní pokusil ještě více sblížit.

21.03.2019

Je normální mít v 15-ti penis 20 cm?

1, 15 let

Milý 1,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku nadprůměrná (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm). Za abnormálně velký však lze v tvém věku považovat až penis, jehož délka přesahuje 21 cm. Délka penisu je u tebe sice větší, než u většiny ostatních chlapců, nicméně stále ještě normální.

21.03.2019

Dobrý den, na jedné noze mám tmavé a dlouhé chlupy, ale na druhé mám světlé a krátké. Proč? Geneticky to není. Děkuji.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Je velmi pravděpodobné, že odlišné zbarvení chloupků na určité části těla je přece jen dáno geneticky. Ne každý dědičný znak se totiž musí nutně projevit v každé po sobě následující generaci. Naopak, mnohdy se stává, že určitý tělesný znak se z genofondu „vynoří“ (tedy navenek se projeví) až po několika generacích.

20.03.2019

Dobrý den, vážím 56kg a ruce mám jako tyčky, jinak úplně v pohodě, jde udělat něco, čím by se to zlepšilo?

Lachtánek, 13 let

Milý Lachtánku,

Tvoje tělesná hmotnost je vzhledem k tvému věku nadprůměrná, avšak bez znalosti tvé tělesné výšky nedovedu posoudit, zda je tvoje hmotnost normální či nikoliv. Štíhlejší tvar končetin může být dán dědičnými předpoklady, avšak nelze vyloučit, že během následujících několika let tělesného vývoje u tebe ještě dojde k nárůstu svalové hmoty. Ten lze podpořit konzumací potravin, které sice mají vysokou výživnou hodnotu, avšak netloustne se po nich. Patří k nim například mléčné výrobky (zejména tvaroh), sušené ovoce, mandle a ořechy.

20.03.2019

Byl jsem u doktorky na prohlídce a do průkazu napsala: penis v normě. Co přesně to znamená a co jiného tam jde napsat pokud je penis např. moc velký nebo malý?

1234, 17 let

Milý 1234,

Abych byl upřímný, sám nevím, co měla tvoje lékařka uvedeným konstatováním na mysli. Možná jen chtěla vyjádřit, že na tvém penisu se nenachází nic patologického. Avšak udivuje mne, že tuto informaci zaznamenává do zdravotního průkazu.

20.03.2019

Dobrý deň, idem mať strojček uži zubár robil otláčky a o mesiac mi má nasadiť strojček. Chcem sa opýtať či to bolí lebo mám veľký strach.

Anonimne, 12 let

Milý Anonimne,

Aplikace rovnátek může být poněkud nepříjemná, avšak zpravidla není vysloveně bolestivá.

20.03.2019

Dobrý den,
1. Chtěl by jsem se zeptat jestli škola může "jen tak" zvednou školné. Předtím, než jsem dal přihlášky na školu, měla školné docela nízké školné a najednou, po odevzdání přihlášek (po 1.3), se školné zvedlo o 2 tisíce. Co je za 10 měsíců 20 tisíc
2. Když si "stáhnu" předkožku jsou na ní (pod uzdičkou) malé "pupínky" bílé barvy, mohou mít okolo půl milimetru a je jich tolik, že jsou nepočitatelné
(...). Děkuji

Brumík, 15 let

Milý Brumíku,

1) Není obvyklé, aby se školné zvyšovalo v průběhu školního roku. Nicméně v soukromých školách, tedy ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, záleží v podstatě pouze na jejich provozovateli, v jaké výši školné stanoví. Výši školného (neboli úplaty za poskytování vzdělávacích služeb) stanoví právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Avšak o tom, zda je z právního hlediska přípustný postup školy, která oznámila zvýšení školného až po termínu odevzdání přihlášek, bych doporučoval poradit se spíše s právníkem.
2) Zřejmě se jedná o zduřelé mazové žlázky, které nepředstavují zdravotní problém. Žlázky si neškrábej ani se je nesnaž „vymáčknout“.

20.03.2019

Dobrý den,
Mám podezření, že sem si nalomil obratel. Dnes když jsme měli tělocvik tak jsem skákali takový kotoul do žíněnky bez držení. Jenže mě se to trochu nepovedlo a skočil trochu na hlavu. Ten krk bolí při nějakých pohybech a když zatlačím a na jedno místo . Chci se tedy jen zeptat jak se projevuje nalomeny obratel, popřípadě jestli to není nebezpečné.
Dekuji předem za odpověď

F0jta, 15 let

Milý F0jto,

Záleží na tom, o jaký typ zlomeniny se jedná, která část obratle byla postižena a zda (respektive do jaké míry) došlo ke stlačení míchy. Kompresivní fraktura obratle, při níž dochází ke stlačení míchy, se kromě silné bolesti a otoku v místě poranění projevuje rovněž poruchou pohybu určité části těla, případně poruchou některé z dalších funkcí. Pokud by k takovéto zlomenině došlo v oblasti krční páteře, ocitl by ses v bezprostředním ohrožení života. Zjednodušeně řečeno, pro úrazy páteře platí pravidlo „čím výš, tím hůř“. Pokud úlomek obratle zasáhne míchu, může být každý pohyb zraněné osoby zároveň jejím pohybem posledním (bohužel, kotoul představuje velmi nebezpečný cvik, kvůli kterému už mnoho lidí skončilo na invalidním vozíku, ne-li přímo v hrobě).
Podle popisu tvých obtíží je pravděpodobné, že jsi měl tentokrát štěstí a páteř sis „pouze“ narazil. Avšak přestože je jen velmi málo pravděpodobné, že sis způsobil přímo frakturu, rozhodně bys poranění páteře při pádu či nárazu neměl podceňovat. V každém případě bych doporučoval, aby ses v doprovodu jednoho z rodičů co nejdříve vypravil na chirurgické oddělení, respektive na lékařskou pohotovost nejbližší nemocnice, aby tě prohlédl lékař. V nejbližších dnech či týdnech by ses měl náročnějším pohybovým aktivitám pokud možno vyhýbat. Další informace ti poskytne lékař poté, co tě prohlédne, případně provede další vyšetření (nicméně je pravděpodobné, že ti lékař doporučí přinejmenším klidový režim, případně ti předepíše speciální ortopedický límec – to už záleží na závažnosti tvého poranění).

20.03.2019

Dobrý den, (...) vynechat prosím. Čím to může být?

Petr, 16 let

Milý Petře,

Mohlo by se jednat buď o projev přetěžování dolních končetin častým a dlouhým setrváváním vestoje, nebo o projev onemocnění oběhové soustavy. Pokud musíš delší dobu stát, doporučoval bych, aby ses alespoň občas prošel (udělal pár kroků) nebo alespoň střídavě přenášel váhu těla z jedné nohy na druhou. jestliže dlouhodobě či opakovaně pociťuješ brnění v dolních končetinách, doporučuji svěřit se praktickému lékaři.

20.03.2019

Dobrý den, mám tenké nohy hlavně lýtka a nad kotníkama. Co mám dělat nebo jak mám cvičit abych nohy trochu zmohutnil?

Helv, 14 let

Milý Helve,

Lýtkové svaly lze posílit například skákáním přes švihadlo. Vyzkoušet můžeš i protahovací cviky, při nichž budeš střídavě přenášet hmotnost na paty a na špičky. Potřebuješ-li „nabrat“ svalovou hmotu, doporučuji konzumovat plnotučné mléčné výrobky (především tvaroh), sušené ovoce a ořechy.

19.03.2019

Dobrý den, před pár dny jsem zkoušel si dát větší fix do řitního otvoru (...) Mám něco dělat? Na prohlídku bych moc nechtěl a nechci, aby o tom rodiče věděli.

Aleš, 16 let

Milý Aleši,

Zavádění cizích předmětů do konečníku je spojeno s poměrně vysokým rizikem poranění. Avšak kdyby sis způsobil rupturu (protržení) stěn konečníku, dostavila by se u tebe silná bolest, krvácení a zřejmě i bezvědomí. Pravděpodobně by také poměrně rychle došlo k sepsi (otravě krve). Vzhledem k tomu, že jsi i po několika dnech schopen napsat tento dotaz, u tebe k ruptuře konečníku zřejmě nedošlo. Nejspíše sis způsobil pouze drobné poranění. Nicméně i přesto bys měl v nejbližších dnech věnovat pozornost tomu, zda u tebe nedochází ke krvácení, případně k nástupu zvýšené teploty.
Poměrně bezpečně lze do řitního otvoru zavést jeden prst, pokud možno však ne hlouběji než 6,5 cm (čemuž zhruba odpovídají poslední dva články prstu). Samozřejmostí by v takovém případě mělo být použití vhodného lubrikačního prostředku.
Naproti tomu by sis v žádném případě neměl do řitního otvoru zavádět jakýkoliv cizí předmět. Zavádění cizího předmětu do konečníku může v rámci některých vyšetření vykonávat pouze lékař či zdravotník, který k tomu má potřebné znalosti a kvalifikaci.

19.03.2019

Poslední dobou jsem fakt hrozně nadrženej, masturbuju klidně 3x denně. Jak nebejt tak nadrženej?

Idk, 16 let

Milý Idk,

Zvýšená sexuální apetence (což je doslova „chuť“ na vykonávání sexuálních aktivit včetně masturbace) je vyvolána narůstající hladinou pohlavních hormonů v krvi. Jedná se tedy o naprosto normální projev hormonálních změn, k nimž dochází v každém zdravém dospívajícím organismu.
V tvém věku je tedy naprosto normální, když dospívající jedinec vykonává masturbaci každý den, nebo dokonce i více než jednou denně. Masturbace představuje nejsnadnější, nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob, jak může dospívající jedinec svoji narůstající sexuální potřebu uspokojit.
Zásadní omezování masturbačních aktivit rozhodně nedoporučuji. Pokud jde o hormonální tlumení sexuální touhy, to se provádí pouze u dospělých delikventů, kteří se dopustili násilné trestné činnosti se sexuálním podtextem. U dospívajících jedinců, jejichž pohlavní vývoj dosud nebyl ukončen, nepřipadá takovéto hormonální tlumení sexuální potřeby v úvahu, protože by mohlo ohrozit jejich zdraví a vývoje.

19.03.2019

Dobrý den,
1) chtěl bych se zeptat jestli dá nějak změřit objem varlat ?
2) je opožděná puberta nějak nebezpečná ?

Anonym234, 14 let a 1 měsíc

Milý Anonyme234,

1) Objem varlat se měří pomocí tzv. orchidometru, což je sada dřevěných nebo plastových modelů varlat různé velikosti, které se přikládají k šourku. Podrobnější informace o této metodě najdeš na stránce "Co a jak se mění". Přesněji lze objem varlat určit na základě ultrasonografického vyšetření. Naproti tomu doma a bez potřebného vybavení si objem varlat změřit nelze.
2) Opožděná puberta může být nebezpečná pouze v případě, že je způsobena nějakým závažným onemocněním endokrinních žláz. Při podezření na opožděnou pubertu bych tedy doporučoval svěřit se praktickému lékaři, který provede kontrolu pohlavních znaků a v případě potřeby vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.

19.03.2019

Dobrý den, já a moje kamarádka jsme už přemýšleli o sexu dříve, než nám bude 15. Je to v pořádku? Nemůže nám za to něco hrozit, i když to chceme oba? (...) Můžu mít s kamarádkou vzájemnou masturbaci? Budu za to mít trest pokud to není povolené? Děkuji

Lachtan, 13 let

Milý Lachtane,

Pohlavní styk nebo jiné sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let jsou sice zákonem zakázány, avšak osobu mladší 15-ti let nelze trestně stíhat. Nicméně pokud se s dívkou chystáte uskutečnit pohlavní styk, měli byste nejprve zvážit, zda se cítíte připraveni na převzetí rodičovské odpovědnosti. Ani při použití různých antikoncepčních prostředků totiž nelze vyloučit, že při pohlavním styku dojde k neplánovanému početí. Naproti tomu při tzv. nekoitálních sexuálních aktivitách riziko neplánovanému početí nehrozí.

19.03.2019

Dobrý den, mám otázku na kterou se nedá asi úplně odpovědět ale jedná se o to že do teď jsem ještě nebyl na žádný "zábavě" nebo koncertu. Je to hlavně z toho důvodu že nevím jak bych se měl chovat nebo spíš jak tančit. Zajímalo by mě jestli se dají nějak popsat pohyby které bych měl dělat abych nevypadal jako...

Xx, 16 let

Milý Xx,

Především by sis měl ujasnit, zda o podobný druh zábavy vůbec máš zájem. Určitě nejsi povinen chodit na taneční zábavy (zejména pokud nemáš k tanci a vůbec k pohybu žádný vztah) a dělat tam ze sebe někoho, kým nejsi. Jestliže však máš o tanec zájem, popros rodiče, ať tě přihlásí na nějaké kurzy. Nemusí se jednat přímo o klasické „taneční“ (i když i znalost klasických tanců by se ti mohla v životě hodit), ale třeba i o kurzy moderních tanců pro mládež.

19.03.2019

Dobrý den, s tátou jsme se domluvili (...) Jedná se o nelegální dětskou práci?

Anonymní anonym, 13 let

Milý Anonymní anonyme,

V tomto případě se o dětskou práci nejedná, protože tatínkovi pouze v rámci svých možností pomáháš. Něco jiného by bylo, kdybys pro něj musel vykonávat nějakou výdělečnou činnost.

19.03.2019

Dobrý den s kámošem jsme už párkrát zkoušeli (...) Jak mu mám říct že chci taky (...)?

Tom, 15 let

Milý Tome,

Jestliže máš s kamarádem natolik důvěrný vztah, že spolu vykonáváte sexuální aktivity, nemělo by být problémem mu zcela otevřeně sdělit, o které aktivity máš zájem a o které nikoliv.

19.03.2019

Zdravím, před dvěma dny jsem zde psal o pálení při močení. Můj stav se trochu změnil. Pálení už se nedostavuje, pocity na močení i když se mi nechce už se taky zmírnily. Ale objevila se bolest v bederní oblasti a když si na bedra zatlačím, přechází bolest do třísel. Nevím zda to s tím souvisí, ale mám i zaražené větry. Žádné další příznaky jako horečka, velké bolesti se nedostavují. Mám ještě chvíli počkat, jestli se vše nedá do normálu nebo bych měl hned zítra navštívit lékaře?

Harry, 17 let

Milý Harry,

Bolesti v bederní oblasti mohou mít různé příčiny, počínaje vadným držením těla a konče onemocněním ledvin. Pro určení konkrétní příčiny těchto obtíží by tedy bylo třeba navštívit lékaře.
Pokud jde o plynatost neboli tzv. „větry“ (spisovné označení je meteorismus), k příčinám těchto obtíží patří například nevhodné stravovací návyky, nedostatek pohybu či onemocněni trávicí soustavy. pro začátek zkus omezit potraviny, které vedou k nadměrné tvorbě střevních plynů. K takovým potravinám patří například sycené )perlivé) nápoje nebo luštěniny. Přiměřená pohybová aktivita podporuje střevní pohyby a snižuje hromadění plynů ve střevech.

19.03.2019

Dobrý den, vím, že se to zady probíralo v posledních dotazech, ale není mi zcela jasné. Když vykonávám masturbaci třeba ráno a potom odpoledne a večer mám schůzku s dívkou a dojde k souloži, oddálí to orgasmus nebo jak to přesně je? Děkuji.

Jáchym, 17 let

Milý Jáchyme,

Po dosažení orgasmu se do krve uvolní větší množství hormonu prolaktinu, který mimo jiné způsobí dočasný pokles zájmu o další pokračování v sexuálních aktivitách (a u mužů či chlapců vede i k dočasnému ochabnutí erekce). Prolaktin může takto působit různě dlouhou dobu, zpravidla však jen několik minut, nejvýše několik desítek minut. Pokud během této doby dojde k vykonávání dalších sexuálních aktivit, doba potřebná k dosažení orgasmu je zpravidla výrazně delší. Jakmile však účinky prolaktinu odezní, vše se opět vrací do normálu.
Pravdou je, že častějším dosahováním orgasmu lze snížit riziko předčasné ejakulace. Pokud muž nebo chlapec dosahuje orgasmu a ejakulace často a pravidelně, riziko předčasné ejakulace je nižší. K oddálení orgasmu při pohlavním styku však přispívá spíše vyšší frekvence (četnost) pohlavního styku než vyšší frekvence orgasmu a ejakulace obecně (tedy i při masturbaci). Jinak řečeno, nástup orgasmu a ejakulace při pohlavním styku lze častějším vykonáváním pohlavního styku oddálit ještě účinněji, než častějším vykonáváním masturbace. K dosažení orgasmu a ejakulace sice vedou tytéž reflexy, avšak záleží i na situaci, v níž jsou tyto reflexy vyvolávány. Podle výzkumů, které byly před několika lety provedeny ve Velké Británii, je riziko předčasné ejakulace u párů, které souloží alespoň třikrát týdně, až dvaapůlkrát nižší, než u párů, které vykonávají soulož méně často.
Nicméně pro nácvik oddálení ejakulace při pohlavním styku lze využít i vzájemnou masturbaci (za předpokladu, že je vykonávána s toutéž partnerkou, se kterou dotyčný partner také souloží). Takovýto nácvik probíhá tak, že partnerka vykonává na partnerovi masturbační pohyby jako při běžné vzájemné masturbaci. Jakmile však partner cítí, že se blíží orgasmus a ejakulace, dá partnerce předem smluvené znamení, aby masturbační pohyby přerušila. Po chvíli může opět pokračovat. Nepříjemné však může být přerušení masturbačních pohybů těsně před ejakulací, neboť náhlé přerušení ejakulačního reflexu může u partnera vyvolat silné křeče v oblasti pánevního dna.

18.03.2019

Dobrý den, mám problém s pocením, a nedávno jsem slyšel o aplikování antiperspirantu na noc, protože prý ulpí na čistě umytou pokožku atd. Je to dermatologicky správně? A jaký antiperspirant je lepší? Tuhý nebo sprej? A ještě mytí. Slyšel jsem, že mytí víckrát denně není zdravé, ale přes noc se zpotím. Mám se umýt i ráno? Děkuji za odpovědi

Demien, 15 let

Milý Demiene,

Antiperspirant lze aplikovat nejen ve dne, ale i večer před spaním. Díky tomu bude působit i v noci, kdy se člověk potí snad ještě více, než během dne. Antiperspirant však nanášej pouze do podpaží, nikoli na jiné části těla, kde by mohl způsobit podráždění.
Jinak záleží na tobě, zda dáš přednost antiperspirantu ve spreji nebo tuhému antiperspirantu. Tuhý antiperspirant se lépe udrží v místech aplikace (tj. nestéká po těle), avšak některým lidem nevyhovuje pocit, že mají slepené ochlupení v podpaží.
Pokud jde o mytí, nezdravé není jeho časté vykonávání, nýbrž pobyt ve vodě po dobu přesahující 20 minut. Delší vystavování pokožky působení vody pro ni totiž představuje nadměrnou zátěž (pokud máš na prstech na rukou „nafouknutou“ a „zkrabatělou“ pokožku, znamená to, že jsi již ve vodě moc dlouho). Určitě je zdravější mýt se například dvakrát denně po dobu 15 až 20 minut, než například jednou denně po dobu půl až tři čtvrtě hodiny. Pokud tedy nehodláš ve vodě strávit déle než 20 minut, můžeš se bez obav mýt i ráno.

18.03.2019

Zdravím. Asi před rokem, jsem měl (...) A tak by mě zajímalo: Jsem stále ještě panic (...)?

Gofål, 16 let

Milý Gofåle,

Jako „panic“ se označuje jedinec, který dosud nevykonával žádné párové sexuální aktivity, případně který dosud nevykonával pohlavní styk v užším slova smyslu. Avšak pojem „panic“ (stejně jako pojmy „panna“ či „panenství“) je velmi problematický, protože neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak prokázat, zda dotyčný člověk již nějaké párové sexuální aktivity (respektive pohlavní styk) vykonával či nikoliv. Snad jen v případech znásilnění lze na základě odhalení stop cizí DNA na pohlavních orgánech či na jiných částech těla oběti usvědčit pachatele. Příslušné vyšetření je však třeba provést co nejdříve.
Jinak lze velmi těžko prokázat, zda již došlo k párovým sexuálním aktivitám či dosud nikoliv. To platí pro příslušníky obou pohlaví, tedy nejen pro muže či chlapce, ale i pro ženy či dívky. U žen nemusí být ani porušení hymenu (neboli „panenské blány“) dokladem toho, že již došlo k pohlavnímu styku, neboť k porušení hymenu může dojít nejen při souloži, ale také při používání některých masturbačních pomůcek nebo při lékařském zákroku. Naproti tomu v případě, že je otvor v hymenu velmi široký, případně stěny hymenu jsou vysoce pružné, nemusí k jeho viditelnému porušení dojít dokonce ani při pohlavním styku. Pokud jde o muže či chlapce, ani na jejich těle se nenachází žádná část, jejíž vzhled by se mohl pouze a výhradně v důsledku uskuteční pohlavního styku či jiných párových sexuálních aktivit nějakým způsobem změnit.
Používání výrazu „panic“ (případně jemu příbuzných slov) je tedy velmi problematické. Snad jen v případě, že dívka přijde do jiného stavu, lze důvodně předpokládat, že již měla pohlavní styk.
Pokud ti však někdo tvrdí, že pohlavní styk ani žádné jiné párové sexuální aktivity dosud nevykonával (a tudíž je „panic“ nebo „panna“), záleží pouze na tobě, zda takovémuto tvrzení uvěříš nebo neuvěříš. Ověřit si jej však žádným způsobem nemůžeš. Někteří mladí lidé o sobě tvrdí, že dosud žádné párové sexuální aktivity nevykonávali, přestože je již vykonávali. Naproti tomu jiní se chlubí bohatými sexuálními zkušenostmi, ačkoliv ve skutečnosti žádné nemají. Možnost ověřit si jejich tvrzení je však v obou případech prakticky nulová.
Z téhož důvodu je celkem zbytečné, aby ses zatěžoval přemýšlením o tom, zda ty sám jsi nebo nejsi „panic“. To, zda jsi už vykonával nějaké párové sexuální aktivity, musíš nejlépe vědět ty sám. Avšak neexistuje žádný způsob, jak bys něco takového mohl prokázat.

18.03.2019

Zdravím. Existuje niečo ako "voňavka" alebo "deodorant" na penis? Lebo aj keď si ho vyumývam tak smrdi močom. Ako ten zápach eliminovať? Vďaka

Thunderbolt, 14 let

Milý Thunderbolte,

Deodoranty nejsou k aplikaci na pohlavní orgány určeny. Ani je nelze k takovému používání doporučovat, protože pokožka na povrchu pohlavních orgánů je velmi jemná a citlivá, a tudíž by deodorant způsobil její podráždění (projevilo by se štípáním, pálením, případně i zarudnutím).
Je dobře, že si pohlavní orgány myješ, což bys měl dělat každý den. Je však naprosto normální a přirozené, že i při každodenním mytí si pohlavní orgány udržují mírný pach. To se týká jak pohlavních orgánů ženských, tak i mužských. Některé části lidského těla zkrátka nemohou být „sterilně“ čisté, což se týká zejména těch částí lidského těla, na nichž se nacházejí tělní otvory sloužící k vylučování (v tomto případě moči).
Pouze pokud by byl pach výraznější než obvykle, mohlo by se jednat o projev infekčního onemocnění vývodných cest močových. To by však bylo provázeno též nepříjemnými pocity při močení a častým nucením na moč.
Jinak se však rozhodně nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že tvůj penis zrovna nevoní po fialkách (spíše by bylo divné, kdyby takovým způsobem voněl).

18.03.2019

Dobrý den, poslední rok mě na holkách a ženách vzrušuje skoro všechno. Prostě kromě normálních věcí třeba i břicho, ramena, obličej, nebo záda. Je to v mém věku normální? Přejde to časem ? Děkuji moc za odpověď.

Radek, 16 let

Milý Radku,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě cokoliv. Určitě se tedy nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že tě vzrušuje i to, co by tě podle tvého názoru vzrušovat nemělo.

18.03.2019

Dobrý den,
Mám dva dotazy
1) Jak a kde si mám koupit lubrikační gel? Já se totiž strašně stydím a nedokázal bych si ho koupit.
2) Mám akné. není to až tak špatné ale pokaždé když s někým mluvím tak se strašně stydím a většinou si zakrývám obličej. Děkuji za odpověď.

Člověk, 13 let

Milý Člověče,

1) Lubrikační gel lze zakoupit například v drogerii nebo v lékárně. Pokud se stydíš si gel kupovat, můžeš využít samoobslužné pokladny v některých velkých nákupních centrech. Prodejnost lubrikačního gelu není omezena žádnou zákonem stanovenou věkovou hranicí. Jedná se o kosmetiku, nikoli o erotické zboží.
2) K tvorbě akné dochází v důsledku hormonálních změn, k nimž dochází v období dospívání. Projevy akné však lze léčit. Doporučuji tedy navštívit kožního lékaře a poradit se s ním o možnostech léčby. Při léčbě akné se využívá například kyselina azelaová nebo retinoidy.

18.03.2019

Už delší dobu mám nateklý penis a myslím si že je to po honění. Jednou jsem měl i puchýřky na předkožce před asi tak týden mi natekl i vývod močových cest. V teplé vodě je penis víc nateklý a ve studené méně. Prosím pomozte, už jsem zoufalý.

Bas, 14 let

Milý Base,

Není pravděpodobné, že by popisované obtíže byly způsobeny masturbací. Pokud jsi měl nechráněný pohlavní styk, mohlo by se jednat o projev některé z pohlavně přenosných nemocí. Jestliže jsi pohlavní styk neměl, připadá v úvahu například dermatitida (zánět kůže) nebo alergická reakce. Příčinou popsaných obtíží může být i nedostatečná hygiena pohlavních orgánů, případně nošení příliš těsného a neprodyšného spodního prádla.
Doporučuji tedy věnovat více pozornosti hygieně pohlavních orgánů a alespoň jednou denně umýt penis menším množstvím mýdla a důkladně opláchnout vodou. Jestliže při masturbaci pociťuješ nadměrné tření, můžeš při jejím vykonávání používat lubrikační gel. Nejprve však vyzkoušej malé množství gelu, abys zjistil, jak na něj tvoje tělo bude reagovat.
Otok lze zmírnit přikládáním studených obkladů na penis, případně jeho oplachováním ve studené vodě. Každý den si ber čisté spodní prádlo, pokud možno vyrobené ze 100% bavlny.
Pokud by obtíže ani po přijetí výše uvedených opatření nezačaly ustupovat, doporučuji obrátit se na kožního lékaře.

18.03.2019

Dobrý den. Mám takový problém. V přítomnosti někoho (například školní WC) se nemohu vyčurat. I když chci. Prostě to nejde. Dost mě tento problém omezuje, dá se s tím něco dělat?

Doii, 15 let

Milý Doii,

Některým mužům a chlapcům činí obtíže vymočit se na společných WC, zejména pokud mají použít pisoár (neboli „mušli“) v přítomnosti dalších osob. Příčiny těchto obtíží jsou téměř výhradně psychické (stres, psychické napětí, pocity úzkosti), přičemž mnohdy se jedná o důsledek předchozích negativních zkušeností s používáním společných WC. Určitou roli hraje nejen stud před ostatními, ale i podvědomé obavy z napadení, ať již slovního nebo fyzického.
Pravdou je, že uvedené obtíže jsou celkem pochopitelné, protože při močení je muž či chlapec poměrně zranitelný (je obrácen čelem ke zdi a obě ruce má „zaměstnané“), a že chování uživatelů společných WC (zejména ve školách) není vždy právě ohleduplné. Nicméně problém s používáním společných WC lze postupně překonat. Zde je několik rad a doporučení:

  • Zkoušej trénovat močení u pisoáru v době, kdy na WC chodí méně lidí (třeba při volné hodině mezi dopoledním a odpoledním vyučováním).
  • Pokud je to možné, vyber si pisoár na kraji řady. Budeš tak alespoň z jedné strany chráněný.
  • Když máš potíže se spuštěním proudu moči, zkus použít nějaký „spouštěcí rituál“ – například si v duchu počítej do deseti a mysli na to, že až dojdeš k číslu deset, tak proud moči spustíš.
  • Ovládání proudu moči můžeš doma trénovat také jednoduchým cvičením zvaným „stop-start“. Spočívá v tom, že při močení na chvíli úmyslně přerušíš proud a poté jej opět spustíš. Tímto způsobem se naučíš lépe ovládat vnější svěrač močové trubice.
  • Pokud se ti nepodaří vymočit se u pisoáru, můžeš se nakonec jít schovat do kabinky, ale nepovažuj to za svoje „selhání“. Mysli na to, že příště se ti třeba povede vymočit se u pisoáru.

18.03.2019

Dobrý den, kam mám dát dopis? Do jaké schránky? Děkuji

Davko, 13 let

Milý Davko,

Pokud chceš odeslat klasický dopis, můžeš jej buď podat na poště, nebo vhodit do poštovní schránky. Poštovní schránky mají oranžovou barvu a jsou umístěny na budovách pošt nebo volně na ulicích měst a obcí. Pokus však máš obavy, abys při odesílání dopisu neudělal nějakou chybu, jdi jej odeslat raději přímo na poštu, kde ti jistě poradí.

18.03.2019

Dobrý den, včera jsem si při močení všiml, že mě to pálí, ale po celou dobu stejně. Poté mám pořád potřebu močit i když se mi ve skutečnosti nechce. Dále když si prohmatám penis, tak se dostavuje lehké pálení. Nic mě nebolí, horečky nejsou. Moč je žlutá a čistá. O co by se mohlo jednat?

Harry, 17 let

Milý Harry,

Pálení při močení a časté nucení na močení patří k projevům infekčních onemocnění močových cest. Doporučuji klid na lůžku a dostatečný příjem tekutin. Pokud obtíže do několika dnů neustoupí, doporučuji navštívit praktického lékaře a vzít s sebou vzorek ranní moči.

17.03.2019

Dobrý deň,
mám už 15 a to znamená že začína rast ochlpenie. Mám fúziky, a rad by som ich už oholil. Ale je mi trápne rozprávať sa o tom s rodičmi, tak sa chcem spýtať čo bude najlepšie. Mne napadlo že by som si ich oholil, a keď si to všimnú tak im to vysvetlím alebo ? Čo mam robiť? Ďakujem

Paľko, 15 let

Milý Paľko,

Jestliže si tvoji rodiče už všimli, že ti rostou vousky, je velmi pravděpodobné, že by si všimli i toho, kdyby sis je holil. Proto by bylo lepší, kdybys přece jen překonal ostych a poprosil jednoho z rodičů, aby ti koupil holicí strojek a pěnu na holení. Kvůli tomu, že se potřebuješ holit, se nemusíš cítit trapně. Navíc by bylo škoda, kdyby sis sám (a zřejmě za pracně našetřené peníze) kupoval holicí strojek, který by ti správně měli koupit rodiče. Oslovit bys měl toho z rodičů, před kterým se méně stydíš a od kterého očekáváš více pochopení pro svůj problém.

17.03.2019

Dobrý den, už nějakou dobu když se sprchuji, tak mě teplá voda, která mě jinde nepálí, pálí na nohou. Je to normální?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Příčinou pocitu nadměrného tepla v nohou (či přecitlivělosti nohou na horkou vodu) může být například onemocnění oběhové soustavy, dlouhé stání či chození, kožní onemocnění, nošení nevhodné obuvi, nedostatek vitaminu B či nadměrný příjem soli. Pokud nedochází k úlevě ani po opláchnutí nohou v chladné vodě, doporučuji tyto obtíže konzultovat s praktickým lékařem.

17.03.2019

Dobrý den, dneska od té doby co jsem přišel z venku jsem byl hrozně unavený a měl jsem žízeň, unavenej už nejsem ale žízeň mám pořád proto piju asi každých 25 minut a na malou chodím asi každou půl hodinu, potřebuju na záchod protože hodně piju, a měl bych jít k doktorovi?

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Nadměrná žízeň je většinou jen normální reakcí organismu na dehydrataci. K té mohlo dojít například během tvého pobytu venku, pokud sis nezajistil dostatečný přísun tekutin. Pocit žízně způsobený dehydratací může přetrvávat i několik hodin poté, co dojde k potřebnému doplnění tekutin.
Jestliže ke zvýšenému vylučování moči dochází v důsledku zvýšeného příjmu tekutin, mělo by být vše v pořádku. Projevem onemocnění by mohlo být spíše zvýšené vylučování moči bez předchozího zvýšení příjmu tekutin. Jinak řečeno, pokud člověk více močí, protože předtím více pil, zpravidla se nejedná o projev onemocnění. Pokud však více močí, aniž by předtím více pil, mohlo by se jednat o projev některého z onemocnění vylučovací soustavy nebo poruchy metabolismu.
Lékaře bych doporučoval navštívit v případě, že by uvedené obtíže trvaly delší dobu, tj. alespoň několik dní po sobě.

17.03.2019

Dobrý den za nedlouho jdu k zubaři aby mi vytrhl asi 3 zuby a ty zuby jsou asi 7 nebo osmičky a hrozně se toho bojím poradíte co mám dělat abych se tak nebál. Vůbec se netěším nevím jestli to bude bolet, ale hrozně se bojím prosím poradíte co dělat abych se tak nebál.

Anonym, 13,5 let

Milý Anonyme,

Obavy ze zmíněného stomatologického zákroku jsou na jednu stranu pochopitelné. Nicméně takovéto zákroky se provádějí zpravidla v lokální anestezii, a tudíž pro pacienta nejsou bolestivé. Kromě lokální anestezie připadá v úvahu ještě tzv. analgosedace, při které je u pacienta tlumena bolest (podobně jako při lokální anestezii) a zároveň navozen mělký spánek (nejedná se však o celkovou anestezii neboli narkózu, která již představuje v podstatě uměle řízené bezvědomí).
Se svými obavami by ses měl svěřit tomu z rodičů, u kterého očekáváš větší míru pochopení, a poprosit jej, aby zubního lékaře požádal o provedení zákroku v anestezii nebo v analgosedaci. Je velmi nepravděpodobné, že bys během zákroku prováděného v lokální anestezii cítil bolest. Nicméně kdyby k tomu přece jen došlo a bolest se během zákroku dostavila, měl bys na tuto skutečnost upozornit lékaře například zdvižením ruky. Pro tlumení bolesti po odeznění účinků lokální anestezie lze použít volně prodejná analgetika, která lze zakoupit v lékárně.

17.03.2019

Dobrý den, ukončuje se růst u chlapců i v 15 letech?

Tomáš, 14 let

Milý Tomáši,

U chlapců probíhá tělesný růst nejčastěji do věku 17 až 18 let, i když samozřejmě existují i výjimky. Někteří chlapci přestávají růst již před dovršením šestnáctého roku věku, zatímco u jiných může růst pokračovat i po dosažení věku devatenácti let. Průběh růstu a doba jeho ukončení závisí na vrozených předpokladech a do určité míry i na působení vnějšího prostředí.

17.03.2019

Dobrý den, mám problém, bavím se s jednou kamarádkou kterou docela chci.
Když se potakáme ve škole tak nevim o čem se mám s ní bavit. Nic mě nenapadá. Dále bych chtěl nabrat sebevědomí ať se nebojim bavit s holkama.

Tim, 14 let

Milý Time,

Důležité je, že si se svojí kamarádkou ze školy dokážeš povídat, i když jinak se s dívkami bojíš komunikovat. Prozatím není nutné, aby ses snažil povídat si i s ostatními dívkami. Alespoň u své kamarádky nevzbudíš pocity žárlivosti.
Někdy bývá obtížné najít vhodné téma, které by dívku zaujalo, zejména když chlapci a dívky zpravidla mívají poněkud odlišné zájmy. Nicméně pokud si budeš pečlivě všímat chování tvé kamarádky, jistě brzy poznáš, o co se zajímá a co by ji mohlo zaujmout.
I kdybys zjistil, že žádné společné zájmy nemáte, můžeš si s ní povídat například o něčem, co jste společně zažili, ať již ve škole nebo mimo školu. Kromě toho není nutné, abys před dívkou neustále jen o něčem mluvil a mluvil. Samozřejmě, že každá dívka vyžaduje od chlapce určitou pozornost, avšak neustálé povídání by jí nakonec mohlo být na obtíž.

17.03.2019

Chtěl bych se zeptat nebo spíš vás poprosit o jednu věc. Měl jsem jako malej obřízku a vadí mi to. To s tím natahováním předkožky je hrozně na dlouho a já na to nemám čas a ani náladu. Slyšel jsem, že je takovej „přístrojek” na natahování, ale nemůžu najít jeho jméno v češtině a ani kde ho třeba koupit. Tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi to prosím nesdělili (...), kdyžtak pokud byste mi poslali odkaz, kde se to dá koupit. Mockrát děkuji

Sajmon, 15 let

Milý Sajmone,

Zmíněná pomůcka, s jejímž využitím si lze postupně vytvořit tzv. „nepravou předkožku“ neboli pseudopraeputium (tj. část navazujícího kožního pokryvu penisu, která přesahuje přes okraj žaludu a z větší či menší části žalud překrývá), se v ČR neprodává. Avšak její používání bych tak jako tak nedoporučoval, protože může způsobit poranění. Kromě toho je určena pro dospělé, nikoli pro děti nebo dospívající.
Bez používání takovýchto pomůcek je sice celý proces poněkud zdlouhavý, avšak jeho výsledek je mnohem trvanlivější (v podstatě celoživotní) a navíc bez rizika poranění. Pokud chceš dosáhnout  při vytváření pseudopraeputia očekávaného výsledku, budeš k tomu potřebovat dostatek trpělivosti (postup je popsán například v odpovědi na dotaz návštěvníka Petra ze dne 27.09.2018, viz archiv odpovědí - září 2018).
Poněkud rychlejší, i když zároveň náročnější možnost představuje plastická operace s využitím autotransplantace kůže, kterou lze získat například z vlastního předloktí. Pruh kůže se vsadí ke kořeni penisu, čímž se zbývající kožní pokryv penisu posune směrem dopředu.
Nicméně pseudopraeputium (ať už k jeho vytvoření dojde jakkoliv) má spíše kosmetický význam, neboť tkáň skutečné předkožky má natolik specifickou strukturu, že ji nelze ničím plně nahradit či napodobit. Navíc je třeba počítat s tím, že podobný zákrok, který se provádí pouze na některých soukromých pracovištích estetické chirurgie, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a tudíž si jej pacient hradí sám.

17.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s ovocem. Vždycky když jsem u prarodičů cpou do mě tuny ovoce. Přibírá se po ovoci, když jím hodně např. jahody, kiwi,mandarinky? Žádný příbytek na váze jsem nezpozoroval. Furt se mi to drží na 66-68kg a 183cm. Jsou ovocné cukry zdravé?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

Různé druhy ovoce mohou obsahovat různě velké množství cukru (fruktózy). Množství cukru se u různých druhů ovoce pohybuje v rozmezí 5 až 20 gramů na 100 g. Nejméně cukru obsahuje avokádo (5g/100g), nejvíce banán (okolo 20g/100g).
Není pravdou, že co je sladké, musí být nutně i nezdravé. Zdravotní nezávadnost ovoce závisí především na způsobu jeho pěstování (včetně ošetřování různými chemickými přípravky) a do určité míry i na způsobu jeho transportu a skladování. Samozřejmostí by mělo být důkladné omytí ovoce před konzumací, případně též oloupání slupky.

17.03.2019

Dobrý den,
1. Chci se zeptat, jestli lidi, kteří si po autoškole přilepí na své auto nálepku Z (= začátečník), tak jestli je ostatní řidiči respektují nebo schválně kolem nich jezdí jak blbci a snaží se je znervóznit.
2. Stalo se mi zranění a trochu jsem krvácel. Na oblečení mám flek od krve. Jak se toho fleku zbavit? Namočit ho do studené nebo teplé vody? Mám k té vodě ještě něco přidat, aby krev pustila? Děkuji

Vojtěch, 17 let

Milý Vojtěchu,

1) V praxi se jistě lze setkat s oběma typy řidičů, o nichž se v dotazu zmiňuješ. Zatímco někteří řidiči považují označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem za informaci o tom, že mají zvýšit svoji pozornost, jiní se chovají k řidičům takto označených vozidel ještě bezohledněji než k ostatním.
Nemohu posoudit, zda označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem pomocí speciálního znaku přispívá k bezpečnosti silniční dopravy, neboť nemám k dispozici výsledky seriózního vědeckého výzkumu, který by se touto problematikou zabýval. Nicméně z hlediska psychologie dopravy bych takovéto označování vozidla příliš nedoporučoval, protože ostatní řidiče by takovéto označení mohlo svádět k nebezpečnému předjíždění a k provádění různých naschválů. Podstatné je, že toto označení není v ČR povinné.
2) Skvrnu od krve lze vyčistit například pomocí vlažné vody se solí nebo s citronovou šťávou. Vždy je však vhodné nejprve vyzkoušet stálobarevnost látky na nějakém skrytém místě příslušného oděvu, například za záhybem látky v místě švu. Pokud chceš vyčistit skvrnu, nenamáčej celý kus oblečení do vody. Pouze navlhči látku v místě skvrny a jejího bezprostředního okolí a přidej trochu soli nebo pár kapek citronové šťávy. Dotyčné místo poté lehce protři. Po vyčištění skvrny můžeš dát oblečení normálně vyprat.

17.03.2019

Dobrý den měřím 171 a podle výsledku bych měl měřit 177 ale je možné že bych mohl vyrůst i víc ? Protože mi přijde že rostu strašně rychle. Předem děkuji.

Rex, 13 let

Milý Rexi,

Pokud máš na mysli výsledek výpočtu odhadované výšky v dospělosti na základě dosažené výsledky rodičů, ta se pohybuje v poměrně širokém intervalu (± 10 cm). Jestliže ti vyšla odhadovaná výška 177 cm, znamená to, že stejně tak dobře bys mohl dosáhnout i výšky 187 cm.
Nicméně v případě odhadu cílové výšky na základě dosažené výšky rodičů se vždy jedná pouze o odhad, byť s poměrně vysokou spolehlivostí, která se pohybuje okolo 95%).
Dále je třeba počítat s tím, že tělesný růst probíhá nerovnoměrně. Je normální, že v současné době rosteš rychle, protože ve věku 13 až 14 let prochází většina chlapců tzv. růstovým spurtem (tj. obdobím urychleného růstu). Poté dochází k určitému zpomalení, i když růst ještě pokračuje, a to zpravidla do věku 17 až 18 let.
Nicméně je pravděpodobné, že tvoje cílová výška v dospělosti se bude pohybovat spíše okolo horní hranice odhadu, neboť již nyní je tvoje tělesná výška výrazně nadprůměrná.

16.03.2019

Dobrý den,chci se zeptat jestli se mnou něco je,že když masturbuju tak to asi po 5-6min začne bolet. A taky mě vadí že mám opoždenou pubertu. Pomozte mi prosím nevím co s tím.

Dan, 14 let

Milý Dane,

Je škoda, že v dotazu neuvádíš, co přesně tě při masturbaci bolí. Například bolest penisu může být způsobena například vykonáváním příliš prudkých masturbačních pohybů nebo nadměrným třením. V takovém případě lze obtíže zmírnit použitím lubrikačního gelu. Pokud se dostavují křeče v oblasti malé pánve, příčiny obtíží mohou být nervosvalového původu. V takovém případě je vhodné se před vykonáváním masturbace dostatečně uvolnit, například koupáním v teplé vodě (v případě silných obtíží tohoto druhu lze ve vodě vykonávat i samotnou masturbaci).
Opožděná puberta spočívá u chlapců v tom, že i po dovršení věku čtrnácti let mají varlata stále stejný objem, jako v dětství, tj. 1 až 2 mililitry. Pokud tedy máš pocit, že u tebe dosud nedošlo k žádnému růstu objemu varlat, doporučuji svěřit se alespoň jednomu z rodičů a navštívit praktického lékaře pro děti a dorost, který provede kontrolu pohlavních znaků a při podezření na opožděnou pubertu vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.

16.03.2019

Dobry den, chtěl bych se zeptat, je předčasná puberta v něčem škodlivá nebo nebezpečná?

Já, 13.5 let

Milý Ty,

Pouze v malém množství případů je předčasná puberta projevem nějakého závažnějšího onemocnění endokrinních žláz. Pokud se první známky nastupující puberty dostaví před dosažením věku devíti let u chlapců nebo osmi let u dívek, je třeba takovéto onemocnění vyloučit endokrinologickým vyšetřením. Jestliže se však první známky nastupujícího pohlavního zrání objeví až po dosažení věku 9 let (u dívek 8 let), je vše v pořádku a vyšetření není nutné.
 

16.03.2019

Dobrý den,
Asi se mi rychle vyvíjí ochlupení (nemám nic proti němu) ale když jdu na plavání tak vidím že ostatní skoro chlupy ještě nemaj a já je mám a docela dost protože od Penisu už se mi vytváří “čára” až k břichu.to samý podpaždí nebo nohy.a já se za to docela stydím tak jsem si jednou oholil penis ale to jde docela poznat.tak nevím co mám dělat.(i jeden kluk vypadal tak o dva roky starší a měl menší penis[já mám taky malí penis při erekci 14cm] a o hodně míň ochlupení)jestli by jste mi poradil. Děkuji

Pepa, 12 let

Milý Pepo,

Rozsah ochlupení je dán dědičnými dispozicemi a dosaženým stupněm tělesného vývoje. U chlapců se ochlupení okolo pohlavních orgánů (pubické ochlupení) začíná vyvíjet nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Pravdou je, že tvoje ochlupení je zřejmě o něco vyvinutější, než u většiny tvých vrstevníků. Avšak vzhledem k tvému věku se zřejmě nejedná o projev nějaké poruchy vývoje. Možná, že se kvůli vyvinutějšímu ochlupení cítíš před ostatními poněkud nesvůj, nicméně tento problém se časem vyřeší, neboť nejpozději do několika let tě naprostá většina tvých vrstevníků vývojově dožene.
Hladšího oholení můžeš dosáhnout například použitím dostatečného množství pěny na holení (pokud se holíš ručním holicím strojkem). Po oholení doporučuji pokožku ošetřovat hydratačním pleťovým krémem, čímž se výrazně sníží pravděpodobnost, že bude docházet k zarůstání dorůstajících chloupků a k tvorbě červených pupínků.
Pokud jde o uvedené rozměry penisu (14 cm při erekci), ty vzhledem k tvému věku rozhodně nejsou malé. Naopak, uvedená délka penisu je mírně nadprůměrná. Není proto divu, že chlapec, který vypadal o dva roky starší než ty, měl penis o něco menší.

16.03.2019

Jak mám správně masturbovat? Nevím jak na to.

Teodor, 13 let

Milý Teodore,

Význam masturbace spočívá mimo jiné i v tom, že jejím prostřednictvím člověk poznává svoje tělo a své pocity, což za tebe nikdo jiný neudělá. Za „správný“ lze považovat takový způsob masturbace, který vede k dosažení příjemných pocitů. Protože každému může být příjemné něco jiného, záleží jen na tobě, aby sis takový způsob našel či objevil. Další informace ohledně způsobů vykonávání masturbace najdeš například v odpovědi na dotaz Petra ze dne 13.03.2019 (viz níže na této stránce).

16.03.2019

Dobrý den, mám více otázek.
1. Za tento týden jsem vypil možná i 6 litrů
(...) a (...). Rodiče mi ale říkají, že je to pro mě hodně nezdravé. Mě by zajímalo proč. Obezitou netrpím, mám spíše podváhu, problém se srdcem nebo nespavostí také nemám.
2. Chtěl bych vědět, jak být šťastný. Neustále jsem takový asi smutný. Přemýšlím hodně nad různými věcmi, třeba jako celkově o životě a tak, a nemám ani takhle o víkendu dobrou náladu.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

1) Nadměrné pití tzv. kolových nápojů (konkrétní obchodní značky neuvádím a v textu tvého dotazu vynechávám) se nedoporučuje především z důvodu vysokého obsahu cukru. Pokud však trpíš podváhou, neměl by vyšší příjem sacharidů představovat pro tvé zdraví zásadní problém.
Závažnějším problémem může být u dospívajících jedinců vysoký příjem kofeinu, který může v nadměrném množství kromě nespavosti či problémů s oběhovou soustavou způsobovat například poruchy pozornosti a soustředění.
Pro dospívajícího jedince považuji za přiměřené množství nejvýše 0,5 l (půl litru) kolového nápoje na den, čemuž by odpovídalo 3,5 l na týden. Množství, které v dotazu uvádíš (tj. 6 l), je tedy již poněkud vysoké.
2) Člověk nemůže být stále jen šťastný, ale neměl by být ani neustále nešťastný. Důležité je, aby sis dovedl udělat radost, například tím, že se budeš věnovat nějaké své oblíbené činnosti. Dostatek času bys měl věnovat rovněž odpočinku. Pokud jsi často smutný, měl by ses sám sobě více věnovat a pečovat o sebe. Chování ostatních lidí vůči tobě můžeš ovlivnit jen nepřímo a jen do určité míry, avšak jak se budeš chovat sám k sobě, záleží pouze na tobě.
Jestliže tvůj smutek souvisí s přemýšlením o tvé budoucnosti nebo minulosti, měl by ses více zaměřit na svoji přítomnost. Mnozí lidé jsou natolik pohlceni přemýšlením o své budoucnosti, že jim jejich přítomnost jaksi uniká, respektive ji prožívají jen v samých obavách o budoucnost. Mnozí jiní se zase neustále vracejí k různým nepříjemným zážitkům z minulosti, s nimiž se nemohou vyrovnat. Samozřejmě, že bys neměl zcela zapomínat na své minulé zkušenosti a vyhýbat se jakémukoliv plánování budoucnosti, nicméně je důležité, aby ti minulost ani budoucnost nekazily radost z tvé přítomnosti.

16.03.2019

Hezký víkend! Píši vám, jelikož se chci optat na jednu věc. Když čůrám s nestaženou předkožkou tak někdy se stane že při močení teče proud a třeba mi začnou k tomu za sebou kapat jednotlivé kapky kolmo od penisu dolů nebo z ničeho nic vyletí doprava dolů "soubor kapek", ale ne po celou dobu močení. Mám penis lehce zakřivený a vyústění trubice není přímo za otvorem v předkožce ale jakoby schovaný za kůží penisu. Můžou se odstřiky dít díky tomu, že vyústění nemá volný průchod z předkožky ven a část moči může někde sjíždět a proto se to děje? Přišlo mi to jako jediný důvod, protože vím že proud se skládá ze dvou paprsků, jelikož je vyústění trubice tvaru "8", ale tento jev není to co běžně způsobuje tvar močové trubice. Chtěl jsem se, ale poradit i s někým dalším. Děkuji

Miki, 18 let

Milý Miki,

Proud moči je formován předkožkou do jednoho paprsku zpravidla i v případě, že se ústí močové trubice (tj. otvor na vrcholku žaludu, jímž vychází moč) přímo nekryje s prstencem předkožky (tj. s místem přechodu mezi vnitřním a vnějším listem předkožky, který je někdy považován za otvor, ačkoliv ve skutečnosti se o otvor v pravém smyslu slova nejedná). Ostatně u většiny chlapců či mužů je ústí močové trubice umístěno poněkud níže, než se nachází prstenec předkožky. Kvůli tomu, že máš otvor močové trubice „schovaný“ za předkožkou, se nemusíš znepokojovat. O vadu by se jednalo pouze v případě, že by se tento otvor nacházel na spodní straně penisu (pod žaludem, respektive za žaludem) místo na vrcholku žaludu.
Pokud je však prstenec předkožky širší, jinak řečeno volnější (což je v tvém věku poměrně běžné), je proud moči předkožkou tvarován pouze částečně, a tudíž i při močení s předkožkou nataženou na žaludu se proud moči může větvit do dvou paprsků. V takovém případě je však spodní paprsek mnohdy redukován na odkapávání jednotlivých kapek, přesně jak popisuješ v dotazu. Odchýlení proudu moči nebo jednoho z jeho paprsků do strany (v tvém případě doprava) může být projevem mírného zakřivení penisu, ale i zakřivení samotné močové trubice uvnitř penisu, případně by se mohlo jednat i o projev neobvyklého umístění ústí močové trubice.
Je naprosto normální, že k větvení proudu moči nedochází po celou dobu močení. I při močení s přetaženou předkožkou k němu dochází zpravidla jen ve fázi, kdy je průtok moči nejvyšší a kdy se ústí močové trubice nejzřetelněji rozevírá do zmíněného tvaru číslice „8“. Proud moči zkrátka v průběhu močení mění svoji intenzitu, čímž se mimochodem zabývá tzv. urodynamika, což je nauka zabývající se transportem moči a chováním močového měchýře a močové trubice během močení (ano, natolik již pokročila specializace v rámci lékařské vědy, že dokonce i tak běžný a zdánlivě „obyčejný“ proces, jímž je močení, má svoji vlastní nauku).
Především bys tedy neměl očekávat, že proud moči bude naprosto dokonalý a symetrický. Jeho větvení, případně „odstřikování“ jednotlivých kapek či jejich shluků, je naprosto normální jev (který začal být některými lidmi vnímán jako problém až tehdy, když určitá část lidstva začala k močení používat záchodové mísy, s čímž příroda samozřejmě nemohla během procesu evoluce počítat).

16.03.2019

Zdravím, mám problém. Když masturbuji, a dosáhnu ejakulace, tak nemám žádné náznaky spermatu. Je to divné ? Je mi už 13 let a nikdy jsem nedosáhl ejakulace. Vlastně jeden náznak tam je, když domasturbuji a stáhnu předkožku, tak tam vidím takové malé bílé, vypadá to jako větší lupy z vlasů, ale to nedává smysl, tak se chci zeptat, jestli mužů mít něco jako "stvrdlé sperma" či tak něco.
Jinak, v klidovém stavu mi jde dobře přesáhnout předkožka, ale při erekci to jde tak do půlky. Jsou na to nějaká cvičení ? Na prodloužení uzdičky ?

Pepe, 13 let

Milý Pepe,

Podle toho, co popisuješ, dosud při orgasmu nedosahuješ ejakulace. Prozatím se však nemusíš nijak znepokojovat, protože normální věk pro dosažení první ejakulace se pohybuje v rozmezí 11 až 15 let.
Bílá hmota, o níž se v dotazu zmiňuješ, není  „ztvrdlé sperma“, nýbrž se zřejmě jedná o tzv. smegma, které vzniká odlučováním buněk z povrchu žaludu. Tvorba smegmatu vypovídá o tom, že již došlo k oddělení vnitřního listu předkožky od žaludu.
Jestliže lze předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu a její přetažení činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení, k jehož uvolnění pravděpodobně dojde nejpozději do konce dospívání.
Přirozený proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“. Předkožku by sis však neměl přetahovat násilím, aby nedošlo k poranění.

16.03.2019

Dobrý den, příjde mi,že my kluci jsme v sexuální tématech o dost otevřenější než holky.Jak je to možné?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

Postoj jedince vůči sexualitě a jejím projevům je dán především působením vnějšího prostředí, tedy i výchovou. Ta probíhá v první řadě v rodině, avšak určitý význam má i působení vrstevnické skupiny.
Podle tradičních výchovných schémat jsou dívky ještě o něco více než chlapci vedeny k tomu, aby projevy vlastní sexuality potlačovaly. Snad i proto je jejich ochota hovořit o sexuální tematice poněkud nižší, než je obvyklé u chlapců.
Na jednu stranu tento odlišný přístup nepostrádá určité logické opodstatnění, především proto, že následky nechtěného početí jsou pro dívku přece jen o něco závažnější než pro chlapce. Nicméně v uplynulých několika desetiletích se genderově rozdíly přece jen snižují.

15.03.2019

Dobrý den, za nedlouho jdu na 13tiletou prohlídku co se dělá na těchto prohlídkách?

Andy778, 13 let

Milý Andy778,

Obsahem preventivní prohlídky ve věku 13-ti let je podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. (neboli vyhlášky o preventivních prohlídkách) rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.

15.03.2019

Dobrý den,
Mám problém
(...) Prosím v závorce nezobrazovat.

None, 14 let

Milý None,

Příčinou popsaných obtíží může být přecitlivělost žaludu. nadměrnou citlivost žaludu lze snížit jeho pravidelným oplachováním v čaji. Postup při oplachování žaludu v čaji najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Abcd ze dne 11.02.2019 (viz Archiv odpovědí - únor 2019).

15.03.2019

Dobrý den,
teď jsem hodně vyrostl a na zádech se mi udělaly strie. Na internetu jsem se dočetl, že proti vzniklým striím mi prý žádné krémy ani nic podobného moc nepomůže. Opravdu proti nim nic neexistuje (kromě laserové operace)?

Malinka, 14 let

Milý Malinko,

Strie jsou drobné, nepravidelné jizvičky načervenalé barvy, které se někdy objevují na hýždích, na stehnech, na břiše a méně často i na jiných částí těla. Jejich výskyt souvisí s napínáním podkožního vaziva v důsledku přibývání na váze a růstu objemu podkožního tuku, avšak mohou být i projevem hormonálních změn (například u chlapců i dívek během puberty nebo u žen v průběhu těhotenství).
Strie mají zpočátku červené zbarvení, postupem času vyblednou. Jejich další rozšiřování můžeš do určité míry omezit tím, že budeš místa jejich výskytu pravidelně ošetřovat hydratačním pleťovým krémem.

14.03.2019

Chtěl bych navštívit saunu a nevím, jak to chodí. V sauně má být člověk naprosto nahý, nebo má mít nevím třeba plavky? Já jen abych něco nevyvedl.

Petr, 16 let

Milý Petře,

Do sauny se v plavkách nechodí, protože plavky brání odpařování potu z povrchu těla, čímž omezují ozdravný princip saunování. Kromě toho může být nošení plavek v sauně nepohodlné, zejména když se při běžných pohybech otírají o pokožku, jejíž citlivost během saunování mírně narůstá. Používání plavek v sauně je naprosto nevhodné z hlediska hygienického, protože v prostředí teplé a vlhké textilie se dobře daří bakteriím všeho druhu. Ostatně v provozních řádech saun je používání plavek tak jako tak většinou zakázáno.
Nicméně do sauny bys měl vstupovat se saunovou osuškou nebo ručníkem. Před usednutím na saunovou lavici si osušku nebo ručník složíš pod sebe, aby nedošlo ke znečištění (promáčení) lavice potem, který se při saunování v nemalém množství uvolňuje. Na dřevěnou lavici si nikdy nesedej ani nelehej přímo holým tělem. Pokud si osušku zapomeneš vzít, můžeš si ji za určitý poplatek zapůjčit před vstupem u sauny. Chceš-li v sauně ležet, můžeš si půjčit speciální saunové prostěradlo.
Pokud se stydíš být před ostatními zcela nahý, můžeš si ručník obtočit kolem boků. To však není tvoje povinnost. Kdyby se někdo z ostatních návštěvníků sauny pohoršoval nad tím, že si nezakrýváš pohlavní orgány či jiné intimní části těla, bylo by to totéž, jako kdyby se někdo pohoršoval nad tím, že si myješ ruce bez rukavic. Nahé lidské tělo do sauny patří a platí zde prastará zásada, že „v sauně jsou si všichni lidé rovni“.
Od té doby, co jsou provozovány sauny v různých aquaparcích, zábavních centrech a podobných zařízeních, si mnozí lidé zvykli do nich chodit v plavkách (většinou navíc ještě v těch samých, které předtím měli na sobě v plaveckém bazénu) a bez ručníku. Takovéto počínání je velmi nerozumné a jeho výsledkem jsou nejen mokré i více či méně zaschlé skvrny na povrchu dřevěných saunových laviček, ale i opruzeniny či podobné kožní obtíže v oblasti rozkroku a hýždí. Navíc vzduch v sauně může být „zamořen“ chlórem, který se uvolňuje z mokrých plavek těchto bezohledných návštěvníků. Pokud chceš navštívit saunu v aquaparku, doporučoval bych z tohoto důvodu spíše vybrat si samostatnou kabinku než společnou saunu a předem si důkladně prohlédnout povrch lavičky, zda se na ní nenachází mokré skvrny. Lepší zážitek z návštěvy sauny ti však poskytnou zařízení, která jsou zaměřena přímo na saunování.

14.03.2019

Zdravím, zhruba před třemi týdny jsem prodělal zánět horních cest dýchacích a od té doby cítím v krku takový knedlík/tlak. Je to mezi krkem a hrudníkem. Ke kašli mě to nenutí, pouze když si na to zatlačím, tak kašel suchý. Taky to necítím pořád, chvíli to necítím, potom zase ano. Ještě bych podotknul, že po celou dobu od vyléčení chodím na tréninky, kde mě to v ničem neomezuje, dýchá se mi dobře, nenutí mě to ke kašli, jen mi přijde, že se rychleji zadýchám, ale tím si nejsem jistý zda to s tím souvisí.

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

Pocit cizího tělesa v krku (hovorově též „knedlík v krku“) může mít různé příčiny. K nejčastějším patří právě infekční onemocnění horních cest dýchacích, které jsi prodělal. Pocit cizího tělesa v krku by mohl být doznívajícím projevem podráždění sliznice. K dalším možným příčinám patří zvětšení štítné žlázy, onemocnění krčních obratlů (případně přiléhajících svalů a šlach), případně i skutečná přítomnost cizího tělesa v krku. Časté bývají i psychické příčiny tohoto pocitu (například úzkost, která se může projevit „sevřením hrdla“).
Vzhledem k nedávnému onemocnění bych za nejpravděpodobnější příčinu tvých obtíží považoval podráždění sliznice horních cest dýchacích. Nicméně bez vyšetření na otorhinolaryngologii (v případě obtíží s polykáním možná i na gastroenterologii) nelze příčinu obtíží spolehlivě určit. Snad nejlépe bys udělal, kdyby ses pro začátek obrátil na svého praktického lékaře.

14.03.2019

Dobrý den, u hranice mezi varletem a nadvarletem mám takovou malou bouli nebo spíš hrbolek. Je to normální?

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Popsaný útvar je neobvyklý, nemohu jej však přesněji určit. V úvahu připadá například rozšířená žíla nebo cysta (tj. dutina vyplněná tekutinou). Doporučuji svěřit se alespoň jednomu z rodičů a požádat jej, aby s tebou navštívil praktického lékaře pro děti a dorost. Ten může provést základní vyšetření pohmatem a v případě potřeby doporučit specializované vyšetření na endokrinologii.

14.03.2019

Dobrý den, psal jsem vám ohledně prodeje vitamínu E. Lékárník mi k tomu řekl že neví na co bych měl tenhle "produkt". A také se mě ptal zda mě to lékař doporučil.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Při vší úctě k lékárníkovi mu opravdu není nic do toho, k čemu potřebuješ volně prodejný doplněk stravy. Když si půjdeš koupit do obchodu limonádu, také nejsi nikomu povinen vysvětlovat, že máš žízeň. Lékárník by měl vědět, že vitaminy jsou doplňky stravy, nikoli léky.
Stejně tak nemusí lékárníka zajímat, zda ti vitamin E doporučil nebo nedoporučil lékař. Prodej vitaminu E (ani žádného jiného doplňku stravy) totiž není vázán na lékařský předpis. a tudíž si jej může koupit kdokoliv, a to i bez jakéhokoliv doporučení.
Pokud jde o volně prodejný přípravek (tj. volně prodejný lék nebo doplněk stravy, na jehož obalu není výslovně uvedeno, že je určen pouze pro dospělé), lékárníkovi nepřísluší posuzovat, zda jej zákazník potřebuje nebo nepotřebuje. Nanejvýš může zákazníkovi nezávazně poradit, ale rozhodně mu nemůže odmítnout zboží prodat nebo mu vnucovat zakoupení jiného zboží.
Vitamin E je určen pro dospělé, dospívající a děti od 3 let a jeho prodejnost není omezena žádnou věkovou hranicí.

14.03.2019

Ahoj, mám dotaz asi hloupý skryjte ho prosím (...)

Silby, 14 let

Milý Silby,

1) Dotyčná osoba ve svém tvrzení evidentně přehání. Po dosažení orgasmu a ejakulace se totiž do krve uvolní větší množství hormonu prolaktinu, který způsobí dočasný pokles zájmu o pokračování v sexuálních aktivitách, u mužů většinou i odeznění erekce. Účinky prolaktinu mohou trvat různě dlouhou dobu, někdy až několik desítek minut.
Pokud jde o hlasové projevy při orgasmu (například vzdychání či výkřiky), ty jsou sice poměrně běžné, nicméně ve většině případů úmyslné, nikoli spontánní. Většina sexuologů se shoduje v tom, že lidé tyto zvuky zpravidla nevydávají proto, že se zkrátka nemohou ovládnout, nýbrž proto, že chtějí partnerovi či partnerce udělat radost a „dokázat“ mu (jí), že si pohlavní styk s ním (s ní) opravdu „užívají“.
Zejména u žen, ale i u mužů, může být vydávání takovýchto zvuků součástí tzv. předstíraného orgasmu. Podle výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss, Zvěřina 2009) pouze 27% žen uvádí, že nikdy v životě nepředstíralo orgasmus, zatímco 21% jej předstírá „často nebo pokaždé“ (ostatní jej předstírají „ojediněle“). Pokud jde o muže, orgasmus někdy předstíralo 18%, z toho 9% „často nebo pokaždé“ a 9% „ojediněle“.
2) Spolehlivé údaje o četnosti nošení jednotlivých druhů spodního prádla nemám k dispozici a nejsem si jistý, zda byl na dané téma vůbec někdy uskutečněn seriózní vědecký výzkum (spíše bych očekával, že podobným tématem se zabývají některé marketingové průzkumy). Nicméně na základě zkušenosti ze své praxe odhaduji, že poměr mezi nošením boxerek či trenýrek na jedné straně a slipů na straně druhé činí mezi dospívajícími přibližně 2 : 1.
Nedomnívám se, že by některý z druhů spodního prádla (boxerky, slipy či trenýrky) byl „lepší“ nebo vhodnější než ostatní. Podstatné je spíše složení materiálu a velikost, než konkrétní druh spodního prádla. Doporučoval bych nošení takového prádla, které je vyrobeno ze 100% bavlny a má odpovídající velikost (tj. jeho nošení nezanechává na těle viditelné stopy v podobě „otisků“ či otlaků, zejména v pase a kolem nohaviček).

14.03.2019

Dobrý den,mám tu pár otázek.
1) Tam,kde mi končí žalud (na spodu) mám dokola takové bílé pupínky, trochu vyčnívají. Co to je?
2) Je normální, že se mi při orgasmu spustí rýma?
3) Jaká je škodlivost vapa (elektronické cigarety), když mám bez nikotinu, kvalitní liquid, ve kterém vím co jsou za látky?
4) Proč je vapo prodejné od 18, když to není tabákový výrobek a neobsahuje to nic návykového?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

1) Bílé výstupky, které lemují okraj žaludu (směrem k tělu), jsou tzv. papily žaludu (neboli papilae glandis), které se nacházejí v místech nervových zakončení. U většiny mužů a chlapců jsou tyto papily jen velmi drobné, avšak přibližně 25% mužů a chlapců je má výraznější. Nejedná se však o žádnou vadu ani zdravotní problém, a tudíž se nemusíš znepokojovat, máš-li papily poněkud výraznější.
2) U některých citlivějších jedinců může při orgasmu docházet k překrvení nosní sliznice, což je zřejmě i příčina tvých obtíží. Zmíněným nepříjemnostem lze předejít aplikací nosních kapek krátce před vykonáváním sexuálních aktivit (například masturbace).
3) Kouř z elektronické cigarety může obsahovat různé těžké kovy, propylenglykol, nitrosaminy, acetaldehydy a další látky. Škodlivost e-cigarety je sice nižší, než škodlivost běžné cigarety (vzhledem k tomu, že v e-cigaretě nedochází ke skutečnému spalování, se v ní na rozdíl od běžné cigarety netvoří ani oxid uhličitý), avšak její používání může přispět k odbourání určité bariéry vůči kouření (viz dále).
4) Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zák. č. 65/2017 Sb.) je v tomto ohledu striktní, neboť kromě prodeje elektronických cigaret a jakýchkoliv jejich součástek (včetně samotné náhradní náplně, zásobníku, nádržky a podobně) osobám mladším 18-ti let zakazuje dokonce i prodej jakýchkoliv hraček nebo cukrovinek, které napodobují tvar či vzhled tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek. Důvody jsou spíše výchovné než zdravotní (zákonodárci zřejmě usoudili, že dítě, které by si vkládalo do úst hračku nebo cukrovinku ve tvaru cigarety, by si na něco takového zvyklo a nevypěstovalo by si dostatečně silný odpor vůči skutečnému kouření).

14.03.2019

Ahoj, je mi 16 a pořád nevím jakou mám orientaci, jak to mám poznat?

MR, 16 let

Milý MR,

Pokud máš na mysli sexuální orientaci, tu lze u dospívajícího jedince určit velmi obtížně. U osob starších 16-ti let sice již lze určit sexuální orientaci pomocí sexuologického vyšetření, avšak bez vyšetření se o ní lze jen dohadovat.
Něco málo může o sexuální orientaci napovědět obsah erotických fantazií (představ), avšak ty mohou být nejen ve věku do 16-ti let, ale i v následujících dvou až třech letech značně rozmanité a zdaleka nemusí odpovídat sexuální orientaci jedince. Navíc někteří dospívající či mladí lidé u sebe podvědomě potlačují takové erotické fantazie, které nejsou v souladu s jejich postoji vůči sexualitě a jejím projevům (zjednodušeně řečeno, i vlastní erotické představy mohou procházet jakousi „autocenzurou“, což jejich vypovídací hodnotu samozřejmě poněkud snižuje). Ani konkrétní sexuální chování (tj. sexuální kontakt s osobou toho či onoho pohlaví) nemusí o skutečné sexuální orientaci vypovídat vůbec nic.
Na jednu stranu je naprosto pochopitelné, že pro dospívajícího člověka je velmi důležité vytvořit si o sobě jakousi přesnou a jasnou představu a „uvědomit si, kým je“. Nicméně v praktickém životě, jmenovitě při navazování důvěrných mezilidských vztahů, by ses měl řídit především svými city vůči druhé osobě, nikoliv teoretickými úvahami o své sexuální orientaci.

14.03.2019

Dobrý den, proč mi lékárník zakázal zakoupit si Vitamín E? Místo toho mi prodal multivitamín. Děkuji

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Vitamin E (jako doplněk stravy) je volně prodejný. Žádný zákon ani vyhláška nestanoví věkové ani jiné omezení jeho prodejnosti. Lékárník se tedy dopustil diskriminace spotřebitele podle zákona č. 634/1992 Sb.. § 6, protože ti bezdůvodně odmítl prodat zboží, na jehož prodej se nevztahuje žádné omezení. Docela by mne zajímalo, co by ti lékárník odpověděl, kdybys jej požádal o uvedení vyhlášky či zákona, na jehož základě ti odmítá vitamin E prodat. Nic takového totiž neexistuje.
Doporučuji tedy opatřit si dva svědky a navštívit lékárnu znova. S sebou můžeš vzít zakoupený multivitamin (pokud jsi jej dosud neotevřel) a účtenku, lékárník ti musí zboží na požádání vyměnit.
Pokud by opět odmítl prodat ti vitamin E, doporučuji podat podnět na Českou obchodní inspekci (ČOI). Za diskriminaci zákazníka hrozí obchodníkovi uložení pokuty. Podnět ve věci porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) může na příslušném inspektorátu ČOI podat kdokoliv, tedy i osoba mladší 18-ti let.

14.03.2019

Jak si nasadit kondom?

Yhhshsnd, 15 let

Milý Yhhshsnd,

Postup při nasazování kondomu včetně ilustrační kresby najdeš na stránce „Láska a erotika“.

14.03.2019

Ahoj, je rozdíl když cvičím (sed-leh.....)na gauči, než když cvičím na karimatce na zemi?Děkuji za odpověď

Martin, 14 let

Milý Martine,

Cviky bys měl vždy provádět na dostatečně pevné podložce. Pokud budeš cvičit na matraci, nebude mít tvoje tělo dostatečnou oporu a bude muset neustále vyrovnávat rovnováhu, což povede k přetěžování určitých svalů a šlach. Naproti tomu karimatka je dost pohodlná na to, aby nedocházelo k otlakům, a přitom není natolik měkká, aby způsobovala výše naznačené obtíže.

13.03.2019

Dobrý den mám dotaz ohledně holení u penisu jak se mám oholit a jestli mám použít třeba pěnu na holení a jakým směrem ještě jsem to nikdy nedělal normálním strojkem ale vždy pouze elektrickým. Děkuji

Luky 15 hokej, 15 let

Milý Luky 15,

Pokud máš k dispozici elektrický holicí strojek, pěnu na holení nepotřebuješ. Kdyby ses chtěl holit ručním holicím strojkem s žiletkovou hlavicí, je třeba na místa, která si chceš holit, nejprve nanést holicí pěnu nebo gel. Jednotlivé tahy holicím strojkem prováděj po směru růstu chloupků. Podrobnější informace najdeš na stránce „Jak se oholit“ (holení tělesného ochlupení jsou věnovány závěrečné pasáže stránky).
Jestliže však máš elektrický holicí strojek, používej raději ten. Holení elektrickým strojkem je šetrnější, než mokré holení ručním holicím strojkem.

13.03.2019

Dobrý den mám dotaz ohledně tlaku když prudce vstanu třeba z postele mám černo před očima jaký to je tlak děkuji.

Luky 15 hokej, 15 let

Milý Luky 15,

Podle popisu by se mohlo jednat o tzv. ortostatickou hypotenzi, tj. náhlé snížení krevního tlaku při prudké vertikalizaci. Pokud možno se tedy vyhýbej prudkému vstávání a na posteli se při vstávání nejprve na chvíli posaď. Samotná ortostatická hypotenze není nebezpečná, avšak v důsledku ztráty rovnováhy při vstávání by mohlo dojít k pádu a úrazu (například o ostrou hranu nábytku).
Je možné, že tvoje obtíže souvisí s výrazným růstem, jímž právě procházíš, a že časem opět ustoupí.

13.03.2019

Dobrý deň
Prepáčte, že opäť píšem, ale chcem sa opýtať, či ten môj problém ( s nadsemenníkom) môže byť spôsobený tým, že keďže nemám moc času a priestoru na masturbáciu, začnem masturbovať, ale tesne pred ejakuláciou a orgazmom zastanem a na chvíľu ma to upokojí... Toto sa deje aj niekoľkokrát do dňa a každodenne. Môže to mať to na svedomí?
2) pri močení pociťujem už bolesť v semenníkoch. Začína sa to zhoršovať? Mal by som už ísť za lekárom? Každým dňom cítim častejšie počas dňa bolesti (niečo ako kŕče)
Ďakujem za Váš čas
S vďakou

3323, 15 let

Milý 3323,

Na jednu stranu je pravdou, že zadržování ejakulátu těsně před ejakulací je nezdravé, představuje zátěž pro předstojnou žlázu (prostatu) a může vyvolat křeče v oblasti pánevního dna, které jsou reakcí organismu na náhlé přerušení ejakulačního reflexu. Avšak není příliš pravděpodobné, že by zadržování ejakulátu bylo příčinou tvých obtíží s nadvarlaty.
Lékaře jsi měl navštívit už dávno, jakmile se začaly objevovat bolesti. Jak jsem uvedl již v odpovědích na tvé předchozí dotazy, tvoje obtíže mohou být způsobeny narušením průtoku krve, respektive odtoku krve z varlat a nadvarlat v důsledku rozšíření některé ze žil, které prochází semenným provazcem. Pokud jsi tedy lékaře dosud nenavštívil, neměl bys svoji návštěvu nadále odkládat.

13.03.2019

Dobrý den, mrzí mě, že moje skupina kamarádů mě již nevěnuje tolik pozornosti jako před tím. Do třídy přišel nový kluk, který pochází z bohaté rodiny a nosí drahé oblečení, drahé boty, prostě nosí všechno jinak než ostatní. Trápí mě, že kvůli němu se se mnou nikdo nechce bavit, nikdo se mnou nemluví, všichni jdou pouze k němu. Zbyl mě poslední kamarád, který se taky pomalu přestává se mnou komunikovat. Navrhněte prosím, jestli se tento problém dá nějak vyřešit. Takhle mě nezbude žádný kamarád a budu z toho psychicky oslabený, děkuji za odpověď.

Homerserial, 13 let

Milý Homerseriale,

Dobré kamarádské vztahy jsou pro většinu dospívajících jistě velmi důležité. Nicméně obliba jedince ve skupině je dána také jeho osobními vlastnostmi, úrovní sociální inteligence a komunikačními dovednostmi. Luxusním oblečením může jedinec vzbudit dočasný zájem ostatních, avšak bez potřebných sociálních a komunikačních dovedností tento zájem dříve či později opět ztrácí.
Otázkou je, zda se v tvém vztahu vůči spolužákům nezměnilo také něco jiného (kromě příchodu nového spolužáka). V období dospívání dochází k určitým změnám v oblasti hodnot, zálib a zájmů. Kromě tvých spolužáků se měníš také ty sám. Někdy se stává, že i jedinec, který měl v dětství hodně kamarádů, se během dospívání ostatním poněkud vzdaluje (určitou roli může hrát i nestejné tempo psychického a sociálního vývoje, zejména pak v případě jedinců, kteří jsou v tomto ohledu vyvinutější než většina ostatních).
Samozřejmě, že i příchod nového spolužáka mohl mít na změnu tvých vztahů k ostatním spolužákům vliv. Bylo by však velmi smutné, kdyby se s tebou nikdo nechtěl bavit jen kvůli tomu, že nový spolužák nosí dražší oblečení (a je otázkou, proč se v takovém případě ostatní spolužáci vůbec baví mezi sebou).
Nicméně pokud je způsob myšlení tvých spolužáků opravdu tak jednoduchý, že dražší oblečení nebo jiný vnější znak považují za důležitější než kvalitní mezilidské vztahy, bylo by pro tebe lepší, kdyby ses na takto uvažující lidi pokud možno příliš nevázal a raději se snažil najít si kamarády jinde. Se spolužáky by ses měl sice snažit vycházet po dobrém (ostatně trávíš mezi nimi několik hodin denně), avšak svoji potřebu kvalitního a upřímného přátelství můžeš realizovat i v mimoškolním prostředí.

13.03.2019

Mám pár otázek na kondomy, v čem je odlišný sex s kondomem a bez něj (...), existuje prý i kondom pro ženy, dá se to kombinovat s klasickým kondomem, který mám na penisu? Kondom by měl být na penisu napnutý a jak hodně dlouhý? mě třeba zbylo trošku srolovaného, jakože byl o něco delší.

Petr, 16 let

Milý Petře,

Rozdíl mezi chráněným pohlavním stykem s kondomem a nechráněným stykem bez kondomu spočívá především v tom, že při nechráněném pohlavním styku hrozí mnohem vyšší riziko přenosu pohlavních nemocí a jiných infekčních onemocnění. Zároveň kondom působí jako antikoncepční prostředek.
Různé metody antikoncepce lze kombinovat, avšak kombinaci kondomu a tzv. ženského kondomu (tzv. femidomu) rozhodně nedoporučuji, neboť zvýšené tření, k němuž by mezi povrchy obou kondomů docházelo, by zvýšilo riziko jejich poškození. Navíc manipulace s femidomem je obtížnější než manipulace s běžným kondomem a hrozí při ní vyšší riziko jeho poškození.
Pokud jde o rozměry kondomu, záleží především na jeho šířce. Naproti tomu délka kondomu není tak podstatná, ostatně v označení kondomů se zpravidla ani neuvádí. Při pohlavním styku se penis do pochvy nezavádí celou svojí délkou (což ostatně ve většině případů ani není možné), a proto není nutné, aby kondom dosahoval až ke kořeni penisu, stejně jako není nutné, aby byl rozbalen až do konce. Podstatné je, aby kondom po nasazení pokrýval tu část penisu, která se při pohlavním styku zavádí do pochvy.

13.03.2019

Dobrý den,
Rád bych se zeptal jestli mi pořád bude růst penis, mám totiž 16 až 17 cm při erekci. Pokud ano, do jakých rozměrů by vyrostl? Nechci ho mít příliš velký. Také mi vadí, že je penis při chůzi ve volnějším oblečení vidět.

Člověk, 13 za 4 měsíce 14 let

Milý Člověče,

Růst a vývoj penisu probíhá nejčastěji do věku 18-ti let. Nelze však předem odhadnout jeho výslednou délku. Současné rozměry tvého penisu jsou vzhledem k tvému věku mírně nadprůměrné, avšak nedovedu odhadnout, jaké budou jeho rozměry v dospělosti.
Kvůli rozměrům penisu se netrap, protože zatím nejsou nijak abnormální. Nedovedu posoudit, nakolik nápadný je tvůj penis při chůzi ve volnějším oblečení, ale je docela dobře možné, že mu jen věnuješ příliš velkou pozornost, zatímco ostatní lidé si jej tolik nevšímají. I kdyby si však někdo přece jen přes oblečení všiml, že rozměry tvého penisu jsou mírně nadprůměrné, není to tvoje chyba, protože nemůžeš za to, jak velká je ta či ona část tvého těla.

13.03.2019

Dobrý den, mohu se zeptat jestli ve 12ti letech je normální aby mi při erekci vytekla taková průhledná voda? Děkuji za odpověď, hezký den.

Kulíšek, 12 let

Milý Kulíšku,

Pravděpodobně se jedná o tzv. preejakulační tekutinu, která se tvoří v Cowperových žlázách. K jejímu uvolňování dochází při pohlavním vzrušení. Preejakulační tekutina se tvoří a uvolňuje již na počátku puberty, tedy i u chlapců, kteří dosud neměli ejakulaci (výron semene). Její uvolňování je tedy v tvém věku naprosto normální.

13.03.2019

Dobrý den, když mám objem varlat 20 ml, tak mám hypergonadismus? Jak se léčí?

Někdo, 15 let

Milý Někdo,

Průměrný objem varlat (neboli testikulární objem) u chlapců ve věku 15-ti let činí 15 mililitrů na jedno varle, avšak za normální se v tomto věku považují hodnoty testikulárního objemu v rozmezí od 9 do 23 ml na jedno varle. Objem varlat u tebe tedy není abnormálně velký a nejedná se o projev zvýšené činnosti pohlavních žláz (hypergonadismu).

13.03.2019

Chci se zeptat, mám hrozný zájem o holku mých snů miluji ji a chtěl bych s ní různé podnikat jít třeba do kina někam si zajít a tak, jenže můj problém je že se stydím ji to říct, bojím se co by na to řekli její kamarádky i když ji někam pozvu. Nevíte co bych s tím měl udělat? Děkuji vám mooc.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Tvoje obavy či rozpaky jsou naprosto pochopitelné, protože není snadné překonat ostych a vyjádřit sympatie dívce, o kterou máš zájem. Ale i dívku by mohlo přivést do rozpaků, kdybys jí zčistajasna někam pozval. Proto uděláš lépe, když se nejprve pokusíš s dívkou sblížit.
Vždy, když dívku potkáš, bys ji měl pozdravit. Pozdrav už sám o sobě představuje oslovení, a přitom nevyžaduje zas až tak velkou odvahu někoho pozdravit. Když budeš mít pocit, že dívka má dobrou náladu, můžeš se s ní zkusit dát do řeči. Například se jí můžeš na něco zeptat (nemělo by se však jednat o osobní otázku, spíše nějaký jednoduchý nezávazný dotaz), případně požádat o drobnou radu či pomoc. Jednoduchým oslovením zjistíš, jak na tebe dívka reaguje. Snaž se být sice vlídný a přátelský, ale zároveň by ses neměl vnucovat nebo dívce dávat najevo, že s ní máš nějaké vážné úmysly.
Dívčiny sympatie můžeš získat především svým chováním v běžných, každodenních situacích. Dívky dovedou na chlapci ocenit zejména jeho čestnost, upřímnost a spolehlivost. Pokud se ukáže, že vaše sympatie jsou vzájemné, budete si spolu jistě povídat častěji a ve vhodnou chvíli můžeš dívku pozvat na schůzku (nemusíš přitom výslovně zmiňovat, že se jedná o schůzku).
Dívku neoslovuj před jejími kamarádkami, protože bys ji tím mohl přivést do rozpaků. Také bys ji neměl oslovovat ve chvíli, kdy se soustředí na nějakou činnost (například něco čte nebo používá telefon a podobně) a tvoje oslovení by ji mohlo vyrušit.
Je pravdou, že kamarádky tvojí dívky by mohly zbystřit pozornost, jakmile poznají, že se o ni více zajímáš. Nicméně pokud jsi dotyčné dívce alespoň trochu sympatický, bude se při navazování vztahu řídit vlastními city, nikoli postojem kamarádek. O dívčiných kamarádkách (a obecně o jiných dívkách) před ní pokud možno nemluv, čímž jí dáš dostatečně najevo, že důležitá je pro tebe ona.

13.03.2019

Dobrý den, jak se masturbuje?

Petr, 12 let

Milý Petře,

Masturbace spočívá v dráždění pohlavních orgánů za účelem dosažení příjemných pocitů. Výraz masturbace je odvozen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit), jedná se tedy o „dráždění rukou“, což je také nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob, jak masturbaci vykonávat. naproti tomu používání různých umělých masturbačních pomůcek není bezpečné, protože při něm může dojít k poranění.
Existují různé způsoby, jak masturbaci vykonávat. Liší se od sebe nejen způsobem uchopení penisu (například celou rukou nebo pouze mezi dva až tři prsty) či tempem vykonávání masturbačních pohybů (tedy pohybů ruky oři masturbaci), ale také tělesnou polohou, v níž se masturbace vykonává. Konkrétní způsob vykonávání masturbace ti však poradit nemohu, protože každému může vyhovovat něco jiného. Masturbace má význam mimo jiné i pro lepší poznávání vlastního těla a pocitů, a proto by sis ty sám měl „objevit“ takový způsob jejího vykonávání, který ti bude nejlépe vyhovovat.

13.03.2019

Ahoj, chtěl bych se zeptat. Při masturbaci je můj penis takový jakoby ohýba pod žaludem mám takovou jako kůži nebo nevím a to asi způsobuje že při masturbaci se žalud ohne. Nevím. Ale chtěl bych se zeptat jestli s tím jde něco dělat nebo jestli mám tomu nechat volný průběh. Dekuji. Toto se děje třeba i pro mytí.

Jirka, 13 let

Milý Jirko,

„Taková kůže“ pod žaludem je uzdička (frenulum) na spodní straně penisu. U některých chlapců je uzdička krátká, a proto při erekci či při přetažení předkožky přes žalud dochází k jakémusi „sklopení“ žaludu směrem dolů. V průběhu dospívání se však uzdička postupně uvolňuje, a proto v dospělosti má krátkou uzdičku již jen malé množství mužů (méně než 1%).
Proces přirozeného uvolňování krátké uzdičky lze podpořit jemným natahováním spodní části předkožky směrem dopředu („od těla“), jako je naznačeno na obrázku vpravo. Avšak je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození frenulární arterie. Tato tepna, která prochází uzdičkou, má za úkol zásobit krví tkáň v okolí ústí močové trubice (tj. otvoru, jímž z těla vychází moč).
Pokud by k uvolnění krátké uzdičky nedošlo ani po dosažení dospělosti, lze provést chirurgický zákrok zvaný frenuloplastika, při němž se uzdička prodlouží při zachování její tkáně v plném rozsahu. Naproti tomu frenulotomii (tj. úplné odstranění uzdičky) nedoporučuji, protože při ní může dojít k poškození výše zmíněné frenulární arterie, které by mělo za následek stenózu (zúžení) ústí močové trubice.

13.03.2019

Ahoj je mi 18 let a mám jen 12 cm v erekci samozřejmě. A chtěl jsem se zeptat bude to holce stačit? A povyroste aspoň na těch 15cm? :/ Budu rád za odpověď. Díky

Debílek, 18 let

Milý Debílku,

Uvedená délka penisu při erekci je sice vzhledem k tvému věku mírně podprůměrná, avšak rozhodně se nemusíš obávat, že by pro partnerku byla nedostatečná. Běžná hloubka pochvy činí v dospělosti 7 až 11 cm, z čehož vyplývá, že při pohlavním styku se ani penis průměrných rozměrů nezavádí do pochvy celou svojí délkou. Kromě toho se většina eroticky citlivých nervových zakončení u žen či dívek nenachází v hloubce pochvy, nýbrž v oblasti vnějších pohlavních orgánů, v okolí poševního vchodu a v předním úseku pochvy.
Nemohu odhadnout, zda u tebe ještě bude pokračovat růst penisu do délky. Růst a vývoj penisu je nejčastěji ukončen ve věku 18 let. Zpravidla jen v případech opožděného nástupu puberty ještě pokračuje do věku 19 – 21 let. Další růst penisu je velmi nepravděpodobný (i když jej nelze na 100% vyloučit). Avšak i kdyby už u tebe k žádnému výraznému růstu penisu nedošlo, i jeho současná délka je normální a rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis neboli mikropenis (za ten lze u dospělého jedince považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci nedosahuje ani 5,6 cm).

13.03.2019

Začíná puberta být když mi je 10?

Patrik, 10 let

Milý Patriku,

U chlapců začíná puberta neboli období pohlavního dospívání nejčastěji ve věku 10 až 11 let, přičemž za normální se považuje její nástup kdykoliv ve věkovém rozmezí 9 až 13 let. Prvním viditelným znakem nastupující puberty u chlapců je výrazné zvětšení objemu varlat (jen během prvního roku puberty se objem varlat zvětší až na dvojnásobek, v následujících letech pak jejich růst pokračuje).

12.03.2019

Dobrý den, od kolika let se mohu nechat tetovat s doprovodem či souhlasem rodičů?

Patrik, 13 let

Milý Patriku,

Tetování se provádí od 18-ti let věku zákazníka. V některých tetovacích salónech provádějí tetování i nezletilým, pokud s tím jejich rodiče souhlasí.
Především je třeba si uvědomit, že tetování představuje svého druhu poranění, a tudíž s sebou vždy nese určitá zdravotní rizika, zejména riziko infekce. Proto je vhodnější obrátit se na seriózní firmu, než si nechat provést tetování pokoutně, za nevyhovujících hygienických podmínek, nesterilními nástroji a podobně.
Dále je třeba počítat s tím, že tvoje tělo dosud roste. Pokud by sis v současné době nechal provést tetování, je docela dobře možné, že vlivem dalšího růstu by došlo k určité deformaci (roztažení) vytetovaného vzoru.

12.03.2019

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat teď pujdu na SŠ a uteče to jako voda a chci nadále pracovat s lidmi. Ale nemůžu se rozhodnout zda mám studovat psychologii nebo psichiatrii.
Předem děkuji za odpověď.

Anony, 14 let

Milý Anony,

Zatímco psychologie patří mezi společenské neboli humanitní vědy, psychiatrie je obor lékařství. Při volbě mezi těmito obory bys měl vycházet ze svých zájmů. Pokud máš raději společenskovědní obory, bude se ti lépe studovat psychologie. Jestliže tě baví přírodovědné předměty (biologie, chemie, fyzika), můžeš se po maturitě přihlásit ke studiu medicíny.
Rozhodneš-li se pro práci psychologa, budeš pracovat převážně s duševně zdravými klienty, kteří pouze potřebují radu a pomoc v náročných životních situacích, při volbě povolání, při řešení partnerských krizí a podobně. Naproti tomu staneš-li se psychiatrem, budeš pracovat i s pacienty, kteří trpí různými psychickými onemocněními.

12.03.2019

Dobrý den, před asi dvěma měsíci jsem začal z nudy cvičit s posilovacím kroužkem na zápěstí. Asi po měsíci se mi ale nahoře na zápěstí objevila tuková boule u které jsem na internetu zjistil že se jedná o jakýsi ganglion který vzniká nadměrným namáháním zápěstí. Chtěl bych se proto zeptat jestli může být za vznik ganglionu odpovědný cvičící kroužek. A ještě bych se chtěl zeptat jestli je možné tímto kroužkem docílit viditelného posílení předloktí.

XL, 16 let

Milý XL,

Je docela dobře možné, že tvoje obtíže jsou skutečně způsobeny přehnaným zatěžováním zápěstí. Pro cvičení pokud možno nepoužívej žádné pomůcky s výjimkou běžného nářadí, které tvoří obvyklou výbavu školních tělocvičen. Zápěstí doporučuji prozatím ponechat v klidu.
Jestliže si chceš posílit svaly na předloktí, doporučoval bych raději přitahování na hrazdě, případně kliky. Ty jsou sice určeny především k posilování hrudníku a ramen, ale lze jimi posilovat i předloktí.

12.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jake cviky bych měl dělat na břicho ?

L, 14 let

Milý L,

Pro posílení břišních svalů lze využít například sedy-lehy, sklapovačky či tzv. V-sed, při němž se dolní končetiny a horní část těla zvedají tak, že připomínají tvar písmene "V".
Pokud však máš na břiše silnější vrstvu tuku, měl bys nejprve zhubnout, a teprve potom začít s posilovacími cviky. Pokud bys postupoval opačně a nejprve začal posilovat, nebyly by posílené svaly přes vrstvu tuku vidět.

12.03.2019

Je pravda, že když víc masturbuju tak se uvolňuje víc testosteronu?

Andy, 13 let

Milý Andy,

Četnost vykonávání masturbace nemá na objem produkce testosteronu vliv. Není tedy pravdou, že by při častějším vykonávání masturbace hladina testosteronu narůstala. Nicméně je pravdou, že častější dosahování orgasmu (jehož lze dosáhnout mimo jiné při masturbaci) podporuje tvorbu hormonu dehydroepiandrosteronu, který má řadu příznivých účinků na lidské zdraví (mimo jiné přispívá k posílení imunity, napomáhá přirozené obnově tkání, ve větším množství též působí proti obezitě a snižuje riziko výskytu nádorových onemocnění).

12.03.2019

Dobrý den, jsem v 7 třídě a s klukama se občas bavíme o penisech a porovnáváme je (samozřejmě ne očima ale sluchem co slyšíme). Kluci říkají je při erekci mají vidět žalud a předkožka je dole, zatímco já toto nemám ale za to jsem měřil penis pro erekci podle vašich rád a na měřil jsem 12 cm ale penis je pořád v předkožce. Ejakulace už se mi podařila před 14 dny a je to příjemné a zajímavé. Chtěl bych vědět zda je normální to že při erekci v 12 cm je penis pořád v předkožce. Dekuji moc a hezký den.

Marek, 12 let

Milý Marku,

V klidovém stavu i při erekci může předkožka pokrývat různě velkou část žaludu. Zatímco u některých chlapců či mužů se předkožka při erekci postupně shrnuje za žalud, u jiných i při erekci pokrývá žalud, pokud si ji chlapec či muž sám nepřetáhne (a pokud ji přetáhnout lze).
Záleží nejen na samotné délce předkožky, ale také na šířce prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, na délce a pružnosti uzdičky na spodní straně penisu, na pružnosti závěsných vazů penisu a na dalších okolnostech, zda se předkožka při erekci samovolně shrnuje či nikoli.
Pokud jde o délku penisu 12 cm, ta je vzhledem k tvému věku normální. Průměrná délka penisu při erekci sice ve věku 12-ti let činí 9 až 11 cm, avšak rozdíl 1 cm není podstatný.
Kvůli tomu, že ti i při erekci předkožka pokrývá celý žalud, se tedy nemusíš znepokojovat. Někteří lidé se sice domnívají, že obnažený žalud signalizuje „připravenost“ penisu na sexuální aktivity, avšak takováto představa není zcela přesná. Ostatně jak už jsi sám zjistil, i bez samovolného obnažování žaludu při erekci lze dosáhnout ejakulace. Navíc je docela dobře možné, že v důsledku dalšího vývoje penisu dojde k uvolnění uzdičky či rozšíření prstence předkožky, a že větší či menší část žaludu se bude při erekci samovolně obnažovat. Při přetahování předkožky při erekci však postupuj opatrně, aby sis nezpůsobil poranění.

11.03.2019

Dobrý den, moje aktuální výška je 173cm. Podle výpočtů mám v dospělosti měřit 191cm. Je to možné abych vyrostl téměř o 20cm?

Benda, 13 let

Milý Bendo,

Pravděpodobnost dosažení očekávané tělesné výšky na základě údajů o tělesné výšce obou rodičů (dle vzorce níže) činí 95%. Tato pravděpodobnost se však vztahuje na celý rozsah odhadované výšky, nikoli pouze na její krajní hodnoty.
Je docela dobře možné, že očekávané výšky nakonec opravdu dosáhneš. Chlapci rostou zpravidla do věku 18-ti let, přičemž tempo růstu 20 cm za 5 let není v období dospívání nijak přehnaně vysoké.

11.03.2019

Dobrý deň,
Dávnejšie som Vám napísal o mojom probléme s nadsemenníkom
(...)

3323, 15 let

Milý 3323,

1) Podle popisu je pravděpodobnější, že příčinou tvých obtíží je narušení průtoku krve semenným provazcem. Vzhledem k tomu, že již delší dobu pociťuješ bolesti, bys měl lékaře navštívit co nejdříve.
2) Na jednu stranu je pochopitelné, že pro tebe není snadné svěřit se alespoň jednomu z rodičů s takto intimním problémem. Především bys však měl myslet na své zdraví. Určitě není nic špatného na tom, když jednomu z rodičů řekneš, že máš zdravotní problém a požádáš jej, aby ti poskytl doprovod k praktickému lékaři.

11.03.2019

Dobrý den, je mi 14 let a zajímalo by mě jestli se mám holit nad penisem nebo zkracovat nebo nechat růst. Jaký na to máte názor vy a co se líbí holkám (pokud víte)?

Martin, 14 let

Milý Martine,

Záleží pouze na tobě, zda si necháš ochlupení volně růst, nebo zda si jej budeš nějak upravovat, například zastřihávat nebo holit. Každému se může líbit něco jiného, a proto by ses měl řídit především svým vlastním přáním. Pokud ti ochlupení z nějakých důvodů vadí, můžeš si jej holit nebo jinak upravovat. Nedomnívám se však, že by sis měl chlupy holit jen proto, aby ses tím někomu zalíbil.

11.03.2019

Dobrý den,
Rád bych se zeptal jestli je nějak možné předejít pichlavým chloupkům okolo penisu pár dní po holení. Vždy když si oholím pubické ochlupení tak mě po několika dnech začnou píchat chloupky do okolní kůže (například při masturbaci) a to mi způsobuje velmi nepříjemné svědění.

Martin, 13 let

Milý Martine,

Pubické ochlupení dorůstá tempem přibližně 1 cm za měsíc. Z toho vyplývá, že již přibližně po třech dnech po oholení dosahují dorůstající chloupky délky okolo 1 mm. Svědění oholené pokožky v důsledku dorůstání chloupků lze zabránit jejím zvlhčováním pomocí hydratačního pleťového krému.

11.03.2019

Dobrý den, omlouvám se že zase píšu (...)

Wojciech, 14 let

Milý Wojciechu,

Rád bych ti poskytl podrobnější odpověď, avšak přesnější údaje o tom, jak velký podíl dospívajících chlapců si holí nebo jinak upravuje ochlupení, nemám k dispozici. Jak už jsem uvedl, odhaduji, že nějakým způsobem si ochlupení upravuje (holí, zastřihává) přibližně třetina dospívajících.

11.03.2019

Dobrý den, už 3 dny mi není dobře (bolí mě břicho). Už to asi přestává, ale hodně říhám (tak asi 6 krát do hodiny) je to normální?

Martin, 15 let

Milý Martine,

Bolesti břicha a časté říhání mohou být projevem zažívacích obtíží, které bývají způsobeny nevhodnou stravou, příliš rychlou konzumací jídla (hltáním) či nadměrným pitím sycených nápojů. Dále by se mohlo jednat o projev tzv. gastroesofageálního refluxu, v jehož důsledku se obsah žaludku vrací do jícnu.
Pokud by se stav nezlepšil ani po úpravě stravovacích návyků (vynechání těžkých jídel a perlivých nápojů, větším klidem a menším spěcháním při jídle), doporučuji navštívit praktického lékaře a popsat mu uvedené obtíže. V případě potřeby může praktický lékař doporučit vyšetření na gastroenterologii.

11.03.2019

Dobrý den, na palci u nohy mi asi zarůstá nehet, nebo jak se tomu říká. Co mám dělat? rodičům to říkat nechci.

Maňousek, 14 let

Milý Maňousku,

Zarůstání nehtů může být způsobeno vrozenými předpoklady, dále některými onemocněními (například plísňovými onemocněními neboli mykózami nehtového lůžka), ale i nošením nevhodné obuvi, v jehož důsledku dochází k patologickým změnám tvaru prstů na nohou.
Pokud se u tebe vyskytují obtíže se zarůstáním nehtů, doporučoval bych, aby sis nehty u prstů na nohou nestříhal sám, ale svěřil tuto část péče o své tělo pedikérovi. Docházení na pedikúru je sice spojeno s určitými finančními výdaji, avšak díky profesionální péči o nehty se můžeš do budoucna vyhnout nepříjemným chirurgickým zákrokům. Avšak i samotná pedikúra může být nepříjemná, pokud se provádí necitlivě.
Pokud na pedikúru chodit nechceš, můžeš si nehty zkracovat sám, avšak namísto jejich občasného stříhání nůžkami bych doporučoval spíše pravidelné obrušování nehtů pomocí speciálního skleněného pilníku na nehty. Opilované nehty jsou oproti nehtům ostříhaným nůžkami mnohem méně ostré a při pravidelném začišťování nehtů pilníkem se riziko jejich zarůstání výrazně snižuje.

10.03.2019

Dobrý den,
Měl bych otázku. Můj penis měří při erekci 25.7cm a v klidu 17cm v délce. Mám z toho deprese protože když třeba běhám tak mi vadí a když chodíme do bazénu plavat a převlékáme se tak se mi smějí kamarádi že ho mám velkého. Chtěl bych se zeptat jaký na to máte názor a jestli jsou nějaké prášky na zastavení růstu penisu. Předem děkuji za odpověď.

Adam, 14 v červnu 15 let

Milý Adame,

Abnormálně velké rozměry penisu jsou zřejmě způsobeny vrozenými předpoklady. Léky na zastavení růstu penisu neexistují. Nejlépe tedy uděláš, když se s výrazně nadprůměrnými rozměry penisu smíříš. Jestliže ti větší rozměry penisu způsobují nějaké nepohodlí (například při běhu), doporučuji nosit volnější oblečení.
Od tvých kamarádů je velmi neohleduplné, že se ti posmívají kvůli něčemu, co nemůžeš ovlivnit. Nicméně i to, co ostatní vnímají jako nedostatek, můžeš nakonec prezentovat jako svoji přednost. Není vyloučeno, že tvoji kamarádi ti rozměry penisu závidí a jen se tě snaží vyprovokovat k projevům hněvu.
Pokud chceš kamarádům vysvětlit, že ti jejich chování vadí, měl by ses obrátit na každého zvlášť. Ve skupině se každý cítí silný, když se chová jako ostatní, ale během rozhovoru mezi čtyřma očima je větší pravděpodobnost, že si alespoň někteří z tvých kamarádů uvědomí, že se vůči tobě vlastně chovají velmi trapně.

10.03.2019

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať že ako sa mam pripraviť na análny sex s mojim partnerom. Za odpoveď ďakujem.

Samuel, 17 let

Milý Samueli,

Nejlépe tak, že si s partnerem raději zvolíte nějaký jiný, šetrnější druh sexuálních aktivit (ostatně jako většina homosexuálních párů, které v rozporu s všeobecně rozšířenými představami dávají před pohlavním stykem do konečníku přednost například vzájemné masturbaci nebo orálnímu sexu).
Pohlavní styk do konečníku příliš nedoporučuji, protože je spojen s poměrně vysokým rizikem různých poranění, počínaje oděrkami a trhlinkami v okolí řitního otvoru a konče rupturou neboli protržením stěn konečníku.
Pokud však přesto chceš anální pohlavní styk uskutečnit, měl bys pro zvlhčení příslušného tělního otvoru použít dostatečné množství lubrikačního gelu. Samozřejmostí by mělo být i použití kondomu, a to s ohledem na zvýšené riziko přenosu nejrůznějších infekčních onemocnění.

10.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se se mnou něco neděje. Mám sotva pár dní 14 let ale měřim jen 155 cm a vážim pouze 40 kg. ( Je možné že mám rychlý metabolismus ?- jím celkem dost, ale vůbec nepřibírám a vždy jsem byl hubenej) Můj penis má při erekci 8 cm. Je něco opravdu špatně ?

Anonym123, čerstvě 14 let

Milý Anonyme123,

Uvedené hodnoty tělesné výšky i hmotnosti jsou sice podprůměrné, ale stále ještě normální. U chlapců ve věku 14-ti let se normální hodnoty tělesné výšky pohybují v rozmezí 152 až 184 cm (průměrná výška čtrnáctiletého chlapce činí 168 cm). Je pravdou, že trpíš mírnou podváhou (hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí 16,6), avšak nemusí se nutně jednat o projev poruchy metabolismu. Nicméně pokud tě podváha znepokojuje, svěř se rodičům a praktickému lékaři, který v případě potřeby doporučí návštěvu metabolické poradny.
Rovněž délka penisu při erekci je u tebe sice podprůměrná, avšak stále ještě normální. Nejedná se o abnormálně malý penis neboli mikropenis (u chlapce ve věku 14-ti let lze za mikropenis považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci dosahuje méně než 5,2 cm).

10.03.2019

Dobrý den,
je v pořádku, že můj penis měří v klidovém stavu 8cm a při erekci měří 13cm?
A je také v pořádku, že již v tomto věku je můj penis společně s třísly, podbřiškem a podpažím zcela ochlupen?

Kluk, 13 let

Milý Kluku,

Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku naprosto normální (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 5 až 7 cm v klidovém stavu a 11 až 14 cm při erekci). Mírně nadprůměrná délka penisu v klidovém stavu může být dána nižší pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn.
Pokud jde o rozsah ochlupení, ten může být dán nejen dosaženým stupněm vývoje, ale i dědičnými dispozicemi. V pátém (nejvyšším) stupni vývoje pubické ochlupení vybíhá proužkem vzhůru směrem k pupíku.

10.03.2019

Dnes večer se mi větší dobu drobek točila hlava, asi kuli nízkému tlaku. Je to normální?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Motání hlavy může být opravdu způsobeno nízkým tlakem. Nicméně se může jednat i o projev některých dalších onemocnění, například onemocnění ústrojí rovnováhy a koordinace pohybu, které se nachází v blízkosti sluchového ústrojí. Další možnou příčinou je předávkování některými léky. Pokud by se obtíže opakovaně vracely nebo trvaly delší dobu (třeba i několik dnů po sobě), doporučuji navštívit praktického lékaře.

10.03.2019

Je pravda že když dívka přijde o panenství tak že může krvácet?

Teenboy, 15 let

Milý Teenboyi,

Pravdou je, že porušení hymenu (neboli tzv. „panenské blány“) může být provázeno mírným krvácením. Avšak pokud jsou pohlavní orgány partnerky během dostatečně dlouhé milostné předehry pro pohlavní styk dostatečně připraveny, nemusí porušení hymenu představovat problém. Více informací o hymenu a jeho porušení najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Anonyma ze dne 21.01.2019.

10.03.2019

Dobrý den, dnes mě asi každých 15 minut začne na asi 5 vteřin píchat u srdce, vždy je to na stejném místě.

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Pocit píchání u srdce je nejčastěji nervosvalového původu. Příčinou může být podráždění některého z mezižeberních nervů. V mnoha případech souvisí píchání a bolesti po straně hrudníku s nedostatečným (příliš mělkým) dýcháním. Avšak bez vyšetření nelze vyloučit ani onemocnění některého z vnitřních orgánů.
Naproti tomu není pravděpodobné, že by bolesti souvisely přímo s činností srdce. Nervy srdce totiž procházejí středem hrudníku, a proto se onemocnění srdce projevují spíše tupou bolestí za hrudní kostí nežli bolestí na pravé straně hrudníku.

10.03.2019

1. Je normální že můj penis když je v klidu má 10,7 cm ?
2.Kdy mi zhruba přestane nečekaná erekce (myšlena ta: koukám na normální film a náhle mám erekci nebo posilují nebo sportuju a bum mám erekci)

Dominik, 13 let

Milý Dominiku,

1) Uvedená délka penisu v klidovém stavu je vzhledem k tvému věku sice mírně nadprůměrná, avšak stále ještě normální (průměrná délka penisu v klidovém stavu u chlapců ve věku 13-ti let činí 6 ± 1 cm, tj. 5 až 7 cm). Příčinou nadprůměrné délky penisu v klidovém stavu může být relativně nízká pružnost závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. nejedná se však o žádnou vadu ani poruchu.
2) Častý nástup erekce je naprosto normálním projevem hormonálních změn, k nimž dochází v období dospívání. Z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi se erekce může dostavit v podstatě kdykoliv, a to i bez jakéhokoliv zřejmého důvodu.
Nejčastěji se takováto „nečekaná“ erekce dostavuje v prvních letech puberty. Přibližně od věku okolo 16-ti let se hladina pohlavních hormonů v krvi postupně stabilizuje a poté se již erekce dostavuje (ve srovnání s předchozím obdobím) méně často.

10.03.2019

Proč někdy má moje moč žlutou barvu a někdy barvu vody ? Pokud to je problém prosím jak to “vyléčit“ / vyřešit. Žádný problémy nemám jsem zdraví člověk, když čůrám moč mi nepálí.

Dominik, 13 let

Milý Dominiku,

Intenzita zbarvení moči závisí na jejím množství a koncentraci. Charakteristické jantarově žluté zbarvení jí dodává barvivo zvané urobilin. Nejvyšší koncentrace tohoto barviva bývá v ranní moči, která má rovněž vyšší hustotu. Samotná hustota moči souvisí i s množstvím přijatých tekutin. Pokud je moč (s výjimkou ranní) příliš tmavá, doporučuji zvýšit příjem tekutin.

10.03.2019

Dobrý den, mám několik otázek.
1. Snad pořád mám rýmu. Nevím proč, ale teď asi poslední dva dny je to opravdu až moc nepříjemné.
2. Když se tak dívám na svůj obličej, přijde mi strašně dětský nebo ženský, přitom na druhou stranu mi přijde, že vypadá právě na starší. Když jsem třeba ve škole, nechci se podívat to zrcadla, protože mi to většinou zkazí náladu.
3. Už dlouho miluji jednu moji spolužačku, ale problém je, že se s ní nebavím. Docela žárlím na ostatní kluky, kteří se s ní hodně kamarádí a ve škole třeba i mazlí nebo tak. Já jsem prostě spíš takový uzavřený. Třeba když je někdy sama, říkám si, že bych za ní mohl jít, ale nevím, co bych jako říkal a tak.

Honzák, 14 let

Milý Honzáku,

1) Je možné, že trpíš chronickou formou zánětlivého onemocnění horních cest dýchacích, avšak vyloučit nelze ani alergii. Doporučuji zajistit si dostatek odpočinku a dodržovat pitný režim, případně zvážit vyšetření na alergologii (poukaz na vyšetření vydá praktický lékař pro děti a dorost).
2) Nespokojenost se vzhledem obličeje je velmi často dána příliš kritickým přístupem dospívajícího člověka k vlastnímu zevnějšku. Mnozí dospívající posuzují svůj vzhled až přehnaně kriticky, i když ve skutečnosti mohou být docela hezcí. Důležité je, abys na sebe nekladl přehnané nároky. Nejsi povinen vypadat jako herec z amerického televizního seriálu pro mládež. Pokud se ti tvůj vzhled nelíbí, můžeš přemýšlet například o změně účesu, což je poměrně snadný a zároveň účinný způsob, jak dosáhnout určitých změn vzhledu. Pohledu do zrcadla se neboj a snaž se na sobě hledat spíše přednosti než nedostatky. Při pohledu do zrcadla se zaměř na ty prvky obličeje, s nimiž jsi spokojený.
3) Spolužačku, která se ti líbí, můžeš zkusit oslovit podobným způsobem, jako bys oslovil například kamaráda (samozřejmě, že by ses měl vyhýbat příliš hrubým výrazům, jejichž používání je mezi kamarády běžné). Nic nepokazíš, když spolužačku při setkání pozdravíš. Také jí můžeš položit nějakou jednoduchou otázku nebo ji poprosit o malou radu či pomoc.
Nesnaž se na spolužačku za každou cenu udělat co největší dojem (či přímo ji „ohromit“), spíš se snaž působit klidným a vyrovnaným dojmem. Neměl bys příliš dávat najevo, jak moc ti záleží na tom, aby si s tebou spolužačka povídala. Mohla by si začít myslet, že se snažíš ji svést.
Pokud jsi spolužačce sympatický, jistě ji tvoje oslovení potěší a možná ti sama usnadní situaci tím, že se tě na něco zeptá nebo obrátí hovor na nějaké zajímavé téma. Naopak v případě, že by si s tebou povídat nechtěla, se bude snažit hovor co nejdříve ukončit. Pokud vycítíš, že je spolužačce váš rozhovor nepříjemný, neměl by ses za každou cenu vnucovat. Je docela dobře možné, že právě neměla dobrou náladu a že někdy později si s tebou přece jen bude chtít povídat.

10.03.2019

Dobrý den, začala mi růst osmička a bolí mě to. Bral jsem si (...) od bolesti, ale nezabral. Poradíte mi, prosím, jak se bolesti alespoň na chvíli zbavit? Děkuji

Vojtěch, 17 let

Milý Vojtěchu,

Prořezávání tzv. osmiček (tj. třetích stoliček neboli zubů moudrosti) může být opravdu velmi bolestivé. V místech, kde se tyto zuby prořezávají, je totiž dáseň hustě prostoupena vazivem. Z tohoto důvodu se mohou dotyčné stoličky prořezávat až několik let, přičemž bolesti se postupně zhoršují. Účinnost běžných analgetik (léků pro tlumení bolesti) je při těchto bolestech jen velmi omezená.
Doporučuji tedy navštívit zubního lékaře, který může provést zákrok zvaný dekapsulace, při němž se odstraňuje dásňový kryt nad vyrůstajícím zubem. Zákrok se provádí v lokální anestezii (tedy v místním znecitlivění). Avšak není vyloučeno, že zubní lékař ti nakonec doporučí vytržení zubu, zejména v případě, že by zub neměl správné postavení.

09.03.2019

Je normální když ve je ve 13 letech velikost mého penisu při erekci jen 5-7 cm ? Poroste ještě ?

Ondra, 13 let

Milý Ondro,

Uvedená délka penisu je sice podprůměrná, avšak stále ještě normální. O abnormálně malý penis (neboli mikropenis) by se jednalo pouze v případě, že by jeho délka při erekci ve věku 13-ti let činila méně než 4,4 cm. Vzhledem k tvému věku je pravděpodobné, že během následujících let ještě dojde k výraznému růstu penisu. Růst a vývoj penisu nejčastěji probíhá až do věku 18-ti let, u některých chlapců či mladých mužů dokonce až do věku 19 – 21 let.

09.03.2019

Dobrý deň, čo sa robí na preventívnej prehliadke v 14 rokoch?

Marko, 14 let

Milý Marko,

Ve věku 14-ti let se preventivní prohlídka neprovádí. Nejbližší preventivní prohlídky se provádí ve věku 13-ti a 15-ti let. Na Slovensku je obsah preventivních prohlídek u dětí a dorostu upraven zákonem č. 577/2004 Z.z. Obsahem preventivní prohlídky ve věku 15-ti let je provedení základních antropometrických měření (tj. měření tělesné výšky a hmotnosti), kompletní fyzikální vyšetření včetně vyšetření zaměřeného na deformity páteře a dolních končetin, dále posouzení dosaženého pohlavního vývoje, vyšetření zrakové ostrosti, vyšetření sluchu, změření krevního tlaku, vyšetření moči, a pohovor s rodiči zaměřený na zhodnocení celkového zdravotního stavu dítěte. V ČR je obsah preventivních prohlídek upraven vyhláškou č. 70/2012 Sb., avšak rozdíly oproti obsahu preventivních prohlídek na Slovensku jsou jen nepatrné.

09.03.2019

Dobrý den, (...) Moc prosím o radu.

Opožděný kluk, 17 let

Milý Opožděný kluku,

Občan ČR dosahuje plnoletosti dovršením věku 18-ti let, tedy dnem osmnáctých narozenin. Soud může přiznat svéprávnost za účelem samostatného získávání obživy nebo uzavření sňatku osobě starší 16-ti let, která ještě nedosáhla věku 18-ti let, avšak zákonem stanovená věková hranice 18-ti let (týká se například omezení prodejnosti alkoholu nebo řízení motorového vozidla s výjimkou malého motocyklu) nadále platí i pro osoby, jimž soud přiznal svéprávnost před dosažením věku 18-ti let.
V současné době již právní řád ČR neumožňuje zbavit osobu starší 18-ti let způsobilosti k právním úkonům. Soud může pouze v přiměřené míře omezit svéprávnost jedince, který prokazatelně trpí nějakou duševní poruchou, která má na jeho způsobilost k právním úkonům vliv. Avšak úplné zbavení svéprávnosti již možné není.

09.03.2019

Dobrý den, 1. kolik kluků ve věku 14-15 let si holí pubické ochlupení? A kolik si asi nechává chlupy v nějakém tvaru například proužek nad penisem?
2. tento týden se zde někdo ptal, jak předcházet třesení, pocení atd při vystupování na veřejnosti. Při posledním takovém "vystoupení" jsem měl referát na knížku (...) Nevíte, jak předcházet i těmto situacím?
3. Je lepší cvičit každý den, nebo jel lepší cvičit 4 dny a 1 si odpočinout?

Wojciech, 14 let

Milý Wojciechu,

1) Přesné údaje o tom, jak vysoký podíl dospívajících chlapců si holí nebo jinak upravuje pubické ochlupení, nemám k dispozici. Odhaduji však, že holení či jiné úpravy ochlupení více či méně pravidelně vykonává přibližně třetina dospívajících.
2) Pro mnohé lidi může vystoupení na veřejnosti představovat značnou psychickou zátěž. Přestože ses na vystoupení zřejmě dobře připravil, nechal ses nečekaným požadavkem učitelky vyvést z míry. Pravdou je, že určitý podíl na nastalé situaci nese i učitelka, protože její pokyny během referátu byly v rozporu s původním zadáním. Z této skutečnosti bys měl vycházet, když své vystoupení zpětně hodnotíš. Dále platí stejné rady a doporučení, které jsem uvedl v odpovědi na dotaz návštěvníka Timoteje ze dne 08.03.2019.

09.03.2019

Hezký den, někdy si chodím při čurání sednout na mísu a pokud je to případ, kdy mám močový měchýř takřka plný tak proud je samozřejmě daleko silnější než jindy. (...) ale zajímá mě, jestli ženy to mají také tak a může se jim to stát, anebo ženy nemohou ani s plným močákem dosáhnout takové síly (tlaku) proudu jako muži?

Daniel, 17 let

Milý Danieli,

Močení vsedě ti příliš nedoporučuji, protože mužské tělo k němu (na rozdíl od těla ženského) není anatomicky uzpůsobeno. U mužů totiž močová trubice probíhá výše než u žen, a proto je v poloze vsedě vystavena tlaku svalů dolní části břicha a horní části stehen. Proud moči je u mužů při močení vsedě v důsledku tohoto tlaku přiškrcen, což může při dlouhodobém praktikování močení vsedě vést až ke vzniku onemocnění vývodných cest močových.
Pravdou sice je, že ženy zpravidla močí pod nižším tlakem než muži, nicméně odrážení moči od stěn toalety závisí také na úhlu dopadu paprsku moči a na vzdálenosti mezi ústím močové trubice a povrchem, na který proud moči dopadá. Ve vzdálenosti okolo 15 až 20 cm se totiž proud moči rozpadá v důsledku fyzikálního jevu zvaného hydrodynamická nestabilita.
Jestliže vnímáš odrážení moči od stěn toalety jako problém, můžeš zkusit usměrnit proud moči tak, aby na povrch mísy či vodní hladiny v toaletě dopadal pod nižším úhlem. Rozhodně však nedoporučuji, abys vykonával močení vsedě.

09.03.2019

Dobrý den,
Potřeboval bych se zeptat, jak bych se měl zachovat, kdyby se mi při preventivní prohlídce nechtěně postavil penis. Co by si o mě vůbec doktor/-ka myslel/-a?

Martin, 13 let

Milý Martine,

V období dospívání se sice erekce dostavuje poměrně často, i když není příliš pravděpodobné, že se dostaví právě během lékařské prohlídky. Nicméně i kdyby se erekce přece jen dostavila, nebylo by to žádné neštěstí. Praktický lékař pro děti a dorost jistě ví, že v období dospívání se erekce dostavuje z důvodu nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi. Jediné, co by si o tobě lékař mohl pomyslet, je to, že jsi zdravý dospívající chlapec nacházející se v dobré tělesné i duševní kondici.

08.03.2019

Dobrý den, mám jednu otázku. Prosím skrýt dotaz (...)

Coffey, 14 let

Milý Coffey,

Kvůli své plodnosti si nemusíš dělat obavy. Plodnost totiž souvisí s množstvím spermií na 1 mililitr ejakulátu, nikoliv se schopností dosažení a udržení erekce. Rozhodně však není pravdou, že vykonávání masturbace v poloze s nataženýma nohama je projevem začínající impotence. Spíše jde o to, že napnutím dolních končetin dojde zároveň ke zpevnění svalstva pánevního dna, díky čemuž jsou pocity při dosažení orgasmu a ejakulace poněkud intenzivnější. pro vykonávání masturbace používej takovou tělesnou polohu, která ti vyhovuje.

08.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli mi bude doktorka při kontrole v 15 sundávat spodní prádlo? Pokud ano, mám velmi velké obavy že se mi postaví penis při této kontrole. Kdyby se mi něco takového stalo, jaká by byla reakce doktorky? Já vůbec nevím co bych v této situaci dělal.
A ještě bych se rád zeptal jak si správně holit pubické ochlupení? Váš článek jsem četl, ale pokaždé když přejedu žiletkou nad penisem proti růstu tak se mi chloupky jakoby "zlomí" a začne mi z místa kde chloupky byly téct trochu krve. Když totiž přejíždím žiletkou po směru růstu, chloupky se neoholí celé a stanou se z nich pichlavé chloupky které mi často způsobují nepříjemné svědění. Mimochodem nechám si penis a varlata asi 5-10 minut pod teplou vodou a pak použiju pěnu na holení.

Člověk, 13 za chvíli 14 let

Milý Člověče,

Součástí preventivních prohlídek u dospívajících jedinců je i kontrola pohlavních znaků. Někteří lékaři však tuto část prohlídky vynechávají, ačkoliv ve vyhlášce č. 70/2012 Sb. (vyhláška o preventivních prohlídkách) je výslovně uvedena. Nedovedu tedy předem odhadnout, zda právě tvoje lékařka tuto část prohlídky vykoná či nikoliv.
Pokud jde o erekci, ta se v období dospívání může dostavit v podstatě kdykoliv. Kvůli erekci bys však neměl podléhat obávám. I kdyby se během prohlídky dostavila, tvoje lékařka jistě pochopí, že se jedná o naprosto normální reakci dospívajícího organismu.
Ochlupení se holí po směru růstu, nikoli proti směru. Svědění je způsobeno zarůstáním dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy pokožky. Aby ses těmto obtížím vyhnul, doporučuji na oholenou pokožku nanášet hydratační pleťový krém, a to nejprve hodinu po oholení a poté jednou až dvakrát denně po dobu 2 až 3 dnů po oholení.

08.03.2019

Dobrý den,
Kde se dá kondom koupit a od kolika let a jak to skrýt před rodiči.

Anonym, 11 let

Milý Anonyme,

Kondomy lze zakoupit v lékárně nebo v drogerii. jejich prodejnost není věkově omezena žádným zákonem ani vyhláškou. Pokud nechceš, aby tvoji rodiče věděli, že sis kondomy koupil, měl by sis je uložit na takovém místě, kde je rodiče nenajdou.
každý kondom použij jen jednou, a to i v případě, že jej potřebuješ pouze pro nácvik nasazování. Kondom nesplachuj do toalety, protože by se ti jej zřejmě nepodařilo spláchnout, a pokud by se ti to přece jen podařilo, ucpal bys odpad.

08.03.2019

Dobrý den,
Mám dotaz kolik stojí kondom.

Anonym, 11 let

Milý Anonyme,

Běžné kondomy lze koupit již v přepočtu za 10 – 15 Kč za kus, obvykle se však prodávají ve větších baleních (například po třech nebo po pěti). Nicméně speciální „ultra tenké“ kondomy mohou stát okolo 20 – 30 Kč za kus. Pro nácvik nasazování kondomu však postačí docela „obyčejné“ kondomy, jejichž balíček (obvykle po třech kusech) lze koupit za cenu okolo 30 – 50 Kč.

08.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je normální mít ve třinácti letech 16-17cm při erekci a v obvodu při erekci 12. Přijde mi to nějak moc a když to porovnám s vaší tabulkou tak mi ani jeden rozměr nesedí. Je to normální nebo se se mnou něco děje? Předem děkuji za odpověď.

Člověk, 13 v červenci 14 let

Milý Člověče,

Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku nadprůměrné (průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 13-ti let činí 11 až 14 cm, průměrný obvod penisu při erekci činí v tomtéž věku 10 cm). Avšak „průměrný“ neznamená „jediný správný“. Zatímco někteří dospívající chlapci mají penis podprůměrných rozměrů, u jiných jsou rozměry tohoto orgánu naopak nadprůměrné. Průměr je součet všech naměřených hodnot vydělený počtem těchto hodnot, nic víc a nic méně. Rozměry tvého penisu jsou sice nadprůměrné, avšak stále ještě se nejedná o abnormálně velký penis.
Rozdíly v rozměrech penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Není vyloučeno, že větší penis je projevem určitých dědičných dispozic. Stejně tak je ovšem možné, že nadprůměrné rozměry penisu jsou způsobeny urychlením pohlavního vývoje. Nemohu však posoudit, zda současné rozměry penisu jsou v tvém případě již konečné, nebo zda ještě dojde k jeho dalšímu růstu.

08.03.2019

Dobrý den, pokud budu masturbovat moc často (...), zvýší se mi testosteron?

Zvědavec, 13 let

Milý Zvědavče,

Vyšší frekvence vykonávání masturbace nemá na zvyšování hladiny pohlavních hormonů vliv. Spíše platí opačný vztah, tedy čím vyšší má jedinec hladinu pohlavních hormonů, tím více a silněji pociťuje potřebu vykonávat sexuální aktivity, k nimž patří i masturbace.

08.03.2019

Když se budu procházet třeba po náměstí nebo tak a budu mít hodně hlasitou hudbu puštěnou v repráku. Porušil bych zákon nebo tak něco ?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Popsaným chováním by ses dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Přehrávání hlasité hudby z reproduktoru na veřejném místě by mohlo být posuzováno i jako nepovolená provozování hudební produkce.
Před postihem tě sice prozatím chrání tvůj věk, nicméně pokud by někdo z přítomných občanů přivolal policejní hlídku, příslušníci Policie ČR by o tvém přestupkovém jednání informovali tvé rodiče.

08.03.2019

Skrýt dotaz prosím (...)

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Riziko spojené s kouřením cigaret a jiných tabákových výrobků spočívá v první řadě v jejich silné návykovosti, přičemž s každou další vykouřenou cigaretou se závislost ještě posiluje. Pokud jsi tedy delší dobu vydržel bez cigarety, doporučuji zbavit se všech zásob cigaret, které máš momentálně k dispozici. Pro překonání touhy po cigaretě můžeš zkusit například vypít větší množství vody. Pokud máš pocit, že jsi na cigaretách již závislý, svěř se svému praktickému lékaři a požádej jej o pomoc.

08.03.2019

Zdravím. Strašne ma začal bolieť pravý semenník. Hlavne na dotyk. Z ničoho nič. Hrozná bolesť. Vystreľuje mi do nôh a do chrbta. Prosím pomôžte čo to môže byť. Vďaka

Thunderbolt, 14 let

Milý Thunderbolte,

Prudká bolest varlete, která se dostaví „z ničeho nic“ (tedy bez předchozího poranění) je pravděpodobně způsobena narušením průtoku krve semennými provazci. Není vyloučeno, že došlo k testikulární torzi. Ihned, jakmile dočteš tuto odpověď, požádej alespoň jednoho z rodičů, aby tě neprodleně dopravil na lékařskou pohotovost.

08.03.2019

Dobrý den, chodím na osmileté gymnázium a možná bych poté šel studovat medicínu na lékařskou fakultu v Plzni. Mám okolo toho pár dotazů:
1) Na stránce fakulty psali o magisterském a doktorském studiu. Já myslel, že se musí nejprve vystudovat bakalářské studium, pak magisterské a pak doktorské. Jak je to?
2) Je nutné studovat doktorské studium a jaké má výhody lékař s doktorským studiem oproti lékaři s magisterským? A tedy šlo by si udělat to magisterské a být zaměstnán a mezitím si dodělat doktorské?
3) Také jsem si všiml, že u magisterského studia je všeobecné zaměření a u toho doktorského je mnoho oborů, podle čeho si mám vybrat?
4) Díval jsem se na rozvrh 6. ročníku všeobecného lékařství a nevím jestli jsem to pochopil. To se tam nedochází 5x týdně, ale jen ve stanovené termíny které jsou tam vypsány? Př. 26.8. mají internu, chirurgii a gynekologii a další termín je až 2.9. pak 9.9. apod.? Pak ještě nechápu tu druhou tabulku s "A 1" a "A 2".
5) Na vysoké se neučí čeština, matika apod.?
Děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

1) Pravdou je, že v rámci systému tzv. děleného studia následuje po bakalářském studiu magisterské studium a poté studium doktorské. Avšak absolventům magisterského studia v oblasti lékařství, kteří absolvovali státní zkoušku a obhájili diplomovou práci, se na základě tzv. rigorózní zkoušky uděluje titul doktor medicíny (se zkratkou MUDr. před jménem) neboli tzv. „malý doktorát“. Po magisterském studiu lze absolvovat ještě doktorské studium, které již zpravidla probíhá podle individuálního studijního plánu. Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou tzv. disertační práce. Absolventům doktorského studia se uděluje titul akademický titul doktor (se zkratkou Ph.D. za jménem) neboli tzv. „velký doktorát“.
2) Absolvent doktorského studia (tedy lékař s „velkým“ doktorátem) může vykonávat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Samozřejmě, že doktorské studium lze nastoupit až v době, kdy již lékař pracuje na klinickém pracovišti. Ostatně bez vlastních zkušeností z lékařské praxe by ani nebylo možné doktorské studium vystudovat a zejména pak napsat a obhájit disertační práci.
3) Konkrétní oblast, které se budeš chtít více věnovat, si můžeš vybrat v průběhu magisterského studia, kdy budeš mít možnost vystřídat celou řadu klinických pracovišť. Během studia si zvolíš kmen a obor, kterému se budeš ve své přípravě dále věnovat a v němž se atestuješ.
4) Organizace univerzitního studia se zásadně liší od organizace výuky na základních či středních školách. Studenti se dělí do skupin, přičemž ve vyšších ročnících (4. – 6.) probíhá tzv. bloková forma výuky, přičemž každý blok obsahuje kromě přednášek také tzv. praktika. V rozvrzích pro vyšší ročníky tedy nejsou pod jednotlivými daty uvedeny „předměty“, nýbrž bloky (např. „interna“, „chirurgie“ atd.).
5) Běžné všeobecně vzdělávací předměty se na univerzitách neučí, protože všeobecné vzdělání získal student již na střední škole. Naproti tomu univerzitní vzdělání připravuje odborníky, proto jeho obsah tvoří odborné předměty a praxe.

08.03.2019

Dobrý deň
Ja viem že nie ste psychológ ale mám taký problém. Už možno pred dvoma rokmi som bol na takej čitateľskej súťaži a tam som musel čítať dovtedy som sa hlásil vždy ako prvý čítať a tak som sa prihlásil aj na tú čitateľskú súťaž. Bolo tam okolo 20 cudzích ľudí. Išli sme zaradom no keď som prišiel na rad dostal som trému roztriasli sa mi ruky rozbúchalo sa mi srdce a roztriasol sa mi hlas. Odvtedy mám tento problém vždy keď musím niečo čítať buď v triede alebo na verejnosti. Neviem čo mám s tým robiť spolužiaci pozerajú na mňa ako na blázna lebo keď čítam tak to znie ako by som mal každú chvíľu odpadnúť. O týždeň budeme musieť čítať knihu všetci a keď si už teraz na to spomeniem celý sa vystresujem. Prosím poraďte mi čo sa s tým dá robiť. Ďakujem

Timotej, 13 let

Milý Timoteji,

Strach z vystupování na veřejnosti (před ostatními lidmi) může být způsoben například nízkým sebevědomím, předchozími negativními zkušenostmi nebo přehnaně kritickým hodnocením svých vlastních schopností a dovedností.
Prvním krokem k lepšímu zvládnutí veřejných vystoupení je kvalitní příprava. Zkus si nejprve sám pro sebe nahlas přečíst příslušné pasáže z knihy, ze které budeš předčítat. Poté můžeš „nanečisto“ číst nahlas před několika lidmi (kamarády, rodinnými příslušníky), které znáš, důvěřuješ jim a nestydíš se před nimi.
Také se snaž předem nemyslet jen na to, co všechno bys mohl pokazit, ale raději si připomínej své přednosti a silné stránky. Těsně před vystoupením se zkus několikrát zhluboka nadechnout. Před vystoupením se můžeš trochu napít, abys neměl vyschlo v krku, ale s pitím to nepřeháněj, aby tě během čtení neznervózňovalo silné nutkání na močení.
Také můžeš používat nějaké předem připravené ustálené slovní spojení, které si budeš v podobně náročných situacích v duchu opakovat (například „Zvládnu to“ nebo něco podobného).
Případný neúspěch nepovažuj za nějaké svoje selhání, nýbrž za jakousi informaci o tom, co bys mohl příště udělat lépe.

08.03.2019

Dobrý den (...) Jak bych se měl zachovat? Za odpověď děkuji.

Michal, 12,5 let

Milý Michale,

Zřejmě se jednalo o shodu okolností, která vás oba přivedla do rozpaků. Snad nejlépe uděláš, když se budeš chovat a tvářit tak, jako kdyby se nic nestalo. Trapně se cítit nemusíš, protože jsi nedělal nic špatného, jen jsi nebyl dost opatrný. Příště se ti něco podobného jistě nestane.

08.03.2019

Oholil jsem si ohanbí a začala se mi na něm vysušovat kůže

P, 12 let

Milý P,

Oholenou pokožku doporučuji zvlhčovat pomocí pleťového krému. Tím se zabrání nejen jejímu vysušování, ale i zarůstání dorůstajících chloupků a následné tvorbě červených pupínků. Krém si nanes na oholená místa nejdříve hodinu po holení a poté jednou denně po dobu 1 až 3 dnů. Pokud je pokožka vysušená, můžeš krém nanášet i dvakrát za den.

08.03.2019

Dobrý den, včera jsem měl horečku doprovázenou píchavou bolestí v okolí pupíku. Dneska už jsem zdravý a mám pouze rýmu ale bolest se objevila znovu ale tentokrát na levé spodní straně břicha. Mohli by to být příznaky slepého střeva?

Luk, 16 let

Milý Luku,

Zánět slepého střeva (respektive zánět jeho výběžku) se projevuje prudkou bolestí v pravém podbřišku, přičemž břicho je v důsledku stažení břišních svalů tvrdé. Dalším příznakem je zácpa.
Bez vyšetření pohmatem však nelze určit nic bližšího. Pokud máš prudké bolesti (zejména při rychlém odtažení ruky, tedy když břicho nejprve mírně stlačíš rukou a poté prudce uvolníš), potíže s vyprazdňováním a břicho je tvrdé, doporučuji navštívit lékaře. Pokud by se ke všem uvedeným příznakům přidala ještě horečka, měli by tě rodiče k lékaři raději dopravit.

08.03.2019

Dobrý den,
je mi teprve 15 a mám obavy z mé erekce. Ještě asi před 3 lety mě erekce spíš otravovala, protože vznikala náhle a často bezdůvodně. Taky byla opravdu dlouhá a kvalitní. Nyní však při masturbaci je o poznání slabší a penis je většinou spíše gumový než tvrdý. Také mi erekce rychle mizí, jakmile se přestanu soustředit, což dříve nebylo. Jinak jsem plně zdravý, nekuřák a tlak mám v pořádku. Ještě jsem neměl mokrý sen a ranní erekce je většinou silná. Nevím jestli se jen špatně vzrušuji nebo mám nějaký problém.

Rolfík, 15 let

Milý Rolfíku,

Poruchy erekce jsou v tvém věku spíše vzácností. Kromě onemocnění oběhové soustavy může být jejich příčinou i stres a nadměrná psychická zátěž, případně extrémní nedostatek spánku. Nicméně je důležité, že se u tebe dostavuje alespoň kvalitní ranní erekce, z čehož vyplývá, že tvoje tělo funguje v podstatě normálně a obtíže s dosažením a udržením erekce během dne mohou být spíše psychického původu.
Kvůli tomu, že jsi dosud neměl noční poluci, se nemusíš znepokojovat. Mnozí dospívající chlapci ji nemají ani po několika letech od první ejakulace.

08.03.2019

Dobrý den, jaký objem varlat už je 5. stupeň vývoje?

Karel, 16 let

Milý Karle,

Pět stupňů vývoje se používá při hodnocení vývoje pohlavních znaků. Pokud jde o objem varlat, ten průběžně narůstá po celé období dospívání. U chlapců tvého věku (tj. ve věku 16-ti let) činí průměrný objem varlat podle Tannera 19 ± 6 ml, tj. 13 až 25 ml (na jedno varle). U dospělých mužů činí podle téhož autora normální objem varlat 15 až 25 ml na jedno varle. Rozdíl v objemu varlat průměrného šestnáctiletého chlapce a dospělého muže je tedy již jen velmi mírný.

08.03.2019

Ahoj, (...) Máme 3 dotazy:
1. Není to incest?
2. Nejsme oba gayové?
3. Nejsme na to závislí? Jak se závislost projevuje?
Děkujeme za odpovědi.

Kristián a Lukáš, 14 let

Milý Kristiáne a Lukáši,

1) Vzájemná masturbace mezi sourozenci téhož pohlaví není incestem. Za incest neboli krvesmilstvo se považuje pouze soulož (ve smyslu pohlavního styku do pochvy) mezi sourozenci či mezi předky a potomky v přímé linii.
2) V období dospívání nemusí být sexuální kontakt s vrstevníkem projevem homosexuální orientace (a v naprosté většině případů ani není). Kromě toho ve věku 14-ti let ještě nelze sexuální orientaci spolehlivě určit.
3) Vzhledem k tomu, že masturbace slouží k uspokojování jedné ze základních biologických potřeb, je používání výrazu závislost poněkud problematické. Stejně tak dobře bychom totiž mohli hovořit i o tom, že je někdo závislý například na dýchání nebo na přijímání tekutin. Nejedná se tedy o klasickou závislost, spíše o jakousi tendenci k uspokojování určité biologické potřeby jedním konkrétním způsobem.

08.03.2019

Dobrý den, někdy tento týden jste odpovídal na jeden dotaz že fimóza může způsobit problémy při močení. Jaké problémy mohou nastat? Děkuju

Bil, 18 let

Milý Bile,

Obzvláště silné zúžení prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky může někdy znesnadňovat volný odtok moči při močení. Většinou jsou však takovéto obtíže vzácné. Tzv. ballooning (dočasné zadržení určitého množství moči v prostoru mezi žaludem a předkožkou) není považován za vadu či poruchu, nýbrž za přechodný jev, který vypovídá o tom, že již dochází k uvolňování konglutinace („slepení“) mezi žaludem a předkožkou. Někteří lidé se kvůli takovémuto „nafukování“ předkožky při močení znepokojují, pokud však močení není bolestivé, je vše v pořádku. Na lékaře je třeba se obrátit v případě, že je močení provázeno obtížemi (bolestí, pálením a podobně).

08.03.2019

Dobrý den, jsem znepokojen (...)

Petr, 11 let

Milý Petře,

Není pravdou, že by vykonávání masturbace nebylo k ničemu dobré. Masturbace je nejen naprosto přirozená, ale také zdraví prospěšná činnost. Vzhledem k tvému věku je možné, že dosud nepociťuješ tak silnou sexuální potřebu, a proto tě vykonávání masturbace prozatím tolik nepřitahuje.
Jestliže zatím necítíš potřebu masturbovat, neměl by ses k vykonávání masturbace nutit. Nicméně je pravděpodobné, že s nárůstem hladiny pohlavních hormonů v nadcházejícím období dospívání bude narůstat i tvoje sexuální potřeba a v takovém případě by ses při vykonávání masturbace neměl nijak zásadně omezovat, samozřejmě za předpokladu, že budeš masturbaci vykonávat v soukromí.
Z hlediska duševního zdraví spočívá přínos masturbace zejména v uvolňování psychického napětí (neboli tenze). Pro sexuální potřebu totiž platí totéž, co platí i pro další základní biologické potřeby – v případě, že potřeba není dostatečně uspokojena, nastává tzv. frustrace, která se projevuje mimo jiné i nárůstem psychického napětí. Podobně jako potřebu jídla lze uspokojit pouze jídlem a potřebu spánku lze uspokojit pouze spánkem, také sexuální potřebu lze uspokojovat pouze sexuálními aktivitami (k nimž patří i masturbace). Přitom v období dospívání představuje masturbace nejpřirozenější, nejbezpečnější a nejjednodušší způsob, jak tuto potřebu uspokojit a přitom se vyhnout všem rizikům, která jsou spojena s příliš časným zahájením pohlavního života (k takovým rizikům patří například riziko nechtěného početí nebo riziko přenosu pohlavních nemocí).
Z hlediska tělesného zdraví přispívá masturbace k důkladnějšímu prokrvení pohlavních orgánů, díky němuž dochází k jejich důkladnějšímu okysličování, které má význam pro jejich zdravý vývoj. Kromě toho je prokázáno, že častější vykonávání masturbace působí jako prevence nádorových onemocnění předstojné žlázy (neboli prostaty). Podle výzkumu G. Gilese a kol. (2003) je u mužů, kteří v období dospívání a v mládí masturbovali alespoň pětkrát týdně nebo častěji, dvaapůlkrát nižší riziko výskytu rakoviny prostaty, než u mužů, kteří během dospívání a v mládí masturbovali méně často.
Masturbace je tedy nejen normální a přirozená činnost, ale také má nesporný zdravotní přínos, a to jak pro zdraví duševní, tak i tělesné.

08.03.2019

Zdravím, smí se před preventivní prohlídkou snídat?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Před preventivní prohlídkou se můžeš normálně najíst. Nalačno se chodí pouze na odběry krve, které však nejsou běžnou součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost. V rámci těchto prohlídek se odběr krve (a to za účelem zjištění hladiny cholesterolu) provádí pouze u těch dětí či dospívajících, u jejichž rodičů či jiných blízkých pokrevních příbuzných se před dosažením věku 55 let vyskytla ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris a podobná závažná onemocnění oběhové soustavy. U ostatních dětí se odběr krve neprovádí.
Kdyby lékař z nějakého důvodu potřeboval, abys přišel nalačno, jistě by to uvedl v pozvánce na prohlídku.

07.03.2019

Dobrý den,
Prosím nezobrazovat
(...) Nevíte o co by mohlo jít? Děkuji moc

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Podle popisu se jedná o mozol, který vzniká v místech, kde je povrch těla vystavován zvýšenému tlaku. U žáků či studentů se větší nebo menší mozoly často vytvářejí na rukou nebo na prstech, a to z důvodu nesprávného držení psacího náčiní nebo opírání hrany dlaně píšící ruky o plochu stolu. Doporučuji tedy věnovat více pozornosti správnému držení psacího náčiní i správné poloze při psaní.

07.03.2019

Dobrý den. Můj penis má v erekci pravý úhel. Bez erekce mi plandá mezi stehnama. Kluci v šatně mají penis bez erekce mírně nahoru - skoro k pravému úhlu a v erekci mají penis až k tělu. Mohu se zeptat jestli to taky budu takhle mít?

Alois, 14 let

Milý Aloisi,

Úhel sklonu penisu může být různý, což je dáno větší nebo menší pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Zatímco u některých mužů a chlapců směřuje penis při erekci rovně dopředu, u jiných je skloněn více či méně vzhůru, nebo naopak směřuje dolů (viz údaje z následující tabulky a ilustrace v odpovědi na dotaz návštěvníka Anonyma ze dne 06.03.2019, který najdeš níže na této stránce). Všechny zmíněné možnosti jsou normální.

07.03.2019

Dobrý den, chci se zeptat, jestli ovlivňuje že nemám pubertu že jsem hubenej. Vážím 46kg a 161m. Penis mám malý a vadí mi že nejsem v pubertě.

Dan, 14 bude 15 let

Milý Dane,

Opožděný nástup puberty může být způsoben mimo jiné i podvýživou, i když rozhodující význam mají vrozené dispozice. Tvoje tělesná výška je sice mírně podprůměrná, avšak stále ještě normální (podle růstového grafu se nacházíš na 25. percentilu, což znamená, že 25% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 75% je vyšších). Tělesná hmotnost je mírně podprůměrná (v podstatě odpovídá věku 13-ti let), avšak je třeba vycházet z toho, že i tělesná výška je mírně podprůměrná.
Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí přibližně 17,7. To by u chlapce v tvém věku již byla mírná podváha (optimální hodnoty BMI u chlapců ve věku 14-ti let se pohybují v rozmezí 18 až 21), avšak vzhledem k tomu, že tvoje tělesná výška i hmotnost odpovídají průměrným hodnotám pro chlapce ve věku 13-ti let, můžeme i pro optimální rozsah hodnot BMI využít hodnoty pro chlapce ve věku 13-ti let, které činí 17 až 20. Jinak řečeno, poměr mezi tělesnou výškou a hmotností by u tebe byl naprosto normální, kdyby ti bylo jen 13 let.
Z porovnání tvé výšky a hmotnosti s průměrnými hodnotami tedy vychází, že tělesný vývoj je v tvém případě posunut o 1 až 2 roky (spíše však o 2 roky, protože ti brzy bude 15 let). Avšak takovýto rozdíl či posun ještě nemusí být projevem poruchy růstu. Za normální se považuje rozdíl až 2,5 roku oproti běžné („průměrné“) populaci. V tvém případě se jedná o rozdíl menší. V podstatě tedy lze shrnout, že patříš do skupiny dětí či dospívajících, která se cizím slovem označuje „short-normal“ („malý, ale zdravý“). Mírný posun či „opoždění“ růstu se může do konce puberty ještě vyrovnat, pokud není projevem nějaké závažnější poruchy.
Pokud jde o rozměry penisu, ty jsou dány nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i vrozenými předpoklady (například pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn). Naproti tomu zanoření penisu v tuku jako příčinu jeho menších rozměrů můžeme v tvém případě vyloučit, protože jak sám píšeš, jsi hubený (a ani podle výpočtu BMI netrpíš nadváhou). průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí 7 ± 1 cm (tj. 6 až 8 cm) v klidovém stavu a 14 ± 1 cm (tj. 13 až 15 cm) při erekci. Avšak za normální se považuje i penis menších rozměrů. O mikropenis by se v tvém věku jednalo pouze v případě, že by délka penisu při erekci nedosahovala ani 5,2 cm.
Pro posouzení, zda je nástup puberty opožděný (či zda vůbec již puberta nastoupila), však nejsou rozhodující rozměry penisu, nýbrž objem varlat. U chlapců lze opožděnou pubertu diagnostikovat v případě, že ani po dovršení věku 14-ti let nezačal výrazný růst objemu varlat, tj. v případě, že varlata mají i ve věku 14-ti let stále ještě „dětský“ objem, což představuje 1 až 2 mililitry na jedno varle. naproti tomu ve věku 14-ti let činí průměrný objem varlat 11 mililitrů na 1 varle (s tím, že normální rozsah objemu varlat činí v tomto věku 5 až 19 ml na 1 varle). Měření varlat se provádí buď pomocí tzv. orchidometru, nebo ultrazvukem.
Jestliže máš podezření, že puberta u tebe dosud nenastoupila, nebo že její nástup je opožděný, doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který provede kontrolu pohlavních znaků (což by měl tak jako tak udělat na každé preventivní prohlídce po celé období dospívání) a na základě zjištěných skutečností vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii. Nejprve by ses však měl svěřit alespoň jednomu z rodičů, protože pro návštěvu lékaře budeš potřebovat doprovod.

07.03.2019

Dobrý den,
1) Nemáte nějaké základní rady ohledně etikety?
2) Mám pocit, že mám špatně držení těla, a proto nevíte jaké je správné držení těla, popřípadě, když se musím ohnout (pro spadlo věc atd.), tak nemusím být narovnaný, že ne? Dekuji moc za odpovědi

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

1) Existuje celá řada společensky uznávaných pravidel, která určují, jak by si měl člověk počínat v různých situacích. Jestliže chceš být zdvořilý, měl by ses chovat tak, abys ostatní lidi pokud možno neobtěžoval nebo v nich nevzbuzoval pohoršení.
Naprostým základem je pozdrav a dávání přednosti. V tomto směru platí tzv. „zlaté pravidlo společenské přednosti“. Podle tohoto pravidla je to vždy žena/starší/nadřízený, kdo jako první podává ruku a nabízí tykání. Naopak muž/mladší/podřízený jako první zdraví, dává přednost a je představován. Někdy však může mít přednost výrazně straší muž (zejména jedná-li se o váženou či zasloužilou osobu) před mladou dívkou. Ve školách a na pracovištích se společenské chování přednostně řídí pravidly nadřízenosti a podřízenosti.
2) Správné držení těla si můžeš zkontrolovat před zrcadlem. Při pohledu zepředu ti jako orientační body poslouží ve vodorovném směru oči, klíční kosti, prsní bradavky a kyčle, ve svislém směru nos, hrudní kost, pupík a prostor mezi koleny a kotníky. Pro nácvik vzpřímeného postoje doporučuji zatáhnout břicho, přitáhnout lopatky k sobě a mírně pozdvihnout hlavu.
Při sezení bys měl tělo držet tak, aby ses nehrbil a aby dolní i horní končetiny byly v kloubech (tj. v kyčlích, kolenou a v loktech) ohnuté pokud možno v pravém úhlu. Pokud sedíš u počítače, měla by být horní hrana monitoru ve výši očí.

07.03.2019

Dobrý den, co všechno může způsobovat rotavirus? Děkuji

Wojciech, 14 let

Milý Wojciechu,

Rotavirus je kulovitý virus z čeledi reoviridae. V současné době je známo nejméně 42 různých kmenů tohoto viru. Šíří se převážně v prostředí s nedostatečnou hygienou a v dětských kolektivech. Rotavirové infekce postihují trávicí soustavu, jmenovitě způsobují zánět na povrchu sliznice tenkého střeva.
K projevům rotavirové infekce patří bolesti břicha, průjmy, někdy též zvracení. Samotné průjmové onemocnění nemusí být nebezpečné, avšak je spojeno s rizikem dehydratace (tj. nadměrná ztráty tekutin), která ohrožuje zejména dětské pacienty. Základem péče o nemocného je tedy dostatečný přísun tekutin, jímž lze zabránit dehydrataci (u malých dětí může být dehydratace natolik závažná, že si vyžaduje hospitalizaci). Proti samotnému viru neexistuje žádný lék, nicméně po několika dnech infekce zpravidla ustupuje.
V důsledku onemocnění dochází k dočasnému narušení schopnosti trávicí soustavy štěpit laktózu neboli mléčný cukr, a proto by pacient ještě 2 týdny po prodělaném onemocnění neměl konzumovat mléčné výrobky. Po dvou týdnech se opět obnoví potřebná hladina enzymů, které se na štěpení laktózy podílejí, a tudíž konzumace mléčných výrobků již nezpůsobuje zažívací obtíže.

07.03.2019

(...) zobraziť iba odpoveď.

Majo, 16 let

Milý Majo,

V období dospívání nemusí být sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví projevem homosexuální orientace. Do určité míry to platí i pro jedince starší 16-ti let, u nichž již lze sexuální orientaci určit (například podle výzkumu Tullochové a Kaufmanové z r. 2013 je podíl mladých lidí ve věku 15 až 19 let, kteří měli za poslední rok sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví, přibližně třikrát vyšší, než by odpovídalo podílu homosexuálně orientovaných jedinců v populaci).

07.03.2019

Dobrý den,poslední dny mám furt "žravku" a bojím se,že přiberu.Nevíte co s tím?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

Zvýšená chuť k jídlu může být projevem hormonálních změn, k nimž dochází v období dospívání. Někdy si tělo dospívajícího člověka tímto způsobem „říká“ o vyšší přísun potravin, které potřebuje ke svému růstu a vývoji (zejména růst do výšky je energeticky velmi náročný proces).
Pokud máš často hlad a hodně jíš, ale nechceš ztloustnout, doporučuji konzumovat takové potraviny, které tě sice zasytí, ale nezpůsobí ti nadváhu či obezitu. K takovým potravinám patří například ovesná kaše (v podstatě se jedná o ovesné vločky uvařené v mléce), zelenina, méně sladké druhy ovoce, ořechy či vejce.

07.03.2019

Dobrý den, Na internetu jsem se dočetl, že práva gynekomastie může být zapříčiněna nádorovým onemocněním varlat. Je to pravda? Předem děkuji za odpověď.

F0jta, 15 let

Milý F0jto,

Je a není. Skutečnou příčinou gynekomastie (tj. chorobného zvětšení prsních bradavek u chlapců či mužů) je vždy hormonální nerovnováha. Samozřejmě, že nádorové onemocnění varlat může k této hormonální nerovnováze přispět, samo o sobě však gynekomastii nevyvolá, protože k tomu je nezbytně nutná kontaminace mužského organismu estrogeny (tj. ženskými pohlavními hormony) z vnějšího prostředí, zejména z vody, do níž pronikají odpadní látky z hormonální antikoncepce.
Onemocnění varlat tedy není samo o sobě příčinou gynekomastie, spíše oslabuje schopnost mužského organismu bránit se působení estrogenů, které gynekomastii vyvolávají. To však zdaleka neplatí ve všech případech, neboť podle výsledků klinických studií se gynekomastie vyskytuje pouze u 5% pacientů s nádorovým onemocněním varlat (jak uvádí například M. Chromý, L. Boučková a kol.: Gynekomastie jako patognomický symptom nehmatného malignomu varlete, 2012).
Navíc souvislost mezi gynekomastií a nádorovým onemocněním varlat se projevuje spíše u dospělých pacientů (tedy mužů), nikoli u dospívajících chlapců. I kdyby u tebe došlo k chorobnému zvětšení prsních bradavek, rozhodně to nemusí znamenat, že trpíš nádorovým onemocněním varlat. Uvedenou možnost sice nelze zcela vyloučit, avšak její pravděpodobnost je velmi nízká.
Nicméně již samotná gynekomastie (tedy i bez současného podezření na nádorové onemocnění varlat) je sama o sobě dostatečně dobrým důvodem k tomu, abys navštívil praktického lékaře a nechal si vystavit poukaz na vyšetření na endokrinologii.

07.03.2019

Dobrý den,
Když masturbuji, stříká mě z penisu moč místo spermií. Proč?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Vzhledem k tvému věku je docela dobře možné, že tvoje tělo dosud neprodukuje ejakulát (sperma), a proto u tebe zatím nemůže dojít k ejakulaci (výronu semene). K první ejakulaci dochází nejčastěji ve věku 12 až 14 let, prozatím se tedy nemusíš nijak znepokojovat kvůli tomu, že u tebe k první ejakulaci dosud nedošlo.
Pokud jde o únik moči při masturbaci, ten může být způsoben například podrážděním některých nervových zakončení v oblasti malé pánve. Tyto obtíže by měly vymizet, jakmile se u tebe dostatečně vyvine ejakulační reflex. Do té doby můžeš případnému úniku moči při masturbaci předcházet  tím, že se před vykonáváním masturbace nejprve dojdeš vymočit.

07.03.2019

1) Chtěl bych se zeptat jestli je ve 13ti letech ještě běžná fimóza něco jsem o tom četl a psali že u narozených dětí je fimóza běžná tak jestli ve 13ti to je ještě normální? 2) Taky jsem četl že když daná osoba která tím trpí že když nemá s tím problémy nemusí s tím chodit k lékařovi a nemusí to řešit, je to pravda ?

Ondrášek, 13 let

Milý Ondrášku,

1) Proces uvolňování předkožky může probíhat různým tempem. Ve věku 13-ti let přetrvává zúžení předkožky přibližně u 2% chlapců, u dalších 13% přetrvává konglutinace („slepení“ mezi žaludem a vnitřním listem předkožky). Obtíže s přetažením předkožky přes žalud má tedy ve věku 13-ti let přibližně 15% chlapců.
2) Především je třeba respektovat přirozený vývoj uvolňování předkožky a vyhýbat se násilným pokusům o stržení zúžené či „slepené“ předkožky za žalud. V naprosté většině případů (přibližně u 99% chlapců) se předkožka uvolní spontánně do konce dospívání. Proces přirozeného uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému a jejím následným jemným posunováním, avšak je třeba postupovat velmi zvolna a opatrně, aby nedošlo k poranění (více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“).
V případě, že zúžení předkožky způsobuje nějaké obtíže (například znesnadňuje močení), připadá nejprve v úvahu léčba pomocí kortikoidní masti (jejíž účinnost činí až 95%). Pokud ani opakovaná léčba kortikoidní mastí nevede ke zlepšení stavu, lze provést tzv. dorzální discizi, což je plastická operace, při níž je zúžený prstenec předkožky rozšířen, aniž by došlo ke ztrátě tkáně.
Naproti tomu cirkumcize (neboli obřízka), což je chirurgický zákrok, při němž se nevratně odstraňuje větší či menší část vnitřního i vnějšího listu předkožky, je v naprosté většině případů zbytečná, tedy s výjimkou případů vzácného onemocnění BXO (balanitis xerotica obliterans), které se však vyskytuje pouze u jednoho z deseti tisíc mužů. K typickým příznakům onemocnění BXO patří zejména bílé zbarvení zúženého prstence předkožky.

07.03.2019

Dobrý den, jak se léčí předčasná puberta? Nastoupila mi asi v 8,5 letech.

Karel, 16 let

Milý Karle,

K léčbě předčasné puberty (tj. v případě, že puberta nastoupí před dosažením 9. roku věku u chlapce nebo před dosažením 8. roku věku u dívky) se užívají látky zvané antagonisté gonadoliberinu. Jak napovídá název, tyto látky brání tvorbě hormonu gonadoliberinu, čímž nepřímo omezují i tvorbu pohlavních hormonů.
Hormonální léčba předčasné puberty se zahajuje již v dětství a je třeba ji ukončit nejpozději ve věku, kdy dochází k urychlenému tělesnému růstu neboli růstovému spurtu (u chlapců ve věku 13 – 14 let, u dívek o rok dříve). V tvém věku se již hormonální léčba předčasné puberty neprovádí (respektive na její zahájení je již pozdě). I kdybys již dosáhl nejvyššího stupně vývoje pohlavních znaků, nejednalo by se v tvém věku o žádnou abnormalitu, kterou by bylo třeba léčit. Navíc podávání antagonistů gonadoliberinu nebo antiandrogenů (tj. látek tlumících produkci mužských pohlavních hormonů) by mohlo ohrozit tvoje zdraví. Výše zmíněná hormonální léčba by připadala v úvahu snad jen v případě, že bys trpěl zhoubným nádorovým onemocněním (rakovinou) prostaty. To je však v tvém věku velmi nepravděpodobné.

06.03.2019

Dobrý den, mám dvě otázky
1) Při erekci se mi penis dotýká skoro břicha, je to normální?
2) Je normální že když mi stojí měří cca jen o 1cm víc? V klidu je v mém věku nadprůměrně velký

Anonym, 11 let

Milý Anonyme,

1) Při erekci může penis svírat s tělem různě velký úhel. Čím nižší úhel sklonu, tím více směřuje penis vzhůru. Pro ilustraci je na obrázku vpravo vyznačen sklon penisu pod úhlem 45°, 90° a 135° (samozřejmě, možností je mnohem více, než lze zachytit na jediné kresbě). Zatímco u některých mužů a chlapců směřuje penis při erekci rovně kupředu, u jiných směřuje více či méně vzhůru nebo naopak dolů. Všechny uvedené možnosti jsou normální. Sklon penisu při erekci je dán délkou závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn.
2) Rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci je dán pružností závěsných vazů penisu. U mužů či chlapců, kteří mají tyto vazy vysoce pružné, může být penis v klidovém stavu i několikanásobně menší, než při erekci. Pokud je pružnost závěsných vazů penisu naopak nízká, rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je jen malý. Pružnost závěsných vazů je vrozená a nelze ji měnit.

06.03.2019

Můžu souložit třeba 5x, 6x, během jedné noci nebo to nejde nebo dá se říct jaký býváme rozestup mezi souložemi? A je nějak podchyceno u kolika procent párů dochází k orálnímu sexu, jako jestli je to běžné nebo spíš výjimka? Díky.

Roman, 16 let

Milý Romane,

Frekvence pohlavního styku (tedy počet pohlavních styků za určité časové období) závisí na přání obou partnerů a v neposlední řadě také na jejich fyziologických možnostech. Je třeba počítat s tím, že po dosažení orgasmu se u příslušníků obou pohlaví uvolňuje do krve větší množství hormonu prolaktinu, jehož působením dochází k dočasnému poklesu zájmu o pokračování v sexuálních aktivitách. Po dosažení orgasmu se může dostavit rovněž přecitlivělost pohlavních orgánů na dotek, kvůli níž by další pokračování v jejich stimulaci mohlo být spíše nepříjemné. U mužů navíc po dosažení orgasmu a ejakulace mnohdy dochází k ochabnutí erekce. Zmíněné účinky prolaktinu odeznívají zpravidla po několika minutách, avšak někdy může trvat i několik desítek minut, než je tělo partnera i partnerky připraveno na další pohlavní styk.
Údaje o procentuálním podílu párů, které vykonávají orální sex, nemám pro ČR k dispozici, neboť dosavadní české výzkumy sexuálního chování se nekoitálním aktivitám věnovaly pouze okrajově. Nicméně podle některých výzkumů, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických, mají zkušenosti s vykonáváním orálního sexu přibližně dvě třetiny mladých lidí (například lékařky C.T. Halpernová a A.A. Haydonová ve studii z r. 2012 uvádí, že zkušenosti s vykonáváním orálního sexu má 70% mladých mužů a 63% mladých žen ve věku 18 až 19 let).
Otázkou je, nakolik se tyto údaje liší od situace v ČR. Je třeba přihlédnout k tomu, že v USA je orální sex mezi mládeží velmi oblíbený především z důvodu prakticky nulového rizika nechtěného početí, a že mnozí mladí lidé jej tam vnímají jako určitý druh „antikoncepce“ (tedy jako způsob, jímž lze vykonávat párové sexuální aktivity a přitom neriskovat neplánované těhotenství).

06.03.2019

Pod žaludem a na předkožce se mi objevily takové bílé vyrážky, je to v pořádku?

Vojta, 14 let

Milý Vojto,

Nejspíše se jedná o zduřelé (zvětšené) mazové žlázky, které nepředstavují zdravotní problém a není třeba se kvůli nim znepokojovat.

06.03.2019

Dobrý den, jak udělat to aby když se na penis kouknu, svlékne se nebo si na něj sáhnu aby mi nestál?

Anonym, 11 let

Milý Anonyme,

Již na počátku dospívání je naprosto normální, že se u chlapce často dostavuje erekce. Příčinou je narůstající hladina pohlavních hormonů (což jsou chemické látky, které se tvoří v pohlavních žlázách a slouží k řízení některých procesů, k nimž dochází v těle dospívajícího a dospělého jedince).
Častá erekce představuje v období dospívání naprosto normální reakci na zvyšování hladiny pohlavních hormonů, a tudíž není třeba se kvůli ní znepokojovat. K jejímu vyvolání mnohdy stačí i nepatrný podnět (například lehký dotek), avšak mnohdy se dostavuje i bez jakéhokoliv viditelného podnětu. Možná, že ti erekce občas připadá poněkud nepohodlná nebo se za ní stydíš, ale její častý nástup patří k normálním tělesným projevům každého zdravého dospívajícího chlapce.
Nemohu ti poradit žádný bezpečný a spolehlivý způsob, jak erekci zabránit, protože žádný takový způsob neexistuje. Pokud se před někým kvůli erekci stydíš, můžeš se ji pokusit „zamaskovat“ například vložením obou rukou do kapes u kalhot či jinými způsoby, které jsou uvedeny na stránce „Co se mi to s ním děje?“.

05.03.2019

Dobrý den, mám problém s výškou. Měřím 192 cm a pořád ještě rostu. Všechno mi příjde malé, ve škole se nevejdu do lavic (snad jen v 9.A - tam máme matiku), když jdu že šaten, tak se tam sotva vejdu do dveří, když jdu do šaten, tak se musím krčit na schodech. Prostě jsem jak slon v porcelánu. Takže se chci zeptat, kdy přestanu růst? Teda pokud to není individuální. Děkuju

Dominik, 15 let

Milý Dominiku,

Tvoje tělesná výška je sice nadprůměrná, avšak ještě se nemusí jednat o poruchu růstu. Problém bych spatřoval v nevyhovujících rozměrech školního nábytku, protože sezení v příliš nízké lavici představuje značnou zátěž pro tvoji opěrnou soustavu. Při správném sezení by měly být končetiny ohnuty v kyčlích, v kolenou i v loktech pod úhlem 90° a záda by neměla být shrbená. Tvoji rodiče by se tedy měli obrátit na vedení školy s požadavkem, aby pro tebe zajistilo takový nábytek, jehož používání neohrozí tvoje zdraví a vývoj.
K ukončení růstu dochází u chlapců většinou ve věku 17 až 18 let. Samozřejmě existují i výjimky. Dřívější či naopak pozdější ukončení růstu je dáno převážně dědičnými předpoklady a v menší míře i působením vnějších podmínek.

05.03.2019

No ono se mi to dostalo pod tu uzdičku protože mám předkožku. Takže pod předkožku u uzdičky. Nevím jak to vysvětlit ale i tak by se mi nemělo nic stát ne? Děkuji

Seth, 14 let

Milý Sethu,

V tom případě stačí přetáhnout předkožku přes žalud a spodní stranu penisu poté opláchnout proudem vody. Když se kousek papíru mohl dostat mezi uzdičku a předkožku, může se dostat i zpět. I kdyby se ti jej však nepodařilo „odlepit“, dříve či později se nejspíše uvolní spontánně.

05.03.2019

Ahoj, moje holka mě načapala s jinou (...) Jak jí to mám vysvětlit?

Marek, 16 let

Milý Marku,

Obávám se, že v takovémto případě je veškeré vysvětlování marné, protože nevěru nelze ničím ospravedlnit. Do budoucna si můžeš alespoň vzít ponaučení a v partnerských vztazích napříště dodržovat párovou věrnost. Souběžnému udržování důvěrných kontaktů s více než jednou partnerkou by ses měl vyhýbat i ve vlastním zájmu, neboť promiskuitní chování je spojeno mimo jiné s vyšším rizikem přenosu pohlavních nemocí.

05.03.2019

Ahoj, mám takový dotaz. Dnes jsem si honil a (...) dal jsem si do kalhot kousek toaletního papíru (...) a na žaludu pod tím takovým koncem jak tam je takový ten provázek, nevim jak se tomu říká, prostě to úplně dole u žaludu, a tam mi ty kousky toaleťáku zapadly. Nevím co mám dělat a nejde to vyndat, bojím se ze se mi něco stane. Jsem v pohodě? Já nevím (...) Díky moc za odpověď.

Seth, 14 let

Milý Sethe,

„Takový ten provázek“ pod žaludem se nazývá frenulum neboli uzdička na spodní straně penisu (na obrázku vpravo je označena šipkou). Je možné, že kousek toaletního papíru se pomocí ejakulátu přilepil a „přischl“ ke spodní straně žaludu v místě, kde je k němu upnuta uzdička. V takovém případě bych doporučoval spodní stranu žaludu, uzdičku a přilehlou část penisu důkladně oplachovat pod tekoucí vodou (například pod sprchou). Když budeš dost trpělivý, přischlý papírek se dříve nebo později promáčí a odlepí.

05.03.2019

Dobrý deň, už som písal o pupáčiku na penise cca 8mm-1cm a dnes som si ho skúsil vymacknut s ihlou (ihlu som vydezinfikoval a aj to miesto) aj keď viem že ste mi to nedoporucovali. Ale chcem sa opýtať do koľko dní mi to zmizne? Ja viem že to závisí od každého osobitne ale cca približne. 3-6 dní?

Lukáš, 14 let

Milý Lukáši,

Nabodnutí jakéhokoliv neobvyklého kožního útvaru může provést pouze specialista, který k tomu má potřebnou kvalifikaci, tedy například dermatolog nebo chirurg. Laické provádění takovéhoto úkonu („propichování“ jehlou) může vést až k trvalému poškození tkání i celých orgánů, a proto před ním co nejdůrazněji varuji.
I když jsi vydezinfikoval jehlu i pokožku v místě vpichu, nelze vyloučit, že do rány dříve či později pronikne (nebo již pronikla) infekce. Je pravděpodobné, že hojení vpichu budou provázet komplikace, zejména pokud jsi ložisko propichoval směrem shora, nikoli ze strany. V případě výskytu zarudnutí, bolesti či zvýšené teploty doporučuji co nejdříve navštívit lékaře.
Dostaví-li se komplikace, může se hojení protáhnout i na několik týdnů.

05.03.2019

Je smrkání ve společnosti (škola, město) nevhodné?

Honza, 13 let

Milý Honzo,

Společensky nevhodné není smrkání, nýbrž tzv. popotahování nosem.Smrkání ve společnosti není v rozporu s pravidly společenského chování, a to dokonce ani u stolu, ovšem pouze za předpokladu, že při smrkání odvrátíš horní část těla od spolustolovníků (tak, abys nesmrkal čelem k jiné osobě).
Uvedené pravidlo však platí pouze v Evropě. Pokud by ses však dostal do Asie nebo Ameriky, kde jsou pravidla společenského chování poněkud odlišná (ve smyslu přísnější), měl by ses jít vysmrkat mimo dohled ostatních (například na chodbu nebo na toaletu).

05.03.2019

Možná budu mít brýle a bojím se že se to bude zhoršovat a postupně mi selže zrak, je to možné? Je to způsobené tím že jsem hodně na počítači? Děkuji za odpověď :)

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

V období dospívání se může refrakční vada (zejména krátkozrakost) projevit i u jedinců, kteří v dětství před pubertou viděli naprosto perfektně. Během několika let může počet dioptrií narůstat, avšak v prvních několika letech dospělosti ve většině případů dochází ke stabilizaci. Pokud však netrpíš tzv. zeleným zákalem (glaukomem), který je v tvém věku velmi vzácný, nemusíš se ztráty zraku obávat.
Časté sledování počítačového monitoru či světelných displejů sice představuje pro oči zvýšenou zátěž, avšak samotný zrak nepoškozuje. Problémem je spíše strnulý pohled na stále stejné místo, což představuje zátěž pro okohybné svaly. Po každé půlhodině sledování monitoru či displeje je proto vhodné alespoň na několik minut zaměřit pohled na nějaké vzdálenější předměty (ideálním způsobem kompenzace sledování monitoru je několikaminutový pohled z okna).
Při delším sledování obrazovek všeho druhu může rovněž docházet k vysušování oka, neboť při pozorování obrazu člověk méně mrká. Při nadměrném vysušování očí lze pro jejich zvlhčení využít buď speciální kapky, nebo alespoň borovou vodu, která se rovněž prodává v lékárnách.

05.03.2019

Je délka penisu při erekci 10 cm a v klidu 9 cm normální?

Anonym, 11,9 let

Milý Anonyme,

Uvedené rozměry penisu jsou normální. Délka při erekci odpovídá průměrné délce penisu při erekci u chlapců ve věku 12-ti let, která činí 10 ± 1 cm. Délka v klidovém stavu je sice nadprůměrná (průměrná délka penisu v klidovém stavu činí ve věku 12-ti let 5 ± 1 cm), avšak vzhledem k relativně nízkému rozdílu v délce penisu v klidovém stavu a při erekci se může jednat o projev nízké pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Nejedná se o žádnou vadu ani poruchu, protože pružnost závěsných vazů může být různá, což je dáno vrozenými předpoklady. Pro posouzení délky penisu má význam především délka při erekci, která je v uvedeném případě normální a odpovídá průměrným hodnotám pro daný věk.

04.03.2019

Nevím jak poznat jestli to bylo před orgasmem a nebo po, té tekutiny bylo málo. Pokud to byl preejakulát, znamená to že brzy budu mít sperma?

Cock, 13 let

Milý Cocku,

Kdyby k uvolnění zmíněné tekutiny došlo při orgasmu, zřejmě bys poté již ve vykonávání masturbace nepokračoval. Pokud jsi po uvolnění této tekutiny v masturbaci ještě pokračoval, zřejmě k němu došlo již před dosažením orgasmu.
Preejakulační tekutina se zpravidla uvolňuje jen v malém množství (pouze několik kapek). Ani objem ejakulátu však nemusí být na počátku puberty nijak zvlášť velký. Zatímco u dospělého muže se při jedné ejakulaci uvolňuje přibližně 2 až 5 mililitrů spermatu, u dospívajícího chlapce to bývá 1 až 3 ml.
K uvolňování preejakulační tekutiny může dojít i u chlapců, kteří dosud nedosahují ejakulace. Nelze však určit, jak dlouhé časové období uplyne mezi prvním uvolněním preejakulační tekutiny a první ejakulací.

04.03.2019

Zdravím, (...) To v závorce prosím neukazovat. Předem děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Podle popisu by se mohlo jednat o projev gynekomastie, tj. chorobného zvětšení prsních bradavek u chlapců. Doporučuji tedy navštívit praktického lékaře, který v případě podezření na gynekomastii vydá poukaz na vyšetření na endokrinologii.

04.03.2019

Zdravim a prosím o zakrytí dotazu (...)

Brum, 14 let

Milý Brume,

Rozhodně nejsi povinen někomu posílat svoje fotografie. Navíc nikdy nemůžeš vědět, jakým způsobem s nimi dotyčná osoba naloží. Pokud od tebe někdo vyžaduje tvoje fotografie, vůbec mu nemusíš odpovídat.

04.03.2019

Dobrý den, už nějakou dobu posiluji, jako dřepy, kliky apod. A zajímá mě jak často bych měl. Vlastně každý den cvičím jiné svaly a je tedy v pořádku posilovat denně?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Posilovací cviky lze vykonávat každý den, ovšem pouze v přiměřeném rozsahu. Nejvyšší přiměřenou zátěž pro dospívajícího jedince představuje 100 posilovacích cviků denně rozdělených do pěti sestav po dvaceti provedeních. Určitě je lepší vykonávat každý den stejný počet cviků, než se jednou nebo dvakrát za týden jednorázově přetěžovat.

04.03.2019

Dobrý den, je pravda, že u masturbace je účinnější stát?

Loerkinek, 13 let

Milý Loerkinku,

Masturbaci lze vykonávat v různých tělesných polohách. Vzhledem k tomu, že při orgasmu neboli pohlavním vyvrcholení dochází ke stahování svalstva v oblasti pánevního dna, bych však polohu vestoje nepovažoval za právě nejvhodnější. Z uvedeného hlediska je vhodnější například poloha vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Záleží však pouze na tobě, v jaké poloze chceš masturbaci  vykonávat. Důležité je, aby ti masturbace byla příjemná.

04.03.2019

Dobrý den, (... ) Děkuji za odpovědi a prosím zakrýt text

Wojciech, 14 let

Milý Wojciechu,

1) K nejúčinnějším cvikům na posilování svalstva dolních končetin patří dřep. Při tzv. širokém dřepu (s nohama dále od sebe) se více posilují svaly vnitřních stranách stehen, při úzkém dřepu (s nohama blíže u sebe) se více posilují svaly na vnějších stranách stehen. Výsledky posilování však nemusí být příliš zřetelné při nadváze či obezitě, protože přes nadměrnou vrstvu tuku nebudou posílené svaly viditelné.
Pokud jde o nerovnoměrné ukládání tuku (například výrazné ukládání tuku v oblasti hýždí či boků), to může být u chlapců v období dospívání způsobeno přechodnou hormonální nerovnováhou.
2) K výraznému posílení svalů dochází již po několika týdnech cvičení, avšak záleží na síle vrstvy tělesného tuku (viz výše).
3) Poslech určité hudby ještě nemusí vyjadřovat tvoje názory či postoje. někteří mladí lidé poslouchají hudbu určitých žánrů proto, že se jim líbí, aniž by se museli ztotožňovat se subkulturou, která je s takovouto hudbou spojena.

04.03.2019

Dobrý den, (...) Skryjte dotaz. Děkuji Vám moc.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Jestliže si s tebou dívka povídá a ty k ní cítíš sympatie, nevidím důvod, proč bys ji nemohl pozvat na schůzku. Doprovod ze školy či do školy však není schůzkou v pravém slova smyslu. Aby se jednalo o schůzku, měli byste spolu ještě někam jít. Cíl schůzky můžeš zvolit například s ohledem na vaše společné zájmy, případně spolu můžete navštívit nějaká zajímavá místa, kde se scházejí mladí lidé. V teplém počasí to může být například park, ale když je chladno, můžete spolu navštívit třeba nějaké obchodní centrum (zejména nachází-li se v něm odpočinková zóna s lavičkami) a podobně.

04.03.2019

Proč se mi stává, že mám někdy penis kratší a někdy delší?

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Rozměry penisu mohou kolísat, zejména v klidovém stavu. Změny jeho délky souvisí se změnami tělesné teploty a teploty vnějšího prostředí, dále se svalovým napětím v oblasti malé pánve a konečně s pružností závěsných vazů, na nichž je penis uvnitř těla upevněn. K částečnému zanoření penisu dochází například při koupání v chladné vodě, ale také při stresu a psychickém napětí.

04.03.2019

Když masturbuji, vytekla mi z penisu průhledná tekutina, zatím ne sperma, co to znamená, budu po tom brzy ejakulovat se spermatem?

Cock, 13 let

Milý Cocku,

Jestliže k uvolnění zmíněné tekutiny došlo až při dosažení orgasmu (pohlavního vyvrcholení) nebo bezprostředně po něm, jedná se nejspíše již o ejakulát (sperma), jehož hustota může být zpočátku velmi nízká. U mladších chlapců totiž tvoří až 99% objemu ejakulátu voda, zatímco pouze okolo 1% tvoří bílkoviny a další pevné složky. U starších chlapců a dospělých mužů je již podíl bílkovin na celkovém objemu ejakulátu vyšší, a proto je i ejakulát hustější.
Pokud došlo k uvolnění zmíněné tekutiny ještě před dosažením orgasmu, mohlo by se jednat o tzv. preejakulační tekutinu. Ta se však zpravidla uvolňuje pouze v malém množství (obvykle nanejvýš pár kapek).

04.03.2019

Dobrý deň, mám niečo nejakú hrčku na penise neviem z čoho to mám ale asi keď som si vytláčal pupáčik na penise tak sa mi to zväčšilo ale neviem to na 100%. Čo to je a ako sa toho môžem zbaviť? Nechcem ísť k lekárovi.

Lukáš, 14 let

Milý Lukáši,

Zřejmě se jedná o zánětlivou reakci, k níž došlo v místě ucpaného vývodu mazové žlázky. Do několika dnů by mělo dojít ke spontánnímu vyhnisání a poté k zahojení. Penis si udržuj v čistotě a pokud se ti na něm ještě vytvoří nějaké pupínky, neškrábej si je ani nemačkej.

04.03.2019

Dobrý den,
Je normální erekce přes den(ve škole, na kroužku)?

Standa, 13 let

Milý Stando,

Ano, v období dospívání je naprosto normální, že se erekce dostavuje poměrně často, přetrvává poměrně dlouhou dobu a dostavuje se i bez nějakého konkrétního podnětu. Častá erekce je u dospívajících chlapců způsobena nárůstem hladiny mužských pohlavních hormonů v krvi.

04.03.2019

Dobrý den, mám problém dnes jsem začal krvácet z pindi. Je to normální?

Honza, 12 let

Milý Honzo,

Krvácení z penisu, respektive z močové trubice, rozhodně normální není. Mohlo by se jednat například o projev zánětlivého onemocnění vývodných cest močových, případně o důsledek vnitřního poranění v oblasti malé pánve. Doporučuji ihned se svěřit alespoň jednomu z rodičů a pokud možno co nejdříve navštívit lékaře.

04.03.2019

Zdravím, mám nějaké otázky. 1. Může velmi častá masturbace vést k tomu, že potom v posteli s dívkou vydržím déle? 2. Když dělám pohlavní styk bez kondomů, ale před ejakulací ho vyndáme může dívka otěhotnět? 3. Jsou sexy nebo v módě trenýrky klasické? Příjdou mi pohodlné i z hygienického hlediska vhodné. 4. Jak dlouho před stykem je vhodné masturbovat, aby se mi potom postavil při styku? Jako třeba půl hodiny, čtvrt? Jako proto abych odpálil orgasmus. Díky za odpovědi.

Dejv, 15,9 let

Milý Dejve,

1) Oddálení orgasmu a ejakulace lze dosáhnout častějším vykonáváním pohlavního styku. Nicméně i častější vykonávání masturbace může mít podobné účinky, avšak je třeba brát v úvahu, že doba potřebná k dosažení orgasmu a ejakulace při masturbaci a při pohlavním styku může být odlišná.
2) Tzv. přerušovaná soulož, která spočívá ve vyjmutí penisu z pochvy před dosažením ejakulace, nepředstavuje příliš spolehlivou metodu antikoncepce. Určité množství spermií může obsahovat již preejakulační tekutina, která se uvolňuje ještě před ejakulací. Kromě toho se může stát, že se ejakulace dostaví příliš nečekaně. I když se podaří přerušit soulož před dosažením ejakulace, její náhlé ukončení může u obou partnerů (tedy u ženy i muže) vyvolat prudké svalové křeče v oblasti pánevního dna. Vykonávání přerušované soulože tedy příliš nedoporučuji.
3) Záleží pouze na tobě, jakému druhu spodního prádla dáš přednost. Při jeho výběru by ses měl řídit především jeho praktickou účelností. Spodní prádlo by nemělo být příliš těsné (jeho nošení by nemělo na těle zanechávat zřetelné otlaky či „otisky“, což se týká zejména gumy v pase) a pokud možno by mělo být vyrobené ze 100% bavlny.
4) Záleží na tom, jak rychle u tebe odeznívají účinky hormonu prolaktinu, který se ve větším množství uvolňuje do krve po dosažení orgasmu a ejakulace.  Jeho působením dochází mimo jiné také k ochabnutí až odeznění erekce a k poklesu zájmu o pokračování v dalších sexuálních aktivitách. Prolaktin tímto způsobem může účinkovat několik minut, ale i několik desítek minut.
Pokud však hodláš vykonávat přerušovanou soulož (což tak jako tak příliš nedoporučuji), mohly by do partnerčiny pochvy proniknout spermie z předchozí ejakulace, které v určitém množství zůstávají v močové trubici.

04.03.2019

Dobrý den,
Na konci dubna mám jít na vyšetření, kde mi budou i brát krev. Jenomže si občas zapálím cigaretu a k tomu směřuje můj dotaz. Jak dlouho před odběrem krve nemám kouřit, aby v krvi vůbec nebylo vidět, že kouřím?

Lid, 15 let

Milý Lide,

Správně bys neměl kouřit vůbec. Při běžném vyšetření krve se však hladina nikotinu nezkoumá, ledaže by vyšetření bylo výslovně zaměřeno na detekci nikotinu. Samotný nikotin se v krvi rozloží do několika hodin, avšak i po delší době lze detekovat látky, které vznikají jeho rozpadem.

03.03.2019

Dobrý den,
Jak dlouho se dá z krve poznat užití marihuany? A jak dlouho se dá poznat z krve užití alkoholu? Děkuji za odpověď

Zajímavý kluk, 17 let

Milý Zajímavý kluku,

THC lze v krvi detekovat přibližně po dobu 14 dnů, alkohol po dobu několika hodin (nicméně je třeba počítat s tím, že u osob mladších 18-ti let dochází k odbourávání alkoholu pomaleji než u dospělých).

03.03.2019

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je dobré si koupit kondom popř. kde? Je mi čerstvě 15 a chtěl bych si koupit prezervativy pro nějaké případy, ale většinou mi lidi tipujou tak 13 let a já se bojím, aby v obchodě nenastal trapas. Předem děkuji za odpověď.

Áďa, 15 let

Milý Áďo,

Kondom si můžeš koupit v lékárně nebo v drogerii. V právním řádu ČR neexistuje žádný zákon ani vyhláška, které by omezovaly prodejnost kondomu jakoukoliv věkovou hranicí. Do tvého věku (případně vzhledu) tedy při nákupu kondomu opravdu nikomu nic není.

03.03.2019

Dobrý den, chci se zeptat, jestli lze nějak “zastavit” růst měřím 183cm a doktorka říkala, že prý budu mít až 192cm a to opravdu nechci. Děkuji za odpověď

O-Ren, 15 let

Milý O-Rene,

Tvoje výška je sice nadprůměrná, ale stále ještě normální. Podle růstového grafu se nacházíš na 90. percentilu, což znamená, že 90% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 10% je vyšších. O abnormální tělesnou výšku by se jednalo pouze v případě, že by ses nacházel na 97. percentilu nebo výše.
Tělesný růst lze hormonálně zastavit u dívek, avšak v naprosté většině případů to není nutné.

03.03.2019

Dobrý den, (...)

Chlapeček, 15 let

Milý Chlapečku,

Zmíněnou mast můžeš používat, avšak pokud by do osmi až deseti dnů nedošlo ke zlepšení stavu, doporučoval bych raději navštívit lékaře.

03.03.2019

Dobrý den (...) Prosím zobrazit jen odpověď.

Petr, 17 let

Milý Petře,

Porušení hymenu (neboli tzv. „panenské blány“) nemusí být nutně dokladem toho, že dívka již měla pohlavní styk.

03.03.2019

Dobrý den,
Mám problém, často a rád si do uší pouštím nahlas hudbu sluchátkama. Baví mě to a teď je to můj zvyk, ale přijde mi, že poslední dobou hůře slyším. Co proti tomu mám udělat? Lze nějak sluch zesílit?

Kubik, 16 let

Milý Kubíku,

Dlouhodobý poslech hlasité hudby může vést k nevratnému poškození sluchu. Souvislý poslech hudby ve sluchátkách by neměl překročit jednu hodinu, poté je vhodné udělat si alespoň stejně dlouhou přestávku.

03.03.2019

Dobrý den, už jsem hodněkrát někde četl,že když sníme (...), funguje to jako silný halucinogen. Je to pravda?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

Pravdou je, že zmíněné koření má ve větším množství halucinogenní účinky. Rozhodně však nedoporučuji s jeho uvedenými účinky experimentovat, protože by mohlo dojít k otravě. Jak pravil již v 16. století slovutný lékař a alchymista Paracelsus, každá látka může být jedovatá, záleží jen na množství, v němž pronikne do organismu.

03.03.2019

Kolik % mužů jsou gayové?

Nerlin, 16 let

Milý Nerline,

Podíl homosexuálně orientovaných jedinců v mužské populaci je ve většině odborných studií odhadován na 4%.

03.03.2019

Dobrý den, v jakém věku dochází k výraznějšímu zvětšení svalů, hrudníku, rozšíření ramen apod.? Předem děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

K nápadnějšímu rozvoji muskulatury (svalstva) dochází u chlapců nejčastěji ve věku 14 až 16 let. Od tohoto věku do věku 18-ti let získává chlapecká postava mužský vzhled se širokými rameny a vyklenutým hrudníkem.

03.03.2019

Idem 5.3. na dovolenku a chcem sa opýtať mám si oholiť chlpy okolo penisu aby sa mi tam neukladal pot?

Marko, 14 let

Milý Marko,

Pokud si pubické ochlupení (tedy chlupy okolo penisu) běžně neholíš, nemusíš si jej začít holit kvůli tomu, že někam pojedeš. Je pravdou, že na chlupech ulpívá zaschlý pot, avšak na rozdíl od ochlupení v podpaží (axilárního ochlupení) není rozklad potu na povrchu pubického ochlupení provázen výraznějším pachem. Navíc pohlavní orgány a jejich nejbližší okolí by sis měl tak jako tak každý den mýt.
Pokud si pubické ochlupení chceš oholit, měl by sis nejprve opatrně zkrátit (zastřihnout) chlupy na délko okolo 0,5 cm. Delší chlupy by ucpaly hlavici holicího strojku. Na oholené pokožce může docházet k zarůstání dorůstajících chloupků a ke vzniku červených pupínků, čemuž lze zabránit ošetřováním oholené pokožky hydratačním pleťovým krémem (nejprve zhruba hodinu po oholení a poté jednou za den po dobu 2 až 3 dnů).

03.03.2019

Dobrý deň. (...) Čo mám robiť ?

Lokke, 15 let

Milý Lokke,

Především bys neměl podléhat homofobii, tedy strachu z homosexuální orientace. V tvém věku ještě nemusí být náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví projevem homosexuální orientace (sexuální orientace má sice vrozený základ a nelze ji měnit, avšak spolehlivě ji lze určit až u osob starších 16-ti let).
Avšak i kdyby tvoje sexuální orientace byla opravdu homosexuální, nejedná se o žádné neštěstí. Žiješ ve společnosti, kde je homosexuální orientace poměrně široce tolerována (viz odpověď na dotaz návštěvníka „Chlapec“ ze dne 25.02.2019). Důležité je, aby sis kvůli nějaké sexuální orientaci (ať už jakékoliv) nepřestával vážit sám sebe.
Krásný a radostný život můžeš prožít s jakoukoliv sexuální orientací a pokud ti představa pohlavního styku či jiných sexuálních aktivit s osobou téhož pohlaví připadá z nějakých důvodů nepřijatelná, rozhodně se do takovýchto kontaktů nemusíš nutit (svoji sexuální potřebu můžeš v takovém případě docela dobře uspokojovat například vykonáváním masturbace). I kdyby ses nakonec rozhodl žít bez partnera, ještě to nemusí znamenat, že musíš citově strádat. Ostatně nikdy nemůžeš zcela vyloučit, že svůj postoj ještě přehodnotíš, jakkoliv silně můžeš být v současné době přesvědčen o opaku.
Pokud se kvůli sexuální orientaci (ať už skutečné nebo jen domnělé) trápíš, bylo by vhodné obrátit se na sexuologa, který ti může pomoci začít vnímat tvoji sexuální orientaci s nadhledem. Avšak vzhledem k tomu, že v současné době nelze tvoji sexuální orientaci spolehlivě prokázat, by bylo vhodnější návštěvu specialisty ještě alespoň o rok odložit.

03.03.2019

Omlouvám se že zase otravuji, ale byl tu dotaz jak nebo čím se můžem stát neplodní a jako jednu z možností jste napsal že to jde i z vody protože se do ní může dostat antikoncepce. Hrozně se toho bojím bydlím na Ostravsku kde se říká že máme kvalitní vodu jak to je piju vodu skoro furt nevím co jiného pít a kolika procentní mám šanci že budu plodný vážně nevím co mám dělat a taky bych chtěl mít v budoucnu dítě. Děkuji za brzkou odpověď.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Jedním z důsledků znečištění vody odpadními látkami z hormonální antikoncepce je i snížení plodnosti u mužů, avšak hormonální nerovnováha, kterou tento druh kontaminace způsobuje, zpravidla nevede až k úplné neplodnosti. V jednom mililitru spermatu (ejakulátu) se obvykle nachází okolo 100 milionů spermií, zatímco za neplodného je považován muž, v jehož spermatu poklesne množství spermií pod 20 milionů na 1 mililitr. Takto výrazný pokles přece jen odpadní látky z hormonální antikoncepce nezpůsobují.
Přesto je pravdou, že znečištění vody odpadními látkami z hormonální antikoncepce představuje závažný problém, neboť v jeho důsledku dochází mimo jiné k častějšímu výskytu gynekomastie (chorobného zvětšení prsních bradavek u chlapců) či vývojových vad pohlavních orgánů. Největším problémem je, že žádná čistička odpadních vod nedovede zmíněné odpadní látky (hormony) zachytit. Zejména děti a dospívající chlapci jsou vůči působení estrogenů mnohem citlivější, než dospělí muži.
Pitná voda, která je distribuována do domácností, je zdravotně nezávadná a její kvalita je kontrolována několikrát denně. Proto je její pití podle mého názoru mnohem bezpečnější, než například pití balené vody, která je kontrolována pouze při výrobě a poté může být třeba i několik měsíců skladována v různých podmínkách (například na přímém světle), které však již její výrobce nemůže ovlivnit. Navíc pokud odpadní látky z hormonální antikoncepce proniknou do pitné vody, pronikají následně i do všech nápojů, které se z pitné vody vyrábějí (ať už se jedná o limonády a podobně).
Nicméně o svoji plodnost se přesto nemusíš obávat. Jak jsem již naznačil, případný pokles plodnosti způsobený odpadními látkami z hormonální antikoncepce zpravidla není tak vysoký, aby došlo k poklesu koncentrace spermií pod 20 milionů na 1 ml ejakulátu. Navíc díky moderním metodám tzv. asistované reprodukce (v níž patří česká zdravotnická zařízení ke světové špičce) se potomstva mohou dočkat i páry, které byly ještě v poměrně nedávné době považovány za neplodné.
Jestliže chceš nějakým způsobem chránit svoji plodnost, především se vyhýbej konzumaci alkoholu, kouření a nošení příliš těsných (upnutých) kalhot.

03.03.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jedna učitelka nám říkala že pohlavní orgány u mužů je schválně ven z těla protože musí být chladnější než tělo a kdyby byly teplejší nad 34° tak by se ničilo sperma. Je to pravda? A jak zjistit teplotu svého šourku?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Je pravdou, že umístění varlat v šourku, tedy mimo dutinu břišní, souvisí s udržováním jejich stálé teploty, která má být skutečně o 2 až 3 °C nižší, než běžná tělesná teplota. Z tohoto důvodu dochází v chladném prostředí (například při koupání ve studené vodě) ke smrštění šourku, díky čemuž se varlata přitáhnou blíže k tělu, aby se zahřála. A naopak, v teplém prostředí (například při koupání v hodně teplé vodě, ale i při zvýšené tělesné teplotě či přímo horečce) se šourek co nejvíce uvolní, aby se varlata mohla oddálit od břišní dutiny a ochladit (viz obrázek níže).

Smrštění šourku v chladu (obrázek vlevo) a jeho uvolnění v horku (vpravo)

Abys zjistil, že nedochází k přehřívání varlat, nemusíš si měřit teplotu na povrchu šourku. Stačí je chvíli pozorovat. Možná si pamatuješ, že když jsi někdy měl zvýšenou teplotu, šourek se uvolnil, naproti tomu ve studeném prostředí se naopak smrštil. Tyto změny probíhají zcela „automaticky“ (na základě tzv. kremasterového reflexu), a tudíž se nemusíš obávat, že by tvoje tělo „zapomnělo“ šourek při chladu smrštit nebo v horku uvolnit.
Nicméně přehřívání varlat se můžeš vyhnout tím, že nebudeš nosit příliš těsné (upnuté) kalhoty, jejichž nošením by docházelo k zatlačování varlat zpět do tříselných kanálů, kde by se přehřívala. Při horečnatých onemocněních (tj. stoupne-li tělesná teplota nad 39 °C) doporučuji tělu pomoci s udržováním stálé teploty varlat přikládáním studených obkladů k šourku.

03.03.2019

Dobrý den, je vhodné nosit do školy košili na obrázku a pod ní jednobarevné triko. Pak bych to nosil třeba rozepnuté. Jen nevím jestli se to tak nosí. Předem děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Flanelová kostkovaná košile se může nosit i rozepnutá, ovšem pouze za předpokladu, že je pod ní ještě triko. Jestliže se ti košile z obrázku líbí, nevidím důvod, proč bys ji nemohl nosit.

03.03.2019

Dobrý deň. Dá sa online určiť (nejaký test) že či človek má depresie alebo je to len zlá opakujúca sa nálada? Lebo momentálne naozaj neviem.

Juraj, 15 let

Milý Juraji,

Depresivní poruchu může diagnostikovat pouze specialista v oboru psychiatrie, a to na základě vyšetření. Ne každá smutná nálada musí být nutně projevem deprese. Příznaky deprese musí trvat minimálně dva týdny (bez přerušení). K nejčastějším příznakům patří tělesné i duševní vyčerpání, ztráta schopnosti prožívat radost, nezájem o dříve oblíbené činnosti, nechuť k jídlu, poruchy paměti a učení, lhostejnost vůči okolí a pocit naprosté beznaděje. Varovné jsou rovněž myšlenky na spáchání sebevraždy či obecně sebepoškozování.
Pokud u sebe dlouhodobě pozoruješ příznaky deprese, doporučuji svěřit se alespoň jednomu z rodičů a požádat jej, aby s tebou navštívil lékaře.

02.03.2019

Dobrý den, co mám dělat s holkou o které vím, že mě miluje nebo milovala, ale já jí nechci? Je to takové nepříjemné se s ní bavit když to vím a když se o mě jakoby snaží.

Tajný kluk, 14 let

Milý Tajný kluku,

I když nemáš o navázání vztahu s dotyčnou dívkou zájem, měl bys s ní jednat pokud možno zdvořile. Jestliže tě například pozdraví, měl bys jí na pozdrav odpovědět. Avšak nijak dlouze si s ní povídat nemusíš.
Pokud dívka stále usiluje o navázání vztahu, ale ty s ní chodit nechceš, bylo by vhodné, kdybys jí dal nějak šetrně najevo, že o vztah nemáš zájem, aby si nedělala zbytečné naděje.

02.03.2019

Dobrý deň, keď som mal erekciu tak som si trosku tlačil penis dole. A neskôr som si všimol takú hrčku na penise cca 1,5-2 cm pod žaluďom a bolí keď sa jej dotknem, môže to byt z toho? Ale nič iné sa nestalo ani ma nič nebolí.

Tomáš, 14 let

Milý Tomáši,

Popsané obtíže zřejmě se zmíněným stlačením penisu nesouvisí. Pokud by sis penis velmi nešetrným způsobem stlačoval, mohl by sis v nejhorším případě natáhnout závěsné vazy, na nichž je penis v těle upevněn, avšak jejich natažení by se neprojevilo vznikem hrbolku.
Pokud se zmíněný hrbolek nachází na spodní straně penisu, mohlo by se jednat o úsek močové trubice, která před žaludem prochází pod povrchem penisu a bývá zřetelně viditelná nebo alespoň hmatná. Jestliže se nachází na horní straně penisu, mohlo by se jednat o úsek tzv. dorzální žíly, která probíhá po horní straně penisu a může být velmi výrazná. V případě, že by se nejednalo o trubici ani žílu, připadá v úvahu ještě mazová cysta nebo zanícená mazová žlázka.

02.03.2019

Dobrý den, potřeboval bych pomoc (...)

Chlapeček, 15 let

Milý Chlapečku,

Hemeroidy vznikají chorobným rozšířením žil v oblasti konečníku a okolí řitního otvoru. Mají nafialovělé zbarvení a jsou bolestivé. Podle toho, co v dotazu uvádíš, by se skutečně mohlo jednat o hemeroidy, byť u dospívajících je jejich výskyt poměrně vzácný. Hlavní příčinou jejich vzniku jsou nesprávné stravovací návyky a nedostatek pohybu.
Při léčbě lze využít různé masti, které jsou volně prodejné v lékárnách. Dále je vhodné upravit stravovací návyky (jíst více ovoce a zeleniny, která obsahuje vlákninu), zajistit si dostatečný příjem tekutin a dostatek pohybu.
Vzhledem k tomu, že se u tebe popsané obtíže vyskytují dlouhodobě a opakovaně, bych rozhodně doporučoval navštívit praktického lékaře, který ti vystaví poukaz na vyšetření na proktologii. Další postup léčby stanoví na základě vyšetření specialista. V úvahu připadá buď konzervativní léčba (k níž se užívají léky že skupiny venofarmak, tj. léky na žilní onemocnění), nebo v závažnějších případech léčba chirurgická.

02.03.2019

Dobrý den,je dobré si ráno dát studenou sprchu?

Mailow, 14 let

Milý Mailowe,

V přiměřeném rozsahu (viz níže) může sprchování chladnou vodou vést ke zlepšení krevního oběhu a ke zvýšení odolnosti a obranyschopnosti organismu. Sprchování studenou vodou však z hygienického hlediska nenahrazuje mytí v teplé vodě s použitím mýdla.
Pokud se chceš sprchovat ve studené vodě, měl by ses vždy začít sprchovat vlažnou vodou a postupně ji ochlazovat snižováním podílu vody teplé. V zimě se můžeš studenou vodou sprchovat nejvýše 1 až 3 minuty, v létě nejvýše 3 až 5 minut. Delší sprchování studenou vodou by již mohlo vést k podchlazení. Studenou vodou se nesprchuj vsedě, ale vždy ve stoje. Ve studené vodě si nenamáčej vlasy.

02.03.2019

Dobrý den, je v pohodě po někom z rodiny pít ze stejné lahve?

Lukáš, 14 let

Milý Lukáši,

Při pití ze stejné lahve či sklenice může dojít k přenosu různých infekčních onemocnění, z nichž některá mohou být velmi nebezpečná. Jistě záleží na tom, zda osoba, s níž společnou lahev nebo sklenici používáš, je nosičem některé z bakterií či virů způsobujících různá onemocnění. Nicméně i člověk, který je na pohled zdravý a nejeví žádné známky onemocnění, může být bacilonosičem. Z tohoto důvodu bych pro pití raději doporučoval používat vlastní láhev nebo sklenici.

02.03.2019

Dobrý deň, ako správne sa meria dĺžka a hrúbka penisu? A aký ma byť veľký penis v 15 rokoch a 18? Ďakujem

Mat, 15 let

Milý Mate,

Délka penisu se měří od kořene, tedy od místa, kde penis zřetelně vystupuje na povrch těla. Namísto pravítka je vhodnější pro měření použít proužek papíru, který lépe kopíruje tvar penisu, neboť penis obvykle není zcela rovný. Obvod penisu lze rovněž změřit pomocí papírového proužku obtočeného v místech, kde je tělo penisu nejširší. Příslušná vzdálenost se na proužku papíru vyznačí tužkou, papírek se narovná a poté lze vzdálenost změřit pravítkem.
Pokud jde o délku penisu, ta by měla dosahovat alespoň 40% průměrné délky pro daný věk. V opačném případě by se jednalo o tzv. mikropenis, tedy abnormálně malý penis. Podstatná je délka penisu při erekci, neboť jeho délka v klidovém stavu může kolísat. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 15-ti let činí 13 až 15 cm, ve věku 18-ti let pak 14,5 až 17,5 cm (průměrná délka penisu při erekci činí u dospělého muže v ČR 15,89 cm).

01.03.2019

Co znamená pojem ploché nohy?

Vojtěch, 13 let

Milý Vojtěchu,

Plochá noha (pes planovalgus) je deformita nohy, která spočívá ve snížení až vymizení podélné a příčné nožní klenby. Zcela plochá noha přichází celou svojí ploskou do kontaktu s podložkou, zatímco zdravá noha se dotýká podložky pouze některými svými částmi.
Přesná příčina této deformity není plně objasněna. Určitou roli hrají dědičné předpoklady, dále obezita, ochablost svalů a vazů nohy, dlouhodobé nošení nevhodné obuvi a některé vrozené vady. Příčinou může být i předčasný nácvik chůze u malých dětí, které ještě nemají nohu dostatečně vyvinutou.
Zmírnění obtíží spojených s plochýma nohama může přinést například speciální rehabilitační cvičení, nácvik chůze naboso po hrubém terénu a nošení speciálních ortopedických vložek do obuvi. Pouze v nejzávažnějších případech, kdy je klenba natolik zhroucena, že normální chůze je bolestivá, velmi obtížná či přímo nemožná, lze zmíněnou deformitu léčit i chirurgickou rekonstrukcí nožní klenby.

01.03.2019

Dobrý den, mám pár otázek (...)

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

1) Postup při holení najdeš na stránce „Jak se oholit“. Nemohu ti však zaručit, že nikdo nepozná, že už se holíš.
2) Tvoje tělesná výška je sice mírně podprůměrná, avšak normální (u chlapců ve věku 14-ti let se normální hodnoty tělesné výšky pohybují v rozmezí 152 až 184 cm, průměrná výška v tomtéž věku činí 168 cm). Uvedená délka penisu plně odpovídá průměrné délce penisu při erekci u chlapců ve věku 14-ti let.
3) Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné, tedy i to, co by u dospělého člověka již mohlo být projevem některé ze sexuálních parafilií (neboli deviací), například fetišismu.
4) Brýle můžeš nosit i v případě, že netrpíš žádnou vadou zraku. Jedná se o tzv. nedioptrické brýle, do kterých jsou vsazena čirá skla. V podstatě slouží pouze jako módní doplněk.

01.03.2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať či som mohol dostať vírus HIV keď som sa omylom dotkol stĺpu na ktorom bol pľuvanec (bolo to vonku a stál som pri stĺpe a omylom som sa ho dotkol a ja mám strach či ten kto tam pľuvol či nemá HIV a keby mal tak či to dostanem. Potom som sa omylom dotkol pier. Keby mal HIV ten kto si odpľul na stĺp a ja som sa dotkol pier tak aj ja mám HIV? Ale počul som že HIV nie je moc odolné vonkajšiemu prostrediu. Ďakujem

Luky, 14 let

Milý Luky,

Virus HIV se přenáší krví, spermatem a poševními tekutinami. Ve slinách se sice virus HIV může také vyskytovat, ovšem zpravidla jen v tak nepatrném množství, které k přenosu infekce nepostačuje. V prostředí mimo lidské tělo tento virus zpravidla do několika minut hyne.
Způsobem, který popisuješ, však mohlo dojít k přenosu některých jiných onemocnění, zejména virové hepatitidy typu B, která je vysoce infekční.

01.03.2019

Dobrý den, nezveřejňujte otázku (...)

Lucky, 15 let

Milý Lucky,

Způsob, jímž tě kamarád oslovuje, spíše nasvědčuje tomu, že se tě pokouší vyprovokovat. V případě, že by měl o zmíněné činnosti vážnější zájem, by nejspíš postupoval opatrněji. Nedovedu však zcela spolehlivě posoudit, nakolik své nabídky míní vážně. Pokud tomuto kamarádovi dostatečně důvěřuješ, zkus si s ním otevřeně pohovořit o tom, co svými nabídkami sleduje.

01.03.2019

Mám pár otázek. Prosím skryjte (...)
Děkuji za odpověď.

Jony, 14 let

Milý Jony,

1) Uvedená délka penisu při erekci je vzhledem k tvému věku průměrná. V klidovém stavu je délka penisu sice mírně nadprůměrná, avšak rozdíl oproti průměru činí pouze 1 cm, což je v podstatě zanedbatelný rozdíl.
Obvod penisu při erekci je sice nadprůměrný, avšak stále ještě normální. Někteří chlapci mají penis štíhlejší, jiní naopak silnější. Nevidím nic špatného na tom, že patříš do druhé z uvedených skupin.
2) Provádění pohlavního styku do konečníku příliš nedoporučuji, neboť je spojeno s poměrně vysokým rizikem poranění (která mohou být bolestivá) a následného přenosu různých infekčních onemocnění.
3) Veškeré lubrikační gely lze použít jak při vykonávání párových sexuálních aktivit, tak i pro masturbaci.
4) Výběr kondomu vhodné velikosti (přesněji řečeno nominální šířky) závisí na obvodu penisu při erekci. Rozměrům penisu, které uvádíš v dotazu, by odpovídal kondom velikosti 54.
Avšak někdy se může stát, že „tabulková“ velikost kondomu jeho uživateli z nějakých důvodů nevyhovuje, což může být dáno například nižší pružností vazivových obalů topořivých těles penisu. Pokud nejsi spokojený s velikostí kondomů, které sis koupil, můžeš vyzkoušet i další velikost(i) a vybrat si takovou, která ti bude lépe vyhovovat.
5) Pro použití s kondomem doporučuji výhradně lubrikant na vodní bázi. Lubrikanty na silikonové bázi mohou poškodit strukturu kondomu, a tím jej znehodnotit.

01.03.2019

Dobrý den, rád bych znal názor - mám o trochu delší nehty na rukou než mají ostatní kluci. Nechávám si to schválně, protože se mi to líbí. Mám je čisté a hezké,nijak mi nepřekáží, ale občas mi někdo řekne, že to vypadá, že jsem gay. Ale já si je nelakuju, ani gay nejsem. Ale všímám si, že kluci i dospělí muži prostě mají nehty hodně krátké, takové zastřižené "do masa" a to se mi nelíbí. Jak to je, můžou mít delší nehty (s takovým tím bílým přesahem několik milimetrů nad okraj prstu) jen holky?

Nešťastný Max, 13 let pryč

Milý Nešťastný Maxi,

Délka nehtů nijak nesouvisí se sexuální orientací, spíše se řídí určitými společenskými a kulturními zvyklostmi, které mohou být v různých kulturách odlišné. Například v některých mimoevropských zemích si muži z výše postavených společenských vrstev pěstují delší nehty, aby tím navenek ukázali, že nemusí vykonávat manuální práci. Naproti tomu v evropské kultuře je pěstění delších nehtů vyhrazeno osobám ženského pohlaví.
Pravdou je, že příliš radikální zastřihávání nehtů není že zdravotního hlediska právě nejvhodnější, a to z důvodu rizika poranění nehtových lůžek a následné infekce. Kromě toho u příliš krátce ostříhaných nehtů dochází častěji k jejich zarůstání.
Doporučit však nelze ani příliš velký přesah nehtů (dejme tomu nad 0,5 mm), který již může být nejen nepohodlný, ale zvyšuje riziko lámání či zatrhávání nehtů. Pokud už si necháváš růst delší nehty, měl bys alespoň pomocí pilníku zaoblovat jejich okraje.