Archiv odpovědí - červenec 2018

31.07.2018

Proč mi voní mé spodní prádlo (...) ?

Pst, 13 let

Milý Pst,

Vzhledem k tvému věku nelze prozatím určit, zda je náklonnost ke spodnímu prádlu v tvém případě projevem fetišismu či nikoliv. Možná, že tě pouze přitahuje vlastní tělesný pach, protože je ti blízký a důvěrně jej znáš. Také je možné, že se ti líbí vůně pracího prostředku nebo aviváže, kterou tvoje maminka používá na praní prádla.

31.07.2018

Dobrý deň, už ejakulujem a zaujíma ma koľko krát do dňa môžem ejakulovať?

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Ejakulace (výronu semene) lze dosáhnout i vícekrát za den, avšak přesnou hranici nelze jednoznačně stanovit. Nový ejakulát se v těle tvoří v podstatě nepřetržitě, avšak objem jeho produkce může být značně individuální.

31.07.2018

Dobrý den, když nemám erekci tak se dá předkožka přetáhnout úplně v pohodě za žalud ještě dál. Ale když mám erekci tak už předkožku nemůžu přetáhnout přes žalud jen tak do čtvrtiny pamatuju si že sem měl v dětství asi v 5-8 let problém přetáhnout v klidném stavu (už si to moc nepamatuju) a sel sem na nějakou operaci něco jako obřízka ale penis vypadá jak neobřezaný. Jak je možně ze mam i tak fimózu? jak by se to dalo vyléčit nějakou mastí? četl sem ze se to léčí kortikoidní masti ale prý je na předpis.. dalo by se to vyléčit i nějakou normální mastí? Předem díky za odpověď.

P, 13 let

Milý P,

Jestliže lze předkožku přetáhnout pouze v klidovém stavu, zatímco při erekci činí její přetažení obtíže, jedná se pouze o relativní zúžení. Není vyloučeno, že do konce puberty se tento stav upraví spontánně, tedy bez jakéhokoliv zákroku. V dětství byla nejspíše provedena plastika předkožky, avšak ve věku, kdy u tebe byl zákrok proveden (tj. ve věku 5 až 8 let), ještě nemohl lékař předvídat, že v budoucnu dojde k obtížím při přetahování předkožky při erekci.
Uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí nekortikoidní masti (např. panthenolové masti či krému), avšak lepších výsledků bys zřejmě dosáhl s kortikoidní mastí, která se vydává na lékařský předpis. Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

31.07.2018

Dobrý den, vždy když na sebe začnou 2 osoby křičet, začnu se klepat, je mi úzko, až trošku do breku, mám "knedlík v krku", svírá se mi žaludek a tak. A to stačí jen když začnou křičet. (/Hádat se) Myslíte, že bych měl navštívit psychologa nebo to je normální?

KingKong, 14 let

Milý KingKongu,

Je naprosto pochopitelné, že křik a hádky působí jako výrazný stresový faktor, který pro tebe představuje zvýšenou psychickou zátěž. Nepříjemné pocity a nevolnost jsou pouze reakcí organismu na tuto zátěž. Problém spočívá v tom, že jsi vůči psychické zátěži zřejmě o něco citlivější, než většina ostatních lidí. To však není tvoje chyba či nedostatek. Za tyto obtíže nemůžeš ty sám, nýbrž lidé z tvého okolí, kteří se před tebou nedovedou ovládat. Existují sice určité techniky, s jejichž pomocí lze zvýšenou zátěž lépe zvládat (jejich nácvik by s tebou mohl provádět například psycholog), avšak stejně důležité je i vytvoření takového prostředí, v němž ke křiku, hádkám a vyhroceným konfliktům nedochází.
Pokud ke křiku a hádkám dochází v rodině (zejména mezi rodiči nebo dalšími členy domácnosti), měla by se na řešení těchto problémů podílet celá rodina. Pokud bys navštěvoval psychologa, může ti pomoci tyto náročné situace lépe zvládat, avšak bez spolupráce s celou rodinou nelze dosáhnout zlepšení situace v prostředí, kde žiješ a vyrůstáš. Pokud by došlo ke stupňování slovní agrese, hádek a konfliktů mezi rodinnými příslušníky, bylo by na místě obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dítěte (tj. na příslušný odbor či oddělení úřadu obce s rozšířenou působností, městského úřadu nebo úřadu městské části), jehož pracovníci mohou v rodině provést šetření a na základě jeho výsledků zajistit nápravu (například zajistit, aby rodiče pravidelně docházeli k terapeutovi, který jim pomůže zvládat jejich konflikty společensky přijatelným způsobem, který nebude ohrožovat tvoje zdraví a tvůj vývoj).
Každé dítě má právo vyrůstat v prostředí, které vytváří podmínky pro jeho zdraví vývoj. Na orgán sociálně-právní ochrany dítěte se může se žádostí o pomoc obrátit i osoba mladší 18-ti let, a to i bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

30.07.2018

Dobrý den, chtěl bych být hodně chlupatý. Zatím jsem jen na nohách a přirození. Ale chtěl bych mít chlupaté i břicho a víc zarostlé nohy. Je něco po čem by to šlo? Třeba nějaký vitamíny nebo něco takového ? Děkuji

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Rozsah a hustota tělesného ochlupení jsou podmíněny dědičnými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Proces vývoje tělesného ochlupení nemůžeš nijak ovlivnit.
V tvém věku je naprosto normální, že pubické ochlupení roste okolo kořene penisu a postupně se rozšiřuje na celý podbřišek. Teprve v dalších stupních vývoje se ochlupení rozšiřuje směrem k břichu. V nejvyšším, pátém stupni vývoje, zasahuje ochlupení užším nebo širším proužkem až k pupíku, což se nazývá „pubické ochlupení mužského typu“. Většina chlapců dosahuje tohoto stupně vývoje ochlupení až v závěru puberty, někdy dokonce až na počátku dospělosti (více informací o jednotlivých stupních vývoje najdeš na stránce „Pět stupňů vývoje“).
Také ochlupení na jiných částech těla (například na dolních končetinách nebo na hrudníku) se vyvíjí postupně. Avšak konečný rozsah tělesného ochlupení je dán dědičnými předpoklady. Například zatímco u některých mužů je v dospělosti ochlupený celý hrudník, jiným vyrůstá pouze menší množství chlupů v okolí prsních bradavek. Také ochlupení dolních končetin může být v dospělosti u jednotlivých mužů řidší nebo hustější, což opět souvisí především s jejich genetickou výbavou.

30.07.2018

Jde nějak vytvořit umělá vagína? Jako něco kam by se dal strkat penis místo masturbace?

Milý bagr, 13 let

Milý Milý bagře,

Zavádění penisu do různých umělých masturbačních pomůcek rozhodně nedoporučuji, a to z důvodu rizika poranění. Používáním umělé masturbační pomůcky, ať již koupené v obchodě nebo vyrobené „podomácku“, by sis mohl způsobit na penisu například oděrky, trhlinky nebo pohmožděniny. Takováto poranění by mohla v případě komplikovaného hojení vést až k trvalé deformaci penisu.
Pro vykonávání masturbace proto používej výhradně ruku. Výraz masturbace je odvozen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit), jedná se tedy o „dráždění rukou“. To je také nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob, jak masturbaci vykonávat.

30.07.2018

Dobrý den, když ve 14ti měřím 171, není to podprůměrné? A do kolikati ještě porostu?

Fi, 14 let

Milý Fi,

Průměrná výška chlapců ve věku 14-ti let činí 168 cm (podle údajů Státního zdravotního ústavu). Tvoje tělesná výška tedy není podprůměrná, ale mírně nadprůměrná. Tím samozřejmě není vyloučeno, že ve svém okolí se můžeš setkávat i s chlapci stejného věku, kteří jsou vyšší než ty.
Tělesný růst je u chlapců ukončen nejčastěji ve věku 17 až 18 let. Avšak ukončení růstu je dáno uzavřením růstových plotének dlouhých kostí, k němuž může u některých jedinců dojít dříve a u jiných později.

30.07.2018

Od kolika let je prodejný lubrikační gel?

Štěpán, 13 let

Milý Štěpáne,

Prodejnost lubrikačního gelu není omezena žádnou zákonem stanovenou věkovou hranicí.

30.07.2018

Odkedy je dovolené mať pohlavný styk?

Robo, 14 let

Milý Robo,

Zákon výslovně nestanoví, od jakého věku je pohlavní styk „dovolen“, pouze stanoví, že pohlavní styk s osobou mladší 15-ti let je trestným činem (takovéto jednání lze trestně stíhat samozřejmě pouze za předpokladu, že se jej dopustí osoba, která již nese trestní odpovědnost, zatímco dítě mladší 15-ti let nelze stíhat za to, že bylo pohlavně zneužito). Jinak platí obecná právní zásada, že každý může činit, co není zákonem zakázáno.
Nicméně bez ohledu na zákonem stanovenou věkovou hranici doporučuji pohlavní styk odložit až do doby, kde se partner i partnerka cítí připraveni na převzetí rodičovské odpovědnosti. Ani použití antikoncepčních prostředků totiž nemůže na 100% zajistit, že pohlavní styk „zůstane bez následků“, tj. že při něm nedojde k neplánovanému početí. Pokud se již člověk cítí dostatečně velký na to, aby mohl mít pohlavní styk, měl by se také zároveň cítit dostatečně velkým na to, aby se mohl stát rodičem dítěte, což nikdy nelze zcela vyloučit.

30.07.2018

Ahoj, (nezveřejnit dál) (...) Děkuji

Matěj, 13 let

Milý Matěji,

To, co popisuješ, je naprosto normální. Pubické ochlupení (tj. chlupy v okolí pohlavních orgánů) má obvykle tmavší zbarvení než chloupky na jiných částech těla.

30.07.2018

Dá se nějak jináč vyléčit jizevnatá fimóza než obřízkou?

Anonim l, 17 let

Milý Anonime l,

Zatímco při běžném zúžení předkožky je úspěšnost léčby pomocí kortikoidní masti vysoká (v odborné literatuře se uvádí až 95% účinnost této léčby), při tzv. jizevnaté fimóze je účinnost konzervativní léčby podstatně nižší. Zjizvená tkáň je totiž mnohem méně pružná, než tkáň nezjizvená, a tudíž běžné kortikoidní masti (např. triamcinolon) v případech jizevnaté fimózy k uvolnění předkožky zpravidla nevedou. O něco účinnější by mohla být snad jen léčba pomocí mastí obsahujících kortikoidy II. nebo III. třídy (např. advantan, afloderm, beloderm, dermatop a pod.).
Avšak ani v případě, že by konzervativní léčba nevedla ke zlepšení stavu, není obřízka (cirkumcize) jedinou možností léčby. Pokud už nelze problém řešit jinak než chirurgicky, doporučoval bych namísto obřízky, ať už úplné nebo částečné, raději plastiku předkožky (dorzální discizi). Jedná se o zákrok, při němž je zúžený prstenec předkožky chirurgicky rozšířen, avšak nedochází ke ztrátě eroticky citlivé tkáně, což je mnohem důležitější, než výsledný „kosmetický efekt“ této operace, který nemusí některé jedince plně uspokojovat.

30.07.2018

Dobrý den, za několik dní mam jít na 13tiletou prohlídku a bojím se že se budu muset svlékat donaha, protože moje pubické ochlupení je docela velké a nechávám ho volně růst. Když jsem byl malý byl jsem na operaci s pohlavním orgánem (nevím přesně s čím ale týkalo se to penisu) a bojím se že to paní doktorka bude kontrolovat a různě mi na penis mačkat a podobně. Taky jsem se chtěl zeptat jestli se na 13 letý prohlídce bere krev, protože mi to nedělá moc dobře. Děkuji za odpověď.

Harry, 13 let

Milý Harry,

Součástí preventivní prohlídky dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je u dospívajících jedinců rovněž kontrola tzv. sekundárních pohlavních znaků, k nimž patří mimo jiné i pubické ochlupení. Avšak není nutné, aby se kvůli této části prohlídky pacient přímo svlékal donaha. Při prohlídce pohlavních orgánů se zpravidla pouze částečně stáhne spodní prádlo, někdy se dokonce pouze natáhne okraj prádla (guma v pase) směrem dopředu.
Kvůli pubickému ochlupení se nemusíš nijak znepokojovat, ani si jej před prohlídkou nemusíš nijak zvlášť upravovat. Ani vyvinutější ochlupení by tvoji lékařku nemělo nijak zvlášť překvapit, protože s něčím takovým se dá u dospívajícího jedince počítat.
Není jisté, zda bude lékařka provádět kontrolu penisu pohmatem pouze proto, že ti byl v dětství proveden nějaký chirurgický zákrok. Nicméně pokud ti penis nekontrolovala i na předchozí preventivní prohlídce, je jen malá pravděpodobnost, že tentokrát ti jej kontrolovat bude. Avšak i kdyby kontrolu prováděla, neměla by být kontrola nijak bolestivá.
Odběr krve není běžnou součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost. Provádí se zpravidla pouze u pacientů, v jejichž rodině (například u rodičů) se vyskytuje ischemická choroba srdeční nebo jiné onemocnění cévní a oběhové soustavy. Pokud jsi při odběru krve již v minulosti trpěl nevolností nebo mdlobami a lékař bude odběr krve provádět, měl by jej tvůj doprovod (tj. jeden z rodičů, který s tebou na prohlídku půjde) na tuto skutečnost upozornit. U osob, kterým se při odběrech krve dělá nevolno, lze odběr provést v poloze vleže (zatímco u běžných pacientů se provádí v poloze vsedě).

30.07.2018

Ahoj,
Teď mám nově holku, se kterou jsem se poznal na táboře. Máme se rádi a už jsme si dali i pusu. Ona teda bydlí 360 km daleko, ale to nám nijak nevadí. Snad se budeme moct vídat, ale vypadá to, že rodičům by dojíždění nevadilo. Ale k dotazu: Chci se zeptat, jak ji mám poprvé chytnout za ruku? Pokud možno aby neodmítla.
Předem děkuji za odpověď

Jsem to já, 14 let

Milý Jsi to ty,

Pravdou je, že ani delší vzdálenost nemusí být zásadní překážkou udržování citového vztahu, pokud dva lidé mají možnost se pravidelně navštěvovat.
Jestliže jste se s dívkou již políbili, nemělo by být problémem vzít se za ruce. Dívku bys však neměl uchopit za ruku ve chvíli, kdy něco takového nečeká. Mohla by se leknout, což by vám oběma mohlo být nepříjemné.
Pokud chceš nenápadně zjistit, zda by dívka byla ochotna se s tebou vodit za ruku, můžeš se jí zlehka dotknout hřbetem ruky, až půjdete (nebo budete stát) těsně vedle sebe. Někdy se stává, že chlapec s dívkou se při chůzi vezmou za ruce, ani neví jak. Nebo můžeš dívku zlehka pohladit po ruce, až budete vedle sebe sedět (například někde na lavičce). Pokud dívka nebude mít o podání ruky zájem, nejspíš udělá něco, aby se mu vyhnula, například odtáhne ruku na stranu nebo ji schová za záda. Naopak v případě, že o podání ruky bude mít zájem, udělá něco, aby ti podání ruky usnadnila, případně ti ji podá sama.

30.07.2018

Dobrý deň, keď masturbujem s kondómom vždy ejakulujem a mám orgazmus ale keď masturbujem s rukou tak nemám nič, viete mi poradiť ako budem ejakulovať a mat orgazmus keď si honím rukou?

Robo, 13 let

Milý Robo,

Je možné, že kondom ti při masturbaci pomáhá proto, že jeho povrch je mírně lubrikovaný, díky čemuž dochází ke snížení tření během masturbace. Nadměrné tření může způsobovat obtíže zejména u chlapců a mužů, kteří byli obřezáni (nemají předkožku), případně i u jedinců, kteří mají velmi suchou pleť nebo jejich tělo neprodukuje dostatečné množství tzv. preejakulační tekutiny.
Pro zvlhčení penisu a snížení nadměrného tření lze při masturbaci použít například lubrikační gel nebo jeho vhodnou náhražku (například pleťový krém). Pokud při použití lubrikantu dojde ke zlepšení, znamená to, že obtíže byly způsobeny nadměrným třením. V opačném případě by bylo třeba hledat jiné příčiny.

30.07.2018

Dobrý den. Chci se zeptat jak dosáhnout ejakulace dřív. Masturbuji od 13 let a dosáhnout se mě toho podařilo asi 4x . Končí to většinou tak že po dlouhé době mě to přestane bavit takže si ho přestanu honit a to vydržím i hodinu ale bez úspěchu. Penis mám asi normální stoji ale nemůžu dosáhnout ejakulace. Děkuji za odpověď Lukáš

Lukyn, 16 let

Milý Lukyne,

Anejakulace (neschopnost dosáhnout ejakulace) a anorgasmie (neschopnost dosáhnout orgasmu) se v období dospívání vyskytují jen velmi vzácně. Jejich příčinou může být například skrytá vrozená vada, ale také přerušení určitých nervových spojení v důsledku úrazu nebo chirurgického zákroku. Schopnost dosažení orgasmu a ejakulace může být narušena také užíváním některých léků. Dále nelze vyloučit, že se u tebe dosud nevyvinul ejakulační reflex. Konečně nelze vyloučit ani tzv. retrográdní ejakulaci, která spočívá v tom, že ejakulát je namísto do močové trubice vypuzen do močového měchýře. Příčinou retrográdní ejakulace je porucha funkce svěrače močového měchýře.
Způsob léčby závisí na příčinách obtíží. V některých případech lze dosáhnout zlepšení pomocí nácvikové terapie. Vzhledem k závažnosti tvých obtíží doporučuji navštívit sexuologa (lze i bez doporučení od praktického lékaře).

30.07.2018

Má cenu chodit k lékařovi a jak to případně probíhá?

Hmm, 13 let

Milý Hmm,

Bolest varlat je vždy důvodem k návštěvě lékaře. Praktický lékař však může provést pouze vyšetření varlat pohmatem. V případě potřeby ti praktický lékař může doporučit další vyšetření na specializovaném pracovišti, jmenovitě na endokrinologii. Vyšetření varlat (respektive celého obsahu šourku, tedy včetně nadvarlat a semenných provazců) se provádí na ultrasonografickém přístroji. Povrch vyšetřované části těla (v tomto případě šourku) se nejprve potře vrstvou speciálního gelu a poté se po něm jemně přejíždí pomocí speciálního snímače. Vyšetření je naprosto bezpečné a není nijak bolestivé.

30.07.2018

Dobrý den, mám pár dotazů.
1) jak hluboká je vagína?
2) jak hluboko je panenská blána?
3) existuje skutečně bod G? na internetu se toho o něm píše hodně, ale jednotlivé stránky se neshodují jestli opravdu je

Bambula, 14 let

Milý Bambulo,

1) Hloubka pochvy (vagíny) činí u dospělé ženy přibližně 7 až 11 cm.
2) Hymen neboli „panenská blána“ částečně překrývá poševní vchod. Nachází se v něm otvor oválného nebo kruhového tvaru, který umožňuje vniknutí do pochvy. Vzdálenost poševního vchodu (a tím i hymenu) od povrchu těla však nelze přesně určit, protože je velmi proměnlivá (závisí například na tělesné poloze, na stupni prokrvení pohlavních orgánů a podobně).
3) Jako „bod G“ nebo „Gräfenbergův bod“ se označuje citlivé místo, které se nachází mezi horní částí pochvy a močovou trubicí. Podle některých odborníků nelze existenci bodu G anatomicky doložit, podle jiných sice bod G existuje, avšak většina žen jej nedovede lokalizovat.

30.07.2018

Někdy když masturbuji tak za velmi krátkou dobu ejakuluji, někdy je to docela dost krátká doba takže masturbaci si ani "neužiju". Navíc se bojím že až budu mít poprvé sex, tak se udělám příliš rychle a že si sex neužiju a bude to nepříjemný pocit. Jde nějak zvětšit tu dobu předtím než ejakuluji abych vydržel déle? A jaká je "normální" doba masturbace než přijde ejakulace?

Slávek, 14 let

Milý Slávku,

Doba potřebná k dosažení ejakulace při masturbaci se může dost podstatně odlišovat od doby potřebné k dosažení ejakulace při pohlavním styku. Pokud ti doba masturbace před dosažením ejakulace připadá krátká, ještě to nemusí znamenat, že stejně krátká bude i doba potřebná k dosažení ejakulace při pohlavním styku. Za tzv. předčasnou ejakulaci (ejaculatio praecox) se při pohlavním styku považuje ejakulace do 15-ti vteřin od zavedení penisu do pochvy. Pro masturbaci není žádná hranice pro předčasnou ejakulaci stanovena.
Při masturbaci lze dosáhnout oddálení orgasmu například vykonáváním pomalejších a méně prudkých masturbačních pohybů a mírnějším stiskem ruky. K oddálení orgasmu a ejakulace může přispět rovněž použití lubrikačního gelu, díky němuž dochází ke snížení tření.
Pokud jde o případné oddálení ejakulace při párových sexuálních aktivitách (například při pohlavním styku), toho lze dosáhnout párovým nácvikem. Důležitý je rovněž citlivý a ohleduplný přístup partnerky, protože většina obtíží s předčasnou ejakulací je způsobena tím, že partnerka stresuje partnera nevhodnými poznámkami a odmítá s ním spolupracovat na řešení jejich společného problému (předčasná ejakulace je totiž problémem obou partnerů, nikoli pouze muže, a tudíž její řešení vyžaduje vzájemnou spolupráci).

30.07.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem funguje antikoncepce.
Jestli to chápu správně, tak stačí, když si osoba se kterou bych chtěl mít sex, vezme antikoncepci a když si jsem jistý, že je naprosto zdravá, tak už nemusím použít kondom?

Lukas, 15 let

Milý Lukasi,

Různé druhy antikoncepce fungují na různých principech. Vzhledem k tomu, že (na rozdíl od jiných témat spojených s dospíváním) je metodám antikoncepce věnována dostatečná pozornost v sexuální výchově na školách, není na těchto stránkách věnována antikoncepci samostatná část, nicméně v rámci odpovědi na tvůj dotaz zde uvádím jejich přehled.
Tzv. bariérové metody antikoncepce jsou založeny na vytvoření mechanické překážky (bariéry), která brání splynutí vajíčka a spermie. K bariérovým prostředkům antikoncepce patří kondom (nasazuje se na penis) a diafragma neboli pesar (nasazuje se na děložní hrdlo).
Dalším druhem je hormonální antikoncepce, která je založena na hormonálním potlačení procesu zrání a uvolňování vajíček z vaječníků. Užívá se ve formě tablet, případně náplastí.
Dále existují chemické antikoncepční prostředky, k nimž patří tzv. spermicidy, což jsou látky, které hubí spermie. Vyrábějí se v podobě krémů nebo čípků určených k zavádění do pochvy.
Zvláštním druhem antikoncepce je tzv. nitroděložní tělísko, které kombinuje mechanické, chemické, případně i hormonální působení. Nitroděložní tělísko zavádí do těla ženy lékař (gynekolog), obvykle v lokální anestezii.
Pro úplnost uvádím ještě tzv. přirozené metody antikoncepce, které jsou však krajně nespolehlivé. Patří k nim výpočet tzv. „plodných“ a „neplodných“ dnů a tzv. přerušovaná soulož. První z těchto metod je však v období dospívání v podstatě nepoužitelná, protože u dospívajících dívek je až 50% menstruačních cyklů nepravidelných. Ani přerušovaná soulož není zcela vhodná, a to nejen pro svoji nízkou spolehlivost, ale také proto, že přerušení pohlavního styku před dosažením orgasmu může způsobit silné křeče v oblasti malé pánve, a to jak u partnerky, tak i u partnera.
Jediným ze všech uvedených antikoncepčních prostředků, který chrání nejen proti neplánovanému početí, ale i proti přenosu pohlavních nemocí, je kondom. Žádný jiný antikoncepční prostředek tě před pohlavními nemocemi neochrání. Nejúčinnější ochranou před šířením pohlavních nemocí je párová věrnost, tedy udržování partnerského vztahu vždy jen s jednou osobou. Avšak je třeba počítat s tím, že některé pohlavní nemoci mají dlouhou inkubační dobu, a tudíž ani nakažená osoba o nich ani nemusí vědět.

30.07.2018

Mám si ochlupení kolem penisu holit? Když si ho oholím cítím se mezi ostatními jako děcko např. o plavání. Nemám ho zas tak dlouhé, kolem 5 cm

David, 13 let

Milý Davide,

Záleží pouze na tvém rozhodnutí, zda si budeš ochlupení nějakým způsobem upravovat (například holit nebo zastřihávat), nebo zda si jej necháš volně růst. Délka pubického ochlupení je u tebe normální (u dospělého člověka dorůstají chlupy z pubického ochlupení do délky okolo 6 cm, u dospívajícího však může být ochlupení o něco kratší).

30.07.2018

Dobry den, teď už je to přesně týden co nejspíš trpím paničkou poruchou, po dlouhém středovém období. Zatím to ví jen moje přítelkyně která se mi snaží jakkoliv pomáhat a můj dobrý kamarád. Bojím se to říci rodičům protože by se dalo říct že jsou velice konzervativní. A žádné prášky nechci brát a ani k žádnému terapeutovi nechci chodit. Je možné se nějak léčit sám? Je možnost že si mohu nějak pomoci sám?
Předem díky

Tom, 16 let

Milý Tome,

Jestliže opravdu trpíš panickou poruchou, měl by ses přece jen obrátit na odborníka, pokud možno na psychiatra. Přestože uvádíš, že tvoji rodiče jsou konzervativní, rozhodně by ti neměli bránit ve vyhledání lékařské pomoci, pokud ji potřebuješ. Ostatně do věku 18-ti let nesou odpovědnost za tvůj zdravotní stav oni. Pokud by ti v návštěvě lékaře bránili, zanedbali by tím výkon své rodičovské odpovědnosti.
Léčba úzkostných poruch, k nimž patří i panická porucha, spočívá v první řadě v kognitivně-behaviorální terapii (psychoterapii), pouze v závažnějších případech se přistupuje k farmakoterapii s využitím antidepresiv nebo antipsychotik. Čím dříve se léčba úzkostných poruch zahájí, tím je účinnější. Naproti tomu možnosti „domácí“ léčby úzkostných poruch jsou velmi omezené. Spočívají v dodržování naplánovaného režimu dne, v zajištění dostatečného odpočinku (zejména dostatečně dlouhého a kvalitního spánku) a vyhýbání se zdrojům stresu a psychického napětí. Avšak ani při dodržování určitých pravidel nelze návrat úzkostné poruchy vyloučit.
Pokud není zahájena léčba, může se pacient ocitnout v tzv. bludném kruhu úzkosti. Zjednodušeně řečeno, obavy z dalšího návalu úzkosti mohou jedince natolik paralyzovat, že není schopen vykonávat běžné činnosti (v odborné literatuře jsou popsány případy pacientů, kteří z důvodu úzkostné poruchy nebyli schopni po několik týdnů vstát z lůžka).

30.07.2018

Dobrý den, chci se zeptat jaký je rozdíl v cucání a vykousnutí a případně popsání obou názvů. Děkuji

Sarakas, 14 let

Milý Sarakasi,

„Cucání“ (případně též „ocucávání“) je hovorový výraz pro líbání na ústa. Líbající se pár se při něm navzájem dotýká rty. Naproti tomu tzv. „vykousnutí“ je hovorový výraz pro hluboký polibek, při němž se dotýkají nejen rty, ale i jazyky líbajícího se páru (označuje se též jako „francouzský polibek“) a může být provázen i velmi jemným stisknutím rtů pomocí zubů. Takovéto stisknutí by však mělo být pokud možno co nejjemnější, aby nezpůsobovalo bolest.

30.07.2018

Dobrý den. Mě je 12 a mám hrozně chlupatý to okolo penisu. A neměl jsem chlupatý varlata ale teď mě rostou i tam (chlupy). Je to normální? V mém věku. A nebude se divit paní lékařka (praktická lékařka)? Mám si to oholit nebo co s tím? Pomozte prosím. Děkuji

Nikdo, 12 let

Milý Nikdo,

Ochlupení okolo pohlavních orgánů (tzv. pubické ochlupení) se u chlapců začíná vyvíjet nejčastěji ve věku 12 až 13 let, u některých chlapců i dříve. Nejprve začíná vyrůstat okolo kořene penisu, tedy v místech, kde penis vystupuje na povrch těla, později začíná růst také o něco řidší ochlupení na šourku.
Vzhledem ke svému věku se kvůli růstu pubického ochlupení nemusíš znepokojovat. Jedná se o naprosto normální projev pohlavního dospívání. Kvůli návštěvě praktického lékaře si chlupy holit nemusíš. Tvoje praktická lékařka pro děti a dorost se tvému ochlupení jistě nebude divit, protože se s ním může setkat i u většiny ostatních chlapců tvého věku.

30.07.2018

Dobrý den zítra mám 17 letou prohlídku chci se zeptat (...)

Robert, 16 let

Milý Roberte,

Můžeš být bez obav. To, o čem se v dotazu zmiňuješ, rozhodně netvoří součást preventivní prohlídky. Lékař nebo lékařka nanejvýš zkontrolují, zda se u tebe normálně vyvíjejí sekundární pohlavní znaky. Někteří lékaři v rámci preventivní prohlídky provádějí rovněž vyšetření varlat pohmatem.

30.07.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat. Už déle se mi líbí jedna holka strašně moc mám ji furt v hlavě. Ale přijde mi že když je nám oboum 14 tak je to strašně brzo na vztah. Ale zase se bojím že až nám bude 15-16 let tak už někoho bude mít tak jak bych to měl udělat ??? Děkuji Na shledanou

Citron, 14 let

Milý Citrone,

Je dobře, že k navazování partnerského vztahu přistupuješ tak odpovědně. Nicméně by nebylo nic špatného na tom, kdybys začal s dívkou chodit. Případný pohlavní styk (soulož) můžete prozatím odložit na pozdější dobu, až se na něj budete oba cítit připraveni. Možná, že dívka na tobě  spíše ocení, že na ni s uskutečněním pohlavního styku nepospícháš.

30.07.2018

Je normálne masturbovať s úplne nepretiahnutou predkožkou?

Anonym123, 14 let

Milý Anonyme123,

Záleží pouze na tobě, jakým způsobem masturbaci vykonáváš. Důležité je, aby masturbace splňovala svůj účel, tedy aby vedla k dosažení příjemných pocitů. Jestliže si při masturbaci nechceš nebo nemůžeš přetahovat předkožku, vůbec nebude vadit, když si ji ponecháš nataženou na žaludu.

29.07.2018

Normálně masturbuji 1-2 denně ale poslední tři dny okolo 4 potom mě bolí varle teď jsem zkusil jeden den nemasturboval a už je to lepší. Je to normální?

Hmm, 13 let

Milý Hmm,

Bolest varlete může mít různé příčiny, avšak častější vykonávání masturbace k nim nepatří. Příčinou bolesti varlete může být například omezení průtoku krve v důsledku tzv. varikokély, což je chorobné rozšíření cév, které procházejí semenným provazcem. Také není vyloučeno, že sis varle nějak neopatrně zmáčknul. Zánět varlete můžeme vyloučit, protože by byl provázen zvýšenou teplotou a zarudnutím šourku, navíc by bolest neodezněla po tak krátké době.

29.07.2018

To som znova ja. A nesúvisí môj problém aj s krátkou uzdičkou na penise? Lebo som sa dočítal že aj to by mohol byť jeden z problémov

Filip, 14 let

Milý Filipe,

Krátká uzdička (frenulum breve) obvykle nezpůsobuje obtíže s přetahováním předkožky. Pokud je uzdička opravdu krátká, při přetažení předkožky dochází k výraznému „sklopení“ žaludu směrem dolů (viz obrázek).

Další informace ke krátké uzdičce najdeš v odpovědi na dotaz Dana ze dne 20.07.2018 (viz níže na této stránce).

29.07.2018

Dobrý deň,
Je normálne že v 14 rokoch sa mi pri erekcií nestiahne predkožka? A keď ju pretiahnem ručne tak ma to bolí. Je to normálne, alebo mam vyhľadať lekára? Prosím o radu. Ďakujem

Filip, 14 let

Milý Filipe,

Jestliže si můžeš přetáhnout předkožku v klidovém stavu a její přetahování činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení předkožky.
U některých chlapců dochází k uvolňování zúžené předkožky dříve (například již v dětství před pubertou), u jiných později (tj. během puberty či na jejím konci).
Předkožku by sis neměl při erekci přetahovat násilím, aby sis nezpůsobil poranění. Pokud chceš přirozený proces uvolňování předkožky podpořit, můžeš ji jednou denně zvlhčovat pomocí vhodné masti či krému a poté opatrně posunovat, vždy však jen tak daleko, abys necítil bolest. Podrobnější postup najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.
Lékaře bys měl navštívit v případě, že by ti zúžení předkožky způsobovalo potíže, například při močení. Pokud ti však lékař navrhne pouze provedení chirurgického zákroku na genitálu, raději jej popros, zda by nejprve nemohl nasadit konzervativní léčbu kortikoidní mastí (v odborné literatuře se uvádí až 95% účinnost takovéto léčby).

29.07.2018

Dobrý den, mám nejasno v tom, co tu píšete několikrát o bisexualitě: Několikrát se tu píše, že bisexualita vlastně neexistuje, že člověk je buď hetro- nebo homo- a že bi- má jen občas sex s tím opačným než obvykle. Jenže já o sobě vím a jsem přesvědčen, že jsem bi-, a smířil jsem se s tím. Přitahují a vzrušují mě určité typy kluků (štíhlý, pružný, jemných rysů, jemné pleti ale ne zženštilý) i určité typy holek (štíhlá, pružná, jemných rysů, jemné pleti ale s klučičím temperamentem). Dokonce jsem se už 3x obrovsky a zoufale zamiloval, 2x do kluků (platonicky - neodvážil jsem se to dát najevo), 1x do holky (dal jsem najevo, ale neúspěšně - má jiného), líbilo a líbí se mi holek i kluků víc, dovedu si živě představit sex s nimi, vlastně si ho živě a detailně představuji, hlavně při "činnosti", kterou jistě nemusím jmenovat - někdy jako s holkou, někdy s klukem. Tak mi řekněte - existuje nebo neexistuje bisexualita?

Velkej Jarda, 17 let

Milý Velkej Jardo,

Rozhodně netvrdím, že bisexualita neexistuje. Pouze uvádím (v souladu s poznatky současné sexuologie), že bisexualita nepředstavuje samostatnou sexuální orientaci, jakou je heterosexualita a homosexualita. Bisexualita samozřejmě existuje, ovšem pouze jako forma sexuálního chování, nikoli jako sexuální orientace.
U osob, jejichž chování je bisexuální, vždy alespoň do určité míry převažuje náklonnost k jedincům jednoho nebo druhého pohlaví. Bisexualita také v některých případech slouží homosexuálně orientovaným jedincům jako způsob, jímž mohou svoji sexualitu prezentovat ve „společensky přijatelnější“ podobě (zejména v homofobním prostředí, kde bisexualita obvykle nevzbuzuje natolik odmítavé reakce, jako homosexualita).
Sexuální orientaci lze spolehlivě určit pouze na základě vyšetření na specializovaném pracovišti, a proto nemohu posoudit, zda jsi orientován heterosexuálně nebo homosexuálně. Avšak podle toho, co uvádíš v dotazu, by tvoje orientace nejspíše odpovídala tzv. latentní homosexualitě, neboť pro latentně homosexuálního jedince je příznačné například vyhledávání partnerek, které mají některé povahové či jiné rysy typické pro mužské pohlaví (jak sám uvádíš, přitahují tě určité typy dívek „s klučičím temperamentem“). Samozřejmě, že zamilovat se můžeš jak do chlapce, tak i do dívky. Láska je citový vztah, který sice do značné míry souvisí se sexuální náklonností, avšak nemusí s ní být vždy a bezpodmínečně spojen.
Nicméně přes všechny výše uvedené skutečnosti se domnívám, že význam sexuální orientace by se neměl přeceňovat, a to zejména u dospívajících a mladých lidí. Vzhledem k narůstající hladině pohlavních hormonů může dospívajícího jedince pohlavně vzrušovat všechno možné, aniž by se nutně muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Jestliže tě například uspokojují erotické fantazie, v nichž vystupují příslušníci obou pohlaví, nevidím důvod, proč by ses měl snažit takovéto fantazie potlačovat a „nutit se“ do náklonnosti k jednomu pohlaví.
Ani sexuální chování nemusí být vždy v souladu se sexuální orientací, čemuž nasvědčují i některé novější sexuologické výzkumy (např. T. Tullochová a M. Kaufmanová ve studii „Adolescent sexuality“ z roku 2013 uvádí, že podíl chlapců a mladých mužů ve věku 15 až 19 let, kteří měli za poslední rok sexuální kontakt s osobou téhož pohlaví, je přibližně třikrát vyšší než podíl homosexuálně orientovaných).
Při navazování partnerských vztahů by ses měl řídit především svým rozumem, citem, přáním a touhami, aniž by tě sexuální orientace (ať už je jakákoliv) musela předem svazovat.

29.07.2018

1) Dobrý den, je normální, že mě při erekci občas bolí spodní část penisu?
2) Mám problém s tím, že když jedu autem, tak z toho většinou mám erekci. Děje se to když auto najede na nějaký hrbol na cestě a já už se pak erekce po celou dobu, co jsem v autě nezbavím.
Je to dost nepříjemný protože v autě nemám v trenkách tolik místa. Nevím co bych měl v takové situaci dělat abych se erekce zbavil.

Lukas, 15 let

Milý Lukasi,

1) Bolest při erekci není příliš obvyklá. Může se dostavovat například z důvodu silného napnutí kožního pokryvu na spodní straně penisu. Nepříjemné pocity by mohly souviset i s krátkou uzdičkou (frenulum breve). Více informací o krátké uzdičce najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka „Dan“ ze dne 20.07.2018.
2) Při cestování autem, vlakem nebo jiným dopravním prostředkem se někdy erekce dostavuje v důsledku otřesů. Jedná se o naprosto normální důsledek stimulace svalstva v oblasti pánevního dna (otřásání během jízdy má v tomto případě podobný účinek, jako například masáž).
Pokud tě spodní prádlo nebo kalhoty při erekci škrtí z důvodu nedostatku místa, můžeš se pokusit nenápadně si kalhoty nebo prádlo upravit tak, aby se ti sedělo pohodlněji. Pokud při tom nechceš vzbuzovat nežádoucí pozornost ostatních (například někdo sedí vedle tebe), můžeš si pro „zamaskování“ tohoto upravování oblečení vytáhnout triko z kalhot a držet ruku pod ním.
K rychlejšímu odeznění erekce můžeš přispět tím, že svoji pozornost přeneseš jiným směrem. Nemysli na to, že máš erekci, ale snaž se zaměřit pozornost na řešení nějakého logického problému, například si můžeš v duchu počítat složitější matematické příklady.

29.07.2018

Jak rodiče poznají že jsem masturboval?

Adam, 12 let

Milý Adame,

Masturbace nezpůsobuje žádné změny ve vzhledu pohlavních orgánů. Neexistuje žádný „příznak“, podle kterého by mohli tví rodiče nebo kdokoliv jiný poznat, že jsi masturboval. Tedy alespoň pokud nevykonáváš masturbaci přímo v přítomnosti rodičů, což však jistě neděláš, protože masturbace představuje velmi intimní aktivitu, pro jejíž vykonávání je zapotřebí dostatek soukromí.

29.07.2018

Dobrý den, v erekci je má délka penisu 17cm a obvod 13,5 cm. Jsou to normální velikosti?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku sice mírně nadprůměrné, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm, průměrný obvod (rovněž při erekci) 11 cm.

29.07.2018

Dobrý den. Je vhodný opalovat si penis?

Jiři, 14 let

Milý Jiři,

Záleží pouze na tobě, zda se chceš opalovat v plavkách nebo zcela nahý (samozřejmě za předpokladu, že někde nebudeš vzbuzovat veřejné pohoršení). Penis je část těla jako každá jiná, avšak stejně jako pro opalování celého těla platí, že pokožku je třeba chránit opalovacím krémem s dostatečně vysokým UV faktorem (pro středoevropské prostředí obvykle postačí UV faktor 15 až 30, pro pobyt u moře by měl být vyšší).
Přímému slunečnímu záření však nedoporučuji vystavovat obnažený žalud penisu, protože žalud neobsahuje žádné pigmentové barvivo, což zvyšuje riziko jeho poškození UV zářením. Pokud máš žalud z nějakých důvodů obnažený, měl bys na něj použít opalovací krém s vyšším UV faktorem (tj. nejméně 30 nebo více).

29.07.2018

Zdravím, psal jsem vám sem ohledně mých panických záchvatech, nejde o to že je mám nějak často, ale hlavně prostředí ve kterém jsem se dříve cítil dalo by se říci "jako doma" tak toto prostředí teď vnímám úplně jinak, vnímám ho jakoby ne moc příjemně, není lehké to vysvětlit. A jen někdy se dostaví tyto zmíněné záchvaty paniky. Snad mě chápete. Díky moc :)

Matt, 16 let

Milý Matte,

Příčinou stresu a s ním spojených psychických potíží mohou být i změny prostředí, případně změny ve vnímání prostředí (jako v tvém případě). Právě v období dospívání se často stává, že dospívající jedinec přestává být spokojený s prostředím, které mu dosud vyhovovalo. Součástí dospívání je totiž i zásadní změna v sebepojetí, která se navenek může projevovat změnami ve vztahu k okolí. Zjednodušeně řečeno, dospívajícímu člověku se mnohdy přestává líbit to, co se mu dosud líbilo.
Proto například mnozí dospívající provádějí různé úpravy v zařízení svého pokoje (přemísťují nábytek, přidávají nové věci, například lepí na stěny různé plakáty a podobně), což někdy naráží na nepochopení ze strany rodičů, kteří si neuvědomují, že dospívající jedinec si pouze chce svoje prostředí upravit tak, aby se v něm cítil příjemně.
Výraz „prostředí“ je však třeba chápat v jeho širším významu. Kromě věcí, které tvoří jeho zařízení, jsou součástí prostředí také lidé, kteří se v něm pohybují a vztahy, které mezi těmito lidmi panují. Dospívající člověk prochází určitými vývojovými změnami, které se projevují například tím, že chování lidí ve svém okolí začíná posuzovat více kriticky. To může vést k přechodnému zhoršení mezilidských vztahů v rodině, a tím i ke zvýšení psychické zátěže, jíž je dospívající jedinec vystaven.
Jestliže příčiny stresu a psychických obtíží spočívají v nespokojenosti s prostředím, v němž se nacházíš, mohlo by k jejich řešení přispět provedení určitých změn a úprav, díky nimž by ses ve svém prostředí cítil lépe. Poměrně snadno lze upravit materiální stránku prostředí, tedy například zařízení pokoje. Mnohem obtížnější je dosáhnout změn v rovině personální, protože každý člověk se snaží prosazovat své názory a postoje, což může vést k řadě konfliktů.
Jak jsem uvedl již v odpovědi na tvůj předchozí dotaz, ke zmírnění obtíží by mělo dojít poté, co přestane působit zdroj stresu a zvýšeného psychického napětí. Pokud v souvislosti se svými obtížemi nechceš navštívit odborníka, který by ti byl schopen poskytnout účinnou pomoc, alespoň dodržuj rady, které jsem uvedl v odpovědi na tvůj dotaz ze dne 28.07.2018 (zejména si zajisti dostatek odpočinku, věnuj dostatek času svým oblíbeným činnostem a snaž se vyhýbat situacím, které jsou spojeny se zvýšenou psychickou zátěží).

29.07.2018

Dobrý deň, bolí ma pravé varľa. Trvá to už 2 dni a neviem čo s tým mám robiť. Najviac to bolí keď chodím po schodoch a keď spravím drep, bolí to aj keď chodím. Bolesť nie je veľká, ale stále to bolí. Kvôli tejto bolesti sa nedokážem sústrediť. Myslím že to môže byť spôsobené tým, že som veľa masturboval v jeden deň. Po poslednej masturbácií ma to začalo bolieť asi o 30 minút, ale nie som si istý že to bolo spôsobené masturbáciou. Neviete čím to mohlo byť spôsobené, ak to nebola masturbácia? Čo s tým mám robiť?

Ging, 15 let

Milý Gingu,

Nejčastější příčinou bolesti varlete je buď jeho nedostatečné zásobení okysličenou krví, nebo naopak narušení odtoku odkysličené krve z varlete. K narušení průtoku krve dochází nejčastěji v důsledku tzv. varikokély, což je chorobné rozšíření žil, které tvoří součást semenných provazců. Tomu by odpovídalo i zvýšení bolestivosti při vykonávání určitých pohybů (cvičení, chůze ze schodů a podobně).
Další možnou příčinou bolesti varlete je zánětlivé onemocnění, avšak jeho výskyt by byl provázen zvýšenou teplotou zarudnutím šourku. Naproti tomu je krajně nepravděpodobné, že by bolest varlete byla způsobena častějším vykonáváním masturbace. Tuto možnost lze v podstatě vyloučit.
Bolest varlete bys rozhodně neměl podceňovat. Pokud možno co nejdříve navštiv praktického lékaře, který ti v případě potřeby vydá poukaz na vyšetření na endokrinologii. Praktickému lékaři sděl, že máš podezření na varikokélu a popiš mu své obtíže.

29.07.2018

Je normální že masturbuju skoro furt?

Vesničan, 12 let

Milý Vesničane,

Dokonce i často vykonávaná masturbace je v období dospívání naprosto normální. Příčinou je narůstající hladina pohlavních hormonů v organismu, která již sama o sobě způsobuje, že dospívající jedinec pociťuje velmi silnou sexuální potřebu. Přitom masturbace je nejsnadnějším, nejúčinnějším a nejpřirozenějším způsobem, jak tuto narůstající potřebu uspokojit.
Vzhledem k tomu, že masturbace není nijak škodlivá ani zdravotně závadná, není třeba se v jejím vykonávání zásadním způsobem omezovat. Jediné omezení spočívá v tom, že na vykonávání masturbace bys měl mít dostatek klidu a soukromí (nepřípustné je vykonávání masturbace na veřejnosti). Jinak je však masturbace zdraví prospěšná činnost, která mimo jiné přispívá ke snížení nadměrného psychického napětí (tenze), k důkladnějšímu prokrvení a tím i okysličení pohlavních orgánů a v neposlední řadě též ke snížení rizika výskytu nádorových onemocnění předstojné žlázy (prostaty) v pozdějším věku, jak prokázal výzkum G. Gilese a kol. z roku 2003.

29.07.2018

Dobrý den. Mám 2 problémy.
1. Jsem vysoký asi 167cm a vážím okolo 50kg. Je to normální?
2. Strašně mě vzrušuji dámské spodní prádlo (kalhotky a podprsenka). Je to nějaký závažný problém? Dá se léčit??

HaxFlyer, 13 let

Milý HaxFlyere,

1) Tvoje tělesná výška i hmotnost jsou v podstatě normální. Podle růstového grafu pro chlapce se nacházíš přibližně na 75. percentilu. To znamená, že 75% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 25% je vyšších. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí téměř 18 (přesněji 17,9), což je normální hmotnost. Optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 13 let se pohybují v rozmezí 17 až 20. Tvoje tělesné výška a hmotnost jsou tedy v pořádku.
2) Prozatím se nemusíš nijak znepokojovat, protože dospívajícího jedince může vzrušovat všechno možné. Zatímco u dospělého člověka by přenesení sexuální náklonnosti na neživý předmět (například na spodní prádlo) již bylo projevem fetišismu, u dospívajícího jedince nelze posoudit, zda je jeho náklonnost k neživému předmětu projevem sklonů k sexuální deviaci, nebo pouze vývojově podmíněnou a přechodnou zálibou. Druhá možnost je však vzhledem k tvému věku mnohem pravděpodobnější.

29.07.2018

Ahoj chtěl bych se zeptat příští školní rok jdu na intr a chtěl bych se zeptat jak se skamarádit s ostatními , moc mi to totiž nejde .

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Někteří lidé uzavírají přátelství snadno a rychle, jiní mají s navazováním vztahů obtíže. Se svými novými spolužáky a spolubydlícími by ses měl snažit vycházet po dobrém, avšak není nutné, aby ses hned se všemi kamarádil. Důležité je, abys měl mezi novými spolužáky alespoň někoho, s kým si budeš rozumět a kdo bude ochoten ti v případě potřeby poskytnout pomoc a podporu.
Překážkou v navazování kamarádských vztahů může být například nesmělost, ale i příliš nápadná snaha o upoutání pozornosti. Někteří společensky méně obratní lidé, kteří si chtějí získat přízeň ostatních, se často chovají nápadně, aby ostatní zaujali. Výsledkem však mnohdy bývá, že takovíto lidé začnou být ostatním na obtíž. Alespoň zpočátku se tedy snaž chovat tak, aby ses od ostatních příliš neodlišoval. Pozoruj chování ostatních, jejich návyky, zájmy a záliby. Pokud se mezi ostatními vyskytne někdo, kdo bude obzvláště oblíbený, snaž se s ním vycházet dobře.
Pokud si chceš získat kamarády, buď k ostatním sice milý a laskavý, avšak nedávej jim příliš otevřeně najevo, jak moc ti na kamarádství s nimi záleží. Neměl bys na ostatní působit jako nějaký zoufalec, který se chce za každou cenu s někým skamarádit. Nesnaž se ostatním za každou cenu zavděčit například tím, že za ně budeš neustále něco dělat. Nedělej nic, co by bylo v rozporu s tvým svědomím, jen aby ses zavděčil ostatním. Na druhou stranu by ses neměl ostatním vyhýbat, aby ses postupně neocitl v izolaci.
Pokud někomu něco slíbíš, snaž se svůj slib dodržet. Na sjednané schůzky choď včas. Pokud se ti někdo s něčím svěří, uchovej si takto získanou informaci pro sebe. Nepomlouvej ostatní a neříkej o nikom nic špatného, a to ani v jeho nepřítomnosti. Tím získáš pověst spolehlivého a důvěryhodného člověka.

28.07.2018

Ahoj,
1. jak se zbavit pocitu, že mě všichni pozorují a jen čekají, co udělám špatně?
2. Mám možnost chodit se super holkou, ale nevím jestli bych s ní měl chodit, aby mi nenadávali, že se k sobě hodíme, protože jsme stejně hnusný :(( (upřímně.. Podle mě je ta holka celkem hezká, ale podle ostatních ne, tak nevím :(( )

Dominik, 14 let

Milý Dominiku,

1) Možná, že jsi vůči sobě přehnaně kritický. Nikdo od tebe nemůže vyžadovat, abys vždy a za všech okolností působil naprosto dokonalým dojmem. Nejsi herec a lidé v tvém okolí netvoří tvoje publikum. Samozřejmě, že na veřejnosti by ses měl snažit vystupovat tak, abys nikoho nepohoršoval nějakým nevhodným chováním, avšak na druhou stranu nemusíš být za každou cenu naprosto perfektní. Kdyby tvé chování někomu vadilo, nejspíš by ti dal svoji nespokojenost najevo. Pokud ti nikdo nic neříká, nejspíš je vše v pořádku.
2) Především bys měl vycházet z toho, co k dívce cítíš. Pokud se ti dívka líbí, chová se k tobě hezky a považuješ ji za milou a sympatickou, na názorech ostatních ti vůbec nemusí záležet. S dívkou přece budeš chodit ty, a ne ostatní. Jestliže ostatní nedovedou na této dívce ocenit její kladné vlastnosti, není to tvoje chyba, ale jejich omyl.
Jestliže se dva lidé mají opravdu rádi, neměli by se nechat odradit nevhodnými poznámkami ze strany ostatních. Do toho, jak spolu budete vypadat, nikomu nic není. Ostatně je docela dobře možné, že spolu tvoříte docela pohledný pár. Pokud někdo z ostatních říká, že spolu nevypadáte hezky, nejspíš vám jen závidí váš hezký vztah, a proto se vám snaží „pokazit náladu“ nevhodnými poznámkami. Od vztahu s dívkou, k níž cítíš sympatie, by ses rozhodně neměl nechat odradit. Ať si ostatní třeba puknou závistí.

28.07.2018

Dobrý den, je něco na zmírnění erekce?

Limo, 14 let

Milý Limo,

Vzhledem k tomu, že erekce je naprosto normální a přirozený jev, ji není třeba nijak zmírňovat. Dokonce i velmi silná a dlouho neodeznívající erekce je v období dospívání normální, a tudíž tě nemusí nijak znepokojovat.
Pokud však z nějakých důvodů potřebuješ, aby erekce rychleji odezněla (například tehdy, když se dostaví na veřejnosti a nemáš možnost ji zakrýt), můžeš se pokusit dosáhnout jejího odeznění zaměřením pozornosti na řešení nějakého logického problému, například si můžeš v duchu počítat složitější matematické příklady (násobení dvouciferných čísel a podobně). Jestliže se ti podaří přenést pozornost jiným směrem, penis obvykle ochabne rychleji, než kdybys myslel jen na to, že máš erekci.

28.07.2018

Dobrý den, může se něco stát když budu (...) ? Děkuji za odpověď

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Záleží v podstatě na tobě, jakému způsobu vykonávání masturbace dáš přednost. Avšak opravdu bezpečně lze masturbaci vykonávat pouze pomocí ruky. Ostatně samotný výraz masturbace je odvozen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit). Naproti tomu zavádění penisu do různých „pomůcek“ nebo jeho otírání o umělé povrchy může způsobit nepříjemná poranění, například různé oděrky, trhlinky a podobně.

28.07.2018

Dobrý den, je normální že jsem ejakuloval nebo že mě vystříkly spermie?

Masnej, 12 let

Milý Masnej,

První ejakulace (výron semene) se u chlapců dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Vzhledem k tvému věku je tedy naprosto normální, že už jsi ejakulace dosáhl. Nemohu však posoudit, zda už tvůj ejakulát obsahuje zralé spermie.

28.07.2018

Dobrý den co se dělá při 15 ti lete prohlídce? Co se děje?

Gandalf, 15 let

Milý Gandalfe,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je součástí preventivní prohlídky ve věku 15-ti let rozhovor lékaře s rodičem zaměřený na aktualizaci údajů o zdravotním stavu dítěte, dále kontrola a doplnění chybějícího očkování, zjištění tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní fyzikální vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči diagnostickým papírkem, změření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.

28.07.2018

Zdravím, moc prosím potřeboval bych poradit s tímhle nejspíš psychickým problémem. Dnes je to 6 dní tedy od pondělí co sem začal mít jaksi sevřený žaludek, a sem tam jsem pomyslel na nějaké krátkodobé změny které mi vadí a na různé problémy díky kterým jsem byl mírně rozhozený a vystresovaný. Věc o kterou jde je že mívám teď v posledním týdnu záchvaty paniky (samozřejmě jen v hlavě), vnitřní neklid a prostředí ve kterém jsem se dříve cítil skvěle, teď jako bych je vnímal jinak. Na nic moc nemám chuť do ničeho se mi moc nechce, a tak různě. Dočetl jsem se že to mohou být příznaky nějaké duševní poruchy. Čehož se bojím asi nejvíce. Prosím mohl byste mi poradit co dělat s touhle situací? Opravdu nechci chodit k žádnému psychologovi, ani brát nějaká antidepresiva, chci abych si s tím pomohl nějak sám, nebo není možné že to časem zmizí samo? Díky

Matt, 16 let

Milý Matte,

Úzkost je velmi nepříjemný pocit, spojený s některými tělesnými projevy, například zrychleným dechem, zrychlenou srdeční činností, pocením či žaludeční nevolností. Panická ataka (záchvat paniky) je stav silné úzkosti, který není vázán na konkrétní „spouštěcí mechanismus“, tedy například na určitou situaci, a tudíž jej nelze předvídat.
Úzkost může být do určité míry přirozenou reakcí na stres, avšak pokud by se úzkostné stavy dostavovaly příliš často, nebo tě dokonce omezovaly v běžných činnostech, měl by ses přece jen obrátit na psychiatra.
Jestliže se z nějakých důvodů nechceš obrátit na odborníka, měl bys alespoň provést určité změny ve své životosprávě. Především si zajisti dostatek kvalitního spánku a odpočinku. Dostatek času věnuj svým zálibám, respektive činnostem, které rád vykonáváš a při kterých se uklidníš. Pomoci ti může například i poslech oblíbené hudby. Snaž se vyhýbat situacím, v nichž se u tebe stavy úzkosti dostavují. Pokud jsi vystaven nadměrnému stresu, přemýšlej o tom, jak by bylo možné zdroje tohoto stresu omezit nebo se jim vyhnout.
Pokud se u tebe dostaví záchvat paniky, snaž se co nejdříve zaměřit svoji pozornost na předměty ve svém okolí. Například si můžeš ukazovat na jednotlivé předměty v místnosti (např. kusy nábytku a jiného zařízení, obrazy a podobně) a vyslovovat jejich názvy. Tím zaměříš svoji pozornost na prostředí, v němž se právě nacházíš (obrazně řečeno, „vrátíš se“ do světa, který bezpečně znáš).
Samozřejmě, že nelze vyloučit ústup tvých obtíží poté, co přestane působit zdroj stresu a psychického napětí. Avšak pokud by docházelo ke zhoršování tvých obtíží, přece jen bys měl zvážit, že využiješ služeb specialisty, což není žádná ostuda ani projev nějaké „neschopnosti“ řešit své problémy sám. Nikdo od tebe nemůže vyžadovat, abys sám a bez jakékoliv pomoci zvládal nadměrnou zátěž.

28.07.2018

Dobrý den, vadí když se tak 3 až 4 do měsíce podívám na porno? (...) Děkuji za odpověď

Neznámý, 15 let

Milý Neznámý,

Sledování pornografických materiálů dospívajícím nedoporučuji, protože u nich vede k vytváření zkreslených představ o normálním pohlavním životě (podrobnosti najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka „Oskar12“ ze dne 02.07.2018).
Naproti tomu prohlížení běžných (nepornografických) fotografií dívky, která se ti líbí, by pro tebe nemělo být nijak škodlivé.

28.07.2018

Chtěl bych začít posilovat ale nevím kolik cviků bych měl za den max. udělat. A když budu dělat pouze kliky, sedy-lehy a dřepy tak to bude v pohodě nebo mám dělat ještě něco dalšího?

Dejv, 15 let

Milý Dejve,

Přiměřenou zátěž pro dospívajícího jedince představuje pět sestav cviků denně, přičemž každá sestava obsahuje 10 až 20 provedení cviku. Horní hranici přiměřeného výkonu tedy představuje provedení 100 cviků denně. Pouze u jedinců, kteří se profesionálně věnují sportu, může být zátěž vyšší.
Kliky, sedy-lehy a dřepy patří k nejběžnějším posilovacím cvikům s vlastní váhou. Samozřejmě, že můžeš vyzkoušet i náročnější cviky, například zkracovačky, most nebo plank, avšak měl bys dbát na správnost jejich provedení. Pokud si nejsi jistý, zda cviky vykonáváš správně, můžeš jejich provedení konzultovat například s učitelem tělocviku.

28.07.2018

Dobrý den,
už pár let nenávidím svého mladšího bratra (11 let). Svým chováním se mi úplně odcizil (je drzý, vulgární, nevychovaný). Poznal jsem mladšího kluka (9 let) a začal jsem k němu něco cítit. Mám ho opravdu rád. Mám potřebu ho obejmout, být u něho, bránit ho, hrát si s ním atd. Bojím se toho jestli nejsem pedofil, nebo jestli si jen vybíjím své "bratrské pudy".

Tim, 16 let

Milý Time,

Na jednu stranu je pochopitelné, že ti nevhodné chování mladšího sourozence vadí, avšak měl by ses pokusit pochopit jeho příčiny. Nevhodné chování (například vyvolávání konfliktů, nevhodné vyjadřování, používání vulgárních výrazů a podobně) může být například projevem narušeného sebepojetí, nedostatku sebevědomí nebo citového strádání. Možná, že tvůj bratr se nevhodným chováním pouze snaží získat pozornost, které se mu jinak nedostává.
Jako starší a rozumnější z vás dvou by ses měl snažit bratrovi pomoci dosáhnout zdravého sebevědomí a věnovat mu dostatek pozornosti. Například by ses mohl pokusit zaměřit jeho pozornost na nějakou užitečnou volnočasovou aktivitu, ve které by mohl dosáhnout úspěchu. Nebo si s ním alespoň čas od času popovídat. Jestliže má tvůj sourozenec nějaké starosti nebo problémy (což je vzhledem k jeho chování pravděpodobné), snaž se mu v rámci svých možností pomoci.
Pokud jde o kamarádský vztah k jinému mladšímu dítěti, ten nemusí být sám o sobě nijak závadný. Pedofilie spočívá v sexuální náklonnosti dospělého jedince k dětem předpubertálního věku. Za pedofilního lze podle definice v DSM (diagnosticko-statistickém manuálu duševních onemocnění) označit jedince staršího 16-ti let, který cítí sexuální náklonnost k dětem, které jsou alespoň o 5 let mladší než on sám.
Podstatné však je, že u pedofilního jedince má náklonnost k dítěti sexuální zaměření (dítě se například stává objektem erotických fantazií pedofilního jedince). Naproti tomu citová náklonnost k dítěti může být naprosto normální a koneckonců se jedná o jednu z podmínek přežití lidského rodu.

28.07.2018

Dobrý den chtěl sem se zeptat. Vadí hodně že sem si oholil chlupy nad penisem směrem odspoda nahoru ? Četl sem si o tom a prý mi hrozí zarůstání, jak tomu mám předejít ?? Děkuji

Do, 14 let

Milý Do,

Pravdou je, že holení proti směru růstu chlupů zvyšuje riziko jejich zarůstání. Avšak zarůstání chlupů po oholení lze snadno zabránit zvlhčováním oholené pokožky pomocí pleťového krému (stačí běžný pleťový krém, který se jinak používá na obličej). Pleťový krém se nanáší jednou denně během prvních 3 dnů po oholení.
Díky ošetření pleťovým krémem bude pokožka pružnější a vláčnější, a tudíž chloupky budou volně odrůstat. Naopak v případě, že by pokožka zůstala suchá a tuhá, by si dorůstající chloupky „neprorazily“ cestu na povrch a mohly by zarůstat pod svrchní vrstvu pokožky. To je doprovázeno drobnými zánětlivými reakcemi v místě zarůstání, které se projevují jako malé červené pupínky. Používáním krému se vznik těchto pupínků omezí.

27.07.2018

Dobrý den,
1. Jak si vydělat ve 14-ti, když ještě nemůžu na brigádu?
2. Zaujaly mě tu otázky o výšce. Je mi 14let (přesněji cca 14,7 let) a měřím 191 cm → je to normální?
Děkuju

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

1) V České republice, stejně jako v ostatních civilizovaných zemích, je dětská práce zakázána. Legální výdělečná činnost je možná po dosažení 15-ti let věku, tj. nejdříve v den patnáctých narozenin, avšak pouze za předpokladu, že mladistvý má již ukončenou povinnou školní docházku (tj. nejdříve v poslední den školního vyučování ve školním roce, v němž absolvuje základní školu nebo nižší stupeň víceletého gymnázia). Dítě mladší 15-ti let nebo mladistvý, který nemá ukončenou povinnou školní docházku, může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost, a to na základě povolení, které vydává úřad práce na žádost rodičů dítěte.
2) Vzhledem k věku je tvoje tělesná výška nadprůměrná. Podle percentilového růstového grafu pro chlapce se nacházíš nad 97. percentilem, což znamená, že více než 97% ostatních chlapců tvého věku je vyšších než ty, zatímco méně než 3% jsou nižší. Výrazně nadprůměrná tělesná výška může být dána vrozenými předpoklady (zejména pokud se mezi přímými předky rovněž vyskytovali jedinci vyšší postavy), dále urychlením růstu a vývoje v období dospívání, pouze ve vzácných případech souvisí nadměrný vzrůst nadměrnou produkcí hormonů štítné žlázy. Ve většině případů však dosažení výrazně nadprůměrné tělesné výšky není způsobeno žádnou zdravotní poruchou a jedná se pouze o variantu normálního vývoje.

27.7.2018

Nemám orgazmus, co s tím?

Petr, 12 let

Milý Petře,

Na tvůj dotaz jsem již odpověděl dne 26.07.2018, tehdy ses ovšem podepsal jako Štěpán. Přečti si tedy odpověď na dotaz „Štěpána“ ze dne 26.07.2018 (viz níže na této stránce).
Dodávám, že absence orgasmu nemusí být projevem žádné poruchy ani onemocnění. Nejspíše se u tebe dosud ještě plně nevyvinul reflex, kterým je orgasmus vyvoláván. Když však budeš trpělivý, první orgasmus se u tebe dříve či později jistě dostaví.

27.07.2018

Dobrý večer, co by mělo dítě udělat, když po něm oba rodiče chtějí něco jiného?

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Ne všichni rodiče dovedou dítě vychovávat ve vzájemné shodě. Jejich názory a požadavky se někdy mohou dost lišit, což pro dítě představuje velkou zátěž, například když jeden z rodičů dítěti něco dovolí, zatímco druhý mu totéž zakáže. Rozhodování o tom, kterého z rodičů má dítě poslechnout, je v takovém případě velmi obtížné.
S oběma rodiči by ses měl snažit vycházet pokud možno po dobrém. Nikdo však po tobě nemůže chtít, aby ses stal soudcem či rozhodčím v jejich sporech. Pokud se tvoji rodiče nemohou na něčem důležitém domluvit, neměl bys do jejich sporu vstupovat. Jsou to dva dospělí lidé, kteří by měli mít dost vlastního rozumu a domluvit se tak, aby jejich společné rozhodnutí bylo v tvém zájmu.
Jako dítě máš právo vyjádřit se ke všem záležitostem, které se tě osobně týkají, avšak z taktických důvodů by bylo vhodné hovořit s každým z rodičů zvlášť a nenechat se zatáhnout do jejich vzájemných sporů.
Jestliže se přání či požadavky tvých rodičů navzájem vylučují, nezbude ti nic jiného, než řídit se vlastním rozumem a zkušeností. Snaž se však najít vždy takové řešení, které ti pokud možno co nejméně ublíží.
Pokud je atmosféra ve vaší rodině příliš napjatá a jeden z rodičů tě například nepřiměřeně trestá za to, že jsi poslechl druhého, neboj se obrátit s prosbou o pomoc na orgán sociálně-právní ochrany dítěte neboli OSPOD (působí v rámci úřadu obce s rozšířenou působností, městského úřadu či úřadu městské části). Na OSPOD se dítě může obrátit i bez vědomí svých rodičů. Pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dítěte provede v rodině šetření s cílem zjistit, v jakých podmínkách dítě vyrůstá a na základě tohoto šetření navrhne opatření k dosažení nápravy.

27.07.2018

Dokáže aplikace růstového hormonu ,,vyzdvihnout‘‘ růstovou křivku i po růstovém spurtu?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Léčba růstovým hormonem bývá nejúčinnější před nástupem puberty. Naproti tomu po ukončení růstového spurtu lze očekávat již jen minimální výsledky, zhruba v řádech centimetrů. Po uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí již nelze dosáhnout dalšího růstu ani s pomocí růstového hormonu.
Otázkou je, zda vůbec takovouto léčbu potřebuješ. Hodnoty normální tělesné výšky se u chlapců ve věku 16-ti let pohybují v rozmezí 164 až 192 cm. Pokud tedy měříš alespoň 164 cm nebo více, není žádná léčba zapotřebí.

27.07.2018

Jak zjistím jestli se mi už ukončil růst?

Lul, 15 let

Milý Lule,

Je jen nízká pravděpodobnost, že by u tebe byl růst již ukončen, protože chlapci zpravidla rostou až do věku 17 – 18 let. Nicméně po odeznění tzv. růstového spurtu, což je období nejrychlejšího růstu (u chlapců obvykle ve věku okolo 13 – 14 let) může dojít k určitému zpomalené tempa růstu, aniž by se však růst zcela zastavil.
Růst může pokračovat, dokud nedojde k uzavření tzv. růstových štěrbin dlouhých kostí. Ukončení růstu lze spolehlivě prokázat pouze na základě rentgenového vyšetření levé (u leváků pravé) ruky a zápěstí.

27.07.2018

Nešlo by utlumit sexuální potřeby pouze na moje přání? Moc po tom toužím. Náklonnost k dívkám a chlapcům do jakého věku se nazývá hebefilie a efebofilie? Od kolika let je to gynekofilie a androfilie, nikoliv hebefilie a efebofilie? Mohl by být někdo hebefil, kdyby mu bylo 22 let měl náklonnost k 17 leté dívce?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

U osob mladších 18-ti let nepřipadá podávání hormonálních léčiv k utlumení sexuální potřeby v úvahu, protože by mohlo způsobit nejen narušení jejich vývoje, ale také (a především) poškození některých životně důležitých orgánů, zejména jater a ledvin. Mnohem bezpečněji se lze se zvýšenou sexuální potřebou „vypořádat“ co nejčastějším vykonáváním masturbace.
Za hebefilii/efebofilii lze považovat sexuální náklonnost dospělého jedince k pubescentním dívkám/chlapcům přibližně ve věku 12 až 14, případně až 15 let. Uvedené věkové rozmezí je však pouze orientační, podstatný je spíše dosažený stupeň tělesného vývoje. Hebefilní nebo efebofilní však může být pouze dospělý člověk, protože u dospívajícího jedince je sexuální náklonnost k o pár let mladšímu vrstevníkovi naprosto normální (pokud věkový rozdíl nepřekročí 5 let, nejedná se o projev sexuální deviace, viz odpověď na tvůj dotaz ze dne 26.07.2018).
Sexuální náklonnost muže ve věku 22 let k dívce ve věku 17 let již nemusí být projevem hebefilie, tedy alespoň za předpokladu, že dívka je na svůj věk normálně tělesně vyvinutá, tj. má přiměřeně vyvinuté sekundární pohlavní znaky. Někteří hebefilně/efebofilně orientovaní jedinci si však v rámci kompenzace svojí sexuální parafilie vědomě či podvědomě vybírají partnerky/partnery výrazně „mladistvého“ vzhledu.

27.07.2018

Dobrý den, mám na vás otázku. Co je vlastně bisexualita a proč někteří lidé tvrdí, že neexistuje? Je možné, že homosexualita v mém věku je jen díky nějakým hormonům?

Zmatený, 15 let

Milý Zmatený,

Především je třeba rozlišovat mezi sexuální orientací a sexuálním chováním. Sexuální orientace spočívá v erotické náklonnosti k příslušníkům opačného nebo téhož pohlaví, která má vrozený základ a nelze ji měnit. Sexuální chování spočívá ve volbě konkrétního sexuálního partnera a konkrétních erotických aktivit.
Pokud jde o bisexualitu, většina sexuologů ji považuje pouze za druh sexuálního chování, nikoli za sexuální orientaci. Bisexuální jedinec navazuje sexuální kontakty s osobami obojího pohlaví (tj. střídá partnery opačného i téhož pohlaví), i když ve skutečnosti je jeho sexuální orientace buď heterosexuální nebo homosexuální.
Hormonální změny v období dospívání nemají vliv na sexuální orientaci jedince, ale mohou ovlivnit jeho sexuální chování. Narůstající hladina pohlavních hormonů způsobuje, že dospívající jedinec se velmi snadno pohlavně vzruší, a proto jej mohou přitahovat osoby opačného i téhož pohlaví.
Sexuální náklonnost k vrstevníkovi téhož pohlaví nelze v období dospívání považovat za jednoznačný projev homosexuální orientace, stejně jako sexuální náklonnost k vrstevníkovi opačného pohlaví nelze v tomto období považovat za jednoznačný projev heterosexuální orientace. Přestože sexuální orientace má vrozený základ, spolehlivě ji lze určit až od věku 16-ti let.
Různé sexuologické výzkumy (např. Tullochová a Kaufmanová, 2013) potvrzují, že sexuální chování dospívajících jedinců nemusí být v souladu s jejich sexuální orientací. Příčiny nesouladu mezi sexuální orientací a sexuálním chováním mohou být různé, avšak do určité míry se na něm podílí i narůstající úroveň hormonální hladiny v období dospívání.

27.07.2018

Jaká léčba by mohla být zahájena a jakými léky?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Pokud máš na mysli léčbu sexuálních parafilií (neboli deviací), ta spočívá převážně v psychoterapii a kognitivně-behaviorální terapii. Léčba směřuje k tomu, aby se pacient naučil lépe zvládat různá rizika a omezení, která jsou s příslušnou sexuální parafilií spojena, případně aby se naučil svoji parafilii vhodným způsobem kompenzovat (například častějším vykonáváním masturbace nebo volbou „náhradního objektu“, tedy partnera, který již dosáhl zákonem stanovené věkové hranice). Naproti tomu tlumení sexuálních potřeb pomocí různých medikamentů se provádí zpravidla pouze u pacientů, kteří se dopustili sexuálně delikventního chování.

26.07.2018

Ahoj, jaký máte názor na hromadné onanie ( samozřejmě s klukama kteří jsou stejně staří jako já ). Občas si pouštíme porno a nevím jestli je to dobře nebo ne.
Děkuji

Nwm, 13 let

Milý Nwm,

Společná masturbace s vrstevníkem (či vrstevníky) téhož pohlaví není nijak škodlivá ani zdravotně závadná a rozhodně nemusí být (a ve většině případů ani není) projevem homosexuální orientace.
Avšak sledování pornografie dospívajícím osobám rozhodně nedoporučuji, protože v nich vyvolává značně zkreslené představy o pohlavním životě. Je třeba si uvědomit, že pornografie znázorňuje pouze herecké výkony pornoherců a pornohereček, navíc bývá „vylepšována“ různými filmovými triky, k nimž patří například zpomalený záznam a podobně. Pokud si dospívající jedinec vytváří představy o pohlavním životě na základě sledování pornografie, mohou být jeho představy poněkud falešné.

26.07.2018

Dobrý den,
Mám dva dotazy
1) Mám na spodku penisu malé pupínky. Je to v pořádku?
2) Přítelkyně
(...) je to normální ve 13 letech?

Velký Bambus, 13 let

Milý Bambuse,

1) Nejspíše se jedná pouze o zduřelé (zvětšené) mazové žlázky. Nejsou nijak škodlivé a jejich výskyt tě nemusí nijak znepokojovat. Někteří chlapci nebo muži jsou s jejich vzhledem nespokojeni, avšak zduřelé žlázky představují spíše jen kosmetický nežli zdravotní problém.
2) Při silném pohlavím vzrušení dochází u žen a dívek k uvolňování různých tekutin. Jedná se například o výměšek tzv. periuretrálních žláz, které se u žen a dívek nacházejí v blízkosti močové trubice. Množství uvolněných tekutin může být různé, avšak spíše než na věku závisí na stupni pohlavního vzrušení. Větší či menší objem produkce uvedených tekutin je podmíněn i vrozenými předpoklady (podobně jako objem tzv. preejakulační tekutiny u mužů a chlapců, který se může pohybovat od jediné kapky až do několika mililitrů).

26.07.2018

Dobrý den mám slepenou předkožku, dá se to nějak léčit ?

Pepa, 14 let

Milý Pepo,

Konglutinaci neboli „slepení“ předkožky se žaludem není třeba nijak léčit. Proces uvolňování konglutinace není nijak časově limitován, k úplnému oddělení obou povrchů dochází nejpozději do konce puberty, ve výjimečných případech na počátku dospělosti. Rozhodně se nesnaž uvolnit konglutinaci násilným přetahováním předkožky, mohl by sis způsobit poranění.

26.07.2018

Dobrý den, chtěl bych někdy (...) Děkuji

Dan, 13 let

Milý Dane,

Pokud už máš zájem o takovéto aktivity, rozhodně bys je neměl vykonávat s osobou, která již dosáhla věku 15-ti let. Osoba starší 15-ti let by se takovýmto jednáním vystavovala riziku trestního stíhání, a to bez ohledu na případný souhlas z tvé strany, který v těchto případech nemá žádnou právní platnost.

Vzhledem k tomu, že již v minulosti se někteří návštěvníci poradny ptali na zákonem stanovenou věkovou hranici pro vykonávání partnerských sexuálních aktivit, připojuji stručné shrnutí:

 • Dvě osoby starší 15-ti let mohou společně vykonávat jakékoliv sexuální aktivity za předpokladu, že tyto aktivity jsou dobrovolné, tedy za předpokladu, že se nejedná o trestný čin znásilnění (dle zákona č. 40/2009 Sb., § 185) nebo sexuálního nátlaku (§ 186).
 • Naproti tomu pohlavní styk nebo jakékoliv jiné sexuální aktivity osoby starší 15-ti let s osobou mladší 15-ti let jsou trestným činem pohlavního zneužití (dle zákona č. 40/2009 Sb., § 187).
 • Osoby mladší 15-ti let nelze trestně stíhat, protože dosud nenesou trestní odpovědnost (dle zákona č. 218/2003 Sb., § 89).

Kromě zákonné úpravy je však vhodné přihlížet i k dalším okolnostem zahájení pohlavního života. Zejména mladší lidé by měli zvážit, zda jsou připraveni přijmout rodičovskou odpovědnost v případě, že by během jejich pohlavního styku došlo k neplánovanému početí.

26.07.2018

Čím jsi mám oholit podpaží? Jak nejbezpečněji?

Kondom, 14 let

Milý Kondome,

Nejbezpečnějším způsobem je holení pomocí elektrického holicího strojku nebo depilátoru. Pokud nemáš elektrický holicí strojek k dispozici, můžeš se oholit ručním holicím strojkem s žiletkovými hlavicemi, avšak pro holení s ručním strojkem je třeba použít dostatečné množství holicí pěny nebo gelu, jinak hrozí poranění. Podrobnější informace o používání jednotlivých druhů holicích strojků najdeš na stránce „Jak se oholit“.

26.07.2018

Můžu se zeptat kdy nastává při masturbaci orgazmus? Mě se totiž nic neděje, je to tím že sem ještě neprodělal ejakulaci nebo tím že mám fimózu. Nevím jestli se orgazmu dá dosáhnout jen tehdy kdy je předkožka přetáhnuta přes žalud

Štěpán, 12 let

Milý Štěpáne,

Předpokladem pro dosažení orgasmu je dostatečně dlouhá stimulace (dráždění) pohlavních orgánů. Ejakulace (výron semene) není podmínkou pro dosažení orgasmu. Dokonce i v dětství před pubertou lze dosáhnout tzv. suchého orgasmu, což je orgasmus, který není doprovázen ejakulací. Podle výzkumu amerického sexuologa J. Bancrofta z roku 2003 dosahuje orgasmu ještě před začátkem puberty 12% dívek a 13,5% chlapců.
Ani zúžení předkožky (fimóza) nepředstavuje překážku pro dosažení orgasmu. Rozhodně není pravdou, že orgasmu lze dosáhnout pouze při přetažení předkožky přes žalud. Taková představa by byla naprosto falešná, protože orgasmu mohou dosáhnout i chlapci, kteří si předkožku dosud nemohou přetáhnout, ba dokonce i chlapci, kteří předkožku nemají.
Kvůli tomu, že jsi dosud nedosáhl ejakulace, se nemusíš znepokojovat. První ejakulace se u chlapců dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, někdy i později. Pouze v případě, že by se ejakulace nedostavila ani po dovršení věku 15-ti let, by bylo vhodné svěřit se rodičům a požádat je, aby ti zajistili vyšetření na endokrinologii.

26.07.2018

Jenomže ta dívka už mi nechce věřit protože furt jsem miloval jiné dívky ale už od března jsem jinou nemiloval, co teď?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Získat zpět důvěru osoby, kterou jsi v minulosti zklamal, bývá dost obtížné, nikoli však nemožné. Dívku by ses však měl snažit přesvědčit především svým chováním. Slovní ujišťování o tom, že máš rád jenom ji, a že ostatní dívky tě nezajímají, nemusí vyznít upřímně, pokud by bylo v rozporu s tvým skutečným chováním.
Dívce, kterou máš rád, bys měl dát dostatek času k tomu, aby svůj názor na tebe přehodnotila. Pokud se však tato dívka nakonec rozhodne, že už ti věřit nebude, je třeba snažit se její stanovisko pochopit.

26.07.2018

1) už pátým rokem dělám dramatický kroužek (jako amatér) a hrozně mě to baví. Po vystoupení kterých bylo 5 mě všichni chválí a nejen rodina. Můj sen je si zahrát v muzikálu nebo ve filmu, ale mám dva problémy: na muzikál neumím zpívat a za druhé mám strašný strach z neúspěchu ve filmu
2) moje bývalá holka už mě dříve milovala, a já jí ne. Potom jsem jí miloval zas já ale ona mě nemilovala a tak jsem se začal hodně bavit s její nejlepší kámoškou abych se s mojí bejvalou holkou bavil víc. Její kamarádka se do mě zamilovala a zeptala se mě jestli s ní nechci chodit a já řekl ano i když jsem jí nemiloval. Tak jsme spolu chodili týden a já se do ní zamiloval. V tu chvíli mě začala milovat moje bejvalá holka. Ale po 1 měsíci mě přestala milovat moje holka. No a moje bejvalá se začala bavit s mojí první holkou s kterou nám to neklapalo a ta jí napovídala že jsem debil atd. Teď už mě nemiluje a já nemiluju jí. No ale po 2 měsících jsem začal k ní něco cítit a myslím že ona ke mě taky. Je možné že se dáme zase dohromady?

Herec, 12-13 let

Milý Herče,

1) Je dobře, že máš nějakou užitečnou zálibu, která tě baví. Pravdou je, že tréma a strach z neúspěchu může bránit tomu, aby ses svému koníčku věnoval profesionálně. To však neznamená, že bys měl svoji zálibu opustit a věnovat se něčemu jinému. Namísto obav z neúspěchu raději zaměř svoji pozornost na dosavadní úspěchy, kterých jsi již dosáhl. Jestliže tě ostatní opakovaně chválí, znamená to, že vystoupení před obecenstvem (bez ohledu na počet lidí v hledišti) pro tebe není nepřekonatelným problémem. Jsi na tom tedy podstatně lépe než lidé, kterým stud nedovoluje promluvit před publikem třeba jen několik vět.
Samozřejmě, že svoje dovednosti můžeš neustále zdokonalovat. Pokud máš pocit, že neumíš zpívat, ale chtěl bys v této oblasti dosáhnout lepšího výkonu, můžeš poprosit rodiče, aby ti zajistili učitele zpěvu. Učitel si tě nejprve poslechne, posoudí tvůj talent a případně ti doporučí, zda by bylo vhodné, aby ses věnoval zpěvu profesionálně. Avšak ani v případě, že bys neměl pro profesionální zpěv předpoklady, nemusíš přestat zpívat. Vždyť zazpívat si občas pro radost může být také hezké. Mnozí lidé (i dospělí) se ve volném čase věnují například herectví či zpěvu (nebo třeba nějakému sportu), ačkoliv to není jejich povolání a živí se něčím úplně jiným. Svoje volnočasové aktivity tedy rozhodně nemusíš opouštět, ani kdyby ses jim neměl věnovat profesionálně.
Pokud si chceš zahrát ve filmu nebo v televizi, zkus se přihlásit na nějaké výběrové řízení (casting) do vedlejší role. I kdyby tvůj výkon ve vedlejší roli nebyl nejlepší, nebude to tak velká ostuda. Ostatně ani případný neúspěch nemusíš považovat za své „selhání“, ale spíše za užitečnou informaci o tom, co bys mohl příště udělat lépe.
2) Vývoj mezilidských vztahů bývá někdy komplikovaný. Pokud ses však s dívkou v minulosti několikrát rozešel, nejspíše to znamená, že váš citový vztah nebyl příliš pevný a hluboký. Možná, že se nejednalo o skutečnou lásku, která je trvalejší, nýbrž pouze o zamilovanost, která může trvat velmi krátce. Avšak za největší problém považuji, že ses v minulosti snažil svůj vztah s dívkou „oživit“ tím, že jsi začal chodit s jinou dívkou. Tvoje původní dívka se k tobě sice vrátila, ale ztratila k tobě důvěru. Není vyloučeno, že se vám nakonec podaří opět navázat vztah, avšak ten již bude poznamenaný předchozími negativními zkušenostmi.
Někteří chlapci se snaží u své dívky vyvolat „žárlivost“, aby se jim o to více věnovala. Takovýto postup se však snadno může obrátit proti chlapci samotnému, zejména když se jeho dívky (ať už současné nebo bývalé) setkají a začnou si navzájem „vyměňovat zkušenosti“, což se zpravidla zvrhne v nejrůznější pomluvy. Vždy je tedy třeba udržovat důvěrnější vztah pouze s jednou dívkou, nový vztah navazovat až po ukončení toho starého a při rozchodu se chovat co nejohleduplněji, aby se mezi bývalými partnery nerozevřela nepřekročitelná propast.

26.07.2018

Dobrý den,
kdyby mi už byla pedofilie, efebofilie nebo hebefilie diagnostikována, tak jaký by byl další postup a co by se stalo?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

V případě, že by lékařské vyšetření prokázalo některou z uvedených sexuálních parafilií (deviací), by ti lékař nejspíše doporučil zahájení léčby. Sexuální parafilie sice nelze „vyléčit“, avšak jejich léčba směřuje k omezení určitých rizik, která jsou s parafilií spojena.
Léčba by nejspíše probíhala tak, že bys čas od času navštěvoval sexuologa, který by s tebou probíral způsoby, jak lze v každodenním životě zvládat různá rizika a omezení vyplývající ze sexuální parafilie. Dokonce i jedinec se závažnou sexuální parafilií může prožít kvalitní život, pokud se včas obrátí na odborníka, který mu poradí, jak se může s parafilií naučit žít a jak zvládat různé životní situace, v nichž by mohlo dojít k jeho selhání.
Povinnou léčbu může nařídit pouze soud, a to pouze u jedinců, kteří se dopustili sexuálně delikventního jednání. Jestliže ses žádného sexuálně delikventního jednání nedopustil, nelze tě k docházení na sexuologii nutit. Nicméně by bylo vhodné zvážit, zda by pro tebe přece jen nebylo lepší, kdybys sexuologa alespoň jednou navštívil, protože sexuální parafilie pro tebe může představovat značnou psychickou zátěž, s jejímž zvládnutím by ti sexuolog pomohl. Není žádná ostuda obrátit se na odborníka, protože nikdo od tebe nemůže vyžadovat, aby ses se všemi svými problémy vyrovnával sám a bez pomoci.

26.07.2018

Můj penis nemíří rovně ale dolů. Navíc mám malý penis při erekci asi 14.5cm

Herja, 15 let

Milý Herjo,

Úhel sklonu penisu může být různý. U některých mužů a chlapců směřuje penis vzhůru, u jiných rovně kupředu a u dalších směrem dolů. Všechny uvedené možnosti jsou normální. Více informací najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka „L“ ze dne 14.07.2018.
Penis o délce 14,5 cm rozhodně není malý. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 15-ti let činí 13 až 15 cm. Délka tvého penisu tedy plně odpovídá průměrným hodnotám pro tvůj věk, a tudíž se zcela jistě nejedná o „malý“ penis.

25.07.2018

Zdravím :) Je mi 13 let a mam takovej pocit, že nějak honim špatně. Vždy zhruba po 3 minutě jak honim, tak cítim jako by něco mělo vystříknout. Tak zrychlim. Ale pak mě začne strašně svědět celej penis , tak honim dal , do té doby, dokud nepřestane svědit. Ale vůbec nestříkám. Poradil by mi prosim někdo , jestli honim správně , nebo ne ? (...) Předem díky za odpověď :)

Firebomb, 13 let

Milý Firebombe,

Za „správný“ lze považovat takový způsob masturbace, který vede k dosažení příjemných pocitů. Naproti tomu „špatný“ je pouze takový způsob, který je bolestivý, případně při něm dochází k poranění (což hrozí zejména při použití různých umělých masturbačních „pomůcek“, před jejichž používáním důrazně varuji).
Neobvyklé pocity při masturbaci (šimrání, svědění) jsou na počátku puberty poměrně obvyklé a normální. Dostavují se zejména u chlapců, kteří dosud nemají plně vyvinutý ejakulační reflex.
Pokud se u tebe dosud nedostavuje ejakulace (výron semene), rozhodně to ještě nemusí znamenat, že masturbaci vykonáváš „špatně“. Spíše je pravděpodobné, že se v tvém těle dosud netvoří sperma (ejakulát). První ejakulace se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, přičemž za normální věk jejího nástupu lze považovat i širší rozmezí 11 až 15 let.
Prozatím se tedy nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že ejakulace zatím nedosahuješ. U některých chlapců se první ejakulace dostaví dříve, u jiných později

25.07.2018

Dobrý den, mám dotaz, jestli je normální délka mého penisu při erekci 15,5 cm a obvod 4 cm.

Martin, 14 let

Milý Martine,

Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 14 let činí 13 až 15 cm. Délka 15,5 cm je sice mírně nadprůměrná, ale stále ještě normální (rozdíl oproti průměru činí pouhých 0,5 cm, což je zanedbatelný rozdíl). Naproti tomu obvod penisu 4 cm by byl výrazně podprůměrný, pokud ovšem nezaměňuješ obvod s průměrem (šířkou) penisu. Průměrný obvod penisu při erekci ve věku 14-ti let činí 10,5 cm.

25.07.2018

Ahoj. Kdyz masturbuju tak dosahnu k ejakulaci za 10 minut. Dnes jsem si koupil kondomy (...) je vhodné k masturbaci použít kondom ?

Ms, 15 let

Milý Ms,

Doba potřebná k dosažení ejakulace může být různě dlouhá. Používání kondomu při masturbaci není nutné (protože při masturbaci nehrozí ani neplánované početí, ani přenos pohlavních nemocí), ale ani škodlivé. Pokud tě masturbace s kondomem uspokojuje, nevidím důvod, proč bys v ní nemohl pokračovat. Alespoň si vyzkoušíš jeho používání.

25.07.2018

Dobrý den, (...) Předem děkuji za odpověď. Prosím o zakrytí dotazu, děkuji.

Rohlík, 15 let

Milý Rohlíku,

Uvedený sklon penisu by neměl způsobovat žádné obtíže v pohlavním životě. Více informací o sklonu penisu najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka „L“ ze dne 14.07.2018.

25.07.2018

Když každý den do konce prázdnin udělám cca 100 kliků,budu mít na konci prázdnin aspoň trochu vyrýsované svaly? Už to jedu pár dnů a vidím zlepšení. Posiluje se u kliku také břicho?

Quído, 13 let

Milý Quído,

Pokud netrpíš obezitou, bude svalstvo v důsledku zmíněných posilovacích cviků s vlastní vahou výraznější (v opačném případě se sice svalstvo bude rovněž posilovat, avšak přes vrstvu tuku nebudou svaly tak zřetelné). Zřetelné výsledky se obvykle dostavují po několika týdnech od zahájení cvičení.
Avšak neměl by ses snažit „urychlit“ efekt cvičení tím, že se budeš vystavovat přehnané zátěži. Přiměřenou zátěž pro dospívajícího jedince představuje pět sestav posilovacích cviků denně, přičemž jedna sestava obsahuje 10 až 20 provedení cviku. Počet 100 cviků denně tedy představuje horní hranici doporučené zátěže. Při provádění kliků dbej na správné dýchání, tj. při pohybu směrem dolů (k zemi) se provádí nádech, při pohybu směrem nahoru (od země) výdech.
Kliky slouží především k posilování svalstva ramen a hrudníku. Pokud se chceš zaměřit na posílení břišního svalstva, doporučoval bych spíše sklapovačky nebo sedy-lehy. Avšak cviky je třeba provádět správně, tj. se zapojením břišního svalstva. Opět platí, že svalstvo bude „vyrýsované“ pouze v případě, že není zakryté silnější vrstvou tuku. Pokud trpíš nadváhou, měl bys nejprve zhubnout a teprve poté začít s posilovacími cviky.

25.07.2018

Když masturbuji tak nedosáhnu spermie, jde poznat že už budu?

Ondřej, 12 let

Milý Ondřeji,

První ejakulace (výron semene) se může dostavit v různém věku, nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem. Předem však nelze určit, v jakém věku se první ejakulace dostaví. Ani na základě rozvoje některých tělesných znaků (k nimž patří například růst objemu varlat nebo ochlupení okolo pohlavních orgánů) nelze předem odhadnout, zda se již blíží první ejakulace a kdy přesně se dostaví. Datum a čas chlapcovy první ejakulace nelze předem vypočítat, stejně jako u dívky nelze předem vypočítat datum a čas její první menstruace.

25.07.2018

Dobrý den, asi půl roku trpím anorgasmií. Na internetu jsem si o tom něco přečetl a žádnou prudérní výchovu doma nemám, proto už asi zbývá jenom nějaký tělesný problém. Poslední dobou mám problémy se zádama, mohl by to být ten problém? Zašel bych za doktorkou ale asi by se to blbě vysvětlovalo.

Lukáš, 15 let

Milý Lukáši,

Neschopnost dosáhnout orgasmu z jiných než psychických důvodů je u mužů a chlapců poměrně vzácná, zejména pokud se jedná o sekundární poruchu (tedy v případech, kdy jedinec v minulosti orgasmu dosahoval, avšak tuto schopnost později ztratil). Pokud jsi tedy neutrpěl závažný úraz spojený s poškozením či přerušením míchy nebo neprodělal radikální chirurgický zákrok v oblasti pánve, je velmi nepravděpodobné, že by porucha orgasmu byla organicky podmíněná. Běžné ortopedické vady spojené s bolestmi zad nemají na schopnost dosažení orgasmu vliv.
Samozřejmě, že se můžeš obrátit na praktického lékaře a pospat mu svoje obtíže, avšak léčba poruch orgasmu přísluší specialistovi v oboru sexuologie. Pro návštěvu sexuologického pracoviště se nevyžaduje poukaz od praktického lékaře, avšak u pacientů mladších 18-ti let se vyžaduje doprovod alespoň jednoho z rodičů (nicméně není nutné, aby tento doprovod byl přítomen v ordinaci po dobu vyšetření). Před lékařem se nemusíš stydět o svých problémech hovořit, zejména pokud se jedná o sexuologa, který je ve své každodenní praxi zvyklý jednat s pacienty, kteří mají různé intimní problémy.
Pokud nedovedeš překonat ostych a vyhledat odbornou pomoc, mohu ti doporučit alespoň úpravu životního stylu, zajištění dostatečného odpočinku (zejména dostatečně dlouhého a kvalitního spánku), vyhýbání se stresu, dostatek pohybových aktivit a podobně. Také se můžeš pokusit dosáhnout orgasmu jiným způsobem než obvykle, tedy například změnit způsob vykonávání masturbace (informace o rozdílech v různých způsobech vykonávání masturbace najdeš v odpovědi na dotaz Tomáše ze dne 18.07.2018, viz níže na této stránce).

25.07.2018

Dobrý den, prosím chtěl bych se zeptat na pár otázek
1. Je mi 12 ale ještě sem nevystříkl spermie, je to tím že mám hodně zúženou předkožku (fimózu)?
2. Můj penis se né a né zvětšovat. Při erekci je velký asi jako světelný spínač na zdi což je cca 8cm.
3. Mám bílé bouličky na penisu, zmizí?
4. Kdy zmizí fimóza?
5. Přijde mi že neprojevuji žádné pohlavní změny v pubertě kromě ochlupení

Vojta, 12 let

Milý Vojto,

1) Mezi zúžením předkožky a nástupem první ejakulace (výronu semene) není žádná souvislost. První ejakulace se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, a tudíž je naprosto normální, že se u tebe dosud nedostavila, stejně jako by bylo normální, kdyby se u tebe již dostavila.
2) Uvedená délka penisu je sice mírně podprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální. Kvůli rozdílu 1 cm oproti běžnému průměru se nemusíš nijak znepokojovat. Rozhodně se nejedná o tzv. mikropenis. K prvnímu výraznějšímu růstu penisu do délky dochází nejčastěji ve věku okolo 12-ti let, avšak u některých chlapců se určité tělesné změny mohou dostavit o něco později. Puberta není závod.
3) Nejsem si jistý, o jaké bouličky se jedná. V úvahu připadají například zanícené nebo zduřelé mazové žlázky.
4) Proces uvolňování předkožky není nijak časově limitován. Přibližně u dvou třetin chlapců dochází k uvolnění předkožky ještě v dětství před pubertou, u zbývající třetiny až během dospívání.
5) První tělesnou změnou, která se u chlapců dostavuje na počátku puberty, je nápadné zvětšování objemu varlat. Tato první změna podmiňuje všechny ostatní. Jestliže se u tebe již začalo vyvíjet pubické ochlupení, znamená to, že u tebe již muselo dojít i k prvnímu zvětšení varlat. Další tělesné změny se mohou dostavovat v různém věku a v různém pořadí.

25.07.2018

Dočetl jsem se zde o léčení fimózy různými krémy ale nevšiml jsem si dávkování rád bych věděl kolik si na něj mám dát

Anonymous, 12 let

Milý Anonymousi,

Mast nebo krém se nanáší na rozhraní vnějšího a vnitřního listu předkožky tak, aby došlo ke zvlhčení prstence předkožky. K tomu by mělo postačit takové množství masti nebo krému, které se vejde na koneček prstu. Pokud ke zvlhčení předkožky používáš panthenolovou mast, nemusíš se obávat předávkování. Nijak ti neublíží, pokud naneseš větší množství masti, než by bylo zapotřebí. Časem sám přijdeš na to, jak velké množství je zapotřebí.
Pokud máš na mysli kortikoidní mast, která se vydává pouze na lékařský předpis, o jejím dávkování tě poučí ošetřující lékař, který mast předepisuje.

25.07.2018

Zdravím, na žaludu a předkožce se mi objevili jakési červené fleky až puchýřky. Může se jednat o něco vážného? Díky.

Jarim, 16 let

Milý Jarime,

Pokud jsi měl v nedávné době nechráněný pohlavní styk (bez kondomu), mohlo by se jednat o projev některé z pohlavních nemocí, přičemž v úvahu připadá zejména tzv. genitální herpes. Typickým projevem tohoto onemocnění jsou shluky různě velkých nažloutlých puchýřků na zarudlém „podkladu“. Při jejich výskytu doporučuji navštívit kožní neboli dermatologické oddělení (při podezření na pohlavní chorobu se zpravidla nevyžaduje doporučení od praktického lékaře).
Pokud jsi pohlavní styk dosud neměl, připadá v úvahu buď zánětlivé kožní onemocnění, nebo tzv. autoimunitní puchýřnaté onemocnění, které se u některých jedinců vyskytuje v důsledku poruchy imunity. Při jeho výskytu se můžeš obrátit buď na praktického lékaře, nebo přímo na dermatologa.

25.07.2018

Dobrý den miluji jednu dívku už dlouho ale jak jí to mám říct?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Svoje sympatie můžeš dívce vyjádřit různými způsoby. Když si spolu povídáte, měl bys dívce občas říci něco hezkého. Nemusíš dívce hned vyznávat lásku, pro začátek můžeš své city naznačit nepřímo. Například tím, že dívce řekneš, že je ti s ní dobře. Nebo můžeš na dívce něco pochválit, například jí můžeš říci, že jí něco sluší, že se ti líbí její oblečení, účes a podobně. Neměl bys však chválit její postavu, protože některé dívky jsou se svojí postavou nespokojené (i když ve skutečnosti mohou mít velmi pěknou postavu) a když je chlapec chválí, mohou si myslet, že není upřímný a jen se je snaží utěšovat.
Až se s dívkou více sblížíš a začnete si spolu povídat o důvěrnějších tématech, můžeš dívce sdělit, že ji máš rád. Pokud tě dívka již dobře zná a pokud jsi jí už naznačil své sympatie, nemělo by ji takové sdělení zásadním způsobem překvapit či přivést do rozpaků. Přesto není vyloučeno, že až se dívce se svými city svěříš, bude potřebovat nějakou dobu na to, aby se s tvým sdělením vyrovnala a ujasnila si, zda má opravdu zájem o navázání „vážnějšího“ vztahu. Proto bys od dívky neměl vyžadovat, aby tvoje vyznání ihned a na místě opětovala. Nebuď zklamaný, když dívka na tvoje vyznání, že ji miluješ, odpoví jinak než „Já tebe taky“. Není vyloučeno, že jen potřebuje více času.

25.07.2018

Mám otázku, když mi stojí nebo masturbuju tak předložka mi nejde do zadu

Kondom, 14 let

Milý Kondome,

Pokud lze předkožku v klidovém stavu přetáhnout přes žalud a její přetažení činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. K uvolnění předkožky dochází v naprosté většině případů do konce puberty. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí masti či krému (viz stránka „Žalud a předkožka“). Předkožku si však vždy stahuj pouze tak daleko, abys necítil bolest. Předkožku neroztahuj násilím, mohlo by dojít k poranění.

25.07.2018

Dobrý den,
Když jsem byl na táboře zamiloval jsem se do jedné holky.Tak jsem jí to řekl.Ona mi řekla,že mě taky.Tak jsem byl poslední večer na táboře zamilovaný,ale druhý den mi řekly její kamarádky,že večer brečela.Prý mi nechtěla ublížit,protože jak mi řekla mě taky tak to bylo kvůli tomu,že zpanikařila,ale něco ke mě cítí,ale miluje už 4 roky jiného kluka,který je podle jejich spolužaček blbec.Po té co jsem přijel domu jsem napsal dopis.K tomu dopisu jsem koupil plyšového koně,protože má koně ráda.Teď mi v hlavě šrotujou myšlenky.Jestli ji mám nechat jít a nebo se smažit dál a nemohu se rozhodnout.Nevíte co mám dělat ?

Bury, 14 let

Milý Bury,

Jestliže dívka miluje jiného chlapce, je třeba to respektovat. Je sice možné, že citový vztah mezi touto dívkou a jejím chlapcem již není tak silný, jako v minulosti (jinak by se dívka nejspíš nezačala zajímat o jiného chlapce a neříkala by mu, že k němu něco cítí), avšak záleží především na dívce samotné jak si svoje vztahy uspořádá.
Není vyloučeno, že dívka se bude snažit na své „prázdninové dobrodružství“ s jiným chlapcem (tj. s tebou) zapomenout. Ty sám jsi nic špatného neudělal, protože v době, kdy ses dívce svěřil se svými city, jsi ještě nevěděl, že už má jiného chlapce. Ani tím, že jsi dívce poslal dopis, jsi neudělal nic špatného, protože konec konců jste se spolu na táboře přinejmenším skamarádili. Avšak pokud dívka sama od sebe neukončí svůj současný vztah s chlapcem, kterého již zná delší dobu (k čemuž bys ji rozhodně neměl nutit), musíš ji považovat za zadanou.

25.07.2018

Mám moc řídké sperma a to jsem ho měl normální. I po skoro týdenní pauze je pořád řídké. Nějaká rada nebo co mi je? :((

Klukxd, 14 let

Milý Klukuxd,

Nižší hustota ejakulátu (spermatu) je v období dospívání normální, neboť u dospívajícího chlapce dospívání tvoří 95 až 99% ejakulátu voda.
Vyšší hustota ejakulátu v minulosti mohla být způsobena nedostatkem tekutin. Kvůli nižší hustotě ejakulátu se nemusíš znepokojovat. Rozhodně nedoporučuji snažit se dosáhnout vyšší hustoty ejakulátu omezováním masturbačních aktivit. V žádném případě nedoporučuji ani omezovat příjem tekutin, zejména v právě probíhajícím ročním období. Dodržování pitného režimu je mnohem důležitější, než hustota ejakulátu.

24.07.2018

Mohl bych se zeptat jestli jde nějak zvětšit předkožku , když jsem měl jako dítě obřízku . Stydím se za to a chtěl bych si ji zvětšit . Předem děkuji za odpověď

Sajmon, 14 let

Milý Sajmone,

Předkožka patří mezi ty části lidského těla, které se po chirurgickém odstranění již neobnoví. U některých mužů či chlapců, kteří tento zákrok podstoupili, se však vytváří tzv. pseudopraeputium („nepravá předkožka“), což je část kožního pokryvu penisu, která přechází přes okraj žaludu.
Pseudopraeputium může pokrývat různě velkou část žaludu, avšak nemá všechny vlastnosti skutečné předkožky. Jeden z mnoha rozdílů spočívá i v tom, že prstenec předkožky obsahuje větší množství svalových vláken, při jejichž smrštění je předkožka uzavřená. Naproti tomu „nepravá předkožka“ (pseudopraeputium) zůstává na konci obvykle pootevřená.
Vytvoření pseudopraeputia lze do určité míry dosáhnout pravidelným cvičením, které spočívá v šetrném natahování zbývajícího kožního pokryvu penisu. Penis se při něm uchopí tak, aby palce a ukazováčky obou rukou obepínaly tělo penisu přibližně uprostřed vzdálenosti mezi kořenem penisu a okrajem žaludu penisu (jako na obrázku níže).

Poté se ruce mírně oddalují směrem od sebe (na opačné strany), avšak spojené prsty se stále dotýkají povrchu penisu. Tím se kůže na penisu mírně roztáhne. Provádění tohoto cviku však v žádném případě nesmí bolet. Příliš silné natahování může vést ke vzniku drobných poranění a k poškození cév a nervů.
Cvičení vyžaduje značnou trpělivost, neboť výraznější výsledy se dostaví nejdříve po několika měsících. Pro vytvoření natolik dlouhého pseudopraeputia, které by pokrývalo celý žalud, je zapotřebí až několika let každodenního natahování.

24.07.2018

1)Obávám se že mám fimózu, brání mi to masturbovat ale je mi to trapné říct to doktorce nebo mamce, počká to do 13lete prohlídky?
2)Co se děje na 13lete prohlídce?
3)Je normální že má sestra má pubické ochlupení na vagíně už v 8 letech?

Alois, 12 let

Milý Aloisi,

1) Proces uvolňování předkožky není nijak časově limitován, a tudíž se nemusíš obávat, že něco zanedbáš. U některých chlapců dochází k uvolnění předkožky dříve, u jiných později. Kromě zúžení (fimózy) by obtíže s přetahováním předkožky mohly být způsobeny i konglutinací („slepením“) mezi předkožkou a žaludem.
Většina uvedených obtíží ustupuje spontánně (samovolně) do konce puberty, protože penis se stále ještě vyvíjí. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Předkožku si však nestrhávej za žalud násilím, aby sis nezpůsobil poranění.
Zúžení předkožky (fimóza) není překážkou pro vykonávání masturbace, protože masturbaci lze vykonávat i jiným způsobem, než přetahováním předkožky přes žalud a jejím opětným natahováním zpět na žalud.
Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.
2) Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je obsahem preventivní prohlídky ve věku 13 let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly sekundárních pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejícím se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.
3) K nástupu vývoje sekundárních pohlavních znaků dochází u dívek nejčastěji okolo desátého roku věku, u chlapců přibližně o rok později. Avšak za normální se považuje i dřívější nástup vývoje sekundárních pohlavních znaků (k nimž patří i pubické ochlupení), a to ve věku 8 let u dívek a 9 let u chlapců. Možná, že vývoj sekundárních pohlavních znaků začal u tvé sestry o něco dříve než u většiny ostatních dívek, avšak nemusí se jednat o předčasnou pubertu.
Pubické ochlupení se však u dívek a žen rozhodně nevyskytuje na vagíně, která tvoří součást vnitřních pohlavních orgánů (tj. nachází se uvnitř těla), nýbrž na povrchu velkých stydkých pysků, které tvoří součást vnějších pohlavních orgánů. Přesnější informace o anatomii ženských pohlavních orgánů a pojmenování jejich jednotlivých částí najdeš na stránce „Jak to mají dívky“.

24.07.2018

Dobrý den, (...) chci se zeptat, jestli ničemu nevadí používat jednorázové nesterilní lehce pudrované lékařské latexové rukavice.

Anton, 15 let

Milý Antone,

Nemusíš si dělat obavy, používáním rukavic si nijak neuškodíš. Jsou vyvinuty tak, aby nedráždily pokožku.

24.07.2018

Dobrý den, mám pár otázek:
1. Když jdu pomalu třeba do studeného bazénu, nejhorší pro mě je, vlézt tam až po rozkrok. Je pro varlata v pořádku právě takové změna teplot?
2. Mám takový problém s časem. Prostě mi přijde, že strašně utíká a z toho mám špatné pocity. Třeba když jsem někde na vícedenním pobytu, říkám si, že už je třeba třetí den, a že zbývá už málo dní. Nebo že už zase rychle utíkaní ty prázdniny a bude jich skoro půlka atd. Co s tím?

Martin, 13 let

Milý Martine,

1) Vstup do bazénu se studenou vodou pro varlata nepředstavuje nijak zvlášť vysokou zátěž (mnohem horší je jejich dlouhodobé přehřívání). Při ochlazení, tedy například při vstupu do bazénu s chladnou vodou, dochází ke smrštění svalových vláken ve stěnách šourku a v obalech semenných provazců, čímž se varlata přitáhnou blíže k břišní dutině, aby se ohřála.
Smrštění uvedených svalů je výsledkem reflexu, jehož průběh je natolik rychlý, že nějaké „podchlazení“ varlat v podstatě nehrozí. Po opuštění studené vody může nějakou dobu trvat, než dojde k vyrovnání teploty a šourek se opět uvolní.
2) Čas lze vnímat a prožívat různým způsobem. Přestože fyzikální čas plyne stále stejným tempem, každý jedinec může plynutí času prožívat v různých situacích různým způsobem. Obecně platí, že v nepříjemných situacích se čas „vleče“, zatímco v příjemném prostředí naopak „utíká“.
Zrychlené vnímání času je mnohdy způsobeno spěchem a stresem, který pramení z obav, že člověk něco nestíhá. U některých lidí je zrychlené vnímání času způsobeno i tím, že svoji pozornost neustále zaměřují na budoucnost (ať už blízkou či vzdálenější), v důsledku čehož jim jejich přítomnost stále „uniká“. Do určité míry přispívá ke zrychlenému vnímání času i nadměrné využívání informačních technologií, jímž se jedinec vystavuje nutnosti takřka nepřetržitě zpracovávat velké množství nových informací a neustále „přebíhat“ od jednoho podnětu k druhému.
Určitého zpomalení ve vnímání času lze dosáhnout například zvolněním osobního tempa a pravidelným a dostatečným odpočinkem. Alespoň čas od času je vhodné věnovat se sám sobě, například se posadit na nějaké klidné místo, nemyslet na nic závažného a „důležitého“ a věnovat pozornost svým dojmům a pocitům.
Naši venkovští předkové (prarodiče či spíše praprarodiče) si dovedli večer sednout na lavičku před vchodem do domu, uklidnit se a v tichosti pozorovat oblohu, západ slunce, let ptáků nebo lehký vánek v korunách stromů, což je pro mnoho dnešních lidí „přepych“, který si nemohou dovolit, protože neustále chtějí „něco stihnout“, a proto jejich čas plyne rychleji. Samozřejmě, že nemusíš přímo vysedávat před domem a pozorovat západ slunce a podobné věci, nicméně by sis měl během dne najít chvíli pro sebe, kterou věnuješ relaxaci a nerušenému prožívání své přítomnosti.

24.07.2018

Dobrý den, mohl bych se zde něco dozvědět o fimóze?

Anonymous, 12 let

Milý Anonymousi,

Fimóza je zúžení předkožky, přesněji řečeno zúžení prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Při narození je předkožka u naprosté většiny chlapců zúžená, což je v raném dětství naprosto normální stav. Přirozený proces uvolňování předkožky probíhá v dětství a v období dospívání. U některých chlapců dochází k uvolnění předkožky již v dětství před pubertou, u jiných až v jejím průběhu. Podrobnější informace o zúžení předkožky najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

24.07.2018

Ako nasadiť kondóm ?

Jožo, 17 let

Milý Jožo,

Nejprve je třeba kondom vyjmout z obalu. Před otevřením je vhodné zkontrolovat, zda obal není porušen. Obal se natrhne v místě, kde je jeho okraj nastřižený. Při otevírání obalu se nepoužívají nůžky, nehty ani zuby, aby nedošlo k poškození kondomu. Před nasazením se kondom nechá sbalený, tj. neroztahuje se. Sbalený kondom se položí na koneček penisu, jednou rukou se uchopí za tzv. rezervoár (výběžek uprostřed sbaleného kondomu) a pomocí druhé ruky se kondom postupně rozbaluje směrem ke kořeni penisu (pokud je penis delší, není nutné, aby kondom „dosáhl“ až ke kořeni). Přitom se stále jednou rukou drží rezervoár na konci kondomu. Rezervoár slouží k zachycení ejakulátu (spermatu), a proto i po nasazení kondomu zůstává volný (prázdný). Podrobné informace o používání kondomu včetně kresby najdeš na stránce „Láska a erotika“.

24.07.2018

Děkuji za vysvětlení. Ještě jedna otázka. Dá se zúžení předkožky léčit i přírodně? Případně jakými čaji atd.? Ještě jednou dík.

Marian, 14 let

Milý Mariane,

Proces přirozeného uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému (např. panthenolové masti nebo pleťového krému). Postup najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

24.07.2018

Může spaní na zádech zmírnit hrb? Může spaní na břiše zvětšit hrb?

The-ELeave, 15 let

Milý The-ELeave,

Pokud trpíš vadou páteře, doporučuji raději zajistit si vyšetření na ortopedii. Poloha vleže na zádech sice představuje pro opěrnou soustavu menší zátěž než jiné polohy, avšak během spánku se tělesná poloha často mění, aniž by se člověk probouzel (zdravý člověk mění spánkovou polohu až 50x za noc). Nikdo ti tedy nemůže zaručit, že pokud usneš vleže na zádech. strávíš v této poloze větší část nočního spánku.

24.07.2018

Zdravím
Každé ráno se probudím se strašnými kruhy pod očima, trápí mne to už dlouhou dobu a nevím čím je to způsobeno nebo jak to odstranit. Jen pro představu spím cca od 23 - 9:30, a doma nenosím brýle (možná to může pomoct). Mohl bych vás požádat o radu jak s to odstranit?
Předem děkuji za odpověď

The-ELeave, 15 let

Milý The-ELeave,

Tmavší skvrny („kruhy“) pod očima vznikají proto, že pokožka je okolo očí výrazně tenčí než na jiných částech těla. Tmavší zbarvení je dáno prosvítáním krevních cév a vlásečnic přes tuto tenkou vrstvu pokožky. U některých jedinců jsou tyto skvrny výraznější, zatímco u jiných méně výrazné. Rozdíl je dán barvou pleti, tedy množstvím a strukturou kožního barviva (u osob se světlejší pletí bývají „kruhy“ výraznější, než u osob s tmavší pletí). „Kruhy“ pod očima odstranit nelze, nicméně jedná se spíše o kosmetický nežli zdravotní problém.

24.07.2018

Je možné v takto nízkém věku mít rakovinu žaludku?

Pišta, 16 let

Milý Pišto,

Výskyt rakoviny žaludku je v tvém věku velmi nepravděpodobný, neboť toto onemocnění postihuje převážně osoby ve věku nad 70 let. U mladších osob se vyskytuje jen zcela ojediněle.

24.07.2018

Dobrý den, jmenuji se Petr je mi 13 let a chci se zeptat jeslí je normální že můj penis má délku 9 cm a pří erekci 15-19 cm. Děkuji za odpověď.

Petr, 13 let

Milý Petře,

Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku sice nadprůměrné, nikoli však abnormálně velké. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13 let činí 5 až 7 cm v klidovém stavu a 11 až 14 cm při erekci.

24.07.2018

Dobrý den, mám dotaz. Když masturbuji tak nevystříknu ejakulát, ale moč. Je to normální? Děkuji

Petr, 12 let

Milý Petře,

U některých chlapců se první ejakulace (výron semene) dostavuje dříve, u jiných později. Jestliže jsi ejakulaci dosud neměl, ještě to nemusí znamenat, že je tvůj vývoj opožděný. První ejakulace se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Prozatím tě tedy nemusí nijak znepokojovat, že jsi dosud neměl ejakulaci.
Naproti tomu únik moči při vykonávání masturbace či při dosažení orgasmu (pohlavního vyvrcholení) je méně obvyklý. Možná, že před masturbací by ses měl jít nejprve vymočit.

24.07.2018

Dobrý den, jsem pedofil, když mě vzrušují chlapci a dívky od 11 do 15 let?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Podle dokumentu zvaného diagnosticko-statistický manuál duševních onemocnění (DSM) lze za pedofilního označit jedince staršího 16-ti let, který pociťuje sexuální náklonnost k dětem, které jsou alespoň o 5 let mladší než on sám.
Pedofilní jedinec cítí sexuální náklonnost k dětem, u nichž dosud nejsou rozvinuté sekundární pohlavní znaky, nebo u nichž vývoj těchto pohlavních znaků teprve začíná. Naproti tomu náklonnost k dospívajícím jedincům, kteří již mají rozvinuté pohlavní znaky, se označuje jako efebofilie (= sexuální náklonnost k dospívajícím chlapcům nebo hebefilie (= sexuální náklonnost k dospívajícím dívkám).
Vzhledem k poměrně širokému věkovému rozmezí osob, k nimž cítíš sexuální náklonnost, nedovedu posoudit, zda máš sklony spíše k pedofilii, efebofilii nebo hebefilii. Kromě toho, sexuální deviaci (parafilii) lze spolehlivě určit pouze na základě sexuologického vyšetření.

24.07.2018

Jak to myslíte tím "nelze vyloučit"? Jaká je pravděpodobnost ukončení růstu v 15 letech? Dá se nějak oddálit ukončení růstu?

Ondřej, 15 let

Milý Ondřeji,

Ukončení růstu před dosažením věku 17 až 18 let je u chlapců poměrně vzácné, dochází k němu přibližně u 3 až 4% chlapců (naproti tomu u dívek je růst ukončen zpravidla o 1 až 2 roky dříve). K ukončení růstu dochází po uzavření růstových plotének dlouhých kostí. Tento proces nelze oddálit.

23.07.2018

Dnes jsem dostal (...) je to normální u dospívajících kluků a je možné že mě vzrušuji chodidla a ponožky, hlavně ponožky ??

Nemám, 14 let

Milý Nemáš,

Sexuální náklonnost k neživým věcem (například ke spodnímu prádlu, ponožkám nebo obuvi) by u dospělého člověka byla projevem sexuální deviace (parafilie) zvané fetišismus. Avšak u dospívajícího jedince nelze spolehlivě určit, zda skutečně trpí sexuální deviací. Prozatím tedy nelze posoudit, zda je tvoje náklonnost k ponožkám normální či nikoliv.

23.07.2018

Dobrý den
Dá se nějak zvětšit penis nějakými metodami nebo se člověk bude muset naučit s tím co mu matka příroda udělila? Díky za odpověď

Neznalec, 14 let

Milý Neznalče,

Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Spolehlivá a bezpečná metoda zvětšení penisu neexistuje.
Pouze v případě, že by abnormálně malé rozměry penisu byly způsobeny hormonální poruchou (jednalo by se o tzv. mikropenis), lze dosáhnout jeho zvětšení pomocí hormonální terapie. U dospělého muže se za mikropenis považuje takový penis, jehož délka při erekci dosahuje méně než 5,6 cm. Ve věku 14-ti let činí hranice pro mikropenis přibližně 5,2 cm.
V ostatních případech není nutné o zvětšení penisu usilovat. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by měl být větší penis považován za „lepší“ nebo „hodnotnější“, než penis normálních rozměrů.

23.07.2018

Dobrý den, mám problém, už více let, tak do 14 až 15ti let jsem to nezaznamenal, nicméně nyní mám problémy s přetáhnutím předkožky při erekci.
- Při bodu 1. mám takto předkožku ve stavu plné erekce, bez dotýkání mi takto sjede do 1/3
- V momentě, kdy ale ji chci stáhnout níže, tak se dostanu do bodu 2. a poté je to již krajně (ale snesitelně) nepříjemné.
- Pokud se mi podaří (což většinou lze) ji přetáhnout až za žalud, zůstane tam a drží tam, nicméně pokud ''penis zatnu'' a dostane se do něj více krve, začne mě to tahat velmi dost uzdičku a předkožka za žaludem mi penis začíná ''škrtit''.

Masturbuji vždy s předkožkou na žaludu, čili ji nikdy nepřetáhnu až za žalud a pouze jezdím v horní části žaludu. Může to mít tedy něco společného s tím, že předkožka není ''vytrénovaná'' a stačí ji tedy tímto způsobem napínat? Čili masturbovat tak, že ji přetáhnu úplně dolů a opět úplně nahoru? Penis mám 16cm dlouhý.
Děkuji za odpověď (otázku klidně zveřejněte, třeba to někomu dalšímu pomůže)

G, 17 let

Milý G,

Podle popisu se jedná o relativní zúžení předkožky, při němž lze předkožku bez obtíží přetáhnout v klidovém stavu, zatímco při erekci činí její přetažení obtíže. V naprosté většině případů tyto obtíže ustoupí spontánně (samovolně) do konce puberty.
Proces přirozeného uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému (např. panthenolové masti, pleťového krému a podobně) a následným jemným posunováním. Předkožku by ses však neměl snažit roztahovat násilím, jinak hrozí její poranění. Při erekci si předkožku stahuj pouze tak daleko, abys necítil bolest.
Pokud zúžená předkožka uvázne za žaludem, můžeš si žalud stisknout mezi dvěma prsty, čímž se na krátkou dobu sníží jeho objem, aby bylo možno předkožku vrátit zpět do polohy na žaludu. Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

Soubory přiložené k dotazům nejsou určeny ke zveřejňování. Přiložený soubor je zveřejněn výjimečně, protože se jedná o ilustrační kresbu.

23.07.2018

Dobrý den,
Když se mi kamarádka svěřuje o ostatních klucích-jak jsou hezcí... Snaží se mě tím vyprovokovat? Dekuji za radu

Aleš, 12 let

Milý Aleši,

Jestliže se ti dívka chce svěřovat se svými názory na ostatní, není nic špatného na tom, když si její názory vyslechneš. Její sdělení by sis však měl nechat pro sebe a nešířit je mezi ostatní. Před kamarádkou bys však raději neměl mluvit o jiných dívkách, zejména pokud se jedná o její kamarádky.
Není jisté, zda se tě kamarádka snaží k něčemu vyprovokovat. Není vyloučeno, že se jen potřebuje někomu svěřit se svými názory a pocity. Možná, že si tvoje kamarádka ani neuvědomuje, že se tě může dotknout, když před tebou neustále jen chválí ostatní chlapce, zatímco o tobě nic hezkého neřekne. Zároveň však není vyloučeno, že se stydí vyjádřit ti své sympatie nebo názory na tebe.

23.07.2018

Dneska jsem si (...) je to normální?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

V období dospívání je opravdu velmi nesnadné posoudit, co je a co není normální. Obsah erotických fantazií dospívajícího jedince může být někdy i dost neobvyklý, aniž by se nutně muselo jednat o projev sexuální deviace.
Prozatím se tedy kvůli obsahu svých představ a fantazií nijak netrap. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let, totéž platí i pro sexuální parafilie (deviace).

23.07.2018

Mohl bych se prosím zeptat jak je to s potratem? Například jak funguje, dostupnost a případné potíže s ním? Předem děkuji za odpověď!

Grian, 14 let

Milý Griane,

Potrat spočívá v ukončení těhotenství v době před porodem. V některých případech k němu dochází spontánně (samovolně, například v důsledku některých infekcí nebo vrozených vývojových vad), jindy je vyvolán úmyslně, v takovém případě se označuje termínem interrupce.
Podle zákona č. 66/1986 Sb. lze ženě provést interrupci na její žádost v případě, že doba těhotenství nepřesahuje 12 týdnů. Později lze interrupci provést pouze v případě, že další pokračování těhotenství by ohrožovalo život nebo zdraví ženy, případně život a zdraví jejího plodu.
Pokud dívka nedosáhla věku 16-ti let, lze jí ukončit těhotenství pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce. Dívce starší 16-ti a zároveň mladší 18-ti lez lze provést interrupci i bez souhlasu rodičů, avšak zdravotnické zařízení, které interrupci provedlo, má povinnost je o provedení tohoto zákroku informovat. Dívku nelze k podstoupení interrupce nutit, ani když dosud nedosáhla věku 18-ti let. Pokud dívka zákroku vážně odporuje, nelze jej provést ani na žádost rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud by rodiče nezletilou dívku přesto nutili, aby proti své vůli interrupci podstoupila, měla by se obrátit na orgán sociální a právní ochrany dítěte.
Samotný průběh interrupce je natolik drastický, že jej nemohu popisovat na stránkách, které navštěvují osoby mladší 18-ti let.
Pokud máš v plánu se svojí dívkou uskutečnit vaginální pohlavní styk, měli byste počkat do doby, kdy budete oba připraveni na převzetí rodičovské odpovědnosti. Do té doby byste se měli omezit na tzv. nekoitální sexuální aktivity, při nichž neplánované početí nehrozí.
Pokud se ti partnerku již podařilo přivést do jiného stavu, rozhodně bys na ni neměl naléhat, aby postoupila interrupci, která představuje zahubení nenarozeného dítěte a může ohrozit i zdraví matky. Rodičovství v nízkém věku sice může podstatným způsobem změnit tvoje dosavadní životní plány, avšak pokud se cítíš dost velký na to, abys měl s dívkou pohlavní styk, měl bys být dost velký i na to, aby ses v případě neplánovaného početí zachoval jako zodpovědný nastávající otec jejího dítěte.

23.07.2018

Dobrý den,
Prosím o zakrytí dotazu, děkuji
(...)

Pavel, 15 let

Milý Pavle,

Podle popisu nedovedu posoudit, co přesně je zdrojem tvých obtíží, nicméně v úvahu připadá několik možností. Mohlo by se jednat buď o tzv. strie neboli pajizévky, což jsou trhlinky ve spodních vrstvách kůže způsobené jejím napínáním (například při rychlém růstu příslušné části těla).
Další možnou příčinou tvých obtíží jsou otlaky od spodního prádla, které se vytvářejí zejména v místech, kde k pokožce přiléhají švy příliš těsného spodního prádla. Konečně nelze vyloučit ani poškrábání (ať již vědomé či nevědomé) s následným zavedením infekce.
V každém případě lze pokožku v postižených místech zvlhčovat a zvláčňovat pomocí vhodného pleťového krému.
Na případné dotazy ostatních lidí ohledně původu tvých obtíží můžeš uvést, že si nejsi jistý, jak k jejich vzniku došlo. S výskytem popsaných obtíží se rovněž můžeš obrátit na dermatologa (kožního lékaře), který na základě prohlídky objasní původ tvých obtíží a doporučí další postup.
Podrobnější odpověď ti nemohu podat, protože sis přál skrýt text dotazu a z podrobnější odpovědi by již bylo zcela zřejmé, na co ses v dotazu ptal.

23.07.2018

(...) Je toto v tomto věku normální?

Mutik, 13 let

Milý Mutiku,

V období dospívání nemusí být sexuální kontakt s vrstevníkem opačného pohlaví projevem homosexuální orientace, stejně jako sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být projevem heterosexuální orientace.
Sexuální orientaci lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let. U dospívajících jedinců je zájem o vrstevníky téhož pohlaví stejně normální, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví.

22.07.2018

Když si odhrnu předkožku za žalud, sáhnu si na něj a nepříjemně mě to pálí. A ještě jsem neejakuloval.

Mates, 13 let

Milý Matesi,

Nepříjemné pocity při doteku jsou nejspíše způsobeny přecitlivělostí žaludu. Tu lze omezit pravidelným oplachováním žaludu v čaji. K tomuto účelu lze použít silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut (tedy o něco déle, než se běžně louhuje čaj na pití), aby se z čaje uvolnily potřebné látky zvané třísloviny. Poté je třeba nechat čaj vychladnout, aby nedošlo k opaření penisu. Raději počkej, až bude čaj úplně studený.
Penis lze v čaji buď přímo oplachovat (například jeho ponořením do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké savé látky namočené do čaje. Oplachování se provádí jednou za den. Účinek oplachování je sice jen dočasný, avšak postupem času se citlivost žaludu tak jako tak sníží, a tudíž jeho oplachování v čaji již nebude zapotřebí.
Pokud jde o první ejakulaci, ta se může dostavit v různém věku. Nejčastější věk první ejakulace se pohybuje v rozmezí 12 až 14 let, avšak za normální se považuje i širší věkové rozmezí 11 až 15 let. Prozatím tedy není třeba se znepokojovat, že k ejakulaci ještě nedošlo. Pouze v případě, že by k první ejakulaci nedošlo ani po dovršení patnáctého roku věku, by bylo vhodné svěřit se praktickému lékaři a požádat jej o vystavení poukazu na vyšetření na endokrinologii.

22.07.2018

Dobrý den. Vysvětlili byste mi prosím význam menstruace u ženy? Chápu správně, že když to probíhá, tak je žena nejvíc plodná a když chce s mužem mít dítě, tak třeba mít pohlavní styk? Protože mi to ještě nikdo nevysvětlil.

Marian, 14 let

Milý Mariane,

Menstruační cyklus opravdu souvisí s rozmnožováním. Během každého menstruačního cyklu totiž v těle dívky či ženy dochází k dozrávání jednoho vajíčka (někdy však mohou dozrávat i dvě vajíčka najednou). Zatímco u dospívajících chlapců a dospělých mužů se neustále tvoří nové a nové spermie, dívky mají vajíčka „v zásobě“ už od narození, avšak teprve od puberty začínají jednotlivá vajíčka postupně dozrávat. Každý menstruační cyklus trvá přibližně 21 až 35 dnů, v průměru tedy 28 dnů.
První menstruační cyklus se u dívek dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Menstruační cykly poté pokračují až do nástupu tzv. menopauzy, která spočívá v zastavení menstruačních cyklů. Mezi první menstruací (neboli tzv. menarché) a nástupem menopauzy proběhne v těle ženy v průměru okolo 400 menstruačních cyklů. Menopauza nastává nejčastěji ve věku 45 až 55 let. Pro úplnost dodávám, že během prvních dvou let od menarché a posledních dvou let před menopauzou mohou být menstruační cykly nepravidelné (tj. delší, než 28 až 35 dnů).
Jak jsem již uvedl, během každého menstruačního cyklu dozrává jedno vajíčko (výjimečně dvě). Pokud dojde k oplodnění vajíčka spermií, usadí se vajíčko v děloze a postupně se z něj začne vyvíjet nový jedinec. V době, kdy žena čeká dítě (tedy během těhotenství) a zpravidla též během kojení menstruace neprobíhá.
Jestliže vajíčko není oplodněno, tělo se jej po čase zbavuje, aby mohlo dozrát další vajíčko. Zároveň dochází k obnovení výstelky dělohy. V určité fázi menstruačního cyklu (označuje se jako fáze deskvamační nebo též menstruační) dochází ke krvácení, během něhož se z těla dívky nebo ženy uvolňuje nejen krev, ale i neoplodněné vajíčko (které je však natolik malé, že se v krvi „ztrácí“) a mikroskopické částečky „nepoužité“ děložní výstelky. Tato fáze, která je spojena s krvácením, trvá obvykle 1 až 4 dny.
Nejvyšší pravděpodobnost oplodnění je v tzv. sekreční fázi menstruačního cyklu, kdy dozrává vnitřní vrstva děložní sliznice (výstelky). Tato fáze trvá obvykle 10 až 14 dnů. To však neznamená, že k oplodnění vajíčka může dojít pouze po dobu 10 až 14 dnů sekreční fáze. Kromě nepravidelné délky menstruačního cyklu (zejména u mladých dívek může dojít k prodloužení sekreční fáze) je třeba brát v úvahu i životnost spermií, které dovedou v těle ženy „přežívat“ v průměru 3 dny (72 hodin) od pohlavního styku. Rozhodně tedy nelze spoléhat na to, že žena je během ostatních fází menstruačního cyklu „neplodná“.
Více informací o menstruačním cyklu najdeš na stránce „Jak to mají dívky“.

22.07.2018

Dobrý den,
Rád bych se Vás zeptal na 2 otázky:
1) Je masturbace věkově omezená, popřípadě jsou nějaká doporučení od kdy ji provádět?
2) Co si mám myslet o dívce, jež se mezi svými kamarádkami se mnou nechce moc bavit, ale když je se mnou o samotě tak se se mnou normálně baví?
Předem děkuji za odpověď

Honza, 12 let

Milý Honzo,

1) Masturbace není věkově omezená (přesněji řečeno, jejím jediným omezením je dosažený stupeň motorických neboli pohybových dovedností, neboť k tomu, aby dítě mohlo začít masturbovat, si nejprve musí umět na své pohlavní orgány dosáhnout).
Vzhledem k tomu, že citlivost vnějších pohlavních orgánů není podmíněna zahájením pohlavního dospívání, začíná většina dětí masturbovat již před nástupem puberty. Podle různých sexuologických výzkumů (např. J. Bancroft, 2003) začínají přibližně dvě třetiny dětí vědomě masturbovat již před pubertou, zbývající třetina během puberty. Zatímco někteří chlapci a dívky masturbaci „objeví“ sami, jiní se masturbovat „naučí“ od zkušenějších vrstevníků. Obecně však nelze doporučit žádný konkrétní věk pro zahájení masturbačních aktivit a záleží na každém jedinci, kdy začne masturbovat.
2) Není vyloučeno, že dívka se před svými kamarádkami stydí oslovovat chlapce, protože se obává, že by se mohla stát terčem jejich posměchu. Někteří dospívající dovedou být velmi škodolibí (ne-li přímo zlomyslní) a jejich posmívání či nevhodné poznámky by mohly dívku od komunikace s chlapcem odradit. Je celkem pochopitelné, že se dívka nechce „dostat do řečí“ a stát se terčem různých nevhodných, ne-li přímo vulgárních narážek ze strany svých kamarádek nebo dalších osob. Takovéto jednání však rozhodně nemusí být „sobecké“, protože dívka se může snažit ochránit před posměchem a nevhodnými poznámkami nejen sebe, ale také (nebo především) tebe.
Také je možné, že dívka tě oslovuje pouze v soukromí proto, že vaši komunikaci považuje za důvěrnou a potřebuje pro ni mít dostatek klidu a soukromí. Možná, že před ostatními lidmi by ji rozhovor s chlapcem přiváděl do rozpaků a nemohla by s tebou hovořit tak otevřeně, jako když jste spolu sami, což je vcelku normální a pochopitelné.
V každém případě, pokud si s tebou dívka chce povídat pouze o samotě, měl bys její přání respektovat. S dívkou si přece nepovídáš proto, aby ses chlubil před ostatními, že si s tebou dívka povídá.

22.07.2018

Jaká je přibližná účinnost kondomů proti nechtěnému oplodnění/přenosu pohlavních nemocí? Děkuji

Nick, 14 let

Milý Nicku,

Účinnost kondomu se pohybuje okolo 97%, avšak pouze v případě, že se používá správně, tj. nasadí se již před zahájením pohlavního styku, není mechanicky porušen při nasazování (například ostrými nehty), během soulože nesklouzne a použije se vždy pouze jednou. Při nesprávném použití (tj. při porušení některé z výše uvedených zásad) však účinnost kondomu klesá, a to až o několik desítek procent. V každém případě je tedy dobré si nasazení kondomů nejprve několikrát vyzkoušet „nanečisto“ a zabránit tak případným nesnázím při jeho prvním „ostrém“ použití.

22.07.2018

Je možné v mém věku, že mám slepenou předkožku ?

Karel, 14 let

Milý Karle,

Možné to je. Ve věku okolo 14-ti let přetrvává alespoň částečná konglutinace („slepení“ předkožky) přibližně u 13% chlapců, zatímco o dva roky později již jen u 3% chlapců. V naprosté většině případů se konglutinace uvolňuje nejpozději na počátku dospělosti (ve věku nad 18 let se vyskytuje již jen u 0,01% mužské populace, a to převážně již jen v částečné formě).

22.07.2018

Dobrý den je normální že si představuji a že mě vzrušuje představa (...)?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Uvedené představy sice nejsou zcela normální, avšak prozatím nelze posoudit, zda jsou projevem sexuální deviace (např. masochismu) či nikoliv. Návštěvu sexuologa bych tudíž doporučoval nejdříve za dva roky, nebo ještě lépe až po dosažení dospělosti. Osobní vztahy prozatím navazuj pokud možno s největší opatrností, aby ses nestal obětí násilného jednání ze strany druhé osoby, která by tvoje sklony mohla rozpoznat a zneužít.

22.07.2018

Dobrý den, může být růst do výšky v 15 letech ukončen?

Ondřej, 15 let

Milý Ondřeji,

Ukončení růstu ve věku 15 let sice nelze vyloučit, nicméně obvykle k němu dochází až ve věku 17 – 18 let u chlapců a přibližně o rok dříve u dívek.

22.07.2018

Ako pripraviť dievča, aby ju prvý sex nebolel?

Juraj, 14 let

Milý Juraji,

První pohlavní styk nemusí být bolestivý, pokud jej dívka vykonává dobrovolně a pohlavnímu styku předchází dostatečně dlouhá milostná předehra (tj. vzájemné mazlení před pohlavním stykem), během níž dochází k potřebnému zvlhčení pohlavních orgánů.
Samotné narušení hymenu (tzv. „panenské blány“) zpravidla nepředstavuje takový problém, jak se mnozí mladí lidé obávají. V hymenu se totiž nachází otvor oválného nebo kruhového tvaru, který umožňuje vniknutí do pochvy, avšak při prvním pohlavním styku se tento otvor natolik rozšíří, že z hymenu zůstávají pouze tzv. carunculae hymenales, což jsou drobné výběžky tkáně, které lemují poševní vchod. Méně často se vyskytuje tzv. přepažený hymen, jehož otvor je podélně rozdělen na dvě části. Pouze ve výjimečných případech je hymen natolik silný, nebo otvor v něm natolik malý, že narušení hymenu činí obtíže. Některé dívky si však otvor v hymenu postupně rozšiřují zaváděním větších tampónů nebo při autoerotických aktivitách (masturbaci), a tudíž jeho narušení při prvním pohlavním styku může být již téměř neznatelné.

1) hymen s otvorem kruhovým, 2) oválným, 3) přepaženým,
4) carunculae hymenales

První pohlavní styk tedy nemusí být spojován s přehnanými obavami. Nicméně předtím, než se s partnerkou pro pohlavní styk rozhodnete, byste měli společně zvážit, zda se již cítíte připraveni na přijetí rodičovské odpovědnosti v případě, že dojde k nechtěnému početí, které nelze zcela vyloučit ani při použití antikoncepčních prostředků.

22.07.2018

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či je pitie kávy s obsahom kofeínu max. 0,1% 4x týždenne veľmi poškodzujúce? Keď pijem kávu tak ma to nabudí aj keď ma minimum kofeínu a cítim sa byť pokojný. Chcem sa na to opýtať lebo nechcem veľmi škodiť môjmu srdcu a celkovo zdraviu ale kávu mám rád a nerád by som ju prestal piť. Napadlo ma to nahradiť bublinkovou vodou, zeleným čajom a čiernym čajom ale účinky neboli také ako som čakal.
Ďakujem za odpoveď.

Joannette, 13 let

Milý Joannette,

Pravdou je, že kofein má i v menším množství stimulační účinky (tlumí únavu a pomáhá udržovat pozornost), avšak ve větším množství může poškozovat zdraví, protože způsobuje zrychlení srdeční činnosti, překyselení žaludku či dehydrataci (odvodnění organismu), někdy též nespavost.
Za relativně bezpečnou denní dávku se pro dospělého člověka považuje 300 miligramů (= 0,3 gramu) kofeinu, což odpovídá přibližně třem šálkům středně silné kávy. Pro dospívajícího je bezpečná dávka o něco nižší.
Domnívám se, že pití slabé kávy 4x týdně nemusí nijak ohrozit tvé zdraví, pokud netrpíš závažným kardiovaskulárním onemocněním. Důležité je, abys dávky kávy nezačal prudce zvyšovat a postupem času neskončil až u několika šálků denně.

22.07.2018

Ahoj, mám problém a ten že když masturbuju tak se udělám hrozně rychle klidně třeba po 2-3 minutách docela mě to štve.

Filip, 15 let

Milý Filipe,

Doba potřebná pro dosažení orgasmu (pohlavního vyvrcholení) a ejakulace (výronu semene) může být různě dlouhá a závisí na řadě okolností. Nicméně dosažení orgasmu a ejakulace po dvou až třech minutách masturbace určitě není „hrozně rychlé“. Samozřejmě, že nástup orgasmu při masturbaci lze do určité míry oddálit (například zpomalením masturbačních pohybů, šetrnějším uchopením penisu nebo použitím lubrikačního prostředku pro snížení tření), avšak vzhledem k tomu, že doba potřebná k dosažení orgasmu je u tebe v podstatě normální, bych pokusy o jeho oddálení nepovažoval za nutné.

21.07.2018

Dobrý den, jak poznám jakou velikost kondomu si koupit? Jak se to čísluje? Děkuji

Tom, 15 let

Milý Tome,

Jednotlivé velikosti kondomů se rozlišují podle jejich nominální šířky (viz tabulka níže). Naproti tomu délka kondomu je u všech běžně prodávaných typů v podstatě stejná. Pro výběr vhodné velikosti kondomu je tedy třeba znát obvod penisu. Ten lze změřit nejlépe pomocí papírového proužku, který se obtočí kolem těla penisu v jeho nejširší části.

Pokud si při výběru vhodné velikosti kondomu nejsi jistý, můžeš si zakoupit kondomy dvou různých velikostí a nejprve si je „nanečisto“ vyzkoušet, abys zjistil, jaká velikost kondomu je pro tebe nejvhodnější (viz odpověď na dotaz návštěvníka Člověk ze dne 08.07.2018).

22.07.2018

Dobrý den, už nějakou dobu se mi vždy po sprchování objeví na těle svědící červené skvrny. (...) Předem děkuji za odpověď.

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Podráždění pokožky je pravděpodobně způsobeno jejím nadměrným vysušováním. Není však vyloučeno, že se jedná o alergickou (imunopatologickou) reakci.
Pro začátek můžeš vyzkoušet nahradit běžné mýdlo speciálním mýdlem  s vysokým obsahem oleje pro suchou pleť (např. Atoderm). Pokud nedojde ke zlepšení, svěř se rodičům a požádej je, aby s tebou navštívili kožního lékaře (dermatologa).

21.07.2018

Dobrý den, mám problém se zápachem penisu, když si stáhnu dolů předkožku, tak část pod žaludem divně zapáchá.

Kolecko, 14 let

Milý Kolecko,

Nejen ženské, ale i mužské pohlavní orgány mají charakteristický zápach, který může být naprosto přirozený. Pouze výraznější zápach by mohl být například projevem onemocnění, například zánětu vývodných cest močových. Takovéto onemocnění by se však projevovalo i nepříjemnými pocity (bolestí, pálením) při močení a zvýšenou teplotou.

21.07.2018

Co dělat, když mám předkožku přilepenou k žaludu?

Filip, 12 let

Milý Filipe,

Především je třeba respektovat přirozený vývoj oddělování předkožky od žaludu. U některých chlapců se konglutinace (tj. „slepení“ mezi předkožkou a žaludem) uvolňuje dříve, u jiných později. Proces uvolňování konglutinace a oddělování předkožky od žaludu není nijak časově limitován, většinou je však dovršen do konce puberty.
Násilné uvolňování „slepené“ předkožky rozhodně nedoporučuji, protože by při něm mohlo dojít k poranění a následnému vzniku druhotných srůstů mezi žaludem a předkožkou. Předkožku si stahuj vždy jen tak daleko, abys necítil bolest.

21.07.2018

Dobrý den, když holka používá tampony, tak to znamená že už není panna? Děkuji

Šimon, 15 let

Milý Šimone,

Není tomu tak, protože hymen („panenská blána“) je pružný a nachází se v něm otvor kruhového či oválného tvaru, jímž lze tampon zavést do pochvy. Tampony tedy může používat i dívka, která dosud neměla pohlavní styk.

21.07.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jdou nějak vyléčit ty čáry na žaludu.

Jack14, 14 let

Milý Jacku14,

Můžeš být klidný, vše je v naprostém pořádku. Mělké rýhování na povrchu žaludu je normální a nejedná se o nic patologického (chorobného). Jeho výskyt tudíž nevyžaduje žádnou léčbu.

21.07.2018

A ještě jsem zapomněl že po masturbaci potřebuju čůrat a když jsem šel čůrat tak jsem čůral ještě při erekci zelenou moč co to je?

Nevím, 12 let

Milý Nevím,    

Zelené zbarvení moči je nejspíše způsobeno zeleným potravinářským barvivem, které se přidává do některých potravin. Také by se mohlo jednat o důsledek zvýšené konzumace některých druhů zeleniny, například chřestu.

21.07.2018

Dobrý den
1) Mám okolo penisu černé chlupy ale jsem blonďatý jak to (všude mám blonďatý chlupy). A v kolika letech půjdu zase na standardní prohlídku? Teď se nebudu ptát rodičů. Už jsem se ptal asi před měsícem ale zapomněl jsem to.
A na tý prohlídce si paní doktorka může ledacos myslet o těch chalupách. Protože mi penis prohlíží jestli je v pořádku. A už mě rostou chlupy i na varlatech. Ale jak to že okolo penisu mám černý chlupy? Kdy dochází ochlupení okolo penisu (průměrně)? Mám to nějak předčasně to ochlupení?

Nevím, 12 let

Milý Nevím,

U naprosté většiny jedinců je pubické ochlupení (tj. chlupy okolo pohlavních orgánů) poněkud tmavší, než vlasy a ochlupení na jiných částech těla. Výjimku tvoří například lidé se zrzavými vlasy, jejichž pubické ochlupení je rovněž zrzavé. Rozhodně se nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že ochlupení okolo penisu je tmavší, ačkoliv máš světlé vlasy. Zbarvení tvého ochlupení jistě tvoji lékařku nijak nepřekvapí.
Růst pubického ochlupení u chlapce ve věku 12-ti let není předčasný. U některých jedinců začíná pubické ochlupení růst dříve, u jiných později (u chlapců začíná vývoj pubického ochlupení nejčastěji ve věku 11 až 14 let, u dívek přibližně o 1 rok dříve).
Nejbližší preventivní prohlídku bys měl podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. absolvovat ve věku 13 let.

20.07.2018

Dobrý den je možné aby se předkožka (zvětšila/rozšířila) díky masturbaci ? Teďka masturbuju tak 1-2x denně a fakt mi jde stahovat předkožka vždy o trošku níže.Je to v pohodě ?

Honza, 14 let

Milý Honzo,

V období dospívání pokračuje přirozený proces uvolňování a rozšiřování předkožky, který u některých jedinců začíná již v dětství. Nelze posoudit, zda a do jaké míry k uvolnění a rozšíření prstence předkožky přispěly masturbační aktivity, ale není to vyloučeno.
Předkožku si však vždy stahuj jen tak daleko, jak je to možné bez bolesti a bez použití násilí.

20.07.2018

Mám dvě věci na které se chci zeptat. Zaprvé vzrušuje mě když se dotýkám zadečku a análního otvoru. Je možné si do zadečku strčit prst (...)? A zadruhé mě vzrušují plenky a chtěl bych je nosit (...). Je to v mém věku normální? Děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Kromě pohlavních orgánů se na lidském těle nacházejí i další eroticky citlivé oblasti (zóny), jejíchž drážděním lze dosahovat příjemných pocitů. K erotogenním zónám patří i hýždě a okolí řitního otvoru. Pokud si však chceš zavádět prst do konečníku, měl bys postupovat velmi opatrně a použít vhodný lubrikační prostředek, nejlépe lubrikační gel nebo alespoň jeho náhražku (například pleťový krém), jinak hrozí riziko poranění.
Pokud jde o sexuální náklonnost k plenám a jejich nošení, ta by u dospělého člověka byla projevem fetišismu, případně parafilního infantilismu. Fetišismus je sexuální deviace, která spočívá v přenesení sexuální náklonnosti na neživý předmět. Parafilní infantilismus je chorobná touha dospělého jedince hrát roli dítěte (k typickým projevům této poruchy patří například pití z kojenecké láhve nebo nošení plenek).
Avšak u dospívajícího jedince ve věku do 16-ti let nelze posoudit, zda je určité deviantní (parafilní) jednání skutečně projevem sexuální deviace (parafilie), neboť z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů může dospívajícího jedince vzrušovat všechno možné. Sexuální deviaci lze spolehlivě prokázat až u jedinců starších 16-ti let. Prozatím tedy nelze posoudit, zda jsi sexuálně deviantní či nikoliv.

20.07.2018

Dobrý den, mám na penisu zkrácenou uzdičku a začal se mi tam tvořit bílý mázek zřejmě smegma a pod žaludem se začali dělat bílé pupínky a i přesto, že dodržuji hygienu penisu každý den, rád bych chtěl poradit, protože nevím jestli jsou na to dobré nějaké masti, nebo bude muset dojít k nějakému zákroku. Předem děkuji za odpověď

Dan, 14 let

Milý Dane,

Je možné, že krátká uzdička (frenulum breve) se během dalšího růstu a vývoje penisu ještě uvolní. Uvolňování krátké uzdičky lze podpořit jemným posunováním spodní části předkožky směrem od těla (jako na obrázku vpravo) , což lze vykonávat například po koupání či sprchování, kdy je pokožka pružnější a vláčnější. Posunování by však nemělo být bolestivé.
Pokud by ti v budoucnu způsobovala obtíže, lze jejího uvolnění dosáhnout aplikací kortikoidní masti. Pouze v závažnějších případech se provádí plastická operace uzdičky, tzv. frenuloplastika, při níž je krátká uzdička chirurgicky prodloužena.
Bílé pupínky pod žaludem jsou nejspíše zduřelé (tj, zvětšené) mazové žlázky. Nepředstavují žádný zdravotní problém a není třeba se kvůli nim znepokojovat.
Tvorba smegmatu je dokladem toho, že již došlo k oddělení předkožky od žaludu. Smegma lze jednoduše opláchnout během koupání či sprchování (více informací o smegmatu najdeš v odpovědi na dotaz Anonyma ze dne 13.07.2018, viz níže na této stránce).

19.07.2018

Dobrý den, mám na vnitřní straně předkožky červené pupínky. Je to nebezpečné, popřípadě jak se toho zbavit?

Marek, 13 let

Milý Marku,

Mohlo by se jednat o projev bakteriální nebo mykotické infekce, což však bez vyšetření na dermatologii nelze spolehlivě určit. Z volně prodejných léčiv lze využít například Canesten krém, pokud však nedojde ke zlepšení stavu do 14-ti dnů, raději přece jen navštiv dermatologa (kožního lékaře). Pokud by krém způsobil podráždění či svědění, doporučuji jeho další používání konzultovat rovněž s kožním lékařem.

19.07.2018

Mám takový dotaz proč nemůžu dát předkožku za žalud? Kvůli tomu nemohu provádět masturbaci.

Hmmm, 14 let

Milý Hmmm,

Zřejmě u tebe dosud přetrvává buď zúžení předkožky, nebo konglutinace („slepení“ mezi žaludem a předkožkou). Především je třeba respektovat přirozený vývoj uvolňování předkožky. U některých chlapců k němu dochází dříve, u jiných později. Proces uvolňování předkožky můžeš podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému, avšak předkožku by sis neměl strhávat za žalud násilím. Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.
Pravdou je, že většina chlapců a mužů si při masturbaci střídavě přetahuje předkožku přes žalud a opět natahuje na žalud, čímž dochází ke stimulaci (dráždění) nervových zakončení v oblasti prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Avšak masturbaci lze vykonávat i v případě, že je předkožka po celou dobu natažena na žaludu. Zúžení předkožky ani přetrvávající konglutinace není překážkou pro vykonávání masturbace (předkožka se v takovém případě nestahuje za žalud, pouze se s ní jemně pohybuje na žaludu).

18.07.2018

V kolika "ideálně začít" masturbovat popř. se sexem? Díky za odp.

Mirek, 15 let

Milý Mirku,

„Ideální“ věk pro zahájení masturbačních aktivit nelze přesně stanovit, avšak podle výsledků různých sexuologických výzkumů začíná většina chlapců i dívek masturbovat již v dětství před pubertou (například z výsledků výzkumu J. Bancrofta z roku 2003 vyplývá, že průměrný věk zahájení pravidelné masturbace činí 8 let u dívek a 9 let u chlapců, avšak některé děti vědomě masturbují již v předškolním věku).
Pokud jde o zahájení párových sexuálních aktivit, to je podmíněno výběrem vhodného partnera či partnerky a pokud možno i navázáním dostatečně pevného citového vztahu. Někteří dospívající nebo mladí lidé zahajují partnerské sexuální aktivity dříve, jiní později. Podle výzkumů sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) dochází k prvním nekoitálním sexuálním aktivitám (necking, petting) ve věku okolo 16-ti let, zatímco věk prvního pohlavního styku se pohybuje okolo 18-ti let.
K pohlavnímu styku v užším slova smyslu by však měli partneři přistoupit pokud možno až tehdy, když jsou připraveni nést rodičovskou odpovědnost pro případ, že by během jejich soulože došlo k neplánovanému početí (to nelze zcela vyloučit ani při chráněném pohlavním styku).

18.07.2018

Dobrý den,
Jsem na dovolené a kvůli horku chci spát nahatý, ale mám strach z komárů. Nerad bych se škrábal na intimní místech.

Vašek, 14 let

Milý Vašku,

I když spíš nahý, můžeš si alespoň dolní polovinu těla přikrýt dekou, což by tě mělo před bodnutím hmyzem alespoň částečně ochránit. Avšak není vyloučeno, že si deku během spánku odhrneš, aniž by ses při tom musel probudit.
Dále můžeš využít různé přípravky pro odpuzení hmyzu, například speciální odpařovače, které se zapojují do elektrické zásuvky. Naproti tomu nanášení repelentu na pohlavní orgány nedoporučuji, protože by mohlo způsobit podráždění jemné a citlivé pokožky na jejich povrchu.

18.07.2018

Strašně mě vzrušuje kouřit nedopalky. Já vím že je to nebezpečnější než cigarety jako takové ale nemůžu si pomoct (...) Je to v mém věku normální?

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Kouření cigaretových nedopalků bys měl rozhodně zanechat, protože kromě všech zdravotních rizik spojených s kouřením při něm hrozí navíc ještě riziko infekce. Vložením cizího nedopalku do úst by ses mohl nakazit různými infekčními onemocněními, například mononukleózou nebo hepatitidou (žloutenkou). Přenos infekce hrozí i v případě, že zapálená cigareta „koluje“ mezi několika kuřáky.

18.07.2018

Jakým způsobem masturbovat aby to bylo co nejbližší pocitu ze sexu?

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Rozdíl mezi masturbací a párovými sexuálními aktivitami spočívá především v tom, že párové sexuální aktivity jsou spojeny s tělesnou blízkostí milované osoby (partnerky či partnera). Samotný orgasmus probíhá při masturbaci a jiných sexuálních aktivitách v podstatě stejným způsobem, neboť při něm dochází k zapojení stejných svalů a nervů. Rozdíl mezi masturbací a jinými sexuálními aktivitami tedy spočívá spíše ve způsobu navození orgasmu než v pocitech při jeho dosažení.

18.07.2018

Dobrý den, prodají mi ve 13 kondomy?
Kolik průměrně stojí kondom na veřejných záchodech v supermarketech? Jaký rozměr tam obvykle bývá?

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Prodejnost kondomu není omezena žádnou věkovou hranicí. Pokud si tedy budeš chtít kondom koupit, musí ti jej v obchodě (v lékárně nebo v drogerii) prodat.
Ceny kondomů v prodejních automatech mohou být různé, závisí například na počtu kondomů v balení. Ceny se pohybují v řádech desítek Kč (například 20,- Kč za balení 1 ks, 50,- Kč za balení 3 ks a podobně). V prodejním automatu bych očekával některou ze středních velikostí kondomů (například 54).

18.07.2018

Dobrý den, dáte mi prosím nějaké rady, jak masturbovat a mít z toho co nejlepší požitek? Předem děkuji

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Masturbaci lze vykonávat různými způsoby a záleží na každém jedinci, jaký způsob či technika masturbace jej nejvíce uspokojuje. U mužů a chlapců jsou rozdíly v technice masturbace dány například odlišným způsobem uchopení penisu, různě velkou sílou stisku ruky nebo různým tempem vykonávání masturbačních pohybů. Obecně platí, že stisk ruky by neměl být příliš silný a masturbační pohyby by neměly být příliš rychlé a prudké.
Další rozdíly mohou spočívat například v tělesné poloze při vykonávání masturbace, případně v použití lubrikačního prostředku (lubrikačního gelu nebo jeho náhražky).
Protože každému může vyhovovat poněkud odlišný způsob vykonávání masturbace, nelze objektivně stanovit, který z možných způsobů je ten nejlepší. Záleží tedy na každém, aby si našel takový způsob, jaký mu bude nejlépe vyhovovat. Masturbace totiž mimo jiné představuje i způsob, jak poznávat vlastního tělo a vlastní pocity.

18.07.2018

1) jak se bránit proti nemoci AIDS (kromě kondomu) když to bude chtít někdo dělat na ostro (nahý)
2) proč můj penis je buď to dlouhý a hubený a nebo tlustý a krátký. NIKDY to nebylo oboje zároveň (tlustý a dlouhý)

Děkuji za odpověď

Mol, 12,5 let

Milý Mole,

1) Nejspolehlivější ochranou před přenosem pohlavních nemocí je dodržování párové věrnosti. Naproti tomu časté střídání partnerů (partnerek) nebo udržování sexuálních vztahů s více než jedním partnerem (partnerkou) zvyšuje riziko kontaktu s pohlavně nakaženou osobou.
2) Penis může mít různý tvar. U některých mužů a chlapců je delší a štíhlejší, u jiných kratší a silnější. Změny tvaru penisu u téhož jedince jsou méně obvyklé (kromě změn tvaru penisu, k nimž dochází při erekci). Mohou být způsobeny například vysokou pružností závěsných vazů, na nichž je penis upevněn, nebo vazivových pouzder topořivých těles.

18.07.2018

Dobrý den ještě k té dívce se kterou se mám seznámit myslíte že je dobrý nápad jí dát pusu hned po prvním seznámení nebo počkat?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Není vhodné dívku líbat hned na první schůzce. Dívka by si mohla myslet, že ti záleží jen na tělesném kontaktu. Také by si mohla myslet, že s navázáním vztahu příliš pospícháš, a že se takto chováš ke každé dívce, kterou potkáš. S dívkou byste se měli nejprve důkladněji poznat a navázat pevnější citový vztah.

18.07.2018

Dobrý den je mi dvanáct a pořád se neudělám akorát po masturbaci mám takový divný pocit, co to je?

XD, 12 let

Milý XD,

První ejakulace (výron semene) se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Prozatím se tedy nemusíš nijak znepokojovat, jestliže jsi ejakulace dosud nedosáhl. „Takový divný pocit“, o kterém se zmiňuješ v dotazu, by mohl být tzv. suchý orgasmus, což je pohlavní vyvrcholení, které není doprovázeno ejakulací.

18.07.2018

Chtěl bych se zeptat proč mě někdy bolí varlata a okolo penisu a většinou to přestane po masturbaci?? A proč mám pravé varle úplně velké a to levé malé?

Davidek, 13 let

Milý Davidku,

Drobný rozdíl v objemu varlat je naprosto normální. Důvodem ke znepokojení by byl výraznější rozdíl v objemu varlat překračující 20%.
Bolestivé zvětšení varlete může být způsobeno například narušením odtoku odkysličené krve v důsledku tzv. varikokély (chorobného rozšíření žil, které tvoří součást žilního pletence semenného provazce). Další možnou příčinou bolesti je zánětlivé onemocnění, které by však bylo provázeno zvýšenou teplotou a zarudnutím šourku.
Nelze vyloučit, že bolest do varlete „vystřeluje“ z jiné části těla (například z třísel), avšak bolesti varlat není vhodné podceňovat. Doporučuji tedy navštívit praktického lékaře, který v případě potřeby vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.

17.07.2018

Dobrý den, nevim proč ale když jsem v nějakých aqua parkách tak vždy na pánských sprchách nevadí mi se ukazovat nahý s ostatními a rád se třeba převlékám s kamarády v jedné kabince díváme se navzájem na náš penis a nebo ve sprchách se rád nahý procházím před ostatními. Někdy mě vzrušují penis ostatních.
S holkama se normálně bavím, s jednou mám i vztah kdy si někdy dáme pusu, sáhnu někdy na zadek či na prsa. Ale z pohlavního styku s klukem se mi dělá špatně. Znamená to že jsem gay nebo bisexuál nebo hetero?

Dom, 13 let

Milý Dome,

Zájem o tělo vrstevníků téhož pohlaví je v období dospívání stejně normální, jako zájem o tělo vrstevníků opačného pohlaví. Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné, příčinou je narůstající úroveň hladiny pohlavních hormonů.
Sexuální orientace má sice vrozený základ, avšak do věku 16-ti let ji nelze spolehlivě určit, a to ani specializovaným sexuologickým vyšetřením. Vzhledem k tvému věku tedy nelze posoudit, zda je tvoje orientace heterosexuální nebo homosexuální. Pokud jde o bisexualitu, ta představuje spíše jen určitou formu sexuálního chování (střídání partnerů téhož i opačného pohlaví) než skutečnou sexuální orientaci.
Především je důležité, aby sis kvůli svým pocitům nedělal zbytečné starosti a nepodléhal tzv. internalizované homofobii (tj. strachu z vlastních „projevů“ homosexuality, ať již skutečných nebo jen domnělých). To, že se rád převlékáš s kamarády, z tebe ještě nedělá homosexuála, stejně jako to, že líbáš dívku, z tebe ještě nedělá heterosexuála.

17.07.2018

Dobrý den slyšel jsem o jakési vadě že má člověk 2 penisy,opravdu to existuje? Příp. každý kolikátý člověk to má?

Jméno/přezdívka*, 13 let

Milý Jméno/přezdívko*,

Jedná se o velmi vzácnou vrozenou vadu zvanou diphallus neboli zdvojení penisu. Tato vada se vyskytuje přibližně u jednoho z pěti až šesti milionů jedinců mužského pohlaví.
Při zdvojení je jeden z penisů obvykle méně vyvinutý než druhý, někdy je zdvojený pouze žalud, zatímco tělo penisu je pro oba žaludy společné. Zdvojení penisu může být někdy spojeno také s rozdělením močového měchýře na dvě části, jindy je měchýř pro oba dva penisy společný. Většina případů zdvojení penisu se chirurgicky koriguje již v dětství, a tudíž u dospělých jedinců se tato vada vyskytuje naprosto výjimečně.

17.07.2018

Dobrý den, za poslední týden se mi výrazně zvětšily chámovody. Jsou tlusté a dobře nahmatatelné. Dokonce musí být zkroucené. Je to špatně nebo je to normální, jak rostu? Děkuji

Anonym15, 15 let

Milý Anonyme 15,

Zvětšení semenných provazců, jejichž součást tvoří i chámovody, může být způsobeno například tzv. varikokélou, což je chorobné rozšíření žil, které tvoří žilní pletenec semenných provazců. Je jen málo pravděpodobné, že by rozšíření semenných provazců bylo způsobeno rozšířením samotných chámovodů. Semenné provazce se sice v období dospívání zvětšují, avšak tempo jejich růstu není tak prudké, aby sis všiml nápadné změny během jednoho týdne.
Nemohu s jistotou tvrdit, že rozšíření semenných provazců je u tebe způsobeno varikokélou, avšak jedná se o nejpravděpodobnější možnou příčinu tvých obtíží. Pokud možno co nejdříve bys měl navštívit praktického lékaře, který může provést vyšetření šourku pohmatem a při podezření na varikokélu ti doporučí vyšetření na specializovaném pracovišti (na endokrinologii nebo urologii).

17.07.2018

Dobrý den je normální, že mívám neúplnou erekci?

Šimon, 17 let

Milý Šimone,

Erekce je výsledkem složitého reflexu, jehož centrum se nachází v bederní míše. Erekce může být úplná, nebo částečná, což závisí na množství krve, kterou se zaplní topořivá tělesa penisu.
Při slabším vzrušení nebo jemném mechanickém podráždění vnějších pohlavních orgánů může být erekce pouze částečná, při větším vzrušení nebo silnějším podráždění pohlavních orgánů se dostavuje erekce úplná. Nástup erekce souvisí rovněž s úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi. U dospívajících chlapců a mladých mužů, u nichž hladina pohlavních hormonů narůstá, se často dostavuje silná a přetrvávající erekce.
Problém by nastal pouze v případě, že bys nebyl schopen dosáhnout úplné erekce ani při silnější stimulaci penisu. V takovém případě by se mohlo jednat například o projev onemocnění krevního oběhu (vysokého krevního tlaku a podobně). Další příčinou poruchy erekce může být silný stres či jiné psychické příčiny.
Při podezření na poruchu erekce bych doporučoval nejprve navštívit praktického lékaře a nechat si změřit krevní tlak. V případě, že by hodnoty tlaku byly normální, lze poruchu erekce řešit se specialistou, nejlépe sexuologem.

17.07.2018

Dobrý den,
Je mi třináct za měsíc 14 a ještě jsem se nelíbal. Měl jsem asi měsíc holku, ale styděl jsem se, je to v pořádku? V kolika letech jde poprvé líbat?

Anonym ?!, 13 let

Milý Anonyme ?!,

Někteří chlapci začínají navazovat vztahy s dívkami dříve, jiní později. Také věk prvního polibku může být různý (např. podle sexuologického výzkumu Weisse a Zvěřiny z r. 2009 se obvyklý věk prvního polibku pohybuje okolo 15-ti let). Určitý ostych chlapce před dívkou je sice pochopitelný, avšak pokud si dva lidé rozumějí a mají se rádi, dovedou ostych společně překonat.
Někteří chlapci si při výběru partnerky počínají neuváženě, začnou chodit s první dívkou, která o ně projeví zájem a nepřemýšlejí o tom, zda se k sobě vůbec hodí. Takovéto vztahy obvykle nemají dlouhé trvání. Pro trvalejší vztah je důležité, aby partnery spojovaly nejen vzájemné sympatie, ale i potřebná míra porozumění a schopnost vcítit se do druhého.

16.07.2018

Ak majú dvaja ľudia sex a ani jeden nemá 15 rokov, je to trestný čin? Pôjdu do väzenia rodičia ak sa na toto príde?

Nevzdelaní, 14 let

Milý Nevzdelaní,

Pohlavní styk s osobou mladší 15-ti let je sice trestným činem pohlavního zneužití, avšak osobu mladší 15-ti let nelze trestně stíhat, protože nenese trestní odpovědnost. Rodiče mohou být stíhání pouze za zanedbání výchovy, avšak pouze v případě, že by se před soudem prokázalo, že výchovu opravdu zanedbali.
V každém případě bych doporučoval odložit pohlavní styk až do doby, kdy se chlapec i dívka cítí dostatečně připraveni na přijetí rodičovské odpovědnosti pro případ, že použité antikoncepční prostředky selžou a nesplní svůj účel.

16.07.2018

Dobrý. V poslednom čaše som mal problém s zaspaním tak som začal spávať s zvukmi dažďu v sluchátkách. Ale chcem sa spýtať čí mi to nemôže poškodiť sluch keď to mam na menšej hlasitosti.

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Pokud ti poslech zvuků před spaním pomáhá, nevidím na něm nic špatného. Bylo by však lepší nastavit přehrávací přístroj tak, aby se po určité době vypnul. Poslech hudby bez přestávky by neměl trvat déle než hodinu a půl. Určitý problém by mohlo představovat používání sluchátek, která se zavádějí přímo do uší, protože ve spánku brání odtoku ušního mazu, který se poté hromadí ve zvukovodech.

16.07.2018

A jak posilovat panvové dno? A ďakujem za odpoveď

L, 14 let

Milý L,

Pro posilování svalstva pánevního dna lze využít například následující cviky:

 • Zvedání dolních končetin – v poloze vleže na zádech s rukama podél těla jsou nohy nejprve nataženy na podložce, poté se tahem zvedají tak, aby s podložkou svíraly pravý úhel (90°)
 • Cvik zvaný malý most – vleže na zádech se pokrčí nohy v kolenou tak, aby chodidla zůstala na podložce, poté se zvedají hýždě směrem nahoru, aby stehna a trup vytvořila jednu rovinu
 • Svírání a uvolňování hýždí – vleže na břiše se natáhnou nohy tak, aby se tělo dotýkalo podložky pouze pažemi, hrudníkem a konečky prstů na nohou (kolena se podložky nedotýkají) a v této poloze se střídavě svírají a uvolňují hýždě v intervalu 3 až 5 vteřin
 • Tzv. „stop–start“ cvičení – během močení se vůlí zastaví proud moči, po několika vteřinách se opět uvolní
 • Cvičení s ručníkem položeným přes kořen penisu při erekci – ručník se podélně složí nebo stočí a opatrně položí napříč přes kořen penisu, poté se zatnou svaly tak, aby se ručník udržel a nespadl

Výsledek posilovacího cvičení se však nedostaví hned a nemusí zcela naplnit tvoje očekávání.

16.07.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, můj penis má při erekci (někdy větší, někdy menší) tvar jako most přes řeku. Vystupuje na horu a přibližně od půlky klesá zase dolů. Je to normální?

Dan, 13 let

Milý Dane,

Penis při erekci nemusí být (a ve většině případů ani není) zcela rovný, nýbrž může být více či méně prohnutý, a to jak směrem vzhůru, tak směrem dolů. Za poruchu lze považovat pouze prudké zalomení penisu, nikoli jeho plynulé prohnutí.

16.07.2018

Dobrý neviem či vám odpoveď došla lebo akurát sa mi vybil mobil. Ide o to že napr. keď kamarátovi stojí a on sa postaví tak jeho penis je vo vzduchu. Ale ja keď sa postavím tak padá moc dole a keď ho chcem zdvihnúť tak to je nepríjemné.

L, 14 let

Milý L,

Jak jsem uvedl v odpovědi na tvůj předchozí dotaz, sklon penisu při erekci může být různý. Pokud ti penis při erekci „padá dolů“, znamená to, že jeho sklon je u tebe vyšší než 90° a jeho závěsné vazy jsou velmi pružné. Nepříjemný pocit, o němž se zmiňuješ, se nejspíše dostavuje v důsledku zatnutí svalů v oblasti malé pánve, jímž lze dosáhnout „zdvihnutí“ penisu.
Možnosti změny sklonu penisu při erekci jsou omezené, protože je dán pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Někteří muži a chlapci mají tyto vazy tužší, a proto jejich penis při erekci směřuje vzhůru. Jiní mají tyto vazy pružnější, a proto penis směřuje kupředu nebo dolů. Pružnost vazů je vrozená. Úhel sklonu penisu lze sice do určité míry snížit posilováním svalstva pánevního dna, avšak rozdíl zřejmě nebude nijak zásadní (lze počítat se změnou úhlu nejvýše o 10 až 15°).
Nicméně větší úhel sklonu penisu (nad 90°) tě nemusí znepokojovat, protože i s penisem skloněným směrem dolů lze uskutečňovat pohlavní styk či jiné sexuální aktivity.

16.07.2018

Je mi 14 a pořád se neudělám. Můžu být neplodný ?

David, 14 let

Milý Davide,

K první ejakulaci (výronu semene) dochází nejčastěji u chlapců ve věku 12 až 14 let. Jestliže se u tebe ejakulace dosud nedostavila, ještě to neznamená, že jsi neplodný. Ostatně plodnost je u muže dána počtem zralých spermií na 1 mililitr ejakulátu, a tudíž neplodný může být i muž, který sice ejakulace dosahuje, avšak koncentrace zralých spermií v ejakulátu u něj nedosahuje kritické hranice, která činí 15 milionů spermií na 1 ml ejakulátu.
Kvůli tomu, že se u tebe ejakulace dosud nedostavila, se nemusíš znepokojovat. Pouze v případě, že by se první ejakulace nedostavila ani po dosažení věku 15 let, by bylo vhodné provést vyšetření na endokrinologii. Poukaz na vyšetření v případě potřeby vystaví lékař pro děti a dorost.

16.07.2018

Dobrý den. Mám dva dotazy.
1) Je dobré pít colu v těchhle vedrech? (Protože mám hodně nízký tlak, a potřebuju ho nějak zvýšit).
2) Jaktože se šourek v létě lepí na stehna? :D
Děkuji

Vašek, 15 let

Milý Vašku,

1) Právě s ohledem na horké počasí by sis měl zajistit dostatečný příjem tekutin. V případě sycených nápojů (např. zmíněné coly) je však vhodnější před konzumací nechat láhev chvíli otevřenou a nechat alespoň částečně vyprchat „bubliny“ oxidu uhličitého (CO2). Větší množství CO2 totiž může dráždit žaludek, což vede jedince k tomu, že pije méně.
Dospívající jedinec by měl denně vypít alespoň 50 až 70 mililitrů tekutin na 1 kilogram tělesné hmotnosti (například chlapec o tělesné hmotnosti 50 kg by měl denně vypít alespoň 2 500 až 3 500 ml, tj. 2,5 až 3,5 l tekutin). V horkém počasí doporučuji držet se spíše horní hranice doporučeného příjmu tekutin.
Vzhledem k obsahu cukru doporučuji za den vypít nejvýše 0,5 litru slazených nápojů (v případě coly činí množství cukru přibližně 11 gramů na 100 mililitrů), zbývající podíl tekutin by měla tvořit voda nebo neslazený čaj.
2) Nejpravděpodobnější příčinou popsaného problému je zvýšené pocení. Kůže šourku obsahuje velké množství potních a mazových žlázek. Pot slouží mimo jiné též k ochlazování povrchu těla, v horkém počasí je tudíž jeho produkce vyšší.
Doporučuji věnovat pozornost hygieně pohlavních orgánů a každý den si brát čisté spodní prádlo. Po náročné fyzické aktivitě spojené s výraznějším pocením doporučuji převléci se do suchého spodního prádla.

16.07.2018

Zdravím, za pár dní začnu přípravu na podzimní sezónu, začnu chodit běhat. Tak se chci zeptat, kolikrát týdně doporučujete běhat a hlavně v jakou dobu? Chtěl bych chodit hned ráno, když není ještě takové horko. Dále bych se chtěl zeptat, jestli je lepší jít po snídani nebo před a jaká snídaně by byla adekvátní.

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

Pokud chceš běhat, měl by sis především opatřit vhodnou běžeckou obuv, kterou lze zakoupit v prodejně sportovních potřeb. Dále by sis měl najít vhodné místo, kde budeš běhat. Běh po tvrdém povrchu (dlažba, beton a podobně) příliš nedoporučuji, protože způsobuje otřesy a představuje značnou zátěž pro klouby. Pro běh je vhodnější měkčí povrch, například antuka nebo běžecká dráha s polyuretanovým povrchem.
Přiměřenou zátěž pro dospívajícího člověka představuje nejvýše 20 až 25 minut běhu denně. Pro veškeré sporty platí, že jejich pravidelné vykonávání v menším rozsahu je zdraví prospěšnější, než nepravidelná jednorázová zátěž. Z tohoto hlediska by tedy bylo prospěšnější uběhnout každý den několik set metrů, než běžet například jednou za 14 dní několik kilometrů.
Pohybovým aktivitám se lze věnovat v kteroukoliv denní dobu s výjimkou posledních tří hodin před spaním. V letních měsících se nedoporučuje vykonávat fyzicky náročné činnosti v době mezi jedenáctou a čtrnáctou hodinou.
Běh nalačno nedoporučuji. Není pravdou, že při sportování nalačno se „spaluje“ více tuků. Je vhodné se ráno nejprve nasnídat a po patnácti až dvaceti minutách odpočinku jít běhat.

16.07.2018

Dobrý den proč když stáhnu předkožku za žalud tak někdy cítím takový zápach ? Děkuji za odpověď.

Strin, 14 let

Milý Strine,

Nejen ženské, ale i mužské pohlavní orgány mají charakteristický zápach, který může být naprosto přirozený. Pouze výraznější zápach by mohl být například projevem onemocnění, například zánětu vývodných cest močových. Takovéto onemocnění by se však projevovalo i nepříjemnými pocity (bolestí, pálením) při močení a zvýšenou teplotou.

16.07.2018

Co je to gynekomastie?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Gynekomastie je chorobné zvětšení prsních bradavek u chlapců nebo mužů, k němuž dochází v důsledku hormonální nerovnováhy.

16.07.2018

Dobrý den. Je normální, že v mém věku má můj penis velikost 15,3 cm při erekci a v normálním stavu 13 cm? Děkuji.

Jakub, 13 let

Milý Jakube,

Uvedené rozměry jsou sice nadprůměrné, ale stále ještě normální. Malý rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je dán nízkou pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn.

16.07.2018

Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat:
1, jaký mají na obřízku názor ženy/dívky, jestli mě s tím budou chtít v posteli.
2, jaké je pro a proti holení podpaží
Díky

Vojta, 12 let

Milý Vojto,

1) Názory mohou být různé, nicméně většina žen a dívek má o anatomii mužských pohlavních orgánů jen velmi rámcové představy. Názor partnerky pro tebe tudíž nemusí být nijak závazný. Navíc je málo pravděpodobné, že by si partnerka tvůj penis před pohlavním stykem nějak důkladně prohlížela. Pokud tě dotyčná dívka bude mít opravdu ráda, určitě nebude tvůj penis nijak kritizovat, ať už je jakýkoliv.
2) Výhodou holení ochlupení v podpaží je omezení tělesného pachu. Ten totiž vzniká především rozkladem potu, který zasychá na povrchu chloupků. Nevýhodou holení je podráždění pokožky, někdy i svědění oholené pokožky. Tomu lze předejít zvlhčením oholené pokožky pomocí pleťového krému.

15.07.2018

Dobrý den,
Je normální, že i v mém věku mám často erekci, popř. neúplnou erekci? Často se tyto erekce dostavují bezdůvodně a nevím si rady, jak tomu zabránit.
Děkuji

Jiří, 18 let

Milý Jiří,

Nejen u dospívajících chlapců, ale i u mladých mužů se erekce dostavuje poměrně často. Avšak po osmnáctém roce věku se již erekce bez předchozí stimulace zpravidla dostavuje méně často, než je obvyklé během období dospívání. Změna však nepřichází ze dne na den. Ústup častých, silných a dlouhodobě přetrvávajících erekcí je spíše postupný. Navíc není vyloučeno, že u tebe dosud nedošlo k ustálení hladiny pohlavních hormonů. Také je možné, že dospívání u tebe trvá o něco déle než u většiny ostatních.
Pouze v případě, že by u tebe i v dospělosti docházelo k častému nástupu dlouhotrvající, po několik hodin neochabující erekce, by se mohlo jednat o poruchu zvanou priapismus. Tou trpí zejména jedinci se zvýšenou srážlivostí krve, někdy se dostavuje i v důsledku narušení odtoku krve z penisu. Avšak vzhledem k tomu, že kromě úplné erekce uvádíš v dotazu i erekci částečnou (neúplnou), se v tvém případě o priapismus nejspíše nejedná.

15.07.2018

Dobrý den, chci se zeptat, jestli první sex bolí. A pokud se do holky netrefím tak co mám dělat? Děkuji

Jakub, 15 let

Milý Jakube,

Obavy z prvního pohlavního styku jsou sice do určité míry pochopitelné, avšak v naprosté většině případů zcela zbytečné. Racionální základ mají pouze obavy z neplánovaného početí či přenosu pohlavních nemocí, nikoli však obavy ze „selhání“ při prvním pohlavním styku. Je celkem přirozené, že člověk se obává něčeho, co je pro něj nové, neznámé a dosud nepoznané. Avšak pokud se dva lidé mají rádi a dobře si rozumějí, jistě svůj první pohlavní styk společně zvládnou.
Pokud pohlavnímu styku předchází dostatečně dlouhá milostná předehra (tj. vzájemné mazlení před samotným pohlavním stykem), během níž se partnerka uvolní a dojde u ní k dostatečnému zvlhčení pohlavních orgánů, neměl by být pohlavní styk nijak bolestivý. Bolest při narušení hymenu (neboli tzv. „panenské blány“) se dostavuje zpravidla pouze v případech, že soulož probíhá ve spěchu, ve stresu a bez dostatečně dlouhé milostné předehry.
Jestliže jsou pohlavní orgány dívky během milostné předehry dostatečně zvlhčeny, nemělo by zasunutí penisu do pochvy činit obtíže. Je docela dobře možné, že penis nejprve několikrát „sklouzne“ po vnějších pohlavních orgánech partnerky, avšak je velmi nepravděpodobné, že by se jej nakonec partnerovi nepodařilo do pochvy zavést. Rozhodně tě nemusí nijak znepokojovat, pokud nedojde k zavedení penisu do pochvy hned na počátku soulože. Nejedná se přece o nějaký závod, ve kterém bys měl podávat rychlostní výkon v zavádění penisu do pochvy. Pokud bude soulož probíhat v atmosféře vzájemné důvěry, nemohou ani případné počáteční rozpaky její průběh zásadním způsobem narušit.

15.07.2018

Dobrý den, zamiloval jsem se do holky, které je 16 let, ale vypadá o hodně mladší. Kdyby jsme spolu chodili, tak není divné, že je o 10 měsíců starší než já?

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Nevidím důvod, proč by chlapec nemohl chodit s dívkou, která je o něco málo starší než on. Věkový rozdíl 10 měsíců je přiměřený. Vzhledem k tomu, že vám oběma již bylo 15 let, nic nebrání ani vašim vzájemným sexuálním aktivitám, pokud se pro ně rozhodnete. Problém s věkovým rozdílem by nastal jen v případě, že pouze jednomu z vás by již bylo 15 let, zatímco druhému dosud nikoliv.

15.07.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že či je normálne, že keď si pretiahnem predkožku za žaluď, tak že mi to ťahá žaluď do dola a potom keď predkožku pustím, tak sa vráti za žaluď. Dá sa nejak spraviť, aby som mal predkožku stiahnutú tak, aby bol len žaluď a hladký penis (...)? Vďaka

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Sklopení žaludu směrem dolů při přetažení předkožky je způsobeno krátkou uzdičkou (frenulum breve). K uvolnění krátké uzdičky dochází ve většině případů spontánně (samovolně) do konce puberty.
Předkožka je anatomicky uzpůsobena k tomu, aby se po přetažení dříve či později navracela do své výchozí pozice na žaludu. Pouze u některých jedinců je natolik krátká či pružná, že větší či menší část žaludu zůstává i v klidovém stavu obnažena. Pokud dochází k obnažení části žaludu samovolně, nejedná se o nic závadného. Avšak umělou fixaci předkožky v pozici za žaludem (například pomocí nějaké spony a podobně) rozhodně nedoporučuji, protože by mohlo dojít k narušení průtoku krve penisem.
Není pravdou, že při dlouhodobém stažení předkožky za žalud bys měl žalud hladký. Povrch žaludu je totiž hladký právě jen díky tomu, že jej přiléhající vnitřní list předkožky udržuje v dostatečně vlhkém prostředí. Naproti tomu při dlouhodobém obnažení žaludu (například v důsledku odstranění předkožky) dochází k postupnému vysušování a keratinizaci (zdrsnění, zrohovatění) povrchu žaludu.

15.07.2018

Mám veľmi chlpatý zadok. Ako si ho oholiť?

Majk, 15 let

Milý Majku,

Holení ochlupení na zadní části těla (zejména pak mezi hýžděmi) příliš nedoporučuji, viz též odpověď na dotaz návštěvníka Medojeda ze dne 09.07.2018, který najdeš níže na této stránce. Pokud se tuto část těla přece jen rozhodneš oholit, je třeba počítat s tím, že ostré dorůstající chloupky budou způsobovat nepříjemné podráždění pokožky.

15.07.2018

Jsem bisexuál a mám kluka, když sme se líbali tak chtěl orální sex. Já nemám nic proti, ale je to v souladu se zákony ?

Prostě já, 13 let

Milý Prostě ty,

Líbání není trestný čin. Pokud jde o sexuální aktivity, záleží na věku obou účastníků. Pohlavní styk a jiné sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let jsou sice trestným činem pohlavního zneužití, avšak pokud se pohlavního zneužití dopustí osoba mladší 15-ti let, nelze ji trestně stíhat, protože dosud nenese trestní odpovědnost. Riziko stíhání by tvému partnerovi hrozilo, kdyby již dosáhl věku 15-ti let, zatímco ty ještě nikoli.

15.07.2018

Ahoj, mám problém, byl jsem obřezán už když mi bylo asi 5 let a nyní mi je 12 a bojím se kvůli tomu že mám strašně malý penis asi 2 cm v klidu a při erekci asi 5 cm

Ron, 12 let

Milý Rone,

Průměrná délka penisu ve věku 12 let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci. Délka 5 cm při erekci je sice podprůměrná, avšak ještě se nejedná o tzv. mikropenis.
Je pravdou, že v důsledku cirkumcize (obřízky) může dojít ke zmenšení penisu. Avšak podprůměrné rozměry penisu mohou být dány i vrozenými předpoklady nebo větším či menším opožděním tělesného vývoje. Lékařské vyšetření bych doporučoval spíše jen v případě, že by v následujících několika letech nedošlo k výraznějšímu růstu penisu do délky.

14.07.2018

1)Při masturbaci mi jde předkožka stáhnout jen tak do poloviny.Vadí to?
2)Uvolňuje se mi jen preejakulát. Nikdy ejakulát. Dá se to nějak změnit?

Alex, 13 let

Milý Alexi,

1) Jestliže přetahování předkožky činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. Proces uvolňování předkožky není nijak časově limitován. U některých chlapců dochází k uvolnění předkožky dříve (již v dětství), u jiných později (až během dospívání či v jeho závěru). Předkožku se nesnaž uvolňovat násilím. Další informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.
2) K první ejakulaci dochází u chlapců nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Prozatím se tedy nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že jsi dosud ejakulaci neměl. Je jen otázkou času, kdy se u tebe první ejakulace dostaví. Nemusíš dělat nic, stačí počkat. Pouze v případě, že by se ejakulace nedostavila ani po dosažení věku 15 let, by bylo vhodné zajistit si vyšetření na endokrinologii.

14.07.2018

Dobrý den, jak probíhá vyšetření předčasné puberty?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Při podezření na předčasnou pubertu se provádí endokrinologické vyšetření, jehož součástí je měření tělesné výšky a hmotnosti, posouzení vývoje pohlavních znaků, odběr krve za účelem stanovení hladiny pohlavních hormonů, případně též rentgen levé (u leváků pravé) ruky a zápěstí za účelem posouzení kosterního věku.
V tvém věku je však již na vyšetření předčasné puberty poněkud pozdě. Za předčasný se považuje nástup prvních projevů puberty před dovršením věku devíti let u chlapců a osmi let u dívek. V tvém věku již nelze objektivně prokázat, zda u tebe puberta nastoupila dříve či nikoliv.

14.07.2018

Dobrý den, mám dlouhodobý problém. Ochlupení, varlata, hlas jsou v normálu, ale co se týče penisu, zasekl jsem se někdy tak před 5ti lety a nic se stále neděje, nevyvinul se téměř vůbec, připadám si jako malé dítě. Přes stud nedokážu přijmout žádnou holku a chodím i na malou do kabinky, na veřejných záchodech. Občas z toho mám deprese, že se nic nezmění a všichni se mi budou smát, když vidím lidi jak o těchhle věcech mluví. Moc mě to trápí. V erekci mám kolem 18ti cm, ale normálně o 10 méně.

Anonym2810, 18 let

Milý Anonyme2810,

Rozměry tvého penisu jsou naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 17 až 18 let činí 7,5 až 10,5 cm v klidovém stavu a 14,5 až 17,5 cm při erekci. Jestliže tvůj penis měří v klidovém stavu 8 cm, jeho délka odpovídá průměru. Délka penisu při erekci 18 cm je dokonce mírně nadprůměrná. Rozhodně si tedy nemusíš připadat jako malé dítě (v dětství před pubertou činí průměrná délka penisu 3 až 5 cm v klidovém stavu a 6 až 10 cm při erekci).

14.07.2018

Potreboval by som schudnúť. Mám naplánovaný jedálničiek len sa neviem pripraviť psychicky na dodržanie jedálnička. Vždy poruším pravidlo a dám si niečo čo nemám jesť. Ako sa mám na to psychicky pripraviť?

Majo, 15 let

Milý Majo,

Především je třeba si uvědomit, že hubnutí nemusí znamenat jen „odříkání“. Úprava stravovacích návyků při hubnutí nespočívá pouze ve vynechání určitých druhů potravin (kterých ostatně není tak mnoho). Ze všeho nejdůležitější je pravidelnost stravování. Denní příjem potravin je třeba rozdělit nejméně do pěti jídel (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) a pokud možno dodržovat pravidelný čas jednotlivých jídel. Důležité je rovněž dodržování pitného režimu.
Samozřejmě, že existují potraviny, kterým by ses měl vyhýbat, zejména příliš tučná jídla a tzv. bílé pečivo, tj. pečivo z pšeničné mouky, například světlé rohlíky a housky. Při omezování těchto potravin můžeš poprosit o pomoc rodiče, například se je můžeš pokusit přesvědčit, aby místo světlého pečiva kupovali pečivo tmavé, místo tučného masa libové a podobně.
Úpravu stravovacích návyků je vhodné doplnit vhodnými pohybovými aktivitami. Obzvláště doporučuji plavání, které je spojeno s velkým energetickým výdejem, a přitom nepředstavuje tak vysokou zátěž pro klouby, jako například běh. Další vhodnou pohybovou aktivitu představuje jízda na kole.

14.07.2018

Dobrý deň. Pri stoporení penisu mi penis "Nie je sám od seba vo vzduchu". Zväčší a zhrubne sa ale musím vyvolať pocit aby ostal vo vzduchu a ten pocit je po chvíli veľmi bolestivý.

L, 14 let

Milý L,

Nejsem si jistý, zda jsem tvůj dotaz správně pochopil, avšak předpokládám, že máš na mysli úhel sklonu penisu při erekci. Pravdou je, že téměř u dvou třetin mužů a chlapců směřuje penis při erekci více či méně vzhůru, což však nemusí být jediná správná varianta. Přibližně u 10% mužů a chlapců směřuje penis při erekci rovně kupředu a u dalších 25% dokonce směřuje více či méně dolů (viz údaje z následující tabulky).

Pro větší názornost je připojena kresba, na níž jsou vyznačeny některé úhly sklonu penisu, aby bylo zřejmé, odkud se úhel počítá.

 

Podstatné je, že při erekci dojde ke zvětšení objemu penisu a k jeho zpevnění. Pokud jde o úhel sklonu penisu, ten je dán především pružností a délkou závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn (čím kratší jsou tyto závěsné vazy, tím více směřuje penis při erekci vzhůru). Částečně lze úhel sklonu penisu změnit zatnutím svalů pánevního dna (možná, že právě silné zatínání těchto svalů způsobuje bolest, o níž se v dotazu zmiňuješ).
Délka a pružnost vazů jsou vrozené a nelze je měnit. Do určité míry lze úhel sklonu penisu při erekci snížit (tak, aby penis směřoval více vzhůru) posilováním svalstva pánevního dna, avšak výsledek se nemusí dostavit hned.

14.07.2018

Dobrý den,
1) masturbuji 4x denně a někdy, při vyvrcholení(ejakulaci) mě trochu zabolí v šourku(varlata). Co mám dělat, je to normální?
2) je možné, že se mi v mém věku ještě vyvíjejí varlata?
3) slyšel jsem, že se někdo za den dokáže masturbovat a vyvrcholit až 8x, je to možné?
Děkuji moc za odpověď, doufám že odpovíte, ještě jednou díky

Anonymní, 15 let

Milý Anonymní,

1) Nepříjemné pocity mohou být způsobeny například silnějšími kontrakcemi (stahováním) tzv. kremasterových svalů, které obepínají semenné provazce a tvoří smyčky kolem varlat. Pokud tyto nepříjemné pocty po krátké době odeznívají, mělo by být vše v pořádku.
2) Ano, růst objemu varlat obvykle probíhá do věku 17 až 18 let.
3) Takto vysoká frekvence vykonávání masturbačních aktivit je sice poněkud neobvyklá, avšak není zcela vyloučená, neboť nepřekračuje fyziologické meze organismu.
V rámci živočišné říše patří k sexuálně nejvýkonnějším živočichům šimpanz, který je údajně schopen vykonávat pohlavní styk až čtyřicetkrát za den. Člověk je sice oproti šimpanzovi méně sexuálně výkonný, avšak přesto může dosahovat orgasmu i několikrát za den.

14.07.2018

Je normální když často masturbuji a pořád mám erekci?

Mike, 12 let

Milý Mike,

V období dospívání se erekce dostavuje poměrně často. Příčinou je narůstající úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi. Také častější vykonávání masturbace v období dospívání souvisí s hormonálními změnami, k nimž v dospívajícím organismu dochází. Erekce a masturbace tedy nepředstavují nic nenormálního.

14.07.2018

Dobrý den. Mám takovou asi blbou otázku ale já si vážně nevím rady. Jak se má správně líbat??
Jako co mám dělat s jazykem?? Děkuji za odpověď

Otazník, 14 let

Milý Otazníku,

Předtím, než dívku políbíš, byste se měli dostatečně sblížit, protože líbání představuje značně důvěrnou formu tělesného kontaktu. Nebylo by vhodné snažit se dívku hned líbat, kdybyste se předtím ani jednou nedrželi za ruce nebo alespoň zlehka neobjali.
Obavy z prvního líbání jsou do určité míry pochopitelné, přece jen se jedná o činnost, se kterou dosud nemáš žádné zkušenosti. Nicméně pokud tě tvoje dívka bude mít opravdu ráda, jistě ti nebude vyčítat, že napoprvé nelíbáš jako profesionální herec z romantického filmu nebo seriálu. Možná, že ani tvoje dívka nebude mít s líbáním žádné zkušenosti. Avšak při dostatečném vzájemném porozumění jistě líbání společně zvládnete.
Před prvním polibkem bys měl dát dívce nejprve najevo, že se ji chystáš políbit, což můžeš udělat například tím, že se k dívce přikloníš. Polibek by neměl být náhlý a nečekaný. Jakmile k dívce nakloníš hlavu na určitou vzdálenost (přibližně 15 až 20 cm), nejspíše již sama pozná, že se ji chystáš políbit. V této chvíli má dívka možnost dát ti najevo, že nemá o polibek zájem. V takovém případě se od tebe odtáhne, otočí hlavu nebo začne o něčem mluvit, aby přenesla tvoji pozornost jiným směrem. Naopak v případě, že dívka má o polibek zájem, se k tobě přikloní nebo natočí hlavu tak, abys ji mohl políbit.
Pokud máš obavy z polibku na rty, můžeš dívku nejprve zkusit políbit na tvář, na krk a podobně. Jestliže bude dívka chtít, abys ji políbil na ústa, dá ti to najevo například otočením hlavy v tvém směru.
Jestliže chceš dívku políbit na ústa, měl bys těsně před polibkem pootočit hlavu mírně na stranu, aby se vaše nosy nesrazily. Pokud bys měl pocit, že máš v ústech příliš vlhko, můžeš před polibkem nenápadně polknout. Při polibku bys neměl mít v ústech žvýkačku a vydávat zvuky, například mlaskání. Ústa bys měl mít mírně pootevřená, avšak doteky rtů by měly být alespoň zpočátku jen lehké.
Při tzv. francouzském polibku se partner a partnerka dotýkají nejen svými ústy, ale i jazyky. Tento druh líbání je vhodný spíše pro takové páry, které se již velmi dobře znají a již mají společné zkušenosti s běžným líbáním. Ne všechny dívky však mají o francouzské polibky zájem, protože některým může takovéto líbání připadat nehygienické.
Francouzský polibek představuje přece jen důvěrnější formu kontaktu, než běžný polibek. Svůj zájem o francouzský polibek můžeš dívce naznačit například tím, že se při líbání (raději však ne hned při prvním líbání) jemně dotkneš jejích rtů špičkou jazyka. Poté již záleží na tom, jak bude dívka reagovat. Pokud bude mít o francouzský polibek zájem, začne se sama dotýkat jazykem tvých rtů a jazyka. Pokud zájem mít nebude, bude se snažit držet rty přivřené, aby ti ztížila proniknutí jazykem do jejích úst.
Polibek je vhodné provázet dotekem ruky, například jejím položením kolem pasu či ramen. Polibek na ústa lze spojit s objetím. S ukončením líbání není třeba pospíchat, dívka ti většinou dá sama najevo, že chce polibek ukončit, například tím, že se od tebe jemně odsune. Tehdy můžeš uvolnit objetí a od dívky se jemně odtáhnout. Líbání můžeš zakončit tím, že dívce řekneš něco hezkého.

13.07.2018

Dobrý den. Chci se zeptat jestli je normální, že v 16 letech mám stále dětský až takový ženský hlas. Známky mutace se téměř neobjevují. Je toto v tomto věku ještě normální? Děkuji za odpověď.

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Hlasová mutace (změna hlasu z chlapeckého na mužský) může nastoupit kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem života a zpravidla probíhá po dobu šesti měsíců až dvou let.

13.07.2018

Dobrý den. Byl jsem se zeptat svého dětského lékaře, jestli trpím gynekomastií. Bylo mi řečeno, že ne, ale pravou bradavku mám prý zduřenou (moc netuším co to znamená). Dále mi byla položena otázka, jestli beru nějaké léky nebo jím hodně kuřecího masa. Tuším, že se to týká hormonů. Pokud se nemýlím, poradíte mi prosím, které podobné potraviny jako kuře bych neměl jíst ve velkém množství a které můžu jíst?

Hmmm (2), 14let

Milý Hmmm (2),

Zduření znamená chorobné zvětšení. Pravou gynekomastii lze sice diagnostikovat pouze na základě endokrinologického vyšetření, avšak i zkušenější praktický lékař by měl její projevy rozpoznat. Pokud chorobné zvětšení prsních bradavek neustoupí do dvou let (rozumí se od počátku výskytu), bylo by vhodné si přece jen zajistit vyšetření na endokrinologii.
V nedávné minulosti se ve sdělovacích prostředcích objevily zprávy o kontaminaci drůbežího masa pohlavními hormony, avšak tyto případy pocházejí nikoliv z České republiky, nýbrž ze zemí jihovýchodní Asie, kde pro chov hospodářského zvířectva platí poněkud odlišné normy. Naproti tomu v zemích Evropy se hormony dostávají do životního prostředí především z hormonální antikoncepce (přesněji řečeno z moči osob, které ji užívají). Konzumace drůbeže se tedy obávat nemusíš.

13.07.2018

Dobrý den,
1) vždy když vylezu z bazénu mam mnohem menší varlata než obvykle (přitažené k tělu) je to normální?
2) v jakém veku začíná tmavnout pokožka na varlatech a penisu?

Tomo, 13 let

Milý Tomo,

1) Jedná se o naprosto normální způsob, jímž tělo udržuje stálou teplotu varlat. Při pobytu ve vodě (nebo také při pobytu v mokrých plavkách na přímém slunci) dochází k ochlazování varlat. Tělo reaguje na toto ochlazení stažením šourku a přitažením varlat blíže k tělu, aby došlo k jejich zahřátí. Naopak při koupání v teplé vodě nebo při zvýšené teplotě nebo horečce dojde k uvolnění šourku a k poklesu varlat (jejich oddálení od těla), která se tímto způsobem ochlazují. Proces udržování stálé teploty varlat je popsán také na stránce „Co a jak se mění“.
2) Pigmentace neboli tmavnutí šourku a penisu začíná obvykle ve věku 13 až 14 let (přičemž pigmentace šourku je zpravidla výraznější než pigmentace penisu).
Avšak stejně jako u dalších tělesných změn, k nimž v období dospívání dochází, je třeba počítat s individuálními rozdíly v tempu vývoje. U některých chlapců může k pigmentaci vnějších pohlavních orgánů docházet dříve, u jiných později. Věk 13 až 14 let je tedy spíše orientační.

13.07.2018

Dobrý den mám jeden dotaz. Na žaludu když stáhnu předkožku tak mám takový bílý kousky něčeho nevím co to je a bojím se že až budu chtít mít orální sex tak že ta holka mě kvůli tomuto odmítne děkuji za odpověď.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Pravděpodobně se jedná o tzv. smegma, které vzniká odlučováním buněk ze svrchní vrstvy epitelu (tkáně) na povrchu určitých částí mužských i ženských pohlavních orgánů (u žen a dívek se jedná o malé stydké pysky, klitoris a záhyb nad klitorisem, u mužů a chlapců o žalud a vnitřní list předkožky, přičemž smegma se vyskytuje dokonce i u 25% chlapců, kteří byli obřezáni a nemají předkožku).
K odstraňování smegmatu dochází mechanickou cestou, tedy stíráním nebo oplachováním. Opláchnutí smegmatu je jednoduché a při koupání či sprchování zabere obvykle jen několik vteřin.
Jestliže si pohlavní orgány každý den oplachuješ, nemusíš se obávat, že by tě dívka odmítla z důvodu nahromaděného smegmatu, s jehož tvorbou má ostatně sama jistě též vlastní zkušenosti, neboť smegma se tvoří i u žen a dívek. Pokud by dívka považovala dráždění penisu ústy za nehygienické, může k tomuto účelu použít kondom (k tomuto účelu se vyrábějí dokonce i speciální kondomy s ovocnou příchutí, jejichž cena je srovnatelná s cenou běžných kondomů).

13.07.2018

Ahoj mám problém vždy když mě někdo například napomene tak si to strašně moc beru a vždy mě zpytuje svědomí jde se tomu nějak vyvarovat ?

Anonimek, 15 let

Milý Anonimku,

Umět přijmout oprávněnou kritiku ze strany druhých je sice důležité, avšak zároveň bys vůči sobě neměl být přehnaně náročný. Pokud je napomenutí nepřiměřené nebo nespravedlivé, můžeš jej sice pociťovat jako křivdu, avšak nemělo by narušit tvoje kladné sebepojetí. Pokud jde o svědomí, to bys sice neměl zcela odhodit, avšak zároveň by sis neměl dělat přehnané výčitky kvůli různým drobným pokleskům, kterých se možná občas dopouštíš.
Napomínání a kritické připomínky ze strany ostatních se snaž přijímat spíše jako informaci o tom, co bys příště mohl udělat lépe nebo čemu by ses mohl vyhnout. Nikdo od tebe nemůže očekávat, že budeš vždy a ve všem naprosto dokonalý. Každý člověk má své silné a slabé stránky. Důležité je, abys u sebe poznal obojí a nehledal na sobě neustále jen samé chyby. Při poznávání svých předností a kladných stránek ti může pomoci, když si vytvoříš jejich písemný seznam.

13.07.2018

Dobrý den,
Jdou nějak vybělit zuby? Nemám je totiž bílé od narození. Jenomže mě se to nelíbí. Děkuji za odpověď

Problem, 15 let

Milý Probleme,

Bělení zubů není vhodné pro každého, neboť může způsobit poškození zubní skloviny, podráždění dásní či zvýšit citlivost zubů. Doporučoval bych nejprve se poradit se zubním lékařem. Namísto razantního bělení chrupu můžeš zvážit jeho speciální čištění, které provádí dentální hygienista.

13.07.2018

Dobrý den, mám pár otázek:
1) Měřím 189cm (Stále je mi 14, ale za půl měsíce už 15, takže se to dá brát jako 15let). A mě zajímá, jestli to není moc (váha 73kg).
2) Jak se dají vypočítat ty výškové percentily?
3) V klidu mám penis asi 4cm dlouhý, ale při erekci je to cca. 16cm. Je tenhle rozdíl normální? Přijde mi trochu moc, že by penis v erekci měl skoro čtyřnásobek jeho délky v klidu.
4) Na penisu mám takovou hnědou skvrnku (přesněji na žaludu, a nebolí nic). Tak jestli je tenhle pigment normální.
5) Můžu si koupit lubrikant jinde, než v obchodě? Jsem totiž dost stydlín.
Děkuji za odpovědi! :)

Typecek, 15 let

Milý Typecku,

1) Vzhledem k tvému věku a pohlaví máš nadprůměrnou výšku. Podle percentilového růstového grafu se nacházíš mírně nad 97. percentilem, což znamená, že více něž 97% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco necelá 3% jsou vyšší.
Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) činí 20,4. Jedná se o normální hmotnost (optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 15 let se pohybují v rozmezí 19 až 21).
2) Hodnoty percentilových růstových grafů vycházejí z měření tělesné výšky reprezentativního vzorku dětské a dospívající populace. Tato měření se provádějí každých 10 let, výsledky vyhodnocuje Státní zdravotní ústav ČR.
Percentilový růstový graf pro chlapce si můžeš prohlédnout zde.
3) Výrazný rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je dán vysokou pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Někteří muži a chlapci mají tyto závěsné vazy pružnější, jiní tužší. U mužů a chlapců s vysoce pružnými vazy je délkový rozdíl mezi klidovým stavem a erekcí výraznější (může být i několikanásobný), naopak u jedinců s tuhými vazy je tento rozdíl nízký, někdy až téměř nepatrný (penis se u nich při erekci sice napřímí a zpevní, avšak rozdíl v délce oproti klidovému stavu je jen malý). Pružnost vazů je dána vrozenými předpoklady a nelze ji měnit.
4) Pigmentové skvrny se na povrchu žaludu vyskytují pouze vzácně, protože pokožka žaludu zpravidla pigment neobsahuje. Avšak pokud skvrna nebolí a nezpůsobuje žádné obtíže, není třeba se kvůli ní znepokojovat. Pokud by skvrna začala bolet, krvácet nebo by se zvětšovala, doporučoval bych navštívit kožního lékaře a nechat si skvrnu prohlédnout.
5) Pokud si chceš zakoupit lubrikační gel, bude třeba překonat ostych a přece jen se vypravit do obchodu. Pokud se stydíš se svým přáním oslovit prodavače nebo prodavačku, můžeš jít nakoupit do samoobslužné prodejny, případně využít samoobslužné pokladny, které jsou zákazníkům k dispozici v některých větších nákupních centrech.

13.07.2018

Dobrý den, má každý z kluků stejné pocity při masturbaci?

Ahoj, 12 let

Milý Ahoj,

K navozování příjemných pocitů při masturbaci dochází stimulací (drážděním) pohlavních orgánů.
Pocity dosahované v průběhu masturbace před dosažením orgasmu (tj. pohlavního vyvrcholení) se u jednotlivých chlapců mohou lišit v závislosti na použitém způsobu vykonávání masturbace, ale také v závislosti na množství nervových zakončení penisu, která při doteku přijímají vzruch a předávají jej do dalších částí nervové soustavy. Nejvíce nervových zakončení penisu se nachází v předkožce, jejíž chirurgické odstranění může celkovou citlivost penisu značně snížit. Naproti tomu velikost penisu nemá na množství nervových zakončení vliv (penis menších rozměrů obsahuje přibližně stejné množství nervových zakončení jako penis větších rozměrů, rozdíl tudíž nespočívá v jejich množství, nýbrž v koncentraci).
Pokud jde o pocity při dosažení samotného orgasmu, ty bývají u různých jedinců podobné, protože orgasmus je výsledkem reflexu, při němž dochází ke stahování svalstva v oblasti tzv. malé pánve. Avšak intenzita prožívání příjemných pocitů při orgasmu může být různě vysoká.

12.07.2018

Dobrý den, může být dítě zplozeno z preejakulátu?

Tomáš, 12 let

Milý Tomáši,

Preejakulační tekutina sice může obsahovat spermie, avšak jejich koncentrace je většinou natolik nízká, že k oplodnění nestačí. Přesto však možnost oplodnění preejakulační tekutinou nezle zcela vyloučit.

12.07.2018

Dobrý den,
Teď o prázdninách masturbuju 4x denně, jednou jsem si řekl, že se zkusím udělat 4x v kuse, udělal jsem se 2x a pak už to nešlo
(...), ale orgasmus jsem měl, je to nějaký problém ?

Domino, 16 let

Milý Domino,

Po dosažení orgasmu se začne do krve uvolňovat větší množství hormonu prolaktinu, v důsledku čehož dochází k určitému poklesu schopnosti pokračovat v dalších sexuálních aktivitách. U mužů a chlapců může na určitou dobu (zpravidla několik minut, někdy i na několik desítek minut) dojít k odeznění nebo alespoň ochabnutí erekce a ke snížení schopnosti dosáhnout další ejakulace. To, co popisuješ, je tedy naprosto normální.

12.07.2018

1.Chtějí mne 2 holky co mám dělat?
2.Chci sex někdy si ho i představuji co s tím?
3.Chci po holce nahou fotku co s tím mám ji o to požádat ?
4. Je normální si honit vedle někoho nebo ne?

Xdd, 12 let

Milý Xdd,

1) Záleží na tom, zda máš o navázání vztahu s některou z těchto dívek zájem. Pokud máš dívku rád, můžeš se s ní spřátelit, případně s ní začít chodit. Nejsi však povinen vstupovat do vztahu s každou dívkou, která o tebe projeví zájem.
Pokud se rozhodneš jednu z dívek (případně obě dvě) odmítnout, vyjádři se pokud možno zdvořile a ohleduplně. Například můžeš dívce sdělit, že se na důvěrnější vztah ještě necítíš připravený. S každou dívkou však jednej zvlášť. V žádném případě se nenech vmanipulovat do situace, kdy by ses musel před oběma dívkami najednou vyjádřit, o kterou z nich bys měl zájem. Jestliže by od tebe něco takového požadovaly, jednalo by se nejspíše jen o provokaci, na kterou bys neměl odpovídat (pokud má totiž dívka o chlapce vážný zájem, svěřuje se mu se svými city pouze mezi čtyřma očima, nikoli v přítomnosti jiné dívky).
2) Představovat si můžeš cokoliv, tedy například i pohlavní styk a podobné aktivity. Erotické představy jsou u dospívajících jedinců naprosto normální a není třeba snažit se je potlačovat.
3) Od dívky bys neměl požadovat, aby se kvůli tobě fotografovala nahá a aby ti takovou fotografii poskytovala. Tvůj požadavek by dívku mohl přivést do rozpaků a mohla by si o tobě myslet, že ti záleží pouze na jejím těle. Ani ty sám bys dívce neměl podobnou fotografii nabízet, protože nikdy nemůžeš vědět, jak s takovou fotografií naloží (například by jí mohla ukázat kamarádce nebo někomu jinému, komu bys svoji fotografii ty sám nikdy neposkytl).
4) Společná masturbace dvou či více jedinců patří mezi sexuální aktivity. Sama o sobě může být společná masturbace normální a neškodná, pokud při ní nedochází poškozování práv druhých osob. Závadné by bylo například vykonávání masturbace na veřejnosti, tedy v přítomnosti alespoň třech dalších osob nebo na veřejně přístupném místě, neboť v takovém případě by masturbace mohla vzbuzovat veřejné pohoršení.

12.07.2018

Dobrý den,
1.Jsem to zase já a moje dotazy zní:
Když jsem byl na ŠvP se školou docela jsem se tam sblížil s holkama z naší třídy no a po večerech nás holky navštěvovali na pokojích a prostě naše konverzace došla až k pohlavnímu styku, masturbaci atd. No a ona mi řekla že může jakoby "ejakulovat" i holka že prý při silném a pravém orgasmu holkám vystříkne nějaká tekutina.
2. Holky z druhé třídy (z áčka) jsou na mě hnusný a protivný furt se mě ptají na divný otázky a provokují mě i když jsem jim nikdy nic zlého neudělal. Divné je že když jedna z nich jde sama třeba do školy tak si na mě nedovolí, ale když jsou spolu tak si dovoluje až moc a docela mi to vadí a je mi to líto.
3. Učitelé o mě a dalších klucích s kterýma se bavím nejvíce, říkají že jsem asociál. Jenomže já si to nemyslím, ano bavím se převážně jenom s 2 kamarády ale občas i s ostatními.
4. Nechci být nějaký dotěrný, ale proč jste neodpověděl na můj 1 dotaz?
Děkuji za všechny odpovědi.

Medojed, 15 let

Milý Medojede,

1) Při orgasmu může u ženy nebo dívky dojít k uvolnění výměšku periuretrálnch žláz (někdy též označovaných jako Skeneho žlázy), což se někdy označuje jako „vlhký orgasmus“. Avšak označovat výron tekutin periuretrálnch žláz termínem „ejakulace“ mi připadá poněkud přehnané, neboť výměšek uvedených žláz není totéž, co ejakulát.
2) Především by ses neměl nechat vyprovokovat, protože příliš důrazné obrana proti nevhodnému chování ze strany ostatních by se mohla nakonec obrátit proti tobě. Na „divné“ otázky nejsi povinen odpovídat. Spolužačkám můžeš v klidu a bez emocí sdělit, že ti jejich chování vadí. Pokud tě ani přes takovéto upozornění nepřestanou obtěžovat, můžeš se obrátit například na výchovného poradce, školního psychologa nebo metodika prevence sociálně patologických jevů, případně na třídního učitele. Také by bylo dobré, kdyby sis zajistil nějaké věrohodné svědky, kteří by v případě potřeby byli ochotni nevhodné chování tvých spolužaček dosvědčit.
3) Asociál je jedinec, jehož chování je ve značném rozporu se společensky uznávanými normami a hodnotami a který se nedovede začlenit do společnosti. Jestliže dáváš přednost opravdovému kamarádství s několika málo spolužáky, ještě to nemusí znamenat, že jsi „asociál“ (samotnou volbu tohoto výrazu považuji ze strany kvalifikovaných pedagogických pracovníků za poněkud nešťastnou, pokud není spojena s vyloženě protispolečenským či protiprávním jednáním dotyčného žáka). Nejsi povinen kamarádit se s každým, koho potkáš.
4) Pod tvojí přezdívkou jsem v minulosti obdržel pouze dotaz ze dne 09.07.2018 týkající se holení, na který jsem odpověděl (viz níže na této stránce). Není vyloučeno, že mohlo dojít k chybě při odesílání dotazu.

11.07.2018

Dobrý den, mám "chlupaté" nohy (tmavě) ale někdy se lesknou a vypadá to špatně. Co můžu dělat? Děkuji

Martin, 13 let

Milý Martine,

Hustota tělesného ochlupení je do značné míry dána dědičnými předpoklady, které nelze dodatečně měnit.
Pokud ti hustější a tmavší ochlupení na dolních končetinách vadí, můžeš toto ochlupení zesvětlit například pomocí odbarvovače na vlasy, který lze zakoupit v obchodech s drogerií a kosmetikou. Odbarvení představuje šetrnější způsob úpravy chlupů, než například jejich holení. Přesto však doporučuji nejprve vyzkoušet malé množství odbarvovače a sledovat, zda nedojde k podráždění (zarudnutí, svědění) pokožky.
Světlejší chlupy budou méně nápadné za předpokladu, že nemáš výrazně tmavou pleť nebo nejsi opálený. V takovém případě by odbarvené chloupky byly naopak nápadnější než chloupky tmavé.

11.07.2018

Můžu se vás prosim zeptat proč mi nechce růst penis už od desíti let ho mám malýho 4 cm a při erekci 6 cm a ostatní ve škole ho maj takového velkého (...)

Tonny, 13 let

Milý Tonny,

K prvnímu výraznému růstu penisu dochází u chlapců nejčastěji ve věku 12 až 13 let, do té doby se jeho délka mění pouze nepatrně. Rozměry penisu, které uvádíš, sice odpovídají průměrným rozměrům u chlapců ve věku 11 let, avšak prozatím se nejedná o nijak výrazné vývojové opoždění (pro nástup veškerých tělesných změn v pubertě platí, že časový rozdíl do dvou až dvou a půl let oproti běžnému věku nástupu těchto změn není důvodem k jakémukoliv znepokojení). I tak jsou rozměry tvého penisu stále ještě normální. U některých dospívajících jedinců se určité tělesné změny dostavují o něco dříve, u jiných o něco později. Je tudíž velmi pravděpodobné, že k určitým změnám, k nimž u některých tvých vrstevníků již došlo, u tebe dojde v nejbližší době.

11.07.2018

Dobrý den, poslední asi 2 měsíce u sebe pozorují nárůst bicepsů a to nedělám žádné aktivity, díky kterým bych je mohl mít. Během dospívání se bicepsy zvětšují samy?

Etojaja, 14 let

Milý Etojajo,

Nárůst svaloviny a mohutnění kosterního svalstva patří k tělesným změnám, k nimž dochází během dospívání. Pod vlivem hormonálních změn, k nimž probíhá v dospívajícím organismu, dochází k určitému zmohutnění svalů i u chlapců, kteří nevykonávají žádné speciální posilovací cviky. U dospělého muže je objem kosterních svalů přibližně dvakrát větší než v dětství před pubertou.

11.07.2018

Dobrý den, jak si mám vypočítat procento tělesného tuku?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Existují sice různé vzorce pro výpočet podílu tuku na tělesné hmotnosti na základě srovnání různých údajů (věku, pohlaví, tělesné hmotnosti, výšky, případně některých dalších tělesných rozměrů), avšak výsledky takovýchto výpočtů mohou být jen velmi přibližné. Navíc veškeré takovéto vzorce jsou určeny pro dospělé, nikoli pro dospívající, u nichž může docházet k různým disproporcím v závislosti na kolísající hormonální hladině. Výsledky podobných výpočtů je tedy třeba brát se značnou rezervou.
Pouze pro zajímavost uvádím jeden z takovýchto vzorců (podle časopisu British Journal of Nutrition), avšak za výsledky neručím a navíc je vzorec určen pro dospělé, nikoli pro dospívající.

pro muže: (1,2 × BMI) + (0,23 × věk) – 10,8
pro ženy: (1,2 × BMI) + (0,23 × věk) – 5,4

11.07.2018

Jak jsem psal u "předkožka a žalud" když budu do předkožky vmasírovat krém či mast tak mam počkat nějakou chvíli a zkusit stáhnout předkožku. Např. když to budu dělat po 20 a povede se mi stáhnout předkožka budu muset stále mazat předkožku mastí či krémem nebo už nebudu muset ?

Pepík, 14 let

Milý Pepíku,

Zvlhčováním předkožky a jejím jemným a opatrným posunováním lze podpořit přirozený proces jejího uvolňování, avšak je třeba se vyvarovat pokusů o násilné přetažení předkožky. Když budeš předkožku zvlhčovat, můžeš si ji zkoušet jemně posunovat, nikoli hned stahovat až za žalud. Zvlhčování se provádí dvakrát až třikrát za den a jek je uvedeno v článku, na který stále odkazuješ, celý postup vyžaduje vytrvalost a trpělivost. Nelze tedy očekávat, že výsledek se dostaví po prvních dvaceti pokusech.

11.07.2018

Dobrý den jak jste psal u "předkožka a žalud" že když nejde přetáhnout předkožka přes penis ale trochu jo a ,že se může namazat olivovým olejem mohu se zeptat jak a může to být extra panenský olivový olej ?

Pepa, 14 let

Milý Pepo,

Na stránce „Žalud a předkožka“ (pod nadpisem „Jaký krém se dá použít?“) není uveden přímo olivový olej, nýbrž různé druhy krémů, mezi nimi i krémy s olivovým olejem (celá věta zní: „Pro zvlhčování předkožky se hodí panthenolová mast, měsíčková mast, tělové mléko nebo dětský krém či krémy na suchou pokožku s vitaminem E, olivovým olejem či bambuckým máslem.“).
Naproti tomu samotný olivový olej by byl pro zvlhčování předkožky příliš řídký a jeho používání by pravděpodobně nevedlo k očekávanému výsledku.

10.07.2018

Prosím pomoc. Moja mama má alebo mala problémy so štítnou žľazou. Teraz pár dni stále kašle a boli ju hrdlo. Dnes už nemohla rozprávať len potichu alebo šepkať. Predvčerom jej bolo zle aj vracala. Neviete či by to mohlo byť? Vďaka

THUnderbolt, 14 let

Milý THUnderbolte,

Chápu, že se o maminku bojíš, avšak tato poradna není určena pro dotazy týkající se problémů dospělých osob, a tudíž na tento dotaz odpovídám zcela výjimečně.
Kašel, bolesti krku, nevolnost a obtíže při mluvení mohou být způsobeny zvětšením štítné žlázy, které může být projevem hormonální nerovnováhy. Rizikovou skupinu představují ženy starší 40-ti let. Doporučuji návštěvu endokrinologa. Zvětšení štítné žlázy lze léčit například pomocí hormonální terapie.

11.07.2018

1. Při masturbaci nedokážu vyvrcholit bez zatnutí svalů na nohou. Čím to může být?
2. Někdy se mi stane, že mě jakoby začne píchat (nevím co ale je to oblast plic až srdce) když se nadechnu. Když do místa začnu bouchat pěstí tak se to spraví.

Treska, 15 let

Milý Tresko,

1) Příčinou obtíží by v takovémto případě mohla být ochablost svalstva pánevního dna. Doporučuji tedy provádět cviky na posilování pánevního dna, které jsou popsány v odpovědi na dotaz návštěvníka Juzo ze dne 07.07.2018  (viz níže na této stránce).
2) Píchání či bolest je nejspíše nervosvalového původu. Příčinou může být příliš mělké a povrchní dýchání, které může souviset například s ochablostí dýchacích svalů. Doporučuji nacvičovat hluboké dýchání (pomalý hluboký nádech, zadržení vzduchu na několik vteřin a pomalý výdech).

10.07.2018

Prosím pomoc. Moja mama má alebo mala problémy so štítnou žľazou. Teraz pár dni stále kašle a boli ju hrdlo. Dnes už nemohla rozprávať len potichu alebo šepkať. Predvčerom jej bolo zle aj vracala. Neviete či by to mohlo byť? Vďaka

THUnderbolt, 14 let

Milý THUnderbolte,

Chápu, že se o maminku bojíš, avšak tato poradna není určena pro dotazy týkající se problémů dospělých osob, a tudíž na tento dotaz odpovídám zcela výjimečně.
Kašel, bolesti krku, nevolnost a obtíže při mluvení mohou být způsobeny zvětšením štítné žlázy, které může být projevem hormonální nerovnováhy. Rizikovou skupinu představují ženy starší 40-ti let. Doporučuji návštěvu endokrinologa. Zvětšení štítné žlázy lze léčit například pomocí hormonální terapie.

11.07.2018

1. Při masturbaci nedokážu vyvrcholit bez zatnutí svalů na nohou. Čím to může být?
2. Někdy se mi stane, že mě jakoby začne píchat (nevím co ale je to oblast plic až srdce) když se nadechnu. Když do místa začnu bouchat pěstí tak se to spraví.

Treska, 15 let

Milý Tresko,

1) Příčinou obtíží by v takovémto případě mohla být ochablost svalstva pánevního dna. Doporučuji tedy provádět cviky na posilování pánevního dna, které jsou popsány v odpovědi na dotaz návštěvníka Juzo ze dne 07.07.2018  (viz níže na této stránce).
2) Píchání či bolest je nejspíše nervosvalového původu. Příčinou může být příliš mělké a povrchní dýchání, které může souviset například s ochablostí dýchacích svalů. Doporučuji nacvičovat hluboké dýchání (pomalý hluboký nádech, zadržení vzduchu na několik vteřin a pomalý výdech).

10.07.2018

Čo to je? Ako sa toho zbavím bez liekov?

Mark, 15 let

Milý Marku,

Jedná se o gynekomastii, což je chorobné zvětšení prsů a prsních bradavek u chlapců. Příčinou gynekomastie je hormonální nerovnováha (působení estrogenů v mužském těle).
V některých případech gynekomastie ustupuje spontánně, avšak pokud přetrvává déle než 1 až 2 roky, bylo by vhodné provést vyšetření na endokrinologii a zahájit hormonální léčbu pomocí antiestrogenů, například tamoxifenu. Pokud gynekomastie neustoupí do konce puberty, existuje riziko, že dojde k fibrózní restrukturaci (tj. vazivové přestavbě) tkáně, v jejímž důsledku by zvětšení prsních bradavek mohlo být již trvalé.

10.07.2018

Dobrý den.
1) Jsem na dovolené a nikdy mě neštípal penis v slané vodě až teď, co to je?
2) Víc masturbuji a nevím jak se to odnaučím
3) Zdá se mi že mám na žaludu víc barev
(...)
4) Jak poznám zdravý penis?
5) Pořád mi stojí a chci se to odnaučit, ale nevím jak.

Lol, 12 let

Milý Lole,

1) Slaná voda může způsobit svědění či pálení pokožky. Pokud u tebe ke svědění či pálení dříve nedocházelo, je možné, že nyní k němu dochází v důsledku předchozího podráždění pokožky, například z důvodu zvýšeného pocení a nedostatečné hygieny. Doporučuji věnovat větší pozornost hygieně pohlavních orgánů.
Slaná voda vysušuje pokožku, po koupání v moři tedy doporučuji, aby ses důkladně umyl a podrážděné části těla ošetřil pleťovým krémem.
2) Častější masturbace v období dospívání souvisí s narůstající hladinou pohlavních hormonů. Není nutné, aby ses „odnaučoval“ masturbovat, protože masturbace není nijak škodlivá. Jedná se o naprosto normální a přirozenou činnost.
3) Zbarvení žaludu nemusí být rovnoměrné. Kůže na povrchu žaludu neobsahuje pigment (kožní barvivo), a proto se zbarvení žaludu může výrazně měnit například v závislosti na míře jeho prokrvení. Různé části povrchu žaludu mohou mít různý barevný odstín.
4) Za zdravý lze považovat takový penis, který je schopen plnit svoje funkce. Pokud penis není viditelně poškozený, nemusíš se obávat, že s ním něco není v pořádku.
5) Častá erekce je u dospívajících chlapců dána narůstající hladinou pohlavních hormonů. Nástupu erekce nelze zabránit, neboť se většinou dostavuje samovolně. Erekci nelze kontrolovat vůlí, a tudíž není možné se jí „odnaučit“.

10.07.2018

Dobrý den, mám na konci pokožky nějaké bílé ťupky. Co to je? Je to nebezpečné?

Anonym25489, 14 let

Milý Anonyme25489,

Nedovedu určit, o jaké „ťupky“ se jedná. Na pokožce se mohou vyskytovat například ucpané či zduřelé (zvětšené) mazové žlázky. Méně často se vyskytují různé vyrážky, které mohou být projevem bakteriálního či mykotického onemocnění. Pupínky si nedrbej a nemačkej a postižená místa udržuj v čistotě.

10.07.2018

Může mi elektronika(notebook,mobil atd.) zhoršit zrak? A jak až moc?

TenTroll, 11 let

Milý TenTrolle,

Monitory a světelné displeje telefonů či tabletů sice zrak přímo nepoškozují, avšak vydávají světlo o nízké frekvenci, které pro zrak představuje zvýšenou zátěž. Při práci na zařízení se světelným displejem doporučuji dělat alespoň krátké přestávky, pokud možno nejdéle po třiceti minutách. Monitor či displej by neměl být jediným zdrojem světla v místnosti.

10.07.2018

Jak mám zhubnout když mám pořád chuť něco jíst (nechutná mi ovoce a zelenina od mala) jak?

Ninja, 11 let

Milý Ninjo,

Pokud potřebuješ zhubnout, doporučuji zajistit si pravidelné stravování (denní příjem potravy je třeba rozdělit alespoň do pěti jídel), dodržovat pitný režim a vyhýbat se konzumaci určitých druhů potravin, zejména bílého pečiva (tj. pečiva z pšeničné mouky, například světlých housek, rohlíků či toastového chleba) a tučných jídel. Další rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

10.07.2018

Mám si stříhat chlupy okolo penisu??

Akcin89, 14 let

Milý Akcine89,

Záleží pouze na tvém uvážení, zda si budeš pubické ochlupení (tj. chlupy okolo pohlavních orgánů) nějakým způsobem upravovat, nebo zda si je necháš volně růst. Pokud ti chlupy připadají příliš dlouhé, z nějakých důvodů ti vadí nebo překážejí, samozřejmě si je můžeš zastřihnout. Postupuj však opatrně, aby ses neporanil.

10.07.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat může se mi něco stát když jsem si polil žalud (...) ? Ono mě to vzrušuje jak to hřeje a štípe ale nevím jestli se mi nemůže něco stát ? Prosím odpovězte když nevím tak mě to trápí

Vít, 16 let

Milý Víte,

Aplikaci uvedeného kosmetického přípravku na žalud příliš nedoporučuji. Kromě zmíněného štípání totiž způsobuje také vysušování jeho povrchu. Pokud už si nanášení uvedeného kosmetického přípravku na žalud nedovedeš odpustit, měl by sis poté žalud opláchnout, osušit a ošetřit pleťovým krémem.

10.07.2018

Jsou žvýkačky zdravé na zuby? Prý obsahují sladidla a tak a je to nezdravé, tak by mě zajímala pravda.

Vašek, 13 let

Milý Vašku,

Žvýkačka sama o sobě není zdravá ani nezdravá. Pokud ti žvýkačka připadá příliš sladká, můžeš si zakoupit speciální žvýkačky bez cukru.
Není pravdou, že žvýkačka vyčistí zuby, avšak samotné žvýkání uvolňuje napětí ve svalech, čímž může přispívat ke snížení stresu či pocitů úzkosti (což je možná také jeden z hlavních důvodů, proč někteří lidé rádi žvýkají).

10.07.2018

Já nevím jak si mám změřit délku svého penisu?

Dudikl, 15 let

Milý Dudikle,

Rozměry penisu se měří pomocí proužku papíru. Příslušný rozměr se na proužek vyznačí tužkou, poté se změří například pomocí pravítka. Délka penisu se měří od kořene, tedy od místa, kde penis vystupuje na povrch těla. Obvod penisu se měří v jeho nejširším místě.

10.07.2018

Dobrý den, jsem docela obézní ale mám to už od narození po tátovi. Nevím jak se toho mám zbavit. Zkoušel jsem všechno ale nic nepomohlo. Jak se toho tedy můžu zbavit, jde to vůbec? Děkuji

Max, 13 let

Milý Maxi,

Pro zmírnění obezity je vhodné kombinovat úpravu stravovacích návyků a dostatek pohybu. Podrobnější rady a doporučení vztahující se k hubnutí najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.
Obezita může být do určité míry dána vrozenými předpoklady, čemuž by odpovídal i její výskyt v rodině. Avšak je docela dobře možné, že u otce i syna je obezita způsobena nejen společnými vrozenými dispozicemi, nýbrž i společnými nevhodnými stravovacími návyky.
Nicméně pokud by se ti nepodařilo zhubnout ani při dodržování určitých zásad zdravé životosprávy (pravidelné stravování alespoň 5x denně, dodržování pitného režimu, omezení konzumace určitých druhů potravin, zajištění dostatečného pohybu a podobně), doporučoval bych navštívit lékaře a zajistit si vyšetření, které by mohlo odhalit případnou poruchu metabolismu či jiné dědičné onemocnění.

10.07.2018

Je normální že při masturbaci mi vždy vystříkne jen kousek spermatu, jak to?
Kolikrát denně by si měl člověk masturbovat? Je to zdravé?
Je normální že při masturbaci mě trochu dře žalud až když si ho namočím tak už ne?

Bluespider, 16 let

Milý Bluespidere,

U dospívajícího chlapce je objem ejakulátu obvykle nižší, než u dospělého muže. Zatímco u dospívajícího činí objem ejakulátu přibližně 1 až 3 mililitry na jednu ejakulaci, u dospělého je to přibližně 2 až 5 mililitrů.
Frekvence vykonávání masturbačních aktivit závisí na různých okolnostech. Někteří jedinci pociťují sexuální potřebu silněji, a proto masturbují častěji. U jiných je tato potřeba slabší, a proto masturbují méně často. V období dospívání souvisí zvýšený zájem o vykonávání masturbace s narůstající úrovní hladiny pohlavních hormonů. Nelze přesně stanovit, jak často by se měla masturbace vykonávat, protože různí lidé mají různě vysokou hladinu pohlavních hormonů. Obecně tedy platí, že každý by měl masturbovat tak často, jak potřebuje.
Masturbace je zdraví prospěšná činnost, neboť při ní dochází k uvolňování psychického napětí (tenze). Dále při ní dochází k důkladnějšímu prokrvování a tím i okysličování tkání vnějších pohlavních orgánů, což má určitý význam pro jejich zdravý vývoj. U dospívajících chlapců a mladých mužů masturbace snižuje riziko výskytu rakoviny prostaty v pozdějším věku (podle výzkumu G. Gilese a kol. z roku 2003 je u mužů, kteří ve věku 15 až 25 let masturbovali alespoň 5x týdně, dvaapůlkrát nižší riziko výskytu rakoviny prostaty v pozdějším věku než u mužů, kteří masturbovali méně často).
Nadměrné tření při masturbaci může být způsobeno nedostatečným zvlhčením pohlavních orgánů. Pro snížení nadměrného tření lze využít lubrikační gel, nebo alespoň nějakou jeho vhodnou náhražku (například pleťový krém nebo tělové mléko pro citlivou pleť).

09.07.2018

Jo omlouvám se, ale zapomněl jsem na moji nejdůležitější otázku. Mám chlupy v okolí řitního otvoru a mě by zajímalo jak je ostříhat, ochlupení kolem penisu si stříhání strojkem na vlasy, ale nevím jak tam, jestli nůžkami nebo něčím jiným. Bojím se že se poraním.

Medojed, 15 let

Milý Medojede,

Tvoje obavy jsou oprávněné. Okolí řitního otvoru je pro zastřihávání či holení chloupků velmi obtížně přístupné a pokožka na této části těla je velmi tenká a zranitelná. Navíc zraková kontrola příslušných míst během zastřihávání holení je poněkud komplikovaná. To vše zvyšuje riziko poranění během zastřihávání či holení.
Také dorůstání zastřižených oholených chloupků v prostoru mezi hýžděmi by mohlo způsobovat velmi nepříjemné pocity, zejména při tření mezi hýžděmi, k němuž dochází při chůzi. Z uvedených důvodů bych holení ani zastřihávání v okolí řitního otvoru příliš nedoporučoval. Raději se pokus přijmout jako fakt, že chloupky v těchto místech zkrátka rostou.
Pokud ti chloupky na dotyčné části těla zásadním způsobem vadí nebo překážejí, můžeš v dospělosti podstoupit trvalou epilaci na některé ze soukromých dermatologických klinik, avšak takovýto kosmetický zákrok nemusí být vhodný pro všechny. Kromě toho je nutné počítat s určitými finančními náklady, které nemusí být právě nízké.

09.07.2018

Dobrý den nevíte o nějakém volně prodejném prášku na spaní a nemůže byt nějak nebezpečný (...)? Děkuji

Varle 007, 12 let

Milý Varle 007,

Pokud máš obtíže s usínáním, doporučoval bych v první řadě dodržovat pravidla spánkové hygieny (viz stránka „Jak zdravě spát“). Léky na spaní neboli hypnotika se vydávají pouze na lékařský předpis, přičemž důvodem k jejich předepsání je některá z poruch spánku. Volně prodejné jsou pouze potravinové doplňky, které mají sloužit k podpoře spánku. Nelze si však představovat, že po požití těchto doplňků stravy jedinec upadne do hlubokého spánku, z něhož se jen obtížně probudí.
Další text tvého dotazu ve mně vyvolává obavy, že máš v úmyslu někoho uspat pomocí tajně podaných léků. Něco takového rozhodně nedoporučuji, protože tvé jednání by bylo krajně nečestné a navíc bys mohl vážně ohrozit zdraví dotyčného jedince, ba dokonce jej otrávit. Raději si tedy vymysli nějakou méně nebezpečnou zábavu.

09.07.2018

Mám dotazy: 1) jaká je intimní hygiena u kluků , co se dělá atd.
2) jaké je lepší spodní prádlo slipy nebo trenky kdyžtak nějaké plusy a mínusy
3) co mam dělat když běžím z kopce začne mně píchat na levé straně a nemohu se vůbec nadechnout ale trochu jo a když zvolením nebo zastavím tak to pomůže ale né dost protože mne to bolí celý den a nemohu vůbec běhat protože to zase začne bolet.
Předem děkuji za odpověď.

Stul13, 13 let

Milý Stule13,

1) Základem intimní hygieny u chlapců (potažmo mužů) je každodenní omývání vnějších pohlavních orgánů (penisu, šourku) vodou a menším množstvím mýdla. Mýdlo je zapotřebí důkladně opláchnout, aby nezpůsobovalo vysušení a podráždění pokožky.
Součástí intimní hygieny je rovněž pravidelná výměna spodního prádla. V ideálním případě je vhodné brát si čisté spodní prádlo každý den. V některých případech (například při nadměrném pocení) je možné vyměňovat spodní prádlo i vícekrát za den.
K intimní hygieně dospívajících a dospělých patří i mytí podpaží a aplikace antiperspirantu, což však platí pro obě pohlaví. Také některé další součásti intimní hygieny jsou pro obě pohlaví společná (například hygiena okolí řitního otvoru).
Podrobnosti týkající se (nejen intimní) hygieny nalezneš na stránce „Jak pečovat o čistotu“.
2) Nejlepší spodní prádlo je takové, které je zhotoveno z přírodních materiálů (například ze 100% bavlny) a není příliš těsné. Spodní prádlo by nemělo na těle zanechávat zřetelné otlaky. Základní informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů spodního prádla najdeš na stránce „Trenýrky nebo slipy“. V podstatě však záleží na individuální volbě každého muže či chlapce, jakému druhu spodního prádla dá přednost. Důležitější než druh spodního prádla jsou jeho rozměry (velikost) a složení materiálu. Vše ostatní je věcí názoru.
3) Základní a nejčastější příčinou píchání v boku při běhu je nedostatečně hluboké dýchání. Je třeba si uvědomit, že běh je spojen se zvýšeným energetickým výdejem, a tím i s narůstající spotřebou kyslíku. Při běhu je tedy zapotřebí dýchat zhluboka. Při rychlém běhu by ses měl nadechovat při každém prvním nebo druhém kroku, při pomalém běhu alespoň při každém třetím nebo čtvrtém kroku. Chybou je příliš mělké, povrchové dýchání.
Další příčinou píchání v boku může být přetěžování břišních svalů a vazivové tkáně v břišní dutině. Zjednodušeně řečeno, některé vnitřní orgány uložené v břišní dutině nejsou při běhu dostatečně svalově podepřeny, což vede k přepínání vazivové tkáně a ke vzniku bolesti (naproti tomu například při jízdě na kole se píchání v boku téměř neobjevuje, protože břišní dutina je při poloze vsedě lépe podepřená). Řešením může být posilování břišního svalstva, například pomocí sedů–lehů.
Pokud při běhu cítíš bolest a píchání, nejprve se zastav, nebo alespoň zpomal a přejdi k chůzi. Bolestivé místo můžeš stisknout rukou nebo si jej masírovat. Zhluboka dýchej, aby sis zajistil dostatečný přísun kyslíku. Nepřeceňuj své síly a pokud nejsi zvyklý běhat pravidelně, nesnaž se jednorázově podávat vysoký výkon.

09.07.2018

Ještě jsem se zapomněl zeptat na dvě otázky:
1. Je normální že v průběhu puberty mám časté větry?
2. A proč se tak strašně potím?

Jan, 12 let

Milý Jane,

1) Nejspíše se jedná o tzv. meteorismus (plynatost, nadýmání). K jeho příčinám patří například špatné stravovací návyky, složení potravy (například nadměrná konzumace luštěnin), nedostatek tělesného pohybu, činnost určitých střevních bakterií a podobně. Příčinou může být i zvýšené polykání vzduchu, k němuž dochází například při rychlém „hltání“ jídla.
Doporučuji jíst pravidelně, dodržovat pitný režim, při jídle nespěchat a alespoň občas se věnovat nějaké pohybové aktivitě (přinejmenším jít na procházku a podobně).
2) Zvýšené pocení může být způsobeno například počasím (což je v současné době poměrně aktuální), nadměrnou fyzickou námahou, ale i hormonálními změnami v období dospívání. Někdy zvýšené pocení souvisí i s nevhodným oblečením (například s příliš hřejivým oblečením vyrobeným z látek s příměsí umělých vláken).
U některých jedinců je nadměrné pocení projevem poruchy zvané hyperhidróza. Příčinou hyperhidrózy může být například obezita, nadměrná produkce tzv. „stresových hormonů“ (např. adrenalinu) či nedostatek vitaminu D. K nadměrnému pocení dochází i při užívání některých léků.

09.07.2018

Zdravím, chci se zeptat zda jde nějak rychle a šetrně zvětšit penis. Popřípadě jestli jsou léky jako je např. (...) nějak škodlivé. Děkuji za odpověď.

Leo, 17 let

Milý Leo,

Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Spolehlivý a bezpečný způsob, jak dosáhnout zvětšení rozměrů penisu, neexistuje.
Konzumaci různých doplňků stravy, které mají údajně přispět ke zvětšení rozměrů penisu, příliš nedoporučuji. Přípravek, o němž se v dotazu zmiňuješ, nepatří mezi léky, nýbrž mezi potravinové doplňky. To znamená, že výrobce garantuje pouze zdravotní nezávadnost výrobku, nikoli jeho deklarované účinky. Totéž platí i pro jiné potravinové doplňky. Pokud bys doplňky stravy konzumoval v přiměřené míře, pravděpodobně by ti nijak neublížily, avšak k očekávanému zvětšení penisu by také nedošlo (a pokud ano, tak jen v důsledku přirozeného růstu a vývoje penisu, který probíhá obvykle do věku 18 let, u některých jedinců i o něco déle).
Otázkou je, zda vůbec potřebuješ zvětšit penis. Pokud se nejedná přímo o penis, jehož rozměry jsou abnormálně nízké v důsledku hormonální poruchy (neboli tzv. mikropenis).
Jinak není pravdou, že větší penis je „lepší“ nebo „hodnotnější“ než penis normálních rozměrů.

09.07.2018

Potrebujem pomoc. Od začiatku prázdnin sa strašne prežieram. Stále mam potrebu niečo jest. Za posledný mesiac som pribral 3-4 kg. Potrebujem pomoc ako schudnúť. (...)

Thunderbolt, 14 let

Milý Thunderbolte,

Pokud neustále pociťuješ potřebu něco jíst, avšak zároveň nechceš přibírat na váze, doporučuji konzumaci takových potravin, které sice dobře zasytí, ale netloustne se po nich. K takovýmto potravinám patří například ovesná kaše, méně sladké ovoce a zelenina.
Potřeb zvýšené konzumace potravin může souviset s obdobím urychleného tělesného růstu (tzv. růstového spurtu), který u chlapců probíhá obvykle ve věku 13 až 14 let.
U některých jedinců je přejídání způsobem, jak se vypořádat s nedostatečným uspokojováním jiných potřeb nebo kompenzovat negativní emoce či stres. Někteří lidé se přejídají například po rozchodu s partnerem (jídlo u nich působí jako „lék“ na nešťastnou lásku).
Určitou roli při zvyšování tělesné hmotnosti by mohla sehrát i změna denního režimu v souvislosti se začínajícími prázdninami. V takovém případě bych doporučoval i v průběhu prázdnin dodržovat alespoň základní režimová opatření, například pravidelnou dobu spánku.

09.07.2018

Chtěl bych poradit jak správně masturbovat, pokuď možno (...) nevím moc jak na to?

Dudikl, 16 let

Milý Dudikle,

Správný je takový způsob masturbace, který vede k navození příjemných pocitů. Masturbaci lze vykonávat různým způsobem (jednotlivé způsoby se liší uchopením penisu, rychlostí masturbačních pohybů, případně i tělesnou polohou, v níž se masturbace vykonává). Některým jedincům může trvat delší dobu, než objeví takový způsob masturbace, který by jim nejlépe vyhovoval. V podstatě však záleží pouze na každém jednotlivci, jakému způsobu vykonávání masturbace dá přednost. Jediné omezení spočívá v tom, že bys při masturbaci neměl pociťovat bolest.

09.07.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak zabránit erekci někdy na veřejnosti a jak změřit tloušťku penisu. Děkuji

Krysík, 14 let

Milý Krysíku,

Nástupu erekce zabránit nelze, zejména v období dospívání, kdy častý výskyt erekce souvisí s narůstající hladinou pohlavních hormonů. Pokud už se erekce dostaví „v nesprávnou dobu a na nesprávném místě“, můžeš se pokusit urychlit její odeznění například tím, že si budeš v duchu počítat nějaký obtížnější matematický příklad nebo alespoň odříkávat násobilku. Tvoje pozornost se díky tomu zaměří jiným směrem a erekce dříve odezní.
Obvod penisu lze nejlépe změřit pomocí papírového proužku, který se obtočí kolem penisu. Naměřený obvod se na proužku vyznačí tužkou, poté se proužek narovná a vyznačená vzdálenost se změří pomocí pravítka.

09.07.2018

Dobrý den, mám dotaz. Ve spodku žaludu mám takové bílé tečky, co s tím mám dělat? Zmizí to?

Lol, 12 let

Milý Lole,

Pravděpodobně se jedná o tzv. papily, což jsou drobné bílé výstupky, které se nacházejí v místech nervových zakončení. Většinou se nacházejí na okraji žaludu, avšak mohou se vyskytovat i na spodní straně žaludu v blízkosti uzdičky. Kvůli jejich výskytu není třeba se znepokojovat. Tyto bílé tečky si nemačkej ani nedrbej.

09.07.2018

Dobrý den, co je to erekce?

Dostalík, 12 let

Milý Dostalíku,

Erekce spočívá v napřímení a prodloužení penisu, k němuž dochází při zaplnění topořivých těles penisu krví. Více informací o erekci najdeš na stránce „Co se mi to s ním děje?“.

09.07.2018

Dobrý deň, mam zopár otázok.
1. Skoro vždy keď močím do pisoáru mám erekciu. Dá sa tomu nejako predísť?
2. Súvisí masturbácia s tvorbou akné?

123, 13let

Milý 123,

1) V období dospívání se může erekce dostavit v podstatě kdykoliv. Příčinou je narůstající hladina pohlavních hormonů v dospívajícím organismu. Nástupu erekce nelze zabránit, neboť se může dostavit i zcela spontánně (samovolně).
Někdy se erekce dostavuje i pod vlivem tlaku, kterým působí plný močový měchýř na tkáně v oblasti pánve, což by vysvětlovalo nástup erekce v souvislosti s močením.
2) Tvorba akné je dána zvýšením produkce kožního mazu, které je jedním z projevů narůstající hladiny pohlavních hormonů v období dospívání. Četnost vykonávání masturbace nemá na tvorbu akné vliv. Omezení masturbačních aktivit rozhodně nevede ke snížení tvorby akné, stejně jako častější masturbace nevede k jejímu zvýšení.

09.07.2018

Už poslední dotaz: zalomení mi vyšlo 40°, co dělat? Nevím si rady.

Vašek, 14 let

Milý Vašku,

Prozatím není jisté, zda tě zalomení penisu o 40° bude nějakým způsobem omezovat při pohlavním životě. V případě pochybností bych doporučoval navštívit urologické pracoviště a provést ultrasonografické vyšetření, které odhalí příčiny tvých obtíží.
Zalomení penisu může být projevem tzv. peyronieho nemoci, která spočívá v nahromadění nadbytečného množství kolagenu v určité části vazivového pouzdra některého z topořivých těles penisu.
Zalomení penisu lze léčit buď pomocí speciální dlahy, kterou pacient nosí několik hodin denně nasazenou na penisu, nebo injekční aplikací kortikosteroidů přímo do topořivých těles penisu. Nejnovější metodou léčby je injekční aplikace enzymů, které rozpouštějí zesílená kolagenová ložiska v obalech topořivých těles. Pouze v nejzávažnějších případech se provádí chirurgická korekce zalomení.

08.07.2018

Dobrý den, doplňuji výšku mých rodičů, kvůli vypočtení mé předpokládané cílové výšky. Můj otec měří 180 cm a matka 170 cm. Děkuji za výpočet

Radek, 16 let

Milý Radku,

Tvoje předpokládaná cílová výška činí 181,5 ± 10 cm, tedy 171,5 až 191,5 cm (s pravděpodobností 95%). Přesto není zcela vyloučeno, že tvoje výška nakonec zmíněných 191,5 cm překročí.

08.07.2018

Mohl bych se zeptat jak masturbovat aby jsem 100% ejakuloval?

Nic, 15 let

Milý Nic,

Správný způsob masturbace je takový, který vede k dosažení očekávaného výsledku, tedy k navození příjemných pocitů. Konkrétní způsob vykonávání masturbace závisí pouze na tobě, protože každý člověk má trochu jiné tělo. Masturbace spočívá mimo jiné v poznávání vlastního těla a v objevování vlastních pocitů.
Různé způsoby vykonávání masturbace se navzájem liší například způsobem uchopení penisu do ruky, silou jeho stisku a tempem vykonávání masturbačních pohybů. Obecně platí, že stisk ruky by neměl být příliš silný a masturbační pohyby by neměly být příliš rychlé a prudké.
Intenzita ejakulace (výronu semene) nezávisí na způsobu vykonávání masturbace, nýbrž na síle svalových kontrakcí (stahování svalů) v oblasti malé pánve. Množství ejakulátu závisí na dosaženém stupni tělesného vývoje, do určité míry též na dostatečném příjmu tekutin.

08.07.2018

Je v pořádku když moje BMI 22 a je mi 13?

Otazka, 13 let

Milý Otazko,

Optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI) pro chlapce ve věku 13 let se pohybují v rozmezí 17 až 21. Hodnota BMI 22 tedy u chlapců v tomto věku již představuje mírnou nadváhu. Není nutné, aby ses snažil svoji tělesnou hmotnost snižovat drastickými dietami, avšak měl bys svoji hmotnost sledovat a při jejím výraznějším nárůstu omezit příjem tučných potravin a bílého (světlého) pečiva.

08.07.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se cukrovka dá chytit po konzumaci hodně sladkostí, nebo je jen vrozená.

Cukrik, 13 let

Milý Cukriku,

Cukrovka (diabetes) zahrnuje celou skupinu onemocnění, jejichž základním projevem je vysoká hladina cukru (glukózy) v krvi. Rozlišuje se diabetes I. a II. typu.
Diabetes I. typu je způsobena nedostatkem inzulinu, což je hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi. Vzniká v důsledku geneticky podmíněné poruchy. Tento druh cukrovky je tudíž vrozený, přestože i cukrovka I. typu může být dlouho skrytá a projevit se až v průběhu života (nejčastěji je diagnostikována do věku 15 let, ve vzácných případech až ve stáří).
Diabetes II. typu není způsobena nedostatkem inzulinu, nýbrž odolností (neboli rezistencí) cílových tkání vůči jeho působení. Tento typ cukrovky postihuje spíše starší osoby, případně osoby s nadváhou a obezitou. K jejímu rozvoji přispívá kromě nevhodných stravovacích návyků také nedostatek pohybu a stres. Tento druh cukrovky tedy lze získat během života.
Zatímco v minulosti se cukrovka II. typu vyskytovala převážně u osob starších 40-ti let, v nejnovější době narůstá četnost jejího výskytu i v nižších věkových skupinách (u mladých lidí, dokonce i u dětí), což pravděpodobně souvisí se změnami životního stylu (narůstající stres, nepravidelné stravování a podobně).
Riziko vzniku cukrovky II. typu lze snížit zhubnutím (u osob trpících obezitou), pravidelnou fyzickou aktivitou a omezením příjmu živočišných tuků a konzervovaných masných výrobků (tj. masových konzerv, paštik, trvanlivých salámů a podobně). Namísto radikálního omezení příjmu cukru bych tedy doporučoval spíše nahrazení živočišných tuků (másla, sádla) tuky rostlinnými a pokud možno pravidelné vykonávání nějaké pohybové činnosti (například plavání nebo jízdy na kole).

08.07.2018

A ještě jak změřím zalomení penisu prosím?

Vašek, 14 let

Milý Vašku,

Zalomení penisu lze změřit pomocí úhloměru. Dolní (rovná) strana úhloměru se přiloží rovnoběžně k tělu penisu v místě před zalomením, výsledek se odečte na stupnici.

Připomínám, že za poruchu se považuje pouze prudké zalomení penisu, nikoli jeho plynulé prohnutí, které je naprosto normální.

08.07.2018

Omlouvám se ale nedočetl jsem se jak se dá vyřešit problém že mi nejde stáhnout předkožka bez doktora, dal mi mast, ta pomohla, když došla tak už to nešlo.

Rumbaf, 12 let

Milý Rumbafe,

Jestliže léčba pomocí kortikoidní mastí nevede ke zlepšení stavu, lze tuto léčbu opakovat, avšak zpravidla až po uplynutí šesti měsíců. Do té doby můžeš pro zvlhčování předkožky využít nekortikoidní mast, která je volně prodejná i bez lékařského předpisu (například panthenol nebo bepanthen).
Pokud by ani opakovaná léčba běžně předepisovanou kortikoidní mastí (např. triamcinolonem) nevedla ke zlepšení stavu, může lékař předepsat ještě mast s obsahem kortikoidů II. nebo II. stupně, která je účinnější (např. advantan, afloderm, beloderm a podobně).
Pokud je důvodem obtíží s přetahováním předkožky tzv. jizevnatá fimóza, lékař nejspíše doporučí provedení chirurgického zákroku. V takovém případě by však bylo vhodnější zvolit spíše plastiku předkožky, než provedení cirkumcize (obřízky). Nejprve bych však doporučoval zopakování léčby po uplynutí půl roku.

08.07.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat co by se stalo kdyby mě znásilnila dívka a byla by těhotná?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Znásilnění chlapce dívkou je poněkud obtížně představitelné, neboť uskutečnění pohlavního styku zpravidla vyžaduje alespoň minimální aktivní součinnost partnera. Samozřejmě nelze zcela vyloučit případy, kdy dívka donutí chlapce k pohlavnímu styku násilím nebo pohrůžkou násilí.
Pokud by dívka již dosáhla věku 15-ti let, a tudíž již nesla trestní odpovědnost, mohla by být pro spáchání znásilnění trestně stíhána. Pokud by věkové hranice trestní odpovědnosti dosud nedosáhla, trestně stíhána by být nemohla, v nejhorším případě by jí mohl soud uložit ochrannou výchovu (tu lze uložit při spáchání obzvláště závažného násilného trestného činu i osobě mladší 15-ti let, pokud již dosáhla alespoň 12-ti let věku).
Pokud jde o rodičovskou odpovědnost, tedy práva a povinnosti ve vztahu k dítěti, jejich výkon není nijak dotčen tím, zda k početí dítěte došlo při dobrovolném pohlavním styku, nebo v důsledku znásilnění. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

08.07.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je normální když mi po masturbaci vyteče z penisu voda. Chtěl bych se zeptat jestli ta voda je sperma. Hledal jsem všude ale nenašel jsem. Předem děkuji za odpověď

Jan, 12 let

Milý Jane,

Pokud se zmíněná tekutina uvolňuje až při vyvrcholení nebo krátce po něm, jedná se nejspíše již o sperma (ejakulát). Kdyby se jednalo o tzv. preejakulační tekutinu, docházelo by k jejímu uvolňování již v průběhu masturbace, nebo dokonce již při silném pohlavním vzrušení.
U dospívajících chlapců tvoří voda až 99% ejakulátu (spermatu), prozatím se tedy nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že sperma je dosud velmi řídké a může připomínat vodu. V průběhu dospívání se podíl vody na objemu ejakulátu postupně snižuje, v dospělosti činí již pouze 90 až 95%. Je tudíž pravděpodobné, že s nárůstem podílu bílkovin na celkovém obejmu ejakulátu bude i tvoje sperma dříve či později hustější, než v současné době.

08.07.2018

Má spodní prádlo vliv na zalomení penisu?

Vašek, 14 let

Milý Vašku,

Na rozdíl od plynulého zakřivení penisu, které je poměrně běžné a ve většině případů normální, vzniká zalomení penisu (tj. jeho výrazné zahnutí o více než 30°) zpravidla v důsledku úrazu (například protržení vazivových pouzder topořivých těles), ve vzácných případech je vrozené. Nošení spodního prádla určitého druhu či velikosti nemá na zalomení penisu vliv.

08.07.2018

Dobrý den, je normální, že už v tomto věku měřím 190 cm? A myslíte, že moje výška přesáhne 2 m? Děkuji za odpověď.

Radek, 16 let

Milý Radku,

Tvoje tělesná výška je sice nadprůměrná, avšak stále ještě normální (průměrná tělesná výška chlapců ve věku 16 let činí 177 cm, avšak za normální hodnoty tělesné výšky se u chlapců tohoto věku považuje rozmezí 164 až 192 cm).
Tvoji předpokládanou cílovou výšku nemohu odhadnout, protože pro její výpočet bych musel mít k dispozici údaje o tělesné výšce obou tvých rodičů.

08.07.2018

Také nemůžu přetáhnout předkožku pres žalud. Kam přesně bych mel ten krém mazat?

Ondřej, 14 let

Milý Ondřeji,

Mast nebo krém se nanáší na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, kde se nachází její prstenec. Mast se nanáší po celém obvodu tohoto prstence. Pokud již lze předkožku stáhnout alespoň částečně, nanáší se mast na tu část předkožky, která se „objeví“ po jejím částečném shrnutí. Vždy je však nutno postupovat pomalu a opatrně, aby nedošlo k poranění. Předkožku by sis měl stahovat vždy jen tak daleko, abys necítil bolest.

08.07.2018

Dobrý den, měl bych otázku, má se při masturbaci stahovat předkožka?
A ještě jsem si vzpomněl na jeden
(...) a masturbuji nad tím, je to v pořádku?
A teď poslední, ve třídě máme spolužáka a hrozné moc mě vzrušujou jeho
(...) a bojím se, že to může mít sklon k tomu, že bych byl gay poradíte mi nějak prosím? Předem děkuji za odpovědi.

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

Pokud již došlo k uvolnění předkožky, lze ji při masturbaci přetahovat přes žalud a opět natahovat na žalud. Pokud k uvolnění předkožky dosud nedošlo (tj. pokud přetrvává její zúžení nebo konglutinace), není nutné při masturbaci předkožku přetahovat.
Jinak záleží pouze na tobě, jakým způsobem masturbaci vykonáváš a na co při ní myslíš nebo nemyslíš. Podstatné je, aby masturbace splňovala svůj účel, jímž je dosahování příjemných pocitů.
V období dospívání nemusí být zájem o tělo vrstevníka téhož pohlaví projevem homosexuální orientace. Přestože sexuální orientace má vrozený základ, lze ji spolehlivě určit až od věku 16 let. Důležité je, abys nepodléhal tzv. internalizované homofobii (tj. strachu z vlastních projevů homosexuální orientace, ať již se jedná o projevy skutečné nebo jen domnělé).

08.07.2018

Dobrý den,
Chci se zeptat jaká velikost kondomu je pro obvod 13,5 cm? Děkuji

Člověk, 16 let

Milý Člověče,

Obvodu penisu 13,5 cm odpovídají kondomy o nominální velikosti 54 až 60. Pokud si při výběru vhodné velikosti kondomu nejsi jistý, můžeš si zakoupit kondomy dvou různých velikostí a nejprve si je „nanečisto“ vyzkoušet, abys zjistil, jaká velikost kondomu je pro tebe nejvhodnější. Tím se vyhneš případným obtížím při pohlavním styku, například se shrnováním příliš volného kondomu, nebo naopak s nepříjemnými pocity spojenými s použitím příliš těsného kondomu.

08.07.2018

Mám také malé pupíky v oblasti varlat ktoré svrbia. Čo to môže byť? Zmizne to?

Tim, 12 let

Milý Time,

Pravděpodobně se jedná o zduřelé (zvětšené) mazové žlázky na kůži šourku, jejichž výskyt je poměrně běžný. Samy o sobě nezpůsobují svědění, to je způsobeno spíše rozkladem potu, který ulpívá na povrchu šourku. Doporučuji tedy věnovat větší pozornost hygieně pohlavních orgánů a každý den si brát čisté spodní prádlo, pokud možno vyrobené ze 100% bavlny.

08.07.2018

Loupe se mi kůže na žaludu, co mám dělat?

Vd, 12 let

Milý Vd,

Odlupování svrchní vrstvy tkáně může být způsobeno nadměrným vysušováním povrchu žaludu, k němuž dochází zejména při dlouhodobém obnažení žaludu a jeho neustálém otírání o cizí povrch, například o spodní prádlo. To vede k nadměrné keratinizaci (rohovatění, vytváření silnější vrstvy odumřelých kožních buněk) na povrchu žaludu s následným „loupáním“ keratinizovaných vrstev.
Pokud žalud zůstává dlouhodobě či trvale obnažen, doporučuji provádět jednou za den jeho zvlhčování pomocí vhodného krému či masti (u mužů a chlapců, kteří byli obřezáni, by mělo být takovéto zvlhčování žaludu pravidelnou součástí jejich intimní hygieny). Využít lze například hydratační pleťový krém, měsíčkovou mast, panthenolovou mast či krém s obsahem bambuckého másla a podobně.

08.07.2018

Mam par otázok. 1)Bojím sa že mam mali penis lebo pri erekcii ma 12 cm a obvod do 10cm lebo kamarát ho ma 18cm. 2)že si chcem vyrobiť domácu umelú vagínu lebo mi ruka už nestačí vedeli by ste mi poradiť ako na umelú vagínu aby som si nemusel kúpiť kondóm? Alebo nejaké rady na masturbáciu ktorá je podobná k sexu ďakujem

Anonym 13, 13 let

Milý Anonyme 13,

1) Rozměry tvého penisu jsou naprosto normální. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 13 let činí 11 až 14 cm (12,5 ± 1,5 cm), průměrný obvod penisu při erekci činí v tomtéž věku 10 cm. Rozměry tvého penisu tudíž zcela odpovídají průměrným hodnotám pro tvůj věk. Jestliže délka penisu tvého kamaráda činí 18 cm, jedná se již o nadprůměrný rozměr (penis takovýchto rozměrů nemá ani většina dospělých mužů). Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje.
2) Zavádění penisu do jakýchkoliv umělých „pomůcek“, ať již průmyslově vyráběných nebo podomácku zhotovených, rozhodně nedoporučuji, a to z důvodu rizika poranění penisu. Masturbaci lze bezpečně vykonávat za použití ruky, ostatně samotný výraz masturbace je odvozen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit).
Rozdíl mezi masturbací a pohlavním stykem je dán především tělesnou blízkostí milované osoby při pohlavním styku. Naproti tomu samotný orgasmus probíhá v obou případech v podstatě shodně, neboť je výsledkem téhož reflexu.

07.07.2018

Chci se zeptat kam se spermatem po vystříkání v mém pokoji, do peřin se už nechci utírat. Pokud poradíte nějaké rady jak si zpříjemnit masturbaci a abych měl větší dostřik rád to uvítám.

Juzo, 17 let

Milý Juzo,

Pro otření ejakulátu z povrchu těla si můžeš připravit například papírový či látkový kapesník nebo nějakou použitou součást svého oblečení, kterou se již tak jako tak chystáš vyprat. Poté, co si ejakulát z těla otřeš, můžeš jít do koupelny a umýt si pohlavní orgány a jejich okolí pomocí teplé nebo vlažné vody a menšího množství mýdla. Z ložního prádla (povlečení, prostěradla) lze skvrny od ejakulátu vyčistit pomocí vlažné vody s trochou soli, avšak nejprve bys měl vyzkoušet stálobarevnost materiálu na nějakém méně viditelném místě (například za vnitřním švem povlečení).
Intenzita výronu semene neboli ejakulace je dána silou svalových kontrakcí (stahů) v oblasti malé pánve. Posilování svalstva pánevního dna může přispět k prudšímu výronu semene, avšak výsledek by nemusel naplnit tvoje očekávání.
Pro posilování svalstva pánevního dna lze využít například následující cviky:

 • Zvedání dolních končetin – v poloze vleže na zádech s rukama podél těla jsou nohy nejprve nataženy na podložce, poté se tahem zvedají tak, aby s podložkou svíraly pravý úhel (90°)
 • Cvik zvaný malý most – vleže na zádech se pokrčí nohy v kolenou tak, aby chodidla zůstala na podložce, poté se zvedají hýždě směrem nahoru, aby stehna a trup vytvořila jednu rovinu
 • Svírání a uvolňování hýždí – vleže na břiše se natáhnou nohy tak, aby se tělo dotýkalo podložky pouze pažemi, hrudníkem a konečky prstů na nohou (kolena se podložky nedotýkají) a v této poloze se střídavě svírají a uvolňují hýždě v intervalu 3 až 5 vteřin
 • Tzv. „stop–start“ cvičení – během močení se vůlí zastaví proud moči, po několika vteřinách se opět uvolní
 • Cvičení s ručníkem položeným přes kořen penisu při erekci – ručník se podélně složí nebo stočí a opatrně položí napříč přes kořen penisu, poté se zatnou svaly tak, aby se ručník udržel a nespadl

07.07.2018

Dobrý den, je normální, že jsem honil každý den už v 9 letech? Měl jsem akné od 12 let.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Masturbační aktivity mohou vykonávat nejen dospívající a dospělí, ale i děti. Podle výsledků různých sexuologických výzkumů začíná většina dětí vědomě masturbovat již před pubertou (například podle výzkumu J. Bancrofta z roku 2003 masturbují v dětství před pubertou přibližně dvě třetiny chlapců i dívek).
Pokud jde o výskyt akné, ten souvisí se zvýšením tvorby kožního mazu v důsledku hormonálních změn, k nimž dochází v období dospívání. První projevy akné se mohou objevit již v časném období puberty, vrchol jeho výskytu nastává ve věku okolo 16-ti let, poté již zpravidla dochází k ústupu.

07.07.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat mám dlouhou ofinu padající do očí. Může mi to nějak poškodit zrak? Máma říká, že mi to ničí jak zrak, tak i krční páteř, protože dávám hlavu na stranu. Děkuji za odpověď.

Radek, 16 let

Milý Radku,

Domnívám se, že tvojí mamince se tvůj účes zřejmě z nějakého důvodu nelíbí, a proto se tě snaží za použití různých argumentů přesvědčit, abys sis jej nechal změnit.
Delší vlasy zakrývající část zorného pole mohou poškodit zrak pouze u malých dětí (přibližně do šesti až osmi let věku), jejichž zrakové funkce se dosud vyvíjejí (pokud například vlasy česané na stranu zakrývají dítěti jedno oko, může se na příslušné straně vyvinout amblyopie neboli tupozrakost). V tvém věku však již nic takového nehrozí, protože vývoj tvých zrakových funkcí je již dávno ukončen.
Pokud jde o přetěžování krční páteře, delší účes k němu může přispívat pouze v nepatrné míře. Jestliže se u tebe neprojevují žádné subjektivní obtíže (například bolesti nebo omezení hybnosti), mělo by být vše v pořádku.
Mnohem větší zátěž pro zrak i opěrnou soustavu (a tedy i krční páteř) představuje dlouhodobé, několikahodinové sledování monitoru, a to zejména při nevhodném nastavení výšky židle, pracovní desky stolu a horního okraje monitoru. Pro správné sezení u počítače platí, že lýtka by měla svírat pravý úhel (90°) se stehny, stehna s trupem a předloktí s pažemi. Horní hrana monitoru by se měla nacházet ve výši očí, aby hlava nemusela být skloněná.

07.07.2018

Dá se něco dělat proti ranní erekci? Mám jí každý den a už mě fakt štve! Děkuji.

Dan, 12 let

Milý Dane,

Pravidelný (v podstatě každodenní) výskyt ranní erekce je v tvém věku naprosto normální a souvisí s narůstající hladinou pohlavních hormonů. Na jednu stranu je pochopitelné, že ti ranní erekce může způsobovat určité nepohodlí, avšak rozhodně není třeba se kvůli ní znepokojovat. Naopak, dostatečně kvalitní ranní erekce je dokladem toho, že tvoje tělo se vyvíjí správně (někdy se ranní erekce označuje jako „vizitka mužského zdraví“). Důvodem ke znepokojení by byla naopak spíše dlouhodobá absence ranní erekce, která by mohla být například projevem onemocnění či poruchy oběhové soustavy (například hypertenze neboli vysokého krevního tlaku). Svým způsobem tedy můžeš být rád, že se u tebe ranní erekce dostavuje.
Jestliže ti ranní erekce vadí nebo překáží, můžeš se pokusit urychlit její odeznění přenesením pozornosti na něco jiného. Například se můžeš posadit na lůžku a v duchu si počítat nějaký obtížnější matematický příklad nebo alespoň odříkávat násobilku. K odeznění ranní erekce mnohdy dochází po prvním vymočení, i když právě to může být z důvodu silné erekce poněkud obtížné (problémem může být zejména nasměrování proudu moči potřebným směrem). Pokud potřebuješ ranní erekci zakrýt před druhými lidmi (například rodinnými příslušníky), pomůže ti volnější oblečení (například delší tričko nebo širší kalhoty).

06.07.2018

Dobrý den chtěl jsem se zeptat záleží tělesná výška na délce penisu?

Limbo, 14 let

Milý Limbo,

Mezi tělesnou výškou a délkou penisu není přímá souvislost. Například v dětství před pubertou dochází k rychlému růstu postavy, avšak rozměry penisu zůstávají až do puberty téměř stejné. V období dospívání se rozměry penisu sice zvětšují, zároveň však pokračuje růst postavy. Poměr mezi tělesnou výškou a délkou penisu se tedy v průběhu vývoje mění. Ani u dospělých mužů, jejichž růst a vývoj byl již ukončen, nelze přímou souvislost mezi tělesnou výškou a délkou penisu prokázat.
Délka penisu je dána především pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Někteří muži a chlapci mají tyto vazy méně pružné (čemuž odpovídá penis průměrné nebo nadprůměrné délky), jiní pružnější (čemuž odpovídá penis podprůměrné nebo průměrné délky). Pružnost vazů je dána vrozenými předpoklady a nelze ji měnit. A protože neexistuje přímá souvislost mezi pružností závěsných vazů penisu a tělesnou výškou, neexistuje ani přímá souvislost mezi tělesnou výškou a délkou penisu.

06.07.2018

Dobrý den, proč já mám silné akné a někdo jiný v mém věku ne? Proč u někoho akné je a u někoho ne?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

K tvorbě akné dochází v důsledku hormonálních změn, které probíhají v období dospívání. Nárůst hladiny pohlavních hormonů vede mimo jiné i ke zvýšení produkce kožního mazu, přičemž akné je v podstatě ucpaná mazová žlázka, v níž dochází k zánětlivé reakci.
Tvorba akné tedy souvisí s nárůstem hladiny pohlavních hormonů, což je proces, který může u různých jedinců probíhat různým tempem. Na tvorbu akné má určitý vliv i typ pleti. U jedinců, kteří měli již v dětství před pubertou suchou pleť, se akné zpravidla tvoří méně. V nejvyšší míře se akné vyskytuje u chlapců ve věku 15 až 16 let, poté se opět snižuje. Není vyloučeno, že se vyvíjíš rychleji, než většina ostatních chlapců, a proto u tebe období zvýšené tvorby akné nastalo o něco dříve než u ostatních.
Občasná tvorba akné je v období dospívání v podstatě normální. Při zvýšené tvorbě akné doporučuji věnovat větší pozornost mytí obličeje, případně dalších postižených míst. Při mytí obličeje lze využít i čisticí pleťovou vodu, kterou lze zakoupit v lékárně. Při těžké formě akné (tedy při výskytu více než dvaceti pupínků současně) doporučuji navštívit kožního lékaře (dermatologa), který může předepsat lokální léčbu pomocí retinoidů nebo kyseliny azelaové, v nejzávažnějších případech i celkovou léčbu pomocí antibiotik nebo isotretinoinu.
Výše popsaná léčba je v naprosté většině případů vysoce účinná. Pokud tedy trpíš těžkou formou akné, není nutné, aby ses zbytečně trápil, když můžeš navštívit lékaře a podstoupit léčbu.

06.07.2018

Dobrý den potřebuju se zeptat moje kamarádka má problém a to ten že naposledy měla menstruaci 24.6. a sex měla zhruba před měsícem a neví jestli je těhotná nebo ne dost se bojí ale 2x dělala si test a oba s negativnim výsledkem, ptal jsem se ji třeba jestli ji neni špatně nebo nezvrací protože to se holkám děje když jsou těhotné že? A kdyby jste mě řekl jaké jsou další příznaky že je holka těhotná děkuju za pomoc

Sed, 16 let

Milý Sede,

Test gravidity se provádí nejdříve 1 den po očekávaném termínu vynechané menstruace. Vzhledem k tomu, že od posledního pohlavního styku nebyla menstruace vynechána, není třeba test provádět. Pokud by tvá kamarádka byla těhotná, menstruace by se u ní nedostavila.
Do určité míry však záleží i na menstruačním věku dívky, neboť během prvních dvou let od první menstruace (neboli menarché) je až polovina cyklů nepravidelná. Ani vynechání menstruace tedy nemusí být nutně projevem gravidity. Pokud má dívka přesto obavy, že je v jiném stavu, ať navštíví svého gynekologa.

06.07.2018

1) Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je normální když při masturbaci někdy nedosáhnu orgasmu a taky mě občas penis začne bolet.
2) Četl jsem že sledování porna může způsobit špatné představy o pohlavním životě platí tento problém i když se dívám jen na fotky holek?

Luk, 15 let

Milý Luku,

1) Nemožnost dosažení orgasmu je projevem dysfunkce zvané anorgasmie. Podle příčiny obtíží lze rozlišit dva druhy této dysfunkce. Zatímco tzv. primární anorgasmie je způsobena tělesnou vadou či poruchou (například vrozenou vadou pohlavních orgánů nebo poruchou činnosti příslušného nervového centra v bederní části míchy), příčiny tzv. sekundární anorgasmie jsou převážně psychické (například stres nebo výčitky svědomí spojené s vykonáváním sexuálních aktivit včetně masturbace, které mohou být důsledkem nevhodné, příliš prudérní výchovy).
Léčba anorgasmie bývá obtížná a někdy vyžaduje součinnost více specialistů. Pro začátek bych doporučoval obrátit se na sexuologa (lze i bez poukazu od praktického lékaře, avšak u osob mladších 18-ti let je nutný doprovod alespoň jednoho z rodičů, i když jejich přítomnost v ordinaci není po dobu rozhovoru pacienta s lékařem nutná).
2) Záleží na tom, zda se jedná o fotografie pornografického obsahu. Samotné zobrazení nahého lidského těla nemusí být vždy pornografické, neboť se může jednat například o zobrazení umělecké, dokumentárně–vzdělávací a podobně.

06.07.2018

Dobrý den. Když mám penis v klidu tak mi předkožka stáhnout až za žalud jde, ale když je penis v erekcí tak přetáhnout až za žalud nejde. Budu muset podstoupit operaci na obřízku? A můžu masturbovat bez stáhnutí předkožky za žalud? Děkuji a přeji hezký den.

Šiška, 15 let

Milý Šiško,

Pokud lze předkožku přetáhnout v klidovém stavu a její přetažení činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení, které se ve věku okolo 15-ti let vyskytuje ještě přibližně u 5% chlapců.
Relativní zúžení předkožky v období dospívání rozhodně není důvodem k provedení cirkumcize (obřízky), která by v takovémto případě představovala jen zbytečnou ztrátu větší či menší části eroticky citlivé tkáně penisu. Vzhledem k pokračujícímu tělesnému vývoji je pravděpodobné, že ještě dojde k uvolnění předkožky. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti (bližší informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“).
Masturbaci lze vykonávat různými způsoby. Nevidím tedy důvod, proč bys nemohl masturbovat s předkožkou nataženou na žaludu. Vzhledem k přetrvávajícímu relativnímu zúžení předkožky bych ani nedoporučoval pokoušet se při erekci o její násilné přetažení (přesněji řečeno stržení) za žalud, neboť by při něm mohlo dojít k poranění.

06.07.2018

Jinak ještě k té dívce byl bych rád kdyby jsme spolu chodili nikoho nemám ze školy se se mnou nikdo bavit nechce v kolektivu se semnou bavit nechce a ona by byla ta jediná kterou bych kdy měl

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Pokud se chceš s dívkou sblížit, snaž se ji lépe poznat, což ti umožní jí lépe porozumět. Základem kvalitního mezilidského vztahu je dostatek porozumění pro druhého člověka.
Dívku by ses neměl snažit za každou cenu zaujmout nápadným chováním (jinými slovy, neměl by ses předvádět a dělat ze sebe někoho, kým nejsi). Většina dívek dovede ocenit chlapcovu upřímnost. Na druhou stranu bys alespoň zpočátku neměl být přehnaně otevřený a dávat příliš najevo svůj zájem o důvěrnější sblížení. Dívka by si v takovém případě mohla myslet, že ti záleží pouze na erotické stránce vztahu, zatímco její osobnost a vlastnosti tě nezajímají.
Zpočátku bys tedy měl projevit zájem o to, jaké má dívka záliby, co ji baví, čím se zabývá ve svém volném čase. Svoje sympatie projevuj dívce (alespoň zpočátku) spíše opatrně, aby neměla pocit, že se ji snažíš za každou cenu „sbalit“. Důvěrnější sdělení raději nech na dobu, až se lépe poznáte a více sblížíte.
Pravdou je, že někteří lidé navazují kamarádské a jiné vztahy poměrně snadno a rychle, zatímco jiným může navazování vztahů činit obtíže. Problémy při navazování vztahů mohou být projevem nedostatku sebedůvěry, někdy jsou způsobeny i zvláštnostmi a odlišnostmi v chování jedince.
Je smutné, když ostatní lidé nedovedou patřičným způsobem ocenit tvoje kladné vlastnosti (jistě nějaké máš), avšak rozhodně by ses neměl snažit zaujmout osoby v tvém okolí (například ve škole) za každou cenu, třeba i za cenu naprostého sebezapření. I kdybys měl pocit, že s tebou ostatní nechtějí kamarádit, neměl bys přehnaně slevovat ze svých nároků jen proto, aby ses někomu zavděčil, a kamarádit se s každým, kdo je ochoten se s tebou bavit. Pečlivě si vybírej, komu projevíš svoji důvěru a od koho si naopak raději udržíš odstup.

06.07.2018

Potřebuju přibrat. Už od malička vážím málo a to jím hodně. Můžu sníst klidně (...) a na další den vážim stejně jako den předtím. Podle BMI jsem mírně podvyživený s váhou 53 kg na 172 cm. Mám zřejmě rychlý metabolismus. Potřeboval bych teda poradit způsoby jak přibrat. Díky, jsem spokojen se službami, které tato internetová stránka nabízí. (Moje zkušenosti)

David, 15 let

Milý Davide,

Obtíže s podváhou mohou mít řadu příčin a rozhodně se nemusí jednat o projev nedostatečného příjmu potravin. Pokud vyloučíme zdravotní důvody tvých obtíží (onemocnění trávicí soustavy) či jejich psychický původ (stres, náročná životní situace), je pravděpodobné, že nízká tělesná hmotnost souvisí s rychlejším tempem metabolických procesů, k nimž v těle dochází.
Někteří lidé zpracovávají látky obsažené v potravě rychleji, než ostatní, což je dáno zejména vrozenými předpoklady, které lze jen obtížně měnit (jak se někdy lidově říká, někteří lidé mají zkrátka „rychlejší spalování“). Pouze v některých případech se jedná o projev poruchy metabolismu, avšak takovouto poruchu lze rozpoznat pouze na základě vyšetření na specializovaném pracovišti. V tvém případě je však porucha metabolismu méně pravděpodobná, neboť tvoje podváha je jen velmi mírná. Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí přibližně 17,9 a rozdíl oproti optimálním hodnotám je jen nízký (optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 15 let se pohybují v rozmezí 19 až 21).
Pokud potřebuješ přibrat, měl by ses vyhýbat přejídání. Nadměrná konzumace tučných či sladkých jídel by mohla vyvolat spíše zažívací obtíže než kýžené zvýšení tělesné hmotnosti. Raději zkus do svého jídelníčku zařadit potraviny či pokrmy, které jsou sice výživné, ale netloustne se po nich a nevyvolávají obtíže s trávením. K takovýmto potravinám patří například mléčné výrobky (nejlépe tvaroh a jogurty), těstoviny, pečivo, sušené ovoce a ořechy (včetně kokosu) a mandle.

05.07.2018

Dobrý den, mám 3 problémy: 1. Je mi 15 a tak už bych chtěl s mojí dívkou (...), ale je tu problém. Můj penis je moc citlivý. Sice vidím pokroky ale pořád je to na nic (...) Nějaké řešení? 2. Když je penis v klidu tak předkožka jde úplně v pohodě ale při erekci se přetahuje špatně (asi moc úzká) a taky nejde moc daleko spíš skoro vůbec nanejvýš tak 1 cm. 3. Mám na spodní straně penisu (už i na varlatech) bělavé pupínky z kterých při vymáčknuti vyteče hnis. Zvýšil jsem hygienu v těchto místech ale pořád nic. Přijde mi že můj penis je v celku špatný když mám tyhle problémy. Bojím se že mě to omezí v intimním životě. Díky za odpovědi

Ondra, 15 let

Milý Ondro,

1) Příčinou popsaných obtíží je nejspíše přecitlivělost žaludu. Obtíže s přecitlivělostí penisu jsou zpravidla pouze dočasné. Nepříjemné pocity způsobené přecitlivělostí lze omezit pravidelným oplachováním penisu (případně samotného žaludu) v čaji. K tomuto účelu lze použít silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut. Poté je třeba nechat čaj vychladnout, aby nedošlo k opaření.
Penis lze v čaji buď přímo oplachovat (například jeho ponořením do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké savé látky namočené do čaje.
Pokud ti zvýšená citlivost penisu působí obtíže při sexuálních aktivitách, může k omezení nepříjemných pocitů přispět i použití speciálního silného kondomu (označuje se „extra safe“ nebo „extra thick“).
2) Jestliže lze předkožku přetáhnout v klidovém stavu, zatímco při erekci činí její přetažení obtíže, jedná se pouze o relativní zúžení předkožky. Je třeba respektovat přirozený vývoj předkožky a nesnažit se o její násilné uvolnění a přetažení při erekci. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Předkožku si při erekci nestrhávej za žalud násilím, aby nedošlo k jejímu poranění.
3) Bělavé pupínky na pokožce penisu a šourku jsou největší pravděpodobností zduřelé mazové žlázky. Zvětšení mazových žlázek nemusí souviset s nedostatečnou hygienou, neboť ke zvýšení tvorby mazu dochází v období dospívání pod vlivem hormonálních změn, které v organismu probíhají. Hygienu bys sice neměl zanedbávat, ale ani přehánět (například nadměrné množství mýdla může způsobovat vysušování pokožky, a tím i stimulovat zvýšenou produkci mazu). Žlázky si nemačkej, jinak hrozí, že si způsobíš poranění.
Rozhodně se nemusíš obávat, že by ti zduřelé mazové žlázky mohly způsobit omezení v pohlavním životě. Jedná se spíše o kosmetický problém, a to ještě pouze v případech, kdy je chlapec či muž se vzhledem svých vnějších pohlavních orgánů nespokojený. Především je třeba si uvědomit, že zduřelé mazové žlázky nepředstavují žádnou vadu či poruchu, kvůli níž by tvůj penis a šourek měl být nějak „špatný“. Někteří dospívající chlapci (ale i někteří dospělí muži) se trápí, protože si myslí, že jejich pohlavní orgány nejsou „dokonalé“. Pokud se však v budoucnu nehodláš živit jako profesionální pornoherec, měla by pro tebe být důležitá spíše funkce pohlavních orgánů, nežli jejich vzhled. Podstatné je, že jsi zdravý a celý, což se vztahuje i na pohlavní orgány.

05.07.2018

Dobrý den, dělal jsem si na internetu test na sociální fobii (abych se ujistil) a vyšlo mi, že mám silnou sociální fobii. Upřímně, celkem mě ztěžuje život. Jak jde vyléčit bez psychologa? Děkuji

Domeček, 14 let

Milý Domečku,

Sociální fobie spočívá v chorobném strachu z kontaktu s druhými lidmi. Především není jisté, zda skutečně trpíš sociální fobií. Různé testy, s nimiž se můžeš setkat v časopisech pro mládež nebo na internetu, mohou být různě spolehlivé. Navíc se jedná spíše o určitý druh zábavy nežli o přesnou a spolehlivou diagnostiku. Bez vyšetření na psychiatrii nelze spolehlivě určit, zda opravdu trpíš sociální fobií (ve smyslu úzkostné poruchy).
Tím nechci tvoje obtíže v kontaktu s druhými lidmi nijak podceňovat, avšak jejich příčinou nemusí být přímo duševní onemocnění. Určitá plachost v kontaktu s druhými lidmi může být mnohdy jen projevem silnějšího působení některých osobních vlastností, které by se za jiných okolností tak silně neprojevovaly. Značnou roli hraje například předchozí negativní zkušenost v mezilidských vztazích, ale i způsob výchovy.
Jestliže jsi přehnaně plachý, stydlivý či máš obavy z navazování mezilidských vztahů nebo z vystupování před lidmi, je docela dobře možné, že trpíš nedostatkem sebedůvěry. Nedostatečná sebedůvěra může být naučená (například u jedinců, kterým jejich okolí neustále dává najevo, že od nich vlastně ani neočekává žádný velký výkon). Někdy je dána i nedostatečným poznáním vlastních schopností a předností. Samozřejmě, že jen málokterý člověk vyniká ve všech možných oblastech, nicméně každý má alespoň nějaké přednosti a silné stránky. Důležité je, abys u sebe tyto silné stránky dovedl rozpoznat. Pro začátek si můžeš například sestavit písemný seznam svých kladných vlastností, schopností a vůbec silných stránek (jednotlivé části seznamu si můžeš nadepsat slovy „jsem...“, „mám...“ a „umím...“, přičemž by ses měl vyhýbat negativním výrazům). Jistě se ti jich podaří na sobě najít celou řadu.
Jak jsem již naznačil výše, tvoje obtíže mohou do určité míry vycházet z předchozích negativních zkušeností. Možná, že jsi dosud nepotkal někoho, komu bys mohl plně důvěřovat a na koho by ses mohl plně spolehnout, a proto jsou tvoje zkušenosti s ostatními lidmi spíše nepříjemné. Možná by ti pomohlo, kdyby ses ve svém okolí sblížil s někým, kdo má podobné problémy a kdo by dovedl ocenit tvůj zájem.
Samozřejmě, že od tebe nikdo nemůže vyžadovat, aby ses zásadním způsobem změnil a začal být „společenský“. Důležité je, aby tě obavy z druhých lidí (a z případného ztrapnění před nimi) příliš neomezovaly v každodenním životě.
Rozhodně nedoporučuji, aby ses snažil ve svém životě provádět nějaké náhlé obraty. Svůj ostych či rozpaky se snaž překonávat spíše postupně. Pokud se například bojíš někoho oslovit, zkus například navštívit nějaký menší krámek v okolí a koupit si v něm nějakou drobnou věc. Předem si promysli, jak oslovíš prodavače nebo prodavačku (nezapomeň nejprve pozdravit) a připrav si peníze, abys je nemusel dlouho hledat a počítat. Případný neúspěch však nepovažuj za svoje selhání, ale spíše za informaci o tom, co bys příště mohl udělat lépe (možná, že nakonec vyběhneš z krámu celý rudý a zpocený, aniž bys ze sebe byl schopen vypravit jediné slovo, avšak neměl by ses nechat odradit a příště si lépe promyslet, jaká slova použiješ, případně si je dopředu napsat a několikrát zopakovat).
Při navazování kontaktů s druhými lidmi se snaž působit klidně a vyrovnaně. Nikdo ti sice předem nezaručí, že na dotyčnou osobu zapůsobíš tím nejlepším dojmem, avšak na druhou stranu bys neměl myslet na nejhorší variantu, která by mohla nastat. Také bys na sebe neměl klást přehnané nároky. Nejsi profesionální herec nebo podomní obchodník, aby sis svým chováním musel hned každého získat.
Pokud by ti však přehnaná plachost či ostych způsobovaly skutečně vážné problémy v tvém každodenním životě, bylo by přece jen rozumné uvažovat o vyhledání odborné pomoci. Za svoje obtíže přece nemůžeš, a tudíž by pro tebe nebyla žádná ostuda, kdybys využil služeb specialistů, jejichž práce spočívá mimo jiné i v poskytování pomoci osobám se stejnými problémy, jako máš ty.

05.07.2018

Potřebuju se svěřit, bavili jsme se tehdy o gynekomastii a o léčbě. Já to oddaloval na prázdniny a ty jsou tu a přivádí mě to do stresu, kvůli odběrům krve. já jsem schopen s sebou fláknout před nemocnicí, nebo v čekárně ze stresu z toho. Mám nízký práh citlivosti a mě stačí se bavit o biologii a je zle. Představa že do mě píchnou jehlu a něco vysávat, fuuj. Ale tak moc chci se toho zbavit, protože se mi to hnusí. Jediný koho mám na to jít se mnou je mamka, jenže ona to už zná, řekla že bez problému se mnou poběhá všechno ale bojí se tam jít, ale jenom píchnutí a zbavím se toho.
Jo a ještě se chci zeptat na hrudník pominu-li prsa, že s porovnáním kamarádů jsou všichni hrozně ploší jako prkno, ramene hrud všechno v rovině a já ještě nevýhodně k té gynekomastii mám jako „korbu“, není nijak deformován ale takový mohutný, robustní dopředu. Moc Vám chci poděkovat za to co děláte, právě tady jsem se toho mnoho dozvěděl a mnohdy uklidnil!

Petr, 16 let

Milý Petře,

Pokud se ti při odběrech krve dělá nevolno, měl bys ty nebo tvoje maminka na tuto skutečnost upozornit ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru, která bude odběr provádět. Pacienti, u nichž se již v minulosti projevovaly obtíže při odběrech (například nevolnost, omdlévání a podobně), mají nárok na individuální přístup, který spočívá například v tom, že odběr není prováděn vsedě v křesle (jako u běžných pacientů), nýbrž vleže na vyšetřovacím lůžku.
Před návštěvou lékaře se snaž nemyslet na to, že ti bude proveden odběr. Raději mysli na to, že po absolvování vyšetření bude vše v pořádku a půjdeš nebo pojedeš domů (bylo by vhodné si zajistit odvoz autem, případně po odběru nějakou dobu počkat v čekárně nebo na jiném místě, až se vzpamatuješ). Při samotném odběru se nedívej na to, co dělá lékař nebo sestra a raději zaměř svoji pozornost na něco příjemného.
Mohutnění a rozšiřování hrudníku patří u dospívajících chlapců k běžným tělesným změnám. Není nutné, aby ses za každou cenu srovnával se svými vrstevníky, protože tempo tělesného vývoje v období dospívání může být individuální. Neměl by ses trápit kvůli tomu, že určité tělesné znaky se u tebe vyvíjejí dříve či výrazněji, než u kamarádů. Pokud bys trpěl některou z deformit hrudníku (např. pectus carinatum, pectus excavatum a podobně), tvůj praktický lékař pro děti a dorost by si toho nejspíše již v minulosti všimnul a upozornil by tvé rodiče. Kvůli mohutnějšímu hrudníku se tedy nemusíš znepokojovat. Problém představuje spíše nadměrné zvětšení prsních bradavek (gynekomastie), zejména pokud přetrvává již delší dobu.

05.07.2018

Dobrý den, je v pořádku že na penisu je mi vidět velká modrá žíla?

Danik, 12 let

Milý Daniku,

Pravděpodobně se jedná o tzv. dorzální žílu, která probíhá pod pokožkou na horní straně penisu. U některých chlapců je tato žíla výraznější, u jiných méně výrazná. V období dospívání může dojít k jejímu zvýraznění. Pokud tě tato žíla nebolí, nemusíš se kvůli ní nijak znepokojovat, neboť představuje normální součást penisu.

05.07.2018

Dobrý den, mohu se zeptat, moje přítelkyně je trochu stydlivá, jde o to že nechce jít ke gynekoložce, kvůli jednomu problému (...) vím že toto je stránka pro kluky ale jen bych potřeboval vědět jestli víte o co by se mohlo jednat a jestli je to vážné.

Pišta, 16 let

Milý Pišto,

Popis by odpovídal silnému otoku sliznice v okolí poševního vchodu, v horším případě by se mohlo jednat o tzv. vaginální prolaps (vyhřeznutí poševní sliznice), který se sice u dospívajících dívek vyskytuje poměrně zřídka, avšak bez vyšetření jej nelze vyloučit. V každém případě by se dívka neměla snažit tento problém řešit sama, bez konzultace s gynekologem.
Je celkem pochopitelné, že se tvoje dívka stydí se svým intimním problémem navštívit lékaře. Při rozhodování, zda by přece jen neměla překonat stud a obrátit se na lékaře, můžeš dívce poskytnout určitou morální oporu. Na dívku bys neměl příliš naléhat a působit na ni nátlak (například příliš důrazným vyjadřováním svých obav o její zdraví), spíše se jí snaž vysvětlit, že lékař nebo lékařka jí může pomoci pouze v případě, že si ji bude moci prohlédnout.

05.07.2018

Dobrý den, byl jsem na žádost mamky u psychologa a ten zjistil že mám nějakou poruchu nepamatuji si název. Mamce řekli že budu chodit na individuální terapii s tou jsem souhlasil ale pak na skupinovou a tam nechci ale ona chce ať tam chodím. Má právo mě tam nutit? Děkuji

Vojtěch, 15 let

Milý Vojtěchu,

Jestliže se skupinové terapie nechceš účastnit, matka tě k jejímu absolvování nemůže nutit, pokud soud nenařídí jinak. Úspěšnost skupinové terapie však do značné míry závisí na přístupu každého jedince, který se jí účastní. Kdyby tě matka k účasti na skupinové terapii přesto donutila, záleží pouze na tobě, zda zvolíš aktivní přístup nebo pasivní rezistenci. Nikdo tě nemůže nutit, abys o svých problémech hovořil před cizími osobami, pokud sám nechceš (například pokud se stydíš nebo si chceš chránit svoje soukromí a podobně). Na druhou stranu není vyloučeno, že se ti skupinová terapie nakonec zalíbí, což nemůžeš nikdy předem vyloučit, pokud se jí nezúčastníš.
Pokud by ti psycholog v rámci skupinové terapie položil dotaz, na který bys nechtěl odpovědět, vždy máš právo odpověď odmítnout. Jednou ze zásad skupinové terapie je totiž právo každého účastníka říci „stop“ (nebo použít jiný předem smluvený výraz či  znamení se stejným významem). V případě, že rozhovor ve skupině je pro některého z účastníků příliš náročný či přímo traumatizující, má tento účastník právo odmítnout pokračovat v hovoru, což musí ostatní respektovat. Vždy je lepší odmítnout se vyjádřit, než si vymýšlet nepravdivou odpověď.

05.07.2018

Dobrý den, chci se zeptat když mám penis v klidu tak mi předkožka jde stáhnout až za žalud. A když mám erekci tak předkožka jde jen asi 1 cm od žaludu. Je mi 14 myslíte ze se má uzdička ještě natáhne a půjde dat předkožka v erekci až úplně dolu za žalud?

Ogogogigigi, 14 let

Milý Ogogogigigi,

Jestliže lze předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu, znamená to, že již dochází k jejímu uvolňování. Obtíže při přetahování předkožky při erekci mohou být způsobeny jejím relativním zúžením. V naprosté většině případů tento stav nevyžaduje žádnou léčbu, protože k úplnému uvolnění dochází u naprosté většiny chlapců nejpozději do konce puberty.
Krátká uzdička (frenulum breve) způsobuje při přetahování předkožky sklonění žaludu směrem dolů, avšak samotnému přetažení předkožky zpravidla nebrání.
Předkožku si při erekci stahuj jen tak daleko, abys nemusel použít sílu a necítil bolest. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí panthenolové masti.

05.07.2018

Dobrý den. Mám pár otázek. 1. Už delší dobu mě trápí to, že mi v nosu usychají hleny (klasické, které vysmrkáváme). Když jsou suché tak nejdou vysmrkat a musím si je bohužel vyndat ručně abych to neměl zacpané. Celkem to bolí když to vytahuju teče pak i trochu krev a na tom se zas vytvoří strup, na který se vrství další suchý hlen. Jak to odstranit úplně? 2. Když jsem pár dní nemasturboval tak mám erekci skoro pořád a nechápu proč. Jde penis nějak rychleji vymasturbovat protože ve společné sprše to nejde a záchody jsou dost často využívané. Masturbace mi trvá i 10 min. Mám potom ještě jednu sprchu na pokoji kde chodí často mamka a sestra a bojím se jak by reagovaly kdyby viděly že masturbuju. 3. Když vyjdu z moře tak mám penis cca 4 cm hodně se scvrkne ale jak se znovu ohřeju a ztopoří se tak má asi 12 cm a to už je na maskování moc. Prosím poraďte.

Kluk, 16 let

Milý Kluku,

1) Vzhledem k popsaným obtížím bych pro čištění nosu doporučoval používat nosní kapky s mořskou vodou. Po aplikaci kapek chvíli počkej, až dojde k uvolnění hlenu, a poté se můžeš běžným způsobem vysmrkat. Při silnějším znečištění můžeš celý postup zopakovat. Zavádění prstů do nosu nedoporučuji, zvláště když u tebe vede ke vzniku poranění.
2) Častá a dlouhou dobu přetrvávající erekce je v období dospívání naprosto normální. Dostavuje se v důsledku narůstající úrovně hladiny pohlavních hormonů. Pokud jde o dobu masturbace, uvedených 10 minut nepředstavuje abnormálně dlouhý časový úsek, zejména když se jedná o horní hranici. Samozřejmě, že pro vykonávání masturbace bys měl mít dostatek soukromí. Pokud masturbuješ ve sprše, doporučuji zamknout dveře, případně sdělit ostatním rodinným příslušníkům, že si nepřeješ být rušen.
3) Zmenšení penisu (respektive jeho částečné „zasunutí“ směrem do těla) je způsobeno ochlazením. K němu dochází nejen ve studené vodě, ale i při odpařování vody z mokrých plavek na přímém slunci. S tím, jak se voda z plavek odpařuje, totiž zároveň klesá teplota na povrchu těla.
Zakrývání erekce v plavkách může představovat problém. Pokud máš možnost, můžeš se posadit, avšak nedoporučuji se příliš předklánět, aby nedošlo k bolestivému sevření penisu mezi břichem a stehny, případně k natažení závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn.

05.07.2018

Je normální mít velikost penisu 16 cm ve 13 ? Mám na mysli při erekci.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Uvedený rozměr penisu je vzhledem k tvému věku nadprůměrný, avšak rozdíl oproti průměru není abnormálně velký. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 13 let činí 12,5 ± 1,5 cm, tj. 11 až 14 cm.

05.07.2018

Dobrý den
Mám otázku co je lepší používat, tělové mléko s obsahem panthenolu nebo panthenol jako takový? Na předkožku to používám. Děkuji za odpověď.

Borkins, 15 let

Milý Borkinsi,

K uvedenému účelu používej pokud možno přímo panthenolovou mast (panthenol, bepanthen, calcium pantothenicum a podobně).

04.07.2018

Prosím anonymně (...)

Zoufalec, 15let

Milý Zoufalče,

V období dospívání může docházet k různým růstovým disproporcím, které jsou však ve většině případů pouze dočasné. Avšak výrazné prodlužování dolních končetin v porovnání s trupem nepředstavuje u jedince tvého věku nic abnormálního.
Pokud jde o průběh tělesného růstu, pravdou je, že po odeznění tzv. růstového spurtu (období urychleného růstu, u chlapců probíhá obvykle ve věku 13 až 14 let) dochází k většímu či menšímu zpomalení tempa růstu postavy. Bez specializovaného vyšetření nelze posoudit, zda u tebe již došlo k ukončení růstu či nikoliv. V případě, že máš o normálním průběhu svého tělesného růstu pochybnosti, se obrať nejprve na svého praktického lékaře, který ti v případě podezření na poruchu růstu může vystavit poukaz na vyšetření na endokrinologii.

04.07.2018

Mám otázky (...)

Robin, 12 let

Milý Robine,

1) Masturbace je naprosto normální a přirozená činnost. Avšak neměl bys při ní používat součásti oblečení, které ti nepatří a které si bereš bez dovolení. Ani tobě by se jistě nelíbilo, kdyby si někdo bral tvoje věci a používal je při masturbaci.
2) Zájem o tělo vrstevníků téhož pohlaví je v období dospívání poměrně běžný. Stejně tak je ovšem běžné, že dospívající jedinec se před ostatními stydí. Nicméně by ses měl zamyslet nad tím, zda by od tebe bylo čestné, kdyby sis prohlížel ostatní, ale sám se přitom před nimi zakrýval.
3) Růst ochlupení okolo pohlavních orgánů je v tvém věku zcela normální. Růst ochlupení na dalších částech těla (například v podpaží) se sice většinou dostavuje o 1 až 2 roky později, avšak ani v tvém věku není nijak předčasný.
4) Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12 let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci. Avšak i mírně nadprůměrné rozměry mohou být stále ještě normální.

04.07.2018

Potreboval by som schudnúť. Neviem ako začať. Ako si mám naplánovať jedálniček? Čo nemám jesť ak chcem schudnúť? Bolo by vhodné chodiť aj do posilňovne?

Tom, 15 let

Milý Tome,

Pokud potřebuješ zhubnout, měl bys jíst pravidelně (denní příjem potravy si rozděl alespoň do pěti jídel) a zajistit si dostatečný příjem tekutin. Vyhýbej se konzumaci světlého pečiva (tj. pečiva z pšeničné mouky, například bílých rohlíků, housek, toastového chleba a podobně) a tučných jídel. Naopak můžeš jíst více zeleniny.
Posilování s pomocí náčiní a posilovacích strojů příliš nedoporučuji, protože představuje značnou zátěž pro klouby a může vést k dřívějšímu uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí. Z pohybových aktivit doporučuji raději plavání či jízdu na kole.
Podrobnější rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

04.07.2018

Je v pořádku že chci mít dívku jenom na sex?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Takovýto přístup k partnerským vztahům rozhodně v pořádku není. Před navázáním intimního tělesného kontaktu bys měl dívku dostatečně poznat a sblížit se s ní, což vyžaduje přinejmenším určité sympatie, a tedy i citovou náklonnost. Navazování sexuálních kontaktů s (téměř) neznámými osobami nedoporučuji. Takovéto kontakty jsou především spojeny se zvýšeným rizikem přenosu pohlavních nemocí. Dále je třeba počítat i s možností neplánovaného početí. Každá sexuální partnerka je totiž zároveň potenciální matkou tvého dítěte, k čemuž bys měl  při navazování sexuálního kontaktu rovněž přihlédnout.

04.07.2018

Od kolika jsou prostitutky a doporučujete je? Dík na odpověď.

Pepa, 14 let

Milý Pepo,

Prostituci (tj. vykonávání pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit za úplatu) rozhodně nedoporučuji, ať již v podobě jejího poskytování nebo naopak využívání. Prostituce je spojena se zvýšeným rizikem přenosu pohlavních nemocí, často je provázena pácháním trestné činnosti a navíc uskutečňování pohlavního styku bez milostného vztahu k dotyčné osobě je projevem citové pustoty a prázdnoty a může ohrozit vývoj dítěte, tedy jakékoliv osoby mladší 18-ti let.
Pokud by prostitutka přistoupila na pohlavní styk s osobou mladší 18-ti let, dopustila by se ohrožování mravního vývoje dítěte (z téhož důvodu je zakázáno byť jen provozování prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí). V případě osoby mladší 15-ti let by se navíc dopustila pohlavního zneužití (a to i v případě, že by jí oběť za spáchání tohoto trestného činu sama zaplatila).

04.07.2018

Zdravím, včera jsem byl na vrtání mezizubního kazu a dost to bolelo, protože byl docela hluboko. V noci mi zub napuchl, ale když skousnu, tak to skoro vůbec nebolí, jen to prostě cítím, že to mám opuchlé. Je to opuchlé vlevo nahoře z obou boků a pak ještě dáseň na konci po sedmičce, kterou mi vrtali. Co to může být ? Popř. co mám dělat?

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

K otoku dásně mohlo dojít například v důsledku lokální anestezie, pokud byla použita. Mírný otok se dostavuje při většině drobných stomatologických zákroků. Pokud není provázen zarudnutím a zvýšenou teplotou, mělo by být vše v pořádku.
Otok by měl ustoupit nejpozději do několika dnů. Do té doby můžeš postižené místo při čištění chrupu vynechávat.

03.07.2018

Dobrý den, projevuje se sexualita člověka už v jeho dětství a dospívání? (...)

NickNicki, 14 let

Milý NickuNicky,

Sexuální orientaci lze spolehlivě určit až od věku 16 let, avšak to rozhodně neznamená, že by děti byly asexuální (v tom smyslu, že by se u nich sexualita nijak neprojevovala). Z výsledků různých sexuologických výzkumů například vyplývá, že většina chlapců i dívek se vědomě věnuje masturbačním aktivitám již v dětství před pubertou.
Nicméně sexualita dětí a dospívajících se přece jen projevuje poněkud odlišně, než sexualita dospělých. Například zájem o tělo a tělesné projevy vrstevníků téhož pohlaví je u dětí a dospívajících stejně běžný, jako zájem o tělo a tělesné projevy vrstevníků opačného pohlaví. Pocity a zkušenosti, o nichž se v dotazu zmiňuješ, tedy nijak nevybočují z běžné normy.

03.07.2018

Dobrý den , to jen zase já Máte pravdu že by bolest mohla pocházet od jinudy začal jsem od začátku prázdnin posilovat takže by to mohlo být asi tím.

Jan, 15 let

Milý Jane,

Příčinou bolesti by v takovémto případě mohlo být přetěžování některých svalů pánevního dna, případně nadměrné stahování tzv. kremasterových svalů, které obepínají semenné provazce, nadvarlata a částečně i nadvarlata, kolem nichž tvoří kličku.
Rizikové jsou z tohoto hlediska například takové cviky, které se vykonávají ze širokého podřepu. Pokud by však bolesti trvaly i při delším vynechání cvičení, měl bys přece jen raději navštívit lékaře.

03.07.2018

Délka mého penisu při erekci je kolem těch 13 cm, je to normální délka na 15 let? Když mě nyní vzrušuje kluk ze třídy, znamená to, že jsem homosexuál? Děkuji za odpovědi.

David, 15 let

Milý Davide,

Uvedená délka penisu je naprosto normální a odpovídá průměrným hodnotám pro chlapce tvého věku (průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 15 let činí 13 až 15 cm).
U dospívajícího jedince nemusí být sexuální náklonnost k vrstevníkovi téhož pohlaví projevem homosexuální orientace. I když tě tedy kamarád pohlavně vzrušuje, ještě to nemusí nutně znamenat, že jsi homosexuálně orientovaný. Dospívajícího jedince může vzrušovat všechno možné. Sexuální orientace má sice vrozený základ, avšak spolehlivě ji lze určit nejdříve ve věku 16 let.

03.07.2018

Ahoj, už asi 2 dny mě bolí pravé varle většinou když se ohnu nebo jdu do kleku. Je to spíše nepříjemná než prudká bolest (na obrázku je naznačeno kde mě to bolí). Říkám si jestli by to nemohlo být z růstu. Nikde jsem se nebouchl.

Jan, 15 let

Milý Jane,

Bolest varlete může mít různé příčiny (viz odpověď na dotaz Tomáše ze dne 03.07.2018), avšak na kresbě přiložené k dotazu je zvýrazněno nadvarle, nikoli varle. Vzhledem k tomu, že bolest nadvarlete se u tebe projevuje při prudších pohybech, nelze vyloučit, že tato bolest do nadvarlete vystřeluje z jiné části těla. Bez lékařského vyšetření však nelze příčinu bolesti určit.

03.07.2018

Zamiloval jsem se hrozně do jedné dívky ale já sem té dívce v minulosti nadával. Co mám dělat?

Groot, 14 let

Milý Groote,

Jestliže ses vůči dívce v minulosti choval nehezky (například jsi jí nadával), bude velmi obtížné získat si její důvěru a přesvědčit ji, že nyní jsi již zdvořilý, citlivý a ohleduplný chlapec. Nadávání ostatním lidem je zpravidla projevem nedostatku sebedůvěry a kladného sebepojetí, naproti tomu dívka od chlapce spíše očekává, že bude vyrovnaný a zdravě sebevědomý. Někteří chlapci se sice domnívají, že nápadně drsným chováním získají dívčiny sympatie, avšak výsledek bývá spíše opačný. Asi jen málokterá dívka by se chtěla sbližovat s chlapcem, který se k ní chová nevhodným způsobem, uráží ji nebo jí jinak ubližuje.
Samozřejmě, že se můžeš pokusit získat si dívčiny sympatie milým, laskavým a zároveň nenuceným a nevtíravým chováním. Avšak je třeba počítat s tím, že obnovení důvěry bude vyžadovat značnou trpělivost, a to na obou stranách. Pokud ses opravdu změnil, dívka to možná dovede ocenit, avšak s navazováním důvěrnějšího vztahu bys neměl pospíchat. Ponech dívce dostatek času na to, aby mohla svůj postoj k tobě přehodnotit.

03.07.2018

Bolí mě pravé varle. Co mám dělat?

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Bolest varlete může mít různé příčiny, avšak nejčastěji souvisí s omezeným průtokem krve, tj. s nedostatečným zásobením varlete okysličenou krví či naopak s nedostatečným odtokem krve odkysličené.
Kromě mechanického poškození v důsledku úrazu patří k častým příčinám bolesti například tzv. varikokéla (chorobné rozšíření žíly procházející semenným provazcem) nebo zánětlivá onemocnění varlete. Dále není vyloučeno, že bolest do varlete vystřeluje z jiné části těla (například z třísel).
Avšak bolest varlete rozhodně nedoporučuji podceňovat. Pokud možno se tedy obrať na svého praktického lékaře a popiš mu svoje obtíže. Není vyloučeno, že praktický lékař doporučí vyšetření na specializovaném pracovišti (například na endokrinologii), které přesně odhalí příčiny tvých obtíží.

02.07.2018

Dobrý den, kolika přibližně procent chlapců kouká žalud i když je penis v klidu?
Kouká žalud při erekci všem chlapcům?
Kdy mi bude z penisu stříkat hodně sperma v intervalech a né vše najednou?

Marťa, 14 let

Milý Marťo,

Zatímco u některých chlapců předkožka pokrývá celý žalud v klidovém stavu i při erekci, u jiných je větší nebo menší část žaludu obnažena. Pokud je předkožka dostatečně dlouhá, může pokrývat celý žalud nebo jeho větší část nejen v klidovém stavu, ale i při erekci. Naproti tomu u některých chlapců předkožka „nestačí“ k pokrytí celého žaludu nejen při erekci, ale ani v klidovém stavu. Kromě samotné délky předkožky (která obvykle představuje 50 až 70% kožního pokryvu penisu) záleží rovněž na pružnosti závěsných vazů penisu, na svalovém napětí v oblasti malé pánve, na délce uzdičky (frenula), případně i na šířce prstence předkožky.
Spolehlivé a ověřené údaje o podílu chlapců, jejichž žalud je částečně nebo zcela obnažený, nemám k dispozici. Avšak podle výsledků anonymního dotazníku, kterého se zúčastnilo 1 632 respondentů ve věku 11 až 18 let, je žalud v klidovém stavu z větší či menší části obnažený přibližně u 23,8% dospívajících chlapců, zatímco u 76,2% zůstává zakrytý. Naproti tomu při erekci je žalud částečně nebo úplně obnažený přibližně u 75,5% dospívajících chlapců, zatímco u zbývajících 24,5% zůstává zakrytý.
Uvolňování spermatu během ejakulace je způsobeno stahováním svalů v oblasti malé pánve a částečně i stahováním hladkého svalstva ve stěnách močové trubice. Zatímco u dospělého muže se sperma při ejakulaci uvolňuje nejčastěji ve dvou až třech „vlnách“, u dospívajícího jedince může dojít i k jednorázovému uvolnění ejakulátu.
Tento rozdíl v průběhu ejakulace je dán nejen odlišným objemem ejakulátu, ale také intenzitou svalových kontrakcí (tj. stahování svalů) malé pánve. Vzhledem k individuálnímu tempu různých tělesných změn, k nimž v období dospívání dochází, nelze předem odhadnout, v jakém věku u tebe dojde k výraznému nárůstu objemu ejakulátu, případně k posílení svalů, které se na ejakulaci podílejí.

02.07.2018

Je možné odstranit chlupy např. na mohou pomocí zubní pasty?

Mm, 14 let

Milý Mm,

Zubní pasta neslouží k odstraňování chlupů (k epilaci) a pochybuji o tom, že by bylo možné s její pomocí chlupy skutečně odstranit. K tomuto účelu se vyrábějí speciální epilační pasty či vosky, jejichž používání však příliš nedoporučuji, neboť může být bolestivé a je spojeno s rizikem poranění (stržení) pokožky v místech epilace.

02.07.2018

Dobrý den, jak to, že když masturbuji (...) Předem děkuji za odpověď.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Doba potřebná k dosažení orgasmu při masturbaci může být různě dlouhá a může se měnit například v důsledku kolísání úrovně hladiny pohlavních hormonů v krvi, ale také v závislosti na intenzitě pohlavního vzrušení.
Sledování pornografie však rozhodně nedoporučuji, protože u dospívajících jedinců vyvolává zkreslené představy o pohlavním životě (viz též odpověď na dotaz návštěvníka Oskar12 ze dne 02.07.2018).

02.07.2018

Mají slipy vliv na tvorbu spermií?

Ms, 15 let

Milý Ms,

Příliš těsné spodní prádlo může vést k přehřívání varlat, v jehož důsledku dochází k poklesu množství spermií na 1 mililitr ejakulátu. Avšak přehřívání varlat nezávisí na druhu spodního prádla (slipy, boxerky či jiné), nýbrž je dáno nevhodně zvolenou velikostí a nevhodným složením materiálu, z něhož je prádlo vyrobeno.
K přehřívání dochází v jakémkoliv spodním prádle, které je příliš těsné a hřejivé, což se týká především spodního prádla zhotoveného z látek s příměsí umělých vláken. Naproti tomu spodní prádlo vhodně zvolené velikosti, které je vyrobeno ze 100% bavlny, přehřívání varlat nezpůsobuje. Například slipy přiměřeně zvolené velikosti vyrobené ze 100% bavlny by v tomto ohledu byly vhodnější, než příliš malé a těsné boxerky vyrobené z umělých materiálů (například polyesteru).

02.07.2018

Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na tyto věci.
A) Když jdu spát tak se začnu třepotat začne mě být blbě a hrozně se vrtím v posteli a už se mi to stalo po druhé za sebou a druhou noc mě už začalo brnět koleno.
B) Je to puberta nebo to je nemoc?
C) Podle mě to je že mám nízký tlak
D) Jak to mám léčit (kromě léků a doktora)?
E) A pořád mě pomalu stojí ale když mě 2 dny nestál tak ty 2 dny jsem měl tohle co jsem psal.
E) Jak se to odnaučím?

Autíčko, 12 let

Milý Autíčko,

Nejspíše se jedná o tzv. myoklonii, což je označení pro mimovolný svalový záškub před spánkem. Pokles tlaku je před usínáním naprosto normální, podobně jako zpomalení dechu a tepu. Tělo se tímto způsobem připravuje na spánek. Postupně se také uvolňuje svalstvo, což však může být provázeno záškuby. Tento problém se poměrně často projevuje u dětí, ale také u přepracovaných lidí. Může se jednat také o projev stresu a zvýšeného psychického napětí.
Především doporučuji dodržovat zásady spánkové hygieny. Alespoň hodinu před ukládáním ke spánku bys neměl sledovat světelné displeje či monitory (telefon, tablet, počítač, televizi) a věnovat se fyzicky náročným činnostem (například cvičení a podobně). Dále doporučuji alespoň 3 hodiny před spánkem nepít nápoje, které obsahují kofein. Světlo o nízké frekvenci, které vychází z obrazovek, fyzicky náročnější pohybové činnosti i nápoje s obsahem kofeinu mají totiž stimulační účinky („nabuzují“ organismus), což může znesnadnit usínání. Jedním z projevů jsou i svalové záškuby či třes před spaním.
Pokud jde o erekci, ta se v období dospívání dostavuje velmi často. Příčinou je narůstající hladina pohlavních hormonů v krvi. Poruchy erekce jsou u dospívajících chlapců velmi vzácné. Pokud už se objevují, mohou být projevem onemocnění oběhové soustavy, ale také silného stresu a zvýšeného psychického napětí.
Jestliže máš podezření, že trpíš nízkým tlakem, doporučoval bych přece jen svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost.

02.07.2018

Dobrý den. Mám problém s pornem (...)

Oskar12, 15 let

Milý Oskare12,

Sledování pornografie osobám mladším 18-ti let nedoporučuji, protože u nich vyvolává zkreslené představy o pohlavním životě i o běžném vzhledu lidského těla. Pornografie totiž zpravidla neznázorňuje skutečný milostný akt, nýbrž herecký výkon profesionálních pornoherců a pornohereček a navíc se v ní běžně užívají různé filmové triky (například zpomalený záznam a podobně). Výsledný dojem se může od normálního pohlavního styku či jiných sexuálních aktivit podstatně lišit.
U dospívajícího chlapce v tvém věku nelze spolehlivě určit sexuální orientaci. Ani obsah erotických fantazií, ani sledování určitého druhu materiálů s erotickým obsahem nemusí v tomto věku vypovídat o homosexuální či heterosexuální orientaci jedince, protože dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě cokoliv.
Při řešení problému, který v dotazu popisuješ, by ti mohlo pomoci například častější vykonávání masturbace. Vykonávání masturbace si nevyčítej, protože se jedná nejen o zcela přirozenou, ale zároveň i zdraví prospěšnou činnost. Dále je důležité, abys nepodléhal tzv. internalizované homofobii, tj. strachu z domnělých či skutečných projevů homosexuality, které u sebe pozoruješ. Sexuální orientace má sice vrozený základ, avšak její spolehlivé určení je možné až u osob starších 16-ti let. Do té doby se nemusíš žádnými pochybnostmi či obavami vztahujícími se k tvé sexuální orientaci zbytečně zatěžovat.

02.07.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat , v kolika letech dochází k růstu penisu a kdy mě bude téct sperma místo takové průhledné , lepkavé tekutiny.

OMGLOL, 13 let

Milý OMGLOLe,

K prvnímu růstu penisu do délky dochází nejčastěji ve věku 11 až 12 let. Růst poté pokračuje nejčastěji do věku 18 let. Samozřejmě, že veškeré tělesné změny, k nimž během dospívání dochází, mohou mít individuální průběh. Z tohoto důvodu u některých chlapců začíná první růst penisu již ve věku okolo 10 let a u některých mladých mužů pokračuje růst penisu až do věku 19 – 21 let.
Průhledná, lepkavá tekutina, o níž se v dotazu zmiňuješ, může být buď preejakulační tekutina, nebo se již jedná o sperma. Zatímco preejakulační tekutina se zpravidla uvolňuje ještě před dosažením orgasmu (někdy k jejímu uvolňování stačí dokonce jen silnější pohlavní vzrušení), k ejakulaci dochází zpravidla při dosažení orgasmu, případně bezprostředně po něm.
Jestliže se průhledná a lepkavá tekutina uvolňuje až při dosažení orgasmu, nejspíše se již jedná o sperma, byť jeho objem a hustota mohou být prozatím nižší, než je obvyklé u starších a tělesně vyspělejších chlapců či u dospělých mužů (ejakulát dospívajícího chlapce obsahuje až 99% vody).
K první ejakulaci dochází u chlapců nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Počátek tvorby spermií se někdy nazývá cizím slovem „spermarché“. U některých chlapců však první ejakulát ještě neobsahuje zralé spermie. Přítomnost spermií v ejakulátu lze odhalit pouze pod mikroskopem.
Prozatím tě nemusí nijak znepokojovat, že se u tebe výron semene dosud nedostavil. Pouze v případě, že by k první ejakulaci nedošlo ani po dovršení věku 15 let, by bylo vhodné svěřit se praktickému lékaři, který ti poté může vystavit poukaz na vyšetření na endokrinologii.

01.07.2018

Dobrý den, už nějakou dobu se mi, vždy po mytí, udělají, v oblasti břicha a hrudníku, takové červené skvrny. A svědí to na krku, zádech a stehnech. Nevíte co mi je a co s tím mám dělat?

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Nejspíše u tebe dochází k podráždění pokožky v důsledku jejího nadměrného vysušování nevhodným mýdlem. Doporučoval bych tedy pořídit si mýdlo určené pro citlivou pokožku, případně mýdlo obsahující hydratační krém. Pokud nedojde ke zlepšení, obrať se na kožního lékaře (dermatologa).

01.07.2018

Dobrý deň dá sa nejako predlžiť/zlepšiť orgazmus ? Za odpoveď ďakujem.

Mm, 14 let

Milý Mm,

Orgasmus se dostavuje na základě soustavy reflexů, které nelze kontrolovat vůlí. Možnosti úmyslného prodloužení či „vylepšení“ orgasmu jsou tedy značně omezené. Do určité míry lze intenzivnějšího orgasmu dosáhnout například pomocí pravidelného posilování svalstva pánevního dna, k čemuž slouží různé speciální cviky. Výsledek takovýchto cvičení však nemusí vždy splňovat očekávání.

01.07.2018

Je mi 16 a chci si koupit masturbátor ve tvaru vagíny (...) pomůže mi to nějak do budoucna a je v tom nějaká výhoda??

Qwert, 16 let

Milý Qwerte,

Používání různých sexuálních pomůcek (například umělých vagín) rozhodně nedoporučuji. Tyto pomůcky mohou způsobit celou řadu poranění, například oděrky, tržné rány nebo dokonce popáleniny (ty mohou vzniknout při vznícení elektrické baterie, pokud je tato součástí přístroje). Používání masturbátoru ti tedy nijak nepomůže, spíše naopak.
Pro masturbaci používej pokud možno jen ruku. Ostatně i samotný výraz masturbace je odvozen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit). Masturbace je tedy dráždění pohlavních orgánů rukou, což je také nejbezpečnější způsob, jak tuto činnost vykonávat.

01.07.2018

Dobrý den,jsem trochu nervózní protože když jsem byl u doktora tak mi říkal že mám dobrej zrak ale jednou jsem si zkusil tátovy brejle (na dálku) a viděl jsem asi 5krát lépe,je možné že mě doktor špatně kontroloval? (Vidím dobře ale třeba hůř vidím na interaktivku ve škole)

Troll, 12 let

Milý Trolle,

Doporučuji navštívit očního lékaře a nechat si provést vyšetření zraku. Není vyloučeno, že od předchozí návštěvy praktického lékaře mohlo dojít ke zhoršení zraku, k čemuž na počátku puberty dochází poměrně často.

01.07.2018

Mamka řekla že v srpnu se můžu sejít s jednou dívkou ve stejném věku jako já. Chtěl bych s ní chodit ale já se bojím že se té dívce nebudu líbit. Ona sice kluka prý nemá žádný jí nechce ale bojím i tak.

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Dívčiny sympatie můžeš získat především svým chováním. K dívce buď milý a laskavý, ale zároveň nedávej svůj zájem o sblížení příliš najevo, aby si dívka nemyslela, že se jí snažíš „sbalit“. Před dívkou se nepředváděj a nedělej ze sebe někoho, kým nejsi. Dívka dovede na chlapci ocenit jeho upřímnost a klidné a vyrovnané vystupování.
Dále je důležité, abys své vyjadřování udržoval v souladu se svým chováním. Jistě by sis nezískal dívčiny sympatie tím, že bys jí sice neustále říkal, jak ji máš rád, ale přitom by ses k ní nechoval hezky a vždy by ses snažil za každou cenu prosadit pouze své vlastní přání či názory.
Pokud jde o vzhled, nikdo ti sice nemůže předem zaručit, že se dívce budeš líbit, avšak neměl bys být vůči svému zevnějšku přehnaně kritický. Dospívající lidé často hledají na svém vzhledu různé nedostatky a mají obavy, že se ostatním nelíbí, i když ve skutečnosti mohou být docela pohlední. Důležité je, abys o svůj zevnějšek alespoň trochu pečoval, například abys nosil čisté oblečení.
Samozřejmě, že hodně záleží na tom, zda tě s dívkou alespoň částečně spojují společné zájmy a zda si dobře rozumíte. Ne všechny páry se k sobě hodí, což se však v některých případech pozná až časem. Avšak pokud by ti dívka nebyla ani trochu sympatická, neměl by ses s ní pokoušet sbližovat jenom proto, že to od tebe někdo očekává.

01.07.2018

Zdravím nevím jestli se předchozí správa odeslala. Ptal sem se na moji předchozí otázku ohledně početí z předchozího styku. Mohu se zeptat jestli je šance vysoká?
Děkuji za odpověď.

Jarim, 16 let

Milý Jarime,

Pravděpodobnost, že při opakovaném pohlavním styku dojde k oplodnění spermatem z předchozí ejakulace je sice velmi nízká, avšak ani tuto možnost nelze zcela vyloučit. V každém případě doporučuji při pohlavním styku používat kondom vhodně zvolené velikosti a pro každý pohlavní styk použít vždy nový kondom, a to i v případě, že dva pohlavní styky následují krátce (ne-li přímo bezprostředně) po sobě.

01.07.2018

Dobrý den, mám problém že když masturbuji tak mám strašně brzo orgasmus. Jde doba nějak prodloužit co mám dělat? Bojím se že mě partner nebude chtít kvůli tomuhle problému a že si sex vůbec neužije protože se udělám strašně brzo. Díky za odpověď

Apernicov, 17 let

Milý Apernicove,

Doba potřebná k dosažení orgasmu při masturbaci se může podstatným způsobem odlišovat od doby potřebné k dosažení orgasmu při pohlavním styku. Za tzv. předčasnou ejakulaci (ejaculatio praecox) je považována ejakulace, která se dostaví do 15-ti vteřin od zahájení pohlavního styku. Pro masturbaci není žádná hranice „předčasnosti“ ejakulace stanovena.
Příčiny předčasné ejakulace jsou v naprosté většině případů psychické (stres, obavy ze „selhání“ při pohlavním styku, nevhodný a necitlivý přístup partnerky). Problémy s předčasnou ejakulací lze vyřešit citlivým a ohleduplným přístupem obou partnerů, častějším a pravidelnějším vykonáváním sexuálních aktivit a párovým nácvikem oddálení ejakulace (rozumí se za účasti obou partnerů). Pokud se partneři mají opravdu rádi, navzájem se respektují a dovedou hledat konstruktivní řešení problémů, většinou se jim podaří obtíže s předčasným nástupem ejakulace společně vyřešit.