Archiv odpovědí - srpen 2019

31.08.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu věc o výšce. Momentálně měřím 172 cm. Normálně jsem rostl kolem +-8 cm za rok, ale teď kdy je mezi 14 a 15 věkem života kdy skoro všichni mají růstový skok i nad 10 cm jsem vyrostl jen 3 cm.
Chtěl bych se zeptat: 1. Není to kvůli masturbovaní? a za 2. Je šance že bych vyrostl za pár let nad 180 cm? Děkuji za odpověď.

Auto, 15 let

Milý Auto,

Tzv. růstový spurt (neboli urychlený růst postavy) se u chlapců dostavuje zpravidla mezi třináctým a čtrnáctým rokem věku, tedy nikoli mezi čtrnáctým a patnáctým rokem, jak uvádíš v dotazu. Poté může nastat větší či menší zpomalení růstu. Na tom, že jsi během uplynulého roku vyrostl „jen“ o 3 cm, není nic abnormálního. Tvoje současná tělesná výška je vzhledem k tvému věku naprosto normální (za normální se u chlapců ve věku 15-ti let považuje tělesná výška v rozmezí 160 až 188 cm, přičemž se svými 172 cm se do tohoto rozmezí pohodlně vejdeš).
1) Vykonávání masturbace nemá žádný vliv na růst postavy. Rozhodně se tedy nemusíš obávat, že by masturbace mohla jakýmkoliv způsobem ovlivnit tvůj tělesný růst (bylo by to stejně absurdní, jako kdyby ses například obával, že ti kvůli masturbaci vyrostou na dlaních chlupy, což je naprostý nesmysl).
2) Růst postavy probíhá nejčastěji do věku 18-ti let. Určitě by nebylo nic neobvyklého na tom, kdybys během následujících tří let vyrostl o 8 cm (což by bylo v průměru přibližně o 2,66 cm za rok), čímž bys dosáhl kýžené tělesné výšky, o níž se zmiňuješ v dotazu. Cílovou tělesnou výšku lze odhadnout na základě dosažené výšky obou rodičů (podrobnosti najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka „Peaches“ ze dne 30.08.2019), avšak jedná se pouze o odhad, jehož přesnost se pohybuje okolo 95%.

31.08.2019

Dobrý den, nedávno (...) Předem děkuji za odpověď.

Dominik, 15 let

Milý Dominiku,

Uvolňování preejakulační tekutiny je při pohlavním vzrušení naprosto normální a nelze mu nijak zabránit. U některých mužů a chlapců se preejakulační tekutina uvolňuje jen v nepatrném množství (například jen jedna malá kapka), u jiných je produkce této tekutiny vyšší (v krajním případě až několik mililitrů), což však nelze nijak ovlivnit.
Stejně tak je normální, že po ejakulaci zůstává menší množství spermatu (ejakulátu) v močové trubici, odkud se teprve po několika minutách uvolňuje. Avšak kvůli tomu, že se malé množství ejakulátu vsákne do spodního prádla, se nemusíš trápit. Spodní prádlo slouží mimo jiné k tomu, aby chránilo svrchní oblečení před znečištěním. Proto je také důležité si na každý den brát čisté spodní prádlo. Samozřejmě, že spodní prádlo si můžeš vyměnit i během dne, avšak jeho výměnu bych z výše uvedeného důvodu doporučoval až několik minut po ejakulaci, nikoli bezprostředně po jejím dosažení.
Ejakulátu se štítit nemusíš, protože se jedná jen o malé množství bílkovin rozpuštěných v mnohem větším množství vody (u dospívajících chlapců činí podíl vody na objemu ejakulátu až 99%, u dospělých mužů přibližně 90 až 95%). Pokud ejakulát nepochází od osoby nakažené infekčním onemocněním, není sám o sobě nijak zdravotně závadný či škodlivý. Problém spočívá spíše v jeho lepkavosti, což může být poněkud nepříjemné, například když dojde k zaschnutí většího množství ejakulátu mezi oblečením a povrchem těla.

31.08.2019

Zdravím, včera jsem byl v klubu, kde byla hodně hlasitá hudba, a jak jsem odcházel, tak jsem měl zalehlé levé ucho. Po čtyřech hodinách zalehnutí stále neodeznělo. Myslíte, že mohlo dojít k trvalému poškození ucha?

Frajírek, 18 let

Milý Frajírku,

Delší poslech hlasité hudby může vést k poškození sluchu. Tvoje obtíže však zřejmě souvisí spíše se vpáčením ušního bubínku. Pokud obtíže neustoupí do několika dnů, doporučuji navštívit pracoviště otholaryngologie.

31.08.2019

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak dlouho trvá průměrný sex. Předem dekuji za odpověď.

Dejv, 16 let

Milý Dejve,

Průměrná doba trvání soulože činí podle výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) 15 minut. Samozřejmě, že u jednotlivých párů se může tato doba více či méně odlišovat. Zatímco některé páry vykonávají soulož delší dobu, jiným stačí kratší doba.

30.08.2019

Dobrý den,
1. Chci se jenom zeptat, jestli když mi penis při erekci měří 14 cm, jestli je to k mému věku normální a jestli mi ještě poroste.
2. A ještě se chci zeptat, já mám už od 11-12 roků sperma a když jsem se ptal kamarádů ze třídy, jestli už mají sperma, tak všichni odpověděli ne. Je to normální?
Děkuji nashledanou :)

Dominik, 13,5 let

Milý Dominiku,

1) Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku naprosto normální a odpovídá hodnotám průměrné délky penisu u chlapců tvého věku. Průměrná délka penisu při erekci činí ve věku 13-ti let 12,5 ± 1,5 cm, tj. 11 až 14 cm (ve věku 14-ti let je to 14 ± 1 cm, tj. 13 až 15 cm).
Růst penisu je ukončen nejčastěji ve věku 18-ti let, a tudíž je pravděpodobné, že u tebe během následujících let ještě k většímu či menšímu růstu rozměrů tohoto orgánu dojde, i když jeho cílové rozměry nelze předem odhadnout.
2) K prvnímu výronu semene neboli k první ejakulaci dochází nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem věku. Avšak za normální se považuje i širší věkové rozmezí, a sice 11 až 15 let. Jestliže tedy chlapec starší jedenácti a mladší patnácti let (tedy například ty) již dosahuje ejakulace, je to stejně normální, jako kdyby jí v tomtéž věku ještě nedosahoval (jako například tvoji kamarádi). Navíc není zcela jisté, zda tví kamarádi hovořili pravdu, když ti tvrdili, že se u nich ejakulace dosud nedostavuje. Někteří lidé si zkrátka chtějí chránit své soukromí a neradi se ostatním svěřují s důvěrnými informacemi osobního charakteru.

30.08.2019

Zdravím, dalo by se nějak zjistit moji orientaci online? Nerad bych do toho pletl rodiče.

ABCDEFGHCH, 16 let

Milý ABCDEFGHCH,

Sexuální orientaci lze spolehlivě určit pouze na základě sexuologického vyšetření, které zcela určitě nelze vykonat „on-line“, neboť něco takového je z technických důvodů naprosto nemožné. Otázkou však je, k čemu vlastně potřebuješ svoji sexuální orientaci určovat. Pokud tě pohlavně vzrušuje i to, co by tě podle tvého názoru vzrušovat nemělo, ještě se kvůli tomu nemusíš znepokojovat. Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné, přičemž sexuální náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví je stejně normální, jako sexuální náklonnost k vrstevníkům pohlaví opačného.
Citovou a sexuální náklonnost můžeš pociťovat vůči komukoliv, aniž bys k tomu potřeboval držet v ruce lékařskou zprávu od sexuologa. Žádné „oficiální potvrzení“ té či oné sexuální orientace z tebe neudělá ani lepšího, ani horšího člověka, než jakým jsi bez takovéto zprávy.
Ani při výběru partnera či partnerky by ses podle mého názoru neměl nechat předem svazovat žádnou sexuální orientací, ať už je jakákoliv. Sám přece musíš vědět, zda se cítíš lépe v přítomnosti dívky nebo chlapce. Podstatné je, zda jsi dostatečně psychicky a sociálně vyzrálý k tomu, abys mohl nějaký partnerský vztah navázat, ať již s osobou opačného nebo téhož pohlaví.
Určitá nejistota ohledně vlastní sexuální orientace je do určité míry pochopitelná, protože mezi dospívajícími jedinci jsou stále ještě rozšířeny poněkud zkreslené a nevědecké představy o lidské sexualitě a jejích projevech. Zejména v kolektivech tvořených dospívajícími osobami jsou navíc rozšířeny různé předsudky a stereotypy týkající se toto, jak by se měl chovat a co by měl cítit „správný“ chlapec nebo „správná“ dívka. Někdy je dosti obtížné podobným předsudkům a zkresleným představám nepodléhat. Avšak přehnané obavy či hlodavé pochybnosti ohledně vlastní sexuální orientace mohou ohrozit tvoje duševní zdraví. Nejlépe tedy podle mého názoru uděláš, když podobné starosti pustíš z hlavy a nebudeš zbytečně přemýšlet o tom, jak by ta či ona sexuální orientace mohla ovlivnit tvůj život. Nakonec záleží především na tobě, jak si svůj život a své vztahy uspořádáš.

30.08.2019

Dobrý den, měřím 175 cm a můj penis má délku v erekci 17 cm. Povyrostu ještě aspoň do 180 cm? A penis mi bude taky ještě růst?

Peaches, 15 let

Milý Peachesi,

Uvedená tělesná výška téměř na centimetr přesně odpovídá průměrné tělesné výšce u chlapců ve věku 15-ti let, která činí 174 cm. Pokud jde o délku penisu při erekci, ta je mírně nadprůměrná (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm), avšak stále ještě normální.
Růst postavy i penisu probíhá nejčastěji do věku 18-ti let, a tudíž je pravděpodobné, že během několika následujících let u tebe ještě dojde ke zvýšení uvedených tělesných rozměrů.
Cílovou tělesnou výšku lze odhadnout na základě dosažené tělesné výšky obou rodičů, a to s přesností okolo 95%. Vzorec pro výpočet očekávané cílové tělesné výšky na základě dosažené výšky obou rodičů se liší podle pohlaví, tedy jeden vzorec platí pro chlapce, druhý pro dívky. Zde jsou oba dva vzorce:

30.08.2019

Dobrý den, chodím trochu nahrbený a mám problém se správným držením těla. Je nějaká přirozená cesta, jak toto řešit? Děkuji.

Donny, 17 let

Milý Donny,

Vadné držení těla lze napravit pomocí nácviku. Nejjednodušší by bylo, kdyby ses obrátil na svého praktického lékaře nebo na učitele tělocviku, kteří by ti správné držení těla názorně vysvětlili.
Správné držení těla můžeš nacvičovat i před zrcadlem. Při pohledu zepředu můžeš jako orientační body využít oči, ramena, klíční kosti, prsní bradavky a hřebeny kostí kyčelních. Jejich dvojice by se měly nacházet v jedné rovině. Pro svislou orientaci ti poslouží nos, hrudní kost, pupík, prostor mezi koleny a kotníky. Všechny toto části těla by měly ležet na pomyslné svislé přímce.
Během nácviku správného držení těla bys měl zatáhnout břicho, ramena mírně zvednout a zatáhnout směrem dozadu tak, aby došlo k vzájemnému přiblížení lopatek a mírně zvednout hlavu. Uvedený postoj můžeš zpočátku nacvičovat opřený o stěnu, a to tak, aby obě paty, lopatky, lokty a týl hlavy přiléhaly těsně ke stěně. Poté jde již jen o to, abys ve správném postoji dovedl setrvat i bez opory.
Je docela dobře možné, že postoj při správném držení těla ti zpočátku bude připadat nepohodlný a nepřirozený. Pro mnoho mladých lidí je shrbený postoj pohodlnější, a proto se nechtějí rovnat. Čas však pracuje proti nim, přičemž cenou, kterou ve středním věku za toto své dočasné pohodlí platí, jsou bolesti kloubů. Naproti tomu pokud si již v mládí osvojíš správné držení těla, poskytneš svým kostem a kloubům potřebnou svalovou podporu, čímž je budeš chránit před přetěžováním a výrazně zpomalíš či oddálíš nástup jejich degenerativních změn, díky čemuž si déle udržíš schopnost bezbolestného pohybu.

30.08.2019

Dobrý den,
1) Vadí když si nechci holit pubické ochlupení?
2) Je normální že když mám mokrý penis tak je mi nepříjemné masturbovat?
3) Když ani po 3 měsících nepřiberu ani kilo, znamená to, že mám rychlý metabolismus? Jedl jsem celkem dost přes prázdniny.
4) Proč mě občas při masturbaci lechtá penis?
5) Poslední otázka: Je vhodné i po orgasmu pokračovat v masturbaci?
Děkuji

Jakub, 11 let

Milý Jakube,

1) Nevadí. Většina lidí si pubické ochlupení nechává volně růst.
2) V podstatě ano, protože voda vysušuje pokožku a může zvýšit tření mezi penisem a rukou, která vykonává masturbační pohyby. Naopak při zvlhčení penisu pomocí lubrikačního gelu nebo pleťového krému se nadměrné tření snižuje.
3) Nemusí se jednat o projev poruchy metabolismu. Pohlavní dospívání, jímž právě procházíš, je energeticky velmi náročný proces. Proto není nic zvláštního na tom, že větší část energie, kterou získáváš z potravy, se „spotřebuje“ na tento proces, zatímco k nějakému výraznějšímu nárůstu tělesné hmotnosti nedochází. Navíc během vývoje se poměrně běžně střídají období „plnosti“ (během nichž se ukládají tukové zásoby a narůstá tělesná hmotnost) s obdobími „vytaženosti“ (v jejichž průběhu se naopak větší část jídlem získané energie „spotřebovává“ na tělesný růst a vývoj).
4) Nejspíš proto, že tvoje tělo dosud není zvyklé reagovat na různé mechanické podněty, jimž je vystavováno při dráždění (stimulaci) eroticky citlivých částí těla. Navíc je pravděpodobné, že se u tebe dosud plně nevyvinul ejakulační reflex (z dotazu není jisté, zda již dosahuješ výronu semen či nikoliv). V každém případě by zmíněné pocity šimrání měly časem odeznít. Je pravděpodobné, že čím déle a častěji budeš masturbaci vykonávat, tím dříve si tvoje tělo na podobné pocity zvykne a přestane je vnímat jako nepříjemné.
5) Po dosažení orgasmu se v těle začne tvořit větší množství hormonu zvaného prolaktin. Zvýšení hladiny tohoto hormonu vede mimo jiné k tomu, že další pokračování v masturbaci může být nepříjemné. Prolaktin většinou působí jen několik minut, nejvýše několik desítek minut. Poté, co jeho účinky odezní, lze opět vykonávat masturbaci bez nepříjemných pocitů.

30.08.2019

Dobrý den, pod žaludem v záhybu mám takové bílé výstupky (pupínky) nejde to odstranit vodou, nesvědí, nejdou odstranit škrábáním. Nevím co to je. Zmizí samy?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Patrně se jedná o zduřelé (zvětšené) mazové žlázky. Jejich výskyt v okolí uzdičky na spodní straně penisu je poměrně běžný, odhadem se vyskytují přibližně u 25% mužů a chlapců (u žen a dívek se podobné zduřelé mazové žlázky často vyskytují pod kožním záhybem okolo klitorisu).
Zduřelé mazové žlázky nepředstavují zdravotní problém a nevyžadují žádnou léčbu. Teoreticky by bylo možné si je nechat odstranit laserem, avšak po jejich vypálení by na takto „ošetřených“ místech vznikly větší či menší jizvičky, které by svým vzhledem byly nejspíš mnohem nápadnější, než původní zvětšené mazové žlázky.
V žádném případě by ses však neměl pokoušet tyto pupínky „odstranit škrábáním“, neboť by sis mohl způsobit poranění, při jehož hojení by se s největší pravděpodobností dostavily komplikace v podobě infekce.

30.08.2019

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať (keďže sa mi to nepodarilo zistiť) je vstup na nudistické pláže nejako vekovo obmedzený? Prípadne či sú tie obmedzenia rozdelené na jednotlivé pláže. Viem že tu nieste kvôli takýmto typom otázok takže vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Otáznik, 14 let

Milý Otázniku,

Pokud je mi známo, v ČR ani na Slovensku neexistuje žádný zákon, vyhláška ani jiný právní předpis, který by stanovil jakékoliv věkové omezení pro vstup na nudistické pláže nebo do jiných rekreačních zařízení určených pro nudisty či naturisty (ostatně v ČR i v jiných evropských zemích je běžné, že tato zařízení navštěvují mimo jiné i rodiny s dětmi). Avšak provozovatel příslušného zařízení může v návštěvním řádu stanovit, že děti do určitého věku mohou vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby, přičemž stanovení konkrétního věku, před jehož dosažením je vyžadován doprovod, záleží výhradně na provozovateli. To je však poměrně běžné i na „nenudistických“ koupalištích či v bazénech.

29.08.2019

Dobrý den, jak dlouho trvá než doroste pubické ochlupení po oholení a jaká je jeho přesná délka?

Kluk, 15 let

Milý Kluku,

U dospělého jedince dorůstají jednotlivé chlupy z pubického ochlupení do délky přibližně 6 cm. Po dosažení uvedené délky starý chlup vypadne a na jeho místě začne růst nový chlup. K obměně chlupů v pubickém ochlupení dochází průběžně. Tempo dorůstání chlupů se pohybuje okolo 1 cm za měsíc.
Zcela přesné údaje nemohu uvést, protože délka chlupů a tempo jejich dorůstání jsou do určité míry dány genetickými předpoklady. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační.

29.08.2019

Dobrý den, vždycky když se holím na přirození, pak tam mám všude červené pupínky a takové dá se říct odřeniny od toho. nevíte, jak tomu předejít?

Pepino, 17 let

Milý Pepino,

Červené pupínky jsou drobné zánětlivé reakce v místech, kde dochází k zarůstání dorůstajících chloupků pod svrchní vrstvu pokožky. Zarůstání dorůstajících chloupků a tím i tvorbě červených pupínků lze zabránit pravidelným zvlhčováním oholených míst pomocí hydratačního pleťového krému pro citlivou pleť nebo panthenolové masti (podrobněji viz odpověď na dotaz návštěvníka Jakuba ze dne 29.08.2019, který nalezneš níže na této stránce).

29.08.2019

Dobrý deň, ako zamedzím podráždeniu na miešku? Oholím sa a o cca 2 dni mi začne ochlpenie zasa dorastať a ma začne tam začne svrbieť. Ako tomu môžem zamedziť? Kupujem nové náhradné hlavice na žiletku ale ešte niečo čím sa toho môžem zbaviť? Ďakujem.

Jakub, 15 let

Milý Jakube,

Pokožka šourku je velmi jemná, citlivá a obsahuje velké množství drobných záhybů. Z těchto důvodů není vhodné si šourek holit. Podráždění a „svrbění“, o němž se v dotazu zmiňuješ, je zřejmě způsobeno zarůstáním dorůstajících chloupků pod svrchní vrstvu pokožky.
Pokud už si chceš šourek holit a chceš se popisovaným nepříjemným pocitům vyhnout, měl by sis nejdříve hodinu po oholení a poté dvakrát denně po dobu 2 až 3 dnů po oholení na šourek nanést buď hydratační pleťový krém pro citlivou pokožku, nebo panthenolovou mast. Po nanesení krému či masti bys měl pohlavní orgány ponechat alespoň 10 až 15 minut nezakryté, jinak by se krém či mast vsákly do spodního prádla či oblečení.

29.08.2019

Dobrý den, co to může být? (...) Je to u kořene penisu.

Anonym, 12,4 let

Milý Anonyme,

Zřejmě se jedná o tzv. komedon, který vzniká v místě ucpaného vývodu mazové žlázky. Tmavá tečka na pokožce se vytváří v důsledku chemické reakce kožního mazu s keratinem, což je látka obsažená ve vrstvě buněk na povrchu pokožky. Komedon by měl vymizet i bez jakékoliv zásahu do několika dnů, nejvýše do několika týdnů.

29.08.2019

(...) Děkuji za odpovědi a přeju pěkný den.

Honza, 16 let

Milý Honzo,

1) Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku naprosto normální a odpovídají průměrným rozměrům penisu u chlapců tvého věku.
2) Doba potřebná k dosažení orgasmu a ejakulace při pohlavním styku se může výrazně odlišovat od doby potřebné k dosažení téhož při pohlavním styku. Za předčasnou se považuje ejakulace dosažená do patnácti vteřin od zahájení soulože.
Sledování pornografie rozhodně nedoporučuji, protože vede ke zkreslení tvých představ o pohlavním životě a normálním vzhledu lidského těla.
3) Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě cokoliv. Ani velmi důvěrný kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být v období dospívání projevem homosexuální orientace.
Pokud jde o bisexualitu, ta nepředstavuje nějakou samostatnou sexuální orientaci, nýbrž jeden z možných druhů sexuálního chování.

28.08.2019

Dobrý den, (...) Prosím skrýt. Děkuji.

Wašek, 13 let

Milý Wašku,

Zmíněný doplněk stravy nemá účinky, o nichž se zmiňuješ. Jeho konzumace ti zřejmě nijak neuškodí, avšak nepovede ani k dosažení změn, které od něj očekáváš.
Doplňky stravy jsou volně prodejné (nejedná se o léčiva, nýbrž o potraviny).

28.08.2019

Prosím nezobrazovať (...)

Matej, 15 let

Milý Mateji,

Tvoje tělesná výška i hmotnost jsou normální. Index tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí necelých 21, což je vzhledem k tvému věku a pohlaví normální hodnota (optimální hodnoty BMI u chlapců ve věku 16-ti let se pohybují v rozmezí 19,5 až 22), netrpíš tedy nadváhou ani obezitou. Také uvedené rozměry penisu jsou normální a odpovídají průměrným rozměrům u chlapců tvého věku. Jediným problémem je zvětšení prsních bradavek neboli gynekomastie.
V období dospívání může docházet k větším či menším výkyvům hladiny pohlavních hormonů, které v dospívajícím organismu vyvolávají větší či menší hormonální nerovnováhu. Tato nerovnováha může být u chlapců posílena i kontaminací organismu ženskými pohlavními hormony (estrogeny) z okolního prostředí, například z odpadních vod. Jedním z projevů zmíněné hormonální nerovnováhy může být také ukládání zvýšeného množství tělesného tuku na neobvyklých místech (u chlapců konkrétně v oblasti boků či prsou). Současné zvětšení prsních bradavek a prsních dvorců by nasvědčovalo tomu, že uvedené disproporce ve vývoji postavy jsou opravdu dány hormonální nerovnováhou, nikoliv například prostou obezitou (nehledě k tomu, že podle výše zmíněné hodnoty indexu tělesné hmotnosti je tvoje váha normální a obezitou netrpíš).
Důležité je, že vývoj genitálu u tebe není nijak narušen, avšak chorobné zvětšení prsních bradavek (tzv. gynekomastie) je již samo o sobě dostatečným důvodem k provedení vyšetření na endokrinologii. Součástí vyšetření je odběr krve za účelem stanovení hladiny mužských a ženských pohlavních hormonů v krvi. Poukaz na vyšetření na endokrinologii vystaví praktický lékař pro děti a dorost.
Vzhledem k tomu, že disproporce postavy jsou u tebe zřejmě hormonálního původu, nelze dosáhnout změny postavy žádnými cviky (čímž odpovídám na tvůj hlavní dotaz), nýbrž pouze vyrovnáním hormonální nerovnováhy. K tomuto vyrovnání dojde během dalšího vývoje buď spontánně, tedy bez jakéhokoliv zásahu, nebo jej lze dosáhnout pomocí hormonální terapie, tedy užíváním léků ze skupiny antiestrogenů. Při léčbě gynekomastie má vysokou účinnost například tamoxifen. Avšak vzhledem k tomu, že antiestrogeny se vydávají pouze na lékařský předpis, by bylo nejprve nutné, abys navštívil lékaře.
Samozřejmě záleží na tobě, zda se chceš svěřovat svému lékaři, nebo raději počkáš, jestli zmíněné obtíže ustoupí spontánně. Avšak pokud by projevy gynekomastie neustoupily do dvou let od jejich nástupu (nejpozději však do konce puberty), neměl bys návštěvu lékaře příliš odkládat. Zpravidla po dvou letech totiž nastává proces tzv. fibrózní restrukturace (neboli vazivové přestavby) tkáně prsů, který je již nevratný. Jinými slovy, pokud se zvětšené prsní bradavky „samy od sebe“ nezmenší do dvou let, nemuselo by poté k jejich zmenšení dojít ani po nasazení léčby pomocí antiestrogenů a jejich zmenšení by bylo možné provést již jen plastickou operací.

28.08.2019

Dobrý den, po orgasmu ze mě teče jenom preejakulát, ale sperma nikoli. Když teče jenom preejakulát, znamená to, že ze mě začne v blízké době téct i sperma? Předem děkuji za odpověď.

Petr, 14 let

Milý Petře,

K tvorbě preejakulační tekutiny může u chlapce docházet již krátce před pubertou, případně na jejím počátku. Mezi tvorbou preejakulační tekutiny a první ejakulací neexistuje žádná pevně stanovená časová prodleva, i když je pravdou, že přibližně půl roku až dvou let před první ejakulací se preejakulační tekutina začíná uvolňovat ve větším množství než dříve, zejména při silnějším pohlavním vzrušení.
K první ejakulaci dochází nejčastěji ve věku 12 až 14 let. Za normální se považuje, pokud chlapec dosáhne první ejakulace kdykoliv ve věkovém rozmezí 11 až 15 let. Pouze v případě, že se první ejakulace nedostaví ani po dovršení 15-ti let věku, bych doporučoval svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost a požádat jej o vystavení poukazu na vyšetření na endokrinologii.
Na jednu stranu je pochopitelné, že se na první ejakulaci těšíš, protože se jedná o významný mezník v životě každého dospívajícího chlapce. Na druhou stranu je však zbytečné se ve věku 14-ti let znepokojovat kvůli tomu, že se první ejakulace dosud nedostavila. Na to, aby sis dělal podobné obavy, máš ještě přibližně rok času.

28.08.2019

Chcete říct, že když jsem teď silně obézní (136 kg) a třeba za 3-4 roky zhubnu, tak budu mít penis normální? Nebo mi pořád zůstane jen "žalud"? Díky moc za odpověď.

Kuba, 15 let

Milý Kubo,

Jestliže je zanoření penisu způsobeno obezitou, mělo by po zhubnutí a po odbourání nadměrné vrstvy tělesného tuku dojít k „vynoření“ větší části penisu na povrch těla. Vzdálenost mezi kořenem penisu (tj. místem, kde penis vystupuje na povrch těla) a okrajem žaludu se po redukci nadměrně silné tukové vrstvy v oblasti podbřišku může prodloužit až o několik centimetrů.
Hubnutí však nemusíš odkládat o 3 až 4 roky. Pokud netrpíš nějakým závažným onemocněním, můžeš začít hubnout již nyní, a to nejen kvůli zanořenému penisu, ale také z dalších, neméně důležitých důvodů (například proto, že obezita představuje nadměrnou zátěž pro oběhovou soustavu). Rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

27.08.2019

Dobrý den, co mám dělat s tím, že když jsem na veřejnosti, tak jsem nesvůj a nejradši bych šel domů?

Anonym, 12,4 let

Milý Anonyme,

Ostych a rozpaky na veřejnosti mnohdy souvisí s nedostatkem sebevědomí. Aby sis sebevědomí zvýšil, měl by sis lépe uvědomit své kladné vlastnosti a jiné přednosti. Pro začátek si můžeš vytvořit jejich písemný seznam.
Dále by ses neměl snažit na sobě za každou cenu stále hledat chyby a vůbec na sebe pohlížet příliš kriticky. Pokud se ti něco nepodaří, nemusí to být jen důsledek nějakého tvého selhání. Případné neúspěchy se snaž vnímat spíše jako informaci o tom, co bys ještě mohl zlepšit.
Nemusíš se snažit za každou cenu zaujmout ostatní lidi a vzbuzovat jejich pozornost. Raději pečlivě pozoruj jejich chování a přemýšlej o tom, proč v určitých situacích jednají určitým způsobem.

27.08.2019

Dobrý deň. Mám zakrivený penis smerom nahor. Asi od polovice penisu sa mi zakrivuje dohora. Čo mám proti tomu robiť?

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Jestliže zakřivení penisu nepřesahuje úhel 30°, není třeba jej nijak řešit (úhel zakřivení lze změřit pomocí úhloměru, který patří do výbavy každého staršího školáka). Víceméně plynulé prohnutí penisu směrem nahoru je při erekci normální. Problém by představovalo pouze výraznější zalomení penisu, které lze léčit buď konzervativně (injekční aplikací silných kortikosteroidů přímo do topořivých těles), nebo chirurgicky (v důsledku chirurgické léčby však může dojít ke zkrácení penisu, případně i k omezení schopnosti dosahovat erekce).

26.08.2019

Zdravím, chci se zeptat, jaká je průměrná velikost penisu pro kluky ve 13 letech.

Kocour, 13 let

Milý Kocoure,

Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 6 ± 1 cm (tj. 5 až 7 cm) v klidovém stavu a 12,5 ± 1,5 cm (tj. 11 až 14 cm) při erekci. Avšak mírný rozdíl oproti průměru (tedy rozdíl v rozmezí několika centimetrů) je stále ještě normální. Průměrný neznamená totéž, co „normální“.

26.08.2019

Dobrý den, je mi 12 let a vážím 55 kg a měřím +- 170 cm. Je to o.k.?

A55, 12 let

Milý A55,

Uvedená tělesná výška je vzhledem k tvému věku a pohlaví nadprůměrná (průměrná tělesná výška chlapců ve věku 12-ti let činí v ČR 153 cm, přičemž za normální se u chlapců v tomto věku považuje rozmezí 139 až 168 cm. Výrazně nadprůměrná výška může být způsobena dědičnými dispozicemi nebo tzv. růstovou akcelerací, což je urychlení tělesného růstu. Kdyby ti však bylo již 12,5 roku, do normálních hodnot by ses již „vešel“ (u chlapců ve věku 12,5 roku činí normální rozsah tělesné výšky 142 až 172 cm).
Pokud jde o tělesnou hmotnost, ta je u tebe sice také mírně nadprůměrná, avšak odpovídá tvé nadprůměrné tělesné výšce. Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí 19, a tudíž se nejedná o podváhu ani nadváhu (optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti se u chlapců ve věku 12-ti let pohybují v rozmezí 16,5 až 19,5, přičemž s hodnotou 19 se do tohoto rozmezí pohodlně „vejdeš“).
Lze tedy konstatovat, že jsi sice o něco vyšší, než většina tvých vrstevníků, avšak poměr mezi tělesnou výškou a hmotností je u tebe optimální, a tudíž nepotřebuješ ani zhubnout, ani „se spravit“. Samotná nadprůměrná tělesná výška nemusí být projevem žádné poruchy.

26.08.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, je mi 12 let vážím 60 kg a jsem docela vysoký. Můj penis má velikost 14 cm v erekci. Zdá se mi to nebo je tato velikost nadprůměrná? Protože kámoši říkají že ho mám o hodně většího než oni.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku opravdu nadprůměrná. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 5 ± 1 cm (tj. 4 až 6 cm) v klidovém stavu a 10 ± 1 cm (tj. 9 až 11 cm) při erekci. Rozměry penisu však nejsou dány pouze věkem a dosaženým stupněm vývoje, ale také genetickými dispozicemi, které jsou u jednotlivých lidí různé. Navíc nelze vyloučit ani mírné urychlení tempa tělesného vývoje. Kvůli srovnání se svými vrstevníky se tedy nemusíš znepokojovat.
Také uvedená tělesná hmotnost je vzhledem k tvému věku nadprůměrná, avšak nedovedu posoudit, zda je normální, protože k tomu bych potřeboval znát ještě údaj o tvojí tělesné výšce. Pokud jsi však „docela vysoký“, jak uvádíš v dotazu, mohla by nadprůměrná tělesná hmotnost odpovídat tvé nadprůměrné tělesné výšce.
Někteří dospívající lidé se trápí kvůli tomu, že jsou větší či vyvinutější, než většina jejich vrstevníků. Avšak mnohdy se jedná pouze o běžné projevy nerovnoměrného tempa tělesného vývoje. Možná si připadáš poněkud nesvůj kvůli tomu, že se od většiny svých vrstevníků v něčem odlišuješ (například jsi vyšší než oni), avšak je docela dobře možné, že během následujících měsíců a let tělesného vývoje se uvedené rozdíly postupně vyrovnají, a že na konci dospívání se budeš od ostatních lišit mnohem méně, než je tomu v současné době.

26.08.2019

Prosím, ani nezveřejňujte otázku (...)

Adam, 15 let

Milý Adame,

Při výběru spodního prádla by ses měl řídit spíše vlastním přáním a svými pocity, než módními trendy, ať už jsou momentálně jakékoliv. Pokud máš možnost výběru, měl by sis vybrat takové spodní prádlo, které se ti dobře nosí, má správně zvolenou velikost a je vyrobeno pokud možno ze 100% bavlny.

26.08.2019

Dobrý den, chci se zeptat, asi před rokem jsem měl potřebu vytrhávat chloupky u penisu, v podpaží a na hlavě. A u penisu jdou vidět menší kolečka, kde to moc neroste. A roste to moc pomalu nebo vůbec. A všiml jsem si to i v podpaží. Někde to roste míň a na hlavě jsem si to trhal jakoby uprostřed kde se vlasy setkávají (...) U těch vlasů mi mamka říká, že to na hlavě mám úplně normální, ale stejnak bych řekl že tam něco už neroste. Chci se zeptat, jestli je možnost, že se to časem za pár let zlepší? Nebo mi to už nikdy nenaroste (...) Děkuji.

Alexx, 16 let

Milý Alexxi,

Je možné, že sis chlupy či vlasy vytrhal i s vlasovými váčky, z nichž vyrůstají, případně sis tyto cibulky poškodil natolik, že z nich nové chlupy či vlasy již nevyrůstají. V takovém případě není příliš pravděpodobné, že by chlupy či vlasy opět narostly, protože regenerační schopnost vlasových váčků je velmi omezená.
„Mezeru“ ve vlasech lze zakrýt vhodně upraveným účesem, například sčesáním vlasů na jednu stranu („na patku“) a podobně. Při výběru vhodného účesu ti může pomoci kadeřník. V dnešní době již kromě pánských holičství existují i pánská kadeřnictví, a tudíž se nemusíš obávat, že by ses musel obracet na dámského kadeřníka.
Pokud jde o tělesné ochlupení okolo pohlavních orgánů (neboli pubické ochlupení) a v podpaží (neboli axilární ochlupení), to je po většinu dne zakryté, a tudíž si s jeho vzhledem nemusíš dělat tak velké starosti, jako se vzhledem vlasů. Mnozí mladí lidé si ochlupení v podpaží dokonce holí, aby zabránili tvorbě výrazného tělesného pachu, který se z větší části tvoří rozkladem potu ulpívajícího na povrchu chloupků v podpažních jamkách.
Nezarostlá „kolečka“ v pubickém ochlupení sice mohou působit poněkud neobvykle, avšak je možné, že během dalších několika let vývoje u tebe ještě dojde k rozšíření a zhoustnutí tohoto ochlupení, a tudíž dojde k zakrytí těchto lysých „ostrůvků“.

26.08.2019

Ahoj, mám problém. Mám strašně malý penis. Když je v klidu, mám tam jen žalud a nic za nim. Když mám erekci, stoupne jen o něco. Prosím nějakou radu, jak podpořit růst? Vůbec mi neroste. Třeba cviky nebo něco. Ale stydím se a je to i pro mě takový trapný, když na sebe koukám. Díky moc, jste super stránka.

Kuba, 15 let

Milý Kubo,

Podle popisu se zřejmě jedná o zanořený penis. Existují v podstatě dva až tři důvody, z nichž k zanoření penisu dochází. Prvním a nejčastějším je nadměrně silná vrstva tělesného tuku v oblasti podbřišku, která obklopuje větší část těla penisu. K zanoření penisu může dojít také v důsledku chirurgického zákroku zvaného cirkumcize neboli obřízka. Pokud nejsi obézní a nemáš obřezaný penis, připadá v úvahu ještě extrémně vysoká pružnost závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Kromě toho se všechny uvedené příčiny mohou kombinovat.
Pokud je zanoření penisu způsobeno obezitou, mělo by ke zlepšení stavu dojít po zhubnutí. V případě zanoření penisu v důsledku cirkumcize lze zvážit plastickou operaci, při níž je ke kořeni penisu vsazen proužek kůže z jiné části těla, například z předloktí. Posunutím kožního pokryvu penisu směrem dopředu se vytvoří tzv. pseudopraeputium („nepravá předkožka“), které poskytne penisu potřebnou oporu a pomůže jej „udržet“ více na povrchu těla. V případě extrémně vysoké pružnosti závěsných vazů penisu lze sice podstoupit jejich plastickou operaci, avšak ve většině případů za cenu ztráty schopnosti dosažení erekce.
Vzhledem k tvému věku je sice pravděpodobné, že u tebe ještě dojde k růstu penisu, avšak nelze předvídat, zda se tímto růstem vyřeší problém se zanořením penisu. Protože neuvádíš rozměry penisu, nedovedu posoudit, zda se jedná o tzv. mikropenis (abnormálně malý penis) či nikoliv. U chlapců ve věku 15-ti let se za mikropenis považuje takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 5,2 cm (po dosažení dospělosti činí tato hranice 5,6 cm).

26.08.2019

Ahoj, je mi 16 a vůbec mi nerostou vousy. Vůbec nevím, co mám dělat. Všichni okolo mě v mojem věku už něco mají a já pořád nic. Nějaká rada, jak podpořit růst?
Strašně rad bych už vousy měl, alespoň náznak :/

Tomáš, 16 let

Milý Tomáši,

Růst vousů je dán nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i genetickými dispozicemi. Ze všech možných tělesných změn, k nimž dochází během dospívání, se právě v růstu vousů projevují nejvýraznější individuální rozdíly. Zatímco u některých chlapců vyrůstají první vousky již na počátku puberty, u jiných až v jejím závěru. Kvůli srovnání se svými vrstevníky, kteří mají vousy vyvinutější, se tudíž nemusíš znepokojovat.
Růst vousů nemůžeš nijak urychlit. Avšak je zbytečné se trápit kvůli tomu, že ti vousy zatím nezačaly růst. Alespoň se zatím nemusíš holit.

26.08.2019

Dobrý den, proč se mému kamarádovi netvoří smegma a mě ano? Každý den se pečlivě myji.

Člověk, 14 let

Milý Člověče,

Smegma vzniká odlučováním buněk ze svrchní vrstvy epitelu (tj. krycí tkáně) na povrchu určitých částí mužských i ženských pohlavních orgánů (u chlapců a mužů se tvoří mezi žaludem a vnitřním listem předkožky, u dívek v záhybu nad klitorisem a v prostoru mezi malými a velkými stydkými pysky). U chlapců vypovídá tvorba smegmatu o tom, že již došlo k oddělení vnitřního listu předkožky od žaludu.
Jestliže se u tvého kamaráda smegma netvoří, mohlo by to znamenat, že u něj k uvolnění předkožky dosud nedošlo. Avšak není vyloučeno, že se u něj smegma tvoří jen v malém množství, a že rychle dochází k jeho mechanickému stírání. Naproti tomu větší množství smegmatu může souviset i s nadměrným vykonáváním hygieny, neboť čím více se příslušné části povrchu těla myjí, v tím větším množství se odlučují buňky z krycí tkáně na jejich povrchu.
Penis si po přetažení předkožky namydli menším množstvím mýdla (větší množství by jej nadměrně vysušilo) a poté jej opláchni proudem vody ze sprchy tak, aby došlo ke smytí veškerého mýdla. Pokud se ti smegma ve větším množství hromadí za okrajem žaludu, můžeš jej při mytí lehce setřít prstem volné ruky (té, ve které nedržíš sprchu). Umytí penisu většinou nezabere více než několik vteřin a stačí jej vykonávat jednou za den.

26.08.2019

Dobrý den, už jsem psal, co jsou bílé pupínky zespodu žaludu, psali jste, že to jsou mazové žlázky a že se ti nemusí odstraňovat, ale já se ptám jestli je nějaká možnost.
A druhá věc, jak se dá oholit na varlatech?

Lelen, 13 let

Milý Lelene,

Někteří lidé si nechávají mazové žlázky vypalovat laserem (což se provádí na soukromých klinikách estetické chirurgie), avšak po tomto kosmetickém zákroku zůstávají na pokožce jizvičky, které mohou být nápadnější, než původní mazové žlázky. Výsledný vzhled po zákroku tedy nemusí pacienta uspokojovat. Pokud jde o holení šourku (tedy nikoliv přímo varlat, která jsou uložena uvnitř šourku), to příliš nedoporučuji, protože je spojeno s vysokým rizikem poranění a podráždění pokožky. Pokud si chceš chlupy na šourku přesto holit, měl bys alespoň postupovat velmi opatrně, aby sis nezpůsobil poranění. Během holení bys měl udržovat pokožku napnutou, k čemuž lze použít volnou ruku. Při holení napnuté pokožky je riziko poranění nižší, než při holení pokožky uvolněné.
Dále je třeba počítat s tím, že oholení způsobí podráždění jemné pokožky na povrchu šourku. V důsledku zarůstání dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy kůže se rovněž mohou vytvořit drobná zánětlivá ložiska v podobě červených pupínků. Pokud si tedy šourek oholíš, měl bys jej přibližně hodinu po oholení a poté jednou až dvakrát denně po dobu dvou až třech dnů ošetřit hydratačním pleťovým krémem nebo panthenolovou mastí (hydratační pleťový krém lze zakoupit v drogerii, panthenolovou mast v lékárně).

25.08.2019

Dobrý den, rád bych se zeptal na otázku (...)

Radim, 14 let

Milý Radime,

U dospívajícího jedince nemusí být náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví projevem homosexuální orientace. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit nejdříve ve věku 16-ti let.

25.08.2019

Zdravím, buď jsem se přepsal nebo jste to špatně přečetl ale myslel jsem využití při pohlavním styku, ne masturbaci.

Anony, 16 let

Milý Anony,

Moje odpověď na tvůj předchozí dotaz platí pro veškeré sexuální aktivity, tedy pro masturbaci i pro pohlavní styk či jiné párové sexuální aktivity. Pro upřesnění tedy dodávám, že používání tzv. „erotických pomůcek“ představuje zdravotní riziko jak při masturbaci, tak i při párových sexuálních aktivitách.

25.08.2019

Ahoj, chci se zeptat zda u pohlavního styku (vím, že až od 15) mohu nasadit více kondomů najednou? Aby jsem se ujistil, že nedojde k prasknutí? Například 2 najednou? Druhá otázka. Když budu mít pohlavní styk v 15, tak se to nijak řešit nebude, že? Jelikož od 15 je to povolené.

Michal, 14 let

Milý Michale,

1) Pro jeden pohlavní styk postačí jeden kondom. Nasazování dvou kondomů (respektive nasazení dalšího kondomu na penis s již nasazeným kondomem) bych ani nedoporučoval, protože právě při takovéto manipulaci by mohlo dojít k poškození obou dvou.
Pokud jde o „prasknutí“ kondomu, k tomu může dojít pouze v důsledku předchozí nesprávné manipulace (například v důsledku rozbalení a nafukování či jiného „kontrolování“ kondomu před jeho nasazením na penis). Naprostá většina poškození kondomu vzniká tím, že je před nasazením rozbalován. Důležité je, že kondom se nerozbaluje před nasazením, ale až během nasazování. „Srolovaný“ kondom se nejprve položí na koncovou část penisu, přičemž výběžek (rezervoár) na jeho konci se uchopí mezi dva prsty jedné ruky. Pomocí druhé ruky se kondom postupně „sroluje“ podél těla penisu.
2) Zákon výslovně nestanoví, že od věku 15-ti let by byl pohlavní styk „povolen“. Pouze chrání osoby mladší 15-ti let před pohlavním zneužíváním. Trestně stíhat lze trestně odpovědnou osobu (tj. osobu starší 15-ti let), která uskuteční pohlavní styk nebo jiné sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let. Samotnou osobu mladší 15-ti let však nelze trestě stíhat (a už vůbec ne za to, že byla pohlavně zneužita).
Podstatné je, aby oba dva partneři byli starší 15-ti let. Pokud by jeden z partnerů (lhostejno zda chlapec či dívka) již dosáhl věkové hranice 15-ti let, zatímco druhý dosud nikoliv, dopustil by se pohlavního zneužití. Naproti tomu dvě osoby mladší 15-ti let, které spolu uskuteční pohlavní styk, nelze trestně stíhat, protože dosud nenesou trestní odpovědnost (v nejhorším případě se o jejich chování začne zajímat příslušný orgán sociální a právní ochrany dítěte, který v takových případech může zahájit šetření, zda k pohlavnímu styku mezi osobami mladšími 15-ti let nedošlo v přímém důsledku zanedbání výchovy dítěte).
Avšak ani po dosažení věkové hranice 15-ti let (rozumí se u obou partnerů) bych nedoporučoval s pohlavním stykem příliš pospíchat. Při souloži neboli pohlavním styku v užším slova smyslu (tj. při zavedení partnerova penisu do partnerčiny pochvy) totiž vždy hrozí riziko nechtěného početí, a to i při použití kondomu nebo jiného antikoncepčního prostředku. Žádná metoda antikoncepce totiž není spolehlivá na 100% (například zmíněný kondom chrání před nechtěným početím na 97%, a to ještě jen za předpokladu, že je použit správně). K pohlavnímu styku v užším slova smyslu by tedy měl pár přistoupit až tehdy, když jsou partner i partnerka ochotni přijmout rodičovskou odpovědnost za dítě, které by při jejich souloži mohlo být počato. Dokud spolu dva lidé neplánují pořídit si potomstvo, měli by repertoár svých párových sexuálních aktivit omezit na tzv. nekoitální sexuální aktivity, při nichž žádné neplánované početí nehrozí (jedná se například o vzájemnou masturbaci nebo orální sex, což je dráždění pohlavních orgánů ústy partnera či partnerky).

25.08.2019

Jak velký penis mají 11letí kluci?

Petr, 11 let

Milý Petře,

Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 11-ti let činí 3 až 5 cm v klidovém stavu a 6 až 10 cm při erekci.
Avšak „průměrný“ neznamená totéž, co „normální“, nebo dokonce „jediný správný“. I kdyby rozměry tvého penisu byly o něco menší nebo o něco větší, než průměrné rozměry pro chlapce tvého věku, ještě by to nemuselo znamenat, že s tebou něco není v pořádku.

25.08.2019

Zdravím, je v pořádku, pokud pár dní nemasturbuji, že mě bolí varlata a bez vykonání masturbace budou bolet dále?

Anonymní, 12,5 let

Milý Anonymní,

Bolest varlat může mít různé příčiny (například narušení odtoku odkysličené krve z varlat, chorobné rozšíření cév, které procházejí semennými provazci, zánětlivé onemocnění varlete či nadvarlete, mechanické poškození, případně „vystřelování“ bolesti z jiné části těla). Silná nebo přetrvávající bolest jednoho či obou varlat je vždy důvodem k návštěvě lékaře.
Dočasné snížení četnosti vykonávání masturbace by nemělo vyvolávat přímo bolest. Přesto však nějaké zásadní omezování masturbace nedoporučuji, a to s ohledem na tělesné i duševní zdraví. Masturbace přispívá k uvolnění psychického napětí (neboli tenze), což je důležité z hlediska péče o duševní zdraví. Vykonáváním masturbace rovněž dochází k důkladnějšímu prokrvení penisu, a tím i k důkladnějšímu okysličování jeho tkání. Častější vykonávání masturbace v období dospívání a v mládí navíc přispívá ke snížení rizika pozdějšího výskytu nádorových onemocnění předstojné žlázy neboli prostaty, což je (po rakovině plic) druhé nejrozšířenější nádorové onemocnění.

25.08.2019

Dobrý den,
při erekci nemám penis rovný, ale docela křivý. Je to špatně? Pokud ano existují nějaká cvičení?

Vv, 15 let

Milý Vv,

Mírné zakřivení penisu (přibližně do 30°) je normální a není třeba se kvůli němu znepokojovat. Problém by mohlo představovat snad jen výrazné „zalomení“ penisu, k němuž však dochází pouze v důsledku poranění (protržení) vazivových pouzder topořivých těles penisu.

25.08.2019

Dobrý den, co si myslíte o použití (...) ?

Anony, 16 let

Milý Anony,

Používání uvedené erotické „pomůcky“ nedoporučuji, protože může narušit průtok krve penisem.
Pro vykonávání masturbace doporučuji používat výhradně ruku. Ostatně i samotný výraz masturbace je složen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit). Masturbace tedy spočívá v dráždění (rozumí se pohlavních orgánů) rukou, což je nejpřirozenější a zároveň nejbezpečnější způsob vykonávání této činnosti. naproti tomu používání různých umělých „pomůcek“ může vést k poškození pohlavních orgánů.

25.08.2019

Dobrý den, za týden mám jít na prohlídku k dospělému lékaři. Bude mi vyšetřovat genitálie? Předem děkuji za odpověď.

Hoch, 14 let

Milý Hochu,

Nepochybuji o tom, že tvůj lékař je dospělý. Avšak rozhodně se nemůže jednat o praktického lékaře pro dospělé, protože preventivní prohlídky dětí a dorostu může podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., § 1, odst. 2, písm. b, vykonávat pouze registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru „praktické lékařství pro děti a dorost“. Poslední všeobecná preventivní prohlídka u poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. provádí nejpozději přede dnem dovršení 19-ti let věku.
Nejbližší preventivní prohlídka, kterou bys mě absolvovat u praktického lékaře pro děti a dorost, je preventivní prohlídka ve věku 15-ti let. Součástí této prohlídky je podle výše zmíněné vyhlášky č. 70/2012 Sb. rozhovor lékaře s rodiči dítěte, aktualizace údajů ve zdravotní dokumentaci, kontrola (popřípadě doplnění) chybějícího očkování, dále zjištění tělesné hmotnosti a výšky, posouzení těchto údajů podle růstových grafů, kompletní vyšetření včetně prohlídky kůže a pohlavních znaků, vyšetření moči diagnostickým papírkem, vyšetření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, celkové zhodnocení vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.
Kontrola pohlavních znaků je tedy povinnou součástí preventivní prohlídky podle výše zmíněné vyhlášky, avšak pravdou je, že někteří lékaři tuto část prohlídky z nějakých důvodů vynechávají, a tudíž ti nemohu předem zaručit, že právě tvůj lékař tuto část prohlídky skutečně vykoná.

25.08.2019

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, když mám erekci nepřetáhnu předkožku, ale když ji nemám normálně to přetáhnu. Je to na obřízku?

Franta, 16 let

Milý Franto,

Jestliže lze předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu a její přetažení ti činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. Je vysoce pravděpodobné, že k uvolnění předkožky dojde během dalšího vývoje penisu. Proces uvolňování předkožky může trvat různě dlouhou dobu a není nijak časově limitován. U některých chlapců dochází k uvolnění předkožky již v dětství před pubertou, u jiných až v jejím průběhu nebo závěru.
Přirozený proces uvolňování zúžené předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému. Z volně prodejných mastí lze použít panthenolovou mast (například bepanthen, calcium pantothenicum a podobně). Účinnější jsou kortikoidní masti, které se však vydávají pouze na lékařský předpis (s výjimkou hydrocortisonu, jehož účinnost je však nižší než u jiných kortikoidních mastí). Podstatné je, aby ses při erekci nesnažil předkožku přetáhnout násilím, jinak by sis mohl způsobit poranění a následné zjizvení. Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.
Pokud jde o cirkumcizi neboli obřízku, jedinou absolutní indikaci pro její provedení představuje vzácné kožní onemocnění LSA/BXO (lichen sclerosus et atrophicus/balanitis xerotica obliterans), které se však vyskytuje u jednoho z 10 000 mužů. V ostatních případech není provádění tohoto zákroku nutné a ani jej nelze příliš doporučit, protože vede ke ztrátě větší části erotogenní tkáně penisu (předkožka, která je provedením cirkumcize nevratně zničena, obsahuje více nervových zakončení, než zbývající části penisu dohromady). Pokud by ses nakonec přece jen rozhodl, že podstoupíš nějaký chirurgický zákrok, v nejhorším případě by to měla být pouze tzv. dorzální discize, při níž se zúžený prstenec předkožky chirurgicky rozšíří, aniž by došlo k nevratnému odstranění části erotogenní tkáně penisu. Prozatím však není jisté, zda vůbec bude takovýto zákrok nutný, zvláště když se tvoje pohlavní orgány stále ještě vyvíjejí.

24.08.2019

Dobry den, je mi 15 let a mam penis 18,5 cm. Je to nadprůměrné?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Ano, uvedená délka penisu je nadprůměrná (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci), avšak stále ještě se nejedná o abnormálně velký rozměr. Za abnormálně velký lze označit penis, jehož délka přesahuje průměrnou délku o více než dvouapůlnásobek standardní odchylky. U chlapce ve věku 15-ti let by se jednalo o takový penis, jehož délka by při erekci přesahovala 18,75 cm (standardní odchylka = 1,5 cm).

24.08.2019

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám 18 roků měřím 198 cm a vážím 123 kg a to je ten problém. Jsem celkově mohutný to jo ale i dost silný a nevím jak to nějak zkorigovat? Jím doopravdy dost málo a myslím, že i relativně zdravě. Chodím dvakrát týdně posilovat a tak. Ale stejně zchudnu max. 5kg a víc nic. Vadí mi to myslím, že ke mně ostatní přistupují už s nějakými předsudky, ještě jsem ani děvče neměl a tak. Nevíte jak zkorigovat mou postavu, abych alespoň nějak lépe vypadal? Děkuji.

Kuba, 18 let

Milý Kubo,

Pravdou je, že tvoje tělesná výška je výrazně nadprůměrná, což platí i pro tělesnou hmotnost. Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí přibližně 31,4. Jedná se tedy o obezitu. Jestliže se ti nedaří zhubnout ani pomocí úpravy jídelníčku, doporučoval bych se obrátit na obezitologické pracoviště (údaje o nejbližším pracovišti ti poskytne například tvůj praktický lékař, případně se můžeš podívat na webové stránky České obezitologické společnosti, které si můžeš najít pomocí internetového vyhledavače).
To, že jíš málo, není samo o sobě zdravé. Důležitá je především pravidelnost stravování, přičemž denní příjem potravin by měl být rozdělen alespoň do pěti (u obézních lidí však ještě lépe do šesti) jídel. Vyhýbat by ses měl tučným pokrmům a světlému pečivu, tedy pečivu z pšeničné mouky (jako jsou „bílé“ housky či rohlíky, toastový chléb a podobně).
Pokud jde o pohybové aktivity, nemohu příliš doporučovat návštěvy posiloven. Posilování na různých strojích či zvedání těžkých břemen představuje značnou zátěž pro klouby, zejména u jedinců mladších 18-ti let. Kromě toho posilovací cviky slouží k posílení svalstva, nikoli k redukci tělesné hmotnosti (nehledě k tomu, že u obézních jedinců zůstávají i posílené svaly tak jako tak „skryté“ pod vrstvou tuku).
Pokud chceš zhubnout, doporučoval bych vykonávat spíše komplexní pohybové aktivity, k nimž patří plavání, jízda na kole, běh a v zimě běh na lyžích. Pokud se však rozhodneš pro běh, měl by sis nejprve opatřit vhodnou běžeckou obuv (obyčejné plátěnky či „tenisky“ nejsou pro běh vhodné, protože nedovedou dostatečně tlumit nárazy) a vyhledat si nějaký vhodný povrch, pokud možno přímo běžeckou dráhu s antukovým nebo polyuretanovým povrchem (asfalt či betonová dlažba jsou pro pravidelné běhání nevhodné, protože při běhu na tvrdém povrchu dochází k otřesům, které představují nadměrnou zátěž pro klouby). Zdravější než běh je plavání, protože není spojeno s otřesy kloubů, a přitom je spojeno se srovnatelným energetickým výdejem.
Pokud jde o vzhled postavy, s tím jsou mnohdy nespokojení i lidé, kteří obezitou netrpí. Je správné, že chceš zhubnout, avšak více než kvůli svému vzhledu bys měl o zhubnutí usilovat kvůli svému zdraví. Pokud nejsi spokojen se vzhledem své postavy, můžeš si svůj vizuální dojem poněkud vylepšit vhodnou volbou oblečení. Například v tmavém jednobarevném oblečení budeš zřejmě působit štíhlejším dojmem, než v oblečení světlých barevných odstínů. K vizuálnímu „zeštíhlení“ obličeje by mohl přispět delší účes (delší vlasy volně splývající podél obličeje jej vizuálně „zúží“).

23.08.2019

Dobrý den, mám pořád průhledný spermie. Nevíte z jakého důvodu?

Jirka, 15 let

Milý Jirko,

Bělavé zbarvení ejakulátu (spermatu) je dáno podílem bílkovin na jeho objemu. U dospívajících chlapců tvoří až 99% objemu ejakulátu voda, zatímco na pevnou složku připadá zbývající 1%. Naproti tomu u dospělých mužů činí podíl vody na celkovém objemu ejakulátu zpravidla méně než 95%, zatímco zbývajících 5% či více tvoří bílkoviny a další látky.
S tím, jak se podíl pevné složky ejakulátu zvyšuje, získává ejakulát charakteristické bělavé zbarvení. U některých dospívajících chlapců probíhá tento proces rychleji, u jiných pomaleji. Avšak prozatím se kvůli zbarvení ejakulátu nemusíš znepokojovat, protože je pravděpodobné, že v nejbližších letech se u tebe bude složení této tekutiny ještě vyvíjet.

23.08.2019

Dobrý den jsou zdravé šumivé tablety ve formě vitamínů? Prospívají imunitní systém?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Výrobce potravinových doplňků (tedy i vitamínů ve formě šumivých tablet) odpovídá za jejich zdravotní nezávadnost. K posilování obranyschopnosti přispívá zejména vitamín C (což je v podstatě jen jiné označení pro kyselinu askorbovou). Při výběru konkrétního vitamínového doplňku stravy doporučuji sledovat údaje o obsaženém množství vitamínu C. Pokud doplněk stravy obsahuje několikanásobek doporučené denní dávky vitamínu C, je pravděpodobné, že tělo přijme pouze menší část z uvedeného množství, zatímco větší část vyloučí při močení. Z tohoto hlediska je vhodnější užívat vitamín C ve formě kapslí (typu long effect), z nichž se kyselina askorbová uvolňuje postupně.

23.08.2019

Dobrý den, je normální že nerad trávím čas s ostatníma ale spíš jsem rád sám? Matka mi furt říká že to není normální, že se mám jít léčit atd.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Je naprosto normální, že zatímco někteří lidé neustále vyhledávají společnost ostatních lidí, jiní raději tráví svůj volný čas sami. Problém by nastal snad jedině v případě, že bys s ostatními lidmi nebyl schopen navazovat ani běžnou komunikaci. Pokud si však namísto trávení volného času s vrstevníky raději například čteš, ještě to nemusí znamenat, že nejsi normální.

22.08.2019

Když sedím, tak mě po chvilce začne bolet jedno varle a po chvíli to přestane.

Pepa, 15 let

Milý Pepo,

Bolest by mohla být způsobena například nedostatečným prokrvením varlete, pokud sedíš v takové poloze, v níž dochází ke stlačení semenných provazců a jimi procházejících cév (tedy například v poloze s překříženýma nohama). Pokud tedy při sezení cítíš bolest, zkus změnit polohu.
Pokud by bolesti přetrvávaly delší dobu, doporučoval bych svěřit se praktickému lékaři.

22.08.2019

Dobrý den, potřebuji poradit (...) prosím dotaz skrýt pokud je to možné, děkuji.

Aly, 14 let

Milý Aly,

Když ti někdo z rodičů kupuje oblečení nebo spodní prádlo, měl bys jít s ním, aby sis mohl sám vybrat. Je pravdou, že do určité míry máš právo spolurozhodovat o tom, co budeš nosit (protože každé dítě má právo podílet se na všech rozhodnutích, která se jej osobně týkají), avšak i tvoji rodiče mají právo rozhodovat o tom, jaké oblečení a prádlo ti koupí (protože jej platí svými penězi). Výběr oblečení a prádla by tedy měl být výsledkem kompromisu mezi požadavky a možnostmi rodičů na jedné straně a přáním jejich potomka na straně druhé.
Při přesvědčování rodičů můžeš bez obav použít stejný argument, který uvádíš v dotazu, protože u zmíněné součásti oblečení je důležité, aby tě nikde neškrtila a její nošení bylo pokud možno pohodlné.

22.08.2019

Dobrý den,
Na svém penisu (přesněji žaludu) mám takovou červenou tečku, chci se zeptat co to je, jak se může případně léčit a jakým způsobem se udělala. Děkuji za odpověď.

Lukáš, 12 let

Milý Lukáši,

Podle takto stručného popisu nedovedu posoudit, o jaký útvar se jedná. V úvahu připadá například drobný krevní výron (hematom), který se může vytvořit v důsledku drobného poranění, nebo lokální zánětlivá reakce v místě ucpaného vývodu mazové žlázky a podobně. Pro přesnější určení původu zmíněné červené tečky by bylo třeba navštívit kožního lékaře. Nicméně pokud ti zmíněný útvar nijak nepřekáží, nebolí tě a v ničem tě neomezuje, není důvod se kvůli němu znepokojovat.

21.08.2019

Dobry den, chtěl bych se vás zeptat jestli je v pohodě ze mi předkožka nepokrývá celý žalud. Předem dekuji za odpověď.

Jony, 14 let

Milý Jony,

V klidovém stavu i při erekci může předkožka pokrývat různě velkou část žaludu, což závisí nejen na její délce, ale i na šířce prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, pružnosti kožního pokryvu penisu, délce a pružnosti uzdičky na spodní straně penisu a dalších okolnostech.
Zatímco u některých chlapců a mužů je celý žalud zakrytý předkožkou, u jiných zůstává větší či menší část žaludu i v klidovém stavu obnažena. Jestliže se žalud částečně obnažuje spontánně (tj. samovolně neboli „sám od sebe“), nejedná se o zdravotní problém.

21.08.2019

Dobré dopoledne,
(...) Prosím kdybyste celou tuhle zprávu zamazali, aby nešla vidět. Děkuji.

Ddavidd, 16 let

Milý Ddavidde,

Bylo by nespravedlivé, kdyby ses trápil kvůli osobě, která o tebe nemá zájem. Jestliže s tebou nechce chodit, je to její škoda. Kvůli tomu, že se budete v budoucnu potkávat, se netrap. Pokud možno se s dotyčnou osobou nedávej do řeči, ale také o ní s nikým nemluv, aby neměla pocit, že ji před ostatními pomlouváš.
Věnuj více pozornosti svým zájmům a zálibám, pečuj o sebe a chovej se k sobě hezky. Dříve či později zjistíš, že můžeš být šťastný a spokojený i bez této jedné konkrétní osoby, která si podle toho, co uvádíš, ani nezaslouží, aby ses kvůli ní trápil.

21.08.2019

Ahoj, prosím o skrytí otázek (...) děkuji.

Michal, 16 let

Milý Michale,

1) Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat kde co, aniž by se nutně muselo jednat o projev sexuální parafilie (dříve deviace). To, co by u dospělého člověka mohlo být projevem fetišismu, může být v období dospívání projevem dočasného zájmu.
2) Uvedené rozměry penisu jsou sice nadprůměrné, ale stále ještě normální.
3) Také uvedená četnost vykonávání masturbace je v tvém věku naprosto normální.
4) Podle výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) činí průměrná délka trvání soulože okolo 15-ti minut. Samozřejmě, že u různých párů se může doba trvání soulože více či méně odlišovat od průměru. Délka soulože závisí na obou dvou partnerech, rozhodně tedy nemusí být „vinou“ jednoho z nich, pokud druhý(-á) není s délkou soulože spokojený(-á).

20.08.2019

Dobrý deň, zaškrabol som si znamienko, je to problém? Išla mi z nebo krv, ale už mi nejde.

Filip, 15 let

Milý Filipe,

Při poranění mateřského znaménka (pigmentové skvrny) hrozí silné krvácení. Pokud by se ti při dalším podobném poranění nepodařilo krvácení zastavit, musel by ses obrátit na pracoviště lékařské pohotovosti. V nejbližších dnech a týdnech bys měl znaménko sledovat a všímat si, zda nedochází ke změně jeho barvy či rozměrů. Pokud by došlo k výraznému zvětšení znaménka, navštiv kožního lékaře (dermatologa).

20.08.2019

Je normální, že někdy můj penis v klidovém stavu měří 6 cm a někdy třeba jen 4. Stává se to i (...) Předem děkuji za odpověď.

Usaak, 12 let

Milý Usaaku,

Délka penisu v klidovém stavu může kolísat v závislosti na různých okolnostech, například na tělesné teplotě nebo teplotě prostředí. K výraznějším změnám délky penisu v klidovém stavu dochází zejména u jedinců s vysoce pružnými závěsnými vazy, na nichž je penis v těle upevněn. Jinak řečeno, čím pružnější jsou závěsné vazy penisu, tím více délka penisu v klidovém stavu kolísá.
Pro přesnější stanovení délky penisu v klidovém stavu můžeš provést měření několikrát během dne, poté všechny naměřené hodnoty sečíst dohromady a takto získaný součet vydělit počtem provedených měření (například budeš-li měřit penis v klidovém stavu během jednoho dne třikrát, přičemž ráno naměříš 5,5 cm, odpoledně 4,5 cm a večer 5 cm, pak výpočet bude vypadat takto: 5,5 + 4,5 + 5 = 15 ÷ 3 = 5).

20.08.2019

Dobrý den, asi mám přilepenou předkožku k žaludu a nevím, co mám dělat.

Daniel, 14 let

Milý Danieli,

Nemusíš dělat vůbec nic, protože proces uvolňování předkožky od žaludu není nijak věkově limitován. Zatímco u některých chlapců se konglutinace (tj. „slepení“ mezi žaludem a vnitřním listem předkožky) uvolňuje již v dětství před pubertou, u jiných dochází k tomuto procesu až během puberty nebo v jejím závěru.
Důležité je, aby ses nesnažil předkožku do žaludu oddělit násilím. Nešetrnými pokusy o stržení předkožky by sis mohl způsobit poranění, které by v krajním případě mohlo vést k deformaci penisu.

19.08.2019

Dobrý den, prosím skrýt (...)

Michal, 14 let

Milý Michale,

1) Jestliže k poranění došlo při násilném stržení, mohl by se v místě poranění vytvořit druhotný srůst. Postižené místo doporučuji několikrát denně oplachovat odvarem z heřmánku. Připravit si jej můžeš ze směsi, kterou lze zakoupit v lékárně.
2) Opožděnou pubertu lze diagnostikovat u chlapce, který má i po dovršení věku 13-ti let stále stejný objem varlat, jako v dětství před pubertou (tj. 1 až 2 mililitry na jedno varle). Další pohlavní znaky se již mohou vyvíjet různým tempem. Pokud máš o průběhu svého tělesného vývoje pochybnosti, doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který provede kontrolu pohlavních znaků a v případě potřeby doporučí vyšetření na endokrinologii.

19.08.2019

Když se koupu a přetahuju si předkožku, mám si jí potom zase vrátit zpátky?

Max, 12 let

Milý Maxi,

U většiny mužů a chlapců je předkožka uzpůsobena k tomu, aby se po přetažení přes žalud dříve či později spontánně (tedy „sama od sebe“) navrátila do výchozí pozice na žaludu, aniž by jí bylo třeba na žalud natahovat. V případě, že by předkožka uvázla za žaludem a do své výchozí pozice se nevrátila (případně pokud bys chtěl zakrytí žaludu uspíšit), si ji můžeš zkusit šetrně natáhnout zpět na žalud. Před vrácením předkožky na žalud je však třeba opláchnout veškeré mýdlo, protože zbytky mýdla by mohly způsobit podráždění obou citlivých částí penisu.
Pokud by navrácení předkožky na žalud působilo obtíže či bylo spojeno s nepříjemnými pocity, můžeš jej usnadnit tím, že si žalud lehce stiskneš mezi palcem a ukazováčkem jedné ruky. Tím se dočasně sníží jeho objem a natažení předkožky zpět na žalud bude snadnější. Pokud by předkožka za žaludem uvázla tak, že by její navrácení nebylo možné, můžeš ještě zkusit uchopit tělo penisu mezi ukazováčky a prostředníčky obou rukou a žalud stisknout z protilehlých stran mezi oběma palci. Přitom se nesnaž natahovat předkožku na žalud, ale spíše „zatlačit“ žalud zpět do předkožky.

19.08.2019

Dobrý den,
Je normální že mě vzrušují i kluci, ale jsem na holky?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě kdokoliv a cokoliv, a to bez ohledu na sexuální orientaci, kterou ostatně v tvém věku tak jako tak nelze spolehlivě prokázat. Někteří dospívající jedinci pociťují znepokojení, když si uvědomí, že je vzrušuje i něco, co by je podle jejich názoru vzrušovat nemělo. Zpravidla se však jedná pouze o projev narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit nejdříve ve věku 16-ti let.

19.08.2019

Dobrý den, je mi to trapné psát, ale nějak nemůžu zapadnout do kolektivu. Jsem opravdu z toho špatný, příjde mi, že ostatní jsou jiní než já. Já jsem takový hodně uzavřený, a když se děti v mém věku baví o něčem, tak mě to přijde divné a ani mě to nezajímá. Já spíše mám rád klid a ne takové puberťácké výkyvy, Je to normální? Příjde mi to, jako kdybych už byl dospělý a moc mě takové výkyvy nebaví.

Honza, 14 let

Milý Honzo,

Je naprosto normální, že zatímco někteří lidé jsou vysoce společensky zaměření a neustále se potřebují obklopovat druhými lidmi, pro jiné má větší hodnotu rozjímání v samotě a věnování se svému vnitřnímu světu. První druh osob ser označuje jako extroverti, druhý jako introverti (samozřejmě, že kromě krajních variant existuje i celá řada mezistupňů, které však nemají vlastní označení).
Pravdou je, že velmi silná introverze může svému nositeli poněkud komplikovat praktický život. Za duševně nemocného však lze považovat pouze takového introverta, jemuž jeho osobní založení brání v navazování každodenní komunikace s lidmi (takový jedinec mnohdy není schopen ani vyjít na ulici, kde by se musel setkávat s druhými lidmi). Silná introverze je tedy natolik normální, nakolik člověku nebrání vykonávat běžné každodenní činnosti. Nenormální by například bylo, kdyby ses alespoň některého ze spolužáků ani nedokázal zeptat, jaký domácí úkol z matematiky jste dostali, když jsi byl dopoledne u lékaře a nemohl jsi přijít do školy.
Jestliže ti ostatní spolužáci připadají nezajímaví (což platí i pro jejich oblíbené činnosti a oblíbená témata jejich běžných rozhovorů), samozřejmě se nemusíš nutit k tomu, aby ses  s nimi neustále bavil. Nicméně alespoň jakousi „zdvořilostní komunikaci“ bys s nimi udržovat mohl, jinak by ses brzy dostal do izolace, což by tě mohlo potenciálně ohrozit. I když ke spolužákům nemáš kladný vztah a necítíš se být jedním z nich, neměl by ses jim zcela vyhýbat, což ostatně vzhledem k organizaci školní výuky ani není možné.
V žádném případě bys ostatním spolužákům neměl dávat najevo, že nad nimi pociťuješ silnou převahu, neřku-li přímo opovržení. Jinak by si mohli myslet, že se nad ně vyvyšuješ, což by u nich vyvolalo obrannou reakci v podobě odmítnutí. Můžeš sice namítnout, že o jejich přátelství tak jako tak „nestojíš“, nicméně naprosté sociální vyloučení tě ohrožuje (namátkou uvedu příklad – pokud se ve třídě ztratí nějaká drahá věc, mohl by ses snadno stát prvním podezřelým, protože jsi „jiný“ než ostatní).
Kvůli tomu, že už si připadáš „jako dospělý“, se nemusíš trápit. Troufám si tvrdit, že většina dospívajících jedinců, ať již chlapců nebo dívek, si zřejmě připadá mnohem dospělejší, než ve skutečnosti jsou (ostatně mnozí dospívající dovedou velmi podrážděně reagovat i na to, když je někdo označuje jako děti, protože si tak už nepřipadají, ačkoliv podle mezinárodních dokumentů v oblasti ochrany lidských práv je za dítě považován každý lidský tvor, který nedosáhl věku 18-ti let).
Otázkou však je, kdy se vlastně člověk stává dospělým, a to nikoliv v právním smyslu (tedy dosažením plnoletosti), nýbrž ve smyslu psychologickém a filosofickém. Kdybys byl totiž skutečně dospělý, neopovrhoval bys svými spolužáky jen proto, že se momentálně nacházejí na nižším stupni psychického a sociálního vývoje, než ty sám. Na jejich „puberťácké výkyvy“ bys jako skutečně dospělý člověk hleděl s určitou dávkou shovívavosti, protože bys věděl, že tyto projevy chování jsou vývojově podmíněné. Naopak, jako rozumnější a vyspělejší člověk by ses snažil ostatním poskytnout v rámci svých možností určitou podporu a využít tak svých předností v zájmu ostatních. Jednou z charakteristik psychicky dospělého jedince je totiž i schopnost vnímat sebe samotného skrze vztahy k ostatním lidem. Skutečně dospělý člověk si například neustále pokládá otázku, zda je dobrým partnerem, rodičem, kolegou a podobně. Proč by sis ty sám nemohl analogicky položit otázku, zda jsi pro své méně vyspělé vrstevníky dobrým spolužákem?
Je docela dobře možné, že tvoje současné pocity jsou dány rychlejším tempem rozumového vývoje. V takovém případě by pro tebe možná bylo vhodnější, kdyby sis své kamarády (pokud bys nějaké chtěl mít) hledal mezi staršími osobami, tedy mimo prostředí třídy. Možná, že bys dovedl zaujmout některé spolužáky ze stejné školy, ale z vyšších ročníků. Zpočátku by tě možná nechtěli brát vážně kvůli tvému nízkému věku, avšak jakmile by zjistili, že s nimi dovedeš komunikovat „na jejich úrovni“, mohl by sis mezi nimi získat poměrně slušnou pozici. Určité riziko takového postupu však spočívá v tom, že bys od svých starších kamarádů začal předčasně přebírat i některé projevy chování, které by mohly ohrozit tvůj vývoj (například experimentování s alkoholem, kouřením a podobně). Kamarádské vztahy mají pro vývoj osobnosti dospívajícího jedince značný význam a v podstatě jsou nenahraditelné, avšak vždy je třeba pečlivě si vybírat, s kým se chceš přátelit.

19.08.2019

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jen že kdysi jste sem psal ze existují různé velikosti kondomů podle šířky penisu. Často si ale všímám že někde mají jen 1 velikost (v místech kde třeba prodávají jen 2 druhy jako v supermarketu u pokladen). Je toto teda nějaká “univerzální” velikost pro všechny nebo jen ta která je proste nejběžnější? A jaká ta nejběžnější tedy je?

Kluk, 15 let

Milý Kluku,

Kondomy se vyrábějí v různých velikostech podle nominální šířky, avšak většině mužů vyhovuje velikost 54, která je určená pro penis o obvodu 10,5 až 13,5 cm (při erekci).
Snad nejlépe uděláš, když si pro potřeby nácviku koupíš kondomy běžné velikosti, abys zjistil, zda ti vyhovují. Jestliže dojdeš k závěru, že ti velikost kondomu nevyhovuje, můžeš začít shánět nějakou větší či menší velikost. Při nákupu v supermarketu by to mohl být problém, nicméně například v lékárně by ti mohli potřebnou velikost kondomů objednat. Nicméně je velmi pravděpodobné, že se do kondomů běžné velikosti „vejdeš“, pokud tvůj penis není výrazně štíhlý, či naopak výrazně silný.

18.08.2019

Zjistil jsem, že to není žádná bulka. Jen je to spojení varlete s tělem, ale bolí to a je to větší.

Dog007, 13 let

Milý Dogu007,

V tom případě se zřejmě jedná o varikokélu, což je rozšíření žíly semenného provazce (může se vyskytovat i v místech, kde semenný provazec vstupuje do nadvarlete). Platí tedy to, co jsem uvedl v odpovědi na tvůj předchozí dotaz. Lékaře doporučuji navštívit v každém případě, protože neléčená varikokéla může vést k narušení zásobení varlete krví.

18.08.2019

Dobrý den, je to asi 2 měsíce co se mi při přetažení předkožky mezi předkožkou a žaludem objevily 2 dírky, které nijak nebolí ani mě neobtěžují.Je to nějaký problém,který by se měl řešit? Děkuji za odpověď.

Suco, 13 let

Milý Suco,

Jedná se o tzv. konglutinaci neboli „slepení“ mezi okrajem žaludu a předkožkou. Dvě „dírky“ jsou místa na okraji žaludu, kde již došlo k uvolnění konglutinace.
Proces uvolňování konglutinace může trvat různě dlouhou dobu a není nijak časově omezen. Zatímco u některých chlapců k němu dochází již v dětství před pubertou, u jiných až během puberty či v jejím závěru. Důležité je, aby ses nesnažil předkožku v místě slepení oddělovat násilím. I když nebudeš dělat nic, konglutinace se dříve či později sama uvolní, zatímco násilným strháváním by sis mohl způsobit velmi bolestivé poranění.

18.08.2019

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Nahmatal jsem si na levém varleti nějakou bulku, celkem velkou a bolí, mám strach že to je rakovina varlete. Prosím poraďte.

Dog007, 13 let

Milý Dogu007,

O nádor by se mohlo jednat v případě, že je bulka tvrdá, má velikost přibližně poloviny hrášku a nachází se ve spodní části varlete nebo po jeho straně. Avšak rakovina má tu vlastnost, že ve svých počátečních stádiích nebolí, v čemž spočívá její zákeřnost. Jestliže se zmíněný útvar nachází na horní straně varlete, mohlo by se jednat buď o nadvarle (což je součást mužských pohlavních orgánů), nebo o cystu (což je dutina naplněná tekutinou). Vyloučit nelze ani tzv. varikokelu, což je chorobné rozšíření žil, které procházejí semennými provazci.
V každém případě doporučuji svěřit se alespoň jednomu z rodičů a požádat jej o doprovod k praktickému lékaři pro děti a dorost, který v případě potřeby vydá poukaz na vyšetření na endokrinologii či jiném specializovaném pracovišti. Jako příčinu můžeš uvést bolest v šourku. Jakýkoliv neobvyklý útvar uvnitř šourku je vždy dostatečným důvodem k návštěvě lékaře, bez ohledu na to, zda se jedná o podezření na rakovinu či jiné zdravotní obtíže.

18.08.2019

Dobrý den,
Nedávno jsem podchytil, že mně nějak začalo svědit pod šourkem. Co to znamená?

Jan, 13 let

Milý Jane,

Svědění nejspíše souvisí se zvýšeným uvolňováním potu v těchto místech. Proto je důležité si každý den mýt jak pohlavní orgány (včetně šourku), tak i tzv. hráz (neboli perineum), což je oblast mezi pohlavními orgány a řitním otvorem. Jinak dochází k tomu, že rozkládající se pot způsobuje podráždění jemné a citlivé pokožky, která pokrývá zmíněné části těla.

18.08.2019

Ještě jedna otázka, je normální v mém věku, že mé ochlupení je minimální? Mám ho hlavně světlé je asi 5 černých.

Neanonym, 13 let

Milý Neanonyme,

Pubické ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů) se u chlapců začíná vyvíjet nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem věku, přičemž postupně prochází několika vývojovými stupni (podrobnější informace najdeš na stránce „Pět stupňů vývoje“).
Rozsah a hustota ochlupení jsou dány nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i dědičnými dispozicemi. Zatímco někteří jedinci mají ochlupení hustší a tmavší, jiní jej mají řidší a světlejší. Zbarvení pubického ochlupení je většinou o něco tmavší než barva vlasů, nicméně na počátku svého vývoje může být u některých jedinců ochlupení světlejší. Vývoj ochlupení může probíhat značně individuálním tempem a je pravděpodobné, že u tebe během několika následujících měsíců a let dojde k jeho vývoji.

18.08.2019

Dobrý den, mám víc otázek:
1. Je v mém věku normální že můj penis bez erekce měří 6 cm a s erekcí 9 cm
2. Je normální že když jsem na koupáku ve vodě tak se mi penis úplně scvrkne třeba na 3 cm?
3. Je normální že se mi penis scvrkne ve společných sprchách se spolužáky zajímá mě jestli to není třeba že stresu?

Neanonym, 13 let

Milý Neanonyme,

1) Uvedené rozměry penisu v klidovém stavu jsou vzhledem k tvému věku průměrné, při erekci sice mírně podprůměrné, avšak stále ještě naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 5 až 7 cm (tj. 6 ± 1 cm) v klidovém stavu a 11 až 14 cm (tj. 12,5 ± 1,5 cm) při erekci. Rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis.
2) Ano, jedná se o normální jev. Ve vodě dochází k mírnému ochlazení povrchu těla, neboť teplota vody v plaveckém bazénu nesmí podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. přesáhnout 28 °C (vyšší teplota může být v bazénu relaxačním), zatímco běžná tělesná teplota se pohybuje v rozmezí 36 až 37 °C. K dalšímu ochlazení povrchu těla dochází při pobytu v mokrých plavkách na přímém slunci (s tím, jak se odpařuje voda z plavek, dochází zároveň k ochlazování povrchu těch částí těla, k nimž mokré plavky přiléhají.
V důsledku ochlazení dochází ke stahování svalstva v oblasti malé pánve, čímž se penis poněkud „zatáhne“ směrem do těla. Toto částečné „zatažení“ penisu je zřetelnější u jedinců s vysoce pružnými závěsnými vazy, na nichž je penis v těle upevněn (naopak tužší vazy „udrží“ penis v takové poloze, že délkový rozdíl je nižší). Pružnost závěsných vazů je dána vrozenými dispozicemi a nelze ji měnit.
3) Také stres a psychické napětí mohou vést ke smrštění svalů v oblasti malé pánve, a tím i k částečnému „vtažení“ penisu dovnitř těla. Ve společných sprchách pokud možno nemysli na to, že tě ostatní mohou vidět nahého, pokud možno se nezatěžuj ani přemýšlením o tom, jak asi ostatní hodnotí tvůj zevnějšek. Zaměř se raději na praktický účel používání společných sprch (podrobnější rady a doporučení ohledně překonání nepříjemných pocitů ve společných sprchách najdeš v příslušné pasáži na stránce „Já se tak stydím“).

18.08.2019

Dobrý den,
1) Jak udržovat mužské hormony v těle? 2) Někdo mi říkal že ženské hormony může dodat sója. Je nějaká potravina která má mužské hormony? Děkuji.

Daniel, 14 let

Milý Danieli,

1) Nějaké umělé „udržování“ pohlavních hormonů v těle není nutné. Hormonální léčba přichází v úvahu pouze u pacientů, kteří trpí některou z poruch či onemocnění endokrinních žláz.
Dostatečná tvorba mužských pohlavních hormonů je dána především správnou funkcí mužských pohlavních žláz. Jakousi prevencí výraznějšího poklesu hladiny pohlavních hormonů v krvi je dostatek spánku a vyhýbání se stresu (je prokázáno, že silný stres a nedostatek spánku mohou vést k poklesu hladiny mužských pohlavních hormonů v krvi). Nicméně je třeba počítat s tím, že během dospívání může docházet k větším či menším výkyvům hladiny pohlavních hormonů, přičemž k ustálení této hladiny dochází u chlapců zpravidla až mezi šestnáctým a osmnáctým rokem věku.
2) Sója neobsahuje ženské pohlavní hormony, nýbrž tzv. fytoestrogeny, což jsou látky, jejichž struktura je podobná struktuře endogenních estrogenů, které se tvoří v lidském těle. Fytoestrogeny jsou však v rostlinách produkovány pouze za určitých podmínek, například při napadení škůdci či chorobami. Z funkčního hlediska tedy fytoestrogeny představují jakýsi „jed“, jímž se některé rostliny brání při napadení. Rostliny však neprodukují žádnou látku, jejíž struktura by byla stejně podobná mužským pohlavním hormonům.

18.08.2019

Četl jsem si delší dobu otázky a odpovědi zde na stránkách. Pokud jsem to pochopil správně, znamená to, že se v období puberty můžou klikový líbit kluci a po "konci" puberty zase holky?
Myslím si že jsem gay, ale když jsem vyzkoušel nějaké testy tak mi to většinou vyšlo na 35% gay. Děkuji za odpověď

Tanocraft, 14 let

Milý Tanocrafte,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě kdokoliv a cokoliv, což je dáno mimo jiné i narůstající úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi. Avšak sexuální orientaci lze určit až po dovršení věku 16-ti let. Neexistuje metoda, kterou by bylo možné spolehlivě určit sexuální orientaci u jedince mladšího 16-ti let.
Nevím, jaké „testy“ máš na mysli, protože sexuální orientaci lze spolehlivě určit pouze na základě sexuologického vyšetření, a to u osob starších 16-ti let. Pokud se jedná o „testy“ či spíše dotazníky z různých časopisů nebo webových stránek, ty slouží v podstatě jen pro zábavu. Ostatně nemůžeš být „35% gay“, protože sexuální orientace může být buď heterosexuální nebo homosexuální. V tvém věku ji však nelze spolehlivě určit ani vyšetřením na sexuologii, natož pak na základě „testů“ či dotazníků z komerčně vydávaných časopisů a podobných zdrojů.

18.08.2019

Dobrý den, před asi rokem se mi na jednom místě na žaludu objevily (...)

Problém, 16 let

Milý Probléme,

Mast clotrimazol se používá na léčbu mykotických (plísňových) a některých bakteriálních onemocnění, jeho dlouhodobější aplikace však vede k nadměrnému vysušování pokožky. Jestliže u tebe nedošlo ke zlepšení, ale naopak ke zhoršení stavu, měl bys rozhodně navštívit kožního lékaře. Tvůj ostych je sice do určité míry pochopitelný, aby ti však lékař mohl poskytnout potřebnou pomoc a péči, musí si příslušnou část těla nejprve prohlédnout.

17.08.2019

Dobrý den, je mi 14 let a můj penis měří 17 cm, je to normální délka?

David, 14 let

Milý Davide,

Uvedená délka penisu je sice nadprůměrná, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí při erekci 13 až 15 cm.

17.08.2019

Dobrý den, v květnu mi bylo 17 a nezačal mi ještě mutovat hlas. Je stále dětský. Může nastat i později a kdykoliv? Díky za odpověď.

Tomáš, 17 let

Milý Tomáši,

Hlasová mutace (změna hlasu z chlapeckého na mužský) může začít kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem, přičemž trvá zpravidla půl roku až dva roky.

17.08.2019

Dobrý den,
Mám problém, skoro pokaždé, když si dřepnu nebo pokrčím kolena, hlasitě mi křupne v kolenou, ale nebolí to.

Nanuk, 14 let

Milý Nanuku,

Popsaný zvukový projev („křupání“) souvisí s vyrovnáváním tlaku v kloubech. U dospívajících a mladých lidí se vyskytuje poměrně často a není třeba se kvůli němu znepokojovat.

17.08.2019

Dobrý deň, mám niekoľko problémov:
1. Masturbujem tak 3krat do dňa a viac, ráno, po obede, večer a niekedy aj pred spaním. Sám sa do toho nenútim len iba chcem a potrebujem to. Mám strach že masturbujem príliš veľa. Je to nejaký problém ? Mám to obmedziť alebo je to úplne v poriadku?
2. Pred časom som mal problém stiahnuť predkožku. Zvlhčovaním a pomalým sťahovaním sa mi ju podarilo stiahnuť úplne za žaluď. Teraz mám dosť citlivý žaluď na dotyk , kontakt s tkaninou... Najprv to bolo omnoho horšie na začiatku teraz si sťahujem predkožku na nejaký čas a snažím si zvykať na dotyky. Mám si žaluď niečím natierať ? Nejakým krémom? Mám pokračovať so sťahovaním predkožky a zvykaním na dotyky aby sa raz problém s citlivosťou úplne stratil aby som v budúcnosti mohol
(...)?
Ďakujem

Xxx, 18 let

Milý Xxx,

1) Uvedená četnost vykonávání masturbace není nijak abnormálně vysoká. U chlapců ve věku okolo 16 až 18 let dosahuje úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi svého celoživotního maxima, čemuž odpovídá i silně pociťovaná sexuální potřeba. Zvýšená frekvence vykonávání masturbace je přirozenou reakcí na tuto sexuální potřebu.
2) Nadměrnou citlivost žaludu lze snížit jeho pravidelným oplachováním v čaji. K tomuto účelu se používá silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut, tedy o něco déle, než se obvykle louhuje čaj určený k pití. Poté je třeba nechat čaj zcela vychladnout, aby nedošlo k opaření. Žalud lze v čaji buď přímo oplachovat (například ponořením koncové části penisu do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké savé látky namočené do čaje. Oplachování žaludu se provádí jednou denně po dobu několika minut. První výsledky by se měly dostavit přibližně po týdnu. Nemusíš se však obávat, že by oplachování žaludu v čaji vedlo k naprosté ztrátě jeho citlivosti. Účinky čaje jsou pouze dočasné, avšak dříve, než tyto účinky odezní, dojde tak jako tak ke snížení nadměrné citlivosti žaludu přirozeným vývojem. Oplachování v čaji ti však pomůže překonat několik týdnů či měsíců, po které by jinak byla citlivost žaludu natolik vysoká, že bys dotýkání či otírání jeho povrchu vnímal jako nepříjemné.

17.08.2019

Dobrý den. Je normální že masturbuji 5x denně? Za odpověď děkuji předem.

Patrik, 13 let

Milý Patriku,

V období dospívání dochází k růstu úrovně hladiny pohlavních hormonů v krvi, což se mimo jiné může projevovat také silnějším působením sexuální potřeby. Masturbace představuje nejpřirozenější způsob, jímž může dospívající člověk tuto narůstající potřebu uspokojit.
Četnost vykonávání masturbace není nijak omezena, a tudíž za normální lze považovat v podstatě cokoliv, co ještě nepřekračuje fyziologické možnosti lidského organismu. Zatímco někteří dospívající lidé vykonávají masturbaci denně, jiní se touto činností zabývají i více než jednou za den. I takto vysoká frekvence vykonávání masturbace je normální. Nenormální by bylo, kdybys ve svém věku nepociťoval žádnou sexuální potřebu a masturbaci nevykonával vůbec.

17.08.2019

Dobrý den,
už odmalička mám černé kruhy pod očima a začalo mi to posledním rokem strašně vadit, protože vypadám míň sympaticky a neustále s horší náladou. Existuje nějaký krém nebo cokoliv jiného?

Tomáš oči, 16 let

Milý Tomáši,

Tmavé skvrny či kruhy pod očima jsou způsobeny tím, že pokožka v okolí očí je až čtyřikrát tenčí, než pokožka na jiných částech těla. Tmavší zbarvení je dáno tím, že pod touto tenkou pokožkou prochází velké množství cév. Zejména u osob se světlejší pletí mohou být tyto skvrny zřetelně viditelné.
Pokožku pod očima nelze nijak „zesílit“. Skvrny by mohly být méně zřetelné, kdybys měl o něco tmavší pleť (například díky delšímu pobytu na slunci). Pokud jde o krém, kromě make-upu (který je však vhodný spíše pro dívky, zatímco u chlapce by jeho používání působilo poněkud neobvykle) mne nenapadá žádný kosmetický přípravek, který by mohl tmavší „kruhy“ pod očima překrýt.

16.08.2019

Zdravím, mám problém s tím že nejsem schopen dosáhnout ejakulace(ano, už mám sperma) bez natahování nohou, takže např. při sexu nebyl schopen dosáhnout ejakulace, spraví se do 15/18?

Chrasty, 12,5 let

Milý Chrasty,

Během orgasmu a ejakulace dochází k napínání svalstva v dolní části těla. Je možné, že protažením dolních končetin nástup orgasmu a ejakulace usnadníš. Vzhledem k tvému věku je však pravděpodobné, že u tebe dosud není plně vyvinut ejakulační reflex, a tudíž lze předpokládat, že v budoucnu již dosáhneš orgasmu a ejakulace i bez natahování dolních končetin. Pokud bys měl při párových sexuálních aktivitách přece jen obtíže s dosahováním orgasmu bez napínání nohou, můžete se s partnerkou věnovat alespoň takovým sexuálním aktivitám, při nichž budeš moci ponechat nohy natažené.

16.08.2019

Dobrý den, v předchozím dotazu jsem se ptal na tkáň navazující na sulcus coronarius glandis. Problémem je, že když mám ztopořený penis, předkožka nejde přetáhnout. Když ztopořený není a přetáhnu předkožku, tak mi ta tkáň jakoby stahuje penis.

Krysa, 14 let

Milý Kryso,

Příčinou obtíží s přetahováním předkožky je nejspíše její přetrvávající částečné zúžení. Pokud přetahování předkožky činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o tzv. relativní zúžení, které s největší pravděpodobností dříve či později ustoupí spontánně, tedy i bez jakéhokoliv zásahu. V každém případě doporučuji předkožku přetahovat pouze tak daleko, jak je to možné bez použití hrubé síly a bez nepříjemných pocitů.
Tkáň, která po přetažení předkožky „stahuje“ penis, je nejspíše zúžený prstenec na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky (záměna s tkání navazující na okraj žaludu je dána tím, že při přetahování předkožky může docházet k rolování jejích jednotlivých částí). Proces uvolňování prstence předkožky lze podpořit jeho pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“. Při přetahování předkožky bys však nikdy neměl „jít přes bolest“, tj. nikdy bys neměl předkožku stahovat tak daleko, až by to bylo bolestivé.

16.08.2019

Dobrý den, mám takový problém, že když domasturbuju, tak mi ejakulát (...) na oblečení, do vlasů a mám ho všude.

Martin, 14 let

Milý Martine,

Ejakulace může být někdy natolik prudká a razantní, že se ejakulát dostane i na místa, z nichž se obtížně odstraňuje. Určitě však není neodstranitelný. Z oblečení lze ejakulát setřít například vlhkou utěrkou nebo kapesníkem a poté dát oblečení vyprat, z vlasů nebo jiných částí těla si ejakulát můžeš smýt. Pokud si nechceš ejakulátem potřísnit oblečení, můžeš masturbaci vykonávat bez oblečení (koneckonců masturbace se má tak jako tak vykonávat v soukromí). Možná, že by v tvém případě bylo praktičtější, kdybys masturbaci vykonával přímo v koupelně, aby ses kvůli mytí ejakulátu nemusel nikam složitě přesunovat.

16.08.2019

Dobrý den, můj penis při erekci má jen 11,5 cm a bojím se, že je to málo.

Bobr, 14 let

Milý Bobře,

Tvoje obavy jsou zbytečné, jedná se totiž o penis sice mírně podprůměrných, avšak naprosto normálních rozměrů.

16.08.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co když mám strach ze smrti, život je krátký, neustále přemýšlím nad tím, že za několik desetiletí zemřu, (...) Člověk se v podstatě v životě nemusí snažit, je to jedno, prostě jednou umře a za nějakou dobu si na něj nikdo nevzpomene (...) Takže je úplně jedno co a jak člověk udělá, stejně všechno skončí, děkuji za odpověď.

XXX, 15 let

Milý XXX,

Pravdou je, že lidský život (což platí i pro život ostatních tvorů) je časově omezen, přičemž pro některé citlivější jedince může být obtížné se s touto skutečností vyrovnat. V přírodě a ve vesmíru se vše mění, což je naprosto normální proces. Svět, v němž žijeme, není statický (tj. neměnný), nýbrž prochází neustálými dynamickými proměnami. Z vědeckého hlediska život představuje formu existence hmoty, a to hmoty vysoce organizované. Zánik života pak není ničím jiným, než jednou ze změn, jimiž hmota prochází.
I když se však člověk nakonec rozpadne na jednotlivé atomy, ba dokonce na ještě menší částice, rozhodně to neznamená, že jeho existence je zbytečná. Žádná lidská bytost totiž nežije ve „vzduchoprázdnu“, nýbrž patří do světa. Každý člověk tvoří součást nesmírně složitého systému jevů, vztahů a procesů, které utvářejí svět, v němž žijeme. Navíc jako bytost vybavená vědomím, rozumem a schopností myslet, je člověk odpovědný za své jednání k sobě samému i ke svému okolí (čímž se rozumí okolí v nejširším možném slova smyslu). Každý příslušník lidského rodu nese svůj díl odpovědnosti za celý svět, a to za svět živý i neživý. Že je tato odpovědnost časově omezená, na věci nic nemění.
Podle mého názoru není rozumné kazit si život neustálým přemýšlením o smrti či umírání. Dokud žiješ, měl bys především přemýšlet o tom, jak svůj život prožít pokud možno co nejlépe. Hloubání o tom, co bude „po smrti“, má koneckonců vždy jen charakter spekulace. Navíc přemítání o smrti postrádá jakýkoliv praktický význam, neboť se jedná o téma, které je smyslově i rozumově neuchopitelné. Snad nejvýstižněji vyjádřil tuto skutečnost starověký řecký myslitel Epikúros, který napsal: „Jestliže na nás nějaká věc nedoléhá svojí přítomností, pak je zbytečné trápit se jejím očekáváním. Nejobávanější ze všech neštěstí – totiž smrt – se nás tedy netýká, protože dokud jsme my,  není tu smrt, a když je tu smrt, nejsme již my.“
Samozřejmě, že občasné myšlenky na smrt se dostavují i u duševně zdravých jedinců, avšak v případě, že by tě myšlenky na smrt zcela pohlcovaly a vyvolávaly by v tobě stavy úzkosti, které by vážným způsobem narušovaly tvůj každodenní život, by bylo vhodné se svěřit odborníkovi (pokud možno psychiatrovi), který ti může pomoci úzkostné stavy spojené s myšlenkami na smrt či umírání lépe překonávat.

16.08.2019

Jaké jsou průměrné rozměry penisu pro 15 let?

Kluk, 15 let

Milý Kluku,

Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci, průměrný obvod penisu při erekci činí v tomtéž věku 11 cm.
Avšak průměrný neznamená totéž, co normální, nebo dokonce „jediný správný“. Za abnormálně malý se u chlapců ve věku 15-ti let považuje pouze takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 5,2 cm.

16.08.2019

Zdravím, chtěl bych se zeptat, co je to vyšetření PPG.

Nějaký Adam, 14 let

Milý Nějaký Adame,

Jedná se o vyšetření na přístroji zvaném phaloplethysmograf. Vyšetření slouží k diagnostice sexuálních parafilií (dříve označovaných jako sexuální deviace), případně lze s jeho pomocí určit sexuální orientaci. Provádí se zpravidla pouze u sexuologických pacientů starších 18-ti let, výjimečně u pacientů starších 16-ti let, a to buď na žádost samotného pacienta, nebo na základě rozhodnutí soudu (to však pouze u jedinců, kteří spáchali nějaký sexuálně motivovaný trestný čin).
Bližší informace o vyšetření na PPG najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Milo ze dne 29.11.2018 (viz archiv odpovědí - listopad 2018).

15.08.2019

Dobrý deň. Mám 13 rokov a som vysoký 176 cm a penis mam dlhý 13,8 cm. Je to málo alebo akurát?

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Uvedená tělesná výška je vzhledem k tvému věku a pohlaví sice nadprůměrná, avšak stále ještě normální (rozmezí normální tělesné výšky u chlapců ve věku 13-ti let činí 145 až 176 cm). Rovněž uvedená délka penisu je normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí při erekci 12,5 ± 1,5 cm (tj. 11 až 14 cm).

15.08.2019

Dobrý den, před nějakou dobou se mi pod žaludem vytvořila taková bíla “věc”, která je na fotografii. Malé pupínky stejné barvy se začínají tvořit i na žaludu.

Krysa, 14 let

Milý Kryso,

„Taková bílá věc“, o níž se v dotazu zmiňuješ, je tkáň navazující na sulcus coronarius glandis. Bílé pupínky na žaludu jsou nejspíše tzv. papily (papillae coronae glandis), které zřetelně vystupují v místech, kde se nachází nervová zakončení. Ani v jednom případě se nejedná o zdravotní problém, kvůli němuž by bylo třeba se znepokojovat.
Je celkem normální, že si na svém těle začínáš více všímat detailů, které před pubertou nebo na jejím počátku nebyly tak výrazné, případně jsi jim dosud nevěnoval pozornost. Ne každý takový detail však musí být nutně projevem nějakého onemocnění či vývojové vady. Nicméně pokud máš obavy, že se na tvém těle nachází něco „nežádoucího“, můžeš pro jistotu požádat svého praktického lékaře, aby provedl kontrolu příslušné části těla.

15.08.2019

Dobrý den, co dělat s tím, když třeba večer mám pocit, že se mě přehřívají varlata, prostě mě to jako pálí.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

K přehřívání varlat dochází například v úzkých kalhotách nebo v příliš hřejivém spodním prádle. Nepříjemné pocity, o nichž se zmiňuješ (pálení, případně svědění), však mohou být způsobeny spíše podrážděním jemné a citlivé pokožky šourku zaschlým potem, který se udržuje v četných záhybech na jeho povrchu. Tomu by odpovídal i výskyt nepříjemných pocitů ve večerních hodinách před koupáním či sprchováním. Podráždění však mohou způsobovat i zbytky mýdla, pokud nedojde k jejich důkladnému opláchnutí. Doporučuji tedy věnovat více pozornosti mytí a oplachování šourku.
Pokud bys měl přesto pocit, že zdroj nepříjemných pocitů se nachází uvnitř šourku, nikoli na jeho povrchu, měl bys sledovat, zda nedochází k otoku či zarudnutí šourku. Pokud ano, doporučuji svěřit se s tímto problémem praktickému lékaři.

14.08.2019

Dobrý den, mám problém, a ten, že mám špatnou slovní zásobu a často kvůli tomu se mi dějí trapné chvíle. Co dělat?

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Pro rozšíření slovní zásoby doporučuji věnovat více času četbě knih. O pomoc můžeš poprosit také některého z kamarádů nebo spolužáků. Když budeš s ostatními více hovořit (nebo jim budeš alespoň více naslouchat), lépe si upřesníš význam některých často používaných výrazů.

14.08.2019

Dobrý den, promiňte že znovu otravuji ale ještě jsem chtěl k té předešlé zprávě něco přidat. Jak jsem psal že jsem Bi. Mám teď přítelkyni a jsem s ní docela dlouho, ale nevím jestli se jí mám svěřit a nebo ne.

Kdotam, 15 let

Milý Kdotam,

Nedovedu posoudit, zda je váš vztah natolik pevný a důvěrný, aby ses dívce mohl svěřovat se svými pochybnostmi ohledně vlastní sexuální orientace. Také nedovedu předem odhadnout, jak by dívka na takové sdělení reagovala. Pokud tě má ráda, jistě tě nepřestane mít ráda jen kvůli tomu, že máš pochybnosti ohledně vlastní sexuální orientace. Lidé, kteří se doopravdy milují, se mohou navzájem svěřovat i se svými pochybnostmi důvěrného charakteru. Avšak záleží také na tom, jaké má tvoje přítelkyně znalosti a představy ohledně sexuality a jejích projevů u dospívajících chlapců (je třeba počítat s tím, že tyto představy mohou být značně zjednodušené, a to u příslušníků obou pohlaví, tedy u chlapců i dívek).
Před dívkou bys ze sebe neměl dělat někoho, kým nejsi. Pokud by ses však před ní prezentoval jako bisexuál, mohl bys v ní vzbudit dojem, že jsi měl (nebo se chystáš mít) sexuální kontakt s osobami různého pohlaví, tedy i s někým jiným, než s ní samotnou. Takováto představa by jistě žádnou dívku příliš nenadchla, protože většina dívek chce mít chlapce jen pro sebe, tedy alespoň pokud jde o sexuální kontakt. V každém případě by ses před dívkou neměl zmiňovat o tom, že se ti kromě ní líbí také nějaká jiná dívka nebo chlapec, protože bys mohl ranit její city, které k tobě chová, případně v ní vyvolat pocit, že by tě potenciálně mohla ztratit ve prospěch úspěšnějšího soka či sokyně. O tom, jaké sexuální pocity v tobě vyvolávají ostatní dívky či chlapci, by ses před svojí přítelkyní raději zmiňovat neměl, protože jedinou osobou, o kterou se momentálně zajímáš, by podle jejího očekávání měla být ona.

14.08.2019

Dobrý den, posledních pár dní se mi začala utvářet na prstech na rukou taková bílá kůže, která se dá utrhnout a nebolí to. Mažu si to krémem na ruce, je vidět že to zabírá. Tak bych se chtěl zeptat, co to vůbec je a jestli s tím nejde udělat ještě něco více. Děkuji.

Někdo, 14 let

Milý Někdo,

Jestliže odtržení kůže nebolí, zřejmě je odumřelá. Při „odtrhávání“ bys však měl postupovat opatrně, protože by sis mohl způsobit poranění okolní zdravé tkáně.
Příčinou popsaných obtíží by mohlo být některé z kožních onemocnění, a to buď onemocnění mykotické (plísňové), nebo bakteriální. Při plísňovém onemocnění lze na postižená místa aplikovat krém canesten nebo clotrimazol, při bakteriálním onemocnění by měl postačit například bepanthen nebo calcium pantothenicum. Pokud by však obtíže přetrvávaly delší dobu (déle než 7 až 10 dní), doporučoval bych navštívit dermatologa neboli kožního lékaře.

14.08.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám teď takové divné období, že jsem v klidu a potom naštvaný na všechny okolo. Sám to cítím ale nedá se to nijak "odstranit" když to řeknu takhle špatně. A navíc ještě k tomu cítím že jsem asi bisexuál, což se mi nehodí pro mé budoucí povolání a bojím se si to přiznat. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.

Kdotam, 15 let

Milý Kdotam,

Časté střídání nálad (mnohdy zcela protikladných, například radosti a smutku, vzteku a lhostejnosti a podobně) je v tvém věku naprosto normální. Jedná se o projev kolísání hormonální hladiny, k němuž u dospívajících jedinců obou pohlaví dochází celkem běžně. K odeznění tohoto střídání nálad dojde s rostoucím věkem a postupným vyrovnáním úrovně hladiny hormonů v krvi, což je jen otázkou času. Do té doby doporučuji věnovat dostatek času odpočinku, zajistit si dostatečně dlouhý a kvalitní spánek a v přiměřeném rozsahu se věnovat svým oblíbeným činnostem (jistě nějaké máš).
Pokud jde o sexuální orientaci, tu v tvém věku nelze spolehlivě určit. Nicméně bisexualita není v současné době považována za samostatnou sexuální orientaci, nýbrž za druh sexuálního chování, který spočívá v tom, že jedinec střídá sexuální partnery opačného i téhož pohlaví. Jako „bisexuálové“ se cítí mnozí dospívající, kteří u sebe pozorují, že je alespoň občas přitahují vrstevníci obou dvou pohlaví. Ve skutečnosti se však nejedná o projev nějaké sexuální orientace, nýbrž o projev nárůstu úrovně hladiny pohlavních hormonů v krvi, který ve svém důsledku vede i k nárůstu zájmu o vše, co se nějakým způsobe týká sexuality a jejích projevů. Jinak řečeno, i zcela „normálního“ dospívajícího jedince může sexuálně přitahovat všechno možné.
Tvé obavy ohledně budoucího povolání jsou podle mého názoru předčasné. Kromě toho mne nenapadá žádné povolání, jehož úspěšné vykonávání by bylo jakýmkoliv způsobem vázáno na tu či onu sexuální orientaci. Není mi známo, že by vykonávání některé profese bylo podmíněno tou či onou sexuální orientací, tedy že některé profese by byly vyhrazeny pouze pro jedince orientované heterosexuálně, zatímco jiná pouze pro jedince orientované homosexuálně.

14.08.2019

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jakou mám orientaci, když jsem měl nedávno holku a přitom se koukám na (...) a když se moji spolužáci při plavání převlíkají, tak se jim koukám na přirození. Díky za odpověď.

Archa, 15 let

Milý Archo,

Sexuální orientaci lze určit pouze u osob starších 16-ti let, a to pouze na základě sexuologického vyšetření. O tvé sexuální orientaci toho tedy nemohu vědět více, než ty sám. Nicméně zájem o vrstevníky téhož pohlaví a o vzhled jejich těla (včetně pohlavních orgánů) nemusí být u dospívajícího jedince projevem homosexuální orientace.
Sledování pornografie rozhodně nedoporučuji, protože u dospívajících vyvolává naprosto zkreslené představy o pohlavním životě a o normálním vzhledu lidského těla (podrobněji viz odpověď na dotaz návštěvníka Ondry ze dne 06.08.2019).

14.08.2019

A ještě bych měl jeden dotaz (...), vůbec se to netýká těchto stránek, ale nevim kdo by mohl znát odpověď. Při letu je samozřejmostí mít telefon a veškerou elektroniku v režimu letadlo a mě zajímá jestli mohu mít během letu zapnutý telefon se zapnutým režimem letadlo, jestli ho nemusim při startu a přistávání vypnout úplně, ať odpovíte jakkoliv i přesto vám děkuji.

Alien123, 14 let

Milý Aliene123,

V režimu letadlo (označovaném též jako režim „v letadle“) mobilní telefon nepřijímá ani nevysílá žádný signál, který by mohl rušit signál palubních komunikačních přístrojů. Přepnutí telefonu do režimu letadlo by tedy mělo postačit, neboť tento režim deaktivuje všechny funkce bezdrátového přenosu včetně Wi-Fi a Bluetooth. Po přepnutí do režimu letadlo můžeš používat ty funkce telefonu, které jsou dostupné off-line (tj. veškeré funkce, pro které nepotřebuješ připojení k žádné síti).

14.08.2019

Dobrý den, pokud mám sperma tak 1-2 měsíce, tak už jsem plodný a můžu normálně oplodnit? (Nic neplánuji)

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Není jisté, zda tvůj ejakulát (neboli sperma) již obsahuje nějaké zralé a pohyblivé spermie. Navíc pro úspěšné oplodnění je zapotřebí určitá koncentrace spermií (uvádí se nejméně 20 milionů spermií na 1 mililitr ejakulátu). Na druhou stranu nelze spoléhat na to, že k oplodnění dojít nemůže.
Na tvůj dotaz tedy nemohu poskytnout spolehlivou odpověď. Přítomnost spermií v ejakulátu lze odhalit pod mikroskopem, a to při doporučeném zvětšení 300x nebo více. Vyšetření plodnosti se neprovádí preventivně, ale pouze u párů, které mají obtíže s početím dítěte.

14.08.2019

Dobrý den, za pár dnů poletím s rodiči letadlem a dost se toho bojim, už jsem zde předtím psal podobnou otázku, ale pro jistotu se ptám znovu. Já se ani tak nebojim toho, že letadlo spadne, jak toho že mi bude špatně, lze předejít třeba případnému zvracení, napadlo mě nejíst např. 2 hodiny před odletem, dát si kinedryl nebo tak něco. Předem děkuji za odpověď.

Alien123, 14 let

Milý Aliene123,

Nevolnosti v letadle (případně v dalších rychle se pohybujících dopravních prostředcích) je projevem tzv. kinetózy. Příčinou kinetózy je přecitlivělost tzv. vestibulárního ústrojí, které poskytuje mozku informace o poloze těla. U některých citlivějších jedinců nedovede toto ústrojí zpracovat nadměrné množství podnětů, jemuž je během létání či cestování různými dopravními prostředky vystaveno, a proto odesílá do mozku zmatené informace. Výsledkem je nevolnost, zvracení či pocit úzkosti.
Tyto nepříjemné projevy lze do určité míry potlačit. V dopravním prostředku si pokud možno vybírej místo co nejvíce vepředu (v případě letadla jsou však vhodná spíše sedadla v prostoru mezi křídly) a zbytečně se nedívej z okénka. Před cestou bys neměl konzumovat těžká jídla, avšak zároveň bys neměl cestovat s prázdným žaludkem. Pro uklidnění můžeš během cesty cucat bonbón. Citlivost vestibulárního aparátu lze poněkud ztlumit pomocí léků (nejběžnější je kinedryl. o němž se v dotazu zmiňuješ), které se užívají půl hodiny před nástupem do dopravního prostředku, případně i během cesty.

14.08.2019

Dobrý den, včera mě začalo bolet vpravo nad penisem trochu nad tříslem jako by. Nevíte co to může být nebo co s tím mám dělat?

Jan, 15 let

Milý Jane,

Příčinou bolesti může být například namožení svalu, případně jeho natažení v důsledku neopatrného pohybu, k němuž mohlo dojít i ve spánku. V horším případě by se mohlo jednat o tříselnou kýlu, která by se však projevovala též otokem a ostrou bolestí, zejména při prudších pohybech, při kašlání, kýchání, smíchu a podobně. Konečně nelze vyloučit ani zduření mízních uzlin, k němuž dochází při infekcích různých druhů.
Doporučuji především dostatečný odpočinek na lůžku. Pokud bolesti do několika dnů neustoupí, navštiv lékaře.

14.08.2019

Ahoj, rád bych se zeptal, kdy se mám ostříhat kolem penisu.

Snajpr93, 13 let

Milý Snajpre93,

Pokud nechceš, nemusíš se stříhat vůbec. Záleží pouze na tobě, zda si necháš ochlupení v okolí pohlavních orgánů (pubické ochlupení) volně růst jako většina ostatních dospívajících chlapců, nebo si jej budeš nějak upravovat, například zastřihávat nebo holit. Pokud se rozhodneš, že si budeš chlupy zastřihávat, měl bys ponechat alespoň 0,5 až 1 cm, jinak by sis mohl způsobit poranění.
Jestliže se rozhodneš, že si ochlupení budeš holit, měl by sis jej před prvním oholením opatrně zkrátit nůžkami na 0,5 až 1 cm, protože delší chlupy by ucpaly hlavici holicího strojku. Po oholení je třeba ošetřit pokožku hydratačním pleťovým krémem nebo panthenolovou mastí, a to nejprve hodinu po oholení, dále pak jednou až dvakrát denně po dobu 2 až 3 dny od oholení. Jinak hrozí, že bude docházet k zarůstání dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy pokožky, což se projevuje tvorbou červených pupínků v místě zarůstání. Naproti tomu po stříhání ochlupení žádné zarůstání dorůstajících chloupků nehrozí.
Jestliže si chceš ochlupení nějakým způsobem upravovat, měl bys vědět, že pubické ochlupení dorůstá tempem přibližně 1 cm za měsíc. Pokud by sis tedy zkrátil ochlupení například o 3 cm, trvalo by přibližně čtvrt roku, než by opět dorostlo do původní délky.

13.08.2019

Dobrý den,
Mám takový životní problém. Nejspíše jsem homosexuál, ale už teď vím, že si to v životě nepřipustím a budu mít takový šrám na duši. Ač vím, že dnes je být homosexuálem normální, moc bych si přál být "normální" (lepší výraz mě nenapadl, omlouvám se), být heterosexuál, mít ženu, rodinu. Nevím co s tím mám dělat. Holt, tohle si člověk nevybírá.

Adam, 17 let

Milý Adame,

Přestože sexuální orientaci lze určit již od 16-ti let věku, zcela jistě ji lze rozpoznat pouze na základě sexuologického vyšetření. Zejména u chlapců a mladých mužů do 18-ti let věku ještě může přetrvávat zájem o osoby téhož pohlaví, aniž by se nutně muselo jednat o projev homosexuální orientace. Avšak i kdyby se nakonec ukázalo, že jsi homosexuálně orientovaný, ještě to nutně nemusí narušovat tvé duševní zdraví, pokud si uchováš kladné sebepojetí.
Především je důležité, aby ses vlastní sexuální orientace neobával. Dopady internalizované homofobie (tedy pocitu strachu z vlastní homosexuální orientace) na duševní zdraví jedince mohou být mnohem závažnější, než případné sociální důsledky homosexuálního chování (například odmítnutí ze strany okolí). Avšak ať už je tvoje sexuální orientace jakákoliv, jedná se o tvoji osobní záležitost, nanejvýš ještě tak o záležitost tvého partnera nebo partnerky. Svoji sexuální orientaci nejsi povinen nikomu sdělovat, ale ani ji nejsi povinen před někým tajit. Záleží výhradně na tobě, s kým budeš o svojí sexuální orientaci hovořit.
Dále je důležité, aby sis v žádném případě nevyčítal svoje sexuální pocity, touhy či představy, ať už jsou nebo budou jakékoliv. Vyčítat si můžeš konkrétní chování, za které neseš odpovědnost, avšak těžko si můžeš vyčítat samotnou náklonnost k osobám toho či onoho pohlaví, za kterou odpovědnost neneseš, protože je projevem vrozených dispozic, které nemůžeš nijak ovlivnit. Vyčítat si vlastní sexuální orientaci by bylo totéž, jako vyčítat si například barvu svých očí, která je rovněž výsledkem vrozených dispozic.
Kromě toho je třeba rozlišovat mezi sexuální orientací a sexuálním chováním. V dotazu uvádíš, že toužíš mít ženu a rodinu. Možná, že tvoje představy o ideálním způsobu života se časem změní, avšak i kdyby tvoje touha po založení vlastní rodiny přetrvala, rozhodně nemusí být neuskutečnitelná. I homosexuálně orientovaný muž je biologicky vybaven k plození potomstva. Samozřejmě záleží především na tom, zda se ti podaří najít vhodnou partnerku, s níž by tě spojovalo alespoň citové pouto. Podstatné je, aby ses partnerce po bližším seznámení se svojí sexuální orientací svěřil. Pokud bys totiž před partnerkou svoji sexuální orientaci tajil, byla by tvoje psychika vystavena nepřiměřené zátěži, která by nejspíše narušila tvé duševní zdraví. Kromě toho by nebylo čestné a upřímné vydávat se za někoho, kým nejsi. Jestliže partnerku nejprve přesvědčíš, že k ní cítíš náklonnost kvůli vlastnostem její osobnosti, jistě tě obratem nezavrhne jen kvůli odlišné sexuální orientaci. Pokud by tě kvůli ní přece jen zavrhla, znamenalo by to, že její city k tobě zřejmě nebyly dostatečně pevné, a že váš vztah by dříve či později skončil rozchodem, a to bez ohledu na tvoji sexuální orientaci.
Výše uvedenou informaci však rozhodně nelze považovat za návod k jakési „léčbě“ homosexuální orientace. Především proto, že sexuální orientace, ať už homosexuální nebo heterosexuální, není nemoc. Není uvedena ani v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN), ani v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních onemocnění (DSM), ani v žádném jiném mezinárodně uznávaném dokumentu, z čehož vyplývá, že ji nelze ani „léčit“. Dále proto, že všechny seriózní profesní organizace psychologů i sexuologů před jakýmikoliv snahami o provádění „změny“ sexuální orientace důrazně varují. Výše popsané informace tedy nejsou návodem k nějaké „změně“ sexuální orientace, nýbrž pouze popisem jedné z možných variant, jak si můžeš uspořádat svoje osobní a rodinné poměry.
Nicméně je docela dobře možné, že se postupem času se svojí (homo-)sexuální orientací natolik identifikuješ, že si budeš vyhledávat partnera výhradně na základě pohlaví. Pokud si nakonec zvolíš soužití s partnerem téhož pohlaví, zřejmě se ti nepodaří naplnit jeden ze svých životních cílů, jímž je založení rodiny (dvě osoby téhož pohlaví si zkrátka při nejlepší vůli společného biologického potomka pořídit nemohou). Avšak není vyloučeno, že svoje současné názory a postoje časem přehodnotíš a dojdeš k závěru, že kromě založení rodiny mohou existovat i jiné, neméně významné životní cíle.
V zájmu ochrany tvého duševního zdraví bych ti doporučoval, abys své myšlenky příliš jednostranně nezaměřoval na víceméně vzdálenou budoucnost (o které tak jako tak nikdo na světě neví, co mu přinese), nýbrž se raději soustředil na svoji přítomnost a radoval se z každého dne, který prožíváš. Pokud bys měl pocit, že rozpor mezi sexuální orientací a tvými „životními prioritami“ ohrožuje tvé duševní zdraví, obrať se na sexuologa, který ti může poskytnout profesionální poradenské služby.

13.08.2019

Čau, můžu se zeptat, jestli je délka mého penisu normální? Je mi 15 a s erekcí mám 10,6 cm.

Archa, 15 let

Milý Archo,

Uvedená délka penisu je sice vzhledem k tvému věku mírně podprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální. průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 14 ± 1 cm, tedy 13 až 15 cm. Mírně podprůměrná délka penisu nepředstavuje zdravotní problém. projevem poruchy by byl pouze tzv. mikropenis (abnormálně malý penis), avšak u chlapců tvého věku se za mikropenis považuje pouze takový penis, jehož délka při erekci nedosahuje ani 5,2 cm. Oproti mikropenisu je tedy délka tvého penisu dvojnásobná.

13.08.2019

Dobrý den,
Chtěl jsem se zeptat, jestli při masturbaci mohu používat např.
(...) místo lubrikačního gelu? Děkuji za odpověď.

Adam, 14 let

Milý Adame,

Uvedený krém používat můžeš, i když lepších výsledků bys dosáhl se skutečným lubrikačním gelem. Podrobnější zdůvodnění najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Ondry ze dne 24.07.2019 (viz archiv odpovědí - červenec 2019).

12.08.2019

Dobrý den,
Když masturbuji, tak ruka "nejezdí" po penisu, ale stahuje a natahuje předkožku, jestli víte jak to myslím. Když jsem zkoušel masturbovat se staženou předkožkou, tak se vracela zpět do původní "polohy" a navíc pohyb ruky po žaludu nebyl moc příjemný. Je to normální? Prosím poraďte.

Jirka, 13 let

Milý Jirko,

Vše, co v dotazu popisuješ, je naprosto normální. Kožní pokryv penisu je zpravidla natolik volný, že umožňuje vykonávání pohybů při masturbaci i při pohlavním styku. Nepříjemné pocity při pohybování rukou po žaludu jsou způsobeny třením, k němuž dochází mezi rukou a žaludem. Z tohoto důvodu se většina mužů a chlapců při vykonávání masturbace nedotýká žaludu přímo, ale přes předkožku.
Přetahováním předkožky přes žalud a jejím opětným natahováním na žalud dochází ke stimulaci (dráždění) nervových zakončení nacházejících se v oblasti prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, což je pro většinu mužů a chlapců hlavním zdrojem příjemných pocitů. Prstenec na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky totiž obsahuje více nervových zakončení, než jakákoliv jiná část penisu. Je naprosto normální, že po přetažení přes žalud se předkožka opět vrací do výchozí pozice na žaludu.
Pouze u mužů nebo chlapců, jimž byla předkožka chirurgicky odstraněna, je výše popsaný způsob vykonávání masturbace značně omezen. Vzhledem k tomu, že v důsledku cirkumcize (neboli obřízky) dochází ke ztrátě 50 až 70% kožního pokryvu penisu, je kůže na obřezaném penisu zejména při erekci natolik napnutá, že s ní lze posunovat jen v omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu dochází k nadměrnému tření, které může být nepříjemné, a to jak při masturbaci, tak při jiných sexuálních aktivitách.
Nadměrné tření lze snížit zvlhčením těla penisu (případně ruky, která vykonává masturbaci), k čemuž slouží buď lubrikační gel, nebo nějaká jeho náhražka, například pleťový krém, tělové mléko a podobně. Po nanesení dostatečného množství gelu je nadměrné tření sníženo natolik, že ruka „přejíždí“ po těle penisu, avšak stimulace nervových zakončení zbývající části jeho kožního pokryvu je slabší.
Naproti tomu většina mužů a chlapců, kteří mají předkožku, pro vykonávání masturbace žádný lubrikační gel nepotřebuje, a pokud už jej používají, pak spíše jen pro zvlhčení vnitřního listu předkožky, pokud u nich není z nějakých důvodů dostatečně vlhký „od přírody“.

12.08.2019

Dobrý den, chtěl bych vědět, jestli je nějaká možnost, jak nejlépe přerušit, ale stačilo by omezit růst ochlupení (celkově na celém těle, především na tváři). Je tedy nějaká možnost?

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Rozsah a hustota tělesného ochlupení a vousů je dána převážně dědičnými předpoklady, které nelze měnit. Pokud ti vadí vousy, doporučuji se každý den holit. Pokud jde o tělesné ochlupení, to si nemusíš nijak zvlášť upravovat, protože po větší část dne je tak jako tak zakryto oblečením.
Z hygienických důvodů (pro omezení tělesného pachu) si můžeš holit ochlupení v podpaží. Pokud ti vadí výraznější ochlupení na dolních končetinách, můžeš si jej zesvětlit pomocí odbarvovače, čímž se stane méně nápadným (alespoň za předpokladu, že nemáš tmavou pleť, na které by bylo ochlupení po odbarvení naopak nápadnější).
Kdybys byl dívka, byl by výskyt hustého ochlupení na těle (s výjimkou podpaží a okolí pohlavních orgánů) a na tváři projevem hormonální poruchy zvané hirsutismus, avšak u chlapců tvého věku se vyvinuté tělesné ochlupení za projev poruchy nepovažuje.

12.08.2019

Dobrý den, poslední dobou nemůžu vydržet neskutečně velkou chuť na sex a mám pocit že mě masturbace zkrátka neuspokojí dostatečně (...)

Člověk, 14 let

Milý Člověče,

„Neskutečně velká chuť na sex“ je naprosto normálním projevem nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi, k němuž dochází u všech zdravých dospívajících jedinců. Tvé obavy ohledně toho, že tě vykonávání masturbace neuspokojí dostatečně, považuji za poněkud přehnané. Pro dospívajícího jedince, který nemá stálého partnera či partnerku, je masturbace nejpřirozenějším a zároveň nejbezpečnějším způsobem uspokojování sexuální potřeby. Jestliže masturbace tvoji sexuální potřebu neuspokojuje, zřejmě tuto činnost nevykonáváš dostatečně často.
Rozdíl mezi masturbací a párovými sexuálními aktivitami samozřejmě existuje, avšak nespočívá ve schopnosti dosáhnout orgasmu (který se koneckonců v obou případech dostavuje na základě téhož reflexu a má tentýž průběh), nýbrž ve schopnosti dosáhnout uspokojení sexuálních i citových potřeb zároveň (tedy sexuálního uspokojení ve spojení s pocitem radosti z důvěrného kontaktu s milovanou osobou), což však vyžaduje určitý stupeň psychické a sociální zralosti.
Pokud se již cítíš dostatečně vyspělý na to, abys mohl navazovat sexuální kontakt s druhou osobou, můžeš si samozřejmě najít vhodného partnera či partnerku pro párové sexuální aktivity. Avšak takovéto aktivity jsou spojeny s rizikem přenosu pohlavních nemocí, při pohlavním styku v užším slova smyslu (souloži) navíc hrozí riziko nechtěného početí.
Pokud jde o sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví, v období dospívání nemusí být (a v naprosté většině případů ani není) nutně projevem homosexuální orientace.

11.08.2019

Mám si ostříhat pubické ochlupení před preventivní prohlídkou? Když už ho mám moc dlouhé, tak si ho normálně ostříhám, ale 1) stydím se 2) nebude to vadit ve vyšetření?

Jirka, 16 let

Milý Jirko,

Jestliže si ochlupení pravidelně zastřiháváš, nevidím důvod, proč by sis jej neměl zastřihnout před prohlídkou. Pokud si však ochlupení nijak neupravuješ, nemusíš si jej upravovat jen kvůli prohlídce. Jediné, co by mohlo lékaři nebo lékařce při kontrole vadit, by bylo pichlavé strniště, které v okolí pohlavních orgánů naroste přibližně 2 až 3 dny po oholení (samozřejmě jen za předpokladu, že bude provádět vyšetření i pohmatem, nejen pohledem). V tvém případě by to však neměl být problém, protože v dotazu neuvádíš, že si ochlupení holíš, nýbrž zastřiháváš.
Ostych spojený s kontrolou pohlavních orgánů u lékaře je sice na jednu stranu pochopitelný, avšak je třeba si uvědomit, že lékař pohlíží na pohlavní orgány v podstatě stejně, jako na kteroukoliv jinou část pacientova těla. Praktičtí lékaři a lékařky pro děti a dorost se během své praxe setkávají jak s dospívajícími jedinci, kteří si nechají pubické ochlupení volně růst, tak i s těmi, kteří si jej nějakým způsobem upravují (tedy například zastřihávají nebo holí). V případě, že je ochlupení oholeno, sice lékař nemůže zcela přesně posoudit stupeň jeho vývoje, avšak to není zásadní problém, protože existuje i řada jiných pohlavních znaků, podle nichž lze posoudit, zda vývoj pacienta probíhá normálně či nikoliv.
Někteří praktičtí lékaři dokonce kontrolu pohlavních orgánů vynechávají, nejspíše proto, že nechtějí dospívajícího jedince přivádět do rozpaků. Vyhláška o preventivních prohlídkách (vyhláška č. 70/2012 Sb.) však u dospívajících jedinců kontrolu pohlavních znaků výslovně nařizuje.

11.08.2019

Dobrý den, mám už 2 měsíce 13 roků a chtěl bych se zeptat, jestli když mám bez erekce 5,5 cm zda mi už roste a sperma ještě nemám a jestli je to v mém věku normální, nebo jsem nějak opožděný.

Knedlík, 13 let

Milý Knedlíku,

Uvedená délka penisu odpovídá hodnotám průměrné délky penisu v klidovém stavu u chlapců ve věku 13-ti let, které se pohybují v rozmezí 5 až 7 cm. Nemohu posoudit, zda a v jakém rozsahu u tebe již došlo k růstu penisu, protože neznám údaje o jeho rozměrech z dřívější doby. Avšak vzhledem k tomu, že uvedená délka penisu odpovídá průměru pro tvůj věk, je pravděpodobné, že k jeho růstu již došlo (alespoň za předpokladu, že v dětství nebyla délka tvého penisu nadprůměrná).
K první ejakulaci (výronu semene) dochází u chlapců nejčastěji ve věku 12 až 14 let. O projev opoždění vývoje by se jednalo pouze v případě, že by se první ejakulace nedostavila ani po dovršení věku 15-ti let.

11.08.2019

K dotazům od 8.8-9.8, když (...)?

Toník, 15 let

Milý Toníku,

Ano, můžeš. Avšak dříve, než s partnerkou přikročíte k pohlavnímu styku, byste měli společně zvážit, zda se cítíte dostatečně připraveni na přijetí rodičovské role. Ani při použití některého z antikoncepčních prostředků totiž nelze zcela vyloučit nechtěné početí.

10.08.2019

Dobrý den, měřím 172 cm, je to v mém věku v pořádku?

Honza, 14 let

Milý Honzo,

Uvedená tělesná výška je vzhledem k tvému věku normální. Průměrná výška chlapců ve věku 14-ti let je sice o něco málo nižší (168 cm), avšak za normální se u chlapců tohoto věku považuje rozmezí tělesné výšky 153 až 184 cm. Podle percentilového růstového grafu se nacházíš na 75. percentilu, což znamená, že 75% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 25% je vyšších.

10.08.2019

Dobrý den, od přírody mam kudrnaté vlasy ale není to co bych si představoval, chtěl bych je mít ještě kudrnatější hlavně ofinu. Jednou jsem se na internetu dočetl že nejlepší varianta je si nechat udělat trvalou. Když jsem se na to ptal rodičů tak mi řekli, že jsem blázen, že se to nenosí, že to mají jenom holky atd. Prý je to i pro muže zcela normální. Moje sestra je kadeřnice a ta mi prakticky řekla to samý. Když moje mamka šla za jinou kadeřnicí, tak se na ní koukala jak na blázna ale já vím, že by se mi to líbilo. Chtěl bych se nechat aspoň poradit s nějakým profesionálním kadeřníkem, ale ani nemam tu možnost. Nevíte co s tím a jestli je to v mém věku vůbec možné?

Aly, 14 let

Milý Aly,

Trvalou ondulaci vlasů příliš nedoporučuji, protože pro vlasy představuje značnou zátěž. Avšak důvody, které uvádí tvoji rodiče a sestra, nepovažuji za přiměřené. V dnešní době již nejsou různé druhy úpravy účesu vyhrazeny pouze ženám a dívkám. Například barvení vlasů je v současné době běžné nejen u žen, ale i u mužů (a zdaleka se nejedná pouze o klasické „zakrývání šedin“ u starších mužů, ale například i o různé barevné melíry u mladých chlapců).
Jestliže je v dnešní době považováno za normální, že si mnozí chlapci a mladí muži nechávají barvit vlasy (i když ani barvení nemohu příliš doporučovat, protože také představuje pro vlasy určitou zátěž), proč by měla vadit trvalá ondulace? Nežijeme přece v 19. nebo 20. století, kdy se pod vlivem zavádění povinné vojenské služby pro všechny muže prosadily krátké a jednoduché pánské sestřihy. Mimochodem, ještě v 18. století bylo běžné, že si muži nechávali vlasy ondulovat, tedy pokud nenosili naondulovanou paruku, jak je patrné z četných vyobrazení z té doby (snad každý někdy v životě viděl některý z četných portrétů hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta s jeho naondulovanou parukou, nemluvě už o francouzském králi Ludvíkovi XIV., na jehož hlavě se to kudrlinami jen hemžilo, alespoň na známém portrétu od malíře Rigauda).
Otázkou je, zda jsi dostatečně psychicky odolný na to, abys mohl úspěšně čelit možným nevhodným poznámkám, kterým bys byl po trvalé ondulaci vystavován nejen ze strany rodiny, ale zřejmě i ze strany spolužáků a dalších vrstevníků. Přece jen se jedná o něco méně obvyklého, a tudíž je možné, že jako každý průkopník neobvyklých novinek, i ty se možná staneš terčem různých narážek a odmítavých reakcí ze strany okolí. S tímto rizikem je třeba předem počítat.
Pravdou je, že služby profesionálních kadeřníků nebývají levné. Pokud ti rodiče odmítají služby kadeřníka zaplatit, musel by sis na ně našetřit sám, což by mohlo představovat přinejmenším několik set korun (pro zajímavost jsem se podíval na ceník jednoho renomovaného kadeřnictví v Praze, kde cena trvalé ondulace činí v závislosti na délce vlasů až 2 500,- Kč). Pokud budeš mít dost peněz, můžeš si nechat upravit účes i bez doprovodu rodičů, avšak neručím za jejich reakci, až tě uvidí po návratu od kadeřníka.
Cenově úspornější variantu by mohlo představovat zakoupení natáček a sady pro trvalou ondulaci, kterou lze zakoupit v drogerii. Před jejím použitím by sis však měl velmi pozorně přečíst návod k použití.

09.08.2019

Dobrý deň, budem mať za chvíľu 16 a písali ste že dovtedy sa nedá určiť či som heterosexuál alebo nie a pokukujem sa po chlapcoch aj ma vzrušujú ale iba tí čo sú v puberte a masturbujem nad myšlienkami spoločnej masturbácie (myslím si že to je iba zvedavosť. Zaujíma ma napr. stupeň puberty atd.) ale na druhej strane ma vzrušujú aj dievčatá a chcel by som nadviazať s nimi vzťah ale voľako ešte ma to neťahá do vzťahu. Čo si myslite som gay ? A kedy to asi budem vedieť?

Filip, 15 let

Milý Filipe,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné. Zájem o vrstevníky téhož pohlaví je v období dospívání stejně běžný, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví.
Sexuální orientaci lze spolehlivě určit u osob starších 16-ti let. Avšak je třeba rozlišovat mezi sexuální orientací a sexuálním chováním. Dokonce i jedinec starší 16-ti let může mít sexuální kontakt s osobou téhož pohlaví, aniž by se nutně muselo jednat o projev homosexuální orientace. Například podle jednoho z výzkumů sexuálního chování adolescentů (Tulloch a Kaufman, 2013) je počet jedinců ve věku 15 až 19 let, kteří měli během uplynulého roku sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví, přibližně třikrát vyšší, než kolik činí předpokládaný podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci. Avšak ani sexuální kontakt homosexuálně orientovaného jedince s osobou opačného pohlaví není v dané věkové kategorii nijak ojedinělý. Podle dalších výzkumů (např. Kinsey, 1998, nebo Bancroft, 2003) dosahuje podíl dospívajících jedinců, kteří někdy měli důvěrný kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví, téměř 40%, aniž by se u většiny z nich později prokázala homosexuální orientace. Mnozí dospívající a mladí lidé si své první sexuální partnerky či partnery zkrátka vybírají i podle jiných kritérií, než jen na základě svojí sexuální orientace, ať již skutečné, nebo jen domnělé či předpokládané.
Podle mého názoru bys neměl význam své sexuální orientace (ať už je jakákoliv) přeceňovat. Na jednu stranu je pravdou, že poznání vlastních sexuálních potřeb, pocitů a tužeb má pro celkové sebepoznání značný význam, avšak pokud bys neustále jen přemýšlel o tom, jaká je tvoje sexuální orientace, mohly by takovéto vtíravé myšlenky nakonec ohrozit tvoje duševní zdraví. Mnozí dospívající jedinci prožívají určité rozčarování, jakmile zjistí, že je pohlavně vzrušuje a přitahuje i to, co by je podle jejich názoru vzrušovat a přitahovat nemělo. Vzhledem k nedostatečné informovanosti a neúplným znalostem o normálním vývoji lidské sexuality mohou dospívající lidé, kteří na sobě pozorují něco „nenormálního“, podléhat obavám ohledně své sexuální orientace, což u nich někdy vede až k rozvoji úzkostné poruchy či jiných duševních onemocnění. Aby k rozvoji naznačených psychických obtíží nedošlo, měl by dospívající člověk vnímat svoje sexuální pocity a touhy jako normální a vývojově podmíněné a to přinejmenším do věku šestnácti, respektive osmnácti let. Pokud bys měl i po dosažení dospělosti nějaké závažné pochybnosti ohledně svých sexuálních preferencí, můžeš se s důvěrou obrátit na nejbližší sexuologické pracoviště.

09.08.2019

Dobrý den, mám tři otázky
1. Jak se jmenuje vyšetření, jako je u žen gynekologie, tak u chlapů je co?
2. Dáte mi prosím odkaz na stránku jako je tahle pro kluky, tak pro holky?
3. Mám hodně chlupů u penisu, na nohou a rukou, taky už mi rostou vousy, ale na břiše nic a v podpaží taky nic. Je to normální?

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

1) Léčbou onemocnění mužských pohlavních orgánů se zabývá obor zvaný urologie. Avšak na rozdíl od preventivních gynekologických prohlídek se na urologii žádné preventivní prohlídky nevykonávají. Pacient se na urologa obrací (zpravidla na doporučení praktického lékaře) až v případě, že se u něj projeví příznaky nějakého onemocnění či vývojové vady pohlavních orgánů.
U dívek se doporučuje prohlídka na gynekologii z preventivních důvodů, zatímco kontrolu pohlavních orgánů u chlapců by měl zvládnout provést praktický lékař v rámci všeobecné preventivní prohlídky. Rozdílný přístup je dán odlišnou stavbou a funkcí mužských a ženských pohlavních orgánů.
2) Tvému přání nemohu vyhovět, protože odkazy na cizí webové stránky v této poradně nezveřejňuji.
3) Popsaný rozsah ochlupení je vzhledem tvému věku normální. Pubické ochlupení se začíná vyvíjet nejčastěji ve věku okolo 12-ti let. Axilární ochlupení (ochlupení v podpaží) začíná růst nejčastěji ve věku okolo 14-ti let. K rozšíření pubického ochlupení do spodní části břicha (v podobě proužku chlupů směrem od kořene penisu k pupíku) dochází nejčastěji ve věku okolo 16-ti let.
Za normální se považuje rozdíl ve vývoji daného pohlavního znaku v rozsahu ± 2 roky, a tudíž pubické ochlupení se může u normálního chlapce začít vyvíjet kdykoliv mezi desátým a čtrnáctým rokem věku, axilární ochlupení kdykoliv mezi dvanáctým a šestnáctým rokem věku, ochlupení na spodní části břicha kdykoliv mezi čtrnáctým a osmnáctým rokem věku.
Rozsah ochlupení je však dán nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i genetickými dispozicemi. Zatímco u některých jedinců je ochlupení méně výrazné, u jiných je výraznější.
Pokud jde o růst vousů, ten je značně individuální. Zatímco některým chlapcům začínají růst první vousy již na počátku puberty, jiným až v jejím průběhu, nebo dokonce až v jejím závěru.

09.08.2019

Dobrý den mám pár dotazů (...) Děkuji.

Jakub, 11 let

Milý Jakube,

1) Uvedená délka penisu je vzhledem k věku abnormálně velká. Může se jednat například o projev dědičných předpokladů nebo dřívějšího nástupu puberty.
2) V tomto případě je délka penisu naopak podprůměrná, avšak stále ještě normální. Nejedná se o mikropenis, protože jeho délka při erekci by ve věku 12-ti let musela činit méně než 3,6 cm.
3) Není pravdou, že delší penis je nějakým způsobem „lepší“ nebo „hodnotnější“, než penis normálních rozměrů. Neexistuje jediný důvod, proč by někdo někomu měl posmívat kvůli rozměrům penisu. Jestliže se někdo někomu kvůli délce penisu přesto posmívá, dává tím najevo pouze svoji neznalost, neinformovanost a nedostatek slušného chování.
4) Osobu mladší 15-ti let nelze trestně stíhat, protože nenese trestní odpovědnost.
5) Pro výběr velikosti kondomu je třeba znát obvod penisu při erekci, nikoliv jeho délku. Různé velikosti kondomů se totiž neliší svojí délkou, ale nominální šířkou.

09.08.2019

K včerejšímu příspěvku (...)

Toník, 15 let

Milý Toníku,

Není nutné, aby ses ve všem srovnával s ostatními, protože každý může mít trochu jiné tělo. Rozdíly, o nichž se v dotazu zmiňuješ, jsou dány odlišnou mírou pružnosti vazivových tkání, která je vrozená a nelze ji měnit. Není tvojí chybou či nedostatkem, že někteří tvoji kamarádi mají vazivové tkáně o něco pružnější než ty, stejně jako by nebylo tvojí chybou či nedostatkem, kdyby někteří lidé měli delší kosti nebo hustější tělesné ochlupení a podobně.
Jak jsem již uvedl, na zmíněné části tvého těla není nic patologického. Nejlépe tedy uděláš, když na sobě nebudeš hledat vady či nedostatky, které v tvém případě neexistují.

08.08.2019

Již jsem se vás ptal na téma, které se týká (...) masti a chtěl bych se zeptat, jestli je na můj účel lepší měsíčková mast a nebo krém a nebo na tom nezáleží rád bych to věděl. Předem děkuji za odpověď.

Anonymní, 14 let

Milý Anonymní,

Rozdíl spočívá v tom, že mast má vyšší hustotu než krém. Mast obsahuje nejvýše 20% vody, zatímco krém obsahuje více než 20% vody. Pro daný účel můžeš používat mast i krém.

08.08.2019

Dobrý den. Co mám dělat, když mám kondom pouze na 3/4 penisu a při sexu se roluje. Delší kondom jsem nenašel.

Adam, 15 let

Milý Adame,

Delší kondom ani neseženeš, protože kondomy různých velikostí jsou přibližně stejně dlouhé. Rozdíl mezi kondomy různých velikostí spočívá v jejich šířce, nikoli v délce. Pokud ti kondom pokrývá tři čtvrtiny délky penisu, znamená to, že je dlouhý dost. Kondom totiž nemusí pokrývat celý penis až ke kořeni. Podstatné je, aby pokrýval tu část penisu, která se při pohlavním styku zavádí do pochvy, což je u mužů s normální délkou penisu přibližně jedna polovina až dvě třetiny (délka, respektive hloubka pochvy u dospělé ženy činí 9 až 11 cm).
Jestliže se kondom při pohlavním styku shrnuje či roluje, znamená to, že je příliš široký. V takovém případě bych doporučoval používat kondomy s nižší nominální šířkou.

08.08.2019

Píší ke dnešnímu příspěvku (...) Tak co mám dělat?

Toník, 15 let

Milý Toníku,

Nemusíš dělat vůbec nic. Jestliže lze předkožku přetáhnout přes okraj žaludu (označovaný též jako corona glandis), což v tvém případě lze, znamená to, že je již zcela uvolněná. Další posunování předkožky směrem ke kořeni penisu není nutné, i když u jedinců s vysoce pružnými vazivovými tkáněmi penisu je možné. Předkožku by sis však rozhodně neměl snažit posunovat dále, než ji lze posunout nenásilně a bez bolesti.

08.08.2019

Chtěl bych se zeptat co mám s tímhle dělat? A jak vyléčit. Prosím nezobrazovat fotku (...)

Toník, 15 let

Milý Toníku,

Vše je v naprostém pořádku, na snímku nevidím nic patologického, a tudíž na dotyčné části těla není co léčit.

08.08.2019

Mohu se zeptat, je mi 15 a pořád (...) Co mám dělat?

Míla, 15 let

Milý Mílo,

Jestliže se první ejakulace nedostavila ani po dovršení věku 15-ti let, doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který ti vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.

08.08.2019

Dobrý den je normální že v erekci mám 10 cm a obvod 13-14? Měřil jsem to několikrát a vždy vyšlo tohle.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku naprosto normální. Průměrná délka penisu při erekci činí u chlapců ve věku 12-ti let 10 ± 1 cm (tj. 9 až 11 cm).
Obvod penisu je u tebe sice nadprůměrný, to však vůbec nevadí. Je naprosto normální, že někteří chlapci a muži mají penis silnější, zatímco jiní jej mají silnější.

08.08.2019

Všiml jsem si na této stránce (...) Předem bych chtěl poděkovat za odpověď.

Anonymní, 14 let

Milý Anonymní,

Používání uvedené masti bych nedoporučoval, protože by s největší pravděpodobností způsobila silné lokální podráždění. Uvedená mast není určena k aplikaci na sliznice, a tudíž je nevhodné ji nanášet na rty, na okolí řitního otvoru a na ty části pohlavních orgánů, které nejsou kryty „obyčejnou“ pokožkou (jinak řečeno, „kůží v barvě těla“).
Pro daný účel bych doporučil používat raději panthenolovou nebo měsíčkovou mast.

07.08.2019

Dobrý den, chci se zeptat jestli jsem (...)

Idk, 14 let

Milý Idk,

Vzhledem k tvému věku nelze tvoji sexuální orientaci určit. Dospívajícího jedince mohou přitahovat vrstevníci téhož i opačného pohlaví, aniž by se muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let.

07.08.2019

Dobrý den, ještě stále mi nezačal růst penis, je to špatně? Je pravděpodobné že brzo začne růst? Děkuji.

Míša, 14 let

Milý Míšo,

K prvnímu výraznějšímu zvětšení penisu dochází nejčastěji ve věku okolo 12-ti let, avšak za normální se považuje i dřívější nebo pozdější nástup růstu jeho rozměrů, a to v rozmezí ± 2 až 2,5 roku. Pokud by i po dovršení věku 15-ti let byly rozměry penisu stále ještě stejné, jako v dětství před pubertou, mohlo by se jednat o projev opoždění pohlavního vývoje, nicméně by bylo třeba posoudit také vývoj dalších pohlavních znaků (objem varlat, výskyt a případný rozsah ochlupení a podobně).
Jestliže máš pochybnosti o tom, zda vývoj tvých pohlavních znaků (včetně rozměrů penisu) probíhá normálně, doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost při preventivní prohlídce ve věku 15-ti let, jejíž součástí je ostatně také kontrola vývoje pohlavních znaků.

07.08.2019

Dobrý deň,
Mám taký problém, že
(...) Ďakujem za odpoveď.

Mark, 15 let

Milý Marku,

U dospívajících chlapců se erekce může dostavit v podstatě kdykoliv, a to i bez jakékoliv viditelné příčiny. Důvodem je narůstající úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi. Jestliže ti v určité situaci erekce z nějakých důvodů vadí nebo překáží, nezbývá než počkat, až sama odezní. K rychlejšímu odeznění erekce může přispět zaměření pozornosti jiným směrem (například si můžeš v duchu počítat nějaký obtížnější matematický příklad), avšak při narůstající úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi nelze vyloučit, že ani přenesení pozornosti k rychlejšímu odeznění erekce nepřispěje.

07.08.2019

Dobrý den, mám na obličeji i na těle podle mě až příliš znamének. Na obličeji +-20. Na těle 40 až 50 znamének (přesný počet nevím). Vadí mi to hlavně esteticky. Kvůli znaménkům na obličeji nevypadám příliš dobře. Dalo by se s tím něco dělat?

Trol, 14 let

Milý Trole,

Jako běžný počet mateřských znamének na lidském těle se zpravidla uvádí 5 až 10. V případě zájmu o odstranění jednoho nebo více mateřských znamének je třeba vždy navštívit kožního lékaře, který posoudí, zda je odstranění znaménka nutné ze zdravotních důvodů, případně zda je vhodné odstranit více znamének během jednoho zákroku. Především bys tedy měl v doprovodu alespoň jednoho z rodičů navštívit kožního lékaře (dermatologa) a nechat se prohlédnout. Lékaře bys měl navštívit také v případě, že dojde ke zvětšení mateřského znaménka nebo k jeho poranění.
V žádném případě by ses neměl pokoušet znaménka odstraňovat sám, protože při narušení jejich struktury hrozí silné krvácení. Navíc nikdy nemůžeš předem vědět, zda se nejedná o tzv. melanom, což je závažné onemocnění kůže.
Pokud je odstranění mateřského znaménka či podobného kožního útvaru provedeno ze zdravotních důvodů, je zákrok hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud je tentýž zákrok proveden pouze na žádost pacienta, avšak lékař neshledá zdravotní důvody k odstranění znaménka, jedná se o zákrok kosmetický, který si pacient hradí sám.
Zdravotní pojišťovny hradí pouze chirurgické odstranění znamének. Jejich odstranění pomocí laseru je vždy považováno za kosmetický zákrok, přičemž z lékařského hlediska nelze tento způsob odstraňování znamének příliš doporučit. Vypálení mateřských znamének laserem totiž znemožňuje jejich následné histologické vyšetření, bez něhož nelze posoudit, zda se jednalo o melanom (onemocnění kůže) či nikoli.
Pokud pacient žádá o odstranění znaménka z jiných než zdravotních důvodů, musí si zákrok uhradit sám. Cena výkonu se v takovém případě obvykle se pohybuje okolo 1 000,– Kč za odstranění jednoho znaménka.

07.08.2019

Zdravím, (...) Předem děkuji za rady.

Zeus, 14 let

Milý Die,

Navazování podobných kontaktů prostřednictvím internetu rozhodně nedoporučuji, a to z důvodu možného ohrožení tvé bezpečnosti. Podrobnější informace najdeš na stránce „Nenech si ubližovat > Počítačová kriminalita“.

07.08.2019

Dobrý den, mám takový problém, vždycky, když vidím (...) Děkuji.

Vojtěch, 15 let

Milý Vojtěchu,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě cokoliv, aniž by se muselo nutně jednat o projev nějaké sexuální parafilie (neboli deviace). Pokud jde o erekci, ta se u dospívajícího chlapce může dostavit v podstatě kdykoliv. Její odeznění se můžeš pokusit uspíšit přenesením pozornosti na něco jiného, avšak výsledek není zcela zaručen. Podrobnější informace týkající se erekce a možností jejího „zakrytí“ najdeš na stránce „Co se mi to s ním děje?“.

07.08.2019

Dobrý den, asi od 10 let mám stále délku penisu asi 10-11 cm. Kdy by měl začít růst?
Děkuji za odpověď předem.

Jiří, 13 a 3/4 let

Milý Jiří,

K prvnímu výraznějšímu růstu penisu dochází nejčastěji ve věku okolo 12-ti let, avšak při posuzování vývoje pohlavních znaků se rozdíl dvou let oproti běžnému tempu vývoje v dané populaci stále ještě považuje za normální.
Délka penisu je u tebe vzhledem k tvému věku naprosto normální a rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis neboli tzv. mikropenis. Jestliže u tebe dosud nedošlo k žádnému výraznějšímu růstu penisu, zřejmě k němu dojde v následujících měsících či letech.
Pokud máš přesto pochybnosti ohledně svého tělesného vývoje (mohou se týkat i jiných tělesných znaků, například objemu varlat nebo vývoje tělesného ochlupení a podobně), doporučuji svěřit se na nejbližší preventivní prohlídce svému praktickému lékaři pro děti a dorost, který by ostatně měl v rámci preventivních prohlídek tak jako tak vykonávat kontrolu pohlavních znaků.

07.08.2019

Dobrý den. Mám takový problém. Chtěl bych si zajít koupit lubrikační gel ale příliš se stydím. Co mám dělat?

Jan, 14 let

Milý Jane,

Na jednu stranu je tvůj ostych celkem pochopitelný, avšak kvůli tomu, že si chceš koupit lubrikační gel, se stydět nemusíš. Jedná se o kosmetický přípravek, takže když si jej půjdeš koupit, je to v podstatě totéž, jako kdyby sis kupoval například pastu na zuby nebo mýdlo. Pokud se přesto stydíš, můžeš si gel koupit v samoobslužné prodejně se samoobslužnými pokladnami.

06.08.2019

Ahoj, je masturbace nelegální když mi není 15?

Nějaký Adam, 14 let

Milý Nějaký Adame,

Masturbovat může i dítě mladší patnácti let, přičemž neexistuje zákon, který by mu něco takového zakazoval. Trestný je sexuální kontakt s osobou mladší patnácti let, pokud se jej dopustí osoba trestně odpovědná (tj. osoba starší patnácti let).

06.08.2019

Ahoj, jak se mám zbavit nervozity na pánském záchodu. Nemůžu se tam vymočit, když tam někdo je? A ještě jedna věc co mam dělat když moje sestra ví že masturbuji (...) a směje se mi?

Motov, 13 let

Milý Motove,

Několik rad a doporučení, jak překonat stud či nervozitu při používání společných toalet, najdeš na stránce „Já se tak stydím“ pod nadpisem „Stud na společných WC“.
Pokud jde o masturbaci, ta představuje naprosto normální a přirozenou činnost, kvůli jejímuž vykonávání by se ti nikdo neměl smát, podobně jako by se ti nikdo neměl smát kvůli tomu, že jíš, piješ, dýcháš a podobně (ostatně je vysoce pravděpodobné, že tvoje sestra rovněž masturbuje, stejně jako naprostá většina dívek a mladých žen). Nicméně pro vykonávání této činnosti by sis měl zajistit dostatek soukromí.

06.08.2019

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Vadí, když se dívám na pornografické stránky i když mi není 18?

Ondra, 14 let

Milý Ondro,

Vadí, protože na základě sledování pornografie si dospívající lidé vytváří zkreslené představy o pohlavním životě a normálním vzhledu lidského těla. Pornografie neznázorňuje běžné sexuální aktivity, nýbrž herecké výkony pornoherců a pornohereček, přičemž se mnohdy jedná o osoby, které podstoupily jednu nebo více plastických operací. Navíc pornografické materiály jsou mnohdy digitálně retušovány a upravovány různými filmovými triky (například střihem nebo zpomaleným záznamem).
Jestliže si vytváříš představu o pohlavním životě na základě sledování pornografie, bude tě po zahájení skutečného pohlavního života nejspíše čekat rozčarování. Od své budoucí partnerky můžeš těžko očekávat, že podá stejný „výkon“, jako pornoherečka před kamerou, navíc ve skutečném životě nebudou vaše společné aktivity „vylepšovány“ různými triky. Otázkou je, do jaké míry tě může uspokojit citový vztah a sexuální kontakt s normální dívkou nebo ženou, když jsi zvyklý sledovat „silikonové sexbomby“ a jejich pornografické herecké výkony.
Sledováním pornografie se sice nevystavuješ riziku trestního stíhání, nicméně tomuto riziku vystavuješ osoby, které ti sledování pornografie umožňují, ať už tak činí úmyslně, nebo „jen“ z nedbalosti.

06.08.2019

Mohol by som sa spýtať čo znamená keď je Bergerova reakcia pozitívna na EEG?

Filip, 15 let

Milý Filipe,

Bergerova reakce (neboli reakce blokády) je změna funkční aktivity určitých mozkových struktur při otevření očí. Zjednodušeně řečeno, když zdravý člověk otevře oči, které měl předtím zavřené, jeho mozek na to určitým způsobem zareaguje. Během vyšetření na EEG je pacient vyzván, aby otevřel oči, přičemž přístroj zaznamená, zda u něj došlo ke zmíněné reakci. Jestliže je u tebe Bergerova reakce pozitivní, znamená to, že u tebe k této reakci došlo, což je normální.

06.08.2019

Dobrý den, poslední dobou mně začíná vadit má tělesná výška a váha. Vážím jen 47 kilo a měřím nějakých 163 cm. Asi od čtrnácti let je to na centimetr pořád stejně. Dokonce i můj o tři roky mladší bratr už váží i měří víc než já. Vypadám jako nějaké třináctileté dítě a to mi tento rok bude sedmnáct. Ochlupení na břiše už taky mám. Penis vypadá vcelku dospěle. Na délku má 17,5 cm a obvod 14 cm. Je možné, že bych už prostě přestal růst? A lze docílit nějakým rozumným způsobem toho, abych více přibral? Přijde mi, že jsem zkusil už všechno, ale furt nic nezabírá. Změnit jídelníček jsem zkoušel x-krát. Pohybu mám taky dost, minimálně denně skáču na trampolíně. Zajímalo by mě v čem je tedy problém. Napadlo mě už jen, že bych mohl mít něco se štítnou žlázou. Doktorka mi ale vždycky jen vyděšeně řekne, abych více jedl. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Anonymní Anonym, 16 let

Milý Anonymní Anonyme,

Tvoje tělesná výška je podprůměrná a nachází se 1 cm pod hranicí normální tělesné výšky u chlapců ve věku 16-ti let (rozsah normální tělesné výšky činí u chlapců tvého věku 164 až 192 cm, střední hodnota činí 178 cm). Praktický lékař by ti tedy měl na požádání rodičů vystavit poukaz na vyšetření na endokrinologii z důvodu poruchy růstu. Jestliže máš zájem o léčbu poruchy růstu, mnoho času ti již nezbývá (u většiny šestnáctiletých chlapců zbývají do ukončení růstu přibližně 2 roky, i když není vyloučeno, že růst u tebe již byl ukončen předčasně), a proto bych návštěvu lékaře nedoporučoval příliš odkládat.
Naproti tomu opoždění puberty můžeme vyloučit. Jestliže ti chlupy rostou už i na břiše, znamená to, že jsi již dosáhl pátého a nejvyššího stupně vývoje pubického ochlupení. Rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku dokonce mírně nadprůměrné. není vyloučeno, že nižší tělesná výška souvisí s předčasným nástupem puberty nebo s jejím rychlým průběhem, což však bez vyšetření na endokrinologii nelze tvrdit s jistotou.
Pokud jde o tělesnou hmotnost, ta je u tebe výrazně podprůměrná a vzhledem k tvému věku a pohlaví se jedná o podváhu. Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí přibližně 17,7. Optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti pro chlapce ve věku 16-ti let se pohybují v rozsahu od 19,5 do 22.
Podváha může mít několik příčin, přičemž nedostatečný příjem potravy je jen jednou z nich. Jestliže ti lékařka radí, abys „více jedl“, její rada by mohla mít účinek pouze v případě, že by podváha byla v tvém případě způsobena právě a pouze nedostatečným příjmem potravy. Pokud bys však trpěl například poruchou metabolismu (což je další z možných příčin podváhy), nepomohl by ti ani zvýšený příjem potravy (naopak by u tebe mohl vyvolat zažívací obtíže). Kromě poukazu na endokrinologické vyšetření bych tedy doporučoval praktickou lékařku požádat rovněž o poukaz na vyšetření v metabolické poradně, zejména pokud se poruchy metabolismu vyskytovaly i u některého z tvých přímých předků (rodičů, prarodičů).
Samozřejmě, že můžeš svůj jídelníček upravit tak, abys získal více živin a zároveň se nepřejídal, avšak konkrétní opatření by ti měl poradit specialista, který tě vyšetří. K lékaři bych opět doporučoval jít co nejdříve, protože objednací doby pro vyšetření v metabolických poradnách bývají vzhledem k množství případů a omezené kapacitě poměrně dlouhé (pohybují se obvykle v řádu měsíců). Do té doby můžeš zvýšit příjem plnotučných mléčných výrobků (tvarohu, jogurtů), dále pečiva, těstovin či sušeného ovoce, avšak pokud skutečně trpíš poruchou metabolismu, nemohu zaručit, že se ti tímto způsobem opravdu podaří přibrat.

06.08.2019

Dobrý den, strýc bude mít soudní líčení za porušení podmínky, chci se zeptat zda tam mohu přijít? Je mi 14 let (...) Pokud ano jak bych se mohl legitimovat? Děkuji vám.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

V současné době stále platí zákon č. 141/1961 Sb. neboli trestní řád. Podle § 199 tohoto zákona je hlavní líčení veřejné. O vyloučení veřejnosti může soud rozhodnout podle § 200 téhož zákona v případě, že by veřejné projednání věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků. Podle § 201 téhož zákona může soud rovněž odepřít přístup k hlavnímu líčení osobám nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný průběh hlavního líčení.
Účast veřejnosti je vyloučena také podle ustanovení zákona č. 218/2003 Sb. (neboli zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Podle § 54 citovaného zákona se smí hlavního líčení zúčastnit pouze obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, obhájce, zákonní zástupci, opatrovník a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a její zmocněnec, zákonní zástupci a opatrovníci poškozeného a zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce školy nebo výchovného zařízení. Pouze na návrh mladistvého (pokud jej soud schválí) může být hlavní líčení konáno veřejně.
Vzhledem k tomu, že tvůj strýc zřejmě není mladistvý, nevidím důvod, proč by ses nemohl zúčastnit hlavního líčení, pokud soud z nějakých zákonem uvedených důvodů nevyloučí veřejnost. Osoby, jež se hodlají zúčastnit veřejného hlavního líčení a nejsou účastníky soudního řízení, nejsou povinny prokazovat svoji totožnost, avšak z bezpečnostních důvodů jsou povinny na pokyn příslušníků justiční stráže odložit kovové předměty na místo k tomu určené, projít detekčním rámem a položit svoje zavazadla na pás rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel (pokud jsi někdy cestoval letadlem, musel jsi projít obdobnou kontrolou).

06.08.2019

Zdravím, před třemi dny mě začalo pobolívat v krku a měl jsem ho i zarudlý. Příznaky do teď neustoupily, bílé čepy na mandlích nejsou jen menší zduření uzlin. Myslíte, že by se mohlo jednat o infekci horních cest dýchacích. Protože hleny se zatím neobjevili a zarudly krk už mám tři dny. Popř. Mám navštívit lékaře?

Frajírek, 18 let

Milý Frajírku,

Vzhledem k přetrvávající bolesti a dalším popsaným příznakům bych návštěvu lékaře doporučoval. Obrátit se můžeš buď na svého praktického lékaře, nebo (zejména při akutních obtížích) přímo na otholaryngologa.

05.08.2019

Dobrý den, mám dotaz ohledně toho, že můj penis měří v klidovém stavu 3 cm a při erekci 8 cm. Ten dotaz je o tom, že jestli svůj penis můžu zvětšit. Jde to? V mém věku? Předem děkuji za odpověď.

SadMan, 12 let

Milý SadMane,

Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku sice mírně podprůměrné, avšak naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci. Rozdíl 1 cm je zcela zanedbatelný. O abnormálně malý penis (neboli mikropenis) se tedy nejedná (o poruchu by se jednalo pouze v případě, že by délka penisu u chlapce ve věku 12-ti let nedosahovala při erekci ani 3,6 cm).
Ke „zvětšování“ penisu tedy v tvém případě není důvod. Pokud by se jednalo o tzv. mikropenis, připadala by v úvahu hormonální léčba, která by mohla vést ke zvětšení penisu v případě, že by jeho abnormálně malé rozměry byly dány závažnou poruchou činnosti pohlavních žláz. V tvém případě však můžeme takovouto poruchu téměř vyloučit, protože rozměry tvého penisu jsou normální. Navíc je vysoce pravděpodobné, že během dalších pěti až šesti let bude růst tvého penisu pokračovat, a tudíž není vyloučeno, že rozdíl 1 cm oproti průměrným rozměrům penisu pro daný věk se u tebe časem srovná.
U dospělého muže lze délku penisu chirurgicky zvětšit pomocí plastiky závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn, avšak důsledkem takovéto operace může být trvalá impotence, což je ztráta schopnosti dosažení a udržení erekce. Navíc operací závěsných vazů lze dosáhnout „prodloužení“ penisu v nejlepším případě o 1 až 3 cm. Otázkou tedy je, zda má smysl kvůli prodloužení penisu o 1 až 3 cm riskovat, že pacient s takto „prodlouženým“ penisem již nikdy nedosáhne erekce. Podstupování takovýchto operací rozhodně nedoporučuji.

05.08.2019

Dobrý den, pokud mám 158 cm a 66 kg, tak mám nadváhu nebo obezitu?

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Vzhledem k tvému věku a hodnotě indexu tělesné hmotnosti (BMI) se jedná již o obezitu. Hodnota BMI u tebe činí přibližně 26,4. Optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 12-ti let se pohybují v rozmezí 16,5 až 19,5. Obézní je člověk, jehož BMI je alespoň o 5 jednotek vyšší, než horní hranice optimálních hodnot BMI pro daný věk. V tvém případě činí uvedený rozdíl 6,9 (26,4 – 19,5 = 6,9). Jedná se tedy o obezitu. Rady a doporučení, jak lze snížit tělesnou hmotnost, najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

05.08.2019

Dobrý den, mám takový problém. Asi jsem se zamiloval do spolužačky, ale zároveň nechci teďka nikoho mít a furt mám divný pocit.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Tvoje pocity jsou zcela pochopitelné. Na tom, že ses zamiloval do dívky, není nic neobvyklého. Avšak stejně tak je pochopitelné, že se necítíš připraven na navázání důvěrného citového vztahu.
Je dobře, že o svých pocitech přemýšlíš, avšak rozhodně by sis je neměl vyčítat nebo se kvůli nim cítit divně. K dívce se můžeš chovat hezky a zdvořile, avšak nemusíš za každou cenu usilovat o navázání vztahu, na který se prozatím necítíš připraven (nebo který z jakýchkoliv jiných důvodů zkrátka nechceš navazovat).

05.08.2019

Dobrý den,
K čemu slouží ochlupení nad penisem?

Nanuk, 14 let

Milý Nanuku,

Pubické ochlupení (tj. ochlupení v okolí pohlavních orgánů) slouží k důkladnějšímu odpařování potu, který se uvolňuje z pokožky v bezprostřední blízkosti pohlavních orgánů, případně na jejich povrchu. U chlapců roste pubické ochlupení okolo kořene penisu a na šourku, u dívek na velkých stydkých pyscích.
Zvýšené pocení v okolí pohlavních orgánů nastává v období dospívání, a proto se právě v období dospívání začíná rozvíjet i pubické ochlupení. Z podobného důvodu se v období dospívání začíná vyvíjet rovněž axilární ochlupení (tj. ochlupení v podpaží). Zvýšené pocení v podpaží se dostavuje o něco později, než zvýšené pocení v okolí pohlavních orgánů, a proto i axilární ochlupení se zpravidla začíná vyvíjet o něco později, než ochlupení pubické.

04.08.2019

Dobrý den, poslední dobou mi strašně zapáchá penis i když si ho každý den myju nevíte čím by to mohlo být způsobeno? Také mi hodně zapáchá ejakulát je to možné?

Anonym, 17 let

Milý Anonyme,

Různé části lidského těla mohou vydávat různý pach. Mírný pach tě nemusí znepokojovat. Pokud však máš pocit, že z tvého penisu vychází výraznější pach než obvykle, mohlo by se jednat o projev infekčního onemocnění vývodných cest močových (tomu by odpovídal i jiný než obvyklý zápach ejakulátu). Dalším příznakem tohoto onemocnění může být častější nucení na moč a nepříjemné pocity při močení. V takovém případě doporučuji navštívit praktického lékaře.

04.08.2019

Dobrý den,
To co je v závorce prosím skryjte
(...)

Hokejka, 14 let

Milý Hokejko,

Pravděpodobně se jedná o projev úzkostné poruchy (dříve též označované termínem neuróza). Nicméně vzhledem k tomu, že tě zásadním způsobem neomezuje v každodenním životě, není třeba zmíněný projev nijak řešit. Uvedenou činnost vykonávej takovým způsobem, aby ses při jejím vykonávání cítil pohodlně, i kdyby to mělo být časově náročné.

04.08.2019

Dobrý den, dotaz prosim skrýt, děkuji (...)

Alien123, 14 let

Milý Aliene123,

Předstojnou žlázu neboli prostatu lze nahmatat přes stěnu konečníku, což předpokládá zavedení prstu do řitního otvoru. Při tom je však třeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poranění.
Pokud si nejsi jistý umístěním prostaty, doporučuji nahlédnout do atlasu lidského těla nebo do učebnice biologie člověka, kde by se mělo nacházet mimo jiné i vyobrazení znázorňující stavbu mužských pohlavních orgánů.

04.08.2019

Do kolika let roste penis? A je normální, že se mi penis při erekci stáhne?

Poky, 16 let

Milý Poky,

Růst penisu probíhá nejčastěji do 18-ti let věku, přičemž během posledního roku (tedy ve věku 17 až 18 let) již dochází spíše jen k růstu jeho obvodu, zatímco růst penisu do délky je nejčastěji ukončen již ve věku 17 let. Samozřejmě, že existují výjimky. U některých chlapců může být růst penisu dokončen dříve, u jiných naopak později. Za normální se považuje rozdíl přibližně do dvou let oproti běžnému věku dokončení růstu penisu. U normálně se vyvíjejícího chlapce či mladého muže tedy růst penisu může být ukončen kdykoliv mezi šestnáctým a dvacátým rokem života.
Zatímco u některých mužů a chlapců se při erekci předkožka samovolně shrnuje za žalud, u jiných zůstává natažená na žaludu, pokud si ji muž nebo chlapec sám nepřetáhne. Obě možnosti jsou stejně normální. To, zda při erekci dojde k samovolnému shrnutí předkožky, závisí nejen na délce předkožky, ale také na šířce jejího prstence, na pružnosti kožního pokryvu penisu, na délce a pružnosti uzdičky na spodní straně penisu a na pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn.

04.08.2019

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat: Můžu použít sprchový gel jako náhražku za lubrikační gel? Nechce se mi chodit ho kupovat do lékárny a doma nemáme nic na způsob tělového mléka.

Honza5, 14 let

Milý Honzo5,

Sprchový gel (podobně jako mýdlo) je určen k mytí, nikoliv ke zvlhčování pohlavních orgánů při masturbaci nebo jiných sexuálních aktivitách. Pokud bys jej použil namísto lubrikačního gelu, došlo by k vysušení a podráždění citlivé pokožky pohlavních orgánů. Používání mýdla nebo sprchového gelu jako náhražky lubrikačního gelu tedy rozhodně nedoporučuji.
Lubrikační gel nemusíš kupovat pouze v lékárně. Prodává se také v drogeriích a v supermarketech.

04.08.2019

Dobrý den, přešel sem z boxerek na trenky a přijde mi že mi vyrostl penis. Je to možné?

Nanuk, 14 let

Milý Nanuku,

Rozměry penisu jsou dány dílem vrozenými předpoklady, dílem dosaženým stupněm tělesného vývoje. Naproti tomu druh používaného spodního prádla nemá na rozměry penisu naprosto žádný vliv. Vzhledem k tvému věku je opravdu možné (a velmi pravděpodobné), že u tebe v nedávné době skutečně došlo k růstu rozměrů penisu, avšak příčinou tohoto růstu zcela jistě není změna používaného druhu spodního prádla. K růstu penisu by u tebe zřejmě došlo tak jako tak, i kdybys nosil stále stejný druh prádla.

04.08.2019

Ahoj. Co mám dělat, když mám penis o dost viditelně větší než můj otec a nechci, aby ho viděl např. ve sprchách v aquaparku, aby se necítil špatně?

Adam, 15 let

Milý Adame,

Rozměry penisu jsou do určité míry dány mimo jiné i dědičnými předpoklady, avšak rozhodně neplatí, že u otce a syna musí být shodné, neboť některé dědičné předpoklady se mohou projevit až s odstupem několika generací.
Vzhledem k tomu, že tvůj otec by měl být rozumný dospělý člověk, je velmi nepravděpodobné, že by se cítil špatně kvůli rozměrům tvého penisu. Ve svém (předpokládaném) věku a jako ženatý muž a otec (nejméně jednoho) dítěte už by měl vědět, že rozměry penisu nemají na činnost tohoto orgánu zásadní vliv. Rozhodně se tedy nemusíš obávat, že tvůj otec utrpí nějakou duševní újmu, když si například ve sprchách všimne, že máš větší rozměry penisu, než on sám.
Nicméně pokud se za vzhled či rozměry svého penisu stydíš, nebo si z nějakých jiných důvodů nepřeješ, aby jej otec viděl, můžeš se ve sprchách v aquaparku sprchovat otočený čelem ke zdi, případně si můžeš penis zakrýt rukou (tedy pokud to vzhledem k jeho velkým rozměrům vůbec bude možné).

04.08.2019

Dobrý den, již asi 3 měsíce trápí zahleněný krk a sucho v ústech po ránu. Nicméně nejsou to klasické hleny, ale hlen je řídký bílý a chuťově trochu slaný.

Legislativa, 16 let

Milý Legislativo,

K nadměrné tvorbě hlenu může docházet buď v důsledku infekčního onemocnění, nebo mechanického podráždění horních cest dýchacích. Další příčinou by mohla být příliš nízká vlhkost vzduchu v místnosti, kde spíš. V takovém případě by zvýšená tvorba hlenu byla reakcí organismu na vysušování sliznic dýchacích cest.
Doporučuji navštívit praktického lékaře pro děti a dorost, který by měl být schopen určit příčiny tvých obtíží, avšak není vyloučeno, že bude zapotřebí provést i vyšetření na otorhinolaryngologii.

04.08.2019

Dobrý den, chci se zeptat jestli je normální že můj penis měří v erekci 8,5 cm, může to souviset s obřízkou, která mi byla v dětství provedena?

Marek, 16 let

Milý Marku,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku sice podprůměrná (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 16-ti let činí 6,5 až 9,5 cm v klidovém stavu a 14 až 17 cm při erekci), avšak stále ještě normální. Za abnormálně malý penis neboli mikropenis se u chlapců tvého věku považuje pouze takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 5,6 cm.
V důsledku cirkumcize (neboli obřízky) může dojít k částečnému zanoření penisu, zejména u chlapců, kteří mají vysoce pružné závěsné vazy, na nichž je penis v těle upevněn. Tím dochází ke zkrácení té části penisu, která vystupuje na povrch těla (viz obrázek).

Princip částečného zanoření penisu v důsledku cirkumcize

Délka samotného penisu se sice jeho částečným zanořením nemění, avšak na povrch těla vystupuje jen jeho menší část. Možným řešením tohoto problému je vsazení kožního štěpu (proužku kůže přeneseného z jiné části těla, například z předloktí) ke kořeni penisu, čímž by se částečně nahradil úbytek kožního pokryvu penisu. Není však předem jisté, do jaké míry by byl výsledek takovéto operace uspokojivý, navíc by se jednalo o další chirurgický výkon, který pro tělo vždy představuje značnou zátěž.

03.08.2019

Dobrý den, chci se zeptat (...)

Michálek, 13 let

Milý Michálku,

1) Pohlavní styk s osobou mladší 15-ti let je trestným činem. Avšak osobu, která dosud nedosáhla věkové hranice trestní odpovědnosti (která činí rovněž 15 let), nelze trestně stíhat. Pro pohlavní zneužití lze stíhat pouze osobu starší 15-ti let, která vykonala pohlavní styk nebo jiné sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let.
2) Délka či hloubka pochvy činí u dospívající dívky přibližně 7 až 9 cm, u dospělé ženy přibližně 9 až 11 cm.

01.08.2019

Dobrý den, zdá se mi, že mám malý penis, cca při erekci 11 cm, 4 cm bez. Kdy by my měl vyrůst o trošku více? Je to i s růstem těla?

Chlapec, 13 let

Milý Chlapče,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku naprosto normální a rozhodně se nejedná o „malý“ penis. Růst rozměrů penisu probíhá zpravidla až do věku 18-ti let. Pokud jde o růst postavy, ten je u chlapců ukončen nejčastěji mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem věku.

01.08.2019

Dobrý den, poprvé jsem se oholil před 3 dni a poté se mi tam, kde bylo pubické ochlupení, udělaly červené pupínky. O používání panthenolové nebo měsíčkové masti jsem se dočetl až teď. Vadí to nějak? Zmizí pupínky časem a bude vadit když mast používat nebudu? Popř. kde se dá taková mast koupit?

Michal, 13 let

Milý Michale,

I když si oholenou pokožku ošetříš až nyní, hojení zmíněných projevů podráždění bude probíhat lépe, než kdyby sis ji neošetřil vůbec. Jinak pupínky sice časem také vymizí, avšak pokožka bude potřebovat delší dobu na svoji regeneraci. Když příště použiješ mast nebo krém dříve, je pravděpodobné, že se pupínky nevytvoří vůbec. Červené pupínky totiž vznikají v místech zarůstání dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy pokožky, pokud je však pokožka zvlhčována pleťovým krémem nebo panthenolovou mastí, k zarůstání dorůstajících chloupků by docházet nemělo. Panthenolovou mast lze zakoupit v lékárně, měsíčkovou mast  tamtéž, hydratační pleťový krém v drogerii.

01.08.2019

Dobrý den, už jsem sem párkrát psal kvůli žárovkám. Potřeboval bych ještě pomoct, jak rodiče přesvědčit, že za svoje našetřené peníze si můžu koupit žárovky.

Kluk, 13 let

Milý Kluku,

Jak jsem již uvedl, nejen dospělý člověk, ale i osoba mladší 18-ti let má právo vlastnit majetek a nakládat s ním způsobem, který je přiměřený dosaženému stupni vývoje jeho rozumových schopností. Dospívající jedinec tvého věku si sice nemůže sám koupit například motorové vozidlo nebo nemovitost (kupní smlouvu by za něj v případě takovýchto věcí museli uzavřít rodiče nebo jejich zákonní zástupci), ale barevné žárovky nepatří k věcem, o jejichž koupi by dospívající jedinec nemohl rozhodnout, jestliže k ní využije vlastní našetřené finanční prostředky.
Samozřejmě by bylo vhodné, aby alespoň jeden z tvých rodičů s tímto způsobem vynaložení tvých peněz souhlasil, nebo mu alespoň vážně neodporoval. Své cíle bys měl pokud možno prosazovat jen takovým způsobem, který nenaruší vztahy v rodině. Pokud možno bys měl nejprve jednat zvlášť s otcem a zvlášť s matkou, abys nestál proti početní přesile. V další fázi přesvědčování již můžeš jednat s oběma rodiči.
Také můžeš rodičům navrhnout uzavření jakési „smlouvy“, která by spočívala v tom, že se na oplátku za jejich souhlas s koupí žárovek zavážeš k plnění určitých podmínek, například že se budeš více učit nebo více pomáhat v domácnosti, což by však mělo být konkretizováno (například byste se měli dohodnout na konkrétních termínech a na konkrétním druhu činností), aby vše neskončilo jen u obecně formulovaných slibů. Případně se s rodiči můžete dohodnout, že si žárovky koupíš až poté, co našetříš dvojnásobek jejich ceny, aby bylo jasné, že za ně neutratíš veškeré své peníze, ale že i po jejich nákupu ti ještě nějaké volné peněžní prostředky zbudou.

01.08.2019

Dobrý den, je v pořádku že (...) Děkuji.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Ani sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být v období dospívání projevem homosexuální orientace. Podle různých výzkumů sexuálního chování (např. Kinsey, 1998 nebo Bancroft, 2003) má zkušenosti s takovýmto kontaktem téměř 40% dospívajících jedinců, ačkoliv podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci je přibližně desetkrát nižší.
Společné vykonávání činnosti, o které se v dotazu zmiňuješ, je tedy vzhledem k tvému věku celkem běžné a naprosto normální.

01.08.2019

Dobrý den, už od malička si koušu nehty a nevím jak přestat, prosím poraďte mi. Děkuji.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Okusování nehtů je v naprosté většině případů projevem stresu a psychického napětí. Jestliže se tedy chceš kousání nehtů zbavit, bylo by na místě spíše pokusit se odstranit zdroj psychické zátěže, nežli se snažit pouze potlačit reakci na ni. Pro začátek bych doporučoval navštívit psychologa.

01.08.2019

Dobrý den (...) Díky předem.

Jakub, 15 let

Milý Jakube,

Popsaný problém je nejspíš způsoben nedostatečně dlouhou dobou vykonávání masturbačních pohybů. Doporučuji tedy tuto dobu prodloužit. Jestliže se během masturbace dostavují nepříjemné pocity, zkus je překonat a v masturbaci pokračovat. Pokud by pocity byly natolik nepříjemné, že by ti pokračování v masturbaci znemožňovaly, doporučuji obrátit se na sexuologa (poukaz na vyšetření od praktického lékaře není při návštěvě sexuologie vyžadován).

01.08.2019

Dobrý den, (...) předem děkuji za odpověď a prosím o skrytí otázky.

Honza, 16 let

Milý Honzo,

To, že máš tendenci dělat některé věci jinak než ostatní, je v období dospívání naprosto normální. Ani neobvykle vysoká míra čistotnosti ještě nemusí být projevem nějakého duševního onemocnění. Jestliže ti zvýšený sklon udržovat čistotu nebrání ve vykonávání běžných činností, nemusíš se kvůli této své vlastnosti znepokojovat. Je možné, že ze strany partnerky bude tato tvoje vlastnost vyžadovat určitou dávku tolerance, ta je však předpokladem úspěšného rozvoje jakéhokoliv vztahu.

01.08.2019

Mám velice malý penis. Při erekci má jen 12cm. Ostatní mají už třeba 15cm. Dále si nejsem jist se svou orientací. Nikdy jsem neměl kluka a vždy se mi více líbily holky, ale něco mě na nich také trochu vzrušuje nevím co dělat.

Zachariáš, 14 let

Milý Zachariáši,

Uvedené rozměry penisu jsou sice mírně podprůměrné, avšak naprosto normální. Penis o délce 12 cm při erekci bych vzhledem k tvému věku rozhodně neoznačoval jako „velice malý“. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm. Rozdíl 1 cm je zanedbatelný.
Dospívajícího jedince může přitahovat a pohlavně vzrušovat i vrstevník téhož pohlaví, aniž by se muselo nutně jednat o projev homosexuální orientace.