Archiv odpovědí - září 2019

30.09.2019

Chcel by som sa spýtať, od kedy začne rast brada (knírek)?

Toby, 15 let

Milý Toby,

Ze všech tělesných znaků, které se objevují či vyvíjejí v období dospívání, se u růstu vousů projevují snad největší individuální rozdíly. Zatímco u některých chlapců začíná vývoj vousů již na počátku puberty, u jiných až na jejím konci. Za normální věk počátku růstu a vývoje vousů lze považovat poměrně široké rozmezí 12 až 18 let (stejně široké rozmezí platí již jen pro hlasovou mutaci). Značné individuální rozdíly ve vývoji tohoto tělesného znaku jsou dány tím, že růst a vývoj vousů je podmíněn genetickou výbavou jednotlivce v ještě větší míře, než je tomu u ostatních tělesných znaků.

30.09.2019

Dobrý den. Je normální, že se mi líbí spíš mladší holky? Cca 11-13.

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Vzhledem k tvému věku se nejedná o projev žádné sexuální parafilie (neboli deviace). Náklonnost vůči dívkám uvedeného věku nelze u dospívajícího chlapce ve věku 15-ti let považovat za projev pedofilie ani hebefilie.
Za pedofilního lze podle Diagnostického a statistického manuálu duševních onemocnění (DSM)  považovat pouze jedince staršího 16-ti let, který pociťuje sexuální náklonnost k dětem, které jsou alespoň o 5 let mladší, než je on sám. Za hebefilního lze považovat pouze dospělého jedince (tj. staršího 18-ti let), který pociťuje sexuální náklonnost k dívkám, které se nacházejí v prvních několika letech pohlavního dospívání (pro úplnost výčtu sexuálních parafilií se zaměřením na výrazně mladší jedince dodávám, že sexuální náklonnost dospělého člověka vůči dospívajícím chlapcům se označuje jako efebofilie).
Nicméně pokud jde o navazování sexuálního kontaktu s konkrétní dívkou či dívkami, pokud možno bys měl respektovat zákonem stanovenou věkovou hranici 15-ti let, protože vzhledem ke svému věku již neseš trestní odpovědnost, z čehož vyplývá, že za sexuální kontakt s osobou mladší 15-ti let bys již mohl být trestně stíhán. Pokud si již chceš najít sexuální partnerku, měl by sis ji hledat mezi dívkami staršími 15-ti let.

30.09.2019

Dobrý den,
co mám dělat, když mi předkožka jde stáhnout za žalud napůl v klidovém stavu a při erekci nejde stáhnout za žalud vůbec? Děkuji za odpověď.

Namez, 16 let

Milý Namezi,

Proces uvolňování předkožky může trvat různě dlouhou dobu. Zatímco u některých chlapců dochází k uvolnění předkožky již v dětství před pubertou, u jiných až během puberty či v jejím závěru. Důležité je respektovat přirozený postup uvolňování předkožky a nesnažit se jí strhnout za žalud násilím. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

30.09.2019

Dobrý den, mám strašně malý penis. Je mi 15 let (v červenci 16) a mám podle mě micropenis. V klidu měří 4,5cm (...) V erekci měří 9,5-10,5cm. Mám nadváhu. Mám asi 130Kg. Vždy když s sebou chci něco dělat, tak stejně nehubnu, jak se snažím, tak se snažím a nic. Vím, že na to má tloušťka vztah, ale nejde mi to dát dolů.
Mám strach, že mě kvůli tomu žádna holka nebude chtít. Nebo, že jí neuspokojím. Prostě i mi je trapno před tátou. Nevím co s tím. Nějaké rady na zvětšení? Je mi trapně a jak říkám, bojím se.

Honza, 15 let

Milý Honzo,

V tomto případě se o mikropenis nejedná. U chlapce ve věku 15-ti let lze za mikropenis považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 5,2 cm. Délka penisu při erekci, kterou v dotazu uvádíš, je oproti hranici pro mikropenis přibližně dvojnásobná. Rozhodně jej tedy nelze označovat jako „strašně malý“.
Určitě se nemusíš obávat, že by tě rozumná dívka odmítla kvůli rozměrům penisu. Dívky si chlapce vybírají nikoliv na základě rozměrů penisu, nýbrž na základě jeho chování a vlastností. Kromě toho, mezi tvým seznámením s dívkou a navázáním vztahu jistě uplyne určitá doba, než se spolu vůbec dostanete do situace, v níž by dívka mohla tvůj penis spatřit. Jestliže tě dívka bude mít ráda, jistě tě nepřestane mít ráda jen kvůli tomu, že délka penisu je u tebe o pár centimetrů nižší, než by odpovídalo průměrné délce penisu při erekci u chlapců tvého věku. I kdyby se našla nějaká dívka, pro níž by rozměry určité části partnerova těla byly důležitější, než jeho chování a vlastnosti, jistě by ti takové dívka nestála za to, aby s s ní vůbec navazoval či udržoval důvěrný vztah.
Existuje řada věcí, kvůli nimž by se lidé měli cítit trapně, avšak rozměry penisu k těmto věcem nepatří. Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Jestliže trpíš nadváhou či obezitou, je docela dobře možné, že mírně podprůměrné rozměry penisu jsou dány jeho částečným zanořením. Bez redukce nadměrné tukové tkáně (tedy bez zhubnutí) však nelze příliš očekávat, že se penis sám od sebe z tukové tkáně „vynoří“.
Žádné rady na zvětšení penisu ti poskytnout nemohu, protože neexistuje způsob, jak bys mohl rozměry svého penisu uměle zvětšit. Nicméně vzhledem k tvému věku je pravděpodobné, že během následujících přibližně tří let u tebe ještě bude pokračovat růst a vývoj tohoto orgánu, a tudíž jeho výsledné rozměry v dospělosti budou o něco větší, než je tomu v současné době. Cílové rozměry penisu v dospělosti však na základě jeho současných rozměrů nelze předem určit.

30.09.2019

Dobrý den chtěl bych se zeptat (...) Prosím zakryjte obě moje otázky. Děkuji

Kuba, 15 let

Milý Kubo,

1) Při vykonávání masturbace by ti měly postačit vlastní sexuální fantazie.
2) Kvůli obsahu svých sexuálních fantazií si nemusíš dělat žádné výčitky. Nikdo, ani ty sám, tě nemůže odsuzovat za to, co si v duchu představuješ.

30.09.2019

Zdravím, (...) skryjte ten dotaz, prosím.

Bike, 18 let

Milý Bike,

Jestliže tvoji partnerku soulož neuspokojuje, lze namísto ní vykonávat tzv. nekoitální sexuální aktivity, mezi něž patří například vzájemná masturbace nebo orální sex. Některé ženy a dívky tyto nekoitální aktivity uspokojují dokonce ještě mnohem více, než klasický vaginální pohlavní styk.

29.09.2019

Dobrý den, je normální mít penis jakoby zlomený a zahlý dolů? Děkuji.

Anonym, 11 let

Milý Anonyme,

Prohnutí penisu při erekci, ať již směrem vzhůru nebo dolů, je normální. Naproti tomu prudké zalomení penisu může být důsledkem vrozené vady nebo úrazu vazivových obalů topořivých těles.
Pokud máš pochybnosti o tom, zda je s tvým penisem vše v pořádku, doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který v případě potřeby doporučí vyšetření u lékaře-specialisty.

29.09.2019

Dobrý den,
Prosím zakrýt obě otázky
(...) Předem děkuji za odpověď.

Brumík, 15 let

Milý Brumíku,

1) Je smutné, že učitelskou profesi vykonávají i osoby, které nemají pedagogické vzdělání (představ si, že bys musel navštívit nemocnici, avšak namísto lékaře by o tvé zdraví měl pečovat někdo, kdo nezískal kvalifikaci v oboru lékařství...).
Vzhledem k poněkud nestandardnímu způsobu výuky i hodnocení a zvláště pak vzhledem k nedodržování vnitřního řádu školy ze strany vyučujícího by bylo vhodné, aby se rodiče alespoň několika žáků (nikoli však žáci samotní) obrátili na ředitele školy se stížností. Jestliže ředitel školy nebude popsanou situaci odpovídajícím způsobem řešit, zbývá ještě podat podnět na Českou školní inspekci, jejíž pracovníci jsou povinni v případě podnětu zahájit šetření.
2) Pravdou je, že k vedlejším účinkům některých léčiv patří patologické změny v dutině ústní včetně narušení struktury zubů. Je smutné, že tvoji rodiče, kteří nesou odpovědnost za tvůj zdravotní stav, tyto tvé obtíže nehodlají řešit. Na své obtíže s chrupem bys měl upozornit zubního lékaře při nejbližší zubní preventivní prohlídce, která se u osob mladších 18-ti let provádí dle vyhlášky č. 70/2012 Sb., § 6, odst. 1. dvakrát ročně. Povinnost absolvovat preventivní prohlídky v rozsahu daném uvedenou vyhláškou je stanovena zákonem č. 48/1997 Sb., § 12, písm. e.
Zubní hygienu doporučuji provádět sice pravidelně, avšak šetrně. Pokud možno si pořiď co nejměkčí zubní kartáček (extra soft nebo ultra soft).

29.09.2019

Od kdy je možná návštěva sexshopu? Spadá to do stejné kategorie jako porno 18+? Nedávno jsem tam byl s přítelkyní a nechtěli nám prodat zboží (nic vulgárního, jen kondomy). Slečna za kasou argumentovala tím, že jsme moc mladí. Ok. Kdyby nám nebylo 15 chápu, ale to nás rovnou mohli vyhodit při vchodu.

Tomáš, 17 let

Milý Tomáši,

Prodejnost kondomu není omezena žádnou věkovou hranicí, může si jej tedy koupit i osoba mladší 18-ti let, avšak pouze za předpokladu, že si jej kupuje na místě, které je mládeži do 18-ti let přístupné, tedy například v lékárně nebo v drogerii. Avšak vstup do tzv. sex-shopů je osobám mladším 18-ti let zakázán, a tudíž si v těchto obchodech nemohou zakoupit ani takové zboží, jehož prodejnost není věkově omezena, tedy například kondom.
Pravdou je, že prodavačka vám v případě pochybností ohledně vašeho věku správně neměla umožnit vstup do obchodu a hned při vstupu do obchodu si měla váš věk ověřit. Že tak neučinila, považuji za její pochybení, protože svojí nečinností vám umožnila, abyste spatřili zboží, které se v obchodě prodává a které není vhodné pro osoby mladší 18-ti let (tím nemám na mysli kondom, jehož prodejnost není zákonem omezena, ale například různé pornografické materiály či tzv. „erotické pomůcky“). Jestliže si s přítelkyní chcete koupit kondomy, doporučuji jít je koupit do lékárny či do drogerie.

29.09.2019

A za jak dlouho to akné může přejít s tou léčbou?

Petr, 15 let

Milý Petře,

Léky obsahující retinoidy se podávají zpravidla po dobu 3 až 6 měsíců. Průběh a doba trvání léčby může být značně individuální, nicméně k výraznému zlepšení stavu (až k úplnému vyléčení) zpravidla dochází u většiny pacientů v řádu několika měsíců.

29.09.2019

Dobrý den, nevím proč, ale myslím, že jsem bisexuál a chci s nějakým klukem sex. Co mám dělat?

bflmpsvz, 13 let

Milý bflmpsvz,

Dospívající jedinec může pociťovat sexuální náklonnost k příslušníkům opačného i téhož pohlaví, aniž by se muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Vzhledem k narůstající úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi může dospívajícího člověka přitahovat a vzrušovat všechno možné, přičemž i obsah erotických fantazií dospívajícího jedince může být někdy až překvapivě rozmanitý.
Kvůli svým erotickým touhám, přáním či představám by sis především neměl dělat jakékoliv výčitky. Náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví je v období dospívání stejně běžná, jako náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví. Určitě by ses neměl znepokojovat kvůli tomu, že tě přitahuje a vzrušuje něco, co by tě podle tvého názoru či podle obecně rozšířených představ přitahovat a vzrušovat nemělo.
Sexuální orientace má sice vrozený základ, avšak přinejmenším do věku 16-ti let ji nelze určit, a to ani na základě sexuologického vyšetření, a už vůbec ne na základě erotických představ či sexuálního chování dospívajícího jedince. Pokud jde o bisexualitu, ta nepředstavuje sexuální orientaci, nýbrž druh sexuálního chování. Bisexualita spočívá ve střídání partnerů opačného i téhož pohlaví. Za bisexuálního tedy lze považovat jak heterosexuálně, tak i homosexuálně orientovaného jedince, pokud měl někdy v životě alespoň jeden sexuální kontakt s příslušníkem téhož pohlaví a zároveň alespoň jeden sexuální kontakt s příslušníkem opačného pohlaví.

28.09.2019

Dobrý den, mám otázku co se týče zdraví. Prosím zakryjte otázku (...)

1234, 14 let

Milý 1234,

Nepříjemné akustické projevy v uších (pískání, hučení) se označují termínem tinnitus. Příčin tinnitu může být celá řada, počínaje poruchou převodu zvuku do vnitřního ucha při zánětlivém onemocnění, přes narušení průtoku krve v cévách blízkých vnitřnímu uchu až po příčiny neurologického či psychogenního charakteru (k nimž patří například úzkostná stresová porucha či nežádoucí účinky některých léků). Stanovení konkrétní příčiny tinnitu může být v mnoha případech velmi nesnadné i pro specialistu v oboru otorhinolaryngologie (ORL). Jestliže vyšetření na ORL neprokázalo žádnou patologii v oblasti vnitřního či středního ucha, bylo by ještě vhodné provést vyšetření na neurologii. Pokud ani neurologické vyšetření neobjasní příčiny tvých obtíží, zbývá ještě vyšetření na psychiatrii (jak jsem již uvedl výše, příčiny těchto obtíží mohou být i psychogenní).
Pokud jde o pocit „ praskání“ v uších, jedná se o projev narušeného vyrovnávání tlaku ve středním uchu. K těmto obtížím dochází zejména při omezení průchodnosti tzv. Eustachovy trubice, která spojuje nosohltan s dutinou středního ucha a umožňuje vyrovnávání tlaku na obou stranách ušního bubínku. Příčiny mohou být opět různé, počínaje infekčním onemocněním horních cest dýchacích a konče abnormálním tvarem některé z okolních tkání působících tlakem na Eustachovu trubici.

28.09.2019

Dobrý den, mám problém s mojí délkou [penisu]. 10 cm délka 12 obvod. No vím, že zvětšení se dá provést pouze chirurgicky. Ale napadlo mě, jestli bych nemohl mít problém se zanořením penisu? (...)

Here_Radek, 17 let

Milý Here_Radku,

Jestliže délka tvého penisu činí při erekci 10 cm, jedná se o rozměr, který je sice vzhledem k tvému věku mírně podprůměrný, avšak stále ještě naprosto normální. Za abnormálně malý penis neboli tzv. mikropenis lze u chlapce tvého věku považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 5,6 cm. Pokud jde o obvod penisu při erekci 12 cm, ten je vzhledem k tvému věku zcela průměrný.
Chirurgického prodloužení penisu by bylo možno dosáhnout pouze plastickou operací závěsných vazů, na nichž je tento orgán v těle upevněn. Avšak v důsledku operace může dojít ke ztrátě schopnosti dosažení a udržení dostatečně kvalitní erekce. Podstupování tohoto zákroku, který je spojen se zásahem do lidského těla, ba navíc může negativně ovlivnit funkci penisu, bych tedy rozhodně nedoporučoval, obzvláště pokud jsou rozměry penisu normální.
Pokud jde o zanoření penisu, to může mít dvě příčiny. K zanoření penisu dochází především v důsledku obezity, kdy je větší či menší část těla penisu skryta v nadměrně silné vrstvě podkožního tuku v oblasti podbřišku. V některých případech dochází k zanoření penisu i v důsledku cirkumcize (neboli obřízky), zejména u jedinců, kteří mají vysoce pružné závěsné vazy penisu. Více informací o zanořeném penisu najdeš na stránce „Já chci mít větší penis“.

28.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, je normální mít penis ohlý dolů? A začínám mít dost velké ochlupení kolem penisu. Děkuji.

Vojtěch, 11 let

Milý Vojtěchu,

Zatímco v klidovém stavu penis většinou visí volně dolů, při erekci dochází k jeho napřímení. Penis může při erekci směřovat buď vzhůru, dopředu nebo směrem dolů, a to pod různými úhly (viz obrázek). Všechny tři možnosti jsou normální. Úhel sklonu penisu při erekci nelze příliš měnit, protože závisí na délce a pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis upevněn uvnitř těla.

Pokud jde o ochlupení okolo pohlavních orgánů (neboli tzv. pubické ochlupení), to se může u chlapců začít vyvíjet kdykoliv mezi jedenáctým a patnáctým rokem věku. Zatímco některým chlapcům se začíná ochlupení vyvíjet dříve, jiným později. Za předčasný lze nástup vývoje pubického ochlupení považovat pouze před devátým rokem věku.

28.09.2019

Zdravím, chci se zeptat jestli mají kluci něco jako panenskou blánu, kterou mají holky. Pokud ne, tak jak se pozná, že je kluk ještě panic, dá se to vůbec? A proč jí teda holky mají?

Dave, 14 let

Milý Dave,

Hymen (nepřesně též označovaný jako „panenská blána“) nemá žádný mužský ekvivalent. Neexistuje způsob, jak určit, zda chlapec již měl pohlavní styk či nikoliv. Vzhled mužských pohlavních orgánů se po prvním pohlavním styku nijak nemění.
Avšak ani u dívky nelze spolehlivě určit, zda již měla pohlavní styk či nikoliv, protože k porušení hymenu rozhodně nemusí dojít jen při pohlavním styku. Užívání pojmů „panic“ či „panna“ pro označení osob mužského či ženského pohlaví, které dosud neměly pohlavní styk, je tedy velmi problematické. Předmětem takovéhoto označování je totiž něco, co nelze nijak prokázat.
Funkce hymenu dosud není spolehlivě objasněna. Nejpravděpodobnější výklad spočívá v tom, že hymen slouží k ochraně před zanesením infekce do pochvy v dětství před pubertou, kdy je prostředí pochvy mírně zásadité. Teprve během puberty se zásadité prostředí pochvy mění pod vlivem hormonální činnosti ze zásaditého na kyselé, což slouží jako přirozená ochrana vnitřních pohlavních orgánů před cizími mikroorganismy. Naproti tomu interpretace hymenu jako „mechanické bariéry“ je velmi sporná, protože v hymenu se vždy nachází větší či menší otvor (ostatně naprosté většině dívek díky tomuto otvoru hymen nebrání v zavedení tampónu do pochvy).
Podrobnější informace o hymenu (včetně ilustrací) najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Jonáše ze dne 06.09.2019 (viz níže na této stránce).

28.09.2019

Dobrý den, ke snížení bilirubinu stačí, když budu hodně pít? Vylučuje se bilirubin močí? Jaký je rozdíl mezi hyperbilirubinémií a žloutenkou?

Kluk, 17 let

Milý Kluku,

Určitě bys měl dodržovat pitný režim, avšak samotné zvýšení příjmu tekutin ke snížení hladiny bilirubinu nevede. Hyperbilirubinémie je pouze projevem některé z poruch či onemocnění, nikoliv nemoc sama o sobě (k onemocněním, která se projevují hyperbilirubinémií, patří například Gilbertův syndrom, Criglerův–Najjarův syndrom druhého typu, Wilsonova choroba, Deficit alfa1-antitrypsinu, Dubinův-Johnsonův syndrom nebo Rotorův syndrom), které však lze určit pouze na základě laboratorních vyšetření. Nemohu určit, zda trpíš některou z těchto chorob či poruch. To může pouze ošetřující lékař na základě výsledků vyšetření.
Hyperbilirubinémie je zvýšená hladina bilirubinu v krvi, přičemž za zvýšenou se považuje hladina nad 20 µmol/l. Žloutenka neboli ikterus je nahromadění bilirubinu v tkáních (zejména v kůži, sliznicích a očních bělmech), k němuž zpravidla dochází při nárůstu hladiny bilirubinu v krvi nad 35 μmol/l. Také žloutenka není nemoc sama o sobě, nýbrž pouze projev některé z poruch či onemocnění (k poruchám a onemocněním, jejichž příznakem je žloutenka, patří například infekční hepatitida, autoimunitní hepatitida, poškození jater toxickými látkami včetně alkoholu, případně poruchy činnosti jater a žlučníku).
Příčinou zvýšené hladiny bilirubinu tedy může být jak porucha činnosti některých vnitřních orgánů, tak infekční onemocnění. Jak jsem však již uvedl, pro určení konkrétní příčiny hyperbilirubinémie by bylo třeba provést několik vyšetření.

28.09.2019

Dobrý den,
Které jsou svaly pánevního dna? Je pravda, že se dají cvičit a posilovat, aby byl orgasmus silnější?

Vláďa, 15 let

Milý Vláďo,

Tzv. svalové dno pánevní se skládá z několika svalů, které se nacházejí v oblasti tzv. hráze neboli rozkroku, tedy v části těla mezi stehny, pohlavními orgány a řitním otvorem. Pánevní dno slouží jako podpora orgánů pánve.
K pánevnímu svalstvu patří sval zvaný musculus levator ani (neboli zdvihač konečníku) a musculus coccygeus (což je trojúhelný sval upínající se na kostrč a na okraj kosti křížové).
Blíže k pohlavním orgánům se nacházejí svaly malé pánve, k nimž patří musculus ischiocavernosus (u mužů též musculus erector penis), musculus bulbospongiosus (obepíná část penisu, která se nachází uvnitř těla) a musculus sphincter urethrae externus (neboli zevní svěrač močové trubice). Ženy mají ještě musculus sphincter urethrovaginalis (svěrač poševního vchodu) a musculus compressor urethrae (sval, který stlačuje močovou trubici).


Svaly pánevního dna a malé pánve (
)

Pánevní svalstvo lze posilovat pomocí různých cviků, k nimž patří například:

  • zvedání natažených dolních končetin v poloze vleže na zádech s rukama podél těla (ve výchozí poloze jsou nohy nataženy na podložce, poté se tahem zvedají tak, aby s podložkou svíraly pravý úhel, tj. 90°)
  • tzv. „malý most“ – vleže na zádech se nohy pokrčí v kolenou tak, aby chodidla zůstala na podložce a poté se zvedají hýždě směrem nahoru, až stehna a trup vytvoří jednu rovinu
  • vleže na břiše se natáhnou nohy tak, aby se podložky dotýkal pouze trup a konečky prstů na nohou (kolena se podložky nedotýkají) a v této poloze se střídavě svírají a uvolňují hýždě v intervalu 3 až 5 vteřin
  • tzv. „stop-start“ cvičení – při močení se úmyslně zastaví proud moči a po několika vteřinách se opět spustí, což lze provést i vícekrát po sobě
  • cvičení s ručníkem položeným přes kořen penisu při erekci – ručník se podélně složí nebo stočí a opatrně se položí napříč přes kořen penisu, cílem je ručník udržet tak, aby nespadl

Při orgasmu a ejakulaci se zapojují svaly pánevního dna i malé pánve, přičemž svaly malé pánve se rovněž podílejí na udržení erekce a na vypuzení ejakulátu. Pravdou je, že posilováním těchto svalů lze dosáhnout jejich intenzivnějšího stahování během orgasmu a ejakulace, avšak účinek cvičení nemusí být tak velký, jak bys možná očekával.

28.09.2019

Dobrý den, prosím zveřejnit pouze odpověď (...) Děkuji.

a, 16 let

Milý a,

Zřejmě se jedná o zduřelé mazové žlázky. Doporučuji vykonávat šetrnou hygienu pohlavních orgánů (pomocí mýdla a vody), jinak není třeba se kvůli těmto projevům znepokojovat.

27.09.2019

Dobrý den, je normální, že mám zvýšený bilirubin (33,3 µmol/l)? Jak se bilirubin snižuje? Jaká může být příčina? Jedná se o žloutenku?

Kluk, 17 let

Milý Kluku,

Zřejmě se jedná o tzv. juvenilní hyperbilirubinémii, která se vyskytuje přibližně u 2 až 6 % dospívajících (více u chlapců). Normální hladina sérového bilirubinu je 17–20 µmol/l. Hyperbilirubinémie může být projevem některé z tzv. autozomálně recesivních poruch (vyskytujících se převážně na základě dědičných dispozic), avšak pro přesnější určení, o kterou poruchu se jedná, je třeba provést několik laboratorních vyšetření. Léčba závisí na konkrétním druhu poruchy či onemocnění. Ke snížení hladiny bilirubinu slouží různá léčiva, avšak nejprve je třeba určit příčinu, k čemuž slouží výše zmíněná laboratorní vyšetření.

27.09.2019

Text den, zajímá mě, jestli mi nějak uškodí náhlé přerušení masturbace. Ne úmyslně, jen na to nemám chuť. Jinak před týdnem jsem masturbovat třeba 3x denně.

Kuba, 17 let

Milý Kubo,

Výkyvy v četnosti vykonávání masturbace mohou být dány kolísáním hladiny pohlavních hormonů v krvi, což je u dospívajících jedinců poměrně běžný jev. V závislosti na úrovni hladiny pohlavních hormonů se zvyšuje nebo snižuje i tzv. sexuální apetence (doslova „chuť“ na vykonávání sexuálních aktivit, včetně masturbace). Z tohoto hlediska je celkem normální, že četnost vykonávání masturbace není stále stejná. Masturbovat bys měl tak často, jak potřebuješ. V masturbaci by ses rozhodně neměl úmyslně omezovat, avšak na druhou stranu by ses k jejímu vykonávání ani neměl nutit.
Něco jiného by bylo, kdybys měl na mysli „náhlé přerušení“ masturbace při jejím vykonávání. Přerušení masturbačních pohybů před dosažením ejakulace představuje značnou zátěž pro předstojnou žlázu (prostatu) a další části mužského pohlavního ústrojí, navíc v důsledku náhlého přerušení masturbace (například při vyrušení druhou osobou) se může dostavit křeč v oblasti malé pánve a pánevního dna. Jakmile tedy začneš masturbovat, měl bys masturbaci pokud možno dovést až k výronu semene (ejakulaci).

27.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se poradit. Všímám si na sobě bolesti zad při nošení batohu. Vždy, když jsem se přistihl, že se hrbím, jsem se vzpřímil. Po chvíli však nemám sílu v zádech. Nějaký čas předtím jsem začal i se cvičením (protahovací cviky atd.) Myslím si, že příčinnou je oslabené zádové svalstvo a s tím se chci poradit. A taky jak na něm zapracovat. Pomohlo by třeba chodit 1 nebo 2 týdně plavat za tímto účelem?

Petr, 17 let

Milý Petře,

Příčinou bolestí může být nepřiměřená zátěž, nesprávně nastavená délka popruhů batohu, případně vadné držení těla při jeho nošení. Především je tedy třeba zaměřit se na správné držení těla (podrobnější rady najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Donny ze dne 30.08.2019, viz archiv odpovědí - srpen 2019) a zkontrolovat nastavení popruhů batohu. Horní hrana batohu by neměla převyšovat ramena, spodní hrana by neměla být níž než v pase. Váha batohu by pokud možno neměla překročit 10% tvé tělesné hmotnosti.
Protahovací cviky mohou ulevit od bolesti zad. Ke zpevnění tzv. svalového korzetu v oblasti zad přispívají kliky, shyby, dřepy a výpady. Plaváním se posilují v podstatě všechny skupiny svalů, tedy i svaly zad. Záleží však i na plaveckém stylu (pro posílení ochablých zádových svalů slouží především znak).

27.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli bych se měl na patnáctiletou prohlídku oholit mezi nohama nebo ne.

Pepa, 14, skoro 15 let

Milý Pepo,

Zatímco přibližně třetina dospívajících a dospělých lidí si pubické ochlupení nějakým způsobem upravuje (například si jej holí nebo zastřihává), zbývající dvě třetiny si toto ochlupení nechávají volně růst a nijak do něj nezasahují. Jestliže si ochlupení nijak neupravuješ, nemusíš si jej holit jen kvůli lékařské prohlídce. Praktickému lékaři tvoje ochlupení jistě vadit nebude, navíc díky němu bude moci lépe posoudit dosažený stupeň vývoje pohlavních znaků, k nimž ochlupení patří. Nicméně ani kdyby sis ochlupení oholil, praktickému lékaři by to vadit nemělo, protože dosažený stupeň tělesného vývoje lze posoudit i podle jiných pohlavních znaků.
Jestliže se rozhodneš, že si ochlupení budeš holit, měl bys oholenou pokožku ošetřovat vhodným pleťovým krémem (pokud možno pro citlivou pleť) nebo panthenolovou mastí. V opačném případě hrozí, že bude docházet k zarůstání dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy pokožky, což vede k zánětlivé reakci v podobě červených pupínků. Pokud je však oholená pokožka dostatečně hydratována, k zarůstání dorůstajících chloupků nedochází. Pleťový krém nebo panthenolovou mast aplikuj nejdříve hodinu po oholení a poté jednou až dvakrát denně po dobu 2 až 3 dnů po oholení.

27.09.2019

Dobrý den, můžu se zeptat, co je ta červená skvrna?

Ahoj, 15 let

Milý Ahoji,

Jedná se o drobnou oděrku. K zahojení by mělo dojít během několika dnů až týdnů. Postižené místo doporučuji ošetřovat panthenolovou mastí, kterou lze zakoupit v lékárně.

26.09.2019

Masturbuji už 8 let, je vše v pořádku? Mohu tím být výkonnější? Popř. negativa či pozitiva. Děkuji za odpověď.

Lokomotivaokrr, 16 let

Milý Lokomotivookrr,

Podle výzkumů sexuálního chování dětí a dospívajících (např. Bancroft, 2003) začínají přibližně dvě třetiny chlapců i dívek vykonávat masturbaci již v dětství před pubertou, další ji začínají vykonávat během dospívání. Na tom, že masturbaci vykonáváš již 8 let, tedy není nic nenormálního.
Masturbace je zdraví prospěšná činnost, neboť jejím vykonáváním dochází k uvolňování psychického napětí (tenze) a k důkladnějšímu prokrvování, a tím i okysličování tkání pohlavních orgánů. Kromě toho je prokázáno, že pravidelné vykonávání masturbace snižuje riziko výskytu rakoviny prostaty (předstojné žlázy).
Naproti tomu žádné negativní dopady vykonávání masturbace nebyly vědecky prokázány.

26.09.2019

Dobrý den. Skoro po každé když domasturbuji a vystříkne mi sperma, tak si ho utřu do kapesníku. Ale potom mě strašně začne svědit žalud penisu. A potom si musím jít žalud opláchnout. Je to normální? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Nevím, 13 let

Milý Nevíš,

Po dosažení ejakulace by sis měl penis opláchnout vodou a osušit ručníkem. Otření penisu kapesníkem slouží spíše pro „dočasné“ osušení penisu předtím, než se dostaneš do koupelny.
Tvoje obtíže mohou být způsobeny přecitlivělostí žaludu. V takovém případě doporučuji provádět oplachování žaludu v čaji. Pro oplachování lze využít odvar z černého nebo zeleného čaje, který se připravuje jako běžný čaj k pití, pouze s tím rozdílem, že sáček s čajem se nechá louhovat delší dobu (přibližně 10 minut), aby se z čaje uvolnily potřebné látky. Poté je třeba nechat čaj zcela vychladnout (pokud možno na „pokojovou“ teplotu), aby nedošlo k opaření.
Žalud lze buď oplachovat ponořením penisu s obnaženým žaludem do nádobky (kelímku) s čajem, nebo k němu lze přikládat obklady zhotovené z kousku měkké a savé textilie namočené do čaje. Oplachování se provádí jednou denně na dobu několika minut. První výsledky v podobě ústupu přecitlivělosti by se měly dostavit přibližně do týdne.

26.09.2019

Dobrý den, zjistil jsem že mám nejspíše ještě jeden mléčný horní špičák a on se mi kýve. Asi za 1-2 měsíce půjdem k zubaři. Nevíte jestli existuje nějaká dočasná náhrada za zub?

JVJTM, 14 let

Milý JVJTM,

Výměna mléčného chrupu za stálý je sice u většiny dětí či dospívajících ukončena již okolo dvanáctého roku věku, avšak pod vlivem dědičných dispozic či působením vnějších faktorů se může protáhnout až o několik let. Náhrada za mléčný zub (neboli tzv. „mezerníček“) se sice zhotovuje, avšak pouze v případě, že ke ztrátě zubu dojde u dítěte v důsledku onemocnění či úrazu ještě před zahájením výměny mléčného chrupu za stálý. Vzhledem k tvému věku je však pravděpodobné, že stálý zub na místě viklajícího se mléčného zubu již byl založen, a tudíž případná protéza by mohla bránit růstu stálého zubu.

26.09.2019

Dobrý den, jak můžu najit holku? Začínám upadat do depresí, že jsem nicka a nikdo mě nechce. Opravdu potřebuji najít věc, která by mě z toho dostala.

Jak je libo, 14 let

Milý Jak je libo,

Jestliže ve svém okolí neznáš dívku, s níž by tě spojovaly vzájemné sympatie, ještě to neznamená, že by s tebou něco nebylo v pořádku. Chodit s dívkou není tvoje povinnost a to, že zatím s žádnou dívkou nechodíš, není žádný tvůj nedostatek (nehledě k tomu, že podle výzkumů sexuálního chování v ČR se průměrný věk první zamilovanosti a prvních schůzek chlapců s dívkami pohybuje okolo 15-ti až 16-ti let, a tudíž se vzhledem ke svému věku ani nemusíš obávat, že je tvůj sociální vývoj nějak opožděný).
Rozhodně by ses neměl snažit za každou cenu navazovat důvěrný vztah s dívkou jen proto, aby jsi sám sobě nebo druhým lidem dokázal, že dovedeš takový vztah navázat. Při výběru partnerky bys měl postupovat velmi opatrně a rozhodně bys neměl navazovat vztah s první dívkou, která o tebe projeví zájem.
Především bys však vůči sobě neměl být přehnaně přísný a neměl bys na sebe klást přehnané nároky. Předtím, než začneš přemýšlet o navazování důvěrných mezilidských vztahů, bys měl věnovat více pozornosti sobě a rozvoji svých kladných vlastností. Abys získal více sebedůvěry a vytvořil si kladné sebepojetí, bys měl lépe poznat své přednosti a silné stránky, kterých máš jistě celou řadu. Dokud nebudeš spokojený sám se sebou, těžko můžeš být spokojený v citovém vztahu s druhou osobou.
Pokud z nějakých důvodů trpíš pocitem méněcennosti, málo si věříš, nebo se u tebe dokonce dostavují deprese, nestyď se obrátit s žádostí o pomoc na odborníka, například na psychologického poradce z některého z psychologických center pro děti a dospívající.

26.09.2019

Dobrý deň, prosím poraďte mi ako mám mať chlpy pod pazuchami, lebo všetci spolužiaci už ich majú, ale ja nie. Ďakujem.

Ahoj, 12 let

Milý Ahoji,

Vývoj axilárního ochlupení (tj. ochlupení v podpaží) je dán dědičnými dispozicemi a dosaženým stupněm tělesného vývoje. U chlapců se axilární ochlupení začíná vyvíjet nejčastěji ve věku 13 až 14 let. Nástup jeho vývoje nemůžeš nijak urychlit. Kvůli srovnání se svými spolužáky se netrap, neboť během tělesného vývoje v období dospívání se mohou projevovat značné individuální rozdíly. Puberta není závod.

26.09.2019

Dobrý den,
Včera, když jsme hráli v těláku basketbal, tak jsem se srazil se spoluhráčem a já to dostal do nosu, slyšel jsem takové lehké křupnutí, ale žádná krev, jenom trochu vyhrkly slzy, tak by mě zajímalo, jestli by to mohlo být zlomené. Nedýchá se mi nějak hůř. Tak co myslíte? Děkuji předem za odpověď.

F0jta, 15 let

Milý F0jto,

Zlomenina by byla velmi bolestivá a navíc by ji provázel výrazný otok. Podle toho, co popisuješ, mohla být nosní kost v nejhorším případě naražená.

26.09.2019

Zdravím, (...) Prosím skrýt dotaz.

Michálek, 14 let

Milý Michálku,

Trestného činu pohlavního zneužití se dopustí osoba, která vykonává sexuální aktivity s dítětem mladším patnácti let. Avšak osoba mladší patnácti let nenese trestní odpovědnost, a tudíž ji nelze trestně stíhat. Z toho vyplývá, že pokud osoba mladší patnácti let vykonává sexuální aktivity s jinou osobou mladší patnácti let, nelze ani jednu z nich trestně stíhat. Trestně stíhat lze pouze osobu starší patnácti let.

25.09.2019

Odpověď na dotaz s akné - Tyto prášky mi mohou pomoct a akné může zmizet?

Petr, 15 let

Milý Petře,

Ano, účinnost léčby pomocí retinoidů či kyseliny azelaové je velmi vysoká (více než 90%). Tato léčiva se však vydávají pouze na lékařský předpis. Pokud ani tato léčba nevede ke zlepšení stavu, připadá v úvahu ještě nasazení isotretinoinu, který však nemusí být vhodný pro všechny pacienty. V každém případě doporučuji navštívit kožního lékaře.

25.09.2019

Dobrý den, raději nezveřejňovat prosím, děkuji (...)

Jirka, 18 let

Milý Jiří,

Za předčasnou ejakulaci se považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení soulože. Příčinou brzkého dosažení ejakulace je v tvém případě nejspíš nízká frekvence pohlavního styku. Jestliže s partnerkou souložíte pouze jednou týdně, nelze se divit, že se ejakulace dostavuje po kratší době, než kdyby frekvence soulože byla vyšší (je prokázáno, že u párů, které vykonávají soulož méně než třikrát týdně, je riziko předčasné ejakulace přibližně dvaapůlkrát vyšší než u párů, které souloží alespoň třikrát týdně nebo častěji). Další možnou příčinou dřívějšího nástupu ejakulace je stres a psychické napětí.
Pro řešení zmíněných obtíží je zapotřebí častější frekvence pohlavního styku a v neposlední řadě i citlivý a ohleduplný přístup partnerky.

25.09.2019

Dobrý den, chci se zeptat, je normální na můj věk, že mi měří penis 14 cm a že mi od 11 při masturbaci teče ejakulát (...)?

Jáchym, 12 let

Milý Jáchyme,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku sice mírně nadprůměrná, avšak stále ještě normální (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci).
Nejčastější věk první ejakulace se pohybuje v rozmezí 12 až 14 let, avšak za normální se považuje i širší věkové rozmezí, a to 11 až 15 let. Jestliže jsi dosáhl první ejakulace ve věku 11-ti let, je to stejně normální, jako kdybys jí dosáhl kdykoliv mezi jedenáctým a patnáctým rokem.

25.09.2019

Dobrý den, (...)

Zeus, 14 let

Milý Die,

Druhého člověka nemůžeš „mít“. Jestliže o tebe dívka nemá zájem, je třeba tuto skutečnost respektovat. Představ si, že by o tebe projevila zájem dívka, která by ti nebyla sympatická a ty bys s ní nechtěl chodit. Jistě by ti nebylo příjemné, kdyby se s tebou přesto stále snažila navázat vztah.
Kvůli tomu, že o tebe dívka nemá zájem, se netrap. Nemusí to znamenat, že nejsi dost dobrý. Spíše jde o to, že svým citům nemůže člověk poručit, a od dívky lze těžko očekávat, že s tebou začne chodit jen proto, aby ti udělala radost. Lepší bude, když si najdeš takovou dívku, která tě dovede ocenit a bude mít o navázání vztahu opravdový zájem.

24.09.2019

Dobrý deň. Videl som jednu otázku ohľadom akné tak sa opýtam aj ja. Tiež mám problém s akné na tvári. Ale iba na čele. Na lícach, nose, brade alebo inde mám vyrážku možno raz za 2 týždne ale na čele mám stále malé vyrážky a strašne mi to vadí. Nevyzerá to pekne a proste by som sa toho chcel zbaviť. (Žiadne krémy ani pleťové vody ani masky mi nepomohli)

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Podle popisu je docela dobře možné, že vyrážka na čele, o níž se zmiňuješ, ve skutečnosti není akné. Spíše se jedná o tzv. miliaria (lidově zvané též potničky), což jsou velmi drobné puchýřky vyskytující se ve velkém množství pohromadě. Doporučuji nejprve zakoupit v lékárně tzv. Jarischův roztok a postižená místa jím jednou za den potírat. Pokud příznaky do několika týdnů neustoupí, pak doporučuji navštívit kožního lékaře.

24.09.2019

(...) Děkuji za radu.

Vašík, 12 let

Milý Vašíku,

Do sexuálních záležitostí svých rodičů by ses pokud možno neměl nijak vměšovat. Jsou to dospělí, svéprávní lidé, a jestliže nedělají nic nezákonného, záleží výhradně na nich, jakým způsobem si tyto své záležitosti uspořádají.

24.09.2019

Prosím skrýt. (...) Děkuji.

Roman, 14 let

Milý Romane,

Jestliže si chceš s dívkou, s níž se setkáváš výhradně v rámci činnosti uvedené zájmové organizace, v klidu pohovořit, můžeš jí například nabídnout doprovod s tím, že máte kus cesty společný.

24.09.2019

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jak se mám svěřit kamarádce že jsem Bi? Docela mě to tíží a chtěl bych se někomu svěřit, ale nevím jak. Předem děkuji za vaši odpověď.

Hello, 15 let

Milý Hello,

Na rozdíl od heterosexuality a homosexuality nepředstavuje bisexualita sexuální orientaci, nýbrž druh sexuálního chování, které spočívá ve střídání partnerů obou pohlaví. Se svými předchozími partnerskými vztahy se kamarádce ani nikomu jinému svěřovat nemusíš. Pokud jde o sexuální orientaci, tu lze spolehlivě určit až od věku 16-ti let.

24.09.2019

Dobrý den,
Nůžkami jsem si zastřihl trochu ochlupení, vše bylo ok, ale dnes mě to tam často škrábe, i když je místo na pohled normální. Co to může být/znamenat?

Petr, 12 let

Milý Petře,

Kdybys pociťoval svědění, bylo by nejspíše způsobeno dorůstáním chloupků. K tomu však dochází spíše po oholení nežli po zastřihnutí. Pravděpodobnější je, že pocit škrábání vzniká drážděním pokožky ostrými zastřiženými konci chloupků.
Zastřižené ochlupení doporučuji umýt šampónem na vlasy a důkladně opláchnout. Po umytí šampónem budou chlupy měkčí a hebčí, a tudíž jejich zastřižené konce nebudou tolik škrábat.

24.09.2019

Zdravím, (...) Jaký mate názor?

Jan, 17 let

Milý Jane,

Masturbace je přirozená a zdraví prospěšná činnost, avšak pro její vykonávání je třeba si zajistit dostatek soukromí (například ve vlastním pokoji, v koupelně a podobně). O tom, zda a jak často vykonáváš masturbaci, nejsi povinen s nikým hovořit, tedy alespoň pokud ty sám na toto téma s někým hovořit nechceš.

24.09.2019

Dobrý den,
Chci se zeptat, je normální když mám velmi husté, tmavé a dlouhé ochlupení zezadu na stehnech a okolo análního otvoru (barvu vlasů mám špinavý blond) - délka chlupů je kolem 3-5 cm . Dále bych se chtěl zeptat, jak tyto chlupy oholit? Bojím se že to pak bude svědět nebo že se při tom holení poraním. Děkuji.

David, 13 let

Milý Davide,

Rozsah a hustota tělesného ochlupení jsou dány především dědičnými dispozicemi. Zatímco u některých lidí je tělesné ochlupení řidší a méně rozšířené, u jiných je hustší a rozšířenější.
Holení uvedených částí těla nedoporučuji, a to z důvodu jejich obtížné dostupnosti a s ní spojeného zvýšeného rizika poranění. Riziko poranění je velmi vysoké zejména při holení ochlupení v okolí řitního otvoru. Sám by sis toto ochlupení neměl holit v žádném případě a nejsem si jistý, zda by ti některá z tvých blízkých osob byla ochotna při holení této obtížně přístupné části těla poskytnout potřebnou asistenci. Navíc dorůstající ochlupení by pravděpodobně způsobovalo podráždění pokožky, zejména v místech, kde k sobě přiléhají dvě části povrchu těla (tedy například mezi hýžděmi).
Jestliže ti delší ochlupení na zmíněných částech těla vadí, můžeš si jej zastřihávat pomocí menších nůžek, které by však neměly mít ostré hroty. Avšak i při zastřihávání chlupů je třeba postupovat opatrně.

24.09.2019

Chci se zeptat na pár věcí. Jestli až budu mít pohlavní styk, jestli budu mít stejný pocity, jako při masturbaci nebo jiné. Pak by mě zajímalo, říkal mi kámoš, že prý nejsou slipy nebo těsné boxerky moc zdravé pro varlata a ještě bude to jiný pocit, když budu mít pohlavní styk s kondomem nebo bez?

Michal, 14 let

Milý Michale,

1) Samotný orgasmus je při pohlavním styku dosažen na základě stejných reflexů, jako při masturbaci. Rozdíl spočívá v tom, že pohlavní styk je spojen s blízkostí a tělesným kontaktem s milovanou osobou.
2) Nezáleží na druhu spodního prádla, ale na správně zvolené velikosti a složení materiálu. Těsné spodní prádlo může zatlačovat varlata zpět do tříselných kanálů, kde dochází k jejich přehřívání. Stejný účinek může mít i nošení příliš těsných kalhot, zejména pokud se jedná o úzké džíny s nízkým sedlem. K přehřívání varlat může docházet i ve spodním prádle vyrobeném z umělých materiálů.
3) Při použití příliš těsného kondomu může docházet k fixaci kožního pokryvu penisu, čímž může být znemožněno přetahování předkožky přes žalud. Avšak dostatečně široký kondom by takovéto obtíže způsobovat neměl.
Vykonávání nechráněného pohlavního styku nedoporučuji, a to nejen z důvodu rizika nechtěného početí, ale také z důvodu rizika přenosu pohlavních chorob a jiných infekčních onemocnění.

24.09.2019

Dobrý den, velmi mě trápí akné. Mám ho skoro všude a je to fakt hnusný. Není zde nějaký způsob jak se ho zbavit?

Petr, 15 let

Milý Petře,

Podle toho, co popisuješ, zřejmě trpíš těžkou formou akné, která spočívá v současném výskytu více než dvaceti pupínků. V takovém případě doporučuji navštívit kožního lékaře, který ti může předepsat některý z léků obsahujících kyselinu azelaovou nebo retinoidy.

23.09.2019

Dobrý den,
Nedávno jsem si prošel sérií vyšetření a bylo mi řečeno ze bych měl nadbytečná kila shodit otázka zní bude na tohle snížení váhy stačit víkendové ježdění na kole (asi 20-40 km za víkend) + zdravější a hlavně menší stravování + běhání každý druhý den stačit na to abych se dostal z 96 kg na 75 kg. A to za nějakou né příliš dlouho ale zároveň né krátkou dobu. Nebo bych měl něco přidat/ubrat. Výška 176 cm, krevní tlak 130 80 - 145 86, snížená hladina hořčíku ve svalech, EEG v normě, kardio v normě.

Here_Radek, 17 let

Milý Here_Radku,

Zátěž, kterou v dotazu popisuješ, je vzhledem k tvému věku přiměřená. Pokud jde o stravovací návyky, neměl by ses snažit jíst méně, ale spíše častěji a pravidelněji, avšak v menších dávkách. Podrobnější řady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

23.09.2019

Dobrý den, je pravidlem že peyronieho chorobu doprovází bolest nebo jsou i případy kdy nebolí? A kolik stupňů ohnutí penisu už je moc?

Dub, 16 let

Milý Dube,

Tzv. Peyronieho choroba spočívá v prudkém zahnutí či zalomení penisu, které přesahuje úhel 30 stupňů. Příčinou je abnormální struktura vazivové tkáně pouzder topořivých těles. Peyronieho choroba nemusí být bolestivá. Bolestivé je poranění vazivových pouzder topořivých těles penisu, v jehož důsledku může rovněž dojít k zahnutí penisu, avšak při Peyronieho chorobě je toto zalomení vrozené.
Léčba spočívá v injekcím podávání silných kortikosteroidů přímo do topořivých těles, v závažnějších případech se provádí operace, v jejímž důsledku se penis napřímí, zároveň však dochází ke zkrácení jeho délky.
Je však třeba rozlišovat prudké zalomení penisu od jeho pozvolného prohnutí, které je normální.

23.09.2019

Dobrý den, je normální, když i bez erekce mi kouká asi půlka žaludu ven? Ještě před rokem jsem měl celý žalud zakrytý.

Jan, 15 let

Milý Jane,

V klidovém stavu i při erekci může předkožka pokrývat různě velkou část žaludu. Záleží nejen na samotné délce předkožky, která v průměru představuje okolo 50% kožního pokryvu penisu, ale také na řadě dalších okolností, k nimž patří například pružnost kožního pokryvu penisu, pružnost závěsných vazů penisu, délka a pružnost uzdičky na spodní straně penisu, šířka prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky a podobně. Některé z těchto okolností jsou dány vrozenými dispozicemi (například pružnost vazivových tkání), jiné se mohou měnit v průběhu dospívání (například délka uzdičky a šířka prstence předkožky).
Jestliže se část žaludu i v klidovém stavu spontánně (tj. samovolně) obnažuje, nemusí se jednat o projev žádné vady či poruchy. Zatímco někteří chlapci a muži mají v klidovém stavu předkožku nataženou na žaludu, u jiných se více či méně shrnuje směrem k tělu. Problematická by byla pouze úmyslná fixace (tj. upevňování) předkožky za žaludem (například pomocí nějaké spony či pásky), neboť takováto praktika může narušit oběh krve v penisu.

23.09.2019

(...) Prosím zveřejnit jen odpověď, děkuji.

Tobi, 14 let

Milý Tobi,

To, o čem se v dotazu zmiňuješ, ve skutečnosti není vagína (tj. pochva), protože ta tvoří součást vnitřních pohlavních orgánů ženy či dívky. Správné označení pro vnější ženské pohlavní orgány je vulva (uvedený výraz pochází z latiny, stejně jako výrazy penis a vagína). Součástí vulvy jsou velké stydké pysky, malé stydké pysky, klitoris (neboli poštěváček), záhyb nad klitorisem a tkáň v okolí poševního vchodu. Ženské vnější pohlavní orgány jsou znázorněny na níže připojené kresbě.
Pubické ochlupení u žen a dívek tedy nevyrůstá „na vagíně“, nýbrž na vulvě, konkrétně na pokožce pokrývající velké stydké pysky. Pubické ochlupení dále vyrůstá na tukové vyvýšenině nad velkými stydkými pysky, která se nazývá hrma neboli „Venušin pahorek“ (latinsky „mons Veneris“). Vzhůru směrem k pupíku však pubické ochlupení u naprosté většiny žen (na rozdíl od mužů) nevybíhá, a pokud ano, jedná se zpravidla o projev hormonální nerovnováhy. U naprosté většiny žen je však pubické ochlupení ohraničeno vodorovně (jako na dalším obrázku).

   

Ženské vnější pohlavní orgány a rozsah pubického ochlupení ženského typu

23.09.2019

Dobrý den, co mam dělat, když se chci líbat s holkou, ale bojím se?

Jirka, 14 let

Milý Jirko,

Tvé obavy z něčeho neznámého a dosud nepoznaného jsou pochopitelné. Avšak pokud se mezi tebou a dívkou vytvoří vztah založený na vzájemné důvěře, jistě se ti s její pomocí podaří tyto obavy překonat.
Několik rad a doporučení, jak postupovat při líbání, najdeš například v odpovědi na dotaz návštěvníka Lukáše ze dne 24.04.2019 (viz archiv odpovědí - duben 2019), případně v odpovědi návštěvníka Michala ze dne 24.04.2018 (viz archiv odpovědí - duben 2018).

23.09.2019

Dobrý den, proč mi rostou svaly, i když jsem nikdy neposiloval?

Kluk, 17 let

Milý Kluku,

U dospívajících chlapců dochází k určitému růstu a mohutnění svalstva již pod vlivem hormonálních změn, kterými jejich tělo prochází. Je tedy celkem normální, že k růstu svalů u tebe dochází i bez jejich úmyslného posilování.

22.09.2019

Dobrý deň. Môj najlepší kamarát je strašný introvert a mne to vadí. Ako trieda pôjdeme do školy v prírode a chystáme sa robiť hocijaké bláznivé veci a zabávať sa ale on to proste nechce alebo keby sa do toho zapojí tak celú zábavu pokazí. Je proste strašne hanblivý a chcel by som to zmeniť. Ako?
A ešte: Rád by som mohol byť vonku s kámošmi dlhšie, ale rodičia mi dovolia max do 19:00 a to je podľa mňa málo. Kámoši môžu byť vonku dlhšie a ja by som chcel s nimi byť večer vonku lebo je to proste také iné. Ale rodičia mi proste nechcú dovoliť byť dlhšie vonku. Ako ich mám presvedčiť ? Ďakujem.

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

1) Na jednu stranu je od tebe hezké, že chceš spolužákovi pomoci, ale pokud se nechce bavit s ostatními, neměl bys ho k tomu nutit. Ke kamarádovi se můžeš chovat hezky, ale neměl by ses pokoušet jej proti jeho vůli měnit a předělávat. Každý má právo být takový, jaký je, pokud tím neubližuje ostatním.
2) Rodiče nesou odpovědnost za tvé zdraví a bezpečnost, a proto je třeba respektovat jejich přání, aby ses v pozdních večerních hodinách nepohyboval venku, kde hrozí různá nebezpečí. Uvedené časové omezení není vzhledem k tvému věku nijak nepřiměřené (něco jiného by bylo, kdyby ti rodiče zakazovali chodit ven vůbec).
Pokud chceš rodiče přesvědčit, že jsi dostatečně odpovědný, samostatný, a že si od nich zasloužíš více důvěry, měl bys především dodržovat stanovený čas a vracet se domů opravdu nejpozději v sedm hodin večer. Postupem času se můžeš pokusit rodiče přesvědčit, aby tuto časovou hranici posunuli, avšak tvoje žádost o „prodloužení“ pobytu venku by měla být vždy podložena konkrétními fakty. To znamená, že pokud rodiče žádáš, aby ti v konkrétní den dovolili pozdější návrat (pro začátek například v 19:15 nebo v 19:30), měl bys zároveň rodičům sdělit, kam půjdeš, co tam budeš dělat a kdo půjde s tebou. I v případě, že ti rodiče dovolí delší pobyt venku, bys měl vždy dodržet předem smluvený čas (samozřejmě, že bys při tom měl dbát i na svoji bezpečnost, aby ses ve spěchu nedopustil nějakého neopatrného jednání se závažnými následky pro tvé zdraví).

22.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na pár věcí. Co mám dělat, když chci masturbovat každý den a nebo dokonce dostanu chuť na sex s nějakou holku, ale s kondomem, ale ještě jsem to zatím nezkoušel. Děkuji za odpověď, hezký den.

Broot, 13 let

Milý Broote,

Vzhledem k tvému věku je pochopitelné, že silně pociťuješ sexuální potřebu. V souvislosti s nárůstem hladiny pohlavních hormonů, k němuž v období dospívání dochází, je naprosto pochopitelný i nárůst sexuální apetence (doslova „chuti“ na vykonávání sexuálních aktivit). Nejpřirozenějším, nejsnadnějším a nejbezpečnějším způsobem, jak v období dospívání uspokojit biologicky danou sexuální potřebu, je pravidelné vykonávání masturbace. Jestliže tedy chceš vykonávat masturbaci, nevidím důvod, proč bys ji neměl vykonávat (samozřejmě pouze v soukromí, nikoli na veřejnosti).

22.09.2019

Dobrý den, mám dotaz. Přes 6 let si moc nečistím zuby. Myslíte, že když teď pravidelně začnu, že je budu mít pěkně bílé nebo něco? Nebo co to má za následky.

Bobek, 14 let

Milý Bobku,

Dlouhodobé zanedbání zubní hygieny vede ke vzniku zánětu dásní (neboli gingivitidy) a parodontózy, což je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu (neboli parodontu), který pomáhá udržet zub v dásni. Ve vlastním zájmu by sis tedy měl chrup čistit pravidelně, a to nejen z důvodů kosmetických (tj. kvůli vzhledu či zbarvení zubů), ale především proto, aby se zuby předčasně nezačaly uvolňovat z dásní a vypadávat.

22.09.2019

Dobrý den, děkuji za odpověď. Ne, bradavky mají normální velikost, jenom jsem jaksi moc plochý, chtěl bych mít vytvarovaný prsa. Jaké cviky jsou ještě vhodné kromě kliku? A když nejsem schopen udělat 10 kliků za sebou, můžu dělat i "holčičí" kliky, tj. kolena na zemi? Bude to fungovat? Děkuji.

Dominik, 16 let

Milý Dominiku,

Jestliže ti vykonávání běžných kliků činí obtíže, můžeš pro začátek vykonávat i tzv. dámské kliky, při nichž jsou kolena opřena o zem (respektive podložku). Důkladnějšího posílení prsních svalů lze dosáhnout vykonáváním tzv. širokých kliků, při nichž jsou ruce dále od sebe, než je tomu u klasických kliků. Dále můžeš provádět rozpažování, a to buď vestoje, nebo v leže na zádech.

22.09.2019

Dobrý deň, každý deň potrebujem masturbovať a neviem bez toho ani jeden deň vydržať (...) Čo mám robiť?

Tomáš, 14 let

Milý Tomáši,

Masturbace je nejsnazší, nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob, jímž může dospívající jedinec uspokojovat svoji sexuální potřebu, tedy jednu ze základních biologických potřeb. Vykonávání masturbace bys neměl nijak zásadně omezovat, ostatně jedná se o zdraví prospěšnou činnost, která ti rozhodně nijak neublíží.
Zatímco veškeré starší předsudky a domněnky o údajné „škodlivosti“ masturbace byly již před několika desítkami let vědecky vyvráceny, řada novějších vědeckých výzkumů potvrzuje, že vykonávání masturbace prospívá lidskému zdraví. Při masturbaci dochází k uvolnění psychického napětí (neboli tenze), což má značný význam pro duševní zdraví jedince. Při masturbaci dochází rovněž k důkladnějšímu prokrvení a tím i okysličení tkání pohlavních orgánů. U dospívajících chlapců a mladých mužů působí pravidelně vykonávaná masturbace rovněž jako prevence nádorových onemocnění prostaty.
Častější vykonávání masturbace v období dospívání je dáno nárůstem hladiny pohlavních hormonů v krvi. Ani každodenní vykonávání masturbace nelze považovat za abnormální, jestliže k němu dochází u dospívajícího jedince, jehož hladina pohlavních hormonů v krvi dosahuje svého celoživotního maxima, čemuž odpovídá i určité zesílení sexuální potřeby.

22.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat při sexu s klukem, aby si ani jeden z nás nějak neublížil. Zní to sice vtipně, ale radši se ptám.

Ano, 15 let

Milý Ano,

Při většině sexuálních aktivit je riziko poranění velmi nízké, ať už jsou tyto aktivity vykonávány s partnerem téhož nebo opačného pohlaví. Kromě drobných poranění (oděrek), k nimž může dojít v důsledku nadměrného tření (například při vzájemné masturbaci), připadá v úvahu rovněž vznik bolestivých útvarů na sliznici dutiny ústní v důsledku infekčního onemocnění, k jehož přenosu může docházet při orálním sexu, tj. při dráždění pohlavních orgánů ústy. Páry, které vykonávají orální sex, by měly (bez ohledu na pohlaví partnera) dbát na dostatečnou hygienu dutiny ústní.
Vyšší riziko poranění je spojeno s pohlavním stykem do konečníku. Zejména při nedostatečné lubrikaci může během análního pohlavního styku dojít ke vzniku oděrek či trhlinek v okolí řitního otvoru, v horším případě pak k ruptuře (tj. protržení) stěny konečníku. Pohlavní styk do konečníku proto nedoporučuji, ostatně většina párů téhož i opačného pohlaví dává tak jako tak přednost jiným sexuálním aktivitám, například výše zmíněné vzájemné masturbaci nebo orálnímu sexu (podle různých výzkumů sexuálního chování má zkušenost s pohlavním stykem do konečníku neboli análním pohlavním stykem přibližně 30% heterosexuálních párů, pro naprostou většinu z nich však nepředstavuje převažující druh sexuálního kontaktu).

22.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je normální, když mám každý den několikrát za den erekci a někdy to trvá i déle než hodinu. Nemůže to nějak uškodit penisu?

Martas, 12 let

Milý Martasi,

Častá a přetrvávající erekce je vzhledem k tvému věku naprosto normální. Nejedná se o žádnou poruchu, nýbrž o projev nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi. Nemusíš se obávat, že by častá a přetrvávající erekce tvůj penis nějak poškodila. Naopak, při erekci dochází k důkladnějšímu prokrvení tkání penisu, a tím i k jejich důkladnějšímu okysličení.
U dospělého muže lze dlouhodobě přetrvávající erekci, která neodeznívá ani po několika hodinách, považovat za projev poruchy zvané priapismus. Avšak to, co by u dospělého muže bylo projevem poruchy, může u dospívajícího chlapce být v podstatě normálním projevem hormonálních změn, k nimž v jeho těle právě dochází.

22.09.2019

Dobrý den, rád bych se zeptal na pár věcí (...) Děkuji za váš čas a odpovědi. Přeji hezký den.

Žolík, 14 let

Milý Žolíku,

1) Příčinou těchto obtíží může být buď stres a psychické napětí, nebo onemocnění oběhové soustavy. Podrobnější informace najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Honzy ze dne 09.09.2019 (viz níže na této stránce).
2) Tvoje tělesná výška je vzhledem k tvému věku nadprůměrná. Podle percentilového růstového grafu pro chlapce se nacházíš již na 97. percentilem, což znamená, že více než 97% ostatních chlapců tvého věku je nižší než ty, zatímco méně než 3% jsou vyšší. Nadměrný vzrůst je zřejmě projevem dědičných dispozic. Svoji tělesnou hmotnost sice neuvádíš, avšak vzhledem nadprůměrné výšce je celkem pochopitelné, že i při normální tělesné hmotnosti působí tvoje postava štíhlým a „vytaženým“ dojmem.
Pokud chceš svoji tělesnou hmotnost zvýšit, doporučuji zvýšit podíl potravin s vyššími výživovými hodnotami v tvém jídelníčku. K takovýmto potravinám patří například plnotučné mléčné výrobky (především plnotučný tvaroh), těstoviny, pečivo, sušené ovoce a ořechy. Pokud však trpíš poruchou metabolismu, nemusí ani zvýšení podílu těchto potravin vést k očekávanému nárůstu tělesné hmotnosti. V takovém případě navštiv praktického lékaře pro děti a dorost, který posoudí poměr mezi tvojí tělesnou výškou a hmotností a v případě zjištění výrazné podváhy může doporučit vyšetření v metabolické poradně.
3) Komunikace s vrstevníky opačného pohlaví může být pro některé dospívající jedince velmi nesnadná. Avšak pokud si chceš s dívkami o něčem povídat, nemusíš hledat nějaká složitá témata. Vhodným předmětem rozhovoru mohou být přece i každodenní dojmy či události, které společně prožíváte buď ve třídě, nebo v jiné vrstevnické skupině. Jestliže k tobě některá z dívek pociťuje sympatie a chce si s tebou povídat, je pravděpodobné, že sama přijde s nějakým vhodným tématem (například se tě zeptá na tvé zájmy, oblíbenou hudbu a podobně). Kromě toho není nutné, abys při rozhovoru s dívkou mluvil stále jen ty. Umět naslouchat je pro rozhovor přinejmenším stejně důležité, jako umět se vyjadřovat.
4) Potíže tohoto druhu se v období dospívání vyskytují jen velmi vzácně. Jejich příčiny jsou stejné, jako u otázky č. 1 (viz výše).
5) Vzhledem k tomu, že neznám konkrétní příčiny těchto obtíží, ti ani nemohu poskytnout konkrétní radu. Z obecného hlediska ti mohu doporučit, aby sis zajistil dostatek spánku a odpočinku, věnoval přiměřený čas svým zájmům a zálibám, alespoň občas vykonával nějakou pohybovou aktivitu (i kdyby to měla být jen krátká procházka) a nehledal na sobě jen samé chyby či nedostatky. Další rady či doporučení bych ti mohl poskytnou již jen na základě sdělení konkrétních problémů, které pro tebe představují zátěž a jsou zdrojem obtíží, o nichž se v dotazu zmiňuješ.

22.09.2019

Dobrý den, (...)

Anonymous, 13 let

Milý Anonymousi,

To, co v dotazu popisuješ, je naprosto normální. Podrobnosti najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Davida ze dne 06.09.2019 (viz níže na této stránce).

21.09.2019

Dobrý den, v 9. třídě se u nás ve škole dělají absolventské práce. Je to normální na všech školách?

Támhleten, 14 let

Milý Támhleten,

Podrobnosti týkající se hodnocení žáků si každá škola stanoví sama ve svém školním vzdělávacím programu. Vyhláška číslo 48/2005 Sbírky (neboli Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanoví pouze obecné zásady pro hodnocení žáků (§ 14) a hodnocení žáků na vysvědčení (§ 15), neuvádí však konkrétní výstupy, které mají být hodnoceny. Nedovedu tedy posoudit, do jaké míry je požadavek zpracování závěrečné práce na školách rozšířen.

21.09.2019

Dobrý den. Jaké cviky mi vytvarují prsní svaly? Doporučíte mi i nějaké cviky, které nevyžadují speciální nářadí, já chci totiž cvičit i doma. Děkuji.

Dominik, 16 let

Milý Dominiku,

Základním cvikem na posilování svalů hrudníku je klik, který patří mezi posilovací cviky s vlastní vahou. Cviky s „nářadím“ bych ti ani nedoporučoval, protože takovéto cviky představují pro dospívajícího jedince nepřiměřenou zátěž a mohou poškodit jeho klouby.
Jestliže však u tebe dochází k nadměrnému ukládání tuku na prsou, ačkoliv jinak netrpíš obezitou, mohlo by se jednat o projev hormonální nerovnováhy (zejména pokud je provázeno i výrazným zvětšením prsních bradavek). V takovém případě bych doporučoval svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost.

21.09.2019

Dobrý den. Ještě k mému minulému dotazu. Ve škole se učíme angličtinu a němčinu, doma se věnuji ještě dvěma jazykům, jak si mám najít čas, abych se jim mohl věnovat denně? A jak dlouho bych měl denně?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Není nutné, aby ses studiu jazyků věnoval několik hodin denně. Důležitá je spíše pravidelnost. Ve svém denním plánu učení bys měl více prostoru věnovat těm jazykům, z nichž jsi ve škole hodnocen. Studium dalších dvou jazyků již patří mezi tvé volnočasové aktivity. To znamená, že jim věnuješ část svého volného času, který bys jinak věnoval jiným aktivitám. Samozřejmě, že do každodenního opakování těchto „dalších“ jazyků se nemusíš nutit násilím, nicméně by bylo dobré, kdyby sis mohl každý den alespoň v jednom z těchto „dalších“ jazyků přečíst alespoň několik vět, což by nemělo být nijak zvlášť časově náročné.

21.09.2019

Dobrý den, chci se zeptat, je do běžné preventivní prohlídky v jakémkoliv věku zahrnuto i vyšetření prostaty? Děkuji.

Dave, 14 let

Milý Dave,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. není vyšetření prostaty (neboli předstojné žlázy) součástí preventivních prohlídek ani u dospívajících, ani u dospělých. Zmíněné vyšetření se sice doporučuje pacientům mužského pohlaví starším 50-ti let, není však povinné. Vyšetření provádí specialista v oboru urologie.

21.09.2019

Dobrý deň. Je pravidelná jazda na bicykli zdravá alebo nie? Počul som že to veľmi opotrebúva kĺby tak sa bojím aby som nemal s tým problémy v budúcnosti. Každý druhý deň jazdím jednu trasu cca 15 km.

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Jízda na kole zdravá je, avšak pouze za splnění určitých předpokladů. Především je třeba věnovat velkou pozornost správnému nastavení jednotlivých částí bicyklu (například sedla a řídítek). Jízda v příliš výrazném předklonu vede k přetížení svalů krční páteře. Z tohoto hlediska může být „zdravější“ jízda na horském kole, na němž cyklista sedí ve vzpřímenější poloze a řídítka má blíže trupu, čímž se jeho pozice stává stabilnější. Protože při jízdě na horském kole je více namáhána dolní část těla, je vhodné při jeho pravidelném používání vykonávat kompenzační cviky na posílení hrudního a břišního svalstva (kliky, sedy-lehy, sklapovačky).
Samostatnou problematiku představuje sedlo. To by mělo být dostatečně široké, aby nepůsobilo příliš silným tlakem na oblast hráze, což je část lidského těla mezi pohlavními orgány a řitním otvorem. Důležité je, aby se o sedlo opíraly tzv. hrboly sedacích kostí (sedací kosti tvoří součást pánve), jejichž rozestup je však individuální. Proto i rozměry sedla musí být přizpůsobeny konkrétnímu cyklistovi. Pokud je sedlo příliš úzké, může jeho tlak na oblast hráze vést k omezení průtoku krve touto částí těla, což může mít negativní vliv na funkci pohlavního ústrojí.
Nastavení jízdního kola je značně individuální záležitostí, i když existují tabulkové přehledy jednotlivých parametrů podle výšky cyklisty a typu jízdního kola. Přehledy parametrů pro nastavení jízdního kola si můžeš vyhledat například na stránkách různých cyklistických klubů. Kolo si můžeš nechat nastavit i odborníkem, avšak cena takovéto služby bývá poměrně vysoká.

21.09.2019

Dobrý den, mám ještě jednu otázku. Když budu běhat volně nebo sprintem budou se mi zvětšovat svaly?

Balón, 15 let

Milý Balóne,

Při běhu dochází především k posilování svalů dolních končetin, zejména svalů lýtkových a stehenních. Avšak při běhu se do určité míry posilují také svaly dalších částí těla, tedy trupu a horních končetin. Při běhu na krátké vzdálenosti se nejvíce posilují svaly lýtkové, při běhu na delší vzdálenosti dochází také k výraznějšímu posilování svalů stehenních a hýžďových. Běh sice nevede k výraznému nárůstu objemu svalů, avšak svaly jsou díky němu pevnější.
Pokud se však rozhodneš běhat, měl by sis (1) pořídit vhodnou běžeckou obuv a (2) najít vhodný povrch. Běžecká obuv by měla noze poskytnout dostatečnou oporu, avšak zároveň by její nošení mělo být pohodlné. Podrážka by měla mít vhodnou sílu a tvar, aby dostatečně tlumila otřesy, k nimž při běhu dochází. Obyčejná „vycházková“ obuv („plátěnky“ či „tenisky“) s tenkými a víceméně rovnými podrážkami nemusí být pro běh vhodná, i když má na pohled „sportovní“ design.
Vhodný povrch pro běh by neměl být příliš tvrdý. Je naprosto nevhodné běhat po betonovém povrchu, tedy například po parkových cestičkách z tzv. zámkové dlažby. Mnozí lidé chodí běhat do parků s takto vydlážděnými cestičkami a myslí si, že takovýto běh prospívá jejich zdraví, avšak ve skutečnosti jen vystavují svoje klouby nepřiměřené zátěži v podobě silných otřesů. Nejvhodnějším povrchem pro běh je běžecká atletická dráha s umělým polyuretanovým povrchem, případně s povrchem antukovým. Běhat lze i na prašných cestách, případně na cestách štěrkových. další možnost představuje běh v terénu, tj. mimo zpevněné cesty, ten je však spojen s větším rizikem pádu a zranění, protože ve „volné přírodě“ se může vyskytovat celá řada nerovností (výmolů) a překážek (například kameny, kořeny a bohužel i odpadky všeho druhu).

21.09.2019

Dobrý! Nie je to zlé keď masturbujem a ejakulát nechám v trenkách?

David, 15 let

Milý Davide,

Ejakulát sice sám o sobě není nijak zdravotně závadný (tvoří jej z větší části voda a z menší části bílkoviny), avšak nošení spodního prádla prosáklého ejakulátem příliš nedoporučuji. Při tření povrchu těla o vlhkou látku by mohlo dojít ke vzniku opruzenin, navíc nošení vlhkého spodního prádla jistě není ani příliš pohodlné. Pokud tedy ejakuluješ do spodního prádla, doporučoval bych se jít umýt a poté si obléci čisté spodní prádlo.

21.09.2019

Dobrý den, někde jsem četl, že ženy jsou plodné jen během určitého období během menstruace. Je to pravda? A proč tomu tak je/jak to funguje? A dalo by se to použít pro nechráněný sex, který by ale nevedl k oplodnění?

Kluk, 15 let

Milý Kluku,

Menstruační cyklus souvisí s dozráváním ženských pohlavních buněk, tj. vajíček. Jednou za měsíc (přesněji řečeno, jednou za 20 až 35 dní, v průměru pak jednou za 28 dní) dozraje v těle ženy jedno vajíčko. Pokud vajíčko není oplodněno, po čase odumírá a tělo se jej potřebuje zbavit, stejně jako se v děloze musí obnovit výstelka pro nové vajíčko. V určité fázi proto dochází ke krvácení, při kterém se z těla ven kromě krve a „nepoužitého“ vajíčka (to je ovšem velmi malé, jeho průměr činí pouhou desetinu milimetru, takže se ztrácí v krvi) dostávají i drobné částečky výstelky. U dospělé ženy odchází z těla při menstruaci přibližně 20 až 80 mililitrů krve, přičemž toto krvácení trvá obvykle 2 – 5 dní.
Menstruační cyklus tvoří několik fází. Tzv. „nultá fáze“ menstruačního cyklu trvá obvykle jen několik hodin, nanejvýš 1 den. Během této fáze se stahují (smršťují) svalová vlákna ve stěnách dělohy, čímž se výrazně sníží přítok krve do vnitřní vrstvy děložní sliznice. V důsledku nedostatečného prokrvení tato vrstva děložní sliznice odumírá. Po několika hodinách se svalová vlákna ve stěnách dělohy náhle uvolní, čímž vznikne naopak překrvení. Díky tomuto překrvení se odumřelé zbytky sliznice uvolňují, aby byly následně odplaveny z těla menstruačním krvácením.
Po této „nulté“ fázi nastává první fáze menstruačního cyklu neboli fáze deskvamační. Obvykle trvá jeden až čtyři dny. Během této fáze dochází k menstruačnímu krvácení (jedná se o menstruaci „v užším slova smyslu). Množství krve, které opouští tělo ženy či dívky během menstruace, činí přibližně 35 až 80 mililitrů. Rozsah menstruačního krvácení závisí na tělesné hmotnosti ženy či dívky, obvykle se uvádí, že na každý 1 kilogram tělesné hmotnosti ženy připadá při menstruaci přibližně 1 mililitr krve.
Druhá fáze cyklu se nazývá fáze regenerační. Trvá přibližně dva dny. Dochází při ní k obnově (regeneraci) vnitřní vrstvy děložní sliznice.
Třetí fáze se označuje jako fáze proliferační. Trvá přibližně 10 dní. V této fází dochází k dalšímu rozvoji vnitřní vrstvy děložní sliznice.
Konečně čtvrtá fáze neboli fáze sekreční celý cyklus uzavírá tím, že vnitřní vrstva děložní sliznice dozrává. V této fázi jsou vytvořeny nejlepší podmínky pro uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze. Nedojde-li k oplození vajíčka, dochází přibližně po 10-ti až 14-ti dnech k zahájení „nulté fáze“ dalšího menstruačního cyklu.
Za tzv. „plodné dny“ se považuje 10 až 14 dní této čtvrté neboli sekreční fáze menstruačního cyklu. Avšak tzv. metoda „plodných“ a „neplodných“ dnů patří k nejméně spolehlivým antikoncepčním metodám, a navíc v období dospívání je tato metoda zcela nepoužitelná, protože u dospívajících dívek je až 50% cyklů nepravidelných (což znamená, že délka jednoho cyklu buď nedosahuje dvaceti dnů, nebo přesahuje třicet pět dnů).

21.09.2019

Dobrý! Keď budem mať sex, tak (...) ?

David, 15 let

Milý Davide,

Při tzv. vaginálním pohlavním styku neboli souloži partner zavádí penis do partnerčiny pochvy (vagíny). Někteří mladí chlapci se obávají, že se při prvním pohlavním styku „netrefí“ penisem do pochvy, což v nich vyvolává určité znepokojení. Avšak pokud jsou partnerčiny pohlavní orgány během milostné předehry dostatečně zvlhčeny, zasunutí penisu do pochvy by nemělo činit obtíže.
Za předpokladu, že partnerka netrpí nějakou závažnou vývojovou vadou pohlavních orgánů (například vaginální stenózou, tj. chorobným zúžením poševního vchodu), si už partnerův penis „sám najde cestu“, protože ženské pohlavní orgány jsou již svým tvarem a funkcí k přijetí penisu uzpůsobeny.

21.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Rozhodl jsem se posilovat hodně každý den, ale jen s vlastni vahou. Ale přitom bych nechtěl vypadat jako nějaká gorila, jen abych byl silný a měl pevný svaly. Budou se mi zvětšovat svaly pokud budu takhle posilovat? Děkuji.

Balón, 15 let

Milý Balóne,

Posilování vlastní vahou vede ke zpevnění svalů, díky čemuž lze snadněji vykonávat různé fyzicky namáhavé úkony. Posilování vede rovněž k vizuálnímu zvýraznění svalstva, ovšem pouze za předpokladu, že svaly nejsou zakryty nadměrnou vrstvou tukové tkáně.
Pro dospívajícího jedince představuje přiměřenou zátěž vykonání 100 posilovacích cviků denně, přičemž cviky by měly být během dne rozděleny do pěti sestav po dvaceti provedeních. Zpočátku bych však doporučoval nižší zátěž, řekněme pět sestav po deseti provedeních.

20.09.2019

Dobrý den,
Už jsem sem jednou psal, a dostal jsem super odpověď a za ní moc děkuji. Akorát mi nebyla zodpovězena jedna otázka. Když si sáhnu na odkrytý žalud, je mi to velice nepříjemné. Nevím jestli to je normální nebo ne. Děkuji moc.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Nepříjemné pocity při dotýkání se žaludu jsou zřejmě způsobeny jeho přecitlivělostí. Tyto obtíže lze zmírnit pomocí pravidelného oplachování žaludu v čaji. K tomuto účelu se používá silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut (tedy o něco déle, než čaj určený k pití). Poté je však třeba nechat čaj zcela vychladnout, aby nedošlo k opaření.
Žalud lze v čaji buď přímo oplachovat (například ponořením koncové části penisu s přetaženou předkožkou do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké a savé látky namočené do čaje. Oplachování postačí provádět jednou denně, výsledek v podobě snížení nadměrné citlivosti žaludu se dostaví nejpozději do několika týdnů.
Pokud si nemůžeš předkožku přetáhnout tak, aby byl žalud zcela obnažen, oplachuj si pouze tu část žaludu, kterou lze obnažit bez obtíží. Rozhodně nedoporučuji snažit se předkožku násilím přetahovat až za okraj žaludu jen proto, aby sis mohl žalud oplachovat celý. Předkožku vždy přetahuj jen tak daleko, abys necítil bolest (to platí i pro přetažení předkožky za účelem oplachování žaludu).

20.09.2019

Dobrý den, mám problém že mám pocit že když jsem tlustej, že se nikomu nelíbím, prostě že nikdy nebudu mít holku :(
Ještě mám jednu otázku, nedávno jsem dělal kliky a nějak jsem si prohl levou lopatku a od té doby mě bolí, když dělám třeba předklon a nebo když nechám levou ruku volně viset, co s tím?

Anonym, 12,5 let

Milý Anonyme,

1) Pro naprostou většinu dívek není při navazování důvěrnějších vztahů rozhodujícím kritériem chlapcův vzhled, nýbrž jeho vlastnosti. Dívka od chlapce zpravidla očekává, že bude spolehlivý, čestný, upřímný, a že bude projevovat dostatek porozumění. Naproti tomu chlapec, který má sice atraktivní vzhled, avšak neplní dané sliby, není ochoten poskytnout pomoc, dělá ze sebe někoho, kým není a rozšiřuje mezi ostatními lidmi informace, s nimiž se mu někdo důvěrně svěřil, si obvykle důvěru dívky ani přes svůj atraktivní vzhled nezíská.
Kromě toho nemůžeš vědět, zda se nikomu nelíbíš. Mnozí dospívající lidé posuzují svůj vzhled přehnaně kriticky a neustále na sobě hledají jen samé nedostatky, ačkoliv ve skutečnosti mohou být docela pohlední. Drobné nedostatky zevnějšku lze navíc různými způsoby korigovat. Například příliš „tučný“ obličej lze vizuálně „zúžit“ delším účesem, protože vlasy splývající po stranách obličeje vyvolají optický dojem užšího obličeje, zatímco krátký účes naopak zdůrazňuje plnost a kulatost obličeje.
Mnohem závažnější je, že nadváha či obezita představuje zdravotní riziko. U osob s nadváhou se například častěji vyskytují různá onemocnění oběhové soustavy. Jestliže chceš redukovat svoji nadměrnou hmotnost, můžeš navštívit stránku „Potřebuješ zhubnout?“, kde najdeš několik základních rad a doporučení.
2) Bolest může být způsobena například namožením některého ze svalů zad, v horším případě poškozením vazivové tkáně. Doporučuji ponechat levou paži v klidu a nevystavovat ji nadměrné zátěži. Pokud chceš vykonávat posilovací cviky s vlastní vahou (k nimž patří i kliky), doporučuji konzultovat správné provedení těchto cviků s trenérem nebo učitelem tělocviku, který tě může upozornit na případné chyby, jichž se dopouštíš. Pokud však chceš zhubnout, namísto vykonávání posilovacích cviků bych spíše doporučoval některou z komplexních pohybových aktivit, k nimž patří například plavání, jízda na kole, běh na lyžích a podobně.

20.09.2019

Dobrý den, v poslední době když masturbuji, tak už mě normální technika (...) přestává bavit. Proto bych se chtěl zeptat, jestli je více metod a pokud ano, prosím napište nějaké návrhy. Děkuji.

Nevím, 13 let

Milý Nevíš,

Především je třeba si uvědomit, že ať už budeš masturbaci vykonávat jakýmkoliv způsobem, její výsledek bude stále stejný, tj. dosažení orgasmu a ejakulace. Z tohoto hlediska tedy nelze očekávat žádné výraznější změny. Totéž platí i pro další sexuální aktivity. Jestliže tě masturbace nebaví, můžeš jí vykonávat alespoň z důvodu její zdravotní prospěšnosti, která spočívá například v uvolnění psychického napětí (neboli tenze).
Konkrétní způsoby vykonávání masturbace se od sebe liší v několika rovinách. První rovinu představuje způsob uchopení penisu a tempo vykonávání tzv. masturbačních pohybů, druhou tělesná poloha při masturbaci a třetí souběžná stimulace (tj. dráždění) dalších eroticky citlivých částí těla. Těžko ti však mohu poradit konkrétní způsob vykonávání masturbace, který by ti mohl vyhovovat, protože to, co může být příjemné jednomu, nemusí být příjemné druhému. Masturbace slouží mimo jiné i k důkladnějšímu poznávání vlastního těla a vlastních pocitů, což za tebe nikdo jiný neudělá.
Tak například způsob uchopení penisu při masturbaci do značné míry závisí na rozměrech a tvaru tohoto orgánu, přičemž individuální rozdíly mezi jednotlivými muži či chlapci mohou být značné. Také volba vhodné tělesné polohy závisí na každém jedinci a na tom, co považuje za pohodlné. Pokud jde o stimulaci dalších eroticky citlivých částí těla, ponechávám na tobě, abys objevil, které to jsou.

19.09.2019

Dobrý den. Prosím nezveřejňovat otázku, jen odpověď (...) Předem děkuji za odpověď.

Otázka, 13 let

Milý Otázko,

Nedovedu posoudit, zda jsou tvé obtíže projevem nějaké poruchy, nebo zda se jedná pouze o reakci na stres či obavy spojené s vykonáváním činnosti, o níž se v dotazu zmiňuješ. Důležité je, aby ses nebál vlastního těla a jeho projevů. Pro důkladnější uvolnění mohu doporučit například koupání v teplé vodě či poslech oblíbené hudby. Snaž se být trpělivý a pokud se ti něco nedaří, nenech se odradit a zkoušej to dále.

19.09.2019

Dobrý den,
Před chvílí jsem si dočetl Váš článek „Žalud a předkožka“ a jsem si celkem jistý, že mám problém, o kterém píšete zvaný „fimóza“. Předkožku dokážu přetáhnout přes žalud jen když nemám erekci. Také se mi zdá, že vnitřní strana předkožky je přilepena k žaludu zhruba na spodní části žaludu. Také to trochu bolí když předkožku přetahuji.Když si sáhnu na odkrytý žalud je to nepříjemné, zvlášť když o něj třu prstem.Když masturbuji nepřetahuji předkožku úplně, ani ne do půlky. Bojím se obřízky, ale také se bojím jak to bude dál s mým sexuálním životem
(...) Děkuji moc za pomoc.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Jestliže přetahování předkožky činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o tzv. relativní zúžení předkožky, které se v období dospívání vyskytuje poměrně často (v tvém věku přibližně u 15% chlapců). K uvolnění relativního zúžení předkožky dochází v naprosté většině případů spontánně, tedy bez jakéhokoliv zásahu, a to zpravidla ještě před koncem puberty.
Pokud jde o „přilepení“ předkožky k žaludu na jeho spodní straně, pravděpodobně se nejedná o žádné onemocnění či vadu, nýbrž o tzv. uzdičku neboli frenulum. Uzdička tvoří normální součást penisu.
Jedinou absolutní indikací k provedení cirkumcize (neboli obřízky) je vzácné autoimunitní onemocnění LSA/BXO (lichen sclerosus et atrophicus/balanitis xerotica obliterans), které se však vyskytuje pouze u jednoho z 10 000 mužů. Mezi příznaky LSA/BXO patří především bílé zbarvení prstence předkožky. Naproti tomu relativní zúžení předkožky nepředstavuje absolutní indikaci cirkumcize (to znamená, že zákrok sice provést lze, avšak jeho provedení není nutné).
Tvé obavy ohledně sexuálního života jsou předčasné. Průměrný věk prvního pohlavního styku se v ČR dlouhodobě pohybuje u obou pohlaví okolo 18-ti let. Tvé pohlavní orgány se stále ještě vyvíjejí a pravděpodobnost, že relativní zúžení předkožky spontánně ustoupí před dosažením uvedeného věku, je poměrně vysoká (ve věku okolo 18-ti let přetrvává relativní zúžení již jen u necelého 1% chlapců či mladých mužů). Důležité je, aby sis předkožku nepřetahoval násilím, jinak by mohlo dojít k poranění. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“, o níž se zmiňuješ v úvodu dotazu.

19.09.2019

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, je normálne, že po plávaní mám akoby scvrknutý penis aj semenníky?

Matúš, 13 let

Milý Matúši,

Ke smrštění šourku dochází v chladném prostředí, například při pobytu v chladném prostoru bez dostatečného oblečení nebo při koupání ve studené vodě. Naopak při pobytu v horkém prostředí, při koupání v teplé vodě nebo při zvýšené tělesné teplotě se šourek uvolňuje. Důvodem je udržování stálé teploty varlat, která se pohybuje okolo 34 °C. Společně se smrštěním šourku může docházet i k většímu či menšímu smrštění kožního pokryvu penisu.
Je naprosto normální, že po delším pobytu ve vodě nebo při delším nošení mokrých plavek dochází k dočasnému smrštění šourku, případně i kožního pokryvu penisu. Pod mokrými plavkami se totiž povrch těla ochlazuje. Ke smrštění šourku a k přitažení varlat blíže k dutině břišní dochází proto, aby došlo k udržení jejich stálé teploty. Poté, co se varlata „ohřejí“ na teplotu okolo 34 °C, se šourek postupně opět uvolní a pohlavní orgány se vrací do svého „původního stavu“.

19.09.2019

Dobrý den, v kolika letech rostou chlupy v podpaždí a kolem penisu? (...)

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Pubické ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů) se u chlapců začíná vyvíjet nejčastěji ve věku 12 až 13 let. Axilární ochlupení (tj. ochlupení v podpaží) se začíná vyvíjet nejčastěji 1 až 2 roky po nástupu vývoje pubického ochlupení. Avšak za normální se považuje i dřívější nebo pozdější věk nástupu vývoje ochlupení, a to zhruba v rozmezí 10 až 15 let. Růst ochlupení je dán nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i dědičnými dispozicemi. Proto se u některých jedinců začíná tělesné ochlupení vyvíjet dříve, u jiných později.

18.09.2019

Je směr růstu penisu určený tím, v jaké poloze ho nosím ve spodním prádle? (Mam ho v trenkách směrem dolů a v erekci směřuje také dolů)

mArTiN, 17 let

Milý mArTiNe,

Směrování penisu v klidovém stavu a jeho sklon při erekci jsou dány délkou a pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Poloha penisu ve spodním prádle nemá na jeho sklon žádný vliv. Při erekci může penis směřovat buď vzhůru, rovně kupředu nebo dolů. Všechny možnosti jsou normální (jejich procentuální zastoupení u dospívajících chlapců je uvedeno v následující tabulce, přičemž při sklonu 0 až 85 ° penis směřuje vzhůru, při sklonu 85 až 95 ° směřuje dopředu a při sklonu 95 až 180 °dolů). Několik příkladů možného sklonu penisu při erekci je znázorněno na obrázku níže.

  

18.09.2019

Dobrý den, kdybych si oholil chlupy nad penisem, jak dlouho by trvalo než zase narostou?

Patrik01, 14 let

Milý Patriku01,

Pubické ochlupení dorůstá tempem okolo 1 cm za měsíc, přičemž u dospělého člověka dosahují chlupy z pubického ochlupení délky přibližně 6 cm. Do této délky mohou chlupy dorůst přibližně za půl roku od jejich oholení.

18.09.2019

Dobrý den, v poslední době mám kůži na penisu v porovnání s dřívějškem tmavší než jinde. Není to nějaká porucha?

Patrik01, 14 let

Milý Patriku01,

Jednou z tělesných změn, k nimž dochází v období dospívání, je i zvýšená pigmentace vnějších pohlavních orgánů. Pigmentace spočívá ve změně množství a struktury kožního barviva neboli pigmentu. V důsledku zvýšené pigmentace je pokožka na některých částech těla tmavší, než na jiných.
Je naprosto normální, že u dospívajícího a dospělého člověka je zbarvení vnějších pohlavních orgánů tmavší, než bylo v dětství před pubertou. U chlapců v období dospívání většinou pigmentuje nejprve šourek, o něco později i penis. U dospívajících dívek pigmentují velké stydké pysky.

18.09.2019

Je normální, že při erekci mám 16cm? Není to moc?

Sayr0, 13 let

Milý Sayr0,

Uvedená délka penisu je sice vzhledem k tvému věku nadprůměrná, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 6 ± 1 cm (tj. 5 až 7 cm) v klidovém stavu a 12,5 ± 1,5 cm (tj. 11 až 14 cm) při erekci. Rozdíl oproti průměrným rozměrům penisu však v tvém případě není nijak abnormálně vysoký.

17.09.2019

Ako honiť s kondómom?

Michal, 16 let

Milý Michale,

K vykonávání masturbace není kondom zapotřebí. Pokud jej však chceš k této činnosti používat, neměly by masturbační pohyby být příliš prudké a rychlé, jinak se kondom bude shrnovat či přímo svlékat.

17.09.2019

Dobrý den. Je mi 13let a mám stále spojenou předkožku s žaludem, spraví se to někdy?

Osoba, 13 let

Milý Osobo,

Proces oddělování předkožky od žaludu může probíhat různým tempem. U některých chlapců i v pubertě přetrvává tzv. konglutinace, což je „slepení“ mezi povrchem žaludu a vnitřním listem předkožky. Zatímco ve věku 11 až 12 let má konglutinaci většího či menšího rozsahu přibližně 34% chlapců, ve věku 13 až 14 let je to pouze 13% chlapců a ve věku 16 až 17 let již jen 3% chlapců. Ve věku 18 let přetrvává konglutinace u méně než 1% chlapců či mladých mužů.
Především je důležité, aby ses nesnažil předkožku ze žaludu strhnout násilím. Tím by sis mohl způsobit poranění, které by bylo nejen nepříjemné, ale v jeho důsledku by mohlo dojít k trvalému srůstu mezi zjizvenými částmi žaludu a vnitřního listu předkožky. Takovýto druhotný srůst by již vyžadoval léčbu. Pokud možno bys měl respektovat, že k uvolnění „slepené“ předkožky dochází postupně a individuálním tempem. I když nebudeš dělat vůbec nic, je velmi pravděpodobné, že předkožka se od žaludu „odlepí“ spontánně, tedy „sama od sebe“.
Pokud se však zmíněné „spojení“ mezi žaludem a předkožkou nachází na spodní straně penisu, nejedná se o žádnou konglutinaci, nýbrž o uzdičku neboli frenulum. Uzdička je naprosto normální součástí penisu. Jedná se o tkáň, jejíž povrch svým vzhledem připomíná vnitřní list předkožky. Uzdička vybíhá z vnitřního listu předkožky a „napojuje se“ ke spodní straně žaludu zpravidla několik milimetrů pod ústím močové trubice (tj. pod otvorem, jímž z těla vychází moč). Uzdičkou prochází tzv. frenulární arterie, což je tepna, která zajišťuje, aby tkáň v okolí ústí močové trubice byla dostatečně zásobena krví. Na následujícím obrázku je uzdička vyznačena šipkou.

17.09.2019

Dobrý den,
Mohu se zeptat, co vše se dá očekávat od 13ti leté prohlídky? Děkuji.

Petr, 12 let

Milý Petře,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je obsahem preventivní prohlídky ve věku 13-ti let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, dále kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly sekundárních pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.
Preventivní prohlídka ve věku 13-ti let tedy probíhá přibližně stejným způsobem, jako předchozí preventivní prohlídka ve věku 11-ti let, kterou jsi již absolvoval.

17.09.2019

Dobrý den, je mi 15 a stále si nemohu přetáhnout předkožku. Je to velký problém ? Jak to mohu řešit? - bez doktora? Díky.

Adam, 15 let

Milý Adame,

Proces uvolňování předkožky může trvat různě dlouhou dobu a není časově limitován. Zatímco u některých chlapců dochází k jejímu uvolnění již v dětství před pubertou, u jiných až během puberty nebo v jejím závěru. Důležité je, aby sis nezpůsobil poranění při násilných a nešetrných pokusech při přetažení zúžené předkožky.
Proces uvolňování předkožky lze podpořit pravidelným zvlhčováním jejího prstence pomocí vhodného krému či masti. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

17.09.2019

Dobrý den, asi před 1 měsícem jsem byl na preventivní prohlídce a doktorka mi kontrolovala pohlavní orgán (kluk), mezitím (...) Co tím měla na mysli? Chtěla něco zjistit nebo co?

Kokos, 13,7 let

Milý Kokose,

Lékařka zřejmě kontrolovala, zda lze přetáhnout předkožku přes žalud. Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. sice kontrola pohlavních znaků tvoří součást preventivní prohlídky u dětí a dospívajících, a to konkrétně ve věku 7, 9, 11, 13 a 15 let, avšak kontrola retraktibility (doslova „přetažitelnosti“) předkožky není ve vyhlášce výslovně uvedena jako součást preventivní prohlídky. Lékařka tedy při preventivní prohlídce kontrolovala více, než by podle vyhlášky musela. Pokud ti však provedením zmíněného výkonu nezpůsobila žádnou újmu na zdraví, není důvod k podávání stížnosti na její postup. Jiná situace by nastala, kdyby ti lékařka během prohlídky způsobila nějaké poranění. V takovém případě by nastal důvod k podání stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., § 93.

17.09.2019

Zdravím, nyní mám penis asi 5 cm velký bez erekce, s erekcí ho mám dlouhý přibližně 15cm. Nelíbí se mi, že je tak malej (bez erekce). V kolika letech tak pravděpodobně se může zvětšit? 2) Když si chci koupit kondomy, kde je nakoupím a popřípadě mohu si je koupit?

Michal, 14 let

Milý Michale,

1) Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Délka v klidovém stavu je u tebe sice mírně podprůměrná, avšak rozdíl 1 cm je prakticky zanedbatelný. Délka při erekci je průměrná. Větší rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci je způsoben pravděpodobně vyšší pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Čím pružnější jsou tyto vazy, tím větší je rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci. Pro posouzení rozměrů penisu je však podstatná jeho délka při erekci, nikoli v klidovém stavu. Vzhledem k tvému věku lze předpokládat, že u tebe ještě dojde k růstu penisu, avšak pružnost závěsných vazů se nemění, a tudíž lze očekávat, že i ve vyšším věku bude rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci poměrně výrazný.
2) Kondomy lze zakoupit v lékárně, v drogerii nebo v supermarketu. Jejich prodejnost není omezena žádnou zákonem stanovenou věkovou hranicí, a tudíž si je může koupit kdokoliv. Pokud by ti v obchodě odmítli prodat kondom z důvodu „nízkého věku“, dopustili by se diskriminace zákazníka, což je protiprávní jednání, za něž prodávajícímu hrozí pokuta ze strany České obchodní inspekce. Do tvého věku prodávajícímu nic není a při nákupu kondomu nejsi povinen svůj věk sdělovat ani prokazovat.

17.09.2019

Dobrý den, o kolik let dokážou agonisté gonadoliberinu zpozdit kostní věk za 1 rok používání? Dokážou ten kostní věk i téměř zastavit? Proč mi je endokrinolog chce už vysadit?

Pepa, 13 let

Milý Pepo,

Léčbu uvedenými léčivy je třeba ukončit nejpozději před nástupem tzv. růstového spurtu, tedy do věku 13-ti let. Postup tvého lékaře je tedy zcela standardní a těžko proti němu lze něco namítat. Pokud by k ukončení léčby nedošlo včas, proces růstu do výšky by byl narušen a pacient by s největší pravděpodobností nedosáhl normální tělesné výšky. Konkrétní rozdíl oproti normální tělesné výšce ani tempo zpomalení růstu si však netroufám odhadovat, protože závisí na celé řadě vnitřních i vnějších faktorů.

17.09.2019

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jak zhubnu co nejvíce a nejrychleji? Nemám čas cvičit každý den, mel bych snížit příjem potravy? Jsem počítal BMI a vychází mam obezitu 3. Stupně. Zhubnu kdybych přestal jist třeba dva dny v týdnu? Děkuji.

Jacob, 16 let

Milý Jacobe,

Především by ses neměl snažit zhubnout co nejrychleji a už vůbec bys neměl vynechávat jídlo v určitých dnech. Naopak, jíst bys měl pravidelně, což znamená, že svůj denní příjem potravy bys měl rozdělit do pěti (nebo ještě lépe do šesti) jídel denně. Jednotlivé porce by však měly být menší a vyhýbat by ses měl tučným pokrmům a světlému pečivu.
Další rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

16.09.2019

Ahoj, mám otázku, v podpaží na levé straně mi už rostou nějaké chloupky, zatím malé černé chloupky, prostě normální ochlupení v podpaží co doroste, ale druhá strana nic. Bojím se, že nedoroste. Předem děkuji za odpověď.

Adam, 15 let

Milý Adame,

Tvé obavy jsou předčasné, neboť v období dospívání se někdy mohou vyskytnout větší či menší vývojové asymetrie. Například se může stát, že dospívajícímu chlapci začnou růst vousy nejprve na jedné tváři, zatímco teprve s určitým „opožděním“ začnou vyrůstat i na druhé tváři. Do konce puberty se však většina takovýchto asymetrií vyrovná. Je tedy velmi pravděpodobné, že dříve či později se u tebe objeví axilární ochlupení i v pravé podpažní jamce.
Také je možné, že drobné rozdíly v hustotě ochlupení u tebe přetrvají ještě do počátku dospělosti (tj. že i po několika letech vývoje bude ochlupení v jedné podpažní jamce o něco málo řidší než v druhé), avšak i takovéto rozdíly se časem mohou vyrovnat.

16.09.2019

Dobrý den, chtěl jsem se jen zeptat, jestli je normální, že se radši bavím s holkami/kamarádkami (vrstevnicemi) než s klukama/kamarády  i když máme třídu plnou kluků a pořád trávím čas spíše s klučičí partou.

Pavel (Paulí), 17 let

Milý Pavle (Paulí),

Zatímco některým dospívajícím chlapcům činí komunikace s dívkami určité nesnáze (například z důvodu ostychu či jiných komunikačních bariér), pro jiné je naopak snadnější komunikovat s dívkami, zejména pokud si s ostatními chlapci tolik nerozumí či nesdílejí jejich zájmy a záliby. Stejně tak dobře je možné, že dívky si s tebou povídají raději než s ostatními chlapci, protože jsi vůči nim citlivější, ohleduplnější a dovedeš jim projevit více pochopení než ostatní. Na tom, že ti lépe vyhovuje komunikace s vrstevníky opačného pohlaví, nespatřuji nic abnormálního. Samozřejmě je však vhodné, abys alespoň v nejnutnější míře udržoval dobré vztahy i se spolužáky téhož pohlaví, jinak by ses vůči nim mohl ocitnout v izolaci.

16.09.2019

Když budu chtít kompletně a "navždy" odstranit ochlupení, aby už nerostlo (např. v podpaží, strniště na obličeji), je to možné nějakou speciální procedurou provést, existuje něco podobného?

Pavel111, 16 let

Milý Pavle111,

Trvalé epilace (tj. odstranění chloupků i s vlasovými váčky neboli folikuly) lze dosáhnout vypálením vlasových váčků laserem. Tento zákrok je však třeba podstoupit opakovaně, protože laser vypaluje pouze ty váčky, z nichž právě vyrůstá chlup. Váčky, z nichž momentálně žádný chlup nevyrůstá, však zůstanou zachovány. Z tohoto důvodu se vypalování podstupuje několikrát po sobě s několikatýdenními prodlevami.
Provádění tohoto výkonu však nemá smysl podstupovat v období dospívání, kdy se ochlupení ještě vyvíjí, nýbrž až v dospělosti, kdy je již vyvinuto. Pokud bys celou proceduru podstoupil před dosažením věku 18-ti let, zůstalo by „nevypáleno“ určité množství váčků, z nichž dosud žádné chloupky nevyrůstají, v pozdější době však vyrůstat mohou.
Výkon se provádí na některých soukromých dermatologických pracovištích a zájemce si jej hradí sám. Před podstoupením laserové epilace je však třeba zvážit případná zdravotní rizika, protože výkon nemusí být vhodný pro každého. Výkon je rizikový zejména u osob se suchou pletí, případně s jakýmkoliv chronickým kožním onemocněním. Avšak i u zdravého jedince je třeba počítat s tím, že během tří až čtyř týdnů po výkonu se mohou dostavovat různé kožní obtíže.

16.09.2019

Co si myslíte o používání jablečného octu na tu pleť (spíše mastnou)?

Pavel111, 16 let

Milý Pavle111,

Jablečný ocet obsahuje zhruba 5 – 6 % kyseliny octové (odborně nazývané acidum aceticum). Nanášení jablečného octa na pokožku obličeje příliš nedoporučuji, protože se jedná o kyselinu, která může již v koncentraci okolo 5 % způsobit podráždění pokožky, nebo dokonce její popálení.
Pokud už chceš jablečný ocet používat, neměl bys jej aplikovat plošně (tedy na celý obličej), nýbrž pouze v místech výskytu akné. Ocet je třeba nejprve zředit vodou v poměru 1 : 5 (1 díl octa na 5 dílů vody), do takto vzniklého roztoku namočit kousek vaty a na 5 až 10 sekund přiložit k pupínku. Takto ošetřené místo je poté třeba umýt teplou vodou s mýdlem.
K rozsáhlejšímu čištění pleti obličeje však použij raději pleťovou vodu, kterou lze zakoupit v lékárně. Také pleťová voda se nanáší pomocí kousku vaty, případně pomocí čistého měkkého hadříku, avšak na rozdíl od výše zmíněné kyseliny ji není třeba oplachovat a lze ji aplikovat na větší plochy kůže, nikoliv jen na samotné pupínky.

15.09.2019

Lidi se mi posmívají, že jsem gay, bcs nosím zakasané triko do kalhot. Je tento styl oblékání v pořádku?

Martin, 17 let

Milý Martine,

Žádná úprava oblečení sama o sobě nevypovídá o té či oné sexuální orientaci. Jestliže ti někteří lidé tvrdí, že uvedený způsob nošení oblečení vypovídá o homosexuální orientaci, zřejmě tě jen chtějí vyprovokovat k tomu, aby ses přizpůsobil jejich zkreslenému vnímání skutečnosti. Navíc není vyloučeno, že titíž lidé by se ti posmívali, i kdybys nosil triko tak, jak je podle jejich názoru „normální“. Ve skutečnosti totiž nejde o triko, ale o ubohou provokaci, která vypovídá o duševní omezenosti osob, které jsou schopny si něco takového vymyslet, jen aby se druhého člověka dotkli nebo jej zesměšnili. Ve skutečnosti zesměšňují především sami sebe. Důležité je, aby ses nenechal takovýmito lidmi vyprovokovat, nesnažil se jejich nátlaku podlehnout a kvůli jejich posměškům neměnil způsob nošení zmíněné části oblečení. V opačném případě ostatní získají dojem, že s tebou lze snadno manipulovat a kdo ví, k čemu by se tě snažili přimět příště.

15.09.2019

Dobrý večer. Všimol som si že už dlhšiu dobu sa oveľa viacej bavím s babou ktorá sa mi páči. Pred tým si ma ani nevšimla a teraz mi stále píše, hrajeme spolu hry a zabávame sa a všimol som si že častejšie na mňa pozerá a volá ma aby som išiel s ňou na jeden koncert. Myslíte že sa jej tiež páčim alebo to je iba "friendzone" (kámo alebo tak ma ešte nenazvala) tak chcem vedieť ako sa mám k nej chovať či mám trochu prejavovať že sa mi páči alebo sa k nej chovať normálne ale zase nechcem aby si myslela že sa mi nepáči. Ďakujem za odpoveď.

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Jestliže s tebou dívka tráví volný čas, hraje si s tebou, často se na tebe dívá a dokonce chce, abys s ní šel na koncert, jistě k tobě cítí sympatie. Pokud se ti dívka líbí a chceš s ní chodit, měl bys její pozvání přijmout. Své sympatie můžeš dívce projevit milým a pozorným chováním, avšak na druhou stranu by ses neměl snažit vaše vzájemné sbližování příliš urychlit, aby si dívka nezačala myslet, že ti jde pouze o navázání tělesného kontaktu.
K dívce by ses tedy měl chovat vlídně a být na ni milý, avšak není nutné, abys jí hned vyznával lásku. Až spolu budete trávit ještě více času a ještě lépe se navzájem poznáte, budete si moci sdělovat i svoje důvěrné pocity, aniž by vás to přivádělo do rozpaků.

15.09.2019

Dobrý den, mám rád tonic. Je na něm však uvedeno "nevhodné pro děti a těhotné ženy". Proč je pro mě chinin nebezpečný a kolik toniku můžu vypít? Děkuji za odpověď.

Pan McKinley, 16 let

Milý Pane McKinley,

Nežádoucí účinky chininu se projevují při dávce nad 200 až 300 miligramů a patří k nim bolesti hlavy, nevolnost a pokles množství krevních destiček neboli trombocytopenie. Z tohoto důvodu se pití nápojů obsahujících chinin nedoporučuje malým dětem a těhotným ženám. Dospívající nebo dospělý člověk by měl sledovat údaje o množství chininu, které jsou uvedeny v informaci pro spotřebitele, přičemž množství vypitého nápoje by mělo být takové, aby nebyl překročen výše uvedený limit.
V praxi je však téměř nemožné vypít během jednoho dne takové množství toniku, které by vedlo k otravě touto látkou. Množství obsaženého chininu kolísá podle jednotlivých značek toniku v rozmezí zhruba 30 až 80 miligramů na 1 litr. Pokud tedy nevypiješ více než 2,5 litru toniku denně, neměla by ti hrozit otrava.

15.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde seženu lubrikační gel na masturbaci?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Lubrikační gel lze zakoupit v drogerii nebo v lékárně. Koupit si jej můžeš také ve větších supermarketech, kde je obvykle umístěn v oddělení kosmetiky. Lubrikační gel patří mezi kosmetické přípravky a jeho prodejnost není omezena žádnou zákonem stanovenou věkovou hranicí.
Před nákupem gelu bys však měl zvážit, zda jej opravdu potřebuješ. Lubrikační gel slouží ke snížení nadměrného tření při vykonávání sexuálních aktivit včetně masturbace. Pokud však k nadměrnému tření nedochází (a pokud lze kožním pokryvem penisu volně pohybovat), není používání lubrikačního gelu nutné. Na druhou stranu je pravda, že někteří lidé lubrikační gel používají (nebo jeho používání alespoň někdy vyzkoušeli), i když by se bez něj docela dobře obešli.

15.09.2019

Můj penis měří v klidu 4,5 cm a v erekci 14 cm. Není to moc velký rozdíl?

Ron, 14 let

Milý Rone,

Rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je dán délkou a pružností závěsných vazů, na nichž je penis uvnitř těla upevněn. Čím jsou tyto závěsné vazy pružnější, tím větší je délkový rozdíl mezi klidovým stavem a erekcí.
U chlapců a mužů, kteří mají závěsné vazy penisu vysoce pružné, může být rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci až několikanásobný. Naopak u jedinců, jejichž závěsné vazy jsou tuhé, je tento rozdíl jen malý (při extrémně nízké pružnosti závěsných vazů dokonce při erekci dochází pouze ke zpevnění a napřímení penisu, nikoli k jeho prodloužení).
Podle údajů o délce penisu, které v dotazu uvádíš, zřejmě patříš k jedincům, kteří mají závěsné vazy vysoce pružné. Avšak nemusíš se nijak znepokojovat, protože se nejedná o žádnou vadu či poruchu. Pružnost vazů je dána vrozenými předpoklady a nelze ji měnit.

15.09.2019

Dobrý den,je v pohodě když u kořene penisu mám černé chlupy a na šourku bílé-zrzavé chlupy?

Anonym, 12,5 let

Milý Anonyme,

Ano, ochlupení okolo kořene penisu je zpravidla tmavší, než ochlupení na jiných částech těla včetně šourku. Dokonce i mnozí světlovlasí lidé mají pubické ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů) ve srovnání s barvou vlasů relativně tmavé. Určitě se tedy nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že chloupky okolo penisu jsou tmavší, než chloupky vyrůstající na šourku. Pubické ochlupení se od vlasů a od chlupů na jiných částech těla liší také tím, že je obvykle zvlněné, případně kudrnaté, a to i u lidí, kteří mají rovné vlasy.

15.09.2019

Dobrý den, (...) prosím zveřejnit jen odpověď, děkuji.

Michal, 13,5 let

Milý Michale,

1) Tvar a rozměry žaludu jsou dány vrozenými dispozicemi, k nimž patří například pružnost vazivových tkání penisu. Vzhledem k rozmanitosti individuálních vrozených předpokladů se vzhled žaludu může u jednotlivých mužů a chlapců mírně lišit (několik možných variant je znázorněno na obrázku níže), i když jeho „základní“ tvar je u všech přibližně stejný.

Možné varianty tvaru žaludu: 1) zaoblený, 2) protáhlý, 3) zploštělý, 4) kónický, 5) zahrocený v důsledku keratinizace

Není však pravdou, že by dlouhodobě obnažený žalud „narůstal“ do větších rozměrů, než žalud zakrytý. Naopak, v důsledku keratinizace, která je vyvolána neustálým otíráním obnaženého žaludu o různé povrchy, se jeho objem poněkud snižuje. Dalším možným důsledkem keratinizace žaludu jsou změny ve tvaru horní části jeho okraje (viz obrázek č. 5).
2) Pokud jde o délku ústí močové trubice (tj. otvoru protáhlého tvaru, jímž z těla vychází moč), ta se běžně pohybuje okolo 1 ± 0,5 cm (tj. 0,5 až 1,5 cm). Podobně jako jiné rozměry penisu, také rozměr ústí močové trubice se během puberty zvětšuje, i když jen mírně.
Podle výsledků britského výzkumu z r. 2006 (Hutton a kol.: Normal anatomy of the external urethral meatus in boys, 2006) činí průměrná délka tohoto otvoru u chlapců ve věku 12-ti let přibližně 0,65 cm (tj. 6,5 mm), ve věku 14-ti let 0,75 cm (tj. 7,5 mm) a ve věku 16-ti let 0,85 cm (tj. 8,5 mm).
Samozřejmě, že i velikost ústí močové trubice může být individuální, pokud by však v dospělosti dosahovala méně než 0,5 cm, jednalo by se o projev tzv. stenózy (neboli zúžení) ústí močové trubice, zatímco pokud by překročila délku 1,5 cm, mohlo by se jednat o projev rozštěpu močové trubice. Jakýkoliv rozměr mezi 0,5 a 1,5 cm je však normální.

15.09.2019

1) Jaké přípravky mám používat, abych měl dokonalou pleť na obličeji bez vad?
2) Dá se spravit ptačí hrudník?

Pavel111, 16 let

Milý Pavle111,

1) V období dospívání je velmi obtížné udržovat pleť obličeje v „dokonalém“ stavu, protože hormonální změny, jimiž prochází organismus každého zdravého dospívajícího jedince, vedou  mimo jiné i k výskytu typických projevů na pokožce. V důsledku hormonálních změn totiž u dospívajícího jedince narůstá produkce kožního mazu, což vede k ucpávání vývodů mazových žlázek s následnými zánětlivými reakcemi. Tyto projevy se odborně nazývají „acne vulgaris“ neboli akné.
Základem péče o pleť je její každodenní mytí, přičemž pro mytí obličeje je vhodné používat mýdlo pro citlivou pokožku, případně mýdlo s obsahem hydratačního krému. Používání „obyčejného“ mýdla by mohlo pokožku vysušovat, což by však ve svém důsledku vedlo k ještě většímu nárůstu produkce mazu. Obličej by sis tedy měl mýt pravidelně (alespoň jednou, lépe však dvakrát denně), nicméně tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysušování.
Samozřejmě, že záleží také na typu pleti konkrétního jedince. Zatímco někteří dospívající mají pleť mastnou, jiní ji mají „od přírody“ suchou. Pro ošetření mastné pleti lze využít čisticí pleťovou vodu, naopak pro ošetření suché pleti se používá hydratační pleťový krém.
Tvorbě akné nelze u dospívajícího jedince zcela a beze zbytku zabránit, nicméně pokud se akné vyskytne, lze pro oplachování postižených míst použít například Jarischův roztok, který se prodává v lékárnách a jehož cena je (při stejné účinnosti) zpravidla nižší, než ceny komerčně vyráběných prostředků „proti akné“. Pokud se však v obličeji vyskytne více než 20 pupínků současně, doporučuji navštívit kožního lékaře (dermatologa), který může předepsat léčiva s obsahem kyseliny azelaové nebo retinoidů.
2) Pectus carinatum neboli „ptačí hrudník“ je deformita hrudníku, která spočívá ve vychýlení hrudní kosti směrem dopředu. Příčinou zmíněného vychýlení je abnormálním růstu chrupavek, které spojující hrudní kost se žebry.
Mírnější formy „ptačího hrudníku“ nevyžadují chirurgickou léčbu. Uspokojivé korekce tvaru hrudníku lze při mírnějších formách této vady dosáhnout nošením speciálního korzetu, a to po dobu několika týdnů až několika měsíců. Výsledky bývají uspokojivé, avšak léčbu je třeba zahájit před ukončením růstu. K nežádoucím účinkům patří bolesti zad a zvýšené riziko vzniku kožních onemocnění v místech, kde korzet přiléhá k tělu.
Chirurgickou léčbu lze doporučit u závažnějších deformit hrudníku, které narušují normální činnost orgánů uložených v hrudní dutině (tedy srdce a plic) a omezují činnost dýchací a oběhové soustavy. Naproti tomu podstupování chirurgické léčby mírné deformity hrudníku z ryze „estetických“ důvodů (tedy z pouhé nespokojenosti pacienta s jeho vnějším vzhledem) nelze příliš doporučovat, protože operace hrudníku představuje pro organismus vysokou zátěž, a tudíž je třeba vždy pečlivě zvážit, zda je opravdu nutná.

14.09.2019

Jak často si mám vymasturbovat penis, abych neměl poluci?

Rosťa, 13 let

Milý Rosťo,

Příčinou poluce (neboli samovolného výronu semene ve spánku či během probouzení) je prudký nárůst hladiny mužských pohlavních hormonů v krvi. Pravidelným vykonáváním masturbace sice lze pravděpodobnost výskytu samovolného výronu semene poněkud snížit, avšak nikoli zcela a beze zbytku. Pokud u dospívajícího chlapce právě dochází k prudkému nárůstu hladiny pohlavních hormonů, nelze poluci zcela vyloučit ani při každodenním vykonávání masturbace.

14.09.2019

Dobrý den, měl bych dvě otázky.
1) V článku o zdravém spánku na této stránce jsem se dočetl, že kluk v mém věku by měl spát 9 – 11 hodin, což mi přijde docela nereálné. Jelikož vstávám do školy v 6:00 nebo v 6:30, tak bych měl chodit spát okolo osmé hodiny, což mi přijde i moc brzo. Denně spím asi osm hodin, je tedy obvyklé, že mi to stačí, když vidím tyto hodnoty?
2) Letos chodím do osmé třídy a dostali jsme novou učitelku na občanskou výchovu. Dala nám za úkol zvláštní, otázky, např. co se nám líbí na našem těle, nebo se nás ptala na naše nejhlubší tajemství? Může to dělat? Mně osobně to přišlo jako zásah do soukromí.
Děkuji za odpověď.

Jan, 12,75 let

Milý Jane,

1) Pokud bys chodil spát okolo osmé hodiny večer, spal bys 10 až 10,5 hodiny denně. Doporučená doba spánku pro dospívajícího jedince tvého věku činí 9 až 11 hodin. Domnívám se, že i když budeš chodit spát okolo deváté hodiny večer, stále ještě se „vejdeš“ do uvedené doporučené doby, protože doba tvého spánku se bude pohybovat okolo 9 až 9,5 hodiny, což by pro tvůj věk mělo být postačující. Pokud však spíš pouze 8 hodin, znamená to, že chodíš spát mezi desátou a půl jedenáctou hodinou večer, což je pro dospívajícího jedince tvého věku přece jen poněkud pozdní doba. Pro začátek by sis tedy podle mého názoru měl stanovit hranici pro uléhání ke spánku alespoň na půl desátou (21:30), abys spal alespoň 9 hodin denně.
Pravdou je, že podle různých výzkumů se doba spánku zkracuje. Zatímco v roce 1970 chodilo spát před desátou hodinou večerní 70% dospělé populace, v současné době je to již jen 25%, ostatní dospělí chodí spát později. Důsledkem je, že 40% dospělé české populace trpí některou z poruch spánku.
U dospívajících lidí může nedostatek spánku vést ke zpomalení tempa tělesného růstu a vývoje, protože růstový hormon se v největším množství tvoří právě během spánku. Nejčastější příčina pozdního uléhání ke spánku spočívá v tom, že řada lidí si nedovede efektivním způsobem zorganizovat svůj volný čas. Nedostatek času „na zábavu“ tito lidé řeší právě pozdější dobou uléhání, čímž si zkracují dobu spánku, a tím ohrožují své zdraví.
2) V tomto případě se skutečně jedná o zásah do soukromí, protože informace, které od vás vaše učitelka vyžaduje, jsou velmi osobní. Nepovažuji za vhodné, když někdo z pozice své autority (například z pozice autority učitele, který žáky klasifikuje, a tudíž nad nimi má určitou moc) od druhých lidí vyžaduje, aby mu o sobě sdělovali takto důvěrné informace. Předpokládám, že některý z rodičů si na postup učitelky bude dříve či později stěžovat, otázkou však je, jak by se v takovém případě k postupu učitelky postavilo vedení školy.
Pokud se obáváš konfrontace s autoritou učitelky, mohlo by být určitým řešením této nepříjemné situace uplatnění tzv. „selektivní otevřenosti“. Spočívá v tom, že na podobné otázky sice odpovíš, avšak nebudeš prozrazovat své nejdůvěrnější pocity (například namísto té části těla, která se ti nejvíce líbí, uvedeš nějakou jinou část těla, namísto největšího tajemství uvedeš nějakou bezvýznamnou informaci neosobního charakteru a podobně). Svým způsobem se sice jedná o lhaní, avšak pokud takovéto lhaní slouží k ochraně vlastního soukromí (a tudíž je použito ve vyšším zájmu), nelze jej považovat za nemorální.

14.09.2019

Dobrý den, je v pohodě když vážím 74 kg a měřím 158 cm?

Anonym, 12,5 let

Milý Anonyme,

Tvoje tělesná výška je naprosto normální a od průměrné tělesné výšky chlapců ve věku 12,5 let, která činí 156 cm, se liší pouze o 2 centimetry. Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí 29,6. Jedná se o obezitu, neboť optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti pro chlapce v tvém věku se pohybují v rozmezí 16,5 až 19,5. Vzhledem k tvému věku a pohlaví by se tvoje hmotnost měla při současné výšce (158 cm) pohybovat v optimálním případě nejvýše okolo 50 kg.
Jestliže však chceš zhubnout, neměl by ses snažit zhubnout co nejrychleji. Dospívající jedinec může bezpečně zhubnout o 3 až 4 kg měsíčně, přičemž vyšší tempo hubnutí by již mohlo ohrozit jeho zdraví. Problémy s obezitou bys tedy neměl řešit ani hladověním, ani podáváním nepřiměřených fyzických výkonů. Důležité je, aby ses stravoval pravidelně, denní příjem potravin si rozdělil do většího množství jídel, vyhýbal se určitým druhům potravin (k nimž patří zejména bílé pečivo a tučná jídla) a našel si nějakou komplexní pohybovou aktivitu, které se můžeš pravidelně věnovat. Podrobnější rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

14.09.2019

Zdravím, je v pohodě že se mi líbí kluci i holky? (Holky více)

Gregor, 12,6 let

Milý Gregore,

Náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví je u dospívajících jedinců stejně běžná, jako náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví. Dospívajícímu jedinci se může líbit (a přitahovat jej) v podstatě kdokoliv a cokoliv, aniž by se nutně muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let.

14.09.2019

Ahoj, je mi 13 let už asi půl roku a při masturbaci mi nevyteče sperma. Puberta mi začala ve 12 letech, tak proč?

Anronny, 13 let

Milý Anronny,

Na jednu stranu je pochopitelné, že se na první výron semene (neboli ejakulaci) těšíš, avšak prozatím bys měl být více trpělivý. Kvůli tomu, že ejakulace dosud nedosahuješ, se nemusíš nijak znepokojovat. K první ejakulaci dochází nejčastěji ve věku 12 až 14 let, avšak za normální se považuje i širší věkové rozmezí 11 až 15 let. teprve v případě, že by k první ejakulaci nedošlo ani po dovršení patnáctého roku věku, bych doporučoval svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který v takovém případě může vystavit poukaz na vyšetření na endokrinologii.
Mezi počátkem puberty a dosažením první ejakulace může uplynout různě dlouhá doba. Ve středoevropské chlapecké populaci se první projevy nastupujícího pohlavního dospívání objevují nejčastěji mezi desátým a jedenáctým rokem věku. Jedná se o první výrazné zvětšení objemu varlat (během prvního roku puberty se objem varlat zvětší z 1 až 2 na 3 až 4 mililitry, tedy přibližně na dvojnásobek, v dalších letech pak růst objemu varlat pokračuje, byť již pomalejším tempem).
V několika následujících letech puberty dochází k postupnému rozvoji pohlavních znaků. První ejakulace se dostavuje zpravidla 1 až 3 roky po zahájení puberty, tj. po prvním výraznějším růstu objemu varlat. Průběh veškerých změn v období dospívání však může probíhat značně individuálním tempem, přičemž za normální se považuje rozdíl 2 až 2,5 roku oproti „standardnímu“ vývoji v dané populaci.

13.09.2019

Dobrý den, můžu se zeptat? Mám 14 let čerstvě a stále nemám široký penis jako dospělí lidé. Mám 10cm a šířka tak 2-4.
Ještě jsem neměl hlavní část puberty (beďary, mutace a podobně) tak se ptám, jestli mám čekat nebo co mám dělat?

Drak, 14 let

Milý Draku,

Zatímco někteří chlapci mají penis silnější, jiní jej mají silnější, což je do určité míry dáno i vrozenými dispozicemi. Údaj o „šířce“ penisu však nelze využít ke srovnání, protože v odborných studiích věnovaných rozměrům penisu se kromě délky uvádí jeho obvod, nikoliv šířka. Převod šířky na obvod není možný, protože tělo penisu nemá kruhový průřez, nýbrž je mírně zploštělé a jeho horní strana je zpravidla širší než strana spodní.
Průměrný obvod penisu při erekci činí u chlapců ve věku 14-ti let 10,5 cm. Obvod penisu lze snadno změřit pomocí papírového proužku obtočeného okolo těla penisu (jako na obrázku vpravo), a to přibližně v polovině vzdálenosti mezi kořenem penisu a okrajem žaludu. Místo, kde se volné konce proužku papíru překrývají, se vyznačí tužkou, poté se proužek rozvine, vyrovná a vyznačená vzdálenost se změří pomocí pravítka.
Jak jsem již naznačil výše, drobný rozdíl oproti průměrnému obvodu penisu nemusí být nijak abnormální, protože zatímco někteří chlapci a muži mají penis štíhlejší, u jiných je naopak silnější.
K nejvýraznějšímu růstu obvodu penisu dochází nejčastěji mezi dvanáctým a třináctým rokem věku a poté ještě v závěru puberty. Avšak určitý časový posun v nástupu výraznějšího růstu obvodu penisu rozhodně nemusí být projevem opožděné puberty.
Pokud jde o další projevy pohlavního dospívání, o nichž se v dotazu zmiňuješ, ty se mohou dostavovat v různém věku. Například tvorba akné u většiny chlapců vrcholí ve věku okolo 15 až 17 let, zatímco hlasová mutace může být zahájena kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem.
Pokud máš pochybnosti o tom, zda tvůj tělesný vývoj probíhá normálně, můžeš se svěřit praktickému lékaři pro děti a dorost. Avšak za jednoznačný projev opoždění puberty by bylo možno považovat pouze abnormálně malý objem varlat (jinak řečeno, výrazně podprůměrný testikulární objem). Tempo rozvoje dalších tělesných znaků již není z hlediska diagnostiky poruch pohlavního vývoje natolik významné, jako objem varlat.

13.09.2019

Dobrý den, líbí se mi jedna holka, ale ještě nedokážu mít vztah a nechci, aby mi ji někdo později sebral.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Na jednu stranu je pochopitelné, že se dosud necítíš být připraven na navázání milostného vztahu, avšak to neznamená, že by ses s dívkou, která je ti sympatická, nemohl alespoň skamarádit. Možná, že časem přijdeš na to, že byste se k sobě vlastně nehodili, stejně tak je docela dobře možné, že i dotyčná dívka zjistí, že miluje jiného chlapce. Avšak pokud se mezi vámi vytvoří pouze kamarádský vztah, nebude ani jeden z vás vůči druhému zavázán věrností.
Tvoje obavy, že ti dívku někdo „sebere“ (tedy naváže s ní vztah dříve než ty), jsou sice také svým způsobem pochopitelné, avšak je třeba si uvědomit, že druhý člověk nemůže být tvým vlastnictvím. V případě, že bys s dívkou začal „chodit“, ale ona by zároveň začala „chodit“ i s jiným chlapcem, bys měl takovýto vztah ukončit. Párová věrnost je totiž předpokladem kvalitního soužití dvou osob opačného pohlaví, které spolu mají důvěrný vztah.

13.09.2019

Dobrý den, potřebuji poradit. Strašně moc chrápu (...) Přitom silné postavy nejsem 184/71, chodím spát v celku pravidelně okolo 22:30 jen o víkendech déle, do školy vstávám v 6:45. Nepřejídám se vůbec večer tak nevím čím to může být poraďte mi co se dá dělat s tím?
A potom se chci zeptat
(...) Děkuji za odpovědi.

Luděk, 17 let

Milý Luďku,

Ronchopatie neboli „chrápání“ může mít různé příčiny. Pokud vyloučíme obezitu či nedodržování zásad zdravého spánku, mohl by být příčinou tvých obtíží například  nějaký abnormální anatomický útvar v horních cestách dýchacích. Z tohoto důvodu bych doporučoval požádat o vyšetření na ORL (othorhinolaryngologii).
Na druhou část tvého dotazu zde nemohu odpovědět, protože tato poradna neslouží pro technické dotazy týkající se obsahu a provozu stránek. Pro takovéto dotazy slouží e-mail, který je uveden v pravidlech poradny (pravidla poradny najdeš v horní části stránky „Otázky a odpovědi“).

12.09.2019

Chtěl jsem se zeptat, jestli si mohu koupit od 15ti kontaktní čočky sám, nebo u té koupě musí být zákonný zástupce.

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Běžné nákupy může vykonávat i osoba mladší 18-ti let, pokud se nejedná přímo o zboží, jehož prodejnost není omezena zákonem stanovenou věkovou hranicí.
Prodejnost kontaktních čoček omezena není, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o korekční optickou pomůcku, bys měl jejich používání nejprve konzultovat s očním lékařem. Kontaktní čočky totiž nemusí být vhodné pro všechny nositele. Jejich snášenlivost může být ovlivněna řadou faktorů. Nošení kontaktních čoček nemusí být vhodné pro osoby užívající některé léky (například diuretika, antihistaminika, hormonální antikoncepci, některá antidepresiva), u pacientů, kteří někdy v životě utrpěli úraz oka, u pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem (neboli s nitrooční hypertenzí), dále při netypických rozměrech oční štěrbiny, při neprůchodnosti slzných kanálků, při poruše tvorby slz a při chronických infekčních onemocněních nebo akutních zánětech. Zejména u dětí a dospívajících by měl vhodnost korekce zraku kontaktními čočkami vždy posoudit oční lékař.

12.09.2019

Dobrý den, od kolika let může začít opožděná puberta? Je mi 14 let a už 2 roky můj penis měří stále 12cm.
Co mam dělat, když mi nejde vůbec v erekci přetáhnout předkožka? Hodně mě to vadí. V klidu přetáhnout jde.

Chjo, 14 let

Milý Chjo,

1) Opožděná puberta se u chlapců projevuje tím, že ani po dovršení věku 13-ti let u něj nedojde k výraznému růstu objemu varlat. Rozměry penisu nejsou pro diagnostiku opožděné puberty podstatné, rozhodující je objem varlat.
Délka penisu, kterou v dotazu uvádíš, je sice mírně podprůměrná, avšak rozdíl oproti průměru činí pouhý jeden centimetr, což je rozdíl v podstatě zanedbatelný (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí při erekci 13 až 15 cm). Rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis.
2) Jestliže lze předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu a její přetažení činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. K uvolnění zúženého prstence předkožky by mělo dojít v průběhu dalšího vývoje penisu, a to i bez jakékoliv zásahu. Důležité je, aby ses při erekci nesnažil předkožku přetahovat násilím a nezpůsobil si její poranění a zjizvení.
Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

11.09.2019

Dobrý deň,
chcel by som vedieť či sa pri preventívnej prehliadke kontrolujú aj pohlavné orgány. Ak áno, či je to nepríjemné alebo to nejako bolí?

Erik, 12 let

Milý Eriku,

Součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost je i kontrola pohlavních znaků (v ČR je obsah preventivních prohlídek stanoven vyhláškou č. 70/2012 Sb., na Slovensku zákonem č. 577/2004 Z.z.).
Kontrola pohlavních znaků prováděná v rámci preventivní prohlídky by neměla být nijak bolestivá.

11.09.2019

Dobrý den, cca před měsícem jsem si přestal kousat nehty, které jsem si kousal skoro od mala. Mám nehtové lůžko posunuté dost k prstu (ke kloubům) chtěl bych se zeptat, za jak dlouho a jestli vůbec se mi obnoví zpět na konec prstu.

Robles, 16 let

Milý Roblesi,

Dlouhodobé okusování nehtů sice může vést k trvalejší deformaci nehtového lůžka (například k jeho zkrácení či rozšíření), avšak drobné disproporce v rozměrech, tvaru či umístění nehtových lůžek mohou být dány i vrozenými dispozicemi. Teprve po uplynutí alespoň tří až čtyř měsíců bude možné posoudit, zda je deformace trvalá či nikoliv. Dále bude záležet na tom, zda ti případná změna tvaru nehtového lůžka bude způsobovat nějaké praktické obtíže. Pokud ano, připadá sice v úvahu plastika nehtového lůžka, avšak jedná se spíše o kosmetický výkon, přičemž s ohledem na možné komplikace a povýkonové bolesti je třeba pečlivě zvážit, zda je jeho provedení opravdu vhodné.

11.09.2019

Je mi patnáct a chtěl bych začít cvičit, je to vhodné vůči mému věku? A jak mám začít chtěl bych posilovat jenom ruce.

Adam, 15 let

Milý Adame,

Cvičit můžeš, avšak pro posilování svalstva bys měl využívat pouze posilovací cviky s vlastní vahou. Zvedání těžkých břemen (například činek) představuje pro kosti a klouby dospívajícího jedince neúměrnou zátěž, která může vést k jejich poškození. S nářadím bys měl cvičit pouze za dohledu zkušeného trenéra, který dohlédne na správný úchop nářadí, přiměřenou zátěž a bezchybné provádění cviků. Pokud by úchop nářadí byl chybný, zátěž nepřiměřená a způsob vykonávání cviků nesprávný, mohlo by dojít k poškození kloubů.
Pro posílení horních končetin lze využít například vzpor ležmo (v podstatě se jedná o výchozí polohu při vykonávání kliků). Pokud máš možnost cvičit na hrazdě, můžeš vyzkoušet přitahování. Pokud si nejsi jistý, zda cviky vykonáváš správně, můžeš poprosit o pomoc učitele tělesné výchovy.
Před zařazením posilovacích cviků bys měl vždy nejprve vykonat několik cviků protahovacích.

11.09.2019

Dobrý den, jsem neustále ve stresu z toho, že nemám holku. Vím, že na to možná může být příliš brzo, ale nemám žádné sourozence a ani kamarády kteří by se mnou chodili ven. Zkrátka bych potřeboval někoho, kdo by si se mnou rád popovídal o životě a dalších důležitých věcech na kterých mi záleží. Snažím se být méně vystresovaný, ale když si uvědomím kolik zdravotních obtíží mi stres způsobuje, tak je pro mě ještě těžší se ho zbavit. Předem děkuji za odpověď.

Člověk, 14 let

Milý Člověče,

Pro většinu dospívajících lidí je jistě důležité, aby měli někoho, s kým mohou občas pohovořit, svěřit se či společně trávit volný čas. Z tohoto hlediska jsou tvé pocity pochopitelné. Avšak kvůli své potřebě komunikace s druhými ještě nemusíš navazovat přímo partnerský vztah s dívkou, zejména pokud ti navazování vztahů tohoto druhu činí obtíže.
Někteří dospívající chlapci se trápí kvůli tomu, že někteří jejich vrstevníci již chodí s nějakou dívkou, zatímco oni sami dosud nikoliv. Především je však třeba si uvědomit, že navazování podobných vztahů není tvojí povinností. Jestliže na navázání vztahu s dívkou dosud nejsi připravený a nedaří se ti, neměl by ses takový vztah snažit navazovat za každou cenu. Tvoji potřebu komunikace a sociálního kontaktu by mohl docela dobře uspokojit běžný kamarádský vztah. Kamarádů nemusíš mít hodně, podstatné je, aby sis našel takového kamaráda, v jehož přítomnosti se budeš cítit dobře. Při hledání kamaráda můžeš vyjít například ze společných zájmů a zálib, což je v podstatě nejsnazší způsob, jak se s někým sblížit.
Někteří dospívající chlapci se snaží co nejdříve navázat důvěrný vztah s dívkou kvůli svým obavám či pochybnostem ohledně vlastní sexuální orientace, případně se obávají, že by se dříve či později mohli stát terčem posměšků a nevhodných poznámek kvůli tomu, že ještě žádný vztah s dívkou nemají. Domnívají se, že důvěrným kontaktem s dívkou mohou „dokázat“ svoji heterosexuální orientaci, což je však mylná představa, protože ani důvěrný kontakt s osobou opačného pohlaví nemusí být žádným „důkazem“ heterosexuální orientace. Naproti tomu je prokázáno, že ke zmírnění pochybností o vlastní sexuální orientaci přispívají kvalitní kamarádské vztahy s vrstevníky téhož pohlaví. Jak prokázal výzkum J. Bauermeistera a kol. z univerzity v Michiganu (Bauermeister a kol., 2010), homofobie neboli strach z homosexuální orientace se častěji projevuje u těch dospívajících, kteří nemají kvalitní kamarádský vztah s vrstevníkem téhož pohlaví.

11.09.2019

Dobrý den, za poslední 3 dny mě začne opravdu hodně bolet hlava kdykoliv začnu masturbovat. Je to fakt velká bolest, někde v levém spánku a výš. Musím pak přestat a bolest do 5-6 minut odejde. Co mám dělat, čím to je? Předem díky za odpověď.

Tom, 15 let

Milý Tome,

Bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou (včetně masturbace) může mít různé příčiny. K nejčastějším příčinám patří zvýšení krevního tlaku během vykonávání sexuálních aktivit. Rizikovou skupinu představují osoby se zvýšeným krevním tlakem, obézní jedinci a osoby s nízkou fyzickou kondicí. Bolesti hlavy se častěji vyskytují u sexuálně málo aktivních osob (tedy u lidí, kteří sexuální aktivity včetně masturbace nevykonávají často a pravidelně, a tudíž nejsou na jejich vykonávání zvyklí). K rizikovým faktorům patří stres, kouření, konzumace alkoholu či pokles hladiny cukru v krvi. Pro odhalení příčin dlouhodobě se dostavujících bolestí hlavy spojených se sexuální aktivitou je však zapotřebí provést vyšetření na neurologii.
Řešením obtíží s bolestmi hlavy při sexuálních aktivitách může být zvyšování fyzické kondice pomocí vhodných pohybových aktivit (nemělo by se však jednat o fyzicky náročné sporty, při jejichž vykonávání by se zřejmě dostavily obdobné potíže, tedy bolesti hlavy), u jedinců s nadváhou či obezitou je třeba dosáhnout redukce tělesné hmotnosti, někdy pomáhá rovněž změna tělesné polohy při vykonávání masturbace (pokud možno vleže na zádech s dostatečnou oporou hlavy). Pro tlumení akutních záchvatů bolesti hlavy lze využít některé z volně prodejných analgetik, avšak je třeba dodržovat doporučené dávkování podle příbalové informace.
Avšak v případě, že ani při dodržení uvedených rad a doporučení bolesti hlavy při vykonávání sexuálních aktivit přetrvávají, by přece jen bylo lepší navštívit lékaře, neboť bolest by mohla být projevem onemocnění centrální nervové soustavy či soustavy oběhové.

10.09.2019

Dobrý deň, prosím vás napadla ma jedna fakt divná otázka. Dotaz prosím zakryte (...)

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Je naprosto normální, že se necítíš připraven k navázání vztahu s dívkou. Avšak kvůli tomu, že nemáš zkušenosti s líbáním či objímáním, se netrap, protože pokud se dva lidé mají opravdu rádi a jednomu na druhém opravdu záleží, tak si s podobnými věcmi nakonec vždycky nějak poradí. Důležitější je, aby chlapec i dívka dokázali projevit dostatek pochopení pro potřeby druhého a dovedli se  navzájem respektovat.

10.09.2019

Ahoj, chtěl bych se vás zeptat jaký je váš názor na to když 16 letý kluk chodí s 13 letou holkou ? I když kluk ví že je ještě pod zákonem a uvědomuje si všechna rizika?
Děkuji.

Honza, 16 let

Milý Honzo,

Pokud dotyčný chlapec s dívkou pouze „chodí“, je vše v pořádku. Avšak rozhodně by s dívkou neměl souložit nebo vykonávat žádné jiné sexuální aktivity, jinak by se dopouštěl trestného činu pohlavního zneužití. Další právní důsledky by následovaly v případě, že by dotyčná dívka přišla s chlapcem do jiného stavu, což při souloži nelze nikdy zcela vyloučit, protože žádný antikoncepční prostředek nemá stoprocentní účinnost.
Dokud tedy dívka nedosáhne věku 15-ti let, neměl by s ní chlapec, který již věkové hranice 15-ti let dosáhl, navazovat žádný sexuální kontakt. „Chodit“ však spolu mohou.

10.09.2019

Dobrý deň. Videl som tu otázku o spánku tak mi napadla táto otázka. Vadí keď občas (raz za dva týždne napr.) nebudem vôbec spať? Niekedy to dospím cez deň alebo spím až ďalšiu noc. Pýtam sa pre to lebo občas keď spím u kamaráta tak sme celú noc hore a potom cez deň nespime tiež ale nerobíme nejaké činnosti na vyčerpanie energie. Môže toto vadiť k môjmu vývoju?

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Doba spánku by měla být pokud možno pravidelná, zvláště u dospívajících lidí. Drobné časové posuny (± 15 minut) by neměly nijak vadit, avšak ani o víkendech, tedy když následující den nemusíš vstávat, by ses neměl ukládat ke spánku déle než o půl hodiny až hodinu později, než v běžné všední dny. „Dospávání“ či „vyrovnávání spánkového dluhu“ po probdělé noci není příliš zdravé, zejména pokud bys tímto způsobem „ponocoval“ pravidelněji.
Na jednu stranu je pochopitelné, že když jsi u kamaráda, chcete společně využít co nejvíce volného času. Nevýhodou celonočního bdění je však následná denní únava, která se může projevovat i podrážděním a celkovým poklesem výkonnosti. Rovněž růst a vývoj by mohl být při dlouhodobém praktikování nočního bdění ovlivněn, neboť k produkci tzv. růstového hormonu dochází převážně během spánku.
Samozřejmě, že záleží na tobě a na kamarádovi, jak si svůj společně trávený volný čas uspořádáte, avšak měli byste zvážit, zda by nebylo rozumnější, kdybyste během noci věnovali alespoň několik hodin spánku. Vašemu tělesnému i duševnímu zdraví by to zcela jistě prospělo.

10.09.2019

Můj penis normálně měří 4 cm a v erekci 8 cm. Mám pocit, že to moc málo na můj věk. A poroste ještě?

Anonim, 13 let

Milý Anonime,

Uvedené rozměry penisu jsou sice mírně podprůměrné, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí v klidovém stavu 6 ± 1 cm (tj. 5 až 7 cm) a při erekci 12,5 ± 1,5 cm (tj. 11 až 14 cm). Avšak rozdíl několika málo centimetrů oproti průměru ještě nemusí být projevem žádné poruchy. Rozměry penisu jsou dány vrozenými dispozicemi a dosaženým stupněm vývoje. U chlapce ve věku 13-ti let se za abnormálně malý penis (neboli tzv. mikropenis) považuje takový penis, jehož délka při erekci dosahuje méně než 4,4 cm, u dospělého muže 5,6 cm.
Pokud jde o růst rozměrů penisu, ten probíhá nejčastěji do věku 18-ti let (ve výjimečných případech ještě do věku 19 – 21 let). Vzhledem k tvému věku lze očekávat, že v průběhu několika následujících let u tebe ještě k růstu penisu dojde. Jeho výsledné rozměry v dospělosti však nelze předem odhadnout.
Kvůli mírně podprůměrným rozměrům penisu by ses neměl znepokojovat. Nejedná se o žádnou tělesnou vadu ani zdravotní problém. Také není pravdou, že větší penis musí nutně znamenat „lepší“. Navíc vzhledem k tvému věku je pravděpodobné, že současné rozměry penisu nejsou konečné.
Podrobnější informace k tématu rozměrů penisu najdeš na stránce „Já chci mít větší penis“.

10.09.2019

Dobrý den, mám 2 otázky:
1. V poslední době se cítím nevyspale, i když spím průměrně 7-12 hodin nevíte proč?
2. Všiml jsem si, že pokud s někým mluvím, tak si vždy musím promyslet co přesně říct, jinak normálně např. s přáteli nevím vůbec o čem mluvit, tak se bojím že o ne přijdu, nevíte čím to může být a jestli by s tím něco šlo dělat?

Matyáš, 13 let

Milý Matyáši,

1) Samotná doba spánku je velmi důležitá, avšak pro zajištění jeho dostatečně kvality je třeba dodržovat i další zásady, jejichž přehled najdeš na stránce „Jak zdravě spát“.
2) Je v pořádku, že nejprve uvažuješ o tom, co říkáš. Někteří lidé bez přemýšlení říkají to, co je právě napadne, i když se tím mohou někoho dotknout.
Strach mluvit s ostatními může být projevem nízkého sebevědomí, případně nedostatečně rozvinutých komunikačních dovedností. Avšak není pravdou, že před ostatními musíš stále jen mluvit. Důležité je, abys ostatním dovedl naslouchat. Tím získáš celou řadu užitečných informací, které později můžeš v rozhovorech s druhými využít.

09.09.2019

Dobrý deň, mám už 12 rokov a ešte mi nerastie žiadne ochlpenie a stále vyzerám ako dieťa. Moji kamaráti to už majú. Nemôže to byť preto lebo (...) ?
Niekedy keď čúram, cítim také čudné pálenie. Nechcem to povedať doktorovi lebo sa bojím čo mi povie.

Matej, 12 let

Milý Mateji,

Tělesné ochlupení se u chlapců začíná vyvíjet nejčastěji ve věku 12 až 13 let. Kvůli tomu, že u některých ostatních chlapců se už ochlupení vyvíjí, zatímco u tebe dosud ne, se nemusíš znepokojovat. Kromě odlišného tempa tělesného vývoje mohou být tyto rozdíly způsobeny i odlišnými dědičnými dispozicemi. Avšak puberta není závod. I když se u tebe ochlupení ještě nezačalo rozvíjet, rozhodně se nejedná o nějaký tvůj nedostatek, navíc je velmi pravděpodobné, že se již brzy vyvíjet začne. S důvodem, který uvádíš v dotazu, však vývoj ochlupení nijak nesouvisí.
Pokud jde o pálení při močení, to by mohlo být projevem infekčního onemocnění vývodných cest močových. Doporučuji zajistit si dostatečný příjem tekutin (vypít bys měl alespoň 2,5 až 3  tekutin denně) a při výskytu bolestí či jiných nepříjemných pocitů při močení si zajistit dostatek klidu a odpočinku a vyhýbat se nadměrné fyzické zátěži. Pokud by však obtíže přetrvávaly delší dobu nebo se zhoršovaly, doporučoval bych přece jen překonat stud, svěřit se alespoň jednomu z rodičů a navštívit v jeho doprovodu praktického lékaře pro děti a dorost. S sebou bys měl vzít vzorek ranní moči.

09.09.2019

Dobrý den,
Na penisu těsně pod žaludem se mi objevily dvě červené čárky (cca 1cm dlouhé) celkem bolestivé na dotek. Vypadá to jako dva škrábance, ale vůbec mě nenapadá, kde bych k nim měl přijít. Myslíte že by to mohl být nějaký problém? Děkuji.

Matt, 17 let

Milý Matte,

Škrábnout ses mohl například ve spánku, aniž bys o tom nutně musel vědět. Postižené místo doporučuji šetrným způsobem udržovat v čistotě a alespoň jednou denně ošetřit panthenolovou mastí, kterou lze zakoupit v lékárně.

09.09.2019

Dobrý den, existuje nějaká možnost, jak si výrazně zvýšit hladinu testosteronu? Jelikož ve svém věku mám celkem vysoký hlas, což mi častokrát vadí. Děkuji za odpověď.

Zeus, 14 let

Milý Die,

K výraznějšímu zvýšení hladiny testosteronu u tebe dojde během dalšího vývoje tak jako tak, i bez nějakého úmyslného zvyšování. Avšak umělého nárůstu hladiny pohlavních hormonů lze dosáhnout pouze hormonální terapií, k níž se však přikračuje pouze v případě poruchy činnosti endokrinních žláz. Hormonální terapie neslouží k tomu, aby měl někdo hlubší hlas.
Změna hlasu z chlapeckého na mužský neboli hlasová mutace je podmíněna růstem hrtanu a hlasivek, což je proces, který může u chlapce nastoupit v různém věku (v podstatě kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem) a může probíhat různě dlouhou dobu (obvykle 6 měsíců až 2 roky). Během mutace se hlasivky zvětší až na dvouapůlnásobek své původní (dětské) velikosti a frekvence chlapcova hlasu se sníží z původních 220 – 660 Hertzů (Hz) na výsledných 80 – 360 Hz. Samozřejmě, že i v dospělosti mají někteří muži hlas hlubší, zatímco jiní méně hluboký.

09.09.2019

Dobrý den, co může vést k absenci ranní erekce?

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Jestliže se ranní erekce opakovaně nedostavuje, může se jednat například o projev:

  • nedostatku kvalitního spánku
  • stresu a psychického napětí
  • vysokého krevního tlaku či jiného onemocnění oběhové soustavy
  • poruchy činnosti endokrinních žláz

Výše zmíněné možné příčiny absence ranní erekce jsou seřazeny od nejpravděpodobnějších po nejméně pravděpodobné. Pokud se ranní erekce u dospívajícího chlapce dlouhodobě nedostavuje, doporučuji začít s důsledným dodržováním zásad zdravého spánku. Jestliže jsou zásady zdravého spánku dodržovány a ranní erekce se přesto nedostavuje, doporučuji navštívit praktického lékaře a nechat si změřit krevní tlak (zejména u jedinců, jejichž rodiče nebo starší sourozenci mají vysoký krevní tlak). Jestliže je krevní tlak v pořádku, a přesto se ranní erekce u dospívajícího chlapce dlouhodobě nedostavuje, zbývá ještě vyšetření na endokrinologii, případně na sexuologii.

09.09.2019

(...) skryť otázku. ďakujem za odpoveď.

Martin, 15 let

Milý Martine,

V tomto případě se jedná o mírnou formu gynekomastie. Doporučuji ještě sledovat, zda v nejbližších týdnech či měsících nedojde ke zvětšení prsních bradavek. Pokud ano, doporučoval bych navštívit praktického lékaře pro děti a dorost a požádat jej o vystavení poukazu na vyšetření na endokrinologii. Vzhledem k tomu, že jsi osoba mladší 18-ti let, budeš potřebovat doprovod alespoň jednoho z rodičů.

08.09.2019

Zdravím, (...) prosím skrýt. Děkuji.

Az5, 17 let

Milý Az5,

Předstojná žláza neboli prostata patří k mužským pohlavním orgánům a k eroticky citlivým částem mužského těla. Její mechanickou stimulací lze dosáhnout příjemných pocitů, avšak určitou praktickou nevýhodu představuje umístění tohoto orgánu uvnitř těla. Prostatu lze nahmatat pouze přes stěnu konečníku, což je však spojeno s větším či menším rizikem poranění.
Pokud by sis přesto chtěl tento orgán nahmatat, měl bys postupovat velmi opatrně. Samozřejmostí by mělo být použití lubrikačního gelu pro snížení nadměrného tření. Do řitního otvoru lze poměrně bezpečně zavést pouze prst (pokud možno pouze jeden), přičemž pro nahmatání prostaty by mělo postačit zavedení prstu do hloubky 5 až 6 cm. Do řitního otvoru by sis neměl zavádět žádné cizí předměty. Pokud si nejsi jistý umístěním prostaty v těle, můžeš si vyhledat obrázek mužských pohlavních orgánů v atlasu lidského těla, případně v učebnici biologie člověka.

08.09.2019

Dobrý den (...)

Ugh123, 14 let

Milý Ugh123,

Žádnou „seznamku pro mladé“ neznám, ale i kdybych ji znal, rozhodně bych v této poradně nezveřejňoval odkaz. Vyhledávání partnerů pomocí „seznamek“ je velmi rizikové, a to nejen pro dospívající, ale i pro dospělé. V žádném případě by sis neměl domlouvat schůzku s někým, koho neznáš osobně. Podrobnější informace najdeš na stránce „Nenech si ubližovat - Počítačová kriminalita“. V žádném případě by sis neměl domlouvat schůzku s někým, koho neznáš osobně.

08.09.2019

Dobrý deň. Neviem prečo ale v poslednej dobe (asi dva mesiace) som si začal strašne vážiť peniaze a snažím sa čo najviac ušetriť alebo peniaze nemíňať. Doteraz mi to bolo takmer jedno koľko stálo to čo mi rodičia kúpili ale teraz mi vadí alebo má trápi keď kupujú drahé veci a zbytočne míňajú. Pritom som sa chcel iba riadiť heslom "Ušetrené = zarobené".

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Je naprosto normální, že v určitém věku si člověk začíná uvědomovat hodnotu peněz, avšak zároveň je třeba přihlížet k tomu, že peníze nejsou samoúčelné, nýbrž představují prostředek směny. Je chvályhodné, že nechceš peníze hned utrácet a raději si je šetříš na něco dražšího nebo důležitějšího. Nicméně by sis měl dávat pozor na to, aby se z tebe nestal lakomec, který hromadí peníze jen proto, aby je měl.

08.09.2019

Dobrý den, mám tři dotazy (...) Děkuji za odpovědi.

Šimon, 15 let

Milý Šimone,

1) Především bys u sebe neměl za každou cenu hledat příznaky zdravotních obtíží, o nichž se někde něco dočteš. Tvé obtíže mohou mít celou řadu jiných důvodů, například v dotazu zmíněné působení zvýšené psychické zátěže, které se může projevovat i zvýšenou únavou a nevolností. Nicméně pokud máš o svém zdraví závažné pochybnosti, udělal bys nejlépe, kdyby ses svěřil svému praktickému lékaři pro děti a dorost.
2) Uvedené obtíže mohou souviset s náhlým uvolněním svalového napětí. Doporučuji pravidelně vykonávat cviky na posilování břišního svalstva vlastní vahou (například sedy-lehy a podobně).
3) Správné držení těla při sezení by mělo být takové, aby lokty, kyčle i kolena svíraly pravý úhel (90°). Při sezení na židli bys měl využívat nejen její sedadlo, ale i opěradlo. Při sezení v lavici nebo za stolem by ses měl k pracovní desce přisunout tak, abys nemusel horní část těla naklánět dopředu a hrbit se. Obě chodidla by se měla dotýkat podlahy a váha těla by měla být pokud možno rovnoměrně rozložena na obě hýždě (přenášení váhy na jednu hýždi může časem vést k patologickému vychýlení páteře do jedné strany). Možná, že správné držení těla při sezení ti v současné době připadá jako zbytečné či příliš namáhavé, avšak vadné držení těla by se ti v pozdějším věku téměř jistě vrátilo v podobě bolestí zad a kloubů.

08.09.2019

Dobrý den, nevadí když zkombinuji několik doplňků stravy najednou? Předem děkuji za odpověď.

Herp, 14 let

Milý Herpe,

Doplňky stravy by měly být zdravotně nezávadné, jako všechny ostatní potraviny (jinou otázkou jsou deklarované účinky, za které výrobce doplňků stravy nenese právní odpovědnost). Avšak při jejich užívání bys měl věnovat pozornost informacím o doporučených dávkách (protože předávkování některými doplňky stravy může ohrozit zdraví) a o vzájemném působení s jinými doplňky stravy.
Obecně bych doporučoval doplňky stravy konzumovat co nejméně (snad jen s výjimkou vitaminu C, kterým se tak jako tak prakticky nemůžeš předávkovat, protože jeho „nadbytečné“ množství se z těla poměrně rychle vyloučí v moči).

08.09.2019

Dobrý den,
Dá se nějak udělat, abych měl samovolný výron? A ještě, můžu si nějak prodloužit masturbaci?

Jarda, 14 let

Milý Jardo,

Na první otázku nelze odpovědět jinak než záporně, protože když si výron semene (ejakulaci) úmyslně vyvoláš, tak už není samovolný. Příčiny samovolného výronu semene mohou být různé, avšak jeho základním předpokladem je nárůst hladiny pohlavních hormonů v krvi. Dále již stačí i nepatrný podnět, aby k samovolnému výronu došlo (takovým podnětem může být například otírání pohlavních orgánů o spodní prádlo, ale i silnější záchvat kašle nebo smíchu). Někdy dochází k samovolnému výronu semene ve spánku nebo během probouzení.
Pokud jde o dobu, která je potřebná pro dosažení orgasmu a ejakulace při masturbaci, ta může být různá a běžně se pohybuje v rozmezí od několika vteřin do několika minut (méně často až do několika desítek minut). Teoreticky vzato lze dosáhnout prodloužení doby mezi zahájením masturbace a nástupem orgasmu a ejakulace například častějším vykonáváním masturbace, méně silným stiskem ruky při masturbaci nebo vykonáváním pomalejších masturbačních pohybů. Určitou roli však hrají i psychické faktory a úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi.

08.09.2019

Dobrý den, mám takovou otázku. Včera jsem se díval na jeden film, který mně vzrušoval a když jsem si šáhl na penis, tak byl mokrý od spermatu a to jsem nemasturboval. Bojím se že když budu mít sex tak se udělám moc brzo. Díky za odpověď.

Já, 13 let

Milý Ty,

Dospívajícího jedince může vzrušovat všechno možné, tedy například i film nebo počítačová hra. Nedovedu posoudit, zda u tebe došlo k samovolnému výronu semene (ejakulaci), nebo zda se jen ve větším množství uvolnila preejakulační tekutina. Avšak vzhledem k tvému věku předpokládám, že u tebe dochází k nárůstu hladiny pohlavních hormonů, což se může projevovat také zvýšenou citlivostí na různé podněty, případně i samovolným „spuštěním“ ejakulačního reflexu bez jakéhokoli viditelného podnětu.
Pokud jde o předčasnou ejakulaci, za tu se považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení pohlavního styku. Pro masturbaci žádný časový limit neexistuje, pro samovolný výron semene už vůbec ne. Tvoje obavy ohledně příliš rychlého nástupu orgasmu a ejakulace při pohlavním styku jsou zatím předčasné. Příčiny předčasné ejakulace jsou zpravidla psychické (stres, nesoulad mezi partnerem a partnerkou), avšak může se jednat také o projev příliš nízké frekvence pohlavního styku (čím delší je prodleva mezi jednotlivými pohlavními styky, tím vyšší je riziko předčasné ejakulace).
Pravděpodobnost samovolného výronu semene lze do určité míry snížit pravidelným vykonáváním masturbace. Avšak u dospívajícího chlapce nemusí ani pravidelné vykonávání masturbace nutně zabránit občasnému samovolnému výronu semene, zejména pokud u dotyčného jedince právě dochází k prudkému nárůstu úrovně hladiny pohlavních hormonů v krvi.

08.09.2019

Dobrý den, mám dotaz. Už delší domů se potkávám s lidmi který se mi smějí za to že mám oči daleko od sebe. Je nějaká možnost aby se oči upravily a byly blíž k sobě?
Prosím o radu. Děkuji za odpověď.

Hider, 17 let

Milý Hidere,

Vzdálenost očí je dána tvarem obličejové části lebky, zejména pak šířkou kořene nosu. Určité korekce vzhledu obličeje by bylo možné dosáhnout brýlemi vhodného tvaru (pokud netrpíš žádnou oční vadou, mohl bys nosit brýle s nedioptrickými skly).
Jestliže se ti někdo posmívá kvůli vzhledu obličeje (za který nemůžeš a který nemůžeš nijak změnit), dává tím najevo jen svoji zlomyslnost a omezenost. Bylo by nespravedlivé, kdyby ses trápil kvůli několika ubožákům, kteří se posmívají tvému vzhledu. Jejich hodnocení tvého zevnějšku bys rozhodně neměl přijímat za své, protože je docela dobře možné, že jsi ve skutečnosti celkem pohledný.

08.09.2019

Dobrý den, vadí něčemu že nemám ranní erekci? Většinou dostanu erekci když se v noci probudím.

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Ranní erekce je naprosto normální jev, zatímco její absence (tj. chybění) může vypovídat o zdravotních obtížích různého druhu. V tvém případě je nejpravděpodobnější příčinou nedostatek kvalitního spánku. Jak v dotazu uvádíš, erekce se dostavuje, když se v noci probudíš. To je sice v pořádku, avšak právě noční probouzení může být příčinou absence ranní erekce. Naproti tomu poruchu erekce u tebe můžeme vyloučit, protože při nočním probuzení se erekce dostavuje.
Rada tedy zní, abys dodržoval zásady spánkové hygieny. Spát bys měl chodit pokud možno vždy ve stejnou dobu. Spát bys měl nejméně 8 hodin denně. V místnosti, kde spíš, by nemělo být horko (optimální teplota pro spánek je okolo 18 °C). Alespoň hodinu před spaním bys neměl sledovat televizi, monitor nebo světelný displej telefonu, tabletu a podobných zařízení. Alespoň tři hodiny před spaním bys neměl jíst, pít čaj nebo kávu. Poslední tři hodiny před spaním by ses také neměl věnovat fyzicky namáhavým činnostem (například cvičení). Další rady a doporučení najdeš na stránce „Jak zdravě spát“.

07.09.2019

Jsem závislý na masturbaci, co mám dělat?

Matěj, 18 let

Milý Matěji,

Hovořit v souvislosti s masturbací o „závislosti“ je poněkud problematické. Jedná se totiž o naprosto přirozenou činnost, která slouží k uspokojování sexuální potřeby, což je jedna ze základních biologických potřeb. Jestliže ve spojení s masturbací použijeme výraz „závislost“, je to v podstatě totéž, jako kdybychom řekli, že člověk je „závislý“ například na dýchání nebo na přijímání potravy a tekutin. To jsou totiž také jen přirozené způsoby, jak člověk uspokojuje své biologicky dané potřeby.
Rozhodně by ses neměl pokoušet své masturbační aktivity zásadním způsobem omezovat, a to ani v případě, že tuto činnost vykonáváš často (vyšší frekvence masturbačních aktivit je dána narůstající hladinou pohlavních hormonů v období dospívání). Jedinou podmínkou je, abys masturbaci vykonával pouze v soukromí, tedy nikoliv na veřejnosti. Zásadní omezování masturbace by mohlo ohrozit tvoje duševní zdraví, a proto ti nemohu radit, jak masturbaci omezovat. Masturbaci bys měl vykonávat tak často, jak potřebuješ.

07.09.2019

Dobrý den. Měřím 148 až 150 cm (...) velká většina mých vrstevníků (spolužáků) jsou o dost vyšší než já v průměru asi 10 cm a to jsem nejstarší ze třídy a menší spolužáci jsou mladší zhruba o rok.

Auto, 13 let

Milý Auto,

Tvoje tělesná výška je vzhledem k tvému věku sice podprůměrná, avšak stále ještě normální. Průměrná tělesná výška u chlapců ve věku 13-ti let činí 160 cm, avšak za normální se u chlapců tohoto věku považuje rozmezí 145 až 176 cm. S výškou 150 cm se podle percentilového růstového grafu nacházíš na 10. percentilu, což znamená, že 10% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty. O poruchu růstu by se jednalo v případě, že by ses nacházel na 3. percentilu nebo pod ním. Poruchou růstu tedy netrpíš.
Kvůli nižšímu vzrůstu by ses neměl zbytečně trápit, protože tvoje výška je i tak naprosto normální. Někteří lidé jsou zkrátka vyšší a jiní nižší. Avšak mírně podprůměrná výška postavy z tebe nedělá „horšího“ člověka, stejně jako průměrná či nadprůměrná výška by z tebe nedělala „lepšího“ člověka.

07.09.2019

Zdravím. Trápím se, protože kamarádi na kterých mi moc záleží, se se mnou už moc nechtějí bavit. Jsem moc egoistický, nosím oproti nim drahé oblečení... Jak se mám prosím změnit, nebo jim vysvětlit, že dokážu být i milý a nápomocný? Strašně mě to mrzí.

Martin, 17 let

Milý Martine,

Někdy se stává, že si dospívající člověk se svými kamarády přestává rozumět, protože osobnost každého člověka prochází určitým vývojem. Pokud si chceš kamarády udržet, měl by ses k nim chovat takovým způsobem, aby tvé chování mohli ocenit, avšak zároveň bys neměl dělat nic, co by bylo v rozporu s tvým přesvědčením či s obecně uznávanými normami.
Zásadní problém nespočívá v tom, jak se oblékáš, ale jak s ostatními lidmi jednáš. Obecně platí, že ostatním lidem bys neměl příliš otevřeně dávat najevo svoji převahu, avšak zároveň by ses před nimi neměl ponižovat a snažit se jim za každou cenu zavděčit. Mezi vrstevníky bývají oblíbení lidé, kteří sice mají dostatečné sebevědomí, avšak zároveň jsou upřímní a spolehliví.
Před ostatními bys ze sebe neměl dělat někoho, kým nejsi. Jestliže někdo v tvém okolí potřebuje tvoji pomoc, měl bys mu v rámci svých možností vyjít vstříc. Pokud někomu něco slíbíš, měl bys svůj slib dodržet a nikdy bys neměl slibovat něco, o čem víš, že to nemůžeš splnit. Pokud se ti někdo svěří s nějakou důvěrnou osobní informací, měl by sis takovou informaci nechat pro sebe.
Ostatním by ses neměl snažit příliš okázalým způsobem něco dokazovat nebo vysvětlovat, spíše bys jim měl dát možnost, aby tě lépe poznali z „lepší stránky“ na základě tvého každodenního chování.

07.09.2019

Dobrý večer, chtěl bych se zeptat do kolika let roste penis, protože se mi zdá že mi přestál růst. Někde čtu že na konci puberty a někde zase že okolo 20-ti. Děkuju za odpověď.

Kárl, 15 let

Milý Kárle,

K dokončení růstu penisu dochází u většiny chlapců ve věku 18-ti let. Výjimečně mohou rozměry penisu narůstat ještě ve věku 19 – 21 let (například v důsledku opožděného nástupu puberty).
Tvoje obavy ohledně růstu tvého penisu jsou však zřejmě zbytečné. Právě ve věku 14 až 15 let totiž dochází k určitému zpomalení (někdy až téměř k zastavení) růstu penisu do délky. Tomu odpovídají i údaje o průměrné délce penisu podle věku. Průměrná délka penisu je totiž u chlapců ve věku 14-ti let stejná, jako u chlapců ve věku 15-ti let. U chlapců ve věku čtrnácti i patnácti let činí průměrná délka penisu v klidovém stavu 7 ± 1 cm (tj. 6 až 8 cm) a při erekci 14 ± 1 cm (tj. 13 až 15 cm).
Zjednodušeně řečeno, v průběhu jednoho roku (a to zpravidla uprostřed období dospívání, které lze velmi zhruba vymezit věkem 11 až 18 let) si penis „vybírá oddechový čas“, aby poté jeho růst do délky pokračoval. Vzhledem k individuálnímu tempu vývoje se fáze zpomalení růstu penisu do délky může objevit i o něco dříve či později, avšak u většiny chlapců nastává právě mezi čtrnáctým a patnáctým rokem života. Růst obvodu penisu (tedy zvětšování jeho „tloušťky“) však i v uvedeném věku pokračuje, a to zpravidla stejným tempem, jako v předchozím a v následujícím roce.

07.09.2019

Dobrý den, jaké jsou průměrné rozměry varlat v cm ve 14 letech?

Honza, 14 let

Milý Honzo,

Při posuzování rozměrů varlat se nevychází z jejich rozměrů, nýbrž z objemu, který se měří speciální pomůckou zvanou orchidometr. Průměrný objem jednoho varlete u chlapců ve věku 14-ti let činí přibližně 11 mililitrů. Tomuto objemu by velmi zhruba odpovídal podélný rozměr varlete (tedy jeho „délka“) okolo 3,7 cm a příčný rozměr (tedy jeho „průměr“ v nejširším místě) okolo 2,45 cm. Převod mezi objemem varlete a jeho příčným a podélným rozměrem však nemůže být nikdy zcela přesný, a to vzhledem k nepravidelnému tvaru varlete.
Další otázkou je, jakým způsobem by sis mohl rozměry varlat změřit, pokud nemáš posuvné měřítko, které nepatří k běžné školní výbavě. Pokud by sis chtěl rozměry varlat měřit pravítkem, vždy dojde k určitému zkreslení, nehledě k tomu, že do výsledku bude tak jako tak započítána i stěna šourku, přes který bys měření musel provádět. Pokud bys tedy měl o velikosti svých varlat závažné pochybnosti, udělal bys lépe, kdyby ses svěřil svému praktickému lékaři pro děti a dorost.

06.09.2019

Dobrý! Chcem vyskúšať spoločnú masturbáciu s mojim kamarátom lenže neviem ako sa mám ho spýtať (vie že masturbujem a aj ja viem že aj on). Nechcem aby si myslel že som gay lebo nie som len ma to láka.

David, 15 let

Milý Davide,

Vykonávání společné masturbace s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být projevem homosexuální orientace. Tu lze ostatně spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let. Podle některých výzkumů sexuálního chování dětí a dospívajících (např. Kinsey, 1998) má zkušenost se sexuálním kontaktem s vrstevníkem téhož pohlaví téměř 40% dospívajících, zatímco podíl homosexuálně orientovaných osob v populaci je přibližně desetkrát nižší, z čehož vyplývá, že sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví v naprosté většině případů projevem homosexuality není.
Avšak je třeba počítat s tím, že tvůj kamarád může mít o sexuální orientaci a jejích projevech zkreslené představy, a tudíž není vyloučeno, že by tvůj zájem o vykonávání společné masturbace mohl špatně pochopit a mylně jej považovat za projev homosexuální orientace. Tím bys jej mohl uvést do rozpaků a vyvolat v něm pocit ohrožení vlastní sexuální identity, na který by mohl reagovat odmítnutím, slovními útoky proti tvé osobě a podobnými homofobními projevy.
Samozřejmě je důležité, do jaké míry si s kamarádem vzájemně důvěřujete a do jaké míry dokážete respektovat přání a pocity druhého. Nedovedu však odhadnout, jakým způsobem by tvůj kamarád reagoval, kdybys před ním projevil zájem o vykonávání společné masturbace. Proto ti nemohu ani poradit, jakým způsobem bys mu něco takového měl navrhnout, abys u něj nevyvolal odmítavou reakci. Svého kamaráda znáš lépe než já, a proto také lépe víš, co si k němu můžeš dovolit a jak daleko můžeš při vašem důvěrnějším sbližování zajít.

06.09.2019

Zdravím, půjdu s holkou ven (jakoby na rande) chci se zeptat, jestli je dobrý nápad holce koupit třeba jednu růži. Předem dekuji za odpověď :)

Filip, 15 let

Milý Filipe,

Darování květiny hned na první schůzce nepovažuji za zcela vhodné. Je sice pravdou, že květina od chlapce, který je jí sympatický, může dívce udělat radost, avšak pokud bys jí květinu daroval hned na první schůzce, mohl bys ji tím přivést do rozpaků. Dívku by také mohlo mrzet, že jsi dal za květinu peníze, zatímco ona pro tebe nic nemá. V horším případě by si dívka mohla myslet, že si jí chceš květinou koupit, nebo vyjádřit svoji „mužskou“ převahu. Dívka by zkrátka mohla tvůj květinový dar špatně pochopit. Lépe bys tedy udělal, kdybys s darováním květiny počkal až na některou z následujících schůzek (alespoň na druhou nebo další). Až se s dívkou více sblížíte a lépe poznáte, bude již od tebe moci přijmout květinu bez rozpaků.

06.09.2019

Zdravím, mám takové vnitřní dilema. Byl jsem ještě před nedávnem pevně rozhodnut, že po gymnáziu (teď chodím na osmileté) půjdu na medicínu, lidské tělo mne zajímá a bavilo by mne to, ale teď jsem si uvědomil, že bych nebyl tolik schopen zvládat věci jako je pitva (...) mám při nich divný pocit a bylo mi dost úzko, nevím co dělat, už jsem se se spousty věcmi připravoval na přijímačky na medicínu, dával jsem pozor hlavně na chemii a biologii a nechce se mi to teď zahodit. Co mám dělat?
Docela se ještě zajímám o starověký Egypt a klidně bych jej pojal jako práci, ale nevím, jestli bych chtěl takto pořád cestovat do Egypta a zpět a nežít prakticky nastálo, také mám pocity, že bych nechtěl třeba otevírat hrobky, protože nechci zneuctít ty mrtvé, v boha ani bohy či posmrtný život sice nevěřím, ale i tak mám úctu k takovýmto kultovním věcem, zkrátka si nejsem jist.
Prosím poraďte mi, nevím na co se mám zaměřit a kam směrovat své studium a volný čas, a zkrátka nevím jak to vyřešit.

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Je pravdou, že výběr budoucího povolání nemusí být vždy snadný. Vycházet při něm můžeš ze svých schopností a studijních předpokladů, v úvahu bys měl brát i své zájmy a záliby, v neposlední řadě pak možnosti uplatnění na trhu práce. Výhodou je, že studuješ na gymnáziu, tedy na všeobecně vzdělávací škole, která by tě měla teoreticky připravit na vysokoškolské studium jakéhokoliv zaměření.
Na jednu stranu je dobře, že již nyní o svém budoucím povolání přemýšlíš, avšak na definitivní volbu máš ještě několik let času. Během této doby se možná tvoje zájmy posunou i do takových oblastí, o které se v současné době zajímáš jen okrajově. Už proto není nutné, aby ses otázku svého budoucího povolání snažil vyřešit hned (nebo alespoň co nejdříve).
Zpravidla ve věku 15 až 16 let je nejvhodnější doba k absolvování testu studijních předpokladů v některé z pedagogicko-psychologických poraden. Pracovník poradny s tebou rozebere výsledky testu, řekne ti, ve kterých oblastech se nejvíce projevuje tvůj talent a doporučí ti jednu či více oblastí, v nichž bys mohl svoje schopnosti nejlépe uplatnit.
Určitě není nic špatného na tom, že ses v poslední době více věnoval některým předmětům, jmenovitě biologii a chemii. Není vyloučeno, že tvoje další vzdělávání se bude ubírat tímto směrem, i když se nakonec nerozhodneš pro studium medicíny, ale některého z jiných oborů. Například chemický průmysl vyžaduje čím dál větší množství odborníků vzdělaných v oboru chemie. Také archeologii by ses mohl věnovat i ve své rodné zemi, protože zdejší prudký rozmach stavební činnosti vyžaduje neustále nové a nové archeologické výzkumy, které předcházejí provádění všech velkých staveb (například budování podzemních garáží, které představuje zásah do kulturních vrstev v poměrně velkých hloubkách pod úrovní terénu).
Avšak svoji pozornost bys měl rozdělit mezi všechny předměty, a to nejen proto, že ze všech předmětů na gymnáziu jsi (a ještě několik let budeš) klasifikován, ale také proto, že každý středoškolský předmět je vlastně jakýmsi „pozváním do oboru“. Určitě by bylo škoda, kdyby sis před sebou zavíral dveře do jednotlivých oblastí lidského poznání jen proto, že se v budoucnu chceš věnovat jen jednomu konkrétnímu oboru.
Rada tedy zní, aby ses během studia na gymnáziu (zejména v nižších ročnících) nesnažil svoji pozornost zaměřovat jedním směrem a tomu podřídit veškeré svoje studijní úsilí i volnočasové aktivity, nýbrž abys usiloval o získání vhledu do různých oborů, z nichž si později vybereš ten, který tě bude nejvíce uspokojovat.

06.09.2019

Dobrý den,
1) Jak daleko je panenská blána? Lze mít sex tak, aby zůstala neprotrhnutá?
2) Dokáže panenská blána zabránit v případě ejakulace při takovém sexu nechtěnému početí?

Jonáš, 15 let

Milý Jonáši,

1) Hymen, někdy též nepřesně označovaný jako „panenská blána“, se nachází v oblasti poševního vchodu. Jeho zraková a hmatová dostupnost závisí na tělesné poloze (poševní vchod je přístupný v poloze vleže na zádech s pokrčenými a rozevřenými dolními končetinami).
K porušení hymenu dochází při pohlavním styku, avšak může k němu dojít i jiným způsobem, například při zavádění nějakého cizího tělesa do pochvy. Některé mladé ženy mají z porušení hymenu při prvním pohlavním styku takové obavy, že raději podstupují zákrok zvaný hymenotomie, při němž se otvor v hymenu rozšiřuje chirurgicky, zpravidla několika drobnými řezy. Zákrok lze provést i v případě, že stěny hymenu jsou abnormálně silné či tuhé, a tudíž otvor v hymenu nelze přirozenou cestou rozšířit. V naprosté většině případů je však hymen dostatečně tenký a pružný na to, aby mohlo k jeho porušení dojít přirozenou cestou.
Výraz „protržení“ je však poněkud nepřesný, protože k porušení hymenu dochází zpravidla na několika místech, a to rozšířením otvoru v hymenu směrem do stran. Tento otvor, který může mít různý tvar (viz obrázek níže), se při porušení hymenu rozšiřuje natolik, že z celého hymenu zbývají pouze lalůčkovité výběžky po obvodu poševního vchodu, které se odborně nazývají carunculae hymenales. Po prvním porodu (dochází-li k němu přirozenou cestou, nikoli císařským řezem) se carunculae hymenales  mění na carunculae myrtiformes, což jsou již jen drobné výstupky lemující poševní vchod.

1) hymen s kruhovým otvorem, 2) hymen s oválným otvorem, 3) hymen s přepaženým otvorem, 4) carunculae hymenales

2) Hymen nemůže působit jako mechanická bariéra, protože v jeho středu se nachází větší či menší otvor. Ejakulát tedy může do pochvy proniknout i přes hymen.
Pokud se ty a tvoje partnerka obáváte nechtěného početí, ale zároveň spolu chcete vykonávat sexuální aktivity, měli byste se omezit na vykonávání tzv. nekoitálních sexuálních aktivit, při nichž nedochází k zavádění penisu do pochvy. Mezi nekoitální sexuální aktivity se řadí například vzájemná masturbace, orální sex (tj. dráždění pohlavních orgánů ústy partnera či partnerky) a některé další sexuální aktivity.

06.09.2019

Dobrý den, od 1. září jsem nastoupil na dálkovou střední školu (Bydlím v Chorvatsku) jenže na základce jsem se za celých 9 roků učil maximálně 3x, protože jsem si toho hodně zapamatoval z hodiny. A chci se zeptat, jak se mám efektivně učit? Vím, že bych si to měl každý den opakovat, a obden přidávat nové učivo, a výpisky si píšu do počítače do poznámkového bloku a z toho se učím. Chodím většinou spát okolo 21:00, o víkendech ve 22:00, vstávám v 5:00 ráno, a učím se zhruba do 11:00, i o víkendech. (Když si opakuji učivo tak zhruba do 9:00) Co dalšího musím dělat, abych se efektivně učil? A jak se zbavit stresu z velkých zkoušek v lednu a červnu?
Děkuji moc

Vašek, 16 let

Milý Vašku,

Je pravdou, že dálkové studium může být poněkud obtížnější, a že jednorázové zkoušky za delší časové období mohou představovat značnou psychickou zátěž. Avšak pokud si osvojíš několik pravidel pro svoji domácí přípravu, můžeš nakonec i při dálkové formě studia dosáhnout vynikajících výsledků.
První zásadou tvé domácí přípravy by mělo být plánování času a pravidelnost, nicméně bys měl dbát i na to, abys měl dostatek volna pro odpočinek a své zájmové aktivity. Učení by sis měl pokud možno rozdělit do většího počtu bloků, přičemž každý blok by měl trvat nejvýše 20 až 25 minut. Po delší než uvedené době totiž dochází k poklesu pozornosti.
Školní vyučovací hodina sice trvá déle (standardně 45 minut), avšak rozdíl spočívá v tom, že ve škole vede výuku učitel, který do hodiny zařazuje různé aktivity a používá různé motivační metody sloužící k udržení pozornosti, zatímco v domácí přípravě je žák odkázán sám na sebe. Proto by blok domácí přípravy měl být kratší, než je běžná školní vyučovací hodina. Po uplynutí každých 20 – 25 minut by sis měl zařadit přestávku o délce alespoň 10 – 15 minut.
Učení by sis měl rozvrhnout na celý den, nikoliv pro něj vyhradit pouze dopoledne. Například je lepší, když si do plánu dne zařadíš 3 až 4 bloky učení dopoledne a 3 až 4 bloky odpoledne, než kdyby sis na dopoledne zařadil 6 až 8 bloků a odpoledne nedělal nic. Svůj denní program bys měl zahájit učivem středně obtížným, pokračovat učivem nejobtížnějším a ukončit učivem nejméně obtížným. Při dodržování určité skladby předmětů bys neměl své denní učení zahajovat ani ukončovat takovým předmětem, který je pro tebe nejobtížnější (příklad: pokud ti největší obtíže činí chemie, neměl bys své denní učení začínat chemií, ale nějakým jiným předmětem a chemii zařadit až na druhé místo, zároveň bys ji však neměl odkládat až na konec dne).
Učivo by sis měl průběžně opakovat, jinak by postupem času docházelo k vyhasínání osvojených znalostí. Zatímco při denním studiu je žák k opakování již probraného učiva nucen či motivován průběžným zkoušením, v tvém případě tento druh motivace chybí. Proto by sis měl vytvořit nějakou náhradní motivaci, například v podobě odměny, kterou poskytneš sám sobě (například si můžeš za odměnu koupit něco, co by sis jinak nekoupil, případně můžeš za odměnu vyhradit více času nějaké své oblíbené činnosti, které bys jinak věnoval jen kratší dobu). Při samostudiu se musíš nejen sám učit, ale také sám hodnotit (občas nebo pravidelně sice můžeš někoho ve svém okolí požádat, aby tě vyzkoušel, ale zásadní význam by pro tebe mělo mít tvé vlastní hodnocení).
V rámci přípravy na pololetní zkoušky můžeš vyzkoušet stejné metody, které se doporučují pro přípravu k maturitě nebo ke zkouškám na vysokých školách. Především jde o dostatek spánku a rozdělení učiva do předem naplánovaných bloků. Pokud se budeš učit průběžně během celého pololetí, měla by pro tebe příprava na zkoušku být již jen připomenutím a osvěžením toho, co ses již dříve naučil. Jeden den před zkouškou se už pokud možno neuč vůbec, protože by tě jen zbytečně znervózňovalo, že něco neumíš tak dobře, jak bys chtěl.

06.09.2019

Dobrý den vážím 62kg a měřím 163,4 jedná se o normální váhu nebo nadváhu? Děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Jedná se o mírnou nadváhu. Hodnota indexu tělesné hmotnosti, který vyjadřuje vztah mezi tělesnou výškou a hmotností, u tebe činí 23,3. Optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti u chlapců ve věku 13-ti let se pohybují v rozmezí 17 až 20. Vzhledem k tvému věku (13 let) a pohlaví by se optimální hodnota tvé tělesné hmotnosti při stávající tělesné výšce okolo 163 cm měla pohybovat nejvýše okolo 53 kg.
Pokud bys však chtěl svoji hmotnost snížit, neměl by ses snažit za každou cenu zhubnout co nejrychleji. Namísto hladovění a podávání nepřiměřených fyzických výkonů (obojí by mohlo ohrozit tvé zdraví) bych doporučoval provést změny stravovacích návyků (tj. rozložit denní příjem potravin do většího množství menších jídel), vyhýbat se určitým potravinám (zejména bílému pečivu) a věnovat se nějaké komplexní pohybové aktivitě (nejlépe plavání, které na rozdíl od běhu nepředstavuje tak velkou zátěž pro klouby dospívajícího jedince). Podrobnější rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

06.09.2019

Dobrý den, na stránkách píšete, že v době puberty je experimentování se stejným pohlavím normální a nemusí to nutně znamenat homosexualitu. Chci se zeptat, jestli to platí i obráceně? Jsem gay a chtěl bych si vyzkoušet sex se svou nejlepší kamarádkou. Je to v pořádku?

Márty, 17 let

Milý Márty,

Pravdou je, že sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být u dospívajícího jedince nutně projevem homosexuální orientace, stejně jako sexuální kontakt s osobou opačného pohlaví nemusí být nutně projevem heterosexuální orientace. Je totiž třeba rozlišovat mezi sexuální orientací a sexuálním chováním. Sexuální orientace spočívá v sexuální náklonnosti jedince vůči příslušníkům určitého pohlaví (a to buď opačného, nebo stejného). Sexuální chování spočívá ve výběru konkrétního sexuálního partnera. Zatímco sexuální orientace má vrozený základ a nelze ji měnit, sexuální chování je v podstatě otázkou individuální volby každého jedince (i když je pravdou, že určitou roli při výběru partnera může hrát i tlak ze strany okolí či touha split očekávání, která jsou na jedince v dané společnosti a kultuře kladena).
Sexuální chování může být v souladu se sexuální orientací, ale nemusí. I homosexuálně orientovaný jedinec je fyzicky způsobilý k uskutečnění sexuálních aktivit s osobou opačného pohlaví, stejně jako heterosexuálně orientovaný jedinec je fyzicky způsobilý k uskutečnění sexuálních aktivit s osobou téhož pohlaví. Motivace k takovémuto chování může být různá, od touhy zkoušet nové a neobvyklé věci (tedy „experimentovat“, jak uvádíš v dotazu) až po omezenost či přímo nemožnost navázat sexuální kontakt s osobou upřednostňovaného pohlaví.
Teoreticky vzato je docela dobře možné, že i přes svoji homosexuální orientaci navážeš sexuální kontakt s osobou opačného pohlaví. Avšak otázkou je nejen to, zda tě takový kontakt uspokojí, ale především způsob, jímž hodláš řešit případné nechtěné „následky“ takovéhoto sexuálního kontaktu. Mám na mysli nechtěné početí, které při pohlavním styku mezi dvěma lidmi opačného pohlaví nelze nikdy zcela vyloučit, protože neexistuje žádná metoda antikoncepce, která by byla účinná na 100% (například účinnost kondomu jako antikoncepčního prostředku se pohybuje okolo 97%, a to ještě jen v případě, že je použit správně). O možnosti potratu (interrupce) se raději ani nezmiňuji, protože se podle mého názoru jedná o zahubení nenarozeného dítěte, které nelze ničím ospravedlnit (tedy snad jen odhalením výskytu závažné genetické poruchy u plodu do 24. týdne těhotenství).
Jakmile tedy uskutečníš pohlavní styk s dívkou, musíš zkrátka počítat s tím, že by ses mohl stát otcem vašeho společného potomka. Tvoje nejlepší kamarádka by v takovém případě měla plné právo od tebe požadovat, aby ses o vaše společné dítě v rámci svých možností staral.
Pokud se s kamarádkou přece jen k nějakému sexuálnímu kontaktu dostanete, měl by ses jí před uskutečněním takového kontaktu svěřit se svojí sexuální orientací, protože by bylo nečestné, kdybys ze sebe dělal někoho, kým nejsi. Zároveň byste si měli předem ujasnit, jak byste postupovali v případě, že dojde k nechtěnému početí (například zda byste byli ochotni uzavřít manželství nebo alespoň žít společně ve volném svazku, abyste svému dítěti vytvořili prostředí příznivé pro jeho vývoj).

06.09.2019

Dobrý den, je divné když do masturbaci se mi chce hrozně čůrat? Děkuji za odpověď.

Problém?, 13 let

Milý Problém?e,

Silná urgence (tedy náhlá a nutkavá potřeba močit) po vykonání masturbace může být způsobena podrážděním tkáně v okolí močového měchýře, k němuž dochází při stahování svalstva v oblasti malé pánve během orgasmu. Projevuje se zejména u mladých chlapců, kteří dosud nejsou zvyklí pravidelně vykonávat masturbaci, avšak postupem času by tyto obtíže měly spontánně odeznít.
Řešením popsaného problému by mohlo být vymočení před zahájením masturbace, avšak může se stát, že silné nutkání na močení se po dosažení orgasmu a ejakulace objeví i přesto, že močový měchýř je prázdný nebo téměř prázdný. Ve většině případů však tyto obtíže brzy odeznívají.
V každém případě bys neměl moč zadržovat. Pokud se ti chce močit, měl by ses jít vymočit co nejdříve.

06.09.2019

Dobrý den, zdá se mi že můj penis je vzhledem k mému věku malý (...)

Honza, 18 let

Milý Honzo,

Rozměry penisu jsou dány dědičnými předpoklady (zejména pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn) a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Opoždění tělesného vývoje je u tebe vzhledem k normálně rozvinutému pubickému ochlupení nepravděpodobné. Jestliže tvůj penis nedosahuje průměrných rozměrů, jedná se spíše o projev vrozených předpokladů, které nelze měnit. Podle vzhledu však není tvůj penis ani abnormálně malý (nejedná se o mikropenis), ani zanořený. Jedná se tedy o penis možná mírně podprůměrných, avšak naprosto normálních rozměrů, který může bez problémů plnit všechny své funkce.
Dodávám, že za tzv. mikropenis (abnormálně malý penis) se u chlapců či mladých mužů ve věku 18-ti let považuje pouze takový penis, jehož délka při erekci nedosahuje ani 5,6 cm. Průměrná délka penisu při erekci je sice v tomto věku vyšší a pohybuje se okolo 15,5 cm, avšak „průměrný“ neznamená totéž, co „normální“. Jestliže délka penisu při erekci dosahuje alespoň 5,6 cm nebo více, znamená to, že je velký dost, i kdyby průměrné délky nedosahoval.

05.09.2019

Jsou občasné krátkodobé výkyvy nálad v dospívání normální? Jak bych poznal např. schizofrenii?

Pavel111, 16 let

Milý Pavle111,

K častým a výrazným změnám nálad dochází v období dospívání pod vlivem hormonálních procesů, zejména pak v důsledku kolísání hladiny pohlavních hormonů v krvi. Nejen občasné a krátkodobé, ale i častější a dlouhodobější výkyvy nálad mohou být u dospívajícího jedince naprosto normální, pokud jsou způsobeny zmíněným kolísáním hormonální hladiny. Prudké střídání nálad však může mít i jiné příčiny, počínaje působením některých chemických látek a konče duševním onemocněním.
Schizofrenie je duševní onemocnění, které spočívá v narušeném vnímání reality. Může mít celou řadu projevů, počínaje vznikem různých bludů a halucinací, přes chorobný strach z pronásledování (v takovém případě se jedná o tzv. paranoidní schizofrenii), až po naprostý rozklad osobnosti včetně ztráty schopnosti pohybu (v takovém případě se jedná o tzv. katatonickou či katatonní schizofrenii, při níž tělo a končetiny pacienta setrvávají v takové poloze, do které jsou nastaveny druhou osobou). Toto onemocnění lze diagnostikovat pouze na základě komplexního vyšetření provedeného psychiatrem, protože neexistuje žádný „jednoduchý test“ k jeho odhalení.

05.09.2019

Dobrý den, poslední dobou jsem úplně na dně kvůli tomu že už dlouho nemám holku, nebo alespoň kamarádku. Moji dva nejlepší kamarádi mají oba holku a několik kamarádek, a i přesto že nechci, tak jim to závidím. Nevíte jak a kde bych se mohl s nějakou seznámit? Nechodím na žádné tábory ani kroužky ve škole, takže holky moc nepotkávám. Kdyby jsem už k nějaké přišel, nevěděl bych co říct a cítil se jak hlupák.

Člověk, 14 let

Milý Člověče,

Kvůli tomu, že dosud nejsi ve vztahu s nějakou dívkou, se trápit nemusíš. Podle výzkumů sexuálního chování v ČR (souhrnně Weiss a Zvěřina, 2009) se průměrný věk první schůzky, zamilovanosti a polibku pohybuje okolo 15-ti let, avšak i kdybys s nějakou dívkou začal chodit o něco později, ještě by to nemuselo znamenat, že nejsi normální. Jak neustále zdůrazňuji, mezi pojmy „průměrný“ a „normální“ může být značný rozdíl.
Samozřejmě, že své komunikační dovednosti můžeš (alespoň prozatím) rozvíjet i bez navazování důvěrnějších vztahů. Přestože nenavštěvuješ zájmové kroužky, ve škole máš jistě nějaké spolužačky, s nimiž můžeš navazovat běžnou komunikaci. Jestliže se některé z dívek alespoň čas od času na něco zeptáš nebo ji poprosíš o malou radu, zbavíš se určitého ostychu, aniž bys hned musel dotyčným dívkám vyjadřovat své sympatie. Ostatně většinu dívek přivádí do rozpaků, když se je chlapec snaží „sbalit“ nebo jim pokládá příliš osobní dotazy.
Dívkám ve svém okolí bys měl dát možnost, aby tě lépe poznaly, avšak rozhodně by ses před nimi neměl předvádět či ze sebe dělat někoho, kým nejsi. Pokud bys s některou z dívek chtěl začít chodit, měl by sis nejprve ujasnit, zda ji máš opravdu rád a opravdu ti na ní záleží, nebo zda si jen za každou cenu potřebuješ „dokázat“, že jsi schopen takový vztah navázat.
Pokud ti komunikace s dívkami činí zcela nepřekonatelné problémy, zkus si najít alespoň kamaráda. Důležité je, aby ses neocitl v naprosté sociální (tj. společenské) izolaci.

05.09.2019

Dobrý den, když chci, abych dostal ven spermie, jak to udělám (...) ?

Jakub, 12 let

Milý Jakube,

Především záleží na tom, zda se v tvém těle již tvoří sperma neboli ejakulát, což není zcela jisté. Ejakulát je bělavá tekutina, která vychází z močové trubice, a to buď při dosažení orgasmu (neboli pohlavního vyvrcholení), nebo bezprostředně po něm. U mladších chlapců však nemusí mít ejakulát bělavé zbarvení, nýbrž může být bezbarvý. Bělavé zbarvení je dáno obsahem bílkovin v ejakulátu.
Pokud se v tvém těle žádný ejakulát (sperma) zatím netvoří, nemůže u tebe dojít ani k ejakulaci. První ejakulace se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, avšak za normální se však považuje i širší věkové rozmezí 11 až 15 let.
U naprosté většiny dospívajících chlapců (podle výzkumů A. Kinseyho téměř u 70%) dochází k první ejakulaci při masturbaci. U menší části chlapců k ní může dojít například při tzv. poluci (což je samovolný výron semene), případně při vzájemných sexuálních aktivitách a podobně.

05.09.2019

Dobrý den, mám po celé pravé bradavce takovou bouli, není vidět jenom je taková tvrdá, dříve byla menší a bolela mě na dotek teď už ne.

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Mohlo by se jednat například o počáteční projev tzv. gynekomastie, což je chorobné zvětšení prsních bradavek u dospívajících chlapců. Další možností je cysta, tj. dutina vyplněná tekutinou, která se může utvořit na různých částech těla, včetně tkáně pod povrchem prsní bradavky. V každém případě doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost (postačí na nejbližší preventivní prohlídce, avšak v případě opakovaně se dostavující bolesti můžeš lékaře navštívit i dříve).

04.09.2019

Dobrý den, psal jsem sem dříve, ale (...) Děkuji.

Nerd, 16 let

Milý Nerde,

Tvé pochybnosti jsou v podstatě oprávněné. Vzhledem k tomu, jak se dotyčná dívka zachovala k tvému kamarádovi, bys měl opravdu velmi důkladně zvážit, zda by bylo vhodné s ní navazovat vztah.

04.09.2019

Dobrý den, jak můžu zabránit tomu, abych při erekci neměl kůži napnutou? Nebo nadměrné tření.

Jakub, 12 let

Milý Jakube,

Pokud máš předkožku, nemělo by při erekci docházet k nadměrnému napínání kožního pokryvu penisu (předkožka by měla stačit k pokrytí 50 až 70 % délky penisu). Pokud k němu přesto dochází, doporučuji celý penis pravidelně (pokud možno alespoň jednou denně) zvlhčovat buď hydratačním pleťovým krémem, který lze zakoupit v drogerii, nebo panthenolovou mastí, kterou lze zakoupit v lékárně. Nadměrné tření při vykonávání masturbace lze snížit pomocí lubrikačního gelu.

04.09.2019

Dobrý den, mám takový problém, a ten, že se umím špatně vyjadřovat. Kvůli tomu se bojím, že nikdy nebudu mít holku:( (kdyžtak jak se to lépe naučit)

Anonym, 12,4 let

Milý Anonyme,

Tvůj písemný projev není nejhorší a nenasvědčuje zásadním obtížím ve vyjadřování. Určitého vylepšení svých komunikačních dovedností (případně i rozšíření slovní zásoby a zlepšení dovednosti správného a výstižného užívání výrazů) můžeš dosáhnout například četbou knih, avšak také bys měl více naslouchat svým spolužákům či kamarádům, aby sis lépe osvojil i takový způsob vyjadřování, který je rozšířen u příslušníků tvojí generace. Kdybys mluvil „jako kniha“, nemuseli by ostatní vždy přesně pochopit, co se jim snažíš sdělit.
Tvé obavy z možných obtíží při navazování vztahu s dívkou jsou prozatím předčasné. Je sice pravdou, že mluvený projev má při navazování vztahů značný význam, avšak dívka bude jistě hodnotit i tvoje kladné osobní vlastnosti a jiné přednosti. Většina dívek od chlapce očekává, že bude čestný, upřímný, spolehlivý a ohleduplný.
Před dívkou bys ze sebe neměl dělat někoho, kým nejsi. Neměl bys říkat nic, čím můžeš dívku přivést do rozpaků (například bys jí v přítomnosti ostatních neměl otevřeně vyjadřovat svoji náklonnost, případně jí pokládat příliš osobní otázky). Dříve než něco slíbíš, bys měl zvážit, zda budeš moci svůj slib dodržet. Nikdy nikomu neříkej nic, co ti dívka svěří jako důvěrnou informaci. Pokud dívka potřebuje pomoc a požádá tě o ni, měl bys jí v rámci svých možností potřebnou pomoc poskytnout. Na druhou stranu by ses neměl ostatními nechat jednostranně a bez přiměřené protihodnoty využívat, jinak by tebou ostatní lidé (tedy včetně dívek) mohli začít pohrdat.

04.09.2019

Chci se zeptat (...)

To by jsi chtěl vědět, 16 let

Milý To by jsi chtěl vědět,

1) První z uvedených praktik může závažným způsobem ohrozit tvé zdraví, neboť při ní dochází k omezování zásobení varlat krví, což může vést k jejich nevratnému poškození. Druhá z uvedených praktik může vést k narušení proudění krve v některých tkáních penisu.
2) Naprosto mylná je představa, že při dlouhodobém obnažení žaludu dojde ke zvětšení jeho rozměrů. Naopak, při trvalejším obnažení žaludu dochází k jeho vysušování a keratinizaci (rohovatění), což vede k jeho zmenšení.
3) Je naprosto normální, že dospívající člověk pociťuje sexuální potřebu velmi silně. Příčinou je zvyšování produkce pohlavních hormonů, přičemž právě v tvém věku (tj. okolo 17-ti let) dosahuje úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi svého celoživotního maxima. Nejpřirozenějším, nejbezpečnějším a nejdostupnějším způsobem, jímž může dospívající jedinec narůstající sexuální potřebu uspokojit, je masturbace, v jejímž vykonávání by ses neměl zásadním způsobem omezovat. Avšak měl by ses vyhýbat rizikovým praktikám, o nichž se zmiňuješ na počátku svého dotazu.

04.09.2019

Dobrý den,
v pondělí jsem nastoupil na gympl. Všechno vypadalo dobře a líbilo se mi tam. Ale začali jsem se učit a najednou toho na mě začalo být strašně moc
(...)

Petr, 15 let

Milý Petře,

Především je důležité, aby sis učení efektivně zorganizoval. Učit by ses měl každý den, avšak nikoli hned po příchodu domů. Měl by sis stanovit dobu pro zahájení učení alespoň 1 hodinu po příchodu domů ze školy.
Během každodenního učení by sis měl zopakovat vše podstatné, co jste ten den probírali. Křivka zapomínání totiž v prvních dnech po získání určité informace strmě sestupuje, zatímco v dalších dnech je její sestup již jen pozvolný. Tím, že si probrané učivo zafixuješ týž den odpoledne, případně ještě následující den, se získané informace přesunou ze střednědobé paměti do paměti dlouhodobé.
Dále je důležité, aby sis učení rozdělil do bloků nejvýše po 20-ti minutách (po uplynutí této doby totiž dochází k výraznému poklesu pozornosti) a mezi jednotlivé bloky zařazoval alespoň desetiminutové přestávky. Pokud by ses učil několik hodin bez přestávky, efektivita učení by značně poklesla.
Jestliže probíranému učivu nerozumíš, měl bys někoho požádat o jeho vysvětlení, například některého ze spolužáků. Je prokázáno, že v dětství a dospívání se toho lidé  nejvíce naučí při společném učení s vrstevníkem (anglický termín pro tuto formu společného učení je peer learning).
Pokud se musíš naučit větší množství odborných termínů cizojazyčného původu, doporučuji si tyto termíny vypsat na lístek papíru a nosit jej stále u sebe. Každou volnou chvíli můžeš využít k tomu, aby sis vypsané termíny přečetl a poté můžeš lístek používat i jako kontrolu při jejich vybavování.
Pokud bys měl pocit, že obtíže s učením jsou pro tebe nezvladatelné, začal bys trpět silnými obavami nebo by se u tebe dostavily pocity úzkosti, doporučuji obrátit se na pedagogicko-psychologického poradce, který ti může pomoci se s uvedenými obtížemi lépe vyrovnat.

04.09.2019

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, aký je približný výskyt (...)

Pokémon, 17 let

Milý Pokémone,

Požadované informace nemám k dispozici a nejsem si jistý, zda vůbec existuje vědecký výzkum, který by takovéto údaje přinášel. Avšak předpokládám, že zmíněné obtíže se u žen i dívek vyskytují jen velmi zřídka, a to v důsledku hormonální poruchy, která má zřejmě vrozený základ.

03.09.2019

Dobrý den, všiml jsem si, že mám erekci nahoru těsně u těla, ne dopředu, na jedné stránce jsem viděl že to prý normální není, ale chtěl bych se ujistit a taky zeptat, jestli by s tím nešlo nic dělat. Děkuji.

Aw man, 13 let

Milý Aw mane,

Při erekci může penis svírat s tělem různý úhel, a to v rozsahu 0 až 180°. Zatímco u některých chlapců a mužů směřuje penis při erekci rovně dopředu (tj. přibližně pod úhlem 85 až 95°), u většiny směřuje více či méně vzhůru (tj. pod úhlem 0 až 85°). U zbývajících chlapců a mužů směřuje penis při erekci více či méně dolů (tedy pod úhlem 95°nebo více), viz údaje v tabulce níže. Všechny uvedené možnosti jsou normální, a tudíž tvé informace jsou mylné.
Pro lepší představu připojuji rovněž schematické znázornění sklonu penisu pod úhlem 45, 90 a 135°.

03.09.2019

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak zabránit tomu, aby mi nestál když jsem s holkou.

Kuba, 15 let

Milý Kubo,

U dospívajícího chlapce se může erekce dostavit kdykoliv a kdekoliv, a to i bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Příčinou je narůstající úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi v období dospívání. Nástupu erekce nelze zabránit v podstatě nijak. Ani jejího okamžitého odeznění nelze dosáhnout vůlí.
K rychlejšímu odeznění erekce sice může přispět přenesení pozornosti na něco jiného (například si můžeš v duchu počítat nějaký obtížnější matematický příklad nebo alespoň v duchu odříkávat násobilku), ovšem je otázkou, jak by dívka reagovala na to, že jsi jí najednou přestal věnovat pozornost a ponořil se do hlubokého přemýšlení.

03.09.2019

Ještě kolik má být průměrný penis ve 12 letech?

Jakub, 12 let

Milý Jakube,

Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu (tedy ve stavu, kdy penis volně visí dolů) a 9 až 11 cm při erekci (tedy ve stavu, kdy se penis zvětší a napřímí). Průměrný obvod penisu se v tomtéž věku pohybuje okolo 7,5 cm.
Avšak drobné rozdíly oproti průměrným rozměrům ještě nemusí být projevem nějaké vady či poruchy. „Průměrný“ neznamená totéž, co „normální“.

03.09.2019

Mohl bych se zeptat můj penis měří 10 cm. Je to v pohodě?
A když masturbuji chvíli, tak mě to za chvilku začne bolet (pálit).
Jak zjistím, že mám spermie?
Díky za odpověď

Jakub, 12 let

Milý Jakube,

Pokud uvedená délka penisu platí pro erekci, je vzhledem k tvému věku průměrná.
Bolest či pálení při masturbaci  mohou být způsobeny například příliš silným stiskem ruky či  vykonáváním příliš rychlých a prudkých masturbačních pohybů. Dalším zdrojem nepříjemných pocitů může být nadměrné tření, k němuž dochází v případě, že kožní pokryv penisu je při erekci příliš napnutý.
Přítomnost spermií v ejakulátu (tj. ve spermatu) lze spolehlivě odhalit pouze pod mikroskopem, a to při zvětšení alespoň 300x. Pouhým okem nelze spermie spatřit. Zatímco u některých chlapců jsou spermie obsaženy v ejakulátu již při první ejakulaci (tj. při prvním výronu semene), u jiných dochází k zahájení tvorby spermií až o něco později. Naproti tomu v moči některých chlapců se nachází velmi malé množství spermií ještě dříve, než dosáhnou své první ejakulace.

03.09.2019

Vadí, když masturbuji bez lubrikantu?

Bořek, 14 let

Milý Bořku,

Nevadí. Lubrikační gel slouží ke snížení nadměrného tření při vykonávání masturbace či jiných sexuálních aktivit. K nadměrnému tření může docházet zejména v případě, že kožní pokryv penisu je při erekci příliš napnutý (typicky k tomu dochází v důsledku cirkumcize neboli obřízky, při níž je větší část kožního pokryvu penisu odstraněna), případně u jedinců s extrémně tuhými vazivovými tkáněmi penisu. Pokud však k nadměrnému tření nedochází, používání lubrikantu není nutné. Pokud však lubrikant používat chceš, můžeš jej samozřejmě používat i v případě, že jej nepotřebuješ.

03.09.2019

Dobrý den,
mám takový menší problém. Okolo žaludu mám papily. Doufám, že se to takhle píše
(...) Je mi trapně z pomyšlení na to, co si bude můj protějšek myslet, když to uvidí. Co když si bude myslet, že je to nějaká nemoc? Předem děkuji za odpověď.

P., 16 let

Milý P.,

Kvůli výraznějším papilám na okraji žaludu (neboli papillae glandis) se nemusíš cítit trapně, protože se jedná o normální součást penisu. Ostatně vzhledově jen mírně odlišné papily tvoří i normální součást jazyka (jedná se o tzv. papillae linguales). Kvůli tomu, že máš na jazyku papily, se přece necítíš trapně. Proč by ses tedy měl cítit trapně kvůli papilám na okraji žaludu?
Pokud se tvoje partnerka bude mylně domnívat, že se jedná o projev nějaké kožní choroby, můžeš jí vše snadno vysvětlit. Avšak nepovažuji za příliš pravděpodobné, že by si partnerka prohlížela tvé pohlavní orgány do takovýchto podrobností. Párové sexuální aktivity se zpravidla odehrávají při tlumeném osvětlení, navíc před pohlavním stykem se na penis obvykle nasazuje (nebo alespoň by se měl nasazovat) kondom. Za těchto okolností je jen malá pravděpodobnost, že by si partnerka nějakých papil na okraji žaludu vůbec všimla.

02.09.2019

Měřím 178 cm a vážím 60 kg. Snažím se přibrat, ale vždycky ztratím motivaci. Přijde mi že mám poruchu přijmu potravy, protože moje váha se strašně rychle mění, vždycky přiberu a potom rychle zhubnu. Nebo mám strašně velký hlad, i když se hodně najím. Jak rychle a efektivně přibrat?

Pomeranč, 15 let

Milý Pomeranči,

Výkyvy tělesné hmotnosti v období dospívání nemusí být nutně projevem nějaké poruchy. Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí 18,9 (optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti pro chlapce ve věku 15-ti let se pohybují v rozmezí 19 až 21), což je vzhledem k tvému věku a pohlaví pouze velmi mírná podváha. K tomu, abys dosáhl spodní hranice optimálního rozsahu hodnot indexu tělesné hmotnosti pro chlapce tvého věku, by ti při současné tělesné výšce postačilo přibrat pouhých 200 gramů. Pokud chceš svoji hmotnost zvýšit, doporučuji konzumovat potraviny s vysokou výživnou hodnotou, například plnotučné mléčné výrobky, pečivo, těstoviny, sušené ovoce a ořechy všeho druhu.

02.09.2019

Dobrý den,
Dnes píšu již podruhé. Nebyl jsem si jist, jestli jsem to v minulé otázce vysvětlil správně a tak jsem se vám to pokusil namalovat. Jedna se o otázku s odlepenou předkožkou.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Jak už jsem uvedl, jedná se o uzdičku (frenulum) na spodní straně penisu, která je naprosto normální součástí tohoto orgánu.

02.09.2019

Dobrý den,
Je normální, že o masturbaci jsem se dozvěděl až teď? Nikdo mi o tom nikdy nic neřekl, takže nevím jestli jsme se to měli učit ve škole nebo mi to mají říct rodiče. Ve třídě se o tom vůbec nebavíme
(...)

Adam, 12,5 let

Milý Adame,

Zatímco někteří chlapci a dívky „objevují“ masturbaci sami, aniž by jim o ní někdo něco řekl (například když „zkoumají“ a důkladněji poznávají svoje tělo), jiní jsou o ní poučeni svými zkušenějšími kamarády nebo sourozenci. Masturbace však představuje velmi důvěrnou aktivitu, o které mnozí lidé nechtějí s ostatními mluvit, protože se jedná o velmi osobní téma.
Naprostá většina rodičů se svými dětmi o masturbaci nehovoří (například autoři výzkumu provedeného v roce 2012 ve Švédsku zjistili, že pouze 7% rodičů se svým dítětem někdy hovořilo o masturbaci). V rámci školní sexuální výchovy bývá masturbace stručně zmiňována zpravidla až ve vyšších ročnících druhého stupně.

02.09.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli nemám opožděnou pubertu nebo tak něco. Při masturbaci nestříkám, varlata mají jen 3,6 cm, penis je též malý. Dá se s tím ještě něco dělat, nebo je to už v háji?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

U chlapců se opožděná puberta projevuje tím, že ani po dovršení věku 13-ti let nedojde ke zvětšení testikulárního objemu neboli objemu varlat. Ten se však neuvádí v centimetrech, nýbrž v mililitrech. V dětství před pubertou činí objem jednoho varlete 1 až 2 mililitry, během prvního roku puberty se zvětšuje na dvojnásobek, tj. 3 až 4 ml.
Průměrný objem jednoho varlete činí u chlapců ve věku 13-ti let necelých 7 ml. Tomuto objemu by zhruba odpovídal podélný rozměr (tedy „délka“ varlete) 3,6 cm a příčný rozměr (tedy „průměr“ v nejširším místě) okolo 2 cm. Jestliže tedy podélný rozměr jednoho varlete u tebe činí 3,6 cm, znamená to, že jeho velikost odpovídá tvému věku.
Pokud máš přesto pocit, že u tebe od dětství k žádnému výraznějšímu růstu objemu varlat nedošlo (i když v tom případě by u tebe v dětství musely být rozměry varlat nadprůměrné, protože podélný rozměr varlete u chlapce před pubertou činí zhruba 1,5 až 2 cm), doporučuji svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který posoudí dosažený stupeň vývoje tvých pohlavních znaků a v případě podezření na opožděnou pubertu vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.
Kvůli tomu, že jsi dosud nedosáhl ejakulace, se nemusíš znepokojovat. Za normální se považuje, když chlapec dosáhne první ejakulace kdykoliv mezi jedenáctým a patnáctým rokem věku.
Pokud jde o rozměry penisu, ty závisí nejen na dosaženém stupni tělesného vývoje, ale i na vrozených dispozicích (například na pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis upevněn uvnitř pánve). Ze samotných rozměrů penisu tedy nelze usuzovat na opožděnou pubertu. Průměrná délka penisu při erekci činí u chlapců ve věku 13-ti let 12,5 ± 1,5 cm, tj. 11 až 14 cm. Avšak i větší rozdíl oproti průměru může být stále ještě normální, pokud se nejedná přímo o tzv. mikropenis.

02.09.2019

Dobrý den, jsou opravdu (...) tak nebezpečné jak se o nich mluví? (...)

Zvíře, 16 let

Milý Zvíře,

Používání zmíněné „pomůcky“ (ať už je zhotovená „podomácku“ nebo průmyslově vyráběná) rozhodně nedoporučuji, protože je spojeno s vysokým rizikem poranění, které by ti v krajním případě mohlo způsobit těžkou újmu na zdraví. Pokud se přes toto důrazné varování rozhodneš, že zmíněnou „pomůcku“ přece jen použiješ, měl by sis pro jistotu dopředu zjistit, kde se nachází nejbližší pracoviště lékařské pohotovosti.

01.09.2019

Ahoj. Doktorka mi řekla, že mám kratší uzdičku a může to dělat problém při erekci. Jaký? A jak to řešit?

Gogo, 15 let

Milý Gogo,

Krátká uzdička (frenulum breve) obvykle nezpůsobuje žádné zdravotní obtíže, pouze při erekci způsobuje výrazné „sklopení“ žaludu směrem dolů.
Avšak vzhledem k tvému věku je vysoce pravděpodobné, že během dalšího růstu a vývoje penisu se uzdička ještě uvolní,a  to bez jakéhokoliv zásahu. Uvolňování krátké uzdičky lze podpořit jemným posunováním spodní části předkožky směrem od těla (jako na obrázku vpravo), což lze vykonávat například po koupání či sprchování, kdy je pokožka pružnější a vláčnější. Posunování by však nemělo být bolestivé. Samotnou uzdičku si však přímo nenatahuj, protože by sis mohl poškodit frenulární arterii (jedná se o tepnu, která prochází uzdičkou a zásobí krví tkáň v okolí ústí močové trubice).
Pokud by ti v budoucnu krátká uzdička přece jen způsobovala obtíže, lze jejího uvolnění dosáhnout pomocí kortikoidní masti. Pouze v nejzávažnějších případech se provádí plastická operace uzdičky, tzv. frenuloplastika, při níž je krátká uzdička chirurgicky prodloužena. Naproti tomu jiný zákrok, zvaný frenulotomie (přetětí uzdičky) rozhodně nedoporučuji, protože při něm hrozí přerušení výše zmíněné frenulární arterie. V každém případě platí, že jakýkoliv chirurgický výkon na genitálu by měl být až poslední možností pro případ, že by všechny ostatní možnosti byly vyzkoušeny a nevedly ke zlepšení stavu.

01.09.2019

Dobrý den, už nějakou dobu když jdu spát, tak mi v pokoji každou noc létá moucha a i když se mi podaří ji zabít, tak se tam za nějakou dobu objeví další, je to vždy taková malá, kterou je obtížné chytit a mně i tak dělá problém usnout, nevím co s tím. Budu moc rád za pomoc.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Doporučuji v pokoji větrat až večer, když se ochladí, nikoli během dne, když je horko. Tím lze poněkud snížit pravděpodobnost výskytu hmyzu v místnosti. Ještě účinnější by bylo použití některého z odpuzovačů hmyzu, který lze zakoupit v drogerii.
Odpuzovače ve spreji by měly být pro člověka zdravotně nezávadné, avšak jejich pach může být nepříjemný a mohl by na tebe při usínání působit rušivě. Proto je nutné, abys několik minut po použití odpuzovače hmyzu ve spreji místnost důkladně vyvětral. Šetrnější alternativou ke sprejům proti hmyzu jsou feromonové pasti a mucholapky (v některých lidech sice vzbuzuje pohled na mouchu přilepenou k mucholapce odpor, avšak pokud ti nečiní problémy mouchu zabít, neměl by tě znechutit ani pohled na hmyz umírající na mucholapce). Vyzkoušet můžeš i levanduli (ať už čerstvou nebo sušenou), neboť tato rostlina uvolňuje látky, které odpuzují hmyz.

01.09.2019

(...) Prosím nezobrazovat. Děkuji.

Filip, 14 let

Milý Filipe,

Jestliže jsi spolužačce před časem něco slíbil, avšak svůj slib jsi nesplnil, je pravděpodobné, že její důvěra vůči tobě značně poklesla. Získání ztracené důvěry je sice obtížné, avšak nikoli nemožné. Spolužačku však pokud možno nezahrnuj omluvami nebo vysvětlováním (mohlo by to působit neupřímně), spíše se snaž jednat tak, aby sis její důvěru zasloužil. Důvěru nelze obnovit slovním ujišťováním, ale činy. V budoucnu už tedy neslibuj nic, o čem si nejsi zcela jistý, že to budeš moci splnit. Když už něco slíbíš, snaž se svůj slib splnit.

01.09.2019

Dobrý den už jsem tu psal že mám problém (...)

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Nejedná se o žádné bradavičky, nýbrž o tzv. papilae glandis (papily žaludu), které tvoří normální součást penisu. Nacházejí se na okraji žaludu směrem k tělu. Přibližně u 25% mužů a chlapců tyto papily nápadněji vystupují, avšak nejedná se o zdravotní problém, který by vyžadoval léčbu, nýbrž o variantu normálního stavu.
Informace, kterou v dotazu cituješ, je pravidvá pouze částečně. Pravdou je, že v důsledku cirkumcize (která však představuje poškození penisu, protože při ní dochází k nevratné devastaci podstatné části erotogenní tkáně, a tudíž ji rozhodně nemohu doporučovat!) dochází ke keratinizaci povrchu žaludu, tedy k jeho rohovatění. Na povrchu žaludu se během keratinizace vytváří silnější a tvrdší vrstva, která trochu připomíná ztvrdlou kůži. Pod touto vrstvou se po určité době „skryjí“ i papily na okraji žaludu, což bych však rozhodně nepovažoval za rozumný důvod pro podstupování zmíněného chirurgického zákroku.
Ani umělou fixaci předkožky za žaludem nedoporučuji, a to z důvodů, které uvádím v odpovědi na dotaz návštěvníka Danko123 ze dne 01.09.2019.
Kvůli tomu, že patříš mezi 25% mužů a chlapců, u nichž jsou papily na okraji žaludu větší a výrazněji modelované, se nemusíš trápit. Při pohlavním styku mohou být výraznější papily dokonce výhodou, protože zajišťují intenzivnější stimulaci (dráždění) pohlavních orgánů partnerky (ostatně na podobném principu fungují i drobné „výstupky“ na některých umělých erotických „pomůckách“ pro ženy). To, co mylně považuješ za svůj problém, je tedy spíše výhoda, za kterou můžeš být přírodě vděčný.

01.09.2019

Zdravím. Mám problém který jsem neřešil. Dlouho masturbuji neobvyklým způsobem (...) Co mám dělat?

Jan, 16 let

Milý Jane,

Masturbaci bys měl vykonávat takovým způsobem, který ti vyhovuje, je ti příjemný a vede k dosažení očekávaného cíle.
Kvůli svým budoucím párovým sexuálním aktivitám si nedělej starosti. Jestliže si najdeš partnerku, s níž si budete rozumět a navzájem se respektovat (což by v partnerském vztahu mělo být samozřejmostí!), jistě si najdete takový způsob vykonávání vašich párových sexuálních aktivit, který vám oběma bude vyhovovat.
Pravdou je, že u některých párů může dosažení orgasmu při párových sexuálních aktivitách trvat (alespoň zpočátku) o něco delší dobu, než při masturbaci. Důvodem je, že někteří chlapci jsou zvyklí vykonávat příliš prudké a příliš rychlé masturbační pohyby, zatímco méně prudké a méně rychlé kopulační pohyby (tj. pohyby při pohlavním styku) u nich mohou vést ke slabší stimulaci, než na jakou byli dosud zvyklí, a proto i doba nutná pro dosažení orgasmu může být poněkud delší. Nicméně dva lidé, kteří se rozhodnou spolu žít pohlavním životem, se většinou brzy naučí reagovat na pocity a potřeby druhého tak, aby je jejich společné sexuální aktivity nakonec plně uspokojovaly (obrazně řečeno, postupem času se i v sexu naučí „naladit se na stejnou vlnovou délku“).

01.09.2019

Áno, ale čítal som, že si ľudia nechávajú stiahnutú predkožku natrvalo, ale ja hneď ako si ju stiahne vždy sa mi postaví.

Danko123, 14 let

Milý Danko123,

Předkožka je uzpůsobena k tomu, aby se po přetažení přes žalud dříve či později navrátila do výchozí pozice na žaludu. U některých mužů či chlapců zůstává větší či menší část žaludu i v klidovém stavu obnažená, což může být dáno například větší šířkou prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, vyšší pružností kožního pokryvu penisu či větší délkou a pružností uzdičky na spodní straně penisu.
Pokud se část žaludu někomu obnažuje spontánně (tedy „sama od sebe“), nemusí na tom být nic špatného a není nutné se snažit předkožku za každou cenu natahovat zpět k vrcholku žaludu. Avšak v žádném případě nedoporučuji umělou fixaci (tj. upevňování) předkožky za žaludem, protože takováto praktika nejenže není k ničemu dobrá, ale mohla by narušit průtok krve penisem. Navíc obnažený žalud a část vnitřního listu předkožky jsou tímto způsobem vystaveny neustálému mechanickému otírání (například o spodní prádlo či jiné povrchy), které vede k jejich keratinizaci (tj. rohovatění) a způsobuje pokles jejich citlivosti.
Rozhodně by ses tedy neměl snažit napodobovat lidi, kteří na internetu nebo jinde píší o tom, že si předkožku „nechávají trvale přetaženou“.

01.09.2019

Keď si pretiahnem predkožku cez žaluď, vždy sa mi postaví.

Danko123, 14 let

Milý Danko123,

To, o čem se v dotazu zmiňuješ, je naprosto normální. Právě v oblasti prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky se totiž nachází několik tisíc nervových zakončení.
Při přetahování předkožky přes žalud dochází k mechanické stimulaci těchto nervových zakončení, což je za normálních okolností (tedy není-li předkožka zúžená či poraněná) spojeno s příjemnými pocity. Je celkem pochopitelné, že takováto mechanická stimulace eroticky nejcitlivější části mužského těla může vést až k erekci. Ostatně střídavé přetahování předkožky přes žalud a její opětné natahování na žalud představuje jeden z nejběžnějších způsobů vykonávání masturbace.

01.09.2019

Dobrý den, dnes v noci mě celého poštípal komár, ale zdá se mi že se mi objevují pořád nové pupínky.

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Bodnutí hmyzem je nejen nepříjemné, ale může vyvolat i alergickou reakci. K dalšímu poškození pokožky může dojít při opakovaném škrábání či drbání postižených míst, čemuž se vzhledem k nepříjemnému svědění lze jen obtížně vyhnout. Doporučuji tedy navštívit lékárnu (třeba hned zítra) a koupit nějakou účinnou mast na ošetření hmyzích bodnutí (z volně prodejných například fenistil, dapis, floceta a podobné), nebo alespoň tekutý pudr. Po nanesení některého z uvedených přípravků by mělo dojít k odeznění nepříjemných příznaků.

01.09.2019

Dobrý den, mám 3 otázky. Předem díky za odpověď
1. Když mi bylo 11, tak jsem si přetáhl předkožku přes žalud moc a docela dlouho to bolelo, je to v pořádku?
2. Za žaludem mám takovou vystouplou žílu, nebude mi to vadit při sexu?
3. Masturbuji od 11 a rodiče to neví, nevadí to?

Člověk, 13 let

Milý Člověče,

1) Je možné, že v době, kdy sis předkožku tímto způsobem přetahoval, dosud ještě přetrvávalo její mírné zúžení či slepení. Násilné pokusy o přetažení předkožky jsou zpravidla velmi bolestivé a může při nich dojít k poranění a následnému zjizvení. Nedovedu posoudit, zda sis v minulosti nějaké závažnější poranění způsobil, nicméně pokud ti přetahování předkožky v pozdější době nečinilo obtíže, je to jen málo pravděpodobné.
Další možností je, že sis tehdy způsobil drobné poranění uzdičky, které by rovněž bylo bolestivé. Závažnější poranění uzdičky však můžeme vyloučit, protože by při něm zřejmě došlo k poškození frenulární arterie, což by bylo provázeno krvácením.
Předkožku by sis měl přetahovat vždy jen tak daleko, abys necítil bolest. Jestliže nějakou bolest cítíš, znamená to, že si prstenec předkožky stahuješ dále, než bys měl.
2) Zřejmě máš na mysli tzv. dorzální žílu, která probíhá po horní straně penisu. Zřetelně vystupuje za okrajem žaludu a poté pokračuje až ke kořeni penisu. Je naprosto normální, že tato žíla je výraznější, než všechny ostatní žíly penisu. Jedná se o naprosto normální součást penisu, která ti při vykonávání sexuálních aktivit rozhodně vadit nebude.
Problémem by mohla být snad jen trombóza, tedy ucpání žíly sraženou krví, k němuž však dochází pouze u některých starších mužů, kteří trpí onemocněním oběhové soustavy. U dospívajících chlapců se trombóza dorzální žíly téměř nevyskytuje a pokud se již vyskytne, jedná se spíše o raritu než o běžné onemocnění.
3) Podle různých výzkumů sexuálního chování dětí a dospívajících (viz např. Bancroft, J.: Sexual development in childhood, 2003) začíná většina chlapců i dívek vykonávat masturbaci již v dětství před pubertou. Na tom, že vykonáváš masturbaci od věku 11-ti let, tedy není nic zvláštního (ostatně řada dětí začíná masturbovat v ještě nižším věku, jak vyplývá z výše citované studie).
Vykonávání masturbace je tvoje osobní záležitost, se kterou se nemusíš nikomu svěřovat. O tom, že masturbaci vykonáváš, nejsi povinen informovat ani své rodiče, ani nikoho jiného. Záleží pouze na tobě, zda a s kým budeš o masturbaci a podobných vysoce důvěrných tématech hovořit.