Jak to mají dívky?

Podobně jako u chlapců, také u dívek dochází v období dospívání k různým tělesným změnám.

Dívčí puberta začíná v průměru o jeden rok dřív, než chlapecká.

Na počátku puberty se u dívek zvyšuje množství tělesného tuku v oblasti boků a hýždí. Začínají se také vyvíjet prsa. Dívčí tělo postupně získává ženské tvary.

K nejvýznamnějším změnám u dospívajících dívek však dochází uvnitř těla, protože ve vaječnících začínají dozrávat vajíčka a později se dostavuje první menstruace (neboli menarché), která je doprovázená menstruačním krvácením.

Prsa a jejich vývoj


Před pubertou vypadá hrudník dívek přibližně stejně, jako u chlapců.

 

 

Na počátku puberty se začnou zvětšovat nejprve prsní bradavky, ale hrudník je stále ještě plochý.

 

 

 

Pod prsními bradavkami se postupně usazuje více tuku. Prsa mají nejprve zahrocený tvar.

 

 

 

Prsa se postupně zaoblují, takže na konci puberty už mají dospělý tvar.

 

 

 

Vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgán dívek se nazývá vulva. Nachází se mezi stehny a tvoří ji dva záhyby kůže vyplněné tukem, které se nazývají velké stydké pysky (labia majora pudendi). Mezi velkými stydkými pysky se nachází tzv. stydká štěrbina (viz obrázek vpravo). Tato štěrbina se nemusí nacházet přesně uprostřed a nemusí být ani zcela rovná, protože v přírodě jsou různé nerovnoměrnosti celkem běžné. Také velké stydké pysky mohou mít různou velikost (do určité míry to souvisí i s množstvím podkožního tuku). Při jejich roztažení se objeví malé stydké pysky (labia minora pudendi), které jsou pokryté sliznicí, a proto mají odlišné zbarvení, než velké stydké pysky.

V horní části vulvy, mezi malými stydkými pysky, se nachází klitoris (poštěváček), což je drobný orgán zakrytý kožním záhybem. V dětství a na počátku puberty je tento záhyb výraznější, než v dospělosti. Při pohlavním vzrušení se tkáň klitorisu naplní krví, zvětší se a zpevní, a díky tomu se klitoris částečně vynoří z kožního záhybu, kterým je v klidovém stavu překrytý. Toto zvětšení klitorisu je u žen a dívek jakousi obdobou erekce penisu u mužů a chlapců, avšak v mnohem menším měřítku.

Na obrázku vlevo je vulva při rozevření velkých stydkých pysků: 1 malé stydké pysky, 2 záhyb nad klitorisem, 3 poševní vchod, 4 ústí močové trubice

Klitoris je velmi citlivý na dotek, a proto se mu přikládá důležitá úloha při pohlavním styku a jiných sexuálních aktivitách.

V prostoru mezi malými stydkými pysky se nacházejí dva otvory. Tím menším odchází z těla moč. Druhý otvor vede do pochvy, která spolu s dělohou, vejcovody a vaječníky tvoří vnitřní ženské pohlavní ústrojí. Poševní vchod je překrytý blánou zvanou hymen (také se nazývá panenská blána). V hymenu se nachází kruhový či oválný otvor (někdy může být takových otvorů i více). Kdysi se „neporušená“ panenská blána považovala za důkaz toho, že dívka dosud neměla pohlavní styk. K rozšíření přirozeného otvoru v hymenu však může dojít i jinak, než při pohlavním styku (například při masturbaci, při zavádění tampónu nebo při lékařském vyšetření či zákroku), takže není pravdou, že dívka, která je „panna“ (dosud neměla pohlavní styk) musí mít hymen neporušený.

Pubické ochlupení

 

První chloupky se během puberty objevují v okolí velkých stydkých pysků.

 

 

V dalších letech ochlupení houstne a rozšiřuje se. Na rozdíl od mužů (kterým v dospělosti vybíhá úzký proužek chlupů nahoru směrem k pupíku) je ochlupení u dospělých žen vodorovně ohraničené.

 

 

Vývoj dívčích vnějších pohlavních orgánů

Při běžném pohledu jsou vnější pohlavní orgány dívky či ženy zakryty velkými stydkými pysky, případně i ochlupením. Jejich vyšetření se proto provádí v tzv. gynekologické poloze. To je poloha, v níž žena či dívka leží na zádech s pokrčenýma nohama, přičemž kolena a kyčle jsou ohnuté v úhlu 90° (jako na obrázku vlevo).

 

Následující obrázky znázorňují vývoj dívčích (ženských) vnějších pohlavních orgánů během puberty.

V dětství (vlevo) je klitoris zakrytý výrazným kožním záhybem a vstup do pochvy je z větší či menší část zakrytý blánou zvanou hymen (tzv. panenská blána). Malé stydké pysky (labia minora) jsou dosud úzké a málo zřetelné. V pubertě (uprostřed) již roste pubické ochlupení a výrazněji se modelují labia minora (malé stydké pysky). V dospělosti (vpravo) je pubické ochlupení hustější a pokrývá již rozsáhlejší oblast, vnější pohlavní orgány jsou výrazně rozvinuté, poševní vchod je otevřený.

Co je to Venušin pahorek?

V přední části vulvy se nad malými stydkými pysky nachází vyvýšenina zvaná „Venušin pahorek“ neboli hrma (na obrázku vpravo). V dětství hrma vybíhá výrazně dopředu (tvoří výraznější hranu nad stydkou štěrbinou), v dospělosti je spíše plochá.

 

Příprava dívčího těla na budoucí mateřství

K důležitým změnám však dochází hlavně uvnitř těla. Během pohlavního dospívání přestává být dívka dítětem a její tělo se připravuje na budoucí mateřství.
Ve vaječnících (které jsou na rozdíl od chlapeckých varlat umístěny uvnitř těla) začínají dozrávat první vajíčka. S tím je také spojený nástup menstruace. To je krvácení z pochvy, které se u pohlavně zralých dívek a dospělých žen dostavuje jednou za 28 dní. První menstruace se nazývá menarché.

Postupný vývoj postavy dívky v období dospívání (jednotlivé postavy na obrázku odpovídají věku přibližně 10, 13 a 15 let). Ukládáním tuku v oblasti ňader, boků a hýždí získává dívčí postava charakteristické ženské tvary.

Vnitřní pohlavní orgány

Ženské (dívčí) vnitřní pohlavní orgány jsou vaječníky (1), v nichž se nacházejí ženské pohlavní buňky – vajíčka. Na rozdíl od chlapců a mužů, v jejichž varlatech se mužské pohlavní buňky neboli spermie vytvářejí průběžně od puberty až do konce života, u dívek dochází k tvorbě vajíček pouze během nitroděložního vývoje (tj. vývoje před narozením), kdy se v těle dívky vytvoří rezerva přibližně 400 000 nezralých vajíček. Většina z nich však zaniká a pouze menší část vajíček (přibližně jedno z tisíce!) začíná od puberty dozrávat, a to zpravidla po jednom a v cyklu 28 dní. Tento proces se nazývá ovulace. Ve vaječnících se také tvoří ženské pohlavní hormony – progesteron a estrogeny.  
U ženy nebo pohlavně zralé dívky se jednou za 28 dní uvolní jedno vajíčko, které se přesouvá do vejcovodu (2), což je trubice, která zajišťuje spojení vaječníku s dělohou. Vejcovody a vaječníky však nejsou spojeny pevně a trvale. Pouze v určité části ovulačního cyklu se rozšířený okraj vejcovodu přiblíží k vaječníku a rozevře se, aby mohl zachytit uvolněné vajíčko.
Ve vejcovodu může po předchozím pohlavním styku dojít k oplození vajíčka mužskou pohlavní buňkou – spermií. Pokud je vajíčko oplozeno, usazuje se na stěně dělohy (3), kde se dále vyvíjí. Pokud vajíčko není oplozeno, vychází z těla během menstruace. Děloha je dutý orgán, jehož stěny jsou tvořeny silnými svaly. Měří jen několik centimetrů, ale během těhotenství se postupně zvětšuje až na třicetinásobek své běžné velikosti. Děloha je zakončena děložním krčkem neboli děložním hrdlem (4) vedoucím do pochvy neboli vagíny (5). Pochva má tvar trubice, která se směrem k vnějším pohlavním orgánům mírně rozšiřuje. Stěny pochvy jsou tvořeny dvěma vrstvami hladkého svalstva. Při pohlavním styku muž zavádí do pochvy svůj penis a při porodu tudy prochází na svět dítě.

Co je to menstruace?

Možná jsi už někde slyšel, že dívky mají od určitého věku menstruaci. Co to ale je?

Menstruační cyklus souvisí s dozráváním ženských pohlavních buněk – vajíček. Jednou měsíčně (přesněji řečeno, jednou za 20 až 35 dní, v průměru pak jednou za 28 dní) dozraje v těle ženy či pohlavně dospívající dívky jedno vajíčko. Někdy to mohou být i dvě vajíčka najednou. Dozrálé vajíčko pak putuje vejcovodem, kde může dojít k jeho oplodnění. Oplodněné vajíčko  se usazuje  v děloze. Pro každé vajíčko se v děloze předem připraví měkká výstelka, ze které může čerpat potřebné živiny.

Pokud však vajíčko není oplodněno, po čase odumírá a tělo se jej potřebuje zbavit, stejně jako se v děloze musí obnovit výstelka pro nové vajíčko. V určité fázi proto dochází ke krvácení, při kterém se z těla ven kromě krve a „nepoužitého“ vajíčka (to je ovšem velmi malé, jeho průměr činí pouhou desetinu milimetru, takže se ztrácí v krvi) dostávají i drobné částečky výstelky. U dospělé ženy odchází z těla při menstruaci přibližně 20 až 80 mililitrů krve, přičemž toto krvácení trvá obvykle 2 – 5 dní.

Jak probíhá menstruační cyklus?

Tzv. „nultá fáze“ menstruačního cyklu trvá obvykle jen několik hodin, nanejvýš 1 den. Během této fáze se stahují (smršťují) svalová vlákna ve stěnách dělohy, čímž se výrazně sníží přítok krve do vnitřní vrstvy děložní sliznice. V důsledku nedostatečného prokrvení tato vrstva děložní sliznice odumírá. Po několika hodinách se svalová vlákna ve stěnách dělohy náhle uvolní, čímž vznikne naopak překrvení. Díky tomuto překrvení se odumřelé zbytky sliznice uvolňují, aby byly následně odplaveny z těla menstruačním krvácením.

Po této „nulté“ fázi nastává první fáze menstruačního cyklu neboli fáze deskvamační. Obvykle trvá jeden až čtyři dny. Během této fáze dochází k menstruačnímu krvácení (v podstatě se jedná o menstruaci „v užším slova smyslu“, v jakém ji znáš např. z televizních reklam na příslušné hygienické potřeby). Množství krve, které opouští tělo ženy či dívky během menstruace, činí přibližně 35 až 80 mililitrů. Rozsah menstruačního krvácení závisí na tělesné hmotnosti ženy či dívky, obvykle se uvádí, že na každý 1 kilogram tělesné hmotnosti ženy připadá přibližně 1 mililitr krevní ztráty.

Druhá fáze cyklu se nazývá fáze regenerační. Trvá přibližně dva dny. Dochází při ní k obnově (regeneraci) vnitřní vrstvy děložní sliznice.

Třetí fáze se označuje jako fáze proliferační. Trvá přibližně 10 dní. V této fází dochází k dalšímu rozvoji vnitřní vrstvy děložní sliznice.

Konečně čtvrtá fáze neboli fáze sekreční celý cyklus uzavírá tím, že vnitřní vrstva děložní sliznice dozrává. V této fázi jsou vytvořeny nejlepší podmínky pro uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze. Nedojde-li k oplození vajíčka, dochází přibližně po 10-ti až 14-ti dnech k zahájení „nulté fáze“ dalšího menstruačního cyklu.

K podobným změnám jako na sliznici dělohy dochází také na sliznici pochvy, avšak neprobíhá zde deskvamační fáze, tj. nedochází zde ke krvácení. Menstruační krev sice pochvou prochází, avšak pochází z dělohy, nikoli z pochvy. K určitým změnám dochází během menstruačního cyklu rovněž v mléčných žlázách. Zde samozřejmě k žádnému krvácení nedochází, avšak prsy ženy mohou být během různých fází menstruačního cyklu různě citlivé.

Kdy začíná menstruace?

První menstruace se nazývá menarché. Dívka jí má obvykle mezi devátým a patnáctým rokem života.
Nejčastějším věkem nástupu menarché je 12 až 13 let, avšak může se objevit i dříve (např. v 10-ti letech) nebo naopak později (třeba až v 15-ti letech).
Za předčasnou se považuje první menstruace v 9-ti letech, za opožděnou v 16-ti letech.
U dnešních dívek se menarché dostavuje dříve, než v minulosti, což je pravděpodobně způsobeno lepší výživou a důkladnější zdravotní péčí, než v minulosti.

 

Při prvních menstruačních cyklech ještě nemusí dozrávat vajíčko (jedná se o tzv. anovulační menstruační cyklus). Je to podobné, jako v případě dospívajících chlapců, v jejichž ejakulátu (spermatu) také nemusejí být hned od začátku obsaženy zralé a životaschopné spermie.

To ovšem neznamená, že v pubertě nehrozí riziko předčasného početí!

Zpočátku je menstruace nepravidelná, to znamená, že se může dostavit častěji, než jen jednou za 28 dní. Obvykle trvá nanejvýše 2 až 3 roky, než se cyklus ustálí na obvyklých 20 až 35 (v průměru 28) dnech.

Menstruace je sice přirozený proces, ovšem vzhledem ke krvácení a změnám hormonální hladiny v průběhu menstruačního cyklu pro dívku představuje určitou zátěž. Navíc menstruace může být i bolestivá, jindy je spojena např. s bolestmi hlavy a zad či jinými nepříjemnými projevy. Menstruace může mít odraz i v chování dívky, která může být v určité fázi cyklu nervózní a podrážděná, zejména když se dostaví výše popsané nepříjemné projevy. Lidé v okolí by na takové projevy podrážděnosti měli reagovat s nejvyšší možnou ohleduplností.

Během té fáze menstruačního cyklu, v níž dochází ke krvácení, používá dívka či žena určité hygienické potřeby. Mohou to být buď vložky, nebo tampóny. Dříve se soudilo, že tampóny jsou vhodné pouze pro dívky, které již měly pohlavní styk. Při zavedení tampónu však nehrozí narušení panenské blány (hymenu), protože tato blána je dostatečně pružná a k zavedení tampónu lze použít kruhový či oválný otvor, který se zpravidla nachází uprostřed hymenu. Používání tampónů je tudíž možné i u dívek, které dosud pohlavní styk neměly, pokud správně zvolí velikost tampónu a pokud jej do těla zavedou správným způsobem (zavádění tampónu nesmí být bolestivé) a při dodržování pravidel hygieny (mytí rukou před zavedením tampónu a podobně). Tampóny i vložky je třeba z hygienických důvodů vyměňovat několikrát denně, pokud možno každé 3 až 4 hodiny. Tampóny se na rozdíl od vložek nemají brát na noc (do spaní). V době tzv. krvácivé fáze menstruace by dívka měla věnovat zvýšenou pozornost hygieně svých vnějších pohlavních orgánů.

Kam dál?

Moje tělo se mění

A co tam máš ty?

Jednotliví muži a chlapci se od sebe liší, ale základní stavba jejich těla je u všech stejná. Mužské pohlavní orgány mají řadu názvů, z nichž některé jsou spisovné, jiné nespisovné nebo dokonce neslušné.


Já se tak stydím!

Dospívající člověk se občas dostává do situací, kdy se za své tělo stydí. V určitých situacích je přiměřený stud normální. Avšak nikdo není naprosto dokonalý a neměl by se za svůj vzhled stydět.


Co a jak se mění?

V pubertě dochází k řadě změn v tělesném vzhledu chlapce. Jeho tělo přestává vypadat dětsky a začíná se přibližovat k podobě dospělého člověka. Zde je přehled základních změn.


Pět stupňů vývoje

Různí chlapci se vyvíjejí různým tempem, avšak v období dospívání každý prochází několika stupni tělesného vývoje. Stupnici vývoje pohlavních orgánů sestavil anglický lékař James Tanner.


Jak moc vyrostu?

O změnách tělesné výšky a hmotnosti během puberty, a také o jejich vzájemném poměru.

 

 
Já chci mít větší penis!

Někteří chlapci se trápí, protože si myslí, že jejich penis je příliš malý. V tomto příspěvku najdete informace na téma „malý penis“.

 


Co se mi to s ním děje?

O tělesném projevu známém pod názvem erekce (ztopoření penisu) a o problémech, které s ní mohou být spojeny, když se dostaví v nežádoucí dobu a na nežádoucím místě.


Hra pro jednoho

Pohlavní orgány mohou být zdrojem příjemných pocitů. Proto většina dospívajících chlapců masturbuje. Někdy se u nich dostavuje tzv. poluce. Co to všechno znamená?

 

Jak o sebe pečovat

Jak pečovat o čistotu?

Být čistý je důležité v každém věku. Dospívající chlapec by však měl věnovat zvláštní pozornost mytí některých částí svého těla.

 

Žalud a předkožka

Pokud předkožka není příliš úzká, dá se stahovat za žalud penisu. Někteří chlapci mají zúženou předkožku (fimózu), která se dá léčit i jinak, než operativně.

 

Samovyšetření varlat

Jednoduchou metodou samovyšetření varlat se dá odhalit nebezpečný nádor, jehož úspěšná léčba závisí právě na včasném odhalení.

 

Potřebuješ zhubnout?

  Celkový vzhled postavy je do značné míry dán poměrem mezi tělesnou výškou a hmotností. Pokud dospívající chlapec řeší problémy s nadváhou nebo obezitou, může mu hodně pomoci úprava jídelníčku.

 

Jak zdravě spát

Zdravý člověk prospí v součtu přibližně třetinu svého života. Kvalitní spánek představuje jednu ze základních tělesných potřeb.

 

Jak se oholit

Od určitého věku začínají chlapcům růst vousy. Existuje více způsobů, jak se holit. Někteří lidé si holí i ochlupení na některých částech těla.

 


Trenýrky nebo slipy?

Existují různé typy spodního prádla. Každý z nich má své výhody i nevýhody. Co je důležité při výběru „správného“ spodního prádla pro chlapce či muže?

 

Já a ti ostatní

Jak to mají dívky?

Také dívky procházejí obdobím pohlavního dospívání. A také chlapci by měli o dívčím dospívání alespoň něco vědět, aby nepodléhali zkresleným představám a nedostávali se do trapných situací.


Chlapci a dívky spolu

Během puberty se většina chlapců začíná zajímat o dívky. Někdy spolu začínají „chodit“ a prožívat své první lásky.

 


Láska a erotika

Člověk má potřebu milovat a být milován. Kromě kamarádství či přátelství existují i erotické vztahy.

 


Nejsem homosexuál?

Pro dospívajícího člověka je důležité kamarádství. Ale jak důvěrný může být vztah ke kamarádovi, aniž by se jednalo o projev homosexuality (tedy pohlavní náklonnosti k osobě téhož pohlaví)?


Já už nejsem dítě!

V pubertě se mění nejen tělesný vzhled, ale i způsob uvažování. Chlapec přestává myslet jako dítě a začíná myslet jako dospělý. To může vést ke konfliktům s okolím, hlavně s dospělými.

 

Nenech si ubližovat

Pohlavní zneužívání

Dospívající člověk se může stát obětí pohlavního zneužívání ze strany dospělého. Takovému zneužívání se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Týrání

Dospívající člověk se může stát obětí domácího násilí a hrubého, násilného zacházení. Takovému zacházení se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Násilí ve škole

Dospívající člověk se může stát obětí násilí i ve škole, ze strany spolužáků. Problém zvaný šikana je sice závažný, ale dá se řešit. Vždy je nejdůležitější se někomu svěřit.

 


Počítačová kriminalita

Dospívající člověk se může stát obětí počítačové a internetové kriminality. Tomu se lze bránit, a když už se něco stane, dá se to řešit.

 

Poradna, návštěvní kniha, seznam literatury

Otázky a odpovědi

Nenašel jsi na stránkách, co jsi hledal? V této poradně dostaneš odpovědi na své dotazy týkající se pohlavního dospívání a všeho, co s ním souvisí.

 

Návštěvní kniha

Do Návštěvní knihy můžete napsat svůj vlastní příspěvek. Chcete se podělit o své zkušenosti? Máte nějaký zajímavý nápad? Pokud ano, můžete vložit vlastní příspěvek.

 

Ankety a dotazníky

Na přání některých návštěvníků zde nabízím možnost hlasování v anketách na různá témata.

 

Seznam literatury

Odkazy

Knížky

Text © MUDr. Jiří Staněk, 2013 - 2018
Illustrations © Lukáš Ryholec, 2013 - 2018