Nejsem homosexuál?

V období puberty se chlapci i děvčata začínají více zajímat o vlastní tělo a o jeho změny. Také je to období prvních intimních (důvěrných) vztahů, i když na rozvinutý sexuální vztah s osobou opačného pohlaví dospívající člověk ještě není psychicky (duševně) a  sociálně (společensky) zcela připraven.

Pro chlapce je často snadnější sblížit se s kamarádem stejného pohlaví, se kterým mají stejné či podobné názory, zájmy a záliby. Takový kamarádský vztah je důležitý, protože dva kamarádi si mohou vzájemně svěřovat své pocity, touhy či obavy, a to i takové, se kterými se nemohou svěřit například rodičům. Navíc se vzájemně zdokonalují v umění jednat s lidmi, což má velký význam pro začleňování mladého člověka do společnosti.

Pokud si dva kamarádi navzájem opravdu důvěřují, tak neexistuje téma, o kterém by si nemohli povídat. To se týká i tělesného dospívání a veškerých projevů, které jsou s ním spojené. Někdy se stává, že mezi kamarády dojde i k důvěrnému tělesnému kontaktu (jako je dotýkání se různých částí těla, ale třeba i společná masturbace). Na druhou stranu, mnoho dospívajících chlapců má strach z homosexuality.

Homosexualita je označení pro sexuální náklonnost k osobě stejného pohlaví. Kdysi byla homosexualita odmítána a považována většinou lidí za něco špatného. Dnes už víme, že zamilovat se do osoby téhož pohlaví je stejně normální, jako zamilovat se do osoby opačného pohlaví.

Důvěrný kontakt s kamarádem v období puberty nemusí nutně znamenat projev homosexuality. Velké části chlapců, kteří někdy v životě prožili intimní chvíle s kamarádem stejného pohlaví, se líbí dívky.

Obrázek vlevo: Zájem o tělo a tělesné projevy vrstevníka téhož pohlaví ještě nemusí být projevem homosexuality. Může se jednat jen o docela obyčejnou zvědavost.

 

 

 

 

V této souvislosti je třeba zmínit, že existuje rozdíl mezi homosexuální orientací, tedy erotickou náklonností k osobám stejného pohlaví, a homosexuálním chováním, které samo o sobě ještě nemusí znamenat homosexuální orientaci. Homosexuálně se tedy může chovat i heterosexuálně orientovaný člověk, který např. experimentuje se svým vrstevníkem nebo nemá příležitost najít si partnera opačného pohlaví.

To, že chlapcův zájem vzbuzuje vrstevník téhož pohlaví a jeho tělo, ještě nemusí být nutně projevem homosexuality. Naopak, ve většině případů se jedná spíše o zvědavost nebo touhu vyzkoušet něco nového. Svoji roli zde hraje i určitá „vrozená“ chlapecká soutěživost – zejména dospívající chlapci mají tendenci se srovnávat s ostatními vrstevníky ve všem možném, včetně např. dosaženého stupně tělesné vyspělosti.

Ale ani v případě, že je chlapec skutečně homosexuální, neměl by si kvůli své orientaci dělat žádné výčitky - za svou sexuální orientaci nemůže a ani to není nic nezdravého nebo závadného.

Možná, že se v životě setká s nepochopením či dokonce s odmítnutím ze strany různých lidí. Každý člověk však má svoji hodnotu a měl by si sám sebe vážit bez ohledu na to, jakou má sexuální orientaci.

Kam dál?

Moje tělo se mění

A co tam máš ty?

Jednotliví muži a chlapci se od sebe liší, ale základní stavba jejich těla je u všech stejná. Mužské pohlavní orgány mají řadu názvů, z nichž některé jsou spisovné, jiné nespisovné nebo dokonce neslušné.


Já se tak stydím!

Dospívající člověk se občas dostává do situací, kdy se za své tělo stydí. V určitých situacích je přiměřený stud normální. Avšak nikdo není naprosto dokonalý a neměl by se za svůj vzhled stydět.


Co a jak se mění?

V pubertě dochází k řadě změn v tělesném vzhledu chlapce. Jeho tělo přestává vypadat dětsky a začíná se přibližovat k podobě dospělého člověka. Zde je přehled základních změn.


Pět stupňů vývoje

Různí chlapci se vyvíjejí různým tempem, avšak v období dospívání každý prochází několika stupni tělesného vývoje. Stupnici vývoje pohlavních orgánů sestavil anglický lékař James Tanner.


Jak moc vyrostu?

O změnách tělesné výšky a hmotnosti během puberty, a také o jejich vzájemném poměru.

 

 
Já chci mít větší penis!

Někteří chlapci se trápí, protože si myslí, že jejich penis je příliš malý. V tomto příspěvku najdete informace na téma „malý penis“.

 


Co se mi to s ním děje?

O tělesném projevu známém pod názvem erekce (ztopoření penisu) a o problémech, které s ní mohou být spojeny, když se dostaví v nežádoucí dobu a na nežádoucím místě.


Hra pro jednoho

Pohlavní orgány mohou být zdrojem příjemných pocitů. Proto většina dospívajících chlapců masturbuje. Někdy se u nich dostavuje tzv. poluce. Co to všechno znamená?

 

Jak o sebe pečovat

Jak pečovat o čistotu?

Být čistý je důležité v každém věku. Dospívající chlapec by však měl věnovat zvláštní pozornost mytí některých částí svého těla.

 

Žalud a předkožka

Pokud předkožka není příliš úzká, dá se stahovat za žalud penisu. Někteří chlapci mají zúženou předkožku (fimózu), která se dá léčit i jinak, než operativně.

 

Samovyšetření varlat

Jednoduchou metodou samovyšetření varlat se dá odhalit nebezpečný nádor, jehož úspěšná léčba závisí právě na včasném odhalení.

 

Potřebuješ zhubnout?

  Celkový vzhled postavy je do značné míry dán poměrem mezi tělesnou výškou a hmotností. Pokud dospívající chlapec řeší problémy s nadváhou nebo obezitou, může mu hodně pomoci úprava jídelníčku.

 

Jak zdravě spát

Zdravý člověk prospí v součtu přibližně třetinu svého života. Kvalitní spánek představuje jednu ze základních tělesných potřeb.

 

Jak se oholit

Od určitého věku začínají chlapcům růst vousy. Existuje více způsobů, jak se holit. Někteří lidé si holí i ochlupení na některých částech těla.

 


Trenýrky nebo slipy?

Existují různé typy spodního prádla. Každý z nich má své výhody i nevýhody. Co je důležité při výběru „správného“ spodního prádla pro chlapce či muže?

 

Já a ti ostatní

Jak to mají dívky?

Také dívky procházejí obdobím pohlavního dospívání. A také chlapci by měli o dívčím dospívání alespoň něco vědět, aby nepodléhali zkresleným představám a nedostávali se do trapných situací.


Chlapci a dívky spolu

Během puberty se většina chlapců začíná zajímat o dívky. Někdy spolu začínají „chodit“ a prožívat své první lásky.

 


Láska a erotika

Člověk má potřebu milovat a být milován. Kromě kamarádství či přátelství existují i erotické vztahy.

 


Nejsem homosexuál?

Pro dospívajícího člověka je důležité kamarádství. Ale jak důvěrný může být vztah ke kamarádovi, aniž by se jednalo o projev homosexuality (tedy pohlavní náklonnosti k osobě téhož pohlaví)?


Já už nejsem dítě!

V pubertě se mění nejen tělesný vzhled, ale i způsob uvažování. Chlapec přestává myslet jako dítě a začíná myslet jako dospělý. To může vést ke konfliktům s okolím, hlavně s dospělými.

 

Nenech si ubližovat

Pohlavní zneužívání

Dospívající člověk se může stát obětí pohlavního zneužívání ze strany dospělého. Takovému zneužívání se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Týrání

Dospívající člověk se může stát obětí domácího násilí a hrubého, násilného zacházení. Takovému zacházení se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Násilí ve škole

Dospívající člověk se může stát obětí násilí i ve škole, ze strany spolužáků. Problém zvaný šikana je sice závažný, ale dá se řešit. Vždy je nejdůležitější se někomu svěřit.

 


Počítačová kriminalita

Dospívající člověk se může stát obětí počítačové a internetové kriminality. Tomu se lze bránit, a když už se něco stane, dá se to řešit.

 

Poradna, návštěvní kniha, seznam literatury

Otázky a odpovědi

Nenašel jsi na stránkách, co jsi hledal? V této poradně dostaneš odpovědi na své dotazy týkající se pohlavního dospívání a všeho, co s ním souvisí.

 

Návštěvní kniha

Do Návštěvní knihy můžete napsat svůj vlastní příspěvek. Chcete se podělit o své zkušenosti? Máte nějaký zajímavý nápad? Pokud ano, můžete vložit vlastní příspěvek.

 

Ankety a dotazníky

Na přání některých návštěvníků zde nabízím možnost hlasování v anketách na různá témata.

 

Seznam literatury

Odkazy

Knížky

Text © MUDr. Jiří Staněk, 2013 - 2018
Illustrations © Lukáš Ryholec, 2013 - 2018