Nejsem homosexuál?

V období puberty se chlapci i dívky začínají více zajímat o vlastní tělo a o jeho změny. Také je to období prvních intimních (důvěrných) vztahů, i když na rozvinutý sexuální vztah s osobou opačného pohlaví dospívající člověk ještě není zcela připraven.
Pro chlapce je často snadnější sblížit se s kamarádem stejného pohlaví, se kterým mají stejné či podobné názory, zájmy a záliby. Takový kamarádský vztah je důležitý, protože dva kamarádi si mohou vzájemně svěřovat své pocity, touhy či obavy, a to i takové, se kterými se nemohou svěřit například rodičům. Navíc se vzájemně zdokonalují v umění jednat s lidmi, což má velký význam pro začleňování mladého člověka do společnosti.

Pokud si dva kamarádi navzájem opravdu důvěřují, tak neexistuje téma, o kterém by si nemohli povídat. To se týká i tělesného dospívání a veškerých projevů, které jsou s ním spojené.
Někdy se stává, že mezi kamarády dojde i k důvěrnému tělesnému kontaktu (jako je dotýkání se různých částí těla, ale třeba i společná masturbace).
Na druhou stranu, mnoho dospívajících chlapců má strach z homosexuality.

Homosexualita je označení pro sexuální náklonnost k osobě stejného pohlaví. Kdysi byla homosexualita odmítána a považována většinou lidí za něco špatného. Dnes už víme, že zamilovat se do osoby téhož pohlaví je stejně normální, jako zamilovat se do osoby opačného pohlaví.

Důvěrný kontakt s kamarádem v období puberty nemusí nutně znamenat projev homosexuality. Velké části chlapců, kteří někdy v životě prožili intimní chvíle s kamarádem stejného pohlaví, se líbí dívky.

V této souvislosti je třeba zmínit, že existuje rozdíl mezi homosexuální orientací, tedy erotickou náklonností k osobám stejného pohlaví, a homosexuálním chováním, které samo o sobě ještě nemusí znamenat homosexuální orientaci. Homosexuálně se tedy může chovat i heterosexuálně orientovaný člověk, který např. experimentuje se svým vrstevníkem nebo nemá příležitost najít si partnera opačného pohlaví. Navazování kontaktů s partnery téhož i opačného pohlaví se označuje jako bisexualita.

To, že chlapcův zájem vzbuzuje vrstevník téhož pohlaví a jeho tělo, ještě nemusí být nutně projevem homosexuality. Naopak, ve většině případů se jedná spíše o zvědavost nebo touhu vyzkoušet něco nového. Svoji roli zde hraje i určitá „vrozená“ chlapecká soutěživost – zejména dospívající chlapci mají tendenci se srovnávat s ostatními vrstevníky ve všem možném, včetně např. dosaženého stupně tělesné vyspělosti.

Ale ani v případě, že je chlapec skutečně homosexuální, neměl by si kvůli své orientaci dělat žádné výčitky - za svou sexuální orientaci nemůže a ani to není nic nezdravého nebo závadného. Možná, že se v životě setká s nepochopením či dokonce s odmítnutím ze strany různých lidí. Každý člověk však má svoji hodnotu a měl by si sám sebe vážit bez ohledu na to, jakou má sexuální orientaci.