A co tam máš ty?

Již v dětství si chlapci i dívky všímají rozdílů mezi mužským a ženským tělem. Zjišťují, že odlišný vzhled mají především pohlavní orgány, které se u chlapců nacházejí na povrchu těla, zatímco u dívek jsou z velké části skryty uvnitř.
V období dospívání si těchto tělesných rozdílů všímají podrobněji a také se více a důkladněji věnují zkoumání vlastního těla.

Tato stránka je věnována mužským (chlapeckým) pohlavním orgánům. Podrobnější informace o ženských (dívčích) pohlavních orgánech najdeš na stránce „Jak to mají dívky“.

Vnější a vnitřní pohlavní orgány

Zatímco vnější pohlavní orgány (na obrázku vlevo) se nacházejí na povrchu těla a zvenku jsou vidět, vnitřní pohlavní orgány (na obrázku vpravo) jsou schovány uvnitř těla.

 

Vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány muže či chlapce tvoří penis neboli pohlavní úd, jehož součástí je i dvojitý záhyb - předkožka, která přechází přes zaoblenou koncovou část penisu – žalud. Na vrcholku žaludu se nachází otvor neboli ústí močové trubice, kterým z těla odchází moč i jiné tekutiny. Pod penisem visí ještě váček zvaný šourek.

Vnitřní pohlavní orgány

K vnitřním pohlavním orgánům patří močová trubice (A), která prochází penisem a dále dvě varlata (B) uložená v šourku. Varlata jsou mužské pohlavní žlázy. Tvoří se v nich hormon zvaný testosteron, který je důležitý pro rozvoj typicky mužských tělesných znaků. Během puberty se ve varlatech začínají tvořit také spermie, mužské pohlavní buňky, které slouží k oplodnění ženského vajíčka a tím umožňují početí nového života. K varlatům z horní a zadní strany přiléhají nadvarlata (C), z nichž vedou chámovody (D), které se v prostatě neboli předstojné žláze (F) napojují na močovou trubici. Močová trubice je společná pro rozmnožovací i vylučovací soustavu, protože slouží i k odvádění moči z těla. Kromě nich se zde k trubici napojují také semenné váčky (E). Na obrázku vpravo vidíme nad předstojnou žlázou ještě močový měchýř, ten ale nepatří k pohlavním orgánům (je součástí vylučovací soustavy).

K čemu to je dobré?

Mužské pohlavní orgány slouží k vytváření mužských pohlavních buněk (spermií) a k jejich dopravení do těla ženy, kde může dojít k oplodnění a ke vzniku nového života. A protože plození potomstva má zásadní význam pro zachování druhu, zařídila to příroda tak, aby dráždění vnějších pohlavních orgánů bylo co nejpříjemnější.

Penis má ještě jeden důležitý úkol - díky němu se muž nebo chlapec může vymočit vestoje, což je významný znak příslušnosti k mužskému pohlaví.

Žalud a předkožka

Důležitou součástí vnějších pohlavních orgánů muže či chlapce je předkožka (preputium). Skládá se ze dvou vrstev neboli listů. Vnitřní list přiléhá k žaludu penisu, je hladký a má světle růžovou barvu. Vnější list vypadá jako kůže, ale obvykle je tmavší, než pokožka na ostatních částech penisu.

Předkožka slouží nejen k ochraně žaludu před otíráním a vysoušením, ale zároveň je jedním z eroticky nejcitlivějších míst na těle muže či chlapce. Obsahuje velké množství nervových zakončení, jejichž drážděním lze dosáhnout příjemných pocitů, ať už při masturbaci nebo při pohlavním styku. Předkožka je nejdůležitější erotogenní zóna na těle muže či chlapce.

Přetahování předkožky za žalud penisu


Obrázek vlevo: předkožka přiléhá k žaludu a zakrývá jej. Obrázek vpravo: předkožka je stažená za žalud, který je obnažený

Pokud předkožka není příliš úzká, lze ji stáhnout dozadu, směrem k tělu („k sobě“), a tím obnažit žalud penisu. To se dělá většinou při koupání nebo sprchování, aby si chlapec mohl umýt i žalud penisu. Kromě toho se předkožka většinou sama posunuje dozadu během erekce (ztopoření penisu). Při erekci může být odkrytá větší či menší část žaludu.

U některých chlapců se předkožka nedá stáhnout za žalud, protože je příliš úzká. V dětství je takové zúžení předkožky naprosto normální a většinou ho není třeba řešit. S tím, jak chlapec roste, se jeho předkožka postupně uvolňuje, takže nakonec její stažení za žalud nečiní žádné potíže. Někomu se dá stahovat už v pěti nebo šesti letech, někomu jinému třeba až ve čtrnácti. To může být různé.

Pokud je ale předkožka zúžená, pak je při jejím stahování třeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození. Předkožku stahujeme jen tak daleko, jak to jde bez potíží a hlavně bez bolesti.

Někteří lidé si myslí, že i u docela malých chlapců se předkožka musí stahovat, a pokud má chlapec předkožku zúženou, nechávají mu rodiče udělat operaci zvanou obřízka.

Ta spočívá v odřezání předkožky nebo její části. Jizva po obřízce se sešívá několika stehy, hojí se většinou několik týdnů až měsíců. Po obřízce zůstává žalud penisu odkrytý a na obřezaném penisu je méně kůže, než na penisu s předkožkou.

Ve většině případů je ale obřízka zbytečná. Zúžení předkožky (tzv. fimóza) se dá s poměrně vysokou úspěšností léčit s pomocí kortikoidních mastí (např. Triamcinolonu). Důležité je, aby se zúžená předkožka nestrhávala za žalud násilím. Tím by totiž mohlo dojít k jejímu zjizvení, což by značně ztížilo možnosti léčby.

Více o zúžené předkožce najdete zde.

Co to tam mám?

Je důležité, aby dospívající člověk dobře znal své tělo, včetně pohlavních orgánů. A aby věděl, jak vypadají a fungují jednotlivé části. Protože při neznalosti anatomie pohlavních orgánů může docházet k různým nedorozuměním, při nichž má chlapec mnohdy zbytečné obavy, jestli je na jeho těle všechno v pořádku.

Někteří chlapci jsou znepokojení, když objeví nějaké „zvláštnosti“ na svých pohlavních orgánech. Například proužek na spodní straně penisu, který je o něco tmavší a drsnější, než okolní kůže. Tento šev se cizím slovem nazývá raphe (vyslovuje se [rafé]) a je úplně normální. Mají ho všichni chlapci a muži, i když u některých je výraznější, u jiných méně výrazný. Vzniká už před narozením, když se dítě vyvíjí v těle matky (a je jakousi připomínkou toho, že mužské a ženské orgány mají „společný původ“, že během nitroděložního vývoje vznikají ze společného základu), a je přirozenou součástí penisu, z něhož dále „pokračuje“ i na přilehlé části těla.


Šev na spodní straně penisu volně navazuje na spodní stranu předkožky, dále vede středem spodní strany penisu přes šourek a přes rozkrok (perineum) k análnímu otvoru. Tento šev vypadá jako tmavší a drsnější pruh kůže a je citlivý na lehké doteky.

Na obrázku vlevo je vyznačena linie, po které probíhá šev na spodní straně penisu (raphe)

Součástí penisu je také tzv. uzdička (neboli frenulum), která se nachází na spodní straně penisu mezi žaludem a předkožkou. Někteří chlapci se při pohledu na uzdičku obávají, že mají předkožku „přirostlou“ ke spodní straně žaludu. Uzdička je však naprosto normální částí penisu.
U některých chlapců je uzdička příliš krátká, avšak tento nedostatek se ve většině případů napraví do konce dospívání. Pokud však krátká uzdička způsobuje obtíže, lze zvážit možnost provedení tzv. frenuloplastiky, což je chirurgické prodloužení uzdičky.

Frenulum - uzdička na spodní straně žaludu

Další zvláštností, která může chlapce znepokojovat, jsou malé bílé pupínky na žaludu. Pokud se nacházejí v řadě podél okraje žaludu, pak se jedná o tzv. papily (papilae glandis), což jsou drobné výběžky v místech, pod nimiž se nacházejí nervová zakončení. Přibližně 25% (tedy jedna čtvrtina) mužů a chlapců má tyto papily zřetelně viditelné. U většiny ostatních jsou tak malé, že při pohledu pouhým okem nejsou vidět. Nejde o žádné onemocnění ani vadu, s papilami se nemusí nic dělat ani je nijak léčit.

Obrázek nahoře: Papily na okraji žaludu (při pohledu na spodní stranu penisu)

Bílé pupínky se mohou objevit i na spodní straně žaludu nebo na uzdičce penisu. Většinou se jedná o zduřelé mazové žlázky. Pokud chlapce nebolí a nijak mu nepřekážejí, nemusí se s nimi nic dělat. Pokud jsou bolestivé nebo chlapci nějak překáží, dají se odstranit pomocí laserového přístroje.

Proč nečurám rovně?

Ústí  močové trubice (tedy otvor, kterým z těla vychází moč) má tvar protáhlé uzavřené štěrbiny s výrazně modelovanými okraji, které jsou ve střední části silnější než na obou koncích. Z tohoto důvodu se někdy stává, že při močení k sobě jeho okraje ve střední části přiléhají, čímž se vytváří profil připomínající číslici 8. Z tohoto důvodu se u některých mužů a chlapců proud moči dělí na dva paprsky, z nichž horní je silnější, spodní o něco slabší (viz obrázek vlevo).
To lze pozorovat zejména při močení se staženou předkožkou. Pokud je předkožka natažená na žaludu, proud moči je zpravidla modelován do jednoho paprsku.