Násilí ve škole

Určitá míra agresivity (to znamená útočného chování, které občas přeroste i v násilí) je vrozená každému živému tvoru, tedy i člověku. Také dospívající chlapci se vůči sobě občas chovají útočně – křičí na sebe, perou se, zápasí spolu, aby „změřili své síly“ a podobně. Přestože ve školách jsou takové projevy chování trestány, mají v životě vrstevnické skupiny určitý význam. Pomáhají totiž ve skupině vytvářet vzájemné vztahy mezi jedinci.
I dobří kamarádi se mezi sebou občas poperou nebo se pohádají, ale potom se opět usmíří a život jde dál.

Problém ovšem nastává tehdy, když se terčem takovéhoto chování stává žák, který je proti své vůli vystavován slovním či fyzickým útokům, a na němž si jeden či více spolužáků vybíjí svoji agresivitu způsobem, který dotyčnou oběť ohrožuje na zdraví a někdy i na životě. Pro takové chování se obvykle používá slovo šikana.

Obětí šikany se mnohdy stává žák, který je buď výrazně slabší než ostatní, nebo se od ostatních v něčem odlišuje. Často to bývá někdo, kdo nemá kamarády, takže se ho nikdo nechce proti agresorovi (či agresorům) zastat.

Šikana může začínat docela nenápadně. Třeba tím, že skupina agresorů  se jednomu či více spolužákům soustavně posmívá nebo dělá různé naschvály (bohužel, příležitostí k provádění naschválů je ve škole vždy víc než dost). Stává se například, že spolužáci někomu neustále berou a schovávají či přímo ničí jeho věci.

Dalším stupněm jsou slovní útoky, spojené s nadávkami a urážkami všeho druhu. Cílem takových slovních útoků je oběť co nejvíce ponížit a oslabit její sebevědomí. Žák, který se stává obětí šikany, je často oslovován nějakou posměšnou či hanlivou přezdívkou, která se mu nelíbí a kterou si nepřeje být oslovován.

Od slovních útoků je pak už jen krůček k útokům fyzickým. Jakmile agresor (či agresoři) zjistí, že mají nad obětí fyzickou převahu, začínají svoji sílu zneužívat a své oběti různými způsoby ubližují. Takové fyzické násilí už někdy připomíná spíše mučení.

Někdy je šikana tak drsná, že oběti způsobuje vážné psychické problémy a může vést až k pokusu o sebevraždu.

Jak se bránit?

Ten, kdo se chce proti šikaně bránit, by měl v první řadě vědět jednu věc. Pachatelé šikany se vždy spoléhají na to, že ten, kdo je obětí (nebo alespoň svědkem) šikany, nikomu nic nepoví a nebude tento problém řešit. V mnoha případech jim to bohužel vychází. Je zarážející, kolik lidí se dovede nečinně dívat, jak někdo někomu ubližuje. Tím důležitější však je, aby se o násilí ve třídě co nejdříve dozvěděl někdo z dospělých. Čím dříve se oběť nebo svědek šikany svěří někomu dospělému, tím lépe.

Na každé škole působí výchovný poradce a čím dál více škol má i tzv. preventistu sociálně patologických jevů, případně školního psychologa. Vždy je tedy na koho se obrátit. Pokud se pracovník školy dozví o šikaně nebo se dokonce stane jejím svědkem, je povinen situaci začít řešit, nebo šikanu alespoň oznámit vedení školy, jinak se vystavuje riziku potrestání.

Žák, který se stal obětí šikany, se mnohdy bojí, že mu nikdo neuvěří, a že nakonec bude všechno ještě horší. Výše uvedení pracovníci školy jsou však nejen povinni se každým oznámením šikany zabývat, ale také jsou speciálně vyškolení k tomu, aby dovedli případy šikany řešit, aniž by oběť vystavovali ještě většímu nebezpečí. V dnešní době již existují podrobně zpracované metodiky prevence a řešení projevů šikany. Lidé, kteří se touto problematikou zabývají, jsou profesionálové, kteří vědí, co dělají.

Řešení problémů spojené se šikanou sice není jednoduché, ale když už se na škole o šikaně ví a když už se začne řešit, je vysoká pravděpodobnost, že se nakonec oběť podaří zachránit. K tragickým koncům vedou zpravidla jen takové případy šikany, o kterých se oběti nebo svědkové báli hovořit a někomu z dospělých se svěřit.

Pokud si dítě chce o svých problémech s někým promluvit, ale přitom se bojí prozradit své jméno, může se obrátit na některou z linek bezpečí, například:

Linka bezpečí - tel. 116 111 (volání zadarmo)

Linka důvěry Dětského krizového centra - tel. 241 484 149

Kam dál?

Moje tělo se mění

A co tam máš ty?

Jednotliví muži a chlapci se od sebe liší, ale základní stavba jejich těla je u všech stejná. Mužské pohlavní orgány mají řadu názvů, z nichž některé jsou spisovné, jiné nespisovné nebo dokonce neslušné.


Já se tak stydím!

Dospívající člověk se občas dostává do situací, kdy se za své tělo stydí. V určitých situacích je přiměřený stud normální. Avšak nikdo není naprosto dokonalý a neměl by se za svůj vzhled stydět.


Co a jak se mění?

V pubertě dochází k řadě změn v tělesném vzhledu chlapce. Jeho tělo přestává vypadat dětsky a začíná se přibližovat k podobě dospělého člověka. Zde je přehled základních změn.


Pět stupňů vývoje

Různí chlapci se vyvíjejí různým tempem, avšak v období dospívání každý prochází několika stupni tělesného vývoje. Stupnici vývoje pohlavních orgánů sestavil anglický lékař James Tanner.


Jak moc vyrostu?

O změnách tělesné výšky a hmotnosti během puberty, a také o jejich vzájemném poměru.

 

 
Já chci mít větší penis!

Někteří chlapci se trápí, protože si myslí, že jejich penis je příliš malý. V tomto příspěvku najdete informace na téma „malý penis“.

 


Co se mi to s ním děje?

O tělesném projevu známém pod názvem erekce (ztopoření penisu) a o problémech, které s ní mohou být spojeny, když se dostaví v nežádoucí dobu a na nežádoucím místě.


Hra pro jednoho

Pohlavní orgány mohou být zdrojem příjemných pocitů. Proto většina dospívajících chlapců masturbuje. Někdy se u nich dostavuje tzv. poluce. Co to všechno znamená?

 

Jak o sebe pečovat

Jak pečovat o čistotu?

Být čistý je důležité v každém věku. Dospívající chlapec by však měl věnovat zvláštní pozornost mytí některých částí svého těla.

 

Žalud a předkožka

Pokud předkožka není příliš úzká, dá se stahovat za žalud penisu. Někteří chlapci mají zúženou předkožku (fimózu), která se dá léčit i jinak, než operativně.

 

Samovyšetření varlat

Jednoduchou metodou samovyšetření varlat se dá odhalit nebezpečný nádor, jehož úspěšná léčba závisí právě na včasném odhalení.

 

Potřebuješ zhubnout?

  Celkový vzhled postavy je do značné míry dán poměrem mezi tělesnou výškou a hmotností. Pokud dospívající chlapec řeší problémy s nadváhou nebo obezitou, může mu hodně pomoci úprava jídelníčku.

 

Jak zdravě spát

Zdravý člověk prospí v součtu přibližně třetinu svého života. Kvalitní spánek představuje jednu ze základních tělesných potřeb.

 

Jak se oholit

Od určitého věku začínají chlapcům růst vousy. Existuje více způsobů, jak se holit. Někteří lidé si holí i ochlupení na některých částech těla.

 


Trenýrky nebo slipy?

Existují různé typy spodního prádla. Každý z nich má své výhody i nevýhody. Co je důležité při výběru „správného“ spodního prádla pro chlapce či muže?

 

Já a ti ostatní

Jak to mají dívky?

Také dívky procházejí obdobím pohlavního dospívání. A také chlapci by měli o dívčím dospívání alespoň něco vědět, aby nepodléhali zkresleným představám a nedostávali se do trapných situací.


Chlapci a dívky spolu

Během puberty se většina chlapců začíná zajímat o dívky. Někdy spolu začínají „chodit“ a prožívat své první lásky.

 


Láska a erotika

Člověk má potřebu milovat a být milován. Kromě kamarádství či přátelství existují i erotické vztahy.

 


Nejsem homosexuál?

Pro dospívajícího člověka je důležité kamarádství. Ale jak důvěrný může být vztah ke kamarádovi, aniž by se jednalo o projev homosexuality (tedy pohlavní náklonnosti k osobě téhož pohlaví)?


Já už nejsem dítě!

V pubertě se mění nejen tělesný vzhled, ale i způsob uvažování. Chlapec přestává myslet jako dítě a začíná myslet jako dospělý. To může vést ke konfliktům s okolím, hlavně s dospělými.

 

Nenech si ubližovat

Pohlavní zneužívání

Dospívající člověk se může stát obětí pohlavního zneužívání ze strany dospělého. Takovému zneužívání se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Týrání

Dospívající člověk se může stát obětí domácího násilí a hrubého, násilného zacházení. Takovému zacházení se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Násilí ve škole

Dospívající člověk se může stát obětí násilí i ve škole, ze strany spolužáků. Problém zvaný šikana je sice závažný, ale dá se řešit. Vždy je nejdůležitější se někomu svěřit.

 


Počítačová kriminalita

Dospívající člověk se může stát obětí počítačové a internetové kriminality. Tomu se lze bránit, a když už se něco stane, dá se to řešit.

 

Poradna, návštěvní kniha, seznam literatury

Otázky a odpovědi

Nenašel jsi na stránkách, co jsi hledal? V této poradně dostaneš odpovědi na své dotazy týkající se pohlavního dospívání a všeho, co s ním souvisí.

 

Návštěvní kniha

Do Návštěvní knihy můžete napsat svůj vlastní příspěvek. Chcete se podělit o své zkušenosti? Máte nějaký zajímavý nápad? Pokud ano, můžete vložit vlastní příspěvek.

 

Ankety a dotazníky

Na přání některých návštěvníků zde nabízím možnost hlasování v anketách na různá témata.

 

Seznam literatury

Odkazy

Knížky

Text © MUDr. Jiří Staněk, 2013 - 2018
Illustrations © Lukáš Ryholec, 2013 - 2018