Otázky a odpovědi

Nenašel jsi na stránkách, co jsi hledal? Potřebuješ poradit? V této poradně najdeš odpovědi na dotazy týkající se pohlavního dospívání a všeho, co s ním souvisí. Můžeš zadat i svůj vlastní dotaz.

 

Zásady poradny:

  • otevřenost – Každý člověk, tedy i dospívající, má právo na co nejúplnější informace. Nenajdete zde žádné vyhýbavé odpovědi. Na osobní dotazy však odpovědi neposkytuji.
  • rychlost – Na dotazy odpovídám v co nejkratším termínu, obvykle do dvou dnů, i když výjimečně může dojít ke zpoždění např. z technických důvodů.
  • pravdivost – Odpovědi se zakládají na ověřených poznatcích z různých vědních oborů.
  • anonymita – Můžeš napsat své jméno, nebo si vymyslet přezdívku, která se ti líbí.
  • bezpečnost – V dotazech neuváděj e-maily, adresy a odkazy na cizí webové stránky.

Poradna je určena pro dospívající, nikoli pro dospělé. Vyhrazuji si možnost vynechání části textu dotazu i bez uvedení důvodu. Vynechané texty dotazů nebo jejich části jsou označeny třemi tečkami v kulatých závorkách (...).
Pokud si nepřeješ zveřejnění plného znění dotazu, využij namísto poradny e-mail poradna@strankyprokluky.cz. Soubory přiložené k dotazům nebudou zveřejněny.

Na dotazy odpovídá MUDr. J. Staněk.

Zadat nový dotaz

Odpovědi na dotazy

17.03.2018

Proč nestříkám, ale sperma jen vyteče?

Matěj, 14 let

Milý Matěji,

Výron semene může být různě prudký. Intenzita ejakulace závisí nejen na objemu a hustotě ejakulátu (obojí je u dospívajícího chlapce zpravidla podstatně nižší, než u dospělého muže), ale i na intenzitě smršťování svalů v oblasti pánve během ejakulace.
Kvůli tomu,že sperma při ejakulaci volně vytéká, se nemusíš nijak znepokojovat. K nárůstu obejmu a hustoty ejakulátu u tebe pravděpodobně dojde během dalšího vývoje, svalstvo pánevního dna lze posílit pomocí cviků, které zde byly již mnohokrát popsány (nejnověji v odpovědi na dotaz návštěvníka Tentononc ze dne 21.02.2018, viz archiv odpovědí – únor 2018).

17.03.2018

Co si myslíte o právě probíhajícím (...), který má upozornit na sexuální obtěžování a následně i na jeho druhou stranu a extrémní případy toho, že v USA je za sexuální oběžování otevřít dámě dveře podle etiky? :)

Možná, 18 let

Milý Možná,

Kampaň, o které se v dotazu zmiňuješ, neznám a nesleduji. Pravdou je, že v některých zemích světa je za sexuální obtěžování považováno ledacos, včetně zdánlivě nevinného oslovení osoby opačného pohlaví na veřejnosti.
Právní řád ČR rozlišuje několik druhů trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, k nimž patří i sexuální nátlak. Toho se dle trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., § 186) dopouští ten, kdo jinou osobu násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování.

17.03.2018

Dobrý den, mám na Vás pár otázek
Za prvé.. je mi 15,5 let a můj penis měří 16cm, kolik by mohl měřit dospělosti?
A je normální že mi penis stojí směrem dolů?
Za druhé.. měřím necelých 177cm, narodil jsem se
(...) 2002, táta měří 176cm a máma 170cm, v rodině máme jak obry, tak i skřítky, ale moje otázka zní kolik budu měřit v dospělosti??
Za třetí.. jak rozšíří ramena ani bych musel chodit plavat? :/
Za čtvrté.. mám nosit raději volný nebo těsnější trika? Do teď nosím volnější, ale vypadám v nich docela dost hubenej a i ramena mi dělá užší myslím.. :/
Za páté.. je pravda že holky první sex bolí? A kdy je nejlepší mít první sex?
To je asi vše děkuju!

Peterr, 15 let

Milý Peterre,

Na většinu těchto dotazů jsem ti sice již v minulosti odpověděl (na některé z nich i opakovaně), nicméně pro připomenutí:
1) Délku penisu v dospělosti sice nelze předem nijak odhadnout, nicméně již nyní je délka tvého penisu mírně nadprůměrná, a tudíž lze předpokládat, že i v dospělosti bude přinejmenším odpovídat průměru, nebo bude nadprůměrná. Při erekci může penis směřovat vzhůru, kupředu nebo dolů. Všechny tyto možnosti jsou normální (tabulku s údaji o četnosti výskytu sklonu penisu pod různými úhly najdeš na stránce „Co se mi to s ním děje“).
2) Cílovou výšku lze odhadnout na základě srovnání tělesné výšky obou rodičů. Tvoje cílová výška se pohybuje v rozmezí 179,5 ± 10 cm, tedy 169,5 až 189,5 cm.
3) K rozšíření ramen dochází u dospívajících chlapců působením pohlavních hormonů, a tudíž i chlapec, který se příliš nevěnuje sportu, získává v období dospívání poněkud širší ramena. Avšak šířka ramen je ovlivněna i vrozenými předpoklady. Posilování ramen lze provádět plaváním nebo vykonáváním některých posilovacích cviků, jmenovitě kliků.
4) Pravdou je, že oblečení může do značné míry ovlivnit vzhled postavy. Přiléhavější oblečení tělesné proporce spíše zdůrazňuje než potlačuje. Záleží však na tobě, jakému oblečení dáš přednost.
5) První pohlavní styk nemusí být pro dívku bolestivý, jestliže mu předchází dostatečně dlouhá milostná předehra, při níž se dívčiny pohlavní orgány dostatečně zvlhčí a svalstvo pánevního dna dostatečně uvolní. Ani narušení hymenu (tzv. „panenské blány“) nemusí být bolestivé. Uprostřed hymenu se nachází otvor (nejčastěji oválného nebo kruhového tvaru), k jehož rozšíření při prvním pohlavním styku dochází, pokud již nebyl rozšířen v minulosti, například při masturbačních aktivitách a podobně. Pouze ve vzácných případech je hymen natolik silný nebo otvor v něm natolik malý, že uskutečnění prvního pohlavního styku činí obtíže a proniknutí skrz hymen je pro dívku bolestivé.
Bolestivý pohlavní styk může být způsoben nedostatečně dlouhou milostnou předehrou, vrozenou vadou ženských pohlavních orgánů (srůsty a podobně) nebo nedostatečným uvolněním partnerky před pohlavním stykem. Pro partnerku je pohlavní styk bolestivý zejména v případě, že je k němu donucena násilím a proti své vůli.
Nejčastější věk prvního pohlavního styku činí v ČR 17 až 18 let (jak uvádí na základě opakovaných výzkumů Weiss a Zvěřina, 2009).
První pohlavní styk v užším slova smyslu (vaginální pohlavní styk, tj. pohlavní styk spočívající v zavádění penisu do pochvy) doporučuji uskutečnit pokud možno až v době, kdy jsou oba dva partneři připraveni nést následky v podobě nechtěného početí a neplánovaného rodičovství. Do té doby je vhodnější vykonávat pouze tzv. nekoitální sexuální aktivity (tj. takové sexuální aktivity, při nichž k zavedení penisu do pochvy nedochází). Žádný antikoncepční prostředek totiž není účinný na 100%.

17.03.2018

Někde jsem slyšel že slipy zahřívají varlata a tím je poté možné že dojde k impotenci - neměl by o tom být něco v rubrice o spodním prádle? Nebo je to jenom přežitý mýtus?

TLpo, 14 let

Milý TLpo,

K přehřívání varlat dochází jejich zatlačováním do tříselných kanálů, což může být dáno mimo jiné i nošením příliš těsného spodního prádla. Záleží však spíše na velikosti (rozměrech) spodního prádla, nikoli na konkrétním druhu prádla. Například příliš těsné boxerky nebo trenýrky mohou k přehřívání varlat přispívat mnohem výrazněji, než slipy vhodně zvolené velikosti.
Přehřívání může souviset také s materiálem, z něhož je spodní prádlo vyrobeno. Nevhodné je spodní prádlo vyrobené z látek s příměsí umělých vláken (např. polyesteru). Spodní prádlo by mělo být vyrobeno pokud možno ze 100% bavlny.
Přehřívání varlat může vést k narušení jejich vývoje a k omezení plodnosti. Pro svůj zdravý vývoj a správnou činnost totiž varlata potřebují o něco nižší teplotu, než je běžná tělesná teplota (více informací o stálé teplotě varlat a jejím udržování najdeš na stránce „Co a jak se mění“).
Avšak je třeba rozlišovat mezi neplodností (infertilitou) a impotencí. Neplodnost spočívá se sníženém množství zralých spermií na 1 ml ejakulátu. Naproti tomu impotence spočívá v neschopnosti dosáhnout dostatečně kvalitní (silné) erekce po dostatečně dlouhou dobu.
Přehřívání varlat může způsobit výrazný pokles plodnosti (tj. pokles množství zralých spermií na 1 ml ejakulátu), avšak schopnost dosažení erekce ovlivňuje pouze nepřímo a v nepatrné míře.
Většina poruch erekce je způsobena psychickými faktory (stres, obavy ze „selhání“ při sexuálních aktivitách a podobně). V menším množství případů jsou tyto poruchy způsobeny onemocněním oběhové soustavy, úrazem v oblasti pánve či vrozenou tělesnou vadou. Může se jednat rovněž o nežádoucí účinek užívání některých léků. Přímá souvislost mezi poruchou erekce a nošením těsného spodního prádla není prokázána.

17.03.2018

Dobrý den, vzpomínám si, že jsem měl první erekci asi koncem 8. roku. Je to normální? V jakém věku se dostavují první erekce?

David, 15 let

Milý Davide,

První erekce se dostavuje zpravidla již v kojeneckém věku, což si však většina lidí z pochopitelných důvodů nepamatuje. Zejména mezi třetím a šestým měsícem života se erekce dostavuje poměrně často, a to z důvodu dočasných hormonálních změn, k nimž v tomto období v organismu dochází. Později četnost výskytu erekce poněkud klesá, nicméně čas od času k jejímu nástupu dochází i během předškolního a školního věku. K častému nástupu erekce pak opět dochází krátce před začátkem puberty a zejména pak v jejím průběhu.

16.03.2018

Dobrý den,
je škodlivé i jezení proteinových tyčinek po cvičení? Popřípadě jak často je užívat v případě, že cvičím alespoň trochu každý den. Děkuji za odpověď

Sanko, 16 let

Milý Sanko,

Proteinové doplňky stravy v jakékoliv formě nedoporučuji, a to z důvodu zdravotních rizik, která jsou s jejich konzumací spojena (viz též odpověď na tvůj dotaz ze dne 12.03.2018). Namísto doplňků stravy doporučuji zařadit do jídelníčku větší množství mléčných výrobků, obilovin a různých druhů ovoce a zeleniny.

16.03.2018

Dobrý den. Minule jsem tu psal o tom že jsem pořád sexuálně vzrušený a pokračuje to a já poslední týden neřeším téměř nic jiného než erekci a masturbaci. Pokud to tak půjde dál tak nevím ... myslíte že např. 6 masturbací za den nebude pro penis moc silná zátěž nebo i víc?. Jinak nevím co s tím dál a děkuji za minulou odpověď. Možná návštěva urologa? Ale soukromě nechci aby o tom kdokoliv věděl ...

Guči, 16 let

Milý Guči,

Sexuální potřeba se může projevovat s různou intenzitou, čemuž odpovídá i různá frekvence masturbačních aktivit u různých dospívajících jedinců. Některé dospívající plně uspokojuje masturbace vykonávaná jednou či několikrát týdně, jiní masturbují i několikrát denně.
Poškození penisu v důsledku častější masturbace se obávat nemusíš. Pokud již při masturbaci dochází k poranění (což se stává jen velmi zřídka), pak jeho příčinou není četnost masturbace, nýbrž příliš prudké a divoké masturbační pohyby. Samostatnou kapitolu pak tvoří poranění způsobená masturbačními pomůckami (umělými vagínami a podobně), jejichž používání ostatně nedoporučuji.
Jestliže však při masturbaci neděláš se svým penisem nic bolestivého, nemělo by tě její vykonávání nijak poškodit. Kvůli tomu, že masturbuješ více než jednou denně, rozhodně nemusíš navštěvovat urologa. Obor urologie se zabývá léčbou onemocnění vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů. Masturbace není onemocnění. Navíc neexistuje žádné vyšetření, jímž by bylo možno spolehlivě prokázat, zda a jak často chlapec masturbuje.
Jen pro úplnost dodávám, že osoba mladší 18-ti let může lékaře - specialistu navštívit pouze s doprovodem alespoň jednoho z rodičů, avšak není nutné, aby rodiče byli po celou dobu přítomni v ordinaci. Zejména u osob starších 15-ti let by měl lékař respektovat jejich přání, aby rodiče přítomni nebyli, zejména jedná-li se o problém intimní povahy (tato možnost se využívá především v sexuologii či v psychiatrii). Tím však není dotčena lékařova povinnost poskytnout rodičům pacienta mladšího 18-ti let informace zásadního charakteru, které se týkají jeho zdravotního stavu.

16.03.2018

Je společná masturbace 14ti letého s 16ti letým trestná?

TheUnknown, 14 let

Milý TheUnknown,

Společná masturbace již představuje sexuální aktivitu, a tudíž za její vykonávání s osobou mladší 15-ti let lze osobu starší 15-ti let stíhat.

16.03.2018

Dobrý den, dá se koupit něco pro kluky na obličej, co by zamaskovalo nějaké vady?

Michal, 13 let

Milý Michale,

Drobné kosmetické nedostatky lze napravit pomocí různých přípravků, například krémů. V dnešní době již není péče o pleť vyhrazena pouze ženám a dívkám. Rozhodně se nemusíš stydět navštívit lékárnu a požádat o pomoc při výběru vhodného produktu. Avšak je třeba počítat s tím, že ceny různých přípravků pro ošetření pleti nebývají nízké. Některé krémy lze sice zakoupit již za několik desítek korun, nicméně existují i přípravky podstatně dražší. Do značné míry tedy záleží i na tom, kolik peněz jsi ochoten do svého vzhledu investovat.

16.03.2018

Chtěl bych chtěl svojí kamarádce dát Perníkové srdce ale potíž je ta že se furt kolem někdo motá jak jít to mám dát?

Hesman, 14 let

Milý Hesmane,

Tvůj nápad na dárek je velmi hezký. Pravdou je, že takto osobní dárek bys měl dívce předat, když budete sami. V přítomnosti dalších lidí by ji předávání dárku mohlo přivést do rozpaků.
Dárek si můžeš připravit a jakmile se ti podaří být s dívkou alespoň na okamžik sám (nebo jakmile přestanou lidé v okolí na chvíli dávat pozor), můžeš jí sdělit, že pro ni máš dárek. Tím vzbudíš její zájem a nejspíše ti sama poskytne možnost, abys jí dárek předal v klidu (například ti naznačí, abys s ní šel na nějaké klidnější místo).
Další možností by bylo zabalit dárek tak, aby nikdo neviděl, o co se jedná. problém by však mohl nastat v případě, že by někdo z ostatních dívku vyzval, aby si dárek přede všemi rozbalila.

16.03.2018

Dobry vecer jak mam co nejrychleji usnout chci uz spat ?

Kevin, 16 let

Milý Kevine,

Obtíže s usínáním se u dospívajících jedinců dostavují poměrně často a většinou jsou způsobeny nedodržováním zásad zdravého spánku.
Především doporučuji stanovit si pravidelnou dobu spánku. Alespoň tři hodiny před ukládáním k spánku doporučuji pít pouze neslazené nápoje (čaj, voda), nejíst a nevěnovat se fyzicky náročným aktivitám (sport, posilovací cviky).
Alespoň jednu hodinu před spaním nedoporučuji sledovat televizi, počítačový monitor nebo světelný displej telefonu či tabletu. Z displejů uvedených zařízení totiž vychází světlo o nízké frekvenci, které má stimulační (povzbuzující) účinky a může vést k obtížím s usínáním. Další rady a doporučení najdeš na stránce „Jak zdravě spát“.
Před spaním bys rovněž neměl přemýšlet o ničem závažném, ať už se jedná o různé osobní problémy, školní učivo a podobně. Snaž se myslet spíše na něco příjemného a uklidňujícího. Například si můžeš představovat, že se nacházíš na nějakém místě, kde ti je dobře.

15.03.2018

Dobrý den
Pochybuju o tom že si budete pamatovat můj případ a proto vám to nějak objasním.
Mám jizvičky na předkožce a natrhlou uzdičku všechno mám zahojené a vy jste mi rekl že můžu zkusit léčbu Panthenolem.
Tak jsem učinil mazal jsem si to zhruba od září do ledna a hrozně se předkožka zlepšila.
Celý únor jsem už nemazal a čekal že se předkožka zase zhorší a ona se nezhoršila za což jsem rád.
A prostě teďka už předkožku dokážu přetáhnout při jakoby slabší erekci jako ale pořád si myslím že ta předkožka není úplně uvolněná.
1) A proto se chci zeptat jestli mám zůstat u léčby Panthenolem a nebo by to chtělo zkusit třeba léčbu kortikoidní mastí ?
Snad tuto zprávu nějak pochopíte a děkuji za odpověď.

Borkins, 15 let

Milý Borkinsi,

Na tvé dotazy z loňského roku si pamatuji. Jestliže ti zvlhčování předkožky pomocí panthenolové masti pomohlo, doporučuji v aplikaci této masti pokračovat. Podstatné je, že předkožku lze přetáhnout v klidovém stavu, ba dokonce i při slabší erekci, a tudíž dochází k jejímu postupnému uvolňování. Čím více se však budeš blížit úplnému uvolnění (s možností předkožku přetáhnout i při plné erekci), tím opatrněji bys měl postupovat při jejím přetahování.
Léčba kortikoidní mastí je nutná v případě, že k uvolnění předkožky nedojde ani po několika měsících jejího zvlhčování pomocí nekortikoidní masti (např. pomocí panthenolu).
Kromě šetrného postupu při přetahování předkožky při erekci doporučuji vzhledem k předchozímu poranění uzdičky rovněž pravidelně sledovat vzhled ústí močové trubice (otvoru, z něhož vytéká moč). Při dostatečném („správném“) prokrvení by okraje tohoto otvoru měly mít o něco výraznější zbarvení, než okolní tkáň na povrchu žaludu.

15.03.2018

Chtěl bych se zeptat, jak říct holce ze ji mám rád. Jsme spolužáci a kamarádi a líbí se mi a možná i já jí. Bojím se ale, že mě odmítne a poškodí to nějak naše přátelství. Co mám tedy dělat?

Kryštof, 13 let

Milý Kryštofe,

Jestliže se chceš s dívkou sblížit, snaž se k ní být milý a pozorný. Pokud jste se již skamarádili, můžeš dívce různými způsoby vyjadřovat sympatie. Například můžeš říci, že se ti líbí nějaká součást jejího oblečení, účes a podobně. Pokud se k dívce budeš chovat hezky a budeš jí dávat najevo své sympatie, nemělo by ji překvapit, když ji po čase řekneš, že ji máš rád. Dívku můžeš pozvat na schůzku a předtím, než se rozloučíte, jí můžeš říci, že se s ní cítíš dobře. Na další schůzce se můžeš dívce svěřit s tím, že ji máš rád.
Samozřejmě, že dívka nemusí reagovat tak, jak by sis přál. Není vyloučeno, že když se jí svěříš se svými city, bude potřebovat na zpracování takto důvěrné informace nějakou dobu. Také je možné, že se na navázání důvěrnějšího vztahu s chlapcem dosud necítí dostatečně zralá či připravená.
Nicméně ani v případě, že dívka nebude mít o navázání důvěrnějšího citového vztahu zájem, nemusí vaše přátelství skončit. Důležité je, abys případné odmítnutí přijal s pochopením, nerozčiloval se a nevyčítal dívce, že tvoji lásku neopětuje. Jestliže jste opravdu dobří kamarádi, dívka se k tobě bude i nadále chovat hezky a její odmítnutí bude formulováno citlivě a zdvořile. Navíc není vyloučeno, že dívka po určité době svůj vztah k tobě přece jen přehodnotí.

15.03.2018

Děkuji za odpověď
Ale vlastně mě zajímalo - když spolu masturbují 2 kluci a oboum je 14 (nebo prostě pod 15) tak je to z hlediska zákona v pořádku, ale jak je jednomu 15 tak je to už špatně?
Ještě mě napadlo jaktože věková hranice k sexu není ve všech státech stejně (např. v Německu se může sex provozovat již od 14)?

Psoun, 16 let

Milý Psoune,

Ano, jestliže osoba starší 15-ti let vykonává sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let, dopouští se na ní pohlavního zneužití. Rozdíly ve výši věkové hranice jsou dány odlišným právním prostředím. V některých státech stanovili zákonodárci nižší věkovou hranici, v jiných vyšší.
Například v Německu tato hranice činí 14 let, avšak v téže zemi je jedinec starší 14-ti let již trestně odpovědný. Ve většině států je hranice trestní odpovědnosti totožná s hranicí pro trestný čin pohlavního zneužití. Avšak existují i země, v nichž jsou tyto dvě věkové hranice stanoveny odlišně.
Například na Slovensku činí hranice trestní odpovědnosti 14 let, avšak dítě je před pohlavním zneužíváním chráněno až do 15-ti let. Pro jedince starší 14-ti a zároveň mladší 15-ti let však v této zemi existuje zvláštní ustanovení, podle něhož nemohou být za pohlavní zneužití osoby mladší 15-ti let trestně stíháni.
Proces tvorby zákonů procházel v každé zemi poněkud odlišným vývojem, a proto mezi jednotlivými státy existují větší či menší rozdíly, které se však zdaleka netýkají pouze různě stanovených věkových hranic. Každý stát se řídí vlastními zákony.

15.03.2018

Zdravím. Veľmi sa mi páči jedno dievča zo školy. Sme veľmi dobrí kamarati, stale sa spolu rozprávame a smejeme a bavievame sa aj o veciach o sexe a pod. Dneska to náhodou dostala v škole a uspinila stolicky. Všetci až na pár spoluziaciek sa jej smiali. Zastal som sa jej a potom sa mi poďakovala. Povedala mi že kedysi bola do mňa. Je tu vsak problém. Ma frajera. Ako dalej? Ďakujem

Thunderbolt, 13 let

Milý Thunderbolte,

Jestliže je dívka zadána, měl bys respektovat, že již chodí s jiným chlapcem. Samozřejmě, že se s dívkou můžeš kamarádit, ale neměl by ses snažit ji druhému chlapci přebrat.

15.03.2018

Dobrý den. Je normální že ze dne na den jsem začal masturbovat více? Přijde mi to divné, že jsem ještě nedávno masturboval 1x denně a teď min. 3x denně... Je to normální?

Maxík, 14 let

Milý Maxíku,

Zvýšená četnost masturbace je v období dospívání naprosto normální. Příčinou je nejspíše nárůst úrovně hladiny pohlavních hormonů, k němuž v tvém věku celkem běžně dochází. Nezáleží na tom, zda k uvedené změně došlo postupně nebo náhle. Dokonce i velmi prudké zvýšení sexuální potřeby může být v období dospívání naprosto normální.

15.03.2018

Jak můžu donutit jednu spolužačku k sexu? Hrozně mě to vzrušuje

Lemon, 14 let

Milý Lemone,

Zřejmě tě zklamu, ale žádný návod na donucení spolužačky k sexu ti nemohu poskytnout. Jestliže cítíš náklonnost ke spolužačce a chtěl bys s ní navázat důvěrnější vztah, zkus se s ní spřátelit, pozvat ji na schůzku a postupně se s ní sblížit tak, aby se mezi vámi vytvořil pevný citový vztah. Jestliže bude vaše náklonnost vzájemná a budete si dostatečně důvěřovat, je docela dobře možné, že dříve či později mezi vámi dojde k důvěrnému tělesnému kontaktu v podobě různých erotických aktivit.
Avšak rozhodně nedoporučuji, aby ses pokoušel spolužačku ke společným sexuálním aktivitám nutit. Je třeba respektovat, že naprostá většina dívek postupuje při výběru sexuálního partnera opatrně. Potenciální sexuální partner je totiž pro dívku rovněž potenciálním otcem jejího dítěte, protože ani při použití antikoncepčních prostředků nelze zcela vyloučit riziko nechtěného početí.
Jestliže tě láká či vzrušuje představa, že bys spolužačku nutil k sexu násilím, hrozbami nebo jinou formou hrubého nátlaku, doporučuji, abys co nejčastěji vykonával masturbaci. Tím uspokojíš svoji sexuální potřebu, aniž bys musel někoho k něčemu nutit (nebo dokonce někomu ubližovat), zároveň uvolníš přebytečné psychické napětí (tenzi) a ještě uděláš něco pro svoje zdraví.

14.03.2018

Dobrý den, tak trochu se bojim, že jsem homosexuál, protože se mi poslední dobou přestaly líbit holky, ale nějací kluci se mi líbí (vzhledově) dá se to nějak ovlivnit? Nechci být homosexuál.. Není možné, že jsem bisexuál?

1234#, 15 let

Milý 1234#,

Sexuální orientace je vrozená a nelze ji měnit, avšak u jedince mladšího 16-ti let nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Zájem o vrstevníky téhož pohlaví je v období dospívání stejně normální, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví a nelze jej považovat za projev homosexuality.
Strach z vlastních projevů homosexuality (ať už se jedná o projevy skutečné, nebo jen domnělé) se označuje termínem „internalizovaná homofobie“. Vyskytuje se zejména u dospívajících chlapců, kteří jsou mnohdy překvapeni či zmateni, když u sebe pozorují náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví.
Důležité je, abys internalizované homofobii nepropadal a nesnažil se potlačovat svoje pocity, přání a představy. Prozatím nelze určit, zda je tvoje sexuální orientace heterosexuální či homosexuální, a tudíž se kvůli svým pocitům nemusíš nijak znepokojovat, ať už jsou jakékoliv.
Pokud jde o bisexualitu, pouze někteří sexuologové ji považují za samostatnou sexuální orientaci, zatímco podle většiny ostatních představuje pouze určitý druh sexuálního chování spočívajícího v navazování sexuálních kontaktů s partnery opačného i téhož pohlaví.

14.03.2018

Dobry den co kdyz si chci nechat obarvit vlasy a otec je proti. Ma pravo na to aby mi rikal jake mam mit vlasy ?

ABCDEFGH, 14 let

Milý ABCDEFGH,

Rodiče ti mohou bránit pouze v takovém jednání, které ohrožuje tvůj život, zdraví nebo rozvoj. Jestliže obarvení vlasů neohrožuje tvůj život, zdraví nebo rozvoj, rodiče by ti jej neměli zakazovat. Avšak v zájmu pokojného soužití v rodině bys měl zvážit, zda je pro tebe obarvení vlasů natolik důležité, abys kvůli němu riskoval konflikt s otcem, který ti může různým způsobem znepříjemňovat život. Pokud jeden z rodičů odmítá, aby sis nechal vlasy obarvit, zkus najít podporu alespoň u druhého, v tomto případě u matky.

14.03.2018

Jak jsem vám už v předchozím dotazu řekl,že se mně líbí jedna holka ze třídy. Můj kamarád na ní má číslo a mě to číslo předal a já se bojím ji zavolat.Psali jsem jí a ona odpověděla,že souhlasí s tím,že její číslo můžu mít.Teď nevím co dělat,mám jí to přímo říkat,že jí miluju a chtěl bych být s ní? Píše mě ale nevím co dál psát,nevím,možná má ráda mýho kamaráda,se kterým mluví víc než já. Co je možné? Může se stát,že jedna holce se líbí ne jeden,ale dva kluci? Jak mám zjistit jestli ona mě má ráda víc nebo mýho kamaráda má ráda víc?Děkuji za odpověď

Pavel564, 13 let

Milý Pavle564,

Jestliže máš zájem o navázání důvěrnějšího vztahu s dívkou, která se ti líbí, můžeš se s ní pokusit sblížit. Avšak při navazování vztahu by bylo vhodné, kdybys dívku oslovil osobně, nikoli po telefonu. Pokud chlapec vyjadřuje dívce sympatie, jedná se o důvěrné sdělení, které by mělo být spojeno s fyzickou blízkostí a s očním kontaktem, což při telefonickém hovoru není možné.
Dívce bys neměl vyznávat lásku hned, ale až poté, co se více sblížíte. Není vhodné vyznávat lásku dívce, se kterou jsi zatím ani neměl schůzku.
Jedna a tatáž dívka může pociťovat sympatie k několika různým chlapcům, dokonce může mít i několik různých kamarádů, avšak důvěrnější vztah zpravidla udržuje pouze s jedním. Pokud dívka není zadaná (tedy pokud už s někým nechodí, například s tvým kamarádem), můžeš se pokusit s ní navázat vztah.

14.03.2018

Dobrý den
Zhruba dva dny zpátky jsem měl průj*m a mám od toho jakoby odřený zadek ale jakože u toho otvoru (snad chápete) a když se po vykonání velké potřeby utírám tak tam na toaleťáku je krev a nevím jak se mám utírat abych to vždycky spíš nerozdrápal. Poradíte mi prosím ? Děkuji moc.

Zadeček, 15 let

Milý Zadečku,

Různé oděrky a drobná poranění se zpravidla rychle hojí, avšak vzhledem k jejich umístění v okolí řitního otvoru je třeba věnovat zvýšenou pozornost hygieně. Při používání toaletního papíru postupuj velmi šetrně. Pokud při používání toaletního papíru dochází k podráždění a drobnému krvácení, bylo by v nejbližších dnech vhodnější provádět očištění okolí řitního otvoru po vyprazdňování stolice raději sprchováním a následným šetrným osušením.
Postižená místa můžeš rovněž ošetřovat pomocí masti calcium pantothenicum, kterou lze zakoupit ve volném prodeji v lékárně. Její cena není nijak zvlášť vysoká a mast má poměrně široké využití, a tudíž se nemusíš stydět ji kupovat (lékárník totiž nemůže vědět, na jaké konkrétní obtíže ji potřebuješ).

14.03.2018

Dobrý den, mám jisté podezření, že s mým penisem je něco špatně. Mám na něm jisté tečky (nebo možná to jsou pupínky pod kůží)..a mám trošku zvláštní kůži na spodku penisu. Jsem trochu paranoidní, zda-li to není něco závažného. Jde to nějak vyřešit? Popřípadě kam se mám objednat na prohlídku..a co bych měl očekávat a čeho se držet. Děkuju

Dan, 16 let

Milý Dane,

To, co popisuješ, je naprosto normální. Tečky nebo pupínky jsou nejspíše zduřelé mazové žlázky. Nejsou nijak škodlivé a není třeba se kvůli nim znepokojovat.
„Zvláštní“ kůže na spodní straně penisu je nejspíše tzv. raphe [rafé]. Jedná se o šev, který vzniká během nitroděložního vývoje mužských pohlavních orgánů. Probíhá po spodní straně penisu a dále pokračuje přes šourek a rozkrok až k řitnímu otvoru. V porovnání s okolní pokožkou je tento šev o něco tmavší a drsnější. Raphe je naprosto normální součást mužského těla.

14.03.2018

Dobrý den. Chápu a vím že je to normální být ''vzrušený'' a mít často erekci ale přesto chci strašně moc zažít svůj první sex co nejdřív. Je mi jasné že hledat si holku jen na sex není vůbec dobrý nápad už kvůli ní a kvůli toho že bych k ní nic víc necítil a navíc bych ani neměl prostor kde a kdy... každopádně cítím to že mi asi masturbace dlouho stačit nebude. Sex asi dost potřebuju. Možná na mě působí silně testosteron nebo je to sladkým jídlem které mám rád ... netuším. Jak to mám tedy prosím řešit?

Guči, 16 let

Milý Guči,

Touha po prvním pohlavním styku souvisí u dospívajících jedinců se silnou sexuální potřebou, která je dána narůstající úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi. Přímý vliv sladkého jídla na sexuální apetenci (touhu po sexuálních aktivitách, jinak řečeno „chuť na sex“) není prokázán.
Je pravdou, že k pohlavnímu styku či jiným párovým sexuálním aktivitám je vhodné přistupovat až po bližším seznámení a navázání dostatečně kvalitního citového vztahu. Náhodné sexuální kontakty mezi osobami, které se dostatečně neznají, jsou krajně rizikové z hlediska přenosu pohlavních nemocí a dalších infekčních onemocnění. Značnou komplikaci může představovat rovněž nechtěné početí, k němuž dojde mezi dvěma lidmi, kteří neplánují trvalejší soužití a nejsou schopni se společně postarat o potomka.
Jestliže si nechceš nebo nemůžeš najít vhodnou partnerku, s níž bys mohl sexuální aktivity uskutečňovat, zároveň však cítíš velmi silnou sexuální potřebu, doporučuji co nejčastější vykonávání masturbace.

14.03.2018

Ahoj, chci se zeptat na pár věcí. 1. Jak se správně říká honění masturbace nebo onanie? 2. Když čtu že průměrná délka milování je 10 - 15 minut počítá se to od doby kdy třeba se s tou holkou začnu mazlit atd. Nebo až od toho když už jsme nahatý a já jí ho tam zasunu? To je dost podstatný rozdíl ne? 3. A jak to ty lidi věděj oni to stopujou? Já na to při tom fakt nemyslím ale zdá se mi že to před tím může trvat dlouho ale ta samotná soulož je vždy krátká. 4. Pak by mě zajímalo když jsou dva kluci a dělají anální sex jestli to nějak uspokojuje toho do kterýho vniká ten druhej? Slyšel jsem že jo ale jak pokud není gay? 5. Je potřeba vždy při souloži do konečníku použit gel? Je to nutné nebo to jde i bez něho? 6. Myslíte že když mám 192cm a 90kg že je to v 16 letech o.k? 7. Myslíte že při mých proporcích je rozumné když nosim jako spodní prádlo klasické trenky? A proč jsou tak drahé? Naražim na to protože matka vždycky když mi je kupuje tak říká že jsou drahý že balík slipů vyjde na stovku nebo tak a troje trenky stojí tři čtyři i pět set. 8. Je normální, že i když mám nepravidelně sex někdy jednou za měsíc někdy čtyřikrát že přitom i teď v 16ti dost honím? Třeba obden. 9. A je normální že když zrovna nemám holku na sex že by mi nevadilo jít s klukem?

Jirka, 16 let

Milý Jirko,

1) Správné označení je masturbace. Výraz onanie je nepřesný a dnes již zastaralý.
2) Podle některých sexuologických výzkumů (Weiss a Zvěřina, 2009) trvá soulož v průměru 14 až 15 minut. Do této doby se nepočítá tzv. milostná předehra (mazlení a podobně), která v průměru trvá podle mužů 14 minut, podle žen o minutu méně.
3) Výše údaje z výše uvedeného výzkumu byly získány prostřednictvím dotazníků. Není mi známo, jakým způsobem došli účastníci výzkumu k uvedeným údajům, nejspíše se jedná o jejich odhad.
4) Určitého uspokojení lze dosáhnout drážděním (stimulací) prostaty, k němuž při pohlavním styku do konečníku dochází. Sexuální orientace v takovém případě není rozhodující, neboť prostatu mají všechny osoby mužského pohlaví bez ohledu na to, zda jsou orientovány homosexuálně či heterosexuálně.
5) Použití gelu se rozhodně doporučuje. Bez lubrikace by činilo obtíže již samotné zavedení penisu do řitního otvoru, vzhledem ke zvýšenému tření by rovněž výrazně vzrostlo riziko poranění konečníku.
6) Tvoje tělesná výška i hmotnost jsou nadprůměrné. Podle percentilového růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 97. percentilu, což znamená, že 97% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 3% jsou vyšší. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí 24,4. Vzhledem k tomu, že optimální hodnoty BMI u chlapců ve věku 16-ti let činí 19,5 až 22, se jedná o nadváhu.
7) Při výběru spodního prádla je rozhodující vhodně zvolená velikost a vhodné složení materiálu. Spodní prádlo by nemělo škrtit a mělo by být vyrobeno ze 100% bavlny. Ceny prádla mohou být různé, přičemž podstatné cenové rozdíly nespočívají v druhu spodního prádla, ale v jeho kvalitě, ve složení materiálu a podobně. Možná, že některé slipy jsou levnější, než některé trenýrky, avšak kvalitní slipy mohou být jistě dražší, než běžné trenýrky.
8) Ano, naprostá většina lidí vykonává masturbační aktivity i v době, kdy má sexuálního partnera či partnerku. S rostoucím věkem však četnost masturbačních aktivit klesá.
9) Někteří lidé si během svého života volí partnery opačného i téhož pohlaví bez ohledu na svoji sexuální orientaci. Například podle sexuologického výzkumu T. Tullochové a M. Kaufmanové z r. 2013 je počet mladých chlapců ve věku 15-ti až 19-ti let, kteří uvedli, že v posledním roce měli sex s osobou téhož pohlaví, přibližně třikrát vyšší, než počet jedinců homosexuálně orientovaných. Na tom, že nevylučuješ možnost sexuálních aktivit s osobou téhož pohlaví, tedy nemusí být nic nenormálního.

13.03.2018

Dobry den
Mam otazku vzdy po masturbaci mam na podbrisku a na zaludu kluzkou a lepivou tekutinu. Pri orgasmu, ale sperma nevystříkne. Dekuji za odpoved

Ananas, 12 let

Milý Ananase,

Kluzká a lepkavá tekutina, o níž se zmiňuješ, je nejspíše tzv. preejakulační tekutina. Vytváří se v tzv. Cowperových žlázách a uvolňuje se z močové trubice. K jejímu uvolňování dochází obvykle při silném pohlavním vzrušení a v průběhu masturbace.

13.03.2018

Dobrý den. Dá se erekce nějak netradičně využít? Mimo masturbaci a cvičení pánve. Zkusil jsem erekci použít jako držák na houbičku k mytí což mi vyhovuje. Dá se ještě jinak využít? Třeba na jiné cvičení?

Bezmedaile, 16 let

Milý Bezmedaile,

Žádný netradiční způsob využití erekce mne nenapadá. Ať už se však rozhodneš využít erekce jakýmkoliv způsobem, měl bys postupovat opatrně. Především nedoporučuji provádět takové praktiky, při nichž dochází k narušení průtoku krve penisem (například podvazování a podobně).
Obecně platí, že se svým penisem bys měl dělat pouze to, co ti nezpůsobuje žádnou bolest.

13.03.2018

Chodím 2x týdně plavat a bojím se ukazovat svůj penis v šatnách a sprchách, problém je ale to, že rohové sprchy bývají zabrané. Většina kamarádů a obecně lidí ve sprchách ho mají většího a já se stydím a zároveň bojím posměchu od ostatních (nejen kamarádů, ale i zbytku kurzu). Také mívám často erekci v plavkách, které jsou těsnější (musím mít aspoň trochu těsné plavky) a nejčastěji v půlce tréninku a ke konci a pak jdeme do sprch. Nepomáhá tomu ani fakt, že tou dobou tam bývá chlap, který tam na veřejnosti leští bambus.
Prosím tedy o radu (ale ne o sprchování doma)
P.S.: penis malý nemám, jen je v porovnání s jejich prcek.

Xonox (...), 14 let

Milý Xonoxi,

Pokud se stydíš sprchovat před ostatními, především by sis měl uvědomit, že se nesprchuješ proto, abys někomu „ukazoval svůj penis“. Sprchuješ se z hygienických důvodů (před plaváním proto, abys neobtěžoval ostatní návštěvníky bazénu různými nečistotami, po plavání proto, aby tvoje pokožka nebyla podrážděna v důsledku dlouhodobého působení bazénové vody, která obsahuje různé chemické přísady). V určitých situacích je úplné obnažení lidského těla naprosto normální a není třeba se za něj stydět. K takovýmto situacím patří i návštěva společných sprch.
Dále není pravdou, že penis průměrných nebo mírně podprůměrných rozměrů je „horší“ nebo méně hodnotný, než penis nadprůměrných rozměrů. I kdyby ostatní chlapci měli o něco větší rozměry penisu než ty, nejedná se o jejich „přednost“ nebo o tvůj „nedostatek“. Stejně tak by ses před ostatními nemusel stydět, kdybys měl například o něco menší nos nebo uši. Za rozměry určitých částí svého těla nejsi odpovědný, protože je nemůžeš nijak ovlivnit.
Pokud se ti někdo posmívá kvůli průměrným či mírně podprůměrným rozměrům penisu nebo kvůli erekci, prozrazuje tím nejen svoji nezdvořilost a nevychovanost (neřku-li přímo hulvátství), ale také nedostatek znalostí o lidském těle. Samozřejmě, že v životě se můžeš setkat i s takovými lidmi, kteří dosahují pochybného pocitu uspokojení, když se jim podaří někoho ranit svými nevhodnými poznámkami či posměchem. Takových lidí si raději nevšímej a pokud možno jim nedělej radost tím, že se necháš vyprovokovat k projevům vzteku či lítosti.
Určitý problém spatřuji pouze v tom, že se ve sprchách pohybuje dospělý člověk, který na veřejnosti (tedy v přítomnosti ostatních návštěvníků) vykonává masturbaci. Samotná masturbace sice nepředstavuje nic závadného, avšak její vykonávání na veřejnosti není přípustné. Bylo by vhodné na přítomnost masturbujícího muže ve sprchách upozornit správce bazénu. Jinou otázkou však je, zda se skutečně jedná o masturbaci, nebo pouze o důkladnější provádění hygieny pohlavních orgánů.
P.S.: Mnozí chlapci i muži se domnívají, že jejich penis je v porovnání s penisy ostatních mužů či chlapců příliš malý. Častou příčinou tohoto pocitu je jednoduchý optický klam, k němuž dochází vlivem perspektivy. Předmět pozorovaný směrem shora se totiž vždy jeví jako menší, než tentýž předmět pozorovaný zepředu, což platí i pro části lidského těla. Zatímco na svůj vlastní penis se díváš směrem shora dolů, penisy ostatních vidíš frontálně, tedy zepředu. Možná, že kdyby sis svůj penis prohlédl před zrcadlem, nepřipadal by ti tak malý, jako při běžném pohledu shora dolů.

13.03.2018

Dobrý deň, je normálne, že celkovo pravú stranu tela mám chlpatejšiu a ľavú menej? Mám pravú nohu dosť chlpatejšiu, podpazušie (podpaží) a aj brucho je tak trochu iné. Plus, k tomu bruchu a hrudi, je na môj vek normálne, že mám dosť chlpaté brucho (ale nie je to až také na dospelého, ale také jemnejšie, no nie neviditeľné) a že už aj na hrudi sa to začína tmaviť?

Juraj, 14 let

Milý Juraji,

V přírodě se jen málokdy setkáváme s dokonalou symetrií. Výrazněji rozvinuté ochlupení na jedné straně těla ještě nemusí být projevem žádné poruchy či onemocnění. Navíc s rostoucím věkem se nepravidelnosti v rozvoji tělesného ochlupení většinou postupně srovnávají.
Tělesné ochlupení (například na břiše či na hrudníku) je u některých chlapců a mužů rozvinuto více, u jiných méně. Rozsah a hustota ochlupení jsou dány nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale i dědičnými předpoklady. Někteří muži mají i v dospělosti poměrně řídké a „málo vyvinuté“ tělesné ochlupení, zatímco u jiných se již v období dospívání vytváří poměrně husté ochlupení na různých částech těla. Hlavní příčinou těchto rozdílů jsou odlišnosti v genetické výbavě.

13.03.2018

Dobrý den. Dá se už ve třinácti poznat že jsem neplodný. Předem děkuji za odpověď.

Mich, 13 let

Milý Michi,

Neplodnost lze diagnostikovat na základě vyšetření ejakulátu (spermatu). Sperma se u chlapců začíná tvořit nejčastěji ve věku 12 až 14 let, avšak zpočátku ještě nemusí obsahovat zralé spermie. V tvém věku by tedy vyšetření ejakulátu za účelem zjištění plodnosti bylo předčasné.

13.03.2018

dobrý den chtěl bych se zeptat zítra mam jít k doktorce prý na před 14ti letou prohlídku ? co to je ? a očkovaný jsem byl v 10ti letech ( tetanus ) bojím se že je to očkování proti hvp nebo co to je má to vůbec cenu očkování proti hvp u kluka ?

Pepík, 13 let

Milý Pepíku,

Nejspíše se jedná o preventivní prohlídku ve 13-ti letech věku. Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. se preventivní prohlídky u dospívajících provádějí ve věku 11, 13, 15 a 17 let.
Očkování proti HPV je sice původně určeno především dívkám, neboť slouží jako ochrana před rakovinou děložního krčku (což je součást ženských pohlavních orgánů), avšak očkování může být prospěšné i pro chlapce, které chrání před genitálními bradavicemi.
Očkování proti HPV není povinné, avšak zdravotní pojišťovny jej hradí nejen u dívek, ale od letošního roku i u chlapců. Někteří lékaři toto očkování doporučují, přestože jiní upozorňují, že jeho účinnost dosud není plně prokázána, protože s očkováním se začalo teprve v roce 2006.

13.03.2018

Ale já se stejně bojím že k tomu tu dívku nebo nějakou jinou spolužačku donutim že jí začnu i bít a vyhrožovat jí co mám dělat?

Thorin, 14 let

Milý Thorine,

V takovém případě raději s dívkou nikam nechoď a co nejčastěji vykonávej masturbaci.

13.03.2018

Dobrý den, odpovídal jste mi na můj včerejší dotaz a zmiňoval jste se o cvičení "start-stop". Mohl byste mi prosím popsat jak toto cvičení vykonávat?

Kuba, 17 let

Milý Kubo,

Tzv. „stop-start“ cvičení lze provádět během močení. Střídavě se při něm přerušuje a opět spouští proud moči, a to úmyslným sevřením určitých svalů v oblasti malé pánve.

12.03.2018

Proč je trestné masturbovat s někým komu ještě nebylo 15 let, pokud tedy druhé osobě 15 let už bylo. Ale když spolu masturbují 2 osoby mladší 15ti let tak je to podle zákona v pořádku? (Stejná otázka pro orální a anální sex)
Díky za odpověď

Psoun, 16 let

Milý Psoune,

Děti mladší 15-ti let mají právo na ochranu před pohlavním zneužíváním. Za pohlavní zneužití se považuje nejen soulož (pohlavní styk v užším slova smyslu), ale i další sexuální aktivity včetně vzájemné masturbace, orálního a análního sexu.
Avšak takovéto jednání není trestné, pokud je oběma partnerům méně než 15 let, a tudíž dosud nenesou trestní odpovědnost.

12.03.2018

Je možno zásilku vyzvednout na poště , i když mám občanský průkaz , když mi je 12/13 let??

MásloOd300KČ/g, 12 let

Milý MásloOd300KČ/g,

Pokud jsi již držitelem občanského průkazu, můžeš jej použít k prokázání totožnosti při převzetí doporučené poštovní zásilky, která ti bude na základě tohoto dokladu vydána. K témuž účelu lze použít i cestovní pas.

12.03.2018

Děkuji za rychlou odpověď a vysvětlení. Ale mám strach z té divné konzistence která je mnohem tužší či více podobná slizu. Nemůže to být nějaký zánět či něco takového?

Jir09234, 14 let

Milý Jir09234,

Podle popisu se s největší pravděpodobností jedná o prostatickou tekutinu. Zánět vývodných cest močových by se projevoval pálením či řezavou bolestí při močení, častým nucením na močení a zvýšenou teplotou.

12.03.2018

Poslední dobou mám nějak problém se zrakem. Ne, že bych viděl špatně jako na dálku nebo na blízko. Na dálku sice normálně vidím špatně, ale na to nosím brýle, to mi problém nedělá. Mimochodem, nevím jestli to už mám delší dobu nebo ne, minimálně jsem si toho všiml až teď. Problémem je to, že vidím takové jakoby odlesky nebo tak něco + když se podívám třeba trochu vzhůru na oblohu, chvíli se budu soustředit na to stejné místo tak vidím nejspíš i trochu někde stříbrné tečky, v nějakých místech. Ještě dodám, že to nejsou takové ty šmouhy (sklivcové zákalky). Hodně se také dívám do telefonu, nevím jestli to třeba není kvůli tomu. Vidím tak nějak jako kdyby v tom obrazu/zraku (jak vidím) byly trochu mezery a, ale ne že bych v těch místech neviděl, prostě je to tam takové šmouhovaté, ale zase nemluvím o těch sklivcových zákalcích. Nevím si s tím rady a hodně mě to trápí. Také to, že to neumím moc dobře popsat. Třeba Vám to bude něco připomínat a dáte mi nějakou radu. Předem moc děkuji za Váš čas. Poslední poznámka - mohlo by to souviset s tím jak mi oční lékařka řekla, že mám rozšířené oční nervy? Bohužel mi neřekla jak to myslí a co to znamená.

Men, 17 let

Milý Mene,

Výskyt krátkých světelných záblesků v zorném poli je poměrně běžný a nemusí být projevem žádného onemocnění či vady.
Světlé tečky, které vidíš při pohledu na modrou oblohu, jsou bílé krvinky, které se pohybují v jemných cévách (vlásečnicích) na povrchu sítnice. Tento jev se odborně nazývá „entoptický fenomén modrého pole“.
Pro diagnostiku výpadků v zorném poli bych doporučoval vyšetření perimetrem (viz odpověď na tvůj dotaz ze dne 07.03.2018).

12.03.2018

Dobrý den,
pár týdnů cvičím sám doma, avšak nedaří se mi přibrat. Jako nejvhodnější řešení se mi jeví užívání proteinů. Mohl byste mi poradit jak je užívat a kdy je jejich užívání nejvhodnější? Děkuji

Sanko, 16 let

Milý Sanko,

Konzumaci proteinových doplňků stravy dospívajícím jedincům nedoporučuji, neboť tyto doplňky stravy mohou způsobit řadu zdravotních obtíží (např. onemocnění ledvin, odvápňování kostí, snížení imunity a plodnosti, zvýšenou tvorbu akné a další). Namísto konzumace proteinových doplňků stravy doporučuji pestrou výživu se zařazením většího množství mléčných výrobků (tvarohu, jogurtů), obilovin a různých druhů ovoce a zeleniny.

12.03.2018

Dobrý den, někdy při vzrušení se mi na povrchu žaludu vytvoří něco jako čirý sliz, který někdy i trochu zapáchá. Děje se to jen málokdy. Někdy ale taky při ejakulaci se mi vytvoří to samé, ale už je to bílé jako semeno. To už nijak nezapáchá. Co by to mohlo být?

Jir09234, 14 let

Milý Jir09234,

Čirá tekutina na povrchu žaludu je nejspíše tzv. preejakulační tekutina, která se uvolňuje při silném pohlavním vzrušení.
Při ejakulaci se uvolňuje sperma neboli ejakulát. Při velmi silném pohlavním vzrušení se mohou uvolnit i prostatické tekutiny, které jinak tvoří součást spermatu (ejakulátu).

12.03.2018

Dobrý den, mám takový problém. Zhruba jednou do 2 týdnů se vzbudim a mam na pyžamu fleky asi od sperma které se tam přes noc dostalo. když to uschne je to bílé a do koše s prádlem to dát nemohu protože by se rodiče divili nebo ptali. a takové trapné situaci se snažím vyhýbat. Jak tyto „skvrny“, odstranit? studená voda moc nepomáhá a už mě nebaví pyžamo schovávat pod postelí. děkuji za odpověď :)

Gůgl, 14 let

Milý Gůgle,

Zaschlé skvrny od ejakulátu lze vyčistit teplou vodou s trochou soli nebo citronové šťávy. Nejprve však vyzkoušej stálobarevnost látky na nějakém méně nápadném místě.

12.03.2018

Dobrý den, už několik měsíců se trápím nad jednou věcí. Když si mám donést k lékařce ranní moč tak mám donést střední proud, z různých videí jsem pochopil, že muž má močit tak že z něho vytryskne slabý proud a až teprve po několika málo sekundách ten střední proud (ten nejintenzivnější) a na konec dokape několik kapek. Já když jdu močit, tak vydělám penis ven z kalhot a hned ze mě silně teče dost mohutný proud a pak ty zbylé kapky. A nedokážu třeba ani v průběhu močení zastavit tok proudu. Není se mnou něco v pořádku a jak pak mám odebrat nějaký střední proud, když mám močení nastavené takto?
Moc vám děkuji

Kuba, 17 let

Milý Kubo,

Kvůli prudšímu proudu při zahájení močení se nemusíš znepokojovat. Při odběru tzv. středního proudu se nejprve nechá odtéci menší množství moči, aby došlo k očištění stěn močové trubice. Poté se proud moči přeruší a po jeho obnovení se moč zachytí do připravené nádobky. Pokud ti přerušení proudu činí obtíže, připrav si do ruky kelímek a po několika vteřinách od zahájení močení jej nastav tak, abys zachytil střední proud moči.
Přerušení proudu moči lze nacvičit pomocí tzv. „stop-start“ cvičení. K vyřešení tvých obtíží by mohly přispět cviky na posilování svalstva pánevního dna. Jejich popis najdeš např. v odpovědi na dotaz návštěvníka Tentononc ze dne 21.02.2018 (viz archiv odpovědí – únor 2018).

12.03.2018

Dobry den,chtel bych se zeptat. Je normalni strkat si banan do ritniho otvoru? Neublizim si tim nejak? A dela to taky nekdo v mem veku?

Pajda, 13 let

Milý Pajdo,

Zavádění cizích těles (například banánu) do řitního otvoru příliš nedoporučuji, protože by mohlo způsobit poranění. Poměrně bezpečně lze do příslušného otvoru zavést prst, avšak pouze za použití vhodného lubrikačního prostředku.
Někteří jedinci dosahují příjemných pocitů stimulací (drážděním) okolí řitního otvoru, neboť se jedná o eroticky citlivou část lidského těla. Vždy je však třeba postupovat opatrně a šetrně, aby nedošlo k poranění.

12.03.2018

Dobrý den,nevím proč ale strašně mě vzrušují penisy a ještě k tomu bych je chtěl vykouřit, je to normální nebo není?

Aaaanonym, 12 let

Milý Aaaanonyme,

Dospívajícího jedince může vzrušovat v podstatě cokoliv. Vzhledem k narůstající úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi mohou dospívající jedinci citlivě reagovat i na takové podněty, které většinu dospělých jedinců nevzrušují.
V období dospívání nemusí být zájem o sexuální aktivity s vrstevníkem téhož pohlaví projevem homosexuální orientace.
Kvůli tomu, že tě vzrušují mužské pohlavní orgány, se tedy nemusíš nijak znepokojovat.

12.03.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli prstění holky pod 15 let je zákonný nebo není, děkuji za váš čas

Adam, 15 let

Milý Adame,

Trestným činem pohlavního zneužití jsou jakékoliv sexuální aktivity (včetně vzájemné masturbace, například formou „prstění“ partnerky) s osobou mladší 15-ti let, pokud se jich dopustí osoba, která již dosáhla věku 15-ti let, a tudíž je trestně odpovědná.
Jestliže jsou oba sexuální partneři mladší 15-ti let, není jejich jednání trestné. Stejně tak v případě, že oba již dosáhli 15-ti let věku a zároveň se nejedná o sexuální nátlak nebo o znásilnění. K porušení zákona dochází v případě, že jednomu z partnerů dosud nebylo 15 let, zatímco druhému již ano.

12.03.2018

Dobrý den.
Je možné mít sex se členem rodiny který není nijak pokrevní? (Napříkald s adoptovaným bratrem či sestrou)
(Nic takového nemám v plánu)

Noname, 16 let

Milý Noname,

Zákaz pohlavního styku mezi příbuznými se vztahuje pouze na předky a potomky v přímé linii a na vlastní sourozence. Souložit tedy nesmí například matka se synem, otec s dcerou nebo bratr se sestrou. Nejbližší příbuzenský vztah, v němž pohlavní styk není zakázán, je mezi bratrancem a sestřenicí.

11.03.2018

Dobrý den , chci si na e-shopu objednat spodní prádlo a nevím jestli kvuli věku mi to pak nemohou předat , plus , co by po mě požadovali (občanku atd.. ) předem dekuji za odpověď :)

MásloOd300KČ/g, 12 let

Milý MásloOd300KČ/g,

Převzetí poštovní nebo kurýrní zásilky nezletilou osobou, která dosud nemá průkaz totožnosti, může představovat problém. Pokud pro tebe nemůže zásilku objednat někdo dospělý, bylo by lepší využít takový e-shop, který umožňuje osobní vyzvednutí zboží na výdejním místě. Na většině výdejních míst se zboží vydává na základě sdělení čísla objednávky.

11.03.2018

Ahoj, rád často masturbuji, četl jsem, že je to prospěšné, tak jsem to nikdy neřešil. Ale když si to dělám třeba po čtvrté, nebo po páté za den, dochází k bolestem v penisu, často chodím močit (hrozně se mi chce, ale vyteče vždy jen troška) a při močení mě to pak i pálí. Ta bolest a pálení bývá jen v ty dny, kdy masturbuji hodně, proto se chci zeptat, jestli je to vážný problém, proč se mi to vlastně děje a jestli bych měl masturbaci omezit.

Honza, 17 let

Milý Honzo,

Nedovedu posoudit, zda tvoje obtíže při močení souvisí s frekvencí masturbace. Není však vyloučeno, že podráždění močové trubice může být způsobeno příliš silným stisknutím penisu nebo vykonáváním příliš prudkých masturbačních pohybů.
Omezování masturbace nedoporučuji, avšak pokud masturbuješ počtvrté nebo popáté během jednoho dne, snaž se masturbační pohyby vykonávat poněkud jemněji. Možná, že by pomohlo i použití lubrikačního gelu nebo jeho vhodné náhražky.

11.03.2018

Zde posílám foto mého prstu s hnisavym zánětem, jen se chci jeste zeptat , na jakém místě se ta kůže bude rezat.

Krem, 12 let

Milý Kreme,

Pokud bude chirurgický zákrok nutný, řez bude nejspíše veden podél nehtového lůžka při vnitřní straně palce. Stále ještě není vyloučeno, že ke zlepšení stavu povede konzervativní léčba pomocí masti, kterou užíváš. Nicméně v podobných případech přináší otevření hnisavého ložiska úlevu od bolesti.

11.03.2018

Můžou si kluci koupit vibrator? A kde?
Děkuju za odpověď

Medvídek, 16 let

Milý Medvídku,

Erotická pomůcka, o níž se v dotazu zmiňuješ, se prodává ve specializovaných obchodech, kam mají osoby mladší 18-ti let vstup zakázán.
Avšak používání vibrátorů a podobných erotických pomůcek tak jako tak nedoporučuji, neboť mohou způsobit různá poranění. Se zaváděním vibrátoru do konečníku je spojeno riziko mechanického poranění, například trhlinky v okolí řitního otvoru či ruptura (protržení) konečníku. Dále může dojít k zásahu elektrickým proudem (vibrátor je standardně poháněn elektromotorkem), případně k popáleninám v důsledku vznícení baterie.
Pokud si chceš něco zavádět do řitního otvoru, použij výhradně prst (pokud možno pouze jeden a s použitím dostatečného množství lubrikačního gelu nebo alespoň jeho vhodné náhražky, například tělového mléka či pleťového krému).

11.03.2018

Kamarát mal zápal semeniska (vajíčka) vraj to bolo dosť nepríjemne a bolestivé. Čo to spôsobuje prechladnutie alebo vyrušil? Je to nákazlivé? Môže to spôsobiť impotenciu alebo neplodnosť? Ako sa pred takýmto ochorením brániť?

Tightsboy, 15 let

Milý Tightsboyi,

Zánět varlat (orchitida) je infekční onemocnění bakteriálního či virového původu. Nejčastěji k němu dochází při onemocnění příušnicemi (přibližně ve 20% případů), další příčinou zánětu varlat mohou být některé pohlavní choroby (např. kapavka). Onemocnění se projevuje silnou bolestí a otokem postiženého varlete, zvýšenou teplotou a zarudnutím šourku.
Samotná orchitida nakažlivá není, avšak nakažlivé jsou příušnice a jiná onemocnění, která orchitidu vyvolávají.
V některých případech může orchitida vést k neplodnosti, zejména není-li včas zahájena léčba.
Při léčbě se nasazují antibiotika a léky proti bolesti (analgetika).

11.03.2018

Dobry den. Mam dotaz. Co mam delat, kdyz si nevezmu kondom a omylem se muj ejekulat dostane do jeji pochvy. Jenom ciste hypoteticky, nikdy bysem to neudelal.

Patlal, 16 let

Milý Patlale,

Jestliže ejakulát pronikne do partnerčiny pochvy, nemůžeš nechtěnému početí zabránit. Partnerka sice může do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku využít tzv. postkoitální neboli „nouzovou“ antikoncepci (např. postinor), avšak účinnost postkoitální antikoncepce není stoprocentní a postupně klesá (při užití do 12-ti hodin od pohlavního styku je účinnost přibližně 99%, po 48 hodinách již jen 85%). Navíc se jedná o poměrně drahou formu  antikoncepce, cena jednoho balení po dvou tabletách činí několik set Kč. Rozhodně nedoporučuji se na postkoitální antikoncepci spoléhat nebo ji považovat za rovnocennou alternativu běžných antikoncepčních prostředků.

11.03.2018

Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestly je možné s danou dívkou kterou miluji společné masturbovat když mi je 13 let a jí taky

Ondra, 13 let

Milý Ondro,

Pokud ani jeden z partnerů nedosáhl věku 15-ti let, nemohou být za své společné sexuální aktivity trestně stíháni, neboť vzhledem k nízkému věku nenesou trestní odpovědnost. Problém by nastal pouze v případě, že jeden z partnerů by dosud nedosáhl věku 15-ti let, zatímco druhý již ano (v takovém případě by se osoba starší 15-ti let dopustila pohlavního zneužití osoby mladší 15-ti let).

11.03.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestly škodí zasychani spermií pod predkozkou případně kde uklízet své spermie po masturbovani
Děkuji

Ondra, 13 let

Milý Ondro,

Sperma sice není samo o sobě zdravotně závadné, avšak po ejakulaci by sis měl pohlavní orgány pokud možno co nejdříve umýt (nejen kvůli spermatu, ale i kvůli potu).
Mnoho dospívajících chlapců řeší problém, jak naložit s ejakulátem (spermatem), k jehož výronu dojde při masturbaci či při poluci. Z těla lze stopy ejakulátu smýt pomocí vody s menším množstvím mýdla. Z textilu (např. z oblečení a ložního prádla) lze zaschlé skvrny od ejakulátu vyčistit pomocí vlažné vody s trochou soli nebo citronové šťávy, avšak je vhodné nejprve na nějakém méně viditelném místě vyzkoušet, zda látka nepouští barvu.
Při masturbaci není nutné se snažit ejakulát zachytit, lepší je připravit si například papírový kapesník (při větším objemu ejakulátu i více kapesníků) na jeho otření z různých zasažených (potřísněných) povrchů.

11.03.2018

Chtěl bych se až bude teplé počasí projít s holkou ale bojím se že se neovládnu a donutím ji k sexu co mám dělat?

Thorin, 14 let

Milý Thorine,

V období dospívání bývá sexuální potřeba pociťována obzvláště silně, a to z důvodu narůstající úrovně hladiny pohlavních hormonů. Jestliže se obáváš, že se nedovedeš ovládnout a během schůzky se na dívku vrhneš a násilím si na ní vynutíš pohlavní styk, měl bys přijmout několik preventivních opatření. S dívkou navštěvuj pouze taková místa, kde se pohybuje větší množství lidí (například centrum města, zábavní park a podobně) a vyhýbej se místům odlehlým. Pokud možno co nejčastěji masturbuj až do dosažení ejakulace (výronu semene).

11.03.2018

Zdravím mám problém s tim že mám strašně suché ruce nebo vlastně celé tělo a když se namazu kremem tak to sice udělá mastnou vrstvu ale potom co na něco sahnu zmizí a jsou suché znovu Nevíte co s tim?

Sahara, 15 let

Milý Saharo,

Suchá, zarudlá či odlupující se kůže na rukou trápí v zimním období řadu lidí, kteří mají citlivější pokožku. Nemusí se jednat přímo o kožní onemocnění (ekzém, lupénka, dermatitida a podobně), avšak přesto bych doporučoval navštívit dermatologa (kožního lékaře).
Na suché ruce doporučuji aplikovat ochranný krém s glycerinem. Nanáší se v malém množství a poměrně rychle se vstřebává, a tudíž tolik nehrozí jeho setření. Při výběru vhodného krému ti poradí lékárník.

10.03.2018

Dobrý den , už delší dobu mám problém na palcích u noh , špatně jsem si zastrihnul nehty , pry mám v prste hnis , který nejakou dobu mastickou mažeme aby ten hnis z prstu šel ven . Prosil bych o nějakou radu , nechci jít do nemocnice aby mi s prstem cokoliv dělali. Zároveň to neumím ani popsat , snad jsem to popsal správně. (...)

Krem, 12 let

Milý Kreme,

Podle popisu se jedná o hnisavý zánět nehtového lůžka způsobený nesprávně provedenou pedikúrou. Zákrok, jehož provedení se obáváš, spočívá v otevření hnisavého ložiska drobným řezem. Hnis z ložiska vyteče a rána se překryje obvazem.
Na jednu stranu je pochopitelné, že návštěva nemocnice u tebe vyvolává obavy, avšak rozhodně by ses neměl snažit zánětlivé ložisko otevírat sám. Raději se svěř do péče lékaře - specialisty. Drobné zákroky tohoto druhu se zpravidla provádějí ambulantně, což znamená, že pacient je po provedení výkonu propuštěn domů.

10.03.2018

Je možné zjesť svoju spermu? Ak áno...aké to má potom príznaky? Alebo škodí to nejako?

Petus, 14 let

Milý Petusi,

Sperma samo o sobě není nijak škodlivé. Z větší části je tvořeno vodou (u dospívajícího chlapce tvoří voda přibližně 95 až 99% objemu ejakulátu, u dospělého muže přibližně 90 až 95%), z menší části bílkovinami. Kromě toho obsahuje rovněž nepatrné množství kyseliny citronové, vitaminu C a dalších látek.
Přijetí ejakulátu ústy představuje zdravotní riziko pouze v případě, že ejakulát pochází od osoby nakažené pohlavní chorobou nebo jiným infekčním onemocněním.

10.03.2018

Jak se pozná šedý zákal a co to je? Jak se léčí?

Men, 17 let

Milý Mene,

Šedý zákal je onemocnění čočky, které je nejčastěji způsobeno stárnutím. Proto se u osob starších 50-ti let doporučuje preventivní vyšetření u očního lékaře.
Příznakem šedého zákalu je postupné zhoršování zraku. Pacient vidí zamlženě, někdy zdvojeně, barvy vnímá jako méně syté. Zákal může vést až k postupné ztrátě zraku.
Prevenci šedého zákalu představuje dostatečný příjem vitaminů A, C a E a ochrana zraku před UV zářením (zejména při pobytu na horách nebo v zemích a oblastech s vysoce intenzivním slunečním zářením).

10.03.2018

Dobrý den, je mi blbé se zeptat, zda li neznáte nějaké seznamky pro kluky na kluky??? Kterou by jste popř. doporučil?

Dominik65, 17 let

Milý Dominiku65,

Takovéto seznamky neznám. Pokud se však chceš seznámit prostřednictvím internetu, postupuj velmi opatrně, protože by ses mohl snadno stát obětí podvodníka, který by se na tobě mohl dopustit například sexuálně motivovaného násilného trestného činu.

10.03.2018

Dobrý den, už tak půl roku mě trápí poměrně velké rozstřikování moči. Dřív byl prostě jeden souvislý proud. Někdy i močení doprovází ukapávání několika kapiček moči kolmo dolů mezi nohy. Říkal jsem o tom urologovi a když jsem se ptal, čím to je způsobeno, tak mi řekl, že ničím. Takže jsem odcházel dost zklamaný. Nebyl třeba problém v tom, že to byl urolog pro dospělé a ti co pracují na dětské urologii by mi poradili víc?
Mockrát děkuju

Michal, 17 let

Milý Michale,

Při močení je paprsek moči předkožkou formován obvykle do jednoho proudu. Při přetažení předkožky a obnažení ústí močové trubice se paprsek moči obvykle dělí do dvou proudů, z nichž spodní je obvykle slabší (viz obrázek), což by odpovídalo popisovanému „ukapávání“ moči. Ústí močové trubice (tj. otvor, z něhož vytéká moč) se totiž při močení rozevírá přibližně do tvaru číslice 8, což je dáno tím, že jeho okraje jsou ve střední části silnější. Nejedná se o žádnou poruchu, ale o běžný tvar příslušného otvoru.

10.03.2018

Strašně se mi líbí jedna holka ze školy sblížili jsme se a pracovali jsme spolu na projektech a dvakrát jsme spolu šli vedle sebe na výletech a povídali jsme si co mám dělat?

Lemon, 14 let

Milý Lemone,

Jestliže se ti s dívkou dobře spolupracovalo a rádi si spolu povídáte, mohl by se mezi vámi vytvořit velmi pěkný přátelský vztah. Pokud máš zájem o další sblížení a navázání důvěrnějšího citového vztahu, můžeš dívku pozvat na schůzku.
Avšak není vyloučeno, že přestože jsi dívce sympatický, na navázání důvěrnějšího vztahu se dosud necítí připravena. V takovém případě na ni příliš nenaléhej a snaž se být trpělivý.

10.03.2018

Dobrý den, lze změnit datum narození? Narodil jsem se totiž 29. února a hodně mě trápí to, že mám narozeniny jednou za 4 roky.

Ondra, 14 let

Milý Ondro,

Datum narození nelze změnit. Osoby, které se narodily 29.2., mohou v nepřestupných letech slavit narozeniny 1.3. (narodily se totiž jeden den po datu 28.2., což v přestupném roce připadá na 29.2., v roce nepřestupném na 1.3.). Platným datem narození pro ně však zůstává 29.2.

10.03.2018

Dobrý Den,velmi mě zajímají šaliny(tramvaje),autobusy,trolejbusy a všechny dopravní prostředky(někdy i auta).Znám všechny typy vozidel a co,jak,kam jezdí. Někdy podávám zvuky dopravních prostředků a hlásím zastávky,jenom moji 2 oblíbené kamarádi to pochopí ale ostatní mi říkají,že jsem malé dítě! Nedávám zvuky jako dítě.Jenom znám všechny vozidla MHD a rád hlásím zastávky profesionálně,ne jako dítě. Občas chodím na exkurzích MHD a ostatní říkají,že je to prý jen pro malé děti. Ríkají,že mám věnovat mobilům a hry na počítače a ať mám Facebook? Je tohle normální? Nechci Facebook a nevím,jak jim to vysvětlit?

ŠalinistaBrno12, 12 let

Milý ŠalinistoBrno12,

Je velmi dobře, že máš nějaký smysluplný zájem, kterému se pravidelně věnuješ. Na tom, že se zajímáš o hromadnou dopravu, nevidím nic špatného. Zajímá se o ni i mnoho dospělých lidí. Určitě bys tedy nebyl „dospělejší“, kdyby ses namísto dopravních prostředků MHD věnoval pouze počítačovým hrám a povrchní konverzaci na sociálních sítích. Rozhodně si kvůli tomu nemusíš připadat jako malé dítě.
Možná, že se jednou staneš ředitelem dopravního podniku. Ale i kdyby sis nakonec zvolil úplně jinou profesi, každá záliba či koníček má význam pro rozvoj tvojí osobnosti.
Možná, že ostatní ti jen závidí, že něčemu důkladně rozumíš. Určitě by ses kvůli nevhodným připomínkám ze strany vrstevníků neměl nechat od své záliby odradit. Jestliže se ti ostatní chtějí posmívat, nějakou záminku si k tomu vždy najdou. Je dobře, že máš alespoň dva dobré kamarády, kteří mají pro tvoje volnočasové aktivity pochopení. Ostatní ať si myslí, co chtějí. Ty si také můžeš o jejich způsobu trávení volného času myslet, co chceš.

10.03.2018

Co mám dělat když chci aby mě šikanovala dívka ze školy nechci si to představovat? Pomoc

Thorin, 14 let

Milý Thorine,

Pokud tě láká či vzrušuje představa, že se staneš obětí násilí, doporučuji co nejdříve navštívit psychiatra nebo alespoň psychologa. V tvém věku sice nelze určit, zda jsou podobné touhy a představy projevem sexuální parafilie (deviace), avšak v souvislosti se svým přáním by ses snadno mohl stát obětí jednání, které by představovalo ohrožení pro tvoje zdraví.

10.03.2018

Dneska jsem masturboval u smrti jedné postavy ve filmu je to normální ?

Frodo, 14 let

Milý Frodo,

U dospívajícího jedince může být normální i to, co by u dospělého (nebo alespoň staršího 16-ti let) již bylo projevem sexuální parafilie (deviace). Jestliže jsi masturboval při sledování popsané filmové scény, ještě to nemusí znamenat, že jsi sadista (osoba, kterou pohlavně vzrušuje páchání násilí) nebo nekrofil (osoba, kterou pohlavně vzrušuje mrtvé lidské tělo).

10.03.2018

Dobrý Den,už jsem vás na něco zeptal a děkuji za minulou odpověď.Mám druhý dotaz,je normální,že mě roste ochlupení tam dole již ve 12 letech,když jdeme sprchat po plávání,všichni jsou samozřejmě nazí ,ale nikdo z kluků nemá pubické ochlupení jako já. Buď někdo to nemá,anebo moc málo.Proto se bojím sundávat plavky u sprchy,aby na mě nesmáli.Chodím plavat ze školy a ještě na jiný kurz do jiného bazénu,otázka je,jestli růst pubické ochlupení je normální ve 12 letech a mám to hodně hustší než ostatní žáci?

ŠalinistaBrno12, 12 let

Milý ŠalinistoBrno12,

Rozvoj pubického ochlupení (ochlupení okolo pohlavních orgánů) začíná u chlapců nejčastěji ve věku okolo 12-ti let, u dívek přibližně o 1 až 2 roky dříve. Avšak stejně jako dalších sekundární pohlavní znaky, také pubické ochlupení se může u některých jedinců rozvíjet dříve, u jiných později. Za normální lze považovat rozdíl 2 roky oproti běžnému průběhu rozvoje sekundárních pohlavních znaků.
Z tohoto hlediska lze nástup rozvoje pubického ochlupení u chlapců považovat za normální ve věkovém rozmezí 10 až 14 let. Růst pubického ochlupení ve věku 9-ti let nebo dříve je již projevem předčasné puberty, naproti tomu absence (chybění) pubického ochlupení u chlapců ve věku 15-ti let a více může být projevem opožděné puberty.
Rozvoj pubického ochlupení může probíhat různým tempem. Během období dospívání prochází pubické ochlupení několika stupni vývoje (viz následující přehled), avšak není přesně stanoveno, v jakém věku má být dosažen vyšší stupeň vývoje.

P 0 – žádné ochlupení
P 1 – jednotlivé rovné nebo mírně zvlněné chloupky okolo kořene penisu
P 2 – rovné či zvlněné chlupy v dolní části podbřišku
P 3 –kudrnaté ochlupení na podbřišku, v horní části vodorovně ohraničené
P 4 – kudrnaté ochlupení na podbřišku vybíhající proužkem vzhůru k pupíku

Jen velmi přibližně platí, že ve věku 12 až 14 let dosahuje většina chlapců stupně P 1 až P 3, ve věku 14 až 16 let stupně P 2 až P 3 a ve věku od 16 až 18 let stupně P 3 až P 4. Někteří muži dosahují stupně P 4 až v dospělosti, u některých zůstává po celý život stupeň P 3, což je ovlivněno mimo jiné i dědičnými předpoklady.
Je pochopitelné, že dospívající člověk si může připadat poněkud nesvůj, když se jeho tělo (nebo jeden konkrétní tělesný znak) vyvíjí o něco rychleji, než u většiny ostatních. Avšak puberta není závod a je naprosto normální, že vývoj určitých tělesných znaků neprobíhá u všech dospívajících stejným tempem. Navíc dřívější nástup určitého tělesného znaku (například ochlupení) nemusí být vnímán jako „nedostatek“, ale svým způsobem jako „přednost“. S rozvinutějším ochlupením si můžeš před ostatními připadat jako vyspělejší.
Za to, že máš poněkud rozvinutější pubické ochlupení, než většina ostatních chlapců tvého věku, se nemusíš stydět. Tempo tělesného vývoje můžeš jen stěží ovlivnit. Pubické ochlupení u dvanáctiletého chlapce rozhodně nepředstavuje nic nenormálního, kvůli čemu by se mu někdo měl smát.

10.03.2018

Co by se stalo kdyby mě začala šikanovat nějaká dívka ze školy?

Hobbit, 14 let

Milý Hobbite,

Pokud bys byl ve škole proti své vůli vystavován slovním či fyzickým útokům nebo jinému násilnému zacházení, doporučoval bych se obrátit na pracovníky školy, kteří mají řešení takovýchto situací v kompetenci (výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, školní psycholog).
Pokud by ses nikomu nesvěřil, útoky vůči tvé osobě by se mohly stupňovat do té míry, že by mohly ohrožovat tvůj život a zdraví.
Pokud se pracovník školy dozví o šikaně nebo se dokonce stane jejím svědkem, je povinen situaci začít řešit, nebo šikanu alespoň oznámit vedení školy, jinak se vystavuje riziku potrestání.
Rady a doporučení, jak se bránit násilí ze strany spolužáků, najdeš na stránce „Nenech si ubližovat – Násilí ve škole“.

10.03.2018

Dobrý den. Paní učitelka na vkz (výchova ke zdraví) nám říkala že masturbovat můžeme že to je zdravé ale že nemáme masturbovat každý den. Je to pravda? Prý se na tom můžeme stát závislým.

Michal, 14 let

Milý Michale,

Zajímalo by mne, z jakých informačních zdrojů paní učitelka čerpala, neboť neexistuje žádná seriózní vědecká studie, která by prokazovala negativní účinky takto časté masturbace.
Naproti tomu existují vědecké studie, které prokazují zdravotní prospěšnost časté masturbace (např. G. Giles a kol. na základě své studie z r. 2003 doporučují dospívajícím chlapcům a mladým mužům masturbovat minimálně 5x týdně, čímž není vyloučeno, že by mohli masturbovat i častěji).
Hovořit v souvislosti s masturbací o závislosti je poněkud problematické, neboť se jedná o uspokojování jedné ze základních biologických potřeb. Stejně tak bychom mohli tvrdit, že člověk by neměl každý den jíst, protože by se mohl stát závislým na jídle.
Pokud jsi zvyklý vykonávat masturbaci každý den, neměl by ses v této činnosti omezovat. Vzhledem k tomu, že v období dospívání dochází k nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi, pociťují někteří dospívající jedinci sexuální potřebu obzvláště silně. Časté vykonávání masturbace je přirozenou reakcí dospívajícího jedince na hormonální změny, k nimž v jeho organismu dochází. Naproti tomu omezování masturbačních aktivit může ohrozit duševní zdraví jedince a může se negativně projevit i v jeho chování vůči okolí (například v podobě sexuálně agresivního chování v důsledku nedostatečného uspokojení sexuální potřeby).
Samozřejmě, že sexuální potřeba se může u různých jedinců projevovat v různé intenzitě. Některým dospívajícím postačuje méně časté vykonávání masturbace, což opět souvisí s úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi, která není u všech jedinců stejná.

10.03.2018

Dobry den,
Škodí něčemu pláč?

Tomas, 11 let

Milý Tomasi,

Samotný pláč není nijak škodlivý. Naopak, usnadňuje uvolnění zvýšeného psychického napětí, pomáhá při zvládání negativních emocí a přispívá ke zklidnění jedince. Při pláči dochází k uvolňování hormonu endorfinu, který tlumí bolest a snižuje stres.
Pláč má tedy v určitých situacích značný význam, i když ze společenského hlediska bývá (zejména u jedinců mužského pohlaví) považován za něco nepatřičného.

09.03.2018

Dobrý den, jak se estrogeny dostanou do vodovodu? Dostane se voda z kanálu (včetně zbytku moče žen, které užívaly antikoncepci) zpět do vodovodu? Někdo mi říkal, že voda teče z přehrady do vodovodu, z vodovodu lidem do umyvadel, WC atd., pak přes kanál do čističky a potom odtéká do řeky a nakonec do moře. Obsahuje nějaké množství estrogenů také mořská voda (třeba i z různých mořských živočichů)?

David, 15 let

Milý Davide,

Odpadní vody z kanalizace sice před vypuštěním do přírody procházejí čističkami odpadních vod, avšak jak jsem uvedl již v odpovědi na tvůj předchozí dotaz, dosud žádná čistička odpadních vod nedokáže z vody odstranit estrogeny, které se do kanalizace dostávají v moči osob užívajících hormonální antikoncepci či jiné hormonální přípravky (léčiva). Tyto látky poté pronikají do koloběhu vody, kontaminují zdroje pitné i užitkové vody a dostávají se mimo jiné i do potravin a nápojů.
Estrogeny se vyskytují i v mořské vodě, avšak jen ve velmi nízkých koncentracích.
Mezi důsledky znečištění životního prostředí uměle vyráběnými estrogeny patří například pokles plodnosti, feminizace jedinců mužského pohlaví, ale i zvýšený výskyt onkologických onemocnění (rakoviny), jak prokazují četné vědecké studie (v českém prostředí např. Holoubek a Čadová, 2000).

09.03.2018

Dobrý den, jak mám zabránit když jsem s holkou a ona na mě sedí, je o mě opřena aby necítila ze se mi postavil. Dá se to nějak schovat? Děkuji

David65, 17 let

Milý Davide65,

V situaci, kterou popisuješ, je zakrytí erekce velmi obtížné. Na druhou stranu není důvod, proč by ses měl snažit v takovéto situaci erekci nějak zakrývat. Někteří chlapci mají pocit, že je neslušné nebo nepatřičné, když se u nich při mazlení s dívkou dostaví erekce. Obávají se, že dívka si bude erekci vykládat jako projev jejich zájmu o uskutečnění pohlavní styku. Ve skutečnosti je erekce naprosto normální a přirozený tělesný projev, který souvisí s narůstající hladinou hormonální hladiny v období dospívání.

09.03.2018

Jak dát holce pusu?

Pomeranč, 12 let

Milý Pomeranči,

První polibek bys dívce neměl dávat dříve, než se důkladně seznámíte. Není vhodné dívku líbat hned na první nebo druhé schůzce. Pro první polibek si vyber vhodné místo, na kterém vás nikdo nebude rušit. Pokud bys dívku políbil před ostatními, mohl bys ji přivést do rozpaků.
Ve vhodném okamžiku (až vám spolu bude dobře a budete se cítit pohodlně) můžeš dát dívce najevo, že ji chceš políbit. Například tím, že se k ní nakloníš. Pokud stojíte proti sobě nebo sedíte vedle sebe, můžeš začít pomalým přibližováním hlavy a horní poloviny těla. Přitom udržuj oční kontakt a všímej si reakcí dívky.
Polibek by pro dívku neměl být nečekaný. Když se k sobě vaše hlavy přiblíží na určitou vzdálenost, dívka už zpravidla sama pozná, že ji chceš políbit. Pokud dívka o polibek nemá zájem, dá ti to najevo například tím, že se od tebe odtáhne. Pokud dívka neudělá nic pro to, aby mezi vámi „prodloužila vzdálenost“, znamená to, že je na polibek připravena. Polibek můžeš doprovodit jemným dotekem či pohlazením.
Pokud máš pocit, že by ti polibek na ústa mohl dělat potíže a netroufáš si na něj, můžeš pro začátek vyzkoušet polibek na nějakou jinou část těla, například na tvář nebo ze strany na krk. Polibek by neměl být doprovázen nápadnými zvuky (mlaskáním) a neměl by na těle partnerky zanechávat vlhké stopy. Při polibku bys neměl mít v ústech žvýkačku.

09.03.2018

Dobrý Den,líbí se mi jedna holka ze třídy.Moc se mnou nebaví,ale je na všichni hodná a je velmi krásná.Je to normální,že se mně líbí holka už v 7.třídě? Chtěl bych s ní aspoň být jako blízký kamarád. Jak ji to mám říct?Co dělat aby se mnou začala bavit?Už ale vím,kde bydlí,co má ráda,jaké předměty ze školy umí nejlépe atd. Co bych měl dělat?

Pavel564, 13 let

Milý Pavle564,

Náklonnost k dívce je v tvém věku normální. Někteří chlapci navazují první důvěrná přátelství (či ještě důvěrnější vztahy) dříve, jiní později.
Je dobře, že máš představu o tom, jaké má dívka zájmy a co ji baví. Tyto informace můžeš při navazování vztahu využít. Prvním krokem je oslovení dívky, o kterou máš zájem. Obsahem prvního oslovení by nemělo být příliš osobní sdělení. Vhodnější je dívce například položit jednoduchý dotaz, poprosit ji o jednoduchou radu či o malou pomoc. Pro oslovení dívky můžeš využít rovněž některou z běžných situací, k nimž během dne ve škole dochází. Nemusíš se dívce hned od začátku dvořit a dávat jí najevo, že o ni máš zájem. Snaž se být vlídný a laskavý, ale nevnucuj se.
Dívce nemusíš hned dávat najevo, že máš zájem o navázání bližšího vztahu. I kdybys byl dívce sympatický a líbil ses jí, mohlo by jí příliš osobní sdělení přivést do rozpaků nebo by si mohla myslet, že se ji snažíš „sbalit“.
Pro oslovení si vyber vhodný okamžik. Dívku bys neměl oslovovat, když se plně věnuje nějaké činnosti, při níž nechce být rušena. Před oslovením je vhodné se k dívce nenuceně přiblížit tak, aby měla čas si tě všimnout a nepolekala se. Důležitý je rovněž oční kontakt. Pokud se cítíš nejistý, když se máš dívce dívat do očí, můžeš se jí zpočátku dívat těsně nad oči. Nedávej si ruce do kapes nebo za poutka pro opasek, zkus je raději držet volně podél těla.
Dívka může na tvoje oslovení reagovat různým způsobem. Jestliže jí tvoje oslovení nebude příjemné, nejspíše ti to dá nějakým způsobem najevo, například se bude snažit váš rozhovor co nejdříve ukončit. V takovém případě není vyloučeno, že dívka právě nemá dobrou náladu a nechce si povídat s nikým. Pokud by však dívka opakovaně dávala najevo, že nemá zájem, abys ji oslovoval, měl bys její nezájem respektovat. V opačném případě by se mohla cítit být obtěžována.
Další rady a doporučení, jak postupovat při navazování vztahů s dívkou, najdeš na stránce „Chlapci a dívky spolu“.

09.03.2018

Já bych se chtěl zeptat jestli se dá napsat dopis prezidentovi, jestli v něm mohl třeba požádat o jeho fotografii s jeho podpisem. A jestli to jde poslat i prezidentům do cizích států.

Filip, 12 let

Milý Filipe,

Dopis můžeš zaslat do kanceláře prezidenta republiky, avšak není předem zaručeno, že prezident opravdu dopis dostane. Každý ústavní činitel jistě dostává řadu dopisů a záleží především na jeho asistentovi nebo sekretářce, které z obdržených dopisů mu nakonec předá. Jestliže dopis napíšeš hezky (a pokud možno vlastnoručně a čitelně), je možné, že jej pan prezident opravdu dostane osobně. Avšak nejsem si jistý, zda na požádání dostaneš fotografii s podpisem. Pro její získání by možná bylo lepší navštívit některé ze setkání prezidenta s občany, pokud se bude konat v blízkosti tvého bydliště a pokud na něj budeš mít přístup.
Samozřejmě, že můžeš zaslat dopis také do zahraničí, avšak v takovém případě je třeba počítat s vysokou cenou mezinárodních poštovních služeb. Opět není zaručeno, že obdržíš odpověď, protože také ústavní činitelé ostatních států jistě dostávají poměrně velké množství dopisů, přičemž není v jejich silách (případně v silách jejich asistentů či sekretářek) na veškerou korespondenci odpovídat. Navíc dopis určený zahraničnímu ústavnímu činiteli by musel být napsán v cizím jazyce (alespoň v anglickém jazyce, ne-li přímo v úředním jazyce příslušného státu).

09.03.2018

Dobrý den
jeden můj spolužák mě POŘÁD ''stírá'' nadávkou: ''Hm jako tvoje máma..''
Např. Já: Ty jseš dobrá vopice (myslím to ironicky)
On: Hm..Jako tvoje máma..
Párkrát to byla psina (umím si ze sebe dělat srandu) ale pak už mi to začlo jít na nervy... Jak mám udělat aby ho to omrzelo?

Tlamák, 14 let

Milý Tlamáku,

Především bys neměl spolužáka provokovat a dávat mu záminky k tomu, aby používal slovní obrat, který se ti nelíbí. Pokud už spolužák uvedený slovní obrat použije, nesměj se. Možná, že spolužák si myslí, že tě uvedený slovní obrat stále ještě baví. V takovém případě můžeš spolužákovi navrhnout používání nějakého jiného slovního obrat, který by ti tolik nevadil.

09.03.2018

Dobrý den .Už nějakou dobu závodně plavu a bude mi za 2 měsíce 15 (168,57kg).Vim ze by se mělo v tomhle věku cvičit s vlastní vahou (dělám už pár měsíců)nebo s činkami s malou či stření vahou .Nevím co si pod tou vahou s činkami přestavit tím představit ,zda to je v pořádku- 3-10 kg (jednoruční) ,10-20kg (obouruční) ,nebo které váhy mám používat?

Carbon, 14 let

Milý Carbone,

Pokud chceš cvičit s činkami, měl bys cviky provádět pouze pod dohledem trenéra, který má zkušenosti s tréninkem dorostu. Jedině takovýto odborník ti může stanovit odpovídající individuální zátěž a rovněž dohlédnout na to, abys cviky vykonával správně. Nesprávně zvolená zátěž, nesprávný úchop náčiní a nesprávné provádění cviků může vést k poškození kloubů.

09.03.2018

Je pravda,že musim pít hodně mlíka, abych měl silnej výstřik?

Pepa, 14 let

Milý Pepo,

Konzumace mléka sice neovlivňuje prudkost ejakulace (výronu semene), avšak přesto doporučuji mléko a mléčné výrobky konzumovat, neboť se jedná významný zdroj o vitamínů, vápníku a dalších látek prospěšných pro růst a vývoj dospívajícího jedince.

09.03.2018

Dobrý den, chci se zeptat prý ještě třeba před dvaceti lety skoro všichni kluci nosili jen slipy. Proč se to vlastně změnilo, že podle vašeho dotazníku to teď vypadá, že většina kluků nosí trenky spíš boxerky tedy? A pak se možná blbě zeptám k čemu takové dotazníky vlastně slouží? Díky za odpovědi

Tobiáš, 15 let

Milý Tobiáši,

Móda se postupem času mění, což platí nejen pro oblečení, ale i pro spodní prádlo. Například spodní prádlo z konce 19. a počátku 20. století pokrývalo téměř celou postavu od krku po kotníky a po zápěstí. Postupem času se spodní prádlo stávalo stále „úspornějším“, až se ve druhé polovině 60. let omezilo na slipy u mužů (chlapců) a kalhotky a podprsenku u žen (dívek). Od přelomu 80. a 90. let se však opět začalo dostávat do módy pánské spodní prádlo s nohavičkami (např. boxerky), které dnes již převažuje.
Dotazníky slouží k tomu, aby si návštěvníci mohli porovnat, co mají s ostatními společného a v čem se od nich naopak liší. Dotazníky byly v minulosti na stránky zařazeny na základě opakovaných návrhů ze strany návštěvníků.

09.03.2018

Může mě noha bolet “od páteře”?

Men, 17 let

Milý Mene,

Není vyloučeno, že bolest do dolní končetiny skutečně „vystřeluje“ z páteře. V takovém případě může být příčinou bolesti například blokáda bederní páteře. Avšak pro stanovení příčiny bolesti by bylo třeba provést vyšetření na ortopedii, případně též na neurologii. Nejprve navštiv svého praktického lékaře, který ti v případě potřeby doporučí vyšetření u specialisty.

09.03.2018

Dobrý den, já mám takový problém. Zamiloval jsem se už v průběhu času do tří dívek. Ale oni mě nikdy nechtěly. Vždy raději daly přednost někomu jinému kdo se k ním choval ne moc hezky jen je třeba využil na sex a pod. Přitom já si myslím, že jsem hodný férový a nikdy bych žádnou dívku nezneužil jen pro své potěšení nebo tak. Docela už se tím trápím co mám dělat.

Patrik, 16 let

Milý Patriku,

Pokud dívky z tvého okolí dávají přednost chlapcům, kteří je využívají pouze k uskutečnění sexuálních aktivit, zatímco tebe odmítají, chyba je na jejich straně. Neměl bys hledat chybu za každou cenu jen u sebe, nebo se dokonce snažit být stejný, jako někteří jiní chlapci, kteří jsou u dívek zdánlivě „úspěšnější“. Svést dívku k pohlavnímu styku bez navázání kvalitního citového vztahu totiž není zas až tak velký úspěch. Dříve či později poznáš dívku, která dovede ocenit tvoje vlastnosti a chování. Pokud se v tvém okolí taková dívka nevyskytuje (i když není vyloučeno, že se s ní často setkáváš, pouze nevíš, že k tobě chová sympatie), zkus rozšířit okruh svých známostí.

09.03.2018

Mám problémy s častou erekcí i během dne. Jsem velmi vzrušivý, k erekce došlo včera i během zkoušení u tabule. Nemám ještě holku, ale líbí se mi dvě holky. K erekci dojte jen, když se na ně podívám nebo vzpomenu. Vzrušují mě i jiné holky a pohled na ně. Ono mě to docela v některých situacích obtěžuje. Je to normální? Kámošovi se to tak často neděje.

Tadeáš, 16 let

Milý Tadeáši,

Častá erekce je v tvém věku naprosto normální. Příčinou je narůstající hladina pohlavního hormonu testosteronu v krvi. Erekce se dostavuje při pohlavním vzrušení, avšak příčinou jejího nástupu může být i mechanické podráždění vnějších pohlavních orgánů (například při nošení těsného spodního prádla či utírání do ručníku), plný močový měchýř, dlouhé sezení, dlouhá jízda na kole a podobně. Jestliže se u tvého kamaráda erekce dostavuje méně často než u tebe, nejspíše má nižší hladinu mužských pohlavních hormonů než ty.

09.03.2018

Chtěl bych se Jen zeptat že když někdo přiloží k nějaké otázce soubor tak co se s těma “fotkama” děje dál ?

Kluk, 13 let

Milý Kluku,

Poté, co na dotaz v poradně odpovím, soubory (fotografie) přiložené k dotazu trvale odstraňuji.

09.03.2018

Dobrý den, jak zabránit příjmu estrogenu z vnějšího prostředí? Které potraviny obsahují estrogen? Způsobují analoga gonadoliberinu gynekomastii?

David, 15 let

Milý Davide,

Estrogeny pronikají do organismu převážně z odpadních vod, kam se dostávají společně s močí žen, které užívají hormonální antikoncepci. Dosud neexistuje čistička odpadních vod, která by dokázala tyto látky z vody odstranit.
Analoga gonadoliberinu gynekomastii nezpůsobují.

08.03.2018

Zdravím prečo sa mi robia tieto vyrážky po holení ? Ako sa ich zbaviť? Do kedy budú ?

Martin, 14 let

Milý Martine,

Pupínky vznikají v důsledku podráždění pokožky při dorůstání oholených chloupků. Pokud není pokožka dostatečně vláčná, mohou do ní dorůstající chloupky zarůstat, přičemž v místě jejich zarůstaní se vytvářejí drobná zánětlivá ložiska. Po oholení tedy doporučuji pokožku zvlhčovat pomocí pleťového krému. Pokožka bude díky tomu vláčnější a chloupky nebudou zarůstat.

08.03.2018

Je normální ze můj penis je na levé straně do takového divného úhlu ?

Abcdef, 13 let

Milý Abcdef,

Úhel zahnutí penisu u tebe činí přibližně 20° doleva, což je stále ještě normální. Za výrazné se považuje zahnutí, které představuje více než 20° do strany. Mírné zahnutí penisu doleva se vyskytuje přibližně u 12,8% chlapců (viz následující tabulka).

08.03.2018

Který z těchto respirátorů/roušek je podle vás lepší při každodenní chůzi po rušném a znečištěném městě?
(...)
Odkazy klidně skryjte, pouze označte číslo.

Men, 17 let

Milý Mene,

Pro uvedený účel je vhodnější respirátor než rouška. K ochraně před vdechovanými nečistotami slouží respirátor. Rouška slouží k ochraně ostatních osob nebo předmětů před mikroorganismy, které vydechuje nositel roušky.

08.03.2018

Měl bych se bát vysoké hladiny cholesterolu nebo cukru, když jsem hodně hubený nebo spíš vůbec?

Men, 17 let

Milý Mene,

Zvýšená hladina cholesterolu nebo krevního cukru nemusí být spojena s nadváhou či obezitou. Značnou roli při jejich výskytu mají dědičné dispozice.
Laboratorní vyšetření glykemie (koncentrace krevního cukru) a koncentrace cholesterolu se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce u praktického lékaře pro dospělé. U dětí a dorostu se tato vyšetření provádí pouze v případech výskytu určitých onemocnění v rodinné anamnéze.

08.03.2018

Mám 12 let a chodíme se třídou plavat,už mám chloupky v podpaží a všichni se na mě usmívají a říkají sprostá slova,prosím pomožte mně,co mám dělat a jak reagovat při takové situaci? Děkuji

ŠalinistaBrno12, 12 let

Milý ŠalinistoBrno12,

Růst chloupků v podpaží není ve věku 12-ti let nijak abnormálním projevem. U většiny chlapců sice ochlupení v podpaží začíná růst o něco málo později (přibližně ve věku 13 až 14 let), avšak dřívější nástup rozvoje ochlupení o 1 až 2 roky je stále ještě normální.
Jestliže se ti ostatní posmívají, zřejmě se tě snaží pouze vyprovokovat. Neměl bys jim udělat radost tím, že se budeš rozčilovat. Možná, že když na posmívání nebudeš reagovat, spolužáky dříve či později omrzí.
Pokud si chování spolužáků nechceš nechat líbit, můžeš jim klidným tónem oznámit, že ti vadí, když používají vulgarismy. Nebo se jich můžeš zeptat, proč mluví sprostě.
Není tvojí chybou, že se u tebe začalo ochlupení vyvíjet o něco málo dříve, než u ostatních. Důležité je, aby sis uvědomil, že tvůj vývoj probíhá v podstatě normálně. Jestliže tvoji spolužáci nemají dostatečné znalosti o normálním průběhu tělesného dospívání, není to tvůj problém, ale jejich. Nejsi povinen jim nic vysvětlovat. Většina z nich již brzy pocítí tytéž tělesné změny sama na sobě.

08.03.2018

Prosím nevíte co jsou tyhle dvě bílé tečky? Pod žaludem

Lolololololololololo, 12 let

Milý Lolololololololololo,

Jedná se o zduřelé mazové žlázky. Nemusíš se kvůli nim znepokojovat, protože nepředstavují žádný zdravotní problém a nejsou nijak škodlivé.

08.03.2018

Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, jak můžu přibrat. Nyní vážím 55, měřím 182 cm. Doktorka říkala že když nepřiberu tak že mě bude píchat nějaký injekce. Prosím poraďte.

Pyx, 17 let

Milý Pyxi,

Podle uvedených údajů o výšce a hmotnosti trpíš podváhou. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí 16,6, zatímco optimální hodnoty BMI pro chlapce ve věku 17-ti let se pohybují v rozsahu 20 až 23.
Pokud netrpíš poruchou metabolismu, můžeš zvýšení tělesné hmotnosti dosáhnout úpravou jídelníčku, zejména zařazením potravin s vysokou výživnou hodnotou, například plnotučných mléčných výrobků (tvarohu, jogurtů), pečiva, těstovin, rýže, sušeného ovoce a ořechů (kokosu, mandlí).
Jestliže je podváha způsobena poruchou metabolismu, doporučoval bych navštívit metabolickou poradnu či ambulanci poruch metabolismu. Ani zvýšený příjem potravy by totiž nemusel vést k dosažení vyšší hmotnosti.
Problémy s nízkou hmotností se nesnaž řešit přejídáním. Namísto očekávaného zvýšení hmotnosti by mohlo vést spíše k nevolnosti a zažívacím potížím.

08.03.2018

Je v populaci více lesbiček nebo gayů?

Marek, 14 let

Milý Marku,

Podle většiny sexuologických výzkumů se homosexuální orientace vyskytuje častěji v mužské než v ženské populaci. Avšak je třeba rozlišovat sexuální orientaci (tj. sexuální náklonnost k příslušníkům určitého pohlaví) a sexuální chování (tj. volbu partnera určitého pohlaví). Projevy homosexuálního chování jsou u žen méně nápadné, a tudíž je jim obvykle věnováno méně pozornosti.

07.03.2018

Dobrý den, paní doktorka mi při 15 leté prohlídce nevyšetřila stupeň pohlavního vývoje?
Je pravda, že praktický lékař kontaktuje endokrinologa ještě před endokrinologickým vyšetřením?
Mám takové podezření, že paní doktorka navedla endokrinoložku k tomu, aby mě v pomoci s předčasnou pubertou nepodporovala. Může být i tohle pravda?
Někde na internetu psalo, že antiandrogeny způsobují gynekomastii. Jak se ji dá při užívání antiandrogenů zabránit?
(...)

David, 15 let

Milý Davide,

Považuji za málo pravděpodobné, že by praktická lékařka předem kontaktovala endokrinologa, k němuž ti vystavila poukaz na vyšetření. Praktičtí lékaři mají jiné starosti, navíc s poukazem na vyšetření u specialisty lze navštívit jakékoliv pracoviště v daném oboru. Praktická lékařka nemohla předem vědět, na které konkrétní pracoviště se k vyšetření objednáš a kdo bude tvým ošetřujícím lékařem.
Podle údajů, které jsi již v minulosti uvedl, se u tebe nejedná o předčasnou pubertu, a tudíž není nic divného na tom, že endokrinolog předčasnou pubertu nediagnostikoval.
Gynekomastie neboli chorobné zvětšení prsních bradavek u osob mužského pohlaví skutečně patří k nežádoucím účinkům antiandrogenů. Samotné antiandrogeny sice gynekomastii nezpůsobují, avšak způsobují pokles hladiny testosteronu v krvi, kvůli čemuž organismus reaguje citlivěji na estrogeny, které do něj pronikají z vnějšího prostředí a způsobují gynekomastii. Z možných nežádoucích účinků antiandrogenů však gynekomastie patří k těm méně závažným. Vzhledem k tomu, že antiandrogeny se využívají převážně k léčbě rakoviny, je riziko gynekomastie (s ohledem na závažnost nádorového onemocnění, k jehož léčbě se antiandrogeny užívají) vcelku přijatelné. Možnosti potlačení gynekomastie jsou však v těchto případech velmi omezené.

07.03.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat proč se mi stává to že třeba ňáky den po měsíci mám pocit že se daná událost již stala (zdála se mi nebo tak ňák) a sám si to i uvědomím a přitom neberu žádné léky a něco jiného stává se mi to od 11 let.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Podle popisu se jedná o psychický jev zvaný „déjà vu“ [dežavi]. Spočívá v intenzivním pocitu jedince, že určitou událost již někdy v minulosti zažil. Tento jev souvisí s činností nervové soustavy a podle odhadů jej někdy v životě zažilo až 20% osob. Pokud ti uvedené představy nezpůsobují praktické obtíže či omezení v každodenním životě, nemusíš se kvůli nim nijak znepokojovat. V opačném případě bych doporučoval vyšetření na neurologii.

07.03.2018

Dobrý den, 13letou prohlídku jsem měl ale pohlavní orgány mi nekontrolovali...jak je to možné/proč se tak nestalo? (Já vím že je to povinné ale asi musel být nějaký důvod)

Hulk, 13 let

Milý Hulku,

Součástí preventivních prohlídek ve věku 11-ti, 13-ti a 15-ti let je i kontrola pohlavních znaků. Někteří praktičtí lékaři však tuto část prohlídky vynechávají. Důvody mohou být různé. Někteří lékaři nechtějí své dospívající pacienty přivádět do rozpaků a pohlavní orgány kontrolují pouze v případě, že pacient nebo jeho rodiče udávají subjektivní obtíže spojené se vzhledem nebo činností těchto orgánů. V případě potřeby praktický lékař vystaví doporučení na vyšetření na urologii (u chlapců), gynekologii (u dívek) nebo na endokrinologii.

07.03.2018

Jak si můžu zkontrolovat, že mám v pořádku zrak? Nemyslím tím jestli vidím dobře na dálku nebo na blízko, ale jestli vidím stejně jako ostatní lidé a nemám např. málo světločivných buněk? Jak bych to poznal?

Men, 17 let

Milý Mene,

Rozsah a výpadky zorného pole lze vyšetřit pomocí speciálního přístroje zvaného perimetr. V dnešní době je již součástí lépe vybavených ordinací očních lékařů. Pokud jej tvůj oční lékař nemá, může ti doporučit vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které je tímto přístrojem vybaveno.

07.03.2018

Chtěl bych se zeptat, bolí cévkování ? čeká mě to a nějak z toho nejsem ve své kůži

Peet, 17 let

Milý Peete,

Cévkování (neboli katetrizace) patří k nepříjemným výkonům a může být i bolestivé. U dětí (zejména u chlapců) se cévka před zavedením potírá mezokainovým gelem, který působí jako lokální anestetikum. Nepříjemné pocity se však mohou dostavit poté, co je cévka opět vyjmuta a anestetikum přestane působit. V takovém případě lze tlumit bolest volně prodejnými analgetiky (léky proti bolesti).

07.03.2018

Tady v radách sem čet že se žalud při stopoření trocha navlhčí. Ale mě hodně, někdy až kape. Jednou sem si zkusil nandat kondom a paksem v něm prohližel (...) obrazky. No asi púl hodiny, možna dýl. Stál mi a neměl sem vrcholení ale v tom čudlíku nakonci byla ta tekutina. Ne lepkavá ale spiš to klouzalo. Kondom sel po penisu stahovat a natahovat. Zkusil sem vyhonit a bylo to supr. Taky nekdy kdyz treba divam s kamosema na videjka a dyl mi stoji, mam v boxerkach mokrej flek i kdyz nevystrikam a musím si pak doma dát čistý, páč je to dost vidět. Máma mi kupuje skorem jenom býlý. Jak to mam zabránit?
Jaden kluk mi rikal ze je to stejny mokro jako když vzruši holka ale kluci to mít nemaj.

Tomík, 14 let

Milý Tomíku,

Popisované zvlhčení je způsobeno tzv. preejakulační tekutinou (jedná se o produkt tzv. Cowperovy žlázy), která se uvolňuje při silnějším pohlavním vzrušení. Slouží ke zvlhčení vnitřních stěn močové trubice. Část této tekutiny vychází z ústí (otvoru) močové trubice a zajišťuje zvlhčení žaludu penisu, respektive prostoru mezi žaludem a předkožkou, čímž působí zároveň jako přirozený lubrikační prostředek.
Množství preejakulační tekutiny může být různé. U většiny chlapců a mužů se uvolňuje pouze několik kapek, avšak u některých jedinců dochází k uvolnění až několika mililitrů této tekutiny. Naproti tomu u některých jedinců je objem preejakulační tekutiny natolik nízký, že veškerá tekutina je „spotřebována“ na zvlhčení močové trubice, a tudíž nedochází k jejímu uvolnění z otvoru močové trubice na povrch těla.
Uvolňování většího objemu preejakulační tekutiny tě nemusí nijak znepokojovat. Nejedná se o žádné onemocnění ani poruchu. Tvrzení tvého kamaráda, podle něhož u chlapců ke zvlhčování pohlavních orgánů nemá docházet, není pravdivé.

07.03.2018

Je pravda ak majú dvaja chlapci spolu anál, že si to užijú obaja? Treba sa pred análom nejako špeciálne umyť? Treba použiť pri tom kondom? Je pravda, že medzi baleťákmi je veľa gayov, alebo je to kec? Poznám jedného ktorý chodí na baletnú prípravku, ale vždy ho vidím v spoločnosti dievčat a nepripadá mi ako teplý.

Vlk, 13 let

Milý Vlku,

Pohlavní styk do konečníku nemusí být vždy bolestivý, avšak je třeba při něm použít dostatečné množství vhodného lubrikačního prostředku, pokud možno lubrikačního gelu. Použití kondomu by mělo být samozřejmé, protože pohlavní styk do konečníku je spojen s poměrně vysokým rizikem poranění a následné infekce.
Zatímco zdrojem příjemných pocitů tzv. insertivního neboli „aktivního“ partnera (tj. toho, který pohlavní styk do konečníku provádí) je stimulace neboli dráždění penisu, u tzv. receptivního neboli „pasivního“ partnera (tj. toho, do jehož konečníku je pohlavní styk prováděn) je zdrojem příjemných pocitů stimulace předstojné žlázy neboli prostaty přes stěnu konečníku (naproti tomu pro ženy či dívky je pohlavní styk do konečníku zpravidla méně příjemný, neboť není spojen se stimulací prostaty). Avšak pokud při pohlavním styku dojde k poranění, nepříjemné pocity převažují.
Příliš hluboké zavádění penisu do konečníku (k němuž dochází zejména pokud je pohlavní styk do konečníku prováděn v poloze „zezadu“) může způsobit rupturu neboli protržení stěn konečníku, což je život ohrožující stav. Další možnou komplikací, která může v důsledku pohlavního styku do konečníku nastat, je poranění vnějšího řitního svěrače (musculus sphincter externus).
Z výše uvedených důvodů bych pohlavní styk do konečníku příliš nedoporučoval, zejména méně zkušeným partnerům. Jediná část těla, kterou lze do konečníku zavádět zcela bezpečně, je prst (alespoň zpočátku by měl být pouze jeden!), a to pokud možno za použití vhodného lubrikačního prostředku. Ke stimulaci prostaty jeden prst spolehlivě postačuje, tedy alespoň za předpokladu, že se ji podaří nahmatat.
Přestože názor o častém výskytu homosexuální orientace u baletních tanečníků je poměrně rozšířený, ve skutečnosti neexistuje žádný seriózní vědecký výzkum, který by častější výskyt homosexuality u této skupiny umělců prokazoval. Kromě toho předpokládám, že pokud tvůj známý chodí na baletní přípravku, nejspíše mu ještě nebylo 16 let, a tudíž jeho sexuální orientaci nelze spolehlivě prokázat.

07.03.2018

Od kolika let lze koupit kondom + rubrikační gell?

Ryba, 12 let

Milý Rybo,

Prodejnost kondomů ani lubrikačních gelů není omezena žádnou věkovou hranicí. Zákonem stanovená hranice (18 let) platí pro prodej alkoholu, tabákových výrobků a pornografie, nikoliv pro prodej kondomů a kosmetických výrobků. Jestliže o toto zboží v obchodě požádáš, musí ti jej prodat (samozřejmě za předpokladu, že budeš mít peníze na zaplacení).
Pokud ti prodavač(-ka) řekne, že ti ještě nebylo 18 let, můžeš bez obav namítnout, že mu (jí) to může být jedno, protože prodejnost zboží, o které jsi poprosil, není omezena žádnou věkovou hranicí. Pokud ti bude prodavač(-ka) tvrdit, že ti kondomy nebo lubrikační gel nesmí prodat, požádej, ať ti tedy ukáže, kde je na obalu napsáno, že zboží je osobám mladším 18-ti let neprodejné, případně že je určeno pouze pro dospělé. Samozřejmě, že na obalu žádná takováto informace uvedena nebude. Případně se můžeš obsluhy prodejny zeptat, podle jakého zákona či vyhlášky ti zboží odmítá prodat. Žádný zákon ani vyhláška zakazující prodej uvedeného zboží osobám mladším 18-ti let totiž neexistuje. V nejhorším případě si sežeň dva svědky a vyprav se do prodejny znova. Požádej o totéž zboží a v případě odmítnutí prodavače (prodavačku) slušně upozorni, že se obrátíš s podnětem na Českou obchodní inspekci, protože tě bezdůvodně odmítl(-a) obsloužit, čímž se dopustil(-a) diskriminace zákazníka dle § 6 zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

07.03.2018

Chcel by som sa spýtať že na Slovensku sa obvykle v akej vekovej kategórii kontrolujú pohlavne orgány ?

12345, 13 let

Milý 12345,

Obsah preventivních prohlídek je na Slovensku dán ustanovením zákona o rozsahu zdravotní péče (zák. č. 577/2004 Z. z.). Kontrola pohlavních orgánů se dle tohoto zákona provádí u malých dětí ve 4. až 15. měsíci života. Během preventivních prohlídek ve věku 11-ti, 13-ti a 15-ti let se provádí posouzení pohlavního vývoje, jehož součástí je i kontrola pohlavních orgánů.

07.03.2018

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli je nějaký praktický rozdíl mezi 15-letou a 17-letou prohlídkou.

Jirka, 15 let

Milý Jirko,

Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách není mezi preventivními prohlídkami ve věku 15-ti a 17-ti let žádný podstatný rozdíl. Drobné rozdíly se týkají pouze dívek (dotaz na menstruaci a doporučení očkování proti papilomaviru je součástí prohlídky ve věku 13-ti a 15-ti let, zatímco ve věku 17-ti let již nikoli).

06.03.2018

Dobrý deň. Rád by som sa spítal či je v poriadku ak moja masturbácia prebieha tak že zoberiem svojej sestre (15) nohavičky nie nove ale zo špinavého prádla potom si nájdem hentai a začnem masturbovať počas masturbácie si privoniavam k nohavickam a pár krát som sa do nich aj vystriekal. potom ich vrátim občas od sperma do kosa zo špinavim prádlom. takže sa chcem spítať ci je normálne že sestre beriem špinavec nohavičky a či je normálne že sledujem hentai. za odpoveď ďakujem >_<

To_Je_Jedno_Kto, 14 let

Milý To_Je_Jedno_Kto,

Spodní prádlo ani jiné věci, které patří někomu jinému, by sis neměl brát bez dovolení. Jistě by ani tobě nebylo příjemné, kdyby někdo využíval tvoje věci pro masturbaci. Majetek druhých lidí je třeba respektovat. Jestliže chceš při masturbaci používat kalhotky, měl by sis opatřit nějaké vlastní.
Sledování pornografie osobám mladším 18-ti let nedoporučuji, protože na základě jejího sledování si dospívající lidé vytvářejí zkreslené představy o pohlavním životě. Snad ještě více to platí o tzv. virtuální („kreslené“, animované) pornografii, v níž se lze často setkat například s abnormálně velkými pohlavními orgány či neobvyklými a v praktickém životě takřka neproveditelnými sexuálními aktivitami.

06.03.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli při masturbaci je potřeba mít staženou předkožku a jestli předkožka při masturbaci něčemu vadí. A ještě jsem se chtěl zeptat, protože vždy když při erekci si stáhnu předkožku tak aby šel žalud vidět celý, tak se mi po cca 10 sekundách začne předkožka stahovat zpátky, je to normální ? Děkuji za odpověď.

Roman.N, 15 let

Milý Romane.N,

Předkožka při masturbaci nejenže nevadí, ale jako eroticky nejcitlivější část penisu má značný význam. Při jedné z nejrozšířenějších technik masturbace dochází ke střídavému stahování předkožky za žalud a jejímu opětnému natahování na žalud, čímž je zajištěna stimulace (dráždění) nervových zakončení, která se ve velkém množství nacházejí na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Muži a chlapci, kteří si předkožku z různých důvodů přetahovat nemohou (například mají zúženou předkožku nebo byli obřezáni), využívají jiné techniky masturbace.
Předkožka je anatomicky uzpůsobena k tomu, aby se po přetažení za žalud dříve či později vrátila do své výchozí pozice. Je tedy naprosto normální, že se ti předkožka po určité době začne „stahovat zpátky“.

06.03.2018

Dobrý den, mám dvě otázky
za 1) někdy když se mi dostaví erekce, tak se mi trochu navlhčí žalud, nemůže to být nějaká nemoc, nebo je to jen nějaká "tělesná příprava" na sex?
za 2) mám na penisu takové bílé bradavičky, kolem žaludu a po "obvodu" o co by se mohlo jednat a co stím? (když to bude nutné)
Pohlavní styk jsem ještě neměl a vlastně ani žádný styk, takže nevím
předem děkuji :)

Jindra, 15 let

Milý Jindro,

1) Zvlhčení žaludu při erekci je nejspíše způsobeno uvolňováním tzv. preejakulační tekutiny. Jedná se o čirou, mírně lepkavou tekutinu, která se tvoří v tzv. Cowperových žlázách a při pohlavním vzrušení se v malém množství uvolňuje z močové trubice. Nejedná se o žádné onemocnění.
2) Bílé „bradavičky“ po obvodu žaludu jsou tzv. papily (papilae glandis), které se vytvářejí v blízkosti nervových zakončení. U většiny mužů a chlapců jsou pouze nepatrné, avšak přibližně u čtvrtiny (25%) jedinců mužského pohlaví jsou výraznější. Není třeba se kvůli nim znepokojovat, jedná se o normální součást penisu.

06.03.2018

Aký je v populácii pomer hetero, bi a homosexuálov? Je tento pomer rovnaký u oboch pohlaví?

Mirec, 16 let

Milý Mircu,

Podle dnes již klasických výzkumů A. Kinseyho tvoří homosexuálně orientovaní jedinci 4% mužské populace a bisexuálové přibližně 1%.
Bisexualitu již v současné době značná část sexuologů nepovažuje za sexuální orientaci, nýbrž pouze za formu sexuálního chování. Výsledky různých výzkumů nasvědčují tomu, že jedinců, kteří měli ve svém životě sexuální kontakt s příslušníky obou dvou pohlaví, je mnohem více, než skutečných bisexuálů.
Odhady výskytu homosexuální orientace v ženské populaci jsou rozmanité (nejnižší odhady se pohybují okolo 1%). Sexuální preference nebývají u osob ženského pohlaví tak ostře vyhraněné, jako u osob pohlaví mužského. Obecně se má zato, že podíl homosexuálně orientovaných žen je sice nižší, než podíl homosexuálně orientovaných mužů, avšak opět je třeba zdůraznit rozdíl mezi sexuální orientací a skutečným sexuálním chováním.

06.03.2018

Na levém varleti jsem si nahmatal cca 2mm dlouhý, 1mm široký výrustek. Je to příznak rakoviny varlat?

Ten na jehož jméno se nikdo neptá, 14 let

Milý Ty na jehož jméno se nikdo neptá, 14 let,

Nádor na varleti má zpravidla velikost a tvar poloviny hrášku a je umístěn zpravidla v dolní části varlete nebo po jeho straně. Nedovedu posoudit, zda útvar, který popisuješ, je příznakem rakoviny. Kromě zhoubného nádoru připadá v úvahu například cysta (dutina vyplněná tekutinou) či nápadně vystouplá céva. Avšak bez vyšetření nelze původ neobvyklého útvaru na varleti určit, a tudíž v případě jakéhokoliv podezření na nádorové onemocnění varlat důrazně doporučuji navštívit praktického lékaře a nechat si vystavit poukaz na ultrasonografické vyšetření.

06.03.2018

Dobrý den,
Co se dělá na 15 leté prohlídce?

Gandalf, 15 let

Milý Gandalfe,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je součástí preventivní prohlídky ve věku 15-ti let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, dále kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu (u dívek případně doporučení gynekologického vyšetření), dále zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření.

06.03.2018

Když budu mít erekci a budu mít těsný prádlo aby se mi nepostavil a nebylo to vidět, nemůže se mi něco stát treba se zlomit?
Je možné že holka z 5 třídy jí má už chlupatou, když ani nemá prsa? Jednu jsem zahlíd a zdálo se mi,že ji má chlupatou hodně.

Martin, 14 let

Milý Martine,

Penisem neprochází žádná kost, která by se mohla zlomit. Případné poranění penisu spočívá spíše v natržení vazivových pouzder obepínajících topořivá tělesa. Takto poškozené vazy je třeba sešít. Avšak natržení vazivových pouzder připadá v úvahu spíše při nešťastných pádech na ztopořený penis. Těsné spodní prádlo takovýto úraz nezpůsobuje.
Přesto však nošení těsného spodního prádla nedoporučuji, neboť způsobuje přehřívání varlat jejich zatlačováním směrem k břišní dutině. Nošení těsného prádla může navíc podpořit vznik různých kožních onemocnění. Spodní prádlo by mělo mít dostatečnou velikost a mělo by být zhotoveno z prodyšného materiálu, pokud možno ze 100% bavlny.

06.03.2018

Dobry den, cize ked tvajicka zostupuju dole a sem tam vyjdu hore je to ok v 5 roku zivota?
Dakujem

Peter, 18 let

Milý Petere,

Pokud jsou varlata setouplá v šourku a pouze občas se navracejí do tříselných kanálů, odkud se opět vracejí do šourku, jedná se o migrující varle (varlata). Tento stav nevyžaduje léčbu, pokud není spojen s jinými obtížemi (např. s torzí neboli překroucením varlete, tedy jeho otočením kolem podélné osy o více než 180°, což je naopak velmi nebezpečný stav).

06.03.2018

Dobry den,zaujimalo by ma kedy,v akom veku u deti, uz musia byt vajicka zostupene v miesku? Je ok ked vajicka este u 5 rocneho dietata vystupu hore a nie su trvalo v miesku,je to na operaciu?
DAKUJEM

Peter, 18 let

Milý Petere,

O poruchu zvanou kryptorchismus (nesestouplé varle) se jedná v případě, že k sestupu jednoho či obou varlat do šourku nedojde do konce 4. měsíce života. Léčba kryptorchismu se zpravidla provádí nejpozději do věku dvou až tří let. Konzervativní léčba spočívá v podávání hormonálních léčiv (formou injekcí). Operace je nutná pouze v případech, kdy předchozí hormonální léčba nebyla úspěšná nebo ji nebylo možno provést.
Od pravého kryptorchismu je však třeba rozlišit občasnou migraci varlete, při níž se varle, které již dříve sestoupilo do šourku, z různých důvodů dočasně vrací zpět do tříselného kanálu. Příčinou migrujícího varlete je zvýšená aktivita tzv. kremasterových svalů, které tvoří součást obalu semenného provazce.
K dočasnému „zatažení“ varlete zpět do tříselného kanálu dochází zejména v dětství, a to v důsledku různých podnětů (např. nízká teplota okolního prostředí nebo mechanické podráždění vnitřní strany stehen). O kryptorchismus se jedná pouze v případě, že varle (varlata) nesestoupí do šourku ani při koupání v teplé vodě.

05.03.2018

Dobrý den,
Slyšel jsem, že smartphone v přední kapse kalhot prý škodí spermiím. Je to pravda?

Pepek, 11 let

Milý Pepku,

Někteří odborníci tvrdí, že nošení mobilního telefonu v blízkosti pohlavních orgánů (tedy například v přední kapse u kalhot) je zdraví škodlivé a snižuje plodnost, jiní o takovýchto účincích mobilních telefonů pochybují. Na tvůj dotaz tedy nedovedu jednoznačně odpovědět.
Obecně však platí, že tvorbě spermií neprospívá přehřívání varlat. Z tohoto důvodu se nedoporučuje například pokládání zapnutého notebooku na klín.

05.03.2018

Jak je moc normalni ze mam chlupatou pr(...) ?

Pokal, 14 let

Milý Pokale,

Rozsah tělesného ochlupení (včetně ochlupení v okolí řitního otvoru či na vnitřních stranách hýždí) je do značné míry dán vrozenými předpoklady. Někteří lidé mají na různých částech těla jen velmi řídké a nevýrazné ochlupení, u jiných je tělesné ochlupení naopak až nápadně rozvinuté.
Při návštěvě plaveckých bazénů nebo koupališť si můžeš všimnout, že dokonce i mezi dospělými jedinci existují v tomto ohledu značné individuální rozdíly. Někteří muži a odrostlejší chlapci mají výrazné ochlupení na hrudníku, na dolních i horních končetinách, na břiše, ba dokonce i v horní části zad, zatímco jiní mají pouze nevýrazné ochlupení v podpaží či v okolí prsních bradavek. Některým lidem zkrátka rostou chlupy více a jiným méně, přičemž podstatnou roli hraje jejich genetická výbava.

05.03.2018

Dobrý den, vzhledem k tomu, že mi nikdo agonisté gonadoliberinu ani jiný antiandrogen nepředepíše, přiznám se, že jsem včera vypil asi půl litru lékořicového čaje, udělalo se mi blbě, měl jsem střevní potíže a podařilo se mi zvracení ze všech sil zadržet. Sexuální touha mi sice poklesla, ale s ochlupením se nic nestalo. Kdybych tohle často opakoval, tak bych některé změny zvrátil? Dá se vypít velké množství lékořicového čaje a přitom nějakým způsobem zabránit střevním potížím? Co třeba, kdyby mi někdo sehnal antiandrogeny někde v zahraničí, kde tyto látky nejsou na lékařský předpis?

David, 15 let

Milý Davide,

Již v minulosti jsem upozorňoval, že konzumace většího množství lékořice (ať už ve formě bonbónů nebo čaje) vede k zažívacím obtížím. Rozhodně tedy nedoporučuji v její zvýšené konzumaci pokračovat.
Agonisté gonadoliberinu se předepisují pouze v případech předčasné puberty, tedy v případech, kdy u pacienta dochází k rozvoji pohlavních znaků již v dětství před pubertou (do 9-ti let věku). Osobám tvého věku se léčiva obsahující tyto látky již nepředepisují (jejich užívání se ukončuje nejpozději v době nástupu tzv. růstového spurtu, tj. ve věku 13 až 14 let).
Hormonální léčiva obsahující antiandrogeny se chlapcům mladším 18-ti let nepředepisují, protože mohou ohrozit jejich zdraví (mimo jiné způsobují poškození životně důležitých orgánů, např. jater a ledvin). Ve všech civilizovaných zemích se tato léčiva vydávají pouze na lékařský předpis. Pokud by se ti však podařilo získat je „načerno“ a začal bys je užívat, hazardoval bys se svým zdravím.

05.03.2018

Dobrý den, poslesní dobou mám pocit že jsem homosexuál. Vzrušje mě mužské tělo. Ale nedokážu si představit že bych byl gay. Chci mít ženu a děti. Jsem z toho zmatený. Myslíte že to odezní?

Anonym15, 15 let

Milý Anonyme15,

U dospívajícího jedince tvého věku nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Není tedy důvod podléhat obavám z vlastní homosexuality (internalizované homofobii).
Mnozí dospívající jsou znepokojeni, když sami u sebe pozorují různé projevy zájmu či náklonnosti vůči příslušníkům téhož pohlaví. Avšak dospívajícího jedince může vzrušovat v podstatě cokoliv, aniž by se nutně muselo jednat o projev určité sexuální orientace. Svoje erotické představy či fantazie se nesnaž potlačovat, ať jsou jakékoliv, neboť v opačném případě hrozí, že se u tebe v důsledku internalizované homofobie dříve či později dostaví různé obtíže psychického rázu, například stavy úzkosti, přehnané výčitky svědomí či deprese.
Rodinu si lze založit bez ohledu na sexuální orientaci, avšak při volbě životního partnera je vhodnější vycházet z vlastní sexuální orientace, neboť volba partnera, jehož pohlaví neodpovídá sexuální orientaci, může vést k deprivaci (tj. ke stavu dlouhodobého neuspokojení některé z významných duševních či tělesných potřeb).
Nicméně obavy ohledně budoucího uspořádání osobního a rodinného života jsou vzhledem k tvému věku prozatím přece jen předčasné.

05.03.2018

Dobrý den, před delší dobou se mi na uzdičce udělal bílý pupínek, který nebolí ani se nezvětšuje ani nezmenšuje. Je hodně světle bílý a je tam už dost dlouho. Když jsem ho zkoušel vymačknout tak to štípe. Nevíte co to je a jak se toho zbavit? Děkuju

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Bílý pupínek na uzdičce na spodní straně penisu je s největší pravděpodobností zduřelá mazová žlázka. Jedná se o zcela neškodný útvar, který sám o sobě nepředstavuje zdravotní riziko. Žlázku se však nepokoušej „vymačkávat“, jinak by sis mohl poranit tkáň v jejím okolí.
Není nutné se zduřelé mazové žlázky nijak zbavovat. V dospělosti lze sice provést vypálení zduřelé žlázky laserem či její chirurgické odstranění, avšak takovýto zákrok příliš nedoporučuji, protože výsledný vzhled v podobě jizvičky, která se po zákroku vytvoří, může být z kosmetického hlediska nakonec méně uspokojivý, než samotná zduřelá mazová žlázka.

05.03.2018

Dobrý den, byl by pedofil ten, komu by bylo 20 let a přitahovala by ho 15 letá osoba?
Co třeba, kdyby někomu bylo 21 let a přitahoval by ho někdo, komu by bylo 16?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Za pedofilního lze podle dokumentu zvaného DSM (Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch) označit jedince, který již dosáhl věku alespoň 16-ti let, který pociťuje sexuální náklonnost k dítěti, které je nejméně o 5 let mladší, než on sám.
Je třeba zdůraznit slova „alespoň“ a „nejméně“, protože za pedofilního nelze označit například dvanáctiletého chlapce, kterého sexuálně přitahuje jedenáctiletá dívka (případně chlapec). Oba jsou totiž v podstatě ještě dětmi.
Pokud někoho sexuálně přitahuje patnáctiletá nebo šestnáctiletá osoba, nejedná se o pedofilii, nýbrž o efebofilii nebo hebefilii. Efebofilie je sexuální náklonnost k dospívajícím chlapcům, hebefilie je sexuální náklonnost k dospívajícím dívkám.
Rozdíl spočívá v tom, že zatímco pedofilní jedinec dává přednost dětem, u nichž dosud nenastal rozvoj tzv. sekundárních pohlavních znaků (případně se u nich objevily pouze první známky pohlavního dospívání), jedinec efebofilní nebo hebefilní dává přednost dospívajícím, u nichž jsou sekundární pohlavní znaky již do určité míry rozvinuté, byť nedosahují takového stupně rozvoje, jaký je obvyklý u dospělých jedinců.

05.03.2018

Dobrý den, když se mi začínají prořezávat dolní zuby moudrosti, znamená to, že jsem biologicky již dospělý? Mám je už "kousek" vidět. Jak jim včas zabránit v růstu? Je i tohle důkaz předčasné puberty?

David, 15 let

Milý Davide,

Tzv. zuby moudrosti (v pořadí osmé zuby nebo též třetí stoličky) se nejčastěji prořezávají ve věku 17 až 30 let, avšak u některých jedinců se mohou objevit již o několik let dříve nebo o několik let později. U některých lidí nevyrůstají vůbec. Jejich dřívější růst není projevem předčasné puberty, stejně jako pozdější růst není projevem opožděné puberty.
Růstu těchto zubů zabránit nelze, avšak pokud svým růstem ohrožují okolní zuby a kost, lze provést jejich extrakci (vytažení). V odůvodněných případech lze jejich odstranění provést ještě předtím, než se plně vyvinou.
Pokud jde o biologickou dospělost, nejspolehlivějším dokladem jejího dosažení je uzavření tzv. růstových štěrbin kostí a tím i ukončení skeletálního růstu.

05.03.2018

Hrozně se mi líbí když jsou na mě dívky naštvané pomocte mi prosím

Frodo, 14 let

Milý Frodo,

Pokud tě pohlavně vzrušuje pohled na rozzlobenou dívku, doporučuji uspokojovat tuto touhu výhradně v rovině sexuálních představ. Rozhodně nedoporučuji, aby ses snažil dívky úmyslně rozčilovat, abys získal uspokojení z jejich následné reakce. Úmyslné provokování druhých lidí k projevům hněvu je nejen nebezpečné (rozzlobená dívka by ti mohla ublížit), ale také krajně nevhodné. V oblasti sexuálních fantazií je dovoleno cokoliv, avšak v reálném životě by ses měl pokud možno ovládat.

05.03.2018

Mám kamaráta, ktorý nosí bavlnené pančucháče, lebo má psoriázu. Som tak uvažoval, že keby sme si spolu vyhonili, poprípade skúsili aj niečo viac, nemôžem sa nakaziť?

Vlk, 13 let

Milý Vlku,

Psoriáza není nakažlivá, a tudíž její přenos tělesným kontaktem tudíž nehrozí, ani kdyby se jednalo o sexuální kontakt.
Osobám s psoriázou se doporučuje nosit pokud možno volné a měkké oblečení, které nezpůsobuje podráždění pokožky.

04.03.2018

Da sa urychlit rast brady ?

Adam, 16 let

Milý Adame,

Růst vousů je do značné míry ovlivněn vrozenými předpoklady, které nemůžeš změnit. Určitý význam pro jejich růst má rovněž hladina mužských pohlavních hormonů (vousy jsou totiž jedním z tzv. sekundárních pohlavních znaků). Růst vousů můžeš podpořit například důkladnější péčí o pleť (používáním pleťového krému, díky němuž bude pokožka vláčnější), dostatkem spánku a zvýšením příjmu vitaminů B a D.

04.03.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč cíleně neodpovídáte na moje otázky, které se týkají spolužačky v nemocnici

José, Josef, 15 let

Milý José, Josefe,

Na dotaz ohledně kamarádky v nemocnici jsem odpověděl již 27. února (viz archiv odpovědí – únor 2018). Nevím, co bych k původní odpovědi ještě doplnil, protože se ptáš stále na totéž.

04.03.2018

Dobrý den,mám otázku je normální že jsem u svého otce našel poloprázdnou krabičku s kondomy?za měsíc jsem se podíval na to stejné místo,ale už tam byla jiná, také skoro prázdná, myslíte tedy že mívají moji rodiče sex i když mají 2 děti?

tohle našel, 12 let

Milý tohle našel,

Kvůli svému nálezu se nemusíš nijak znepokojovat. Někteří dospívající lidé si sice své rodiče nedovedou při sexu představit, avšak nevidím důvod, proč by se rodiče dvou dětí nemohli věnovat sexuálním aktivitám. Koneckonců se jedná o dospělého muže a dospělou ženu, kteří se mají rádi, a tudíž není nic zvláštního na tom, že spolu souloží.

04.03.2018

Dobrý den. Jsem vysoký kluk vážící 60 kg. Mám problém, že mám celkem hodně tenké ruce a nohy (nohu si pod lýtkem v pohodě "obejmu" palcem a prostrednikem). No a chtěl bych se zeptat, zda bude mít posilování nějaký výrazný vliv na tloušťku ruk a noh. Posilování totiž vždycky po nějaké době vzdám, jelikož stejně ztloustnout nemůžu a nohy a ruce vypadají stále strašně tence. Při dlouhodomém cvičení jdou výsledky vidět leda na bicepsu či na břichu, ale nic nefunguje na ruku mezi loktem a zápěstím a na nohách mezi kolenem a kotníkem :(

QetAx5, 17 let

Milý QetAxi5,

Nemohu posoudit, zda trpíš podváhou, protože neznám tvoji tělesnou výšku. Hmotnost 60 kg je však u chlapce ve věku 17-ti let podprůměrná. Gracilní (štíhlá) postava s tenkými a dlouhými končetinami je dána vrozenými předpoklady. Ve vzácných případech se jedná o projev tzv. Marfanova syndromu, někdy též označovaného jako nemoc „pavoučích“ prstů.
Cvičením lze určité skupiny svalů posílit, avšak pouze do určité míry. Růst svalové hmoty lze podpořit konzumací mléčných výrobků, zejména tvarohu. Avšak ani úprava stravovacích návyků (zvýšení příjmu určitých potravin) nemusí vést k zásadním změnám vzhledu postavy.

04.03.2018

dobrý den, chci se zeptat zda může můj nevlastní (není vlastně ani nevlastní... je to mámin přítel) otec může brát můj majetek, jedná se o mobil, a řekl že pokud budu hodný (jsem furt hodný ale je to (...)) tak mi ho dá, chci se vás tedy zeptat, je to co dělá trestný čin?

Patrik, 12 let

Milý Patriku,

Přestože přítel tvojí matky není tvůj nevlastní rodič, podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., § 885) se na péči o dítě a jeho výchově podílí i partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. Jakkoliv ti to může připadat nespravedlivé, zákon přece jen určitá práva partnerovi tvojí matky přiznává.
Jiná věc je, že rodiče mohou dítěti odebrat pouze takovou věc, která ohrožuje život nebo zdraví dítěte, případně jeho rozvoj. Jedná se například o různé nebezpečné předměty, zbraně, drogy, alkohol, pornografii a podobně. Předpokládám, že mobilní telefon neohrožuje tvůj život, zdraví ani rozvoj, a tudíž partner tvé matky nemá právo ti jej odebírat. O trestný čin by se jednalo, pokud by přítel tvé matky způsobil na tvém majetku škodu nikoliv nepatrnou (tedy v hodnotě dosahující částky alespoň 5 000,– Kč), pokud by se věci zmocnil vloupáním, násilím nebo pohrůžkou násilí, případně pokud by ti vzal věc, kterou jsi měl na sobě nebo při sobě.
Jako osoba mladší 18-ti let vystavovaná nevhodnému zacházení v rodině se můžeš se žádostí o pomoc obrátit na orgán sociálně právní ochrany dítěte (jímž je zpravidla odbor sociálních věcí úřadu obce s rozšířenou pravomocí, městského úřadu nebo úřadu městské části).
Avšak v zájmu zachování přijatelných mezilidských vztahů v rodině bych doporučil takovouto možnost využít až v případě, že se ti nepodaří odebranou věc získat zpět jiným způsobem. Se žádostí o pomoc při navrácení odebrané věci se můžeš nejprve obrátit například na svoji matku nebo na někoho dalšího z příbuzných.

04.03.2018

Někdy se dívám na Gay porno a chtel bych to zkusit s klukem, ale líbí se mi holky. Co tedy jsem?

Nogitsune, 15 let

Milý Nogitsune,

V období dospívání je zájem o vrstevníky téhož pohlaví stejně normální, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví. Sexuální orientaci lze spolehlivě (tj. sexuologickým vyšetřením) určit až po dosažení věku 16-ti let. Zájem o společné sexuální aktivity s vrstevníkem téhož pohlaví nemusí být v období dospívání projevem homosexuální orientace.

04.03.2018

Dobrý den. Nejsem Gay, ale rád bych to zkusil s klukem, jenomže nevím jak toho kluka přesvědčit nebo ho nějak navnadit na sex se stejným pohlavím. Dekuji

Sherlock, 15 let

Milý Sherlocku,

Předpokladem jakýchkoliv párových sexuálních aktivit (počínaje již společnou masturbací) je především vzájemná důvěra. Pokud máš zájem o sexuální aktivity s příslušníkem téhož pohlaví, měl by se nejprve pokusit zjistit, zda dotyčný netrpí tzv. homofobií, tedy strachem z homosexuality. Mnozí dospívající (zejména chlapci, v mnohem menší míře pak dívky) se totiž domnívají, že sexuální aktivity mezi dvěma jedinci téhož pohlaví jsou vždy projevem homosexuální orientace, ze které mají strach nebo vůči níž pociťují odpor.
Určitá rizika jsou spojena zejména s tzv. internalizovanou homofobií, což je strach z projevů vlastní (ať již domnělé či skutečné) homosexuality. Někteří dospívající jsou znepokojeni, když u sebe pozorují třeba jen drobné projevy sexuální náklonnosti k osobě téhož pohlaví. Dostavují se u nich obavy a výčitky svědomí, někdy provázené pocity úzkosti. Již samotná zmínka o společných sexuálních aktivitách s vrstevníkem téhož pohlaví může v jedinci, který trpí internalizovanou homofobií, vyvolat prudkou obrannou reakci v podobě nadávek, urážek či jiných forem agresivního chování.
Jestliže máš tedy zájem o sexuální aktivity s vrstevníkem téhož pohlaví, měl bys s ním nejprve navázat vztah založený na vzájemné důvěře a pokud možno nenápadně zjistit, jaké názory a postoje zaujímá vůči masturbaci či jiným sexuálním aktivitám a zda je ochoten o takovýchto tématech vůbec mluvit. Jestliže ti kamarád dá najevo, že o společné sexuální aktivity nemá zájem, nenaléhej na něj.

04.03.2018

Masturbuji 2-3 dene jsou dny kdy ani jednou ale nevadi to něčemu slysel jsem ze kdyz si budete masturbovat 3 dene tak ve 20 letech uz nebudete plodní je to pravda a mel bych to omezit?

Dan, 13 let

Milý Dane,

Rozhodně se nemusíš obávat, že by masturbace ohrozila tvoje zdraví nebo dokonce plodnost. Takovéto předsudky byly rozšířené v 19, a částečně ve 20. století, avšak dnes již víme, že masturbace je nejen neškodná, ale dokonce zdraví prospěšná činnost. Například je vědecky prokázáno, že častá masturbace (alespoň 5x týdně) snižuje riziko výskytu rakoviny prostaty v pozdějším věku přibližně o 60% (jak uvádí Giles a kol. ve studii z r. 2003).
Masturbovat můžeš tak často, jak chceš a potřebuješ. Omezování masturbace rozhodně nedoporučuji, mohlo by vést k narušení tvého duševního zdraví.

04.03.2018

Dobrý den nesnáším se s jednou svou spolužačkou, jednou jsem jí dal facku pak jsem jí řek že má tlustou ***l, že je malá ťapatá a jednou jsem jí chtěl zbít, ale když se spolu bavíme, tak se spolu bavíme normálně. Co mám dělat abych se sní spřátelil?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Především by ses měl snažit lépe ovládat své chování a nedopouštět se na druhých osobách násilí, ať už se jedná o dívky nebo o chlapce. Pokud už se nedokážeš ovládnout, měl by ses za nevhodné chování alespoň omluvit.
Tím, že dívku udeříš nebo ji budeš urážet, její přátelství nezískáš. Jestliže se chceš s dívkou spřátelit, snaž se k ní chovat hezky. Například pokud zjistíš, že si dívka s něčím neví rady, nabídni jí pomoc. Alespoň čas od času se dívky zeptej, jak se má. Až bude mít svátek nebo narozeniny, nezapomeň jí popřát všechno nejlepší.
Samozřejmě, že pokud spolužačku nesnášíš, nemusíš se s ní kamarádit. Na druhou stranu by ses k ní však neměl chovat vysloveně nepřátelsky.

04.03.2018

Dobrý den,
mají jednovaječná dvojčata stejnou sexuální orientaci?

Tomáš, 11 let

Milý Tomáši,

Sexuální orientace jednovaječných dvojčat byla prozatím studována pouze u homosexuálně orientovaných jedinců. V jejich případě je výskyt homosexuální orientace u druhého z jednovaječných dvojčat velmi pravděpodobný. Úskalí výzkumů, které byly v některých zemích (Itálie, USA) dosud provedeny, však spočívá v tom, že sexuální orientace při nich nebyla ověřována vyšetřením na PPG, nýbrž se vycházelo pouze z tvrzení účastníků výzkumů. V případě heterosexuálně orientovaných jedinců dosud nejsou k dispozici žádné údaje.

04.03.2018

Strašně se trápími kvůli tomu že se z žádné z dívek nelíbím co mám dělat?

Pirát, 14 let

Milý Piráte,

Tvůj problém nejspíše spočívá v přehnaně kritickém hodnocení vlastního vzhledu. Především vůbec není jisté, že se žádné dívce nelíbíš. Možná, že se některé z dívek přece jen líbíš, ale stydí se o tom s tebou mluvit a čeká, až o ni projevíš zájem.
Důležité je, abys na sobě nehledal pouze samé nedostatky. Pokud jsi se svým vzhledem nespokojený, můžeš se jej snažit vylepšit (například změnou účesu, důkladnější péči o pleť, o vlasy a podobně). Samozřejmě, že nejsi povinen vypadat jako herec z amerického filmu, ale to ještě neznamená, že nemůžeš být pohledný.
Tvoje nespokojenost s vlastním vzhledem ještě neznamená, že by ses nemohl líbit některé z dívek. Mnohé dívky považují za hezké i chlapce, kteří sami sebe za hezké nepovažují. Kromě toho většina dívek oceňuje na chlapcích spíše jejich chování a vlastnosti. Pokud jde o chlapcův zevnějšek, většině dívek k jeho kladnému hodnocení stačí, když je chlapec umytý, čistě oblečený a přiměřeným způsobem upravený.

04.03.2018

Som ešte panic, keď som to robil len s chlapcom? Ako sa to berie?

Tightsboy, 15 let

Milý Tightsboyi,

Jako „panic“ se hovorově označuje chlapec nebo muž, který dosud neměl pohlavní styk. Samotný pojem „panic“ je však značně problematický, neboť neexistuje způsob, jak prokázat, zda již k pohlavnímu styku došlo či nikoliv.
Totéž platí do určité míry i pro „panenství“ u dívek a žen, neboť ani porušení hymenu (neboli tzv. panenské blány) není jednoznačným dokladem toho, že došlo k pohlavnímu styku.

04.03.2018

Chtěl bych chtěl bych holku ale bojím se že s ní budu jenom kvůli sexu a pak jí odkopnu Prosím pomocte

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Jestliže se s dívkou nejprve důkladně seznámíš a k sexuálním aktivitám spolu přistoupíte až po vytvoření dostatečně pevného citového vztahu, je jen velmi nízká pravděpodobnost, že se po prvním pohlavním styku opět rozejdete.
Především záleží na tom, zda se mezi vámi opravdu vytvoří pevné citové pouto. Někteří mladí lidé navazují partnerské vztahy zbrkle a neuváženě. Těší se na svůj první pohlavní styk a příliš se nezatěžují přemýšlením, zda se k sobě vůbec hodí. Někteří dospívající jedinci jsou schopni „vyspat se“ s jakoukoliv dívkou, která je ochotna k pohlavnímu styku svolit. Samozřejmě, že takovéto mělké a povrchní vztahy mohou již po krátké době vést ke zklamání a k rozchodu.
Pokud se tedy obáváš rozchodu „kvůli sexu“, měl bys postupovat opatrně již při samotném výběru partnerky a navazování vztahu. Sexuální aktivity jistě tvoří velmi důležitou součást partnerského vztahu, avšak pro skutečně kvalitní a hlavně trvalejší vztah samy o sobě nestačí. Neméně důležitá je vzájemná citová náklonnost, dostatečné porozumění pro potřeby druhého, vzájemný respekt a schopnost konstruktivně řešit problémy, s nimiž se partneři během svého soužití mohou setkávat.

03.03.2018

Proč mi nejde strčit prst do análu při masturbaci? A když už tak jen velmi málo, takže na prostatu nedosáhnu. PS: Masturbuji ve stoje

Tentononc v2.0, 14 let

Milý Tentononci v2.0,

Pravdou je, že řitní (neboli anální) otvor není příliš uzpůsoben k zavádění cizích předmětů nebo částí těla, protože k tomuto účelu není zajištěna jeho přirozená lubrikace. Jestliže si tedy chceš do příslušného tělesného otvoru zavést prst, je nezbytné použít vhodný lubrikační prostředek. V nouzi postačí například pleťový krém, tělové mléko nebo podobný kosmetický prostředek (pochopitelně s výjimkou mýdla, které by způsobilo velmi nepříjemné podráždění).
Poloha vestoje je pro zavádění prstu do řitního otvoru naprosto nevhodná, protože v této poloze je příslušný otvor velmi obtížně přístupný. Zavádění prstu se obvykle provádí buď v poloze na zádech se zdviženýma a rozevřenýma nohama (neboli v tzv. „gynekologické“ poloze), případně vkleče „na všech čtyřech“ (neboli v tzv. genupektorální poloze). Při zavádění prstu do vlastního řitního otvoru lze využít rovněž polohu v podřepu.
Pokud si chceš do řitního otvoru zavádět prst, měl bys použít vhodný lubrikační prostředek a neměl bys mít příliš dlouhé či ostré nehty. Zavádění jakéhokoliv cizího předmětu (s výjimkou jednoho prstu) nedoporučuji, a to z důvodu rizika poranění.

03.03.2018

Dobrý den, chci se zeptat kdybych 1-2x týdně běhal je nějaký "zdravý" čas který prostě není moc. Je 60 minut v pohodě?
Děkuji za odpověď a za to co tu pro všechny děláte. O těchto stránkách by měli mluvit ve škole (když by jsme něco potřebovali anonymně vědět)

Adam, 14 let

Milý Adame,

Běh na dlouhé vzdálenosti nelze u dětí a dospívajících příliš doporučovat, neboť představuje značnou zátěž pro jejich klouby. Samozřejmě, že záleží na vlastnostech povrchu, po kterém běháš. Například běh po asfaltu, betonu či jiném tvrdém povrchu může klouby poškodit velmi rychle. Z tohoto důvodu není příliš vhodné chodit běhat například do parku, kde jsou asfaltové nebo dlážděné cesty.
Podstatně menší zátěž představuje cesta písková nebo štěrková. Avšak pro běh je nejvhodnější atletická dráha se speciálním umělým povrchem. Dříve se na tyto dráhy používala především antuka (vyráběná z rozdrcených cihel), kterou postupně nahrazuje pryžový granulát s polyuretanovým pojivem. V dnešní době jsou již mnohé školy vybaveny modernizovanými hřišti s běžeckými drahami, které však po větší část dne nikdo nevyužívá, protože není v možnostech škol zajistit během dne potřebný pedagogický dozor.
Kromě vhodného povrchu je při běhu zapotřebí používat rovněž vhodnou běžeckou obuv, která je uzpůsobena tlumení nárazů.
Za nejvyšší přípustnou jednorázovou zátěž pro dospívajícího jedince lze považovat 25 minut běhu. Uvedených 60 minut běhu již považuji za nadměrnou zátěž, bez ohledu na využitý povrch a obuv.

03.03.2018

Nevíte proč se mi nechce 3 dny postavit? Mám chuť masturbovat ale nepostaví se mi. Je to něčím způsobeno??

Michal, 14 let

Milý Michale,

Poruchy erekce jsou v tvém věku sice vzácné, avšak nelze je vyloučit. Příčiny těchto poruch bývají nejčastěji psychické (stres a zvýšené napětí), avšak může se jednat i o projev onemocnění oběhové soustavy (poruchy erekce často souvisí s vysokým krevním tlakem). Další možnou příčinou jsou nežádoucí účinky některých léků či omamných látek.
Pokud by tvé obtíže přetrvávaly delší dobu (více než několik dnů), doporučuji navštívit praktického lékaře a nechat si změřit krevní tlak.

03.03.2018

Dobry vecer, tento zvlastny vyrazkovity vyrastok sa mi na penise objavil asi pred mesiacom v podobe malej ciernej bodky, ktora nemenila velkost. Dnes som ale nasiel toto, myslim, ze to prislo tak z hodiny na hodinu. Viete mi povedat, co to je?

ZSAF, 16 let

Milý ZSAF,

Malá černá tečka byl nejspíše tzv. komedon. Vytváří se v místech, kde došlo k ucpání ústí mazové žlázky. Černé zbarvení je způsobeno chemickou reakcí kožního mazu a keratinu, což je jedna ze stavebních látek pokožky. Komedony se v období dospívání poměrně často vytvářejí v obličeji (jedná se o tzv. „černé tečky“), avšak mohou se vytvořit i na jiných částech těla, tedy i na pohlavních orgánech.
Útvar, o kterém se zmiňuješ ve druhé části dotazu, je zanícená mazová žlázka. K zánětu mnohdy dochází v místě, kde se nejprve vytvořil pouze komedon. V podstatě se jedná o variantu kožního onemocnění zvaného akné. Pupínek si nedrbej ani nemačkej, nejpozději do deseti dnů by mělo dojít k jeho vyhnisání. Do úplného vyhojení zanícené mazové žlázky věnuj zvýšenou pozornost hygieně pohlavních orgánů.

03.03.2018

Co znamená když mají holky orgasmus?

Medvídek, 16 let

Milý Medvídku,

Orgasmus neboli pohlavní vyvrcholení je velmi intenzivní příjemný pocit, který se dostavuje v důsledku stimulace (dráždění) pohlavních orgánů. Dosahují jej příslušníci obou pohlaví, tedy muži i ženy.
Někteří sexuologové rozlišují u žen dva typy orgasmu, a sice orgasmus vaginální (dosažený drážděním pochvy neboli vagíny) a orgasmus klitorální (dosažený drážděním poštěváčku neboli klitorisu). Podle některých sexuologů existuje rovněž orgasmus cervikální (dosažený drážděním v hloubce pochvy) a smíšený (dosažený drážděním 2 nebo více částí pohlavního ústrojí).

03.03.2018

Jak bych poznal roztroušenou sklerózu?

Paul, 16 let

Milý Paule,

Roztroušená skleróza je onemocnění, které postihuje nervová vlákna a  jejich obaly. Vede k narušení přenosu nervových signálů mezi jednotlivými centry v mozku a mezi mozkem a dalšími částmi těla. Zjednodušeně lze průběh onemocnění popsat tak, že k různým částem těla postupně přestávají docházet „povely“ z mozku, a zároveň i samotný mozek postupně ztrácí schopnost tyto „povely“ vydávat.
Příznaků a projevů tohoto onemocnění je celá řada a mohou být velmi rozmanité. K častým projevům roztroušené sklerózy patří poruchy zraku, omezení schopnosti pohybovat končetinami a snížení citlivosti v různých částech těla. K projevům tohoto onemocnění patří rovněž poruchy paměti a koncentrace.
Onemocnění začíná nejčastěji mezi 20. a 30. rokem života a postihuje častěji ženy než muže. Při podezření na roztroušenou sklerózu je třeba provést neurologické vyšetření.

03.03.2018

Dobrý deň,
Moje BMI je 22 (priemer je tuším 19,5). Je zle ak nám v škole robia obedy s cestovinami a ryžou? (nenarušilo by mi to diétu?) A pohyb mám, len viac behavých ako plavania.
Je dobré ak na chudnutie čiastočne budem používať aplikácie na chudnutie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI) u chlapců ve věku 13-ti let se pohybují v rozmezí 17 až 20. Hodnota 22 představuje v tvém věku mírnou nadváhu.
Pravdou je, že těstoviny patří k potravinám s vysokou výživnou hodnotou, avšak jejich konzumace v přiměřeném množství nezpůsobuje obezitu. Z potravin, jejichž konzumaci by ses měl pokud možno vyhýbat, uvádím na první místě zejména tzv. bílé pečivo (tj. pečivo z pšeničné mouky, např. světlé rohlíky, housky či bílý toastový chléb a tzv. „víkendové“ pečivo) a dále příliš tučná jídla.
„Aplikace na hubnutí“ jsou založené na počítačovém vypracování osobního harmonogramu cvičení na základě zadaných údajů. Je třeba si uvědomit, že tyto aplikace jsou zpravidla určeny dospělým osobám, a tudíž jejich využívání dětmi a dospívajícími může být poněkud problematické (aplikace ti může vypočítat např. 25 minut běhu, avšak nepřetržitý běh v takovémto rozsahu je již na hranici únosné zátěže pro klouby jedince, jehož tělesný růst dosud nebyl ukončen).

03.03.2018

Dobrý den. Čas od času se mi stane to že přestanu vnímat čas jako by se čas prostě zastavil a jen já se můžu hýbat. V těchto situacích si uvědomuji naprosto vše co je kolem mě. Každou barvu, tvar a každý zvuk ale žádné lidi ani zvířata(ani lidský hlas) . Trvá to většinou tak 1 minutu a nikdy si pak nepamatuju nic jen to že sem seděl nebo šel ale nevybavím si ani jednu věc co jsem viděl nebo slyšel. Stává se mi to nejčastěji když sem ospalý. Předem děkuji za odpověď.

Peťa, 15 let

Milý Péťo,

Podle toho, co popisuješ, se jedná spíše o poruchu vnímání prostoru a pohybových změn okolí, než o poruchu vnímání času. Je pravdou, že vnímání času a prostoru spolu úzce souvisí, a proto je docela dobře možné, že poruchu vnímání prostoru a pohybových změn vnímáš jako „zastavení času“.
Pokud netrpíš smyslovou poruchou a neužíváš léky, které zásadním způsobem ovlivňují smyslové vnímání, jsou tvé obtíže nejspíše neuropsychického původu. Pro začátek bych doporučoval vyšetření na neurologii, případně rovněž na psychiatrii. Poukaz na vyšetření u specialisty ti vystaví praktický lékař.

03.03.2018

Dobry den chcel by som zazit spolocnu masturbaciu s klukem ale pacia sa mi holky je to normalne v mojom veku?

Filip, 14 let

Milý Filipe,

Zájem o sexuální aktivity (včetně společné masturbace) s vrstevníkem téhož pohlaví se nijak nevylučuje s heterosexuální orientací, tj. s pohlavní náklonností vůči příslušníkům opačného pohlaví. Touha po společné masturbaci s jiným chlapcem se tedy nijak nevylučuje s tvým zájmem o dívky.
Do věku 16-ti let sice nelze sexuální orientaci spolehlivě prokázat, avšak podíl dospívajících jedinců, kteří mají zkušenost s různými sexuálními aktivitami s vrstevníkem téhož pohlaví, je podle výsledků různých vědeckých výzkumů několikanásobně vyšší, než podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci.

03.03.2018

Dobry je to pravda ze kdys mam nedostatek sexu tak se mi delaj bedary a pupínky. ? Ja sem ho jeste nikdy nemel

Petr, 15 let

Milý Petře,

Tvorba akné není způsobena nedostatkem sexuálních aktivit, nýbrž zvýšenou produkcí kožního mazu. Ke zvýšení produkce kožního mazu dochází v důsledku hormonálních změn, jimiž organismus dospívajícího jedince prochází.

03.03.2018

Dobry den chci se zeptat jak mam holku pozvat k sexu neumim ji to rict co mam rict?

Patrik, 18 let

Milý Patriku,

Nejprve by ses měl s dívkou důkladněji seznámit a navázat s ní citový vztah, v jehož rámci se po určité době (která může být různě dlouhá, zpravidla však trvá alespoň několik týdnů) vzájemně natolik sblížíte, že dojde i k sexuálním aktivitám.
Naproti tomu nedoporučuji navrhovat dívce společné sexuální aktivity hned při navazování známosti. Dívka by získala dojem, že máš zájem pouze o její tělo a o uskutečnění pohlavního styku. Naprosté většině dívek však takovýto přístup nevyhovuje. Málokterá dívka je ochotna stát se pouhým nástrojem uspokojení chlapcových sexuálních potřeb, aniž by cítila, že je opravdu milována. Určitá opatrnost většiny dívek při navazování milostných vztahů je dána i skutečností, že jejich sexuální partner je vždy zároveň potenciálním nastávajícím otcem jejich dítěte, neboť ani při využití antikoncepčních prostředků nelze vyloučit, že při pohlavním styku dojde k nechtěnému početí.
Samozřejmě, že se můžeš setkat i s výjimkou. Avšak pokud je dívka ochotna uskutečnit pohlavní styk již krátce po seznámení, zvyšuje se tím riziko přenosu pohlavních chorob a jiných infekčních onemocnění, neboť je větší pravděpodobnost, že takováto dívka často střídá sexuální partnery, což je z hlediska přenosu pohlavních chorob rizikové chování.

03.03.2018

Dobrý den líbí se mi jedna dívka problém je ten že mi dva jsme se spolu nikdy nebavily ani se spolu nekamarádíme hlavně je držkátá hubatá furt na sebe upozorňuje a já sem celkem fajn co mám dělat

Dd, 14 let

Milý Dd,

Jestliže máš zájem o navázání vztahu s dívkou, která se ti líbí, neboj se ji oslovit. Můžeš začít například jednoduchým dotazem, prosbou o radu či o pomoc. Díky tomu zjistíš, jak bude dívka reagovat na tvé oslovení. Pokud ti dá jen velmi stručnou odpověď (něco „odsekne“ nebo ti dá přímo najevo, že ji tvá prosba či dotaz obtěžuje), znamená to, že si s tebou nechce povídat. Jestliže o tebe má dívka zájem, bude se snažit upoutat tvoji pozornost, případně využít tvého oslovení k navázání rozhovoru.
Dívčino drsnější vyjadřování, o němž se v dotazu zmiňuješ, může být projevem nedostatečného sebevědomí. Někteří lidé si nejsou sami sebou jisti, cítí se před ostatními lidmi nesví a nevěří si, a proto se snaží dodat si sebevědomí používáním různých silných výrazů. Na první pohled mohou takoví lidé působit silně a „sebejistě“, avšak ve skutečnosti pouze odhalují svoji vlastní slabost. Naproti tomu člověk, který si váží sám sebe a zná svoji hodnotu, nemá zapotřebí dodávat si chybějící kuráž používáním vulgarismů nebo urážením či zesměšňováním ostatních. Skutečně sebevědomý člověk respektuje sám sebe i ostatní a neupozorňuje na sebe nevhodným chováním a nemístnými provokacemi.
Možná, že kdybys dal dívce najevo své sympatie, snažila by se svoje chování poněkud zjemnit, aby se ti zalíbila. Nicméně nelze vyloučit ani opačnou možnost, tedy hrubé a nevhodné chování, kterým by dívka mohla chtít úmyslně zranit tvé city. Svoji náklonnost tedy dávej dívce najevo pouze ve velmi mírných náznacích, nikoli příliš otevřeně. Dívku můžeš vlídně oslovit, avšak neměl bys jí dávat přehnaně najevo, jak moc ti na ní záleží. Spíše se snaž nenápadně vzbudit její zájem, aby to nakonec byla ona, kdo se bude snažit získat tvoji náklonnost, zalíbit se ti a navázat s tebou vztah.

03.03.2018

Co je to orální sex?
A co se stane kdyš spolu 2 kluci mají sex?

Denis, 18 let

Milý Denisi,

Orální sex spočívá v dráždění vnějších pohlavních orgánů ústy a/nebo jazykem partnera nebo partnerky. Dráždění mužských vnějších pohlavních orgánů ústy se odborným výrazem nazývá felace, dráždění ženských vnějších pohlavních orgánů se nazývá cunnilingus (více informací k tomuto tématu najdeš na stránce „Láska a erotika“).
Dva partneři mužského pohlaví mohou vykonávat různé sexuální aktivity, k nimž patří například vzájemná masturbace, orální sex, případně pohlavní styk do konečníku (neboli anální sex). Takovéto aktivity obvykle vedou k pohlavnímu uspokojení (dosažení orgasmu, případně ejakulace) u jednoho nebo u obou partnerů. Dvě partnerky ženského pohlaví mohou vykonávat například vzájemnou masturbaci a orální sex, opět s možností sexuálního uspokojení jedné či obou dvou partnerek.
Stejně jako sexuální aktivity mezi dvěma osobami opačného pohlaví, také sexuální aktivity mezi dvěma osobami téhož pohlaví jsou spojeny s rizikem přenosu infekčních onemocnění. Avšak na rozdíl od pohlavního styku mezi dvěma osobami opačného pohlaví nehrozí při sexuálních aktivitách dvou osob téhož pohlaví riziko nechtěného početí a z něj vyplývající neplánované rodičovství.
Pohlavní styk do konečníku (anální sex) je spojen s vyšším rizikem poranění, avšak nemusí jej vykonávat pouze homosexuální páry. Naopak, podle některých sexuologů je častěji provozován heterosexuálními páry.

03.03.2018

Kamarád pěstuje marihuanu a já nevím jestli to mám nahlásit na policii nebo ne kdyby se na to přišlo a já bych byl dohledán jako osoba která o tom ví tak by my hrozilo vězení podle zákonu o nenahlášení trestneho činu.

Někdo, 15 let

Milý Někdo,

Trestný čin neoznámení trestného činu se nevztahuje na všechny trestné činy, ale pouze na některé trestné činy, jejichž výčet je výslovně uveden v příslušném paragrafu trestního zákoníku (viz zák. č. 40/2009 Sb., § 368).
K trestným činům, které je občan povinen oznámit, patří například vražda, těžké ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby, příprava teroristického útoku, padělání a pozměňování peněz a některé další trestné činy.
Trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku (což se vztahuje i na pěstování marihuany) však k trestným činům podléhajícím oznamovací povinnosti nepatří, a tudíž za jejich neoznámení ti žádné trestní stíhání nehrozí.

03.03.2018

Od kolika let má kluk spermie? Je me 13

Mirecek, 13 let

Milý Mirecku,

Tvorba spermií (spermatogeneze) je u dospívajících chlapců zahájena nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem života. Avšak stejně jako k ostatním vývojovým změnám v období dospívání, také k zahájení spermatogeneze může u některých chlapců dojít dříve a u jiných později.
První ejakulace (tj. výron semene neboli spermatu) se dostavuje zpravidla mezi jedenáctým a patnáctým rokem života, ponecháme-li stranou případy předčasné nebo naopak opožděné puberty. První ejakulát ještě nemusí nutně obsahovat zralé spermie, na což však nelze plně spoléhat. U některých chlapců byla dokonce zjištěna přítomnost malého množství spermií v moči ještě předtím, než dosáhli první ejakulace.
Přítomnost spermií v ejakulátu lze spolehlivě zjistit pouze s použitím mikroskopu, pokud možno při zvětšení 300x nebo větším.

02.03.2018

Dobrý den, dokážou analoga gonadoliberinu stejně jako antiandrogeny narušit pubertu?
Jak by puberta probíhala, kdyby tyto látky dospívající chlapec požíval?
Jak by vypadal člověk, který by byl "dospělý", ale neměl by mužské, ani ženské druhotné pohlavní znaky (neproběhla by u něj puberta)?

Zvědavec, 12 let

Milý Zvědavče,

Analoga gonadoliberinu způsobují opoždění nástupu puberty a mohou přispět ke zpomalení jejího průběhu. Pacientům mladším 18-ti let se léčiva obsahující tyto látky nepodávají, výjimkou jsou některé případy předčasné puberty. Léčiva obsahující uvedené látky však nejsou vhodná pro všechny pacienty.
Přísně vzato by jedinec, u něhož by neproběhla puberta, z biologického hlediska nebyl dospělý. Nejspíše by sice dosáhl tělesné výšky a hmotnosti obvyklé u dospělého člověka, avšak nebyl by schopen reprodukce (rozmnožování) a nedošlo by u něj ani k rozvoji tzv. sekundárních pohlavních znaků.

02.03.2018

Dobrý den, dnes ráno mě celkem svědil žalud. Včera jen oblast pod žaludem. Takovej červenej malej flíček jsem tam měl včera, ale dneska ráno už tohle (viz. fotka) Nevěděl byste co to je? A jak to vyléčit? Je to vážné? (PS: sexuální styk jsem neměl)

Monster, 14 let

Milý Monstere,

Pravděpodobnou příčinou podráždění je otírání obnaženého žaludu např. o spodní prádlo a podobně. Doporučuji provádět šetrnou hygienu pomocí vody a menšího množství mýdla, jehož zbytky je však třeba důkladně opláchnout, aby nezpůsobovaly vysušování.
Na povrch žaludu doporučuji dvakrát denně nanášet krém panthenol nebo bepanthen, případně mast calcium panthotenicum. Uvedené přípravky lze zakoupit v lékárně a jsou volně prodejné.

02.03.2018

Ještě jsem zapomněl dodat při ejakulaci mi vystříkne pár kapek takové polo průhledné tekutiny a ještě mi vyrostl šourek a varlata. Ještě jednou děkuji

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Poloprůhledná tekutina, o níž se zmiňuješ, je spíše sperma nežli preejakulační tekutina. Ta by se totiž neuvolňovala při vyvrcholení, ale již v průběhu masturbace (případně již při silnějším pohlavním vzrušení, aniž bys právě vykonával masturbaci).
Objem ejakulátu je u dospívajících chlapců zpravidla poněkud nižší, než u dospělých mužů (zatímco u dospívajícího chlapce činí objem ejakulátu obvykle 1 až 3 ml, u dospělého přibližně 2 až 5 ml). Rovněž hustota spermatu bývá u dospívajících nižší (zatímco u dospělého muže tvoří voda přibližně 90 až 95% objemu ejakulátu, u dospívajícího chlapce může voda tvořit až 99% objemu ejakulátu).
K prvnímu výraznému růstu objemu varlat dochází již na samém počátku období dospívání, přičemž během prvního roku puberty se objem varlat zvýší až na dvojnásobek. Jedná se o první projev nastupujícího pohlavního dospívání. Veškeré další tělesné změny (růst pubického ochlupení, zvětšování penisu a podobně) jsou podmíněny tímto prvním zvětšením objemu varlat. Během dalších let puberty růst objemu varlat pokračuje, přičemž v dospělosti varlata dosahují několikanásobku jejich „dětské“ velikosti (v dětství před pubertou činí objem varlat 1 až 2 ml, v dospělosti 15 až 20 ml).

02.03.2018

Dobrý den, je mi 15 let a penis mám v erekci pouze 9 cm. Vím že je to podprůměrné zlepší se to ? Mám už ochlupení okolo pohlavního orgánu a v podpaží, tam jen trochu , dole je toho víc (chlupy jsou dlouhé něco okolo 3-4 cm ) jsem průměrně vysoký ( 168 cm ), hlas se mi zatim nezměnil. Zlepší se to ? Vyroste mi ještě děkuji za odpověď (...)

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Délka penisu, kterou uvádíš, je sice podprůměrná, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí při erekci 13 až 15 cm, avšak za normální se považuje takový penis, který při erekci dosahuje alespoň 5,6 cm. Růst a vývoj penisu pokračuje nejčastěji do věku 18-ti let, a tudíž je pravděpodobné, že během několika následujících let se tvůj penis ještě zvětší. Jeho délku v dospělosti však nelze předem odhadnout.
Rovněž pubické ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů) se vyvíjí přinejmenším do konce puberty, u některých mladých mužů ještě i několik dalších let po dosažení dospělosti. Totéž se vztahuje na axilární ochlupení (chlupy v podpaží).
Pokud jde o tělesnou výšku, podle tzv. percentilového růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 25. percentilu. To znamená, že 25% ostatních chlapců v tvém věku je nižší než ty. Jedná se o normální tělesnou výšku.
Hlasová mutace může nastoupit kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem života.
Je možné, že tvůj tělesný vývoj probíhá o něco pomaleji, než u většiny ostatních chlapců, avšak rozhodně se nejedná o zásadní vývojové opoždění.

02.03.2018

Problém je v tom že furt se mi líbí nějaké jiné dívky furt

Hobbit, 14 let

Milý Hobbite,

Je naprosto normální, že se ti líbí různé dívky. Jakmile se však někomu dalšímu (například kamarádce nebo spolužačce) svěříš, že se ti nějaká dívka líbí, může se taková informace velmi rychle rozšířit a ostatní si mohou začít myslet, že ses do této dívky zamiloval. Navíc dotyčné dívce by mohlo být nepříjemné, že o ní druhým lidem říkáš, že se ti líbí.
Samozřejmě, že se můžeš svěřit dobrému kamarádovi, o kterém víš, že nebude svěřenou informaci dále rozšiřovat.

02.03.2018

Dobrý den, je v mém věku normální když mám 4-5 cm dlouhý penis? Kluci v družině mi říkaj (posmívají se mi) že ho mám malý. Při erekci mám tak 10cm. Je to normální? Děkuji

Karel, 11 let

Milý Karle,

Rozměry tvého penisu jsou naprosto normální a odpovídají průměrným rozměrům penisu u chlapců tvého věku. Průměrná délka penisu ve věku 11-ti let činí 3 až 5 cm v klidovém stavu a 6 až 10 cm při erekci.
Chlapci z družiny se tedy velice mýlí, pokud si myslí, že tvůj penis je malý. Avšak je docela dobře možné, že tvůj penis ve skutečnosti nepovažují za malý a chtějí tě jen vyprovokovat.

02.03.2018

Uvažuji o změně pohlaví ale nevím jestli budu pak plodný jako jestli budu moci otěhotnět

Viky, 18 let

Milý Viky,

Po úplné chirurgické změně pohlaví ztrácí pacient plodnost. Při změně pohlaví z mužského na ženské se provádí chirurgická úprava prsů a vnějších pohlavních orgánů, avšak žádnou operací nelze vytvořit funkční vnitřní pohlavní orgány (vaječníky, vejcovody a dělohu).

01.03.2018

Dobrý den chtěl bych se na něco zeptat. Dávám si na penis a varlata a anální otvor šlehačku nebo něco podobného a nechávám to slízat psa. Je na tom něco divného? A můžu v tom pokračovat?

Karel, 16 let

Milý Karle,

Samotná šlehačka by ti neměla nijak ublížit, ale do svých sexuálních aktivit bys neměl zapojovat zvířata.

01.03.2018

Dobrý den naši rodiče když se naštvou tak jsou tak naštvání a nadávaj nám do do ***énu a mojí sestře jednou máma řekla že to je ***da a **ě ******ná a do ****tů vždycky mě to rozbrečí ale nakonec jim to vždycky odpustím ale když zase něco provedem tak zase se spustí nadávky a jednou mi táta nadával do věcí které tady nebudu ani psát vždycky mám chuť je nahlásit ale když se to uklidní tak jim to prominu ale stějně vždycky co mám dělat?

Frodo, 14 let

Milý Frodo,

Chování rodičů v tomto případě považuji za nevhodné. Používání vulgárních nadávek se dotýká lidské důstojnosti dítěte, a tudíž je jako výchovný prostředek nepřijatelné (viz zákon č. 89/2012 Sb., § 884, odst. 2). Pokud už rodiče chtějí svým dětem nadávat, měli by se alespoň vyhýbat těm nejsilnějším vulgarismům.
Pravdou je, že výchova dospívajících potomků může být pro rodiče psychicky náročná, avšak pokud svoji roli nezvládají, měli by se obrátit na odborníka, který jim může pomoci (například na psychologa). V opačném případě hrozí, že svým nevhodným chováním naruší duševní zdraví svých dětí. Problém spočívá v tom, že mnozí lidé se vzpírají myšlence, že potřebují odbornou pomoc, ba dokonce mohou její nabídku považovat za urážlivou. Přitom využití odborné pomoci v případech, kdy je takováto pomoc žádoucí, se nijak nedotýká cti jednotlivce ani rodiny jako celku.
Je naprosto pochopitelné, že se nechceš oznamovat nevhodné chování svých rodičů úřadům. Jestliže však chování tvých rodičů zásadním způsobem narušuje harmonické rodinné soužití, je pravděpodobné, že určitá opatření ze strany orgánu sociálně právní ochrany dítěte (vedoucí například k nařízení rodinné terapie u psychologa) by mohla přispět ke zlepšení situace ve vaší rodině. Psycholog by mohl vaší rodině pomoci například při stanovení určitých pravidel, k jejichž dodržování se celá rodina zaváže.

01.03.2018

Dobrý den,
1. potřebuji se dostat do fyzické kondice. Co mám udělat?
2. Jsem divný že mě vzrušuje
(...)? Proč mě to vzrušuje?
3. Potřebuji rychle zhubnout. Jak?
Díky za odpověď.

Pupík, 13 let

Milý Pupíku,

1) Svoji fyzickou kondici můžeš zlepšit tím, že si zajistíš dostatek spánku, upravíš svoje stravovací návyky a budeš se v přiměřeném rozsahu věnovat pohybovým aktivitám. Vzhledem ke svému věku bys měl spát přibližně 9 až 10 hodin denně. Pokud možno si stanov pravidelnou dobu ukládání ke spánku. Svůj denní příjem potravin si rozděl alespoň do pěti porcí (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). zajisti si rovněž dostatečný příjem tekutin. Rovněž pohybové aktivity by měly být rozloženy pokud možno rovnoměrně a nemělo by docházet k přetěžování.
2) Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné, a to z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi. Pokud se však v tvých erotických fantaziích objevuje násilné jednání, snaž se takovéto jednání udržet pouze v rovině představ. Zvýšené klony k agresivnímu jednání doporučuji tlumit častou masturbací.
3) Nesnaž se zhubnout co nejrychleji, protože prudké omezování tělesné hmotnosti (o více než 1 až 2 kg za týden) je zdraví škodlivé. Zhubnutí lze dosáhnout úpravou jídelníčku a zařazením vhodných pohybových aktivit. Podrobnější rady a informace najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

01.03.2018

Dobrý den dnes jsem řekl jedné dívce že miluji jednu dívku ale ve skutečnosti miluji uplně jinou dívku co mám dělat?

Hobbit, 14 let

Milý Hobbite,

Pokud o sobě budeš rozšiřovat nepravdivé informace, může se stát, že se před ostatními lidmi připravíš o důvěryhodnost. Také bys neměl ostatním lidem říkat, že se ti nějaká dívka líbí, nebo dokonce že ji miluješ (bez ohledu na to, zda mluvíš pravdu či nikoli). Dotyčná dívka by se o tom mohla dozvědět a uvěřit, že o ni máš zájem. Zároveň by se jí však mohlo dotknout, že se svěřuješ se svými city druhým lidem, nikoli jí samotné.
Z výše uvedených důvodů tedy doporučuji, abys podobné informace pokud možno dále nerozšiřoval. Pokud máš o dívku zájem, obrať se přímo na ni. Pokud o dívku zájem nemáš, netvrď ostatním, že ji miluješ.

01.03.2018

Ohledně těch chlupů:
Jaký je nejlepší používat šampón? Jak často? Za jak dlouho to bude působit?

Ota, 13 let

Milý Oto,

Můžeš použít jakýkoliv šampón na vlasy. Zpočátku každý den, později 2x až 3x za týden. Výsledek by se měl dostavit již po prvním umytí. Šampón si vždy důkladně opláchni, jinak by docházelo k vysušování pokožky.
Růst chlupů se sice mytím pomocí šampónu neomezí ani nezastaví, avšak ochlupení bude měkčí a „nadýchanější“, a tudíž i méně nápadné.

01.03.2018

Je mi 15 let a ještě nestrikám jen vyteče průhledná tekutina je to špatně nevím co dělat... Ochlupení kolem penisu ale mám ale v podpaždí ne. Ani nemutuju

Marek, 15 let

Milý Marku,

První ejakulace se u chlapců dostavuje nejčastěji mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem. Za normální lze považovat první ejakulaci ve věku 11 až 15 let. Rozvoj pubického a axilárního ochlupení (tj. ochlupení okolo pohlavních orgánů a v podpaží) může probíhat individuálním tempem. Také hlasová mutace nastupuje u některých chlapců dříve a u jiných později.
Pokud se první ejakulace nedostaví ani po dovršení patnáctého roku, mohlo by se jednat o projev tzv. opožděné puberty (pubertas tarda). Tu však lze prokázat pouze na základě stanovení hladiny pohlavních hormonů v krvi, u chlapců též na základě měření objemu varlat neboli testikulárního objemu.
Při podezření na opožděnou pubertu bych doporučoval vyšetření na endokrinologii (poukaz na vyšetření vystaví praktický lékař).

01.03.2018

Dobrý den co se stane když dám penis do fenky nebo psa?

Hggghg, 12 let

Milý Hggghg,

Pokud bys něco takového provedl, dopustil by ses týrání zvířete. Před stíháním by tě sice prozatím chránil nízký věk, avšak měl bys zvážit, zda není nečestné zneužívat ke svému sexuálnímu uspokojení zvíře, které z takových věcí nemá rozum. Pro uspokojení své sexuální potřeby využívej raději masturbaci.

01.03.2018

Je normální že mě vzrušují těhotné ženy ? Většinou když nějakou vidím tak mi začne stoupat a rád bych to sni dělal Rád si pouštím (...) videa těhotných žen. Hodně mě vzrušuje teta která je už v 6 měsíci.

Šmudla, 15 let

Milý Šmudlo,

Sexuální náklonnost vůči těhotným ženám se nazývá maiestofilie. Samozřejmě, že o sexuální deviaci (parafilii) se nejedná v případě, že pro partnera je sexuálně přitažlivá jeho těhotná partnerka. O skutečné maiestofilii lze hovořit v případě, kdy jakákoliv těhotná žena je pro muže sexuálně přitažlivější, než jakákoliv žena, která momentálně těhotná není.
Představa sexuálních aktivit s těhotnou ženou je sama o sobě neškodná  a pokud tě taková představa pohlavně vzrušuje, není důvod ji potlačovat. Avšak je třeba si uvědomit, že v průběhu těhotenství dochází v těle nastávající matky k hormonálním změnám, v jejichž důsledku u ní může nastat pokles zájmu o sexuální aktivity.
Během prvního trimestru (tj. prvních tří měsíců těhotenství) se u ženy často dostavuje nevolnost, zvracení a zvýšená únava, a tudíž její zájem o pohlavní styk klesá. V druhém trimestru (tj. během 4. až 6. měsíce těhotenství) uvedené obtíže obvykle ustupují a zájem o sexuální aktivity se vrací. Ve třetím trimestru (tj. během 7. až 9. měsíce těhotenství) zájem o sexuální aktivity opět klesá, navíc vzhledem ke změnám tělesných proporcí je stále obtížnější najít pro sexuální vhodnou polohu, která by ženě nebyla nepříjemná.
Pokud je těhotenství komplikované nebo pokud hrozí předčasný porod, sexuální aktivity se v jeho průběhu nedoporučují. Rovněž v závěrečném trimestru není pohlavní styk vhodný. Určité riziko v tomto období představuje možný přenos infekce, která může ohrozit matku i dítě.

Odpovědi na vybrané starší dotazy jsou přístupné v podobě Knížky otázek a odpovědí, kterou lze stáhnout ve formátu .pdf (1,63 MB) zde.

Kam dál?

Moje tělo se mění

A co tam máš ty?

Jednotliví muži a chlapci se od sebe liší, ale základní stavba jejich těla je u všech stejná. Mužské pohlavní orgány mají řadu názvů, z nichž některé jsou spisovné, jiné nespisovné nebo dokonce neslušné.


Já se tak stydím!

Dospívající člověk se občas dostává do situací, kdy se za své tělo stydí. V určitých situacích je přiměřený stud normální. Avšak nikdo není naprosto dokonalý a neměl by se za svůj vzhled stydět.


Co a jak se mění?

V pubertě dochází k řadě změn v tělesném vzhledu chlapce. Jeho tělo přestává vypadat dětsky a začíná se přibližovat k podobě dospělého člověka. Zde je přehled základních změn.


Pět stupňů vývoje

Různí chlapci se vyvíjejí různým tempem, avšak v období dospívání každý prochází několika stupni tělesného vývoje. Stupnici vývoje pohlavních orgánů sestavil anglický lékař James Tanner.


Jak moc vyrostu?

O změnách tělesné výšky a hmotnosti během puberty, a také o jejich vzájemném poměru.

 

 
Já chci mít větší penis!

Někteří chlapci se trápí, protože si myslí, že jejich penis je příliš malý. V tomto příspěvku najdete informace na téma „malý penis“.

 


Co se mi to s ním děje?

O tělesném projevu známém pod názvem erekce (ztopoření penisu) a o problémech, které s ní mohou být spojeny, když se dostaví v nežádoucí dobu a na nežádoucím místě.


Hra pro jednoho

Pohlavní orgány mohou být zdrojem příjemných pocitů. Proto většina dospívajících chlapců masturbuje. Někdy se u nich dostavuje tzv. poluce. Co to všechno znamená?

 

Jak o sebe pečovat

Jak pečovat o čistotu?

Být čistý je důležité v každém věku. Dospívající chlapec by však měl věnovat zvláštní pozornost mytí některých částí svého těla.

 

Žalud a předkožka

Pokud předkožka není příliš úzká, dá se stahovat za žalud penisu. Někteří chlapci mají zúženou předkožku (fimózu), která se dá léčit i jinak, než operativně.

 

Samovyšetření varlat

Jednoduchou metodou samovyšetření varlat se dá odhalit nebezpečný nádor, jehož úspěšná léčba závisí právě na včasném odhalení.

 

Potřebuješ zhubnout?

  Celkový vzhled postavy je do značné míry dán poměrem mezi tělesnou výškou a hmotností. Pokud dospívající chlapec řeší problémy s nadváhou nebo obezitou, může mu hodně pomoci úprava jídelníčku.

 

Jak zdravě spát

Zdravý člověk prospí v součtu přibližně třetinu svého života. Kvalitní spánek představuje jednu ze základních tělesných potřeb.

 

Jak se oholit

Od určitého věku začínají chlapcům růst vousy. Existuje více způsobů, jak se holit. Někteří lidé si holí i ochlupení na některých částech těla.

 


Trenýrky nebo slipy?

Existují různé typy spodního prádla. Každý z nich má své výhody i nevýhody. Co je důležité při výběru „správného“ spodního prádla pro chlapce či muže?

 

Já a ti ostatní

Jak to mají dívky?

Také dívky procházejí obdobím pohlavního dospívání. A také chlapci by měli o dívčím dospívání alespoň něco vědět, aby nepodléhali zkresleným představám a nedostávali se do trapných situací.


Chlapci a dívky spolu

Během puberty se většina chlapců začíná zajímat o dívky. Někdy spolu začínají „chodit“ a prožívat své první lásky.

 


Láska a erotika

Člověk má potřebu milovat a být milován. Kromě kamarádství či přátelství existují i erotické vztahy.

 


Nejsem homosexuál?

Pro dospívajícího člověka je důležité kamarádství. Ale jak důvěrný může být vztah ke kamarádovi, aniž by se jednalo o projev homosexuality (tedy pohlavní náklonnosti k osobě téhož pohlaví)?


Já už nejsem dítě!

V pubertě se mění nejen tělesný vzhled, ale i způsob uvažování. Chlapec přestává myslet jako dítě a začíná myslet jako dospělý. To může vést ke konfliktům s okolím, hlavně s dospělými.

 

Nenech si ubližovat

Pohlavní zneužívání

Dospívající člověk se může stát obětí pohlavního zneužívání ze strany dospělého. Takovému zneužívání se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Týrání

Dospívající člověk se může stát obětí domácího násilí a hrubého, násilného zacházení. Takovému zacházení se lze bránit, a když už nastane, dá se řešit.

 


Násilí ve škole

Dospívající člověk se může stát obětí násilí i ve škole, ze strany spolužáků. Problém zvaný šikana je sice závažný, ale dá se řešit. Vždy je nejdůležitější se někomu svěřit.

 


Počítačová kriminalita

Dospívající člověk se může stát obětí počítačové a internetové kriminality. Tomu se lze bránit, a když už se něco stane, dá se to řešit.

 

Poradna, návštěvní kniha, seznam literatury

Otázky a odpovědi

Nenašel jsi na stránkách, co jsi hledal? V této poradně dostaneš odpovědi na své dotazy týkající se pohlavního dospívání a všeho, co s ním souvisí.

 

Návštěvní kniha

Do Návštěvní knihy můžete napsat svůj vlastní příspěvek. Chcete se podělit o své zkušenosti? Máte nějaký zajímavý nápad? Pokud ano, můžete vložit vlastní příspěvek.

 

Ankety a dotazníky

Na přání některých návštěvníků zde nabízím možnost hlasování v anketách na různá témata.

 

Seznam literatury

Odkazy

Knížky

Text © MUDr. Jiří Staněk, 2013 - 2018
Illustrations © Lukáš Ryholec, 2013 - 2018