archiv odpovědí – srpen 2018

17.08.2018

Dobrý den, jak se zbavit panického strachu v čekárně např. u zubaře? Co dělat, abych strach ovládl a byl tam v klidu stejně jako někde v přírodě? Strach mě vždycky přemohl. Jak udržet srdce klidné a mít stres pod kontrolou v takové situaci?

Kuba, 12 let

Milý Kubo,

Člověk se během života dostává do různých náročných situací, v nichž je vystaven stresu. Pro někoho to může být návštěva zubního lékaře, pro jiného například nějaká důležitá zkouška a podobně. Pokud jde o strach, ten není sám o sobě špatný, protože v určitých situacích pomáhá jedinci přežít. Problém nastává tehdy, když člověka zcela ovládá.
Z různých technik, jimiž lze nadměrný stres překonat, lze uvést například hluboké dýchání. V náročné situaci můžeš provést jednoduché dechové cvičení, při kterém se nejprve pomalu a zhluboka nadechneš nosem, poté na několik vteřin zadržíš dech a následně vydechneš ústy. Pro uklidnění obvykle postačí 6 až 7 hlubokých nádechů a výdechů.
Dalším prostředkem, jak se uklidnit a uvolnit, může být poslech oblíbené hudby. Jistě nikomu nebude vadit, když budeš mít v čekárně na uších sluchátka. Není důležité, zda je hudba pomalá, rychlá, tichá či hlasitá. Důležité je, aby se ti líbila a vyvolávala v tobě příjemné pocity.
Někteří lidé se uklidní pouze v případě, že mohou vykonávat nějaké pohyby. Možná, že patříš k lidem, kterým by pomohlo, kdyby se v čekárně mohli procházet. Čekárnu nebo přilehlé chodby bys však neměl opouštět a chodit někam daleko, jinak by se mohlo stát, že by ti strach nedovolil vrátit se zpátky.
Pokud jde o strach, prostředkem k jeho překonání může být jeho racionalizace, tedy rozumné vysvětlení. Až budeš mít dostatek času a klidu, zkus přemýšlet o tom, čeho konkrétně se vlastně bojíš. Například strach ze zubaře je většinou spojen s představou nepříjemných zákroků a bolesti. Avšak naprostá většina stomatologických zákroků již v dnešní době není nijak bolestivá. Navíc pacient nebo jeho rodiče mohou zubního lékaře požádat, aby zákrok provedl v lokální anestezii nebo v tzv. analgosedaci, která představuje kombinaci tlumení bolesti a vyvolání mělkého spánku, v němž však pacient (na rozdíl od celkové anestezie) dýchá sám.

16.08.2018

Jak poznám že jsem zamilovaný?

Nicolas, 13 let

Milý Nicolasi,

Zamilovanost by se projevila především tím, že bys na osobu, do níž ses zamiloval, neustále myslel. Například bys přemýšlel o tom, co dotyčná osoba asi právě dělá a jak se má. Delší vzájemné odloučení by v tobě vyvolávalo smutek (stýskalo by se ti). Dále by pro tebe bylo důležité, co si o tobě tato osoba myslí, zda se jí líbíš a podobně. Určitým znakem zamilovanosti může být i to, že se v přítomnosti dané osoby cítíš poněkud nesvůj a nervózní, protože ti velmi záleží na tom, jakým dojmem na ni zapůsobíš.
Kromě toho bys mohl pociťovat i jistou žárlivost, tedy nepříjemné pocity spojené s představou, že dotyčná osoba se věnuje ostatním chlapcům více než tobě. Snažil by ses dotyčné osobě více zalíbit a „být lepší“ než ostatní. Možná, že bys dělal i takové věci, k nimž by ses jinak nemohl odhodlat (například by ses snažil vylepšit si školní prospěch nebo více pečovat o svůj zevnějšek).
Avšak je důležité si uvědomit, že zamilovanost ještě nemusí být sama o sobě zárukou vytvoření kvalitního mezilidského vztahu. Pokud se k sobě dva lidé nehodí, mají naprosto odlišné povahy a zájmy a nedovedou se spolu domluvit ani v běžných situacích (natož v situacích náročných), samotná zamilovanost jim k navázání trvalejšího citového vztahu nepostačí.

16.08.2018

Co by se stalo, kdyby zjistili, že poruchu růstu nemám a mým přáním by bylo i přesto brát růstový hormon a získat nějakou tu výšku navíc? Co by se stalo, kdyby mi zjistili předčasnou pubertu? Když mi bylo 15, tak jsem měl P5, G4, testes 20/20 ml (podle praktického lékaře). Je to v pořádku?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

Růstový hormon slouží k léčbě dětí s poruchou růstu, které takovouto léčbu skutečně potřebují, nikoli k tomu, aby dospívající jedinec s normální tělesnou výškou získal „nějakou tu výšku navíc“. Pokud se tvoje současná tělesná výška pohybuje v rozmezí 164 až 192 cm, není k léčbě důvod. Pokud by tělesná výška nedosahovala spodní hranice uvedeného rozmezí (tj. měřil bys méně než 164 cm), bylo by možné o léčbě uvažovat, avšak vzhledem k tvému věku by její účinek byl již velmi omezený.
Předčasná puberta spočívá v nástupu prvních známek pohlavního dospívání před dovršením věku devíti let u chlapců a osmi let u dívek. V současné době již nelze zpětně prokázat, zda u tebe puberta opravdu nastoupila předčasně, alespoň pokud nemáš lékařskou zprávu (nález) o předčasném nástupu vývoje pohlavních znaků z doby, kdy ti bylo méně než 9 let.
Údaje ze zprávy od praktického lékaře z doby, kdy ti bylo 15 let, nasvědčují o konstitučním urychlení průběhu puberty přibližně o 2 roky (uvedený testikulární objem odpovídá věku 17 let). Avšak urychlení vývoje o 2 roky je stále ještě v normě a není dokladem předčasné puberty. Navíc toto mírné urychlení vývoje mohlo nastat kdykoliv v průběhu puberty, aniž by se první známky nastupujícího pohlavního zrání objevily před dovršením devátého roku věku.

16.08.2018

Dobrý den,
Je normální když můj žalud má fialovou barvu?

Jan, 12 let

Milý Jane,

Na rozdíl od kůže na jiných částech těla neobsahuje kůže na povrchu žaludu žádné kožní barvivo neboli pigment. Zbarvení povrchu žaludu tedy závisí na úrovni prokrvení tkáně, která se nachází pod povrchem. Barevný odstín žaludu může být různý, stejně jako může docházet k jeho změnám v závislosti na různých podmínkách (tělesná teplota, teplota prostředí, tlak a podobně). V úvahu připadá řada zbarvení od růžového přes nafialovělé až k mírně namodralému.

16.08.2018

Dobrý den, jak probíhá vyšetření u endokrinologa?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

Obsah a průběh vyšetření závisí na tom, s jakými obtížemi se pacient na specializované lékařské pracoviště obrací. V případě podezření na poruchu růstu se provádí rekonstrukce individuální růstové křivky na základě údajů dodaných praktickým lékařem pro děti a dorost. Podstatné je určení kostního věku na základě radiologického (rentgenového) vyšetření levé (u leváků pravé) ruky a zápěstí.
Při podezření na předčasnou či opožděnou pubertu se provádí odběr krve za účelem stanovení hladiny pohlavních hormonů, kontrola dosaženého stupně vývoje pohlavních znaků, u chlapců rovněž orchidometrie (měření objemu varlat) a u dívek stěr z pochvy. Pokud je zapotřebí provést důkladnější vyšetření vnitřních pohlavních orgánů, provádí se ultrasonografické vyšetření. U podezření na pravou (centrální) předčasnou pubertu se provádí rovněž vyšetření mozku pomocí magnetické rezonance.

16.08.2018

Dobrý den, jde sám sobě provádět orální sex?

Anonym1O, 14 let

Milý Anonyme1O,

Lidská páteř není uzpůsobena k tomu, aby se člověk mohl dotýkat ústy svých vlastních pohlavních orgánů. Takovéhoto akrobatického výkonu jsou schopni pouze jedinci s extrémně pružnou a ohebnou páteří, případně lidé, kteří se soustavně a dlouhodobě věnují gymnastice. Podle výzkumů sexuologa A. Kinseyho je schopno provádět tzv. autofelaci (tj. dráždění vlastního penisu ústy) přibližně 1% mužů.

16.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se něčím dá nahradit pěna či gel na holení.

Qw, 15 let

Milý Qw,

Jedinou alternativu k pěně či gelu na holení představuje mýdlo nanesené na tvář pomocí holicí štětky (tímto způsobem se běžně holili ještě naši dědečkové). Krátkými a rychlými pohyby štětky se z mýdla vytvoří pěna. Avšak je třeba počítat s tím, že mýdlo způsobí podráždění a nadměrné vysušení pokožky, a že pokožka bude po oholení pálit. Pro holení s ručním holicím strojkem s žiletkovými hlavicemi bych tedy přece jen doporučoval používat holicí pěnu nebo gel. Další informace najdeš na stránce „Jak se oholit“.

15.08.2018

Jak si mám nechat narůst vousy na bradě a pod nosem aby ty vousy byly pevné?

Nicolas, 13 let

Milý Nicolasi,

Růst a vývoj vousů nelze příliš urychlit, protože je dán vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Ke zvýšení síly a hustoty vousů by mohlo přispět jejich opakované oholení. Na „zázračné“ účinky různých kosmetických přípravků pro růst vousů bych však příliš nespoléhal. Je pravděpodobné, že v nejbližších měsících a letech u tebe dojde ke kýženému zesílení vousů přirozeným vývojem. Nicméně je třeba respektovat, že tělesné změny v období dospívání nemusí vždy probíhat tak rychle, jak by sis přál.

15.08.2018

Dobrý den, nevíte co znamená když mám v ušním lalůčku bulku. Přišel jsem na ní asi 2 týdny zpátky a bulka se objevila pokud vím už podruhý. Naposled asi pár let zpátky.

Lukáš, 15 let

Milý Lukáši,

Bulka pod kůží na ušním boltci může být například aterom (cysta vznikající ucpáním kožní mazové žlázy) nebo lipom (shluk tukových buněk). Pokud se bulka nezvětšuje a nezpůsobuje bolest či jiné obtíže, nevyžaduje žádný zákrok. Pokud by ti bulka vadila nebo překážela, doporučoval bych provést vyšetření na otorhinolaryngologii (ORL).

15.08.2018

Není moc brzo masturbovat ve 13 letech?

XXX, 13 let

Milý XXX,

Rozhodně není. Podle výsledků vědeckých výzkumů v oblasti sexuálního vývoje dětí a dospívajících (např. Bancroft, 2003) začíná většina dětí masturbovat již před pubertou. U dospívajícího jedince ve věku 13-ti let by tedy bylo spíše neobvyklé, kdyby dosud nezačal nemasturbovat.

15.08.2018

Můžu brát hormon na snížení GnRH? Jaký vliv na růst a pubertu by to mělo?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

U dospívajícího chlapce tvého věku již nepřipadá hormonální léčba zaměřená na snížení hladiny gonadotropinu v úvahu, a to z důvodu zdravotních rizik a nežádoucích účinků (patří k nim například gynekomastie neboli chorobné zvětšení prsních bradavek u chlapců, zvýšené zadržování sodíku v těle a porucha činnosti jater).
Důvodem k zahájení hormonální léčby (zpravidla užíváním agonistů gonadoliberinu) je předčasná puberta, k níž dochází u nepatrného množství chlapců mladších devíti let, avšak i v těchto případech se léčba obvykle ukončuje nejpozději ve věku okolo 13-ti let, poté by již mohla mít negativní dopady na zdraví pacienta.

15.08.2018

Dobrý den, proč jsem ráno o 1 cm vyšší, než večer? Jakou výšku brát jako ,,oficiální‘‘?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

Tělesná výška se v průběhu dne mění, přičemž obvyklý rozdíl představuje 1 až 2 cm (večer je tělesná výška nižší). Uvedený rozdíl je dán tím, že během dne dochází k mírnému snížení objemu tzv. meziobratlových plotének, což jsou pružné destičky z vazivové chrupavky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Jejich úkolem je tlumit nárazy, jimž je páteř vystavována během pohybů, nárazů a otřesů. Čím větší námaze jsou meziobratlové ploténky vystavovány, tím více se během dne ztenčují. naproti tomu, v noci, kdy tělo odpočívá, se ploténky vracejí do původního stavu.
Orientační měření tělesné výšky doporučuji provádět v dopoledních hodinách. Pro potřeby různých srovnávacích výzkumů, kde je zapotřebí získat přesnější výsledky měření tělesné výšky, se zpravidla provádí opakované měření během dvou po sobě následujících dnů, vždy jedno měření ráno a jedno večer. Tím se získají celkem 4 údaje (1. první den ráno, 2. první den večer, 3. druhý den ráno, 4. druhý den večer), z nichž se poté vypočítá průměr (součet všech naměřených hodnot vydělený počtem měření).

15.08.2018

Ahoj nevím jsi rady, když (...) děkuji za odpovědi

Maty, 14 let

Milý Maty,

Častá a dlouhou dobu přetrvávající erekce je v tvém věku naprosto normální a může se dostavit v podstatě kdykoliv. Důvodem je narůstající úroveň hladiny pohlavních hormonů.
K samovolnému výronu semene může dojít při silném pohlavním vzrušení i v bdělém stavu, jindy se dostavuje ve spánku. V takovém případě se označuje výrazem poluce. Není pravdou, že poluce musí být vždy nutně provázena snem erotického obsahu. Také není pravdou, že poluce se nikdy nemůže dostavit u chlapce, který pravidelně masturbuje. Rozhodující je úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi. Samovolnému výronu semene nelze nijak zabránit, stejně jako jej nelze vyvolat (právě proto, že je samo-volný).
Pokud je prádlo na potřísněném místě tuhé a jakoby „naškrobené“, jedná se skutečně o ejakulát, nikoli o moč. Je celkem pochopitelné, že skvrna od ejakulátu na prádle ti připadá nečekaně velká. Tekutina, která se rozlije nebo vsákne do látky, totiž působí jiným optickým dojmem než tekutina, která „drží pohromadě“ (podobně jako například i pár kapek krve dovede udělat na oblečení poměrně velkou skvrnu).

14.08.2018

Dobrý den,
Kdy je lepší se sprchovat-ráno nebo večer? Děkuji

Tomáš, 12 let

Milý Tomáši,

Někteří lidé dávají přednost rannímu sprchování, což zdůvodňují tím, že sprcha je po probuzení probere a občerství. Avšak rozhodně není vhodné jít večer spát nemytý, zvláště pak v ročním období, kdy dochází ke zvýšenému pocení. Hygienu celého těla bych tedy doporučoval provádět raději večer před spaním.

14.08.2018

1) Dobrý den, mám problém, že když masturbuju tak mi na penisu vystoupnou malý pupínky, který jsou na dotek tvrdý a docela to bolí když pak masturbuju dál. Začalo se mi to dít teprve dneska, ale ty pupínky na penisu mám už od malička, jsou to spíš jenom takový podkožní pupínky který vypadají spíš jako "husí kůže" je něco podobného normální nebo bych to měl nějak řešit?
2) V poslední době, se mi začalo dít i to, že se mi při masturbaci hodně zvětší žalud a tak mi nejde s předkožkou zajet až nahoru. Když to chci udělat tak na to musím tlačit a to není zrovna příjemný ale normálně s tím potíže nemám.
Děkuji za odpovědi

Lukas, 15 let

Milý Lukasi,

1) Drobné pupínky na penisu, které připomínají „husí kůži“, jsou nejspíše zduřelé (zvětšené) mazové žlázky. Zvětšení mazových žlázek v oblasti genitálu je naprosto normální a vyskytuje se přibližně u 25% mužů a chlapců. Jedná se spíše o problém kosmetický nežli zdravotní.
Pokud zduřelé mazové žlázky způsobují nepříjemné pocity při masturbaci, lze tyto obtíže zmírnit použitím vhodného lubrikačního prostředku, který přispěje ke snížení tření.
2) Zvětšení objemu žaludu může být dáno jeho zvýšeným prokrvením (v takovém případě mívá žalud i výraznější zbarvení, než v klidovém stavu). Není vyloučeno, že u tebe dosud přetrvává zúžení předkožky, avšak jedná se pouze o zúžení relativní, neboť v klidovém stavu můžeš předkožku přetahovat bez obtíží.
Při erekci a při masturbaci si předkožku přetahuj pouze tak daleko, abys necítil bolest. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému (více informací o zvlhčování najdeš na stránce „Žalud a předkožka“).

14.08.2018

Dobrý den. Často se mi motá hlava a nevím co to je. Motá se mi když jdu spát motá se mi i přes den. Co to je? Je to puberta nebo je to z těch velkých sluchátek nebo to je nemoc. Mám jít doktorovi nebo mám počkat jestli to přejde. Nemám to i z mobilu? Prosím o rychlou odpověď. Děkuji

Hlava, 12 let

Milý Hlavo,

Pocit porušené rovnováhy („motání hlavy“) může mít celou řadu příčin, avšak bez celkového vyšetření nelze konkrétní příčinu tvých obtíží určit. V úvahu připadá například nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, nedostatečné prokrvení mozku, onemocnění či porucha ústrojí rovnováhy, onemocnění nervové soustavy, nedostatečný příjem tekutin (dehydratace organismu), ale například i refrakční vada (krátkozrakost, dalekozrakost). Pokud užíváš nějaké léky, mohlo by se jednat o jejich nežádoucí účinek.
Pokud možno by ses tedy měl svěřit rodičům a navštívit praktického lékaře, který ti změří tlak a podle potřeby doporučí vyšetření u specialisty (například na kardiologii a neurologii).

14.08.2018

Dobrý den, je normální že nemám ranní erekci? Protože kluci mého věku mají ranní erekci

Filip, 15 let

Milý Filipe,

Absence (nepřítomnost) ranní erekce je v tvém věku neobvyklá. K možným příčinám patří například onemocnění krevního oběhu, nízká hladina mužských pohlavních hormonů, případně stres a vysoké psychické napětí. Pro začátek bych doporučoval navštívit praktického lékaře a nechat si změřit krevní tlak.

14.08.2018

Dobrý den, jak mám mámu odnaučit kouřit? Už dlouho mě trápí, že se její život zkrátí.

Kuba, 12 let

Milý Kubo,

Je od tebe hezké, že chceš mamince pomoci. Tvoje obavy jsou celkem oprávněné, protože kouření má řadu negativních dopadů na zdraví jedince a mimo jiné také snižuje pravděpodobnost, že se kuřák dožije vysokého věku.
Pro začátek se můžeš pokusit maminku přesvědčit o tom, aby nekouřila v tvé přítomnosti. Jistě existuje řada důvodů, proč by ti kouř v bytě měl vadit. Dítě má právo vyrůstat v pokud možno co nejzdravějším prostředí. Avšak bylo by velmi obtížné přesvědčit maminku, aby zanechala kouření úplně. Samozřejmě, že ji můžeš upozornit na určitá rizika spojená s kouřením, avšak záleží pouze na ní, aby tato rizika posoudila a sama se rozhodla, zda se jim hodlá i nadále vystavovat.
Také si můžeš vyhledat na internetu informace o možnostech léčby závislosti na kouření, například s pomocí speciálních náplastí, žvýkaček a podobně. Záleží však opět na rozhodnutí maminky, zda se rozhodne využívat tyto podpůrné přípravky.

14.08.2018

Dobrý den, je normální když v mém věku (13) už začínají růst vousy? Čím to můžu pozastavit? Nebo jak je zneviditelnit? Prý když se oholím tak bude "chlup" ještě silnější. Děkuji

David, 13 let

Milý Davide,

Některým chlapcům začínají růst vousy dříve a jiným později, což je dáno odlišnými dědičnými předpoklady a odlišným tempem vývoje. První vousky se nejčastěji objevují ve věku okolo 14-ti let, avšak ani jejich dřívější nebo pozdější nástup (± 2 roky) ještě nepředstavuje nic nenormálního.
Jakmile začnou vousy růst, jejich vývoj již nelze žádným bezpečným a spolehlivým způsobem zastavit. Odbarvování vousů vzhledem k blízkosti úst příliš nedoporučuji. Pokud ti vousy vadí nebo překážejí, můžeš se začít holit. Pravdou je, že po několikrát opakovaném oholení mohou růst vousy o něco silnější. Pokud se však již budeš holit, neměl by to být problém. Rady a doporučení týkající se holení najdeš na stránce „Jak se oholit“.

14.08.2018

Dobrý den, mám takový problém s blížící se školou. Trápí mě každý den, když je ke konci prázdnin dřív. Co mám dělat?

Petr, 13 let

Milý Petře,

Vnímání a prožívání času je ovlivněno psychickými faktory. Obavy z blížícího se začátku školního roku mohou způsobit, že vnímáš čas zrychleně. Důležité je, abys nepodléhal obavám a nemyslel stále jen na nepříjemné věci. Dostatek času věnuj odpočinku a svým oblíbeným činnostem. Pokud už myslíš na začátek školního roku, snaž se zaměřit pozornost spíše na příjemné stránky pobytu ve škole (setkání s kamarády, oblíbené předměty a podobně).

14.08.2018

Pomohl by třeba růstový hormon? Jak moc by dokázal zrychlit růst, kdyby ještě nebyly růstově štěrbiny uzavřené a trpěl bych přitom poruchou růstu? Dá se v tom případě růst ještě ,,vyvolat‘‘ podáváním růstového hormonu? Jak růstový hormon přirozeně zvýšit?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

Růstový hormon by mohl urychlit tempo růstu pouze v případě, že dosud nedošlo k uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí. Po jejich uzavření již nelze dosáhnout zvýšení postavy ani podáváním růstového hormonu. Vzhledem k tvému věku by však urychlení růstu již nebylo nijak zvlášť výrazné, tělesná výška by mohla narůst v nejlepším případě o několik centimetrů.
Možnost zvýšení hladiny růstového hormonu „přirozenou cestou“ je velmi omezená. K určitému nárůstu jeho produkce by mohl přispět dostatečně dlouhý a kvalitní spánek.

14.08.2018

Zdravím, (...) nezobrazovat

Domeček, 14 let

Milý Domečku,

Na jednu stranu je sice pochopitelné, že nechceš svoje rodiče zklamat, avšak nikdo po tobě nemůže chtít, aby sis kvůli snaze naplnit jejich očekávání zkazil život. Především by sis však neměl vyčítat něco, za co ty sám nemůžeš.

13.08.2018

Dobry den, když masturbuji a blížím se k vyvrcholení místo ejakulátu vystříkne moč. Co mám dělat? Spraví se to?

Jáne, 13 let

Milý Jáne,

Není vyloučeno, že se v tvém těle dosud nevytváří ejakulát, a tudíž ani „nemáš co“ ejakulovat. První ejakulace se u chlapců dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, u některých i později.
Únik moči během masturbace může být způsoben například náhlým uvolněním svěračů močové trubice. Jejich posílení lze dosáhnout tzv. „stop-start“ cvičením, které spočívá v zastavení a opětném spuštění proudu moči během močení. Úniku většího objemu moči se lze vyhnout i tím, že se před masturbací dojdeš vymočit. Je pravděpodobné, že s rostoucím věkem dojde k upevnění ejakulačního reflexu, a že potíže s únikem moči ustoupí.

13.08.2018

Mám problém že nemůžu doma masturbovat protože nemam nikde soukromí, v celém bytě nemáme klíč ani do jediných dveří a pokoj mám se ségrou. Děkuji za odpověď dopředu.

Luk, 14 let

Milý Luku,

Pravdou je, že vykonávání masturbace vyžaduje dostatek klidu a soukromí, protože se jedná o velmi intimní činnost. Jestliže sdílíš společný pokoj se sestrou, zbývá pro vykonávání masturbace například WC nebo koupelna, kde se vykonávají i jiné intimní činnosti, při nichž by nikdo neměl být vyrušován. V případě krajní nouze by bylo možné uvažovat i o nějakém vhodném místě mimo byt, pokud zde nehrozí riziko vyrušení cizí osobou. Nic bližšího ti však poradit nemohu, protože nevím, jaké jsou možnosti v okolí tvého bydliště.

13.08.2018

Dobrý den, mám 2 otázky
1. Může doktorka poznat že masturbuji?
2. Co mě čeká na 12ti leté prohlídce? Budou mi sahat na varlata?

Ago, 12 let

Milý Ago,

1) Při prohlídce pohlavních orgánů nelze zjistit, zda již chlapec masturbuje. Vykonávání masturbace totiž nezpůsobuje žádné změny ve vzhledu penisu.
2) Dvanáctiletá prohlídka neexistuje, protože po prohlídce ve věku 11-ti let následuje až prohlídka ve věku 13-ti let (a dále opět každé 2 roky). Obsahem preventivní prohlídky ve věku 13-ti let je rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.
Někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost provádějí v rámci preventivní prohlídky také vyšetření varlat pohmatem, jiní tuto část prohlídky vynechávají. Záleží tedy na přístupu konkrétního lékaře.

13.08.2018

Ještě jeden dotaz ohledně předchozího na pití kávy. Mám diabet od 5 let a stejně tak i bezlepkovou dietu,a chtěl bych se vás zeptat jestli právě diabet(cukrovka)nějak vadí pití kávy.

Čenda, 13 let

Milý Čendo,

Pití doma připravené kávy, která neobsahuje cukr a mléko, by ti nemělo uškodit. Avšak nedoporučuji kupovat si kávu v prodejních automatech, protože může obsahovat velké množství cukru a dalších přísad.

13.08.2018

Čo to na mojom žaludi je? (...)

Tomy, 15 let

Milý Tomy,

Jedná se o zvětšení mazových žlázek s počínající mírnou zánětlivou reakcí. Doporučuji několikrát denně oplachovat postižená místa čistou vodou. Pokud obtíže do několika dnů neustoupí, můžeš vyzkoušet některou z volně prodejných mastí, například clotrimazol. Pokud by nedošlo ke zlepšení stavu ani po dvou týdnech užívání zmíněné masti, navštiv kožního lékaře (dermatologa).

13.08.2018

Je normální když mi při erekci nejde penis přes předkožku ale v klidovém stavu to jde? Dá se tento proces nějak urychlit?

Lolbit, 15 let

Milý Lolbite,

U některých chlapců dochází k uvolňování předkožky dříve, u jiných později. Pokud lze přetáhnout předkožku v klidovém stavu a její přetahování činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení, k jehož uvolnění může dojít během dalšího růstu a vývoje penisu i bez jakéhokoliv zásahu.
Předkožku by sis při erekci neměl přetahovat násilím, aby sis nezpůsobil poranění. Přirozený proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému a jejím opatrným posunováním. Předkožku však přetahuj vždy jen tak daleko, abys necítil bolest. Podrobnější postup najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

13.08.2018

Když jsem před rokem měřil stejně jako teď (nevyrostl jsem ani o centimetr), tak je to příznak pravděpodobného konce růstu? Může se mi růst ještě zrychlit?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

Po odeznění tzv. růstového spurtu (období urychleného růstu) dochází k určitému poklesu růstové rychlosti. Avšak úplné zastavení růstu po dobu delší než 6 měsíců by již mohlo být projevem poruchy růstu. Nemusí se vždy jednat o předčasné ukončení růstu (jak jsem již uvedl, k ukončení růstu dochází uzavřením tzv. růstových štěrbin dlouhých kostí), avšak pokud jsi na základě měření v odstupu jednoho roku nezaznamenal žádný nárůst tělesné výšky, nelze tuto možnost bez vyšetření vyloučit. Vzhledem k tvým obavám by ses měl svěřit svému praktickému lékaři pro děti a dorost, který ti v případě potřeby může doporučit vyšetření na endokrinologii.

13.08.2018

Dobrý den, když někoho soud zplnoletí v 16 letech např. z důvodu uzavření manželství a ten 16 letý se do 18 let ještě stihne rozvést, tak bude zase nezletilý? Co by se stalo, kdyby se někdo ,,příliš vytahoval‘‘, že chce být plnoletý, že se už o sebe umí postarat atd., soud by ho zplnoletil a ve skutečnosti by to nezvládl? Dá se naopak zletilost oddálit (např. na 21 nebo 24 let)?

Zvědavec, 13 let

Milý Zvědavče,

Svéprávnost nabytá uzavřením manželství nezaniká ani rozvodem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné. K omezení svéprávnosti může dojít na základě rozhodnutí soudu pouze v případě, že jedinec trpí duševní poruchou, která není jen přechodná. Svéprávnost lze sice omezit, avšak plnoletého jedince nelze „zbavit plnoletosti“ ani „zvýšit“ věk dosažení plnoletosti.

13.08.2018

Dobrý den, chci se zeptat, jak mám rodičům vysvětlit, aby nešli se mnou k lékaři na preventivní prohlídku. Chci tam jít sám.

Pxxx, 17 let

Milý Pxxx,

U pacienta mladšího 18-ti let se na preventivních prohlídkách vyžaduje doprovod alespoň jednoho z rodičů. Pokud neplnoletý pacient dosáhl alespoň věku 15-ti let, může jít na prohlídku bez doprovodu pouze v případě, že jeho rodiče v přítomnosti lékaře podepíší a odevzdají písemný souhlas o poskytování péče podle zákona č.372/2011 Sb., § 35.
Souhlas musí obsahovat údaje nezletilého pacienta staršího 15-ti let, údaje jeho rodiče a údaje poskytovatele zdravotní péče. Někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost mají pro tyto účely připravený vlastní formulář. Vyplněný formulář se poté zakládá do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta.

13.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je na můj věk - 13,6 normální výška 159-160 cm. Vždy sem byl malý, v 5 letech mi chtěli píchat růstový hormon, ale pak se to spravilo a nepíchali ho. Ve 13ti letech sem docela vytáhl když před víc jak půl rokem sem mel o 10 cm méně. Tak bych se chtěl zeptat jak vysoký bych priblizne mohl byt v dospělosti a jestli budu vyšší aspoň jak 170cm. Výška mámy: 158cm , výška táty něco kolem 180cm. Předem díky za odpověď.

P, 13 let

Milý P,

Průměrná tělesná výška chlapce ve věku 13-ti let činí 160 cm. Za normální rozmezí tělesné výšky se u chlapců v tvém věku považuje 145 až 176 cm. Tvoje tělesná výška je tedy naprosto normální.
Odhad tvé předpokládané cílové výšky v dospělosti na základě dosažené výšky rodičů činí 175,5 ± 10 cm (tj. 165,5 až 185,5 cm).

13.08.2018

Dobrý den,je v 15 letech normální při erekci 13.5 cm a v klidu 8.5cm ? Přijde mi že je to málo protože tu vidím kolikrát o rok mladší lidi a mají víc. Děkuji za odpověď

Radovan, 15 let

Milý Radovane,

Uvedené rozměry penisu jsou normální a odpovídají průměrným rozměrům penisu u chlapců ve věku 15-ti let, které činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Délka penisu v klidovém stavu je u tebe dokonce mírně nadprůměrná. Rozhodně tedy nelze tvrdit, že tvůj penis je „malý“.
Avšak je docela dobře možné, že rozměry penisu u ostatních chlapců ti připadají větší. Příčinou je známý vizuální klam spočívající v tom, že předmět pozorovaný shora se vždy jeví jako menší, než stejně velký předmět pozorovaný zepředu. Zatímco na svoje pohlavní orgány se díváš shora dolů, pohlavní orgány ostatních vidíš zepředu, což je nejpravděpodobnější důvod, proč ti připadají větší. Možná, že kdybys mohl své pohlavní orgány vidět zepředu (například při pohledu do zrcadla), připadaly by ti větší.

13.08.2018

Dobrý den,
Je normální mít penis ve 12 v klidu 6 cm a v erekci 9 cm ?

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Vzhledem k tvému věku jsou rozměry tvého penisu naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci. Rozměry tvého penisu tedy plně odpovídají průměru.

13.08.2018

Dobrý den,chci se zeptat,já když si masturbuji tak vždy vystříkne málo spermií a já bych chtěl stříkat pořádně.A ještě jestli je normální že mám malý šourek ale velký žalud že nejde přetáhnout pokožka.

Bluduble, 15 let

Milý Bluduble,

Kvůli množství ejakulátu se prozatím nemusíš nijak znepokojovat, protože u dospívajících chlapců bývá objem ejakulátu nižší než u dospělých mužů (zatímco u dospělého připadá na 1 ejakulaci 2 až 5 mililitrů ejakulátu, u dospívajícího chlapce je to obvykle „jen“ 1 až 3 ml).
Velikost šourku se mění v závislosti na tělesné teplotě i na teplotě okolí. V chladu se šourek smršťuje, v horku nebo při zvýšené tělesné teplotě naopak uvolňuje. Účelem je udržování stálé teploty varlat. Menší rozměry šourku mohou být dány i menším objemem varlat (neboli testikulárním objemem). Objem varlat však lze posoudit pouze na základě vyšetření pomocí tzv. orchidometru. Nedovedu ti tedy říci, zda jsou rozměry tvého šourku a varlat vzhledem k tvému věku normální.
Obtíže při přetažení předkožky mohou být způsobeny jejím zúžením nebo konglutinací, tj. „slepením“ mezi žaludem a vnitřním listem předkožky. Větší rozměry žaludu nepředstavují problém, pokud ke zvětšení žaludu nedošlo v důsledku otoku. Případný otok lze zmírnit přikládáním studených obkladů.
Ve většině případů dochází ke spontánnímu (samovolnému) uvolnění předkožky do konce puberty. Předkožku si přetahuj pouze tak daleko, abys necítil bolest. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním vhodnou mastí či krémem. Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

13.08.2018

Dobrý den, u mě puberta začala asi v 10 letech, znamená to, že je můj kostní věk pravděpodobně dopředu? Může být u mě i opožděný vzhledem k mému věku nástupu puberty?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

Jestliže se u tebe první známky pohlavního dospívání objevily ve věku 10-ti let, nejedná se o předčasnou pubertu. U chlapců představuje hranici předčasné puberty věk 9-ti let, u dívek o 1 rok méně.
Kostní věk lze určit pouze pomocí radiologického vyšetření levé (u leváků pravé) ruky a zápěstí. Vyšetření se provádí v případě podezření na poruchu růstu (růstovou retardaci) a u jedinců s předčasnou pubertou.
Pokud tvoje tělesná výška ve věku 16-ti let dosahuje alespoň 164 cm, nejedná se o poruchu růstu. Kdybys však měl o průběhu svého růstu a dospívání jakékoliv pochybnosti, svěř se praktickému lékaři pro děti a dorost, který tě prohlédne a posoudí, zda je nutné provádět vyšetření na specializovaném pracovišti.

13.08.2018

Dobrý den,už od 11 let si dám občas bezkofeinovou kávu a když je mi 13 let myslím si že mohu pít kávu i s kofeinem. Např. 2x do týdne si dát kávu.Četl jsem si že nikde není zakázáno pít kávu ve věku od 10 let a myslím že káva nijak neubližuje protože můj rodič tvrdí že když si dám zrnkovou kávu(turka) nebo instantní že si ubližuji na zdraví přitom si myslím že káva naopak je v určitém množství tělu prospěšná. Děkuji za odpověď

Čenda, 13 let

Milý Čendo,

Kofein má v menším množství stimulační účinky (tlumí únavu a pomáhá udržovat pozornost), avšak ve větším množství může poškozovat zdraví, protože způsobuje zrychlení srdeční činnosti, překyselení žaludku či dehydrataci (odvodnění organismu), někdy též nespavost.
Za relativně bezpečnou denní dávku se pro dospělého člověka považuje 300 miligramů (= 0,3 gramu) kofeinu, což odpovídá přibližně třem šálkům středně silné kávy. Pro dospívajícího je bezpečná dávka o něco nižší. Malé děti by kávu neměly pít vůbec.
Dva šálky či kelímky kávy týdně by ti neměly uškodit, pokud netrpíš žádným onemocněním oběhové soustavy. Ke kávě bys však měl vždy vypít přinejmenším stejné množství vody, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Kávu nepij během posledních 4 hodin před uložením ke spánku. Také si hlídej, aby se tvá spotřeba kávy příliš nezvyšovala.

13.08.2018

Zdravím, vždycky když spím (spím na břiše) tak si poslintám polštář a hrozně to smrdí. Chtěl bych se zeptat jestli nemáte důvod proč slintám, popřípadě řešení nebo důvod proč (...)

TheELeave, 15 let

Milý TheELeave,

Nadměrná produkce slin ve spánku může mít různé příčiny. Často se jedná o projev omezené průchodnosti horních cest dýchacích. Vzhledem k zápachu slin však nelze vyloučit ani infekci v dutině ústní či v hrtanu. Přinejhorším by se mohlo jednat o tzv. syndrom spánkové apnoe, tj. zjednodušeně řečeno o nepravidelnost dechu během spánku. V každém případě bych doporučoval zajistit si vyšetření na ORL (otorhinolaryngologii).
V posteli se snaž dýchat nosem, nikoli ústy. Pokud možno zkus spát na zádech. Alespoň 3 hodiny před spánkem nejez, avšak je třeba dodržovat pitný režim. O možnostech léčby tvých obtíží tě bude informovat lékař, který provede otorhinolaryngologické vyšetření.

13.08.2018

Dobrý den, u kolika % chlapců je růst v 16 letech již ukončen? Když má někdo 5. stupeň vývoje, znamená to, že již neporoste? Jak se pozná biologická dospělost?

Ondra, 16 let

Milý Ondro,

U většiny chlapců probíhá růst do věku 17 až 18 let. K ukončení růstu před dosažením tohoto věku dochází přibližně u 3 až 4% chlapců.
Tělesná výška a růst postavy nejsou vázány na dosažení určitého stupně vývoje pohlavních znaků, což platí i naopak. Pouze u jedinců s pravou předčasnou pubertou existuje riziko časnějšího ukončení růstu, avšak u většiny ostatních nemusí být dosažení určitého stupně vývoje pohlavních znaků nutně spojeno s ukončením růstu.
Pro posouzení biologické dospělosti je rozhodujícím kritériem stupeň vývoje kostí (skeletální zralost). Jediným spolehlivým znakem, jímž lze dosažení biologické dospělosti prokázat, je uzavření tzv. růstových štěrbin. Kostní věk lze určit na základě radiologického (rentgenového) vyšetření.

12.08.2018

Dobrý den,
Vím ze to sem nepatří, ale jsem si jist ze byste mi poradili. Rad bych se zeptal co a k čemu jsou hormony TH a TSH? Jestli je pravda ze hypothalamus ovlivňuje hypofýzu a zda může při přílišnému vyplavování adrenalinu nastat zástava srdce? Mnohokrát dekuji za odpovědi

:-) , 12 let

Milý :-) ,

1) Hormony plní úlohu jakýchsi „chemických poslů“, protože dovedou ovlivňovat činnost nejrůznějších tkání a orgánů v lidském těle. TSH (tyreotropní hormon) se tvoří v hypofýze a stimuluje tvorbu hormonů štítné žlázy. Samotné hormony štítné žlázy (tyroxin a trijodthyronin) ovlivňují látkovou přeměnu cukrů, tuků i bílkovin a jejich přiměřené množství je nezbytně nutné pro správnou funkci většiny orgánů a tkání v těle.
2) Hypofýza neboli podvěsek mozkový je drobná, avšak nesmírně významná žláza, která řídí činnost všech ostatních žláz s vnitřní sekrecí. Probíhá v ní tvorba několika různých hormonů, k nimž patří například i růstový hormon.
Hypothalamus je část mozku, která se podílí na řízení celé řady významných funkcí organismu. Má zásadní význam pro regulaci tělesné teploty, dále reguluje srdeční činnost, vyvolává pocity hladu a žízně, ovlivňuje produkci hormonů a má zásadní význam pro rozmnožování. Hormony hypothalamu jsou funkčně nadřazeny hormonům hypofýzy. Zjednodušeně řečeno, hypothalamus dává hypofýze „pokyny“ k tomu, aby produkovala svoje vlastní hormony, které poté dávají obdobné „pokyny“ dalším orgánům, v nichž rovněž probíhá tvorba hormonů.
3) Hormon adrenalin se tvoří v nadledvinách a jeho úlohou je příprava organismu na zvýšenou zátěž. Adrenalin přispívá k vyššímu zásobení mozku a svalů kyslíkem a glukózou (cukrem). Tím umožňuje „rychlou mobilizaci sil“ potřebných k tomu, aby se organismus se zvýšenou zátěží vypořádal a překonal situaci, která pro něj představuje ohrožení. Zjednodušeně řečeno, působení adrenalinu zvyšuje schopnost rychlého útěku či útoku v případě ohrožení života. Působením adrenalinu dochází mimo jiné ke zvýšení krevního tlaku a svalového napětí.
Hladina adrenalinu narůstá s tím, jak narůstá stres. Čím vyšší je hladina adrenalinu, tím více se tělo soustředí na zajištění základních funkcí, které mají rozhodující význam pro přežití, zatímco vše ostatní („méně důležité“) musí jít stranou. Zatímco životně důležité orgány (mozek, srdce, plíce, játra, ledviny) se působením adrenalinu více prokrvují, u jiných částí těla se prokrvení snižuje.
Samozřejmě, že extrémně vysoká hladina adrenalinu může organismus naopak poškodit, ba dokonce způsobit kolaps a ohrozit život. Avšak právě z tohoto důvodu se v těle tvoří i takové látky, které dovedou účinky adrenalinu tlumit. Jedná se o tzv. sympatolytika a beta-blokátory. V medicíně se tyto látky využívají k léčbě některých onemocnění, například vysokého krevního tlaku.

12.08.2018

Můžu prodávat věci které sám vyrobím?

Medvídek, 16 let

Milý Medvídku,

Pokud by ses chtěl soustavně zabývat podnikatelskou činností, například výrobou a prodejem nějakého zboží, musel bys požádat soud o přiznání svéprávnosti. Mladistvému, který ještě nedosáhl věku 18-ti let, ale již dosáhl alespoň věku 16-ti let, může soud přiznat svéprávnost se souhlasem rodičů, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarávat si svoje záležitosti.
Samozřejmě, že ti nikdo nemůže bránit, když čas od času vyrobíš nějakou drobnost, kterou poté někomu nabídneš ke koupi za přiměřenou cenu. Nemělo by se však jednat o dlouhodobou a systematickou činnost, která je zaměřena na realizaci zisku. Taková činnost by již naplňovala znaky podnikání, které je však určeno pouze osobám plnoletým nebo těm, kterým soud přiznal svéprávnost.

12.08.2018

Dobrý den, můj penis není pohlavně dospělý (tudíž vypadá jako u menších kluků), ale ochlupení roste v pořádku. Znamená to, že mám opožděnou pubertu a nebo dokonce, že mi tento stav tak zůstane napořád?

Qwe, 15 let

Milý Qwe,

Vzhledem k tomu, že již došlo k rozvoji některých sekundárních pohlavních znaků (například pubického ochlupení), u tebe puberta již začala. Vývoj různých tělesných znaků může v období dospívání probíhat různým tempem, a tudíž nelze vyloučit, že růst a vývoj penisu u tebe probíhá pomalejším tempem, než vývoj jiných tělesných znaků.
Pokud se nejedná přímo o tzv. mikropenis (jehož délka při erekci by ve věku 15-ti let dosahovala pouze 5,2 cm nebo méně) nebo zanořený penis, není třeba se kvůli rozměrům či vzhledu penisu nijak znepokojovat. Růst a vývoj penisu je sice u většiny chlapců či mladých mužů ukončen ve věku 18-ti let, avšak v některých případech pokračuje až do věku 19 - 21 let.

12.08.2018

(...)

$&£, 15 let

Milý $&£,

Popisovaná činnost sice není ze zdravotního hlediska nijak zvlášť prospěšná, ale ani vysloveně škodlivá. Pokud ti nezpůsobuje žádnou bolest, mělo by být vše v pořádku.

12.08.2018

Ahoj, příští školní rok nastupuji na jinou školu a mám jít k doktorovi na nějakou prohlídku co mi tam bude dělat?

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Nejspíše se jedná o lékařskou prohlídku pro uchazeče o studium na střední škole dle vyhlášky č. 79/2013 Sb. Tato prohlídka se vykonává před podáním přihlášky ke vzdělávání v příslušném oboru, případně též před prvním zařazením žáka či studenta na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, což se týká zejména středních odborných škol a odborných učilišť.
Obsahem lékařské prohlídky je rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech a dále základní vyšetření (včetně vyšetření zraku a sluchu), které se doplňuje o další vyšetření v případě, že to vyžadují pracovní podmínky, jimž má být žák nebo student vystaven během praktického vyučování nebo praktické přípravy (neboli „praxe“). Obsah prohlídky tedy do značné míry závisí na povaze příslušného oboru vzdělávání.

11.08.2018

Prodávají se kondomy i v drogeriích?

Pinďa, 14 let

Milý Pinďo,

Ano, kondomy lze zakoupit v drogerii, ale také v lékárně, ve většině supermarketů, případně i ve speciálních prodejních automatech, které bývají umístěny například na veřejných toaletách.

11.08.2018

Dobrý den,
Občas po masturbaci musím chodit několikrát na záchod. Cítím jakoby tlak v močové trubici (jako by v ní byla moč nebo sperma). Toto nastává jenom po masturbaci. Když už jdu na záchod tak vymočím jen pár kapek normální moči a ten nepříjemný pocit pokračuje dál. Mám zajít k lékaři? Je to problém se svaly okolo penisu? Předem děkuji za odpověď.

Brumík, 14 let

Milý Brumíku,

Pocit tlaku v močové trubici po ejakulaci může být projevem zvýšeného prokrvení sliznice na vnitřní straně močové trubice během sexuálních aktivit (včetně masturbace), nejedná se však o nic závažného. Nelze vyloučit, že nepříjemné pocity po ejakulaci souvisí i s nedostatečným zvlhčením močové trubice před ejakulací, avšak není vyloučeno, že tyto obtíže jsou pouze přechodné, a že během dalšího vývoje ustoupí. O projev infekčního onemocnění vývodných cest močových se nejspíše nejedná, protože v takovém případě by se časté nucení na moč a nepříjemné pocity mohly dostavovat nejen po ejakulaci, ale kdykoliv během dne.

11.08.2018

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat jestli je v pořádku mít v 14-ti letech penis v klidu 11cm a při erekci 14-15cm

Adrean, 14 let

Milý Adreane,

Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Délka penisu při erekci je tedy u tebe průměrná, délka v klidovém stavu nadprůměrná. Relativně malý rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci je nejspíše dán nízkou pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn, nejedná se však o žádnou vadu či poruchu. Rozměry tvého penisu jsou tedy v naprostém pořádku.

11.08.2018

Můžu se venku svléknout do naha a pracovat nahý na zahrádce v hlíně?

Medvídek, 16 let

Milý Medvídku,

Především je třeba vzít v úvahu, zda bys měl na zahrádce dostatek soukromí. Pokud je na zahrádku vidět z nějakého veřejně přístupného místa a ty bys měl během práce na zahrádce obnažený genitál, mohl by ses dopustit přestupku proti veřejnému pořádku tím, že bys vzbudil veřejné pohoršení (dle zák. č. 251/2016 Sb., §5, odst. 1, písm. e). Vzhledem k tomu, že jsi již dosáhl věkové hranice 15-ti let, bys byl za spáchání přestupku odpovědný a mohla by ti za něj být uložena pokuta. Pokud na zahrádku z žádného veřejně přístupného místa vidět není, nemusíš se obávat, že bys vzbuzoval veřejné pohoršení. Nicméně vzhledem k horkému počasí bys neměl příliš dlouho procovat na přímém slunci a měl by sis zajistit dostatečný příjem tekutin bez ohledu na to, zda budeš na zahrádce pracovat nahý nebo (alespoň částečně) oblečený. Pokud už musíš pracovat na přímém slunci, vezmi si alespoň nějakou pokrývku hlavy, například čepici s kšiltem.

10.08.2018

Dobrý den je možné ,že mi nejde přetáhnout předkožka když mam suchý žalud a když si třeba zvlhčím žalud díky slinám tak mi jde přetáhnout je to vůbec možné ?

Pepek, 14 let

Milý Pepku,

Je pravdou, že díky zvlhčení dochází ke snížení tření mezi dvěma povrchy (tedy například mezi povrchem žaludu a vnitřního listu předkožky), což může usnadnit přetažení předkožky přes žalud. Avšak účinnějším způsobem, jak žalud zvlhčit, by bylo nanesení pleťového krému. Sliny jsou totiž řídké a rychle vysychají.

10.08.2018

Dobrý den, co by se stalo, kdybych ochutnal vlastní sperma/tekutinu? Je to nechutné? Může se mi něco stát? Je divné o tom přemýšlet. :/

Max12, 14 let

Milý Maxi12,

Sperma sice není určeno ke konzumaci, avšak samo o sobě není nijak zdravotně závadné, pokud nepochází od pohlavně nakažené osoby.
Podstatnou část objemu spermatu tvoří voda (u dospívajících jedinců činí podíl vody na objemu ejakulátu 95 až 99%), zbývající část je tvořena převážně bílkovinami. Sperma obsahuje i malé množství vápníku, vitaminu C, zinku, sodíku, kyseliny citronové a fruktózy (jednoduchého cukru).
Nevidím sice důvod, proč bys měl vlastní sperma ochutnávat (napadá mne snad jedině zvědavost), nicméně se nemusíš obávat, že by ti přijetí vlastního spermatu ústy způsobilo nějaké zdravotní potíže.

10.08.2018

Dobrý den, probíhá puberta v zimě pomaleji, než v létě? Je v létě hladina testosteronu a jiných hormonů (kortizolu, růstového hormonu, adrenalinu atd.) vyšší, než v zimě?
Jak se nejlépe chránit před vedrem? I ve stínu se před teplem moc neschovám. Motá se mi hlava a je mi zle při dlouhodobém vedru.

Zvědavec, 13 let

Milý Zvědavče,

Produkce pohlavních hormonů se sice přes zimu mírně snižuje, avšak rozdíl není nijak zvlášť vysoký. Zajímavé je, že výkyvy hladiny testosteronu v závislosti na ročním období zaznamenali vědci spíše v zemích s drsnějšími klimatickými podmínkami, například v Norsku.
Výraznější zpomalení růstu v zimních měsících se týká spíše některých živočišných druhů, zejména těch, kteří v zimě hibernují (tj. upadají do zimního spánku).
Pravdou je, že řada lidí snáší extrémně horké počasí obtížně. Pokud možno bys měl především dodržovat pitný režim a zajistit si dostatečný příjem tekutin. Naopak konzumaci tučných nebo kořeněných jídel je vhodné omezit. Dále je vhodné se vyhýbat fyzicky namáhavým činnostem a omezit pobyt na přímém slunci.
Kromě toho doporučuji nosit jen lehké oblečení (tričko, trenýrky, pokud možno vyrobené ze 100% bavlny). Pokud je ti přesto horko, můžeš doma chodit pouze ve spodním prádle, jestliže to nevadí dalším členům domácnosti. Ochladit se můžeš pomocí mokrého ručníku přiloženého k zátylku. Spát můžeš při otevřeném nebo alespoň pootevřeném okně, protože během noci teploty klesají.

10.08.2018

Dobrý den, proč, když lze určit sexuální preferenci od 16 let, tak mě pořád vzrušuje všechno možné jako dřív? Záleží na psychickém (mentálnímu) věku?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Ve věku 16-ti let se obvykle začíná stabilizovat hormonální hladina, což vede ke snížení sexuální reaktivity (zjednodušeně řečeno, jedinec přestává reagovat na některé z podnětů, na něž dříve reagoval). Věková hranice 16-ti let je všeobecně respektována z hlediska určení sexuální orientace i pro potřeby diagnostiky případných sexuálních parafilií (neboli deviací). Již delší dobu se v odborných kruzích zvažuje zvýšení uvedené věkové hranice na 18 let, avšak věková hranice 16 let je dosud uznávána.
Pravdou je, že i někteří jedinci starší 16-ti let mohou být natolik pohlavně vzrušiví, že reagují na poměrně širokou škálu podnětů. Navíc ani sexuální chování jedince nemusí být vždy v plném souladu s jeho sexuální orientací (například podle výzkumu T. Tullochové a M. Kaufmanové z roku 2013 je podíl jedinců ve věku 15 až 19 let, kteří měli za poslední rok sexuální kontakt s osobou téhož pohlaví, přibližně třikrát vyšší než podíl homosexuálně orientovaných jedinců).
K problematice sexuální orientace jedinců ve věkovém období tzv. „pozdní adolescence“ (tj. přibližně ve věku 17 až 19, v širším pojetí 16 až 20 let) je tedy třeba přistupovat citlivě a brát v úvahu jistá specifika této věkové skupiny nacházející se na pomezí dospívání a dospělosti.

10.08.2018

Dobrý den jak to ,že mi jde jednou přetáhnout předkožka skoro celá (zbývá třeba 20mm) a pak zase nejde jde třeba jen do třetiny?

Jakub, 14 let

Milý Jakube,

Nejspíše se jedná pouze o relativní zúžení předkožky, které se v naprosté většině případů upraví spontánně (tj. samovolně) do konce puberty.
Nicméně není vyloučeno, že obtíže při přetahování předkožky mohou být způsobeny jejím předchozím zjizvením. V takovém případě může dojít k dočasnému „roztažení“ zúženého prstence předkožky, avšak po určité době se zjizvená tkáň opět smršťuje, což přetahování předkožky opět znesnadňuje.
Tzv. jizevnatou fimózu bys poznal podle jizviček, které vedou kolmo k prstenci předkožky. Naproti tomu rýhy, které probíhají rovnoběžně s prstencem předkožky, jsou naprosto normální.
Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému. Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

10.08.2018

Je pravda, že při pití vody z kohoutku může být průjem? Jak to?

Ferin, 13 let

Milý Ferine,

Voda, která je dodávána do domácností, je zdravotně nezávadná a její kvalita je kontrolována několikrát denně (na rozdíl od balené vody, jejíž kvalita je kontrolována pouze během výroby, nikoli však během skladování, které může trvat i několik měsíců). Avšak kvalita vody, kterou si uživatel natočí „z kohoutku“ ve svém bytě, může být ovlivněna stavem potrubí, které se nachází přímo v domě nebo v bytě, což dodavatel vody nemůže ovlivnit. Pokud je domovní potrubí ve špatném stavu a usazují se v něm mikrobi, může se stát, že i kvalitní a zdravotně nezávadná voda z vodárny se v tomto potrubí kontaminuje. Za stav potrubí v domě odpovídá majitel objektu.

10.08.2018

Dobrý den, mám takový problém. V matrice zapsané chybné datum narození. V rodném listě mám správné datum. Jak prokázat skutečné datum narození a nechat si ho v matrice přepsat? Stačí mi k tomu rodný list? Mám u sebe doma ještě zprávu z nemocnice, kde jsem se narodil (je tam správné datum a čas narození, informace o tom, jak porod proběhl atd.). Mám to řešit na úřadu města, ve kterém jsem se narodil nebo stačí dojít na úřad města, ve kterém bydlím? Mám změněný trvalý pobyt.

Kluk, 18 let

Milý Kluku,

Pokud se datum narození v rodném listu nebo jiném dokumentu liší od data narození v matrice, platí údaj uvedený v matrice (viz zákon č. 301/2000, § 58). Opravu data narození v matrice lze provést pouze v případě, že občan nebo jeho zákonný zástupce prokáže jiné datum narození. Pro tento účel je třeba předložit zprávu ze zdravotnického zařízení (porodnice), kde se dítě narodilo. Pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení, vydá zprávu lékař, který dítěti jako první poskytl zdravotní péči.
Se žádostí o opravu chybného údaje je třeba se obrátit na matriční úřad obce (města, městské části), kde se dítě narodilo.

09.08.2018

Zdravím, už třetím dnem mám horečky (nejvíce 39°C) a bolí mě hlava na zátylku a temeni, ale jenom když s hlavou nějak více zahýbu. Taky mám křeče v zádech, především na bedrech a v oblasti kolem lopatek+ dost zablokovanou krční páteř, prášky vždycky srazí teplotu, která se pak za chvíli stejně zase objeví a od bolesti hlavy nepomáhají. Myslím, že za to může to horko, v posledních dnech až 33°C. Nebo myslíte, že by to mohlo pramenit z psychiky? Zažil jsem před týdnem velké zklamání, které mě dost vzalo. Odmítla mě holka a byl jsem z toho dost špatný ještě dva dny, pak už to bylo lepší, ale větší zklamání jsem v životě nezažil. Myslíte, že by to mohla být jedna z příčin mých problémů. Popř. Co mám dělat, navštívil jsem i lékaře, ten mi řekl, že to mám vyležet.

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

Přestože ke vzniku horečky mohou přispívat i psychogenní vlivy, vzhledem k současně se vyskytujícím bolestem zad a krční páteře lze usuzovat spíše na virové infekční onemocnění, které se zdaleka nemusí dostavovat pouze v zimním období.
Samozřejmě, že psychický stav má vliv na průběh jakéhokoliv onemocnění. Kromě běžných režimových opatření (klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin) a užívání volně prodejných léků na tlumení bolesti či vitaminových doplňků stravy bych proto doporučoval, abys svoje myšlenky zaměřil pokud možno na nějaké příjemné téma. Odmítnutí ze strany dívky sice představuje značnou psychickou zátěž, avšak bylo by škoda, kdyby ses trápil kvůli někomu, kdo nejspíš nedovede ocenit tvoje kladné vlastnosti, kterých máš jistě celou řadu. Během nemoci, ale i po jejím odeznění, se o sebe snaž pečovat a chovat se k sobě hezky. Až ti bude lépe, můžeš se zkusit sblížit s nějakou jinou dívkou.
Ještě dodávám, že při horečkách okolo 39°C a výše je u mužů a chlapců vhodné napomáhat udržování stálé teploty varlat přikládáním chladivých obkladů a zajistit tak jejich správnou funkci.

09.08.2018

Dobrý den,
Narazil jsem na ,,růstové grafy”. A napadlo mě zda nejsou tyto grafy zavádějící, jelikož dle mého názoru může vyšší výšku v daném věku ovlivnit dřívější akcelerace růstu. Prosím uveďte mi to na pravou míru. Dekuji

???, 12 let

Milý ???,

Při zpracovávání percentilových růstových grafů se využívá reprezentativní vzorek populace, v němž jsou zastoupeni mimo jiné i jedinci s růstovou akcelerací (urychlením růstu) či naopak s růstovou retardací (zpomalením růstu). Obě uvedené varianty jsou tedy v růstových grafech zahrnuty.
Percentilový růstový graf poskytuje informaci o tom, jak velký podíl (jinak řečeno „kolik procent“) jedinců téhož věku má nižší nebo vyšší tělesnou výšku, než jedinec, jehož výška je posuzována. Nic víc a nic méně. Z tohoto hlediska růstové grafy zavádějící nejsou, protože opravdu poskytují informaci o tom, zda je posuzovaný jedinec vyšší nebo nižší než většina jeho vrstevníků stejného věku a pohlaví.

09.08.2018

Dobrý den,
Nedávno jsem oslavil 13. narozeniny ale penis mi pořád ještě neroste je to normální?

Školák, 13 let

Milý Školáku,

K prvnímu výraznějšímu růstu rozměrů penisu dochází nejčastěji ve věku 12 až 13 let. Avšak u některých chlapců může zvětšování penisu začít i dříve nebo později.
Je velmi pravděpodobné, že k růstu penisu u tebe dojde již v nejbližších měsících, nejpozději v nejbližších letech. Pouze v případě, že by rozměry tvých pohlavních orgánů zůstávaly i po dovršení věku 15-ti let stále stejné jako v dětství, by bylo vhodné zajistit si vyšetření na endokrinologii (poukaz na vyšetření vydá v případě potřeby praktický lékař pro děti a dorost).

09.08.2018

Proč je tak příjemné když masturbaci (...) dělá někdo jiný a proč je to tak zvláštní pocit když masturbuje někomu jinému?

$&£, 15 let

Milý $&£,

Při masturbaci dochází k dráždění nervových zakončení pohlavních orgánů, což vede k navození příjemných pocitů. Zatímco někteří lidé uvádějí, že vzájemná masturbace je jim příjemnější než běžná masturbace vykonávaná na sobě samém, jiní raději masturbují sami.
Vzájemná masturbace však již představuje párovou sexuální aktivitu. Rozdíl mezi masturbací a vzájemnou masturbací spočívá především v tělesném kontaktu s blízkou osobou, což už samo o sobě může vést k většímu pocitu uspokojení. Rozdíl tedy spočívá spíše v psychické a sociální (sociálně vztahové) rovině.

09.08.2018

Proč musím mít oholené chlupy když jdu na obřízku?

Mireček, 17 let

Milý Mirečku,

Holení ochlupení v operačním poli a jeho blízkém okolí se před chirurgickými výkony provádí nejen z hygienických důvodů, ale především proto, aby chlupy nepadaly do rány (vypadnutí chlupu během operace nelze nikdy vyloučit).
Podstupování cirkumcize (obřízky) však příliš nedoporučuji, protože při ní dochází k odstranění tkáně, která mimo jiné představuje 50 až 70% kožního pokryvu penisu a obsahuje 10 000 až 20 000 nervových zakončení. Pokud lékař trvá na provedení chirurgického zákroku a nejedná-li se přímo o vzácné autoimunitní onemocnění LSA/BXO (lichen sclerosus et atrophicus / balanitis xerotica obliterans), při němž je cirkumcize opravdu nutná, by bylo vhodné uvažovat alespoň o nějakém méně radikálním zákroku, například dorzální discizi.

09.08.2018

(...)

Kryštof, 15 let

Milý Kryštofe,

Nechráněný pohlavní styk je z hlediska přenosu pohlavních nemocí vždy rizikový, a to pro oba partnery. Obzvláště velké riziko přenosu infekčních onemocnění (včetně pohlavních nemocí) hrozí při náhodném sexuálním kontaktu s osobou, kterou dobře neznáš.
Pokud máš podezření, že ses nakazil nějakou pohlavní nemocí (například se u tebe v nejbližších několika týdnech objeví různé „vyrážky“ nebo puchýřky na genitálu), navštiv dermatovenerologické pracoviště (oddělení kožních a pohlavních nemocí).

09.08.2018

Dobrý den,
Chci se zeptat, jestli jsou vhodné aplikace typu (...) Můj kamarád tuhle aplikaci používá a musím říct, že už nějaké ty svaly má. Také je ale možné, že je to kvůli hormonům, protože je starší než já. Děkuji za odpověď.

Pepík z Brna, skoro 12 let

Milý Pepíku z Brna,

Především je třeba brát v úvahu, že většina podobných programů je určena pro dospělé, nikoli pro dospívající. Intenzivní cvičení v rozsahu, který je pro dospělého člověka ještě přípustný, může pro dospívajícího představovat již nadměrnou zátěž, v jejímž důsledku by mohlo dojít například k poškození kloubů.
Pokud chceš vykonávat posilovací cviky, měl by ses omezit pouze na cviky s vlastní vahou (například kliky, dřepy, sedy-lehy a podobně) a vykonávat tyto cviky v přiměřeném rozsahu, tedy v sestavách po deseti (později po dvaceti) provedeních, nejvýše však pět sestav denně.

09.08.2018

Jenom že ta dívka co mě šikanuje je moje kamarádka a Já jí nechci ublížit

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Nikdo od tebe nevyžaduje, abys dívce ubližoval. Rozhodně bys však neměl připustit, aby ubližovala ona tobě. Pokud ti někdo ubližuje, nevidím nic špatného na tom, když se obrátíš s prosbou o pomoc na dospělou osobu, například na rodiče. Nejde přece o to, aby dotyčné dívce někdo „ublížil“, nýbrž o to, aby ti přestala vyhrožovat násilím.

09.08.2018

Může se sama od sebe během puberty změnit sexuální orientace?

Nwm, 13 let

Milý Nwm,

Sexuální orientace má vrozený základ a nelze ji měnit. Neexistuje žádný spolehlivý a bezpečný způsob, jak „změnit“ sexuální orientaci jedince, přičemž všechny významné světové profesní organizace sexuologů a psychiatrů přijaly prohlášení, v němž před podobnými snahami důrazně varují. Avšak v období dospívání nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Navíc dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné (tedy i vrstevník téhož pohlaví), aniž by se muselo nutně jednat o projev té či oné sexuální orientace. Kvůli sexuální orientaci se tedy nemusíš nijak trápit.

08.08.2018

Dobrý den, dědičnost velikosti penisu a nástupu pohlavní puberty se odvíjí podle mého otce?

Bmw, 15 let

Milý Bmw,

Rozměry penisu jsou dány mimo jiné i vrozenými předpoklady, k nimž patří zejména pružnost závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Pružnost vazů však představuje obecnou vlastnost, která není vázána na pohlaví. Samozřejmě netvrdím, že chlapec může mít „penis po mamince“, avšak některé tělesné znaky jsou dědičné v mužské i ženské linii.
Avšak ne každý dědičný znak se nutně musí projevit v každé následující generaci. Může trvat i několik generací, než se určitý dědičný znak projeví. Z tohoto důvodu se mohou rozměry penisu u otce a syna lišit, i když už je syn dospělý a plně vyvinutý.
Také nástup puberty je do určité míry podmíněn dědičnými předpoklady, avšak určitou roli má i působení vnějšího prostředí. Proto je docela dobře možné, že u potomka může puberta nastoupit v dřívějším nebo naopak pozdějším věku, než v jakém kdysi nastoupila u jeho rodičů.

08.08.2018

Dobrý den, reaguji na vaši odpověď z 8.8 18 (Je možné mít pohlavní styk když penis není takto vyvinutý) Děkuji za odpověď.

Blob6, 15 let

Milý Bolbe6,

Podstatné je, aby při pohlavním styku nedošlo k násilnému stržení zúžené předkožky za žalud. Při použití dostatečně úzkého kondomu, jímž lze předkožku fixovat v poloze na žaludu, by však ani zúžení předkožky, ani její „slepení“ nemělo být překážkou uskutečnění pohlavního styku. Pokud bys však při pohlavním styku přece jen cítil bolest, měl bys jej přerušit a věnovat se nějaké jiné sexuální aktivitě. Problém by mohlo představovat výraznější zanoření penisu (viz odpověď na tvůj dotaz ze dne 04.08.2018), protože na zanořeném penisu by kondom nemusel dobře držet (mohl by sklouzávat).
Nicméně je docela dobře možné, že k vyřešení tvých současných problémů (tedy k uvolnění zúžené či „slepené“ předkožky a k omezení nadměrné vrstvy tuku v oblasti podbřišku a spodní části břicha) dojde dříve, než zahájíš pohlavní život, tj. přistoupíš k vykonávání párových sexuálních aktivit.

08.08.2018

Dobrý den, jak urychlit růst vousů? Protože všem klukům už jdou vousy vidět ale mě ne. (Pár vousů mám, ale strašně málo)

Jaroslav, 13 let

Milý Jaroslave,

Růst vousů může být u chlapců zahájen v různém věku. Značnou roli při tom hraje nejen dosažený stupeň tělesného vývoje, ale i dědičné předpoklady, které nelze ovlivnit. Právě z důvodu rozdílných dědičných předpokladů se u některých chlapců objevují první vousy dříve (například již na počátku puberty), zatímco u jiných později (třeba až na jejím konci, nebo dokonce až na počátku dospělosti), což nelze dost dobře ovlivnit.

08.08.2018

Je dobré testovat nebo zkoušet nové věci se svým penisem?

Ten co se zeptat, 15 let

Milý Ten co se zeptat,

Nejsem si jistý, jaké nové věci máš na mysli, nicméně s penisem vykonávej pokud možno pouze takovou manipulaci, která není nijak bolestivá. Jakmile bys začal pociťovat bolest, znamenalo by to, že daný způsob manipulace s penisem by mohl způsobit jeho poškození. Především rozhodně nedoporučuji zavádění penisu do různých umělých předmětů, a to z důvodu rizika poranění.

08.08.2018

Když se podívám na kluka,mám úzkost. Když někam jdu,dívám se po obou pohlavích a vlastně moc nedokážu určit kdo se mi líbí víc. Donedávna jsem to vůbec neřešil,miloval jsem holky a nikdy jsem nepomyslel na kluky. Nemůže to být hormonama nebo jsem bisexuál? Děkuji za odpověď.

?, 13 let

Milý ?,

Zájem o vrstevníky téhož pohlaví je v období dospívání stejně běžný, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví. Pocity úzkosti, které se u tebe dostavují při pohledu na vrstevníky téhož pohlaví, mohou být projevem tvých obav ohledně vlastní sexuální orientace. Avšak takovéto obavy jsou naprosto zbytečné, neboť u dospívajícího jedince nelze sexuální orientaci spolehlivě prokázat.
V naprosté většině případů není náklonnost dospívajícího jedince k vrstevníkovi téhož pohlaví projevem homosexuální orientace. Důležité je, abys nepodléhal tzv. internalizované homofobii, tedy strachu z vlastních „projevů“ homosexuality, ať již skutečných nebo jen domnělých. Přehnané obavy by tě mohly přivést do sociální izolace („pro jistotu“ by ses vyhýbal jakémukoliv kontaktu s vrstevníky) a vést ke vzniku různých duševních poruch (například deprese nebo úzkostné poruchy).
Ať už je tedy míra tvých sympatií vůči příslušníkům jednoho nebo druhého pohlaví jakákoliv, sám před sebou by sis neměl své pocity vyčítat, nebo se kvůli nim dokonce vyhýbat běžné komunikaci s ostatními lidmi.

08.08.2018

Mohu k masturbaci používat slunečnicový, řepkový nebo nějaký rostlinný olej?

Jirka, 13 let

Milý Jirko,

Používání řepkového oleje nedoporučuji z důvodu rizika alergie na kyselinu erukovou. Ani ostatní potravinářské oleje nejsou vhodnou náhražkou lubrikačního gelu, a to z důvodu své nízké hustoty. Pokud se přece jen rozhodneš olej použít, měl bys jej nejprve vyzkoušet ve velmi malém množství a sledovat, jak na něj bude povrch tvého těla reagovat. Avšak lubrikační účinky potravinářských olejů jsou jen velmi omezené.

08.08.2018

Dobrý den, chci se zeptat, doktorka rozhodla že budu chodit na injekce penicilínu (5x). Je pravda, že jsou bolestivé? Jo a kam se píchají? Díky.

Maxix, 17 let

Milý Maxiku,

Injekční podávání antibiotik se volí v případě, že je třeba dosáhnout jejich rychlejšího účinku. Způsob podání závisí na konkrétním druhu penicilinu, přičemž v úvahu připadá jak aplikace do žíly (týká se benzylpenicilinu, ampicilinu, amoxicilinu a oxacilinu), tak do svalu, zpravidla hýžďového (týká se prokain-benzylpenicilinu a benzathin-benzylpenicilinu). Po dobu 20 minut po podání se musí pacient sledovat z důvodu možné alergické reakce.
Injekční podávání penicilinu do svalu je považováno za bolestivé, avšak velikost pociťované bolesti se individuálně liší. Často je to právě strach z bolesti, v jehož důsledku dochází u pacienta ke stahování svalů, což bolestivost injekce do svalu již samo o sobě zvyšuje. Před aplikací injekce by ses tedy měl pokud možno uvolnit a myslet na něco příjemného, nikoli na to, že dostaneš injekci.

08.08.2018

Dobrý den, dnes ráno jsem si normálně zašel na záchod, vyčůral jsem se, spláchl, ale cestou z WC do koupelny jsem ucítil, že mám nějaký divný pocit v penisu. Po chvilce se mi začalo chtít čurat zase, ale výčural jsem jenom 4 kapičky a ulevilo se mi. Ale ne na dlouho - Když jsem vycházel z WC, zase se ten divný pocit vrátil do penisu a zase jsem měl pocit, že potřebuju čůrat a tentokrát mě i pálilo v močové trubici. Takhle to je pořád dokola. Už se mi to děje podruhé, takže vím, že to max do 12 hodin přejde, ale co by to mohlo být? Je mi divné chodit pořád na záchod, natož když je mamka doma. Děkuji

Giko, 14 let

Milý Giko,

Popsané příznaky (časté nucení na moč, pálení močové trubice) odpovídají infekčnímu onemocnění vývodných cest močových. Při tomto onemocnění je třeba dodržovat klidový režim a zajistit si dostatečný příjem tekutin. Infekční onemocnění vývodných cest močových se léčí antibiotiky, která se vydávají pouze na lékařský předpis. Pokud možno co nejdříve tedy navštiv svého praktického lékaře pro děti a dorost.

08.08.2018

Ahoj,chci se zeptat jestli nejsem nějak zaostalý protože když jsme se byli s kamarády koupat tak oni měli přirození už větší né prostě dětské a já furt nic. Pubertické ochlupení už sice mám ale i tak. Dekuji za odpověď

Já, 12 let

Milý Ty,

Mezi vrstevníky mohou být značné rozdíly v dosaženém stupni tělesného vývoje. Někteří chlapci se začínají tělesně vyvíjet dříve, jiní později. Puberta není závod. Jak sám píšeš, už se u tebe začalo rozvíjet pubické ochlupení, což znamená, že puberta u tebe již probíhá.
Kvůli rozměrům penisu se nemusíš trápit, pokud se nejedná přímo o tzv. mikropenis (u chlapců ve věku 12-ti let lze za mikropenis považovat takový penis, který při erekci dosahuje délky pouze 3 a půl cm nebo méně). Není pravdou, že větší penis je nějakým způsobem „lepší“ nebo „hodnotnější“, než penis normálních rozměrů. Navíc je velmi pravděpodobné, že i u tebe již brzy dojde k výraznému nárůstu rozměrů penisu.

08.08.2018

Zdravím,
Je mi 15 a 3 měsíce a mam celkem malý penis a ani nestříkám sperma. Ochlupení mám u genitálií, v podpaždí ne. Bojím se jestli je s semnou vše ok. Teď prožívám nejspíše mutaci.
Ještě doplnění při erekci mam 13 cm od kořene a v klidu 7 cm. Dělá mi spíše obavy to, že neejakuluji a objem penisu
Poraďte prosím

Mirek, 15 let

Milý Mirku,

Je docela dobře možné, že pohlavní dospívání u tebe nastoupilo o něco později než u většiny ostatních chlapců, případně jeho průběh je pomalejší. Nicméně u tebe již nastal vývoj některých sekundárních pohlavních znaků (například pubického ochlupení), což znamená, že puberta u tebe již začala. Rozvoj dalších sekundárních pohlavních znaků (například axilárního ochlupení neboli chlupů v podpaží) se může dostavit později.
Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Rozměry tvého penisu jsou tudíž průměrné a rozhodně není „malý“. Vzhledem ke svému věku máš penis naprosto normálních rozměrů.
Určitým důvodem ke znepokojení je pouze absence ejakulace (výronu semene). K první ejakulaci dochází nejčastěji ve věku 12 až 14 let, přičemž za normální se považuje její nástup v rozmezí 11 až 15 let věku. Pokud se první ejakulace nedostaví ani po dovršení 15-ti let věku, doporučoval bych svěřit se praktickému lékaři pro děti a dorost, který může vystavit poukaz na vyšetření na endokrinologii.

08.08.2018

Dobrý den, (...)

Blob6, 15 let

Milý Blobe6,

K uvolnění předkožky dochází u některých chlapců dříve, u jiných později. Není vyloučeno, že u tebe dosud přetrvává zúžení předkožky nebo konglutinace („slepení“ mezi žaludem a vnitřním listem předkožky). V naprosté většině případů však dochází k uvolnění předkožky spontánně (samovolně) do konce puberty.
Vzhledem k tvému předchozímu dotazu ze dne 04.08.2018, který se týkal zanořeného penisu, je však docela dobře možné, že oba problémy spolu souvisí. Pokud je totiž penis z větší části zanořený v tuku, může se stát, že předkožku „není kam“ přetahovat. Především bych tedy doporučoval zhubnout, čímž dojde k omezení nadměrné vrstvy tělesného tuku, která způsobuje zanoření penisu.

07.08.2018

Dobrý den, masturbuji až 4x denně, je to v pořádku? Teď jsem byl na táboře kde jsem nemasturboval a připadalo mi že jsem na tom psychicky mnohem lépe, a mám víc energie. Může mít masturbace negativní vliv na psychiku?? Díky

XXX, 14 let

Milý XXX,

Dokonce i časté vykonávání masturbace je v období dospívání normální, a to z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi. Avšak během puberty může hormonální hladina výrazně kolísat, což se může projevit mimo jiné i dočasným útlumem sexuální potřeby a z něho vyplývajícím poklesem zájmu o masturbační aktivity. Na prázdninových táborech a podobných pobytových akcích může určitou roli sehrát i nedostatek soukromí pro vykonávání masturbačních aktivit, což některé jedince vede k tomu, že tyto aktivity omezují.
Neexistuje však žádná seriózní vědecká studie, která by prokazovala negativní vliv masturbace na lidskou psychiku. Většina výzkumů prokazuje pravý opak, tedy negativní dopady omezování masturbace na duševní zdraví jedince.
Jestliže u tebe došlo ke zlepšení psychického stavu a máš více energie, příčinou je spíše pobyt ve zdravějším prostředí blíže k přírodě. Z takovýchto pobytů (táborů, škol v přírodě, ozdravných pobytů na horách nebo u moře a podobně) se děti a dospívající většinou vracejí odpočinutí a plní energie bez ohledu na to, zda během pobytu masturbují či nikoli.

07.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, proč je v Americe obřezáno tolik mužů. Díky

Vojta, 13 let

Milý Vojto,

Hlavním důvodem, proč se cirkumcize (neboli obřízka) v některých zemích (např. ve Spojených státech amerických) provádí ve větším měřítku, je značná finanční výhodnost vykonávání tohoto zákroku. Zdravotnická zařízení a lékaři, kteří na chirurgickém odstraňování části penisu vydělávají nemalé finanční částky, si vždy najdou dost argumentů, jimiž přesvědčují rodiče dětí, aby o tento zákrok požádali  (v naprosté většině případů je totiž tento zákrok vykonáván na malých dětech, které nemají žádnou možnost o sobě rozhodovat). Naštěstí však i ve Spojených státech amerických existuje řada lékařů, rodičů, politiků, právníků a dalších občanů, kteří proti zbytečnému provádění cirkumcize veřejně vystupují, díky čemuž je vykonávání tohoto zákroku v současné době v USA mnohem méně rozšířené, než tomu bylo v minulosti.

07.08.2018

Dobrý den. Mám už docela dost viditelný knírek. Vadí mi to, a jelikož žiju jen s mamkou, zeptal jsem se jí na to. Řekla mi že na holení je dost brzo a že to budu muset vydržet. Chápu to, já ani nikde jinde vousy nemám. Ale co teď? Co mám dělat??

Emil, 13 let

Milý Emile,

U některých chlapců začíná růst a vývoj vousů dříve, u jiných později. Pokud ti již rostou vousy a chceš si je holit, znamená to, že na holení není brzy. Na holení by bylo brzy, kdyby sis ještě neměl co oholit. Avšak je třeba počítat s tím, že po oholení budou růst vousy silnější a hustější. Jakmile se tedy začneš holit, měl by ses holit již pravidelně, tedy alespoň za předpokladu, že si nebudeš chtít nechat narůst knír.
Pokud ti matka odmítá koupit holicí strojek, můžeš se zkusit obrátit ještě na někoho z dalších příbuzných. Jestliže žádné další příbuzné nemáš, budeš si muset na holicí strojek našetřit. Pokud se rozhodneš používat klasický holicí strojek, budeš potřebovat ještě pěnu na holení.

07.08.2018

Dá se nějak uměle hormonálně vytvořit něco jako druhý růstový "spurt"?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

V tvém věku již nelze tělesný růst zásadním způsobem urychlit, tedy dosáhnout jakéhosi „druhého růstového spurtu“. Pokud u tebe dosud nedošlo k uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí a tvoje tělesná výška by byla abnormálně nízká (u chlapců ve věku 15-ti let se za abnormálně nízkou považuje výška méně než 160 cm), určitého nárůstu tělesné výšky by bylo možné dosáhnout aplikací růstového hormonu. Avšak rozdíl oproti tělesné výšce, které bys dosáhl bez aplikace růstového hormonu, by vzhledem k tvému věku již nebyl nijak zvlášť výrazný, pravděpodobně by nepřekročil několik centimetrů.
Nemohu však posoudit, zda už u tebe došlo k ukončení růstu či nikoliv, protože stupeň kostní maturace lze určit pouze na základě rentgenového vyšetření levé (u leváků pravé) ruky a zápěstí, které se provádí na specializovaných pracovištích. Pokud u tebe dosud nedošlo k uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí, je pravděpodobné, že ještě porosteš i bez aplikace růstového hormonu. Pokud máš pochybnosti o normálním průběhu svého tělesného růstu, svěř se praktickému lékaři pro děti a dorost, který posoudí tvoji výšku na základě růstových grafů a v případě podezření na růstovou retardaci ti může doporučit vyšetření na endokrinologii.

07.08.2018

Proč je moč někdy žlutá a někdy čirá?

Pepik, 12 let

Milý Pepiku,

Zbarvení moči dožluta je dáno obsahem urobilinu, který vzniká rozkladem bilirubinu. Jedná se o odpadní produkt, který vzniká při čištění (filtraci) krve.
Intenzita žlutého zbarvení moči závisí na její hustotě (koncentraci), která souvisí s příjmem tekutin a s tím, jak tělo s tekutinami hospodaří. Při nedostatečném příjmu tekutin je moč výrazně žlutá, naproti tomu při zvýšeném příjmu tekutin je téměř bezbarvá (i když alespoň nepatrné množství barviva obsahuje vždy). Výrazně žluté zbarvení moči může být způsobeno rovněž užíváním vitaminu B.

07.08.2018

(...)

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Jestliže jeden z partnerů již dosáhl věkové hranice 15-ti let, zatímco druhý dosud nikoli, neměli by spolu vykonávat ani pohlavní styk, ani žádné jiné sexuální aktivity. Starší z nich by se totiž dopustil pohlavního zneužití mladšího.

07.08.2018

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jaké jsou příznaky nádoru na varleti? A jaký je postup doktorů po nalezení toho nádoru? Jestli bude amputováno a nebo něco jiného? A kolik dní po zákroku bych musel být v nemocnici? Předem děkuji za odpověď

Fojttiikk, 14 let

Milý Fojttiikku,

Nádor na varleti má podobu tvrdého a nebolestivého hrbolku o velikosti poloviny hrášku. Zpravidla se nachází buď v dolní části varlete, nebo po straně. Naopak nepravděpodobný je jeho výskyt v horní části varlete, v blízkosti nadvarlete (někteří muži a chlapci mylně považují nadvarle za nádor, avšak na rozdíl od nádoru je nadvarle měkké).
Chirurgická léčba se provádí spíše u dospělých pacientů. U dospívajících chlapců či mladých mužů je však základem léčby chemoterapie, při níž se léčiva ze skupiny cytostatik podávají do žíly. Naopak radioterapie (ozařování) se u nádorů varlat používá jen zřídka. Pro úspěšnost léčby je důležité včasné odhalení nádoru. Pokud je nádor odhalen v raném stádiu, obvykle postačí několik bloků chemoterapie.
Pokud máš podezření na rakovinu varlete (tj. ve spodní části varlete se nachází malý tvrdý hrbolek), obrať se na svého praktického lékaře, který ti může doporučit ultrasonografické vyšetření na specializovaném pracovišti. I kdyby se nakonec nejednalo o nádorové onemocnění, vždy je lepší vyvolat „planý poplach“, než zanedbat riziko, že nádorové onemocnění nebude rozpoznáno včas.
Další informace jsou k dispozici na stránce „Samovyšetření varlat“.

07.08.2018

Jak to mají dívky s pubertou po letech? Jak ji rokově rostou ňadra a jak se mění pochva ?

Anonim14, 14 let

Milý Anonime14,

Podobně jako u chlapců, také u dívek mohou tělesné změny v období dospívání probíhat různým tempem, a tudíž nelze jednotlivé stupně vývoje pohlavních znaků přiřadit ke konkrétnímu věku.
U dívek začíná puberta nejčastěji ve věku 10 až 11 let. K prvním tělesným změnám patří nástup tzv. poupětového prsu, kdy dochází k prvnímu výraznějšímu zvětšení prsních bradavek, avšak hrudník je dosud !dětsky“ plochý. Vývoj pubického ochlupení začíná nejčastěji ve věku okolo 11-ti let, kdy se objevují první chloupky v okolí stydké štěrbiny. V následujících několika letech dochází ke zvýšenému ukládání tělesného tuku na bocích, hýždích a na hrudníku. Prsa mají nejprve hrotitý tvar, později se zaoblují. Pokračuje rozvoj pubického ochlupení. Nejdůležitější změnou, k níž u dívek v období dospívání dochází, je nástup prvního menstruačního cyklu. První menstruace se nazývá menarché a nejčastěji se dostavuje ve věku 12 až 14 let. Avšak během prvních dvou let od první menstruace je přibližně 50% menstruačních cyklů nepravidelných.
Podrobnější informace o dospívání dívek najdeš na stránce „Jak to mají dívky“.

07.08.2018

Proč jsem byl ve 13 letech vyšší, než vrstevníci a teď je tomu naopak? Pubertu (pubické ochlupení) jsem měl v 10,5 letech.

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Během období dospívání může docházet k různým výkyvům. Je možné, že v určitém věku u tebe došlo k akceleraci (urychlení) růstu, avšak během následujících let se tempo růstu opět zpomalilo. Také není vyloučeno, že období rychlého růstu (tzv. růstového spurtu) u tebe nastalo o něco dříve, než u většiny ostatních.
Pokud jde o vývoj pubického ochlupení, u většiny chlapců sice začíná ve věku 12 až 13 let, avšak nástup vývoje ochlupení ve věku okolo 10-ti let je stále ještě normální. O tzv. předčasnou pubertu (pubertas praecox) by se jednalo pouze v případě, že by u tebe k rozvoji sekundárních pohlavních znaků došlo před dovršením věku 9-ti let.

07.08.2018

Dobrý den,
I když jsem trochu při těle tak bych měl mít normál penis nebo větší nebo menší?

Petr, 14 let

Milý Petře,

Dálka penisu závisí zčásti na vrozených předpokladech, zčásti na dosaženém stupni tělesného vývoje. Pravdou je, že u obézních jedinců může docházet k tzv. zanoření penisu, které je způsobeno nadměrným množstvím tuku v oblasti podbřišku a spodní části břicha (viz odpověď na dotaz návštěvníka „Blob6“ ze dne 04.08.2018). Takovéto zanoření penisu je obzvláště výrazné u těch obézních jedinců, kteří mají vysoce pružné závěsné vazy, na nichž je penis uvnitř těla upevněn.
Samozřejmě, že na rozměry penisu má vliv i tempo tělesného vývoje v období dospívání. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci, avšak ne všichni dospívající chlapci se vyvíjejí stejným tempem. V důsledku zpomalení či urychlení puberty (případně jejího pozdějšího či naopak dřívějšího nástupu) se konkrétní rozměry penisu mohou u chlapců téhož věku podstatně lišit. Z tohoto důvodu lze v tvém věku považovat za normální takový penis, jehož délka dosahuje při erekci alespoň 5,2 cm, byť se již jedná o délku podprůměrnou. V opačném případě (tedy nedosahuje-li penis  při erekci délky alespoň 5,2 cm) by se jednalo o tzv. mikropenis. V takovém případě by bylo vhodné zajistit si vyšetření na endokrinologii (poukaz na vyšetření vydá praktický lékař pro děti a dorost).

07.08.2018

Jaký je ten "nebezpečný" způsob, jak oddálit uzávěr růstových štěrbin? (...) Pomohlo by snížit pohlavní hormony a brát růstový hormon?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Pokud u dítěte nastupuje puberta v nepřiměřeně nízkém věku (tj. před dosažením věku 9 let u chlapců a 8 let u dívek), lze její nástup zpomalit hormonální terapií, avšak takováto terapie se ukončuje nejpozději ve věku, kdy u běžné populace dochází k nástupu tzv. růstového spurtu (tj. ve věku 13 až 14 let u chlapců a přibližně o rok dříve u dívek). Poté již nemá smysl prepubertální období uměle prodlužovat, navíc účinky hormonální léčby na růst dítěte jsou v období dospívání již jen zanedbatelné (pohybují se nanejvýš v řádu několika centimetrů). U chlapce ve věku 15-ti let je případný účinek hormonální terapie již jen velmi omezený a navíc je spojen s rizikem různých zdravotních komplikací. Pouze v případě, že by tvoje současná tělesná výška byla výrazně podprůměrná (tj. po dovršení věku 15-ti let by tvoje tělesná výška dosahovala méně než 160 cm), by bylo možné uvažovat o podávání růstového hormonu, avšak jak jsem již naznačil výše, cílovou tělesnou výšku by se nejspíše podařilo zvýšit v nejlepším případě jen o několik centimetrů. Pokud tvoje současná tělesná výška dosahuje alespoň 160 cm, k léčbě není důvod.

07.08.2018

Dobrý deň, chcem sa spýtať prečo mi každé ráno stojí penis? Majú to aj ostatný chlapci?

igi, 14 let

Milý igi,

Ranní erekce je naprosto normální jev, který je v období dospívání způsoben narůstající hladinou pohlavních hormonů. Pravidelně se dostavující ranní erekce tě nemusí nijak znepokojovat. Naopak, je dokladem toho, že se tvoje tělo vyvíjí tak, jak má (někdy se ranní erekce označuje jako „vizitka mužského zdraví“).

07.08.2018

Dobrý den, rád bych se zeptal jaký vliv na tělo má nedostatek spánku? Jestli je v pořádku chodit spát pozdě

Ligma, 13 let

Milý Ligmo,

Nedostatek spánku může mít závažné zdravotní následky. Kromě únavy způsobuje nedostatek kvalitního spánku pokles schopnosti soustředění, zhoršení paměti a výkyvy nálady. Nedostatek spánku dále zvyšuje riziko vzniku různých onemocnění, protože oslabuje přirozenou obranyschopnost organismu. Naproti tomu dostatečně dlouhý spánek umožňuje růst a regeneraci tkání, snižuje stres a napomáhá snížit riziko výskytu onemocnění všeho druhu.
Dospívající chlapec ve věku 11 až 13 let by měl spát 9 až 11 hodin denně, ve věku 13 až 17 let 8 až 10 hodin denně. Dospělý člověk by měl spát 6 až 8 hodin denně.

06.08.2018

Dobrý den chci se zeptat moje předkožka je jak kdyby přilepená k žaludu, je to špatně ?

Ktopli, 12 let

Milý Ktopli,

V tomto případě se nejedná o „slepení“ (konglutinaci) předkožky, nýbrž o uzdičku (frenulum) na spodní straně penisu. Frenulum spojuje předkožku se spodní stranou žaludu a jedná se o naprosto normální část penisu.

06.08.2018

Dobrý den,
A dá se použit výživný tělový krém? Dekuji moc za odpovědi

Maxipes, 14 let

Milý Maxipse,

Tělový krém lze k tomuto účelu použít. Avšak nejprve bys měl vyzkoušet pouze malé množství, aby ses přesvědčil, že krém nezpůsobí podráždění (svědění, zarudnutí).

06.08.2018

Dobrý den,
A k předešlému dotazu - dá se jako lubrikační gel použit čisticí gel na aknózní pleť? Děkuji

Maxipes, 14 let

Milý Maxipse,

Čisticí pleťový gel jako náhražku lubrikačního gelu nedoporučuji. Zatímco lubrikační prostředky pokožku zvlhčují, čisticí pleťové přípravky ji naopak vysušují.

06.08.2018

Dobrý den, chtěl bych mít větší svaly. Co a v jakém množství mám jíst?

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Nárůst svalových tkání lze podpořit například zvýšením konzumace mléčných výrobků, především tvarohu. To však neznamená, že by ses měl tvarohem přejídat (postačí 50 až 100 gramů denně, přičemž běžné balení má 250 gramů). Z dalších potravin lze uvést ještě například banány, borůvky či mandle.
Avšak u dospívajících chlapců dochází k mohutnění svalstva i bez nějakých zásadních úprav jídelníčku, a to působením mužských pohlavních hormonů, jejichž produkce se v období dospívání zvyšuje.

06.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je bezpečný si po masturbaci utírat žalud toaletním papírem.
Děkuji za odpověď

Lukas, 15 let

Milý Lukasi,

Vzhledem k tomu, že toaletní papír je výrobek určený pro kontakt s povrchem lidského těla, by jeho užití na otření žaludu penisu mělo být ze zdravotního hlediska bezpečné. Poněkud nepříjemné však může být zachycování drobných částeček papíroviny („žmolků“) na povrchu žaludu. Po otření penisu papírem bys tedy přece jen měl při nejbližší příležitosti navštívit koupelnu a penis si opláchnout vodou a osušit ručníkem.

06.08.2018

Dobrý den, dnes jsem byl na preventivní kontrole a měřil jsem 178 cm. Je to na můj věk málo, středně nebo hodně? Do kolika let muži rostou?

WSAD, 15 let

Milý WSAD,

Průměrná tělesná výška chlapců ve věku 15-ti let činí dle údajů Státního zdravotního ústavu 174 cm. Tvoje tělesná výška je naprosto normální.
K ukončení tělesného růstu dochází u chlapců nejčastěji ve věku 18 let.

06.08.2018

Dobrý den, stydím se si jít do obchodu koupit lubrikační gel. A tak jestli neznáte nějakou „náhradu“ za lubrikační gel. Dekuji

Maxipes, 14 let

Milý Maxipse,

Jako náhražku lubrikačního gelu lze použít různé jiné kosmetické přípravky, například pleťový krém, tělové mléko a podobně. Avšak opravdový lubrikační gel je mnohem účinnější, a to i v menším množství. Na rozdíl od různých krémů se lubrikační gel tak snadno nevtírá do pokožky a proto na jejím povrchu vytváří kluzkou vrstvu, kterou lze po ukončení příslušných aktivit snadno smýt vodou.
Různé krémy, tělová mléka či oleje však nelze nepoužívat pro pohlavní styk s kondomem. Pro použití s kondomem je určen pouze lubrikační gel na vodní bázi. Kosmetické přípravky na bázi oleje totiž poškozují strukturu kondomu a mohou způsobit jeho znehodnocení.
Pokud se stydíš kupovat si lubrikační gel v pultovém prodeji, můžeš využít některou ze samoobslužných prodejen.

06.08.2018

Dá se nějak oddálit ukončení růstu? Co by se stalo, kdyby mi zjistili, že mám kostní věk o 2 roky dopředu? Dá se osifikace zpomalit, zastavit nebo zvrátit?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Ukončení růstu je dáno uzavřením tzv. růstových štěrbin dlouhých kostí. U chlapců dochází k ukončení růstu obvykle ve věku 18-ti let. Bezpečný způsob, jak uzavření růstových štěrbin dlouhých kostí oddálit, neexistuje. U jedinců trpících tzv. růstovou retardací (poruchou růstu, při níž se tělesná výška nachází pod 3. percentilem dle růstového grafu) lze dosáhnout určitého nárůstu tělesné výšky pomocí růstového hormonu (STH). Výsledek léčby růstovým hormonem je však závislý na včasném zahájení této léčby.
V případě, že by tvoje tělesná výška byla abnormálně nízká (u chlapce ve věku 15-ti let by se jednalo o výšku méně než 160 cm), bych doporučoval zajistit si vyšetření na endokrinologii. Poukaz na vyšetření může vydat praktický lékař pro děti a dorost.

06.08.2018

Kdybych nějakému klukovi přebral dívku udělal bych hroznou věc?

Hulk, 14 let

Milý Hulku,

Jestliže je dívka zadaná, tedy již chodí s nějakým jiným chlapcem, měl bys tuto skutečnost respektovat. Ani tobě by se jistě nelíbilo, kdyby nějaký jiný chlapec usiloval o navázání důvěrného vztahu s dívkou, s níž bys momentálně chodil ty.
Samozřejmě nelze vyloučit, že dívka, o kterou máš zájem, se nakonec s jiným chlapcem rozejde. Avšak pro takovouto možnost by se dívka musela rozhodnout sama, bez jakéhokoliv nabádání z tvé strany. Rozhodně bys neměl podnikat nic, čím bys k případnému rozpadu jejich vztahu přispěl (například snažit se druhého chlapce před dívkou „znemožnit“ pomluvami a podobně). A to ani v případě, že by ses domníval, že jednáš v zájmu dívky (například pokud by sis myslel, že se k dívce lépe hodíš, že se k ní její chlapec nechová hezky a podobně). Jestliže se dívka právě nachází ve vztahu s jiným chlapcem, měl bys je nechat, ať si spolu chodí. Můžeš si přece najít nějakou jinou dívku.

06.08.2018

Mohu mít sex i když mám fimózu nebo slepenou předkožku?

Pepík, 15 let

Milý Pepíku,

Přetrvávající zúžení předkožky ani její „slepení“ (konglutinace) nemusí být překážkou pro uskutečňování většiny sexuálních aktivit včetně pohlavního styku. Při pohlavním styku by sice mohlo dojít k násilnému stržení předkožky za žalud, avšak toto riziko lze snížit použitím dostatečně přiléhavého kondomu, kterým lze předkožku fixovat v poloze na žaludu.
Dále je třeba si uvědomit, že v období dospívání se pohlavní orgány stále ještě vyvíjejí. Pokud netrpíš tzv. jizevnatou fimózou nebo vzácným autoimunitním onemocněním BXO (balanitis xerotica obliterans), je velmi pravděpodobné, že u tebe dojde ke spontánnímu uvolnění předkožky dříve, než se začneš věnovat párovým sexuálním aktivitám.
Proces uvolňování předkožky je u některých jedinců dokončen dříve, u jiných později. Zatímco ve věku okolo 15-ti let přetrvává konglutinace nebo zúžení předkožky přibližně u 15% chlapců, ve věku 18-ti let je to již jen u necelého 1% chlapců či mladých mužů. Podrobnější informace vztahující se k fimóze, konglutinaci a postupnému uvolňování předkožky v období dospívání nalezneš na stránce „Žalud a předkožka“.

06.08.2018

Délku penisu mám 15 a obvod 12,5. Je to malá či v normě délka? 15 cm mám při erekci a 11 v klidovém stavu

China, 15 let

Milý Chino,

Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci, průměrný obvod penisu při erekci činí v tomtéž věku 11 cm. Délka penisu při erekci je u tebe tedy průměrná, v klidovém stavu dokonce nadprůměrná, což platí i pro obvod penisu. Menší rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je nejčastěji dán nízkou pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Nejedná se však o žádnou vadu či poruchu.

05.08.2018

Zdravím. Keď by som každý deň cvičil za koľko by som asi mal ploche brucho popr. tehličky? Mám 170 cm 70 kg. Chcem schudnúť na 60. Čo by ste mi odporučil? Vďaka

Thunderbolt, 14 let

Milý Thunderbolte,

Posilovacími cviky sice dosáhneš posílení svalů, avšak pokud bys zároveň neodboural přebytečný tělesný tuk, posílené svaly by přes vrstvu tuku tak jako tak nebyly vidět.
Pokud chceš zhubnout, měl bys především upravit stravovací návyky. Denní příjem potravin by sis měl rozdělit alespoň do pěti jídel, dále bys měl dodržovat pitný režim a vyhýbat se některým druhům potravin, zejména světlému (bílému) pečivu a živočišným tukům. Dále by sis měl zajistit nějakou vhodnou pohybovou aktivitu, například plavání nebo jízdu na kole. Podrobnější rady a doporučení nalezneš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.
Proces redukce tělesné hmotnosti může probíhat různým tempem, avšak neměl by ses snažit zhubnout co nejrychleji. Pokud jde o posilování svalstva, viditelné výsledky by se měly dostavit do několika týdnů, avšak za předpokladu, že zároveň dojde k redukci tělesného tuku.

05.08.2018

Dobrý den mám dotaz musím zjistit jestli unesu 50 kg ale nemám činky jak to mám udělat bez nich čím si to mám nahradit ??

Buben, 14 let

Milý Bubne,

Uvedená zátěž není pro dospívajícího jedince přiměřená, a proto rozhodně nedoporučuji, aby ses pokoušel zjišťovat, zda ji uneseš. Nejvyšší přípustná zátěž pro dospívajícího chlapce činí 15 až 20 kg (jedná se o údaj dle vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

05.08.2018

Dobrý den, za jak dlouho doroste pubické ochlupení?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Pubické ochlupení dorůstá rychlostí přibližně 1 cm za měsíc. U dospělého jedince dorůstá pubické ochlupení do délky okolo 6 cm, u dospívajícího může být kratší. Do „původního stavu“ doroste pubické ochlupení přibližně po půl roce, avšak již po třech až čtyřech měsících bývá již natolik dlouhé, že při zběžném pohledu není poznat, že bylo oholeno.

05.08.2018

Dobrý den, kdo je teleiofil? Může být mladší 16 let? Líbí se mi některé dospělé ženy (...) Co by se stalo, kdybych někoho dospělého znásilnil (donutil k souloži)?

Někdo, 12 let

Milý Někdo,

Výrazem „teleiofilie“ se někdy označuje sexuální náklonnost k dospělým osobám. Nejedná se však o sexuální parafilii. U některých dospívajících jedinců se vyskytuje tzv. „peripubescentní teleiofilie“, což je sexuální náklonnost dospívající osoby vůči osobám ve zralejším dospělém věku. Takováto náklonnost obvykle není sama o sobě nijak závadná, i když většina dospívajících chlapců dává přednost spíše dívkám svého věku nebo jen o něco málo starším.
Pokud by ses dopustil jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, nemohl bys být vzhledem ke svému věku trestně stíhán, avšak vzhledem k závažnosti takovéhoto jednání by ti soud mohl uložit ochrannou sexuologickou léčbu.

05.08.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč mi se mi vždycky po masturbaci asi po 10 až 15 minutách uvolní kapka preejakulátu. Je to docela nepříjemné a štve mě to, protože mám potom mokré spodní prádlo. Děkuji za odpověď

XD, 15 let

Milý XD,

Během ejakulace je ejakulát vypuzován z těla opakovaným stahováním a uvolňováním určitých svalů pánevního dna a svalových vláken nacházejících se ve stěnách močové trubice. V závěru ejakulace však intenzita tohoto stahování klesá a z tohoto důvodu není veškerý ejakulát (případně i preejakulační tekutina) vyloučen beze zbytku. Je naprosto normální, že po ejakulaci zůstává v močové trubici malé množství ejakulátu, případně i preejakulační tekutiny, k jejichž uvolnění dochází až s určitým časovým odstupem, zpravidla po několika minutách, nanejvýše po několika desítkách minut.
Pokud by ses chtěl vyhnout zvlhčení spodního prádla těmito „zbytky“ ejakulátu, musel bys po ejakulaci počkat uvedených 10 až 15 minut, a teprve poté si pohlavní orgány umýt a obléci si spodní prádlo. Záleží pouze na tom, zda máš možnost se doma pohybovat 10 až 15 minut bez spodního prádla, aniž bys tím vzbudil pozornost ostatních členů domácnosti.
Na druhou stranu je pravdou, že jedním z účelů nošení spodního prádla je mimo jiné i zachycování drobného množství různých tělesných tekutin, které se mohou uvolňovat z močové trubice. Jestliže tedy dochází ke vsakování malého množství ejakulátu do spodního prádla, neznamená to nic jiného, než že spodní prádlo splnilo svůj účel. Samozřejmě, že takto využité spodní prádlo si poté můžeš vyměnit za čisté a suché, aby ses opět cítil pohodlně.

05.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli existuje někde někdo, kdo holí penisy jako prostě že se někam objednám na oholení penisu protože se mi to dělá špatně. Děkuji

Kuku, 15 let

Milý Kuku,

V některých zahraničních zemích již řadu let působí specializovaní „holiči genitálií“, kteří se zaměřují na úpravu pubického ochlupení, avšak jejich služby jsou obvykle určeny pouze pro dospělé, nikoli pro dospívající. Navíc si nejsem jistý, zda tato „vymoženost“ již dorazila i do naší republiky.
Pokud si chceš pubické ochlupení nějakým způsobem upravovat, ale holení se ti nedaří, můžeš si chlupy alespoň zastřihávat (v takovém případě je však třeba ponechat chlupy alespoň v délce 0,5 cm, protože při kratším zastřihávání by mohlo dojít k poranění nůžkami). Jestliže si chceš pubické ochlupení holit, avšak jeho holení pomocí klasického ručního holicího strojku s břity ti činí obtíže, můžeš přemýšlet o pořízení elektrického holicího strojku nebo depilátoru. Pořizovací náklady sice nejsou nízké, avšak holení s elektrickým strojkem je snadnější.
Pokud pro holení používáš klasický ruční holicí strojek, měl bys především dbát na to, aby pokožka v místech, která si holíš, byla pokud možno co nejvíce napnutá. Při holení ručním strojkem je rovněž důležité použít dostatečné množství pěny či gelu na holení. Více informací najdeš na stránce „Jak se oholit“.

05.08.2018

Dobrý den
Včera jsem asi po týdnu masturboval a potom jsem měl jakoby citlivá varlata a trochu i močovou trubici. Je to normální? Čím to je?

Timmy, 16 let

Milý Timmy,

Je možné, že nepříjemné pocity, které popisuješ, se dostavily v důsledku předchozí absence masturbačních aktivit. Pokud byly pohlavní orgány delší dobu ponechány v klidu a „nečinnosti“, mohlo pro ně obnovení masturbačních aktivit představovat určitou zátěž. Totéž platí v podstatě pro jakoukoliv část lidského těla, pokud se delší dobu „nepoužívá“.

05.08.2018

Dobrý den, mám otázku, já jsem si masturboval a odřel jsem si žalud. Co s tím? Bolí to docela. Co mám dělat?

Blik, 16 let

Milý Bliku,

K poraněním v podobě oděrek dochází při masturbaci jen zřídka. Jejich příčinou může být nadměrné tření, způsobené například nedostatkem kožní rezervy při erekci. Pro snížení nadměrného tření při masturbaci lze použít lubrikační gel, nebo alespoň jeho náhražku.
Zmírnění bolesti lze dosáhnout oplachováním penisu v chladné vodě nebo přikládáním chladných obkladů, povrch žaludu můžeš ošetřit panthenolovou mastí (např. bepanthen nebo calcium pantothenicum).

05.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Můj bracha má 7 roků a když se koupeme tak mu řeknu ať si ho přetáhne ale nejde mu to dokud mu to nenamažu krémem a nepřetáhnu. Nevíte čím by to mohlo být?

Jan, 17 let

Milý Jane,

Ve věku okolo sedmi let lze předkožku bez obtíží přetáhnout přibližně u 23% chlapců, zatímco u 14% přetrvává větší či menší zúžení předkožky a u 63% je předkožka více či méně „slepená“, tj. přetrvává větší či menší konglutinace mezi vnitřním listem předkožky a žaludem.
Především je třeba respektovat přirozený proces uvolňování předkožky a vyhýbat se násilným pokusům o její přetažení. Rozhodně by ses neměl snažit bratrovi přetahovat předkožku násilím, protože při nešetrné manipulaci s předkožkou hrozí její poranění a vznik tzv. jizevnaté fimózy, která již představuje zdravotní problém. V ideálním případě by to měl být sám chlapec, kdo si předkožku začne přetahovat, jakmile dojde k jejímu dostatečnému uvolnění. On sám totiž nejlépe pozná, v jakém okamžiku už mu přetažení předkožky začne být nepříjemné.

05.08.2018

Dobrý den, nevadilo by, kdyby někomu již bylo 15, měl by opožděnou pubertu, vypadal by třeba na 12-13 let a masturboval bych s ním? Záleží na stupni tělesného vývoje?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Volba partnera, který již dosáhl zákonem stanovené věkové hranice 15-ti let, avšak má stále ještě poněkud „dětský“ či mladistvý vzhled, je jednou z možností sexuální adaptace (tj. přizpůsobení) jedinců trpících pedofilií, hebefilií či efebofilií. Z hlediska zákonné úpravy je totiž rozhodující kalendářní věk, nikoli dosažený stupeň tělesného vývoje.

05.08.2018

Dobrý deň je podľa vás vhodné použiť na masturbáciu krém po opaľovaní a mám ešte jednu otázku keď pôjdem na nuda pláž mám si natrieť aj penis opaľovaním krémom? Za odpoveď dopredu ďakujem.

Jj, 15 let

Milý Jj,

Krém po opalování sice k tomuto účelu použít lze, avšak mnohem lepších výsledků bys nejspíše dosáhl s lubrikačním gelem. Na rozdíl od krémů se totiž lubrikační gel nevstřebává, nýbrž vytváří na povrchu těla kluzkou vrstvu, kterou lze po skončení sexuálních či masturbačních aktivit snadno smýt teplou vodou. Nicméně i s pomocí krému lze dosáhnout určitého snížení nadměrného tření.
Pokud se rozhodneš použít krém po opalování, případně jakýkoliv jiný krém, vyzkoušej nejprve malé množství a sleduj, zda nedochází k podráždění pokožky (svědění, pálení) v místě jeho nanesení.
Jestliže se chceš opalovat nahý, měl by sis opalovacím krémem ošetřit celé tělo, tedy i penis (viz též odpověď na dotaz návštěvníka „Jiři“ ze dne 29.07.2018) a další části těla, které by jinak byly zakryté plavkami.

05.08.2018

Zdravím, ještě k mémuminulému dotazu, o co by se tedy mohlo jednat kdyby to nebyly tyto dvě poruchy? Protože já mám spíše takový pocit jako bych vůbec neznal svoje prostředí na které sem zvyklý a nad ničím moc nepřemýšlel proto také z posledních dvou týdnů si skoro nic nepamatuji jako bych vůbec nepřemýšlel a své známé okolí jakoby už pro mě nebylo známé. Je to těžké vysvětlit. Je možné že se jedná o něco jiného než o zmíněnou derealizaci a depersonalizaci?

Timyy, 16 let

Milý Timyy,

Tvoje obtíže nemusí být způsobeny pouze psychickou poruchou, ale například i silnou únavou či oslabením nervové soustavy v důsledku akutního onemocnění. Avšak pokud máš obavy o své duševní zdraví, doporučoval bych přece jen svěřit se rodičům a poprosit je, aby s tebou navštívili lékaře.

05.08.2018

Dobrý den,
Až budu veliký, chci být učitelem. Takže na SŠ půjdu na pedagogickou. Chtěl bych učit český jazyk. Na vysvědčení v 5.třídě jsem měl za 2. A ještě mam takovou poruchu, neumím vyslovit písmeno R. Ale chci být hrozně moc učitelem. Můžu být učitelem?
Děkuji.

Jakub, 12 let

Milý Jakube,

Střední pedagogické školy jsou určeny pro přípravu budoucích vychovatelů ve školních družinách, mimoškolních pedagogů a vyučujících v mateřských školách. Pokud bys chtěl vyučovat český jazyk nebo jiný školní předmět, doporučoval bych nejprve studium na gymnáziu a poté vysokoškolské studium příslušného oboru na některé z pedagogických fakult. Přesnější informace ti poskytne výchovný poradce, který působí na každé škole.
Vadná výslovnost by sice mohla představovat problém, zejména u vyučujícího českého jazyka, avšak v tvém věku je ještě velmi vysoká pravděpodobnost, že se vadu výslovnosti podaří odstranit nácvikem pod vedením logopeda. Také informace o logopedických pracovištích v místě školy či bydliště ti může poskytnout školní výchovný poradce.

05.08.2018

Dobrý den mám dva dotazy
1. Jak má být široký penis?
2. A co s tím aby měl šířku mého věku? Děkuju

Cheater, 16 let

Milý Cheatere,

1) Požadovaný údaj nemám k dispozici, protože šířka penisu nepatří k běžně uváděným rozměrům tohoto orgánu (většina výzkumů z oblasti penilní antropometrie se zabývá pouze délkou a obvodem penisu, nikoli jeho šířkou).
Průměrný obvod penisu při erekci u chlapců ve věku 16 let činí 11,5 cm. Samozřejmě, že někteří chlapci tohoto věku mají penis silnější („tlustší“), jiní naopak štíhlejší.
2) Rozměry penisu jsou dány především vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Obvod penisu nelze měnit, nicméně vzhledem k tvému věku lze ještě očekávat jeho zvýšení.

04.08.2018

Dobrý den, když mám nadváhu a penis je zanořeny v tuku a časem zhubnu tak se tímto zvětší? (Jako kdyby nadváha nebyla) ? Děkuji za odpověď.

Blob6, 15 let

Milý Blobe6,

Při výrazné nadváze či obezitě bývá penis částečně zanořen v silnější vrstvě tuku na podbřišku a ve spodní části břicha. Při hubnutí se vrstva tělesného tuku ztenčuje, což vede k vizuálnímu zvětšení penisu. Ten je sice stále stejně dlouhý jako před zhubnutím, avšak rozdíl spočívá v tom, že na povrch těla vychází o něco delší část těla penisu, než při jeho zanoření v tuku.

princip zanoření penisu v silnější vrstvě tělesného tuku

04.08.2018

Dobrý den, v klidu mi předkožka jde stáhnout až za žalud, ale při erekci když ji stáhnu tak už nejde nebo jde špatně vrátí do původní polohy. Je to normální? Děkuji

Palma12, 14 let

Milý Palmo 12,

Pokud si předkožku můžeš bez obtíží přetahovat přes žalud v klidovém stavu a její přetažení činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. Proces uvolňování předkožky může probíhat různým tempem, u některých chlapců dochází k uvolnění předkožky již v dětství, u jiných až během dospívání. Předkožku si při erekci stahuj jen tak daleko, abys necítil bolest.
Kvůli tomu, že se předkožka po přetažení dříve či později opět vrací do své původní polohy, se nemusíš nijak znepokojovat, neboť se nejedná o zdravotní problém.

04.08.2018

Dobrý den, když půjdu na sexuologii a zjistí mi tam pedofilii, efebofilii nebo hebefilii, jak mi může sexuolog pomoci?
Hodně moc mě trápí to, že se mi líbí dospívající do 15 let a že nikdy nemůžu dělat věci, po kterých toužím. Mám z toho deprese, někdy dokonce trauma. Nechci, aby po případě diagnostiky těchto parafilií o tom věděli rodiče.
Jednou jsem zkusil říct mámě: ,,Co by se stalo, kdybych byl pedofil, hebefil nebo efebofil?‘‘ Hned mě máma seřvala a uvažovala o tom, že mě dá na policii, protože se asi na něco chystám, byla na mě extrémně naštvaná a asi mě přestala mít ráda a brát mě jako vlastního syna.
Dá se dojít na sexuologii i bez toho, aby o tom věděli rodiče? Nepřál bych si, aby mě rodiče odmítli a nahlásili na policii.
Mohl by sexuolog tuto diagnostiku neprozradit rodičům?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Základem léčby sexuálních parafilií (tedy i pedofilie) je kognitivně-behaviorální terapie. Léčba směřuje k tomu, aby si pacient osvojil určité dovednosti a návyky, které mu pomohou překonávat různé praktické obtíže spojené s parafilií. Během léčby získá na svoji sexuální parafilii náhled a naučí se s ní žít tak, aby se jeho chování nedostávalo do rozporu se společensky a právně zakotvenými normami. Součástí léčby sexuální parafilie je i léčba případných sekundárních psychických poruch, které mohou být s parafilií spojeny (patří k nim například deprese) a které pro pacienta mnohdy představují větší zátěž, než samotná parafilie.
Pokud jde o přístup tvé matky, na jednu stranu je sice pochopitelné, že má určité obavy o tvoji budoucnost, což by mohlo vysvětlovat prudkost její reakce na tvé sdělení, avšak její právní názory jsou poněkud mylné. Sexuální parafilie totiž není sama o sobě trestná. Nikoho nelze trestně stíhat pouze za to, že trpí sexuální parafilií. Trestní stíhání lze vůči občanovi zahájit pouze v případě, že je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Nevidím důvod, proč by tě rodiče měli „nahlásit na policii“, když jsi žádný trestný čin nespáchal.
Jestliže ses rozhodl, že vyhledáš lékařskou pomoc, jedná se o správné rozhodnutí, při jehož uskutečnění by ti rodiče rozhodně neměli bránit. Obsah komunikace mezi pacientem a lékařem je důvěrný a pacient má právo na ochranu údajů, které lékaři a zdravotnickému zařízení poskytne. Tím sice není dotčena povinnost lékaře informovat rodiče nezletilého pacienta o skutečnostech podstatných pro jeho zdravotní stav, avšak rozhodně není nutné, aby byli rodiče po celou dobu přítomni v ordinaci, zvláště pokud se jedná o problémy intimního charakteru. Zejména v oblasti sexuologické léčby by měl rozhovor mezi lékařem a pacientem probíhat mezi čtyřma očima, aby jeho průběh nebyl narušen přítomností dalších osob, a to i v případě, že se jedná o pacienta nezletilého. Na druhou stranu by bylo vhodné, aby sexuolog s tvojí matkou přece jen pohovořil, objasnil jí podstatu tvé sexuální parafilie, případně uvedl na pravou míru některé její zkreslené představy či mylné názory.

04.08.2018

Zdravím, mám teďka v sobě celkem zmatek (...)

Rouman, 14 let

Milý Roumane,

Především bys neměl podléhat internalizované homofobii, tedy strachu z vlastních (ať již skutečných nebo jen domnělých) projevů homosexuality. Někteří dospívající se velmi znepokojují, když zjistí, že je pohlavně vzrušuje i něco jiného, než to, co by je podle jejich názoru vzrušovat mělo. Avšak vzhledem k narůstající hladině pohlavních hormonů v krvi může dospívajícího jedince vzrušovat opravdu všechno možné.
Náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví je u dospívajících jedinců stejně běžná, jako náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví, přičemž o skutečné sexuální orientaci jedince nemusí vypovídat vůbec nic. Obavy dospívajícího jedince z vlastní homosexuality tedy nemají žádný racionální základ a v naprosté většině případů jsou předčasné a zbytečné.
Dokonce ani v případě, že se ti tvoje sexuální touhy či představy „nelíbí“, by sis je neměl vyčítat a neměl by ses kvůli nim znepokojovat, protože nemůžeš nijak ovlivnit, co tě bude nebo nebude pohlavně vzrušovat.

04.08.2018

Zdravím, mohu se zeptat zda se dá vyléčit derealizační a depersonalizační porucha? Nejspíš jí trpím a je to tak strašně beznadějný pocit že se bojím že se toho už nikdy nezbavím
Předem díky za odpověď

Timyy, 16 let

Milý Timyy,

Depersonalizace patří mezi tzv. disociativní psychické poruchy. Projevuje se tím, že jedinec vnímá své tělo a myšlenky jako cizí. Společně s depersonalizací se někdy projevuje i derealizace, při níž pacient vnímá jako cizí a nereálný také okolní svět. Depersonalizace a derealizace mohou být průvodním jevem některého z duševních onemocnění, například panické poruchy nebo schizofrenie.
Především je třeba rozlišit výskyt jednotlivých symptomů a skutečné onemocnění. Jinými slovy, nelze vyloučit, že i když sám u sebe pozoruješ některé z příznaků daného onemocnění (například silnou dezorientaci, zmatenost), ještě to nemusí znamenat, že daným onemocněním skutečně trpíš. Pokud máš o svém duševním zdraví pochybnosti, svěř se svým rodičům a popros je, aby s tebou navštívili specialistu, v tomto případě psychiatra. Ten provede vyšetření a posoudí, zda skutečně trpíš duševním onemocněním, které vyžaduje léčbu. Postup léčby stanoví psychiatr na základě vyšetření. Při léčbě depersonalizace a derealizace se zpravidla nasazují léčiva ze skupiny antidepresiv.

04.08.2018

Dobrý den,poslední dobou mám takový problém. Nějak moc mě teď nevzrušují holky. Nedávno při představení si sexu s holkou jsem měl hned erekci (...) Byl jsem taky často vzrušený a masturboval jsem až 5 krat denně .Ale teď mě to prostě nějak moc nevzrušuje. Gay být nemůžu,protože kluci mě taky vůbec nevzrušují. Není ta otupělost kvůli tomu,že jsem celé prázdniny neměl téměř žádný kontakt s holkou? Nebo čím by to mohlo být? Už jsem dost zoufalý.

Prasátko Pepina, 13 let

Milý Prasátko Pepino,

Dospívajícího jedince může vzrušovat všechno možné, aniž by se muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví nemusí být u dospívajícího jedince nutně projevem heterosexuální orientace, stejně jako náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví nemusí být nutně projevem homosexuální orientace. Pokud jde o dočasný pokles sexuální touhy, ten může být způsoben kolísáním hladiny pohlavních hormonů v krvi, což je v období dospívání poměrně častý jev.

04.08.2018

Podle čeho zákon stanovil zrovna 15. rok věku jako ,,téměř dospělý‘‘? Proč by nemohla být třeba věková hranice 15 let posunuta na 18 a plnoletost od 21 nebo od 24 let? Někde jsem četl, že tomu tak dříve bylo.

Dan, 14,9 let

Milý Dane,

Dospělým a plně odpovědným se člověk ani podle právního řádu nestává ze dne na den. Věková kategorie mladistvých (v ČR se vztahuje na osoby ve věku 15 až 18 let) slouží k tomu, aby se dospívající člověk postupně připravil na převzetí role dospělého a naučil se přijímat odpovědnost za své jednání, stejně jako využívat některá z práv, kterých se mu v plném rozsahu dostane po dosažení plnoletosti.
Pravdou je, že v různých státech světa jsou zákonem stanoveny různé věkové hranice a v rámci jednotlivých států docházelo v minulosti k různému posunování těchto hranic. V minulosti byla věková hranice plnoletosti v řadě zemí snížena, neboť zákonodárci usoudili, že mládež dospívá dříve a rychleji.
Samozřejmě, že o konkrétní výši zákonem stanovených věkových hranic mohou být vedeny spory a diskuse, avšak v demokratickém státě náleží rozhodnutí o stanovení těchto hranic orgánům moci zákonodárné. Pouze zákonodárcům (poslancům a senátorům) přísluší, aby na základě doporučení specialistů (psychologů, lékařů, právníků, pedagogů a podobně) posoudili, v jakém věku již lze mladým lidem důvěřovat natolik, aby mohli být „vybaveni“ určitými právy a povinnostmi.

04.08.2018

Dobrý den, jak zjistím průměr svého penisu? Děkuji

Anonym15, 15 let

Milý Anonyme15,

U penisu se zpravidla měří pouze jeho délka a obvod, nikoli průměr nebo „šířka“. Obvod penisu lze změřit pomocí proužku papíru, který se obtočí kolem těla penisu v místě, kde je nejširší. Obvod se na proužek papíru vyznačí tužkou, poté se pružek narovná a vyznačená vzdálenost se změří.
Pokud tě průměr (či „šířka“) penisu zajímá kvůli volbě vhodné velikosti kondomu, můžeš si potřebné údaje vyhledat v následující tabulce nominálních velikostí kondomů (například pro penis o obvodu 11 cm je vhdoný kondom nominální velikosti 52 až 54).

04.08.2018

Dobrý den mám 3 otázky:
1. Jakými cviky posílit svaly u penisu?
2. Jaký máte názor na anální sex?
3. Je orální sex neškodný? A když ji budu chtít po mě holce myslíte si, že jí to bude vadit? A může se praktikovat orální sex i holkám?
Díky za odpovědi

Xddd, 15 let

Milý Xddd,

1) Svalstvo pánevního dna lze posilovat například pomocí následujících cviků:

  • Zvedání dolních končetin – v poloze vleže na zádech s rukama podél těla jsou nohy nejprve nataženy na podložce, poté se tahem zvedají tak, aby s podložkou svíraly pravý úhel (90°)
  • Cvik zvaný malý most – vleže na zádech se pokrčí nohy v kolenou tak, aby chodidla zůstala na podložce, poté se zvedají hýždě směrem nahoru, aby stehna a trup vytvořila jednu rovinu
  • Svírání a uvolňování hýždí – vleže na břiše se natáhnou nohy tak, aby se tělo dotýkalo podložky pouze pažemi, hrudníkem a konečky prstů na nohou (kolena se podložky nedotýkají) a v této poloze se střídavě svírají a uvolňují hýždě v intervalu 3 až 5 vteřin
  • Tzv. „stop–start“ cvičení – během močení se vůlí zastaví proud moči, po několika vteřinách se opět uvolní
  • Cvičení s ručníkem položeným přes kořen penisu při erekci – ručník se podélně složí nebo stočí a opatrně položí napříč přes kořen penisu, poté se zatnou svaly tak, aby se ručník udržel a nespadl

2) Pohlavním styk do konečníku je spojen s vysokým rizikem poranění (může při něm dojít například ke vzniku trhlinek v okolí řitního otvoru, ale také k ruptuře neboli protržení stěn konečníku). K poraněním dochází v důsledku nadměrného tření, protože lidské tělo nedovede „od přírody“ zajistit potřebnou lubrikaci (zvlhčení) řitního otvoru. Pokud už někdo chce provádět pohlavní styk do konečníku, měl by pro tento účel použít lubrikační gel. Rovněž použití kondomu by mělo být samozřejmostí, protože při pohlavním styku do konečníku hrozí zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění. Zavádění cizích předmětů ani částí těla (s výjimkou prstu, pokud možno však pouze jednoho) do konečníku vzhledem k výše naznačeným rizikům tedy příliš nedoporučuji.
3) Nejen při běžném pohlavním styku, ale i při orálním sexu (tj. dráždění pohlavních orgánů ústy partnera nebo partnerky) může dojít k přenosu infekčních onemocnění včetně pohlavních nemocí. K přenosu infekce může při orálním sexu dojít přijetím partnerova ejakulátu (spermatu) nebo partnerčina poševního sekretu ústy. Oproti vaginálnímu pohlavnímu styku (tj. pohlavnímu styku do pochvy) však má orální sex tu výhodu, že při něm nehrozí nechtěné početí. Podrobnější informace najdeš na stránce „Láska a erotika“.
Nedovedu však odhadnout, zda tvoje partnerka bude mít o tento druh sexuálních aktivit zájem. Zatímco u některých mladých lidí je orální sex oblíbený, jiní vůči němu mají různé výhrady.

04.08.2018

Dobrý den,
Mám dotaz.Do kolika let už bych měl vědět na kterou SŠ bych měl jít? (V září půjdu do 8. Třídy) Každý se mě na to ptá ale o tom kam jít po základce jsem ještě nepřemýšlel. Děkuju za odpověď :)

Vojta, 13 let

Milý Vojto,

Přihlášky na střední školu se podávají v 9. ročníku (obvykle do března, ale konkrétní termín neznám). Samozřejmě, že o volbě konkrétní střední školy můžeš uvažovat již nyní. Při volbě svého dalšího vzdělání bys měl brát v úvahu svoje zájmy a záliby, ale i schopnosti a dovednosti. Pokud nemáš představu o tom, jakou střední školu by sis měl vybrat, můžeš se obrátit na výchovného poradce (působí na každé škole) nebo ještě lépe na pedagogicko-psychologickou poradnu. Součástí činnosti pedagogicko-psychologických poraden je totiž i poradenství v oblasti volby povolání a vzdělání.

04.08.2018

Proč vadí i tak nízký věkový rozdíl? (...)

Dan, 14 let

Milý Dane,

Věková hranice je stanovena zákonem. Avšak nízký věkový rozdíl, rozumí se rozdíl několika dnů či týdnů, by soud zřejmě přijal jako polehčující okolnost. Trestní odpovědnost začíná v den, který následuje po dni patnáctých narozenin.

04.08.2018

Dobrý den, když jsem vyrostl za půl roku pouze o 1 centimetr, znamená to, že se můj růst ukončuje?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Po období urychleného růstu (růstového spurtu), které u chlapců probíhá nejčastěji ve věku 13 až 14 let, může dojít ke zpomalení tempa růstu. Avšak růst postavy zpravidla pokračuje až do věku 17 až 18 let.
Nedovedu však posoudit, zda už se u tebe blíží ukončení růstu. To závisí na tvém kostním věku, který lze určit pouze na základě rentgenového vyšetření.

04.08.2018

Dobrý den, (...)

Dan, 15 let

Milý Dane,

Vzhledem k tomu, že jsi již dosáhl věku 15-ti let, a tudíž již neseš trestní odpovědnost, bys neměl vykonávat sexuální aktivity s osobou mladší 15-ti let. V opačném případě by ses dopustil trestného činu pohlavního zneužití.

03.08.2018

Dobrý den. Od kolika let si můžu koupit kondom? Děkuji.

..., 13 let

Milý ...,

Prodejnost kondomu není omezena žádnou věkovou hranicí. Neexistuje žádný zákon ani jiný právní předpis, který by zakazoval prodej kondomů osobě, která nedosáhla určitého věku. Pokud by ti někdo odmítl prodat kondom z důvodu „nízkého věku“, dopustil by se diskriminace zákazníka.

03.08.2018

Dobrý den, je schopen člověk žít bez jedení masa?

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Ano, avšak většina alternativních způsobů výživy (vegetariánství, veganství) nemusí být pro děti a dospívající zcela vhodná. Vyloučení veškerých potravin živočišného původu z jídelníčku je spojeno s rizikem nedostatku živočišných bílkovin, vápníku, železa a některých vitaminů (zejména B12). Pokud nechceš konzumovat maso, měl bys konzumovat alespoň další živočišné produkty,  například mléko a mléčné výrobky.

03.08.2018

Dobrý den, mám 3 otázky.
1) V jaké poloze se provádí sono vyšetření šourku?
2) Potřebuje někdy lékař k určení diagnózy nebo kvůli nějakému vyšetření vědět zda masturbuji?
3) Lze nějak opticky zvětšit penis?
Děkuji

Anonym15, 15 let

Milý Anonyme 15,

1) Uvedené vyšetření se zpravidla provádí v poloze vleže na zádech. Dolní končetiny se při vyšetření neroztahují, nýbrž jsou natažené vedle sebe tak, aby stehna poskytovala varlatům oporu.
2) Nejedná se o informaci, která by při většině onemocnění byla potřebná k určení diagnózy či k provedení vyšetření. Při vyšetření opožděné puberty (pubertas tarda) se lékař pacienta může zeptat, zda již měl ejakulaci, avšak není podstatné, zda k ejakulaci došlo při masturbaci nebo jiným způsobem (například samovolně). Dotaz na masturbaci však může být součástí sexuologického vyšetření, například u pacientů, kteří trpí poruchou orgasmu či ejakulace.
3) U obézních jedinců, kteří mohou mít penis částečně zanořený v silné vrstvě tělesného tuku na podbřišku a ve spodní části břicha, lze zhubnutím dosáhnout „zvětšení“ té části penisu, která vychází na povrch těla. Pokud je penis „skrytý“ v hustém pubickém ochlupení, lze jej vizuálně „zvětšit“ zastřižením ochlupení, není však nutné se přímo holit.
Optický dojem z velikosti penisu je ovlivněn též úhlem pohledu. Při pohledu shora dolů se totiž určitý předmět nebo část těla vizuálně jeví jako menší než při pohledu zepředu. Proto se mnozí muži a chlapci (často zcela mylně) domnívají, že mají menší penis než všichni ostatní. Svůj penis totiž vidí shora, kdežto penisy ostatních vidí zepředu.

03.08.2018

(...)

Domislav VI., 14 let

Milý Domislave VI.,

V takovémto případě by sis neměl nic vymýšlet a říci mamince pravdu. Tvoje přání není nijak neobvyklé a nakonec nepožaduješ nic, na co bys neměl právo.

03.08.2018

Jak zařídím aby mi před orgasmem při masturbaci vytekla preejakulační tekutina?

Trumpeta, 13 let

Milý Trumpeto,

K uvolňování (výronu) preejakulační tekutiny dochází při silném pohlavním vzrušení. Objem uvolněné preejakulační tekutiny se u jednotlivých mužů a chlapců může lišit. Zpravidla se uvolňuje nanejvýš několik kapek preejakulační tekutiny, avšak u některých jedinců dochází k uvolňování i několika mililitrů této tekutiny. Naproti tomu u některých jedinců je objem preejakulační tekutiny natolik nízký, že „vystačí“ pouze na zvlhčení vnitřních stěn močové trubice a na povrch těla vůbec nevychází.
Možná, že patříš k jedincům, jejichž tělo (jmenovitě Cowperovy žlázy) produkuje pouze malé množství preejakulační tekutiny. Jestliže ti nedostatečné množství této tekutiny způsobuje obtíže, můžeš ke zvlhčení žaludu a předkožky penisu při masturbaci použít malé množství lubrikačního gelu nebo jeho vhodné náhražky.

03.08.2018

Nevíte jak se zbavit obsesí a vtíravých myšlenek? Musím furt myslet na tu samou myšlenku celý den a už to mám tak týden.

Bagr, 13 let

Milý Bagře,

Nepříjemných a vtíravých myšlenek se můžeš pokusit zbavit tím, že zaměříš svoji pozornost na něco jiného. Pomoci ti může například poslech oblíbené hudby nebo vykonávání nějaké tvé oblíbené činnosti. Důležité je rovněž dodržování zdravé životosprávy, zajištění dostatečně dlouhého a kvalitního odpočinku, pravidelná doba spánku a přiměřené pohybové aktivity.
Pokud bys skutečně trpěl obsesí, přesněji řečeno obsedantně kompulzivní poruchou, která se řadí mezi úzkostné poruchy, bylo by vhodné obrátit se na specialistu, pokud možno přímo psychiatra. O poruše lze hovořit v případě, že se nepříjemné vtíravé myšlenky dostavují pravidelně a opakovaně alespoň po dobu dvou týdnů a jedinec je nedovede sám potlačit.

03.08.2018

Dobrý den, mám šířku penisu 11 cm jaký kondom je pro mě vhodný? Děkuji

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Předpokládám, že uvedených 11 cm představuje obvod penisu, nikoli jeho šířku. Pro penis o obvodu 11 cm je vhodný kondom velikosti 52 – 54. Pokud si výběrem vhodné velikosti nejsi jistý, můžeš vyzkoušet kondomy různých velikostí a vybrat si takové, které ti budou vyhovovat.

03.08.2018

Zajímalo by mě je zdravé masturbovaní co když ty první spermie sou jako rychle tak sou normální a potom ty co ejakuluje při příštím masturbováni tak budou retardované

xD, 12 let

Milý xD,

Masturbace je zdraví prospěšná činnost, která mimo jiné přispívá ke snížení psychického napětí (tenze) a k důkladnějšímu prokrvení (a tím i okysličení) tkání pohlavních orgánů. Pravidelná masturbace rovněž přispívá ke snížení rizika výskytu nádorových onemocnění prostaty (předstojné žlázy).
Představa, že častější masturbace (nebo obecně častější ejakulace) způsobuje pokles kvality spermií, je naprosto mylná. Naopak je vědecky prokázáno, že množství nepoškozených spermií v ejakulátu výrazně narůstá, pokud muž dosahuje ejakulace každý den. Naproti tomu k poškozování spermií dochází mimo jiné také v důsledku zadržování ejakulátu v těle po delší dobu. Rozhodně se tedy nemusíš obávat, že by v důsledku častější ejakulace byly spermie „retardované“.

03.08.2018

Dobrý den, jak předejít osteoporóze ve vyšším věku? Když budu mít ve stáří snížený testosteron, dá se udržet kosti zdravé i bez přítomnosti tohoto hormonu?

Kuba, 16 let

Milý Kubo,

Kvůli osteoporóze se prozatím nemusíš znepokojovat, protože toto onemocnění postihuje převážně ženy ve věku nad 55 let a muže ve věku nad 70 let. Příčinou je nedostatečný příjem vápníku nebo porucha jeho vstřebávání. Zatímco u žen může být osteoporóza způsobena snížením hladiny pohlavních hormonů (estrogenů), u mužů její výskyt se změnami hladiny mužských pohlavních hormonů nesouvisí. Nemusíš se tedy obávat, že by u tebe snížení hladiny testosteronu vyvolalo osteoporózu.
Léčba osteoporózy spočívá ve snížení tělesné hmotnosti, zvýšení příjmu vápníku a vitaminu D, který usnadňuje jeho vstřebávání. U žen (nikoli však u mužů) připadá v úvahu rovněž hormonální terapie, pokud je osteoporóza způsobena hormonální nerovnováhou ve vyšším věku.
U mladších osob se pouze v ojedinělých případech vyskytuje tzv. idiopatická osteoporóza, jejíž příčiny dosud neznáme. Avšak její výskyt v období dospívání je krajně nepravděpodobný.

02.08.2018

(...) nevíte, čím je nejlepší se takto uspokojit?

Mtts, 13 let

Milý Mtts,

Zavádění cizích předmětů do řitního otvoru rozhodně nedoporučuji, a to z důvodu rizika poranění. Poměrně bezpečně lze do řitního otvoru zavést pouze prst (pokud možno pouze jeden), avšak i v takovém případě je třeba použít vhodný lubrikační prostředek pro snížení nadměrného tření. Naproti tomu používání různých umělých „pomůcek“ je spojeno s rizikem poranění a následných komplikací.

02.08.2018

Vím že bych to tet neměl řešit ale je mi 13 let a mám chlupy na přirození ale můj penis se zatím nezvětšil a při erekci mam tak 4 cm a už můžu mít orgasmus nevíte kdy začne penis růst moc by mi to pomohlo děkuji

Filip, 13 let

Milý Filipe,

První výraznější růst penisu do délky se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 13 let. U některých chlapců začíná tento růst dříve, u jiných později.
Avšak vzhledem k uvedené délce penisu při erekci se v tvém případě zřejmě jedná o tzv. mikropenis (ve věku 13 let lze za mikropenis považovat takový penis, jehož délka při erekci dosahuje méně než 4,5 cm). Příčinou mikropenisu zpravidla bývá hormonální porucha. Dále nelze vyloučit, že se jedná o tzv. zanořený penis. Zanoření penisu je nejčastěji způsobeno obezitou, avšak v některých případech k němu může dojít také v důsledku úrazu nebo chirurgického zákroku.
Pokud netrpíš obezitou a v minulosti jsi neprodělal žádný úraz ani chirurgický zákrok v oblasti genitálu, je pravděpodobné, že tvoje obtíže mají hormonální příčiny. Doporučuji tedy navštívit praktického lékaře a požádat jej o vystavení poukaz na endokrinologické vyšetření z důvodu podezření na hormonální poruchu – mikropenis. Léčba této poruchy spočívá v hormonální terapii.

02.08.2018

Zdravím, před dvěma dny jsem byl na tréninku a po něm mě trochu začalo bolet na vrchní části hrudníku (svalová bolest). Další den se to zhoršilo, tak že jsem cítil ztuhlou krční páteř a začal mi tlak v břichu, při nádechu mě bolí v oblasti žeber, pod nima a na krajích břicha (střeva). Je to podobné jako zaražené větry, ale proč ten hrudník? Teď když se nadechnu, tak mě bolí i krční páteř. Když jsem se na tréninku rozběhl, tak najednou z ničeho nic mě začala vystřelovat ostrá píchavá bolest do oblasti beder. Říkám přijde mi to jako pořádně zaražené větry nebo možná něco s pateří. Nevíte oč by mohlo jít?

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

Obtíže, které v dotazu popisuješ, s největší pravděpodobností souvisí s nesprávným či nedostatečným dýcháním při fyzické zátěži. Bolest hrudníku je zřejmě nervosvalového původu a může být způsobena zvýšeným zatížením mezižeberních svalů při dýchání. Rovněž píchavé bolesti v boku bývají způsobeny nesprávným či nedostatečným dýcháním. Bolesti břicha mohou být způsobeny větším zapojováním břišního svalstva do dýchání.
V současném horkém počasí se popsané obtíže mohou projevovat dokonce i u trénovaných jedinců, kteří jsou na fyzickou zátěž zvyklí. Fyzicky náročné aktivity jsou totiž spojeny s vyšším výdejem energie, a tím také s narůstající spotřebou kyslíku (O2). Avšak v horkém počasí, kdy denní teploty překračují 30°C, se zvyšuje koncentrace přízemního ozonu (O3), což znesnadňuje dýchání. Obtíže s dýcháním při sportovních a podobných aktivitách tudíž mohou mít i osoby, které tyto obtíže za normálního počasí nemívají.
Doporučuji tedy přizpůsobit fyzickou zátěž současným nadprůměrně vysokým teplotám a pokud možno se šetřit.

02.08.2018

Ahoj je mi 15 let a chtěl bych se zeptat jestli je normální že masturbuji každý den (...) děkuji za odpovědi.

Marin, 15 let

Milý Marine,

Masturbace je naprosto normální, přirozená a zdraví prospěšná činnost, kterou není nutné nijak zásadně omezovat (viz též odpověď na dotaz návštěvníka „Nevím“ ze dne 01.08.2018). Masturbaci vykonává i značná část dospělých, dokonce i těch, kteří už mají stálého sexuálního partnera či partnerku. Dospělí jedinci však zpravidla masturbují méně často, než většina dospívajících. V období dospívání je častější vykonávání masturbace dáno narůstající hladinou pohlavních hormonů. Ze stejného důvodu se u dospívajících chlapců často dostavuje silná a dlouho přetrvávající erekce.

02.08.2018

Dobrý. Mám taký problém že posledný týždeň mám každé ráno nepríjemné pocity napínanie a potreby zvracať aj keď sa nevyvraciam. Pocity pretrvávajú až do okolo 16:00 kedy to väčšinou prejde

L, 14 let

Milý L,

Ranní nevolnost může mít celou řadu příčin. Někdy je nevolnost způsobena onemocněním trávicí soustavy či nevhodnou skladbou potravy, jindy je podmíněna psychickými faktory (stres, nadměrná psychická zátěž, která může vést ke vzniku tzv. žaludeční neurózy). Příčinou nevolnosti může být i hormonální nerovnováha.
Pokud se pocity nevolnosti dostavují delší dobu (několik dnů po sobě) nebo jsou doprovázeny i dalšími příznaky (například bolestmi hlavy, závratěmi, mdlobami), měl by ses obrátit na praktického lékaře a popsat mu své obtíže. V případě potřeby ti praktický lékař doporučí vyšetření u specialisty, například na gastroenterologii.

02.08.2018

Dobrý den, mám pihy v obličeji ale hrozně malé a takové neviditelné. Co mám dělat abych měl více pih? Mám se třeba opalovat? Nebo mazat nějakým krémem, jíst vitamíny nebo to prostě nejde? Děkuji

Martin, 13 let

Milý Martine,

Pokud máš v obličeji pihy, neměl by ses příliš vystavovat přímému slunečnímu záření. Pro opalování používej krém s vyšším ochranným UV faktorem (alespoň 20 nebo více). Pihy nelze bezpečným způsobem ani zvětšit, ani zvýšit jejich množství. Pokud bys však chtěl mít v obličeji více pih, mohl by sis je namalovat pomocí speciální kosmetické tužky.

02.08.2018

Dobrý den, mám takový problém (...)

Deprese, 13 let

Milý Deprese,

Především bys neměl podléhat tzv. internalizované homofobii, tedy strachu z vlastních „projevů“ homosexuality (ať již skutečných, nebo jen domnělých). Rozhodně nedoporučuji, aby ses snažil „dokázat“ svoji sexuální orientaci sledováním pornografie nebo jiným chováním, které by ti mohlo způsobit problémy. U dospívajícího jedince nelze sexuální orientaci spolehlivě prokázat, a tudíž je zbytečné, aby ses kvůli ní jakkoliv trápil.

02.08.2018

Dobrý den, můj penis měří při erekci 13,5 cm. Přijde mi to dost málo. Měřím cca 165cm. Myslíte že ještě vyroste? Děkuji

Jakub, 15 let

Milý Jakube,

Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku naprosto normální. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 15-ti let činí 13 až 15 cm.

02.08.2018

Znamená dřívější nástup puberty také dřívější ukončení růstu? Platí pravidlo, že čím dříve nastoupí puberta, tím dříve se ukončí růst?

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

K dřívějšímu ukončení růstu může dojít v důsledku předčasné puberty, tedy v případě, že puberta začne před dovršením 9. roku věku u chlapců nebo 8. roku věku u dívek. V ostatních případech však věk nástupu a tempo průběhu pohlavního dospívání s dosaženou tělesnou výškou nesouvisí.

01.08.2018

Dobrý den, je pravda, že když už mám pubické ochlupení vybíhající k pupíku, že již neporostu? Mám objem varlat 20 ml. V jakém věku mají chlapci 5. stupeň tělesného vývoje? Je u mě vývoj předčasný?

Tomáš, 15 let

Milý Tomáši,

Dosažení nejvyššího stupně vývoje pubického ochlupení (tzv. pubického ochlupení „mužského typu“, které vybíhá proužkem vzhůru k pupíku) nemusí být spojeno s ukončením tělesného růstu.
Různí chlapci dosahují pátého (nejvyššího) stupně tělesného vývoje v různém věku, přičemž za normální lze považovat věkové rozmezí 15 až 20 let.
Předčasnou pubertou (pubertas praecox) se rozumí nástup prvních známek pohlavního dospívání před dovršením 9. roku věku u chlapců a 8. roku věku u dívek.

01.08.2018

Dobrý den, mám takový problém, který mě moc trápí. Masturbuji opravdu extrémně (...) Co mám dělat!? Moc prosím o pomoc!

Nevím, 15 let

Milý Nevím,

Dokonce i častá masturbace je v období dospívání naprosto normální, a to z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů v dospívajícím organismu. Masturbace není nijak škodlivá ani zdravotně závadná činnost a není třeba ji zásadním způsobem omezovat (výjimku tvoří pouze masturbace na veřejnosti, která je společensky nepřípustná). Masturbace představuje nejběžnější, nejpřirozenější a zároveň i nejbezpečnější způsob, jímž může dospívající jedinec uspokojovat svoji narůstající sexuální potřebu, která je dána nárůstem hladiny pohlavních hormonů.

01.08.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se bude dít na 13 leté kontrole (protože tam zanedlouho jdu) a taky k čemu je očkování proti rakovině penisu
Děkuji za odpověď

Alex, 12 let

Milý Alexi,

Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je obsahem preventivní prohlídky ve věku 13 let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.
„Očkování proti rakovině penisu“ neexistuje. Zřejmě máš na mysli očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), který mimo jiné způsobuje rakovinu děložního hrdla. Očkování lze provést nejen u dívek, ale i u chlapců. Ti sice žádné děložní hrdlo nemají, avšak očkování je chrání proti tzv. kondylomatům, což je zvláštní druh bradavic, které vyrůstají na pohlavních orgánech. HPV se totiž podílí nejen na vzniku rakoviny děložního hrdla (pouze u žen), ale i na vzniku kondylomat (u obou pohlaví).

01.08.2018

Dobrý deň. Mám otázku k hĺbke vagíny. Nižšie ste písali, že hĺbka je 7-11 cm. Prečo potom ženy chcú napríklad 17 cm penis? Zmestí sa do nej?

Aurel, 14 let

Milý Aurele,

Především je třeba si uvědomit, že penis se při pohlavním styku nezavádí do pochvy celou svojí délkou, nýbrž pouze jednou polovinou až dvěma třetinami své délky, což je mimo jiné dáno tělesnou polohou při pohlavním styku (tzv. koitální polohou).
Hlubší zavádění penisu ani není nutné, protože většina eroticky citlivých nervových zakončení se nachází v oblasti vnějších pohlavních orgánů a v blízkosti poševního vchodu, nikoli v hlubších částech pochvy. Naopak, příliš hluboké zavádění penisu může být dokonce velmi nepříjemné, zejména pokud penis naráží do děložního hrdla partnerky.
Pro úplnost dodávám, že podle výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) pouhých 13% žen uvádí jako zdroj svého pohlavního vzrušení „dráždění v hloubce pochvy“, zatímco většina ostatních žen uvádí jako zdroj pohlavního vzrušení buď dráždění klitorisu, dráždění klitorisu i pochvy, nebo dráždění poševního vchodu.

01.08.2018

Ještě k minulému dotazu, je mi nejspíš jasné že nemohu mít sex s osobou mladší 15 let, ale prosím o radu, co v takovém vztahu dělat či vykonávat.
2. Moje otázka také směřuje k mému penisu
(...) ale mám problém že mám malý penis (...)

Anonym 2, 16 let

Milý Anonyme 2,

Jestliže tvoje dívka ještě nedosáhla věkové hranice 15-ti let, zatímco ty již ano, neměli byste spolu vykonávat pohlavní styk ani jiné sexuální aktivity. Avšak nevidím nic špatného na tom, kdybyste se například objali nebo políbili.
Pokud jde o rozměry penisu, mírně podprůměrná délka tohoto orgánu nemusí být nijak nenormální. Za abnormálně malý se považuje pouze tzv. mikropenis, což je takový penis, jehož délka při erekci dosahuje v dospělosti méně než 5,6 cm.

01.08.2018

Dobrý den reagují na odpověď z 30.7 ptal jsem se táty jestli jsem jako malej nemel nějaký úraz protože sám si to osobně nepamatuju táta říkal že ne a žádné prášky neberu jsem zdravej. Moje otázka: mužů jít k tomu doktoru sám nebo musím s rodiči mam jim to říct. ? Děkuji za odpověď

Lukyn, 16 let

Milý Lukyne,

Při návštěvě lékaře specialisty se u pacientů mladších 18-ti let vyžaduje doprovod alespoň jednoho z rodičů. Není však nutné, aby rodiče byli přítomni po celou dobu vyšetření, zejména pokud se jedná o zvláště intimní problém (to se týká zejména problémů sexuologického charakteru). Tím není dotčena povinnost lékaře informovat rodiče nezletilého pacienta o skutečnostech, které mají zásadní vliv na zdravotní stav nezletilého pacienta. Pokud by u tebe lékař odhalil nějaké závažné onemocnění, byl by povinen o něm tvé rodiče informovat.

01.08.2018

Dobrý den. Je mi 14 a měřím 183 cm. Je to v pořádku?

Mart, 14 let

Milý Marte,

Podle růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 97. percentilu, což znamená, že 97% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 3% jsou vyšších. Tvoje tělesná výška je sice výrazně nadprůměrná, avšak stále ještě se jedná pouze o variantu normálního vývoje (o nadměrný vzrůst by se jednalo pouze v případě, že by ses nacházel nad 97. percentilem, a tedy tvoje tělesná výška překračovala uvedených 183 cm). Výrazně nadprůměrná výška může být dána vrozenými předpoklady, případně urychlením růstu a vývoje v období dospívání.

01.08.2018

Dobrý den, už asi přes rok se mi zvětšuje taková prasklina mezi dvěma horními zuby. Co s tím mám dělat?

Petr, 13 let

Milý Petře,

Výskyt mezery mezi horními předními řezáky je poměrně častý, přičemž během dospívání se tato mezera může rozšířit. Někdy tato mezera souvisí se širokou uzdičkou mezi horním rtem a dásní. Jedná se však spíše o kosmetický než zdravotní problém. Pokud ti mezera vadí nebo překáží, můžeš se obrátit na zubního lékaře (stomatologa), který posoudí možnosti využití některé z ortodontických pomůcek.

01.08.2018

Dobrý den, když mám erekci tak předkožka jde stáhnout jenom do půlky a dál to bolí. Zajímá mě jestli je to fimóza nebo se to časem spraví.

Kuba, 15 let

Milý Kubo,

Vzhledem k tomu, že přetahování předkožky činí obtíže pouze při erekci, se jedná pouze o relativní zúžení. V období dospívání se pohlavní orgány stále ještě vyvíjejí, a proto je pravděpodobné, že k uvolnění předkožky ještě dojde spontánně (samovolně).
Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému, avšak předkožku by sis měl stahovat vždy jen tak daleko, abys necítil bolest. Podrobnější informace nalezneš na stránce „Žalud a předkožka“.

01.08.2018

Dobrý den je trestné mít sex s 14-letou přítelkyní, a jak mám říci rodičům že chceme spát spolu, nikoli odděleně. Předem děkuji.

Anonym 02, 16 let

Milý Anonyme 02,

Vzhledem k tomu, že dívce dosud nebylo 15 let, zatímco tobě již ano, bys s ní prozatím neměl mít pohlavní styk ani jiné sexuální aktivity. V opačném případě by ses dopustil trestného činu pohlavního zneužití. Pohlavní styk tedy doporučuji odložit přinejmenším do doby, než tvoje dívka dosáhne věkové hranice 15-ti let.