Pět stupňů vývoje

Bez ohledu na to, kdy chlapci začnou dospívat a jak rychle se vyvíjí, všichni postupně procházejí všemi stupni vývoje. Mezi jednotlivými stupni může uplynout různá doba. Jeden anglický lékař - jmenoval se James Tanner - kdysi sestavil následující stupnici vývoje mužských pohlavních orgánů.

Tannerova stupnice vývoje pohlavních orgánů u chlapců

1. stupeň

Před začátkem puberty vypadají vnější pohlavní orgány chlapce skoro stejně, jako když se narodil.

 

 

2. stupeň

Nejprve se začnou zvětšovat varlata a s nimi i šourek. Varlata klesnou trochu níž a kůže na šourku se stává jemnější. Velikost penisu se zatím nemění.

 

3. stupeň

Pokračuje zvětšování varlat a šourku. Kromě nich už se zvětšuje i penis. U většiny chlapců se v tomto období objevují první chlupy, které jsou buď zcela rovné, nebo jen mírně zvlněné.

 

4. stupeň

Zvětšuje se hlavně penis, ale pokračuje i růst šourku a varlat. Chlupy už jsou hustější a většinou kudrnaté. Kůže na šourku je o něco tmavší, než na jiných místech těla.

 

5. stupeň

Penis, šourek i varlata už mají stejnou velikost a tvar, jako u dospělého muže. Také vývoj ochlupení je dokončen.

U dospělého muže ochlupení vybíhá úzkým proužkem směrem nahoru.

Kromě pohlavních orgánů se samozřejmě vyvíjí i další části těla. Pokračuje růst do výšky, dochází ke změnám postavy (jako je např. rozšiřování ramen, zvyšování podílu dolních končetin na celkové tělesné výšce), začíná růst ochlupení i na jiných místech, než nad pohlavními orgány - například v podpaží nebo na hrudníku.

Tyto další změny se však už mohou objevovat v různém pořadí a jejich dosažení trvá různě dlouho. V pubertě totiž může docházet k různým nerovnoměrnostem (disproporcím).

Tak například někteří chlapci v určitém věku mají stále ještě „dětskou“ postavu a tělesnou výšku, ale přitom pohlavní orgány a jejich ochlupení mohou mít vyvinutější, než většina jejich vrstevníků. Anebo naopak - u některých vysokých chlapců se širokými rameny a vyvinutým svalstvem mohou být pohlavní orgány třeba jen o něco málo vyvinutější, než u jejich o pár let mladších kamarádů. Většina takových nerovnoměrností se ale do konce období dospívání srovná.

Pět stupňů tělesného vývoje v období dospívání