Pět stupňů vývoje

Bez ohledu na to, kdy chlapci začnou dospívat a jak rychle se vyvíjí, všichni postupně procházejí všemi stupni vývoje. Mezi jednotlivými stupni může uplynout různá doba. Anglický lékař James Tanner kdysi sestavil následující stupnici vývoje mužských pohlavních orgánů.

Tannerova stupnice vývoje pohlavních orgánů u chlapců

1. stupeň

Před začátkem puberty vypadají vnější pohlavní orgány chlapce skoro stejně, jako když se narodil.

 

 

2. stupeň

Nejprve se začnou zvětšovat varlata a s nimi i šourek. Varlata klesnou trochu níž a kůže na šourku se stává jemnější. Velikost penisu se zatím nemění.

 

3. stupeň

Pokračuje zvětšování varlat a šourku. Kromě nich už se zvětšuje i penis. U většiny chlapců se v tomto období objevují první chlupy, které jsou buď zcela rovné, nebo jen mírně zvlněné.

 

4. stupeň

Zvětšuje se hlavně penis, ale pokračuje i růst šourku a varlat. Chlupy už jsou hustější a většinou kudrnaté. Kůže na šourku je o něco tmavší, než na jiných místech těla.

 

5. stupeň

Penis, šourek i varlata už mají stejnou velikost a tvar, jako u dospělého muže. Také vývoj ochlupení je dokončen.

U dospělého muže ochlupení vybíhá úzkým proužkem směrem nahoru.

Kromě pohlavních orgánů se samozřejmě vyvíjí i další části těla. Pokračuje růst do výšky, dochází ke změnám postavy (jako je např. rozšiřování ramen, zvyšování podílu dolních končetin na celkové tělesné výšce), začíná růst ochlupení i na jiných místech, než nad pohlavními orgány - například v podpaží nebo na hrudníku.

Na obrázku je znázorněno pět stupňů tělesného vývoje u chlapců

Tyto další změny se však už mohou objevovat v různém pořadí a jejich dosažení trvá různě dlouho. V pubertě totiž může docházet k různým nerovnoměrnostem (disproporcím).

Tak například někteří chlapci v určitém věku mají stále ještě „dětskou“ postavu a tělesnou výšku, ale přitom pohlavní orgány a jejich ochlupení mohou mít vyvinutější, než většina jejich vrstevníků. Anebo naopak - u některých vysokých chlapců se širokými rameny a vyvinutým svalstvem mohou být pohlavní orgány třeba jen o něco málo vyvinutější, než u jejich o pár let mladších kamarádů. Většina výrazných rozdílů se všakdo konce období dospívání obvykle srovná.