archiv odpovědí - říjen 2018

31.10.2018

Dobrý den, mám problém že ukazováčky na noze se mi zkřivují. Zkřivují se směrem od palce a vypadá to divně. Přemýšlel jsem že by to mohlo být z malých bot ale to není (všechny jsou v pohodě) nevíte čím to může být a jak to odstranit? Předem díky

Ondřej, 15 let

Milý Ondřeji,

Kromě nevhodné obuvi (například s příliš úzkou špičkou) nelze vyloučit ani vliv vrozených předpokladů či vadného držení těla. Doporučoval bych navštívit praktického lékaře a požádat jej o vystavení poukazu na vyšetření na ortopedii. Na základě vyšetření ti ortoped může předepsat například speciální vložky do obuvi, případně doporučit nějaké vhodné cviky.

31.10.2018

Zdravím, mám pár problémů
Za 1.) nejde mi přetáhnout předkožka za žalud
2.) znepokojuje mě úkaz na fotce, zdá se mi to nebo mám předkožku srostlou s žaludem

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

1) Proces uvolňování předkožky může trvat různě dlouhou dobu a není nijak časově limitován. U některých chlapců dochází k uvolnění předkožky již v dětství před pubertou, u jiných až v jejím průběhu nebo závěru.
Přirozený proces uvolňování zúžené předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému. Z volně prodejných mastí lze použít panthenolovou mast (například bepanthen, calcium pantothenicum a podobně). Účinnější jsou kortikoidní masti, které se však vydávají pouze na lékařský předpis (s výjimkou hydrocortisonu, jehož účinnost je však nižší než u jiných kortikoidních mastí). Více informací najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.
2) Nejedná se o srůst, nýbrž o uzdičku na spodní straně penisu (frenulum), což je normální část penisu.

31.10.2018

Děkuji za odpověď a jestli můžu, ještě bych se na něco zeptal, protože mě to trápí (...)

Nešťastný Max, 13 let

Milý Nešťastný Maxi,

Tvůj relativně nízký zájem o sexuální aktivity je nejspíše dán dosud nízkou hladinou pohlavních hormonů v krvi. Příčinou by mohl být mírně opožděný nástup puberty, čemuž by odpovídaly i údaje z tvého předchozího dotazu. Pokud máš pochybnosti o tom, zda tvůj tělesný vývoj probíhá normálně, můžeš se svěřit svému praktickému lékaři pro děti a dorost, který posoudí vývoj pohlavních znaků a v případě potřeby doporučí vyšetření na endokrinologii. Avšak je možné, že tvoje obavy jsou zatím předčasné.
Znepokojovat se nemusíš ani kvůli citové náklonnosti vůči starší kamarádce, o níž se zmiňuješ v další části dotazu. Podle všeho se nejedná o nic abnormálního.

31.10.2018

Dobrý den,
Cítím se trapně. Můj penis měří nějakých 10,3 cm. Zanedlouho mi bude 14. Ale všem ze třídy měří penis 15-16 cm

Ajdontnou, 13 let

Milý Ajdontnou,

Přestože délka tvého penisu je mírně podprůměrná, jedná se stále ještě o normální rozměr. Kvůli tomu, že tvůj penis dosahuje délky 10,3 cm (předpokládám, že při erekci), se rozhodně nemusíš cítit trapně, nehledě k tomu, že rozměry svého penisu nemůžeš ovlivnit, a tudíž se nejedná o nějaký tvůj nedostatek, za který bys ty sám mohl. Kromě toho neexistuje jediný rozumný důvod, proč by měl být penis větších rozměrů považován za „lepší“ nebo „hodnotnější“.
Nicméně nepovažuji za příliš pravděpodobné, že by všichni tvoji spolužáci měli penis o délce 15 až 16 cm. Průměrná délka penisu při erekci totiž u chlapců ve věku 13-ti let činí 12,5 ± 1,5 cm (tj. 11 až 14 cm) a byla by to příliš velká náhoda, kdyby se v jedné třídě sešlo tolik chlapců s nadprůměrně velkým penisem. Uvedené rozměry by byly nadprůměrné i v případě, že bychom vycházeli z průměrné délky penisu u chlapců ve věku 14-ti let, která činí 13 až 15 cm (tj. 14 ± 1 cm). Mnohem pravděpodobnější tedy je, že tvoji spolužáci se mylně domnívají, že větší penis je nějakým způsobem „lepší“, a proto záměrně uvádějí nadhodnocené údaje.

31.10.2018

Dobrý den,
Mám problém. V klidu mi na penisu jde předkožka v pohodě stáhnout, ale při erekci nejde skoro vůbec. Doktorka ale vždy řekne že mám penis úplně v pohodě, ale ta ho nevidí v erekci.
Může mi to při sexu vadit?

Help, 13 let

Milý Helpe,

Jestliže lze předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu a její přetažení ti činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. Je vysoce pravděpodobné, že k uvolnění předkožky dojde během dalšího vývoje penisu, a tudíž obavy ohledně případných obtíží při pohlavním styku jsou prozatím předčasné. Více informací o zúžení předkožky najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

31.10.2018

Dobrý den. (...) Prosím zobrazit pouze odpověď, děkuji.

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

Pravdou je, že někteří rodiče se před svými dětmi snaží tajit základní fakta týkající se anatomie pohlavních orgánů, rozdílů mezi příslušníky různých pohlaví a podobně. Domnívají se, že jejich dítě je na takovéto informace ještě „moc malé“. Avšak jakmile se dítě o podobná témata začne samo zajímat, znamená to, že je na přijetí odpovídajících informací velké dost, samozřejmě za předpokladu, že tyto informace jsou dítěti podávány způsobem, který je přiměřený jeho věku a odpovídá dosaženému stupni jeho rozumových schopností (značný význam má především srozumitelnost).
Dále je celkem pochopitelné, že dítě, které nezíská požadované informace od svých rodičů, si je dříve či později snaží opatřit z jiných zdrojů, například se zeptá staršího kamaráda, sourozence, spolužáka a podobně. Pokud by od tebe dotyčný chlapec ještě požadoval nějaké informace týkající se určitých částí lidského těla, nevidím důvod, proč bys nemohl na jeho otázky odpovědět (samozřejmě za předpokladu, že na ně znáš odpovědi). Důležité však je, aby ses vyjadřoval dostatečně srozumitelně a nezahlcoval dítě velkým množstvím méně podstatných detailů, které by již mohly přesahovat hranice jeho chápání.

31.10.2018

Ahoj, mám problém a ten že máme jít se školou plavat a bohužel jsem trochu větší měřím 179 cm a vážím 85 kg. Bojim se že se mi budou posmívat protože když jsem byl ještě na základce a chodili jsme plavat tak se mi tam smáli a šikanovali. Bojím se že to zažiji znova.

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Tvoje tělesná výška je sice mírně nadprůměrná, přesto však normální (podle růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 75. percentilu, což znamená, že 75% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco zbývajících 25% je vyšších). Hodnota indexu tělesné hmotnosti u tebe činí přibližně 26,5. Jedná se sice o nadváhu, avšak vzhledem k tvé nadprůměrné tělesné výšce není tato nadváha nijak dramaticky vysoká.
Chlapec s tvojí tělesnou výškou by mezi vrstevníky mohl vzbuzovat spíše určitý respekt, nicméně záleží i na chování jedince a na jeho postavení ve skupině. Jestliže se na plavání či kdekoliv jinde setkáš s posměšky týkajícími se tvé výšky či vzhledu, neměl by ses nechat vyprovokovat k projevům hněvu či lítosti (například k pláči nebo křiku). Na druhou stranu bys měl dát ostatním klidně a srozumitelně najevo, že podobné posmívání nepovažuješ za vhodné. Nejsi přece o nic horší než ostatní jen proto, že měříš o pár centimetrů více, než je v tvém věku obvyklé.
Pokud by ti někdo ubližoval nebo se na tobě dopouštěl násilí (například ti bral tvoje věci, napadal tě a podobně), měl bys o této situaci co nejdříve informovat pracovníka školy, který je odpovědný za prevenci sociálně patologických jevů (zpravidla jím je metodik prevence, avšak můžeš se obrátit i na jiného pracovníka, kterému důvěřuješ). Není žádná ostuda svěřit se s tak závažným problémem odborníkovi, který je odpovědný za řešení podobných situací. V případě, že se sociálně patologické chování vůči jedinci podaří včas podchytit, existuje poměrně vysoká šance na úspěšné řešení problému. Pokud si však oběť násilí nechá vše líbit a svoji situaci neřeší, může se agrese ze strany ostatních dále stupňovat.

31.10.2018

Dobrý den, u obou varlat mám nějaké dva váčky ve kterých je nějaká tekutina. O co se jedná? Může se mi něco stát?

Jjj, 14 let

Milý Jjj,

Pokud se „váčky“ nacházejí při horní a zadní straně varlat, jedná se pravděpodobně o nadvarlata, která patří k mužským pohlavním orgánům (na obrázku vpravo je nadvarle vyznačeno šipkou).
V případě, že se o nadvarlata nejedná, by připadaly v úvahu různé cysty, tj. dutiny naplněné tekutinou (k nejčastějším patří tzv. spermatokéla, což je dutina vyplněná spermatickou tekutinou). Avšak jejich oboustranný výskyt je málo pravděpodobný.

31.10.2018

Dobrý den, dost se stydím, ale nemám koho bych se zeptal, jestli je všechno v pořádku (...)

Nešťastný Max, 13 let

Milý Nešťastný Maxi,

Na jednu stranu je pochopitelné, že se mezi staršími a tělesně vyvinutějšími spolužáky cítíš poněkud nesvůj. Avšak prozatím není jisté, zda je tvůj tělesný vývoj nějak zásadně opožděn či nikoliv. Bylo by škoda, kdyby ses zbytečně trápil kvůli něčemu, co ve skutečnosti může být naprosto normální.
Možná, že příliš podléháš srovnávání s ostatními spolužáky. Každý dospívající člověk se však může vyvíjet vlastním tempem a rozhodně není tvojí „chybou“ či „nedostatkem“, že určité části tvého těla nejsou dosud tak rozvinuté, jako u některých jiných dospívajících. Svým způsobem se může jednat i o výhodu, protože ten, kdo se začne vyvíjet o něco později, se vyvíjí z lepšího základu (v tom smyslu, že jeho tělo je lépe připraveno na změny, jimiž bude v následujících několika letech procházet).
Obtíže při masturbaci mohou souviset se způsobem jejího vykonávání. Nepříjemné pocity mohou být dány například příliš silným stiskem ruky či příliš prudkými a rychlými masturbačními pohyby. Masturbace představuje mimo jiné i způsob, jímž dospívající člověk poznává své tělo (konkrétně pohlavní orgány) a svoje pocity. Záleží tedy na tobě, aby sis zkoušel najít takový způsob stimulace (tj. dráždění) pohlavních orgánů, který ti bude vyhovovat. Vzhledem k výše naznačeným možným zdrojům obtíží by bylo vhodnější začít s pokud možno lehkými a jemnými doteky. „Přidat na síle“ můžeš kdykoliv později, až si tvoje tělo na nové pocity zvykne. Pokud je vykonávání masturbace spojeno s nadměrným třením (což by mohla být další příčina nepříjemných pocitů), lze tření snížit pomocí vhodného lubrikačního prostředku, například pleťového krému nebo tělového mléka.
Jestliže máš pocit, že si s ostatními spolužáky nerozumíš, zkus si nějaké vhodné kamarády najít mimo prostředí třídy. Mnoho příležitostí k navazování kamarádských vztahů poskytuje zájmová činnost všeho druhu. Zkus si tedy najít takového kamaráda, který by měl podobné zájmy jako ty.
Mít staršího sourozence může být docela výhodné, obzvláště pokud si člověk s něčím neví rady nebo potřebuje pomoc. Samozřejmě záleží na tom, jaký vztah mezi sourozenci panuje. Jestliže máš pocit, že by ti starší sourozenec mohl s něčím poradit nebo pomoci, klidně se na něj zkus obrátit. Tvé otázky mu jistě nebudou připadat „divné“, protože je docela dobře možné, že i on se nad podobnými věcmi před několika lety zamýšlel.

31.10.2018

Dobrý den, já už chvilku řeším nějaký problém a to, že můj penis neroste jak má spíše neroste vůbec ale šourek barvu změnil a roste mi ochlupení ale nic víc mám strach že se to už nezmění.

Martin, 13 let

Milý Martine,

K prvnímu výraznějšímu růstu penisu dochází nejčastěji ve věku okolo 12-ti let, avšak stejně jako pro všechny tělesné změny v období dospívání, také pro růst penisu platí, že mezi jednotlivými chlapci se mohou projevovat individuální rozdíly. Mírné opoždění či urychlení vývoje určitého tělesného znaku (přibližně o 2 roky) v naprosté většině případů není projevem žádné vady či poruchy.
Vzhledem k tomu, že u tebe již došlo k rozvoji některých tělesných znaků (začátek vývoje ochlupení, pigmentace šourku), zřejmě netrpíš opožděnou pubertou. Je tedy spíše jen otázkou času, kdy se u tebe začnou rozvíjet také další pohlavní znaky. Prozatím se nemusíš obávat, že by u tebe k žádnému růstu penisu nedošlo. Spíše je pravděpodobné, že růst penisu u tebe bude probíhat do vyššího věku, než je obvyklé (zatímco u většiny chlapců je růst a vývoj penisu zpravidla ukončen do věku 18-ti let, při pozdějším nástupu se může protáhnout až do věku 19 – 21 let).
Pouze v případě, že by v tvém věku (13 let) délka penisu při plné erekci činila méně než 4,5 cm, by se mohlo jednat o poměrně vzácnou poruchu zvanou mikropenis. V takovém případě by bylo vhodné zajistit si vyšetření na endokrinologii (poukaz na vyšetření vystaví praktický lékař pro děti a dorost). Pokud však tvá současná délka penisu při erekci dosahuje alespoň 4,5 cm nebo více, nejedná se o žádnou vadu ani poruchu a je vysoce pravděpodobné, že u tebe v nejbližších letech ještě dojde k nápadnému růstu délky penisu.

30.10.2018

Dobrý den, čím by šel nahradit lubrikační gel? Předem děkuji za odpověď

Někdo, 15 let

Milý Někdo,

Jako náhražku lubrikačního gelu lze použít například pleťový krém nebo tělové mléko. Pro nanesení na pohlavní orgány jsou vhodné zejména krémy či tělová mléka pro citlivou pleť.
Lepších výsledků však lze dosáhnout s opravdovým lubrikačním gelem. Zatímco různé krémy se poměrně rychle vtírají do pokožky, čímž jejich lubrikační účinek klesá, opravdový lubrikační gel vytvoří na povrchu příslušné části těla kluzkou vrstvu, kterou lze po ukončení masturbace či jiné sexuální aktivity snadno smýt vodou.
Uvedené náhražky jsou navíc vhodné pouze pro masturbaci, nikoli pro pohlavní styk s kondomem. Mastné krémy totiž mohou narušit strukturu kondomu a tím snížit jeho ochranný účinek.

30.10.2018

Prosím nezobrazovat (...)

Ivan, 14 let

Milý Ivane,

Je naprosto normální, že jednotliví chlapci se v období dospívání vyvíjejí různým tempem. Odlišnosti v dosaženém stupni tělesného vývoje u jedinců téhož věku a pohlaví jsou dány mimo jiné vrozenými předpoklady. Někteří chlapci začínají dospívat dříve a tělesné změny u nich probíhají rychleji, u jiných nastupuje puberta později nebo probíhá pomaleji. Není tedy třeba, aby ses znepokojoval kvůli tomu, že některé z tvých sekundárních pohlavních znaků (například tělesné ochlupení) jsou vyvinutější, než je tomu u tvého stejně starého kamaráda.
Zájem dospívajícího jedince o vrstevníka téhož pohlaví a jeho tělo nemusí být (a v naprosté většině případů není) projevem homosexuální orientace. Navíc u osob mladších 16-ti let ani nelze sexuální orientaci spolehlivě prokázat. Kvůli sexuální orientaci se tedy nemusíš nijak znepokojovat.
Výskyt akné je dán hormonálními změnami během dospívání, které mimo jiné vedou i k nárůstu produkce kožního mazu. Není prokázáno, že by složení stravy mělo na tvorbu akné zásadní vliv. Mírnou formu akné není třeba léčit, avšak při středně těžké formě (tj. při výskytu více než dvaceti pupínků zároveň) doporučuji navštívit kožního lékaře. Při léčbě akné se využívají přípravky obsahující kyselinu azelaovou nebo retinoidy, v závažnějších případech se nasazují antibiotika. Všechny zmíněné druhy léčiv se vydávají pouze na lékařský předpis.

30.10.2018

Zkoušel jsem masturbovat (...) a udělal jsem už něco okolo minuty a připadá mi to strašně málo (...). Bojím se že když budu mít sex udělám se příliš brzo a partnerka nebude spokojená. Jak by jsem mohl vydržet déle?

Captain, 15 let

Milý Captaine,

Doba potřebná k dosažení orgasmu (vyvrcholení) a ejakulace (výronu semene) při pohlavním styku se může podstatně lišit od doby potřebné k dosažení orgasmu a ejakulace při masturbaci. Jestliže jsi tedy při masturbaci dosáhl orgasmu a ejakulace po jedné minutě, ještě zdaleka to nemusí znamenat, že za stejnou dobu dosáhneš orgasmu a ejakulace i při pohlavním styku.
Tzv. předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) má v naprosté většině případů psychické příčiny. Patří mezi ně mimo jiné i partnerův strach z předem očekávaných projevů nespokojenosti ze strany partnerky. Také z tohoto důvodu by sis neměl předem zatěžovat mysl úvahami, zda bude tvoje budoucí partnerka s pohlavním stykem spokojená. Pokud se dva lidé mají opravdu rádi, navzájem se respektují a důvěřují si, jistě dovedou společně překonat i mnohem závažnější problémy, než jsou případné počáteční obtíže v intimním soužití.
K výskytu předčasné ejakulace přispívá rovněž nízká frekvence pohlavního styku mezi partnery. Čím déle totiž musí partner „čekat“ na další soulož, tím vyšší je pravděpodobnost, že jeho ejakulace bude předčasná (je prokázáno, že u párů, které mají pohlavní styk méně než dvakrát týdně, je riziko předčasné ejakulace partnera přibližně třikrát vyšší než u párů, které mají pohlavní styk alespoň dvakrát týdně nebo častěji).
Pro úspěšné řešení tohoto problému má zásadní význam vzájemná důvěra a součinnost obou partnerů. V některých případech pomáhá prosté zvýšení frekvence pohlavního styku (jinými slovy to, že partneři spolu častěji souloží), velmi účinný bývá i párový nácvik oddálení ejakulace. Pouze v nejzávažnějších případech se přistupuje k léčbě předčasné ejakulace pomocí některých léků, které jsou sice původně určeny k léčbě jiných onemocnění, avšak k jejich vedlejším účinkům patří také oddálení ejakulace. Takováto léčiva se však vydávají pouze na lékařský předpis.

30.10.2018

Dobrý den, mohl bych použít k masturbaci krém (...) i když je to primárně na ruce?

Zvědavec, 15 let

Milý Zvědavče,

Pokud ti nevadí charakteristický zápach (parfemace) uvedeného krému, můžeš jej jako náhražku lubrikačního prostředku použít. Nejprve jej však vyzkoušej v malém množství a sleduj, zda nevyvolá podráždění pokožky (projevilo by se například zarudnutím či svěděním).

30.10.2018

Dobrý den, doma se skoro pořád hádají a pořád tam panuje taková špatná atmosféra. S rodinou se tedy skoro nebavím. Co mám dělat?

Tomáš, 13 let

Milý Tomáši,

Do hádek a konfliktů mezi ostatními rodinnými příslušníky (zejména rodiči) bys neměl zasahovat, avšak jako každé jiné dítě či dospívající jedinec, i ty máš právo vyrůstat v prostředí, kde se budeš cítit pokud možno dobře a kde nebudeš vystavován nadměrné psychické zátěži. Důležité je, aby ses nebál o tomto problému hovořit, avšak pokud možno s každým z rodičů (sourozenců či dalších rodinných příslušníků) zvlášť. Pokud by ses obracel na více rodinných příslušníků najednou, mohli by se před tebou začít vzájemně obviňovat, což by vedlo k dalšímu konfliktu.
Rodiče bys měl informovat (samozřejmě každého zvlášť) o tom, že ti jejich neustálé hádky a konflikty vadí a ubližují, případně je poprosit, aby se alespoň nehádali před tebou. Konfliktům se pokud možno snaž vyhýbat. Jestliže se ostatní začnou hádat v tvé přítomnosti, co nejdříve odejdi do svého pokoje nebo na jiné místo v bytě, aby ses dostal mimo dosah hádky. Nesnaž se ostatní členy domácnosti během hádek smiřovat, protože by ses mohl stát terčem agresivního jednání z jejich strany (je třeba si uvědomit, že uprostřed prudké hádky se lidé mohou přestat ovládat ovládat).
Také by ses neměl nechat vmanipulovat do role někoho, kdo má hádající se rodiče či jiné rodinné příslušníky „rozsoudit“. Pokud by od tebe například některý z rodičů (sourozenců, dalších rodinných příslušníků) vyžadoval, aby ses v konfliktu postavil na jeho stranu, máš právo něco takového odmítnout. Nikdo by ti neměl bránit v tom, abys dobře vycházel se všemi svými blízkými, a tudíž nikdo tě nemůže nutit, aby ses postavil na jednu ze „znepřátelených“ stran.
Pokud by ti konflikty v rodině bránily ve vykonávání běžných, každodenních činností (například učení), případně pokud by se někdo na někom dopouštěl násilí, doporučoval bych obrátit se na orgán sociální a právní ochrany dítěte (OSPOD, jímž je zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo úřad městské části), který v rodině provede šetření a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu. Totéž platí v případě, že by ses ty sám stal obětí násilí ze strany rodičů nebo dalších dospělých osob žijících ve společné domácnosti.

30.10.2018

Co kdybych měl anální sex (...), byl bych ještě panicem?

Čech, 15 let

Milý Čechu,

V takovém případě bys již „panicem“ nebyl, protože bys již vykonával párovou sexuální aktivitu. Avšak pohlavní styk do konečníku příliš nedoporučuji, protože je spojen s vysokým rizikem poranění (kromě oděrek, trhlinek či jiných povrchových poranění při něm hrozí i ruptura neboli protržení stěny konečníku).
Pokud už chceš pohlavní styk do konečníku vykonávat, měl bys při něm alespoň použít dostatečné množství lubrikačního gelu (pokud možno opravdového lubrikačního gelu, nikoli pouze jeho náhražky). Samozřejmostí by mělo být rovněž použití kondomu, a to z důvodu zvýšeného rizika přenosu infekčních onemocnění.
 

30.10.2018

Jak se mám vystříkat? Jak se normálně honí? Dělám to jakože jenom tak prostě rukou přejíždím sem a tam bez přetaženého žaludu. Dojde k orgasmu ale nevystříknu. Potom jdu čurat ale spermie nikde. Co s tim?

Jirka, 13 let

Milý Jirko,

I když zatím nedosahuješ výronu semene (ejakulace), ještě to neznamená, že masturbaci nevykonáváš „normálně“ nebo správně. Tvoje tělo však pravděpodobně dosud neprodukuje ejakulát (sperma), a tudíž zatím ještě „nemáš co“ ejakulovat.
Na jednu stranu je pochopitelné, že se na svoji první ejakulaci těšíš, avšak je třeba respektovat, že dospívající lidé se mohou vyvíjet různým tempem. Zatímco někteří chlapci dosahují výronu semene již ve věku 11 – 12 let, u jiných nastává první ejakulace o něco později, dejme tomu ve věku 13 – 14 let. Za normální se považuje dosažení první ejakulace do 15-ti let věku. Teprve v případě, že by se první ejakulace nedostavila ani po dovršení věku 15-ti let, by se nejspíše jednalo o projev opožděného nástupu či pomalejšího průběhu puberty. Prozatím se však nemusíš kvůli tempu svého vývoje znepokojovat.

29.10.2018

Dobrý den, skrýt v závorce prosím (...)

Honzahaksn, 13,5 let

Milý Honzohaksne,

Uvedená tělesná výška je vzhledem k tvému věku výrazně nadprůměrná. Normální tělesná výška u chlapců ve věku 13,5 roku se pohybuje v rozmezí  148 až 180 cm. Z tohoto hlediska tedy patříš k osobám abnormálně vysokým. Kromě dědičných předpokladů se na nadměrném vzrůstu může podílet rovněž pravá předčasná puberta nebo onemocnění některých žláz s vnitřní sekrecí.
Na jednu stranu je celkem pochopitelné, že se dospívající člověk může cítit poněkud nepříjemně, když příliš „vyčnívá z řady“. Nicméně nadprůměrná tělesná výška je v naší civilizaci vnímána a hodnocena spíše příznivě a na rozdíl od výrazně podprůměrné tělesné výšky nebývá ostatními lidmi tak často spojována s poruchou růstu.

29.10.2018

Je panic i ten, který již masturboval? Dá se masturbace považovat za pohlavní styk?

Zeroo, 14 let

Milý Zeroo,

Masturbace není pohlavní styk a nejedná se o párovou sexuální aktivitu. Za „panice“ je považován jedinec, který dosud párové sexuální aktivity nevykonával bez ohledu na to, zda již někdy masturboval. Avšak samotný pojem panictví je značně problematický, protože u chlapců nelze nijak prokázat, zda již došlo k pohlavnímu styku či nikoliv.

29.10.2018

Keď som mal 8 rokov spravili mi obriezku a od vtedy nemôžem čurat postojačky lebo moc ide všade. Nikdy mi to nevadilo až teraz mi to príde také zle že vždy si musím sadnúť. Neviete čo mám robiť?

Tomáš, 14 let

Milý Tomáši,

Není vyloučeno, že během zákroku došlo k přetnutí uzdičky a k přerušení frenulární arterie, což je tepna, která zajišťuje krevní zásobení ústí močové trubice (tj. otvoru na vrcholku žaludu, jímž z těla vychází moč). V důsledku narušení zásobení krví mohlo dojít ke stenóze (zúžení) a změnám tvaru ústí močové trubice.
Močení vsedě u mužů a chlapců nedoporučuji, protože mužské tělo k němu není uzpůsobeno. Na rozdíl od žen probíhá mužská močová trubice poněkud výše, a tudíž je v poloze vsedě stlačována svalstvem horní části stehen a dolní části břicha, což může bránit volnému odtoku moči.
Jestliže došlo k poškození ústí močové trubice v důsledku cirkumcize (obřízky), bylo by možné tvoje obtíže s močením řešit pomocí tzv. meatoplastiky. Jedná se o chirurgické upravení (korekci) ústí močové trubice. Nicméně vhodnost tohoto zákroku bych doporučoval nejprve konzultovat s urologem.

29.10.2018

Zdravím, na pravom ukazováku mám takýto útvar. Donedávna nebolel, oddnes pri dotyku ako keby pálil. Viete mi poradiť, čo to je?

Charizard, 16 let

Milý Charizarde,

Podle vzhledu by se mohlo jednat například o bradavici nebo mozol, přičemž první možnost je pravděpodobnější. Doporučuji navštívit kožního lékaře (dermatologa) a nechat si postižené místo prohlédnout.

29.10.2018

Za chvíli mi bude 15 a mam penis při erekci 12cm. Je to ok? Jo a taky mi sperma vždy vyteče asi po 3 minutách.

Mat, 14 let

Milý Mate,

Uvedená délka penisu je sice mírně podprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální.
Doba potřebná k dosažení orgasmu a ejakulace může být různě dlouhá, přičemž ejakulace se může dostavit buď současně s orgasmem, nebo krátce po jeho dosažení. Za předčasnou ejakulaci se při pohlavním styku považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení soulože, avšak pro masturbaci není žádný podobný časový limit stanoven. Uvedené 3 minuty lze pro masturbaci považovat za přiměřené, přičemž je pravděpodobné, že  při pohlavním styku bude potřebná doba spíše o něco delší.

29.10.2018

(...) Předem děkuji za odpověď a prosím o skrytí mé zprávy.

Zero, 14 let

Milý Zero,

Především by ses neměl nutit do činností, které tě nebaví, jen proto, aby ses zavděčil ostatním spolužákům, případně si s nimi měl o čem povídat. Záleží pouze na tobě, čemu se ve svém volném čase budeš věnovat. Samozřejmě, že pro každého dospívajícího jedince je důležité mít kamarády, avšak kamarád nemusí být nutně zároveň spolužák. S ostatními chlapci ze třídy se snaž vycházet po dobrém, protože s nimi trávíš několik hodin denně, ale není nutné, aby ses jim ve všem přizpůsoboval.
Pokud jde o sexuální orientaci, tu skutečně nelze určit podle toho, zda se dospívající člověk baví raději s chlapci nebo s dívkami. Náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví je u dospívajícího jedince stejně normální, jako náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví.

29.10.2018

Dobrý deň. Ak by som (...), bol by som ešte panic?

Alex, 14 let

Milý Alexi,

Panenství či panictví jsou značně problematické pojmy. Výrazy „panna“ a „panic“ mají označovat jedince ženského a mužského pohlaví, kteří dosud neměli pohlavní styk, avšak ani u dívek, ani u chlapců v podstatě neexistuje způsob, jak spolehlivě ověřit, zda již uskutečnili pohlavní styk či nikoliv.
Teoreticky se za panice považuje chlapec, který dosud nevykonával žádné párové sexuální aktivity (ať už jakékoliv), avšak prakticky nelze tuto skutečnost nijak ověřit.

29.10.2018

Dobrý den. Když se sprchuji, vždy si shrnuji předkožku za žalud (kvůli hygieně a také to mám naučené od mala). V klidu mi jde stáhnout až ke kořenu penisu. Při erekci to jde jen za žalud a vždy mám pocit, jakoby mě tam ta shrnutá předkožka škrtila. Dál to při erekci prostě nejde. Je normální, že se ta stáhnuta předkožka "nahrne" vždy za žalud a nelze dál shrnovat? Neměla by i při erekci jít stáhnout dál, nebo alespoň nějak, aby se všechna ta předkožka nenahrnula za žalud? Nemůžu s tím mít v dospělosti nějaké potíže? Může se to ještě napravit? Předem Vám děkuji za odpověď!

Nick, 14 let

Milý Nicku,

Především je třeba respektovat přirozený vývoj uvolňování předkožky, který může probíhat různým tempem. Tvoje tělo se stále ještě vyvíjí, a tudíž obavy z toho, že bys měl mít v dospělosti nějaké obtíže, jsou zatím předčasné. Jestliže si můžeš předkožku bez obtíží přetáhnout pouze v klidovém stavu, zatímco při erekci její přetahování činí obtíže, jedná se nejspíše pouze o relativní zúžení, které se dříve či později spontánně (tj. samo od sebe) uvolní. Při erekci si předkožku přetahuj pouze tak daleko, aby tě za žaludem neškrtila a abys necítil bolest.

28.10.2018

Jak mám ejakulovat do mísy? Jakým způsobem, sednout si na prkénko (...) nebo kleknout k míse (...)?

Robert, 14 let

Milý Roberte,

Pokud na WC masturbuješ vsedě, může ejakulace do mísy představovat problém. Před dosažením ejakulace bys musel vstát. Pokud ti vykonávání masturbace vestoje připadá nepohodlné (což je celkem pochopitelné), doporučoval bych masturbační aktivity raději vykonávat například v koupelně, kde se nabízí přece jen o něco širší spektrum možných masturbačních poloh (namátkou: vleže ve vaně, vsedě na okraji vany a podobně).

28.10.2018

Dobrý den, proč nemáte v tabulce velikostí penisu i obvod šířky při ochablém stavu?

Rlr, 15 let

Milý Rlr,

Údaje o průměrných hodnotách obvodu penisu v klidovém stavu nemám k dispozici. Nicméně pro posouzení rozměrů penisu má větší význam jeho délka a obvod při erekci, zatímco rozměry v klidovém stavu mohou být velmi proměnlivé (mimo jiné závisí na pružnosti závěsných vazů penisu, na tělesné teplotě a teplotě okolního prostředí, na svalovém napětí v oblasti malé pánve a dalších okolnostech).

28.10.2018

Ještě bych se chtěl zeptat, jestli můžu při masturbaci místo lubrikačního gelu použít normální kuchyňský olej. Nestane se mi nic? Děkuji za odpověď(i).

Dominikoslav, 14 let

Milý Dominikoslave,

Potravinářský olej by sice měl být zdravotně nezávadný, avšak nepředstavuje právě nejvhodnější náhražku lubrikačního gelu, protože má nižší hustotu a poměrně rychle se vstřebává. Vyloučit nelze rovněž alergickou reakci na kyselinu erukovou, která je obsažena v řepkovém oleji.
Pokud už nechceš používat přímo lubrikační gel, můžeš jako náhražku využít například pleťový krém nebo tělové mléko. Lepších výsledků bys však dosáhl s opravdovým lubrikačním gelem.

28.10.2018

Dobrý den, rozhodl jsem se, říct své mamce, že jsem gay. Opravdu moc, ale fakt moc se bojím reakce. Vždy všechny své děti (mě, bratra a sestru) podporuje, má je ráda a tak. Ale tohle je jiný. Bojím se, že mě vydědí, vyhodí někam, vynadá mi, nebude mě mít ráda nebo tak. Jak se mám zbavit tohoto pocitu? Co mám udělat, jestli něco takové udělá? Fakt se toho bojim :/

Dominikoslav, 14 let

Milý Dominikoslave,

Vzhledem k tomu, že v tvém věku nelze sexuální orientaci spolehlivě určit, bych takovéto sdělení (alespoň prozatím) považoval za předčasné. Ani v případě, že tě pohlavně vzrušují osoby téhož pohlaví, ještě nemusíš být homosexuálně orientovaný, protože dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné. Sexuální orientaci lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let. Otázkou tedy je, zda by bylo vhodné tvrdit o sobě rodičům něco, co prozatím nelze prokázat.
Určité obavy z reakce rodičů jsou na jednu stranu pochopitelné, protože ani samotní rodiče mnohdy nevědí, jak mají na sdělení svého potomka ohledně jeho homosexuální orientace reagovat. Jak sám uvádíš, maminka tě má ráda, a tudíž je dost nepravděpodobné, že by tě najednou přestala mít ráda jenom kvůli tvé sexuální orientaci, ať už je jakákoliv. Nicméně není vyloučeno, že projeví například obavy o tvoji budoucnost (někteří rodiče homosexuálně orientovaných jedinců se například obávají, že jejich potomek bude mít obtíže najít si vhodného partnera).
Avšak nemusíš se obávat, že by tě rodiče mohli například vydědit. Vyloučit některého z tzv. nepominutelných dědiců (tedy například syna nebo dceru) lze pouze za zákonem stanovených podmínek, například při neposkytnutí pomocí ve stáří a nemoci. Rovněž se nemusíš obávat, že tě rodiče někam vyhodí, protože vůči tobě mají vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, než je dítě schopno se o sebe postarat samo. Pokud by rodiče odmítali plnit svoji vyživovací povinnost, může se jejich dítě obrátit se žádostí o pomoc na orgán sociální a právní ochrany dítěte (OSPOD), jímž je úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo úřad městské části.
Jestliže však jsou vztahy ve vaší rodině dostatečně kvalitní a otevřené, nemělo by dojít k takovému vyhrocení situace, aby ses musel obracet na příslušný správní orgán. Nelze však vyloučit, že bude potřebovat určitou dobu na to, aby se s tvým sdělením vyrovnala a naučila se tě akceptovat takového, jaký jsi.

28.10.2018

Dobrý deň, mám problémy z krvácaním z nosa už sa to opakuje asi 4 dni po sebe a netuším prečo. Mám na prstoch aj biele fľaky z nedostatku vitamínov je možné že je to z toho?

Hahah, 16 let

Milý Hahah,

Krvácení z nosu může mít různé příčiny, k nimž patří například mechanické příčiny (poranění, úraz), vysoký krevní tlak, některá infekční onemocnění, alergie nebo porucha srážlivosti krve. Také se může jednat o nežádoucí účinek některých léků.
Pokud jde o bílé skvrny na nehtech, jejich příčinou není nedostatek vitamínů, nýbrž drobná poranění („ťuknutí“ nehtů o nějaký tvrdý povrch), kterých si většinou ani nemusíme všimnout.

28.10.2018

Chtěl bych se zeptat proč když mám erekci tak mi jde předkožka stáhnout ale ne rychle (...) a když ji přetáhnu ta mi zůstane hned za žaludem. Jde s tím něco udělat?

Ferda, 16 let

Milý Ferdo,

Příliš rychlému přetahování předkožky může bránit přetrvávající mírné zúžení v oblasti prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Pokud však lze předkožku přetáhnout přes okraj žaludu, je vše v pořádku. Předkožku bys měl stahovat vždy jen tak daleko, abys necítil žádnou bolest.

28.10.2018

Proč jakékoli bouchnutí do varlat bolí? Je pravda že bych mohl přijít díky bouchnutí (...) do varlat o plodnost? Mohla by být sauna nějak nebezpečná když je v ní takové teplo (co se plodnosti týče)? Jak poznám že jsem neplodnej?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Údery do varlat jsou bolestivé z důvodu jejich citlivosti, která je dána množstvím nervových zakončení v obalech varlat. Jakákoliv bolest má jedince varovat před rizikem poškození příslušné části těla. Úderům do varlat se v každém případě vyhýbej, protože mohou vést k jejich poškození.
Pobyt v sauně není z hlediska plodnosti rizikový, protože varlata se v teplém prostředí ochlazují díky uvolnění šourku, v jehož důsledku dochází k oddálení varlat od břišní dutiny (termoregulační mechanismus varlat je popsán na stránce „Co a jak se mění“).
Neplodnost lze rozpoznat pouze na základě vyšetření ejakulátu. Dokonce i muž nebo chlapec, který ejakuluje, nemusí být plodný, pokud se v jeho ejakulátu nenachází dostatečná koncentrace zralých spermií. Za neplodného se v současné době považuje muž, jehož ejakulát obsahuje méně než 20 milionů spermií na 1 mililitr.

28.10.2018

Stalo by se něco kdybych přestal dlouhodobě masturbovat? Měl bych pak víc ejakulátu třeba po měsíci? (...)

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Objem ejakulátu se při nižší četnosti vykonávání masturbace nezvyšuje, neboť je dán především dosaženým stupněm vývoje a způsobem, jímž tělo hospodaří s tekutinami. Po delší absenci masturbace by se objem ejakulátu mohl spíše snížit, a to v důsledku jeho zhoustnutí. Nicméně nelze vyloučit ani možnost, že během absence masturbačních aktivit dojde k samovolnému výronu semene. Dlouhodobější absenci masturbačních aktivit příliš nedoporučuji, protože masturbace má přece jen určitý význam pro tělesné i duševní zdraví dospívajícího jedince.

28.10.2018

Je mi to trapné ale chtěl bych radu, doma masturbuju na záchodě ale nevím kam se spermatem které udělám (...) minule jsem zkusil to proste nechat a udělal jsem cely záchod i když jsem zkoušel do ubrousku. Obvykle masturbuju i když jsou všichni doma

Robert, 14 let

Milý Roberte,

Jestliže vykonáváš masturbaci na WC, není nic jednoduššího, než ejakulovat přímo do mísy. Pokud se „netrefíš“ a potřísníš ejakulátem okraj mísy či prkénko, měl bys ejakulát otřít alespoň toaletním papírem, když už nechceš záchod přímo umýt. Čistotný člověk po sobě na WC nenechává nepořádek, obzvlášť když sdílí domácnost s dalšími rodinnými příslušníky.
Kromě WC můžeš k vykonávání masturbace využít koupelnu, ostatně umytí vany či umyvadla je přece jen jednodušší, než mytí nebo otírání záchodové mísy či prkénka.

28.10.2018

Je normálne keď masturbujem zhruba 4 krát za deň a vždy sa urobím ?

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Pokud jde o četnost vykonávání masturbace, žádná všeobecně platná horní hranice není stanovena. V podstatě záleží pouze na tom, jak silně je pociťována sexuální potřeba a jaké jsou fyziologické možnosti a meze lidského těla, což může být značně individuální. V období dospívání může sexuální potřeba působit obzvláště silně, což je dáno narůstající úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi. Pokud je úroveň hormonální hladiny vysoká, může se stát, že dospívající jedinec masturbuje nejen každý den, ale i několikrát denně.

28.10.2018

Co když mam ochlupení i na penisu?

Kuba, 14,5 let

Milý Kubo,

Pubické ochlupení se zpravidla vyskytuje v okolí pohlavních orgánů (okolo kořene penisu a na podbřišku), avšak u některých starších chlapců a dospělých mužů se rozšiřuje také na tělo penisu. Většinou tak, že po stranách penisu vyrůstají dva chomáčky chlupů. Ochlupení na horní straně penisu se vyskytuje zpravidla jen v blízkosti jeho kořene.
Spíše jen výjimečně se ochlupení rozšiřuje více než do jedné třetiny až poloviny délky penisu (počítáno směrem od těla). Větší rozšíření ochlupení může být dáno vrozenými předpoklady (některým lidem roste chlupů více, jiným méně). Pokud si chceš penis holit, měl bys jej při holení udržovat napnutý pomocí volné ruky. Jinak hrozí vyšší riziko poranění.

28.10.2018

Dobry den.Tohle je divná otázka ale doufám že odpovíte. Od první třídy mám obřízku a pořád jsem nějak tak mezi.Je mi trochu líto že nemám předkožku, ale zase mi to tolik nevadí,určitě lepší než kdybych neměl pinďoura vůbec.Jen mi přijde že předtim než jsem měl obřízku tak jsem si s ním víc hrál.Trochu víc ostatní okukuju na záchodech a přijde mi že ostatní kluci mají lepší proud čůrání.Že by některý mohli stát metr od mušle a trefili by se.Mě to teče spíš dolu a když si nadzvednu pinďoura tak to zas jde do oblouku.Je to tou obřízkou?Poraďte co mám dělat aby jsem čůral jako ostatní

Filipínek, 11 let

Milý Filipínku,

Proud moči je předkožkou tvarován zpravidla do jednoho paprsku. Když je však žalud při močení obnažený, proud moči je tvarován otvorem na vrcholku žaludu, z něhož moč vychází. Tento otvor se nazývá ústí močové trubice. Protože okraje tohoto otvoru jsou ve střední části silnější, může se stát, že dochází k rozdělení proudu moči do dvou paprsků, z nichž spodní je slabší (jako na obrázku vpravo).
Někdy se také stává, že v důsledku obřízky nastane zúžení (neboli stenóza) ústí močové trubice, což může způsobovat obtíže při močení. Dochází k tomu především v případech, kdy je během obřízky poškozena či přímo odstraněna uzdička na spodní straně penisu. Uzdičkou totiž prochází tepna zvaná frenulární arterie, která zásobí krví okraje ústí močové trubice.
Jestliže ti močení způsobuje obtíže, doporučuji svěřit se rodičům a navštívit lékaře, který posoudí, zda v důsledku obřízky nedošlo k poškození či zúžení ústí močové trubice.

28.10.2018

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli je normální že můj penis při erekci měří 16cm?

Pavel, 13,5 let

Milý Pavle,

Vzhledem k tvému věku je uvedený rozměr penisu sice mírně nadprůměrný, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí při erekci 12,5 ± 1,5 cm (tj. 11 až 14 cm), avšak rozdíl oproti průměru může činit i několik cm, aniž by se muselo jednat o abnormální rozměry. Někteří chlapci mají penis delší, jiní kratší. Rozdíly jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje.

28.10.2018

Dobrý den. Můj penis měří ve ztopořeném stavu cca 12 cm, je to normální vzhledem k mému věku?

Lempl, 14 let

Milý Lemple,

Uvedená délka penisu při erekci je vzhledem k dosaženému věku sice mírně podprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 14-ti let činí 13 až 15 cm. Rozdíl 1 cm oproti spodní hranici průměru je však zcela zanedbatelný. Navíc „průměrný“ ještě neznamená totéž, co „správný“. Průměr vyjadřuje součet všech hodnot vydělený počtem těchto hodnot, nic více. Tvůj penis má naprosto normální rozměry a rozhodně se nejedná o tzv. mikropenis.

28.10.2018

Zdravím. Existuje nejaký liek alebo niečo čo potlači chuť na sexuálnu aktivitu a masturbovanie?

Ivan, 14 let

Milý Ivane,

Umělé tlumení sexuální apetence (tj. „chuti“ na vykonávání sexuálních aktivit) pomocí různých hormonálních přípravků je spojeno s celou řadou vedlejších a nežádoucích účinků, a proto se k němu přistupuje zpravidla jen u obzvláště nebezpečných sexuálních delikventů. Dospívajícím jedincům, tedy osobám mladším 18-ti let, nelze takovéto přípravky předepisovat vůbec, protože by mohly narušit nejen jejich normální tělesný vývoj, ale také (či spíše především) činnost jejich jater, ledvin či dalších životně důležitých orgánů.
Rozhodně by ses neměl znepokojovat kvůli tomu, že ti tvoje sexuální potřeba či „chuť“ na vykonávání sexuálních aktivit připadá příliš vysoká. Právě se totiž nacházíš ve věkovém období, během něhož v organismu probíhají zásadní hormonální změny. Tyto hormonální změny jsou nezbytně nutné k tomu, aby se z dítěte stal dospělý člověk. Silně pociťovaná sexuální potřeba a zvýšená sexuální apetence patří k naprosto normálním a přirozeným projevům nárůstu úrovně hladiny pohlavních hormonů. Nejpřirozenější a zároveň i nejbezpečnější způsob, jak se s narůstající intenzitou působení sexuální potřeby v období dospívání vyrovnat, je častější vykonávání masturbačních aktivit.

28.10.2018

Dobrý den, mám problém s tím že nemám vyvinutý penis pro vykonávání pohlavního styku (kůže je pořád přes žalud, i když se už začíná sama od stahovat dolů že nevydrží přes celý žalud) ale moji otázkou je jestli je pohlavní styk takto možný nebo ne. Popřípadě doporučení jak.

Anonym7, 16 let

Milý Anonyme7,

Z dotazu není jasné, zda je předkožka stále ještě zúžená a nelze ji přetáhnout přes žalud, nebo zda je sice již uvolněná, avšak překrývá žalud i při erekci. Proces uvolňování předkožky může u jednotlivých chlapců probíhat různým tempem a není nijak časově limitován. U některých chlapců dochází k uvolnění předkožky již v dětství před pubertou, u jiných až v průběhu puberty. Pokud jde o samovolné obnažování žaludu při erekci, to závisí nejen na délce předkožky, ale i na šířce prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, na pružnosti kožního pokryvu penisu a dalších okolnostech. Není vždy nutné, aby byl při erekci celý žalud obnažený.
Pokud u tebe dosud přetrvává zúžení předkožky, není vyloučeno, že by při pohlavním styku mohlo dojít k jejímu násilnému „stržení“ za žalud, což by bylo spojeno s rizikem poranění. Avšak toto riziko lze do určité míry omezit použitím užšího (těsnějšího) kondomu, který bude předkožku fixovat v poloze na žaludu, čímž se riziko jejího nechtěného stržení za žalud podstatně sníží. Ostatně kondom bys měl při pohlavním styku používat tak jako tak. Rozdíl spočívá v tom, že u mužů a chlapců, kteří si již mohou předkožku bez obtíží přetáhnout, se kondom nasazuje na penis s přetaženou předkožkou, zatímco ty by sis jej nasadil na penis s předkožkou nataženou na žaludu.

28.10.2018

Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jestli se mám oholit přirození na 15-ti letou preventivní prohlídku? Já se holím už dlouho a přemýšlím jestli si mam na preventivní prohlídku oholit nebo nechat narůst

08Tommy, 14 let

Milý 08Tommy,

Záleží na tobě, zda budeš v holení pokračovat či nikoliv. Není nutné, aby ses holil jen kvůli prohlídce, avšak stejně tak není nutné, aby sis kvůli prohlídce nechal ochlupení opět narůst.
Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou zvyklí na to, že někteří dospívající si ochlupení holí. Snad jen příliš ostré dorůstající strniště (krátké, pichlavé chloupky) by mohlo nepříjemné na dotek, pokud by tě lékař chtěl vyšetřovat pohmatem. Na prohlídku bys tedy měl mít ochlupení buď zcela oholené, nebo alespoň částečně odrostlé.
Pokud si holíš tělesné ochlupení, doporučuji oholená místa ošetřovat hydratačním pleťovým krémem, aby nedocházelo k zarůstání dorůstajících chloupků a v důsledku toho k tvorbě drobných zánětlivých reakcí v podobě červených pupínků.

27.10.2018

Dobrý den, pozval jsem holku na první rande, ale potřeboval bych poradit kam ji mám vzít a jestli jí něco koupit. Předem dekuji

Rande, 13 let

Milý Rande,

Pro první schůzku je vhodné zvolit nějaké zajímavé místo v místě bydliště nebo jeho okolí. Nemělo by se jednat přímo o místo odlehlé, kde hrozí různá nebezpečí, ale ani příliš rušné, aby si pár mohl v klidu povídat. Možná, že v okolí tvého bydliště se nachází nějaké zajímavé místo, které společně navštěvují mladé páry. Při výběru vhodného místa můžeš vycházet rovněž ze svých zájmů a ze zájmů svojí dívky. Důležité je, abyste se na zvoleném místě oba cítili příjemně.
Pokud jde o kupování dárků, to bych raději odložil na některou z dalších schůzek. Pokud bys totiž hned na první nebo druhé schůzce dívce něco dával, mohla by si začít myslet, že si chceš tímto způsobem „koupit“ její náklonnost. Během schůzky se na dívku snaž zapůsobit raději svým milým chováním.

27.10.2018

Zdravím, může moje dívka ode mě chytit nějakou vážnou pohlavní chorobu, i když je to moje první sexuální partnerka vůbec?

Čeněk, 16 let

Milý Čeňku,

Jestliže jsi dosud neměl pohlavní styk ani jiné párové sexuální aktivity, je velmi nepravděpodobné, že bys mohl partnerku nakazit pohlavní nemocí. Avšak teoreticky to zcela vyloučeno není, protože k přenosu pohlavních nemocí může dojít i jinou cestou než pohlavním stykem (například při společném používání injekčních stříkaček více osobami).

27.10.2018

Dobrý den mám dotaz chtěl bych zkusit ochutnat vlastní sperma. Mám se něčeho bát? Prosim chtěl bych poradit

Robert, 16 let

Milý Roberte,

Sperma není samo o sobě nijak škodlivé, pokud nepochází od osoby nakažené pohlavní nemocí nebo jiným infekčním onemocněním. Převážnou část jeho objemu tvoří voda (u dospívajících chlapců činí podíl vody na objemu ejakulátu přibližně 95 až 99%, u dospělých mužů 90 až 95%). Zbývající část tvoří bílkoviny a nepatrné množství dalších látek, k nimž patří například různé enzymy, kyselina citronová, zinek, fruktóza (neboli „ovocný cukr“), vitamin C a podobně.
Nicméně nevidím důvod, proč bys měl vlastní sperma zkoušet konzumovat (snad kromě uspokojení zvědavosti). Dosud nebylo spolehlivě prokázáno, že by konzumace ejakulátu měla například nějaké příznivé zdravotní účinky.

27.10.2018

Je pravda, že kdybych měl obřízku tak se citlivost žaludu zmenší?

Cimcalabim, 12,5 let

Milý Cimcalabime,

Není to vyloučeno, protože trvale obnažený žalud je vystavován otírání o spodní prádlo či oblečení, a proto se na jeho povrchu vytváří silnější vrstva tvořená odumřelými buňkami. Tento proces se nazývá keratinizace neboli rohovatění, přičemž silně keratinizovaná pokožka je na dotek méně citlivá. Pokles citlivosti se projevuje zejména v okolí ústí močové trubice a podél okraje žaludu (směrem k tělu). Pokles citlivosti však může být pouze dočasný, protože lidský mozek se dovede snížení citlivosti části těla přizpůsobit.
Snížení citlivosti penisu v důsledku cirkumcize (obřízky) není dáno pouze keratinizací žaludu, ale v první řadě již samotným odstraněním vysoce citlivé tkáně předkožky, která obsahuje více nervových zakončení než všechny zbývající části penisu dohromady. Nejvíce nervových zakončení penisu se nachází v prstenci na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky (na následující schematické kresbě je tento prstenec vyznačen červenou barvou).

Různé barvy vyjadřují větší nebo menší citlivost jednotlivých částí penisu.
Nahoře: penis s předkožkou, která se postupně přetahuje přes žalud.
Dole: obřezaný penis (zpracováno podle výzkumu Sorrellse a kol. z r. 2007)

Obecně platí, že žalud patří k nejméně citlivým částem penisu. Pokud máš žalud přecitlivělý a potřebuješ jeho citlivost snížit, doporučuji jej pravidelně oplachovat v čaji. Postup je popsán například v odpovědi na dotaz návštěvníka Dominika ze dne 23.10.2018 (viz níže na této stránce). Rozhodně však nedoporučuji snažit se obtíže s přecitlivělostí žaludu řešit podstupováním operace, při níž dochází k odstranění části penisu, která se již neobnoví.

27.10.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Když mam erekci a zatáhnu trošku za předkožku tak se odlepí od žaludu a nemohu si předkožku stáhnout mohu tak do 1/2 až 3/4 a čím to může být a není to náhodou slepená předkožka a je možné abych měl slepenou předkožku ve 14 ti letech?

Karlik, 14 let

Milý Karliku,

„Slepení“ předkožky neboli konglutinace spočívá v tom, že dosud nedošlo k oddělení povrchu vnitřního listu předkožky od povrchu žaludu. U některých chlapců se oba povrchy oddělují od sebe již v dětství před pubertou, u jiných až v jejím průběhu. Jakmile však dojde k oddělení vnitřního listu předkožky od žaludu, oba povrchy se již „neslepí“, ledaže by mezi nimi došlo k druhotnému srůstu.
Jestliže se obtíže při přetahování předkožky vyskytují pouze při erekci, zatímco v klidovém stavu lze předkožku přetáhnout až za okraj žaludu, můžeme konglutinaci („slepení“) v podstatě vyloučit. Spíše se jedná o přetrvávající relativní zúžení, při němž lze předkožku zcela přetáhnout pouze v klidovém stavu, kdy je objem žaludu menší, zatímco při erekci lze předkožku shrnout pouze částečně.
Ve věku 14-ti let se obtíže s přetahováním předkožky vyskytují přibližně u 15% chlapců, a tudíž se nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že i tebe dosud nedošlo k takovému uvolnění předkožky, které by umožňovalo její přetažení nejen v klidovém stavu, ale i při erekci.
Při erekci si předkožku stahuj pouze tak daleko, abys necítil bolest. Přirozený proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému a opatrným posunováním směrem  tělu. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

27.10.2018

Dobrý den, rád bych se ve škole více bavil s holkami a lidmi, a byl ten "populárnější", ale prostě nevím jak. Často mi nepřijde nejlepší, se do něčeho vnucovat atd. Nevím úplně, o čem a proč bych měl třeba s někým mluvit.
Spolužáci si třeba píší s holkami. Já bych taky rád, což můžu, ale nevím jak a co bych měl třeba začít psát.
Vím, že je to asi špatné jednání, ale mám celkem dost peněz, které vlastně nevyužívám. Chtěl bych tedy vypadat a působit "bohatě" a stylové. Že bych si třeba koupil něco dražšího. Co a jak?

Marek, 14 let

Milý Marku,

Pokud chceš být mezi ostatními oblíbený, měl by ses chovat přátelsky, ale neměl by ses snažit na sebe za každou cenu upoutávat pozornost. Snaž se být milý a laskavý, nedělej ze sebe někoho, kým nejsi a nenuť se do něčeho jen proto, aby ses někomu zalíbil.
Jestliže máš pocit, že nemáš žádné zájmy či záliby, které by tě mohly s ostatními sbližovat, zkus si alespoň sestavit seznam věcí nebo činností, které tě baví nebo se ti líbí a chtěl by sis o nich povídat. Tvoje zájmy nemusí být nijak vyhraněné, aby sis našel téma k rozhovoru. Existuje řada témat, která se týkají v podstatě každého (namátkou – jídlo a pití, počasí, cestování, oblíbené předměty ve škole či plány do budoucna). Důležité je, abys dovedl nejen vyjadřovat svůj názor, ale také si vyslechnout názor druhého. Pokud nevíš, jak zahájit rozhovor, můžeš začít například docela obyčejnou otázkou: „Jak se máš?“ Možná se budeš sám divit, k jakým tématům tě takto zahájený rozhovor nakonec přivede.
Samozřejmě, že své volné finanční prostředky můžeš využít například k tomu, aby sis koupil něco hezkého na sebe. Příliš drahý styl oblékání by tě však mohl některým lidem z tvého okolí spíše vzdálit a navíc není vyloučeno, že by tě ostatní mohli považovat za někoho, kdo sice nosí drahé oblečení, ale jinak s ním není žádná zábava. Ostatní lidé by tě také mohli bezostyšně využívat, kdyby například zjistili, že jsi za ně ochoten platit útratu v rychlém občerstvení nebo jim kupovat vstupenky do kina a podobně. Na ostatní lidi se snaž působit spíše svojí osobností a svými kladnými vlastnostmi, kterých máš jistě celou řadu.
Pokud se chceš sblížit s nějakou dívkou, měl bys především přemýšlet o tom, zda se k sobě hodíte. Důležité přitom není jen to, aby se ti dívka líbila a aby ses v její přítomnosti cítil příjemně, ale do značné míry záleží i na tom, abyste si byli povahově a zájmově alespoň trochu blízcí. Nesnaž se hned navazovat důvěrnější vztah s první dívkou, která bude ochotná se s tebou bavit. I kdyby se ti delší čas nedařilo navázat nějakou známost, ještě to neznamená, že bys měl zásadním způsobem slevovat ze svých představ o tom, jaká by měla být dívka, s níž by ses chtěl důvěrněji sblížit. Nejsi přece žádný zoufalec, který by se musel spokojit s každým projevem zájmu o svoji osobu.

27.10.2018

1 Je normálne ak mám taký bledý žaluď? 2 Mám v strede žaluďa malý červený fliačik

Peter, 14 let

Milý Petere,

Povrch žaludu neobsahuje žádný pigment (kožní barvivo), a proto jeho zbarvení do značné míry závisí na míře jeho prokrvení a může být více či méně proměnlivé. Za normální lze považovat nejen růžové či mírně nafialovělé zbarvení, ale i bledý či namodralý odstín. Důvodem ke znepokojení by bylo snad jen čistě bílé zbarvení, které se vyskytuje při některých kožních onemocněních.
Pokud jde o červenou skvrnku, ta může být buď projevem místního podráždění, nebo se nachází v lépe prokrvených místech. Červené zbarvení je rovněž charakteristické pro okraje ústí močové trubice, jejichž zásobení krví zajišťuje speciální tepna zvaná frenulární arterie, která prochází uzdičkou na spodní straně penisu.

27.10.2018

Dobrý deň, môj 20. ročný brat má ísť na 20. ročnú prehliadku a poprosil ma aby som sa Vás spýtal že čo ho tam bude čakať a že či mu budú kontrolovať aj penis a semenníky.

Peter, 16 let

Milý Petere,

Plnoletí pacienti již absolvují preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dospělé. Výjimkou může být prohlídka ve věku 19-ti let, kterou lze provést buď jako výstupní prohlídku u praktického lékaře pro děti a dorost, nebo jako vstupní prohlídku u praktického lékaře pro dospělé. Podle právní úpravy platné na Slovensku (zákon č. 577/2004 Z.z.) může praktický lékař pro děti a dorost poskytovat služby osobám do věku 18 let a 364 dnů.
„Dvacetiletá“ prohlídky tedy již neexistuje. V případě tvého staršího sourozence se tedy bude jednat spíše o preventivní prohlídku u praktického lékaře pro dospělé. Tím už se však dostáváme mimo rámec této poradny, která není určena pro dotazy týkající se problémů dospělých osob. Pokud tvého bratra zajímá, co je obsahem preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dospělé, může si tyto informace vyhledat k příloze zákona č. 577/2004 Z.z.

26.10.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli mi mohou něco udělat dva vtahy z elektronické cigarety bez nikotinu? Byl jsem vyhecován spolužáky.

Matúš, 14 let

Milý Matúši,

Nejen obyčejné cigarety, ale i elektronické cigarety jsou určeny pro dospělé. I když náplň elektronické cigarety nemusí obsahovat nikotin, některé z dalších obsažených látek mohou být škodlivé (přičemž některé z těchto látek jsou škodlivější než samotný nikotin). Nicméně pouhé dva vtahy zřejmě neobsahují takové množství toxických látek, které by mohly tvé zdraví ohrozit. Spíše jde o to, aby sis na kouření nezvykl. Určitě by nebylo rozumné, kdybys začal kouřit jen proto, aby ses zalíbil ostatním. Různí kamarádi a spolužáci mohou do tvého života vstupovat a opět z něj vystupovat, ale sám se sebou budeš po celý svůj život.

26.10.2018

Jak být víc oblíbený? Jak bych mohl zapadnout do té skupinky, kde jsou ti populární? U nás jsou většinou populární jen ti arogantní s drahými věcmi.

Xx, 13 let

Milý Xx,

K tomu, abys byl přiměřeně oblíbený, nepotřebuješ ani drahé věci, ani arogantní vystupování. Snaž se vystupovat příjemně, ale ostatním lidem se nevnucuj. Svoje zdravé sebevědomí můžeš vyjádřit například tím, že nebudeš bezmyšlenkovitě napodobovat styl oblékání či způsob vyjadřování některých domněle „úspěšnějších“ jedinců. Samozřejmě, že určitá míra vnějšího přizpůsobení je pro mezilidské soužití vždy nutná, avšak neměl by ses za každou cenu snažit být vždy a ve všem stejný jako ostatní. Pokud máš s navazováním vztahů obtíže, nesnaž se mezi spolužáky za každou cenu vyniknout a upoutat na sebe pozornost. Spíše se snaž o to, aby vaše soužití bylo pokud možno co nejméně konfliktní. Ostatně vysoká obliba má kromě výhod i určité nevýhody (například oblíbený jedinec se musí neustále snažit zalíbit ostatním, přichází o část své svobody a svého soukromí a podobně).
Při jednání s druhými lidmi buď upřímný, avšak příliš kritické názory si raději nechávej pro sebe nebo je alespoň nevyjadřuj příliš otevřeně. Když někomu něco slíbíš, snaž se svůj slib splnit. Nedělej však nic, co by bylo v zásadním rozporu s tvým svědomím či přesvědčením jen proto, aby ses někomu zalíbil (rozhodně by ses neměl snažit stát se oblíbeným tím, že budeš zlý vůči lidem, kteří jsou neoblíbení). Když tě někdo požádá o pomoc, měl bys mu v rámci svých možností pomoc poskytnout. Zároveň bys však neměl připustit, aby tě ostatní lidé stále jen využívali (například k neustálému opisování úkolů nebo k vykonávání nepříjemných činností, které nikdo jiný nechce dělat). O druhých lidech nikdy neříkej něco, o čem víš, že to není pravda. Pokud ti někdo svěří tajemství, nech si takto získanou informaci pro sebe.
Jestliže se ti nedaří najít kamarády přímo ve třídě nebo ve škole, zkus rozšířit okruh svých známých například tím, že se přihlásíš do nějakého zájmového kroužku, sportovního či jiného oddílu, klubu mládeže a podobně.

26.10.2018

Dobrý den, četl jsem že obřízka snižuje riziko přenosu HIV či jiných chorob. Je to pravda? Jaké má nevýhody? Předem děkuji za odpověď.

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Není spolehlivě prokázáno, že by cirkumcize neboli obřízka snižovala riziko přenosu infekčních onemocnění včetně HIV. Před několika lety (v r. 2005) byl sice proveden výzkum, který měl údajný „ochranný“ účinek cirkumcize proti přenosu HIV prokázat, avšak samotní autoři tohoto výzkumu později přiznali, že jejich původní předpoklady se prokázat nepodařilo. Rozhodně tedy nelze spoléhat na to, že u jedince, kterému byla cirkumcize provedena, je riziko přenosu infekce nižší.
Cirkumcize neboli obřízka spočívá v nevratném odstranění části penisu, konkrétně části vnitřního listu předkožky, vnějšího listu předkožky a někdy také části navazujícího kožního pokryvu penisu (viz kresba níže).

Vlevo penis s předkožkou, vpravo obřezaný penis
1) vnitřní list předkožky, 2) vnější list předkožky, 3) navazující kožní pokryv penisu

Tkáň, která je při cirkumcizi odstraněna, obsahuje až 20 000 nervových zakončení, což je více, než kolik obsahují všechny zbývající části penisu.
V důsledku cirkumcize dochází rovněž k určitému omezení kožní rezervy pro pokrytí rozdílu mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci. Zejména při erekci je kožní pokryv na obřezaném penisu více napnutý, což vede k vyššímu tření při sexuálních aktivitách všeho druhu (o čemž mimo jiné svědčí i častější používání lubrikačních prostředků u mužů a chlapců, kterým byla odstraněna předkožka).
K možným rizikům cirkumcize patří mimo jiné například přerušení frenulární arterie, což je tepna, která zásobí krví okraje ústí močové trubice. V důsledku přerušení frenulární arterie může dojít ke stenóze (zúžení) ústí močové trubice. Komplikace mohou nastat rovněž při hojení pooperační jizvy.
Vzhledem k rozsahu a struktuře tkáně, která je cirkumcizí nevratně odstraněna, bych podstupování tohoto chirurgického zákroku nedoporučoval. Je třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o odstranění části těla, která se již neobnoví.
Před přenosem pohlavních nemocí doporučuji chránit se použitím kondomu při pohlavním styku a především zodpovědným sexuálním chováním, tj. uváženou volbou sexuálního partnera (partnerky) a dodržováním párové věrnosti. Naproti tomu za rizikové z hlediska přenosu pohlavních nemocí lze považovat časté střídání sexuálních partnerů a navazování náhodných sexuálních kontaktů s neznámými lidmi.

26.10.2018

Dobrý deň (týmto nechcem nikoho nahovárať aby bral drogy ani ja som to neskúšal) chcem sa spýtať keby som bral drogy a učiteľka by ma v škole videla tak čo sa stane zavolajú políciu? A čo sa stane rodičom? Zavolajú sociálku? (Som zo SK a mám 13)

Tommy, 13 let

Milý Tommy,

Ředitel školy odpovídá za ochranu žáků před škodlivými účinky návykových látek. Při podezření z jejich držení a užívání žákem školy má ohlašovací povinnost. Pokud jde o rodiče, v případě držení nebo užívání návykových látek dítětem by mohli být stíháni například za ohrožení výchovy dítěte.

26.10.2018

Dnes mě celý den slzí a svědí oči. Má na to počítač atd. nějaký vliv?

Neviem, 13 let

Milý Neviem,

Sledování obrazovek či světelných displejů sice zrak přímo nepoškozuje, avšak vede k rychlejší a silnější únavě očí. Dlouhodobé sledování monitoru představuje pro oči zvýšenou zátěž ze dvou důvodů. Prvním je vysušování očí. Ke zvlhčování očí dochází během mrkání (které si jedinec většinou ani neuvědomuje), avšak u osoby, která sleduje obrazovku, se frekvence mrkání několikanásobně snižuje, čímž je jejich přirozené zvlhčování omezeno. Druhým důvodem, proč sledování monitoru či displeje představuje zvýšenou zátěž, je dlouhodobé zaostření oka na stále stejnou vzdálenost. To vede k únavě svalů, které se podílejí na zaostřování zraku.
Pokud tedy delší dobu sleduješ monitor, doporučuji nejméně po 1 hodině zařadit alespoň pětiminutovou přestávku, během níž bys měl sledovat nějaké vzdálenější předměty (například dívat se z okna). V nastavení monitoru (případně v nastavení zobrazení) bys měl zvolit pokud možno co nejvyšší obnovovací frekvenci. Dále doporučuji snížit jas obrazovky. Také velikost písma by měla být nastavena tak, aby ses při čtení textu na obrazovce nemusel příliš namáhat. Monitor by neměl být jediným zdrojem světla v místnosti. Horní hrana monitoru by se měla nacházet ve výši očí.
Samozřejmě nelze vyloučit, že tvoje obtíže mají i jiné příčiny, než dlouhé sledování monitoru. Svědění očí může být i projevem nedostatku spánku nebo bakteriální či virové infekce.

26.10.2018

Ahoj chtěl bych se zeptat kam jít když bych měl klíště ? To se chodí normálně k praktickému lékaři?

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Pokud by se ti nepodařilo klíště odstranit, případně pokud bys měl obavy, aby v ráně nezůstala část jeho sacího ústrojí („kusadel“), můžeš se obrátit na praktického lékaře. Mimo ordinační hodiny (například v noci nebo o víkendech) můžeš navštívit nejbližší pracoviště lékařské pohotovostní služby.

26.10.2018

Jak se mám zbavit stresu třeba když mě ve škole zkouší před tabulí?

Ferda, 14 let

Milý Ferdo,

Stres ze zkoušení může souviset s nízkým sebevědomím nebo s obavami z vystupování na veřejnosti, tedy před větším počtem lidí. Prvním krokem k lepšímu zvládnutí těchto náročných situací je kvalitní příprava. Zkus si před každým veřejným vystoupením nanečisto vyzkoušet, co budeš říkat. Také si můžeš zkusit vystoupit s krátkým proslovem před několika známými osobami (třeba kamarády nebo rodinnými příslušníky), kterým důvěřuješ a před nimiž se nestydíš.
Také se snaž předem nemyslet jen na to, co všechno bys mohl pokazit, ale raději si říkej, že svoje vystoupení před třídou zvládneš. Před tím, než půjdeš k tabuli, se zkus několikrát zhluboka nadechnout. Také můžeš používat nějaké ustálené slovní spojení, které si budeš v podobně náročných situacích v duchu opakovat (například „Zvládnu to“ nebo něco podobného). Případný neúspěch nepovažuj za nějaké svoje selhání, nýbrž za jakousi informaci o tom, co bys mohl příště udělat lépe.

25.10.2018

Dobrý den, jak změřit velikost varlat?A je pravda,že když má někdo velká varlata,tak má víc testosteronu?

Tom, 14,5 let

Milý Tome,

Testikulární objem (objem varlat) se měří pomocí tzv. orchidometru, což je sada dřevěných nebo plastových modelů varlat různých velikostí, které se postupně přikládají k varleti, přičemž měření se provádí vizuálním porovnáním. Podrobnější informace o použití orchidometru (včetně ilustrace) najdeš na stránce „Co a jak se mění“. Přesnější měření se provádí pomocí ultrasonografu.
Velikost varlat je dána vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm vývoje. Větší objem varlat ještě nemusí sám o sobě vypovídat o úrovni hladiny testosteronu.

25.10.2018

Dobrý den, když mam penis v klidovém stadiu tak místo toho aby penis ukazoval směrem dolů, je jakoby část penisu narovná nahoru ale jen trochu. Je dost to dost trapné protože když třeba mám volné kalhoty, tak to vypadá ze mi stojí. Nevíte co by to mohlo být?

Alex, 14 let

Milý Alexi,

Příčinou popsaného tvaru penisu v klidovém stavu může být například nízká pružnost vazivových pouzder topořivých těles. Nejedná se o žádnou vadou či poruchu, spíše o jednu z možných variant vzhledu penisu.

25.10.2018

Chtěl bych se zeptat na co je uzdička a co by se stalo kdyby mi zmizela? (Nechci to zkoušet jen mě to zajímá)

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Frenulum neboli uzdička na spodní straně penisu plní několik funkcí. Spojuje spodní část žaludu s vnitřním listem předkožky, zajišťuje správné prokrvení tkáně v okolí ústí močové trubice (tj. otvoru, jímž z těla vychází moč), usnadňuje navrácení předkožky zpět na žalud po jejím předchozím přetažení přes žalud a také představuje jednu z eroticky citlivých částí penisu.
Nemusíš se obávat, že by ti uzdička sama od sebe zmizela. Během dalšího vývoje dojde nanejvýš k jejímu prodloužení.

25.10.2018

Dobrý den. Asi nedávno jsem si všiml že se mi líbí kluci stejně tak jako holky. Jsem bisexuál? Jak to mám říct rodičům? A hlavně jak se mám rozhodnout do budoucnosti jestli žít s klukem nebo holkou?

Joska, 15 let

Milý Josko,

Dospívající jedinec může pociťovat náklonnost i k vrstevníkům téhož pohlaví, aniž by se nutně muselo jednat o projev homosexuální orientace (ostatně u osob mladších 16-ti let tak jako tak nelze sexuální orientaci spolehlivě prokázat). Vzhledem k narůstající hladině pohlavních hormonů v krvi může dospívajícího jedince pohlavně vzrušovat prakticky cokoliv.
Za bisexuála lze označit jedince, který si volí sexuální partnery bez ohledu na jejich pohlaví a na svoji sexuální orientaci. Pokud jsi tedy neměl sexuální kontakt s osobami obou pohlaví, nelze posoudit, zda jsi bisexuál či nikoliv. Naproti tomu z hlediska posouzení sexuální orientace není kontakt s osobou téhož či opačného pohlaví rozhodující. Heterosexuálně orientovaný jedinec zůstane heterosexuálem, i kdyby měl z nějakých důvodů sexuální kontakt s osobou téhož pohlaví. A naopak, homosexuálně orientovaný jedinec zůstane homosexuálem i v případě, že má z nějakých důvodů sexuální kontakt s osobou opačného pohlaví.
Záleží na tobě (a samozřejmě i na kvalitě mezilidských vztahů ve vaší rodině), zda se svým rodičům nebo jednomu z nich svěříš se svými pochybnostmi ohledně vlastní sexuální orientace, avšak vzhledem k tvému věku bych takovéto sdělení považoval za poněkud předčasné.
Při budoucím výběru partnera se můžeš řídit svojí sexuální orientací, ovšem důležitá je rovněž citová náklonnost k osobě, s niž se rozhodneš prožít partnerský vztah, ať už bude její pohlaví jakékoliv. V každém případě je důležité, abys byl v partnerském vztahu spokojený, ať již to bude vztah s osobou opačného nebo téhož pohlaví. Avšak v žádném případě by ses neměl nutit do jakéhokoliv partnerského vztahu jen proto, aby sis „potvrdil“ nebo „ověřil“ svoji sexuální orientaci.

25.10.2018

Trochu jsem ji sledoval, ke všem ostatním se chová normálně a kamarádí se i s ostatními kluky. Moc mě to mrzí, asi bych to měl nechat plavat, ale nechci aby to dopadlo takto, fakt je mi to moc líto, co bych měl dělat?

Kubik, 15 let

Milý Kubiku,

Možná by bylo dobré, kdyby ses nejprve zamyslel nad tím, zda tvoje hodnocení dívčina chování není příliš ovlivněno tvojí silnou citovou náklonností vůči ní. Někteří zamilovaní lidé totiž mají pocit, že milovaná osoba se ke všem ostatním chová normálně a kamarádsky, zatímco jim samotným se vyhýbá. Samozřejmě, že takovýto postřeh může být v některých případech správný, avšak mnohdy se jedná spíše o zaujatý pohled. Netvrdím, že to tak nutně musí být, ale je docela dobře možné, že se dívka vůči ostatním spolužákům nechová zásadně odlišným způsobem než k tobě, avšak ty sám bys od ní očekával mnohem více pozornosti, a proto v tobě může její chování vyvolávat dojem, jako kdyby se věnovala všem ostatním a pouze tebe ignorovala.
Nicméně nelze vyloučit ani možnost, že tvůj postřeh je přece jenom správný, a že dívka se ti skutečně věnuje méně než ostatním, případně se ti vyhýbá. Kdyby mezi vámi došlo v nedávné minulosti k nějakému konfliktu (například byste se pohádali), byly by příčiny takového chování celkem jasné. Pokud máš pocit, že jsi dívce nedal žádný důvod k tomu, aby se ti vyhýbala, mohla by změna jejího chování vůči tobě souviset s chováním ostatních spolužáků. Někdo si například mohl všimnout, že se ti dívka věnuje více než ostatním a pronesl před ní tuto myšlenku nahlas, a proto se ti dívka nyní snaží vyhýbat, aby se mezi spolužáky nedostala do řečí. Svoji roli však mohla docela dobře sehrát například i nějaká ošklivá pomluva. Možná by stálo za úvahu nenápadným způsobem zjistit, jak by se k tobě dívka chovala, kdyby se nablízku zrovna nenacházel žádný z vašich spolužáků (to samozřejmě neznamená, že by ses měl pokusit dívku pod nějakou záminkou vylákat na nějaké odlehlé místo, ale můžeš se například pokusit zachytit její pohled v okamžiku, kdy se na vás právě nebude nikdo dívat).
Nicméně jak už jsem uvedl, nebylo by příliš vhodné snažit se na sebe dívku neustále upozorňovat, nebo se přímo vyptávat na příčiny jejího chování. K dívce se snaž být milý, laskavý a zdvořilý, ale pokud možno se jí příliš nevnucuj. Není nutné, aby ses jí přímo vyhýbal, ale také bys neměl dělat nic, co by ji mohlo přivádět do rozpaků nebo obtěžovat. Jestliže o tebe má zájem, jistě si k tobě najde cestu a dříve či později tě nějakým způsobem osloví.

25.10.2018

Co si o tom myslíte? (...)

Pavel, 15 let 10 měsíců

Milý Pavle,

U lékařského a vědeckého hlediska se jedná o naprostý nesmysl. Lidé, kteří takovéto názory prosazují, nezodpovědně hazardují s tělesným i duševním zdravím ostatních.

25.10.2018

Keď sa dotknem žaluďa tak je mi to nepríjemné. Prestane to časom? Čo mam robiť?

Alex, 14 let

Milý Alexi,

Přecitlivělost žaludu je v naprosté většině případů pouze dočasná. Prozatím můžeš citlivost žaludu snížit jeho pravidelným oplachováním v čaji. Postup najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Dominika ze dne 23.10.2018 (viz níže na této stránce).

25.10.2018

Narastie mi ešte penis ak mám teraz pri erekcii 10 cm?

12354, 14,5 let

Milý 12354,

Vzhledem k tvému věku je velmi pravděpodobné, že růst a vývoj penisu u tebe bude ještě několik let pokračovat. Jeho současná délka je sice mírně podprůměrná, avšak stále ještě normální. Nelze odhadnout, k jak velkému růstu penisu ještě dojde, nicméně je velmi pravděpodobné, že jeho současné rozměry ještě zdaleka nejsou konečné.

25.10.2018

Dobrý den, asi měsíc už mám problém s tím, že když jsem ve škole nebo na veřejnosti tak mám trhavej pohyb hlavou, když chci hlavou otočit do strany. Taky mi přijde že se mi někdy i hlava klepe. Doma spíš cítím takový napětí za krkem, když se otáčím do strany. Může to být způsobeno stresem nebo je to něco jiného?
Děkuji za odpověď

Luk, 15 let

Milý Luku,

Záškuby hlavy, končetin nebo jiných částí těla, které nedovedeš kontrolovat vůlí, by mohly být tiky. Jedná se o projev neurologické poruchy, která se v různých formách vyskytuje přibližně u 1% populace.
Avšak vzhledem k napětí v oblasti šíje (tedy zadní strany krku) nelze vyloučit, že příčinou tvých obtíží by mohlo být i přetěžování krční páteře, k němuž dochází například v důsledku nesprávného sezení při čtení a psaní, případně při nesprávně nastavené výšce počítačového monitoru, pracovního stolu nebo židle a podobně. Popisované záškuby by v takovémto případě mohly být reakcí šíjového svalstva na silné napětí, jímž tyto svaly kompenzují nevhodnou tělesnou polohu při sezení. Zejména u žáků a studentů se obtíže způsobené vadným držením těla při práci vsedě vyskytují poměrně často.
Nejprve bych tedy doporučoval navštívit ortopeda, a teprve v případě, že by vyšetření na ortopedii vyloučilo, že příčinou tvých obtíží je vadné držení těla při sezení, by bylo vhodné provést vyšetření rovněž na neurologii. Poukaz na vyšetření k uvedeným specialistům ti vystaví praktický lékař pro děti a dorost, který také posoudí, zda bude vhodné provést nejprve vyšetření na ortopedii (což se jeví jako pravděpodobnější) a podle výsledku i na neurologii, nebo naopak.

25.10.2018

Dobrý den, měřím necelých 170 cm a velikost mého penisu je 12,5 cm v erekci. Je můj penis malý nebo velký?

Lol, 15 let

Milý Lole,

Délka tvého penisu je normální. Průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 15-ti let činí 13 až 15 cm, přičemž rozdíl 0,5 cm oproti průměru je zcela zanedbatelný. Tvůj penis tedy nelze označit za „velký“, ale ani za „malý“.
Pokud jde o tvoji tělesnou výšku, ta je rovněž normální, i když také mírně podprůměrná. Podle růstového grafu pro chlapce se nacházíš přibližně na 25. percentilu. To znamená, že přibližně 25% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zbývajících 75% je vyšších (normální tělesná výška u chlapců ve věku 15-ti let se pohybuje v rozmezí 160 až 188 cm).

25.10.2018

Dobrý den, psal jsem tady předtím ohledně toho tvaru na varleti. A to bych měl jít k dětskému lékaři? Mužů tam jít sám? Nebo se mám první poradit s mamkou? Děkuji za odpověď (...)

Dan, 17 let

Milý Dane,

Registrace u praktického lékaře pro děti a dorost trvá zpravidla do věku 18 až 19 let, a tudíž předpokládám, že jsi u svého „dětského“ lékaře stále ještě registrován. U osob mladších 18-ti let je při návštěvách u praktického lékaře vyžadován doprovod alespoň jednoho z rodičů. Bez doprovodu mohou lékaře navštěvovat osoby starší 15-ti let, pokud jejich rodiče v přítomnosti lékaře podepsali písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta s poskytováním zdravotních služeb (někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost mají pro tento souhlas vlastní formulář).
Pokud tvoje maminka není lékařka, těžko ti může poradit, zda tvoje obtíže vyžadují lékařskou péči. Nicméně vzhledem k tomu, že budeš potřebovat její doprovod, by ses jí měl se svým problémem svěřit (případně se můžeš svěřit otci, pokud chceš, aby tě doprovázel raději on).
Pokud jde o neobvyklý tvar na varleti, jeho rozměry jsou poněkud velké na to, aby se jednalo o nádor. S větší pravděpodobností by se mohlo jednat například o cystu nebo rozšířenou žílu. Avšak přesto by bylo na místě lékaře navštívit, neboť nejen nádorová onemocnění, ale i různé cysty nebo onemocnění žil mohou vyžadovat léčbu. Praktický lékař pro děti a dorost ti dle svého uvážení vystaví poukaz na vyšetření, a to buď na endokrinologii, nebo na urologii. Vyšetření se provádí na ultrasonografu (neboli „ultrazvuku“), není nijak bolestivé a není třeba se na něj nějak zvlášť připravovat.

24.10.2018

Mám problémy ze spaním. Běžně spím v jednu hodinu ráno a to aktivně už asi dva měsíce i když je příští den škola. Je nějaký způsob jak usínat dřív třeba aspoň v jedenáct večer? Mám s tím jít k doktorovi či psychologovi? Myslím že se ze mě stává noční sova nebo jak se tomu říká poněvadž jsem večer nejvíc aktivní ale ve škole se snažím být taky což má za příčinu to že mnohdy vypadám jako zombie. Napadlo mě i že bych si na sebe dal make-up abych zakryl tu svojí zombie pleť ale nezkusil jsem to zatím, měl bych?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Poruchy spánku mohou mít různé příčiny (stres a psychické napětí, různá onemocnění a podobně). Namísto zakrývání kosmetických projevů nedostatku spánku pomocí make-upu bych raději doporučoval dodržovat zásady zdravého spánku, jejichž přehled najdeš na stránce „Jak zdravě spát“. Pokud by ani po několika týdnech či měsících dodržování uvedených zásad nedošlo ke zlepšení, svěř se s obtížemi při usínání svému praktickému lékaři pro děti a dorost.

24.10.2018

Dobrý den, jak daleko průměrně dostříkne kluk ve 13? (...) Měří mi 14 cm a mám ho chlupatýho. Objem varlat mám 12-15 ml.

Seah4, 13 let

Milý Seahu4,

Zatímco u některých mužů a dospívajících chlapců ejakulát volně vytéká, u jiných je výron semene prudší, což závisí především na intenzitě stahování svalů v oblasti malé pánve. Avšak požadovanou informaci nemám k dispozici a pochybuji o tom, zda se vůbec někdy stala předmětem vědeckého výzkumu.
Uvedený rozměr penisu odpovídá průměrné délce penisu při erekci u chlapců ve věku 13-ti let, která činí 12,5 ± 1,5 cm (tedy 11 až 14 cm). Uvedený testikulární objem je nadprůměrný (střední hodnota objemu varlat u chlapců ve věku 13-ti let činí 7 ml na jedno varle, za normální se v tomto věku považuje rozmezí 3 až 13 ml na jedno varle).

24.10.2018

Zdravím. Mam úplne čierne ochlpenie nad penisom. Chcel by som ho mat bledo hnedé alebo úplne bledé. Ako sa to dá zmeniť? A ešte môj penis je v pohode úplne malý možno tak cca 5 cm a veľmi úzky ale v pozore je super cca 16 cm ale môže byt trochu hrubší. Nejaká rada? Vďaka

Thunderbolt, 14 let

Milý Thunderbolte,

Určitého zesvětlení ochlupení lze dosáhnout použitím odbarvovače na vlasy, avšak stejně jako při odbarvování vlasů, i při odbarvování chlupů hrozí, že dojde k jejich třepení a lámání, stejně jako k podráždění pokožky na těch částech těla, kde se odbarvování chlupů provádí. Z tohoto důvodu bych odbarvování ochlupení příliš nedoporučoval. Určitého „prosvětlení“ ochlupení lze dosáhnout také jeho zastřihnutím (zkrácením).
Délka penisu v klidovém stavu je u tebe mírně podprůměrná, při erekci naopak mírně nadprůměrná. V podstatě se však jedná o normální rozměry.
Výraznější rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je dán vyšší pružností závěsných vazů, na nichž je penis uvnitř těla upevněn. Zatímco u mužů a chlapců s velmi tuhými závěsnými vazy je rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci pouze malý (v extrémním případě se jejich penis při erekci dokonce jen napřímí a zpevní, aniž by došlo k jeho prodloužení do délky), u jedinců s vysoce pružnými závěsnými vazy může být tento rozdíl až několikanásobný (v tvém případě více než trojnásobný). U jedinců se středně pružnými závěsnými vazy se penis při erekci zvětšuje přibližně na jedenapůl- až dvojnásobek délky v klidovém stavu. Pružnost vazů je vrozená a nelze ji měnit.

24.10.2018

Pokud ruka, která více vykonává více činností rychleji osifikuje, tak zřejmě totéž podle mě platí pro celý skelet (...)

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Pro posouzení kostního věku je rozhodující právě stupeň osifikace levé (u leváků pravé) ruky. Konkrétní rozdíl však nedovedu přesně určit. U jiných částí skeletu nebyl přímý vliv laterality (tj. přednostního užívání jedné z párových částí těla) prokázán.
Pravdou je, že zvýšená fyzická námaha proces osifikace urychluje. Například je známo, že jedinci, kteří se od dětství či dospívání intenzivně věnovali sportovní gymnastice, dosahují zpravidla podprůměrné tělesné výšky (například průměrná tělesná výška gymnastů, kteří se na mistrovství světa v Glasgow v roce 2015 umístili na prvních 20-ti místech ve víceboji, činila 166,4 cm). Proces osifikace urychlují zejména časté pády a otřesy.
Není vyloučeno, že kromě vrozených předpokladů se u tebe na zpomalení růstu mohl podílet i nedostatek spánku (uvedených 5 až 7 hodin je na hranici fyziologické únosnosti, zatímco doporučená délka spánku u dospívajících ve věku 13 až 17 let činí 8 až 10 hodin denně), případně i nedostatek živočišných bílkovin.

24.10.2018

Dobrý den, zjistil, že jsem asi gay. Při masturbaci myslím na stejné pohlaví a ve škole se mi líbí taky kluci a holky moc ne. Je to normální? Jak to mám říct rodičům?

Milan, 14 let

Milý Milane,

Náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví je v období dospívání stejně běžná, jako náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví. Ve věku do 16-ti let nelze sexuální orientaci spolehlivě určit, a to ani sexuologickým vyšetřením. Otázkou je, zda má v současné době smysl znepokojovat rodiče sdělením, které nelze nijak prokázat.

24.10.2018

Lze nějak zvětšit penis (třeba dietou nebo tak)?

Adam, 13 let

Milý Adame,

Žádný účinný a bezpečný způsob, jak zvětšit normální rozměry penisu, neexistuje. Pokud se nejedná přímo o mikropenis, který je projevem hormonální poruchy, není umělé zvětšování penisu ani nijak nutné.
Nicméně vzhledem k tvému věku je velmi pravděpodobné, že ke zvětšení penisu u tebe v následujících několika letech dojde přirozeným vývojem.

24.10.2018

Dobrý deň, nad ľavým semenníkom som nahmatal hrubšiu žilu. Semenník nie je ani červený ani nie je zväčšený a ani neboli, je to normálne?

Tim, 12 let

Milý Time,

Pravděpodobně sis nahmatal nadvarle, což je protáhlý orgán přiléhající k horní a zadní straně varlete. Ve spodní části se nadvarle stáčí směrem nahoru a přechází v semenný provazec (na obrázku níže je nadvarle vyznačeno šipkou).  Vyloučit však nelze ani rozšíření některé z cév semenného provazce v blízkosti nadvarlete.

Nadvarle (epididymis) a jeho umístění v šourku

24.10.2018

Je normální že se bojím vody? Rodiče chtějí jít do Akvaparku (...) a ptali se mě a mých sourozenců jestli chtějí jít taky. Všichni řekli že chtějí a já jim to nechci zkazit. Mám rodičům říct že tam nechci a zkazit tak výlet celý rodině nebo mlčet jít tam i přesto že se bojím vody?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Možná by bylo správné, kdyby ses rodičům (případně i sourozencům) se svými obavami z vody svěřil. Důležité je, aby o tvém problému věděli. Také se můžete domluvit, že do aquaparku sice půjdeš, ale do vody vstupovat nebudeš (součástí aquaparků bývají i jiné než vyloženě vodní atrakce). Horší by bylo, kdyby v tobě vyvolával strach již samotný pohled na vodu. V takovém případě by pro tebe návštěva podobného zařízení nebyla nejvhodnější.
Je pochopitelné a zároveň ohleduplné, že nechceš svým rodičům a sourozencům narušit plány. Avšak není vyloučeno, že by pro tebe rodiče mohli zařídit nějaký „náhradní“ program, aby mohli aquapark navštívit alespoň s ostatními sourozenci. Pokud skutečně trpíš úzkostnou poruchou, která se projevuje strachem z vody, neměl by sis vyčítat, že ostatním členům rodiny „pokazíš“ návštěvu aquaparku. Bylo by to totéž, jako kdyby si například nevidomý člen rodiny vyčítal, že ostatním pokazí návštěvu kina.
Samozřejmě, že svůj strach z vody se můžeš pokusit překonat, ovšem pokud možno ve spolupráci s odborníkem (například psychologem či psychiatrem), nikoli například skokem do vody. Podobný „šok“ by mohl tvůj vztah k vodě či vodním plochám spíše zhoršit. Naproti tomu odborník ti může pomoci objasnit příčiny tvého strachu a doporučit postupy, jimiž se lze tohoto strachu zbavit nebo jej alespoň omezit na snesitelnou míru.

24.10.2018

Je normální, že při masturbaci občas myslím na stejné pohlaví? O to, že nejsem heterosexuál se nebojím, protože jsem zamilovaný do holky, ale i tak mě to znepokojuje.

Matyáš, 14 let

Milý Matyáši,

Vzhledem ke svému věku si se svojí sexuální orientací nemusíš lámat hlavu. U osob mladších 16-ti let nelze sexuální orientaci spolehlivě určit, a to ani sexuologickým vyšetřením. Ani výskyt jedinců téhož pohlaví v sexuálních fantaziích dospívajícího člověka není jednoznačným projevem homosexuální orientace. Zájem o vrstevníky téhož pohlaví (včetně zájmu o jejich tělo) je v období dospívání stejně běžný, jako zájem o vrstevníky opačného pohlaví.

24.10.2018

Dobrý večer.
Mám takový problém. Souvisí to s jednou holkou ze třídy. Ona mě asi miluje, snaží se na mě mluvit, usmívá se na mě a takové ty další věci. Ale já nevím, jestli ji miluju já, protože ona je hezká a sympatická, ale dělá ze sebe blbečka a prostě, že je něco víc. A to mě vadí. Navíc mě vadí, že mě takhle otravuje. Nevíte jak ji mám říct nějak, že o ní nemám zájem?

Nhlgamer, 13 let

Milý Nhlgamere,

Odmítnout dívku, o kterou nemáš zájem, může být někdy obtížnější, než získat pozornost dívky, o kterou zájem máš. Nejprve si ještě jednou promysli, zda o navázání vztahu přece jen nemáš zájem. Jestliže ti dívka není sympatická a nechceš s ní vztah navazovat, měl bys její pokusy o sblížení citlivě a zdvořile odmítnout. Rozhodně by ses neměl nechat strhnout k projevům hněvu, nadávkám, hádkám a podobně. Když tě dívka osloví a ty se cítíš být obtěžován, snaž se zůstat klidný a dej dívce najevo, že si s ní povídat nechceš.
Chladná zdvořilost vůči někomu, kdo je do tebe (možná) zamilovaný, sice může působit poněkud krutým dojmem, avšak nebylo by správné udržovat v dívce falešné naděje na vaše vzájemné sblížení jen proto, že nechceš nebo nedovedeš vyjádřit odmítnutí. Tvoje odmítnutí by mělo být sice zdvořilé, zároveň však jednoznačné. Nemusíš zacházet do podrobností a vysvětlovat důvody, proč s dívkou nechceš chodit. Snaž se být spíše stručný.
Pokud by se dotyčná osoba pokoušela navázat vztah opakovaně, i ty můžeš stále stejnými slovy opakovat totéž odmítnutí, dokud opačná strana nedospěje k závěru, že svůj názor zřejmě nezměníš.

24.10.2018

Každý večer po vykoupání mě trochu bolí penis. Čím to je?

Anonymous, 13 let

Milý Anonymousi,

Uvedené obtíže mohou být způsobeny například přecitlivělostí pokožky pohlavních orgánů na některé látky obsažené v mýdlu. Pokud možno tedy vyzkoušej některé z mýdel pro citlivou pleť (alespoň pro mytí pohlavních orgánů). K podráždění by mohlo dojít také v důsledku dlouhého sezení v horké vodě. Doba pobytu ve vaně při koupání by neměla přesáhnout 20 minut. Delší pobyt ve vodě pokožku zatěžuje a vysušuje, což se může nejvíce projevit právě v oblasti pohlavních orgánů, jejichž pokožka je obzvláště citlivá.

24.10.2018

Dobrý den
Mám problém. Stydím svlékat se nebo být na nahý před lidmi na veřejném bazénu. Vím že většinu lidí na nezajímá mé přirození ale i tak. A my v hodině tělocviku půjdeme právě na bazén. Bojím, že budu mít o hodně menší penis než všichni ostatní z naší třídy. Protože kluci od nás jsou buď vysocí a hubení, nebo už skoro prošli pubertou (mají ohryzek, rostou jim vousy atd.) Je to normální že se bojím svlékat před lidmi nebo se bát nemusím? Děkuji předem za odpověď.

Anonymní kluk, 14 let

Milý Anonymní kluku,

Mírný ostych je při společném převlékání svým způsobem pochopitelný, avšak problém by nastal, kdyby ti tvoje obavy z převlékání před ostatními například bránily v návštěvě bazénu, na kterou by ses jinak těšil.
Především by sis neměl dělat obavy kvůli rozměrům svého penisu. Vůbec není jisté, zda ostatní chlapci ze třídy mají opravdu větší rozměry penisu než ty. Rozměry penisu nesouvisí ani s tělesnou výškou, ani se zvětšováním hrtanu či růstem vousů. Dokonce i někteří vyšší, štíhlejší a „dospěleji“ vyhlížející dospívající chlapci mohou mít menší rozměry penisu, než někteří jejich nižší a méně tělesně vyvinutí vrstevníci. Ale i kdyby většina tvých spolužáků nakonec měla větší penis než ty, není to žádná jejich zásluha nebo přednost. Ani průměrné nebo mírně podprůměrné rozměry penisu nijak nesnižují tvoji hodnotu. Pokud jde o rozměry penisu, „větší“ ještě neznamená totéž, co „lepší“. Naopak, abnormálně dlouhý penis může svému majiteli způsobovat určité obtíže při pohlavním styku.
Před návštěvou bazénu by sis neměl dělat zbytečné obavy z toho, co všechno by se mohlo stát. Mysli na to, že do bazénu jdeš proto, abys mohl plavat, nikoli proto, aby se ostatní dívali na různé části tvého těla, případně na ně vyjadřovali svůj názor. Pokud by se ti někdo posmíval kvůli rozměrům penisu (ať už jsou jakékoliv), dával by tím najevo pouze svoji neznalost, omezenost a nedostatek obyčejné lidské slušnosti, zatímco morální převaha by byla na tvé straně.
Několik rad a doporučení, jak při používání společných šaten a sprch zůstat klidný a působit nenápadným dojmem, najdeš na stránce „Já se tak stydím“ v části „Stud před vrstevníky“.

24.10.2018

Je mi skoro 15 a teprve v létě mi začaly růst chlupy. Zatím jen krátký a nad penisem ale penis mi ještě vůbec neroste. Kdy mi začne růst a jak rychle vyroste? Teď měří 7 cm při erekci a v lednu mám jít prohlídku. Bude to doktorka nějak řešit s mamkou?

M, 14 let

Milý M,

Podle dosaženého stupně vývoje pohlavních znaků u tebe začala puberta o něco později než u většiny ostatních chlapců, avšak ještě se nemusí jednat o projev vývojové poruchy. Jestliže ti již začalo růst pubické ochlupení (chlupy okolo pohlavních orgánů), znamená to, že puberta u tebe probíhá již nejméně 1 až 2 roky.
První výraznější růst penisu se většinou dostavuje brzy poté, co začne růst pubické ochlupení. Avšak je pravdou, že jednotlivé pohlavní znaky se nemusí vyvíjet stejným tempem. Někdy se stává, že první růst výraznější penisu se dostaví až s určitým časovým odstupem, jindy naopak zvětšování penisu předchází růstu pubického ochlupení. Uvedená délka penisu při erekci je sice podprůměrná, avšak nejedná se o mikropenis (u chlapce ve věku 15-ti let lze za mikropenis považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci činí 5,2 cm nebo méně).
Vzhledem k tomu, že puberta u tebe již probíhá (byť s mírně opožděným nástupem), zřejmě nebude nutné zahajovat hormonální léčbu. Pokud už by praktická lékařka s tvojí maminkou na nejbližší preventivní prohlídce o tvém tělesném dospívání hovořila, zřejmě by pouze konstatovala, že vývoj pohlavních znaků u tebe již probíhá.

24.10.2018

Dobrý den při masturbaci mám takový divný pocit který nedokážu k něčemu přirovnat (jakoby bolest a strach zároveň) + mi z penisu nic nevyteče

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Bolest při masturbaci může být vyvolána například příliš silným uchopením penisu nebo vykonáváním příliš rychlých či prudkých masturbačních pohybů. Další příčinou obtíží by mohlo být nadměrné tření, které však lze snížit pomocí lubrikačního gelu nebo alespoň jeho vhodné náhražky (například pleťového krému).
Pokud jde o ejakulaci, ta se u chlapců dostavuje nejčastěji od věku 12 až 14 let. Prozatím tě tedy nemusí nijak znepokojovat, že se u tebe první ejakulace dosud nedostavila.

24.10.2018

Je normálne ak mám pri erekcii 10 cm?

12354, 14,5 let

Milý 12354,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku sice podprůměrná, avšak stále ještě normální. Rozhodně se nejedná o mikropenis. Mírně podprůměrné rozměry penisu nemusí být důvodem ke znepokojení.

24.10.2018

Co to je za divný pocit po masturbaci, který mi zabraňuje v tom pokračovat v masturbaci nadále?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Po dosažení orgasmu se do krve začne vyplavovat větší množství hormonu prolaktinu, který způsobuje pokles zájmu o další pokračování v sexuálních aktivitách. U mužů a chlapců navíc dochází k odeznění erekce. Pokračování v masturbaci nebo jiných sexuálních aktivitách může být z tohoto důvodu nepříjemné.
Prolaktin může působit různě dlouhou dobu. Zatímco u jedinců s vyšší hladinou pohlavních hormonů působí jen krátce (několik minut, nanejvýš několik desítek minut), u jedinců s nižší hladinou pohlavních hormonů může působit déle (až několik hodin).

24.10.2018

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jestli je v pořádku že jsem zamilovaný do holky které je třináct let a zároveň se mi líbí jeden kluk kterému je 12 let. Má otázka zní: Nejedná se o pedofilii? A je možné že jsem Bisexuál?

Hook0234, 15 let

Milý Hooku0234,

Dospívajícímu jedinci se může líbit všechno možné. Tvoje náklonnost k osobám, které jsou o 2 až 3 roky mladší než ty, ještě nemusí být projevem žádné sexuální deviace. Za pedofilního lze podle Diagnostického a statistického manuálu duševních onemocnění (DSM) považovat pouze jedince staršího 16-ti let, který pociťuje pohlavní náklonnost k dětem, které jsou alespoň o 5 let mladší než on sám.
Ani sexuální orientaci nelze u jedince mladšího 16-ti let spolehlivě určit. Pokud jde o bisexualitu, ta nepředstavuje samostatnou sexuální orientaci, nýbrž pouze formu sexuálního chování.

24.10.2018

Dobrý den, jak moc mi ještě porostou prsty? Za jak dlouho se mi úplně uzavřou štěrbinky v prstech? Mám je už teď úplně uzavřené (když tam ještě ,,stopy‘‘ štěrbinek jsou)? Jak je možné, že se mi na konečcích prstů ještě neuzavřely, zatímco v ostatních kůstkách v prstech již pravděpodobně ano? Jsou i v osifikaci nějaké nepravidelnosti (např. že je levá ruka opožděnější než pravá atd.)?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Osifikace jednotlivých kostí ruky a zápěstí neprobíhá stejným tempem. Zatímco u některých z těchto kostí se růstové štěrbiny uzavírají již v prvních letech života, u jiných dochází k plné osifikaci až v závěru dospívání. Prodlužování prstů však již není výrazné, rentgen ruky slouží spíše k posouzení celkového stavu skeletálního vývoje, neboť stupeň osifikace ruky do značné míry vypovídá o stupni osifikace dalších kostí.
U praváků dochází k rychlejší osifikaci pravé ruky, u leváků je tomu naopak. Rychleji tedy osifikuje ta ruka, která se přednostně používá k různým činnostem. Z tohoto důvodu se pro nezkreslené posouzení skeletálního vývoje využívá rentgenový snímek levé (u leváků pravé) ruky.

24.10.2018

Ahoj, chtěl bych se zeptat jak se správně líbat s holkou ? Aby jí to nebylo nepříjemné nebo tak něco. Kdyby ta chvíle někdy přišla chtěl bych vědět jak na to protože jsem to ještě nikdy nedělal.

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Je pochopitelné, že máš obavy z něčeho neznámého, co jsi dosud nedělal. Avšak pokud si s dívkou budete dobře rozumět, jistě společně zvládnete i první líbání. Podrobné rady a doporučení najdeš například v odpovědi na dotaz návštěvníka Milouše ze dne 12.09.2018 (viz archiv odpovědí – září 2018).

24.10.2018

Mám pár dotazů :
1. Jak si mám oholit zadek nebo se zbavit chlupů u něj ?
2. Mám obarvené vlasy na modrou ale je to nějaká barva která se po 14-ti umytí smyje . Existuje opravdu nesmyvatelná barva na vlasy kterou nelze nebo když už tak těžce smýt ?
3. Je pravda že časté obarvování vlasů je ničí a vypadají mi ?
4. Je pravda že vši a blechy nejdou na obarvené vlasy ?
5.
(...)

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

1) Holení v okolí řitního otvoru a mezi hýžděmi příliš nedoporučuji. Jedná se o velmi obtížně přístupnou část těla, a tudíž hrozí velmi vysoké riziko poranění. Navíc ostré dorůstající chloupky by při tření hýždí o sebe způsobovaly nepříjemné pocity.
2) Barvy pro dlouhodobější obarvení vlasů sice existují, avšak vzhledem k neobvyklému odstínu, který jsi zvolil, bych přece jen doporučoval používat barvu, kterou lze smýt. Kromě toho vlasy postupně odrůstají, takže barvení bys musel po určité době tak jako tak opakovat.
3) Každé barvení představuje určitou zátěž, a to nejen pro samotné vlasy, ale i pro pokožku na vlasové části hlavy. Obarvené vlasy ti sice nevypadají, ale barvení může narušit jejich strukturu a vyvolat častější lámání a třepení vlasů.
4) Nemusí tomu tak být. Veš nezajímá, zda máš vlasy obarvené či nikoli, protože naprostá většina barev na vlasy neobsahuje látky, které by odpuzovaly hmyz.
5) Vykonávání uvedené profese (dá-li se to tak nazvat) příliš nedoporučuji, protože je nejen fyzicky náročná, ale jsou s ní spojena rovněž určitá zdravotní rizika. Ani vyšší peněžní příjem nemůže náročnost a rizikovost uvedeného povolání plně kompenzovat. Možná, že uvedené povolání ti připadá atraktivní, avšak za každým výkonem se skrývá těžká a namáhavá práce, která nemusí být tak snadná, jak se může na první pohled zdát.

23.10.2018

Dobrý den chtěl bych se poradit. Našel jsem si nějaký tvar na varleti, ale nevím jestli to je nadvarle nebo ne. Co mám dělat? Mám o tom říct mamce? Trošku se stydím ačkoli vím že by její reakce nebyla špatná a že by mi chtěla pomoc ale stydím se. Děkuji za radu

Dan, 17 let

Milý Dane,

Pokud se neobvyklý útvar nachází ve spodní části varlete nebo po jeho straně a je tvrdý, mohlo by se jednat o nádor. Pokud se nachází spíše v horní části varlete nebo na jeho zadní straně a je měkký, mohlo by se jednat například o cystu nebo zvětšenou žílu. Bez lékařského vyšetření to však nelze přesně určit. V každém případě bych doporučoval lékaře navštívit.
Na jednu stranu je sice pochopitelné, že pociťuješ určitý ostych, avšak v první řadě bys měl myslet na své zdraví. Jestliže s návštěvou lékaře váháš, zkus si na internetu vyhledat některý z článků popisujících příběh britského dospívajícího chlapce Mikeyho Rushbyho († 2013), který se tak dlouho styděl navštívit lékaře s podezřením na nádorové onemocnění varlat, až se u něj nemoc rozvinula do takového stadia, v němž mu již lékaři nemohli pomoci. Samozřejmě netvrdím, že tvoje obtíže mohou být stejně závažné, nicméně při nalezení jakéhokoliv neobvyklého útvaru na varleti je návštěva lékaře vždy na místě.

23.10.2018

Je možné, že se může samovolně nějakým způsobem zkrátit délka ztopořeného penisu?

Jara, 18 let

Milý Jaro,

Ke snížení délky penisu může dojít například v důsledku úrazu nebo chirurgického zákroku. Jinak je délka penisu dána vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. U některých obézních jedinců dochází k částečnému zanoření penisu do nadměrně silné vrstvy tělesného tuku.

23.10.2018

Co je to šestinedělí?

Ondřej, 14 let

Milý Ondřeji,

Šestinedělí (neboli puerperium) je období šesti týdnů po porodu. V tomto období se pohlavní orgány ženy vracejí do stavu před těhotenstvím a porodem, děloha se zmenšuje, hojí se případná porodní zranění a v  mléčných žlázách se začíná tvořit mléko. Během šestinedělí je organismus ženy náchylnější k různým infekčním onemocněním.

23.10.2018

Jaký je průměrný obvod penis ve 13ti letech? Předem děkuji za odpověď

Adam, 13 let

Milý Adame,

Průměrný obvod penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 10 cm. Samozřejmě, že zatímco někteří chlapci mají penis silnější, jiní jej mají štíhlejší. Menší rozdíl oproti průměru (řekněme 1 až 2 cm) tedy nemusí představovat nic abnormálního.

23.10.2018

Když mi stojí dá se mi předkožka stáhnout maximálně takhle, je to postačující? (Když mi nestojí tak se dá předložka stáhnout až za žalud) předem děkuji za odpověď.

Boxtrot, 14 let

Milý Boxtrote,

Pokud lze předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu a její přetahování činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení (v tomto případě spíše mírné), které se ve věku 14-ti let vyskytuje přibližně u 15% chlapců. Je velmi pravděpodobné, že do konce puberty dojde ke spontánnímu uvolnění předkožky. Prozatím si při erekci předkožku přetahuj jen tak daleko, abys necítil bolest. Proces přirozeného uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelném zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

23.10.2018 

Dobrý den
Je normální že mám okolo vyústění močové trubice "suchou pokožku" a jeden červený flek?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Načervenalé zbarvení okrajů ústí močové trubice (tj. otvoru, jímž z těla vychází moč), je naprosto normální. Je dáno bohatým prokrvením této části těla. Pokud jde o vysušování pokožky v okolí ústí močové trubice, to by mohlo být dáno například částečným obnažením žaludu, přesněji řečeno jeho vrcholku s okolím ústí močové trubice.
Pokud se však červené zbarvení nachází až za rozšířenými okraji ústí močové trubice, mohlo by se jednat o projev podráždění pokožky.

23.10.2018

Kolik cm navíc přibližně bych mohl získat podáváním růstového hormonu? Mohl bych vyrůst o 10 cm? Je opravdu jisté, že déle než 1,5 roku neporostu?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Vzhledem k tvému věku již není příliš pravděpodobné, že by aplikace růstového hormonu vedla k nějakému zásadnímu urychlení růstu. V lepším případě by mohl růstový hormon zvýšit tvoji cílovou výšku o 1 až 2 cm. Avšak pokud je tvoje tělesná výška normální, není k léčbě růstovým hormonem důvod. Růstový hormon slouží k léčbě dětí a dospívajících s prokázanými poruchami růstu, nikoli ke zvyšování postavy u těch dospívajících jedinců, kteří jsou se svojí normální (byť mírně podprůměrnou) tělesnou výškou z nějakých důvodů nespokojeni.
Pokud jde o očekávané ukončení růstu, zmíněný rok a půl představuje pouze přibližný odhad s využitím ilustračních schémat osifikace ruky. Pro přesnější odhad by bylo třeba porovnávat a posuzovat vývoj osifikace jednotlivých kostí dalšími metodami, což může provést pouze specializované pracoviště. Nicméně s ohledem na stav uzavírání růstových štěrbin se u tebe pokračování tělesného růstu po dobu delší než 1,5 roku jeví jako málo pravděpodobné.

23.10.2018

Jednou za nějakou dobu (půl dne, den) mi z tam toho dole teče něco bílýho. Vždy jen trochu co to je? Není to něco špatného?

ANONYM, 13 let

Milý ANONYMe,

Pokud není uvolňování bělavé tekutiny provázeno bolestí či jinými nepříjemnými pocity, mohlo by se jednat o samovolný výron některé z tekutin, které se tvoří v přídatných pohlavních žlázách (například v předstojné žláze neboli prostatě). Pokud však cítíš pálení či jiné nepříjemné pocity v močové trubici, mohlo by se jednat například o projev infekčního onemocnění vývodných cest močových. Bez vyšetření však nelze přesně určit, o jakou tekutinu se jedná.

23.10.2018

Znovu dobrý den,
Chtěl bych se jen zeptat poněvadž mám stejně jako další dva uživatelé této stránky křivý penis, jenže já ho mám křivý víc než je normální a to tedy víc než 20° - 30° . Měl bych jít za dětským lékařem? Jaký by byl způsob zpravování nebo všeobecně léčby? Musím to říct i rodičům? Je mi celkem blbý říkat jim že mám nějakej problém s penisem. Kolik stojí léčba?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Nedovedu posoudit, nakolik je zakřivení tvého penisu normální či nikoliv, avšak s případnou korekcí bych doporučoval ještě počkat. Není totiž jisté, zda ti zakřivení penisu bude způsobovat nějaké obtíže při pohlavním styku, stejně jako nelze předem odhadnout, zda během dalších několika let růstu a vývoje penisu nedojde ke zmírnění tohoto zakřivení.
Výrazné zakřivení penisu lze léčit například pomocí injekční aplikace kortikosteroidů přímo do topořivých těles. Vždy je však třeba zvážit, zda je korekce zakřivení opravdu nutná. Pokud je zákrok proveden ze zdravotních, nikoli z kosmetických důvodů, měla by jej hradit zdravotní pojišťovna.

23.10.2018

Víte zjistil jsem že když jsme s ní a společně s pár dalšími kamarády a kamarádkami někde a povídáme si tak si se mnou moc nepovídá ale když jsme sami např. jdeme spolu že školy tak mluví pořád a často se i směje a také řekla že jestli znám ten pocit když víme ze si nás nikdy nikdo nevšimne. Myslíte že tím jak se se mnou před spolužáky tolik nebaví tak se to že se s ní bavím snaží zakrýt?

ABCDEFGH, 15 let

Milý ABCDEFGH,

Jak už jsem uvedl, přítomnost ostatních spolužáků může na tvoji kamarádku působit rušivě a přivádět ji do rozpaků. Také je možné, že se dívka obává reakcí ze strany ostatních, protože zamilovaní lidé se mohou snadno stát terčem různých nevhodných narážek a podobně. Navíc je naprosto normální, že dva lidé, kteří se mají rádi, spolu chtějí být sami. U dívek to platí snad v ještě větší míře než u chlapců.

23.10.2018

Jak dlouho se může tvořit sperma když ho "vypotřebuji" může se jednat i v řádky dní?

DJ Žužu, 15 let

Milý DJ Žužu,

Od puberty probíhá tvorba spermatu v podstatě nepřetržitě, a tudíž se nemusíš obávat, že ejakulát zcela „vypotřebuješ“. Snad jen v případě malého časového odstupu mezi jednotlivými ejakulacemi by byl objem ejakulátu při každé další ejakulaci o něco menší. Při ejakulaci se u dospívajícího jedince obvykle uvolňují 1 až 3 mililitry ejakulátu, u dospělého muže obvykle 2 až 5 mililitrů. Takovéto množství stihnou přídatné pohlavní žlázy vytvořit zpravidla nejpozději během několika hodin.

23.10.2018

1) Strašně se mi líbí jedna moje kamarádka. Nevím jak ji to mohu říct že ji miluju. Před lety jsem s ní už navázal kamarádský vztah. Takže už se známe dobře.
2) Loni kdy jsme byli rozdělení tak mě políbila jedna holka a teď mě furt otravuje s tím že se mnou chce chodit. Prosím poraďte mi jak se jí zbavit, jelikož se mi líbí jiná.
3) Někdy jak masturbuji tak si představuji
(...) Je to v pořádku?
4) Dvakrát jsem už masturboval i venku. Vytáhl jsem penis a jak jsem šel tak jsem masturboval.
5) Strašně chci sám jet někde autobusem ale vždycky jak chci nastoupit tak odejdu. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji za odpovědi.

Duch, 12 let

Milý Duchu,

1) Své sympatie můžeš dívce vyjádřit různým způsobem. Pokud se stydíš dívce přímo sdělit, že ji miluješ, můžeš jí říkat jiné hezké věci. Také můžeš dívku pozvat na schůzku nebo jí věnovat nějakou drobnost. Svoji lásku můžeš vyjádřit například i tím, že dívce pomůžeš s něčím, co dělá nerada.
2) Jestliže s uvedenou dívkou nechceš chodit, měl bys jí šetrným způsobem vysvětlit, že o nabízený vztah nemáš zájem. Snaž se být klidný a zdvořilý, zároveň se však vyjádři dostatečně jasně, aby si dívka nedělala marné naděje, že s ní nakonec přece jen budeš chodit.
3) Kvůli erotickým představám se nemusíš nijak znepokojovat, jedná se o celkem běžný projev sexuality.
4) Masturbaci na veřejnosti bys vykonávat neměl, protože bys u některých kolemjdoucích mohl vzbudit pohoršení. Pokud tě sexuální potřeba zastihne někde venku, snaž se masturbaci odložit a věnuj se jí až po příchodu domů nebo na jiné místo, kde budeš mít dostatek soukromí.
5) Pokud chceš někam cestovat autobusem, měl bys předem doma oznámit, kdy a kam chceš jet. Tvoji rodiče mají právo vědět, kde tě mají hledat, kdyby se ti něco stalo a dlouho ses nevracel domů. Nedovedu přesně vysvětlit, čím vším mohou být způsobeny tvoje obavy z cestování. Možná se bojíš, že by se ti po cestě mohlo něco nepříjemného přihodit, nebo se podvědomě obáváš, co by tomu řekli tvoji rodiče. Pokud nejsi zvyklý někam pravidelně dojíždět (například do školy a podobně), může u tebe cesta bez doprovodu další osoby vyvolávat obavy z něčeho nového a dosud nepoznaného.

23.10.2018

Dobrý den, mám 3 problémy
1) Můj penis má v erekci pouze 12-13cm
2) Když si sáhnou na žalud, je mi to nepříjemné
3) Poradíte mi jak vydržet déle aniž bych se do 3 minut udělal? Jak na to ?
Předem děkuji

Dominik, 16 let

Milý Dominiku,

1) Uvedená délka penisu je sice mírně podprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální. Navíc vzhledem k tvému věku je pravděpodobné, že růst penisu u tebe dosud nebyl ukončen, a že jeho současná délka ještě není konečná.
2) Zvýšená citlivost (či přecitlivělost) žaludu je v dětství a dospívání poměrně běžná, časem by se měla snížit. Nadměrnou citlivost žaludu lze snížit pomocí jeho pravidelného oplachování v čaji. K tomuto účelu se používá silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut, tedy o něco déle, než čaj určený k pití. Poté je třeba nechat čaj zcela vychladnout, aby nedošlo k opaření. Žalud lze v čaji buď přímo oplachovat (například jeho ponořením do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké savé látky namočené do čaje.
3) Doba potřebná k dosažení orgasmu a ejakulace může být různě dlouhá. Uvedené 3 minuty lze považovat za normální, rozhodně se nejedná o předčasnou ejakulaci. Pokud si přesto přeješ ejakulaci oddálit, mohlo by ti pomoci například pomalejší vykonávání masturbačních pohybů nebo méně silný stisk ruky při uchopení penisu během vykonávání masturbace.

23.10.2018

Je normální že jsem v 6.třídě jako jedinej mutoval?
Je normální že když si vymasturbuju tak potřebuju ihned močit?
Je možné že dostanu na 15-ti leté prohlídce erekci? Co by dělala ta doktorka kterou mám? Vynadala by mi nebo by zavolala rodičům nebo co?
Můžu na 15-ti letou prohlídku sám bez zákonných zástupců?
Je pravda že na 15-ti leté prohlídce musíte dodat vzorek svého ejakulátu?
Jestli je to nepřehledné tak se omlouvám ale nechtěl jsem to psát zvlášť.

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

1) K zahájení hlasové mutace může dojít kdykoliv ve věku 12 až 18 let. Je docela dobře možné, že u tebe mutace začal dříve než u ostatních spolužáků.
2) Potřeba močit po vykonání masturbace může souviset s podrážděním močových cest během masturbace. Nejedná se o nic abnormálního.
3) U dospívajícího chlapce nelze nástup erekce nikdy předem vyloučit, i když je málo pravděpodobné, že se dostaví právě při lékařské prohlídce. Avšak i kdyby se erekce během prohlídky dostavila, lékařka by ti kvůli ní určitě nevynadala, protože jistě ví, že erekce je u dospívajícího jedince naprosto běžným a přirozeným projevem nárůstu úrovně hladiny pohlavních hormonů.
4) U pacientů mladších 18-ti let je vyžadován doprovod alespoň jednoho z rodičů. Po dosažení věku 15-ti let může neplnoletá osoba navštěvovat praktického lékaře bez doprovodu pouze v případě, že k tomu alespoň jeden rodičů poskytne lékaři písemný souhlas. Někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost mají k tomuto účelu vlastní formulář, který rodič v lékařově přítomnosti vyplní a podepíše.
5) Není to pravda, vyšetření ejakulátu rozhodně netvoří součást preventivní prohlídky. Odevzdává se pouze vzorek moči, nikoli ejakulátu.

23.10.2018

Dobrý den, kdy kluci průměrně ukončují růst? Jak jste dokázali posoudit můj snímek? Podle atlasu kostí? U mě začala puberta asi v 10,5 letech. Jak poznat konec puberty? Co by se stalo s mým růstem, kdybych bral léky na snížení GnRH a k tomu růstový hormon? Urychlují pohlavní hormony kostní zrání?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

U chlapců je růst ukončen nejčastěji ve věku 17 až 18 let. Rychlé orientační zhodnocení dosaženého stupně osifikace se provádí pomocí tzv. ilustračních schémat osifikace ruky.
Zahájení puberty ve věku 10,5 roku je u chlapců normální. Nejedná se o předčasný nástup puberty.
Po skončení puberty již nedochází k růstu a vývoji pohlavních orgánů. Naproti tomu biologická dospělost je dána ukončením růstu kostí.
Pravdou je, že u jedinců s předčasným nástupem puberty může dojít k dřívějšímu uzavření růstových štěrbin a tím i k dřívějšímu ukončení růstu. Avšak v tvém případě nebyla puberta předčasná a podle všeho netrpíš ani poruchou růstu. Pro zahájení hormonální terapie s cílem urychlení růstu či dosažení větší tělesné výšky tedy není důvod, nehledě k tomu, že v tvém věku by její účinnost byla již velmi omezená.

23.10.2018

Jeden spolužák říkal že se oholují tam dole jenom homosexuálové je to pravda?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Pubické ochlupení si holí přibližně třetina dospívajících. Ve srovnání s tím není podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci tak vysoký, pohybuje se okolo 4%. Navíc u osob mladších 16-ti let nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Uvedené tvrzení o tom, že pubické ochlupení si holí pouze homosexuálně orientovaní jedinci, tudíž není pravdivé.

23.10.2018

Líbí se mi 12-14 roční modelky, je to v pohodě?

Želva, 15 let

Milý Želvo,

Náklonnost k dívkám, které jsou o 2 až 3 roky mladší než ty, je naprosto normální. Aby tvoje náklonnost k mladším dívkám nebyla v pořádku, musely by být alespoň o 5 let mladší než ty, přičemž ty sám bys musel dosáhnout věku alespoň 16ti let. Přitom však stále platí, že bys neměl uskutečňovat sexuální aktivity s osobami mladšími 15-ti let, jestliže ty sám jsi již věkové hranice 15-ti let dosáhl. Líbit se ti však samozřejmě mohou.

23.10.2018

Nevidím na tabuli ale nechci nosit brýle. Co mám dělat? Je mi jenom 14 takže nemůžu mít kontaktní čočky.

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Jestliže máš pocit, že špatně vidíš, měl bys požádat alespoň jednoho z rodičů, aby s tebou navštívil očního lékaře. Bez korekce refrakční vady (zejména v případě krátkozrakosti) se mimo jiné vystavuješ určitým rizikům spojeným se sníženou orientací v prostoru, kterou si ani nemusíš uvědomovat.
Není pravdou, že bys ve svém věku nemohl používat kontaktní čočky. To platilo kdysi v minulosti, avšak v dnešní době již lze kontaktní čočky aplikovat i u malých dětí, k čemuž se přistupuje zejména z důvodu netolerance brýlí či kombinované refrakční vady.
U dospívajících jedinců lze používání kontaktních čoček doporučit zejména v případě, že se aktivně věnují nějakému sportu, při kterém by jim konstrukce brýlí překážela. Dalším důvodem pro aplikaci kontaktních čoček může být zvýšení sebevědomí dospívajícího jedince, pokud tento považuje nošení brýlí za svůj nedostatek. Samozřejmě, že nošení kontaktních čoček má kromě výhod také určité nevýhody, které je třeba zvážit. Avšak mimo jiné i právě proto bys měl navštívit očního lékaře a o všem se s ním poradit.

23.10.2018

Je to v pořádku, když má na naší škole učitel sex s učitelkou a předtím si ještě udělal dítě se svojí, dnes již bývalou, studentkou?

Pavel, 15 let 10 měsíců

Milý Pavle,

Vzhledem k tomu, že učitel a učitelka jsou již plnoletí a svéprávní lidé, není na jejich sexuálním poměru nic trestného, tedy pokud nesouloží přímo před studenty. Pokud je učitel ženatý a svoji manželku podvádí se svojí kolegyní, jeho jednání je sice morálně zavrženíhodné, nikoli však trestné. Cizoložství není v naší zemi trestným činem.
Větší problém může představovat pohlavní styk pedagoga se studentkou. Pokud k němu došlo v době, kdy dotyčná dívka byla studentkou vaší školy a dosud jí nebylo 18 let, jednalo by se o trestný čin sexuálního nátlaku dle zákona č. 40/2009 Sb. (trestního zákoníku), § 186, odst. 2. V takovém případě není podstatné, zda dívka s pohlavním stykem souhlasila, protože se vůči učiteli nacházela ve stavu závislosti a učitel vůči ní mohl uplatnit své postavení a z něho vyplývající důvěryhodnost nebo vliv.

22.10.2018

Dobrý den chci začít cvičit doma,kliky,dřepy,sklapovačky,kvůli hlavně abych shodil váhu,od ledna 2018 jsem dělal denně tyto cviky ale přes léto jsem přestal a teď se k tomu chci vrátit. Mohl byste mi poradit co začít jist?

Robert, 16 let

Milý Roberte,

Jestliže potřebuješ zhubnout, neměl by ses omezovat pouze na posilovací cviky, které samy o sobě nemusí zásadním způsobem přispět ke snížení tělesné hmotnosti. Spíše doporučuji věnovat se nějaké komplexní pohybové aktivitě, například plavání, jízdě na kole nebo na lyžích. Pokud jde o úpravu jídelníčku, důležité je zejména pravidelné stravování (denní příjem potravy by měl být rozložen alespoň do pěti jídel) a dodržování pitného režimu. Podrobnější informace najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

22.10.2018

Zdravím, pokud budu masturbovat každý den, nebo obden tak je normální, že mi nevystříknou spermie? :)

Mirek, 15 let

Milý Mirku,

Zdravý muž či dospívající chlapec je schopen ejakulovat i častěji než jednou za den. Poklesu množství spermií v ejakulátu z důvodu častější masturbace se obávat nemusíš. Naopak, nedávný výzkum provedený ve Velké Británii prokázal, že muži, kteří ejakulují častěji, mají zpravidla větší množství spermií na 1 mililitr ejakulátu.

22.10.2018

Dobrý den, mám jeden problém a to je ten, že při erekci mám penis jakoby otočený doleva. Chci se zeptat jestli je to v pořádku nebo ne? Děkuji

Neznámý T., 13 let

Milý Neznámý T.,

Mírné zahnutí penisu do strany (přibližně do 20 – 25°) je normální a nemusí způsobovat žádné obtíže. Podrobnější informace o zahnutí penisu do strany najdeš v odpovědi na dotaz Dominika ze dne 12.10.2018 (viz níže na této stránce).

22.10.2018

Dobrý den. Poslední dobou mám problémy se spaním. Před cca čtyřmi měsíci jsem nemohl spát asi týden až dva. Od té doby mám ze spaní obavy (...)

Jakub, 12 let

Milý Jakube,

Tvoje obtíže mohou být projevem úzkostné poruchy, avšak bez vyšetření na specializovaném pracovišti nelze s jistotou tvrdit nic bližšího. Jestliže nechceš navštívit lékaře a svěřit se mu se svými problémy, můžeš alespoň přemýšlet o tom, co tvé obavy vyvolává. Dále doporučuji dodržovat zásady zdravého spánku, jejichž přehled najdeš na stránce „Jak zdravě spát“.

22.10.2018

Myslíte že třeba když ji na obědě dojdu pro pití případně jsem se jí nabídl ze ji doučím chemii kterou nechápe tak udělám dobře? A je tu možná ještě jedna kladná věc: první tri dny jsme byli jako třída na adapťáku a každý večer jsme se scházeli na workoutu a povídali si o životě toho druhého, co nás trápí a čeho chceme dosáhnout a poměrně jsme si rozuměli. Našich schůzek si všimli i noví spolužáci a mysleli si že ji mám rád a ona na to reagovala: "Vy jste ale idioti" Přilepšit mi to nějak ?

ABCDEFGH, 15 let

Milý ABCDEFGH,

Vzhledem k tomu, že jste spolužáci, nevidím nic špatného na tom, když se spolu budete učit. Pokud jde o obsluhování dívky při obědě (donášení pití), s tím bys měl raději počkat, až se více sblížíte. V jídelně budou jistě i další žáci či studenti, a tvoje galantní chování by se mohlo stát terčem narážek z jejich strany, což by dívku mohlo přivést do rozpaků. Mohla by se obávat, že se kvůli tvému pozornému chování dostane do řečí.
Je celkem pochopitelné, že na poznámky ze strany spolužáků o tom, že se máte rádi, reagovala dívka poněkud podrážděně. V době, kdy se vztah teprve vytváří, může být dívce nepříjemné, když si její náklonnosti k chlapci všímá někdo další. Zatímco někteří chlapci se rádi chlubí, že už s nějakou dívkou chodí, dívky takovýto vztah vnímají jako něco velmi osobního, co by nemělo pronikat na veřejnost. Proto je důležité, aby k veškerému vyjadřování sympatií či důvěrnějšímu oslovování docházelo alespoň zpočátku pouze v soukromí, až spolu budete sami. Nadměrná pozornost ze strany ostatních spolužáků a spolužaček by dívku mohla od navázání vztahu spíše odradit.

22.10.2018

Dobrý den,
Chtěl jsem se zeptat jak bych se měl holit u penisu a jestli bych měl holit i varlata a jak holit je? Popřípadě pokud jste o tom udělali článek tak jsem ho nejspíš nějak přehlédl.

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Pokud si chceš holit pubické ochlupení, doporučuji nejprve zkrátit (zastřihnout) ochlupení nůžkami, protože delší chlupy by ucpaly hlavici holicího strojku. Pokud máš k dispozici elektrický holicí strojek, použij jej. Pokud máš pouze ruční holicí strojek s žiletkovou hlavicí, budeš potřebovat ještě pěnu nebo gel na holení. Po oholení pokožku osuš a přibližně po hodině ošetři pleťovým krémem nebo nějakou vhodnou mastí (například měsíčkovou). Krém používej ještě další 2 až 3 dny po oholení. Tím zabráníš zarůstání chloupků a tvorbě červených pupínků.
Holení šourku příliš nedoporučuji, protože při něm hrozí zvýšené riziko poranění. Pokud už si chceš šourek holit, použij volnou ruku k napnutí pokožky v místě holení. Při holení rovného a napnutého povrchu je totiž riziko poranění nižší, než při holení povrchu nerovného a uvolněného.
Podrobnější rady a doporučení najdeš na stránce „Jak se oholit“. Holení tělesného ochlupení je věnována část pod nadpisem „Holení ochlupení“ (nachází se přibližně v poslední třetině stránky).

22.10.2018

Jakému věku přibližně odpovídají moje kosti na snímku? Je to urychlené, opožděné nebo na můj věk?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Podle snímku odpovídá dosažený stupeň vývoje osifikace stavu přibližně 1 až 1,5 roku před dosažením skeletální zralosti. Nejedná se tedy o výrazné urychlení ani opoždění růstu a vývoje. Pokud je tvoje tělesná výška o něco nižší než u tvých vrstevníků, příčinu bych hledal spíše ve vrozených předpokladech než v urychlení tělesného vývoje.

22.10.2018

Dobrý den, mám otázku, ve třídě mám jednu super holku, je sympatická, hezká, chytrá, hodná, kamarádská atd. Ještě tak před 14 dny jsme se kamarádili, bavili atd. Jenomže v poslední době se semnou úplně přestala bavit. Ignoruje mě, ani mě nepozdraví, dříve se na mě usmívala, teď se moc vesele netváří. Když na ni začnu mluvit jako bych ji zkazil náladu. Čím by to mohlo být? Mám se s ní zkoušet bavit nebo ne? Vůbec netuším proč se se mnou tak rapidně přestala bavit. Přemýšlím, že se jí normálně zeptám jakej má se mnou problém, ale nevím jestli tím spíš něco nepokazím. Co bych měl podle Vás dělat?

Kubik, 15 let

Milý Kubiku,

Na jednu stranu je pochopitelné, že tě změna chování tvé spolužačky znepokojuje. Avšak v období dospívání se poměrně často dostavují změny nálad, které mohou souviset například se změnami hormonální hladiny. Navíc u dospívajících dívek mohou být tyto změny spojeny rovněž s menstruačním cyklem a jeho nepravidelnostmi. Samozřejmě nelze vyloučit ani možnost, že se dívka právě nachází v nějaké náročné životní situaci, něco ji trápí, stalo se jí něco nepěkného a podobně.
Přesto bych příliš nedoporučoval se dívky ptát, zda má nějaký problém, ať už přímo s tebou nebo s někým (případně s něčím) jiným. Tím, že se dívky nebudeš vyptávat na příčiny jejího chování, jí dáš najevo svoji ohleduplnost. K dívce by ses měl nadále chovat vlídně, ale neměl bys v ní vyvolávat dojem, že si vynucuješ její pozornost. Pokud se ti bude chtít svěřit se svými starostmi nebo pocity, udělá to dříve či později sama. I když se spolu už tolik nebavíte, můžeš dát dívce najevo (například úsměvem), že tě změna jejího chování neuráží, a že jsi ochotný se jí věnovat, až o to bude mít opět zájem.

22.10.2018

Potřeboval bych radu ohledně slečny, hodně si spolu rozumíme a hodně lidí si myslí že jsme spolu, nejsme. Byl by to můj první vztah a trochu se ho bojím. Co když po chvilce skončí a my se budeme vídat ve třídě další 4 roky, nebo se něco pokazí. V životě se má zkusit všechno, ale tady lehce váhám, děkuji

Petr, 16 let

Milý Petře,

Pravdou je, že ukončení vztahu a rozchod nelze nikdy předem vyloučit. Pokud si však s dívkou opravdu dobře rozumíte, je pravděpodobné, že společně zvládnete i různé krizové situace, do nichž byste se mohli ve vašem vztahu dostat. Jestliže zvažuješ navázání vztahu s dívkou, snaž se myslet pozitivně a nepředstavovat si hned váš rozchod, když jste spolu ještě ani nezačali chodit. Pokud by ses řídil zásadou, že „kdo nic nedělá, ten nic nepokazí“, možná by ses vyhnul riziku určitých nepříjemností, avšak později by sis mohl vyčítat, že ses o navázání vztahu přece jen nepokusil.
Pravdou je, že tvé obavy jsou do určité míry pochopitelné, protože setkávání ve společné třídě by pro vás oba mohlo po případném ukončení vztahu představovat určitou psychickou zátěž. Pokud by však váš rozchod neproběhl za obzvláště dramatických okolností, mohli byste si na své další setkávání ve třídě časem zvyknout a smířit se s ním.

22.10.2018

Jak oddálit uzávěr růstových štěrbin? Je možné, že můžu růst o něco déle (např. 3 roky)? Jak vyrůst co nejvíce?

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Uzavření růstových štěrbin nelze oddálit. Samozřejmě, že svému tělu můžeš při růstu pomoci, a to například zajištěním dostatečně dlouhého a kvalitního spánku, avšak cílová tělesná výška je dána převážně vrozenými předpoklady, které nelze měnit.

22.10.2018

Dobrý den mám takový problém holil jsem se tam dole a mám tam asi 12 červených skvrnek myslím po zarůstání chloupků jak se to dá odstranit ?

ABCDEFGH, 15 let

Milý ABCDEFGH,

Až se budeš příště holit, doporučuji přibližně hodinu po holení ošetřit oholená místa hydratačním pleťovým krémem a totéž zopakovat ještě týž den večer a během dalších 2 až 3 dnů. Díky ošetření krémem bude pokožka vláčnější a chloupky pod ní nebudou zarůstat.
Pokud už se červené skvrnky či pupínky vytvořily, doporučuji pokožku důkladně umýt, osušit a poté ošetřit pleťovým krémem nebo panthenolovou mastí. Nicméně zarudnutí nezmizí hned, nýbrž až po několika dnech.

22.10.2018

Dobrý den mám takovou rozsáhlou otázku.
Jsem už na střední škole (IT) a začala se mi líbit jedna holka ale známé se zatím jen 2 měsíce a já nevím jestli se jí líbím i já.
Více informací: Jsme zatím dobří kamarádi oba dva rádi kreslíme a jsme stejného temperamentu ani jeden z nás neni vyloženě sportovní typ ani žádný frajírek ale je tu jeden problém : má jednu hodně dobrou kamarádku která společně s ní rada kouká na animované seriály (japonské) a nevím jestli by byla schopna se mi věnovat protože s ní tráví tak 40% času se mnou tak těch 60% . Nevíte jak by se to dalo zjistit případně potom jestli nevíte nějakou fintu na to poznat jestli se jí líbím případně čím bych mohl zapůsobit ?
Předem díky a hezky den.

ABCDEFGH, 15 let

Milý ABCDEFGH,

Jestliže se s dívkou kamarádíš a máte společné zájmy, není vyloučeno, že se mezi vámi dříve či později vytvoří důvěrný či přímo partnerský vztah. Samozřejmě, že od dívky nemůžeš očekávat, že kvůli tobě přestane trávit část svého volného času s kamarádkou, a to ani v případě, že byste spolu začali chodit. Nicméně je možné, že když spolu začnete chodit, bude s tebou dívka trávit ještě více času, než je tomu v současné době (ostatně pokud už dívka tráví s chlapcem 60% svého volného času, je velmi pravděpodobné, že o něj má vážný zájem).
Pokud bys chtěl zjistit, zda by dívka měla zájem o navázání důvěrnějšího vztahu, měl by ses snažit ji lépe poznat. Jednoduchá „finta“ na odhalení skutečných citů druhé osoby neexistuje, jde spíše o to, abys na základě dívčina chování a své schopnosti empatie dovedl rozpoznat určité projevy sympatií, které ti dívka může více či méně nápadně projevovat (například se sama nabídne, že ti pomůže s něčím, co děláš nerad).
Na dívku nejlépe zapůsobíš čestným, upřímným a zároveň ohleduplným chováním, vlídností a laskavostí, schopností jí naslouchat, vyjádřením pochopení pro její potřeby a podobně. Na druhou stranu bys ze sebe neměl dělat někoho, kým nejsi, ani si přisuzovat takové vlastnosti či schopnosti, které nemáš. Dívka by brzy poznala, že k ní nejsi zcela upřímný.

22.10.2018

Je mi trochu blbé se na to nějak ptát ale kolik by měl měřit můj penis ve 13? Mám strach z toho že všichni ostatní v mém věku ho mají větší

Ja, 13 let

Milý Ja,

Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 6 ± 1 cm (tj. 5 až 7 cm) v klidovém stavu a 12,5 ±  1,5 cm (tj. 11 až 14 cm) při erekci. Avšak „průměrný“ ještě neznamená totéž, co „normální“ či dokonce „jediný správný“. Ani kdyby tvůj penis nedosahoval průměrné délky, ještě by se nemuselo jednat o projev nějaké poruchy. Rozdíl několika centimetrů oproti průměrným rozměrům penisu může být naprosto v pořádku, pokud se nejedná přímo o tzv. mikropenis.
Tvoje obavy, že ostatní chlapci tvého věku mají větší penis než ty, mohou vycházet ze známého optického klamu. Při pohledu shora se totiž určitý předmět nebo část těla jeví jako menší, než při pohledu zepředu. Zatímco na svůj penis pohlížíš směrem shora, penisy ostatních chlapců vidíš zepředu, a proto ti mohou jejich rozměry připadat větší.

22.10.2018

Dobrý den, když mi dělali RTG ruky, tak mi dovolili se na snímek podívat. Dokonce jsem si ho vyfotil do mobilu (...) Měřím 172,5 cm.

Anonym, 16 let 2 měsíce

Milý Anonyme,

Dosažený stupeň osifikace ruky je reprezentativní pro celý skelet. Dokud tedy nedojde k uzavření růstových štěrbin na kostech ruky, je pravděpodobné, že jedinec ještě poroste.
Růstové štěrbiny u tebe dosud nejsou zcela uzavřené, přičemž dle dosaženého stupně osifikace lze alespoň přibližně odhadnout, že růst u tebe může pokračovat ještě zhruba po dobu 1,5 roku. Avšak nemohu odhadnout, jak moc za tuto dobu ještě vyrosteš.
Tvoje současná tělesná výška je sice podprůměrná, avšak stále ještě naprosto normální. Podle percentilového růstového grafu pro chlapce se nacházíš na 25. percentilu. To znamená, že 25% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 75% je vyšších. O poruchu růstu by se jednalo v případě, že by ses nacházel na 3. percentilu nebo pod ním. Za normální tělesnou výšku lze u chlapců ve věku 16-ti let považovat jakoukoliv výšku v rozmezí od 164 do 192 cm. Nejsi tedy  nijak zvlášť vysoký, ale ani abnormálně malý. Navíc není vyloučeno, že během následujícího roku a půl ještě o něco vyrosteš.

22.10.2018

Dobrý den,
Jsem bisexuál ale bojím se to někomu říkat. Třeba ve škole nebo doma. Nevím jak by na to zareagovali atd., ale to je jedno. Důležité je to jestli je to v mém věku normální.

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Dospívajícího jedince mohou pohlavně vzrušovat příslušníci opačného i téhož pohlaví, aniž by se muselo jednat o projev nějaké sexuální orientace. Tu lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let. Pokud jde o bisexualitu, ta nepředstavuje sexuální orientaci, nýbrž určitý druh sexuálního chování (podrobnější informace najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Bernie ze dne 14.10.2018).

22.10.2018

Ahoj,mám jednu otázku,která se týká varlat.Třeba při sprchování nebo když si na ně šahám delší dobu tak se jako by scvrknou a drží stálý tvar,prostě nejsou volně.Přišlo mi to divně ve sprše s kamarádem který je měl volně pověšená.Děkuji za odpověď

Mnmn, 14 let

Milý Mnmn,

Příčinou smršťování a uvolňování šourku je udržování stálé teploty varlat. Pro svůj zdravý vývoj a správné fungování totiž varlata potřebují poněkud nižší teplotu, než je běžná tělesná teplota (zatímco normální tělesná teplota se pohybuje v rozmezí 36 až 37 °C, teplota varlat je  udržována přibližně na 34°C). Proto jsou varlata uložena v šourku, mimo břišní dutinu.

Obrázek znázorňuje smršťování a uvolňování šourku

V chladném prostředí nebo působením studené vody se šourek smršťuje, čímž se varlata přitahují směrem k břišní dutině, aby se ohřála. V teplém prostředí (například při koupání v teplé vodě nebo při zvýšené tělesné teplotě) se šourek naopak uvolňuje, aby se varlata vzdálila od břišní dutiny a ochladila se. V podstatě se tedy jedná o důmyslný termoregulační systém.
K vyvolání reflexu, v jehož důsledku se šourek smrští, může dojít také při náhlém dotyku.

22.10.2018

Dobrý deň chcem sa spýtať že či je v poriadku ak preferujem sledovanie (...)

Jožo, 15 let

Milý Jožo,

Každého může přitahovat něco jiného, přičemž dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné. Avšak sledování pornografie osobami mladšími 18-ti let nedoporučuji, protože u nich vyvolává zkreslené představy o pohlavním životě.

21.10.2018

Můj penis měří 13,5 cm v erekci, kolik bude mít v dospělosti? A do kolika roste penis?

Jan, 14 let

Milý Jane,

V současné době odpovídají rozměry tvého penisu průměrným hodnotám pro chlapce tvého věku (průměrná délka penisu při erekci u chlapců ve věku 14-ti let činí 13 až 15 cm). Avšak cílovou délku penisu nelze nijak odhadnout. Růst penisu probíhá obvykle do věku 18-ti let, pouze u některých mladých mužů pokračuje až do věku 19 – 21 let (to však zpravidla jen při pozdějším nástupu puberty).

21.10.2018

Dobrý den, je mi 16 a v mém věku pořád nemám penis nevím jak to lépe popsat připravený k pohlavnímu styku. Pořád mám žalud překrytý kůží jen občas při masturbaci jde ta kůže pomalu dolů a mám menší "strach" že když budu mít po prví pohlavní styk tak že to ta holka neucítí (mám cca 13.5-14 cm) a že dlouho nevydržím. Taky se trochu bojím že si ani žádnou nenajdu protože nejsem tolik pohledný a jsem introvert a nechodím moc ven (jedna holka se mi líbí ale ta mě bere jako dobrého kamaráda a má kluka). Děkuju za odpověď.

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Rozměry tvého penisu jsou naprosto normální a rozhodně se nemusíš obávat, že jej partnerka neucítí. Pokud jde o uvolňování předkožky, to může u jednotlivých chlapců probíhat různým tempem. Ve věku 16-ti let se obtíže při přetahování předkožky vyskytují ještě přibližně u 5% chlapců, avšak v naprosté většině případů dojde k jejímu uvolnění ještě před dosažením dospělosti.
Doba potřebná k dosažení orgasmu při pohlavním styku může být různě dlouhá. Pokud dochází k tzv. předčasné ejakulaci, její příčiny bývají většinou psychické. Základem oboustranně uspokojivého pohlavního styku je tedy kvalitní vztah mezi partnery.
Vůči svému vzhledu bys neměl být přehnaně kritický. Jestliže se domníváš, že nejsi pohledný, ještě to nemusí znamenat, že by ses nějaké dívce nemohl líbit. Navíc většina dívek a žen si partnera nevybírá podle vzhledu, protože mnohem větší význam přikládá jeho vlastnostem a způsobu chování a vyjadřování. a způsobu chování a vyjadřování.
Problémem při navazování vztahů může být nízké sebevědomí a nedostatek sebedůvěry. Především bys měl více uvažovat o svých kladných vlastnostech, které jistě máš. Pokud si chceš najít partnerku, zkus se nejprve spřátelit s nějakou dívkou a nenápadně zjistit, zda má chlapce. Jestliže je dívka zadaná, měl bys to respektovat. Pokud dívka v současné době žádný partnerský vztah neudržuje, můžeš se s ní pokusit sblížit.

21.10.2018

Když měřím 169 cm,mohl bych vyrůst třeba do 183 cm? Stresuje mě ze všichni kluci ze třídy jsou o půlku hlavy vyšší než já. Nevím co se mnou je. Můj taťka měří 186 cm a mamka 160 cm.Doufám ze aspoň do 180 vyrostu.

Homer, 14 let

Milý Homere,

Tvoje tělesná výška je mírně nadprůměrná (průměrná výška u chlapců ve věku 14-ti let činí 168 cm). Jestliže jsou ostatní chlapci ze třídy o půl hlavy vyšší, jsou buď starší než ty, nebo je jejich výška výrazně nadprůměrná. Avšak za to, že tvoje výška je „pouze“ mírně nadprůměrná, se stydět nemusíš. Odhad cílové výšky na základě dosažené výšky obou rodičů u tebe činí 179,5 ± 10 cm. Pravděpodobnost, že v dospělosti dosáhneš tělesné výšky okolo 180 cm, je tedy poměrně vysoká.

21.10.2018

Dobrý den,
chodím na osmileté gymnázium a přemýšlím o tom, že po něm budu egyptolog. Na českém egyptologickém ústavu jsem to všechno přesně nepochopil. Takže bych vystudoval nejdříve bakalářské pak magisterské a nakonec doktorské studium a až potom bych mohl jako egyptolog pracovat. Jak dlouho to trvá a jak to tedy funguje? Předem děkuji za odpověď.

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Standardní doba bakalářského studia trvá obvykle 3 roky, navazující magisterské studium trvá obvykle 2 roky a na přípravu doktorské práce se obvykle poskytují další 2 roky. Zvolené profesi se však můžeš (například jako asistent) věnovat již během doktorského studia, tedy po ukončení magisterského studijního programu. Součástí profesní přípravy odborníka v uvedeném oboru mohou být i stáže na různých zahraničních pracovištích.

21.10.2018

Dneska jsem měl problém dosáhnout orgasmu. Masturboval jsem už 2 krát za den, ale ještě se mi chtělo teď na večer. Normálně se udělám tak do 3-5 minut, když jsem vzrušený tak dokonce i 2 minuty. Ale teď mi to trvalo tak 15 minut a navíc se to nedalo považovat za orgasmus. Byl to ten nejslabší pocit. Ještě bych podotkl, že jsem nemocný.

Peep, 14 let

Milý Peepe,

Doba potřebná pro dosažení orgasmu může být různě dlouhá. Jestliže jsi v minulosti žádné obtíže s dosahováním orgasmu neměl, je prodloužení této doby zřejmě pouze dočasné, stejně jako pokles intenzity orgasmu. Příčiny obtíží s dosahováním orgasmu jsou v naprosté většině případů psychické. Nedovedu posoudit, zda obtíže s dosahováním orgasmu nějak souvisí i s právě prodělávaným onemocněním, avšak k poruchám orgasmu obvykle dochází pouze při závažnějších onemocněních, nikoli při běžném nachlazení a podobně.

21.10.2018

Dobrý den, je mi 15 a stále při erekci nemohu přetáhnou předkožku přes žalud. je to normální? Jde to nějak vyřešit/urychlit proces "uzdravení"?

David, 15 let

Milý Davide,

Jestliže si můžeš předkožku přetáhnout alespoň v klidovém stavu a její přetahování činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o relativní zúžení. V tvém věku se relativní zúžení předkožky vyskytuje přibližně u 15% chlapců.
Proces přirozeného uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné masti nebo krému. Avšak je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poranění. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

21.10.2018

Ahoj, chci se zeptat, je normální že se holím tam dole v 15? Jsem kluk.

Jiří, 15 let

Milý Jiří,

Pokud jde o holení pubického ochlupení (tj. chlupů v okolí pohlavních orgánů), záleží na každém dospívajícím či dospělém člověku, čemu dává přednost. Někteří lidé si nechávají ochlupení volně růst, jiní si jej zastřihávají nebo holí. Všechny uvedené možnosti jsou stejně normální.
Pokud si však chceš ochlupení holit, doporučuji oholenou pokožku zvlhčovat pleťovým krémem, aby nedocházelo k zarůstání dorůstajících chloupků, které je provázeno zánětlivou reakcí v podobě drobných, červeně zbarvených pupínků.

21.10.2018

Dobrý den, jak hluboko mohu zavést prst do análního otvoru, protože jsem četl, že k masturbaci může být dobré masírovat prostatu a jak poznám, že se ji dotknu, ale zkratka se chci zeptat jak velkou část prstu je možné popřípadě co si tam strčit

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

Bezpečně lze do řitního otvoru zavést poslední dva články prstu. Takto se postupuje například při vyšetření prostaty „per rectum“ (přes konečník). Avšak nedoporučuji, aby sis do řitního otvoru zaváděl nějaké cizí předměty, tedy cokoliv jiného s výjimkou prstu. Mohl by sis způsobit nepříjemné poranění.
Prostata se nachází mezi stěnou konečníku a močovým měchýřem. Její uložení si můžeš prohlédnout například na ilustraci v nějakém atlasu lidského těla.

21.10.2018

Jak určit zda je kluk gay či ne?

Honza, 15 let

Milý Honzo,

Do věku 16-ti let nelze sexuální orientaci určit nijak. U osob starších 16-ti let lze sexuální orientaci určit na základě sexuologického vyšetření.

20.10.2018

Dobrý den,
Přemýšlel jsem, masturbace je od toho aby si vybil svoji sexuální touhu a pomáhá proti stresu. Má poluce stejné účinky? Liší se nějak noční poluce od té která přijde z nenadání ve dne?

Timmy, 16 let

Milý Timmy,

Na rozdíl od masturbace není prokázáno, že by poluce přispívala k uvolňování psychického napětí nebo pomáhala při zvládání stresu. Jejím pozitivním účinkem je pouze to, že při ní dochází k ejakulaci. Té však lze dosáhnout i při masturbaci.
Termínem poluce se označuje samovolný výron semene, k němuž dochází během spánku. K samovolnému výronu semene může dojít i v bdělém stavu. V obou případech se samovolný výron semene dostavuje na základě reflexu, avšak pokud k němu dochází v bdělém stavu, je obvykle způsoben nějakým mechanickým podnětem (například chvěním svalstva malé pánve při silném záchvatu kašle nebo smíchu), zatímco v případě poluce není mechanický podnět nutný.

20.10.2018

Ahoj, mám dvě otázky (...) prosím zobrazit jenom odpovědi

Já, 14 let

Milý Ty,

1) Uvedená činnost žádnou deformaci penisu nezpůsobuje.
2) Podle popisu se v tomto případě jedná o mírný rozštěp močové trubice.

20.10.2018

Dobrý den. Jak je možné že jsem se v noci udělal aniž bych si na něj šáhnul? Vím že se mi zdál sen erotický a pak už jsem cítil jen výstřik. Jak je to možné?

Michal, 14,5 let

Milý Michale,

Pravděpodobně u tebe došlo k samovolnému výronu semene. Ten se dostavuje na základě reflexu, který nelze ovládat vůlí. Mechanická stimulace pohlavních orgánů v takovémto případě není nutná. Pokud k samovolnému výronu semene dojde ve spánku, označuje se jako poluce. Během noční poluce se chlapec či muž může probudit, někdy ji však může celou „zaspat“ a ráno si nic nepamatuje. K probuzení během poluce však dochází poměrně často, protože se obvykle dostavuje v časných ranních hodinách.
Někdy však dochází k samovolnému výronu semene i v bdělém stavu kdykoliv během dne. Příčinou může být například silný záchvat smíchu nebo kašle.

19.10.2018

Dobrý den. Jak moc bolí sundavání stehů? Mám celkem 10 stehů na palcích u noh, na každém palci 5 stehů.
2. Je možné že po očkování mě bolí furt ruka?? Kolem místa vpichu.
3. Zkouším
(...)

Člověk Nenalezený, 13 let

Milý Člověče Nenalezený,

1) Jestliže se nejedná o stehy ze vstřebatelného materiálu, které se po několika dnech uvolní a rozpadnou, vytáhne stehy chirurg. Tento výkon zpravidla není nijak bolestivý.
2) Možné to je, protože v místě vpichu mohlo dojít k zasažení některého z nervů.
3) U dospělých osob je takováto záliba poměrně vzácná, avšak v období dospívání se s různými „zvláštnostmi“ lze setkat častěji. Dospívajícího jedince však může vzrušovat ledacos, aniž by se muselo jednat o projev sexuální parafilie (neboli deviace).

19.10.2018

Byl jsem v bazénu a přemýšlel jsem. Když jedu na klouzačce a stáhnu si plavky nebo si shrnu nohavičky, je to odhalování na veřejnosti?

Cove, 15 let

Milý Cove,

Kdyby došlo k odhalení genitálu v důsledku shrnutí plavek na vodní skluzavce, jednalo by se spíše o nehodu, nikoliv o úmyslné jednání. Plavky by sis jistě hned upravil, a tudíž by se nejednalo o úmyslné obnažování. Něco jiného by bylo, kdyby sis plavky svlékl úmyslně. V takovém případě bys mohl být z bazénu vykázán, případně bys mohl být obviněn z přestupku proti veřejnému pořádku.

19.10.2018

Dobry den, je normální, když moje sperma není bílé, ale průsvitné ?

Míč, 13 let

Milý Míči,

Ano, u dospívajícího chlapce nemusí mít ejakulát (sperma) hned od první ejakulace bělavé zbarvení, nýbrž může být zpočátku čirý (bezbarvý). Důvodem je, že v období dospívání tvoří až 99% objemu ejakulátu voda, zatímco na jeho pevnou složku (převážně bílkoviny) zbývá pouze 1% objemu. S tím, jak se postupně zvyšuje podíl bílkovin na celkovém objemu ejakulátu, získává ejakulát charakteristické bělavé zbarvení. U některých chlapců k tomu dochází dříve, u jiných později.

19.10.2018

Dobry den, dá se odnaučit lechtivost?

Míša, 15 let

Milý Míšo,

Lechtání spočívá v mechanickém podráždění hmatových receptorů, což jsou specializovaná nervová zakončení, která se nacházejí například na chodidlech, na krku, v podpaží, na břiše a některých dalších částech těla. V podstatě jde o určitý druh obranného reflexu, jímž si tělo chrání své citlivé části. U jednotlivých lidí je reakce na lechtání různě silná, což závisí na citlivosti nervových zakončení i na způsobu, jímž mozek zpracovává informaci získanou jejich podrážděním. Silná reakce na lechtání se dostavuje zejména v případě, že jej člověk neočekává.
Vzhledem k tomu, že různě vysoká míra lechtivosti je dána převážně vrozenými předpoklady, nelze lechtivost zásadním způsobem omezit. Není však vyloučeno, že s rostoucím věkem se postupně naučíš svoji reakci na lechtání lépe ovládat.

19.10.2018

Dobrý den, dneska jsem se vzbudil a mněl jsem tak divně staženou předkožku, nejde ani nahoru ani dolů. Co mám dělat?

252525, 14 let

Milý 252525,

Někdy se stává, že předkožka uvázne za žaludem, což může být provázeno větším či menším otokem. Tento stav se nazývá parafimóza. Pokud by navrácení předkožky zpět na žalud činilo obtíže, zkus si nejprve stisknout žalud mezi dvěma prsty, čímž dojde k přechodnému snížení jeho objemu, protože část krve se že žaludu vytlačí do dalších částí penisu. Poté by již navrácení předkožky zpět na žalud mělo být snazší.
Kdyby stisknutí žaludu nepomohlo, můžeš se pokusit vrátit žalud zpět do předkožky tím, že uchopíš tělo penisu za žaludem mezi ukazováčky a prostředníčky obou dvou rukou a zároveň stiskneš žalud že stran oběma dvěma palci (viz obrázek u odpovědi na dotaz návštěvníka Marka ze dne 13.10.2018). Tlakem palců se poté pokusíš vrátit žalud zpět do předkožkového vaku.
Kdyby se ti nepodařilo předkožku reponovat (tedy navrátit do původní polohy) ani tímto způsobem, zbývá ještě navštívit lékaře (v noci a o víkendech se můžeš obrátit na pohotovost). Otok žaludu a předkožky by lékař snížil pomocí injekce adrenalinu a navrácení předkožky zpět na žalud by již bylo snadné.

19.10.2018

Je nějaký způsob jakým bych si mohl zvětšit penis ?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Bezpečný a spolehlivý způsob, jak dosáhnout zvětšení penisu, neexistuje (nebo alespoň dosud nebyl objeven). Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Nicméně vzhledem k tvému věku je velmi pravděpodobné, že ke zvětšení penisu u tebe ještě dojde v rámci přirozeného vývoje.
Otázkou je, z jakého důvodu bys chtěl mít větší penis, pokud se nejedná přímo o tzv. mikropenis. Není totiž pravdou, že by penis nadprůměrných rozměrů byl nějak „lepší“ nebo „hodnotnější“ než penis průměrných či mírně podprůměrných rozměrů. Naopak, abnormálně velký penis může být spojen s určitými obtížemi při pohlavním styku.

18.10.2018

Zdravim. Zajímalo by mě, zda vadí křivý žalud při sexu, tudíž zda-li to partnerku bolí.

Bryan, 14 let

Milý Bryane,

Mírná nerovnoměrnost ve směřování žaludu by neměla způsobovat žádné obtíže ani bolest při pohlavním styku. V přírodě se jen zřídkakdy setkáváme s naprosto dokonalou osovou souměrností, přičemž tvar penisu není výjimkou. Zakřivení do 20 – 30° nemusí být projevem žádné vady či poruchy.

18.10.2018

Prečo ma vzrušujú chlapci ? Nepáči sa mi to . Nechcem byt gay. A už začínam mať aj ten taký gajský hlas. Prosím pomôžte mi.

Mat, 14 let

Milý Mate,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat všechno možné, tedy i vrstevníci téhož pohlaví. Sexuální orientace má sice vrozený základ, avšak ve věku do 16-ti let ji nelze spolehlivě určit, a to ani sexuologickým vyšetřením. Kvůli sexuální náklonnosti vůči vrstevníkům téhož pohlaví si tedy nemusíš dělat starosti.
Pokud jde o změny hlasu, k nimž u tebe dochází, ty jsou s největší pravděpodobností projevem nastupující hlasové mutace, která v tvém věku není ničím neobvyklým. Rozhodně s nemusíš obávat, že bys měl „gajský“ hlas, protože nic takového neexistuje. Sexuální orientace totiž není spojena s žádnými specifickými hlasovými projevy, na jejichž základě by ji bylo možné spolehlivě identifikovat. Poměrně rozšířená domněnka, že homosexuální jedinci se vyznačují určitým zbarvením hlasu, již byla vědecky vyvrácena. Rozhodně se tedy nemusíš obávat, že by tvůj hlas mohl vypovídat něco o tvé sexuální orientaci, kterou zatím tak jako tak nelze prokázat.

18.10.2018

Čím si mám mazat předkožku když nejde přetáhnout ale tu mastičku kterou si to budu mazat tak není nějaká univerzální která je v každé domácnosti díky

Dejvid, 13,5 let

Milý Dejvide,

Pokud jde o uvolňování předkožky, nejlepších výsledků bys dosáhl s kortikoidní mastí, která se však vydává jen na lékařský předpis (volně prodejný je pouze hydrocortison, jehož účinnost je však nižší, než účinnost jiných kortikoidních mastí). Z volně prodejných mastí lze používat například panthenolovou mast (panthenol, bepanthen, calcium pantothenicum a podobně). Z "univerzálních" prostředků, které jsou v každé domácnosti, můžeš využít například hydratační pleťový krém. Jeho účinnost je však opět o něco nižší, než účinnost některé z výše uvedených panthenolových mastí.
Ceny zmíněných volně prodejných mastí se pohybují v řádu desítek korun, zakoupit je lze v lékárně.

18.10.2018

Dneska se mi svěřila jedna kamarádka,že mě má ráda víc než jako kamaráda,no ale já ji diskrétně odmítl a utěšil. Protože,jak to bývá,samozřejmě miluju jinou. Teď je kvůli tomu smutná, no a já mám výčitky. Co si myslíte,zachoval jsem se správně?

Senpai, 13 let

Milý Senpai,

Jestliže jsi své odmítnutí formuloval citlivě a ohleduplně, nemusíš si vyčítat, že jsi byl k dívce upřímný. Naopak by od tebe nebylo správné, kdybys dívku udržoval v marné naději, že s ní přece jen chceš chodit.
Jinou otázkou je, zda dívka, kterou v současné době miluješ, je pro tebe skutečně ta pravá. V dotazu uvádíš, že tuto jinou dívku miluješ, ale nezmiňuješ se o tom, zda s ní už chodíš, nebo zda ji miluješ zatím jen tajně. Nakonec by se totiž mohlo stát, že ty i tvoje kamarádka zůstanete (alespoň prozatím) sami a oba budete smutní, i když předchozí šetrné odmítnutí ještě nemusí vylučovat možnost navázání vztahu někdy v budoucnu.
Především by sis však měl důkladně promyslet, co vlastně k oběma dívkám cítíš, případně se kterou z nich bys mohl navázat kvalitnější citový vztah.

18.10.2018

Dobrý den, prosim vás nevím si rady když mám ztopořené přirození a chci si předkožku přetáhnout až pod žalud, tak mě velmi tahá uzdička a nejde to bolí to, tak že kdybych pokračoval tak se přetrhne. Nevím jestli se mám s problémy poradit s rodiči a nebo to nechat být. :C

Tomáš, 16 let

Milý Tomáši,

U některých chlapců je uzdička (frenulum) na spodní straně penisu krátká, v důsledku čehož dochází při přetahování předkožky ke „sklopení“ žaludu směrem dolů, což může být nepříjemné. Při manipulaci s penisem bys měl postupovat opatrně, abys necítil bolest. V důsledku příliš silného napínání krátké uzdičky by totiž mohlo dojít k poškození frenulární arterie, což je tepna, která prochází uzdičkou.
Proces přirozeného uvolňování krátké uzdičky lze podpořit mírným natahováním spodní části předkožky směrem dopředu (tj. od těla). Postup najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Anonym ze dne 15.10.2018 (viz níže na této stránce). Pokud by obtíže s krátkou uzdičkou přetrvávaly i v dospělosti, lze podstoupit zákrok zvaný frenuloplastika, při němž je uzdička chirurgicky prodloužena.

18.10.2018

Zdravím. Cvičil som asi tri týždne s činkou ale žiadne rozdiely neboli. Chcem začať cvičiť aj brucho lebo mam 72/75 kg a výšku 173/174 cm. Ale často sa vozím na bicykli. A teraz ta hlavná otázka. Keď by som užíval proteínové prášky tie z ktorých sa robia tie proteínové shaky a potom by som cvičil, ublíži mi to? Vďaka

Thunderbolt, 14 let

Milý Thunderbolte,

Cvičení s činkami vzhledem k tvému věku příliš nedoporučuji, protože při něm hrozí poškození měkkých částí kloubů. Pokud už chceš s činkami cvičit, měl by ses obrátit na profesionálního trenéra, který ti stanoví vhodnou a přiměřenou zátěž a dohlédne na to, abys cviky vykonával správně.
Pokud jde o proteinové doplňky stravy, jejich konzumaci rozhodně nedoporučuji, protože u dospívajících (v případě silného předávkování i u dospělých) mohou způsobit celou řadu zdravotních obtíží. Jejich zvýšený příjem představuje značnou zátěž pro játra a ledviny, dále mohou způsobovat odvápňování kostí, snížení imunity a plodnosti, zvýšenou tvorbu akné a další obtíže.
Vzhledem k tomu, že máš mírnou nadváhu, bych namísto konzumace proteinových potravinových doplňků doporučoval spíše úpravu stravovacích návyků (například rozdělení denního příjmu potravin alespoň do pěti jídel, nahrazení světlého pečiva tmavým a podobně).

17.10.2018

Už jsem se zbavil toho ze mne nejde přetáhnout penis ale masturbuji porad zatlačováním penisu. Nemůžu tak masturbovat při erekci a ani mne tím pádem nemůže vystříknout, protože si to zatlačím. Hodné se za to stydím a tak prosím o nějakou radu

Kryštof, 14 let

Milý Kryštofe,

Masturbaci lze vykonávat různými způsoby. Pokud ti současný způsob nevyhovuje, můžeš jej samozřejmě změnit, avšak záleží pouze na tobě, aby sis našel takový způsob vykonávání masturbace, který ti bude vyhovovat. Každého může lépe uspokojovat něco jiného a výběr individuální techniky masturbace za tebe nikdo neprovede.
Nicméně pokud už ti přetahování předkožky nečiní obtíže, můžeš své hledání vhodné masturbační techniky zaměřit tímto směrem. Pokud již dosahuješ ejakulace, měl bys masturbaci vykonávat tak, aby ejakulát mohl volně vycházet z těla.

17.10.2018

Mám jen 160 cm, ostatní kluci ve třídě jsou mnohem vyšší, nesmějou se mi, ale mě to (...), jak docílit rychlejšího růstu?

Pavel, 13 let

Milý Pavle,

Tvoje tělesná výška zcela přesně odpovídá průměrné tělesné výšce chlapců ve věku 13-ti let, která podle údajů Státního zdravotního ústavu činí 160 cm. Jestliže jsou tví spolužáci vyšší než ty, jejich tělesná výška je již nadprůměrná. Na jednu stranu je pochopitelné, že se jako nejnižší ze třídy necítíš dobře. Avšak rozhodně by ses neměl trápit kvůli tomu, že tvoje výška je „jen“ průměrná.
Tempo svého tělesného růstu příliš ovlivnit nemůžeš, protože do značné máry závisí na vrozených předpokladech. Samozřejmě, že nic nepokazíš, když si zajistíš dostatek kvalitního spánku a pestrou stravu, nicméně ani při dodržování zásad zdravé životosprávy ti nikdo nezaručí, že tvoje výška bude nadprůměrná.

17.10.2018

Můj penis měří jen 6 cm. To asi není normální že? Jak bude můj penis velký? Předem děkuji za odpověď

Jakub, 13 let

Milý Jakube,

Předpokládám, že máš na mysli délku penisu při erekci, nikoli v klidovém stavu. Pravdou je, že průměrná délka penisu při erekci je u chlapců ve věku 13-ti let o něco delší (činí 11 až 14 cm), avšak to ještě neznamená, že délka tvého penisu nemůže být normální. Za abnormálně malý penis se totiž považuje pouze tzv. mikropenis, o nějž se však v tvém případě nejedná. U chlapce ve věku 12-ti let lze jako mikropenis označit pouze takový penis, jehož délka při erekci činí pouze 4,4 cm nebo méně. Tvůj penis je tedy o 1,6 cm delší, než kdyby se jednalo o mikropenis.
Podprůměrná, avšak stále ještě normální délka penisu, nemusí být způsobena žádnou hormonální či jinou poruchou. V úvahu připadají například dědičné vlastnosti (byť se nemusí projevit v každé po sobě následující generaci, a tudíž je docela dobře možné, že například tvůj otec nebo dědeček mohli mít v tvém věku penis průměrných rozměrů) nebo mírné opoždění nástupu pohlavního vývoje (za normální se považuje rozdíl až dvou let oproti průměrnému věku nástupu puberty). Na jednu stranu je pochopitelné, že se kvůli menším rozměrům penisu cítíš poněkud nesvůj, avšak prozatím není nutné, abys podstupoval nějaká speciální vyšetření či léčbu. Se svými obavami se můžeš na nejbližší preventivní prohlídce svěřit praktickému lékaři pro děti a dorost, který provede celkové zhodnocení tvého tělesného vývoje a pokud shledá nějaké výrazné odchylky od běžných standardů, nejspíše sám doporučí vyšetření na endokrinologii.
Pokud jde o cílovou délku penisu po dosažení dospělosti, tu nelze předem určit. Nelze totiž předem odhadnout, jakým tempem bude tvůj tělesný vývoj pokračovat v několika následujících letech.

17.10.2018

Dobrý den, připadám si strašně tlustý, mám 155 cm a 38 kg, je to v pohodě?

Tomik, 12 let

Milý Tomiku,

Kvůli tloušťce se rozhodně nemusíš znepokojovat. Vzhledem k tvému věku a pohlaví máš dokonce podváhu, protože hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí pouhých 15,8. Přitom optimální hodnoty BMI u chlapců ve věku 12-ti let se pohybují v rozmezí 16,5 až 19,5.
Doporučoval bych tedy spíše pokusit se o zvýšení hmotnosti, nikoli však přejídáním, nýbrž zvýšením konzumace některých výživných potravin, k nimž patří například plnotučné mléčné výrobky, pečivo, těstoviny, rýže, sušené ovoce či ořechy.
Pokud nedojde ke zvýšení tělesné hmotnosti ani po úpravě jídelníčku, nelze vyloučit, že trpíš některou z poruch metabolismu. V takovém případě by ses měl svěřit praktickému lékaři pro děti a dorost, který může doporučit vyšetření u specialisty, případně návštěvu metabolické poradny.

17.10.2018

Dobrý den. Mám dotaz ohledně toho, když rodiče oslovují děti. Byl jsem u kamaráda doma na návštěvě. On má mladší ségru a mladšího bráchu. Jejich mamka je oslovuje normálně jménem, ale i tak, že té holce říká prcinko a tomu klukovi pinďo/pindíku. Je to normální? Mě to přijde úchylné.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

V některých rodinách se jednotliví členové oslovují různými familiárními (tedy důvěrnými či domáckými) výrazy. Přestože některá z takovýchto oslovení mohou ostatním lidem připadat divná, záleží v podstatě na každé rodině, jaká pravidla si pro vzájemné oslovování svých členů stanoví, pokud se nejedná přímo o nejhorší vulgarismy, jejichž příklady zde ani nemohu uvádět.
Výrazy, které uvádíš v dotazu, jsou sice hovorové, avšak zdaleka nepatří mezi ty nejsilnější vulgarismy, jimiž český jazyk disponuje. Navíc mohou mít vícero významů. Například pindík či pinďa nemusí být pouze familiární výraz pro pohlavní orgán, ale i hovorové označení člověka malého vzrůstu, případě slangové označení pro šachovou figurku pěšce (ostatně takovéto jméno nese i jedna z postaviček z populárního kresleného časopisu pro děti, který vychází už několik desetiletí, aniž by si na pojmenování jeho postaviček někdo stěžoval). Pokud jde o výraz prcinka (případně prcka), ten má přinejmenším dva významy. Zatímco v Čechách se používá převážně jako familiární výraz pro vnější ženské pohlavní orgány, na Moravě se častěji používá jako hovorové označení sedací části těla, tedy ve významu „zade(če)k“.
Připouštím, že uvedené výrazy jsou sice velmi důvěrné, avšak přesto nepatří ke slovům, která by se před dětmi neměla vyslovovat. Na celé věci mne překvapuje spíše to, že děti jsou takto důvěrnými výrazy oslovovány nejen „v kruhu rodiny“, ale i před kamarádem jejich sourozence.

17.10.2018

(...) anonymně prosím

Zinek, 14 let

Milý Zinku,

Pot obsahuje celou řadu různých látek, k nimž kromě vody (tvořící převážnou část jeho objemu) patří například chlorid sodný, kyselina močová, kyselina mléčná a další kyseliny. Zápach potu se zvyšuje v případě, že dochází k rozkládání potu na povrchu těla, zejména pak na povrchu tělesného ochlupení.
Příčiny neobvyklého zápachu potu mohou být různé, v případě zápachu, o němž se zmiňuješ v dotazu, připadá v úvahu například některá bakteriální onemocnění, kolísání hormonální hladiny, užívání některých léčiv, nedostatečný příjem tekutin, onemocnění ledvin a podobně. Konkrétní příčinu však nemohu stanovit. Doporučuji, aby ses obrátil na svého praktického lékaře a popsal mu své obtíže. S sebou si vezmi vzorek ranní moči. Některá vyšetření může praktický lékař provést sám, na další ti může vyplnit poukaz ke specialistovi.

17.10.2018

(...) Prosím, dotaz schovat.

Pavel N., 15 let 10 měsíců

Milý Pavle N.,

Někdy se stává, že se člověk zamiluje do osoby, s níž nemůže z různých důvodů navázat důvěrný vztah. Nejlépe tedy uděláš, když se smíříš s tím, že dotyčná osoba by pro tebe nebyla vhodnou partnerkou a zkusíš si raději najít nějakou dívku, s níž bys mohl vztah bez problémů navázat.

16.10.2018

Může se tady na dotazy ptát i holka? My žádný takový stránky nemáme. Popř. poraďte nějaké prosím.

Kytička, 17 let

Milá Kytičko,

Existuje několik webových stránek s poradnami pro dívky, avšak odkazy zde nemohu zveřejňovat, protože nemohu zajistit pravidelnou kontrolu obsahu cizích stránek. Nicméně pokud máš nějaký dotaz (týkající se například zmíněných poraden), můžeš využít některý z e-mailů uvedených v pravidlech poradny.

16.10.2018

Dobrý den, z ničeho nic jsem začal mít takový tlak na hrudi. Často si odbrkávám tak nevím co to je. Kručí mi v břiše. Můžete mi prosím říct co to je?

Honza, 13 let

Milý Honzo,

Popsané obtíže mohou být způsobeny například podrážděním jícnu žaludečními šťávami, které se u některých lidí uvolňují že žaludku. Tomu by odpovídalo i kručení v břiše, které tyto obtíže doprovází. Pomocí by mohla úprava jídelníčku, například vynechání příliš tučných či ostře kořeněných jídel. V lékárně si můžeš koupit zažívací sodu či podobný přípravek, s jehož výběrem ti pomůže lékárník.

16.10.2018

Dobrý den, měl bych dotaz. Je možné aby když na okraji záchodového prkénka po tom co domasturbuji zůstane úplně malinko sperma, může se potom něco stát když si tam sedne holka?
Ptám se proto, že se bojím, že se něco takového může stát, vím že je to asi absolutní blbost, ale radši se ptám. Předem děkuji za odpověď

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

Je krajně nepravděpodobné, že by popsaným způsobem došlo k oplodnění. Mimo prostředí těla totiž sperma (ejakulát) poměrně rychle vysychá, v důsledku čehož spermie hynou. Navíc ženské pohlavní orgány při používání WC zpravidla nepřicházejí do přímého kontaktu se záchodovým prkénkem, a tedy ani s případnými zbytky ejakulátu, které by na něm po tvé návštěvě zůstaly. Přesto by však bylo vhodnější, kdybys ejakulát z prkénka setřel alespoň pomocí toaletního papíru, protože ohleduplný uživatel WC po sobě na toaletě nezanechává nepořádek.
Podobně zbytečné jsou i obavy, zda by dívka mohla přijít do jiného stavu, kdyby se koupala ve vaně, do které předtím ejakuloval chlapec. Nejenže by se spermie ve vodě poměrně rychle znehodnotily, ale také jejich koncentrace v napuštěné vaně by byla příliš nízká na to, aby postačila k oplodnění. Nicméně i v tomto případě platí, že uživatelé společné koupelny by po sobě pokud možno neměli zanechávat nepořádek.

16.10.2018

Ahoj,
Ve třídě máme jednu holku která se mi strašně líbí ale nevím jak bych ji měl sbalit. Mohli by jste mi pomoc?

Milouš, 13 let

Milý Milouši,

Především by sis měl ujasnit, zda máš dívku opravdu rád a chceš s ní navázat kvalitní citový vztah, nebo zda ji chceš pouze „sbalit“ (například proto, aby ses mohl chlubit před kamarády, že s dívkou chodíš).
Jestliže máš o dívku vážný zájem, zkus se s ní nejprve spřátelit. Při navazování vzájemné  komunikace můžeš vyjít například z vašich společných zájmů (pokud nějaké máte) nebo z běžných situací, do nichž se společně dostáváte ve škole. K dívce, o kterou máš zájem, však buď upřímný a nepředstírej před ní žádné vlastnosti nebo schopnosti, kterými nedisponuješ. Dívka by brzy poznala, že k ní nejsi upřímný a mohla by se cítit oklamána. Buď milý a příjemný, ale dívce se nevnucuj, abys ji nepřivedl do rozpaků a aby se necítila být obtěžována.
Pokud k tobě dívka rovněž cítí sympatie a ukáže se, že se k sobě hodíte, je docela dobře možné, že se mezi vámi po nějaké době vyvine i důvěrnější citový vztah.

16.10.2018

Dobrý den, co jsou to lupy? Jak vznikají? Jak tomu zamezit? Jak se jich zbavit? Díky

Bojím se, 14 let

Milý Bojíš se,

Lupy jsou šupinky odumřelé kůže, které se u některých jedinců hromadí ve vlasech. Příčinou jejich tvorby může být například nadměrné vysušování vlasů elektrickým vysoušečem (fénem) či nevhodně zvoleným šampónem, nedostatečné opláchnutí šampónu po umytí hlavy, méně často i kožní onemocnění kvasinkového původu.
Tvorbu lupů lze omezit používáním šetrnějšího šampónu, případně šampónu s označením „proti lupům“. Pokud běžný šampón proti lupům nevede ke zlepšení stavu, je třeba pořídit si speciální šampón obsahující látky, které hubí kvasinky (např. nizoral). Šampóny pro snížení tvorby lupů lze zakoupit v lékárně. V případě, že by se ti nepodařilo zbavit se lupů ani pomocí speciálního šampónu, doporučuji navštívit dermatologa (kožního lékaře).

16.10.2018

Něco mě pořád nutí si ho masturbovat, co to je a co se s tím dá dělat?

Kuba, 13 let

Milý Kubo,

Jedná se o biologicky danou sexuální potřebu, jejíž nárůst souvisí se zvyšováním hladiny pohlavních hormonů v období dospívání. Masturbace je u dospívajícího jedince nejsnadnějším, nejpřirozenějším a nejbezpečnějším způsobem, jak narůstající sexuální potřebu uspokojit. Naproti tomu zásadní omezování masturbačních aktivit může ohrozit duševní zdraví jedince, a proto zde nemohu doporučovat žádné způsoby, jak masturbaci omezovat.
Samozřejmě, že existují situace, kdy je třeba masturbaci alespoň odložit na vhodnější dobu (například pokud se právě nacházíš na veřejnosti, dejme tomu ve škole, v obchodě, v autobusu, na ulici a podobně). Odklad uspokojení některé z biologicky daných potřeb sice pro jedince představuje určitou psychickou zátěž, avšak pokud si přesněji stanovíš dobu v blízké budoucnosti, kdy „odloženou“ potřebu uspokojíš (například ihned po návratu domů), je pravděpodobné, že tuto zátěž budeš snášet lépe, než kdybys uspokojení dané potřeby odložil „na neurčito“.

16.10.2018

Proč mi nerostou svaly a nemam vůbec vystouplé žíly? Sportuji a posiluji a nejsem obézní, všem svaly rostou a mají vystouplé žíly.
Jak můžu docílit rychlejšího růstu vousů?
Jak docílit toho že na konci masturbace vystříknu? Všichni s kým jsem se o tom už bavil tak už "stříkají", ale já ne.

Jirka, 13 let

Milý Jirko,

1) V období dospívání sice u chlapců dochází k mohutnění svalstva, avšak u jednotlivých chlapců mohou tělesné změny probíhat různým tempem, a tudíž se nemusíš znepokojovat, že zatímco ostatních chlapci již mají svaly mohutnější, u tebe k jejich nárůstu dosud nedošlo. Nejspíše k němu ještě dojde během následujících měsíců či let. Pokud jde o žíly, výraznější žilní kresba či nápadnější „vystupování“ žil je do značné míry dáno vrozenými předpoklady, které jsou u různých jedinců rovněž poněkud odlišné.
Je dobře, že se věnuješ sportu a cvičíš, nicméně posilovací cviky doporučuji provádět pouze v přiměřené míře (tedy nejvýše 5 sestav denně po deseti až dvaceti cvicích) a pouze s vlastní vahou, nikoli pomocí nářadí či strojů, jinak může dojít k poškození kloubů a svalů.
2) Růst vousů je dán dědičnými předpoklady, a tudíž jej můžeš dost těžko ovlivnit. Pokud ti už roste první chmýří nad horním rtem, po jeho oholení pravděpodobně začnou na tomtéž místě vyrůstat silnější vousy. Někdy je však třeba opakovaného oholení. Jestliže ti však chmýří dosud neroste, holení hladkých a dosud neochlupených míst nedoporučuji, protože by při něm mohlo dojít k poranění.
3) První ejakulace (neboli výron semene) se nejčastěji dostavuje ve věku 12 až 14 let. Prozatím tě nemusí nijak znepokojovat, že jsi ejakulaci dosud neměl. Pouze v případě, že by se první ejakulace nedostavila ani ve věku 15-ti let, by se již mohlo jednat o projev vývojového opoždění, avšak vzhledem k tvému věku je zatím vše v pořádku.
To, že u tvých kamarádů nebo u dalších chlapců tvého věku již dochází k určitým tělesným změnám, zatímco u tebe dosud nikoliv, ještě nemusí nutně znamenat, že by s tebou něco nebylo v pořádku. Nicméně pokud máš přesto obavy, že se tvoje tělo nevyvíjí normálně, svěř se při nejbližší návštěvě svému praktickému lékaři pro děti a dorost, který provede kontrolu vývoje pohlavních znaků a v případě, že u tebe zjistí nějaké výraznější opoždění, ti doporučí vyšetření na endokrinologii.

16.10.2018

Ahoj, mám problém, mám větší prsa, tu hnědou část, je také velmi velká, co mám s tím dělat? Je to trapné. Třeba u bazénu. Bojím se převlékat, atd.

Hoool, 13 let

Milý Hooole,

Zvětšení prsních dvorců může být způsobeno buď pravou gynekomastií, která vzniká v důsledku hormonální nerovnováhy, nebo tzv. nepravou gynekomastií, která se vyskytuje jako důsledek obezity. Pro určení, zda se jedná o pravou gynekomastii, doporučuji zajistit si vyšetření na endokrinologii (poukaz vystaví praktický lékař pro děti a dorost).

15.10.2018

Na kolik procent mohu věřit prezervativu? Díky tomu mám strach z pohlavního styku

Lub, 15 let

Milý Lube,

Spolehlivost prezervativu (kondomu) jako antikoncepčního prostředku činí 97% za předpokladu, že je použit správně. Pro zvýšení ochrany je vhodné kombinovat dvě různé metody antikoncepce. Avšak i přes veškerou opatrnost nelze neplánované početí nikdy zcela vyloučit. Pokud se dosud necítíš připraven na převzetí rodičovské odpovědnosti (což je vzhledem k tvému věku naprosto pochopitelné), měl by ses prozatím omezit na nekoitální aktivity, při nichž neplánované početí nehrozí.

15.10.2018

Dobrý den,
Doma máme sonický elektrický kartáček na zuby. Máme k němu každý hlavici. Sám jsem ho už používal, ale s nějakou speciální měkkou hlavicí. Teď mám takovou tvrdší, zřejmě pro dospělé a tak nevím zda mi to muže poškodit zuby.(?) Mohu ho používat (s tou tvrdší hlavici)? Dekuji

Zoubek, 12 let

Milý Zoubku,

Tvrdší hlavice sice zuby nepoškodí, ale pro důkladnější vyčištění chrupu je vhodnější používat co nejměkčí kartáček, jehož vlákna se lépe přizpůsobí tvaru zubů.

15.10.2018

Dobrý den, nedávno jsem si všiml, že mi na tváři rostou černé chloupky. Problém je, že rostou hodně vysoko na tváři, až jakoby pod očima, kde by vousy být neměly. Přijde mi, že už začínají být vidět na první pohled. Nechci si je oholit, protože by mi pak začaly růst rychleji a byly by viditelnější. Zároveň s tím nechci jít někam na odstranění laserem. Jak bych je tedy měl odstranit tak, aby už nerostly? Zároveň se chci zeptat, jestli je tohle normální, nebo jestli je to nějaká vada. Předem děkuji za odpověď.

Viktor, 18 let

Milý Viktore,

V období dospívání začínají vousy růst obvykle nejprve nad horním rtem, později v úzkém proužku podél vnějších hran dolní čelisti a nakonec na bradě. Až v závěru puberty, případně až na počátku dospělosti, se vousy začínají postupně rozšiřovat vzhůru po tvářích, avšak u naprosté většiny mužů nepřekračují linii lícních kostí. Větší rozšíření vousů může být dáno genetickými předpoklady. O poruchu by se jednalo pouze v případě, že by vousy či chlupy rostly po celém obličeji (takováto porucha se nazývá hypertrichóza a projevuje se zpravidla již v dětství).
Je možné, že po oholení by mohly vyrůst silnější a nápadnější vousy, avšak tento problém lze celkem účinně vyřešit pravidelným (každodenním) holením. Samozřejmě, že jednotlivé vousy by sis mohl vytrhávat pinzetou, avšak tento způsob jejich odstraňování by byl nejen zdlouhavý, ale i bolestivý. Holení je proti tomu mnohem snadnější a příjemnější.

15.10.2018

Dobrý den chtěl bych se zeptat. Jak bych měl spát:
1) bez slipů a jenom v tričku
2) bez trička jenom ve slipech
3) nebo úplně nahý

Pepa, 13 let

Milý Pepo,

Obecně platí, že oblečení do spaní by mělo být co nejlehčí a co nejvolnější. V určité fázi spánku totiž dochází k poklesu tělesné teploty a k ochlazení povrchu těla (přibližně o 0,4 °C), avšak příliš hřejivé oblečení může tento proces poklesu teploty narušovat. Na druhou stranu je vhodné vzít si do spaní alespoň tričko, protože ve spaní může dojít ke shrnutí přikrývky z ramen. Navíc bavlněné tričko dobře saje pot, který se uvolňuje v podpaží. Naproti tomu spodní prádlo není do spaní právě nejvhodnější, zejména pokud je přiléhavé. Ze tří navrhovaných možností bych tedy doporučoval první.

15.10.2018

Dobrý den, je mi 12 a půl a měřím 172 cm. Moje mamka má 178 a taťka 179 cm. Je to normální? A ještě že vážím 65 kg ale sportuji a klikuju každý den tak nevím zda jsem v pořádku, dokonce se mi už dělají břišáky.

Cimcalabim, 12,5 let

Milý Cimcalabim,

Tvoje tělesná výška je sice výrazně nadprůměrná, avšak stále ještě normální (za normální se u chlapců ve věku 12,5 let považuje tělesná výška v rozmezí 142 až 172 cm). Nemusí se tedy jednat o projev nějaké poruchy či onemocnění. Odhad cílové výšky na základě dosažené výšky obou rodičů u tebe činí 185 ± 10 cm, tedy 175 až 195 cm. Tělesná hmotnost je sice vzhledem k tvému věku rovněž nadprůměrná, to však nejspíše souvisí s nadprůměrnou tělesnou výškou.
Je dobře, že posiluješ pouze s vlastní vahou, nikoli s pomocí nářadí či přístrojů na posilování. Rozsah posilovacího cvičení (tedy například kliků) by však neměl překročit 10 až 20 provedení cviku v jedné sestavě a 5 sestav cviků za den (tj. nejvýše 100 posilovacích cviků denně).

15.10.2018

Může se stát že by mi vůbec nevyrostl penis? Můj má asi 6 při erekci.

Amon, 12 let

Milý Amone,

U některých chlapců dochází k určitým tělesným změnám o něco dříve, u jiných o něco později. Je možné, že rozvoj určitých tělesných znaků u tebe nastoupí o něco později, než u většiny ostatních chlapců. Puberta začíná u chlapců obvykle ve věku 9 až 13 let, přičemž k prvnímu výraznějšímu růstu penisu dochází přibližně 2 roky od jejího začátku.
Uvedená délka penisu při erekci (6 cm) by sice odpovídala věku 11-ti let (zatímco u chlapců ve věku 12-ti let je průměrná délka penisu o něco větší), avšak rozdíl jednoho roku je v tělesném vývoji v období dospívání celkem normální.

15.10.2018

Dobrý deň, mam par otázok:
1) v akom veku začína rásť ochlpenie v podpazuší
2) je v poriadku ak nemám každé ráno erekciu a objaví sa až neskôr napr. pri raňajkách
3) ma varikokela vplyv na vývin pohlav. orgánov/znakov a aké sú jej „vedľajšie účinky“
4) nezobrazovať
(...)
5) nezobrazovať (...)
6) nezobrazovať (...)

Martin, 13 let

Milý Martine,

1) Ochlupení v podpaží začíná u chlapců růst nejčastěji ve věku 13 až 14 let (u dívek přibližně o rok dříve).
2) Erekce se obvykle dostavuje již v noci během spánku, přičemž přetrvává již po probuzení. Je možné, že u tebe dochází k odeznění erekce již krátce před probuzením, a teprve s určitým časovým odstupem (jak uvádíš, např. při snídani) opět nastupuje.
3) Varikokéla může vést k narušení zásobení varlat krví, v důsledku čehož může dojít k narušení jejich vývoje a funkce. Pokud máš podezření na varikokélu, svěř se alespoň jednomu z rodičů a popros jej, aby s tebou navštívil lékaře.
4) Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušovat v podstatě cokoliv, aniž by se muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Kvůli obsahu svých sexuálních fantazií se rozhodně nemusíš znepokojovat.
5) Průměrný objem varlat neboli testikulární objem se u chlapců ve věku 13-ti let pohybuje okolo sedmi mililitrů na jedno varle. Avšak mezi jednotlivými chlapci mohou být i dost podstatné rozdíly (za normální rozsah testikulárního objemu se ve věku 13-ti let považuje 3 až 13 mililitrů).
6) Pokud rozměry penisu odpovídají průměrným rozměrům pro tvůj věk, není třeba se znepokojovat. Obvod penisu může být různý. Zatímco někteří chlapci či muži mají penis silnější, jiní jej mají štíhlejší. Výraznější pigmentace vnějších pohlavních orgánů se u chlapců zpravidla objevuje ve věku okolo 14-ti let. Různí chlapci se mohou vyvíjet různým tempem, a proto by ses neměl trápit kvůli tomu, že si připadáš méně vyvinutý, než někteří ostatní. Během několika měsíců, nanejvýš několika let, se uvedené rozdíly postupně vytratí. Puberta není závod, ve kterém by se soutěžilo o to, čí tělo se vyvine rychleji.

15.10.2018

Dobrý den,mám takový dotaz.Už je to celkem dlouho,co jsem přišel na to,že normálně by měla jít stáhnout předkožka,ale mě to sice jde,ale taková ta blanka co drží žalud s předkožkou (myslím že se to jmenuje uzdička) je jakoby moc krátká,takže když chci stáhnout předkožku,tak to jde,ale uzdička stáhne žalud do levé strany,když mám chuť tak to dělám normálně bez stažené předkožky,protože jinak to nejde,děkuji za odpověď.

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Uzdička (frenulum) představuje normální část penisu. V dětství a v dospívání je u některých chlapců krátká (tzv. frenulum breve), avšak ve většině případů dochází k jejímu uvolnění nejpozději do konce puberty. Kromě jiných funkcí slouží frenulum také k tomu, aby se předkožka nestahovala příliš daleko a nedošlo k jejímu poškození.
Proces přirozeného uvolňování krátké uzdičky lze podpořit mírným natahováním spodní části předkožky směrem dopředu („od těla“), jako je naznačeno na obrázku. Avšak je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození frenulární arterie. Tato tepna, která prochází uzdičkou, má za úkol zásobit krví tkáň v okolí ústí močové trubice (tj. otvoru, jímž z těla vychází moč). Pokud by k uvolnění krátké uzdičky nedošlo ani v dospělosti, lze provést zákrok zvaný frenuloplastika, při němž se uzdička prodlouží chirurgicky. Naproti tomu frenulotomii (tj. odřezání uzdičky) nedoporučuji, protože při ní může dojít k poškození výše zmíněné frenulární arterie, což by mělo za následek stenózu (zúžení) ústí močové trubice.

15.10.2018

Dobrý den. Všiml jsem si, že pod očima mám modré kruhy. Někteří říkají, že je to způsobeno nedostatkem spánku, ale já spím dostatečně. Nevíte čím by to mohlo být a jak se jich zbavit??

AF, 18 let

Milý AF,

„Kruhy“ pod očima (tedy tmavší skvrny pod dolními víčky) vznikají proto, že pokožka je okolo očí výrazně tenčí než na jiných částech těla. Tmavší zbarvení je dáno „prosvítáním“ krevních cév a vlásečnic přes tuto tenkou vrstvu pokožky. U některých jedinců jsou tyto skvrny výraznější, zatímco u jiných méně výrazné. Rozdíl je dán barvou pleti, tedy množstvím a strukturou kožního barviva (u osob se světlejší pletí bývají „kruhy“ výraznější než u osob s tmavší pletí). „Kruhy“ pod očima odstranit nelze, nicméně jedná se spíše o kosmetický nežli zdravotní problém.

14.10.2018

Dobrý den, mám dotaz. Když masturbuju tak mě rudne žalud a penis mám horký. A je přerušovaná masturbace zdravá? A co to je vlastně to bílý co vytéká z penisu? Prosím poraďte. Nashledanou

Nikdo, 12 let

Milý Nikdo,

Zarudnutí žaludu při masturbaci může být způsobeno jeho zvýšeným prokrvením. Pokožka žaludu totiž neobsahuje žádné kožní barvivo (pigment), a proto je na něm zvýšené prokrvení vidět zřetelněji, než je tomu na jiných částech těla. Zbarvení žaludu se obvykle pohybuje v různých odstínech růžové až mírně nafialovělé, avšak při nižším prokrvení může být zbarven více domodra a při vyšším prokrvení naopak více dočervena.
Naprosto normální je i vyšší teplota penisu při erekci a během masturbace (či jiných sexuálních aktivit). Opět je způsobena jeho vyšším prokrvením.
Přerušení masturbace nemusí být škodlivé, pokud k němu dojde na jejím počátku. Avšak při blížící se ejakulaci jej příliš nedoporučuji, protože přerušení již probíhajícího ejakulačního reflexu může způsobit křeče (tj. bolestivé stahování svalů) v oblasti pánevního dna.
Bělavá tekutina, která vychází z močové trubice při pohlavním vyvrcholení, je sperma neboli ejakulát. Z větší části je tato tekutina tvořena vodou, z menší části pak bílkovinami a dalšími látkami. Více informací o ejakulátu a orgánech (tzv. přídatných pohlavních žlázách), které se podílejí na jeho tvorbě, najdeš na stránce „Hra pro jednoho“ (v odstavci pod nadpisem „Odkud se bere sperma?“).

14.10.2018

Dobrý den. Od kolika let je omezená prodej lubrikačního gelu ? A pokud omezená není, myslíte že je vhodné koupit si ho už v mém věku ? Nevím kam bych si ho měl jít případně koupit, protože se bojím, že v obyčejné lékárně, nebo kde se to prodává by mně někdo vyděl si to kupovat (např. kamarádi). Prosím o radu kde bych si ho měl případně koupit. Předem děkuji.

Čech, 14 let

Milý Čechu,

Prodejnost lubrikačního gelu není omezena žádnou zákonem stanovenou věkovou hranicí, a tudíž si jej může koupit v podstatě kdokoliv. Pokud lubrikační gel potřebuješ (například z důvodu snížení tření při masturbaci), nevidím důvod, proč by sis jej neměl koupit. Stejně jako ostatní kosmetické výrobky, i lubrikační gel lze zakoupit v drogerii. Prodává se rovněž v některých lékárnách. Pokud se stydíš si tento výrobek kupovat, můžeš využít například samoobslužné pokladny, které jsou k dispozici v některých větších nákupních centrech.

14.10.2018

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat, jestli byste nezvažoval o rozšíření článku "Nejsem homosexuál?" a to o část pojednávající o bisexualitě. Myslím si, že v dnešní době se rozmáhá bisexuální orientace čím dál tím víc a napsat pár řádek by to proto chtělo. Zároveň by mne to i potěšilo, jelikož sám pociťuji nejen fyzickou, ale i psychickou náklonnost k obou pohlaví a názor někoho nezaujatého bych proto ocenil. Děkuji

Bernie, 16 let

Milý Bernie,

Především je třeba rozlišovat mezi sexuální orientací (která spočívá v sexuální náklonnosti vůči osobám určitého pohlaví) a sexuálním chováním (které spočívá v konkrétní volbě partnera). V současné době není bisexualita považována za sexuální orientaci, nýbrž za formu sexuálního chování, které spočívá v tom, že jeden a týž člověk si v průběhu svého života volí partnery opačného i téhož pohlaví, a to bez ohledu na svoji sexuální orientaci, která může být jak homosexuální, tak heterosexuální.
Pokud jde o pohlavní náklonnost k příslušníkům obou pohlaví, ta se může projevovat u dospívajících jedinců v souvislosti s narůstající hladinou pohlavních hormonů. Sexuální orientaci lze sice prokázat již od věku 16-ti let, avšak u některých mladých lidí může náklonnost k příslušníkům obou pohlaví přetrvávat i během několika dalších let. Naproti tomu v dospělosti již u naprosté většiny jedinců převažuje náklonnost k příslušníkům jednoho či druhého pohlaví, i když ani u dospělého jedince nemusí být sexuální chování vždy v souladu se sexuální orientací.
Jinak děkuji za podnět, stručnou zmínku o bisexualitě, která dosud na stránkách chyběla, jsem doplnil.

14.10.2018

Dobrý den, při masturbaci mám na okraji předkožky občas takové červené místo a když se ho dotknu tak to zabolí. V průběhu masturbace to bolí taktéž. Tento problém se u mě vyskytl teprve nyní nikdy jsem s něčím podobným problém neměl. Předkožku přetáhnu celou bezbolestně. Děkuji za odpověď.

Pilif, 14 let

Milý Pilife,

Začervenání prstence předkožky je patrně způsobeno jeho zvýšeným prokrvením při masturbaci. Bolestivost na dotek může být způsobena zvýšenou citlivostí. Prstenec na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky totiž představuje nejcitlivější část penisu.
Popsané obtíže lze zmírnit přikládáním studeného obkladu, který si můžeš připravit z kousku měkké savé textilie namočeného do studené vody. Případnou přecitlivělost penisu lze řešit jeho oplachováním čaji. Postup je stejný, jako při oplachování přecitlivělého žaludu (viz např. odpověď na dotaz návštěvníka Lukáše ze dne 04.10.2018).

14.10.2018

Ahoj, na bradě mám černé tečky. Poradíte mi prosím, jak je odstranit?

Vojta, 17 let

Milý Vojto,

„Černé tečky“ neboli komedony vznikají ucpáním ústí mazových žláz. Jestliže se kožní maz hromadí pod povrchem pokožky, zbarvení pupínků je zpravidla světlé, avšak pokud kožní maz proniká na povrch, vytvoří se na pleti tzv. „černá tečka“. Tmavé zbarvení je způsobeno chemickou reakcí kožního mazu a keratinu, který je obsažen ve svrchní vrstvě pokožky.
Při výskytu komedonů můžeš čistit pleť pomocí speciální pleťové vody, která je určena přímo pro tento druh kosmetických obtíží. Zakoupit si ji můžeš v lékárně.

14.10.2018

Ahoj, mám problém. Na konci předkožky mám nějaké malinké „pupínky“. Jeden vedle druhého, někde se i shlukují a tvoří jeden „větší“, ale pořad je poznat, že to jsou malé tečky, či pupínky. Můžete mi prosím poradit, co s tím?

Hoool, 13 let

Milý Hooole,

S největší pravděpodobností se jedná o zduřelé (zvětšené) mazové žlázky. Kvůli jejich výskytu se nemusíš nijak znepokojovat, protože nepředstavují žádný zdravotní problém. Pupínky si však pokud možno neškrábej a nesnaž se je „vymáčknout“.

14.10.2018

(...)

Nwm, 14 let

Milý Nwm,

Popsané jednání sice naplňuje znaky přestupku, za jehož spáchání hrozí pokuta do výše 5 000,- Kč, avšak vzhledem k tomu, že jsi dosud nedosáhl věku 15-ti let, neneseš za přestupek odpovědnost (podobně jako neneseš trestní odpovědnost). Pokutu ti tedy uložit nelze. V případě odhalení by o spáchání přestupku byli informováni tvoji rodiče nebo jejich zákonní zástupci, čímž by celá věc byla vyřízena. Poté by již záleželo pouze na tvých rodičích, zda by se rozhodli tě nějak „potrestat“.
Něco jiného by bylo, kdybys na místě spáchal nějakou škodu, například něco rozbil. V takovém případě by škodu museli uhradit rodiče, kteří nesou odpovědnost za veškeré škody spáchané dítětem do 18-ti let věku. Jestliže jsi však žádnou škodu nespáchal, nehrozí ani tato možnost.

14.10.2018

Dobrý den, je mi 15 let a můj penis není nijak moc široký a tím pádem vypadá "dětsky". Mluvili jste tu něco o dědičných předpokladech (...) v závorce nezveřejňovat prosím

007, 15 let

Milý 007,

Dědičné předpoklady se nemusí projevit v každé generaci. Někdy může trvat i několik generací, než se určitý znak opět projeví. Avšak rozměry, které uvádíš v části dotazu, kterou si nepřeješ zveřejnit, jsou naprosto normální a odpovídají průměrným rozměrům penisu u chlapců tvého věku (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci). Neuvedl jsi sice obvod penisu, nicméně uvedené údaje o délce jsou normální. Aby tvůj penis vypadal opravdu „dětsky“, musela by jeho délka činit 3 až 5 cm v klidovém stavu a 6 až 10 cm při erekci. Nehledě k tomu, že v dětství před pubertou je penis zpravidla o něco světlejší než v dospělosti, protože během puberty pokožka na penisu pigmentuje.
Možná, že penisy ostatních chlapců ti připadají vetší než tvůj, protože záleží i na úhlu pohledu. Jakýkoliv předmět nebo část těla se totiž při pohledu shora dolů jeví jako menší, než při pohledu zepředu. Zatímco svůj penis pozoruješ shora, penisy ostatních vidíš zepředu. Možná, že kdyby ses na svůj penis podíval také zepředu (například před zrcadlem), nepřipadal by ti tak malý, jako při běžném pohledu shora dolů.
Pokud jde o šířku (přesněji řečeno obvod) penisu, k jejímu nárůstu dochází během celé puberty, přičemž největšího nárůstu dosahuje ve věku okolo 13-ti let a poté ještě v závěru dospívání, přibližně ve věku 17 až 18 let.

13.10.2018

Ahoj,
Chtěl bych se zeptat jestli je normální mít na šourku takové pupínky a jak se jich zbavit a je vůbec nutné se jich zbavovat?

Kaktus, 14 let

Milý Kaktuse,

Pokud máš na mysli mírně vystouplé bělavé pupínky, jedná se nejspíše o zduřelé (zvětšené) mazové žlázky, jejichž výskyt na šourku je poměrně běžný. Nejsou nijak zdravotně závadné a není třeba se jich nijak zbavovat. Zvětšení mazových žlázek je dáno zvýšením produkce kožního mazu, což patří k projevům hormonálních změn v období dospívání.

13.10.2018

Zdravim, prosím vás mohu se zeptat, moje přítelkyně již měsíc užívá antikoncepci, a teď se jí menstruace nedostavila už sou to 3 dní od doby kdy menstruací měla dostat je jí čerstvě 16 je normální že se při počátečním braní antikoncepce takto zpozdí menstruace?

Jenda, 16 let

Milý Jendo,

Během prvních několika měsíců užívání hormonální antikoncepce se nepravidelná menstruace dostavuje poměrně často. Pouze v případě, že by se nepravidelnost projevila ve více než třech po sobě následujících cyklech, by bylo na místě poradit se s lékařem o možnostech vysazení nebo alespoň změny předepsaného antikoncepčního přípravku.
Pro upřesnění dodávám, že při užívání hormonální antikoncepce ve skutečnosti neprobíhá normální menstruační cyklus, protože nedochází k ovulaci (tj. k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku), i když deskvamační fáze (a tedy i krvácení) probíhá v podstatě stejným způsobem. Menstruace v užším slova smyslu se tedy u ženy či dívky, která užívá hormonální antikoncepci, sice dostavuje, avšak ve skutečnosti se jedná spíše o „pseudomenstruaci“, protože chybí ovulace.
Jinak užívání hormonální antikoncepce příliš nedoporučuji, protože přispívá ke kontaminaci životního prostředí (především vody) ženskými pohlavními hormony – estrogeny. To se projevuje nejen vymíráním některých druhů vodních živočichů, ale například i vyšším výskytem gynekomastie či vývojových poruch pohlavních orgánů u dětí mužského pohlaví. Pokud tedy žena či dívka zvažuje, zda bude hormonální antikoncepci užívat, měla by se mimo jiné zamyslet i nad možnými dopady svého rozhodnutí na životní prostředí a na zdraví ostatních lidí, obzvláště když existuje i řada dalších metod antikoncepce, jejichž dopady na životní prostředí a na zdraví lidí nejsou tak závažné. Přehled metod antikoncepce nalezneš například v odpovědi na dotaz návštěvníka Lukase ze dne 30.07.2018 (viz archiv odpovědí – červenec 2018).

13.10.2018

Zdravím, před pár dny jsem dobral antibiotika, po kterých se mi udělal vyrážka na žaludu a začala se mi loupat vrchní vrstva kůže. Vyrážka již zmizela, ale kůže, která pokrývá žalud je teď hrozně suchá a přijde, že stále se ještě neobnovila. Poradíte mi nějakou mast? Popřípadě může to mít vliv na prožitek z pohlavního styku nebo masturbace?

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

Jak už jsem odpověděl na tvůj předchozí dotaz, o uvedených nežádoucích účincích léku, které se u tebe vyskytly, bys měl co nejdříve informovat lékaře, který ti příslušné léčivo předepsal.
Pokud jde o vysušený povrch žaludu, ten doporučuji ošetřovat buď hydratačním pleťovým krémem pro citlivou pleť, panthenolovou mastí nebo měsíčkovou mastí.
Popsané obtíže jsou nejspíše jen přechodné, a tudíž by neměly do budoucna způsobovat žádné obtíže při masturbaci ani při pohlavním styku.

13.10.2018

Mám problém mám venku žalud nevím jak ho zastrčit?

Marek, 9 let

Milý Marku,

Jestliže ti předkožka uvázla za žaludem a nemůžeš ji navrátit zpět na žalud, můžeš se nejprve pokusit žalud stisknout mezi prsty, aby se z něj vymačkala krev a tím se zmenšil jeho objem. Poté by již mělo být natažení předkožky zpět na žalud snadnější. Také můžeš penis uchopit mezi ukazováčky a prostředníčky obou dvou rukou (jako na obrázku), stisknout žalud mezi oběma palci a poté se pokusit s pomocí palců zatlačit žalud do předkožky.
Pokud bys však cítil bolest a penis by ti otekl, svěř se rodičům a zajděte spolu co nejdříve k lékaři (o víkendu třeba i na pohotovost).

13.10.2018

Dobré odpoledne, mám dotaz - je masturbace z křesťanského hlediska hřích? Dík za odpověď.

Name, 16 let

Milý Name,

Na takovýto dotaz by ti poskytl odpověď spíše teolog. Z vědeckého hlediska není masturbace nijak škodlivá, naopak se jedná o přirozenou a zdraví prospěšnou činnost. Samozřejmě se můžeš setkat i s názorem, že masturbace je škodlivá a měla by se omezovat, avšak takovýto názor je nevědecký, neboť veškerá tvrzení o údajné škodlivosti masturbace byla již v uplynulých několika desetiletích vědecky vyvrácena. Naopak je prokázáno, že zásadní omezování masturbačních aktivit může vést k poškození tělesného i duševního zdraví jedince.
Vykonávání masturbace představuje nejbezpečnější a nejpřirozenější způsob, jímž může dospívající člověk uspokojovat svoji biologicky danou sexuální potřebu, která se právě v období dospívání projevuje obzvláště silně, a to z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi. A jestliže masturbace představuje přirozený způsob uspokojování přirozené potřeby, nevidím důvod, proč by měla být odmítána. V této souvislosti mne napadá výrok svatého Řehoře, podle něhož „nic, co pochází z přirozených potřeb těla, není hříšné“.

13.10.2018

Jak se stahuje předkožka při erekci?

Yy, 14 let

Milý Yy,

Stejným způsobem jako v klidovém stavu. Avšak pokud lze předkožku přetáhnout pouze v klidovém stavu, zatímco při erekci činí její přetahování obtíže, jedná se nejspíše o relativní zúžení předkožky. V naprosté většině případů relativního zúžení však dochází ke spontánnímu (samovolnému) uvolnění předkožky do konce dospívání.
Pokud ti přetahování předkožky při erekci činí obtíže, nesnaž se předkožku uvolnit násilím, jinak by mohlo dojít k poranění a následnému vzniku tzv. jizevnaté fimózy. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému (podrobnější informace nalezneš na stránce „Žalud a předkožka“), avšak předkožku si při erekci posunuj vždy jen tak daleko, abys necítil bolest.

13.10.2018

Dobrý den, je mi 14 let a nevím jak to je se stěhováním předkožky při pohlavním styku a při masturbaci. Mám stahovat předkožku a jak?

Chose04, 14 let

Milý Chose04,

Především záleží na tom, zda již došlo k uvolnění předkožky. Pokud u tebe dosud přetrvává zúžení předkožky nebo konglutinace (tj. „slepení“ mezi vnitřním listem předkožky a povrchem žaludu), neměl by sis předkožku přetahovat násilím, jinak hrozí poranění. V opačném případě, tedy pokud přetahování předkožky nečiní obtíže, záleží v podstatě na tobě, zda si ji budeš při masturbaci přetahovat či nikoliv.
Někteří muži a chlapci si při masturbaci střídavě přetahují předkožku přes žalud a opět natahují na žalud, protože tím dochází ke stimulaci (dráždění) nervových zakončení, která se v největším množství (v řádu několika tisíc) nacházejí právě v blízkosti prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Pokud je však předkožka dosud zúžená či „slepená“ (nebo pokud byla chirurgicky odstraněna), je tento způsob masturbace neproveditelný a dotyčný muž nebo chlapec využívá jinou masturbační techniku.
Pokud jde o přetahování předkožky v souvislosti s pohlavním stykem, to se provádí před nasazením kondomu. Samozřejmě opět záleží na tom, zda je předkožka již dostatečně uvolněná. Lze-li předkožku přetáhnout přes žalud, nasazuje se kondom po jejím přetažení. V opačném případě nezbývá než natáhnout kondom na penis bez předchozího přetažení předkožky. Také při pohlavním styku může během kopulačních pohybů docházet ke střídavému přetahování předkožky přes žalud a jejímu opětnému natahování na žalud, což má určitý význam i pro stimulaci partnerčiných vnějších pohlavních orgánů.

12.10.2018

Čau, chtěl jsem se zeptat co mám dělat když mám penis při erektivním stavu zakřivený do leva. Jde to celkem vidět a nevím jestli s tím mám jít k doktorovi nebo co mám dělat.
Předem díky za odpověď.

Dominik, 14 let

Milý Dominiku,

Pokud se jedná o mírné zahnutí penisu do strany (do 20 – 25°), nemusíš dělat vůbec nic. Mírné zakřivení penisu směrem doleva se při erekci vyskytuje u 12,8% dospívajících chlapců (viz údaje z následující tabulky) a považuje se za normální variantu, nikoli za poruchu.

Pouze výraznější zalomení penisu (ve vodorovném směru nad 20 – 25° nebo ve svislém směru nad 30 – 35°) by mohlo být projevem vrozené vady, případně důsledkem úrazu vazivových pouzder topořivých těles. Pokud by takovéto výrazné zakřivení penisu do strany způsobovalo obtíže při pohlavním styku, lze jej léčit například pomocí injekční aplikace kortikosteroidů přímo do topořivých těles. Pokud by však zakřivení penisu žádné obtíže při sexuálních aktivitách nezpůsobovalo, jeho „narovnávání“ by bylo zbytečné.

12.10.2018

Chci se zeptat mám penis dlouhý 13 cm je to v pořádku?

Dominik, 12 let

Milý Dominiku,

Uvedená délka penisu je sice již mírně nadprůměrná, avšak stále ještě normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm v klidovém stavu a 9 až 11 cm při erekci. Avšak rozdíl 1 – 2 cm oproti průměrným hodnotám je naprosto normální, a tudíž se nemusíš obávat, že by tvůj penis byl příliš velký. Individuální rozdíly v rozměrech penisu mohou být dány například vrozenými předpoklady (vyšší pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn) nebo rychlejším tempem tělesného vývoje. Drobný rozdíl oproti průměrným rozměrům penisu však nepředstavuje žádný zdravotní problém.

12.10.2018

Dobrý den,
Potí se mi penis a dělají se mi na něm potničky. Vypadá do divně nevíte jak to odstranit? Potí se mi hodně ve škole

Cimcalabim, 12 let

Milý Cimcalabime,

Potničky jsou drobné červené pupínky či puchýřky, které vznikají ucpáváním vývodů potních žlázek. Kromě pravidelného koupání celého těla a „větrání“ pokožky je důležitá rovněž pravidelná výměna spodního prádla. Pokud se více potíš (což může být docela dobře způsobeno nejen fyzickou námahou, ale i hormonálními změnami, k nimž dochází v období dospívání), můžeš si brát čisté a suché spodní prádlo i dvakrát za den. Při častém nebo rozsáhlém výskytu potniček doporučuji ošetřovat pokožku na postižených místech tzv. Jarischovým roztokem, který se prodává v lékárnách.

12.10.2018

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, v poslednom čase keď sa postavím, tak na chvíľu mám akoby čierne pred očami a je mi tak čudne. Ale to hneď prejde. Neviete čo by to mohlo byť?

Timo, 13 let

Milý Timo,

Uvedené obtíže mohou být projevem tzv. ortostatické hypotenze, tedy poklesu tlaku při prudké změně tělesné polohy, zejména při vstávání z lehu nebo ze sedu. Přestože tyto projevy mohou být nepříjemné, v naprosté většině případů nejsou nijak závažné. Problém by mohl nastat v případě, že bys při prudším vstávání omdlel a udeřil se o nějaký tvrdý povrch.
Popsaným obtížím se můžeš vyhnout tak, že budeš vstávat pomalu. Pokud vstáváš z lehu, nejprve se na 15 – 20 vteřin posaď. Když vstáváš ze sedu, vstávej pomalu a pokud možno se něčeho přidržuj (například okraje stolu či lavice).

11.10.2018

Ahoj, jak zaručeně a nejrychleji zhubnout? Děkuji za odpověď.

Hhhhh, 13 let

Milý Hhhhh,

Jestliže potřebuješ zhubnout, doporučuji kombinovat úpravu stravovacích návyků a dostatek vhodných pohybových aktivit. Podrobnější Rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.
Avšak neměl by ses snažit zhubnout co nejrychleji, protože příliš prudký pokles tělesné hmotnosti představuje zdravotní riziko. Navíc pokud bys například radikálně omezil příjem potravy, tvoje tělo by se začalo bránit a vytvářet si zásoby tuku „na ještě horší časy“, což by proces hubnutí naopak zpomalilo. Zdravotně přijatelné tempo hubnutí je 3 až 5 kg za měsíc. Rychlejší hubnutí již může ohrozit zdraví.

11.10.2018

Nezveřejňovat (...)

Jan, 15 let

Milý Jane,

V tvém věku nelze sexuální orientaci spolehlivě určit. Prozatím tedy není jisté, zda jsi orientován homosexuálně nebo heterosexuálně. Erekce se může dostavovat z různých příčin a na základě rozmanitých podnětů, přičemž vůbec nemusí souviset s pohlavním vzrušením.

11.10.2018

Co se prosím děje na 13 leté prohlídce?

Vojta, 13 let

Milý Vojto,

Dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je obsahem preventivní prohlídky ve věku 13-ti let rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.

11.10.2018

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak často je normální masturbovat v mém věku

Zoufal33, 14 let

Milý Zoufale33,

Na uvedený dotaz nelze podat všeobecně platnou odpověď, protože četnost vykonávání masturbace do značné míry závisí na úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi, která může být u různých dospívajících chlapců různě vysoká a navíc u každého dospívajícího jedince prochází určitými výkyvy. Jestliže má dospívající chlapec relativně nízkou hladinu pohlavních hormonů v krvi, může mu pro uspokojení jeho sexuální potřeby stačit občasné vykonávání masturbace, dejme tomu jednou za týden. Naproti tomu chlapec s prudce narůstající hladinou pohlavních hormonů někdy vykonává masturbaci i více než jednou za den, aniž by na tom muselo být cokoliv abnormálního. Za normální lze tedy považovat téměř cokoliv, co nepřekračuje hranice fyziologických možností dospívajícího organismu.

11.10.2018

Ahoj, mám kamarády, kteří říkají, že jim penis drží za žaludem, ale mě ne, vždy se po chvíli vrátí, je to normální? A mám ještě jedné dotaz, mám moc citlivý žalud, co mám s tím dělat? Bude mi to vadit při mém dospělém životě? A když masturbuji, tak ještě nemám spermie, je to normální ? Děkuji za odpovědi.

Hhhhh, 13 let

Milý Hhhhh,

Pokud máš na mysli předkožku, ta je anatomicky uzpůsobena k tomu, aby se dříve či později po přetažení přes žalud opět navrátila do původní pozice na žaludu. Pouze u některých mužů či chlapců zůstává přetažená předkožka za okrajem žaludu delší dobu, což může být dáno například její vyšší pružností, větší šířkou prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, případně větší délkou či pružností uzdičky na spodní straně penisu.
Obtíže s přecitlivělostí žaludu se vyskytují spíše v dětství a v pubertě, zatímco v dospělosti jsou již jen vzácné. Citlivost žaludu lze snížit jeho pravidelným oplachováním v čaji. K tomuto účelu se používá silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut, tedy o něco déle, než čaj určený k pití. Poté je však třeba nechat čaj zcela vychladnout, aby nedošlo k opaření.
Žalud lze v čaji buď přímo oplachovat (například jeho ponořením do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké savé látky namočené do čaje. Oplachování stačí provádět jednou denně, přičemž první výsledky by se měly dostavit přibližně do týdne.
Kvůli tomu, že dosud nedosahuješ výronu semene (ejakulace) se nemusíš trápit. Za normální se považuje dosažení první ejakulace v jakémkoliv věku nad 11 a pod 15 let. Nejčastěji se první ejakulace dostavuje ve věku 12 až 14 let. Prozatím u tebe tedy nelze hovořit o nějakém opoždění.
První ejakulát ještě nemusí obsahovat zralé spermie, i když na to nelze spoléhat. Navíc u některých chlapců bylo pomocí speciálního mikroskopického vyšetření zjištěno nepatrné množství spermií v moči dokonce i předtím, než se u nich dostavila první ejakulace. Tvorba spermií tedy nemusí být vždy vázána na první ejakulaci.

11.10.2018

Čo to znamená? Budem liečiť gynekomastiu liekmi? Ďakujem za odpoveď (...)

Alone, 15 let

Milý Alone,

Podle zprávy se jedná o gynekomastii prvního, tedy nejnižšího stupně. Lékař v tomto případě došel k závěru, že medikace (tedy léčba pomocí léků) není nutná, avšak doporučuje provádět samovyšetření a v případě potřeby se dostavit na kontrolu.
Pokud bys tedy zjistil, že se prsní bradavky nadále výrazně zvětšují, případně pokud bys cítil bolest, měli by tě rodiče opět objednat k témuž lékaři. Totéž v případě, že by gynekomastie nezačala ustupovat nejpozději do 2 let od výskytu prvních příznaků.
Pokud by tě zvětšení prsních bradavek trápilo, cítil by ses kvůli němu trapně nebo jsi v souvislosti s ním jakkoliv trpěl (tedy i „jen“ psychicky), požádej o léčbu pomocí antiestrogenů.

11.10.2018

Dobrý den,
Chtěl bych s někým společně masturbovat, ale nevim jak, prosím poraďte

Alien123, 13 let

Milý Aliene123,

Společná masturbace probíhá stejným způsobem jako běžná, individuálně vykonávaná masturbace, přičemž rozdíl spočívá pouze v tom, že dvě nebo více osob ji vykonává na stejném místě a ve stejném čase. Naproti tomu při tzv. vzájemné masturbaci se alespoň jeden z jejích účastníků dotýká pohlavních orgánů druhého.
Pro vykonávání společné masturbace není nutné ovládat žádné speciální dovednosti (vykonává se totiž úplně stejně, jako běžná masturbace, pouze v přítomnosti další osoby). Pokud jde o vzájemnou masturbaci, ta již patří k párovým sexuálním aktivitám, přičemž pro všechny párové sexuální aktivity platí, že základem jejich úspěšného a oboustranně uspokojivého vykonávání je dostatek porozumění mezi partnery.

10.10.2018

Proč to mají „hezcí“, kluci vždy jednodušší u holek? Nohy a ruce jako hůlčičky, plochý, vyzáblý. Čistou pleť na obličeji, „pekáč buchet na břichu“ Mívám často flekatý obličej, vcelku výrazné kruhy pod očima, i když jsem vyspělý, tělo nemám vůbec zpevněný, ale já už nemám ani sílu to změnit. Jsem teď na střední, tolik lidí co je závislých na cigaretách a alkoholu. Já nemám vůbec žádnou zkušenost s cigaretami a alkoholem a jsem na to pyšný, já to k životu nepotřebuji a umím být štastnej sám osobě, a nepotřebuju k tomu nic takového. Oni žijí městský život, něco co mi nic neříká, já žiju na vesnici a umím hodně manuální práce, co jsem odkoukal od dědečka, rodina se rozhádala, rozpadla už před léty všechno kvůli penězům.

..., 16 let

Milý ...,

Není pravdou, že by si většina dívek vybírala partnera podle vzhledu. Dívka dovede na chlapci ocenit spíše jeho vlastnosti, zejména upřímnost, ohleduplnost a čestné jednání. Pravdou však je, že jedinci, jejichž vzhled odpovídá dobově a kulturně podmíněným představám o tom, co je krásné a žádoucí, navazují vztahy poněkud snadněji, protože jim jejich zevnějšek dodává více sebedůvěry.
Avšak dostatečná sebedůvěra se nemusí opírat pouze o vnější vzhled. Jak sám uvádíš, máš řadu kladných vlastností, například nepožíváš alkohol, nekouříš a jsi manuálně zručný. Drobné nedokonalosti vzhledu lze snadno napravit, například používáním pleťového krému na obličej. Pokud jde o postavu, nemusíš být zrovna svalovec, aby ses mohl dívkám líbit.
Je smutné, že v minulosti došlo ke konfliktu v rodině kvůli penězům, avšak to není tvoje vina.

10.10.2018

Dobrý den chtěl jsem se zeptat je normální když je můj penis normálně dlouhý 7 cm a při erekci 13 cm? Nevím jestli je to málo, protože si přijdu už hodně vyspělý protože už ve 12 letech v šesté třídě jsem měřil 183 cm a byl všude chlupatý a v osmé mi začala růst bradka a celkově vousy, už si musím často i holit rozkrok protože mi to hodně zarůstá teď jsem vysoký 186 cm a jsem v deváté třídě a vyroste mi ještě penis když mám pocit že už jsem celkem vyspěl (fyzicky i mentálně) a že mi penis už neporoste, do kolika tak roste penis?

Martin, 15 let

Milý Martine,

Růst penisu probíhá zpravidla do věku 18-ti let. Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální a odpovídají průměrným rozměrům pro chlapce tvého věku. Ani nadprůměrná tělesná výška, ani časnější (dřívější) nástup vývoje tělesného ochlupení nemusí být nutně spojen s nadprůměrnými rozměry penisu.

10.10.2018

A je to tedy normální to s tou bolestí? Jo a ještě když je muž neplodný znamená to že vůbec nemá sperma a nebo ze má sperma ale to sperma je neplodne? Vyvrcholení je jenom se spermiemi nebo i bez? Pořád je ještě nemám. Je to normální? Muže se stát že bych je neměl vůbec?

Amon, 12 let

Milý Amone,

Pokud jsou nepříjemné pocity či bolest způsobeny vyplavováním hormonu prolaktinu do krve, pak ano. Dalším zdrojem nepříjemných pocitů by mohly být svalové křeče v oblasti pánevního dna. V takovém případě by bylo potřeba se před vykonáváním masturbace uvolnit, například pomocí koupání v teplé vodě.
Za neplodného se v současné době považuje muž, u něhož počet zralých a nepoškozených spermií klesne pod 20 milionů na 1 mililitr ejakulátu (u zdravého muže činí počet spermií na 1 mililitr ejakulátu přibližně 100 milionů).
Orgasmus (pohlavní vyvrcholení) může, ale nemusí být provázen ejakulací (výronem semene). Pokud chlapec při orgasmu nedosahuje ejakulace, jedná se o tzv. suchý orgasmus. Někteří chlapci jej dosahují v dětství před pubertou nebo na jejím počátku. U chlapce, jehož tělo dosud neprodukuje sperma (ejakulát) se suchý orgasmus nepovažuje za poruchu.
První ejakulace se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, přičemž za normální se považuje i širší věkové rozmezí 11 až 15 let. Pouze v případě, že se první ejakulace nedostaví ani po dovršení věku 15-ti let, je vhodné svěřit se lékaři a zajistit si vyšetření na endokrinologii.
Prozatím se tedy nemusíš znepokojovat kvůli tomu, že se u tebe výron semene nedostavil. Možná se dostaví za několik týdnů, měsíců nebo let, což nelze předem odhadnout. Pokud by se první ejakulace nedostavila ani po dosažení věku 15-ti let, svěř se svým rodičům a praktickému lékaři, který ti vystaví poukaz na vyšetření ne endokrinologii. Prozatím jsou však tyto úvahy předčasné.

10.10.2018

Dobrý den když měřím 171 cm, myslíte že bych mohl dorůst do 182 cm? A když můj penis má v klidu 7 cm a v erekci 13 není to málo? A mohl by dovyrůst do 15 cm?

Waffle, 14 let

Milý Waffle,

Tvoje tělesná výška je sice mírně nadprůměrná, ale normální. Podle růstového grafu se nacházíš přibližně na 75. percentilu. To znamená, že 75% ostatních chlapců tvého věku je nižších než ty, zatímco 25% je vyšších. Avšak očekávanou cílovou výšku lze stanovit pouze na základě dosažené tělesné výšky obou rodičů.
Pokud jde o rozměry penisu, ty jsou u tebe rovněž naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Jestliže tedy délka tvého penisu činí 7 cm v klidovém stavu a 13 cm při erekci, jedná se o průměrné rozměry. Samozřejmě, že během následujících několika let tělesného vývoje lze ještě očekávat, že dojde ke zvětšení rozměrů penisu.

10.10.2018

Prosím o skrytí (...)

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Časté vykonávání masturbace je v období dospívání naprosto normální a souvisí s narůstající úrovní hladiny pohlavních hormonů.

10.10.2018

Dobrý den , poslední dobou si připadám (rok) že jsem u mých přátel jsem 5. kolo u vozu
Připadá mi že se se mnou chtějí bavit jen ve škole , když je někam pozvu vždy se na něco vymluví a druhý den si povídají jak spolu jezdili na motorce a já se pak cítím odstrčen , protože mě motorky a fotbal nebaví. Poslední dobou ani nevím proč se spolu kamarádíme , když spolu nemáme o čem mluvit (max. o škole a tak). Našel bych si víc přátel ale nevím o čem se bavit a většinou se strašně bojím z neznámého případu.
Dříve jsem mýval hodně přátel ve hrách a volal jsem s nima přes skype a tak jenže jednou se mi stalo že si ze mě někdo ošklivě udělal srandu kvůli mé dřívější vadě řeči ( neuměl jsem říct ř ). Zkoušel jsem rok dozadu zase s někým volat a nevydržel jsem to a vymluvil jsem se na to že mi nejde mikrofon. Teď když jsem hodně nervózní si pletu háčky a písmenka takže místo něčeho řeknu něco jiného.
S kámoškou která bydlí hodně daleko si říkáme že počkáme na střední kde budou mít lidi stejný záměr jenže to bude za dlouhou dobu a ve škole to je občas k nevydržení , protože nám často učitelé a učitelky dávají skupinkové práce takže mnohdy skončím s někým kdo nám nadává do debilů apod., což fakt není příjemné. Myslíte si že se to časem zlepší a přátelé si najdu ?
Snažím se s tím bojovat ale prostě nevím jak se seznamovat apod.

Modrykapesnik, 13let

Milý Modrykapesniku,

Jedním ze způsobů, jak si lze získat nové kamarády, je rozšíření okruhu zájmových činností. Společně vykonávaná činnost usnadňuje navazování vztahů a poskytuje řadu témat k rozhovorům. Může se jednat například o určitý sport, ale i o nějaký jiný druh zájmové činnosti. Pokus se vybrat si takovou činnost, která by tě bavila a je možné se jí věnovat společně s někým dalším.
Naopak překážkou navazování vztahů může být nedostatek sebevědomí. A přitom ani porucha výslovnosti nebo jiný drobný nedostatek ti nemusí bránit v navazování vztahů, pokud se nebojíš druhou osobu oslovit, třeba jen s docela obyčejným dotazem či prosbou. Namísto drobných nedostatků (například poruchy výslovnosti) se raději snaž objevovat své silné stránky a přednosti. Můžeš si například sestavit (pro vlastní potřebu) písemný seznam svých dovedností, kladných vlastností a jiných předností.
I kdybys při skupinové výuce nedosahoval právě nejlepších výsledků, ještě to neznamená, že si musíš nechat líbit nadávky či urážky. Člověku, který tě oslovuje za použití nevhodného výrazu, bys měl dát najevo, že jeho vyjadřování považuješ za nevhodné. Přitom bys však měl působit klidným a vyrovnaným dojmem a pokud možno nijak (slovy, gesty, ani výrazem obličeje) nedávat najevo, že v tobě podobná nadávka vyvolala negativní emoce. Jinak by se osoba, která tě urazila, mohla radovat z toho, že se jí podařilo tě vyprovokovat.

10.10.2018

Dobrý den, nikdo se se mnou ve škole bavit nechce. Navíc bych chtěl mít kamarádky a ne kamarády. Partu holek se kterou bych jsi říkal tajemství někam chodil do kina a tak. Sice budu chodit na kroužek tance ale ten je ve škole a kromě holek tam bude i pár kluků co mám dělat abych si ňáké kamarádky našel?

Roman, 15 let

Milý Romane,

Společné zájmy a záliby (například tanec) poskytují vhodnou příležitost k navazování kamarádských vztahů. Možná, že právě prostřednictvím společně sdílené volnočasové aktivity se sblížíš i se spolužačkami, které si s tebou zatím moc nepovídají. Kvůli tomu, že v tanečním kroužku budou i chlapci, se netrap. Předpokládejme, že tančit budeš spíše s dívkami a pokud je počet chlapců nižší než počet dívek, bude to pro tebe spíše výhoda. Navíc účast v kroužku můžeš využít k bližšímu seznámení a navázání kamarádských vztahů, které pak můžeš rozvíjet i v prostředí mimo samotný kroužek.

10.10.2018

Dobrý den.
1.Nidky se mi nestal mokrý sen
2. Jak často se děje mokrý sen?
3. Co když ho měl někdo ve 12 a pak už ne?

Belly, 15 let

Milý Belly,

1) Zatímco u některých chlapců se samovolný výron semene ve spánku (tedy noční poluce neboli "mokrý sen") dostavuje, u jiných nikoliv. Záleží především na úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi. Kvůli tomu že se u tebe poluce dosud nedostavila, se nemusíš nijak znepokojovat. Je to stejně normální, jako kdyby se dostavila.
2) Opět záleží na úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi. U některých chlapců se samovolný výron semene dostavuje často a pravidelně, u jiných k němu nedochází vůbec.
3) I k tomu může dojít, avšak není třeba to nijak řešit.
Určitý problém spatřuji v tom, že v některých učebnicích sexuální výchovy či biologie se stále uvádí, že k projevům pohlavního zrání u chlapců patří i "první poluce". Přitom jaksi uniká, že většina chlapců nedosahuje první ejakulace (tj. prvního výronu semene) při poluci, nýbrž při masturbačních aktivitách.

09.10.2018

Když jsou kluci homosexuálové, jak to mají holky? Děkuji za odpověď

Nevěda, 12 let

Milý Nevědo,

Homosexuální orientace se může vyskytovat u příslušníků obou pohlaví. U žen se pro homosexuální orientaci používá rovněž výraz lesbismus. Avšak sexuální orientaci lze spolehlivě určit až u osob starších 16-ti let, přičemž u osob ženského pohlaví je určení sexuální orientace obtížnější než u osob mužského pohlaví.

09.10.2018

Dobrý den, Mam dotaz. Má masturbace nějaký vliv na velikost penisu? Přeci jenom když budu trénovat kondičku tak se objem mých plic bude zvětšovat. I srdce se otužuje zátěží. Neměl by se tím pádem zvětšovat i objem topořivých těles?

DAA, 12 let

Milý DAA,

Objem topořivých těles ani jiné části penisu se častějším vykonáváním masturbace nezvětšuje. Rozměry penisu závisí na vrozených předpokladech a dosaženém stupni tělesného vývoje. Nicméně pravidelné vykonávání masturbace přispívá k důkladnějšímu prokrvení a tím i okysličení tkání penisu, což má na jeho funkci příznivý vliv.

09.10.2018

Dobrý deň našiel som si tvrdú bolestivú hrčku na vrchu pravého semenníka trosku na strane ale skôr hore a viem že je pod nadsemenníkom na semenníku ale pod alebo v nadsemenníku ale viem že to nie je nadsemenník . Prosím neviete čo by to mohlo byt však to nie je rakovina prosím pomôžte mi som zúfalý

Fk, 14 let

Milý Fk,

Pokud se hrbolek nachází v horní části varlete v blízkosti nadvarlete, je spíše nepravděpodobné, že by se jednalo o nádorové onemocnění. V úvahu připadá spíše cysta (například tzv. spermatokéla, což je dutina vyplněná spermatickou tekutinou), případně rozšířená žíla.
Vzhledem k bolestivosti zmíněného hrbolku bych doporučoval navštívit praktického lékaře, který vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii. Vyšetření se provádí na přístroji zvaném ultrasonograf.

09.10.2018

Dobrý deň, môže doktorka na prehliadke zistiť že masturbujem?

Samuel, 13 let

Milý Samuele,

Ani při důkladné prohlídce nelze zjistit, zda již chlapec masturbuje či nikoliv, protože vykonáváním masturbace se vzhled pohlavních orgánů nijak nemění. Dotaz na masturbaci není součástí preventivní prohlídky a i kdyby ti jej lékař přece jen položil (což je krajně nepravděpodobné), záleželo by pouze na tobě, zda a jak bys na takovýto dotaz odpověděl.

09.10.2018

Dobrý den, je normální že se mi mnohem více líbí starší holky, než holky v mém věku?

Jasan, 16 let

Milý Jasane,

U některých dospívajících chlapců se vyskytuje tzv. peripubescentní teleiofilie, což je sexuální náklonnost dospívající osoby vůči osobám ve zralejším dospělém věku. Takováto náklonnost sice nemusí být sama o sobě nijak závadná (pokud v souvislosti s ní nedochází k pohlavnímu zneužívání dítěte dospělou osobou), nicméně většina dospívajících chlapců dává přednost spíše dívkám svého věku, případně jen o něco málo starším nebo o něco málo mladším. V dotazu však uvádíš, že se ti líbí starší dívky, nikoli starší ženy. O projev teleiofilie se tedy zřejmě nejedná.

09.10.2018

Jaké jídlo (ovoce, zelenina, maso) bych měl jíst aby mi to zvětšilo penis? Nebo jestli jsou i nějaké cviky tak by mě to zajímalo.
Proč
(...)

Karel, 13 let

Milý Karle,

Rozměry penisu jsou dány vrozenými předpoklady a dosaženým stupněm tělesného vývoje. Penis nelze zvětšit ani konzumací určitých potravin, ani vykonáváním nějakých cviků (různé návody na údajné „prodlužování“ penisu pomocí jeho manuálního „vytahování“ sice existují, avšak takovéto praktiky jsou velmi nebezpečné, protože mohou vést k poškození různých tkání penisu a v konečném důsledku naopak k jeho zmenšení). Avšak vzhledem k tvému věku je pravděpodobné, že ke zvětšení penisu u tebe ještě dojde během několika následujících let tělesného vývoje.
Pokud jde o rozdíl uvedený v tvém druhém dotazu, ten se projevuje především v klidovém stavu. Menší rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je dán nízkou pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Naopak u mužů a chlapců, kteří mají závěsné vazy pružnější, je rozdíl v délce penisu v klidovém stavu a při erekci větší. Tím může vznikat dojem, že jejich penis je menší. Pružnost vazů je dána vrozenými předpoklady a nelze ji měnit. Jestliže některé výzkumy vedou k závěru, že u příslušníků určitých etnických skupin je průměrná délka penisu větší než u jiných, neznamená to zřejmě nic jiného, než že v určitých populacích převažují méně pružné (tužší) závěsné vazy.

09.10.2018

Dobrý den,
Stává se mi ze když se vyčůrám tak vidím v záchodové mise v té vodě takové skoro malinké stíny, jako by něco plulo po hladině, nevíte co to je? Dekuji

12345šest, 12 let

Milý 12345šest,

Viditelné zakalení moči může mít různé příčiny. Může se jednat o projev infekce vývodných cest močových, většího množství bílkovin v moči, případně nadbytku fosfátů v moči (ty se do těla dostávají z některých potravin, zejména z instantních nebo mražených výrobků). Bez vyšetření močového sedimentu však nelze stanovit, co přesně se v moči nachází.
Také nelze vyloučit, že drobné částečky (ať už čehokoliv) se do vody v toaletě nedostávají z tvého těla, nýbrž se po zabarvení vody močí stávají viditelnějšími, což může souviset s lomem světla. V každém případě nelze bez vyšetření moči posoudit, zda je vše v pořádku či nikoliv.

09.10.2018

Dobrý deň. Už od asi 12 som si začal všímať že mám menší penis než ostatní ale nevšímal som si, hovoril som si že dorastie. Ale teraz sa ten rozdiel zvyšuje. Majú spolužiaci majú normálne veľké a ja mám malého a hanbím sa aj keď viem že nemám začo. Čo mám robiť ?

Ja, 14 let

Milý Ty,

Dokonce i mezi chlapci téhož věku existují individuální rozdíly v rozměrech penisu. tyto rozdíly jsou dány odlišnými vrozenými předpoklady (například pružností závěsných vazů, na nichž je penis upevněn v těle). Nedovedu posoudit, zda je tvůj penis opravdu tak malý, jak se domníváš. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Za abnormálně malý penis (tj. mikropenis) lze v tomto věku považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci činí 5,2 cm nebo méně.
Také je možné, že tvoje srovnávání rozměrů vlastního penisu a penisů ostatních je ovlivněno známým vizuálním klamem, který spočívá v tom, že předměty nebo části těla, které pozorujeme ve směru shora dolů, se nám jeví jako menší něž předměty nebo části těla, které pozorujeme zepředu. Proto si mnozí muži či chlapci myslí, že všichni ostatní mají větší penis než oni sami. Svůj penis totiž vidí shora, kdežto penisy ostatních zepředu. Možná, že při jiném úhlu pohledu (například při pohledu do zrcadla) by se ti tvůj penis jevil větší.
Avšak i kdyby rozměry tvého penisu byly nakonec přece jen o něco menší než rozměry penisů ostatních chlapců, ještě to nemusí samo o sobě znamenat nic špatného či závadného. Nikde není psáno, že penis větších rozměrů je nějakým způsobem „lepší“ nebo „hodnotnější“, než penis menších rozměrů. Navíc vzhledem k tvému věku je docela dobře možné, že menší rozměry penisu jsou pouze projevem opožděného nástupu vývoje pohlavních znaků. Pozdější nástup vývoje vnějších pohlavních orgánů nemusí být projevem žádné poruchy, pokud rozdíl ve vývoji pohlavních znaků oproti běžné populaci nepřekračuje 2 roky.

09.10.2018

Dobrý den, líbí se mi jedna holka z B (chodím do 8A),no skoro jsem s ní ani nepromluvil, nesetkáváme se ani moc na chodbě, ale někdy mi přijde že na mě pokukuje. Taky mám kamarádky, co jsou zas kamarádky s tou holkou která se mi líbí. Bylo by vhodné aby pro mě zjistily její názor na mě, jestli se ji líbím,nebo tak? Pak jak ji oslovit

Pepino, 13 let

Milý Pepino,

Jestliže se ti dívka líbí a chceš se s ní sblížit, v žádném případě se neobracej na její kamarádky s podobnými dotazy a neříkej jim, že se ti dívka líbí. Je velmi pravděpodobné, že by dívce vadilo, že takové věci říkáš jejím kamarádkám.
Pokud chceš dívku oslovit, můžeš se na ni obrátit například s nějakým jednoduchým dotazem či s prosbou o malou pomoc. Uvidíš, jak na tvé oslovená bude dívka reagovat, zda se ti bude věnovat, nebo se naopak bude snažit rozhovor co nejdříve ukončit.

09.10.2018

Prosím o skrytí textu, děkuji (...)

Pepa, 13 let

Milý Pepo,

Kromě žaludu si zkus opláchnout i vnitřní list předkožky. Po umytí si vše osuš ručníkem.

09.10.2018

Dobrý. Chcel by som sa spýtať. Na žaludi mam tak ryhy jak sa ich mam zbaviť?

Lk, 15 let

Milý Lk,

Drobné a mělké rýhy na povrchu žaludu jsou normální. Pokud by však byl povrch žaludu tvrdý a výrazně popraskaný, mohlo by se jednat o důsledek jeho vysušování a nadměrné keratinizace, k niž dochází například při neustálém otírání obnaženého žaludu o spodní prádlo či jiné povrchy. Pokud je povrch žaludu vysušený, lze jej zvlhčovat například pomocí hydratačního pleťového krému, tělového mléka, měsíčkové či panthenolové masti.

09.10.2018

Ahoj, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Jsem s jednou svou kamarádku ve velmi dobrém vztahu, bereme se jako brácha a ségra. Ona mi řekla, že by mi dala klidně pusu na tvář a mě by úplně nevadilo, ji dostat. Potřeboval bych poradit, co mám dělat, díky :).

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Jestliže tě dívka chce políbit a ty s tím souhlasíš, nevidím důvod, proč bys jí nemohl dovolit, aby tě políbila. K polibku by však mělo dojít pokud možno v soukromí, tedy až se na vás nebudou dívat ostatní lidé.

08.10.2018

Dobrý den, poslední dobou mi připadá že nejsem normální. Občas mě vzruší jen pohled na obličej pěkné holky nebo vlasy, taky když se dívám na paže nějaké holky. Je to v mém věku normální??

Mirek, 16 let

Milý Mirku,

Na tom, že tě dívky přitahují a pohlavně vzrušují, není nic nenormálního. Samozřejmě, že hlavní zdroj pohlavního vzrušení představují pohlavní orgány, případně další sekundární pohlavní znaky. Avšak i pohled na ty části lidského těla, které jsou běžně obnažené (tedy například obličej nebo ruce), může vyvolat pohlavní vzrušení spojené s podvědomou představou „toho ostatního“.
Problém nastává pouze v případech, kdy jedince nevzrušují ani pohlavní orgány, ani jiné sekundární pohlavní znaky, nýbrž pouze určitá část těla, na níž se sexuální zájem plně přenáší, nebo dokonce neživý předmět, který je nějakým způsobem spojen s dotyčnou osobou (často se jedná například o spodní prádlo či obuv). V takovém případě by se již jednalo o projev fetišismu. Avšak pohlavní vzrušení při pohledu na obličej druhé osoby projevem fetišismu není.

08.10.2018

Když je chlap či žena homosexuál a nechce to přiznat, proto si najde partnera opačného pohlaví a mají děti. Je možné, že to dítě může být taky homosexuál?

Mully, 15 let

Milý Mully,

Homosexuální orientace má sice vrozený základ, avšak nemusí se nutně vyskytnout v každé další generaci. Ostatně totéž platí i pro jiné dědičné znaky (například rodiče s tmavými vlasy mohou mít světlovlasé dítě, jehož vlastní děti však mohou mít opět tmavé vlasy a tak dále). Homosexuálně orientovaný potomek se může narodit také dvěma rodičům heterosexuálně orientovaným, stejně jako homosexuálně orientovaný muž a homosexuálně orientovaná žena mohou společným úsilím zplodit heterosexuálně orientovaného potomka.
Avšak v ideálním případě by měli muži i ženy při volbě partnera vycházet ze svých skutečných sexuálních preferencí. Samozřejmě není vyloučeno, že i homosexuálně orientovaný jedinec může prožít poměrně uspokojivý vztah s osobou opačného pohlaví, avšak pokud svoji sexuální orientaci před partnerem tají, vystavuje se tím nepřiměřeně vysoké psychické zátěži v podobě života v neustálé přetvářce. Ostatně i heterosexuálně orientovaného jedince by partnerské soužití s osobou téhož pohlaví sice mohlo svým způsobem uspokojovat (například někteří heterosexuálně orientovaní jedinci vstupují do takovýchto partnerských vztahů například z důvodu finančního zajištění), avšak zároveň vystavovat zvýšené psychické zátěži.

08.10.2018

Zdravím, před týdnem jsem byl vyndávat osmičku a dostal jsem dost silné antibiotika (...)

Frajírek, 17 let

Milý Frajírku,

O uvedených nežádoucích účincích léku, které se u tebe vyskytly, bys měl co nejdříve informovat lékaře, který ti příslušné léčivo předepsal.

08.10.2018

1) Před pár týdny mi stačilo masturbovat jednou až dvakrát ,ale teď nastalo období ,kdy masturbuji 2x denně během týdne, pořád mám erekci
2) Je možné ,že mohou mít vousy jinou barvu než vlasy ? Třeba blond a tmavé vlasy

Messy, 15 let

Milý Messy,

1) Zvýšená masturbační aktivita je nejspíše projevem narůstající hladiny pohlavních hormonů v krvi. Rovněž častá a delší dobu přetrvávající erekce nejspíše souvisí s nárůstem hladiny pohlavních hormonů. V období dospívání jsou podobné hormonální změny normální, a tudíž není třeba se kvůli jejich projevům znepokojovat.
2) Je to možné. Barva vousů nemusí být u téhož jedince stejná, jako barva vlasů. Poměrně často se vyskytuje například kombinace hnědých vlasů a zrzavých vousů. Uvedený rozdíl je dán genetickou výbavou (jestliže má jedinec příslušný gen od obou rodičů, má vlasy a vousy zrzavé, avšak pokud jej má pouze od jednoho z rodičů, jsou zrzavé pouze vousy, zatímco vlasy jsou tmavší).

08.10.2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak má trvat masturbování do ejakulace? Já masturbuji 10-15 min. Je to málo nebo hodně? Má to vliv na sex?

Nevím, 15 let

Milý Nevím,

Doba potřebná pro dosažení ejakulace může být různě dlouhá a závisí na řadě okolností (mimo jiné na úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi, na větší či menší míře pohlavního vzrušení i na aktuálním psychickém stavu). Při pohlavním styku se za předčasnou ejakulaci považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení soulože. Pro masturbaci však žádný časový limit není stanoven. Průměrná doba soulože činí dle výzkumu sexuálních chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) 14 až 15 minut. Údaje o průměrné době masturbace nejsou k dispozici.

08.10.2018

Dobrý den, myslíte že je vhodné abych masturboval ve 12 letech?

Tadeáš, 12 let

Milý Tadeáši,

Zahájení masturbačních aktivit není nijak věkově omezené. Podle výzkumů sexuálního chování (např. J. Bancroft, 2003) začínají přibližně dvě třetiny chlapců i dívek masturbovat již v dětství před pubertou, další pak během puberty. U dospívajícího chlapce by spíše bylo neobvyklé, kdyby ještě nemasturboval.

08.10.2018

Dobrý den, sestře spadla z ruky sklenička a při uklízení střepů se trochu pořezala. Ta rána je malinká - přibližně na délku 3 mm a šířku něco málo přes 1 mm. Hluboká taky není. Stačí když si to přelepí náplastí nebo se ta rána má něčím namazat? Děkuji za radu.

Mart, 14 let

Milý Marte,

Pokud je poranění pouze mělké a v ráně se nenachází žádné nečistoty nebo zbytky střepů, postačí ránu přelepit náplastí s polštářkem.

08.10.2018

Dobrý den, jak snížit hladinu bilirubinu? Mám ho abnormálně zvýšený.

Anonym, 16 let

Milý Anonyme,

Zvýšená hladina bilirubinu (tj. nad 20 μmol na litr krve) může být způsobena různými onemocněními, například infekční hepatitidou, tzv. Wilsonovou chorobou, různými onemocněními jater, nadměrnou konzumací alkoholu či genetickou poruchou. Způsob léčby (a tedy i snížení hladiny bilirubinu) závisí na konkrétním onemocnění, které nárůst hladiny bilirubinu způsobilo.

08.10.2018

Dobrý den, je možné že když budu jíst tmavé věci (potraviny) , tak že budu mít tmavší vlasy? Ano nebo ne? Děkuji

Davko, 13 let

Milý Davko,

Zbarvení vlasů je dáno množstvím a strukturou barviva (melaninu), nikoli složením stravy. Pokud nejsi spokojený s odstínem svých vlasů, můžeš dosáhnout změny pomocí jejich barvení. To však pro vlasy a pokožku na hlavě představuje určitou zátěž. Na trhu jsou k dispozici rovněž přírodní barvy na vlasy, avšak není jisté, zda se mezi nimi nachází odstín, který bys požadoval.

07.10.2018

Nemohu přetáhnout předkožku přes žalud, co s tím?

Mastič, 14 let

Milý Mastiči,

Je možné, že u tebe dosud přetrvává zúžení předkožky nebo konglutinace (tj. „slepení“ mezi žaludem a předkožkou). Uvolňování předkožky není nijak časově limitováno, u některých chlapců k němu dochází již v dětství před pubertou, u jiných až v průběhu puberty. Předkožku si nestrhávej za žalud násilím, aby sis nezpůsobil poranění. Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím zvlhčováním pomocí vhodné mastí nebo krému, podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“.

07.10.2018

Dobrý den, má se, po použití ústní vody, vypláchnout ještě dutina ústní vodou? Předem děkuji za odpověď.

Tomas, 12 let

Milý Tomasi,

Po použití ústní vody se ústa nevyplachují. Důležité je, abys ústní vodu nepolykal. Podle některých stomatologů však příliš časté používání ústní vody způsobuje sucho v ústech. Vhodnost používání ústní vody bys měl konzultovat se svým zubním lékařem. Možná by bylo lepší, kdybys prozatím užíval speciální ústní vodu pro děti (označuje se například „junior“).

07.10.2018

Má nějaký účinek kouření čaje?

X_X, 14 let

Milý X_X,

Pití černého i zeleného čaje je zdraví prospěšné a podle různých výzkumů mimo jiné snižuje riziko výskytu nádorových onemocnění či onemocnění oběhové soustavy. To však platí pouze pro konzumaci čaje ve formě nápoje. Naproti tomu spalováním čajových lístků či prášku z nich získaného vznikají zcela nové sloučeniny (tzv. zplodiny hoření, což jsou plynné látky vznikající při spalování), které jsou naopak zdraví škodlivé. Navíc vdechováním kouře z doutnajícího čaje se do těla dostávají i látky, které nejsou rozpustné ve vodě, a tudíž se při pití čaje do těla běžně nedostávají. Výsledkem kouření sušeného čaje může být například nevolnost, zvracení a problémy s dýcháním. Pokud možno tedy doporučuji používat čaj pouze k přípravě nápoje, nikoli ke kouření.

07.10.2018

Dobrý den kamarád používá korektor na obličej. Je to dobré a vhodné?

Marek, 13,75 let

Milý Marku,

Korektor je kosmetický přípravek, s jehož pomocí lze zakrýt nerovnoměrnosti ve zbarvení pleti (například různé skvrny, pupínky, výrazné kruhy pod očima a podobně). Jeho používání však není zcela bezproblémové. Například při nevhodně zvoleném odstínu může různé nerovnoměrnosti naopak zvýrazňovat. Kromě toho příliš silná vrstva barviva vede k ucpání kožních pórů, což může při dlouhodobém používání vést ke vzniku zdravotních obtíží.
Jsi-li chlapec, používání korektoru bych příliš nedoporučoval. Ostatní by si mohli všimnout, že jej používáš, v důsledku čehož by ses mohl stát terčem různých sexisticky zabarvených narážek. Od mužů či chlapců (pokud nejsou herci) se totiž neočekává, že budou svůj vzhled „vylepšovat“ pomocí make-upu a podobných přípravků.

07.10.2018

Dobrý den, je normální že mé sperma nestříká do vzduchu?

123, 13 let

Milý 123,

Výron semene může být různě prudký, což je dáno činností svalstva v oblasti malé pánve, které se na vypuzování ejakulátu z těla podílí. Čím silněji se příslušné svaly stahují, tím je ejakulace prudší. Rozhodně tě nemusí znepokojovat, že ejakulát z těla „jen“ vyteče. Je to naprosto normální.

07.10.2018

Dobrý den
Mám problém, asi mám něco s pravou bradavkou mám uprostřed něco hnědého jakoby to byl otvor. Když jsi ji zmáčknu začne trochu bolet. A ještě jedna věc zdá se mi že mám trochu větší bradavky než ostatní a navíc se mi nějak zvětšil hrudník. Trochu se bojím že mi rostou ženské prsa

Jahůdka, 12 let

Milý Jahůdko,

Ke zvětšení prsních bradavek dochází u dospívajících chlapců vlivem hormonální nerovnováhy (pronikáním estrogenů, tj. ženských pohlavních hormonů, které se do chlapeckého těla dostávají z vnějšího prostředí). Jedná se o poruchu zvanou gynekomastie. V některých případech dochází k obnovení hormonální rovnováhy přirozeným vývojem a gynekomastie po několika měsících odezní.
Pokud však projevy gynekomastie přetrvávají delší dobu, je vhodné obrátit se na praktického lékaře a nechat si vystavit poukaz na endokrinologické vyšetření. Pokud totiž zvětšení bradavek trvá déle než dva roky, dochází k tzv. fibrózní restrukturaci (tj. vazivové přestavbě) tkáně, v jejímž důsledku by zvětšení bylo již trvalé. Léčbu je vhodné zahájit také v případech, kdy zvětšení prsních bradavek dospívajícího chlapce traumatizuje a vyvolává u něj psychické potíže (v takovém případě nemusí být podstatné, jak dlouho se již gynekomastie projevuje).
K léčbě gynekomastie se užívají tzv. antiestrogeny, což jsou látky tlumící účinek ženských pohlavních hormonů. Nejčastěji se užívá tamoxifen. Léčba antiestrogeny je v naprosté většině případů úspěšná. Pokud se přetrvávající gynekomastie neléčí do konce puberty, dochází zpravidla k vazivové přestavbě tkáně, v jejímž důsledku je zvětšení bradavek již trvalé. V takovýchto případech lze problém řešit již jen plastickou operací.

07.10.2018

Dobrý den, už od dvanácti let stříkám. Mám problém s tím že sperma které vystříkne vysoko se špatně chytá a jeho hodně tudíž na to kapesník nestačí a zbytek vyteče na chlupy u penisu a slepí je.

Aka, 13 let

Milý Aka,

Vzhledem k tomu, že sperma je tvořeno vodou a bílkovinami, může po zaschnutí nepříjemně „lepit“, zejména pokud pronikne do ochlupení. Doporučuji tedy, aby sis po ejakulaci došel do koupelny (pokud masturbaci nevykonáváš přímo v koupelně) a zasažené části těla si umyl vodou s mýdlem, důkladně opláchl a poté osušil ručníkem.

07.10.2018

Dobrý den, chci se zeptat -
1) Před asi 1 rokem mi narostly chlupy okolo penisu, je možnost si je nějak odstranit?
2) Každý den masturbuji a mám chuť ho strkat do plyšáku. Jenže to nechci. Je nějaký jiný způsob?

Roman, 12 let

Milý Romane,

1) Pokud ti chlupy okolo penisu vadí, překážejí nebo se ti zkrátka nelíbí, můžeš si je holit. Pokud nemáš k dispozici elektrický strojek a rozhodneš se používat ruční holicí strojek s žiletkovými hlavicemi, budeš potřebovat ještě pěnu nebo gel na holení.
Oholenou pokožku je třeba ošetřovat pomocí pleťového krému nebo tělového mléka, jinak hrozí, že bude docházet k zarůstání dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy pokožky. To je provázeno drobnými zánětlivými reakcemi v podobě červených pupínků. Pleťový krém si na oholená místa nanes přibližně hodinu po oholení a poté jednou denně po dobu 2 až 3 dnů po oholení.
2) Pravidelné vykonávání masturbace je u dospívajícího jedince naprosto v pořádku. Avšak pro masturbaci bys měl používat výhradně ruku. Ostatně již samotný výraz masturbace je odvozen z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit). Masturbace je tedy dráždění pohlavních orgánů rukou, což je zároveň nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob, jak tuto činnost vykonávat.
Naproti tomu zavádění penisu do různých umělých pomůcek nebo do jiných cizích předmětů (včetně plyšových hraček) je spojeno s rizikem poranění, například oděrek. V důsledku zvýšeného tření by mohlo dojít i k závažnějším poraněním, například ke vzniku různých trhlinek a podobně. Jestliže ti současný způsob vykonávání masturbace  z nějakého důvodu nevyhovuje, můžeš sice vyzkoušet různé obměny, avšak vždy pokud možno pouze za pomoci ruky, nikoliv s použitím cizích předmětů.

07.10.2018

Dobrý deň,
Môžem sa opýtať o koľko percent sa zväčší penis v erekcii? Vopred ďakujem za odpoveď

Slovakos, 14 let

Milý Slovakosi,

Rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci může být různý. Záleží totiž na pružnosti závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Čím jsou tyto závěsné vazy pružnější, tím větší je rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci. A naopak, u mužů a chlapců, kteří mají závěsné vazy méně pružné (tuhé), je uvedený rozdíl menší.
Pokud má muž nebo chlapec závěsné vazy extrémně tuhé, dochází při erekci pouze ke zpevnění a napřímení penisu, nikoli k jeho prodloužení. Avšak pokud má tyto vazy extrémně pružné, může délka penisu při erekci činit i několikanásobek jeho délky v klidovém stavu. To jsou však spíše jen krajní případy. U většiny mužů se středně pružnými závěsnými vazy se zvětšení délky penisu při erekci pohybuje v rozmezí 50 až 150% (tj. penis se při erekci prodlouží na jedenapůl- až dvouapůlnásobek délky oproti klidovému stavu).

07.10.2018

Dobrý den, je mi 13,5 a mám chlupatý penis a stříkám, délka 14 cm je to normální? Kámošovi je 14 a prý mu ještě nestříkal. Díky.

Aasas, 13 let

Milý Aasase,

První ejakulace (výron semene) se nejčastěji dostavuje ve věku 12 až 14 let. U některých chlapců dochází k první ejakulaci dříve, u jiných později. Za normální se považuje i širší věkové rozmezí 11 až 15 let. To, že již dosahuješ ejakulace, je tedy stejně normální jako to, že tvůj o půl roku starší kamarád zatím ještě ejakulaci neměl.
Uvedená délka penisu je naprosto normální a plně odpovídá průměrné délce penisu při erekci, která u chlapců ve věku 13-ti let činí 11 až 14 cm a ve věku 14-ti let 13 až 15 cm.

07.10.2018

Kdy přibližně by kluk mněl chodit s holkou?

Petr, 15 let

Milý Petře,

Ideální věk pro navazování prvních partnerských vztahů nelze stanovit, protože záleží na dosaženém stupni psychického a sociálního vývoje, který u jednotlivých dospívajících probíhá individuálním tempem. Předpokladem navázání kvalitního partnerského vztahu tedy není určitý pevně stanovený věk, nýbrž dosažení takového stupně vývoje osobnosti, na němž je jedinec schopen například vcítit se do druhého člověka, respektovat jeho potřeby či vhodným způsobem vyjadřovat své pocity a podobně.
Podle výzkumů sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) se průměrný věk „první schůzky, zamilovanosti a polibku“ pohybuje okolo 15-ti let. Jedná se však pouze o průměr, a tudíž je docela dobře možné, že někteří dospívající navazují důvěrné kontakty s vrstevníky i mnohem dříve, naproti tomu jiní až mnohem později.

06.10.2018

Dobrý den,
Už asi půl roku mi hrozně bolí ramena. Většinou po ránu. Třeba vůbec nemůžu udělat klik. Nemůžu ani zvednout ruce nad hlavu. Co mám dělat? Děkuji za odpověď

(...) Štěrbina, 15 let

Milý (...) Štěrbino,

Příčiny bolesti ramen mohou být různé. Stručně je lze shrnout do následujících skupin:

  • Přetěžování, tedy vystavování ramen nadměrné zátěži – dochází k němu zejména u dospívajících a mladých lidí, kteří vykonávají posilovací cviky s nářadím. Bolesti ramen často souvisí s poškozením tzv. rotátorové manžety, kterou tvoří kloubní pouzdro ramenního kloubu společně s úpony šlach a svalů, které se podílejí na zvedání horní končetiny. V důsledku přetěžování (například při zvedání nepřiměřeně těžkých břemen nebo při opakovaném vykonávání prudkých švihových pohybů) dochází k tvorbě tzv. mikrotraumat (drobných poranění) měkkých tkání rotátorové manžety. V krajním případě může dojít k částečné nebo úplné ruptuře (protržení) šlach rotátorové manžety.
  • Vadné držení těla – v tomto případě se příčina bolesti nachází mimo samotné rameno. V podstatě se jedná o variantu přetěžování ramen, protože svaly v oblasti pletence horní končetiny se při vadném držení těla nadměrně napínají, aby svojí silou „vykompenzovaly“ nerovnoměrné rozložení zátěže, jemuž je vystavována páteř.
  • Zánětlivé nebo revmatické onemocnění – s výjimkou tzv. juvenilní revmatoidní artritidy, která je však poměrně vzácná, se tyto obtíže vyskytují spíše u osob vyššího věku. Kromě bolesti se projevuje otokem, zarudnutím a zvýšenou teplotou.

Jestliže se věnuješ nějakému sportu nebo posiluješ, připadá v úvahu nejspíš první z uvedených příčiny. Pokud se takovýmto činnostem nevěnuješ, je velmi pravděpodobná i druhá možnost. Pravděpodobnost třetí možnosti je sice vzhledem k tvému věku nižší, nicméně bez lékařského vyšetření ji nelze zcela vyloučit. Pro začátek by ses tedy měl obrátit na praktického lékaře pro děti a dorost, který ti v případě potřeby vystaví poukaz na vyšetření na ortopedii.
Vzhledem k častému výskytu ortopedických potíží v naší populaci se na ambulantní vyšetření čeká zpravidla několik týdnů až měsíců. Dokud na tebe nedojde řada, doporučoval bych omezit zátěž ramenních kloubů (nezvedat a nenosit těžká břemena). Úlevu od bolesti mohou přinést rovněž teplé obklady.

06.10.2018

Je normální, když udělám dva orgasmy chvilku po sobě?

Vojtěch, 12 let

Milý Vojtěchu,

K dosahování mnohočetného orgasmu (tedy dvou nebo více pohlavních vyvrcholení v malém časovém odstupu) sice nedochází příliš často, avšak nejedná se o nic abnormálního. Opakované vyvrcholení s krátkým časovým dostupem je sice většinou blokováno působením hormonu prolaktinu, který se po dosažení orgasmu ve větším množství uvolňuje do krve, avšak u dospívajícího jedince s prudce narůstající hladinou pohlavních hormonů se někdy stává, že prolaktin působí jen velmi krátkou dobu (například jen několik vteřin nebo několik desítek vteřin), a tudíž opakované vyvrcholení není zcela vyloučeno.

06.10.2018

Jak zhubnout tuk okolo penisu?

Ferda, 16 let

Milý Ferdo,

K odbourávání nadbytečného tělesného tuku sice může docházet nerovnoměrně, avšak je v podstatě nemožné „nastavit“ proces hubnutí tak, aby byla „přednostně“ odbourávána tuková tkáň jen na určité, předem vybrané části těla. Pokud tedy chceš omezit nadměrně silnou tukovou vrstvu v oblasti podbřišku nebo spodní části břicha, dodržuj stejné zásady, jako při celkovém hubnutí. Rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

06.10.2018

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, že keď si stlačím pravú bradavku, niečo ma tam zabolí, zatiaľ čo v ľavej nie. Čo je to? Prečo?

Matouš, 13 let

Milý Matouši,

Bolestivost prsní bradavky by mohla být projevem začínající gynekomastie, což je chorobné zvětšení prsních bradavek u chlapců. Více informací najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Ahoj12345 ze dne 04.10.2018. Prozatím sleduj, zda nedojde k výraznějšímu zvětšování bradavky.

06.10.2018

Dobrý den, mám problém. Je mi 15 a mám holku, normálně spolu chodíme ven, dáváme si pusy atd., ale (...) Děkuju za odpověď!

Daniel, 15 let

Milý Danieli,

Tvoje obavy jsou přinejmenším předčasné. Dospívajícího člověka může pohlavně vzrušovat všechno možné, aniž by se muselo jednat o projev té či oné sexuální orientace. Navíc u jedince mladšího 16-ti let nelze sexuální orientaci spolehlivě určit, a to ani na základě sexuologického vyšetření. Zájem o tělo a tělesné projevy vrstevníků téhož pohlaví je u dospívajících jedinců stejně normální, jako zájem o tělo a tělesné projevy vrstevníků opačného pohlaví.
Také obavy ze „selhání“ při prvním pohlavním styku jsou v naprosté většině případů zbytečné. Jestliže si najdeš partnerku, s níž si navzájem budete rozumět, mít se rádi a respektovat se, jistě se vám podaří uskutečnit první pohlavní styk bez závažnějších obtíží. Předtím, než k pohlavnímu styku přikročíte, byste si však měli společně promyslet, zda už jste připraveni na převzetí rodičovské odpovědnosti (riziko neplánovaného početí nelze nikdy zcela vyloučit, ani při použití různých antikoncepčních prostředků).

06.10.2018

Dobrý den, (...) prosím zobrazit jen odpověď.

Petr, 13 let

Milý Petře,

Úplně normální to není. Pokud se u tebe dostavují takovéto pocity, měl by ses raději pochválit za to, že jsi udělal něco pro své zdraví.

05.10.2018

Dobrý den,
1) Jak mám říct holce že se mi líbí?
2)  A jak si mám oholit
(...) ?

Medvídek, 16 let

Milý Medvídku,

Své sympatie můžeš dívce vyjádřit různými způsoby. V době, kdy se s dívkou teprve seznamuješ, by ses však neměl příliš zaměřovat na hodnocení jejího vzhledu, jinak by si mohla myslet, že ti jde pouze o její tělo. Raději s ní povídej o něčem, co vás oba zajímá, snaž se být vlídný a pozorný. Pokud chceš zjistit, jak bude dívka reagovat na kladné hodnocení z tvé strany, můžeš pochválit nějakou součást jejího oblečení, úpravu vlasů a podobně. O tom, jak je krásná a jak se ti líbí, můžeš dívce povídat až po bližším seznámení.
Holení chloupků v okolí řitního otvoru příliš nedoporučuji, protože se jedná o velmi obtížně přístupné místo, při jehož holení by sis mohl způsobit velmi nepříjemné poranění, které by navíc vzhledem ke svému umístění bylo spojeno se zvýšeným rizikem infekce. Kromě toho by ti ostré konečky dorůstajících chloupků mohly způsobovat podráždění pokožky v místech, kde k sobě přiléhají dvě části povrchu těla (konkrétně mezi hýžděmi).

05.10.2018

Můj penis měří 16 cm, je vše v pořádku ?

ABCD(...), 15 let

Milý ABCD(...),

Pokud máš mysli délku penisu při erekci, ta je sice vzhledem k tvému věku mírně nadprůměrná, avšak stále ještě normální (průměrná délka penisu při erekci činí u chlapců ve věku 15-ti let 13 až 15 cm). Rozdíl jednoho centimetru oproti průměru je prakticky zanedbatelný.

05.10.2018

Dobrý den,
Rád bych se zeptal na pár otázek:
1. Ejakuloval jsem cca 2x týdně, ale poslední dobou se mi vůbec nedostávaly takové ty slastné pocity jako dřív. Nevíte, čím to je způsobeno? Už dva týdny jsem nevyvrcholil, ale jen masturbuji. Nemůže to nějak pomoct?
2. Jsem gay a strašně rád bych si někoho našel na vážnější vztah, ale přece jen gayů není úplně nejvíc a také jdou těžko poznat. Jaký je podle vás nejlepší způsob seznamování?

Kakabus, 16 let

Milý Kakabuse,

1) Poruchy orgasmu a ejakulace jsou v tvém věku poměrně vzácné. Jestliže ti v minulosti dosahování ejakulace nečinilo obtíže, můžeme vyloučit vliv vrozené vady. Původ tvých obtíží bude nejspíše psychický. Příčinou může být například stres a zvýšené psychické napětí. Pokud by nedošlo ke zlepšení ani po úpravě životosprávy (zajištění dostatečně dlouhého a kvalitního spánku, vyhýbání se náročným situacím), doporučoval bych obrátit se na sexuologa.
2) Pravdou je, že pro homosexuálně orientovaného jedince může být výběr vhodného partnera spojen s různými obtížemi. Avšak není nezbytně nutné, aby tvůj partner byl rovněž homosexuálně orientovaný. Podle vědeckých výzkumů sexuálního chování dospívajících (např. Tulloch a Kaufman, 2003) je počet adolescentů či mladých mužů ve věku 15 až 19 let, kteří někdy měli sexuální kontakt s osobou téhož pohlaví, podstatně vyšší, než podíl homosexuálně orientovaných jedinců v populaci. Rozhodně bys však neměl navazovat sexuální kontakt s někým, koho dostatečně neznáš. Proto nedoporučuji využívat například různé internetové seznamky, na nichž mohou různí lidé vystupovat pod falešnou identitou za účelem navazování nežádoucích kontaktů s nezletilými osobami.

05.10.2018

Dobrý den, potřebuju poradit. Rodiče mají za pár týdnů narozeniny. Vzhledem k tomu, že oba je mají v zimě, řekl jsem si, že bych jim koupil dárky na nějaké internetové stránce a rovnou bych k tomu přikoupil i vánoční dárky, ať mám vše vyřešené najednou. Háček je v tom, že moc peněž nemám, takže bych se chtěl zeptat, jestli neznáte nějaký obchod na internetu, kde by byla doprava zdarma při nákupu třeba kolem 400 - 500 Kč? (Ve většině obchodů se neplatí poštovné až od nákupu třeba nad 1000 Kč. V kamenných obchodech jsem nic nesehnal, na internetu je větší výběr.)
Děkuju.

Dom, 18 let

Milý Dome,

Konkrétní internetový obchod doporučit nemohu a nejsem si jistý, zda vůbec nějaký e-shop nabízí dopravu zdarma již při nákupu v ceně několika set korun. Avšak některé e-shopy nabízejí i osobní vyzvednutí zboží, které je buď zcela zdarma, nebo se za něj platí pouze velmi nízký poplatek. Pokud tedy chceš ušetřit, můžeš zvolit osobní odběr zboží.

04.10.2018

Dobrý den,
ještě k předešlému dotazu četl sem si něco o té gynekomastii a mám pocit, že to zcela sedí. Bohužel teď nevím co mám dělat. Mám se objednat k nějakému lékaři? Pokud to bude opravdu ono, jak by se to léčilo? Děkuji

Ahoj12345, 12 let

Milý Ahoj12345,

Gynekomastie spočívá v chorobném zvětšení prsních bradavek u mužů nebo chlapců. Často postihuje dospívající chlapce, kteří procházejí obdobím, kdy v jejich těle dochází k hormonálním změnám. Pokud projevy gynekomastie trvají déle než rok a půl, je vhodné zahájit léčbu. Pokud by totiž zvětšení bradavek trvalo déle než dva roky, mohlo by dojít k vazivové přestavbě tkáně, v jejímž důsledku by zvětšení bradavek již bylo trvalé.
Protože gynekomastie je způsobena pronikáním ženských pohlavních hormonů (estrogenů) do mužského či chlapeckého těla, její léčba spočívá v podávání tzv. antiestrogenů, což jsou látky, které tlumí účinky ženských pohlavních hormonů. K nejčastěji užívaným lékům patří tamoxifen. Antiestrogeny se však vydávají pouze na lékařský předpis, a proto je nejprve třeba navštívit lékaře.
Požádej tedy alespoň jednoho z rodičů, aby s tebou navštívil praktického lékaře pro děti a dorost, který pro tebe vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii. Na endokrinologickém pracovišti lékař-specialista posoudí tvůj pohlavní vývoj, provede odběr krve za účelem stanovení hladiny pohlavních hormonů a v případě, že by se jednalo o pravou gynekomastii, předepíše vhodné léky.

04.10.2018

V skole na WC som počul ako sa dvaja deviataci rozprávajú o tom že im stojí. Čo to je a ako to asi vyzerá?

Daniel, 12 let

Milý Danieli,

Tvoji starší spolužáci pravděpodobně hovořili o erekci, která se v období dospívání dostavuje poměrně často a je naprosto normální. Podrobné informace o erekci najdeš na stránce „Co se mi to s ním děje“.

04.10.2018

Dobrý den,
Je špatně že mám mé bradavky až moc malé? Ve škole při tělocviku si všímáme že ostatní mají bradavky výrazně větší než já.

Bradavka, 15 let

Milý Bradavko,

Kdybys byl dívka, byly by určité obavy na místě. Avšak u chlapce nejsou menší rozměry prsních bradavek nijak závadné, naopak spíše vypovídají o tom, že tvoje tělo není vystaveno nežádoucímu působení ženských pohlavních hormonů. Jestliže tvoji spolužáci mají prsní bradavky výrazně větší, může to znamenat, že se u nich projevuje pubertální gynekomastie (tj. chorobné zvětšení prsních bradavek u dospívajících chlapců), zatímco u tebe nikoli.

04.10.2018

Když masturbuji mám dobré pocity a potom když se to blíží k nejlepším pocitům, je tam takový zlom protože mě hned po pokračování to bolí. Je to normální?

Amon, 12 let

Milý Amone,

Nepříjemné pocity jsou pravděpodobně způsobeny tím, že po dosažení orgasmu (vyvrcholení) se do krve začíná uvolňovat větší množství hormonu zvaného prolaktin, který vede k poklesu zájmu o sexuální aktivity, u mužů či chlapců též k ochabnutí erekce. Další pokračování v masturbaci (nebo jiných sexuálních aktivitách) může být nepříjemné, dokud účinek prolaktinu neodezní. To může trvat několik minut, někdy až několik desítek minut.

04.10.2018

Dobrý večer, prosím skryť text (...)

?, 13 let

Milý ?,

Jestliže potřebuješ rodiče požádat, aby s tebou navštívili lékaře, stručně jim popiš svoje obtíže a uveď, kde přesně máš bolesti. Pokud se stydíš o těchto věcech hovořit, stačí když řekneš, co tě bolí, a že si přeješ navštívit lékaře.

04.10.2018

Co mi budou dělat a budou se mě ptát na 15-ti leté prohlídce?

Lukáš, 14 let

Milý Lukáši,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. je součástí preventivní prohlídky ve věku 15-ti let rozhovor lékaře s rodičem dítěte zaměřený na aktualizaci údajů o zdravotním stavu dítěte, dále kontrola a doplnění chybějícího očkování, zjištění tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní fyzikální vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči diagnostickým papírkem, změření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte.

04.10.2018

Ještě jeden dotaz mám citlivý a vrásčitý žalud je to v pořádku?

Lukáš, 14 let

Milý Lukáši,

Drobné a mělké rýhy na povrchu žaludu jsou normální. Také na jiných částech těla se nacházejí různé rýhy. Pokud by však byl povrch žaludu tvrdý a výrazně popraskaný, mohlo by se jednat o důsledek jeho vysušování a nadměrné keratinizace (například při neustálém otírání obnaženého žaludu o spodní prádlo a podobně).
V dětství a dospívání se poměrně často vyskytuje přecitlivělost žaludu, která se projevuje nepříjemnými pocity při dotýkání či otírání o různé povrchy. Nadměrnou citlivost žaludu lze snížit pomocí jeho pravidelného oplachování v čaji. K tomuto účelu se používá silnější odvar z černého nebo zeleného čaje, který se nechává louhovat přibližně 5 až 8 minut, tedy o něco déle, než čaj určený k pití. Poté je třeba nechat čaj zcela vychladnout, aby nedošlo k opaření.
Žalud lze v čaji buď přímo oplachovat (například jeho ponořením do kelímku s čajem), nebo k němu lze přikládat čajové obklady připravené z měkké savé látky namočené do čaje.

04.10.2018

Dobrý den, vadí mi, že se moc nebavím s lidmi ve třídě. Kluci si třeba píší, objímají se a prostě hodně baví s holkami, zatímco já skoro vůbec. Asi jsem nikdy nebyl takový ten, co by se úplně s každým bavil, možná jsem spíš introvert, ale tohle mi zhoršuje náladu a štve mě to. A taky by mě zajímalo, jak se smířit s urážkami a tak. Když mi třeba někdo bezdůvodně nadává. Vím, že bych si toho prostě asi neměl všímat atd., ale mně to prostě dokáže zkazit náladu a možná zhoršit nějaké sebevědomí.

Petr, 14 let

Milý Petře,

Možná, že patříš k lidem, kteří při navazování vztahů s ostatními postupují velmi opatrně. To může být dáno nejen povahou, ale například i předchozími negativními zkušenostmi s různými lidmi.
V dotazu uvádíš, že jsi spíše introvert, avšak na druhou stranu ti vadí, že se s ostatními nebavíš. Především by sis tedy měl ujasnit, o co ve vztahu k druhým lidem usiluješ, například zda je pro tebe důležité se všemi se kamarádit, nebo zda dáváš přednost pevnějšímu a trvalejšímu přátelství s jednou nebo několika málo osobami. Pokud nemáš možnost uspokojit svoji potřebu navazování přátelských vztahů přímo ve třídě, můžeš si hledat přátele jinde, například v nějakém zájmovém kroužku, ve sportovním oddílu a podobně.
Pokud jde o nadávky, jejich ignorování je jistě rozumné. Avšak může se stát, že když na urážky a nadávky nebudeš reagovat vůbec, budou se časem stupňovat, protože osoba, která ti nadává, si bude chtít vyzkoušet, jak daleko ještě může v nadávání a urážení zajít. Proto je důležité dát druhému člověku najevo, že urážlivé jednání je pro tebe nepřijatelné. V žádném případě by ses však neměl nechat vyprovokovat k projevům hněvu. S ostatními lidmi mluv pokud možno klidně a bez citového zabarvení, aby neměli radost z toho, že se jim podařilo u tebe vzbudit silné negativní emoce.
Pokud by ses stal obětí agresivního jednání ze strany ostatních, doporučuji obrátit se na dospělou osobu, které důvěřuješ (například na metodika prevence sociálně patologických jevů, který působí na každé základní i střední škole).

04.10.2018

Ahoj, rád bych se zeptal jak je to s předkožkou při erekci, protože když mi stojí tak je trošku shrnutá. To se s věkem shrnuje víc a víc nebo jak to tedy je ?

Lukáš, 14 let

Milý Lukáši,

Zatímco u některých mužů a chlapců se předkožka při erekci samovolně přetahuje přes žalud, u jiných zůstává zcela nebo částečně natažená na žaludu, tedy pokud si ji muž nebo chlapec sám nestáhne. Samovolné přetažení předkožky při erekci souvisí nejen s její délkou, ale také se šířkou prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, dále s pružností kožního pokryvu penisu, s délkou a pružností uzdičky na spodní straně penisu a podobně.

04.10.2018

Dobrý den,
Může se mě doktor zeptat na 15-ti leté prohlídce zda masturbuji?

H, 14 let

Milý H,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. (vyhláška o preventivních prohlídkách) není dotaz na masturbaci součástí preventivní prohlídky ani ve věku 15-ti let, ani dříve nebo později. U dospívajících dívek je sice součástí prohlídky dotaz na menstruační cyklus, avšak u chlapců nic takového neexistuje a věk první ejakulace se u chlapců nesleduje tak pozorně, jako věk první menstruace u dívek.
Pokud by se tě lékař přesto na preventivní prohlídce zeptal, zda masturbuješ, můžeš mu klidně sdělit, že na tento dotaz nechceš odpovídat.

04.10.2018

Dobrý den,
nechci ze sebe dělat nějakého hypochondra, ale mám 2 problémy se kterými si nevím rady.
1) Když si přejedu rukou nebo zavádím něčím přes levou bradavku, tak mě v ní zabolí - čím rychleji zavadím tím větší bolest (trvá to cca měsíc)
2) Nikdy sem to tak neměl, ale když si myji ruce, tak si na ně nanesu tekuté mýdlo a zhruba 3 sekundy po nanesení mě začne pálit na hřbetu rukou. Odezní to potom co si ruce poradně poplachům vodou. Možná to je tím, ze máme doma novou značku tekutého mýdla, ale stalo se mi to i ve škole na záchodě a tam mají jiný typ tekutého mýdla. Nikdy předtím sem s tím problém neměl a ani nevím o žádné svoji alergii (tedy mám alergie na jeden lék ale to asi není důležité). Prosím pomozte. Děkuji

Ahoj12345, 12 let

Milý Ahoj12345,

1) Zvýšená citlivost až bolestivost prsní bradavky může souviset s hormonálními změnami, k nimž v tvém těle dochází. Mohlo by se však jednat rovněž o projev začínající gynekomastie, což je chorobné zvětšení prsních bradavek u chlapců. Doporučuji tedy sledovat, zda nedojde k výraznému zvětšení jedné či obou prsních bradavek.
2) Přecitlivělost pokožky vůči některému z kosmetických přípravků se může projevovat již od narození, ale také se může objevit až v průběhu života. Navíc je možné, že k podráždění pokožky dochází v důsledku nastupujícího kožního onemocnění nebo proto, že máš ruce z nějakých důvodů vysušené. Hřbety rukou si můžeš ošetřovat pomocí pleťového krému, čímž přispěješ ke zvlhčení vysušené pokožky. Pokud by však pleťový krém také způsobil podráždění, raději se svěř se svými obtížemi alespoň jednomu z rodičů a popros jej, aby s tebou navštívil kožního lékaře (dermatologa).

04.10.2018

Dobrý den,
Když my máme penis, tak jak se vlastně říká tomu co mají dívky? Dekuji

Honzík, 13 let

Milý Honzíku,

Penis patří (společně se šourkem) k mužským vnějším pohlavním orgánům. Pokud jde o ženské vnější pohlavní orgány, jejich souhrnný název je vulva.
Z hlediska funkce při pohlavním styku se často uvádí dvojice penis a pochva (vagína). Avšak pochva již patří k vnitřním pohlavním orgánům ženy, neboť se nachází uvnitř těla.
Stejně jako je penis tvořen několika základními částmi, které mají svá vlastní označení (například topořivá tělesa, žalud, předkožka, uzdička), také vulva se skládá z několika částí. Patří k nim například velké stydké pysky, malé stydké pysky a klitoris (neboli poštěváček). Podrobnější informace o ženských pohlavních orgánech a jejich označení najdeš na stránce „Jak to mají dívky“.

03.10.2018

Prosím o skrytí textu (...)

Sekretář, 16 let

Milý Sekretáři,

Podle mého názoru jsi udělal velmi dobře, že ses s dotyčnou dívkou rozešel. Chování, které v dotazu popisuješ, je naprosto nepřijatelné. Nemůžeš se spoléhat na to, že dívka začne plnit své opakované sliby, které už tolikrát porušila. Každý člověk je odpovědný za svoje vlastní jednání, a tudíž by sis neměl vyčítat, že dívka dělá to, co dělá.
Určitý problém spočívá v tom, že s dotyčnou dívkou nemůžeš přerušit veškeré kontakty, protože se oba pohybujete ve stejném prostředí (v podobné situaci se po rozchodu nachází například dvojice spolužáků, kteří chodí do stejné třídy). To může pro vás oba představovat značnou zátěž. Jestliže nedovedeš zařídit, aby ses s dívkou již nesetkával, měl by ses k ní při společných setkáních chovat sice klidně a zdvořile, ale zároveň s odstupem a bez vyjadřování emocí. Také by ses měl dostatečně ovládat, aby ses nenechal přesvědčit k obnovení vztahu, který by ti mohl přinést jen nová zklamání.

03.10.2018

Dobrý den, mám problém s tím že jsem docela velký introvert a tak mi zejména teď když jsem přešel na střední dělá problém se s někým seznámit. Problém je v tom že já nad každým rozhovorem hrozně přemýšlím např. když se chci někoho zeptat na úplně obyčejnou otázku tak si to asi 10 projedu v hlavě představím si různé scénáře a pak se kvůli tomu stresuju i kvůli úplným blbostem. S tím souvisí i to že si furt v hlavě vymýšlím příběhy toho co by mohlo byt, jakej bych mohl být atd. Tyhle příběhy v mojí hlavě už se staly takovou součástí mého života a většinou mi dokážou zvednout náladu. Ale v poslední době mi začalo docházet že mě asi jenom víc uzavírají v nějaký iluzi. Nevíte jestli to není nějaká psychická porucha? Začal jsem s tím teď trochu bojovat že se ty myšlenky snažím ignorovat ale potřeboval bych nějakou radu. Moc děkuji za odpověď.

Lukáš, 15 let

Milý Lukáši,

Na tom, že jsi introvertní, ještě není nic špatného. Zatímco někteří lidé neustále vyhledávají společnost a mají potřebu se neustále s někým bavit a kamarádit, jiní lidé mají naopak velmi bohatý vnitřní svět a přátelské vztahy navazují pomalu, postupně a především opatrně.
Je dobře, že o věcech přemýšlíš. Pokud si však vytváříš jakýsi vnitřní svět, v němž například vystupuješ v různých rolích a prožíváš různé příběhy, měl bys dbát na to, abys vždy dovedl rozlišovat mezi skutečností a představami. Rozvinutá představivost či bohatá fantazie může být nakonec i tvojí předností, například by ses mohl stát úspěšným spisovatelem.
O duševní poruchu by se jednalo pouze v případě, že bys byl přesvědčený o tom, že to, co sis jen představoval, se skutečně stalo. Jinak je naprosto normální, že člověk, který v běžném životě nemůže dostatečně uspokojovat určitou potřebu (v tomto případě se jedná o tzv. sociální potřeby, tedy například potřebu navazování trvalejších citových vztahů), si přenáší uspokojování této potřeby do vlastní fantazie. Důležité je, abys dovedl rozlišovat mezi tím, co se skutečně stalo a tím, co sis vytvořil pouze v představách.

03.10.2018

Ahoj, jak se mám holit pubické ochlupení žiletkou. Od kořene nahoru nebo od hora ke kořenu?Děkuji za odpověď

Zs, 14 let

Milý Zs,

Při holení ochlupení se doporučuje postupovat po směru růstu chlupů. V případě pubického ochlupení by se tedy jednalo o směr shora dolů. Možná ti bude připadat, že při holení proti směru růstu chlupů by ses oholil lépe a důkladněji, avšak při holení po směru růstu je nižší riziko, že dorůstající chloupky budou zarůstat. Pokud už se chceš holit proti směru růstu chlupů, měl bys pro ošetření oholené pokožky používat ještě větší množství pleťového krému či tělového mléka, než bys použil při holení po směru růstu (dostatečné zvlhčení oholené pokožky vhodným krémem výrazně snižuje riziko zarůstání chloupků).

03.10.2018

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Ešte by som chcel doplniť môj dotaz. Semenník ma neboli neustále ale s prestávkami a intenzita bolesti nie je tiež rovnomerná. Je nutné s tým isť k lekárovi? Neprešlo by to za nejaký čas alebo by to zanechalo následky?

?, 13 let

Milý ?,

Při varikokéle nemusí být bolest ani stálá, ani stejně intenzivní. Míra průtoku krve rozšířenou žílou totiž také není stále stejná.
Nemohu předem odhadnout, zda tvoje obtíže budou vyžadovat nějakou léčbu. Avšak při jakékoliv bolesti varlat je návštěva lékaře na místě, i kdyby se jednalo o „planý poplach“. Je lepší „zbytečně obtěžovat“ lékaře, než riskovat narušení tkáně varlete.

03.10.2018

Dobrý deň, prosím o skrytie textu. (...) Ďakujem

?, 13 let

Milý ?,

Podle popisu se jedná o tzv. varikokélu, což je chorobné rozšíření žil, které z varlete odvádějí odkysličenou krev. Doporučuji navštívit praktického lékaře a svěřit se mu s popsanými obtížemi, protože v důsledku varikokély může dojít k narušení zásobení varlete krví.
Mírnější formy varikokély stačí sledovat (což znamená čas od času dojít k lékaři, který posoudí, zda nedošlo ke zhoršení stavu), jindy se předepisují léky, které jsou původně určeny pro léčbu křečových žil (např. anavenol). Někdy se doporučuje zvýšit příjem vitaminu E ve formě doplňku stravy. Pouze v nejzávažnějších případech se provádí tzv. embolizace, při níž se do žíly pomocí jehly zavede speciální hmota (takovýto zákrok se pochopitelně provádí v anestezii).

03.10.2018

Ahoj,měl bych dvě otázky.
1) Když masturbuji dosahuji brzo orgasmu.Když mi holka
(...) tak jsem byl asi za 30 sekund hotový.Bojím se že by to mohlo u mě zůstat.
2) Měli by jsme se na tréninku sprchovat,ovšem všichni kluci nechtějí nevím jestli se stydí nebo co.Na druhou stranu bych se podíval jaké mají
(...) Ale taky se bojím že bych dostal erekci.S třema klukama už jsme se viděli skoro nahý(WC,sprchy).A s jedním se bavíme o holení penisu a podpaží.Nevím co mám dělat a jak někoho přinutit,aby se se mnou sprchovali.Děkuji

Mik, 14 let

Milý Miku,

1) O předčasnou ejakulaci (ejaculatio praecox) se nejspíše nejedná. Při souloži se za předčasnou považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení soulože. Avšak pro masturbaci a další sexuální aktivity (tedy kromě soulože) není žádná časová hranice pro předčasnou ejakulaci stanovena. Příčiny předčasné ejakulace jsou především psychické (např. strach ze „selhání“ nebo z projevů nespokojenosti ze strany partnerky), u dospívajících chlapců či mladých mužů k ní někdy dochází i v případě, že před souloží delší dobu (třeba několik dnů) neejakulovali. Léčba předčasné ejakulace spočívá ve zkvalitnění komunikace mezi partnery, v párovém nácviku oddálení ejakulace a v častějším vykonávání sexuálních aktivit.
2) Je možné, že někteří tví kamarádi a spoluhráči se z nějakých důvodů stydí používat společné sprchy. Avšak k používání sprch by ses je neměl snažit „přinutit“. Pokud chceš kamarádům a spoluhráčům pomoci jejich stud překonat, můžeš se jim pokusit vysvětlit, jaké jsou výhody sprchování po náročném fyzickém výkonu. Také jim můžeš předem slíbit, že se jim nebudeš smát.
Pokud jde o erekci, ta se u dospívajícího chlapce může vzhledem k narůstající hladině pohlavních hormonů dostavit v podstatě kdykoliv (a to i bez jakéhokoliv viditelného podnětu), a tudíž nelze vyloučit, že se může dostavit i ve sprchách. Avšak erekce nemusí být vždy tak nápadná, jak se možná obáváš. Mnohem nápadnější bývají různé krkolomné způsoby jejího zakrývání. Pokud se erekce ve společných sprchách dostaví, nepropadej panice a snaž se přenést svoji pozornost na něco jiného.

03.10.2018

Proč přijde ostatním divný, když kluk dokáže říci, že je nějaký kluk hezkej, pohlednej... prostě uznat krásu ?

Číslo9, 15 let

Milý Číslo9,

Protože od chlapce se neočekává, že dokáže vzhled jiného chlapce kladně ocenit. Zatímco při rozhovoru mezi ženami či dívkami nikoho nepřekvapí ani nepohorší, když jedna o druhé řekne, že jí to sluší nebo že je hezká, mezi muži a chlapci se takovéto hodnocení zevnějšku považuje přinejmenším za neobvyklé, ne-li přímo za nežádoucí.
Chování příslušníků různých pohlaví je totiž posuzováno podle tzv. genderových stereotypů, což jsou ustálené představy o „typicky mužských“ a „typicky ženských“ vlastnostech, které jsou v určité kultuře akceptovány a upevňovány. Většinu genderových stereotypů získává jedinec již v dětství (zdrojem jejich předávání mohou být například pohádky, v nichž je to vždycky princ, kdo vysvobodí princeznu ze zajetí draka a nikoli naopak), s dalšími se setkává ve vrstevnických kolektivech. Předávání genderových stereotypů představuje významnou součást začleňování jedince do dané společnosti, i když na citlivější jedince mohou některé z těchto stereotypů působit jako zátěž.

03.10.2018

Mám takový problém. Mám trošku srostlý žalud a předkožku na penisu a nevím jestli s tím zajít k lékaři nebo to bude v pohodě. Když mám erekci tak mi často nejde předkožka přetáhnout dále než za žalud a to už trošku bolí. Je to ve spodní části u dírky, kterou se močí.

Fido, 13 let

Milý Fido,

Podle popisu se nejedná o žádný srůst ani slepení, nýbrž o uzdičku (frenulum) na spodní straně penisu, která je naprosto normální součástí tohoto orgánu.  Uzdičkou na spodní straně penisu prochází tzv. frenulární arterie, což je tepna, která zásobí krví okolí ústí močové trubice (tj. otvoru, jímž z těla odtéká moč). Dále uzdička slouží k tomu, aby se předkožka nestahovala příliš daleko. U některých mužůa chlapců je uzdička silná a zasahuje až těsně pod spodní okraj ústí močové trubice, u jiných je méně výrazná.
Kvůli uzdičce tedy lékaře navštěvovat nemusíš. Jedná se o normální část penisu. Předkožku si však přetahuj vždy jen tak daleko, abys necítil bolest.

Na obrázku je uzdička (frenulum) vyznačena šipkou

03.10.2018

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako mám postupovať v takomto prípade: Pred 2 týždňami sa mi pokazil mobil (nešiel nabiť). V januári to bude 2 roky od kúpy, a tak sme ho s mamou dali reklamovať (...) Dnes jej zavolali a povedali, že sa to týka baterky a na tú sa vzťahuje záručná doba iba 6 mesiacov. A tak som si prečítal rek. poriadok (...), ale aj zákon, ktorý hovorí, že na produkt sa vzťahuje záruka 2 roky v každom prípade t.j. aj baterky od mobilu. Zároveň tam bolo napísané, že pokiaľ to niekto poruší treba podať podnet na SOI. Tak som to povedal mame, ale tej sa nechce (...) hádať. Čo mám v tejto situácií robiť. Nie je to lacná záležitosť, a tak sa nechcem, aby sme baterku platili. Mám mamu presvedčiť? Máme to iba oznámiť SOI, alebo ako postupovať?

Toby, 14 let

Milý Toby,

U baterií (akumulátorů) je třeba rozlišovat jejich záruční dobu a životnost. Záruční doba činí nejméně 24 měsíců, avšak životnost baterie závisí na řadě okolností, zejména na počtu nabíjení. Proto se běžně uvádí životnost baterie 6 měsíců, i když ve skutečnosti může být i delší. Pokud jde o záruku, ta se vztahuje na vadu materiálu nebo provedení výrobku a lze ji skutečně uplatnit ve lhůtě 24 měsíců. Avšak například pokles kapacity baterie, který je způsoben jejím běžným užíváním (jinými slovy uplynutí životnosti baterie v důsledku jejího běžného používání), není důvodem pro uplatnění záruky. Muselo by se totiž prokázat, že baterie měla již od počátku nějakou výrobní vadu, která přímo způsobila zkrácení její životnosti. Takové dokazování je však velmi obtížné, podobně jako nemůžeš prokázat, kolikrát jsi dával baterii nabíjet.
Pokud jde o podnět na obchodní inspekci, ten by bylo možné podat nikoli kvůli tomu, že prodejce nechce uznat reklamaci, ale kvůli tomu, že zákazníkovi poskytuje nepravdivou informaci o délce záruční doby (pracovník firmy telefonicky uvedl, že se na baterii vztahuje záruční doba 6 měsíců, což je nepravdivá informace). Pokud by však zákazník požadoval uznání reklamace, tedy vrácení peněz nebo novou baterii, musel by se obrátit na soud, přičemž není jisté, zda by se mu podařilo prokázat, že baterie skutečně měla nějakou výrobní vadu či vadu použitého materiálu.

03.10.2018

Je normální, že když mluvím s holkou která se mi líbí tak mám erekci a když mluvím s kámošem tak to je stejné? Co s tím?

Rodan, 13 let

Milý Rodane,

V období dospívání se může erekce dostavit kdykoliv, a to i bez nějakého viditelného důvodu. Příčinou je narůstající hladina mužských pohlavních hormonů v krvi. Jestliže se u tebe erekce dostavuje i během rozhovorů s dívkou či kamarádem, nejspíše s těmito rozhovory nijak nesouvisí. Rozhodně nemusí být projevem toho, že tě dívka či kamarád pohlavně vzrušují. Představa, že erekce se dostavuje pouze při pohlavním vzrušení, je mylná.
Bezpečný a spolehlivý způsob, jak erekci potlačit (dosáhnout jejího rychlého odeznění) neexistuje. K odeznění erekce může přispět zaměření pozornosti na řešení nějakého logického problému (například si můžeš v duchu počítat obtížnější matematické příklady, například násobení dvouciferných čísel a podobně), avšak ani takovéto „přesměrování“ pozornosti nemusí vždy vést k očekávanému výsledku, zejména pokud je hladina pohlavních hormonů vysoká.
Svým způsobem je pochopitelné, že v určitých situacích může být erekce nepříjemná či nepohodlná, zejména pokud je silná a „nechce“ odeznít. Její častý nástup tě však nemusí nijak znepokojovat, protože se jedná o naprosto normální projev hormonálních změn, k nimž v tvém těle dochází.

03.10.2018

Zdravím, zajímalo by mě, když se u kluků místo slova penis používá třeba pindík, pinďour, pták atd., tak jak jinak se říká vagíně u holek. Díky

A, 16 let

Milý A,

Různá hovorová označení pro ženské pohlavní orgány se zpravidla nevztahují přímo k pochvě (vagíně), nýbrž k vnějším pohlavním orgánům žen a dívek. Podle ankety, která byla před několika lety uspořádána na serveru iDNES, je nejčastějším hovorovým výrazem pro ženské pohlavní orgány, který se používá v českých rodinách, slovo „pipinka“. Jedná se o zdrobnělinu od slova „pipina“, které má stejný slovní základ, jako některá hovorová označení pro penis, která rovněž začínají na „pi-“ (viz odpověď na dotaz návštěvníka Standy ze dne 01.10.2018, kde je vysvětlen původ tohoto slovního základu). Uvedené označení tedy opět souvisí s močením.
V této souvislosti připomínám, že označování ženských vnějších pohlavních orgánů termínem pochva (vagína) je nepřesné a nesprávné, protože pochva patří k vnitřním pohlavním orgánům, a tudíž se nachází uvnitř těla. Přesné a správné označení pro ženské vnější pohlavní orgány (tj. souhrnné označení pro tu část ženského pohlavního ústrojí, která „je vidět“) je vulva.

03.10.2018

Ahoj, mám moc dlouhý krk. Svou nějaká cvičení abych vypadal normálně?. Díky

F, 14 let

Milý F,

V období dospívání se mohou vyskytovat různé růstové disproporce (zjednodušeně řečeno, některé části těla se zvětšují rychleji než jiné). Vzhledem k tomu, že tvoje tělo dosud roste a vyvíjí se, lze ještě očekávat určité změny, i když je pravdou, že během několika závěrečných let růstu a vývoje již nelze očekávat zásadní změnu typu postavy.
Cviky na „zkrácení krku“ neexistují, avšak delší krk ještě nemusí být projevem nějaké poruchy nebo vývojové abnormality. U žen a dívek, ale částečně také u mužů a chlapců, je úzká „labutí šíje“ dokonce považována za půvabnou. Pokud se ti však dlouhý a štíhlý krk přesto nelíbí, můžeš jej alespoň částečně „zamaskovat“ vhodným účesem (prostor mezi hlavou a rameny mohou „vyplnit“ delší vlasy) nebo oblečením (například rolákem s vysokým límcem nebo košilí zapnutou až ke krku, tedy i na první knoflík shora).

02.10.2018

Od včera jsem na internátu na pokoji s ještě jedním klukem. Je divné, že se zajímám o to, jak vypadá jeho pinďour?

Štěpán, 16 let

Milý Štěpáne,

Zájem o tělo a tělesné znaky vrstevníka téhož pohlaví je v období dospívání normální a nemusí být (a většinou není) projevem homosexuální orientace. Nejspíše se tedy jedná pouze o projev celkem běžné zvědavosti.

02.10.2018

Všímám si teď docela na sobě to, že když se bavím s holkama a přijde jinej kluk a začne je přetahovat k sobě, nebo si má nej kamarádka našla „kluka“ tak prostě žárlím, co s tím?

..., 16 let

Milý ...,

Především je důležité, aby pocity žárlivosti neovládaly tvůj život a nenarušovaly tvé vztahy k ostatním a k sobě samotnému. Žárlivost může být projevem nedostatku sebedůvěry či nízkého sebevědomí, při němž si člověk neuvědomuje, že nejen ostatní, ale i on sám může být nakonec úspěšný. Pokud někomu závidíš úspěch u dívek nebo cokoliv jiného, snaž se nemyslet na to, že bys chtěl mít to, co mají ostatní, ale raději přemýšlej o tom, v čem vynikáš ty. Pokud se zamyslíš nad svými kladnými vlastnostmi a jinými přednostmi, jistě zjistíš, že i ty máš nebo umíš něco, co by ti ostatní mohli závidět. Pro začátek si můžeš napsat seznam svých silných stránek, schopností, dovedností a vlastností, které na sobě máš rád. Samozřejmě, že svoje silné stránky můžeš neustále zlepšovat. Když budeš sám se sebou spokojený, nebudeš muset žárlit na ostatní.

02.10.2018

Poslední dobou mám problémy s rodičema. Furt se hádáme, přitom mám vždycky pravdu, furt jim něco vadí, furt mi něco vyčítají. Vždycky když mám dobré argumenty a "vyhraju hádku" jen mě seřvou, ať nejsem drzej a s kým si myslím,že se bavím. Taky mi furt nadávají že jsem naprosto k ničemu atd. Dneska mi chtěli vzít mobil a "zkontrolovat" co si tam furt píšu, ani nevím proč je to tak štve. Samozřejmě jsem odporoval,protože si tam píšu s holkama a mám tam soukromé věci,tak to dopadlo zas velkou hádkou, že jsou rodiče a že to musí vidět. Stejně jsem jim ho nedal,teď se mnou nemluví. Mají na to vůbec právo mi takhle zasahovat do soukromí? Proč si myslíte, že jsou na mě takoví, jako obecně?

Ey, 13 let

Milý Ey,

Hádky a konflikty mezi rodiči a jejich dospívajícím dítětem mohou mít různé důvody, avšak jejich základní příčinou je zpravidla nedostatek vzájemného porozumění a pochopení. Někteří rodiče se nedovedou vyrovnat s tím, že dospívající člověk má již rozvinutější rozumové schopnosti než malé dítě, a že dovede na svět kolem sebe pohlížet kriticky, z čehož vyplývá, že se rodičovské autoritě již nepodřizuje tak snadno a bezvýhradně, jako je obvyklé u malých dětí. Pokud se rodiče snaží udržet svůj autoritativní přístup i přes vývojové změny v psychické a sociální oblasti, jimiž dospívající člověk prochází, dochází nutně k názorovým střetům (podrobnější informace k této problematice najdeš na stránce „Já už nejsem dítě“).
Někteří rodiče cítí vědomé či podvědomé obavy z toho, že jejich dospívající potomek se čím dál více osamostatňuje, jinak řečeno, že se vymyká jejich přímé kontrole. Aby v sobě tyto obavy potlačili, snaží se důrazněji prosazovat svoji autoritu. Místo aby se pokusili svému dospívajícímu dítěti jeho osamostatňování usnadnit vhodně formulovanými radami, předáváním životních zkušeností a dobrým příkladem vlastního chování, snaží se svoji autoritu udržet způsobem, který v dospívajícím člověku nevyvolává přirozený respekt, nýbrž jen odpor a vzdor.
Především by sis neměl dávat vinu za to, že v rodině k podobným střetům dochází. Nemůžeš za to, že rodiče nedovedou respektovat tvoje názory a postoje, byť tyto názory a postoje dovedeš racionálně zdůvodnit. Je třeba počítat s tím, že v určitých situacích se rodiče nedají přesvědčit ani těmi nejrozumnějšími a nejlogičtějšími argumenty, protože mají pocit, že jejich nesporná autorita by tím byla ohrožena. Například se domnívají, že jejich autorita by utrpěla, kdyby občas přiznali vlastní chybu. Ostatně podobným způsobem se chovají i někteří méně schopní nadřízení pracovníci vůči svým schopnějším podřízeným a koneckonců se tímto způsobem chovali (a v některých zemích světa dodnes chovají) i představitelé různých totalitních či autoritativních režimů vůči svým občanům.
Dále bys měl dbát na to, aby tvoje sebepojetí a sebehodnocení nebylo narušeno přehnaně negativním hodnocením ze strany ostatních lidí (včetně rodičů). Pokud ti rodiče opakovaně tvrdí, že jsi „naprosto k ničemu“, mohlo by se ti postupem času stát, že bys takovéto hodnocení přijal za své a nakonec se podle něj začal chovat (například by sis přestal dávat jakékoliv náročnější životní cíle, protože bys podlehl názoru svých rodičů, že takové cíle stejně nikdy nedokážeš naplnit). Tomu se odborně říká „naučená neschopnost“. Důležité je, abys dobře poznal nejen své slabé stránky a nedostatky, ale i své silné stránky a přednosti.
Pokud jde o kontrolu ze strany rodičů, ta je do jisté míry dána naplňováním jejich rodičovské odpovědnosti. Na jednu stranu je pravdou, že rodiče mají právo i povinnost tě chránit před určitými negativními vlivy, například před vlivem užívání návykových látek, před nežádoucími kontakty s potenciálně nebezpečnými osobami (tedy různými podvodníky, delikventy a podobně) nebo před jiným chováním, které by mohlo ohrozit tvé zdraví nebo tvůj život. Avšak takováto ochrana by neměla přerůstat do hrubého narušování tvého soukromí, zejména v případech, kdy se nejedná přímo o ochranu tvého života, zdraví nebo vývoje. Přiměřenost rodičovské kontroly závisí i na věku dítěte (například kontrola osobních věcí se obvykle nijak nedotýká lidské důstojnosti malého dítěte, avšak u dospívajícího jedince tvého věku již může být považována za ponižující jednání).
Pokud máš v mobilním telefonu nebo v jiném zařízení nějaké citlivé osobní údaje, můžeš pro jejich ochranu využít některý z volně dostupných programů či aplikací na ochranu soukromí. Samozřejmostí by mělo být zabezpečení přístupu k citlivým soukromým údajům pomocí hesla. Lepší by samozřejmě bylo, kdyby mezi rodiči a dítětem panovala taková důvěra, že by používání podobných prostředků ochrany údajů ani nebylo nutné. Pokud ti však tvoji rodiče nedůvěřují, těžko mohou očekávat, že budeš důvěřovat ty jim.

02.10.2018

Dobrý den, už nějaký ten týden nenosím dětské trenky ale pánské trenky či ponožky čísla S, M někdy si vezmu od táty ponožky či trenky je to normální?

Robin, 12 let

Milý Robine,

Normální je, že někteří dospívající chlapci už nosí menší pánské velikosti oblečení nebo spodního prádla. Avšak ponožky i trenýrky bys měl mít svoje vlastní. Pokud nemáš dostatek spodního prádla nebo ponožek, měl bys požádat rodiče, aby ti nějaké dokoupili.

01.10.2018

Dobrý den ještě k minulému dotazu, je možné čistě hypoteticky aby orgasmus dosáhlo i malé dítě (kluk nebo i holka) třeba v 5 nebo tak?

KajaUNO, 12 let

Milý KajoUNO,

Ano, možné to je, i když většina chlapců i dívek dosahuje prvního orgasmu až o několik let později. Avšak individuální rozdíly se projevují i ve věku dosažení prvního orgasmu.

01.10.2018

Dobrý den,
Je normální že moje varlata mají šišatý tvar?

Jahůdka, 12 let

Milý Jahůdko,

Varlata mají mírně protáhlý tvar a ze stran jsou mírně zploštělá. Kvůli „šišatému“ tvaru varlat se tedy nemusíš nijak znepokojovat. Pokud tě tvar tvých varlat znepokojuje, můžeš si vyhledat anatomickou kresbu varlat například v atlasu lidského těla. Kdybys měl i poté o tvaru svých varlat pochybnosti, můžeš se svěřit svému praktickému lékaři pro děti a dorost a zeptat se jej, zda jsou tvoje varlata v pořádku.

01.10.2018

Dobrý den, začal jsem s experimentem který má odhalit kvalifikaci prodejců v trafikách. Z mých zdrojů vím že některé prodejny prodají cigarety mladším 18 let ale tenhle problém jsem zaznamenal už mockrát ale nejvíc mě překvapilo že někteří dospělí koupí cigarety mladistvým které ani neznají ale tohle se nejedná jenom obyčejných cigaret ale i elektronických,protože jsem zjistil že v městě kousek od (...) je prodají mladistvým.Mělo by se začít něco dělat protože to nemusí s těma „dětma“ dopadnout dobře.Mého kámoše to chytlo má elektronku a já taky jsem jí sním asi tak 3 měsíce kouřil ale zvládl jsem odolat a teď jsem ochoten pomoct tím že se pokusím odhalit obchody co prodávají mladistvým cigarety ale i tak toho asi nepřestanou a tady jsem narazil na problém když jim to řeknu že se to nesmí tak mě asi pošlou někam ale když předám materiál s nahrávkou hlasu policii tak by se mohlo začít něco dít.Problém je i ten že mí kámoši někteří kouří a jeden říkal že to nejde přestat nabízel jsem se že mu pomůžu ale nechtěl.Co si myslíte o tomhle celém? Děkuji za radu

Problém, 16 let

Milý Probléme,

Jestliže víš o prodejně, kde prodávají cigarety nebo alkohol osobám mladším 18-ti let, doporučoval bych podat podnět na nejbližší pracoviště České obchodní inspekce. Přímo s prodejci o tomto problému raději nediskutuj, protože někteří z nich by mohli reagovat agresivně. Možná by také bylo dobré, kdybys svoji aktivitu nějak „oficiálně“ zaštítil, například školním projektem a podobně. Jinak hrozí, že by na tebe některý z prodejců mohl upozornit úřady, které se zabývají ochranou dětí a mládeže před návykovými látkami a ty bys poté musel vysvětlovat, že sis chtěl koupit cigarety jen proto, abys zjistil, zda ti je v obchodě prodají.
Pokud jde o pomoc kamarádům, kteří již začali kouřit, ta je velmi obtížná, protože cigaretový kouř obsahuje řadu návykových látek. Velmi silně návykový je především nikotin, na němž se závislost vytváří poměrně rychle, zejména u dětí a dospívajících. Pokud se u tvého kamaráda již vytvořila závislost, bylo by lepší jej přesvědčit, aby vyhledal odbornou pomoc a obrátil se na některou z poraden pro odvykání kouření. Jestliže si však kamarád nepřeje, abys mu pomohl, neměl bys mu pomáhat proti jeho vůli. I když to s ním myslíš dobře, rozhodnout se musí sám za sebe. Pomoci mu můžeš nanejvýše tím, že jej pokusíš srozumitelným způsobem seznámit s určitými riziky jeho chování.

01.10.2018

Dobrý den
Jsou varlata v šourku nějak oddělena od sebe? Nebo si tam prostě jen visí na chámovodech? A pokud tam žádná bariéra není, tak co by se stalo, kdyby se do sebe chámovody zauzlovaly, nebo nějak zamotaly. Děkuji za odpověď

Dali, 15 let

Milý Dali,

Jednotlivé poloviny šourku nejsou odděleny žádnou přepážkou. Pokud jde o chámovod, ten je pouze součástí tzv. semenného provazce. Varle tedy nevisí jen na chámovodu, ale na semenném provazci, který je kromě chámovodu tvořen rovněž žílami, tepnami, nervovými vlákny a především tzv. kremasterovými svaly. Samotné chámovody by varlata nejspíše neudržely, kremasterové svaly je však udrží. Kremasterový sval tvoří součást obalu semenného provazce a dále tvoří kličku kolem varlete.
K „zamotání“ semenných provazců může dojít při tzv. testikulární torzi, což je nepřirozené otočení varlete podél jeho osy, při němž dochází k zaškrcení průtoku krve cévami, které procházejí semenným provazcem. Při torzi se dostavuje náhlá a velmi prudká bolest varlat, která je provázena silnou nevolností, zvracením, případně i bezvědomím. V takovém případě je nutno dopravit pacienta do 6-ti hodin k lékaři, jinak hrozí nevratné poškození varlete. Lékař se nejprve pokusí varle ručně reponovat, tj. vrátit do původní polohy, což se kvůli silné bolesti provádí zpravidla v celkové anestezii. V případě, že se varle nepodaří navrátit do původní polohy, je třeba provést operaci, při níž se varle otočí zpět do normální polohy.
Při prohmatávání varlat ani při vykonávání běžných pohybů testikulární torze nehrozí. Vyskytuje se zpravidla pouze u jedinců, kteří k ní mají vrozené předpoklady, například mají nedostatečně vyvinuté či ochablé kremasterové svaly. Častěji k ní dochází také u jedinců, kteří měli v dětství problémy s nesestouplými varlaty. Pokud se obáváš, že patříš do rizikové skupiny, můžeš svého lékaře poprosit o kontrolu tzv. kremasterového reflexu (u muže či chlapce, jemuž nelze kremasterový reflex vyvolat, je riziko torze vyšší než u muže či chlapce, jemuž tento reflex vyvolat lze).

01.10.2018

Dobrý den, děkuji za odpověď a jestli se mohu ještě zeptat jaký čas tak potřebuji k tonu abych přivedl dívku k orgasmu a jak to udělat abych dřív nedosáhl já? Děkuji za odpověď, snad už se nic ptát nebudu.

Fíla, 16 let

Milý Fílo,

Stejně jako u muže nebo chlapce, také u ženy či dívky se může orgasmus dostavit po různě dlouhé době, přičemž tato doba závisí na řadě různých okolností (například na úrovni hladiny pohlavních hormonů v krvi, na míře pohlavního vzrušení a podobně). Nelze předem zaručit, že nedosáhneš orgasmu dříve než partnerka, vyloučit však nelze ani opačnou možnost.
Mimo jiné i proto je vhodné zahájit pohlavní život nejprve vykonáváním nekoitálních aktivit a k souloži přikročit až po důkladnějším vzájemném poznání partnerů (právě při nekoitálních aktivitách totiž partner i partnerka lépe poznají potřeby toho druhého a mimo jiné také zjistí, jak dlouhá doba stimulace je u nich k dosažení orgasmu potřebná).

01.10.2018

Dobrý den, (...)

Zvědavec, 18 let

Milý Zvědavče,

Podle popisu se nejedná o zúžení předkožky, nýbrž o krátkou uzdičku (frenulum breve). K uvolnění krátké uzdičky dochází nejčastěji do konce puberty. Pokud přetrvává i v dospělosti, lze dosáhnout zlepšení stavu aplikací kortikoidní masti, v závažnějších případech plastickou operací uzdičky (tato operace se nazývá frenuloplastika). Podrobnější informace najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka Jardy ze dne 07.09.2018 (viz archiv odpovědí - září 2018), kde je popsán i způsob, jímž lze přirozený proces uvolňování krátké uzdičky podpořit.
Vykonávání pohlavního styku v poloze, kdy partner leží na zádech a partnerka na něj „dosedá“, rozhodně neporučuji, protože partner v této poloze nemá možnost regulovat hloubku zavedení penisu do partnerčiny pochvy, což může být v důsledku nepříjemné pro oba dva a navíc může dojít k poranění. Stejně tak nelze doporučovat polohu, při níž partner zavádí penis do partnerčiny pochvy zezadu (v tomto případě nemůže hloubku pohlavního styku regulovat naopak partnerka). Pro začínající páry je nejvhodnější polohou tzv. misionářská poloha, při níž partnerka leží na zádech s pokrčenýma nohama a partner leží čelem k partnerce. V této poloze mohou totiž hloubku zavádění penisu do pochvy ovlivňovat oba dva, tedy partner i partnerka.

01.10.2018

Co taková slova jako je pták nebo drak pro penis, jak ta vznikla?

Standa, 11 let

Milý Stando,

V těchto případech se jedná o slova, která původně označují něco jiného a pro hovorové označení pohlavních orgánů byla využita až druhotně. Takovéto výrazy zpravidla používají lidé, kteří se stydí použít výrazy určené výhradně pro označení pohlavních orgánů.

01.10.2018

Dobrý den, mám takový hloupý dotaz. Jak poznám, když budu souložit s dívkou, že dostala orgasmus a jak se u dívek projevuje? A je možné, že během jedné soulože může mít dívka více orgasmů? Děkuji vám za odpovědi

Fíla, 16 let

Milý Fílo,

Dosažení orgasmu se projevuje svalovým napětím v oblasti pánve a dolních končetin, případně celého těla. Někdy je provázeno vydáváním různých zvuků. Avšak je třeba počítat i s tím, že některé ženy orgasmus pouze předstírají, aby udělaly partnerovi radost. Z výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) vyplývá, že téměř polovina žen (přesněji 48%) někdy předstírala orgasmus, přičemž zhruba pětina (přesněji 21%) uvádí, že jej předstírá „často nebo pokaždé“.
Pokud jde o tzv. mnohočetný orgasmus, ten podle různých výzkumů alespoň jednou prožilo přibližně 13% žen. Avšak k mnohočetnému orgasmu dochází spíše při nekoitálních sexuálních aktivitách než při souloži. U naprosté většiny žen i mužů však v dosažení mnohočetného orgasmu brání vylučování většího množství hormonu prolaktinu po dosažení prvního orgasmu. V důsledku působení prolaktinu totiž dochází k dočasnému poklesu zájmu o pokračování v sexuálních aktivitách, což může být provázeno nepříjemnými pocity (u mužů též odezněním erekce).

01.10.2018

Proč vůbec se používají pro penis různé výrazy jako je pinďour, pindík, bimbásek... a podobně? Jak vůbec vznikly?

Standa, 11 let

Milý Stando,

Běžnou součástí jazyka jsou i hovorové výrazy. Pravdou je, že pro pohlavní orgány se jejich hovorové názvy používají častěji než pro jiné části těla, ačkoliv i mnohé jiné části těla mají svá hovorová označení. Možná, že častější používání hovorových výrazů pro pohlavní orgány je dáno tím, že se zpravidla používají při komunikaci s dětmi (nebo mezi dětmi), pro které by spisovné názvy pohlavních orgánů mohly být příliš složité, protože se většinou jedná o slova přejatá z cizích jazyků (spisovné výrazy „penis“ pro mužský vnější pohlavní orgán a „vulva“ pro ženské vnější pohlavní orgány byly do našeho jazyka přejaty z latiny). Navíc české ekvivalenty spisovných názvů pro vnější pohlavní ústrojí jsou dnes již prakticky zastaralé (starobylý český výraz pro penis zní „pyj“ a pro vulvu „lůno“).
Pokud jde o vznik jednotlivých výrazů, které v dotazu uvádíš, ten lze poměrně spolehlivě doložit u výrazu „bimbásek“, který je nepochybně odvozen od slovesa  „bimbat se“, což zřejmě souvisí s houpavými pohyby penisu při chůzi. Výklad původu slov „pinďour“ a „pindík“ je již poněkud komplikovanější. Obě slova však mají společný základ „pi-“, který se nejspíše vztahuje k močení. To lze doložit srovnáním s některými dalšími evropskými jazyky. Například v němčině zní hovorový výraz pro močení „pinkeln“, v angličtině „pee“ (což se vyslovuje [pi:]), v portugalštině „pingar“ a podobně. Všechna tato slova tedy vycházejí ze společného, nejspíše velmi starobylého základu „pi-“, který byl postupem času v jednotlivých národních jazycích rozvíjen pomocí různých přípon a koncovek.

01.10.2018

Čo mi budú robiť na 13rocnej prehliadke? Budú sa mi pozerať na penis?

Retard, 13 let

Milý Retarde,

Obsahem preventivní prohlídky ve věku 13-ti let je rozhovor s rodičem zaměřený na zdravotní stav dítěte, kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, měření tělesné hmotnosti a výšky, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu podle růstových grafů, kompletní tělesné vyšetření včetně kontroly pohlavních znaků, vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, zhodnocení dosaženého tělesného vývoje, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům, zhodnocení rizik do dalšího života a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření dítěte (obsah prohlídky uvádím podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., která platí v ČR).
Na Slovensku je obsah preventivních prohlídek dětí a dorostu upraven zákonem č. 577/2004 Z.z. Ve srovnání s ČR je obsah prohlídky velmi podobný, pouze namísto kontroly pohlavních znaků se zde jako součást prohlídky uvádí „posúdenie pohlavného vývoja“, což je však prakticky v podstatě totéž.
Aby mohl lékař posoudit pohlavní vývoj dospívajícího jedince, měl by si prohlédnout také jeho pohlavní orgány. Nicméně někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost tuto část prohlídky z nějakých důvodů vynechávají (například nechtějí pacienta přivádět do rozpaků) a pohlavní orgány kontrolují pouze v případě, že pacient nebo jeho rodiče udávají nějaké subjektivní obtíže vztahující se k těmto orgánům. Jiní praktičtí lékaři pro děti a dorost naopak kontrolují pohlavní orgány velmi důkladně (například včetně vyšetření varlat pohmatem). Nedovedu ti tedy předem říci, jakým způsobem u tebe bude kontrola pohlavních orgánů probíhat.