archiv odpovědí - říjen 2019

18.10.2019

Byl jsem u doktora s bolestí hlavy a řekl mi ze to mam od krční páteře a poslal mě na masáže myslíte že to pomůže nebo mam navštívit třeba fyzioterapeuta?

Jan, 15 let

Milý Jane,

Bolest hlavy může být mimo jiné způsobena vadným držením těla, například vysunováním krční páteře vpřed při sledování obrazovky, skláněním hlavy při čtení a psaní a podobně. V takovém případě by ti zmíněné masáže mohly přinést úlevu, a proto by ses měl řídit doporučením svého lékaře. Případnou návštěvu fyzioterapeuta můžeš konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

18.10.2019

Dobrý den, strašně moc se bojim že (...)

Mnm, 15 let

Milý Mnm,

Za předčasnou ejakulaci (ejaculatio praecox) se považuje ejakulace dosažená do 15-ti vteřin od zahájení pohlavního styku. Příčinou předčasné ejakulace může být stres a psychické napětí, nevhodný přístup či přehnaná očekávání partnerky, ale zejména nízká frekvence pohlavního styku či podobných sexuálních aktivit.
Řešení obtíží s předčasnou ejakulací spočívá v častějším vykonávání pohlavního styku či podobných sexuálních aktivit (je prokázáno, že u párů, které vykonávají pohlavní styk alespoň třikrát týdně nebo častěji, je riziko předčasné ejakulace přibližně dvaapůlkrát nižší než u párů, které tyto sexuální aktivity vykonávají méně často).
Dále lze využít párový nácvik oddálení ejakulace při vzájemné masturbaci (partnerka vykonává na partnerovi masturbaci a jakmile partner pociťuje, že se blíží dosažení orgasmu, dá partnerce smluvené znamení, aby přerušila vykonávání masturbačních pohybů). Naproti tomu „individuální“ nácvik oddálení ejakulace při masturbaci k prodloužení doby dosažení ejakulace při pohlavním styku či jiných párových aktivitách nevede. Při nácviku je tedy zapotřebí součinnost obou dvou členů páru.
Pokud by obtíže s předčasným dosahováním ejakulace neustoupily ani v dospělosti, lze zvážit léčbu pomocí tzv. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), což jsou léčiva původně určená k léčbě depresivních poruch, avšak k jejich vedlejším účinkům patří i oddálení doby potřebné k dosažení orgasmu a ejakulace, a proto se používají i při léčbě závažnějších případů předčasné ejakulace.
V tvém případě se však o pravou předčasnou ejakulaci (ejaculatio praecox) nejedná, protože doba potřebná k dosažení ejakulace, kterou v dotazu uvádíš, překračuje výše zmíněný „limit“ 15 vteřin.

17.10.2019

Zdravím, před týdnem jsem se střetl se spoluhráčem holeň na holeň. Udělal se mi tam hrb nebo boule. Bylo to bolestivé, ale mohl jsem normálně chodit. Po týdnu se hrb zmenšil a už to není ani tak bolestivé. Jenže už je to cca 3 dny stejné bez jakéhokoli zlepšení a to mě docela znervózňuje. Měl bych navštívit lékaře?

Frajírek, 18 let

Milý Frajírku,

Popis by odpovídal hematomu holenní kosti, který vzniká v důsledku krvácení pod okostici (neboli periost), což je vazivová blána pokrývající kost. Okosticí procházejí četné cévy, a proto může při naražení docházet k více či méně rozsáhlému krvácení. Krev však „nemá kudy odtéci“, a proto se hromadí v jakémsi ložisku mezi kostí a okosticí, kde vytváří jakousi„bouli“, aniž by na povrchu těla musela být nutně viditelná „modřina“, i když i ta se může v místě nárazu utvořit.
Naražení kosti spojené s výronem krve pod okostici bývá bolestivé a nepříjemné, nikoli však nebezpečné. V závislosti na rozsahu se hematom během jednoho až několika týdnů rozloží a vstřebá. Jestliže hrbolek či „boule“ přetrvává déle něž týden, můžeš vyzkoušet tlakovou masáž (prsty po povrchu těla nepřejíždějí, nýbrž působí tlakem jedním směrem).
Tlakovou masáž lze vykonávat několikrát denně, pokud však během dalších několika dní nedojde k ústupu zmíněného útvaru, doporučoval bych další postup konzultovat v chirurgické ambulanci.
Pokud by si tvoje tělo s rozsáhlejším hematomem neporadilo samo a bolesti by přetrvávaly, je možné provést jeho odsátí pomocí speciální jehly, což sice také není příjemné, avšak brzy se dostavuje úleva od předchozích bolestí.

17.10.2019

Je normální, že po dokončení masturbace mi nejde cca. 6 hodin masturbovat i když kamarádi můžou už po cca 10ti minutách? Děkuji.

Glf, 12 let

Milý Glfe,

Po dosažení orgasmu se do krve vyplavuje větší množství hormonu prolaktinu, který mimo jiné způsobuje dočasný pokles zájmu o pokračování v sexuálních aktivitách (včetně masturbace). Je pravdou, že u většiny jedinců prolaktin působí jen několik minut, nejvýše několik desítek minut. Avšak delší doba působení uvedeného hormonu nemusí být nutně projevem nějaké hormonální poruchy. Může se jednat i o projev určité hormonální nerovnováhy, která se u dospívajících jedinců občas vyskytuje. Lze tudíž předpokládat, že obtíže, o nichž se v dotazu zmiňuješ, postupem času ustoupí.

16.10.2019

Já mám problém, když mi ztopoří, tak nedokážu přetáhnout předkožku přes žalud. Co s tím mám dělat?

Kouby, 13 let

Milý Kouby,

Nemusíš dělat vůbec nic. Proces uvolňování předkožky může trvat různě dlouhou dobu a není nijak časově limitován. Jestliže lze předkožku přetáhnout v klidovém stavu na její přetažení činí obtíže pouze při erekci, jedná se pouze o tzv. relativní zúžení. Vzhledem k tvému věku je vysoce pravděpodobné, že v průběhu dalšího vývoje penisu dojde ke spontánnímu uvolnění předkožky.
Prozatím si při erekci přetahuj předkožku pouze tak daleko, aby nedocházelo k jejímu násilnému roztahování. Přirozený proces uvolňování předkožky lze podpořit pravidelným zvlhčováním pomocí panthenolové masti či pleťového krému. Postup je popsán na stránce „Žalud a předkožka“.

16.10.2019

(...) Prosim zakrýt text.

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Především je důležité, abys vůči sobě nebyl přehnaně kritický, a abys sám sebe neposuzoval s nadměrnou přísností. Mnozí dospívající lidé na sobě neustále hledají všelijaké nedostatky, zatímco svoje přednosti nedoceňují, případně zcela přehlíží.
Pokud možno se tedy při svém hodnocení zkus více zaměřit na své silné stránky, kterých máš jistě celou řadu. Nemusíš vynikat ve všech možných oblastech lidské činnosti, avšak zcela určitě existuje mnoho věcí, které dovedeš dělat přinejmenším stejně dobře, jako většina ostatních.
Kvůli svému vzhledu se netrap, protože nejsi povinen vypadat jako herec z amerického seriálu pro mládež. Někteří dospívající lidé se svým vzhledem nejsou spokojeni, ačkoliv ve skutečnosti mohou být docela pohlední. Pokud se sám sobě nelíbíš, můžeš například vyzkoušet novou úpravu účesu a více dbát na svůj zevnějšek (například chodit čistě oblečený a upravený).
Otázka volby povolání může být velmi obtížná, zejména pokud dotyčný jedinec nemá příliš vyhraněné zájmy. Pokud si však nejsi jistý ohledně výběru budoucí profese či školy, doporučuji obrátit se buď na výchovného poradce, který působí na každé škole, nebo využít bezplatných služeb pedagogicko-psychologické poradny.

16.10.2019

Dobrý den, dneska jsem kousal lízátko a ulomil jsem zámeček na rovnátka. Poradili byste mi, protože se mi nechce do ordinace za doktorem. Máte nějaký typ, jak bych si ho mohl nalepit sám bez chození k zubnímu lékaři? Děkuji za odpověď.

Já, 13 let

Milý Ty,

V tomto případě bych se rozhodně nesnažil ortodontickou pomůcku opravit sám, nýbrž bych se svěřil do rukou specialisty. Součásti rovnátek se lepí pomocí speciálních fixačních materiálů (cementů), které se běžně neprodávají a zubní lékaři si je objednávají u specializovaných dodavatelů. Přilepení „zámečku“ pomocí jakéhokoliv jiného fixačního prostředku by mohlo vést nejen k poškození zubu, ale v závislosti na složení použité „náhražky“ i k otravě.

15.10.2019

A ještě jsem se chtěl zeptat, jaká je průměrná velikost penisu pro můj věk? Děkuji.
A ještě , kdy se tato velikost měří? Když někdo dosáhne 15-ti let nebo když je přesně v polovině?

Kluk, 15 let

Milý Kluku,

1) Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 15-ti let činí 6 až 8 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm při erekci. Průměrné rozměry platí vždy pro chlapce, kteří v daném roce již dosáhli uvedeného věku.
2) V různých antropometrických výzkumech jsou sledovaní jedinci zpravidla rozděleni do věkových skupin tak, že rozhodujícím kritériem je datum narození. Jestliže je dotyčnému jedinci v době získání dat pro účely výzkumu například 14 let a 364 dní, je ještě zařazen do věkové skupiny 14 let. Jestliže jeho věk činí 15 let a 1 den, už je zařazen do věkové skupiny 15 let.
Antropometrické výzkumy zpravidla zpracovávají výsledky reprezentativního vzorku několika set až několika tisíc jedinců. V dosud nejrozsáhlejším antropometrickém výzkumu zaměřeném na rozměry penisu v dětství a dospívání (Tomova, A. a kol., 2010) bylo zkoumáno celkem 6 200 chlapců ve věku 0 až 19 let.

15.10.2019

Dobrý den. Z čeho to je (...)

Roman, 15 let

Milý Romane,

Zřejmě se jedná o částečky textilních vláken, které se uvolňují ze spodního prádla a ulpívají na příslušné části těla. Zde se mísí se zbytky kožního mazu, který je uvolňován mazovými žlázkami. Doporučuji věnovat více pozornosti vykonávání hygieny za použití mýdla a vody.

15.10.2019

Dobrý den, vždy poté co domasturbuju a ejakuluju, tak se mi dostaví takový zvláštní pocit a vlastně začnu (...)

Kluk, 15 let

Milý Kluku,

Po dosažení orgasmu a ejakulace se do krve uvolňuje větší množství hormonu zvaného prolaktin, jehož působením dochází k poklesu zájmu o pokračování v sexuálních aktivitách (u chlapců a mužů dochází většinou i k odeznění erekce). Také pocity, které v dotazu popisuješ, mohou být projevem působení uvedeného hormonu. Nejedná se tedy o žádnou abnormalitu, nýbrž o naprosto běžný jev, který nelze nijak potlačit.
Jak praví staré latinské úsloví, „Post coitum animal triste“ (tedy „Po pohlavním styku je [každý] tvor smutný“). To však platí nejen pro pohlavní styk, ale i pro jiné sexuální aktivit, včetně masturbace. K uvolňování prolaktinu totiž dochází po orgasmu bez ohledu na to, zda byl vyvolán párovými sexuálními aktivitami nebo masturbací.
Pokud se po dosažení orgasmu a ejakulace dostavují pocity lítosti či smutku, je velmi důležité, aby ses k sobě v takových chvílích choval pokud možno hezky (například si můžeš předem připravit nějakou věc, která ti udělá radost, pustit si svoji oblíbenou hudbu a podobně).
Je pravděpodobné, že se u tebe budou podobné pocity dostavovat i po párových sexuálních aktivitách, až budeš nějaké vykonávat, avšak na jejich překonávání už budete dva (ostatně většina žen si po pohlavním styku přeje, aby s nimi partner ještě nějakou dobu zůstal v lůžku a držel je v objetí).

14.10.2019

Dobrý den, je to sice divná otázka, ale jak mám říct holce, že bych s ní chtěl mít pohlavní styk? Předem děkuji za odpověď.

Mm, 16 let

Milý Mm,

Možná, že tě to překvapí, ale dva lidé, kteří se milují a už nějakou dobu mezi nimi dochází k důvěrnému sbližování, si takové věci říkat nemusí. Důvěrné sbližování začíná tím, že spolu dva lidé chodí na schůzky a jeden druhého lépe poznávají. Po důkladnějším sblížení nastávají první tělesné kontakty, například držení za ruku, později i objímání a první polibky. Jestliže se spolu dva lidé objímají a líbají, jedná se již o velmi důvěrný kontakt.
Pokud se dva lidé důkladně poznali a mají-li dostatek soukromí, jejich tělesný kontakt se postupně stává ještě důvěrnějším. Začínají spolu vykonávat první párové sexuální aktivity, pokud možno nekoitální. Zpočátku se jedná o vzájemné mazlení, pro které se používá označení „necking“ (což je hlazení a líbání od pasu výše) a „petting“ (hlazení či líbání celého těla). Mezi nekoitální párové aktivity však patří také vzájemná masturbace či orální sex, které lze vnímat jako nejvyšší předstupeň soulože, tedy pohlavního styku v užším slova smyslu. Při souloži dochází k zavádění partnerova penisu do partnerčiny pochvy.
Pokud mají dva lidé dostatek času k tomu, aby se důkladně seznámili a sblížili, každá jejich důvěrná aktivita, kterou společně vykonávají, může více či méně plynule navazovat na tu předchozí. Takový je ideální postup vzájemného tělesného sbližování dvou osob, které se milují. Samozřejmě, že ve skutečnosti se najdou i takové dvojice, které přistupují k souloži bez důkladnějšího seznámení a sblížení. Někteří lidé jsou dokonce ochotni souložit s každým, kdo se jim právě namane. Přitom neberou v úvahu, že takovéto „rychlé navazování vztahů“ je krajně rizikové z hlediska přenosu pohlavních nemocí a jiných závažných infekčních onemocnění.
Jestliže je totiž někdo ochoten už po krátké známosti přistoupit na pohlavní styk, znamená to, že dotyčnému jedinci zřejmě nečiní obtíže střídat partnery, a že již má za sebou pestrou sexuální minulost, která by po návštěvě dermatovenerologie (tedy oddělení kožních a pohlavních chorob) vydala na obsahově bohatý chorobopis. Nehledě k tomu, že při každé souloži může dojít k nechtěnému početí, a to i při použití různých antikoncepčních prostředků, z nichž však žádný nemá stoprocentní účinnost. K pohlavnímu styku v užším slova smyslu by tedy dvojice měla přistoupit až tehdy, když se partner i partnerka cítí připraveni na převzetí rodičovské odpovědnosti.
Představa, že v „dnešní době“ je navazování sexuálních kontaktů snadnější než v minulosti, nebo dokonce že dochází k výraznému snižování věku prvního pohlavního styku, by byla poněkud zkreslená. Z výzkumů našich předních sexuologů (k nimž patří například Weiss a Zvěřina) vyplývá, že během uplynulých desetiletí nedošlo k žádnému výraznějšímu poklesu věku prvního pohlavního styku, který se u obou pohlaví již po dvě až tři desetiletí stabilně drží okolo 18-ti let.
Rozhodně nedoporučuji, abys nějaké dívce říkal, že bys s ní chtěl mít pohlavní styk. V nejlepším případě by si o tobě dívka mohla myslet, že se snažíš odbýt fázi námluv, a že ti vlastně ani nestojí za to, aby ses pokoušel ji lépe poznat a získat její náklonnost. V horším případě by ti odpověděla něco, co si zde netroufám doslovně napsat. Samozřejmě není vyloučeno, že potkáš i dívku – velmi mírně řečeno – velmi volných mravů, která by byla ochotna přistoupit na pohlavní styk s chlapcem, kterého dobře nezná (a se kterým se dokonce ještě ani nedržela za ruku, natož aby se spolu líbali). Sexuální kontakt s takto „ochotnou“ dívkou by však pro tebe mohl skončit nutností léčby na dermatovenerologii, protože by bylo velmi pravděpodobné, že dotyčná dívka před tebou již podobným způsobem „obšťastnila“ více chlapců, z nichž někteří mohli být pohlavně nakaženi.
Jestliže máš tedy o nějakou dívku vážný zájem, zkus se s ní seznámit, několikrát ji pozvat na schůzku, a až se blíže poznáte, zřejmě již sám poznáš, zda by mezi vámi bylo možné nějaké důvěrnější sblížení. Rozhodně netvrdím, že by ses měl vyhýbat navazování důvěrných vztahů a uskutečňování sexuálních aktivit, protože je normální a přirozené, když se dva lidé milují natolik, že spolu chtějí mít co nejdůvěrnější kontakt. Avšak při navazování sexuálních vztahů bys měl postupovat pomalu, nic neuspěchat a především pečlivě zvážit, zda je pro tebe daná dívka opravdu vhodnou partnerkou (a zda ty jsi vhodným partnerem pro ni).

14.10.2019

Mám na vás takovou prosbu, jestli si musím po masturbaci umýt ruce mýdlem.

Matěj, 14 let

Milý Matěji,

Pokud při masturbaci (přesněji řečeno při ejakulaci) dojde k potřísnění ruky ejakulátem neboli spermatem, umytí rukou mýdlem bych doporučoval, protože jinak by ti mohlo být nepříjemné, kdybys měl od ejakulátu „ulepené“ prsty. Ejakulát totiž kromě vody obsahuje i určité množství bílkovin, které po zaschnutí působí jako „lepidlo“ (podobně jako například vaječný bílek). Jestliže  ti na rukou žádný ejakulát nezůstane, záleží spíše jen na tobě, zda si budeš po vykonání masturbace mýt ruce s mýdlem nebo bez mýdla.
Pokud si každý den penis myješ (což bys měl v každém případě), nemusíš si mýt ruce pokaždé, když se jej dotkneš. Samozřejmě, že mytí rukou je nutné po vymočení, protože drobné částečky moči mohou ulpívat na ruce, v níž se penis při močení přidržuje. Moč je však „odpadní tekutina“, v níž se může nacházet několik tisíc různých druhů bakterií , zatímco povrch penisu není sám o sobě nějak „nehygienický“. Možná tě to překvapí, ale největší množství bakterií na povrchu lidského těla se nenachází na pohlavních orgánech, nýbrž na obličeji, na rukou, v podpaží a na nohou. Svým způsobem je tedy penis zpravidla čistější, než například ruce nebo obličej. Z tohoto hlediska by tedy bylo logičtější a „hygieničtější“, kdyby sis ruce umyl předtím, než uchopíš penis do ruky.

14.10.2019

Ahoj, prosím jen odpověď (...)

Radek, 15-16 let

Milý Radku,

Pravděpodobně se jedná o tzv. névus (naevus) neboli mateřské znaménko. Přestože vystouplé névy působí nevzhledně a někdy skoro až „strašidelně“, ve většině případů nejsou zhoubné. Nicméně návštěva kožního lékaře je v těchto případech na místě.
Kožní lékař v tomto případě s největší pravděpodobností doporučí excizi (chirurgické odstranění) névu. Výkon se provádí v lokální nebo celkové anestezii.

14.10.2019

Zdravím, v okolí rtů se mi objevily pupínky, jsou na rtech a jsou bílé, pokud rty nenatáhnu nejdou vidět, ale když si rty třeba promnu, jde to cítit a vidět to jde pouze když rty natáhnu. Prosím šlo by určit co to je? A jak to odstranit?
P.S. Fotografii nelze pořídit tak, aby tam šly pupínky vidět.

Paťas, 14 let

Milý Paťasi,

Podle popisu by se mohlo jednat o tzv. perorální dermatitidu. Aplikaci některé z volně prodejných mastí či krémů proti dermatitidě bych však v bezprostředním okolí úst příliš nedoporučoval, a to z důvodu možného (třeba i mimovolného) olíznutí okolí rtů a následnému nechtěnému požití masti. Raději navštiv kožního lékaře (dermatologa), který ti doporučí (případně i předepíše) vhodnou mast či krém, který lze aplikovat i v blízkosti úst.

14.10.2019

Poslednou dobou som strašne nadržaný, čo mám robiť?

Anonym, 12 let

Milý Anonyme,

Zvýšená sexuální apetence (doslova „chuť“ na sexuální aktivity) je v období dospívání dána nárůstem hladiny pohlavních hormonů v krvi. Nejpřirozenějším a nejbezpečnějším způsobem, jak může dospívající jedinec svoji narůstající sexuální potřebu uspokojovat, je vykonávání masturbace.

13.10.2019

Dobrý den, jen bych se chtěl zeptat, jestli je má velikost penisu v pohodě. V klidu měří 6 cm a při erekci 11 cm. Je má délka penisu v dobrém stavu? Předem děkuji za odpověď.

Jakub, 14 let

Milý Jakube,

Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální. Délka při erekci je sice mírně podprůměrná, avšak rozdíl 2 cm oproti průměru není nijak abnormální. Navíc vzhledem k tvému věku lze ještě očekávat, že u tebe během několika následujících let dojde k výraznějšímu růstu penisu.

13.10.2019

Dobrý den nevíte co by to mohlo být? (...) Děkuji.

Aleš, 15 let

Milý Aleši,

Jedná se o zánětlivou reakci v místech zarůstání dorůstajících chloupků po oholení. Pokožku doporučuji ošetřovat panthenolovou mastí (např. panthenol, bepanthen nebo calcium pantothenicum).

13.10.2019

Je normální, že ve 13 letech můj penis měří v klidovém stavu 15 cm?

Petr, 13 let

Milý Petře,

Uvedená délka penisu je vzhledem k tvému věku sice mírně nadprůměrná, avšak normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 13-ti let činí 5 až 7 cm (tj. 6 ± 1 cm) v klidovém stavu a 11 až 14 cm (tj. 12,5 ± 1,5 cm) při erekci.

13.10.2019

Dobrý den, už měsíc chodím na gympl (do nové třídy). Chodí tam jedna hezká holka, s kterou bych se chtěl začít bavit. Ještě jsme se vůbec nebavili. Nemohli byste mi říct, jak navázat konverzaci?

Tim, 14 let

Milý Time,

Pokud se chceš s dívkou dát do řeči, můžeš začít například nějakým jednoduchým dotazem, prosbou o malou radu či o pomoc. Podrobnější informace ohledně navazování vztahů najdeš na stránce „Chlapci a dívky spolu“.

13.10.2019

Dobrý den,
už asi rok mám takový problém. Když domočím a oklepu se,
(...) Předem díky za odpověď.

Pepa, 13 let

Milý Pepo,

To, co v dotazu popisuješ, je naprosto normální. I když si po vymočení penis „oklepeš“ nebo si otřeš okolí ústí močové trubice, stále ještě zbývá malé množství moči (zpravidla jedna, nanejvýš několik kapek), které zůstává ve vývodných cestách močových.
Zatímco močová trubice u žen (neboli urethra feminina) měří 3 až 4 cm, mužská močová trubice (neboli urethra masculina) má délku okolo 20 cm (počítáno od svěrače až po ústí močové trubice). Navíc mužská močová trubice se uvnitř těla dvakrát zahýbá (nejprve klesá dolů, poté se zvedá směrem nahoru a opět klesá dolů). Je tudíž celkem pochopitelné, že určité množství moči i po uzavření příslušných svěračů zůstává „někde po cestě“ mezi močovým měchýřem a otvorem močové trubice. K uvolnění tohoto drobného množství moči dochází až během několika následujících minut po vymočení, a to v důsledku stahování a uvolňování celé řady svalů, které se nacházejí v oblasti malé pánve.
Takto zkrátka lidské tělo funguje. Příroda totiž jaksi „nepočítala s tím“, že lidé na určitém stupni civilizačního vývoje začnou nosit oblečení, a že některým z nich bude vadit, když se do jejich spodního prádla občas vsákne pár kapek moči.
Řešením problému, o němž se v dotazu zmiňuješ, je pravidelná výměna spodního prádla (na každý den by sis měl brát čisté, pokud je to však nutné, můžeš si brát čisté spodní prádlo i vícekrát během dne) a každodenní hygiena (tedy umytí) pohlavních orgánů.

12.10.2019

Dobrý den, mám takovej problém, je mi 15 let a už mi bude skoro 16. Když masturbuju, musím jedině v leže a s napnutýma nohama, jinak se neudělám. Zkoušel jsem masturbovat i ve stoje nebo bez napnutých nohou, ale neudělal jsem se. Je to nějak závadné, nebo se to ještě změní?

David, 15 let

Milý Davide,

Kvůli tomu, že při masturbaci dosahuješ orgasmu a ejakulace pouze v určité tělesné poloze, by ses neměl nijak znepokojovat. Je naprosto normální, že napnutí dolních končetin ti usnadňuje dosahování orgasmu. Masturbaci vykonávej tak, jak jsi zvyklý a jak ti to vyhovuje. Určitý způsob vykonávání masturbace (tedy například její vykonávání v určité poloze) nemá žádný vliv na tvůj budoucí pohlavní život (viz též odpovědi na dotazy návštěvníka Pavla ze dne 01.10.2019 a 02.10.2019, které najdeš níže na této stránce).

12.10.2019

Hezký den, Mám pár otázek.
1) Když měřím 175 cm a vážím 60 kg, jsem ještě "zdravě" hubený?
2) Poradili byste mi nějaké cviky, které zpevní a vytvarují zadek? Můj nemá příliš tvar, chci ho nějak zpevnit a vytvarovat, aby mi slušely kalhoty.
Děkuji mockrát.

Johnny, 17 let

Milý Johnny,

1) Při uvedené tělesné výšce a hmotnosti u tebe činí hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) přibližně 19,6. Jedná se tedy jen o velmi mírnou podváhu (optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti pro chlapce ve věku 17-ti let se pohybují v rozmezí přibližně 20 až 23). K dosažení optimální tělesné hmotnosti ti chybí pouhých 1 a čtvrt kilogramu.
2) Hýžďové svaly lze posilovat pomocí běžných cviků s vlastní vahou, k nimž patří například široké dřepy a sedy-lehy. Jinak není nic špatného na tom, že chceš, aby ti kalhoty slušely, avšak neměl bys nosit příliš úzké kalhoty, jinak hrozí, že u tebe vznikne tzv. úžinový syndrom (neboli meralgia paraesthetica), k němuž dochází v důsledku stlačování jednoho z nervů, který vede z pánve do stehna. Úžinový syndrom se projevuje bolestí a pálením na vnější straně jednoho či obou stehen.

12.10.2019

Dobrý den, je v pořádku když měřím 160 cm a vážím 68 kg?

Anonym, 12 let a 6 měsíců

Milý Anonyme,

Uvedená tělesná výška je vzhledem k tvému věku a pohlaví sice mírně nadprůměrná, avšak stále ještě normální (průměrná tělesná výška chlapců ve věku 12,5 roku činí 156 cm, normální tělesná výška chlapců téhož věku se pohybuje v rozmezí 142 až 172 cm).
Tělesná výška je u tebe tedy v pořádku, naproti tomu tělesná hmotnost 68 kg je výrazně nadprůměrná. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) u tebe činí 26,56 (optimální hodnoty indexu tělesné hmotnosti u chlapců ve věku 12-ti let se pohybují v rozmezí 16,5 až 19,5, u chlapců ve věku 13-ti let pak v rozmezí 17 až 20). Podle poměru mezi tělesnou výškou a hmotností tedy trpíš nadváhou.
Vzhledem k tvému věku, pohlaví a současné tělesné výšce by se tvoje tělesná hmotnost měla v optimálním případě pohybovat v rozmezí přibližně 43,5 až 51,5 kg. Bylo by tedy dobré, kdyby ses pokusil postupně zhubnout. V žádném případě bys však neměl hladovět nebo se snažit podávat nepřiměřené fyzické výkony. Bezpečně lze v tvém věku zhubnout nejvýše 3 až 4 kg týdně, rychlejší tempo hubnutí by mohlo ohrozit tvé zdraví.
Především by sis měl zajistit pravidelné stravování (denní příjem potravy by měl být rozdělen alespoň do pěti jídel) a vyhýbat se tučným pokrmům a světlému pečivu. Další rady a doporučení najdeš na stránce „Potřebuješ zhubnout?“.

12.10.2019

Dobrý den. Prosím nezveřejňovat otázku (...)

Osoba, 13 let

Milý Osobo,

Mohlo by se jednat o projev některého z kožních onemocnění, které však na základě pouhého popisu nemohu blíže určit. Doporučuji tedy navštívit dermatologa (kožního lékaře) a svěřit se mu s uvedenými obtížemi. Sám můžeš vyzkoušet některou z volně prodejných mastí (např. canesten nebo clotrimazol), avšak pokud popsané příznaky do několika dnů či týdnů neustoupí, bylo by přece jen vhodné provést kontrolu na dermatologii.

12.10.2019

Dobrý deň. Vadí mi že nemôžem jesť slaninu alebo proste to tučné v mäse. Vždy keď sa mi to dostane na jazyk tak ma napne na zvracanie. Dokážem to jesť jedine tak že si dám veľa chleba do úst a zjem to spoločne s tou slaninou alebo tým tučným. Čo mám robiť aby mi to nerobilo zle?

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Nesnášenlivost vůči některým druhům potravin může mít různé důvody, k nimž patří například alergie, porucha činnosti trávicí soustavy či psychické zábrany. Pokud ti konzumace určité potraviny činí obtíže a vyvolává v tobě pocit nevolnosti, neměl by ses ke konzumaci takovéto potraviny nutit. Ostatně odpor vůči živočišným tukům (sádlu, slanině, „tlustému v mase“) neohrožuje tvé zdraví a svým způsobem tě naopak do určité míry chrání před obezitou a jejími důsledky.

11.10.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak si mohu oholit pubické chlupy.

Jan, 13 let

Milý Jane,

Při holení pubického ochlupení (tj. chlupů v okolí pohlavních orgánů) se postupuje obdobně, jako například při holení vousů, avšak vzhledem k vyššímu riziku poranění je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Důležité je, aby pokožka v místě holení byla pokud možno napnutá, k čemuž lze využít „volnou“ ruku (tedy tu, která nedrží holicí strojek).
Před prvním oholením je třeba chlupy zkrátit nůžkami na délku okolo 0,5 až 1 cm, protože delší chlupy by ucpaly hlavici holicího strojku, ať už se jedná o obyčejný ruční holicí stojek, nebo o elektrický holicí strojek či depilátor. Klasický ruční holicí stojek je určen pro použití s pěnou či gelem na holení, elektrický strojek je určený pro „suché“ holení, tj. bez pěny či gelu.
Po oholení je vhodné pokožku zvlhčovat pomocí pleťového krému pro citlivou pleť (u osob se suchou nebo citlivější pletí raději pomocí panthenolové masti). Tím se zabrání zarůstání dorůstajících chloupků do svrchní vrstvy pokožky, které vede ke vzniku zánětlivých reakcí v podobě červených pupínků. Ošetření krémem by se mělo provést nejdříve hodinu po oholení a poté alespoň jednou denně po dobu dvou až tří dnů od oholení.
Předtím, než se rozhodneš, že si pubické ochlupení oholíš, bys však měl zvážit, zda je to nutné. Zatímco holení axilárního ochlupení (tj. chlupů v podpaží) má praktický účel spočívající v omezení tělesného pachu, u holení pubického ochlupení podobný praktický účel chybí, a tudíž se jedná spíše jen o kosmetickou záležitost.
Holení chlupů přece jen představuje pro pokožku určitou zátěž. Samozřejmě, že pokud ti ochlupení z nějakých důvodů vadí nebo překáží, si jej můžeš oholit nebo zkrátit (zastřihnout), avšak je třeba počítat s tím, že chlupy poměrně rychle dorůstají (tempo dorůstání chlupů se pohybuje okolo 1 cm za měsíc), a že dorůstající „strniště“ může svědit. Nepříjemné pocity (svědění oholené pokožky) však lze do určité míry omezit výše zmíněným zvlhčováním pomocí pleťového krému nebo panthenolové masti.
Další rady a doporučení týkající se holení ochlupení najdeš na stránce „Jak se oholit“.

11.10.2019

Dobrý den, (...) Prosím o skrytí dotazu. Děkuji.

Jáchym, 15 let

Milý Jáchyme,

Tvé obavy jsou sice na jednu stranu pochopitelné, avšak existuje řada způsobů, jak můžeš dívce dát najevo své sympatie, aniž by ses s ní musel hned pokoušet navázat vztah, čímž se vyhneš riziku odmítnutí. Jestliže máš tedy o dívku zájem, snaž se s ní nejprve trochu sblížit a skamarádit.
Ve vhodnou chvíli (tedy až se dívka právě nebude něčemu intenzivně věnovat, například až nebude s někým mluvit, telefonovat, něco psát a podobně) ji můžeš oslovit s malým dotazem, prosbou o pomoc a podobně. Jestliže jsi dívce alespoň trochu sympatický (nebo jí alespoň nejsi zcela nesympatický), nebude se tě snažit odbýt několika slovy. Do rozhovoru by ses však neměl nutit.
Zpočátku bys v rozhovorech s dívkou neměl otevírat příliš osobní témata a vyjadřovat jí své city nebo nějakým způsobem dávat najevo, že bys měl zájem o navázání vztahu. Jestliže je dívka tvojí spolužačkou, můžeš při prvních pokusech o oslovení či přímo navázání rozhovoru vycházet z vašich společně sdílených zkušeností, které se týkají vašeho života ve škole. Neměl bys však mluvit o jiných lidech (například vyjadřovat své názory na vaše spolužáky).
Před dívkou ze sebe nedělej někoho, kým nejsi a nepřisvojuj si vlastnosti či dovednosti, které nemáš. Nejen v rozhovoru s dívkou, ale i během svého každodenního chování se snaž vystupovat klidně a vyrovnaně, k ostatním lidem se chovej zdvořile (dívka si jistě bude všímat nejen toho, jak se chováš k ní, ale i k ostatním), dodržuj své sliby, v případě potřeby neodmítej ostatním pomáhat, ale nenech se jednostranně využívat. Buď sice přátelský, ale ostatním lidem se nevnucuj, ani se před nimi nepředváděj. Informace, s nimiž se ti někdo důvěrně svěří, si nechávej pro sebe.
Také si všímej toho, jak se dívka chová, jaké jsou její zájmy, co má ráda a podobně. Měl by sis však počínat nenápadně, aby dívka nezískala pocit, že ji sleduješ. Při vzájemném sbližování ti takto získané informace mohou být užitečné. Avšak rozhodně by ses na dívku neměl vyptávat jejích kamarádek nebo spolužáků, aby ostatní nepoznali, že se o dívku zajímáš.
Samozřejmě, že ti nikdo předem nezaručí, že o tebe dívka nakonec projeví stejný či podobný zájem, jaký máš ty o ni. Úspěšné navázání kvalitního osobního vztahu závisí na obou dvou jedincích, mezi nimiž se takovýto vztah vytváří. Někteří lidé se k sobě zkrátka hodí více a jiní méně. Dokud se však s dívkou důkladněji neseznámíš a lépe se navzájem nepoznáte, těžko můžeš předem odhadnout, zda byste tvořili harmonickou dvojici. Jestliže dívku ani neoslovíš, zřejmě tě bude po určitou dobu trápit pocit, že jsi zanedbal příležitost s ní navázat vztah. Pokud se však rozhodneš, že se o bližší seznámení a sblížení s dívkou pokusíš, neměl by ses snažit proces vašeho sbližování uspěchat. Jednou z vlastností, které dívky na chlapcích oceňují, je i trpělivost (nikoliv ve smyslu neodbytnosti, nýbrž v tom smyslu, že se chlapec snaží s dívkou sblížit postupně a neusiluje jen o to, aby ji co nejdříve dostal do „intimní situace“).

10.10.2019

Ahoj, už delší dobu mám v levém varleti něco divného. Pokusím se to popsat. Jako bych měl levé varle rozdrcené. Nemá takový kulatý tvar. Pravé je úplně v pořádku. Už to mám snad nějaký ten rok a až teď jsem si uvědomil, ze to asi není úplně v pořádku. Poradil by jste mi prosím co mám dělat, nebo alespoň co by to mohlo být?

Senda, 15 let

Milý Sendo,

Výrazná nepravidelnost tvaru varlete může být buď projevem vývojové vady, nebo následkem zánětlivého onemocnění, o kterém bys však zcela jistě věděl, protože by bylo velice bolestivé.
V každém případě doporučuji svěřit se alespoň jednomu z rodičů a navštívit praktického lékaře pro děti a dorost, který pro tebe vystaví poukaz na vyšetření na endokrinologii.

10.10.2019

Myslíte že když jsme kouřili papír že to může mít vliv na něco? Třeba bolest hlavy atd.

Anonym, 15 let

Milý Anonyme,

Při hoření, byť jen samotného papíru bez „náplně“, vzniká celá řada chemických látek, mimo jiné oxid uhelnatý (CO), který u tebe mohl způsobit mírnou otravu. Ta se mohla projevit například i bolestí hlavy či nevolností. Vzhledem k tomu, že neznám přesnější chemické složení papíru, jehož kouř jsi vdechoval, nedovedu posoudit, jaké další toxické látky mohly při jeho hoření vzniknout.
Jakékoliv experimentování s vdechováním kouře bych v žádném případě nedoporučoval, protože nikdy nevíš, jaké látky mohou během spalování vzniknout (a následně proniknout do tvého organismu).

09.10.2019

Dobrý den, můžu se zeptat jestli v mém věku je dobrá věc si nechat nárůst vousy? A jak zvýšit objem vousů? Děkuji a přeji hezký den.

Ted, 15 let

Milý Tede,

V naší současné společnosti není úprava vousů regulována tak přísnými a přesnými pravidly, jako tomu bylo v minulosti (nebo jako tomu dodnes je v některých cizokrajných kulturách). V podstatě tedy záleží především na tobě, zda si necháš vousy růst, případně jakým způsobem si je budeš upravovat. Samozřejmě by bylo vhodné zvážit, jak by tvoji úpravu vousů mohli vnímat lidé v tvém okolí, avšak výsledné rozhodnutí závisí především na tvém osobním vkusu, případně na tvé ochotě odlišovat se od ostatních.
Objem vousů můžeš vizuálně zvýšit jejich pravidelným mytím a ošetřováním pomocí některého ze speciálních šampónů či balzámů určených k péči o vousy. Ceny těchto výrobků však nejsou právě nejnižší (jedna láhev o objemu 200 – 300 ml může stát i několik set Kč).

09.10.2019

Je normální, že můj spermat není bílý?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Kvůli tomu, že tvé sperma (neboli ejakulát) dosud nemá bílé zbarvení, se nemusíš znepokojovat. Zbarvení spermatu (neboli ejakulátu) je dáno podílem vody a bílkovin na jeho celkovém objemu.
Zatímco u dospělého muže tvoří voda přibližně 90 až 95% objemu ejakulátu (zatímco zbývající část tvoří převážně bílkoviny a nepatrné množství dalších látek), u dospívajícího chlapce může podíl vody na celkovém objemu ejakulátu činit až 99%. Z tohoto důvodu nemusí být ejakulát dospívajícího chlapce hned od počátku bělavě zbarvený, nýbrž může být čirý („průhledný“).
Je velmi pravděpodobné, že s narůstajícím věkem se u tebe bude podíl bílkovin na objemu spermatu postupně zvyšovat, čímž tato tělesná tekutina postupně získá charakteristické bělavé zbarvení.

09.10.2019

Dobrý den, už jednou jsem zde psal, že se mi před delší dobou udělala na žaludu penisu světle červená skvrnka, která nebolí ani neštípe zapomněl jsem dodat že po masturbaci či poluci se ta červená skvrna více zvýrazní. Jednou je vidět trošku, ale podruhé opět hodně, opravdu mě to štve a bojím se, že mi ta skvrna nezmizí, předem děkuji za odpověď.

Lotr, 14 let

Milý Lotře,

Jak jsem již uvedl v odpovědi na tvůj dotaz ze dne 4.10.2019, mohlo by se jednat například o hematom nebo tzv. hemangiom. Vyloučit nelze ani rozšíření některé z podkožních cév, i když v takovém případě by byl zmíněný útvar bolestivý. Zvýraznění skvrny po vykonání masturbace, o němž se zmiňuješ, by nasvědčovalo tomu, že výskyt této skvrny souvisí s cévním zásobením určité části žaludu, jak jsem naznačil již v odpovědi na tvůj předchozí dotaz.
Na jednu stranu je pochopitelné, že tě zmíněná skvrna poněkud irituje, avšak vzhledem k tomu, že není bolestivá, zřejmě představuje pouze kosmetický problém. Navíc většina podobných útvarů dříve či později spontánně vymizí.

09.10.2019

Dobrý den, (...) Děkuji za odpověď. Prosím nezveřejňujte dotaz.

Anonymní anonym, 14 let

Milý Anonymní Anonyme,

Není nutné, aby dívka, s níž chceš chodit, byla nutně tvojí spolužačkou. I když budeš studovat na střední škole, kterou navštěvují převážně chlapci, ještě to neznamená, že by ses ve volném čase nemohl seznámit s nějakou dívkou v mimoškolním prostředí. Avšak během prvního roku na střední škole bych doporučoval věnovat se spíše studiu než navazování milostných vztahů, které by navíc nemusely zůstat bez „následků“ v podobě neplánovaného početí.

08.10.2019

Dobrý den,
Za pár dní jdu na 13tiletou preventivní prohlídku a předkožka mi pořád nejde pořádně stáhnout (žalud vidět je, ale jen menší část). Bojím se, že se mi doktorka bude snažit předkožku stáhnout až dozadu bolestivým způsobem. Mám se během těch pár dní snažit předkožku zvlhčovat a přetahovat? Je vůbec možné za mých podmínek stáhnout předkožku úplně "přirozeným" procesem za několik dní?

Petr, 13 let

Milý Petře,

Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. (neboli vyhlášky o preventivních prohlídkách) není uvolnění a přetažení předkožky součástí preventivní prohlídky ve věku 13-ti let, tedy alespoň v tom smyslu, že ve vyhlášce není výslovně uvedeno. Navíc podobné výkony přísluší dětskému urologovi, nikoli praktickému lékaři. Nicméně pokud se ti lékařka nesnažila uvolnit a přetáhnout předkožku na některé z minulých preventivních prohlídek, není příliš pravděpodobné, že se o to bude pokoušet na prohlídce ve věku 13-ti let.
V žádném případě by sis neměl nechat uvolňovat předkožku násilím. Pokud by na tobě praktická lékařka během prohlídky vykonávala cokoliv bolestivého, měl by ses ihned ozvat.
Předkožku si samozřejmě můžeš doma zvlhčovat a šetrně posunovat tak daleko, jak to půjde bez bolesti. Rozhodně však nedoporučuji snažit se proces uvolňování předkožky urychlit jen kvůli blížícímu se termínu preventivní prohlídky. Namísto očekávaného „urychlení“ by sis mohl způsobit spíše poranění. Pokud chceš uvolňování předkožky podpořit, měl bys postupovat velmi opatrně, jak je uvedeno na stránce „Žalud a předkožka“, kde najdeš i další podrobnosti k tomuto tématu.

08.10.2019

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať či je cvičenie v mojom veku zdravé. Poprípade aké cviky odporúčate.

Matouš 13,75 let

Milý Matouši,

Cvičení sice zdravé je, avšak pouze pokud při něm nedochází k nadměrné zátěži. Za přiměřenou zátěž pro dospívajícího jedince lze považovat maximálně pět sestav posilovacích cviků denně, přičemž každá sestava by měla obsahovat 10 až 20 provedení cviku (celkem tedy nejvýše 100 cviků za den). Posilovací cviky bys měl vykonávat výhradně vlastní vahou, tedy bez použití posilovacích strojů a zvedání těžkých břemen (například činek). Mezi posilovací cviky s vlastní vahou patří například dřepy, sedy-lehy a kliky.

08.10.2019

Ahoj, chtěl bych se zeptat, kdy a v jakém věku se u chlapců začíná měnit hlas. Je mi čerstvě 14 a přijde mi, že už se můj dětský hlas nikdy nezmění, mezitím co kamarádi už mají hluboký hlas a mě to hrozně štve. Díky.

Matěj, 14 let

Milý Matěji,

Nástup hlasové mutace (tj. změny hlasu z chlapeckého na mužský) patří k těm změnám, u nichž se projevují největší individuální rozdíly. Změna hlasu neboli hlasová mutace může začít kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem věku (ze všech změn, jimiž dospívající jedinec prochází, má srovnatelně široký věkový rozsah již jen začátek vývoje vousů).
Hlasová mutace u tebe tedy může začít za několik týdnů, měsíců, nebo i let. Její nástup nelze nijak urychlit. Na jednu stranu je pochopitelné, že se mezi kamarády, kteří již mluví hlubším hlasem, můžeš cítit poněkud nesvůj. Avšak kvůli vývoji svého hlasu by ses neměl trápit ani znepokojovat. Je třeba respektovat individuální odlišnosti mezi lidmi, zejména pokud se pohybují v mezích uznávané normy.
Rada tedy zní, aby ses snažil být trpělivý, i když to z různých důvodů nemusí být snadné.

08.10.2019

Dobrý deň,
Nemôžem si úplne stiahnuť predkožku, ani v kľude ani v erekcii, iba do polky žaluďa. Je to problém? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Unknown boy, 14 let

Milý Unknown boyi,

Proces uvolňování předkožky může trvat různě dlouhou dobu a k jeho dovršení může dojít v různém věku. Zatímco u některých chlapců lze předkožku přetahovat již v dětství před pubertou, u jiných dochází k jejímu uvolnění až v průběhu dospívání nebo v jeho závěru.
V tvém věku lze předkožku přetáhnout až přes okraj žaludu přibližně u 85% chlapců, přičemž u zbývajících 15% ji lze přetáhnout pouze částečně, nebo ji nelze přetáhnout vůbec. Avšak vzhledem k tvému věku je velmi pravděpodobné, že u tebe k uvolnění předkožky ještě dojde spontánně, tedy i bez jakéhokoliv vnějšího zásahu.
Důležité je, aby ses nepokoušel předkožku strhnout násilím za žalud. Proces jejího uvolňování bys tím nijak neurychlil, navíc by sis mohl způsobit poranění a následné zjizvení prstence předkožky, což by další proces jejího uvolňování značně zkomplikovalo.
Proces uvolňování předkožky lze podpořit jejím pravidelným zvlhčováním pomocí vhodné masti či krému. Podrobnější informace najdeš na stránce „Žalud a předkožka“. Při posunování předkožky směrem k rozšířenému okraji žaludu bys však měl postupovat jen zvolna a opatrně.

08.10.2019

Dobrý den,
Děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěl zeptat, proč někdy, když mám erekci, tak se mi jedno varle někam zasune?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Při erekci dochází ke stažení kremasterových svalů, v důsledku čehož se varlata zdvihnou poněkud výš. Kromě toho, část šourku se při erekci „spotřebovává“ na pokrytí spodní strany penisu, což je další z důvodů, proč může při erekci docházet k přitažení varlat blíže k tělu. Zejména u mladších chlapců může také dojít k zatlačení jednoho či obou varlat do tříselných kanálů, pokud jsou tyto ještě dostatečně široké (u většiny dospělých mužů se varlata do tříselných kanálů vzhledem ke své velikosti už nevejdou). Tento jev se nazývá „migrující varle“.
Jestliže se varle po odeznění erekce opět vrací na své místo do šourku, je vše v pořádku. Pokud by varle zůstávalo „schované“ v tříselném kanálu delší dobu, můžeš vyzkoušet koupání v teplé vodě, při němž by varle mělo opět sestoupit.

08.10.2019

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, proč je šourek někdy scvrklý a jindy visí dolů?

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Smršťování a uvolňování šourku souvisí s udržováním stálé teploty varlat, která se pohybuje okolo 34 °C. Stěna šourku je tvořena celkem devíti vrstvami, přičemž druhou z těchto vrstev (počítáno směrem zvenku dovnitř) tvoří tzv. tunica dartos, což je jakýsi obal tvořený hladkými svaly a vazivem s elastickými vlákny. Svalová vlákna v této vrstvě šourku se při nižší teplotě smršťují, čímž dochází ke svraštění šourku a k přitažení varlat směrem k dutině břišní za účelem jejich zahřátí. Při vyšší teplotě se tato svalová vlákna naopak uvolňují, čímž dochází k poklesu varlat, k jejich oddálení od dutiny břišní a zároveň k rozšíření cév v šourku a ke zvýšení činnosti potních žláz v pokožce šourku, což vše dohromady přispívá k ochlazení varlat. Na přitahování varlete k tělu či jeho oddalování od těla se podílí rovněž svaly zvané musculi cremasteri (tj. kremasterové svaly neboli zdvihače varlat), které obklopují semenné provazce.

08.10.2019

Dobrý den, ve třídě se mi líbí strašně jeden kluk a připadá mi ze je taky tak trochu na kluky, ale nevím to jistě. Co mám dělat?

Mates, 14 let

Milý Matesi,

Obávám se, že na tento dotaz by ti nemohl poskytnou odpověď ani sexuolog. Přestože sexuální orientace má vrozený základ, u jedinců mladších 16-ti let ji nelze určit ani sexuologickým vyšetřením, ani žádným jiným způsobem. Diagnostické metody, které se v sexuologii využívají u dospělých osob pro určení sexuální orientace či případných sexuálních parafilií, jsou u dospívajících jedinců prakticky nepoužitelné, protože s jejich pomocí nelze získat dostatečně spolehlivé údaje, které by bylo možné jednoznačně interpretovat.
Na jednu stranu je pravdou, že náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví je v období dospívání stejně normální, jako náklonnost k vrstevníkům opačného pohlaví, a že se v naprosté většině případů nejedná o projev homosexuální orientace. Ostatně podíl dospívajících jedinců, kteří někdy měli sexuální kontakt s vrstevníkem téhož pohlaví, je podle celé řady výzkumů (např. Kinsey, 1998, nebo Tulloch a Kaufman, 2013) několikanásobně vyšší, než by odpovídalo podílu homosexuálně orientovaných osob v populaci.
Zároveň však platí, že mezi dospívající mládeží (zejména mužského pohlaví) je široce rozšířena tzv. internalizovaná homofobie, což je strach z vlastních projevů homosexuality, ať již skutečných, nebo (a to častěji) pouze domnělých. Mnozí dospívající jedinci začínají pociťovat obavy či nejistotu ohledně vlastní sexuální orientace, jakmile zjistí, že je pohlavně přitahuje i něco, co by je podle jejich názoru přitahovat nemělo. Nevědí, že dospívajícího člověka může z důvodu narůstající hladiny pohlavních hormonů vzrušovat a přitahovat v podstatě kdokoliv a cokoliv. Strach z homosexuální orientace se u mnoha dospívajících jedinců posléze transformuje (přeměňuje) na odpor či nenávist vůči všemu, co může být (mnohdy zcela mylně) považováno za projev homosexuality.
Pokud tě tedy zajímají podrobnosti týkající se postoje tvého kamaráda vůči sexuálnímu kontaktu mezi osobami téhož pohlaví, měl bys postupovat velmi opatrně, abys u kamaráda nevzbudil obavy týkající se jeho vlastní sexuální orientace, v širší rovině pak i jeho sexuální identity.

08.10.2019

Dobrý den, mám dvě otázky.
1) Můj penis měří v klidu 4 cm a při erekci má 9 cm, není to málo?
2) Přijde vám v pořádku barva žaludu
(...) ?

Erik, 12,5 let

Milý Eriku,

1) Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální. Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 12-ti let činí 4 až 6 cm (tj. 5 ± 1 cm) v klidovém stavu a 9 až 11 cm (tj. 10 ± 1 cm) při erekci. Uvedené rozměry penisu tedy odpovídají průměru pro tvůj věk.
2) Zbarvení žaludu může být různé, protože tenká pokožka na jeho povrchu neobsahuje žádné kožní barvivo neboli pigment. Z tohoto důvodu zbarvení žaludu velmi závisí na míře jeho prokrvení.
Povrch žaludu bývá v závislosti na míře prokrvení zbarven v různých odstínech růžové, případně až mírně fialové barvy. Avšak ani namodralé zbarvení žaludu není samo o sobě nijak abnormální, zejména pokud je žalud dlouhodobě obnažený, a tím pádem i více vystavený chladu.

07.10.2019

Môže mať žena sex aj keď je tehotná?

Tommy, 14 let

Milý Tommy,

V podstatě může, pokud má o sexuální aktivity zájem. Pravdou je, že během těhotenství dochází v těle ženy k různým hormonálním změnám, které mohou vést k poklesu či naopak k nárůstu sexuální touhy, a tím i zájmu o sexuální aktivity. Obecně platí, že během prvního trimestru (tedy prvních tří měsíců) těhotenství dochází vlivem hormonálních změn k poklesu zájmu o sexuální aktivity, během druhého trimestru se zpravidla sexuální apetence (doslova „chuť“ na sexuální aktivity) zvyšuje a během závěrečného trimestru se opět snižuje.
S větším rizikem je pohlavní styk spojen až ve třetím trimestru těhotenství, kdy je navíc poměrně obtížné nalézt takovou koitální polohu (tedy tělesnou polohu při pohlavním styku), která by partnerce byla dostatečně pohodlná. Pohlavní styk ve třetím trimestru je rizikový zejména u žen, které již někdy v minulosti prodělaly předčasný porod, dále v případě, že u ženy dochází k otevírání oslabeného děložního hrdla, případně také u ženy, která čeká více než jedno dítě (tedy dvojčata, trojčata atd.).

07.10.2019

Dobrý den, takový dotaz, mám na můj věk délku penisu při vzrušení jen 10 cm. A to je málo. Myslíte, že mi může ještě vyrůst? A že když už mi tak zůstane bude to mít vliv můj sexuální život?

Šimon, 16 let

Milý Šimone,

Uvedená délka penisu je sice mírně podprůměrná, avšak naprosto normální. Rozhodně se nejedná o abnormálně malý penis (neboli mikropenis). Průměrná délka penisu u chlapců ve věku 16-ti let sice činí 14 až 17 cm, avšak za mikropenis lze v tomto věku považovat pouze takový penis, jehož délka při erekci činí méně než 5,6 cm. Délka tvého penisu je při erekci téměř dvakrát vyšší, a tudíž se o abnormálně malý penis zcela jistě nejedná.
Délka penisu, kterou uvádíš v dotazu, by neměla v pohlavním životě představovat žádné omezení (nehledě k tomu, že růst penisu probíhá zpravidla až do věku 18-ti let, kterého jsi zatím nedosáhl, a tudíž je pravděpodobné, že růst penisu u tebe dosud nebyl ukončen).
Vzhledem k tomu, že délka či hloubka pochvy činí u dospělých žen okolo 9 cm, je krajně nepravděpodobné, že by penis o délce 10 cm nestačil k uspokojení partnerky. Kromě toho, pro naprostou většinu žen není hlavním zdrojem pohlavního vzrušení stimulace (tj. dráždění) v hloubce pochvy, nýbrž v blízkosti poševního vchodu a zejména v oblasti vnějších pohlavních orgánů. Naproti tomu příliš hluboké zavádění penisu do pochvy může být pro partnerku nepříjemné, zvláště pokud penis během koitálních pohybů naráží do děložního krčku. Podle výzkumu sexuálního chování v ČR (Weiss a Zvěřina, 2009) pouze 13% žen uvádí jako hlavní zdroj svého pohlavního vzrušení dráždění v hloubce pochvy, zatímco zbývajících 87% žen uvádí jiný hlavní zdroj pohlavního vzrušení, například dráždění klitorisu nebo okolí poševního vchodu.
Naprostá většina mužů, kteří mají při erekci penis průměrných rozměrů (které v dospělosti činí 14,5 až 17,5 cm), jej při souloži zavádějí do partnerčiny pochvy pouze z jedné třetiny až jedné poloviny jeho délky. Z tohoto hlediska je mírně podprůměrná délka penisu spíše výhodou, protože ti umožní zavádět do partnerčiny pochvy větší část tvého penisu, aniž bys jí tím způsobil nějaké nepříjemné pocity.

07.10.2019

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je normální v mém věku, že už měřím 178 cm. Někde jsem četl že ne.

Honza, 14 let

Milý Honzo,

Tvé informace jsou mylné. Normální tělesnou výšku má jedinec, který se podle tzv. percentilového růstového grafu pro příslušné pohlaví a věk nachází nad 3. a zároveň pod 97. percentilem. Hodnota 3. percentilu je u chlapců ve věku 14-ti let 152 cm, hodnota 97. percentilu pro tentýž věk a pohlaví činí 183 cm. Z toho vyplývá, že normální tělesná výška u chlapců ve věku 14-ti let se pohybuje v rozmezí 152 až 183 cm. Se svojí výškou 178 cm se do tohoto rozmezí pohodlně vejdeš, a tudíž se jedná o normální tělesnou výšku, bez ohledu na to, že je mírně nadprůměrná.

06.10.2019

Ahoj, mám takové zduřeliny pod bradavkami. Co to je? Mám už to asi dva roky. Na omak to bolí. Zmizí to někdy? Děkuju.

Míša, 14 let

Milý Míšo,

Mohlo by se jednat o projev gynekomastie, což je porucha, k níž u některých dospívajících chlapců dochází v důsledku hormonální nerovnováhy. Vzhledem k tomu, že obtíže u tebe přetrvávají delší dobu, doporučuji se co nejdříve svěřit alespoň jednomu z rodičů a požádat jej o poskytnutí doprovodu k praktickému lékaři pro děti a dorost.

06.10.2019

Zdravím, (...) Prosím nezobrazovat! Děkuji.

Niko, 15 let

Milý Niko,

Dospívajícího jedince může pohlavně vzrušit v podstatě cokoliv, aniž by se nutně muselo jednat o projev té či oné sexuálním orientace. Dokonce ani náklonnost k vrstevníkům téhož pohlaví nelze u dospívajícího jedince považovat za jednoznačný projev homosexuální orientace.
Kvůli obsahu svých erotických snů či fantazií by ses neměl trápit, a už vůbec by sis neměl vyčítat, když tě pohlavně vzrušilo i něco, co by tě podle tvého názoru vzrušovat nemělo.

06.10.2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co mám po masturbaci dělat se spermií. Mám ji nechat ve spodním prádle nebo ji mám vyhodit do koše nebo co?

Tom, 13 let

Milý Tome,

Po dosažení ejakulace (neboli výronu semene) je vhodné ejakulát (sperma) alespoň otřít, například do kapesníku. Ještě lépe bys udělal, kdyby sis po ejakulaci umyl a osušil pohlavní orgány a jejich okolí. Pokud je to nutné, můžeš si také vyměnit spodní prádlo či jiné součásti oblečení.
Jistě by ses necítil příjemně, kdybys po zbytek dne chodil ve vlhkém spodním prádle, do něhož jsi předtím ejakuloval. Spodní prádlo potřísněné ejakulátem dej raději vyprat a oblékni si čisté.
Ejakulát je sice tvořen jen vodou, bílkovinami a nepatrným množstvím dalších látek, z nichž žádná není zdraví škodlivá, nicméně přesto se jedná o tělesnou tekutinu, a tudíž by bylo nehygienické, kdybys tuto tekutinu pouze nechával zaschnout, aniž by ses ji pokusil alespoň setřít.

06.10.2019

Dobrý večer, páči sa mi jedna baba ktorá má 13 rokov ja 17? Bolo by to v pohode ak by z toho bol vzťah? Nebralo by má okolie za pedofila?

Majo, 17 let

Milý Majo,

Za pedofilního lze považovat pouze jedince staršího 16-ti let, který pociťuje sexuální náklonnost k dětem, které jsou alespoň o 5 let mladší, než je on sám (viz též odpověď na dotaz návštěvníka Tomáše ze dne 30.09.2019). Dívka, o níž se v dotazu zmiňuješ, je mladší pouze o 4 roky. Ze sexuologického hlediska by tedy nebylo projevem pedofilie, kdybys s touto dívkou navázal vztah. Avšak jestliže navážeš vztah s dívkou mladší 15-ti let, přičemž ty sám jsi již věkové hranice 15-ti let dosáhl, neměl bys s dívkou vykonávat žádné sexuální aktivity, ani se jí dotýkat na eroticky citlivých částech těla, dokud i ona nedosáhne věkové hranice 15-ti let.
Jestliže ti na této konkrétní dívce natolik záleží, že s ní chceš navázat vztah, budeš muset projevit značnou trpělivost, pokud jde o navázání sexuálního kontaktu. Pokud ti však jde jen o to, abys s někým co nejdříve zahájil pohlavní život, měl by sis raději najít partnerku přiměřeného věku.

06.10.2019

Připadá mi, že mám moc velký močový otvor na konci žaludu, měří shora dolů 1 cm. A ještě, je normální, že jsou okraje močového otvoru červené? Ale nijak mě nebolí ani nepálí. Děkuji za odpověď.

No name, 15 let

Milý No name,

U chlapců ve věku 15-ti let činí průměrný podélný rozměr ústí močové trubice (tj. otvoru, jímž z těla vychází moč) přibližně 8 milimetrů, avšak rozdíl 2 mm oproti průměru není nijak abnormální. V dospělosti se normální podélný rozměr ústí močové trubice pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,5 cm.
Okraje ústí močové trubice mají zpravidla červené nebo sytě růžové zbarvení, což je dáno vyšší mírou prokrvení této části penisu. Tkáň při okrajích ústí močové trubice je totiž bohatě zásobena krví přímo z tzv. frenulární arterie, což je tepna procházející uzdičkou na spodní straně penisu.
Pouze u jedinců, jimž byla frenulární arterie při úrazu nebo chirurgickém zákroku přerušena, může dojít k narušení zásobení tkáně v okolí ústí močové trubice krví, což se projeví i méně výrazným zbarvením této části penisu.

06.10.2019

Dobrý deň. Mám „problém“ s tým, že pri erekcii mi ide penis veľmi dohora a mám problém ho proste nasmerovať alebo dať do 90° uhla. Neviem čo mám s tým robiť ale celkom mi to vadí. Je nejaký spôsob ktorý by mi pomohol ?

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Při erekci může penis svírat s tělem různý úhel, a to v rozsahu 0 až 180°. Úhle sklonu penisu při erekci je dán délkou a pružností závěsného aparátu penisu, tedy závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Délka i míra pružnosti těchto závěsných vazů jsou dány vrozenými dispozicemi, které nelze měnit.
Zatímco u některých chlapců a mužů směřuje penis při erekci rovně dopředu (tj. přibližně pod úhlem 85 až 95°), u většiny směřuje více či méně vzhůru (tj. pod úhlem 0 až 85°). U zbývajících chlapců a mužů směřuje penis při erekci více či méně dolů (tedy pod úhlem 95°nebo více), viz údaje v tabulce níže.

Všechny uvedené možnosti jsou normální, a tudíž rozhodně není nutné, aby ses snažil penis při erekci „nasměrovat“ tak, aby s tělem svíral pravý úhel. Násilné „narovnávání“ penisu při erekci ani nemohu doporučovat, protože při něm hrozí natažení či poranění závěsných vazů.
Není třeba se obávat, že by výraznější sklon penisu při erekci způsoboval nějaké obtíže při pohlavním styku (eventuálně při jiných sexuálních aktivitách). Vždyť ani pochva neboli vagína u žen a dívek nesměřuje kolmo k tělu, nýbrž je nakloněna pod úhlem přibližně 45° (přičemž i úhel sklonu pochvy může být u jednotlivých žen a dívek více či méně odlišný).
Navíc při pohlavním styku záleží i na vzájemné tělesné poloze obou milenců. Jestliže partnerka při pohlavním styku leží na zádech (což je nejvhodnější koitální poloha, a to zejména pro začínající a méně zkušené milenecké páry), může úhel sklonu pochvy poměrně snadno regulovat větším či menším pokrčením dolních končetin v kyčlích a v kolenou, čímž svému partnerovi umožní, aby zavedení penisu do pochvy bylo pokud možno co nejpohodlnější. Jestliže si partner s partnerkou navzájem rozumí a mají smysl pro potřeby druhého, jistě by pro ně nemělo být problémem si vzájemně naznačit, jaká poloha jim oběma nejlépe vyhovuje.

06.10.2019

Poslední dobou mě bolí vždycky chvíli nějaké místo na hlavě, někdy v zadu, někdy po straně, někdy na čele. Nevíte co to může být?

Jan, 15 let

Milý Jane,

Bolesti hlavy mohou mít různé příčiny. K nejčastějším patří únava, stres, vyčerpání, onemocnění centrální nervové soustavy (například migréna), zvýšený krevní tlak, přetěžování krční páteře a v neposlední řadě též různé úrazy. Někdy se bolesti hlavy u dospívajících jedinců dostavují také v souvislosti s hormonálními změnami, jimiž dospívající organismus právě prochází.
Vzhledem k tomu, že se u tebe bolest vyskytuje v různých částech hlavy, připadá v úvahu i tzv. tenzní bolest hlavy. Ta může být způsobena například dlouhodobým zatěžováním krční páteře při setrvávání ve strnulé poloze (typicky při dlouhém sledování obrazovek či monitorů všeho druhu), avšak na jejím vzniku se podílí i další faktory (například nedostatek spánku, hlad, stres a podobně).
Při výskytu bolestí hlavy doporučuji klidový režim, pomoci mohou volně prodejné léky proti bolesti, v některých případech masáž šíjového svalstva (pokud je příčinou bolesti vadné držení těla či dlouhodobé setrvávání ve stejné poloze).
Jestliže bolesti přetrvávají delší dobu nebo se pravidelně opakují, doporučuji svěřit se praktickému lékaři, který může vystavit poukaz na vyšetření na neurologii. Konkrétní příčiny bolestí hlavy lze určit až na základě speciálních vyšetření (například výpočetní tomografie či magnetické rezonance). Avšak v případě tenzních bolestí hlavy jsou výsledky neurologických vyšetření negativní, tj. není odhaleno nic patologického. V takovém případě zbývá ještě vyšetření na ortopedii. V každém případě je třeba se nejprve obrátit na praktického lékaře, který vystavuje poukazy na vyšetření na specializovaných pracovištích.

05.10.2019

Ahoj, chci se zeptat v kolika letech začínají růst vousy?

Ne, 13,7 let

Milý Ne,

Růst vousů může začít kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem věku. Růst a vývoj vousů souvisí nejen s dosaženým věkem či stupněm tělesného vývoje, ale je do značné míry podmíněn genetickou výbavou každého jednotlivce. Proto je naprosto normální, že zatímco někteří chlapci tvého věku již mají vousy poměrně rozvinuté, u jiných ještě ani nezačaly růst.

05.10.2019

Dobrý den, dá se nějak otěhotnět ze záchodového prkénka (případně stopy spermatu na něm)?

Radiator, 14 let

Milý Radiatore,

Pravděpodobnost otěhotnění je v takovýchto případech v podstatě nulová, a to i v případě, že by se ejakulát nějakým krkolomným způsobem dostal z povrchu prkénka až do vnitřních pohlavních orgánů ženy či dívky. V prostředí mimo lidské tělo totiž spermie poměrně rychle hynou. Navíc pro oplodnění je zapotřebí určitá koncentrace spermií v ejakulátu (uvádí se nejméně 20 milionů spermií na 1 mililitr ejakulátu) a je otázkou, zda by takovéto koncentrace mohlo být dosaženo v částečně zaschlém ejakulátu (nebo dokonce jen v jeho stopách, o nichž se zmiňuješ v dotazu).

05.10.2019

Zdravím,
Tohle mě trápí už nějakou dobu. Jdu ve škole na záchod a často se stává že je tam řada kluků
(...) Oni tam jsou čtyři mušličky a když někdo nejde s kámošem tak většinou mají jednu mušli rozestup a všem je trapný si dojít k těm volným. Tak mě napadlo je to nějaké pravidlo nebo slušnost nejít k mušli když stojí někdo vedle? Třeba mě by to nějak nevadilo,ale zase myslím na ostatní, že třeba oni nemůžou čůrat když vedle nich někdo stojí. Jak to vyřešit?

Josh, 13 let

Milý Joshi,

Na společných WC lze použít jakýkoliv pisoár, který není „obsazený“. Nikde není psáno, že mezi dvěma pisoáry, které zrovna někdo používá, musí zůstat jeden volný. Neslušné by bylo snad jedině to, kdyby někdo použil pisoár, do něhož právě močí někdo jiný (ostatně současné používání jednoho pisoáru dvěma osobami by bylo poněkud nepohodlné, zejména pokud jsou umístěny relativně blízko u sebe).
Pokud jde o překonání studu, který některým chlapcům či mužům brání v používání pisoárů na společných WC, několik rad a doporučení je uvedeno na stránce „Já se tak stydím“ pod nadpisem „Stud na společných WC“.

05.10.2019

Dobrý den, měřím 162 cm a vážím 40kg a ať dělám co dělám, nemůžu přibrat na váze. Snažím se hodně jist, ale i tak to nepomáhá. Sice hodně sportuje (4-5 týdne), ale i moji spoluhráči podobně vysocí a ve stejném věku mají více kilo a to bych řekl že jím i více. Vážně nevím co už mam dělat, bojím se, že mám něco se štítnou žlázou, že pracuje až moc rychle. děkuji.

Matyáš, 14 let

Milý Matyáši,

Podle uvedených údajů trpíš podváhou. Ta nemusí být způsobena jen nedostatečným příjmem potravy, ale například poruchou metabolismu. Doporučuji tedy požádat alespoň jednoho z rodičů, aby s tebou navštívil praktického lékaře pro děti a dorost, který pro tebe může vystavit poukaz na vyšetření do metabolické poradny.
Samozřejmě, že můžeš zkusit do jídelníčku zařadit více potravin s vysokou výživnou hodnotou, avšak obtíže s nízkou váhou bys neměl řešit přejídáním. Pokud totiž skutečně trpíš některou z poruch metabolismu, i větší množství potravin může tvým trávicím ústrojím procházet bez očekávaného výsledku v podobě zvýšení tělesné hmotnosti.

04.10.2019

Dobrý den, před delší dobou se mi na žaludu penisu udělala červená skvrnka. Vůbec mě nebolí ani neštípe, ale stále nezmizela, docela se toho bojím.

Lotr, 14 let

Milý Lotře,

Nedovedu sice přesně určit, o jaký útvar se jedná, avšak vzhledem k tomu, že skvrnka není bolestivá, můžeme vyloučit zánětlivý proces (zánětlivé stavy jsou vždy bolestivé). Zřejmě se nejedná ani o projev lokálního podráždění, protože ten by během několika dnů či týdnů vymizel.
Spíše by se mohlo jednat o hematom (podkožní krevní výron) nebo tzv. hemangiom, což je plochý útvar červeného zbarvení, který vzniká v místě, kde došlo ke změně tvaru a struktury cévní stěny. Většina těchto útvarů dříve či později opět vymizí a jejich léčba není nutná (naopak, odstraňování podobných skvrnek po sobě může zanechat jizvy, které jsou zpravidla výraznější, než byl původní útvar). Je třeba vzít v úvahu, že tenká pokožka na povrchu žaludu neobsahuje žádné barvivo (pigment), a tudíž i drobný krevní výron může být zřetelně viditelný.
Jestliže tě červená skvrnka nebolí a nezpůsobuje ti žádné praktické obtíže, nemusíš se kvůli ní znepokojovat. Důvod ke znepokojení by mohl nastat snad jen v případě, že by se skvrnka začala zvětšovat (rozšiřovat na další části povrchu žaludu). V takovém případě by bylo lépe se obrátit na kožního lékaře.

04.10.2019

Dobrý den, dneska jsem byl (...) Děkuji za vaši odpověď.

Člověk, 14 let

Milý Člověče,

Masturbaci si rozhodně vyčítat nemusíš, jestliže jí vykonáváš v soukromí. Zvýšená sexuální potřeba je u dospívajícího jedince tvého věku naprosto normální, a to z důvodu hormonálních změn, jimiž tvůj organismus právě prochází. Vykonávání masturbace je nejpřirozenější, nejsnazší a nejbezpečnější způsob, jímž může dospívající člověk svoji zvyšující se sexuální potřebu uspokojovat. Postup, který uvádíš v dotazu, je vzhledem k popsaným okolnostem zcela správný.

04.10.2019

Ahoj, udělala se mi na penisu taková kulička (...), vůbec to nebolí, nic, nevíte, co to je? Děkuji.

Kelvin, 17 let

Milý Kelvine,

Zřejmě se jedná o lokální podráždění v místě zarůstání dorůstajícího chloupku (doporučuji zvážit, zda je holení pubického ochlupení opravdu nutné, a pokud ano, doporučuji oholenou pokožku ošetřovat hydratačním pleťovým krémem nebo panthenolovou mastí).
Absence bolesti je sice v takovém případě poněkud překvapivá, avšak je pravdou, že různí lidé mají různě vysoký práh bolesti (to, co někteří jedinci vnímají jako bolestivé, nemusí být lidem s vyšším prahem bolesti natolik nepříjemné, aby vůbec nějakou bolest udávali). Lokální reakce by měla do několika dnů ustoupit. Pokud by přetrvávala delší dobu, navštiv kožního lékaře.

04.10.2019

Dobrý večer, mám dotaz ohledně masturbace, je špatná v častém opakování někdy i dvakrát za večer? A nebo to nemá žádné negativní účinky? Děkuji za odpověď :)

Matěj, 16 let

Milý Matěji,

Masturbace je prospěšná činnost, která nemá žádné negativní účinky na zdraví jedince. Pokud jde o četnost vykonávání masturbace, ta do značné míry souvisí s úrovní hladiny pohlavních hormonů v krvi. Právě se nacházíš ve věku, kdy úroveň hladiny pohlavních hormonů v krvi dosahuje svého celoživotního maxima. Z tohoto důvodu je naprosto pochopitelné, že masturbaci vykonáváš každý den, ba dokonce i více než jednou za den.

03.10.2019

Dobrý den, jak poznám hlasovou mutaci? Předem děkuji za odpověď.

Anonym, 13 let

Milý Anonyme,

Během procesu hlasové mutace dochází k postupnému snižování frekvence (neboli kmitočtu) hlasu. Zatímco před pubertou má chlapecký hlas frekvenci v rozsahu přibližně 220 až 660 Hertzů (Hz), u dospělého muže je to přibližně 80 až 360 Hz. Uvedená změna hlasu se projeví tím, že hlas bude hlubší. Viditelným projevem hlasové mutace je zvětšování hrtanu.

03.10.2019

Zdravím, mám takovej problém: vždycky když ve škole píšeme (...) Dá se tomu nějak vyhnout?

Vojta, 13 let

Milý Vojto,

Příčinou tvých obtíží je stres spojený s příliš velkými obavami z neúspěchu. Především bys na sobě neměl hledat jen samé chyby a nedostatky. Naprostá většina lidí se v životě alespoň občas setkává s neúspěchem. Avšak každý neúspěch by ses měl snažit vnímat nikoli jako nějakou svoji osobní prohru, nýbrž jako zdroj informací o tom, co bys mohl příště udělat lépe.
Když se připravuješ na nějakou důležitou zkoušku, snaž se pokud možno vyhýbat představám neúspěch a raději si představuj, že dosáhneš úspěchu. Dostatečná příprava ti může dodat potřebné sebevědomí, avšak stejně tak je důležité, abys i během přípravy na testy či zkoušení dodržoval zásady zdravé životosprávy. Učení by sis měl předem naplánovat a rozvrhnout do bloků tak, aby po uplynutí každých 20 až 25 minut učení následovala alespoň desetiminutová přestávka. Důležitý je rovněž dostatek kvalitního spánku a odpočinku.
Pokud cítíš nervozitu přímo před testem či zkoušením, mohlo by ti pomoci například dechové cvičení (střídání dlouhých a hlubokých nádechů a výdechů). Také si můžeš vytvořit nějakou povzbuzující formulku, kterou si budeš v duchu opakovat (například „umím to“, „učil jsem se to“, „zvládnu to“ a podobně).
Jestliže bys měl pocit, že obtíže s nervozitou při psaní testů či při zkoušení sám nezvládáš, nestyď se obrátit s prosbou o pomoc na výchovného poradce či pedagogického psychologa.

02.10.2019

Dobrý den, děkuji za odpověď u mého minulého dotazu ale furt mám menší pochybnosti (...)

Pavel, 16 let

Milý Pavle,

Tvé pochybnosti jsou na jednu stranu pochopitelné, protože přemýšlíš o něčem, co jsi dosud nepoznal, a tudíž s čím dosud nemáš praktické zkušenosti. V tomto případě však platí, že „když dva dělají totéž, není to totéž“. Samotný orgasmus a ejakulace probíhají stejným způsobem a na základě stejných reflexů, ať již jsou příslušné reflexy vyvolány během vykonávání masturbace nebo párových sexuálních aktivit. Avšak téhož výsledku lze přesto dosáhnout různými způsoby stimulace. Rozdíl spočívá mimo jiné v tom, že nervová soustava zpracovává očekávané podněty (tedy podněty, které jedinec vyvolává sám u sebe) poněkud jiným způsobem, než podněty neočekávané (tedy ty, které u jedince vyvolává někdo jiný).
Pravdou je, že při vykonávání párových sexuálních aktivit může být doba potřebná k dosažení orgasmu ve srovnání s masturbací delší (či naopak kratší), avšak naznačený rozdíl nemusí být nijak zvlášť výrazný. Například u chlapců, kteří jsou zvyklí vykonávat příliš prudké a rychlé masturbační pohyby, se doba potřebná k dosažení orgasmu při souloži může poněkud prodloužit, neboť při souloži zpravidla nelze vykonávat tak rychlé pohyby, jako při masturbaci. To však rozhodně neznamená, že by dosažení orgasmu a ejakulace při souloži mělo pro začínající milenecké páry představovat nějaký nepřekonatelný problém.
Rozhodně se tedy nemusíš obávat, že bys v budoucnu nemohl dosáhnout orgasmu při párových sexuálních aktivitách, jestliže jsi zatím zvyklý jej dosahovat „pouze“ při masturbaci (a to bez ohledu na konkrétní techniku či způsob vykonávání masturbace). Dále není nutné, aby ses snažil masturbaci vykonávat takovým způsobem, aby „co nejvíce“ připomínala pohlavní styk. To v podstatě ani není možné, protože na vykonávání párových sexuálních aktivit musí být vždy dvě osoby, z nichž každá se svým způsobem podílí na konečném „výsledku“ v podobě oboustranného uspokojení.
Rada tedy zní, abys masturbaci vykonával tak, jak jsi zvyklý, a aby ses zbytečně netrápil teoretickými úvahami o tom, co všechno by mohlo nastat při budoucích párových sexuálních aktivitách. Jak už jsem naznačil v odpovědi na tvůj předchozí dotaz, vykonávání masturbace nemá žádný vliv na budoucí sexuální aktivity.

02.10.2019

Dobrý deň, ak som obrezaný, a nemám predkožku na žaludi, mám sa o žaluď nejako špeciálne starať? Natierať ho nejakou masťou na noc? Vďaka.

Sebo, 16 let

Milý Sebo,

V důsledku otírání obnaženého žaludu o různé povrchy (například o spodní prádlo) dochází k jeho vysušování a keratinizaci (neboli rohovatění). Proces keratinizace lze zmírnit pravidelným zvlhčováním povrchu žaludu pomocí pleťového krému či panthenolové masti, použít lze i měsíčkovou mast nebo hydratační krém pro citlivou pleť. Po nanesení masti či krému je vhodné ponechat penis alespoň 10 minut nezakrytý, aby nedošlo k setření masti či krému o spodní prádlo. Každodenní ošetření žaludu vhodnou mastí či krémem by mělo tvořit součást intimní hygieny každého muže či chlapce, který má žalud obnažený v důsledku cirkumcize (neboli obřízky).
U některých mužů či chlapců, kterým byla odstraněna předkožka, se vytváří tzv. pseudopraeputium (neboli „nepravá předkožka“), což však není skutečná předkožka, nýbrž část zbývajícího kožního pokryvu penisu, která přechází přes okraj žaludu a může zakrývat jeho větší či menší část. Pseudopraeputium lze vytvořit pravidelným natahováním zbývajícího kožního pokryvu penisu, avšak jedná se o velmi zdlouhavý proces, při němž je třeba postupovat zvolna a opatrně, aby nedošlo k poranění. Při každodenním natahování se výsledek dostaví nejdříve za několik měsíců, spíše však až za několik let.

01.10.2019

Dobrý den. Mám takový problém ohledně masturbace (...) Poraďte mi prosím co se dá dělat. Díky :)

Pavel, 16 let

Milý Pavle,

Masturbaci lze vykonávat různými způsoby, přičemž záleží pouze na tobě, jakému konkrétnímu způsobu dáš přednost. „Správný“ je takový způsob vykonávání masturbace, který tě uspokojuje a vede k dosažení příjemných pocitů.
Rozhodně se nemusíš obávat, že bys kvůli konkrétnímu způsobu vykonávání masturbace nebyl schopen dosáhnout orgasmu při pohlavním styku či jiných párových sexuálních aktivitách. Není prokázáno, že by existovala nějaká souvislost mezi masturbací a obtížemi s budoucí sexuální aktivitou, uspokojením, vzrušením či problémy ve vztahu.

01.10.2019

Chystám se (...) Děkuji za odpověď.

Dominik, 15 let

Milý Dominiku,

Vykonávání pohlavního styku do konečníku příliš nedoporučuji, neboť při něm může dojít ke vzniku poranění. Podrobnější informace najdeš v odpovědi na dotaz návštěvníka „Ano“ ze dne 22.09.2019 (viz archiv odpovědí - září 2019).
Pohlavní styk do konečníku sice nemusí být při dostatečné lubrikaci vysloveně bolestivý, avšak s ohledem na riziko poranění a zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění bych doporučoval namísto něj vykonávat raději tzv. nekoitální sexuální aktivity (které ostatně preferuje většina párů téhož pohlaví).

01.10.2019

Prosím o skrytí dotazu. (...) Děkuji!

Strawberry, 18 let

Milý Strawberry,

Konkrétní druh vyšetření stanoví ošetřující lékař na základě klinického obrazu pacienta. Pokud máš pocit, že bys měl absolvovat určitý druh vyšetření, můžeš tuto možnost s lékařem konzultovat, respektive se na ni informovat. Předpokládám však, že pokud by zmíněné vyšetření bylo indikováno (jinak řečeno, pokud by jeho provedení bylo nutné), ošetřující lékař by jej nechal provést. Při onemocnění, o němž se v dotazu zmiňuješ, však uvedené vyšetření nutné není, navíc existují spolehlivější diagnostické metody, například ultrasonografie či laboratorní vyšetření krve.

01.10.2019

Chcel by som sa spýtať, či na 15 - ročnej prehliadke u obvodného lekára mi bude doktorka kontrolovať pohlavne orgány. Mám obavu že dostanem erekciu.

Jonatan, 14 let

Milý Jonatane,

Kontrola pohlavních znaků je sice součástí preventivních prohlídek v období dospívání (na Slovensku podle zákona č. 577/2004 Z.z. a v ČR podle vyhlášky č. 70/2012 Sb.), avšak někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost tuto část prohlídky z nějakých důvodů vynechávají. Nedovedu tedy předem odhadnout, zda tvůj praktický lékař kontrolu pohlavních znaků provede či nikoli.
Kvůli tomu, že by se u tebe během prohlídky mohla dostavit erekce, by ses neměl trápit či znepokojovat. I kdyby se erekce dostavila, lékař se na tebe jistě nebude zlobit, protože jako univerzitně vzdělaný odborník jistě ví, že se jedná o naprosto normální fyziologický projev, k němuž u dospívajících chlapců dochází z důvodu nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi.
Pokud možno tedy nemysli na to, že by se u tebe mohla během prohlídky dostavit erekce. Pokud už se dostaví, snaž se chovat naprosto stejně, jako kdybys žádnou erekci neměl. Nějakým nápadným chováním bys na sebe upozornil více, než samotnou erekcí.

01.10.2019

Dobrý den, když jsi prohrábnu vlasy, tak mi jich pár zůstane na ruce. Je to normální nebo začínám plešatět nebo mi chybí nějaký vitamín či to je tím že si často češu vlasy do boku?

Anonym, 14 let

Milý Anonyme,

Zdravému člověku vypadne až 100 vlasů denně, a to v rámci přirozené obměny vlasového pokryvu hlavy. Na hlavě průměrného člověka vyrůstá 80 000 až 100 000 vlasů, cyklus obměny vlasového pokryvu hlavy tedy činí zhruba 2,5 až 3 roky.
Kvůli tomu, že se každý den uvolní několik desítek vlasů, se tedy není třeba nijak znepokojovat. Pokud bys začal „plešatět“, znamenalo by to, že by linie růstu vlasů začala zřetelně ustupovat směrem dozadu, tedy směrem k týlu hlavy, případně by se ti začalo vytvářet lysé místo na temeni hlavy. Uvedený proces však u mužů zpravidla probíhá až v dospělosti, nikoli již v období dospívání.
Své vlasy můžeš chránit před poškozením a nadměrným lámáním jejich šetrným mytím. Pro sušení vlasů nedoporučuji používat elektrický vysoušeč (fén), nýbrž nechat vlhkost z vlasů vsáknout do ručníku. Podrobnější rady a doporučení týkající se mytí vlasů najdeš v příslušném textu na stránce „Jak pečovat o čistotu“.

01.10.2019

Dobrý deň. Chcel by som mať hlbší hlas nie hrubší ( ak ma chápete) dokážem ho mať hlbší ale iba keď tak hovorím „nasilu“ že to nie je môj prirodzený hlas. Keby som dlhšie rozprával hlbším hlasom zmenil by sa mi hlas alebo by som si mohol niečo spraviť s hlasivkami? A ešte si myslím že mam slabé hlasivky celkom lebo nie som zvyknutý kričať alebo spievať. Keby som začal spievať (doma len tak sám pre seba si spievať) alebo hlasnejšie rozprávať mal by som hlas silnejší a dokázal by som hlasnejšie kričať?

Ivan, 13 let

Milý Ivane,

Změna hlasu neboli hlasová mutace může začít kdykoliv mezi dvanáctým a osmnáctým rokem věku a probíhá po dobu půl roku až dvou let. Samozřejmě, že hlas lze do určité míry modulovat, avšak k jeho prohloubení dojde až v důsledku růstu hlasivek (během procesu mutace se hlasivky zvětšují přibližně na dvouapůlnásobek své původní délky). Prozatím tedy nezbývá než počkat, až se hlasivky zvětší přirozeným vývojem.

01.10.2019

Dobrý den, je mi 16 let a mám problém. Přijde mi že mám nějakou poruchu puberty. Ochlupení mám všude, ale např. v podpaží vůbec. Ale nohy mám chlupaté dost a vše ostatní také. Také mám problém že můj penis je v normálním stavu velmi malý (5 cm), ale při erekci je zase úplně v pořádku a má 17 cm. Také mám problém s tím že moje varlata jsou výrazně menší než mých vrstevníků. Může to mít vliv na mou budoucí plodnost a dalo by se s tím něco dělat? Doporučili byste mi nějaké prášky na zvýšení testosteronu nebo například začít cvičit.

Alexandr, 16 let

Milý Alexandře,

Podle popisu není pravděpodobné, že by tvůj tělesný vývoj probíhal nějak abnormálně. Rozsah tělesného ochlupení je dán nejen dosaženým stupněm tělesného vývoje, ale také dědičnými dispozicemi. Kvůli chybějícímu axilárnímu ochlupení se prozatím není třeba znepokojovat.
Uvedené rozměry penisu jsou vzhledem k tvému věku naprosto normální. Relativně velký rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci je nejspíš způsoben vysokou pružností závěsných vazů, na nichž je penis v těle upevněn. Nejedná se o žádnou vadu či poruchu, pouze o jednu z možných variant.
Pokud jde o rozměry varlat, průměrný testikulární objem (tj. objem varlat) u chlapců ve věku 17-ti let činí 19 mililitrů na jedno varle, rozsah normálních hodnot testikulárního objemu činí v tomtéž věku 13 až 25 mililitrů na jedno varle. Pro měření testikulárního objemu se používá pomůcka zvaná orchidometr. Pokud máš o objemu svých varlat pochybnosti, doporučuji navštívit praktického lékaře pro děti a dorost, který může posoudit testikulární objem a v případě potřeby doporučit vyšetření na endokrinologii.
Rozhodně však nedoporučuji konzumovat doplňky stravy, jejichž výrobci deklarují, že tyto produkty přispívají k nárůstu hladiny pohlavních hormonů. Doplňky stravy patří mezi potraviny, nikoli mezi léčiva. To znamená, že jejich výrobce garantuje pouze zdravotní nezávadnost těchto výrobků, nikoli jejich účinky. Konzumace doplňků stravy tedy nemusí vést k dosažení očekávaného účinku.