Hra pro jednoho

Stává se, že již před pubertou dítě objeví, že jeho pohlavní orgány jsou citlivé, a proto se jich dotýká. V období puberty se tělo zásadním způsobem mění a pohlavní orgány se rychle vyvíjejí. Dospívající na sobě tyto změny většinou se zájmem sledují a svým pohlavním orgánům věnují zvýšenou pozornost. Postupně také objevují nové možnosti, které jim vlastní tělo nabízí. Začínají masturbovat.

Co je to masturbace?

Masturbace (dříve též označovaná jako onanie) spočívá v tom, že si člověk dráždí své pohlavní orgány, aby dosáhl příjemných pocitů. Někteří chlapci masturbují, ale nevědí o tom, protože masturbaci znají pod jinými názvy.

Většina chlapců si se svými pohlavními orgány hraje už před pubertou. Během puberty se zájem o aktivity spojené s vlastními pohlavními orgány zvyšuje. Rozdíl spočívá v tom, že teprve v pubertě může chlapec během masturbace dosáhnout výronu semene neboli ejakulace. Při ejakulaci vychází z penisu bílá tekutina semeno neboli ejakulát. To je doprovázeno pocitem silného vzrušení, kterému se říká vyvrcholení neboli orgasmus.

První ejakulace

Spermie se v těle chlapce začínají tvořit během puberty, přičemž věk zahájení tvorby spermií může být různý a závisí především na vrozených předpokladech.
Většina chlapců dosahuje první ejakulace (tedy prvního výronu semene) ve věku 12 – 14 let. První ejakulát může, ale nemusí obsahovat plně vyvinuté spermie. A naopak, u některých chlapců lze již před první ejakulací nalézt určité množství spermií v moči.

U některých chlapců se ještě před první ejakulací uvolňuje otvorem močové trubice malé množství průsvitné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. preejakulační tekutinu, která se tvoří v tzv. Cowperových žlázách. Úkolem této tekutiny je zvlhčit stěny močové trubice před ejakulací, avšak u některých chlapců se tvoří již v době, kdy ještě skutečné ejakulace nedosahují. K jejímu uvolnění může dojít během masturbace, ale i při silném pohlavním vzrušení.

Odkud se bere sperma?

Sperma neboli ejakulát je bělavá tekutina, která obsahuje spermie – mužské pohlavní buňky, které se vytváří ve varlatech. Spermie slouží k oplození vajíčka, z něhož se poté v těle ženy začne vyvíjet nový jedinec. Avšak spermie představují jen malou část objemu ejakulátu. Většinu ejakulátu tvoří voda a bílkoviny.
Pouze menší část objemu ejakulátu (nejvýše 5%) vzniká ve varlatech. Větší část ejakulátu  se vytváří v semenných váčcích (přibližně 60 až 70%) a v předstojné žláze neboli prostatě (přibližně 25 až 30%).

Orgány, které se podílejí na tvorbě ejakulátu:
1 – varlata, 2 – prostata, 3 – semenné váčky

Poluce neboli „mokré sny“

Chlapec může mít občas ejakulaci i během spánku. Většinou se to stává v ranních hodinách, těsně před probuzením. Říká se tomu poluce nebo také mokré sny.

Ne všichni chlapci se během období dospívání s polucemi setkávají. Jestliže chlapec nebo mladý muž pravidelně dosahuje ejakulace při masturbaci, nemusí je mít vůbec.
Poluce se zpravidla dostavují tehdy, pokud chlapec delší dobu neejakuloval. To ale neznamená, že se poluce nemůže dostavit i u chlapce, který pravidelně masturbuje. K poluci zpravidla dochází v důsledku prudkého nárůstu hladiny pohlavních hormonů v krvi.

Rozdíl mezi masturbací a polucí spočívá v tom, že masturbaci člověk dělá vědomě, kdežto poluce je samovolná. Poluce může být doprovázena snem erotického obsahu (od čehož je odvozeno hovorové označení „mokré sny“ – chlapci se nejprve něco zdá, a pak má mokré pyžamo), ale nemusí. K poluci dochází zpravidla ve spánku, ale při dosažení orgasmu (vyvrcholení) při výronu semene se stává, že se chlapec probudí.

Za starých časů (zhruba před 100 a více lety) si lidé mysleli, že masturbace je škodlivá, a že poluce je nemoc způsobená častou masturbací. Tehdejší rodiče své syny strašili různými výmysly. Například jim říkali, že když budou onanovat, tak z toho oslepnou nebo jim na dlaních narostou chlupy. To je samozřejmě nesmysl.

Nepříjemné pocity po ejakulaci

Po dosažení orgasmu a ejakulace se do těla vyplavuje hormon zvaný prolaktin, který způsobuje pokles schopnosti dosažení dalšího orgasmu. Pokračování v masturbaci může být kvůli tomu po nějakou dobu nepříjemné. Snad jen v období, kdy se velmi prudce zvyšuje hladina testosteronu, což je obvykle ve věku 13 – 15 let, se prolaktin uvolňuje jen ve velmi malém množství, díky čemuž chlapec někdy může pokračovat v masturbaci i po dosažení orgasmu a ejakulace.

Je masturbace nějak škodlivá?

V dnešní době už víme, že masturbace není škodlivá. Naopak, je to způsob, jak si chlapec může vybít přebytečnou energii a uvolnit psychické napětí. Podle výsledků vědeckého výzkumu provedeného před několika lety týmem lékařů z univerzity v australském Sydney (G. Giles a kol., 2003) dokonce platí, že čím častěji dospívající chlapci a mladí muži masturbují, tím nižší je pravděpodobnost, že v pozdějším věku onemocní jednou závažnou nemocí – rakovinou prostaty.
Při pravidelném vykonávání masturbace se v těle rovněž zvyšuje produkce hormonu zvaného dehydroepiandrosteron, který mimo jiné přispívá k posílení imunity, podporuje přirozenou obnovu tkání, působí proti obezitě a podle některých vědeckých studií snižuje riziko výskytu nádorových onemocnění.

Je masturbace bezpečná?

Označení pro masturbaci pochází z latinských slov manus (= ruka) a turbō, turbāre (= dráždit).
Masturbace tedy spočívá v dráždění pohlavních orgánů rukou. To představuje nejen nejpřirozenější, ale rovněž nejbezpečnější způsob, jak masturbaci vykonávat.
Naproti tomu používání umělých „pomůcek“ (tedy různých cizích předmětů) může být velmi nebezpečné, protože při něm může dojít ke vzniku různých poranění, například oděrek nebo trhlinek na povrchu pohlavních orgánů.

Jak často masturbovat?

Každý má jiné tělo a jiné potřeby. Zatímco někteří chlapci masturbují jednou či dvakrát za měsíc nebo za týden a stačí jim to, jiní se touto činností zabývají denně nebo i vícekrát za den.

Kde masturbovat?

Vykonávání masturbace v soukromí (například v pokoji nebo v koupelně) je naprosto v pořádku. Naopak, za zcela nepřípustnou lze považovat masturbaci na veřejnosti.

Jinak je ale masturbace naprosto normální a přirozená činnost, na které není nic špatného. Nikdo se nemusí stydět za to, že masturbuje, nebo si masturbaci dokonce vyčítat.